Midt- og Vestjyllands Politi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midt- og Vestjyllands Politi"

Transkript

1 Midt- og Vestjyllands Politi ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Politidirektørens redegørelse til kredsrådet om Politiets virksomhed i politikredsen det forløbne år

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 Indbrud på lavt niveau... 2 Færdsel... 2 Fokus på kerneområder... 2 Fremtidens politi og anklagemyndighed... 2 Administrativt Center Vest (ACV)... 2 SOCIALE MEDIER... 3 Tættere på borgerne... 3 Det første Tweet... 3 Decemberstormen Bodil Servicecenteret på sociale medier... 4 ADMINISTRATIVE OPGAVEFÆLLESSKABER (ACV)... 5 Hvad er visionen bag centrene?... 5 Hvad er baggrunden for etablering af centrene?... 5 Hvor skal centrene etableres?... 5 SOCIALT ANSVAR DET ANGÅR OS ALLE... 7 Oprettelsen af ACV - muligheder for socialt ansvar... 7 Code of Care et netværk med socialt ansvar... 7 Stoleevent... 7 LEDERREFORM Ens ledelsesgrundlag... 8 Fremtidens anklagemyndighed... 8 Fremtidens politi... 8 PROJEKTET VESTERHAVSKOMMUNERNE... 9 Nabohjælp i sommerhusområderne... 9 Behov for formaliseret samarbejde... 9 Udlejningsbureauerne inddrages i OFFERRÅDGIVNING OG OFFERFOND Offerrådgivning Ny offerfond skal håndteres af politiet PROJEKTET TRYGHEDSAMBASSADØR Lokal involvering Udvikle relationer mellem borger og politi Borgerforeninger og sportsklubber KRIMINALITETUDVIKLINGEN

3 INDLEDNING Midt- og Vestjyllands Politi kan igen se tilbage på et begivenhedsrigt år. Vi kan kun være meget tilfredse med den indsats, der har været ydet. Vi har opnået nogle meget fine resultater på alle områder, og kriminaliteten er faldende. Indbrud på lavt niveau Det er således lykkedes os at holde indbrudstallet på et meget lavt niveau. Det er nok ikke realistisk, at vi kan fortsætte på et så lavt niveau i 2014, men vi vil gøre alt for, at det skal lykkes. Med et befolkningsunderlag på borgere er knap indbrud i beboelse et helt usædvanlig godt resultat også når vi ser på de udfordringer, politikredsen står med. Færdsel Færdselsområdet har også vores helt store bevågenhed, og vi kan glæde os over, at vi også på det område har formået at holde niveauet. Fokus på kerneområder Som alle andre virksomheder skal vi løbende blive bedre til at optimere og have endnu skarpere fokus på vores kerneområder. Det har vi også, og i 2013 har vi fortsat en lang række af tiltag, som alle peger i den rigtige retning. Vores samlede sagsbehandlingstid er også blevet markant kortere, hvilket betyder meget for såvel de forurettede som de sigtede. Det gode samarbejde med alle vores samarbejdspartnere er blevet styrket, og vi er særlig godt tilfredse med, at det tætte og gode samarbejde med kommunerne til stadighed bliver udbygget. Fremtidens politi og anklagemyndighed Vi er ved at lægge sidste hånd på en omfattende lederreform, som dansk politi og anklagemyndighed har indledt i Lederreformen har fyldt meget i hverdagen, og det er naturligt, når mere end 30% lederstillinger nedlægges, og der som følge heraf skal arbejdes og organiseres på en helt ny måde. Administrativt Center Vest (ACV) Rigspolitiet besluttede i sommeren 2013, at et nyt administrativt center for Vestdanmark skulle placeres hos os. Det betyder små 100 arbejdspladser, og det er en opgave, som vi glæder os meget til at tage hul på. Ansættelserne er i fuld gang, og vi overtager de første opgaver 1. maj 2014, og hele processen med overførslen af opgaver afsluttes ved året udgang. Det nye politihovedkvarter i Holstebro er inde i en spændende fase, og som det ser ud nu, kan vi flytte ind i det nye hovedkvarter i efteråret

4 SOCIALE MEDIER Tættere på borgerne Knap 2,7 millioner danskere er tilknyttet en online social netværkstjeneste som fx Facebook, Twitter eller Instagram. 63 % af de danske mobilbrugere anvender mobiltelefonen til at få adgang til internettet, og gør vi det rigtigt, og anvender brugernes muligheder for at interagere med hinanden, opnår vi klare massekommunikative fordele. Borgerne oplever, at vi kommer tættere på dem i deres dagligdag. De føler, at de involveres i vores arbejde, og hvis borgerne får muligheden, vil de hellere end gerne hjælpe politiet. Vi kan informere borgerne om ny lovgivning, og vi får mulighed for at invitere dem indenfor for at fortælle om de ting, som livet i politiet også rummer, men som måske ikke egner sig til en almindelig pressemeddelelse. Det første Tweet Den 1. august 2013 gjorde Midt- og Vestjyllands Politi sin entre på Twitter med følgende tweet: Fortsat røgudvikling fra brand i et større lager af spånplader på Bækgårdvej, Skave. Der var udbrudt en større brand i Skave ved Holstebro, og der var behov for løbende at udsende advarsler til borgerne i et defineret fareområde. Det udsendte tweet finder næppe vej til historiebøgerne, men med tiden er vi alle sammen blevet bedre til dette Real Time kommunikationsværktøj. Vagtcheferne twitter flittigt om udrykningskøretøjer, færdselsuheld, vejmeldinger, efterlysninger o.lign., og kommunikationsafdelingen twitter dagligt i sammenhæng med udgivelsen af døgnrapporten, tips fra Det Kriminalpræventive Sekretariat, efterlysninger af personer, fremlysninger af hittegods eller tyvekoster o.lign. Ved årsskiftet 2013/2014 havde politikredsen postet mere end 400 tweets, og politikredsens profil havde på samme tidspunkt mere end followers. 3

5 Decemberstormen Bodil Midt- og Vestjyllands Politi anvendte Twitter flittigt under stormen Bodil den 5. december I tidsrummet fra kl. 14:00 til kl. 01:00 indgik der mere end opgaver til Vagtcentralen og mere end 1400 opkald til 114-Servicecenteret. I takt med en hændelse blev registreret i sagsstyringssystemet (Polsas), blev hændelsen renset for personfølsomme oplysninger og postet på politikredsens Isoleret set genererede Bodil mere 800 nye følgere Medio december måned blev nogle østeuropæere anholdt med næsten 200 smykker, som var gemt i luftindtaget i deres bil. Smykkerne blev fremlyst på Twitter samt Facebook (Rigspolitiets profil) med fotos den 17. december. Fremlysningen blev retweetet og delt af brugerne på de sociale medier. Efter 10 dage på de sociale medier var fremlysningen set af brugere. 114-Servicecenteret på sociale medier I slutningen af december måned 2013 blev supervisorerne i politikredsens 114- Servicecenter undervist i brugen af Twitter. Det er hensigten, at 114-Servicecenteret efter nytåret 2013/2014 skal anvende Twitter i forbindelse med fremlysninger af herreløse dyr og gerne med fotos men også egentlige efterlysninger af effekter. Midt- og Vestjyllands Politi forventer at være til stede på Facebook medio

6 ADMINISTRATIVE OPGAVEFÆLLESSKABER (ACV) Hvad er visionen bag centrene? Dansk Politi skal være bedre og mere effektive til at løse opgaverne. Ved at samle administrationen af opgaver vedrørende våben, tilladelser, kørekort og ATK vil der blive skabt et større fagligt miljø og et kvalitetsløft af sagsbehandlingen. Hvad er baggrunden for etablering af centrene? Våben, tilladelser og kørekort Justitsministeriets handlingsplan for udmøntning af Effektiv Administration i staten (2012) peger på, at der kan frigøres ressourcer, hvis dele af sagsbehandlingen vedrørende våben, tilladelser og kørekort samles i én eller flere politikredse. I 2013 udarbejdede Rigspolitiet analyserapporten Effektiv Administration/Opgavefællesskaber (våben, tilladelser og kørekort). Analysen indstillede en samling af de opgaver, der nu indgår i de to administrative centre. ATK Som led i en større færdselssikkerhedspakke blev det i forbindelse med Finanslov 2013 besluttet at øge ATK-indsatsen fra 25 ATK-biler til 100 ATK-biler på landsplan. I forlængelse heraf besluttede Rigspolitiets direktion også at samle ATK-opgaven med henblik på at opnå kvalitetsforbedringer og frigøre ressourcer. Hvor skal centrene etableres? Administrativt Center Vest (ACV) hos Midt- og Vestjylland Politi placeres i Holstebro på Brogårdsvej 1, hvor Anklagemyndigheden også er placeret. Administrativt Center Øst (ACØ) hos Københavns Vestegns Politi placeres på Thistedgade 10 i Høje-Taastrup få minutters gang fra Høje-Taastrup Station. 5

7 Midt- og Vestjyllands Politi har siden slutningen på sommeren 2013 arbejdet med etableringen af Administrativt Center Vest (ACV). Vi har kortlagt de nuværende arbejdsgange og processer for i fællesskab at fastlægge best practice for administrationen af alle områderne. Derved kan vi opnå en effektivisering på 20% over 3 år. I begyndelsen af 2014 blev de første stillinger opslået, og vi gør nu klar til at modtage de første nye medarbejdere og flytte ind på Brogårdsvej. Den 1. maj 2014 går vi i drift med dele af administrationen af automatisk trafik kontrol ATK, og den 1 oktober går vi i drift med administration af kørekort, våben og tilladelser. Fra den 1. januar 2015 er begge centre (ACV og ACØ) endeligt etableret og i fuld drift. 6

8 SOCIALT ANSVAR DET ANGÅR OS ALLE Det angår os alle at bidrage til at tage et socialt ansvar ved at skabe mere fleksible muligheder på arbejdsmarkedet. Midt- og Vestjyllands Politi er en stor og central arbejdsplads i denne del af landet, og derfor angår det også politikredsen at tage medansvar for rummelighed på arbejdsmarkedet. Det har vi gjort i mange år på forskellige måder, og det vil vi også gøre fremover. Oprettelsen af ACV - muligheder for socialt ansvar Lige nu har vi valgt at sætte ekstra fokus på mulighederne for at tage yderligere sociale ansvar i forbindelse med etableringen af Administrativt Center Vest (ACV). Vi har ikke nogle konkrete stillinger eller organisering på plads, men vi vil se på de erfaringer, der findes hos andre private og offentlige virksomheder. Code of Care et netværk med socialt ansvar Vi kan lære af dem, hvordan det bliver til en succes for både nuværende og kommende medarbejdere. Det er vigtig, at rammerne er de rigtige. Derfor har vi meldt os ind i Code of Care, som er et netværk af virksomheder, der arbejder med socialt ansvar. Stoleevent En krølle på vores medlemskab af Code of Care har været, at vi valgte at være med i et stoleevent. Børn fra SFO Brumleby i Holstebro malede og dekorerede stole for Midt- og Vestjyllands Politi, og stolene blev efterfølgende udstillet i gågaden i Holstebro. Eventen med stolene blev afviklet i dagene den 16. og 17. september 2013 i Holstebro i forbindelse med, at CSR Fonden holdt prisuddeling i byen med deltagelse af tidligere FN generalsekretær Kofi Annan, H.K.H prins Joakim og en stribe danske ministre. 7

9 LEDERREFORM 2.0 Ens ledelsesgrundlag Ledere i politiet og anklagemyndigheden skal i fremtiden udøve ledelse med udgangspunkt i ledelsesgrundlaget Leadership Pipeline. Det er første gang, at de to myndigheder får et fælles ledelsesgrundlag, som stiller klare krav til, hvilken adfærd og hvilke kompetencer, der skal kendetegne professionel ledelse på forskellige ledelsesniveauer. Fremtidens anklagemyndighed Fremtidens anklagemyndighed gik i drift den 2. december I Fremtidens anklagemyndighed skal der være fokus på: Strategisk ledelse, Kvalitet og Udvikling samt driftstyring. Anklagemyndigheden i Midt- og Vestjyllands Politi har reduceret i antallet af advokaturer, således der i fremtidens anklagemyndighed vil være tre advokaturer: Advokaturen for Generel Kriminalitet, Advokaturen for Speciel Kriminalitet og Advokaturen for Udvikling og Kvalitet. Fremtidens politi Den 1. april 2014 vil lederreformen og ledelsesgrundlaget være fuldt implementeret i politikredsen. Lederreformen betyder, at mere end 30% af politikredsens lederstillinger nedlægges. Som en følge heraf skal fremtidens politi til at arbejde og organisere hverdagen på hen helt ny måde. 8

10 PROJEKTET VESTERHAVSKOMMUNERNE Nabohjælp i sommerhusområderne Den 12. september 2013 lagde Lemvig Kommune lokaler til et møde mellem Lemvig kommune, Midt- og Vestjyllands Politi og sommerhusgrundejerforeningerne langs vestkysten i kommunen. På mødet blev der orienteret om projektet Nabohjælp, som Det Kriminalpræventive Råd relancerede i 2012, og der blev også informeret om projektet Tyv hold dig væk. Endelig blev der sat tal på udviklingen i anmeldelser om indbrud i fritidshuse i Vesterhavs-kommunerne. Behov for formaliseret samarbejde Antallet af fremmødte, den store spørgelyst og ønsket om vejledning i sikring af sommerhuset mod indbrud viste, at der var et udtalt behov for at udvide møderækken med de øvrige kommuner langs vestkysten. På den baggrund er der indledt et formaliseret samarbejde mellem Midt- og Vestjyllands Politi, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Thisted og Holstebro kommuner om forebyggelse af indbrud i sommerhuse langs den jyske vestkyst. Samarbejdet går i alt sin enkelthed ud på at indbyde sommerhusgrundejerforeningerne langs vestkysten til et informationsmøde. Her vil politikredsens kriminalpræventive afdeling informerer om bl.a. tyveri- og indbrudssikring af fritidshuset både når huset er beboet, men også i de perioder, hvor huset står ubeboet i længere tid. Reglerne for eventuel opsætning af overvågningsudstyr bliver gennemgået, og de enkelte kommuner deltager for at informere omkring skiltning, adgangsveje m.m. Udlejningsbureauerne inddrages i 2014 Det er hensigten at gennemføre informationsmøder i Ringkøbing-Skjern, Thisted og Holstebro Kommuner i løbet af første halvår

11 OFFERRÅDGIVNING OG OFFERFOND Offerrådgivning Midt- og Vestjyllands Politi kommer jævnligt i kontakt med borgere, der har brug for hjælp til at komme videre f.eks. efter en voldsom hændelse. Formålet med Offerrådgivningen er netop, at give personlig støtte til ofre, vidner og pårørende i forbindelse med kriminalitet, men også ved voldsomme og chokerende oplevelser som f.eks. et trafikuheld eller anden form for ulykke. Rådgivningsordningen omfatter alle ofre for forbrydelser som f.eks. vold, røveri, tricktyveri, indbrud, blufærdighedskrænkelser mv. Det er værd at understrege, at Offerrådgivningen ikke er behandling eller terapi, men det er vigtig mental førstehjælp og en hjælp til, at et offer kommer videre. Offerrådgivningen er en landsdækkende organisation, og der er kontaktpersoner i alle politikredsene. I Midt- og Vestjyllands Politi er Offerrådgivningen forankret hos Det Kriminalpræventive Sekretariat, og medarbejderne i sekretariatet kan vejlede borgeren. Ny offerfond skal håndteres af politiet Fra 1. januar 2014 skal gerningsmænd til en række lovovertrædelser herunder også trafikfarlige forseelser betale et bidrag på 500 kroner til en Offerfond. Offerfonden skal styrke hjælpen til ofre for kriminalitet gennem tilskud til offerrådgivninger, forskning, uddannelsesindsatser, seminarer, informationsmateriale, forsøgs- og udviklingsaktiviteter og lignende projekter og aktiviteter. Det er politiet, der skal opkræve pengene. Opkrævningen understøttes af politiets øvrige it-systemer, og opkrævningen til offerfonden sker derfor automatisk. 10

12 PROJEKTET TRYGHEDSAMBASSADØR Midt og Vestjyllands Politi har opslået en ledig stilling som projektleder af projektet Tryghedsambassadører. I de kommende år vil politikredsen med projektlederen i spidsen arbejde med at opbygge et korps af Tryghedsambassadører. Lokal involvering Politikredsen har fået andel i puljemidler fra Rigspolitiet til at ansætte en projektleder, som skal være med til at sætte dette projekt i søen. Udover projektlederen vil det involvere en lang række medarbejdere både centralt og på lokalstationerne. De vil blive involveret, efterhånden som projektet bliver mere konkret. Udvikle relationer mellem borger og politi Projektet har blandt andet som formål, at udvikle kommunikationsformer mellem politiet og borgerne. Der findes i dag allerede rigtig mange muligheder for at kommunikere til borgerne. Vi anvender pressemeddelelser, hjemmeside og de sociale medier etc., men vi ved også, at personlige relationer og lokalkendskab er afgørende for, at informationerne når igennem, og i det mindste skaber den ønskede adfærdsændring (eller ikke adfærd ). Derfor vil vi prøve at arbejde på andre måder også. Borgerforeninger og sportsklubber Vi kan ikke etablere personlige relationer til alle borgere, men vi kan opbygge partnerskaber med lokale foreninger og andre aktører, som netop bygger på relationer til deres medlemmer. Det kan være bestyrelsen og/eller formanden for borgerforeningen, sportsforeningen, indvandreforeningen etc., som kan hjælpe os med at formidle informationer, fakta, kampagner og tiltag. Undervejs vil vi også arbejde med nye måder at tænke i forebyggelse på, hvor vi involverer både os selv og ambassadørerne i at tænke i nye tiltag. 11

13 KRIMINALITETUDVIKLINGEN Straffelovsanmeldelser Opgørelsen Straffelovsanmeldelser omfatter anmeldelser om overtrædelse af straffeloven. (Anmeldelser om tyveri og brugstyveri af cykel/knallert Straffelov indgår ikke i opgørelsen) Den positive udvikling i antallet af færre straffelovsanmeldelser er fortsat i Vold (straffelovens 244) Den såkaldte almindelige vold (straffelovens 244) har i årene 400 Vold været meget konstante på ca. 730 anmeldelser. Dette antal er i 2013 faldet til 595 anmeldelser svarende til et 200 fald på 17% i forhold til

14 Kvalificeret vold (straffelovens 245) Kval. vold Den såkaldte kvalificerede vold (straffelovens 245) er med 142 anmeldelser på niveau med forrige år Indbrud i beboelse (Opgørelsen vedrører indbrud i privatbeboelse, lejlighed, værelse og beboelsen på landejendom) Beboelse Indbrudskriminaliteten er fortsat et stort problem, der er til gene og bekymring for borgerne. Trods en massiv indsats mod den organiserede indbrudskriminalitet gennem de seneste år, ligger niveauet i 2013 stort set på samme niveau som i 2010 og Udviklingen i 2013 har dog været positiv i forhold til med et fald på 7,2%. Indbrud i fritidshuse Fritidshuse Opgørelsen viser et fald i antal anmeldelser i 2011, 2012 og Med 370 anmeldelser om indbrud i fritidshuse i 2013 er dét det laveste siden politikredsre- 200 formen i

15 Trafikdræbte ÅRSBERETNING 2013 Med knap 20% af alle offentlige veje i Danmark og et Trafikdrab betydeligt antal dræbte og tilskadekomne hvert år, har politikredsen en helt særlig udfordring med at lægge et tilstrækkeligt stort og intensivt kontroltryk på vejene. For at reducere antallet af færdselsuheld, har politikredsen standset mere end køretøjer, og der blev konstateret mere end forseelser. Automatisk Trafik Kontrol (ATK) har gennemført målinger af mere end 1million køretøjer, og heraf er optaget fotos af trafikanter. Arrestanter Arrestant. (Opgørelsen omfatter antal varetægtsfængslinger pr. år dvs én person kan være fængslet flere gange) Med venlig hilsen Jens Kaasgaard 14

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere