Copyright Astrodienst AG All rights reserved. Version 2.8 ÅRSHOROSKOP for Joanne K. Rowling, født 31 Juli 1965

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright Astrodienst AG 1988. All rights reserved. Version 2.8 ÅRSHOROSKOP 2011. for Joanne K. Rowling, født 31 Juli 1965"

Transkript

1 Copyright Astrodienst AG All rights reserved. Version 2.8 ÅRSHOROSKOP for Joanne K. Rowling, født 31 Juli 1965 Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet:

2 ÅRSHOROSKOP for Joanne K. Rowling, født 31 Juli 1965 Nr , af 1. Tekst af Robert Hand Programmering af Alois Treindl Oversat fra engelsk af Mette Thomsen Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich Tel , Fax Internet Copyright Astrodienst AG All rights reserved. Version 2.8

3 ÅRSHOROSKOP fra Januar indtil December for Joanne K. Rowling (kvinde) fødselsdato: 31 Juli 1965 lokaltid 11:45 Sol Løve 8 00'17 sted: Yate, ENG (UK) U.T. 10:45 Ascendant Vægt 12 27'23 læng: 2w25 bred: 51n32 sid. tid 07:10:43 huse: Placidus 2010 Dette års udvalgte transitter G Saturn i 1.Hus s.7 GmE Saturn konjunktion Mars s.5 GmQ Saturn konjunktion Ascendant s.6» GoT Saturn kvadrat MC s.8 InC Neptun opposition Merkur s.8 JpD Pluto trigon Venus s.9» FpA Jupiter trigon Sol s.10 FnQ Jupiter konjunktion Descendant s.10 FpD Jupiter trigon Venus s.14 FoT Jupiter kvadrat MC s.12 FnE Jupiter opposition Mars s.12 FqF Jupiter sekstil Jupiter s.13 F Jupiter i 7.Hus s.11 FpC Jupiter trigon Merkur s.13 FoA Jupiter kvadrat Sol s.14 F Jupiter i 8.Hus s.15» FpH Jupiter trigon Uranus s.15 GpF Saturn trigon Jupiter s.16 CoE Merkur kvadrat Mars s.17 ApE Sol trigon Mars s.17 EpE Mars trigon Mars s.18 CnQ Merkur konjunktion Descendant s.18 DnC Venus opposition Merkur s.19 EnQ Mars konjunktion Descendant s.19 DnQ Venus konjunktion Descendant s.20 C Merkur i 11.Hus s.20 CmC Merkur konjunktion Merkur s.20 AmA Sol konjunktion Sol s.21 DmE Venus konjunktion Mars s.21 A Sol i 1.Hus s.22 DoA Venus kvadrat Sol s.22 C Merkur i 3.Hus s.22 EmJ Mars konjunktion Pluto s trp1. as Jan- (For forklaring af grafiken, se Appendiks) 2

4 Årets vigtigste transitter Saturn konjunktion Mars Saturn konjunktion Ascendant Saturn i 1.Hus Den fremherskende transit for hver måned Januar Merkur kvadrat Mars Februar Saturn kvadrat MC Pluto trigon Venus Sol trigon Mars Mars trigon Mars Marts Saturn kvadrat MC Jupiter trigon Sol Jupiter konjunktion Descendant Jupiter i 7.Hus Merkur konjunktion Descendant Venus opposition Merkur April Saturn konjunktion Ascendant Saturn i 1.Hus Neptun opposition Merkur Jupiter kvadrat MC Jupiter opposition Mars Jupiter sekstil Jupiter Mars konjunktion Descendant Venus konjunktion Descendant Maj Pluto trigon Venus Jupiter sekstil Jupiter Venus konjunktion Descendant Juni Jupiter trigon Merkur Juli Jupiter trigon Venus Jupiter kvadrat Sol Jupiter i 8.Hus Merkur i 11.Hus Merkur konjunktion Merkur Sol konjunktion Sol August Saturn konjunktion Ascendant Saturn i 1.Hus Neptun opposition Merkur Jupiter trigon Uranus Merkur i 11.Hus Merkur konjunktion Merkur Sol konjunktion Sol September Saturn konjunktion Mars Saturn kvadrat MC Jupiter trigon Uranus Merkur i 11.Hus Merkur konjunktion Merkur Venus konjunktion Mars Oktober Jupiter trigon Venus Jupiter kvadrat Sol Jupiter i 8.Hus Saturn trigon Jupiter Sol i 1.Hus Venus kvadrat Sol November Saturn trigon Jupiter Merkur i 3.Hus December Pluto trigon Venus Merkur i 3.Hus Mars konjunktion Pluto trp1. as Joanne K. Rowling 3

5 Alt har sin stund bestemt begivenhed. Lad os holde os til oven- Alt har sin stund stående eksempel med uret: Hvis uret viser klokken og hver en ting under himmelen sin tid: syv om morgenen, kan det være tid at stå op, men tid til at fødes og tid til at dø, det er jo ikke uret i sig selv, der bevirker, at vi står tid til at plante og tid til at rydde, op - vi både kan og skal selv beslutte, hvad vi vil tid til at dræbe og tid til at læge, gøre. tid til at nedrive og tid til at opbygge, tid til at græde og tid til at le, Denne analyse handler derfor heller ikke om at tid til at sørge og tid til at danse, forudsige fremtidige begivenheder. Meningen med tid til at kaste sten den moderne astrologi er at lære mennesker at forog tid til at sanke sten, stå de kræfter, der gennemsyrer ikke alene mennetid til at favne sket og dets verden, men også hver enkelt af os på og tid til ikke at favne, en helt speciel måde. Det er ikke astrologiens hentid til at søge og tid til at miste, sigt at foreslå dig bestemte beslutninger, men at tid til at gemme og tid til at bortkaste, give dig den information, der kan gøre det nemmetid til at flænge og tid til at sy, re for dig at træffe de rigtige beslutninger - klogetid til at tie og tid til at tale, ligt tilpasset hver eneste individuel situation, som tid til at elske og tid til at hade, du måtte befinde dig i livet igennem. tid til krig og tid til fred. En lille brugsanvisning Hvis du læser årshoroskopet for allerførste gang, råder vi dig til, at du efter denne indledning I. INDLEDNING kun læser kapitel II. Der finder du fortolkningerne af de væsentligste transitter i år. Prædikeren 3, 1-8 Alt har sin tid, og det er formodentlig heller ikke tilfældigt, at du læser dit årshoroskop netop nu. De øvrige kapitler i årshoroskopet skal ikke Ligesom uret viser dig, når det er tid til at stå op, læses ud i én køre. Hvorfor? Desværre er det gå på arbejde eller holde pause, peger himlens sådan, at transitterne til dit fødselshoroskop - akkosmiske ur på det, der er af betydning i dit liv net- kurat ligesom de vigtige begivenheder i dit liv - ikke op nu. Dette ur har imidlertid mere end ti visere - finder sted i pæn rækkefølge efter hinanden; tværtiplaneterne; og selve urskiven - dit fødselshoroskop mod, som regel optræder de i et syndigt rod. Ofte er - er heller ikke helt nem at aflæse. Dit årshoroskop der mange forskellige kræfter på færde samtidig, og kan hjælpe dig med dette. de kan indbyrdes være af helt modsatrettet karakter. Nogle temaer strækker sig over lang tid og kan Årshoroskopet handler om planeternes løbende vare adskillige måneder eller endog flere år, mens transitter hen over alle relevante punkter i dit fød- andre er mere kortvarige og kun virker i nogle få selshoroskop. Iagttagelsen af transitterne er en af dage - som så til gengæld kan være så meget desto astrologiens allerældste teknikker. Det faktum, at mere intense. Der sker så mange forskellige ting i transitterne reelt peger på betydningsfulde tenden- løbet af et år, at du blot ville blive forvirret, hvis du ser og temaer i livet, er en af de få kendsgerninger, forsøgte at forstå og rumme det hele på én gang. som alle astrologer er enige om. Men at pege på et bestemt tema er ikke det samme som at forudsige en trp1. as Joanne K. Rowling 4

6 GmE Saturn konjunktion Mars Derfor anbefaler vi, at du gennemlæser årshoro- II. ÅRETS VIGTIGSTE TEMAER skopet efter mottoet: "Alt har sin tid." Det kan være en god idé at vælge en bestemt periode, som særlig I dette kapitel vil du finde fortolkninger af de interesserer dig, f.eks. den nuværende eller den vigtigste transitter til dit fødselshoroskop. Der er kommende måned, og så koncentrere dig om de på- tale om nogle langvarige og helt grundlæggende gældende temaer. Årshoroskopet tilbyder dig flere temaer, som ofte vil være relevante for dig igennem velegnede midler til sådan en tidsbegrænset, selek- adskillige måneder, ja nogle gange i flere år. tiv udvælgelse: På side tre finder du en indholdsfortegnelse over de aktuelle emner for hver enkelt * Saturn konjunktion Mars måned med angivelse af de respektive sider; på side to er alle transitterne fremstillet i en grafisk tabel, Slutningen af Januar indtil begyndelsen af igen med relevante teksthenvisninger. De vandrette Oktober : Dette er ofte en periode præget af linjer viser de enkelte transitters varighed, og de enorme frustrationer, hvor man virkelig kan føle, at små mærker på linjerne viser præcist, hvornår den man støder hovedet imod en mur. Men det kan også transitterende planet krydser hen over det respekti- være en tid, hvor man udfører en hel del hårdt arve punkt i dit fødselshoroskop. De samme grafiske bejde. Hvad det bliver, afhænger af, hvordan du linjer optræder på de enkelte sider i rapporten, men omgås energien i denne transit. Transittens grundkun for de transitter, der bliver beskrevet på den læggende betydning er "hæmmet energi", men det pågældende side. Og endelig giver appendiks-af- kan også blive "disciplineret energi", såfremt du snittet dig en mere udførlig forklaring på den ikke forsøger at klare alt for mange ting på én gang. grafiske fremstilling. Negativt set kan energien i denne transit frem- Mens du læser de udvalgte steder, så prøv at kalde en følelse af intens irritation. Selv småting huske hovedtemaerne for hele året. Hvis du gen- synes at gå dig på nerverne, og uheldigvis bliver du tager denne fremgangsmåde, skulle du blive i stand ofte konfronteret med andet og mere end småting. til at danne dig et godt overblik over de relevante Mennesker eller omstændigheder synes at stille sig temaer i en bestemt periode. Du vil dog gentagne i vejen for alt, hvad du forsøger at gøre. På arbejdet gange blive nødt til at acceptere, at der kan dukke kan din chef eller arbejdsgiver modsætte sig dine helt modstridende ting op side om side. Det fore- ideer uden at angive nogen egentlig grund. Eller kommer ofte i livet, at vi må rumme meget store vedkommende kan bebyrde dig med så meget armodsætninger - i stor målestok såvel som i det små. bejde, at du ikke har tid til noget som helst andet. Og modenhed og visdom består formentlig hovedsagelig i at være i stand til at acceptere modsætnin- Sommetider kan du ende i de mest bitre, egogerne og manglerne ved den menneskelige til- centrerede skænderier med andre. Det vil være friværelse. stende at tilskrive det en eller anden form for sammensværgelse imod dig, men det er formentlig ikke tilfældet. Det er mere sandsynligt, at du -selv med de bedste intentioner - udsender en energi, som føles truende for andre. De kan reagere ved at forsøge at standse dig. Og selvom du slet ikke har til hensigt at optræde truende, så må du virkelig forsøge ikke at få folk til at føle sig truede. Du kan og- trp1. as Joanne K. Rowling 5

7 GmE Saturn konjunktion Mars GmQ Saturn konjunktion Ascendant så selv blive et offer for andre menneskers ag- mere kompliceret og mere enkel. Du fuldfører begressive intentioner, uden at du på nogen måde stemte opgaver i dit liv og går ind i en fem-otte års synes at have lagt op til det. periode med relativt stilfærdige forberedelser med henblik på en ny start. Du vil fjerne visse elementer Denne transit kan påvirke dit helbred. Den synes fra din tilværelse og arbejde hårdt på at fuldføre anat falde sammen med ulykker, især skader på ben dre. og knogler, samt sygdomme såsom gigt og ledbetændelse. Lider du af denne type sygdomme, Under denne transit kan du have mindre bevæbør du tage virkelig vare på dig selv under denne gelsesfrihed end ellers på grund af presset fra omtransit. stændighederne og ønsket om at få tingene fra hånden. Gamle opgaver, som aldrig er blevet ført til Problemet med denne periode er, at energien ende, skal færdiggøres nu. På jobbet kan du blive bliver bremset. Mars' energi ønsker at udfolde sig i nødt til at anstrenge dig noget mere for at få arbejalle mulige retninger, men transit-saturn antyder det gjort. Dine overordnede vil muligvis pålægge nogle begrænsninger, som bliver påført den udefra. dig et større ansvar, end du selv ville have fore- Du bør kun påtage dig opgaver af et begrænset om- trukket. Her vil formentlig ikke være tale om nogen fang, men som kræver stor anstrengelse og kon- synderlig munter periode, men den vil antagelig centration på deres felt. Hvis du koncentrerer ener- være ret produktiv. Men start ikke på nogle helt nye gien om relativt snævre emner, kan du gøre effek- projekter, for om få år vil du måske erfare, at du tivt brug af den. Men hvis du farer frem med stor- ikke besidder de tilstrækkelige midler eller psykislåede og vidtrækkende planer, vil du antagelig ske resurser til at gennemføre dem. Nøjes med at fremkalde denne transits værste virkninger. gøre det ufærdige færdigt, og sørg for at forenkle din tilværelse. Også en anden fare bør nævnes. Kombinationen af Mars og Saturn kan antyde en form for kold, Dine gode personlige kontakter vil antagelig brutal vrede, som du bør undgå. Hvis du bliver ikke lide noget videre under denne periode, men de vred, så giv luft for din vrede. Lad være med at dårlige vil bryde helt sammen. Du vil i de komsurmule og blive bitter, end ikke i det skjulte, for mende år trække dig tilbage fra alt det i din tildet vil kunne fremkalde en lige så vredladen og værelse, som er unødvendigt, eller som stiller sig i bitter respons fra andre. Hvis du ikke arbejder med vejen for din udvikling. Dårlige eller vanskelige disse følelser hos dig selv, kan du blive et offer for relationer til andre kan være blandt de ting, der andres brutalitet. bliver kasserede. * Saturn konjunktion Ascendant Prøv at undgå at komme til at opføre en mur imellem dig selv og andre, for det vil der være stor Slutningen af Oktober 2010 indtil midten af risiko for i øjeblikket. Pligter, ansvar og forpligtel- August : Dette er en af de mest betydnings- ser over for andre udelukker ikke personligt tilfulde transitter i dit liv. I denne periode vil dine fredsstillende relationer, selvom du måtte føle det personlige ansvarsområder vokse betydeligt, og du sådan lige nu. Hvis du unødigt afskærer dig fra anvil forsøge at skille dig af med alt det i din til- dre mennesker, vil du blive ensom og deprimeret. værelse, som ikke er nødvendigt for at leve op til De mennesker, der hører til i din hverdag, vil få stor dem. Derfor vil din dagligdag på én gang blive betydning for dig nu, især fordi du udelukker dem, trp1. as Joanne K. Rowling 6

8 G Saturn i 1.Hus GmQ Saturn konjunktion Ascendant» øver? Hvad har du lært om dig selv gennem de senere år? Du må forstå, hvem du er, på dine egne præmisser, ikke på andres. Uanset hvordan du i øvrigt er som menneske, så er dette en periode beregnet på introversion og in- trospektion. Jo bedre kontakt du får med dig selv gennem de næste par år, desto større succes vil du få i fremtiden. der ikke gør det. Det vil ofte være en god idé at opsøge ældre menneskers selskab og råd, for de sidder inde med den indsigt og forståelse, som du selv mangler. Trods de vanskeligheder, der opstår, er her tale om en produktiv periode. Følg de projekter op, som bør færdiggøres, og få styr på din tilværelse, så du er parat til den kommende tids forberedelser. * Saturn i første hus Da tidspunktet er velegnet til at skue indad, vil det helt klart volde problemer, hvis du har påtaget November 2010 indtil December : Denne dig nogle meget omfattende forpligtelser i den ydre transit symboliserer starten på en ny indre væks- verden. Hvis disse pligter forhindrer dig i at bruge tperiode. Den periode, hvor Saturn krydsede din energi på dig selv, vil du begynde at få problemer Ascendant, var en tid, hvor du måtte afskære de med dem. Du vil måske føle, at du simpelthen ikke sider af din tilværelse, som ikke længere spillede en har energi til at klare dem; du kan føle dig indeslutrimelig rolle, en tid, hvor forskellige projekter blev tet og træt. Er du indadvendt af natur, vil du blive ført til ende. Mens Saturn fortsætter sin transit det i endnu højere grad. Ofte oplever folk betydeliigennem dit første hus, vil dine forskellige ansvar ge nederlag i forbindelse med deres arbejde i denne stadig føles tunge, men dine resultater vil forment- periode, fordi arbejdet afleder dem fra at beskæftige lig også være store. Under denne transit er det ikke sig med sig selv. nogen god idé at påbegynde nye langvarige projekter, som det vil tage år at gennemføre. Men Det er et udmærket tidspunkt for alle former for du bør helt klart køre videre med ting, som kan ud- psykoterapi og menneskeligt udviklings- og beføres i løbet af et kortere tidsrum. Brug ikke tran- vidstgørelsesarbejde. Du har brug for at aflægge sitten som en undskyldning for at sidde passivt hen alle de ukorrekte og upræcise opfattelser af dig og vente på bedre tider. selv, som du har lært fra andre. Du har brug for at vide, hvem du er. Derefter kan du lægge et passen- Tiden er nu inde til, at du vender opmærksomhe- de fundament for en rekonstruktion af dit eget den indad. Du har netop afsluttet en fjortenårig indre. periode, hvor din bevidsthed primært var koncentreret om din omgang med andre mennesker, dit sociale liv. Samtidig med at du har opbygget en omfattende ydre omverden, kan du være fuldkommen ubevidst om, hvad der foregår i dit eget indre. Nu er tiden inde til at vende opmærksomheden ind- III. FLERE AF DE LANGSOMME ad og genskabe en personlig struktur de steder, PLANETERS TRANSITTER hvor det måtte være tiltrængt. Denne proces kan tage adskillige år, så forhast dig ikke. Du har lært I det følgende vil du, i kronologisk orden, finde meget om verden, men nu bør du lære noget om dig de øvrige af de langsomme planeters transitter. De selv. Hvad er det, du i virkeligheden ønsker og beh- vigtigste af dem er markeret med et * i overskriften, trp1. as Joanne K. Rowling 7

9 GoT Saturn kvadrat MC InC Neptun opposition Merkur og de tilsvarende grafiske linjer, som antyder deres Sommetider kan transitten få den modsatte virkrespektive tidsspand øverst på siden, er en smule ning, og du vil opdage, at forskellige personlige kraftigere end de andre. forviklinger har blandet sig utidigt i din stræben efter en personlig målsætning. I så fald vil du afbryde Som det allerede er blevet nævnt i indledningen, de pågældende forhold og derved få frihed til at bør dette kapitel ikke læses ud i én køre. Vælg en følge din egen vej. Det vil her være et spørgsmål bestemt periode og læs om dens temaer, enten ved om at finde den rette balance imellem dine personat slå dem op i indholdsfortegnelsen (side tre) eller lige relationer og din egen fremgang og udvikling i ved at anvende den grafiske tabel (side to), som tilværelsen. ligeledes vil henvise dig til de relevante sider. Set fra en helt anden synsvinkel kan denne transit teste dit valg af målsætning. Du kan støde på * Saturn kvadrat MC modstand fra andre, som tvinger dig til at overveje, om dine mål nu også virkelig har værdi for dig. Har Slutningen af November 2010 indtil slutningen de det, kan konflikten med andre eller med omaf September : Dette vil være en prøvelsernes stændighederne vise sig nyttig. Men hvis du optid i din tilværelse. Du vil være tvunget til at fore- dager, at du egentlig ikke rigtig har hjertet med dig tage mange valg med hensyn til, hvilke områder af på den vej, du har valgt, så kan du blive nødt til at livet du vil lægge mest vægt på. Vil du arbejde på foretage nogle justeringer og ændre kurs. Det er at opbygge en ny karriere eller fortsætte opbyg- meget bedre at gøre det nu end om nogle år, hvor ningen af den gamle? Vil du arbejde på at gøre din du kan have forpligtet dig for meget på en kurs, der helt personlige tilværelse så tilfredsstillende som ikke passer til dig, og opdage, at du er bastet og mulig? Vil du arbejde kollektivt sammen med bundet. Skal der ske forandringer, så skal det være mange andre mennesker eller alene? nu. Det vil muligvis ikke være videre behageligt, men det er muligt. Ofte opstår der en "fremmedgørelseskrise" under denne transit, en pludselig følelse af at være af- * Neptun opposition Merkur skåret fra alle andre, som om du har brugt al for megen energi på at forfølge dine helt personlige Slutningen af Maj 2010 indtil midten af mål. Dette kan på sin side afstedkomme ensom- November : Tænkning og kommunikation vil hedsfølelse og en fornemmelse af at være på af- være problemfyldte områder i din tilværelse, så stand af andre, selv dem du holder allermest af. længe denne transit varer. Du vil have lettere ved at Eller du kan måske pludselig føle, at du ikke blive forvirret nu end på noget andet tidspunkt, og længere besidder den nødvendige styrke til at for- det er et meget dårligt tidspunkt at træffe vigtige tsætte i den retning, du har valgt. Frygten for per- beslutninger på. Enten misforstår du de forhold, sonlig utilstrækkelighed kan fordreje dit udsyn. Alt som påvirker din beslutningsproces, eller også dette vil sandsynligvis forekomme, såfremt du har kender du ikke alle faktorerne. Det er også muligt, forsømt dine personlige relationer i livet. Du kan at en eller anden har bedraget dig med hensyn til de ikke fortsætte for evigt uden støttende følelses- faktiske forhold. mæssige relationer til andre, og det er måske netop, hvad du har forsøgt at gøre. I kommunikationen med andre bør du passe meget på, at det, du siger, fremtræder klart, og hvis trp1. as Joanne K. Rowling 8

10 InC Neptun opposition Merkur» JpD Pluto trigon Venus du ikke er i stand til at forstå de ting, andre for- På den anden side kan du godt have egentlige tæller dig, så anstreng dig for at komme til større fysiske problemer. Denne transit kan antyde en klarhed. Der er alvorlig risiko for, at du misforstår nervemæssig svækkelse eller en tilstand, hvor dine andre i øjeblikket, og det kan medføre nogle meget nervebaner ikke viderebringer de impulser, de skal. ubehagelige situationer. Hvis du har alvorlige psykiske problemer, så kan de have en organisk baggrund. Gå til din læge for at få Du vil i højere grad end vanligt være udsat for det undersøgt. mærkelige indfald i øjeblikket. Pas på, at du ikke bliver besat af vrangforestillinger, for du vil have Pluto trigon Venus meget svært ved at afgøre, hvad der er bedrag og hvad ikke. De velkendte og fornuftige principper, Begyndelsen af Januar indtil slutningen af som har styret din tilværelse hidtil, er nok mere November : Denne transit understreger de krepålidelige end nogle helt nye. ative og romantiske sider af din tilværelse. Venus' evne til at bringe kærlighed og kunstnerisk kre- I forbindelse med forretningsaftaler eller andre ativitet tildeles stor styrke gennem transitten fra købs- og salgsforhandlinger bør du være ekstremt Pluto. forsigtig, for du kan nemt blive narret. I vanskelige aspekter som dette hersker både Merkur og Neptun Denne transit kan bringe dig et nyt parforhold over tyveri, og offeret kan blive dig. Sørg derfor eller uddybe det gamle. Et nyt forhold, som starter i for, at alt, hvad du køber, er præcis sådan, som du denne periode, vil være bemærkelsesværdigt ved sit får at vide, og vær altid sikker på at få en garanti- stærke følelsesmæssige engagement. Det vil næppe seddel, når du køber større ting. Befinder du dig på kunne beskrives som overfladisk eller tilfældigt. salgssiden, bør du sikre dig en form for kontrakt Der er en tvangsbetonet kvalitet ved energien, som med køberen. driver dig og din partner i armene på hinanden, men den er ikke på nogen måde negativ. Det vil blot Undgå at engagere dig i forehavender, som du forekomme jer, at dette forhold var uundgåeligt, og ved er uhæderlige. Når det drejer sig om at snyde I vil begge erfare, at det vil blive en lærerig opandre, vil heldet ikke være på din side; den, der levelse af den bedst mulige slags. I vil lære meget bliver mest såret, vil være dig selv. om de energier i jeres eget indre, som er på færde i jeres forhold. Du vil måske opleve kærligheden Du kan også være udsat for nogle ejendomme- som et mindre bevidst fænomen og opdage, at du lige nervebetonede lidelser i denne tid. Der kan selv handler ud fra blinde impulser i langt højere være tale om enten fysisk eller psykisk sygdom. grad, end du troede. Denne erkendelse udgør første Psykisk sygdom vil formentlig antage form af en trin hen imod en større følelsesmæssig bevidsthed. besynderlig ængstelse og nervøsitet. Det kan måske hjælpe dig at tage nogle ekstra vitaminer i behand- Også et eksisterende parforhold kan opleve en lingen af din nervøsitet, men kontakt først din læge. periode præget af kreative forandringer. Dine Du må indse, at alle former for frygt, som måtte følelser er stærkere i øjeblikket, og I vil begge lære dukke op i dig i denne periode, formentlig er helt mere om jeres måde at fungere på i forholdet. ubegrundede og alene opstår på grund af en hyperaktiv fantasi. Din kreative energi vil blive vakt, og hvis du på nogen måde har talent for kunst, vil du være i stand trp1. as Joanne K. Rowling 9

11 JpD Pluto trigon Venus FpA Jupiter trigon Sol FnQ Jupiter konjunktion Descendant» til at lægge en dybere og mere følelsespræget energi i dine produkter, end du nogensinde før har gjort. Andre mennesker vil anerkende den intensitet, der præger dine værker, og du kan meget vel opnå stor anerkendelse for dem. Kunst og kærlighed vil have én ting til fælles under denne transit: oplevelsen af dem vil hæve dig op over dagligdagen og ind i en helt ekstraordinær verden, for det er i virkeligheden, hvad du søger. Kunst og kærlighed vil have en betydelig indvirkning på dit liv i øjeblikket og påvirke dit liv mange år frem i tiden. for de fleste. Men den kan give dig en tendens til at overvurdere din egen formåen, og hvis der er andre kræfter på spil, som gør dig modtagelig for uheld, så kan transitten få en negativ effekt. Det er en gunstig periode for økonomiske transaktioner. Du vil muligvis have lyst til at få dine om- givelser til at virke lidt mere elegante, og du kan bruge temmelig mange penge på det. Det er helt fint, og du bør tænke positivt med hensyn til alle forhold, men lad ikke din interesse for materielle anskaffelser gøre dig blind over for nogle helt klare muligheder for indre vækst. Jupiter trigon Sol Transitten ledsages ofte af faktiske eller rent mentale rejser. Tag dig tid til at udvide din for- 16 Februar indtil 8 Marts : Her er tale ståelse af verden omkring dig. Du interesserer dig om en meget behagelig Sol-Jupiter kontakt. Faktisk stærkt for ideer, der adskiller sig fra det, du normalt er den så behagelig, at du vil være tilbøjelig til at møder og kender, og du er langt mere tolerant over læne dig tilbage, nyde den og intet foretage dig. for andre måder at leve på. Selv træk, der normalt Men i virkeligheden er dette et vigtigt tidspunkt i irriterer dig hos folk, går dig ikke på i øjeblikket. dit liv, for du vil kunne nå ud til nye områder af til- Og din humor er langt større end vanligt, så du vil værelsen og få nye og nyttige oplevelser. Dine kre- kunne nyde livets dans i hele dens fylde. ative potentialer er kolossalt store i øjeblikket, og du vil meget nemt kunne udrette en hel del, som Jupiter konjunktion Descendant ville volde dig besvær på andre tidspunkter. Dine indre energier er stærke, og du er fuld af selvtillid 8 Marts indtil 27 Marts : I denne og føler, at du kan udrette hvad som helst. periode vil du forsøge at komme til at gro på forskellig vis igennem dine nærmeste relationer til an- Denne transit indikerer som regel et godt hel- dre mennesker. Du vil prøve at skabe kontakter, bred og en følelse af velvære, selvom du kan være som virker fremmende på din tilværelse, ikke af tilbøjelig til at tage på i vægt, hvis du ikke passer selviske grunde, men ud fra et ægte ønske om genpå. Du vil muligvis ikke have nogen videre lyst til sidig vækst. Ofte kan der på dette tidspunkt dukke fysiske aktiviteter, men det vil alligevel være en en person op i din tilværelse, som tilbyder at hjælpe god idé at sørge for at få motion. Bestræb dig især dig på en eller anden måde, sædvanligvis via et på at komme udendørs. Vandreture kan være en partnerskab. meget nyttig aktivitet i øjeblikket. I forbindelse med forretninger kan det således Har du lyst til fysisk aktivitet, især sport, så løb være et umådelig gunstigt tidspunkt at indgå ikke unødige chancer på grund af overdreven selv- partnerskab eller kontrakt med en eller anden på. På sikkerhed. Transitten medfører ikke direkte en det personlige plan vil du samarbejde tættere med tendens til uheld, faktisk er den temmelig "heldig" et andet menneske, end du plejer, og det vil fungere trp1. as Joanne K. Rowling 10

12 FnQ Jupiter konjunktion Descendant F Jupiter i 7.Hus godt for jer begge. Hvis andre ting understøtter det, skab, så vil den få et evt. ægteskab til at fungere vil du kunne møde én, som vil komme til at betyde godt i øjeblikket. meget for dig rent kærlighedsmæssigt, men det er dog ikke det almindeligste resultat af denne transit. Under denne transit vil du møde mennesker, som kan hjælpe dig på forskellig vis. Du vil nærme Det er også et glimrende tidspunkt at opsøge en dig alle relationer med en forestilling om, at du og rådgiver på, især en sagfører, men også andre for- den anden person bør hjælpe hinanden. Du er ikke mer for rådgivere. I denne sammenhæng er det tilbøjelig til at ville klare tingene på egen hånd lige endvidere sandsynligt, at såfremt du har en retssag i øjeblikket, og det vil også være klogt af dig ikke kørende i øjeblikket, vil den formentlig forløbe, at gøre det. Du har stærkt brug for et andet som du ønsker det. menneskes hjælp, ikke fordi du selv er svag, men fordi den anden vil kunne komplettere din person- Er du gift, vil dit ægteskab antagelig fungere lighed. bedre end normalt i øjeblikket. Du og din partner vil være ivrige efter at hjælpe hinanden med at gro Tidspunktet er også velegnet til at tilkalde og at fremme hinandens interesser på alle mulige professionel assistance af en eller anden art, især måder. Du ønsker ikke at begrænse din ægtefælle juridisk, men også fra en læge, konsulent eller pereller selv at blive begrænset af vedkommende på sonlig vejleder. Skal du i retten i denne periode, vil nogen som helst måde. Da du udmærket forstår resultatet formentlig blive positivt, især i civile behovet for frihed til personligt selvudtryk inden søgsmål, selvom det selvfølgelig er vigtigt, at du for forholdets rammer, så vil du også forsøge at sørger for at være dækket ind på alle områder. Tag finde nogle måder at tilvejebringe denne frihed på. ikke transitten for givet, for du vil kunne overse en Hvis dit ægteskab i almindelighed ikke fungerer detalje, som så siden kan spænde ben for dig. Forsærlig godt, kan denne transit have to forskellige søg heller ikke at få mere ud af det, end du tilkomvirkninger. Enten kan den afstedkomme en bedring mer, og lad være med at overvurdere resultatet. Det i forholdet, så det holder op med at være så pro- vil blot give dig problemer. Som alle andre Jupiterblematisk, eller også kan den gøre din frihedstrang transitter kræver også denne, at man udviser et vist så stærk, at du helt bryder ud af forholdet. I begge mådehold, såfremt man skal have mest muligt ud af tilfælde vil selve problemet være ryddet af vejen. den. Og ethvert skibbrudent ægteskab, som opløses under denne transit, vil formentlig gøre det i en venlig Eftersom Jupiter refererer til fremmede steder atmosfære. og personer, så kan denne transit indikere et partnerskab eller nært forhold til en udlænding. * Jupiter i syvende hus Eller den kan indikere et forhold til én, hvis baggrund er så forskellig fra din, at du må udvide din Marts indtil Marts : I denne periode synsmåde og din verdensforståelse for overhovedet kan dine intime og personlige møder med andre at omgås den pågældende. Ethvert intimt forhold, mennesker vise dig bestemte aspekter af dig selv og der starter i øjeblikket, vil afgjort have en beaf verden omkring dig. I det store og hele begunsti- vidstgørende indvirkning på dig. Med andre ord, ger denne transit dannelsen og bevarelsen af alle forholdet giver dig ikke lov til at opretholde dit slags partnerskaber, herunder også ægteskab. Selv- hidtidige snæversyn. om transitten i sig selv ikke specielt indikerer ægte- trp1. as Joanne K. Rowling 11

13 FoT Jupiter kvadrat MC FnE Jupiter opposition Mars F Jupiter i 7.Hus Hvis du gifter dig under denne transit, vil din Du ønsker at være betydningsfuld i øjeblikket, partner formentlig være en anelse ældre end dig og og du har helt sikkert mulighed for at nå dette mål, allerede være ret veletableret. Din respekt for ved- men kun hvis du har tilstrækkelig kendskab til dig kommende vil være en af hovedårsagerne til, at du selv. Tag blot mod til dig og forsøg at klare mere, føler dig tiltrukket af ham eller hende. Det er et end du før har gjort, men afbalancér dit vovemod tegn på, at den pågældende har større livserfaring med fornuft og omtanke. end du selv. Jupiter opposition Mars Jupiter kvadrat MC 30 Marts indtil 18 April : Her er tale 24 Marts indtil 12 April : I denne om en umådelig sprudlende transit, som giver dig periode vil du forsøge at udrette noget af betydning tendens til at udføre alting med meget store armfor dit arbejde eller din karriere. Du vil ikke finde bevægelser. Dit energiniveau er højt, og du er det tilfredsstillende at fortsætte, som du hidtil har ambitiøs i alt, hvad du gør. Du har et stort behov gjort, og dine ambitioner vil være større end ellers. for at udfolde dig fysisk, men pas på, at du ikke Det kan i det lange løb være godt eller skidt, af- kommer til at handle overilet. Disciplin og selvkonhængigt af hvordan du bærer dig ad med at opnå trol er nødvendig, uanset hvad du kaster dig ud i. fremgang. Positivt betragtet kan transitten hjælpe dig med at overvinde tidligere hæmninger, som ho- Overvurdér ikke dine egne evner, hverken over vedsagelig var begrundet i frygt og mangel på selv- for dig selv eller over for andre. Du er i stand til at tillid. I øjeblikket føler du dig i stand til at udføre yde temmelig meget under denne transit, men du store ting og er villig til at arbejde for det. Tran- behøver ikke at overdrive. Det er især vigtigt, at du sitten afstedkommer normalt en udpræget opti- ikke narrer dig selv med hensyn til dine egne evner, misme og selvtillid, men du bør passe på, at du ikke for du vil formentlig forsøge at udrette det umulige kommer til at overdrive. Dit liv vil ikke kunne og højst sandsynlig overanstrenge dig derved. Af fungere, hvis du forsømmer de vigtige detaljer i samme grund bør du ikke tage unødige chancer. dagligdagen. Lad derfor ikke dine aktuelle, tilsyne- Den almagtsfølelse, som transitten eventuelt bibrinladende vigtigere gøremål foranledige dig til at ger dig, er ikke realistisk, i det mindste ikke i det overse disse andre aspekter af tilværelsen. omfang du oplever den. Men denne transit kan også antyde et inflateret Sommetider kan transitten antyde en konflikt ego, en tilstand, hvor man tillægger sig selv kræfter med andre, hvor du måske forsøger at bryde med og talenter, som langt overstiger éns virkelige den andens restriktioner. Det er svært at afgøre evner. I sjældne og ekstreme tilfælde kan sådan et sådan rent generelt, om din vurdering af situationen menneske ligefrem anse sig selv for at være noget er korrekt, dvs. om den anden virkelig kræver for nær guddommelig. Men for de fleste kommer det meget af dig eller lægger for store begrænsninger simpelthen til udtryk som en overvurdering af egne for dig. Derfor bør du undersøge sagen meget nøje, evner. Vær forsigtig med ikke at påtage dig mere, inden du handler. Du har et stort behov for at end du kan overkomme. Der ligger så megen posi- hævde dig og gøre dig gældende i øjeblikket, men tiv energi i denne transit, at det ville være synd at gem det til situationer, hvor det kan fungere konøde den bort på stolthed, tåbelig arrogance og over- struktivt. Undgå at handle impulsivt; det vil kun vurdering af egne evner. skabe unødige vanskeligheder for dig. trp1. as Joanne K. Rowling 12

14 FnE Jupiter opposition Mars FqF Jupiter sekstil Jupiter FpC Jupiter trigon Merkur På den anden side medfører denne transit også et tidspunkt til alle former for uddannelse, det være ægte mod. Forskellen på mod og dumdristighed sig formelt eller uformelt, at komme i kontakt med består i simpel selverkendelse, og selverkendelse sig selv via bevidstgørelseskurser, eller at opleve må du have for at få denne transit til at fungere den store verden ved at rejse. positivt. Hvis du er rolig og fattet i alt, hvad du foretager dig, så kan det blive en periode, hvor du Forretningsmæssige transaktioner eller forhandfejrer store triumfer, hvor du overvinder alle forhin- linger er ligeledes begunstigede i øjeblikket, og det dringer og udretter ting, du ellers ville føle dig ude er et godt tidspunkt at udvide forretningerne på, inaf stand til at gennemføre. Er du tvunget til at for- den for rimelighedens grænser, naturligvis. svare dig, så kan du også gøre det, og det på en Juridiske forhold vil almindeligvis også forløbe nomåde, som gør din fremtidige omgang med dine genlunde glat. opponenter konstruktiv i stedet for destruktiv. Men det lykkes kun, hvis du holder hovedet koldt. Jupiter trigon Merkur Jupiter sekstil Jupiter Slutningen af Maj indtil slutningen af December : I denne tid bør du ikke sidde og 26 April indtil 5 Maj : Her er tale om vente på, at tingene skal ske af sig selv. Du kan få en periode i din tilværelse fuld af balance og fred, meget ud af denne periode, såfremt du taler med hvor alle dine gøremål synes at forløbe glat og uden folk, holder øje med dine muligheder, især de forde store anstrengelser fra din side. Det er en retningsmæssige, og kigger efter gode ting at købe periode, hvor du kan slappe af og tage den med ro eller sælge. Transitten bibringer dig en evne til at se for en stund i erkendelsen af, at din tilværelse fun- begivenhederne klart og lægge kloge planer, som gerer, som den skal. Det er også en tid, hvor vil tjene dig godt på de nævnte områder. tingene synes at gro uden den helt store indsats - der er vækst i din bevidsthed, i dit erhverv, i dit Du er i stand til at optræde med selvtillid og sociale liv og overalt, hvor du føler, at personlig varme, og det vil få andre til at tro dig. De vil også vækst er vigtig. respektere din oprigtighed og den klarhed, hvormed du fremlægger dine ideer. Selv hvis du fortæller en Men i virkeligheden er der ikke tale om en eller anden noget, som vedkommende ikke har lyst periode, hvor du blot skal more dig. Selvfølgelig til at høre, så kan du gøre det på en sådan måde, at skal du også det, men du bør også undersøge din den anden bliver taknemlig for, at du har sagt det. tilværelse for at finde ud af, hvor det er nødvendigt at foretage sig noget. Det er vigtigt at tænke på Det er et glimrende tidspunkt at begynde at disse ting lige nu, fordi den indre balance, som præ- studere et nyt emne, jo mere abstrakt des bedre. ger denne transit, sætter dig i stand til at betragte Men i øjeblikket besidder du også evnen til at omdig selv på en rimelig rolig og uhildet måde. Det er sætte dine ideer i praksis, og det vil kunne gavne meget sværere at få tingene på afstand, når man be- tilrettelæggelsen og planlægningen af dine akfinder sig midt ude i store og muligvis kaotiske for- tiviteter på alle områder af tilværelsen. andringer. Rent psykologisk kan du forvente en periode Men nu er tidspunktet inde til at få perspektiv på med en optimistisk og positiv indstilling og et godt tingene i alle betydninger af ordet. Det er et godt tag i virkeligheden. Du gør dig nogle store forestil- trp1. as Joanne K. Rowling 13

15 FpD Jupiter trigon Venus FoA Jupiter kvadrat Sol FpC Jupiter trigon Merkur linger, men du har også en grundlæggende for- tilbøjelige til under denne transit. Her er tale om en nemmelse for, hvad der lader sig gøre og hvad ikke. mulighed, men blot én blandt mange og ikke den Og det bidrager i høj grad til din effektivitet i øje- mest sandsynlige. blikket. Faktisk er der større sandsynlighed for, at du Jupiter trigon Venus kommer til at bruge penge på ting, som du anser for smukke. Andre vil dog muligvis ikke bifalde din Slutningen af Juni indtil begyndelsen af smag i øjeblikket, for den tenderer mod det pran- Marts : Her er tale om en af de mest behage- gende eller direkte smagløse. Pas på, at du ikke lige af alle transitter, let og ubesværet og ret kortva- kommer til at hænge på noget, som vil støde din rig. Du er munter og selskabelig i øjeblikket og øn- egen smag i mere ædruelige stunder. sker at tilbringe så megen tid som muligt sammen med andre. Det er en transit, som er egnet til at tage Du har imidlertid et stærkt behov for skønhed, på ferie eller deltage i sociale sammenkomster og og hvis din smag er nogenlunde sund, så vil du omandre former for fornøjelser og morskab. Den vil give dig med ting, som du vil kunne nyde i årevis, næppe lokke mere alvorlige bestræbelser ud af dig, og som også vil vinde i værdi. for du er tilbøjelig til at være behageligt doven og uforetagsom. Der hviler også et anstrøg af selvfor- * Jupiter kvadrat Sol kælelse over transitten. Pas på ikke at spise og drikke for meget. For trods det behagelige ved denne Begyndelsen af Juli indtil midten af Marts transit, kan du bagefter få det ret dårligt. : Dette kan være en udmærket transit, men du bør være på vagt over for nogle faldgruber, som Du er så heldig i øjeblikket at besidde evnen til kan ophæve dens gunstige virkning. Fundamentalt at gøre andre glade, hvis de er ulykkelige eller ned- set er transitten en afprøvning af din selvdisciplin trykte, og følgelig vil andre mennesker nyde at og selvkontrol. Hvis du ikke ejer selvbeherskelse, være sammen med dig. Du får måske mulighed for vil du reagere på transitten ved at overdrive på en at gøre dem en tjeneste, som vil blive gengældt en eller anden måde, overskride dine grænser eller anden gang. Og da du er i et generøst og gavmildt leve i en indbildt lykkeverden, hvor du forestiller lune, så har du ikke noget imod at gøre det. dig, at intet kan gå galt. Eller du kan finde på at formøble nogle værdifulde resurser blot for siden at Nu og da kan transitten antyde starten på et nyt erfare, at du ikke har midler nok til de ting, du behkærlighedsforhold, men det er dog mere sandsyn- øver. Der kan sommetider opstå en følelse af, at ligt, at der er tale om et midlertidigt, flirtende møde lykken vil bringe dig alt, hvad du har brug for, uden med det modsatte køn. Et forhold, som starter under at du selv behøver at anstrenge dig det mindste; denne transit, vil antagelig komme til at fungere men også dette er en fejlslutning. godt for dig. Transitten kan imidlertid også give dig en reel I visse tilfælde kan denne transit være tilbøjelig chance for ægte vækst og øgede muligheder. Det til at tiltrække penge eller andre materielle resurser. afhænger af, hvor stor selvkontrol du besidder. Du Men sid nu ikke blot tilbagelænet og læg planer bør vide, præcist hvor du befinder dig, og hvad der om, hvordan du skal bruge denne uventede appelsin er dine reelle behov, for at få størst muligt udbytte i din turban, sådan som mange mennesker vil være af denne transit. Og du bør også indse, hvornår du trp1. as Joanne K. Rowling 14

16 FoA Jupiter kvadrat Sol F Jupiter i 8.Hus FpH Jupiter trigon Uranus» ikke kan klare mere. Fidusen består i at vide, hvor- Betragtet på et helt andet niveau, så vil der opnår man skal sige stop. træde mange stærke, men også gunstige forandringer i din tilværelse i øjeblikket. Det vil måske Sommetider opmuntrer denne transit til ego-in- ikke altid fremgå lige tydeligt, men alle tilfældige flation og overdreven stolthed. Der hviler et ar- chancer, der opstår i øjeblikket, vil være positive og rogant skær over Jupiters negative udtryk. Pas på, vil gøre din tilværelse rigere og mere udbytterig i at du ikke kommer til at optræde på en overlegen det lange løb. Transitten vil også give dig en langt måde, for i så fald vil du komme til at opildne folk, større forståelse for de psykologiske mekanismer, som forsøger at skubbe dig et trin eller to ned ad der er på færde i dit liv. Hvis du for nylig har været rangstigen. Også her bør du vide, hvornår du skal igennem en periode med psykisk stress, eller du holde inde. står over for sådan en periode i øjeblikket, så vil transitten støtte din indre helbredelsesproces. Transitten indgyder dig en følelse af stor selvsikkerhed, som tillader dig enten at gå fremad i en Sommetider kan transitten indikere en periode nøje erkendelse af, hvad du foretager dig, og hvor med religiøs og åndelig fornyelse, en såkaldt "omdine begrænsninger ligger, eller at optræde arrogant vendelse". Du vil afgjort kunne få et stort udbytte og overskride dine beføjelser. Under alle omstæn- af at læse okkult og mystisk litteratur i denne digheder vil transitten afprøve din selverkendelse, periode af dit liv. og jo større viden du har om dig selv, desto bedre vil transitten fungere for dig. Jupiter trigon Uranus Under visse omstændigheder kan denne transit En transit der nærmer sig, fra begyndelsen af udløse konflikter med loven eller med andre i form September, indtil begyndelsen af April : af en retssag. Uanset om du vinder eller taber, så Denne transit indgyder dig en stærk trang til selvlad være med at spille fornærmet Kong Gulerod. udtryk ved at foretage dig noget, som adskiller sig Prøv i stedet at finde ud af, præcist hvor problemet klart fra dine normale gøremål. Du har brug for at ligger, og find frem til en løsning, der tilfredsstiller opleve en ny slags frihed i dit liv og opdage dimenalle parter. sioner af tilværelsen, som du ikke tidligere har kendt. Det kan antage form af en søgen efter en * Jupiter i ottende hus indre sandhed på det metafysiske eller filosofiske plan, eller det kan ske i form af en ny aktivitet i din Juli indtil December : Med Jupiter i tilværelse. dette hus vil du sandsynligvis blive begunstiget via andre menneskers resurser. Derfor er det også et Du vil under denne transit være langt mere modgodt tidspunkt et engagere sig i et forhold, hvor du tagelig over for nye ideer end ellers, og du bør nok og den anden part skal deles om jeres resurser, passe lidt på med at engagere dig i noget, blot fordi f.eks. et forretningspartnerskab. Det vil også være det er nyt. Men som regel vil denne trang til foranet godt tidspunkt at ansøge om et lån i banken, dring fungere konstruktivt, og den vil formentlig medmindre der samtidig er en anden transit, der bekomme dig vel. Her er tale om en af de transitter, virker hæmmende ind på dette. Generelt vil andre som på en positiv måde forhindrer dig i at gro fast i mennesker være mere villige end normalt til at trummerummen. hjælpe dig på den ene eller den anden måde. trp1. as Joanne K. Rowling 15

17 FpH Jupiter trigon Uranus GpF Saturn trigon Jupiter Nogle gange kan transitten antyde en uventet ny Din største fordel i øjeblikket er, at du klart kan mulighed eller et decideret held, som synes at opstå se, hvordan de forskellige områder af din tilværelse fuldkommen ud af det blå, og som overrasker dig fungerer. Du forstår reglerne, og du er villig til at totalt. Ofte er der tale om en pludselig forandring overholde dem. Din holdning til tilværelsen er eller en hændelse, som giver dig en ny chance på en pragmatisk og praktisk. Du er i højere grad end eller anden måde. Det kan være en uventet appelsin ellers indstillet på at acceptere situationen, som den i din turban, en forfremmelse eller endda et pludse- er, samtidig med at du tålmodigt arbejder på at forligt og tilfældigt møde med et andet menneske, som bedre den. Du befinder dig nu i en position, hvor du viser sig at være til gavn for dig. Hvis der opstår skal træffe nogle vigtige valg, som vil få stor indsådan en hændelse, så bør du absolut udnytte den. flydelse på din fremtid. Dette er et af de få tidspunkter i livet, hvor du ikke bør standse op og overveje tingene omhyggeligt, Din arbejdsgiver, chef, eller andre autoritetsfør du handler. En afgørelse som denne kræver ofte personer kan hjælpe dig lige nu. På andre tidsomgående handling. punkter kan de pågældende have virket som hindringer på din vej mod forfremmelse, men nu er de Det er også en af de få transitter, der kan bringe særdeles villige til at hjælpe dig. Det skyldes til virkelig held i spil. Men husk, at transitten vil kun dels, at du klart tilkendegiver, at de vil vinde ved at få denne virkning, såfremt du i forvejen er rimelig støtte dig. Du er i langt højere grad end ellers indheldig i den slags situationer. Hvis du normalt har stillet på en ægte given og tagen. Og når andre opuheld i spil, så vil transitten antagelig ikke kunne dager det, vil de være mere villige til at arbejde på påvirke dig positivt. din side. Denne transit sætter dig også i stand til hurtigt at Ældre mennesker kan betyde en ægte mulighed sætte dig ind i nye tankebaner. Du vil kunne lære for indsigt i dit liv. Ved at anvende deres erfaringer nye ting hurtigere, end du plejer under denne tran- kan du opdage, hvordan du kan forbedre din egen sit, og du vil meget hurtigt opdage det overordnede tilværelse og hjælpe den med at gro. mønster i tingene. Lejlighedsvist kan transitten antyde en heldig opdagelse eller opfindelse. Tiden er inde til at sikre og underbygge forskellige sider af din tilværelse. Læg penge til side * Saturn trigon Jupiter til fremtiden, foretag investeringer eller køb en livsforsikring. Forson dig med de vanskelige sider af Midten af Oktober indtil slutningen af Juni dit liv eller med de mennesker, som udgør en mulig : Denne periode i dit liv er præget af balance kilde til problemer. I en ikke alt for fjern fremtid, og orden. Du kan være nødt til at arbejde hårdt for når Saturn går i kvadrat eller opposition til din fødat få noget økonomisk ud af tingene, men i det sels-jupiter, vil du få svært ved at håndtere de løse mindste er dine aktiviteter da i orden. Dit forret- ender, som du måtte efterlade nu. I øjeblikket er du ningsliv eller erhvervsliv er velorganiseret, og du tilstrækkelig fremsynet til at kunne erkende dette vil bevæge dig roligt og vedholdende frem mod og foretage de nødvendige justeringer. målet. Den vinding, du opnår i øjeblikket, skyldes ikke lykketræf, men er det solide resultat af en god tilrettelægning trp1. as Joanne K. Rowling 16

18 CoE Merkur kvadrat Mars ApE Sol trigon Mars IV. ET UDVALG AF DE HURTIGE gribe til, er at identificere sig med det, man selv PLANETER STRANSITTER mener eller tænker. Det vil få dig til at reagere, som om dit liv var truet, hvad det naturligvis ikke er. Det følgende afsnit præsenterer dig for et udvalg Skulle du blive nødt til at forsvare dine synsaf de hurtigtgående planeters transitter, også her i punkter, så kan denne transit komme dig til gavn, kronologisk orden. Der er mangfoldige transitter men lad være med at opsøge eller skabe konflikter, fra Solen, Merkur, Venus og Mars. De er imidlertid hvor der ingen er. kun af betydning, hvis de udviser en tematisk eller kronologisk sammenhæng med nogle af de vigtige Ligesom det gælder for de fleste andre transitter, af de langsomme planeters transitter. Alle de så kan du også opleve denne transit i projiceret hurtige planeters transitter, som du finder neden- form; dvs. du kan være nødt til at omgås andre for, opfylder denne betingelse. mennesker, som reagerer irritabelt eller defensivt. Vær omhyggelig med, at du ikke ubevidst udsender Efter hver transit findes der anført en note med nogle subtile signaler, som tiltrækker den slags små bogstaver, som henviser til de relevante tran- mennesker. sitter fra de langsomme planeter. De hurtige planeters transitter udløser ofte en tilsvarende tran- Denne transit kan indikere en adfærd, som kan sit fra en af de langsomme. De dage, hvor den tiltrække uheld. Hvis du ikke passer på, så er der hurtigtgående planets transit foregår, kan temaet reel fare for brandulykker, især med hensyn til dine for den tilsvarende langsomme planets transit blive arme og ben, eller mens du går eller kører. Men det af særlig stor betydning, også selvom sidstnævnte vil formentlig ikke ske, uden at du er blevet advaret som helhed varer flere måneder eller måske år. først. Det normale vil være, at du føler en stærk indestængt vrede, som om der er en energi inden i Heller ikke dette kapitel bør læses på én gang. dig, som kæmper for at komme ud. Hvis du op- Vælg en bestemt periode og læs om de relevante lever, at du reagerer impulsivt uden nogen som temaer ved at finde frem til dem i indholdsforteg- helst rimelig grund, så prøv at undgå at køre bil nelsen (side tre) eller ved at gøre brug af den eller rejse på andre måder, hvor det er dig selv, der grafiske tabel (side to). fører rattet. Vær også forsigtig med våben og skarpe genstande. Ulykker under denne transit Merkur kvadrat Mars skyldes ikke "sort uheld", men undertrykt fjendtlighed og aggression. Af mangel på ydre udtryk kan Den 26 Januar : Denne transit kan være disse følelser vende sig imod dig selv. temmelig besværlig. Du har tendens til at være nærtagende og irritabel og er tilbøjelig til at opfatte Denne transit har relation til Saturn konjunktion Mars på s. 5 og kan så godt som enhver udtalelse fra andres side som en komme til at udløse denne. provokation. Og du vil gøre din holdning så klar over for andre, at de vil gå på listesko for ikke at få Sol trigon Mars dig til at eksplodere. Enhver, der krydser din vej i dag, vil blive sat på plads ganske eftertrykkeligt. Den 6 Februar : I dag vil du have nemt ved at være dig selv. Du bør dog helst arbejde alene og i Den værste måde at behandle denne transit på, din egen interesse. Det er ikke sådan, at du bliver men desværre også den du højst sandsynlig vil fjendtlig eller vred over for andre, der bliver in- trp1. as Joanne K. Rowling 17

19 ApE Sol trigon Mars EpE Mars trigon Mars CnQ Merkur konjunktion Descendant volveret i dit arbejde, men du har ikke lyst til at Er du involveret i et projekt, som midlertidigt er være afhængig af at få støtte eller opmuntring fra sat i stå, så vil du i øjeblikket være i stand til at genandre lige nu. optage arbejdet langt mere effektivt end før. Hvis du har forsøgt at udføre noget, men har savnet de Din tilværelse er utvivlsomt fuld af projekter, rette omstændigheder, så skulle denne transit nok som du har påbegyndt på forskellige tidspunkter i kunne få sat gang i tingene. Arbejdet vil ikke livet. Du er muligvis ikke altid klar over deres hæmme din udfoldelse, sådan som det ellers så ofte betydning, og måske handler du fuldkommen ube- er tilfældet. vidst på visse områder, men alligevel er disse projekter vigtige. Tiden lige nu er velegnet til at Denne transit ledsages som regel af en øget selvtage dem i nærmere øjesyn og finde ud af, hvilken sikkerhed, så hvis du har til opgave at præsentere et tilstand de er i. Eller, hvis du ikke er helt klar over, projekt for andre, så vil du være i stand til at gøre hvad det er du foretager dig, så prøv at finde ud af det effektivt lige i øjeblikket. Du vil også have det. Hvad er det, der motiverer dig? Hvad er det, du langt større held til at forfølge dine egne interesser prøver at opnå? I den allernærmeste fremtid vil du end ellers. Alt, hvad du foretager dig i øjeblikket, rende ind i problemer, så jo større forståelse du har vil bibringe dig større selvsikkerhed sammen med af, hvad det er du foretager dig, desto bedre. det ekstra gå-på-mod og den selvtillid, som du vil have behov for fremover, hvor tingene måske ikke Hvis du er nødt til at tage nogle nye initiativer i vil forløbe helt så glat. Den værste måde at behandtilværelsen for at udligne en eventuel opstået le denne transit på er formodentlig at gøre ingenubalance, så er tiden inde nu. Hvis ikke, så brug ho- ting, for i så fald går du glip af muligheden for at vedparten af din energi til at grundfæste de bevise dit eget værd over for dig selv. projekter, du i øjeblikket er involveret i. Følg dine egne betingelser og behov i stedet for andres, og Denne transit har relation til Saturn konjunktion Mars på s. 5 og kan prøv at få dem til at fungere meningsfuldt i din dag- komme til at udløse denne. ligdag lige nu. Merkur konjunktion Descendant Denne transit har relation til Saturn konjunktion Mars på s. 5 og kan komme til at udløse denne. Midten af Marts indtil midten af April, især den 16 Marts : I denne periode vil Mars trigon Mars du søge efter øget mental inspiration gennem kontakten med andre mennesker, sandsynligvis i form Den 7 Februar : Det er et godt tidspunkt at af samtaler eller debatter. Så længe det ikke udviktage initiativ til at starte et nyt projekt. Det vil gå ler sig til direkte stridigheder, vil du sandsynligvis godt, for du vil have den fornødne indsigt og energi have fornøjelse af at deltage. Du vil også kunne til at gennemføre det. Mars er en jeg-orienteret kontakte andre mennesker for at høre deres mening planet, og du vil derfor føle størst motivation over om et eller andet emne. Det er et godt tidspunkt at for opgaver, som bringer dig personlig anerken- konsultere en ekspert eller rådgiver på, f.eks. en delse, og gennem hvilke du kan udtrykke dig indi- sagfører, læge, psykolog eller en ekspert inden for viduelt. et bestemt forretningsfelt. Dagen er også velegnet til forhandlinger med andre vedrørende indgåelse af kontrakter eller forretningsaftaler. Din tankegang er trp1. as Joanne K. Rowling 18

20 CnQ Merkur konjunktion Descendant DnC Venus opposition Merkur EnQ Mars konjunktion Descendant rimeligt klar, og du føler dig tiltrukket af menne- lide at snakke og udveksle intellektuelt uden at sker med samme tendens. Dette gør det muligt for bekymre sig om de følelsesmæssige konsekvenser. dig og den anden part at udtrykke tingene meget Vær derfor forsigtig med, hvad du siger om dine klart over for hinanden, uden at efterlade for mange venner og dine kære under denne transit. Én og anløse ender. den kunne tage dine henkastede bemærkninger alvorligt, og du kan uafvidende komme til at såre an- Udvekslingen mellem dig og din ægtefælle eller dre. Vær opmærksom på denne tendens hos dig din partner vil være god i dag. Det er et godt tids- selv, såfremt du drøfter noget med dem, du holder punkt at få lettet sit hjerte på, hvis der på det af. Her er tale om en af de mindst emotionelle af seneste har været noget, du har haft vanskeligt ved alle Venus' transitter. at give udtryk for. Og andre vil kunne gøre det samme over for dig, så i øjeblikket vil du kunne be- Denne transit har relation til Neptun opposition Merkur på s. 8 og kan finde dig i såvel giverens som modtagerens rolle i komme til at udløse denne. forbindelse med en vigtig samtale. Mars konjunktion Descendant Da der er andre transitter til dit fødselshoroskop, som falder inden for samme symbolik, kan denne Den 18 April : Dette er den af alle trantransit antyde nogle retslige stridigheder eller rets- sitter, som har den største tendens til at afstedforhandlinger, som du i øjeblikket har udsigt til at komme konflikter! Punktet lige over for Ascendantabe. ten, også kaldet Descendanten, angiver bl.a. åbne fjendskaber og konflikter. Alt, hvad du forsøger at Denne transit har relation til Saturn konjunktion Ascendant på s. 6 og gøre i øjeblikket, vil sandsynligvis støde på stærk kan komme til at udløse denne. modstand fra alle, der har blot den mindste grund til at modarbejde dig. Du må kæmpe for det, du øn- Venus opposition Merkur sker, medmindre du mestrer de smarte metoders kunst bag kulisserne. Jeg-energierne kører i højeste Den 27 Marts : Tidspunktet er velegnet til gear i alle dine direkte konfrontationer med andre, samtaler om kærlighed og parforhold. Transitten vil og i mange tilfælde vil alt, hvad du kan gøre, være hverken forbedre eller forværre samtalen, men den at forberede dig på konfrontationerne og give udvil sikre, at der er udvikling i samtalen. Du vil tryk for alle de spændinger, der måtte være. Her er tænke meget over dine forhold til andre og have tale om en alvorlig konflikt imellem dit behov for lyst til at drøfte dem, ikke blot kærlighedsforhold, at gøre dig personligt gældende og dit behov for at men også venskaber og andre typer af forhold. være sammen med andre. Det er også et godt tidspunkt at konfrontere din Selv partnerskaber, som normalt forløber nogenpartner med eventuelle problemer i jeres forhold. lunde glat, kan give problemer. Du kan blive nødt Du vil muligvis være i stand til at dæmpe spændin- til at forholde dig til en partner eller ægtefælle, som gerne imellem jer, fordi du er rolig, fornuftig og ob- forsøger at dominere dig, eller måske er det dig, der jektiv. ønsker at styre tingene. Det vil i hvert fald resultere i en meget intens magtkamp. Der er mulighed for at Din personlige Merkur-side tager ikke følelses- kanalisere energien fra denne transit over i en mæssige emner videre seriøst i øjeblikket. Den kan meget energifyldt fælles indsats, men kun hvis I trp1. as Joanne K. Rowling 19

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop Cosmic Mirror Interaktivt Årshoroskop Denne horoskoptydning er et tilbehør til ARGUS astrologiprogrammet, der kan udskrive en forudsigelse for det kommende år og /eller for et antal måneder efter eget

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON

Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON 1 Kriterier for deltagelse i RPC 1. Problem relateret til misbrug af AoS 2. Stabil og fri af abstinenssymptomer 3. Genkender AoS

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish 1. Situationen er potentielt behagelig. 2. Situationen er kompleks. 3. En opgave som skal udføres. 4. Nogen prøver at imponere P. 5. Nogen prøver at overbevise

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt.

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt. Lavt selvværd Er du meget selvkritisk, og bekymrer du dig konstant for alt det, der kan gå galt? Er du bange for at fejle og blive afvist, og føler du dig inderst inde usikker på, om du er god nok? - Måske

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil du lære

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Eksamensangst, farvel og tak!

Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst, farvel og tak! Eksamensangst eller præstationsangst har eksisteret siden mennesket første gang skulle stå på et forhøjning foran andre. De fleste studerende accepterer bare at eksamensangst

Læs mere

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Drøm om fremtiden og kom i 1sid0er MÅL Styrk dit liv med Chris MacDonald Drøm om fremtiden og kom i mål Vi er de eneste levende

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Barack Obama, født 4 Aug 1961

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Barack Obama, født 4 Aug 1961 Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV Horoskop af Liz Greene, født 4 Aug 1961 Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet: www.astro.com E-Mail:

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Find dit fulde potentiale

Find dit fulde potentiale Find dit fulde potentiale - Bliv den bedste version af dig selv og ikke bare 5 kg tyndere. Vi er gået i gang med et nyt år 2008. Og meget kan ske i de næste mange måneder. Måske bliver det bare endnu et

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822 ADHD Nordsjælland Verdensmesterskab i at få andre op at køre haves. Kaos haves. Orden søges. At leve godt med ADHD og andre. Resultatet afhænger af: Kender ikke sit handicap og ved ikke hvad der skal til

Læs mere

Venlighed, venskab og forretning. - modsætninger eller komplementære størrelser?

Venlighed, venskab og forretning. - modsætninger eller komplementære størrelser? Venlighed, venskab og forretning - modsætninger eller komplementære størrelser? Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S oktober 2010 En åben brevveksling mellem Frederikke Larsen, Villa Venire A/S og Søren

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere