Nyhedsbrev nr. 66 Juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 66 Juli 2014"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 66 Juli 2014, Lovende høst men faldende priser. Høsten kører i øjeblikket på højtryk de fleste steder i Europa. Generelt er der meldinger om gode udbytter og god kvalitet fra de fleste medlemmer og lande, og det er jo gode meldinger. For planteavleren har det - som så ofte før den negative effekt at priserne kommer under pres og falder. Husdyrbrugerne kan så til gengæld glæde sig over faldende foderpriser og en råvare af god kvalitet. Alle ønskes en fortsat god høst. I Danish Farmers Abroad kunne vi den 19. og 20. juni glæde os over rekord deltagelse til et DFA arrangement, idet ikke færre end 165 deltog i vores første halvanden dags arrangement. Vi bringer i dette nyhedsbrev uddrag af nogle af indlæggene og på vores hjemmeside vil du kunne se de enkelte indlederes Power Point præsentationer. Uddannelse af ejere, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på alle niveauer er vigtig for enhver virksomhed, og i DFA ser vi det som en af foreningens vigtigste opgaver at medvirke til at kunne tilbyde dette for vore medlemmer. Vi har derfor i løbet af sommeren brugt en del tid på at lave samarbejde med nogle af branchens mest professionelle udbydere af bestyrelses- og leder kurser. Det kan også du læse mere om i dette nyhedsbrev Med venlig hilsen og fortsat god sommer Erik Jantzen, formand DFA 1

2 Aktiviteter i Danish Farmers Abroad: Studietur til Tanzania og Uganda. Som tidligere annonceret har DFAs bestyrelse besluttet, at årets studietur skal gå til Afrika. Tanzania og Uganda er udvalgt som de lande, vi vil besøge ved den lejlighed. Programmet er nu udarbejdet og de mest nødvendige aftaler er indgået. Programmet udsendes som særskilt fil sammen med dette nyhedsbrev. Ole Blicher, OB-Consult har sammen med de to landes ambassader været primus motorer i planlægningen, men vi har der ud over fået god hjælp fra Jan Iversen og Silverlands Capital i Tanzania samt Jens Hald, Anders Stenild og Martin Meldgaard Maugusini i Uganda Programmet er på et fagligt godt niveau og vil blive afviklet i et passende højt tempo. Der er dog også lagt lidt Safari ind, for at vi også at få et indtryk af denne del af Afrika. Studieturen er planlagt til at skulle løbe af stablen fra 30. oktober til den 9. november. Siden sidste udsendelse har vi arbejdet noget på at få prisen sænket. Og det er lykkedes pænt ved hjælp af vore lokale samarbejdspartnere. Der henvises i øvrigt til programmet som vedhæftes dette nyhedsbrev. Eventuelle spørgsmål samt tilmelding til DFAs sekretariat v. Johs. V. Hansen på mobil eller Deadline for tilmelding til turen er den 31. august. 3 ledere tilmeldt Probanas Mini MBA. I sidste DFA Nyhedsbrev omtalte vi et nyt samarbejde med Probana om tilbud til DFAs medlemmer om at deltage i et Mini MBA kursus. Det har indtil nu resulteret i, at tre danske ledere ansat på danske landbrugs virksomheder i udlandet har tilmeldt sig det kursus, som starter op i oktober måned Vedr. indholdet i et Mini MBA kurset henvises til Nyhedsbrev no. 61 fra maj måned 2014 samt Probanas hjemmeside. Yderligere information kan også fås ved henvendelse til DFAs sekretariat. FPM- kurset evalueres. Det fjerde hold FPMer afsluttede det 18 måneder lange kursusforløb i maj måned og hold 5 er midt i kursusforløbet. Det har generelt været vores indtryk, at der var god tilfredshed med kurset og dets indhold blandt både deltagerne og deres arbejdsgivere. Alligevel fandt vi det logisk at lave en evaluering af kurset og dets forløb med henblik på at gøre det endnu stærkere. Vi har derfor sammen med vore samarbejdspartnere i JU foretaget en spørgeundersøgelse blandt alle de 20 selskaber, som hidtil har haft deltagere på et eller flere FPM kurser. 2

3 Svarene fra denne spørgeundersøgelse har været gode og konstruktive og gjort, at vi nu har besluttet at foretage nogle justeringer af kommende FPM kurser ---- naturligvis med henblik på at gøre kurserne bedre og mere udbytterige. DFAs uddannelsesvalg er sat på den opgave sammen med Povl Nørgaard og JU. Vi glæder os til i løbet af efteråret at kunne præsentere et revideret og styrket FRPM koncept New FPM. Intensiv lederkursus 4 dage i Sydfrankrig. - DFA laver samarbejde med Ørskovgruppen. På foranledning af DFAs bestyrelsesmedlem Jens Ulrik Tarpgaard har vi lavet en samarbejdsaftale med Ørskov Gruppen ved Gunnar Ørskov om, at DFAs medlemmer kan deltage i Ørskov Gruppens intensive kursus om peronlig ledelse. Kurset afholdes som et 4-dages kursus på gruppens kursusejendom Villa Vience ved Nice i Sydfrankrig. Deltagere: Kurset henvender sig til ledere eller mellemledere med ledelseserfaring eller til personer, som skal i gang med ledelse. Kurset er projektorienteret og den enkelte arbejder med egne problemstillinger Antal deltagere: 6-10 deltagere pr hold Varighed: 4 kursusdage + 2 rejsedage. Efter ca. 6 måneder afholdes en opfølgningsdag for hele holdet i Danmark. Mål: At få deltagerne til at se nye muligheder og udnytte disse i praksis. At få større selvindsigt og skabe baggrund for den ledelsesmæssige udvikling og ikke mindst føle sig godt klædt på til fremtiden både arbejdsmæssigt og privat. Temaer: Ledelses psykologi Vælg lederstil og skab resultater Ledelse med gennemslagskraft Ledere som coach Forandringsledelse Team lederskab Værdier i praksis Karriereplaner Ansættelsessamtaler Pris: Pris for hele kursusforløbet inklusiv ophold, fuld forplejning, transport til og fra Nice lufthavn samt undervisning og undervisningsmateriale er kr. + moms. Ved tilmelding gennem DFA gives en pæn rabat på 25%. Kommende kurser: o september

4 o oktober 2014 o 28. februar 5 marts 2015 o marts 2015 o april 2015 o 30. maj 4. juni 2015 Nærmere oplysning hos: 1. Ørskov Gruppen --- tlf Jens Ulrik Tarpgaard --- tlf (Jens Ulrik har deltaget i et kursus og roser det meget) 3. Danish Farmers Abroad -- sekretariatet Kurser for bestyrelsesmedlemmer - DFA laver samarbejde med Business Kolding Institute DFAs bestyrelsesmedlem har Jytte Rosenmaj deltaget i Business Kolding Institutes bestyrelses kursus Executive Board Programme og meget begejstret. Dette er baggrunden for, at DFA har indgået en aftale med Business Kolding Institute om at DFA medlemmer kan deltage i dette kursus med en aftalt DFA rabat. Executive Board Programme henvender sig til nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer samt ledere og andre, der arbejder sammen med bestyrelser. Den typiske deltager arbejder til daglig som enten CEO, CFO, Partner, VP eller på andet strategisk niveau. Fokus på Executive Board Programme er ikke kun den lovgivningsmæssige del af bestyrelsesarbejdet, men ligger i høj grad også på bestyrelsens rolle som strategisk sparringspartner og udvikler af virksomheden. Der arbejdes meget med værdiskabelsesprocessen i bestyrelsen og bestyrelsens tilgang til virksomhedens strategi og arbejdet hermed. Undervisningen er meget praksisorienteret og er en kombination af forelæsning, arbejde med cases, gruppearbejde og debat i plenum. På det danske modul vil du blive undervist af partnere fra det danske advokatfirma Kromann Reumert, der til daglig har bestyrelsesarbejdet som speciale. Du vil derudover møde professionelle bestyrelsesfolk og erhvervsledere, der kommer 4

5 med deres input til, hvordan der kan arbejdes med værdiskabelse i de danske bestyrelser fremadrettet. På INSEAD (i Paris) bliver du undervist af professorer med bestyrelse som speciale og undervisningen vil her foregå på engelsk. Uddannelsen er bygget op om 2 moduler og i 2015 har vi følgende forløb: FORÅR 2015 Modul april 2015 Kolding, Danmark Modul maj 2015 INSEAD, Frankrig EFTERÅR 2015 Modul september 2015 Kolding, Danmark Modul november 2015 INSEAD, Frankrig Der bliver optaget 45 deltagere på hvert hold og uddannelsesgebyret udgør kr ex. Moms. Medlemmer af Danish Farmers Abroad får 10% rabat på uddannelsesgebyret. Hertil kommer udgift til transport, forplejning og overnatning. Den samlede pris løber således op i ca kr. minus DFA rabatten Nærmere information hos: - Jonna Runge, Business Kolding Institute tlf eller - Jytte Rosenmaj --- mobil: eller - eller DFAs sekretariat Trainee i International Farm Management (Erhvervs-akademi Aarhus AAA) Erhvervs-akademi Aarhus- tidl. Vejlby Landbrugsskole inviterer internationale danskejede landbrugsvirksomheder til i samarbejde at skabe et attraktivt talentudviklings-program målrettet unge EU borgere med ambitioner om en lederkarriere i landbrugssektoren. Talentprogrammet skal hjælpe virksomhederne med at rekruttere andre typer unge end i dag. Trainee programmet skal fremstå attraktivt for unge, der både ønsker en uddannelse og en virksomhedstilknytning. Forløbet er bygget op om to års økonomi og lederuddannelse på Agro Business Manageruddannelsen i Aarhus. 5

6 Virksomhedernes opgave under trainee forløbet er at hjælpe med at rekruttere unge ambitiøse mennesker, samt tilbyde praktik og mentor ordning under uddannelsen. evt. suppleret med et kort ansættelsesforhold på nogle måneder før står af uddannelse og efterfølgende ansættelse i et års tid som en del at trainee-forløbet. Virksomhedernes udgifter vil være begrænset til tilskud til bøger, ekskursioner mm. under studiet i Danmark. Målet er at kombinere traditionerne fra landbrugslederuddannelse i Danmark med de attraktive karrieremuligheder på internationale landbrugsvirksomheder i Østeuropa til et attraktivt trainee forløb. Sigte er årligt at uddanne en pulje på ca. 20 manager-aspiranter hvorfra konsortiets medlemsvirksomheder kan rekruttere deres kommende ledere. Erhvervsakademi Aarhus arbejder på at opbygge et rekrutterings system i to til tre lande i Østeuropa. I hvert af landene Slovakiet, Rumænien og gerne Polen vil vi indgå aftaler med to til tre danskejede landbrugsvirksomheder, som vil påtage sig at medvirke i rekrutteringsprocessen. Modellen for rekrutteringen afprøves her i løbet af efteråret i Rumænien i samarbejde med Premium Porc i Rumænien. Erfaringerne herfra vil vi bruge til at udforme de endelige samarbejdsaftaler med konsortiets virksomheder med henblik på at rekruttere ca. 15 lederaspiranter med start på en 2 årig Agro Business Manager uddannelse i september Er du interesseret i at høre nærmere om vores tanker om trainee-programmet og hvordan et samarbejde kan realiseres, så kontakt: -Lars Villemoes, uddannelseschef på Erhvervsakademi Aarhus. Tlf Mail: eller -Povl Nørgaard, projektleder for ABM international. Tlf Mail: Landegruppe møde i Rumænien 3-4 juni: Traditionen tro afholdtes møde i DFAs Rumæniens gruppe primo juni. Dette løb i år af stablen tirsdag den 3. og onsdag den 4. juni. Gruppen besøgte bl.a. DCHI s svinefarm i Cogealac nær Constanta, hvor Production Manager Jens Thorsen viste rundt på farmen, der er under renovering og udvidelse: Ligesom vi besøgte Agrodania/Agro Invest i Albesti / Mangalia, hvor Farm Manager Preben Langhoff viste rundt: 6

7 En tur med nogle spændende og oplysende besøg, samt med rigtig god sparring mellem deltagerne. I 2015 afholdes det rumænske landegruppemøde igen den 3-4 juni. Tovholder Richardt Duus. Referent: Richard Duus I Konference i Brædstrup den 19. og 20. juni. Rekord deltagelse til DFAs konference den 19. og 20. juni på Pejsegården i Brædstrup. Det blev et par rigtig vellykkede dage da Danish Farmers Abroad for første afholdt et halvandet dags arrangement med en traditionel konference den 19. juni og temadag om omsætning af ejerandele den 20. juni. Den første dag deltog i alt 100 og ved temamødet ca. 65 og tilbagemeldingerne fra begge dage har været rigtig gode. Vi bringer nedenfor en kort omtale af Kenn Maschhofs foredrag, medens vi af pladsmæssige hensyn må henvise til DFAs hjemmeside for så vidt angår de øvrige indlæg. Her vil du kunne se Power Point præsentationerne --- Mashhoffs Family Farms en fantastisk historie x 10: I 1851 udvandrede Kenn og Dave Maschhoffs tipoldeforældre til USA fra Tyskland. I 1960 byggede deres forældre Ben & Waine den første svinestald på gården og i 1979 blev Kenn og Dave medejere af ejendommen med 135 årssøer i 1992 overtog de 100% af svineproduktionen. Herefter er det gået stærkt og status her i 2014 er: o ansatte (84 i 2002) o Omsætning DKK 7,4 mia. (390 mio. i 2002) o årssøer på 70 egne so-anlæg o Årlig produktion af slagtesvin 5,3 mio o Kontrakt produktion på 460 familiebrug i 11 stater o Sælger primært til 4 kunder o Er i dag USA's næststørste svineproducent efter Smithfild o o I 2013 også fjerkræproducent ved køb af Gold n plumb o Midvestens største producent af kyllinger o Fjerde mest kendte mærke i USA o Kontrakt produktion på 350 familiebrug o Årlig produktion 100 mio. kyllinger Virksomheden er stadig 100% ejet af brødrene Kenn og Dave samt deres hustruer Julie og Karen. Man skulle tro, at en udvikling af den karat kunne give lidt stress hos familien Maschoffs, men det var ikke det vi oplevede i Brædstrup tvært i mod oplevede vi en Kenn Maschhoff med et 7

8 eminent overblik samt indblik i detaljerne og i en imponerende harmoni med hustruen Julie, som også havde taget turen til Brædstrup den 19. juni. Det var den amerikanske drøm vi oplevede den eftermiddag. Julie og Kenn Maschhoff foran Pejsegården Foto: Jørgen P. Jensen Andre indlæg på konferencen den 19. juni: 1. Kort orientering om DFAs aktiviteter v. Erik Jantzen --- se PP-præsentation 2. Forventningerne til markedsudviklingen på plante- kød og mælkeprodukter Globalt på såvel kort som lang sigt set fra Gira Food Services v. Rupert Claxton, Strategy Consultant, Gira Food Services, London --- se PP-præsentation 3. Den politiske situation i Ukraine og Rusland set fra den danske ambassade i Ukraine. v. Merete Juhl, ambassadør, Danish Embassy, Kiev --- se PP-præsentation 4. Og den politiske situationen set fra staldvinduet i både Ukraine og Rusland v. Tom Axelgaard, Axzon --- se PP-præsentation 5. : Ny statsfond til kickstart af danske landbrugs projekter i U-lande. v. Tommy Thomsen, CEO, Statens investeringsfond, IFU --- se PP-præsentation 6. Muligheder og udfordringer ved landbrug i Uganda v. Hans Otto Sørensen, landmand, konsulent samt Uganda ekspert --- se PP-præsentation 7. Muligheder og udfordringer ved landbrug i Tanzania v. Ole Blicher, tidligere ambassadør i Mozambique og Kenya --- se PP-præsentation 8

9 8. Aktuel om den amerikanske landbrugs politik set fra den danske ambassade. v. Statskonsulen Steen Steensen, Statskonsulen, Washington --- se PP-præsentation Henrik Hansen, Maria Elena havde tage turen fra Argentina for at deltage i konferencen og få en lille snak med Ken Maschhoff. Foto: Jørgen P. Jernsen Indlæg på temamødet den 20. juni: Sådan gøres ejerandele i udenlandske landbrugsselskaber omsættelige Hvem er køberen næppe din nabo. 1. Introduktion: o Hvad er til salg små andele / hele virksomheden?? o Køberfelt o Forberedelse v. Jytte Rosenmaj, DFA --- se PP-præsentation 2. : Erfaringer med at gøre landbrugs selskaber salgs klare - Klargøring til salg - Værdi ansættelse - Markedsføring - Transaktions struktur v. Erik Jantzen, Jantzen Development 3. De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg. v. advokat Kristian Tokkesdal, Delacour, Aarhus 9

10 --- se PP-præsentation 4. Hvordan opnår selskabet og organisationen den fornødne professionalisme?? v/paul-chr. Kongsted. CEO i Dangro Invest A/S. --- se PP-præsentation 5. Vejen til den bedste pris for din aktie. v/lars Skovgaard, Director, Deloitte Corporate Finance. --- se PP-præsentation Høst citater: Polen: Poldanor: Ja her hos os kører høsten på fuld power, hidtil med godt høstvejr, vi har kun været stoppet et par gange af byger men desværre ser ud til at fra søndag aften hele mandag kan give en del vand, hvis alt går vel, er vi færdig med raps søndag aften, så vi håber det holder tørt så længe. Spørgsmål: 1. Hvor langt er I med høstarbejdet? - Vinterbyg har vi ikke - Raps høstet 60 % - Vårbyg ikke startet endnu - Vinterhvede høstet 30 % - Andet Vinter Triticale høstet 60 % Vår Triticale ikke startet endnu - Rug høstet 70 % 2. Hvordan har udbytterne været indtil nu? - Raps meget god/ 3,7 ton/ha - Vårbyg - Vinterhvede meget god 6,5 ton/ha - Andet Vinter Triticale meget god 6 ton/ha - Rug god 5,6 ton/ha 3. Hvad er prisniveauet ved salg?? 10

11 - Vinterbyg 550 zl/ton (DKK: 953 / ton) - Raps 1330 zl/ton uden olie regulering (DKK: / ton) - Vårbyg 550 zl/ton (DKK: 953 / ton) - Vinterhvede brød 730 zl/ton foder 650 zl / ton (DKK: / ton) - Andet Triticale 530 zl/ton Rug 500 zl/ton (DKK: / ton) - Citat: Bjarne Møller, Poldanor 01. august 2014 Scan-Pol Farming: Høsten i Polen går godt indtil videre. Vi har høstet 60% af vores afgrøder i raps og hvede. Udbyttet i hvede topper med 8,0 tons/ha. Gennemsnit på 5 år er 6,0 tons/ha. Alt hvede høstet indtil nu er brødkvalitet. Brødhvede koster afhentet 110 kr./tdr., og foderhvede koster 100 kr./tdr. Udbyttet i raps topper ligeledes med 4,0 tons/ha. Gennemsnit på 5 år er 3,5 tons/ha. Raps koster det samme som i Danmark, men normalt har vi et tillæg ved salg til Tyskland på ca. 30 kr/tdr. I forhold til samme vare solgt i Danmark. Måske har du lyst at bruge vores historiske udbytter fra Polen i dit nyhedsbrev. Det beskriver også fint udviklingen fra 5 tons i hvede i 1997 til nu omkring 7-8 tons/ha i Citat: Niels Hjorth, Scan-Pol Farming spz. o. o. 01. August

12 Slovakiet: Pig Agro: Høsten er gået godt Dog har vi skulle være hurtigt ude når der var tørvejr, hvad vi ikke er, vandt til. Vi kan normalt høste uden problemer med regn, og problemet er som regel at kornet bliver meget tørt inden vi bliver færdige. Der kommer sikkert til at gå nogle år før vi får en lignende høst! Spørgsmål: 1. Hvor langt er I med høstarbejdet? - Vinterbyg Færdig - Raps Færdig - Vårbyg Har vi ikke haft men alt er høstet - Vinterhvede Færdig 2. Hvordan har udbytterne været indtil nu? - Vinterbyg 6,8 ton/ ha - Raps 4,55 ton/ ha - Vinterhvede 7,86 ton /ha 3. Hvad er prisniveauet ved salg?? - Vinterbyg ca. 130 (DKK: 969 / ton) - Raps ca. 300 (DKK: / ton) - Vinterhvede ca. 135 (DKK: / ton) Citat: Peter Munk Laursen, Pig Agro 31. august 2014 Poovo: Kort fortalt; Høst af korn/raps afsluttet fsv ca 75%, generelt gode udbytter, hvede ca. 7 ton/ha og raps ca. 4 ton/ha, generelt besværlig høst som følge af regn, prisniveauer omkring 110 eur/ton for foderafgrøder, 135 eur/ton for møllehvede og eur/ton for raps. Citat: Ulrik Biel Hansen, Proovo 31. juli 2014 Rumænien: Agro Cocora: Status på høsten: Hvede 100% færdig. Raps 24% høstet, kører i raps pt Udbytter Hvede 6.7 t/ha Raps 3.95 t/ha men ikke færdig. 12

13 Priser Brød-Hvede Euro ab farm (DKK: / ton) Foder Hvede 145 euro ab farm (DKK: /ton) Vinterraps 305 Euro levering Oktober til lokal rapsmølle Kontrakt på majs 125 Euro levering Oktober. (DKK: / on) (DKK: / ton) Citat Det har været et specielt år i Rumænien. Vi havde et langt og lunt efterår, og foråret kom igen meget tidligt. Der er faldet rigtig meget regn gennem maj og juni måned. Det har gjort vores hvede blev meget kraftig, og allerede sidst i maj, gik det første hvede i leje, sammen med en stor del af rapsen. Et par hårde regnskyl i juni væltede det sidste hvede, og dermed har vi skulle hente hele avlen op som lejesæd. Det har nedsat vores høstkapacitet, og kostet meget udbytte. Høsten er derfor trukket ud. 6-7 dage mere, og vi forventer at være færdige. Al regnen har samtidig givet en mindre god kvalitet, end hvad vi normalvis avler, hvilket er et generelt billede i det sydlige og østlige Rumænien. Det er årsagen til vi har høstet hvede før raps, at vi ville forsøge at sikre den bedste hvedekvalitet. Rapsen ligger trygt på marken, og har ikke tabt frø af betydning endnu. Der er landmænd i Rumænien, der først er begyndt at høste vinterbyg i denne uge, på grund af at regn har holdt dem fra marken. Citat: Hans Poulsen, Agro Cocora 31. juli 2014 Letland: Spørgsmål: 1. Hvor langt er I med høstarbejdet? - Vinterbyg har ikke - Raps 50% høstet - Vårbyg høst om en uge - Vinterhvede næsten alt udvintret,men rest høst om 6 dage 2. Hvordan har udbytterne været indtil nu? - Raps ca 2,5 tons/ha pga af dårlig over vinterring - Vårbyg ser lovende ud - Vinterhvede 3. Hvad er prisniveauet ved salg?? - Raps ved ikke vores solgt på kontrakt - Vårbyg ved ikke - Vinterhvede ca euro afhentet af kvalitet (DKK: / ton) Citat: Henrik Gøttrup, Z/S Atmodas 02. august

14 Ukraine: Dan-Farm: Vi er ikke så langt i høsten i Ukraine, da vi har været begunstiget af en hel del regn i juli måned, der har gjort at høsten af vinterbyg var meget besværligt. Vejret har været stabilt den sidste uges tid, og tingene skrider nu godt fremad Spørgsmål: 1. Hvor langt er I med høstarbejdet? - Vinterbyg : 100 % - Raps : 30 % - Vårbyg : 0 % - Vinterhvede : 0 % 2. Hvordan har udbytterne været indtil nu? - Vinterbyg : 6 t/ha - Raps : 3.8 t/ha - Vinterhvede : estimat 7 t/ha 3. Hvad er prisniveauet ved salg?? - Vinterbyg : 1900 Uah (DKK: 882/ton) - Raps : 5000 Uah (DKK: 2.322/ton) Det var det der kunne bidrages med i denne omgang. Generelt har vi haft en god vækst sæson, med forholdsvis lave temperaturer, og nedbør i passende mængder, så vi får en fornuftig høst, og ser frem til en meget god Majs høst senere på året.. Citat: Morten Sørensen, Dan-Farm, Ukraine 31. juli 2014 Danosha: Spørgsmål: 1. Hvor langt er I med høstarbejdet? - Vinterbyg 100 % - Raps 100 % - Vinterhvede 5 % 2. Hvordan har udbytterne været indtil nu? - Vinterbyg 5,2 t/ha netto - Raps 3,0 t/ha netto - Vinterhvede Tendensen peger i retning af 5-5,5 t/ha 3. Hvad er prisniveauet ved salg?? - Vinterbyg Intern afregning baseret på markedsprisen i Ukraine. Jeg har ikke tallet på nuværende. - Raps Usikkerhed omkring endelig priser Citat: Morten Balle, Danosha 31. juli

15 Annoncer: Rumænsk tolkning: Tolkning af rumænsk til dansk eller engelsk tilbydes. Min baggrund er - Født i Rumænien Boet i Danmark siden 2008 og været på sprogskole i DK - Tolke autorisation til såvel engelsk som rumænske - Været engelsk lærer på Borris Landbrugsskole - Været engelsk underviser på Hammerum Landbrugsskole - Underviser p.t. østeuropæiske medarbejdere på Agri Nord landbrugscenter i Års. - Kontakt data: Elena Chirila Sillevadvej Års Mobil: Farestaldsmand til Syd Polen : Danskejet svinebrug med årssøer søger driftsleder til farestalden - gerne dansker. Beliggende nær en af Polens flotteste byer Krakow. 1 times kørsel fra såvel Slovakiet som Tjekiet og 4 timer til Ukraine. Gode flyforbindelser til Danmark. Nærmere oplysning hos: Steen Low --- mobil Georgien: DFA har fået henvendelse fra Caucasus Growth Fond. Nedenfor gengives teksten i denne henvendelse: På opfordring tillader jeg mig at tage kontakt angående mulighederne for danske landmænd at investere I landbrug og dyrehold I Georgien. Jeg har to hatte på hernede. Udover at være den Danske General Konsul er jeg også ansvarlig for en investerings fond som investerer i virksomheder I de 3 Kaukasiske lande Georgien, Armenien og Azerbaijan. Vi har tidligere været I dialog med danske investorer fra Ukraine, som har været interesseret I Georgien pga. ingen korruption, meget få reguleringer og licenser, ingen eller meget lidt egenproduktion, ingen behov for lokal partner, fuld ret til DK ejerskab, etc. 15

16 Jeg er meget interesseret I at tale mere om dette emne, og vi er som fond er også interesseret I at finde gode partnere til projekter I regionen. Kontakt til: Esben Emborg Managing Pricipal Partner Caucasus Growth Fund Mob Landenyt: EU: Litauen: Afrikansk Svinepest hos Idavang stærk bekymrende for bekæmpelse af sygdommen. Som det har fremgået massivt af såvel dags- som fagpressen blev der den 23. juli konstateret udbrud af Afrikansk Svinepest hos Idavangs svinefarm Rupinskal Farm i Litauen. Hele besætningen på i alt næsten stk. grise er efterfølgende aflivet og destrueret. En skrækkelig oplevelse for ejerne af Idavang med de økonomiske konsekvenser det uundgåeligt vil få og en skrækkelig oplevelse for mandskabet, som har skulle se på og medvirke til at hele besætningen blev slået ned Heldigvis ser det p.t. ikke ud til, at sygdommen er blevet spredt til andre af Idavangs 11 svinebesætninger i Litauen. Særdeles bekymrende er det imidlertid, at ingen aner hvordan smitten er kommet ind i besætningen. Vi, der flere gange har besøgt Idavang svinebesætninger, ved at selskabets Biosecurity politik og praksis er på det allerhøjeste niveau for branchen, og selv om smittede vildsvin lusker rundt i nabolaget har direkte kontakt mellem smittebærende vildsvin og Idavangs tamsvin ikke på nogen måde været muligt eller er sket. Direkte smitte er derfor ikke sket i dette tilfælde, og det efterlader et kæmpe spørgsmål hvordan blev ASF virussen bragt ind i svinebesætningen?? Kan den overføres med myg eller andre insekter?? 16

17 Hvis dette er tilfældet, vil vi komme til at se mange flere udbrud af ASF i kommercielle svinebesætninger --- indtil vi forhåbentlig bliver i stand til at vaccinere mod sygdommen. I mellemtiden kan en ekstra grundig gennemgang af de enkelte besætningers Biosecurity ikke anbefales kraftigt nok. Flere danske dyrlæger har specialiseret sig i rådgivning på området --- så det er bare med at komme i gang. Moldova: Moldavas regering vil yde massiv støtte til landbruget. Klemt inde mellem EU og det urolige Ukraine har den Moldoviske regering besluttet at styrke landbrugsproduktionen såvel planteavl som husdyrproduktion. Danish Farmers Abroad har fået en henvendelse direkte fra Premiereministrens kontor med henblik på at tiltrække danske investorer til landet. For nærmere information kontakt: Maxim Popov, Investment Attraction Officer, Prime Ministers Office. 1, Piata Maril Adunari Nationalem Government building, office 518 MD, Chisinau, Republic of Moldova. Tlf: Mobile: Rusland: Fedt at producere svin i øjeblikket Rusland og dets landbrug fylder meget i medierne i øjeblikket, og sikkert er det da også, at gensidige sanktioner fra EU og USA mod Rusland og den modsatte vej ved gør livet besværligt for virksomhederne i landet. De russiske svineproducenter herunder de danske aktører i landet kan imidlertid glæde sig et fremragende bytteforhold mellem kød og foder. Slagtesvinenoteringen oplyses i dag til at være 2,19 EURO / kg levende vægt svarende til 20,20 DKK / kg slagtevægt. Samtidig er foderpriserne faldende som en følge af en god høst. Afrika: Af Anders Stenild. Landmand med 15 års erfaring i Ghana og Uganda Send senior aktive danske landmænd, med den unikke danske rådgivningstjeneste i ryggen, til Afrika. De lidt ældre landmænd, der har udøvet landbrugserhvervet inden alt blev højteknologisk, har større mulighed for at forstå afrikanerne og vejlede på afrikanernes præmisser. Kan vi bringe afrikansk landbrug fra, hvad dansk landbrug var anno 1870 til, hvad dansk landbrug var anno 1970, så er vi nået rigtig langt. 17

18 Afrika er det ulandsområde, som geografisk ligger nærmest Europa. Derfor er det også i både Europas og Afrikas interesse, at der sker en udvikling i Afrika med fokus på egenproduktion af fødevarer. Landene i Østafrika har en befolkningstilvækst på 3 4 % om året eller en fordobling af sine befolkninger hver år. Vi, i Europa, har et medansvar for denne udvikling, idet vi via vores humanitære hjælpeprojekter som f.eks. vaccinationer, rent drikkevand, fokus på malaria, AIDS og andre smitsomme sygdomme har hjulpet med at nedsætte børnedødeligheden således, at en langt større andel af de børn, der fødes i dag overlever det første leveår. Dette er i sig selv en succeshistorie. Men det skaber så også et andet problem, nemlig mangel på landenes egenproduktion af tilstrækkelige mængder fødevarer af acceptabel kvalitet. Et land som Uganda er fra naturens side privilegeret, når vi ser på mulighederne for landbrugsproduktion. Klimaet giver mulighed for 2 majsafgrøder om året. Uganda kan nemt brødføde sig selv og store dele af det centrale Afrika, hvis landbrugsproduktionen bliver drevet mere målrettet og professionelt. Ugandas geografiske beliggenhed langt fra kysten betyder, at kun et fåtal af de varer, der produceres er rentable at eksportere. De skal nemlig enten flyves ud af landet eller transporteres over lange afstande med lastbil eller bane før de når en havn. Det medfører også, at det er forbundet med store omkostninger at indføre varer til landet. Derfor er der et kæmpe potentiale i at udvikle landbruget i Uganda og mange lignende lokaliteter langt fra kysten. Det er med stor undren at må konstatere, at Danida med sit program kaldt DBP (Danish Business Partnerships)i praksis udelukker danske landmænd i at deltage. Der er flere grunde til, at danske landmænd er udelukket. Den første grund er kravet om, at den danske virksomhed skal have mindst 5 ansatte. Danske landmænd har for længst outsourcet deres sekretariat til landbocentrene. Indkøbsafdelingen ligger i et andelsselskab som f.eks. DLG, der køber stort ind for at få indkøbsprisen ned. Salgsafdelingen ligger i andelsmejerier som Arla eller et andelsslagteri som Danish Crown. Virkeligheden er faktisk, at der ifølge Nøgletal for udviklingen i Dansk landbrug er landbrugsbedrifter i Danmark, hvor der i alt er beskæftiget i dels landbruget og dels følgeindustrien. Det giver 3,5 medarbejdere pr. bedrift. Antager man, at ud af de er de heltidslandbrug er der ca. 16 beskæftiget pr. landbrug. Derfor er kravet om minimum 5 ansatte pr. landbrug desværre et resultat af manglende indsigt i landbrugets struktur, og faktiske forhold. Det er også skuffende, at må konstatere at Danida efter 50 års erfaring ikke har lært, at viden af god kvalitet også koster penge. Hermed mener jeg viden, der kan omsættes til praksis i et samfund, som på mange områder er mere end 150 år efter dansk landbrug, nemlig før andelsbevægelsens tid. Den gamle mesterlærer med tæt vejledning i udøvelse af opgaven i mark og husdyrproduktionen er ifølge min erfaring noget som virker i Afrika. Ingen kan forvente at 150 års udvikling kan foregå på nogle få årtier i Afrika. Jeg er overbevist om, at mange med indgående erfaring fra Grønland vil nikke genkendende til problemerne i Afrika. 18

19 Dansk landbrugs ekspertise er en viden, som kan gøre afgørende forskel i den del af Afrika, som ligger langt fra kysten, men har god jord og tilstrækkelig med nedbør. Opgaven de næste 30 år bliver uanset om vi kan lide eller ej, at være i stand til at mætte millioner flere afrikanere end i dag plus de 240 millioner, der allerede sulter. Jeg kan oplyse, at ifølge folketællingerne i 2011 var den kinesiske befolkning på millioner mennesker og den indiske befolkning på millioner mennesker. Indien og Afrika er nogle af de områder i verden, hvor befolkningerne vokser hurtigst i disse år. Indien er næsten selvforsynende med fødevarer, men det er Afrika ikke. Middelklassen i disse områder stiger også og begynder naturligvis at efterspørge mere kød. Enhver med indsigt i fødevareproduktion ved, at der går 7 10 kg foder til at producere et kg spiseligt kød. Min erfaring fra Afrika er, at i Afrika bliver der ofte brugt langt mere foder til at frembringe 1. kg. spiseligt kød. Fordi viden om fodring og balancen mellem energi, protein, vitaminer og mineraler i foderet ikke er til stede i store dele af Afrika. Jeg har ved selvsyn i Afrika konstateret et foderforbrug på både 20 og 30 kg foder for at frembringe 1 kg spiseligt kød. Opbevaring og tørring af afgrøderne er også et stort problem, fordi for fugtigt majs under opbevaringen bliver angrebet af svampe, som udskiller giftige toksiner, som giver store problemer for både mennesker og i husdyrproduktionen. Danmark besidder en solid viden om, hvordan man udøver praktisk landbrug og har en unik rådgivningstjeneste i ryggen med en stor erfaring og kender værdien af at udøve rettidig omhu, når afgrøderne skal passes i vækst perioden for senere at blive høstet, tørret og opbevaret. Det samme gælder pasning af husdyrene. Derfor vil jeg opfordre den nye udviklingsminister Mogens Jensen til at lave et program specielt med sigte på fødevareproduktion i Afrika, som gør det praktisk muligt at overføre praktisk viden fra Danmark til Afrika. Gerne en viden overførsel, som er i øjenhøjde med afrikanerne og renset for dræbende akademisk fnidder og bureaukrati. Selvfølgelig skal der være hånd i hanke med om udgifterne står i forhold til resultaterne som opnås. Men hvorfor ikke udvide det samarbejde som allerede er etableret med Landbrug & Fødevarer og tage interesserede aktører med på råd i stedet for at lade teknokraterne i ministerierne gøre projektet uspiseligt for udøverne. Den vestlige verden har i høj grad medvirket til at påføre Afrika millioner af flere munde at mætte. Tallet er årligt et sted mellem millioner flere afrikanere, eller en by på Aalborgs størrelse mere at mætte hver dag. Har man ikke nok mad til sig selv og sin familie overskygger det alle andre problemer og behov, og 19

20 man begynder uvilkårligt at lede efter andre levesteder. Har vi har sagt A må vi også sige B, så derfor SKAL Agro-sektoren udvikles og trimmes i Afrika. Anders Stenild, Hvorupgaardvej 100, 9400 Nørresundby Nye melemmer i Danish Farmers Abroad: Vi byder velkommen til og ser frem til samarbejdet med 10 nye medlem af DFA : 1 Hahnhøj 2 BASF- The Cemical Company 3 Erhvervsakademi Aarhus. 4 Rebound Capital 5 Davit ApS 6 Unitron 7 Lars Kirkegaard Christiansen 8 Kristen Pedersen 9 Steen Steensen 10 Ulf Thorup For Nyhedsklip -- se separat fil udsendt sammen med Nyhedsbrev 66 Firmamedlemmer: 20

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014. Mange tilbud om uddannelse og Networking

Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014. Mange tilbud om uddannelse og Networking Nyhedsbrev nr. 67 Oktober 2014 Mange tilbud om uddannelse og Networking Som det vil fremgå ved læsning af dette Nyhedsbrev, så har Danish Farmers Abroad iværksat en række tiltag med hensyn til kursus aktivitet

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Tanzania og Uganda 30. Oktober - 9. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Tanzania og Uganda 30. Oktober - 9. November. Foreløbigt program Danish Farmers Abroad s studietur til Tanzania og Uganda 30. Oktober - 9. November. Subtitel: Discover the huge potential in Africa? edition: 14 08 07 Torsdag den 30. Oktober: kl. 06:00

Læs mere

Aktiviteter i Danish Farmers Abroad:

Aktiviteter i Danish Farmers Abroad: Nyhedsbrev nr. 69 Februar 2015 Generalforsamling og konference med stor deltagelse. Den 14. januar afholdtes som bekendt generalforsamling i Danish Farmers Abroad på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Det

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 68 December 2014

Nyhedsbrev nr. 68 December 2014 Nyhedsbrev nr. 68 December 2014 Annoncer Polen, 23.000 årssøer, medarbejder til ledelsesteam. Poldanor S.A. søger en ny medarbejder til vores ledelses team i svineproduktionen. Det forventes at du har

Læs mere

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Henrik Mordhorst Dansk Farm Management A/S hos: Økonomidag den 4. marts 2014 1 Dansk Farmland K/S Navn: Dansk Farmland K/S Stiftet: Juli 2013. Eneinvestor: AP Pension

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011

Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Nyhedsbrev nr. 40 December 2011 Den 26. januar afholdes foreningens generalforsamling på Hotel Pejsegården, Brædstrup. Generalforsamlingen kombineres med en konference, som vil være åbent for alle. Se

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Succes i samarbejdet med østeuropæiske medarbejdere V. Kestutis Bielskis og Claus Quiding TEMAER Hvorfor må vi stå her? Hvad har østeuropæerne med i rygsækken? Hvorfor ansætte en østeuropæer? Hvordan kommunikerer

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 M EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 MARKEDSMULIGHEDER: På nuværende tidspunkt er der omkring 20,000 mindre mejerier spredt ud over hele Thailand. Mælkeproduktionen er steget med ca.

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Subtitel: Who will feed China?? edition: 12 10 16 Fredag den 26. Oktober: kl. 19:00 Check in I København lufthavn kl. 21:05 Afgang

Læs mere

mod børsnotering Webcast

mod børsnotering Webcast mod børsnotering Webcast Børsintroduktion 2006 Baggrund for børsnoteringen Investering hidtil forbeholdt mindre kreds af landbrugsinvestorer Stort udviklingspotentiale i østeuropæisk landbrug Unikt investeringskoncept

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Argentina og Uruguay 28. Oktober - 8. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Argentina og Uruguay 28. Oktober - 8. November. Program for: Danish Farmers Abroad s studietur til Argentina og Uruguay 28. Oktober - 8. November. Subtitel: Discover the potential in South America Edition: 15 05 21 Onsdag den 28. Oktober: kl. 18:50

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

26-02-2015 BERETNING 2015. Formand for Regionsudvalget: Niels Aagaard Jørgensen. Leder af Husdyr og Miljø: Marlene Sparre Ibsen

26-02-2015 BERETNING 2015. Formand for Regionsudvalget: Niels Aagaard Jørgensen. Leder af Husdyr og Miljø: Marlene Sparre Ibsen BERETNING 2015 Formand for Regionsudvalget: Niels Aagaard Jørgensen Leder af Husdyr og Miljø: Marlene Sparre Ibsen 3 1 Ove Korsgaard Information den 17. december 2014 2 OMRÅDEGENNEMSNIT 2015 Hvad er muligt

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013.

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. Program edition: 13 10 05 Subtitel: Large scale farming in Russia Søndag den

Læs mere

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig?

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Indlæg Danske Slagtekalveproducenter 4. Januar 2012 v. Kurt Skovsted, Cand. Agro (M.Sc.) SVAR Ved at være forberedt, virksomhedsorienteret og professionel.

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan Kære Læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan du læse om hvorfor meningsskabelse er et centralt begreb når vi taler om forandringer i organisationerne.

Læs mere

Investering i landbrug

Investering i landbrug Investering i landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug, Gråkjær 13. januar 2015 Farm Management A/S Torben Andersen H.C. Jørgensen Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel:

Læs mere

Det ser ud til, at vi kan mødes den 20. februar klokken 14.00, så derfor en ny mødeindkaldelse.

Det ser ud til, at vi kan mødes den 20. februar klokken 14.00, så derfor en ny mødeindkaldelse. Emne: Placering: Møde om landmandskurser ML9 Start: fr 20-02-2015 14:00 Slut: fr 20-02-2015 15:30 Vis tidspunkt som: Foreløbig Gentagelse: Mødestatus: Arrangør: Nødvendige deltagere: (ingen) Endnu ikke

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Margrethe Høstgaard Global Sales Support, Cand. Agro., MBA Ole Green opfinder og grundlægger af WEBSTECH - med sensorenheder til ensilage Gns. tab af ensilage

Læs mere

Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014

Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 374 Offentligt Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014 Deltagerliste:

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

RUSLAND RYKKER NÆRMERE

RUSLAND RYKKER NÆRMERE RUSLAND RYKKER NÆRMERE Konference torsdag den 30. oktober 2008 i DI Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, København V Rusland er et nærmarked med en kolossal efterspørgsel og en stærk vækst. Mange

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 09-06-2015 KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 John Jensen Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

Fynsk svineproducent holder sin strategi

Fynsk svineproducent holder sin strategi Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen Bestyrelsesmøde d. 2. sept. 2010 Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen 22. oktober 2013 Svinekongres 18-10-2013 1 Kort præsentation Baggrund: HD i org./ledelse HD i afsætningsøkonomi

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Den store nyhed for dansk landbrug i denne uge er, at dollaren er gået afgørende i vejret med det resultat, at vi har fået et teknisk gennembrud, der taler for, at dollaren

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense

FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Det er knap to måned siden, jeg gav udvalget en udførlig redegørelse for de. principper, der gælder for miljøkravene til IØ Fondens engagementer.

Det er knap to måned siden, jeg gav udvalget en udførlig redegørelse for de. principper, der gælder for miljøkravene til IØ Fondens engagementer. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 98 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET TALEPUNKTER Til: Udenrigsministeren J.nr.: 73.D.204.i CC: Bilag: Fra: Emne: Erhvervsinstrumenter

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Studerende sætter turnaround under lup

Studerende sætter turnaround under lup Der er mange af de store landbrugsejendomme, der burde overveje turnaround med jævne mellemrum. Foto: Arkivfoto. Studerende sætter turnaround under lup I sin hovedopgave, som vandt prisen som landets bedste

Læs mere

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen Kvægkongres Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen 27 February 2014 1 EMG & Innovation/Marketing board Et stærkt lederskab kan External view on how

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Hvem er vi og hvad vil vi? Growing Trees Network er en socialøkonomisk virksomhed, hvis almennyttige formål er plantning

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere