Mobning foregår ikke kun i skolegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobning foregår ikke kun i skolegården"

Transkript

1 Mobning foregår ikke kun i skolegården Forebyg mobning på jobbet Viden, værktøjer og gode eksempler forebygmobning.dk

2 Forebyg mobning på jobbet 3 Indhold: 3 Mobning et arbejdsmiljøproblem 4 Hvad skyldes mobning? 7 Alle skal være med Mobning et arbejdsmiljøproblem 10 God praksis 15 Lav en handlingsplan mod mobning Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. (Arbejdstilsynets definition af mobning) Denne pjece er til jer, der er involveret i arbejdet med at forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen. Pjecen indeholder: Gode råd til hvad I kan gøre på arbejdspladsens forskellige niveauer for at forebygge og håndtere mobning. En guide til hvordan I laver en handlingsplan for håndtering af mobning. Eksempler på hvad andre arbejdspladser har gjort for at forebygge og håndtere mobning. Derfor er det vigtigt at få fokus på, hvordan man kan forebygge og håndtere mobning på jobbet. Hvad er mobning på jobbet? Mobning er krænkende handlinger, som kan foregå åbent og direkte eller skjult og indirekte. Direkte mobning kan være udskældning, overfusning, grove drillerier eller underkendelse af personens arbejdsindsats. Skjult og indirekte mobning kan foregå i form af fx mimik, hentydninger, sladder, ignorering af en person eller fratagelse af ansvar og arbejdsopgaver. Udgiver Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf: Pjecen kan købes i Arbejdsmiljøbutikken Tlf: Varenr Design og layout: Topp AD Tryk: Jessen og co Foto: Ulrik Jantzen, Søren Svendsen, Flemming Jeppesen og Thomas Tolstrup ISBN nr Mobning er et alvorligt problem, som kan forekomme på alle typer af arbejdspladser. Den nyeste danske undersøgelse af mobning fra 2012 viser, at 12 % af den arbejdende befolkning har følt sig udsat for mobning i løbet af et år. Mobning kan have alvorlige og langvarige konsekvenser for den, det går ud over, samt for kollegerne og for arbejdspladsen. Hvad kan man gøre ved det? Mobning kan forebygges med viden, dialog og en god handlingsplan. Arbejdsgiveren har det formelle ansvar for at forebygge og håndtere mobning. Men alle Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation (IGLO) har opgaver og roller i forbindelse med indsatsen mod mobning. Hvordan I griber det an, kan du læse mere om i pjecen her.

3 4 Forebyg mobning på jobbet Forebyg mobning på jobbet 5 Udsatte jobgrupper Hvad skyldes mobning? Mobning er ofte udtryk for, at der er noget galt med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Det kan eksempelvis være uklar organisering af arbejdet, uklare roller, rollekonflikter, øget arbejdsbyrde, stress eller utilfredshed med ledelsen. Selv om det ikke er hele arbejdspladsen, den er gal med, kan mobningen smitte af på stemningen, der kan blive utryg og måske fjendtlig. Mobning kan få sygefraværet til at stige og gå ud over effektivitet og produktion. (kilde: Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen, NFA 2009). Undersøgelser viser, at på arbejdspladser, hvor der er mobning, er medarbejderne ofte utilfredse med ledelseskvaliteten. Det kan eksempelvis skyldes, at ledelsen er uklar eller vag eller omvendt, at den er meget kontrollerende. Derfor er det ofte nødvendigt at sikre, at lederne har de rette kompetencer til at forebygge og håndtere sager om mobning. (Kilde: Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen en håndbog, NFA 2010). Hvem bliver mobbet? Mobning kan ramme alle arbejdspladser og faggrupper. Men ifølge den nyeste undersøgelse er der mest mobning blandt ansatte i omsorgsjob som fx sosu er og specialpædagoger og blandt produktionsmedarbejdere. Både mænd og kvinder i alle aldre er udsat for mobning på arbejdspladsen. Men flere undersøgelser viser, at der er mere mobning på arbejdspladser, der domineres af det ene køn, end på arbejdspladser hvor kønsfordelingen er mere lige. Hvem mobber? Undersøgelser viser, at det som regel er kollegerne, der mobber, og i nogle tilfælde er det ledere, der mobber deres underordnede. Det forekommer også omend mere sjældent at underordnede mobber deres ledere. Folk med udadvendte jobfunktioner som fx sælgere, lærere eller læger kan også opleve at føle sig mobbet af kunder, klienter, patienter, elever eller andre. (Kilde: Undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark i Danmark i 2012, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø). Følgende jobgrupper svarer oftere end gennemsnittet, at de er blevet mobbet: Specialpædagoger Nærings- og nydelsesmiddelndustrimedarbejdere Produktionsmedarbejdere SOSU er Portører. Følgende jobgrupper svarer oftere end gennemsnittet, at de har været vidne til mobning: Specialpædagoger Psykologer Socialrådgivere Postbude SOSU er Portører Brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter Nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere Maskinførere Produktionsmedarbejdere Sygeplejersker Socialrådgivere. Kilde: Undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark i 2012, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

4 6 Forebyg mobning på jobbet Forebyg mobning på jobbet 7 Alle skal være med Forebyggelse og håndtering af mobning er et fælles ansvar. Alle har en rolle og alle skal være med, for at det lykkes. INDIVID: Individet er den enkelte medarbejder Hvordan kan du være med til at forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen? Tal ikke bag om ryggen på dine kolleger eller ledere Stop rygter og sladder Sig fra over for mobning Lær at løse konflikter på en konstruktiv måde Vær med i aktiviteter, der fremmer trivsel Kend og brug din virksomheds handlingsplan mod mobning. Hvis du er vidne til mobning: Sig fra i situationen Støt og lyt til den kollega, der føler sig mobbet Gå til din tillids- eller sikkerhedsrepræsentant Tal med din nærmeste leder. Hvis du føler dig mobbet: Fortæl det til din leder Gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant Skriv ned, hvad det er, du oplever som mobning Tal med familie og venner om det, du oplever Ring til Arbejdstilsynets hotline på Her kan du få råd og vejledning Brug virksomhedens tilbud om krisehjælp Søg hjælp hos en psykolog eller læge.

5 8 Forebyg mobning på jobbet Forebyg mobning på jobbet 9 GRUPPE: Kollegerne eller teamet i afdelingen ORGANISATION: MED-/samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøorganisation, HR og topledelse Hvordan kan I sammen være med til at forebygge og håndtere mobning? Vær med i aktiviteter, der fremmer trivsel Sæt evt. selv gang i trivselsfremmende aktiviteter Stop sladder og rygter Sæt mobning på dagsordenen Sig klart fra over for mobning Tal om jeres omgangstone og adfærd Hvad er godt? Hvad er skidt? Hjælp hinanden med at løse konflikter på en konstruktiv måde Hvis mobning opstår, så tag problemet op med ledelsen Kend og brug arbejdspladsens handlingsplan mod mobning. Hvordan kan topledelse, samarbejdsudvalg og MED-udvalg forebygge og håndtere mobning? Formulér en handlingsplan mod mobning med en klar definition af mobning og klare retningslinjer for forebyggelse og håndtering af mobning Tag ansvar for, at handlingsplanen er kendt i organisationen og bliver ført ud i livet Sørg for, at planen bliver fulgt op og revideret fx i forbindelse med en APV Skab rammer for et godt psykisk arbejdsmiljø. LEDELSE: Teamleder eller afdelingsleder Hvordan kan mellemledere være med til at forebygge og håndtere mobning? Tag ansvar for, at der er en tydelig ansvars- og opgavefordeling Sørg for klar og tydelig kommunikation Sæt fokus på god kommunikation, ønsket adfærd og omgangstone Påtal uønsket adfærd og omgangstone Lær at løse konflikter på en konstruktiv måde Sig tydeligt fra over for mobning, både generelt og konkret Tag henvendelser om mobning alvorligt Tag initiativ til en grundig undersøgelse af den konkrete sag Hent hjælp udefra, hvis nødvendigt. Arbejdsgiveren har ansvaret Det er ifølge loven om arbejdsmiljø arbejdsgiveren, der har det overordnede og formelle ansvar for at forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen: Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø 9a

6 10 Forebyg mobning på jobbet God praksis: Forebyg mobning på jobbet 11 Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning Et enkelt, anonymt kryds satte gang i en masse spørgsmål, siger arbejdsmiljørepræsentant og psykolog Lars Peter Andersen. For hvem var offeret, og hvem var mobberen? Var det mon mig, der i al ubetænksomhed havde mobbet en eller anden eller været for dårlig til at lytte, når folk sagde fra til arbejdsopgaver? Det gik jeg da selv og spekulerede på. På Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning viste en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, at en person følte sig mobbet. Først begyndte alle at lede efter offeret. Men siden indså arbejdspladsen, at det var den forkerte strategi. Det kan lyde paradoksalt, at en arbejdsplads, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø, selv kan have problemer med samme. Lidt ligesom når en læge ryger 40 smøger om dagen, selv om vedkommende ved, hvor usundt det er. Alligevel var det, hvad Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning oplevede i foråret 2011 i forbindelse med en arbejdspladsvurdering. Den afslørede, at en enkelt medarbejder havde følt sig mobbet på arbejdspladsen. En oplysning, som chokerede alle medarbejdere og ledere. Et enkelt, anonymt kryds satte gang i en masse spørgsmål, siger arbejdsmiljørepræsentant og psykolog Lars Peter Andersen. For hvem var offeret, og hvem var mobberen? Var det mon mig, der i al ubetænksomhed havde mobbet en eller anden eller været for dårlig til at lytte, når folk sagde fra til arbejdsopgaver? Det gik jeg da selv og spekulerede på. Dårlig ide at lede efter offeret Snakken gik på arbejdspladsen. Den umiddelbare reaktion var, at man blev nødt til at finde personen, der blev mobbet. For hvordan skulle man ellers løse problemet? Men ingen henvendte sig. En ekstern ekspert i mobning blev konsulteret, og herfra lød rådet, at det var en dårlig ide at lede efter vedkommende. Man kunne ikke forvente, at en person først blev udsat for mobning, og derefter selv meldte sig. Det ville gøre personen til offer én gang til. Fokus på en konstruktiv omgangstone Derfor valgte arbejdsmiljøgruppen en bredere indsats med fokus på omgangstonen på arbejdspladsen. På fællesmøder blev der snakket kritikkultur. Det blev fx påpeget, at når man giver kritik, gør man det konstruktivt. Når man beder en kollega om hjælp til en opgave, så respekterer man et nej, hvis vedkommende er optaget. Det blev også understreget, at alle medarbejdere kan henvende sig anonymt til arbejdsmiljørepræsentanten, uden at ledelsen bliver informeret. Lars Peter Andersen ser muligheden for anonymitet som vigtig. For en person, som er udsat for mobning, kan det i sig selv være uoverskueligt at gå til arbejdsmiljørepræsentanten eller ledelsen. Derfor skal alle kunne føle sig trygge ved, at en klage behandles anonymt. Vi har tillid til hinanden, så hvis en person benytter muligheden, så må det være fordi, vedkommende føler, at noget ikke er, som det skal være, siger han. Se flere eksempler på hvad andre gør på forebygmobning.dk/saadan-goer-andre

7 12 Forebyg mobning på jobbet Forebyg mobning på jobbet 13 God praksis: Vi er nok kendt for at have en lidt hård tone. Men med vores nye fælles værdier synes jeg, vi har mere fokus på at respektere hinanden i hverdagen. Vi er lidt mere et team, hvor alle er lige, fortæller portør Lars Lassen. Fælles værdier sikrer god tone blandt portørerne Sig tingene, som de er. Men sig det på den gode måde. På Aalborg Sygehus har en gruppe portører indført nye værdier i hverdagen, så de nu har fokus på anerkendelse og empati. I portørenes kaffestue er dækkeservietterne udstyret med positive udsagn som hvad vil du gerne eller vind/vind. På væggen hænger der plancher, hvor tre enkle ord er fremhævet med fed skrift. Empati, fællesskab og arbejdsglæde. Afdelingens fælles værdier. Vi er nok kendt for at have en lidt hård tone. Men med vores nye fælles værdier synes jeg, vi har mere fokus på at respektere hinanden i hverdagen, siger portør Lars Lassen, der selv har været ansat i afdelingen i 10 år. Problemer med omgangstonen De fælles værdier er resultatet af en lang proces, der blev indledt i juni En trivselsundersøgelse havde vist, at den var gal med omgangstonen. Hver fjerde medarbejder i Logistikafdelingen havde svaret, at de af og til følte sig udsat for sladder, mobning og chikane. Ledelsen tog konsekvensen og arrangerede i samarbejde med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter et todages kursus i intern kommunikation for alle medarbejdere. Kurset skulle være med til at skabe en åben og anerkendende kommunikation, og det blev fulgt op af løbende temadage og personalemøder. Et af møderne handlede om at finde frem til de fælles værdier, som kunne være med til at skabe en anerkendende kommunikation. I den proces blev det hurtigt tydeligt, at kollegerne i bund og grund var enige om, hvad der betød noget for dem i hverdagen. Det viste sig i høj grad at dreje sig om, hvordan vi behandler hinanden, om vores samarbejde og den respekt, vi godt vil møde hinanden med, lyder det fra Lars Kirk Esko, vagtmester i Logistikafdelingen. Det er vigtigt at respektere hinandens grænser Siden kommunikationskurset og personalemøderne er der opstået en ny fælles forståelse for, at man skal respektere hinandens grænser og anerkende, at det man selv opfatter som harmløst drilleri, ikke altid tolkes på samme måde af kollegerne. Og det har haft en effekt. En ny tilfredshedsundersøgelse i 2011 viste, at andelen af ansatte, der følte sig udsat for sladder, mobning og chikane var faldet fra ca. 25 til godt 6 procent. Selvom der desværre stadig er kolleger, der føler sig udsat for en opførsel, der ikke er i orden, så kan vi tydeligt se, at vi har fået et bedre arbejdsmiljø, siger Lars Kirk Esko. Se flere eksempler på hvad andre gør på forebygmobning.dk/saadan-goer-andre

8 14 Forebyg mobning på jobbet Forebyg mobning på jobbet 15 God praksis: Ok at gå sin vej Lav en handlingsplan mod mobning Medarbejderne i Ældreplejen i Furesø Kommune er blevet bedre til at håndtere mobning fra borgerne. Mit hjerte hamrede i brystet på mig, når jeg skulle ind i lejligheden, for jeg vidste, at lige meget hvad jeg gjorde, ville det ikke være godt nok. Det kunne være en bluse, der ikke hang rigtigt på bøjlen, eller hvis den hjælper, der havde været der aftenen før, ikke havde lagt dynen på den rigtige måde. Camilla Danielsen var ny som social- og sundhedshjælper i Furesø Kommune, da hun fik dagvagten hjemme hos en borger, som lod sine frustrationer gå ud over hjælperne. Hun prøvede at ignorere det, men efter noget tid brød hun sammen og kunne ikke klare det mere. Så gik hun til sin leder. Fokus på kommunikationen med borgerne Som opfølgning på trivselsundersøgelsen blev der etableret en ny mødeform hver 14. dag, hvor medarbejderne kan åbne posen og dele deres oplevelser hos borgerne med hinanden. Samtidig blev der afholdt temamøder om kommunikation med borgerne, hvor der blandt andet var fokus på at minde hinanden om, at når en borger mobber, skyldes det som regel afmagt. Nogle af de borgere, som de kommer hos, er demente. Andre er frustrerede, fordi de har en fysisk sygdom. Det kan få dem til at agere negativt over for hjælperne. For Camilla Danielsen og hendes kolleger er det vigtigt at vide, at når en borger mobber, skyldes det som regel frustrationer. I den forbindelse er det OK at sige fra, siger hun, og det har hun også prøvet at gøre: Det er vigtigt at have vedvarende fokus på at forebygge mobning. Men det er også vigtigt at vide, hvad man kan gøre, hvis der allerede foregår mobning på arbejdspladsen. Ved at formulere en handlingsplan kan I håndtere mobning på arbejdspladsen. Selve processen med at formulere handlingsplanen er en hjælp til at udbrede viden og tale om mobning. Både ledelse og medarbejdere skal inddrages i processen. Handlingsplan med retningslinjer En handlingsplan mod mobning på arbejdspladsen giver retningslinjer for, hvordan mobning skal håndteres, hvis det opstår. En handlingsplan bør indeholde følgende punkter: 1 En klar udmelding fra topledelsen om, at mobning ikke tolereres 2 En klar definition af mobning 3 Henvisning til relevant lovgivning 4 Beskrivelse af sanktioner 5 Beskrivelse af klagemuligheder 6 Konkrete retningslinjer for støtte og vejledning 7 Tilbud om hjælp og opfølgning 8 Plan for information til medarbejderne 9 Plan for evaluering og revidering. Det er OK at sige fra med det samme Efter at have fortalt om problemet fik Camilla Danielsen psykologhjælp og en længere pause fra den pågældende borger. I dag ved hun, at det er i orden at sige fra med det samme og gå til sin leder eller tillidsrepræsentant, hvis hun føler sig mobbet af en borger. En trivselsundersøgelse blandt de ansatte viste nemlig, at fire procent af medarbejderne i hjemmeplejen havde oplevet mobning fra borgere, og det fik sat problemet på dagsordenen i kommunen. Du skal tale ordentligt til mig, sagde jeg til en borger, som talte grimt til mig. Det var svært, og jeg var overrasket over, at jeg kunne. Borgeren blev også overrasket og holdt faktisk op med at tale grimt, i alt fald indtil videre, fortæller Camilla Danielsen. Se flere eksempler på hvad andre gør på forebygmobning.dk/saadan-goer-andre Læs mere om, hvordan I kan lave en handlingsplan på forebygmobning.dk. Her kan I også finde andre værktøjer til forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

9 Om denne folder Kampagnen Forebyg mobning på jobbet er en del af Videncenter for Arbejdsmiljøs indsats for at styrke formidlingen af viden om arbejdsmiljø til de offentlige arbejdspladser. Indsatsen blev besluttet som led i kvalitetsreformen og den trepartsaftale, der blev indgået i 2007 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt LO, FTF og AC. Se mere på forebygmobning.dk forebygmobning.dk

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

skal løses i fællesskab

skal løses i fællesskab skal løses i fællesskab Indhold: 3 Stress et arbejdsmiljøproblem 4 Stress er kroppens naturlige alarmberedskab 7 Vi reagerer forskelligt 8 Forebyg den skadelige stress 10 En fælles indsats 12 Hvad gør

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

En værktøjskasse om Konflikthåndtering

En værktøjskasse om Konflikthåndtering En værktøjskasse om Konflikthåndtering Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende! Så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter 02 Forord En arbejdsplads uden uenigheder

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane At-VEJLEDNING D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere