Jesu møde med et levende lig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesu møde med et levende lig"

Transkript

1 HISTORISK OG ARKÆOLOGISK SIDELYS PÅ BIBELEN RIGE FATTIGE Ny artikelserie Personer Jesus mødte [1] PRÆSTER UDSTØDTE ARBEJDERE LEDERE KLOGE HEDNINGER SPEDALSKE KVINDER Jesus mødte typer af enhver slags. Fattige, rige, kloge, udstødte, fremmede osv. Tilsyneladende var der ingen ydre restriktioner eller adgangskrav for et møde med Jesus. Én gang forsøger disciplene sig med dog i det mindste at hindre ubetydelige børn i at tage dyrebar tid fra deres Mester uden held! Disse møder er afgørende for at forstå, hvad Jesus ville. Ofte kræver det dog kendskab til samtiden for at fornemme, hvad der er på spil. Derfor begynder vi i TEL med dette nummer en ny artikelserie, der sætter fokus på Jesu møde med mennesker i lyset af arkæologien og samtidshistorien. Jesu møde med et levende lig Af Morten Hørning Jensen, ph.d., lektor på Menighedsfakultetet og redaktør af TEL Spedalskhed var på Jesu tid en tredobbelt katastrofe. Ikke blot var man syg, man blev også isoleret fra sin familie og sin landsby og udelukket fra at komme i templet og synagogen. En spedalsk blev betragtet som et levende lig, der spredte urenhed, hvor vedkommende kom frem. Måske er det baggrunden for, at Jesus blev dybt berørt over at møde en spedalsk og ganske overraskende rakte hånden ud for at røre ved ham. PROVOKERENDE ULÆRD MESSIAS Folk rev sig i håret eller skægget over Jesus. Særligt de kloge på Skrifterne og de jødiske traditioner: Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?, vrængede de jødiske ledere af ham efter en lang diskussion på tempelpladsen (Joh 8,48). Problemet med Jesus var, at han ret direkte lagde sig ud med bestemmelserne i Moseloven. Han spiste med toldere og syndere (Mark 2,15-17). Han helbredte på en sabbat (Mark 3,1-6). Hans disciple spiste uden at have renset hænderne rituelt (Mark 7,2). Jøderne var nok klar over, at Gud i skrifterne havde talt om, at der skulle komme en ny Moses en ny lovudlægger (5 Mos 18,15-18). De kendte også profeternes tale om en ny pagt, hvor loven skulle skrives på ny i folks hjerter (Jer 31,31-34). Men hvordan kunne de vide, at Jesus var opfylderen af dette? Med hvilken ret gjorde han, som han gjorde (jf. f.eks. Mark 11,28)? Faktisk skulle man blot have lyttet minimalt efter i sabbatsskolen for at se, at det gik den gale vej med Jesus. Lovens primære formål var jo at rense folk fra urenhed og synd, så de kunne træde frem for Gud i templet. Og når Messias kom, skulle han skrue op for renselsesprocessen. Han skulle forberede Israels folk til at møde Gud. Forventningen om Messias var samtidig en forventning om renhed og lovoverholdelse. Og netop på Jesu tid skyllede der en stor renhedsbølge ind over det jødiske folk. 3

2 En række forskellige jødiske grupperinger som farisæerne, saddukæerne og essæerne så dagens lys. Alle kæmpede de om at tolke loven bedst muligt, så man var parate til at møde Gud. Det var denne renhedsiver, Jesus kom i karambolage med, da han rørte ved syge og omgikkes syndere og hedninger. Jesus var ikke alene grænseløst provokerende. Han var som en ulærd elefant fra Nazaret i den jødiske lovbutik. Spedalskhed kan spores på skeletter, da den langsomt nedbryder knoglerne. På det første billede ses et normalt kranium. På det næste et middel angrebet kranium og på det sidste et voldsomt angrebet kranium. Bemærk de indsunkne huller ved øjnene og næsen. Foto: Jesper L. Boldsen. SPEDALSKHED FORURENER Renhedsproblemet med Jesus bliver specielt tydeligt i hans omgang med spedalske. Spedalskhed blev nemlig anset for at være et særligt renhedsproblem. Havde man sygdommen, blev man betragtet som en radioaktiv kilde, der udstrålede urenhed, hvor man kom frem. Hvad gør uren ifølge Moseloven? En mulig rød tråd gennem de mange love er, at de skulle sikre orden og hindre omgang med de ting, der bringer uorden. Uordentlige ting minder om jordens forbandelse og ødelæggelse og den uorden, syndefaldet bragte med sig. F.eks. gør omgang med lig en person uren. Dér berører man døden. Det samme gør udflåd af forskellige typer, fordi den normale orden er brudt (jf. 3 Mos 22,4). Og det var præcis problemet med den kategori af sygdomme, der i Moseloven kaldes spedalskhed : Kroppen er åbenlyst ikke i orden. Huden bobler, falder af, får hvide pletter mv. Faktisk tilhørte en spedalsk samme urenhedskategori som et lig. Blot endnu værre, da den spedalske som et levende lig kunne bevæge sig rundt og smitte med sin urenhed. Derfor er loven om spedalskhed den længste enkeltlov i GT (3 Mos 13-14). Nøje instrueres der om de ting, den spedalske skal gøre for at undgå at sprede sin urenhed: For det første skal han bære iturevne klæder ligesom hans hår skal hænge løst og ansigtet være tilhyllet. Dernæst skal han aktivt advare folk og råbe Uren, uren! Og endelig skal han bo isoleret og opholde sig uden for lejren (3 Mos 13,45-46). Spedalskheden blev dermed en ophobning af ulykker en tredobbelt ulykke: Fysisk set var man syg. Socialt set var man isoleret fra sin familie i lejren. Og endelig var det religiøst set en isolering fra telthelligdommen. Kun hvis den spedalske blev helbredt, kunne han igen bringe ofre til Herren (3 Mos 14,10-31). VAR DET SPEDALSKHED PÅ JESU TID? Selve pointen i loven om spedalskhed er altså tydelig nok. Der er tale om en form for sygdom, der bringer kroppen i KLOKKE AF GULD En lille klokke af rent guld er blevet fundet i den kloak, der løb under Jerusalems hovedgade på Jesu tid. Fundet blev gjort neden under Robinsons Bue, en stor trappe, der førte ned fra tempelpladsen til hovedstrøget. Den enestående guldklokke har en lille ring i toppen, så den kunne syes på en kjortel. Ypperstepræsten bar sådanne klokker på sin embedsdragt. Hvordan guldklokken kunne havne i bunden af kloakken uden for tempelpladsen, er en gåde; men årsagen skal måske søges i de voldsomme begivenheder omkring templets fald i år 70. Læs mere på TELs linkside. Denne lille klokke af guld har måske siddet på en præstedragt. Israel Antiquities Authority. uorden og dermed gør uren. Derfor skal den ramte isoleres for ikke at smitte andre med den urenhed. Derimod er det mindre tydeligt, hvilken type eller typer af sygdom, der tales om i loven set ud fra en moderne medicinsk forståelse. Betegnelsen, der oversættes med spedalskhed (sara at på hebraisk og lepra på græsk), dækker tydeligvis over mere end vores moderne forståelse af 4 Selskab for Bibelsk Arkæologi

3 spedalskhed. F.eks. kan sara at også ramme tøj og huse (3 Mos 13,47-59; 14,33-57), ligesom det kan gå hurtigt væk igen. Moderne spedalskhed, også kaldet Hansens Sygdom (jf. tekstboksen side 8), er derimod en langsomt udviklende sygdom, der ikke var nogen lægelig helbredelse for i antikken. Græske kilder begyndte derfor også at bruge termen elefas eller elefantiasis (dvs. elefantsygen ) om ægte spedalskhed, mens lepra bruges som en samlebetegnelse for en række forskellige hudsygdomme. Det har været omdiskuteret i forskningen, hvor langt tilbage spedalskhed kan spores. Det ældste skelet med spor af spedalskhed er fra omkring 2500 f.kr. og fundet i Indien. I Danmark er det ældste fund fra omkring år 200 e.kr., mens vi i Israel skal hen til det 6. årh. e.kr. Der gives dog et par forklaringer på dette. For det første er det kun den blomstrende form for spedalskhed (lepromatøs spedalskhed, jf. tekstboksen side 8), der efterlader synlige spor på knoglerne i form af deformiteter. For det andet, som foreslået af den israelske patolog og arkæolog, Joe Zias, så har de få fund af spedalske skeletter en simpel, men uhyggelig forklaring: Isoleringen af en spedalsk var i Israel så gennemført, at den også gjalt i døden. En spedalsk fik ikke lov til at blive begravet i den normale familiegrav. Det ser vi f.eks. i 2 Krøn 26,23, der fortæller, at kong Uzzija ikke kunne begraves i de normale kongegrave, da han var spedalsk. Og da knoglefund oftest gøres i forbindelse med udgravning af gravkomplekser, kan det forklare, hvorfor arkæologer endnu ikke har fundet indicier på ægte spedalskhed på Bibelens tid. Spedalskhed i NT Vi møder spedalskhed følgende steder i evangelierne: - Helbredelse af en spedalsk ved søen: Matt 8,1-4; Mark 1,40-45; Luk 5, Helbredelse af 10 spedalske uden for en landsby ved Samaria: Luk 17, Omtale af helbredelser af spedalske som tegn på, at Jesus er Messias: Matt 11,5; Luk 7,22. - Disciplene får myndighed til at helbrede spedalske: Matt 10,8. - Omtale af syreren Na amans spedalskhed: Luk 4,27. - Jesus opholder sig i Simon den Spedalskes hus i Betania: Matt 26,6; Mark 14,3. Gebis og mundhule fra tre forskellige skeletter i hhv. normal, middel angrebet og stærkt angrebet stand. Igen spores spedalskhedens uhyggelige effekt på kroppen: Knoglerne bliver porøse og knækker sammen. På en spedalsk går kroppen langsomt i forrådnelse udefra og ind. Foto: Jesper L. Boldsen. 5

4 Spedalskhed angriber kroppen indefra som udefra. Spedalskhedsbakterien går i nervesystemet og sætter følelsesfunktionerne ud af kraft, ligesom den formerer sig bedst i kroppens yderdele som fingre, tæer, ører, næse mv. og fører til meget synlige deformiteter. Betegnelserne sara at og lepra, der i vores Bibel oversættes med spedalskhed, skal altså forstås som en gruppe af synlige hudsygdomme. Herunder regnede man også ægte spedalskhed. Pointen for Bibelens forfattere var ikke en præcis medicinsk diagnose, men derimod at overholde loven omkring ren og uren. Og her var sagen klar nok: Åbenlyse hudsygdomme gjorde en person uren og til en omvandrende smittebombe. Denne reproduktion af et håndskrift fra det 14. årh. (som her ses på væggen i Museet Ribes Vikinger) viser en spedalsk, der ringer med en klokke for at advare forbipasserende mod at komme nær. Sygdommen var ikke blot fysisk ødelæggende, men betød også social isolation. Foto: Wikipedia. Spedalskhed i Danmark I middelalderens Danmark drev den katolske kirke en lang række såkaldte leprosarier eller Sankt Jørgensgårde. Her blev spedalske isoleret og levede i et samfund adskilt fra det normale samfund, indtil sygdommen langsomt tog livet af den smittede. Det var selvsagt en katastrofe for en familie, hvis et medlem blev ramt af spedalskhed. Præsten og den lokale læge blev tilkaldt, og hvis udbruddet blev bestemt som spedalskhed, gennemgik den smittede et helt specielt ritual, som kirken havde lavet for at føre ham eller hende fra livet til døden. Foran familien blev den smittede erklæret for død af præsten, der kastede indviet jord på vedkommende. Alle ejendele blev taget fra ham eller hende; en eventuel ægtefælle var fri til at gifte sig igen, og familien var i øvrigt løst fra sine forpligtelser over for den syge. Når vedkommende så ankom til Sankt Jørgensgården, lød velkomsthilsnen: In mundo mortuus, sed in Christo vivas Du er død i verden, men skal leve i Kristus. JØDER PÅ JESU TID: HOLD DE SPEDALSKE VÆK Renhedsbølgen på Jesu tid har sat sig tydelige spor i kilderne i forhold til spedalskhed. Historieskriveren fra det første århundrede, Josefus, redegør for, hvordan spedalske skulle bo isoleret og ikke måtte deltage i tempelofringerne (Imod Apion 1.281, Krigen 6.426). Sekten bag Dødehavsskrifterne talte også ganske tydeligt: Spedalske måtte på ingen måde komme nær det sted, hvor sektens medlemmer læste fra Skriften og indtog deres hellige fællesskabsmåltid (jf. citatet i tekstboksen side 7). De lidt senere rabbinske skrifter fra det andet århundrede og frem bruger lange afsnit på at diskutere spedalskhed, og hvordan man kunne undgå at blive smittet med urenhed. Ét sted nævner ligefrem, at man måtte kaste sten efter spedalske for 6 Selskab for Bibelsk Arkæologi

5 at få dem til at holde afstand (Leviticus Rabbah 16,3)! Faktisk tyder noget på, at en spedalsk blev set som en levende død. Allerede i GT kobles døden med spedalskhed (4 Mos 12,12, jf. 2 Kong 5,7; Job 18,13), og rabbinerne sagde, at det var ligeså nemt at opvække en død som at helbrede en spedalsk (Talmud, b. Ned 65b). Derfor var isoleringen af de spedalske også sat i system. De spedalske skulle opholde sig uden for de normale byer, og rundt omkring blev der oprettet kolonier for spedalske. Den israelske arkæolog, Yigal Yadin, har ment, at byen Betania fungerede som en sådan spedalskhedskoloni på Jesu tid. Dels boede Simon den Spedalske dér (Mark 14,3), dels lå byen øst for Jerusalem Loven mod deforme i Dødehavsrullerne Sekten bag Dødehavsrullerne, der sandsynligvis var den essæiske retning, var ekstremt optaget af lovoverholdelse. Så meget, at en gruppe under ledelse af Retfærdighedens Lærer drog ud af Jerusalem og grundlagde deres eget fællesskab. Her stod læsningen af loven og fællesskabsmåltidet i centrum. Fordi måltidet for enhver pris skulle holdes helligt, måtte ingen syg eller deform person deltage i det. Følgende citat beskriver, hvordan man søgte at afskærme sig fra urenhed fra f.eks. spedalske: Men ingen, som er ramt af nogen som helst urenhed, der kan ramme mennesket, har adgang til Guds forsamling. Heller ingen, der er ramt af de følgende ting, som udelukker fra at tage plads i menigheden: enhver, der er ramt på sin krop, er lam i fødderne eller hænderne, er halt eller blind eller døv eller stum eller har en synlig legemsfejl, eller er så gammel og vakkelvorn, at han ikke kan holde sig selv oppe i menigheden; de må ikke komme og tage plads i menigheden af de navnkundige mænd (Sektreglen 2,3-9, fra Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæerne i ny oversættelse, red. Bodil Ejrnæs). llustration fra en Bibel fra det 12. århundrede, der viser Jesu berøring og helbredelse af en spedalsk. Foto: Bible Review. Ruinerne ved Qumran. Foto: Morten Hørning Jensen. Et møde med spedalskhed i Indien Amerikaneren Shane Claiborne arbejdede på et tidspunkt blandt fattige i Indien og beskriver i bogen, Den uimodståelige revolution, sit møde med spedalskhed: Af de spedalske lærte jeg, at spedalskhed er en sygdom, der er karakteriseret ved følelsesløshed. Smitten gør huden ufølsom, og nerverne kan ikke længere mærke, når kroppen brydes ned. Den måde, man opdagede sygdommen på, var faktisk ved at stryge en fjer hen over huden, og hvis personen ikke kunne mærke noget, fik han diagnosen spedalsk. Som behandling fik man skåret det angrebne væv væk, indtil personen kunne mærke noget igen. 7

6 Et ben angrebet af tuberkuloid spedalskhed, der forårsager plamager med hævet og ødelagt skind. Foto: Wikipedia. Spedalskhed på lægens bord En mand angrebet af lepromatøs hed, der forårsager knubret hud (den såkald- spedalskte blomstrende form). Foto: Wikipedia. Ægte spedalskhed kaldes også Hansens Sygdom. Den skyldes bakterien mycobacterium leprae, der overføres ved berøring. Den er dog forholdsvis lidt smitsom og rammer især børn, mens det for voksne kræver langvarig kontakt for at smitte. Den udvikler sig langsomt i kroppen, og spedalske vil typisk leve mange år, mens kroppen bliver mere og mere ødelagt. Den danske spedalskhedsforsker, Jesper Lier Boldsen, anslår, at i visser perioder i Middelalderen var næsten hele den danske befolkning smittet fra barnsben af, og mellem en fjerdedel og halvdelen af de voksne udviklede sygdommen. Spedalskhed kendes i to hovedformer: tuberkuloid spedalskhed (den glatte form), der forårsager plamager med misfarvet og hævet hud, hvor nervesystemet er ødelagt, og lepromatøs spedalskhed (den knudrede eller blomstrende form), der forårsager knubret hud. I begge tilfælde er der tale om, at bakterien formerer sig uhæmmet i hud og nerver og langsomt nedbryder kroppen indefra som udefra. Dertil kommer, at bakterien angriber knogler og gør dem porøse. Næsebrusken, øjenhulerne og ganebrusken nedbrydes. Det forårsager ofte indfalden næse, blindhed og tab af tænder. Disse kendetegn gør, at skeletter fra spedalske kan genkendes. I dag kan spedalskhed helbredes ved en langvarig medicinsk behandling. Ødelagt væv kan dog ikke genoprettes. Langt de fleste tilfælde af spedalskhed forekommer i Indien og andre varme og fattige lande. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er antallet af spedalske i verden i dag voldsomt reduceret fra mio. i 1980 erne til under Den sidste rest af spedalske findes blandt verdens absolut fattigste og oftest blandt børn. Men med politisk og medmenneskelig vilje vil sygdommen kunne udryddes på under en generation (kilde: og dermed ikke i den normale vindretning fra vest. Tempelrullen fra Dødehavsskrifterne fortæller, at der lå en sådan koloni øst for Jerusalem, og senere rabbinske kilder foreskriver, at man altid skal gå vest om en spedalsk for ikke at blive ramt af uren vind. Også Lukas giver et eksempel på, hvordan spedalske var tvunget til at opholde sig uden for byerne og leve sammen i grupper eller kolonier. På et tidspunkt er Jesus på vej ind i en landsby tæt ved Samaria. Ti spedalske står sammen uden for byen. På afstand får de øje på Jesus, hvorefter de råber ham op, så han ikke behøver at komme dem nær (Luk 17,11-19). JESUS I SLOWMOTION Anderledes er det med den spedalske person, Jesus møder uden for Kapernaum. Tilsyneladende er han så desperat, at han trænger sig helt hen til Jesus og kaster sig ned for hans fødder (Mark 1,40). Måske er det sygdommens afmenneskeliggørelse, der får ham til at handle sådan. Den spedalske er isoleret fra sin familie, landsby og fra at bede til Gud i templet. Han er som et levende lig, der blot venter på at blive et dødt lig. Det syn bevæger Jesus dybt. Markus fortæller, at han ynkedes over ham (1,41). Ordet, der er oversat med at ynkes, splangnizomai, kommer af samme rod som ordet for indvolde, splangna. Det betegner den følelse, vi kan opleve, når noget bevæger os overraskende dybt vi mærker det som en trykken-i-mavenfølelse. Jesus forholder sig ikke diagnosticerende og professionelt til manden efter loven. Han forholder sig til ham med hjertet. Præcis som når han et par kapitler senere er ved at eksplodere i vrede over farisæernes lov-kølige test af, om Jesus vil helbrede en mand med en vissen hånd på en sabbat (3,1-6). Han kunne jo bare vente til dagen efter! Følelsen bliver fulgt op af handling. Nærmest som i slowmotion får vi beskrevet, hvordan Jesus reagerer på synet ved først at række hånden ud og så røre ved 8 Selskab for Bibelsk Arkæologi

7 ham. Jesus overskrider godt og grundigt loven om at holde sig på afstand af den smittefarlige urenhed og berører den spedalske måske som det første raske menneske i årevis. Og siger: Jeg vil, bliv ren! EN RENHED STÆRKERE END URENHEDEN Der var ikke noget at sige til, at jøderne omkring Jesus ikke kunne forstå hans handlinger som andet end lovstridige. Denne helbredelse viser i sig selv, hvad der var det nye med Jesus: Han vendte op og ned på styrkeforholdet mellem ren og uren. Moseloven beskriver det urene som den stærkere kraft, der kan besmitte det rene, så det må renses ved ofringer i templet. Med Jesus er det modsat: Hans renhed er den stærkere kraft, der smitter det urene med renhed. Efterhånden blev det tydeligt for jøderne, at Jesus ikke blot gjorde krav på at være en ny profet i rækken. Noget helt nyt var på spil. Med ord og handlinger fremstillede han sig selv som et nyt tempel (jf. f.eks. Joh 2,19) og et nyt mødested mellem Gud og mennesker, hvor selv synden den største urenhed af alle kan renses bort. TUNNELSYSTEM GEMTE PÅ FLOTTE SKATTE NÆR TEMPLET Under udgravningerne af den tunnel, der løber fra tempelpladsen og mod syd til Siloadammen, gjorde arkæologer for nyligt et bemærkelsesværdigt fund af et velbevaret romersk sværd. Selv dets læderetui var delvist bevaret. Romerske legionærer bar to sværd. Et kortere (machaira på græsk) og et længere (rhomphaia på græsk), jf. foto. Det fundne sværd er 60 cm og derfor det lange af dem. Arkæologerne mener, at det sandsynligvis blev begravet i tunnelen under den jødiske opstand mod Rom i år Vi får altså her et direkte glimt i den historie, der førte til Jerusalems ødelæggelse. Man gjorde også et andet opsigtsvækkende fund under disse udgravninger, nemlig en lille sten med en indridset menorah. Indridsningen blev sandsynligvis lavet som tidsfordriv uden et egentligt formål. Udgraverne foreslår, at den blev lavet af en person, der netop havde været i templet og set selve den syvarmede lysestage, der stod i templet på Jesus tid. Hans kunstneriske evner rakte dog kun til at få fem arme med! Læs mere på TELs linkside og se en video fra tunnelsystemet. Et velbevaret romersk sværd på 60 cm. Bemærk læderetuiet ved skaftet. Foto: Israel Antiquities Authority. KREATIVITET TIL TIDEN En romersk soldat bar to sværd, et kort og et langt. Det nyligt fundne er af den lange type. Foto: Ferrell Jenkins. Freehand.dk idé markedsføring illustration design web En indridsning af en lysestage på en lille sten blev fundet lige ved tempelpladsen. Måske er den lavet med selve den syvarmede lysestage i templet som model. Foto: Israel Antiquities Authority. 9

Synagogen på Jesu tid

Synagogen på Jesu tid Synagogen på Jesu tid Nye fund og ny forståelse. Del 1 Af Anders Runesson, McMaster University, Canada De fleste kristne, som læser eller hører evangelierne i kirken om søndagen, ved, at Jesus prædikede

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Af professor emeritus Kenneth E. Bailey

Af professor emeritus Kenneth E. Bailey Af professor emeritus Kenneth E. Bailey Den opsøgende far 1 Resume: Artiklen belyser lignelsen i Luk 15, der ofte kaldes for den fortabte søn. Ud fra et omfattende kendskab til livet i Mellemøsten, opnået

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1 En religiøs konstruktion bliver til: Del I Præsentation af og kritiske bemærkninger til Per Bildes En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Læs mere

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til?

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Det var i det sorgens år 70, da verdensmagten Rom skaffede dødelig ro i et lille land, ikke så stort som Jylland, i det land, hvor Israel ligger i dag,

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere