Midt- og Vestjyllands Politi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midt- og Vestjyllands Politi"

Transkript

1 Midt- og Vestjyllands Politi ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Politidirektørens redegørelse til kredsrådet om Politiets virksomhed i politikredsen det forløbne år

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 Indbrud på lavt niveau... 2 Færdsel... 2 Fokus på kerneområder... 2 Fremtidens politi og anklagemyndighed... 2 Administrativt Center Vest (ACV)... 2 SOCIALE MEDIER... 3 Tættere på borgerne... 3 Det første Tweet... 3 Decemberstormen Bodil Servicecenteret på sociale medier... 4 ADMINISTRATIVE OPGAVEFÆLLESSKABER (ACV)... 5 Hvad er visionen bag centrene?... 5 Hvad er baggrunden for etablering af centrene?... 5 Hvor skal centrene etableres?... 5 SOCIALT ANSVAR DET ANGÅR OS ALLE... 7 Oprettelsen af ACV - muligheder for socialt ansvar... 7 Code of Care et netværk med socialt ansvar... 7 Stoleevent... 7 LEDERREFORM Ens ledelsesgrundlag... 8 Fremtidens anklagemyndighed... 8 Fremtidens politi... 8 PROJEKTET VESTERHAVSKOMMUNERNE... 9 Nabohjælp i sommerhusområderne... 9 Behov for formaliseret samarbejde... 9 Udlejningsbureauerne inddrages i OFFERRÅDGIVNING OG OFFERFOND Offerrådgivning Ny offerfond skal håndteres af politiet PROJEKTET TRYGHEDSAMBASSADØR Lokal involvering Udvikle relationer mellem borger og politi Borgerforeninger og sportsklubber KRIMINALITETUDVIKLINGEN

3 INDLEDNING Midt- og Vestjyllands Politi kan igen se tilbage på et begivenhedsrigt år. Vi kan kun være meget tilfredse med den indsats, der har været ydet. Vi har opnået nogle meget fine resultater på alle områder, og kriminaliteten er faldende. Indbrud på lavt niveau Det er således lykkedes os at holde indbrudstallet på et meget lavt niveau. Det er nok ikke realistisk, at vi kan fortsætte på et så lavt niveau i 2014, men vi vil gøre alt for, at det skal lykkes. Med et befolkningsunderlag på borgere er knap indbrud i beboelse et helt usædvanlig godt resultat også når vi ser på de udfordringer, politikredsen står med. Færdsel Færdselsområdet har også vores helt store bevågenhed, og vi kan glæde os over, at vi også på det område har formået at holde niveauet. Fokus på kerneområder Som alle andre virksomheder skal vi løbende blive bedre til at optimere og have endnu skarpere fokus på vores kerneområder. Det har vi også, og i 2013 har vi fortsat en lang række af tiltag, som alle peger i den rigtige retning. Vores samlede sagsbehandlingstid er også blevet markant kortere, hvilket betyder meget for såvel de forurettede som de sigtede. Det gode samarbejde med alle vores samarbejdspartnere er blevet styrket, og vi er særlig godt tilfredse med, at det tætte og gode samarbejde med kommunerne til stadighed bliver udbygget. Fremtidens politi og anklagemyndighed Vi er ved at lægge sidste hånd på en omfattende lederreform, som dansk politi og anklagemyndighed har indledt i Lederreformen har fyldt meget i hverdagen, og det er naturligt, når mere end 30% lederstillinger nedlægges, og der som følge heraf skal arbejdes og organiseres på en helt ny måde. Administrativt Center Vest (ACV) Rigspolitiet besluttede i sommeren 2013, at et nyt administrativt center for Vestdanmark skulle placeres hos os. Det betyder små 100 arbejdspladser, og det er en opgave, som vi glæder os meget til at tage hul på. Ansættelserne er i fuld gang, og vi overtager de første opgaver 1. maj 2014, og hele processen med overførslen af opgaver afsluttes ved året udgang. Det nye politihovedkvarter i Holstebro er inde i en spændende fase, og som det ser ud nu, kan vi flytte ind i det nye hovedkvarter i efteråret

4 SOCIALE MEDIER Tættere på borgerne Knap 2,7 millioner danskere er tilknyttet en online social netværkstjeneste som fx Facebook, Twitter eller Instagram. 63 % af de danske mobilbrugere anvender mobiltelefonen til at få adgang til internettet, og gør vi det rigtigt, og anvender brugernes muligheder for at interagere med hinanden, opnår vi klare massekommunikative fordele. Borgerne oplever, at vi kommer tættere på dem i deres dagligdag. De føler, at de involveres i vores arbejde, og hvis borgerne får muligheden, vil de hellere end gerne hjælpe politiet. Vi kan informere borgerne om ny lovgivning, og vi får mulighed for at invitere dem indenfor for at fortælle om de ting, som livet i politiet også rummer, men som måske ikke egner sig til en almindelig pressemeddelelse. Det første Tweet Den 1. august 2013 gjorde Midt- og Vestjyllands Politi sin entre på Twitter med følgende tweet: Fortsat røgudvikling fra brand i et større lager af spånplader på Bækgårdvej, Skave. Der var udbrudt en større brand i Skave ved Holstebro, og der var behov for løbende at udsende advarsler til borgerne i et defineret fareområde. Det udsendte tweet finder næppe vej til historiebøgerne, men med tiden er vi alle sammen blevet bedre til dette Real Time kommunikationsværktøj. Vagtcheferne twitter flittigt om udrykningskøretøjer, færdselsuheld, vejmeldinger, efterlysninger o.lign., og kommunikationsafdelingen twitter dagligt i sammenhæng med udgivelsen af døgnrapporten, tips fra Det Kriminalpræventive Sekretariat, efterlysninger af personer, fremlysninger af hittegods eller tyvekoster o.lign. Ved årsskiftet 2013/2014 havde politikredsen postet mere end 400 tweets, og politikredsens profil havde på samme tidspunkt mere end followers. 3

5 Decemberstormen Bodil Midt- og Vestjyllands Politi anvendte Twitter flittigt under stormen Bodil den 5. december I tidsrummet fra kl. 14:00 til kl. 01:00 indgik der mere end opgaver til Vagtcentralen og mere end 1400 opkald til 114-Servicecenteret. I takt med en hændelse blev registreret i sagsstyringssystemet (Polsas), blev hændelsen renset for personfølsomme oplysninger og postet på politikredsens Isoleret set genererede Bodil mere 800 nye følgere Medio december måned blev nogle østeuropæere anholdt med næsten 200 smykker, som var gemt i luftindtaget i deres bil. Smykkerne blev fremlyst på Twitter samt Facebook (Rigspolitiets profil) med fotos den 17. december. Fremlysningen blev retweetet og delt af brugerne på de sociale medier. Efter 10 dage på de sociale medier var fremlysningen set af brugere. 114-Servicecenteret på sociale medier I slutningen af december måned 2013 blev supervisorerne i politikredsens 114- Servicecenter undervist i brugen af Twitter. Det er hensigten, at 114-Servicecenteret efter nytåret 2013/2014 skal anvende Twitter i forbindelse med fremlysninger af herreløse dyr og gerne med fotos men også egentlige efterlysninger af effekter. Midt- og Vestjyllands Politi forventer at være til stede på Facebook medio

6 ADMINISTRATIVE OPGAVEFÆLLESSKABER (ACV) Hvad er visionen bag centrene? Dansk Politi skal være bedre og mere effektive til at løse opgaverne. Ved at samle administrationen af opgaver vedrørende våben, tilladelser, kørekort og ATK vil der blive skabt et større fagligt miljø og et kvalitetsløft af sagsbehandlingen. Hvad er baggrunden for etablering af centrene? Våben, tilladelser og kørekort Justitsministeriets handlingsplan for udmøntning af Effektiv Administration i staten (2012) peger på, at der kan frigøres ressourcer, hvis dele af sagsbehandlingen vedrørende våben, tilladelser og kørekort samles i én eller flere politikredse. I 2013 udarbejdede Rigspolitiet analyserapporten Effektiv Administration/Opgavefællesskaber (våben, tilladelser og kørekort). Analysen indstillede en samling af de opgaver, der nu indgår i de to administrative centre. ATK Som led i en større færdselssikkerhedspakke blev det i forbindelse med Finanslov 2013 besluttet at øge ATK-indsatsen fra 25 ATK-biler til 100 ATK-biler på landsplan. I forlængelse heraf besluttede Rigspolitiets direktion også at samle ATK-opgaven med henblik på at opnå kvalitetsforbedringer og frigøre ressourcer. Hvor skal centrene etableres? Administrativt Center Vest (ACV) hos Midt- og Vestjylland Politi placeres i Holstebro på Brogårdsvej 1, hvor Anklagemyndigheden også er placeret. Administrativt Center Øst (ACØ) hos Københavns Vestegns Politi placeres på Thistedgade 10 i Høje-Taastrup få minutters gang fra Høje-Taastrup Station. 5

7 Midt- og Vestjyllands Politi har siden slutningen på sommeren 2013 arbejdet med etableringen af Administrativt Center Vest (ACV). Vi har kortlagt de nuværende arbejdsgange og processer for i fællesskab at fastlægge best practice for administrationen af alle områderne. Derved kan vi opnå en effektivisering på 20% over 3 år. I begyndelsen af 2014 blev de første stillinger opslået, og vi gør nu klar til at modtage de første nye medarbejdere og flytte ind på Brogårdsvej. Den 1. maj 2014 går vi i drift med dele af administrationen af automatisk trafik kontrol ATK, og den 1 oktober går vi i drift med administration af kørekort, våben og tilladelser. Fra den 1. januar 2015 er begge centre (ACV og ACØ) endeligt etableret og i fuld drift. 6

8 SOCIALT ANSVAR DET ANGÅR OS ALLE Det angår os alle at bidrage til at tage et socialt ansvar ved at skabe mere fleksible muligheder på arbejdsmarkedet. Midt- og Vestjyllands Politi er en stor og central arbejdsplads i denne del af landet, og derfor angår det også politikredsen at tage medansvar for rummelighed på arbejdsmarkedet. Det har vi gjort i mange år på forskellige måder, og det vil vi også gøre fremover. Oprettelsen af ACV - muligheder for socialt ansvar Lige nu har vi valgt at sætte ekstra fokus på mulighederne for at tage yderligere sociale ansvar i forbindelse med etableringen af Administrativt Center Vest (ACV). Vi har ikke nogle konkrete stillinger eller organisering på plads, men vi vil se på de erfaringer, der findes hos andre private og offentlige virksomheder. Code of Care et netværk med socialt ansvar Vi kan lære af dem, hvordan det bliver til en succes for både nuværende og kommende medarbejdere. Det er vigtig, at rammerne er de rigtige. Derfor har vi meldt os ind i Code of Care, som er et netværk af virksomheder, der arbejder med socialt ansvar. Stoleevent En krølle på vores medlemskab af Code of Care har været, at vi valgte at være med i et stoleevent. Børn fra SFO Brumleby i Holstebro malede og dekorerede stole for Midt- og Vestjyllands Politi, og stolene blev efterfølgende udstillet i gågaden i Holstebro. Eventen med stolene blev afviklet i dagene den 16. og 17. september 2013 i Holstebro i forbindelse med, at CSR Fonden holdt prisuddeling i byen med deltagelse af tidligere FN generalsekretær Kofi Annan, H.K.H prins Joakim og en stribe danske ministre. 7

9 LEDERREFORM 2.0 Ens ledelsesgrundlag Ledere i politiet og anklagemyndigheden skal i fremtiden udøve ledelse med udgangspunkt i ledelsesgrundlaget Leadership Pipeline. Det er første gang, at de to myndigheder får et fælles ledelsesgrundlag, som stiller klare krav til, hvilken adfærd og hvilke kompetencer, der skal kendetegne professionel ledelse på forskellige ledelsesniveauer. Fremtidens anklagemyndighed Fremtidens anklagemyndighed gik i drift den 2. december I Fremtidens anklagemyndighed skal der være fokus på: Strategisk ledelse, Kvalitet og Udvikling samt driftstyring. Anklagemyndigheden i Midt- og Vestjyllands Politi har reduceret i antallet af advokaturer, således der i fremtidens anklagemyndighed vil være tre advokaturer: Advokaturen for Generel Kriminalitet, Advokaturen for Speciel Kriminalitet og Advokaturen for Udvikling og Kvalitet. Fremtidens politi Den 1. april 2014 vil lederreformen og ledelsesgrundlaget være fuldt implementeret i politikredsen. Lederreformen betyder, at mere end 30% af politikredsens lederstillinger nedlægges. Som en følge heraf skal fremtidens politi til at arbejde og organisere hverdagen på hen helt ny måde. 8

10 PROJEKTET VESTERHAVSKOMMUNERNE Nabohjælp i sommerhusområderne Den 12. september 2013 lagde Lemvig Kommune lokaler til et møde mellem Lemvig kommune, Midt- og Vestjyllands Politi og sommerhusgrundejerforeningerne langs vestkysten i kommunen. På mødet blev der orienteret om projektet Nabohjælp, som Det Kriminalpræventive Råd relancerede i 2012, og der blev også informeret om projektet Tyv hold dig væk. Endelig blev der sat tal på udviklingen i anmeldelser om indbrud i fritidshuse i Vesterhavs-kommunerne. Behov for formaliseret samarbejde Antallet af fremmødte, den store spørgelyst og ønsket om vejledning i sikring af sommerhuset mod indbrud viste, at der var et udtalt behov for at udvide møderækken med de øvrige kommuner langs vestkysten. På den baggrund er der indledt et formaliseret samarbejde mellem Midt- og Vestjyllands Politi, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Thisted og Holstebro kommuner om forebyggelse af indbrud i sommerhuse langs den jyske vestkyst. Samarbejdet går i alt sin enkelthed ud på at indbyde sommerhusgrundejerforeningerne langs vestkysten til et informationsmøde. Her vil politikredsens kriminalpræventive afdeling informerer om bl.a. tyveri- og indbrudssikring af fritidshuset både når huset er beboet, men også i de perioder, hvor huset står ubeboet i længere tid. Reglerne for eventuel opsætning af overvågningsudstyr bliver gennemgået, og de enkelte kommuner deltager for at informere omkring skiltning, adgangsveje m.m. Udlejningsbureauerne inddrages i 2014 Det er hensigten at gennemføre informationsmøder i Ringkøbing-Skjern, Thisted og Holstebro Kommuner i løbet af første halvår

11 OFFERRÅDGIVNING OG OFFERFOND Offerrådgivning Midt- og Vestjyllands Politi kommer jævnligt i kontakt med borgere, der har brug for hjælp til at komme videre f.eks. efter en voldsom hændelse. Formålet med Offerrådgivningen er netop, at give personlig støtte til ofre, vidner og pårørende i forbindelse med kriminalitet, men også ved voldsomme og chokerende oplevelser som f.eks. et trafikuheld eller anden form for ulykke. Rådgivningsordningen omfatter alle ofre for forbrydelser som f.eks. vold, røveri, tricktyveri, indbrud, blufærdighedskrænkelser mv. Det er værd at understrege, at Offerrådgivningen ikke er behandling eller terapi, men det er vigtig mental førstehjælp og en hjælp til, at et offer kommer videre. Offerrådgivningen er en landsdækkende organisation, og der er kontaktpersoner i alle politikredsene. I Midt- og Vestjyllands Politi er Offerrådgivningen forankret hos Det Kriminalpræventive Sekretariat, og medarbejderne i sekretariatet kan vejlede borgeren. Ny offerfond skal håndteres af politiet Fra 1. januar 2014 skal gerningsmænd til en række lovovertrædelser herunder også trafikfarlige forseelser betale et bidrag på 500 kroner til en Offerfond. Offerfonden skal styrke hjælpen til ofre for kriminalitet gennem tilskud til offerrådgivninger, forskning, uddannelsesindsatser, seminarer, informationsmateriale, forsøgs- og udviklingsaktiviteter og lignende projekter og aktiviteter. Det er politiet, der skal opkræve pengene. Opkrævningen understøttes af politiets øvrige it-systemer, og opkrævningen til offerfonden sker derfor automatisk. 10

12 PROJEKTET TRYGHEDSAMBASSADØR Midt og Vestjyllands Politi har opslået en ledig stilling som projektleder af projektet Tryghedsambassadører. I de kommende år vil politikredsen med projektlederen i spidsen arbejde med at opbygge et korps af Tryghedsambassadører. Lokal involvering Politikredsen har fået andel i puljemidler fra Rigspolitiet til at ansætte en projektleder, som skal være med til at sætte dette projekt i søen. Udover projektlederen vil det involvere en lang række medarbejdere både centralt og på lokalstationerne. De vil blive involveret, efterhånden som projektet bliver mere konkret. Udvikle relationer mellem borger og politi Projektet har blandt andet som formål, at udvikle kommunikationsformer mellem politiet og borgerne. Der findes i dag allerede rigtig mange muligheder for at kommunikere til borgerne. Vi anvender pressemeddelelser, hjemmeside og de sociale medier etc., men vi ved også, at personlige relationer og lokalkendskab er afgørende for, at informationerne når igennem, og i det mindste skaber den ønskede adfærdsændring (eller ikke adfærd ). Derfor vil vi prøve at arbejde på andre måder også. Borgerforeninger og sportsklubber Vi kan ikke etablere personlige relationer til alle borgere, men vi kan opbygge partnerskaber med lokale foreninger og andre aktører, som netop bygger på relationer til deres medlemmer. Det kan være bestyrelsen og/eller formanden for borgerforeningen, sportsforeningen, indvandreforeningen etc., som kan hjælpe os med at formidle informationer, fakta, kampagner og tiltag. Undervejs vil vi også arbejde med nye måder at tænke i forebyggelse på, hvor vi involverer både os selv og ambassadørerne i at tænke i nye tiltag. 11

13 KRIMINALITETUDVIKLINGEN Straffelovsanmeldelser Opgørelsen Straffelovsanmeldelser omfatter anmeldelser om overtrædelse af straffeloven. (Anmeldelser om tyveri og brugstyveri af cykel/knallert Straffelov indgår ikke i opgørelsen) Den positive udvikling i antallet af færre straffelovsanmeldelser er fortsat i Vold (straffelovens 244) Den såkaldte almindelige vold (straffelovens 244) har i årene 400 Vold været meget konstante på ca. 730 anmeldelser. Dette antal er i 2013 faldet til 595 anmeldelser svarende til et 200 fald på 17% i forhold til

14 Kvalificeret vold (straffelovens 245) Kval. vold Den såkaldte kvalificerede vold (straffelovens 245) er med 142 anmeldelser på niveau med forrige år Indbrud i beboelse (Opgørelsen vedrører indbrud i privatbeboelse, lejlighed, værelse og beboelsen på landejendom) Beboelse Indbrudskriminaliteten er fortsat et stort problem, der er til gene og bekymring for borgerne. Trods en massiv indsats mod den organiserede indbrudskriminalitet gennem de seneste år, ligger niveauet i 2013 stort set på samme niveau som i 2010 og Udviklingen i 2013 har dog været positiv i forhold til med et fald på 7,2%. Indbrud i fritidshuse Fritidshuse Opgørelsen viser et fald i antal anmeldelser i 2011, 2012 og Med 370 anmeldelser om indbrud i fritidshuse i 2013 er dét det laveste siden politikredsre- 200 formen i

15 Trafikdræbte ÅRSBERETNING 2013 Med knap 20% af alle offentlige veje i Danmark og et Trafikdrab betydeligt antal dræbte og tilskadekomne hvert år, har politikredsen en helt særlig udfordring med at lægge et tilstrækkeligt stort og intensivt kontroltryk på vejene. For at reducere antallet af færdselsuheld, har politikredsen standset mere end køretøjer, og der blev konstateret mere end forseelser. Automatisk Trafik Kontrol (ATK) har gennemført målinger af mere end 1million køretøjer, og heraf er optaget fotos af trafikanter. Arrestanter Arrestant. (Opgørelsen omfatter antal varetægtsfængslinger pr. år dvs én person kan være fængslet flere gange) Med venlig hilsen Jens Kaasgaard 14

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk

ÅRSRAPPORT 2013 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk ÅRSRAPPORT 2013 OFFER VIDNE PÅRØRENDE offerraadgivning.dk KONTAKTDATA OFFERRÅDGIVNINGEN I DANMARK SEKRETARIAT Vesterballevej 5 7000 Fredericia Mail: info@offerraadgivning.dk Tlf.: 43 58 44 02 RIGSPOLITIETS

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk

ÅRSRAPPORT 2012 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk ÅRSRAPPORT 2012 OFFER VIDNE PÅRØRENDE offerraadgivning.dk Kontaktdata OFFERRÅDGIVNINGEN I DANMARK Mail: info@offerraadgivning.dk Tlf.: 50 76 90 05 Rigspolitiets Rådgivningssekretariat Mail: pol-nec-forebyg@politi.dk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro følg os på Twitter POLITIETS DØGNRAPPORT Uddrag af seneste døgns anmeldelser: Mandag den 24. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 Symbolforklaring til kortudsnittet på næste side: Brand Manddrab Vold

Læs mere

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1.

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1. 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010

Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010 Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010 Tilstede: Borgmester Carsten Kissmeyer (Ikast-Brande), Borgmester Lauge Larsen (Morsø), Borgmester H.C. Østerby (Holstebro), Borgmester Iver Enevoldsen

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager Maj 2015 BERETNING OM POLITIETS HENLÆGGELSE AF STRAFFESAGER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Referat af møde nr. 3/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 12. september 2012 hos Fanø Kommune

Referat af møde nr. 3/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 12. september 2012 hos Fanø Kommune Referat af møde nr. 3/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 12. september 2012 hos Fanø Kommune Deltagere: Borgmester Jens Christian Gjesing Borgmester Aase Nygaard (næstformand)

Læs mere

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro følg os på Twitter POLITIETS DØGNRAPPORT Uddrag af seneste døgns anmeldelser: Søndag den 13. oktober 2013 Mandag den 14.oktober 2013 Symbolforklaring til kortudsnittet på næste side: Brand Manddrab Vold

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2013 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3.1.

Læs mere

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro følg os på Twitter POLITIETS DØGNRAPPORT Uddrag af seneste døgns anmeldelser: Tirsdag den 22. oktober 2013 onsdag den 23. oktober 2013 Symbolforklaring til kortudsnittet på næste side: Brand Manddrab Vold

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Politiinspektør chefpolitiinspektør Claus Hilborg

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2013 Rødovre Vallensbæk INDHOLD Indhold FORORD AF POLITIDIREKTØREN...3 INDSATOMRÅDER

Læs mere

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro følg os på Twitter POLITIETS DØGNRAPPORT Uddrag af seneste døgns anmeldelser: Onsdag den 4. december 2013 Torsdag den 5. december 2013 Symbolforklaring til kortudsnittet på næste side: Brand Manddrab,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig,

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. KREDSRÅDET 2009 Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mål og strategi 2012-2015

Mål og strategi 2012-2015 Mål og strategi 2012-2015 2012-2015 2 Mål og strategi 2012-2015 Fokus på kvalitet Anklagemyndigheden har i de senere år gennemlevet den største modernisering i vores knap 100-årige historie. Vi har etableret

Læs mere

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase

Læs mere

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Organisering af samarbejdet mellem Esbjerg kommune & Esbjerg lokalpoliti Den samordnede handlingsplan er udarbejdet i overensstemmelse med

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

BtB markedsføring: Skab resultater online

BtB markedsføring: Skab resultater online BtB markedsføring: Skab resultater online 1 Om mig Morten Longgaard Knudsen HD afsætning, IAA Diploma Arbejdet med BtB markedsføring siden 1995 TDC, Atea, Novicell Projektleder, marketingchef, marketing

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel.

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel. Goddag til nye praktikanter Dansk Politi har ringet til landets politikredse for at høre, hvordan et typisk introduktionsprogram for PGII ere ser ud hos dem. Nedenfor kan du se et sammenkog af svarene.

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 16. december 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00007-13

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden?

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? DETAILUDDANNELSE - HORSENS 2014 MODUL BESKRIVELSER FORMÅL: I en hård konkurrence situation er det nødvendigt konstant at fokusere på forretningens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro følg os på Twitter POLITIETS DØGNRAPPORT Uddrag af seneste døgns anmeldelser: Torsdag den 31. oktober 2013 fredag den 1. november 2013 Symbolforklaring til kortudsnittet på næste side: Brand Manddrab Vold

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI 2013-15

UDVIKLINGSPLAN FOR KØBENHAVNS POLITI 2013-15 KØBENHAVNS I T I L E B Ø DI T N Y E K N V A H S N O P KØBENHAVNS Ledelsens forord Københavns Politi er noget særligt i Dansk Politi og Anklagemyndighed. Ingen andre politikredse har tilsvarende operative

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 25 Juni 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Brabrand Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud? Nabohjælp

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune BERETNING Rebild Kommune TIL KREDSRÅDET 2013 Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere