Midt- og Vestjyllands Politi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midt- og Vestjyllands Politi"

Transkript

1 Midt- og Vestjyllands Politi ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Politidirektørens redegørelse til kredsrådet om Politiets virksomhed i politikredsen det forløbne år

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 Indbrud på lavt niveau... 2 Færdsel... 2 Fokus på kerneområder... 2 Fremtidens politi og anklagemyndighed... 2 Administrativt Center Vest (ACV)... 2 SOCIALE MEDIER... 3 Tættere på borgerne... 3 Det første Tweet... 3 Decemberstormen Bodil Servicecenteret på sociale medier... 4 ADMINISTRATIVE OPGAVEFÆLLESSKABER (ACV)... 5 Hvad er visionen bag centrene?... 5 Hvad er baggrunden for etablering af centrene?... 5 Hvor skal centrene etableres?... 5 SOCIALT ANSVAR DET ANGÅR OS ALLE... 7 Oprettelsen af ACV - muligheder for socialt ansvar... 7 Code of Care et netværk med socialt ansvar... 7 Stoleevent... 7 LEDERREFORM Ens ledelsesgrundlag... 8 Fremtidens anklagemyndighed... 8 Fremtidens politi... 8 PROJEKTET VESTERHAVSKOMMUNERNE... 9 Nabohjælp i sommerhusområderne... 9 Behov for formaliseret samarbejde... 9 Udlejningsbureauerne inddrages i OFFERRÅDGIVNING OG OFFERFOND Offerrådgivning Ny offerfond skal håndteres af politiet PROJEKTET TRYGHEDSAMBASSADØR Lokal involvering Udvikle relationer mellem borger og politi Borgerforeninger og sportsklubber KRIMINALITETUDVIKLINGEN

3 INDLEDNING Midt- og Vestjyllands Politi kan igen se tilbage på et begivenhedsrigt år. Vi kan kun være meget tilfredse med den indsats, der har været ydet. Vi har opnået nogle meget fine resultater på alle områder, og kriminaliteten er faldende. Indbrud på lavt niveau Det er således lykkedes os at holde indbrudstallet på et meget lavt niveau. Det er nok ikke realistisk, at vi kan fortsætte på et så lavt niveau i 2014, men vi vil gøre alt for, at det skal lykkes. Med et befolkningsunderlag på borgere er knap indbrud i beboelse et helt usædvanlig godt resultat også når vi ser på de udfordringer, politikredsen står med. Færdsel Færdselsområdet har også vores helt store bevågenhed, og vi kan glæde os over, at vi også på det område har formået at holde niveauet. Fokus på kerneområder Som alle andre virksomheder skal vi løbende blive bedre til at optimere og have endnu skarpere fokus på vores kerneområder. Det har vi også, og i 2013 har vi fortsat en lang række af tiltag, som alle peger i den rigtige retning. Vores samlede sagsbehandlingstid er også blevet markant kortere, hvilket betyder meget for såvel de forurettede som de sigtede. Det gode samarbejde med alle vores samarbejdspartnere er blevet styrket, og vi er særlig godt tilfredse med, at det tætte og gode samarbejde med kommunerne til stadighed bliver udbygget. Fremtidens politi og anklagemyndighed Vi er ved at lægge sidste hånd på en omfattende lederreform, som dansk politi og anklagemyndighed har indledt i Lederreformen har fyldt meget i hverdagen, og det er naturligt, når mere end 30% lederstillinger nedlægges, og der som følge heraf skal arbejdes og organiseres på en helt ny måde. Administrativt Center Vest (ACV) Rigspolitiet besluttede i sommeren 2013, at et nyt administrativt center for Vestdanmark skulle placeres hos os. Det betyder små 100 arbejdspladser, og det er en opgave, som vi glæder os meget til at tage hul på. Ansættelserne er i fuld gang, og vi overtager de første opgaver 1. maj 2014, og hele processen med overførslen af opgaver afsluttes ved året udgang. Det nye politihovedkvarter i Holstebro er inde i en spændende fase, og som det ser ud nu, kan vi flytte ind i det nye hovedkvarter i efteråret

4 SOCIALE MEDIER Tættere på borgerne Knap 2,7 millioner danskere er tilknyttet en online social netværkstjeneste som fx Facebook, Twitter eller Instagram. 63 % af de danske mobilbrugere anvender mobiltelefonen til at få adgang til internettet, og gør vi det rigtigt, og anvender brugernes muligheder for at interagere med hinanden, opnår vi klare massekommunikative fordele. Borgerne oplever, at vi kommer tættere på dem i deres dagligdag. De føler, at de involveres i vores arbejde, og hvis borgerne får muligheden, vil de hellere end gerne hjælpe politiet. Vi kan informere borgerne om ny lovgivning, og vi får mulighed for at invitere dem indenfor for at fortælle om de ting, som livet i politiet også rummer, men som måske ikke egner sig til en almindelig pressemeddelelse. Det første Tweet Den 1. august 2013 gjorde Midt- og Vestjyllands Politi sin entre på Twitter med følgende tweet: Fortsat røgudvikling fra brand i et større lager af spånplader på Bækgårdvej, Skave. Der var udbrudt en større brand i Skave ved Holstebro, og der var behov for løbende at udsende advarsler til borgerne i et defineret fareområde. Det udsendte tweet finder næppe vej til historiebøgerne, men med tiden er vi alle sammen blevet bedre til dette Real Time kommunikationsværktøj. Vagtcheferne twitter flittigt om udrykningskøretøjer, færdselsuheld, vejmeldinger, efterlysninger o.lign., og kommunikationsafdelingen twitter dagligt i sammenhæng med udgivelsen af døgnrapporten, tips fra Det Kriminalpræventive Sekretariat, efterlysninger af personer, fremlysninger af hittegods eller tyvekoster o.lign. Ved årsskiftet 2013/2014 havde politikredsen postet mere end 400 tweets, og politikredsens profil havde på samme tidspunkt mere end followers. 3

5 Decemberstormen Bodil Midt- og Vestjyllands Politi anvendte Twitter flittigt under stormen Bodil den 5. december I tidsrummet fra kl. 14:00 til kl. 01:00 indgik der mere end opgaver til Vagtcentralen og mere end 1400 opkald til 114-Servicecenteret. I takt med en hændelse blev registreret i sagsstyringssystemet (Polsas), blev hændelsen renset for personfølsomme oplysninger og postet på politikredsens Isoleret set genererede Bodil mere 800 nye følgere Medio december måned blev nogle østeuropæere anholdt med næsten 200 smykker, som var gemt i luftindtaget i deres bil. Smykkerne blev fremlyst på Twitter samt Facebook (Rigspolitiets profil) med fotos den 17. december. Fremlysningen blev retweetet og delt af brugerne på de sociale medier. Efter 10 dage på de sociale medier var fremlysningen set af brugere. 114-Servicecenteret på sociale medier I slutningen af december måned 2013 blev supervisorerne i politikredsens 114- Servicecenter undervist i brugen af Twitter. Det er hensigten, at 114-Servicecenteret efter nytåret 2013/2014 skal anvende Twitter i forbindelse med fremlysninger af herreløse dyr og gerne med fotos men også egentlige efterlysninger af effekter. Midt- og Vestjyllands Politi forventer at være til stede på Facebook medio

6 ADMINISTRATIVE OPGAVEFÆLLESSKABER (ACV) Hvad er visionen bag centrene? Dansk Politi skal være bedre og mere effektive til at løse opgaverne. Ved at samle administrationen af opgaver vedrørende våben, tilladelser, kørekort og ATK vil der blive skabt et større fagligt miljø og et kvalitetsløft af sagsbehandlingen. Hvad er baggrunden for etablering af centrene? Våben, tilladelser og kørekort Justitsministeriets handlingsplan for udmøntning af Effektiv Administration i staten (2012) peger på, at der kan frigøres ressourcer, hvis dele af sagsbehandlingen vedrørende våben, tilladelser og kørekort samles i én eller flere politikredse. I 2013 udarbejdede Rigspolitiet analyserapporten Effektiv Administration/Opgavefællesskaber (våben, tilladelser og kørekort). Analysen indstillede en samling af de opgaver, der nu indgår i de to administrative centre. ATK Som led i en større færdselssikkerhedspakke blev det i forbindelse med Finanslov 2013 besluttet at øge ATK-indsatsen fra 25 ATK-biler til 100 ATK-biler på landsplan. I forlængelse heraf besluttede Rigspolitiets direktion også at samle ATK-opgaven med henblik på at opnå kvalitetsforbedringer og frigøre ressourcer. Hvor skal centrene etableres? Administrativt Center Vest (ACV) hos Midt- og Vestjylland Politi placeres i Holstebro på Brogårdsvej 1, hvor Anklagemyndigheden også er placeret. Administrativt Center Øst (ACØ) hos Københavns Vestegns Politi placeres på Thistedgade 10 i Høje-Taastrup få minutters gang fra Høje-Taastrup Station. 5

7 Midt- og Vestjyllands Politi har siden slutningen på sommeren 2013 arbejdet med etableringen af Administrativt Center Vest (ACV). Vi har kortlagt de nuværende arbejdsgange og processer for i fællesskab at fastlægge best practice for administrationen af alle områderne. Derved kan vi opnå en effektivisering på 20% over 3 år. I begyndelsen af 2014 blev de første stillinger opslået, og vi gør nu klar til at modtage de første nye medarbejdere og flytte ind på Brogårdsvej. Den 1. maj 2014 går vi i drift med dele af administrationen af automatisk trafik kontrol ATK, og den 1 oktober går vi i drift med administration af kørekort, våben og tilladelser. Fra den 1. januar 2015 er begge centre (ACV og ACØ) endeligt etableret og i fuld drift. 6

8 SOCIALT ANSVAR DET ANGÅR OS ALLE Det angår os alle at bidrage til at tage et socialt ansvar ved at skabe mere fleksible muligheder på arbejdsmarkedet. Midt- og Vestjyllands Politi er en stor og central arbejdsplads i denne del af landet, og derfor angår det også politikredsen at tage medansvar for rummelighed på arbejdsmarkedet. Det har vi gjort i mange år på forskellige måder, og det vil vi også gøre fremover. Oprettelsen af ACV - muligheder for socialt ansvar Lige nu har vi valgt at sætte ekstra fokus på mulighederne for at tage yderligere sociale ansvar i forbindelse med etableringen af Administrativt Center Vest (ACV). Vi har ikke nogle konkrete stillinger eller organisering på plads, men vi vil se på de erfaringer, der findes hos andre private og offentlige virksomheder. Code of Care et netværk med socialt ansvar Vi kan lære af dem, hvordan det bliver til en succes for både nuværende og kommende medarbejdere. Det er vigtig, at rammerne er de rigtige. Derfor har vi meldt os ind i Code of Care, som er et netværk af virksomheder, der arbejder med socialt ansvar. Stoleevent En krølle på vores medlemskab af Code of Care har været, at vi valgte at være med i et stoleevent. Børn fra SFO Brumleby i Holstebro malede og dekorerede stole for Midt- og Vestjyllands Politi, og stolene blev efterfølgende udstillet i gågaden i Holstebro. Eventen med stolene blev afviklet i dagene den 16. og 17. september 2013 i Holstebro i forbindelse med, at CSR Fonden holdt prisuddeling i byen med deltagelse af tidligere FN generalsekretær Kofi Annan, H.K.H prins Joakim og en stribe danske ministre. 7

9 LEDERREFORM 2.0 Ens ledelsesgrundlag Ledere i politiet og anklagemyndigheden skal i fremtiden udøve ledelse med udgangspunkt i ledelsesgrundlaget Leadership Pipeline. Det er første gang, at de to myndigheder får et fælles ledelsesgrundlag, som stiller klare krav til, hvilken adfærd og hvilke kompetencer, der skal kendetegne professionel ledelse på forskellige ledelsesniveauer. Fremtidens anklagemyndighed Fremtidens anklagemyndighed gik i drift den 2. december I Fremtidens anklagemyndighed skal der være fokus på: Strategisk ledelse, Kvalitet og Udvikling samt driftstyring. Anklagemyndigheden i Midt- og Vestjyllands Politi har reduceret i antallet af advokaturer, således der i fremtidens anklagemyndighed vil være tre advokaturer: Advokaturen for Generel Kriminalitet, Advokaturen for Speciel Kriminalitet og Advokaturen for Udvikling og Kvalitet. Fremtidens politi Den 1. april 2014 vil lederreformen og ledelsesgrundlaget være fuldt implementeret i politikredsen. Lederreformen betyder, at mere end 30% af politikredsens lederstillinger nedlægges. Som en følge heraf skal fremtidens politi til at arbejde og organisere hverdagen på hen helt ny måde. 8

10 PROJEKTET VESTERHAVSKOMMUNERNE Nabohjælp i sommerhusområderne Den 12. september 2013 lagde Lemvig Kommune lokaler til et møde mellem Lemvig kommune, Midt- og Vestjyllands Politi og sommerhusgrundejerforeningerne langs vestkysten i kommunen. På mødet blev der orienteret om projektet Nabohjælp, som Det Kriminalpræventive Råd relancerede i 2012, og der blev også informeret om projektet Tyv hold dig væk. Endelig blev der sat tal på udviklingen i anmeldelser om indbrud i fritidshuse i Vesterhavs-kommunerne. Behov for formaliseret samarbejde Antallet af fremmødte, den store spørgelyst og ønsket om vejledning i sikring af sommerhuset mod indbrud viste, at der var et udtalt behov for at udvide møderækken med de øvrige kommuner langs vestkysten. På den baggrund er der indledt et formaliseret samarbejde mellem Midt- og Vestjyllands Politi, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Thisted og Holstebro kommuner om forebyggelse af indbrud i sommerhuse langs den jyske vestkyst. Samarbejdet går i alt sin enkelthed ud på at indbyde sommerhusgrundejerforeningerne langs vestkysten til et informationsmøde. Her vil politikredsens kriminalpræventive afdeling informerer om bl.a. tyveri- og indbrudssikring af fritidshuset både når huset er beboet, men også i de perioder, hvor huset står ubeboet i længere tid. Reglerne for eventuel opsætning af overvågningsudstyr bliver gennemgået, og de enkelte kommuner deltager for at informere omkring skiltning, adgangsveje m.m. Udlejningsbureauerne inddrages i 2014 Det er hensigten at gennemføre informationsmøder i Ringkøbing-Skjern, Thisted og Holstebro Kommuner i løbet af første halvår

11 OFFERRÅDGIVNING OG OFFERFOND Offerrådgivning Midt- og Vestjyllands Politi kommer jævnligt i kontakt med borgere, der har brug for hjælp til at komme videre f.eks. efter en voldsom hændelse. Formålet med Offerrådgivningen er netop, at give personlig støtte til ofre, vidner og pårørende i forbindelse med kriminalitet, men også ved voldsomme og chokerende oplevelser som f.eks. et trafikuheld eller anden form for ulykke. Rådgivningsordningen omfatter alle ofre for forbrydelser som f.eks. vold, røveri, tricktyveri, indbrud, blufærdighedskrænkelser mv. Det er værd at understrege, at Offerrådgivningen ikke er behandling eller terapi, men det er vigtig mental førstehjælp og en hjælp til, at et offer kommer videre. Offerrådgivningen er en landsdækkende organisation, og der er kontaktpersoner i alle politikredsene. I Midt- og Vestjyllands Politi er Offerrådgivningen forankret hos Det Kriminalpræventive Sekretariat, og medarbejderne i sekretariatet kan vejlede borgeren. Ny offerfond skal håndteres af politiet Fra 1. januar 2014 skal gerningsmænd til en række lovovertrædelser herunder også trafikfarlige forseelser betale et bidrag på 500 kroner til en Offerfond. Offerfonden skal styrke hjælpen til ofre for kriminalitet gennem tilskud til offerrådgivninger, forskning, uddannelsesindsatser, seminarer, informationsmateriale, forsøgs- og udviklingsaktiviteter og lignende projekter og aktiviteter. Det er politiet, der skal opkræve pengene. Opkrævningen understøttes af politiets øvrige it-systemer, og opkrævningen til offerfonden sker derfor automatisk. 10

12 PROJEKTET TRYGHEDSAMBASSADØR Midt og Vestjyllands Politi har opslået en ledig stilling som projektleder af projektet Tryghedsambassadører. I de kommende år vil politikredsen med projektlederen i spidsen arbejde med at opbygge et korps af Tryghedsambassadører. Lokal involvering Politikredsen har fået andel i puljemidler fra Rigspolitiet til at ansætte en projektleder, som skal være med til at sætte dette projekt i søen. Udover projektlederen vil det involvere en lang række medarbejdere både centralt og på lokalstationerne. De vil blive involveret, efterhånden som projektet bliver mere konkret. Udvikle relationer mellem borger og politi Projektet har blandt andet som formål, at udvikle kommunikationsformer mellem politiet og borgerne. Der findes i dag allerede rigtig mange muligheder for at kommunikere til borgerne. Vi anvender pressemeddelelser, hjemmeside og de sociale medier etc., men vi ved også, at personlige relationer og lokalkendskab er afgørende for, at informationerne når igennem, og i det mindste skaber den ønskede adfærdsændring (eller ikke adfærd ). Derfor vil vi prøve at arbejde på andre måder også. Borgerforeninger og sportsklubber Vi kan ikke etablere personlige relationer til alle borgere, men vi kan opbygge partnerskaber med lokale foreninger og andre aktører, som netop bygger på relationer til deres medlemmer. Det kan være bestyrelsen og/eller formanden for borgerforeningen, sportsforeningen, indvandreforeningen etc., som kan hjælpe os med at formidle informationer, fakta, kampagner og tiltag. Undervejs vil vi også arbejde med nye måder at tænke i forebyggelse på, hvor vi involverer både os selv og ambassadørerne i at tænke i nye tiltag. 11

13 KRIMINALITETUDVIKLINGEN Straffelovsanmeldelser Opgørelsen Straffelovsanmeldelser omfatter anmeldelser om overtrædelse af straffeloven. (Anmeldelser om tyveri og brugstyveri af cykel/knallert Straffelov indgår ikke i opgørelsen) Den positive udvikling i antallet af færre straffelovsanmeldelser er fortsat i Vold (straffelovens 244) Den såkaldte almindelige vold (straffelovens 244) har i årene 400 Vold været meget konstante på ca. 730 anmeldelser. Dette antal er i 2013 faldet til 595 anmeldelser svarende til et 200 fald på 17% i forhold til

14 Kvalificeret vold (straffelovens 245) Kval. vold Den såkaldte kvalificerede vold (straffelovens 245) er med 142 anmeldelser på niveau med forrige år Indbrud i beboelse (Opgørelsen vedrører indbrud i privatbeboelse, lejlighed, værelse og beboelsen på landejendom) Beboelse Indbrudskriminaliteten er fortsat et stort problem, der er til gene og bekymring for borgerne. Trods en massiv indsats mod den organiserede indbrudskriminalitet gennem de seneste år, ligger niveauet i 2013 stort set på samme niveau som i 2010 og Udviklingen i 2013 har dog været positiv i forhold til med et fald på 7,2%. Indbrud i fritidshuse Fritidshuse Opgørelsen viser et fald i antal anmeldelser i 2011, 2012 og Med 370 anmeldelser om indbrud i fritidshuse i 2013 er dét det laveste siden politikredsre- 200 formen i

15 Trafikdræbte ÅRSBERETNING 2013 Med knap 20% af alle offentlige veje i Danmark og et Trafikdrab betydeligt antal dræbte og tilskadekomne hvert år, har politikredsen en helt særlig udfordring med at lægge et tilstrækkeligt stort og intensivt kontroltryk på vejene. For at reducere antallet af færdselsuheld, har politikredsen standset mere end køretøjer, og der blev konstateret mere end forseelser. Automatisk Trafik Kontrol (ATK) har gennemført målinger af mere end 1million køretøjer, og heraf er optaget fotos af trafikanter. Arrestanter Arrestant. (Opgørelsen omfatter antal varetægtsfængslinger pr. år dvs én person kan være fængslet flere gange) Med venlig hilsen Jens Kaasgaard 14

Referat fra Kredsrådsmøde den 3. december 2012, på Herning Rådhus.

Referat fra Kredsrådsmøde den 3. december 2012, på Herning Rådhus. Referat fra Kredsrådsmøde den 3. december 2012, på Herning Rådhus. Tilstede: Politidirektør Jens Kaasgaard, chefanklager Kåre Skjæveland, stabschef Claus Larsen, Borgmester Flemming Eskildsen, borgmester

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Sydøstjyllands Politi

Sydøstjyllands Politi Horsens, den 7. Januar Kære Redaktioner. Så er endnu et år gået og anmeldelsesstatistikken for kreds er nu tilgængelig for pressen. Anmeldelsesstatistikken baserer sig på helårstal og kan således sammenlignes

Læs mere

Årsberetning 2015 Østjyllands Politi

Årsberetning 2015 Østjyllands Politi Årsberetning 2015 Østjyllands Politi INDHOLD INDLEDNING... 2 UDVALGTE INDSATSOMRÅDER.. 3 Indbrud i privat beboelse. 3 Patruljedækning og borgerservice 4 Færdsel.. 5 Særligt udsatte boligområder.. 6 Antiradikalisering

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 15. september 2015

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder

Læs mere

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 POLITIDIREKTØREN (PD) OG BORGMESTRE POLITIETS VIRKSOMHED OG ORGANISATION KRIMINALITETSUDVIKLINGEN SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET LOKAL SAMARBEJDSPLAN ANTAL MØDER: MINDST

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk

ÅRSRAPPORT 2011 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk ÅRSRAPPORT 2011 OFFER VIDNE PÅRØRENDE offerraadgivning.dk Kontaktdata OFFERRÅDGIVNINGEN I DANMARK Mail: info@offerraadgivning.dk Tlf.: 50 76 90 05 RIGSPOLITIETS OFFERRÅDGIVNINGSSEKRETARIAT Mail: offerraadgivning@ekstern.politi.dk

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 NORDJYLLANDS POLITI Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 Deltagere: Politidirektør Jens Henrik Højbjerg Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale Godt nytår alle sammen og velkommen til nytårsparole i Københavns Vestegns Politi. I en tid med forandringer

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk

ÅRSRAPPORT 2013 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk ÅRSRAPPORT 2013 OFFER VIDNE PÅRØRENDE offerraadgivning.dk KONTAKTDATA OFFERRÅDGIVNINGEN I DANMARK SEKRETARIAT Vesterballevej 5 7000 Fredericia Mail: info@offerraadgivning.dk Tlf.: 43 58 44 02 RIGSPOLITIETS

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

Københavns Politis strategier og mål for 2013

Københavns Politis strategier og mål for 2013 Københavns Politis strategier og mål for 2013 2 KØBENHAVNS POLITIS STRATEGIER OG MÅL FOR 2013 Indledning Københavns Politi er målt på antal borgere, antal ansatte samt antallet af sager og opgaver - Danmarks

Læs mere

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved Kredsrådsmøde 15. december 2015 Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Politistationen i Næstved Til stede var: Borgmester Gert Jørgensen Borgmester John Brædder Borgmester Knud Larsen Borgmester Holger

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro følg os på Twitter POLITIETS DØGNRAPPORT Uddrag af seneste døgns anmeldelser: Onsdag den 11. december 2013 Torsdag den 12. december 2013 Symbolforklaring til kortudsnittet på næste side: Brand Manddrab

Læs mere

indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel

indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel Styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret indbrudskriminalitet samt styrket indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel Danmark skal være et trygt samfund at leve i. Der skal slås hårdt ned

Læs mere

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Juni 2016 TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Kære alle Tryghedsambassadører Igen er det blevet tid til en udgave af nyhedsbrevet. Denne gang sætter vi blandt andet fokus på spritkørsel, som trods en positiv

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen PSP Hvad er PSP-samarbejdet? et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 1. juli 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00004-13

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk

ÅRSRAPPORT 2012 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk ÅRSRAPPORT 2012 OFFER VIDNE PÅRØRENDE offerraadgivning.dk Kontaktdata OFFERRÅDGIVNINGEN I DANMARK Mail: info@offerraadgivning.dk Tlf.: 50 76 90 05 Rigspolitiets Rådgivningssekretariat Mail: pol-nec-forebyg@politi.dk

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1.

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

Projektlandskab. Det vil være feltet Aktuel status, der ændrer sig fra måned til måned.

Projektlandskab. Det vil være feltet Aktuel status, der ændrer sig fra måned til måned. Projektlandskab Porteføljeoverblikket viser en kort status på de primære strategiske emner, sager og projekter, der er relevante i det kommende år. Projekter, sager og emner, der indgår i øvrige driftsopfølgninger,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro følg os på Twitter POLITIETS DØGNRAPPORT Uddrag af seneste døgns anmeldelser: Søndag den 3. november 2013 Mandag den 4. november 2013 Symbolforklaring til kortudsnittet på næste side: Brand Manddrab Vold

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Årsberetning 2013 Sydøstjyllands Politi

Årsberetning 2013 Sydøstjyllands Politi Årsberetning 2013 Sydøstjyllands Politi 2 Udarbejdet af Kommunikationsafdelingen Sydøstjyllands Politi Udgivet 2014 Indhold Indledning til årsberetningen Rammer for årets indsats Den politiske og strategiske

Læs mere

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro følg os på Twitter POLITIETS DØGNRAPPORT Uddrag af seneste døgns anmeldelser: Mandag den 24. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 Symbolforklaring til kortudsnittet på næste side: Brand Manddrab Vold

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Lokalrådsmøde. den 28. september 2015 kl i mødelokale c, Rådhuset i Thisted

Lokalrådsmøde. den 28. september 2015 kl i mødelokale c, Rådhuset i Thisted Lokalrådsmøde den 28. september 2015 kl. 13.00 15.00 i mødelokale c, Rådhuset i Thisted Deltagere: Kell Svenningsen, Lars Sloth, Hanne Korsgaard, Elin Brandt, Lejf Brogaard, Søren Funder Larsen, Brian

Læs mere

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro følg os på Twitter POLITIETS DØGNRAPPORT Uddrag af seneste døgns anmeldelser: Søndag den 17. november 2013 Mandag den 18. november 2013 Symbolforklaring til kortudsnittet på næste side: Brand Manddrab

Læs mere

Opgørelser i forbindelse med de aktuelle uroligheder, fra fredag den 15. februar kl. 1600 og frem til i dag den 22. februar 2008.

Opgørelser i forbindelse med de aktuelle uroligheder, fra fredag den 15. februar kl. 1600 og frem til i dag den 22. februar 2008. Opgørelser i forbindelse med de aktuelle uroligheder, fra fredag den 15. februar kl. 1600 og frem til i dag den 22. februar. På baggrund af politikredsenes indberetninger siden fredag den 15. februar,

Læs mere

Lokalråd Stevns Kommune. Referat af møde i lokalrådet onsdag 18. marts 2015

Lokalråd Stevns Kommune. Referat af møde i lokalrådet onsdag 18. marts 2015 Referat af møde i lokalrådet onsdag 18. marts 2015 Til stede: Bodil Olsen Claus Brix Østergaard Claus Darling Hansen Georg Vad-Nielsen Gitte Geer Jens Christian Lund Jesper Kloppenborg John Jensen Kaj

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2013 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2013. Statistikken

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 12. maj 2014

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 12. maj 2014 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 12. maj 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Chefanklager Søren

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2014 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2014. Statistikken

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Årsrapport 2015 Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk INDHOLD FORORD AF POLITIDIREKTØREN... 4 Rocker- og bandekriminalitet...

Læs mere

Uddrag af anmeldelser i døgnet Torsdag den 6. marts 2014 Fredag den 7. marts 2014. Symbolforklaring:

Uddrag af anmeldelser i døgnet Torsdag den 6. marts 2014 Fredag den 7. marts 2014. Symbolforklaring: POLITIETS DØGNRAPPORT: Uddrag af anmeldelser i døgnet Torsdag den 6. marts 2014 Fredag den 7. marts 2014 Symbolforklaring: Brand Manddrab Vold Vold, trusler, hindringer o. lign. mod tjenestemand Gade-

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Uddrag af anmeldelser i døgnet 18. 19. august 2013

Uddrag af anmeldelser i døgnet 18. 19. august 2013 Fra politiets døgnrapport: Uddrag af anmeldelser i døgnet 18. 19. august 2013 På det viste kortudsnit ses et udpluk af de anmeldelser, Midt- og Vestjyllands Politi har modtaget i døgnet. Symbolforklaring:

Læs mere

FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER

FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER FÆRRE LEDERE TYDELIGERE ROLLER Politiet påbegyndte i 2012 en omfattende reform af lederstrukturen på tværs af koncernen. Man har på den baggrund skabt fundamentet for at øge ledelseskvaliteten og samtidig

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro følg os på Twitter POLITIETS DØGNRAPPORT Uddrag af seneste døgns anmeldelser: Søndag den 1. december 2013 Mandag den 2. december 2013 Symbolforklaring til kortudsnittet på næste side: Brand Manddrab Vold

Læs mere

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane KOLOFON Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane 1. udgave, marts 2016 ISBN nr. tryk: 978-87-603-3073-5

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST.

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST. Til Kopi til Fra Sagsnr. Forvaltningsledelsen Indtast Kopi til Sekretariat, HR og Udvikling Indtast sagsnr. Sekretariat, HR og Udvikling Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: LBS/KD

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

14. april Referat af møde i Kredsrådet. tirsdag den 23. marts 2016 kl Guldborgsund Kommune

14. april Referat af møde i Kredsrådet. tirsdag den 23. marts 2016 kl Guldborgsund Kommune 14. april 2016 SYDSJÆLLANDS OG LOL- LAND-FALSTERS POLITI Parkvej 50 4700 Næstved Referat af møde i Kredsrådet tirsdag den 23. marts 2016 kl. 10.00 Guldborgsund Kommune Til stede var: Borgmester John Brædder

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Årsberetning 20141

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Årsberetning 20141 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Årsberetning 20141 Indhold FORORD MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI I EN MERE MODERNE UDGAVE Øget fokus på ledelse Mere politi for pengene Vi er aktive på Twitter Elektronikken gjorde

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere