Jesu møde med et levende lig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesu møde med et levende lig"

Transkript

1 HISTORISK OG ARKÆOLOGISK SIDELYS PÅ BIBELEN RIGE FATTIGE Ny artikelserie Personer Jesus mødte [1] PRÆSTER UDSTØDTE ARBEJDERE LEDERE KLOGE HEDNINGER SPEDALSKE KVINDER Jesus mødte typer af enhver slags. Fattige, rige, kloge, udstødte, fremmede osv. Tilsyneladende var der ingen ydre restriktioner eller adgangskrav for et møde med Jesus. Én gang forsøger disciplene sig med dog i det mindste at hindre ubetydelige børn i at tage dyrebar tid fra deres Mester uden held! Disse møder er afgørende for at forstå, hvad Jesus ville. Ofte kræver det dog kendskab til samtiden for at fornemme, hvad der er på spil. Derfor begynder vi i TEL med dette nummer en ny artikelserie, der sætter fokus på Jesu møde med mennesker i lyset af arkæologien og samtidshistorien. Jesu møde med et levende lig Af Morten Hørning Jensen, ph.d., lektor på Menighedsfakultetet og redaktør af TEL Spedalskhed var på Jesu tid en tredobbelt katastrofe. Ikke blot var man syg, man blev også isoleret fra sin familie og sin landsby og udelukket fra at komme i templet og synagogen. En spedalsk blev betragtet som et levende lig, der spredte urenhed, hvor vedkommende kom frem. Måske er det baggrunden for, at Jesus blev dybt berørt over at møde en spedalsk og ganske overraskende rakte hånden ud for at røre ved ham. PROVOKERENDE ULÆRD MESSIAS Folk rev sig i håret eller skægget over Jesus. Særligt de kloge på Skrifterne og de jødiske traditioner: Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?, vrængede de jødiske ledere af ham efter en lang diskussion på tempelpladsen (Joh 8,48). Problemet med Jesus var, at han ret direkte lagde sig ud med bestemmelserne i Moseloven. Han spiste med toldere og syndere (Mark 2,15-17). Han helbredte på en sabbat (Mark 3,1-6). Hans disciple spiste uden at have renset hænderne rituelt (Mark 7,2). Jøderne var nok klar over, at Gud i skrifterne havde talt om, at der skulle komme en ny Moses en ny lovudlægger (5 Mos 18,15-18). De kendte også profeternes tale om en ny pagt, hvor loven skulle skrives på ny i folks hjerter (Jer 31,31-34). Men hvordan kunne de vide, at Jesus var opfylderen af dette? Med hvilken ret gjorde han, som han gjorde (jf. f.eks. Mark 11,28)? Faktisk skulle man blot have lyttet minimalt efter i sabbatsskolen for at se, at det gik den gale vej med Jesus. Lovens primære formål var jo at rense folk fra urenhed og synd, så de kunne træde frem for Gud i templet. Og når Messias kom, skulle han skrue op for renselsesprocessen. Han skulle forberede Israels folk til at møde Gud. Forventningen om Messias var samtidig en forventning om renhed og lovoverholdelse. Og netop på Jesu tid skyllede der en stor renhedsbølge ind over det jødiske folk. 3

2 En række forskellige jødiske grupperinger som farisæerne, saddukæerne og essæerne så dagens lys. Alle kæmpede de om at tolke loven bedst muligt, så man var parate til at møde Gud. Det var denne renhedsiver, Jesus kom i karambolage med, da han rørte ved syge og omgikkes syndere og hedninger. Jesus var ikke alene grænseløst provokerende. Han var som en ulærd elefant fra Nazaret i den jødiske lovbutik. Spedalskhed kan spores på skeletter, da den langsomt nedbryder knoglerne. På det første billede ses et normalt kranium. På det næste et middel angrebet kranium og på det sidste et voldsomt angrebet kranium. Bemærk de indsunkne huller ved øjnene og næsen. Foto: Jesper L. Boldsen. SPEDALSKHED FORURENER Renhedsproblemet med Jesus bliver specielt tydeligt i hans omgang med spedalske. Spedalskhed blev nemlig anset for at være et særligt renhedsproblem. Havde man sygdommen, blev man betragtet som en radioaktiv kilde, der udstrålede urenhed, hvor man kom frem. Hvad gør uren ifølge Moseloven? En mulig rød tråd gennem de mange love er, at de skulle sikre orden og hindre omgang med de ting, der bringer uorden. Uordentlige ting minder om jordens forbandelse og ødelæggelse og den uorden, syndefaldet bragte med sig. F.eks. gør omgang med lig en person uren. Dér berører man døden. Det samme gør udflåd af forskellige typer, fordi den normale orden er brudt (jf. 3 Mos 22,4). Og det var præcis problemet med den kategori af sygdomme, der i Moseloven kaldes spedalskhed : Kroppen er åbenlyst ikke i orden. Huden bobler, falder af, får hvide pletter mv. Faktisk tilhørte en spedalsk samme urenhedskategori som et lig. Blot endnu værre, da den spedalske som et levende lig kunne bevæge sig rundt og smitte med sin urenhed. Derfor er loven om spedalskhed den længste enkeltlov i GT (3 Mos 13-14). Nøje instrueres der om de ting, den spedalske skal gøre for at undgå at sprede sin urenhed: For det første skal han bære iturevne klæder ligesom hans hår skal hænge løst og ansigtet være tilhyllet. Dernæst skal han aktivt advare folk og råbe Uren, uren! Og endelig skal han bo isoleret og opholde sig uden for lejren (3 Mos 13,45-46). Spedalskheden blev dermed en ophobning af ulykker en tredobbelt ulykke: Fysisk set var man syg. Socialt set var man isoleret fra sin familie i lejren. Og endelig var det religiøst set en isolering fra telthelligdommen. Kun hvis den spedalske blev helbredt, kunne han igen bringe ofre til Herren (3 Mos 14,10-31). VAR DET SPEDALSKHED PÅ JESU TID? Selve pointen i loven om spedalskhed er altså tydelig nok. Der er tale om en form for sygdom, der bringer kroppen i KLOKKE AF GULD En lille klokke af rent guld er blevet fundet i den kloak, der løb under Jerusalems hovedgade på Jesu tid. Fundet blev gjort neden under Robinsons Bue, en stor trappe, der førte ned fra tempelpladsen til hovedstrøget. Den enestående guldklokke har en lille ring i toppen, så den kunne syes på en kjortel. Ypperstepræsten bar sådanne klokker på sin embedsdragt. Hvordan guldklokken kunne havne i bunden af kloakken uden for tempelpladsen, er en gåde; men årsagen skal måske søges i de voldsomme begivenheder omkring templets fald i år 70. Læs mere på TELs linkside. Denne lille klokke af guld har måske siddet på en præstedragt. Israel Antiquities Authority. uorden og dermed gør uren. Derfor skal den ramte isoleres for ikke at smitte andre med den urenhed. Derimod er det mindre tydeligt, hvilken type eller typer af sygdom, der tales om i loven set ud fra en moderne medicinsk forståelse. Betegnelsen, der oversættes med spedalskhed (sara at på hebraisk og lepra på græsk), dækker tydeligvis over mere end vores moderne forståelse af 4 Selskab for Bibelsk Arkæologi

3 spedalskhed. F.eks. kan sara at også ramme tøj og huse (3 Mos 13,47-59; 14,33-57), ligesom det kan gå hurtigt væk igen. Moderne spedalskhed, også kaldet Hansens Sygdom (jf. tekstboksen side 8), er derimod en langsomt udviklende sygdom, der ikke var nogen lægelig helbredelse for i antikken. Græske kilder begyndte derfor også at bruge termen elefas eller elefantiasis (dvs. elefantsygen ) om ægte spedalskhed, mens lepra bruges som en samlebetegnelse for en række forskellige hudsygdomme. Det har været omdiskuteret i forskningen, hvor langt tilbage spedalskhed kan spores. Det ældste skelet med spor af spedalskhed er fra omkring 2500 f.kr. og fundet i Indien. I Danmark er det ældste fund fra omkring år 200 e.kr., mens vi i Israel skal hen til det 6. årh. e.kr. Der gives dog et par forklaringer på dette. For det første er det kun den blomstrende form for spedalskhed (lepromatøs spedalskhed, jf. tekstboksen side 8), der efterlader synlige spor på knoglerne i form af deformiteter. For det andet, som foreslået af den israelske patolog og arkæolog, Joe Zias, så har de få fund af spedalske skeletter en simpel, men uhyggelig forklaring: Isoleringen af en spedalsk var i Israel så gennemført, at den også gjalt i døden. En spedalsk fik ikke lov til at blive begravet i den normale familiegrav. Det ser vi f.eks. i 2 Krøn 26,23, der fortæller, at kong Uzzija ikke kunne begraves i de normale kongegrave, da han var spedalsk. Og da knoglefund oftest gøres i forbindelse med udgravning af gravkomplekser, kan det forklare, hvorfor arkæologer endnu ikke har fundet indicier på ægte spedalskhed på Bibelens tid. Spedalskhed i NT Vi møder spedalskhed følgende steder i evangelierne: - Helbredelse af en spedalsk ved søen: Matt 8,1-4; Mark 1,40-45; Luk 5, Helbredelse af 10 spedalske uden for en landsby ved Samaria: Luk 17, Omtale af helbredelser af spedalske som tegn på, at Jesus er Messias: Matt 11,5; Luk 7,22. - Disciplene får myndighed til at helbrede spedalske: Matt 10,8. - Omtale af syreren Na amans spedalskhed: Luk 4,27. - Jesus opholder sig i Simon den Spedalskes hus i Betania: Matt 26,6; Mark 14,3. Gebis og mundhule fra tre forskellige skeletter i hhv. normal, middel angrebet og stærkt angrebet stand. Igen spores spedalskhedens uhyggelige effekt på kroppen: Knoglerne bliver porøse og knækker sammen. På en spedalsk går kroppen langsomt i forrådnelse udefra og ind. Foto: Jesper L. Boldsen. 5

4 Spedalskhed angriber kroppen indefra som udefra. Spedalskhedsbakterien går i nervesystemet og sætter følelsesfunktionerne ud af kraft, ligesom den formerer sig bedst i kroppens yderdele som fingre, tæer, ører, næse mv. og fører til meget synlige deformiteter. Betegnelserne sara at og lepra, der i vores Bibel oversættes med spedalskhed, skal altså forstås som en gruppe af synlige hudsygdomme. Herunder regnede man også ægte spedalskhed. Pointen for Bibelens forfattere var ikke en præcis medicinsk diagnose, men derimod at overholde loven omkring ren og uren. Og her var sagen klar nok: Åbenlyse hudsygdomme gjorde en person uren og til en omvandrende smittebombe. Denne reproduktion af et håndskrift fra det 14. årh. (som her ses på væggen i Museet Ribes Vikinger) viser en spedalsk, der ringer med en klokke for at advare forbipasserende mod at komme nær. Sygdommen var ikke blot fysisk ødelæggende, men betød også social isolation. Foto: Wikipedia. Spedalskhed i Danmark I middelalderens Danmark drev den katolske kirke en lang række såkaldte leprosarier eller Sankt Jørgensgårde. Her blev spedalske isoleret og levede i et samfund adskilt fra det normale samfund, indtil sygdommen langsomt tog livet af den smittede. Det var selvsagt en katastrofe for en familie, hvis et medlem blev ramt af spedalskhed. Præsten og den lokale læge blev tilkaldt, og hvis udbruddet blev bestemt som spedalskhed, gennemgik den smittede et helt specielt ritual, som kirken havde lavet for at føre ham eller hende fra livet til døden. Foran familien blev den smittede erklæret for død af præsten, der kastede indviet jord på vedkommende. Alle ejendele blev taget fra ham eller hende; en eventuel ægtefælle var fri til at gifte sig igen, og familien var i øvrigt løst fra sine forpligtelser over for den syge. Når vedkommende så ankom til Sankt Jørgensgården, lød velkomsthilsnen: In mundo mortuus, sed in Christo vivas Du er død i verden, men skal leve i Kristus. JØDER PÅ JESU TID: HOLD DE SPEDALSKE VÆK Renhedsbølgen på Jesu tid har sat sig tydelige spor i kilderne i forhold til spedalskhed. Historieskriveren fra det første århundrede, Josefus, redegør for, hvordan spedalske skulle bo isoleret og ikke måtte deltage i tempelofringerne (Imod Apion 1.281, Krigen 6.426). Sekten bag Dødehavsskrifterne talte også ganske tydeligt: Spedalske måtte på ingen måde komme nær det sted, hvor sektens medlemmer læste fra Skriften og indtog deres hellige fællesskabsmåltid (jf. citatet i tekstboksen side 7). De lidt senere rabbinske skrifter fra det andet århundrede og frem bruger lange afsnit på at diskutere spedalskhed, og hvordan man kunne undgå at blive smittet med urenhed. Ét sted nævner ligefrem, at man måtte kaste sten efter spedalske for 6 Selskab for Bibelsk Arkæologi

5 at få dem til at holde afstand (Leviticus Rabbah 16,3)! Faktisk tyder noget på, at en spedalsk blev set som en levende død. Allerede i GT kobles døden med spedalskhed (4 Mos 12,12, jf. 2 Kong 5,7; Job 18,13), og rabbinerne sagde, at det var ligeså nemt at opvække en død som at helbrede en spedalsk (Talmud, b. Ned 65b). Derfor var isoleringen af de spedalske også sat i system. De spedalske skulle opholde sig uden for de normale byer, og rundt omkring blev der oprettet kolonier for spedalske. Den israelske arkæolog, Yigal Yadin, har ment, at byen Betania fungerede som en sådan spedalskhedskoloni på Jesu tid. Dels boede Simon den Spedalske dér (Mark 14,3), dels lå byen øst for Jerusalem Loven mod deforme i Dødehavsrullerne Sekten bag Dødehavsrullerne, der sandsynligvis var den essæiske retning, var ekstremt optaget af lovoverholdelse. Så meget, at en gruppe under ledelse af Retfærdighedens Lærer drog ud af Jerusalem og grundlagde deres eget fællesskab. Her stod læsningen af loven og fællesskabsmåltidet i centrum. Fordi måltidet for enhver pris skulle holdes helligt, måtte ingen syg eller deform person deltage i det. Følgende citat beskriver, hvordan man søgte at afskærme sig fra urenhed fra f.eks. spedalske: Men ingen, som er ramt af nogen som helst urenhed, der kan ramme mennesket, har adgang til Guds forsamling. Heller ingen, der er ramt af de følgende ting, som udelukker fra at tage plads i menigheden: enhver, der er ramt på sin krop, er lam i fødderne eller hænderne, er halt eller blind eller døv eller stum eller har en synlig legemsfejl, eller er så gammel og vakkelvorn, at han ikke kan holde sig selv oppe i menigheden; de må ikke komme og tage plads i menigheden af de navnkundige mænd (Sektreglen 2,3-9, fra Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæerne i ny oversættelse, red. Bodil Ejrnæs). llustration fra en Bibel fra det 12. århundrede, der viser Jesu berøring og helbredelse af en spedalsk. Foto: Bible Review. Ruinerne ved Qumran. Foto: Morten Hørning Jensen. Et møde med spedalskhed i Indien Amerikaneren Shane Claiborne arbejdede på et tidspunkt blandt fattige i Indien og beskriver i bogen, Den uimodståelige revolution, sit møde med spedalskhed: Af de spedalske lærte jeg, at spedalskhed er en sygdom, der er karakteriseret ved følelsesløshed. Smitten gør huden ufølsom, og nerverne kan ikke længere mærke, når kroppen brydes ned. Den måde, man opdagede sygdommen på, var faktisk ved at stryge en fjer hen over huden, og hvis personen ikke kunne mærke noget, fik han diagnosen spedalsk. Som behandling fik man skåret det angrebne væv væk, indtil personen kunne mærke noget igen. 7

6 Et ben angrebet af tuberkuloid spedalskhed, der forårsager plamager med hævet og ødelagt skind. Foto: Wikipedia. Spedalskhed på lægens bord En mand angrebet af lepromatøs hed, der forårsager knubret hud (den såkald- spedalskte blomstrende form). Foto: Wikipedia. Ægte spedalskhed kaldes også Hansens Sygdom. Den skyldes bakterien mycobacterium leprae, der overføres ved berøring. Den er dog forholdsvis lidt smitsom og rammer især børn, mens det for voksne kræver langvarig kontakt for at smitte. Den udvikler sig langsomt i kroppen, og spedalske vil typisk leve mange år, mens kroppen bliver mere og mere ødelagt. Den danske spedalskhedsforsker, Jesper Lier Boldsen, anslår, at i visser perioder i Middelalderen var næsten hele den danske befolkning smittet fra barnsben af, og mellem en fjerdedel og halvdelen af de voksne udviklede sygdommen. Spedalskhed kendes i to hovedformer: tuberkuloid spedalskhed (den glatte form), der forårsager plamager med misfarvet og hævet hud, hvor nervesystemet er ødelagt, og lepromatøs spedalskhed (den knudrede eller blomstrende form), der forårsager knubret hud. I begge tilfælde er der tale om, at bakterien formerer sig uhæmmet i hud og nerver og langsomt nedbryder kroppen indefra som udefra. Dertil kommer, at bakterien angriber knogler og gør dem porøse. Næsebrusken, øjenhulerne og ganebrusken nedbrydes. Det forårsager ofte indfalden næse, blindhed og tab af tænder. Disse kendetegn gør, at skeletter fra spedalske kan genkendes. I dag kan spedalskhed helbredes ved en langvarig medicinsk behandling. Ødelagt væv kan dog ikke genoprettes. Langt de fleste tilfælde af spedalskhed forekommer i Indien og andre varme og fattige lande. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er antallet af spedalske i verden i dag voldsomt reduceret fra mio. i 1980 erne til under Den sidste rest af spedalske findes blandt verdens absolut fattigste og oftest blandt børn. Men med politisk og medmenneskelig vilje vil sygdommen kunne udryddes på under en generation (kilde: og dermed ikke i den normale vindretning fra vest. Tempelrullen fra Dødehavsskrifterne fortæller, at der lå en sådan koloni øst for Jerusalem, og senere rabbinske kilder foreskriver, at man altid skal gå vest om en spedalsk for ikke at blive ramt af uren vind. Også Lukas giver et eksempel på, hvordan spedalske var tvunget til at opholde sig uden for byerne og leve sammen i grupper eller kolonier. På et tidspunkt er Jesus på vej ind i en landsby tæt ved Samaria. Ti spedalske står sammen uden for byen. På afstand får de øje på Jesus, hvorefter de råber ham op, så han ikke behøver at komme dem nær (Luk 17,11-19). JESUS I SLOWMOTION Anderledes er det med den spedalske person, Jesus møder uden for Kapernaum. Tilsyneladende er han så desperat, at han trænger sig helt hen til Jesus og kaster sig ned for hans fødder (Mark 1,40). Måske er det sygdommens afmenneskeliggørelse, der får ham til at handle sådan. Den spedalske er isoleret fra sin familie, landsby og fra at bede til Gud i templet. Han er som et levende lig, der blot venter på at blive et dødt lig. Det syn bevæger Jesus dybt. Markus fortæller, at han ynkedes over ham (1,41). Ordet, der er oversat med at ynkes, splangnizomai, kommer af samme rod som ordet for indvolde, splangna. Det betegner den følelse, vi kan opleve, når noget bevæger os overraskende dybt vi mærker det som en trykken-i-mavenfølelse. Jesus forholder sig ikke diagnosticerende og professionelt til manden efter loven. Han forholder sig til ham med hjertet. Præcis som når han et par kapitler senere er ved at eksplodere i vrede over farisæernes lov-kølige test af, om Jesus vil helbrede en mand med en vissen hånd på en sabbat (3,1-6). Han kunne jo bare vente til dagen efter! Følelsen bliver fulgt op af handling. Nærmest som i slowmotion får vi beskrevet, hvordan Jesus reagerer på synet ved først at række hånden ud og så røre ved 8 Selskab for Bibelsk Arkæologi

7 ham. Jesus overskrider godt og grundigt loven om at holde sig på afstand af den smittefarlige urenhed og berører den spedalske måske som det første raske menneske i årevis. Og siger: Jeg vil, bliv ren! EN RENHED STÆRKERE END URENHEDEN Der var ikke noget at sige til, at jøderne omkring Jesus ikke kunne forstå hans handlinger som andet end lovstridige. Denne helbredelse viser i sig selv, hvad der var det nye med Jesus: Han vendte op og ned på styrkeforholdet mellem ren og uren. Moseloven beskriver det urene som den stærkere kraft, der kan besmitte det rene, så det må renses ved ofringer i templet. Med Jesus er det modsat: Hans renhed er den stærkere kraft, der smitter det urene med renhed. Efterhånden blev det tydeligt for jøderne, at Jesus ikke blot gjorde krav på at være en ny profet i rækken. Noget helt nyt var på spil. Med ord og handlinger fremstillede han sig selv som et nyt tempel (jf. f.eks. Joh 2,19) og et nyt mødested mellem Gud og mennesker, hvor selv synden den største urenhed af alle kan renses bort. TUNNELSYSTEM GEMTE PÅ FLOTTE SKATTE NÆR TEMPLET Under udgravningerne af den tunnel, der løber fra tempelpladsen og mod syd til Siloadammen, gjorde arkæologer for nyligt et bemærkelsesværdigt fund af et velbevaret romersk sværd. Selv dets læderetui var delvist bevaret. Romerske legionærer bar to sværd. Et kortere (machaira på græsk) og et længere (rhomphaia på græsk), jf. foto. Det fundne sværd er 60 cm og derfor det lange af dem. Arkæologerne mener, at det sandsynligvis blev begravet i tunnelen under den jødiske opstand mod Rom i år Vi får altså her et direkte glimt i den historie, der førte til Jerusalems ødelæggelse. Man gjorde også et andet opsigtsvækkende fund under disse udgravninger, nemlig en lille sten med en indridset menorah. Indridsningen blev sandsynligvis lavet som tidsfordriv uden et egentligt formål. Udgraverne foreslår, at den blev lavet af en person, der netop havde været i templet og set selve den syvarmede lysestage, der stod i templet på Jesus tid. Hans kunstneriske evner rakte dog kun til at få fem arme med! Læs mere på TELs linkside og se en video fra tunnelsystemet. Et velbevaret romersk sværd på 60 cm. Bemærk læderetuiet ved skaftet. Foto: Israel Antiquities Authority. KREATIVITET TIL TIDEN En romersk soldat bar to sværd, et kort og et langt. Det nyligt fundne er af den lange type. Foto: Ferrell Jenkins. Freehand.dk idé markedsføring illustration design web En indridsning af en lysestage på en lille sten blev fundet lige ved tempelpladsen. Måske er den lavet med selve den syvarmede lysestage i templet som model. Foto: Israel Antiquities Authority. 9

Dette hellige evangelium til 14. Søndag e. trinitatis skriver evangelisten Lukas (Gud være lovet)

Dette hellige evangelium til 14. Søndag e. trinitatis skriver evangelisten Lukas (Gud være lovet) Prædiken til d. 17. september 2017. Lemvig Bykirke kl. 10.30 (høst) v/brian Christensen Tekster: Sl 103,1-13; Gal 5, 16-25; Luk 17,11-19 Dette hellige evangelium til 14. Søndag e. trinitatis skriver evangelisten

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Tekster: Sl 103,1-13, Gal 5,[16-21]22-25, Luk 17,11-19

Tekster: Sl 103,1-13, Gal 5,[16-21]22-25, Luk 17,11-19 Tekster: Sl 103,1-13, Gal 5,[16-21]22-25, Luk 17,11-19 Salmer: Lem 9.00 751 Gud ske tak og lov 508 Bryd frem mit hjertes trang 492 Guds igenfødte 404 Lover Herren Vejby 10.30 8 Om alle mine lemmer 12 Min

Læs mere

Jesus og loven Hvad mente Jesus i grunden om 3. Mosebog?

Jesus og loven Hvad mente Jesus i grunden om 3. Mosebog? Jesus og loven Hvad mente Jesus i grunden om 3. Mosebog? ved Morten Hørning Jensen Menighedsfakultetet d. 5. marts 2009 Opgør med loven: Sabbatten: Mk 2,23-28; 3,4; Mt 12,1-8; Lk 6,1-5; 13,14; 14,1-6,

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678 Det er godt, at man ikke selv skal vælge de tekster, der skal prædikes over. For så ville sådan en tekst som den vi hører i dag nok aldrig blive brugt. Jesus græd og Jesus blev vred lyder det. Hvis vi

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Rejs dig og gå! Tro og helbredelse

Rejs dig og gå! Tro og helbredelse 4 TIL SABBATTEN 23. APRIL 2016 Rejs dig og gå! Tro og helbredelse Ugens vers Introduktion Hvad er det letteste, at sige: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig og gå? (Matt 9,5). Hvis du skulle

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Det var første gang Jesus gik over menneskers grænse.

Det var første gang Jesus gik over menneskers grænse. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 22. JANUAR 2017 3. SEH VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 5. Mos. 10,17-21; Rom. 12,16b-21; Matth. 8,1-13 Salmer: 739,52,365,582,400 Herre Jesus, kom at røre mig ved din den

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 1 Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl. 10.00. Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Hvad skal vi tænke på

Læs mere

DEN FREMMEDE DER FIK JESUS UD AF KURS

DEN FREMMEDE DER FIK JESUS UD AF KURS Matt 15,21-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 2. i fasten, 1. tekstrække, 24/2-2013 Tekst: Matt 15,21-28 DEN FREMMEDE DER FIK JESUS UD AF KURS Jesu overraskende reaktion Hvordan kan det være, at Jesus i

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 1. december 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 1. december 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. december 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4, 06-12-2015 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2015. Tekst. Lukas 4, 16-30. Revolution eller indre forandring. Det er ofte vanskeligt at høre evangeliet. Det kommer så enkelt og stærkt til os, klædt

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

3. søndag i advent 11. december 2016

3. søndag i advent 11. december 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Forventning skuffelse Salmer: 84, 78, 448; 86, 87 Evangelium: Matt. 11,2-10 Johannes Døberen havde fuldstændigt helliget sig den store opgave, som Gud havde givet ham:

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Det er ikke tit, at man tænker på Jesus, når man hører en konservativ partileder tale. Men jeg tænktr på Jesus forleden, da jeg så lidt debat på TV.

Det er ikke tit, at man tænker på Jesus, når man hører en konservativ partileder tale. Men jeg tænktr på Jesus forleden, da jeg så lidt debat på TV. 1 af 5 Prædiken søndag d. 9. oktober 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Lukas 17, 11-19. Tro er for ALLE Det er ikke tit, at man tænker på Jesus, når man hører en konservativ

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016 Kl. 9.00 Bjolderup Kirke 750, 41; 157, 483 Kl. 10.30 Burkal Kirke 749, 658, 60; 157, 70 Tema: Oprejsning Evangelium: Joh. 5,1-15 "Vil du være rask?" Ved en af jødernes fester kom Jesus til Jerusalem. Han

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen Læs 1 Joh. 4,4 Maria Magdalene havde fået hjælp af Jesus, og nu levede hun med ham, som Herre i sit liv. Hvorfor bliver man nødt til at vælge mellem Jesus eller djævelen? Læs Matt 6,24 Hvad betyder det

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 29. november 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 29. november 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. november 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år Dåb DDS 448,1-3 + 4-6: Fyldt

Læs mere

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 1 2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Fastetiden fortsætter. Den lilla

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

GÅ IND I HOLD-DIG-VÆK-OMRÅDERNE. 2 søndag efter helligtrekonger

GÅ IND I HOLD-DIG-VÆK-OMRÅDERNE. 2 søndag efter helligtrekonger GÅ IND I HOLD-DIG-VÆK-OMRÅDERNE 2 søndag efter helligtrekonger Samaria, Samaria om et par dage kører jeg i en bus i Samaria. Det er et område af Israel som jøderne på Jesu tid betragtede som no-go-areal.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 3.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Matt. 8, 1-13. side 1 Prædiken til 3. s. e. Hellig 3 Konger 2017. Tekst: Matt. 8, 1-13. To mennesker midt i livet, begge ramt af livets hårde slag. Hvor er Gud, og hvordan er Gud? Sådan kan et menneske spørge. Et menneske

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden igennem sin myndige lære, overnaturlige tegn og inderlige barmhjertighed Niels Pauli Nónstein Indledning Jesus forkynder de gode nyheder om Guds rige (Mt

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen!

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 28. september 2008 19.s.e. Trinitatis Johs. 1, 35-51 Salmer: 402 299 449 331 596 729 1 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Du må ikke gøre dig

Læs mere

1. søndag i advent 3. december 2017

1. søndag i advent 3. december 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Kirkekaffe med chokolade m.m. Tema: Falske forventninger Evangelium: Luk. 4,16-30 Salmer: 87, 80, 601; 146, 74 Jesus beskrives her i Lukas-evangeliet som en meget karismatisk person.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag

Kristi Himmelfartsdag Kristi Himmelfartsdag Salmevalg Indgangssalme: Til Himmels fór den ærens drot, 252 Salme mellem læsninger: Til Himlene rækker, 31 Salme før prædiken: Hvad er det at møde, 249 Salme efter prædiken: Din

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

, Rør ved vort hjerte-752, Rør ved vort hjerte 3.s.e.H.3 K. 21/ Matt. 8,1-13. Jørgen Christensen

, Rør ved vort hjerte-752, Rør ved vort hjerte 3.s.e.H.3 K. 21/ Matt. 8,1-13. Jørgen Christensen 749-414-674,1+2+7-582 Rør ved vort hjerte-752,4+5 403-582 Rør ved vort hjerte 3.s.e.H.3 K. 21/1-07. 10.00+16.00. Matt. 8,1-13. Jørgen Christensen Det har de første uger i det nye år været interessant at

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

En palmesøndags-appetizer:

En palmesøndags-appetizer: En palmesøndags-appetizer: Jesus kommer ikke som en Messias i klassisk forstand, som konge, profet og præst, ridende som en anden Christian den 10. på en hvid hest, vinkende til folket, som han lover han

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30.

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. 19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 332-347/ 348-62 Vinderslev kl.10.30: 332-347- 337/ 348-477- 62 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

De Bibelske Fester. Hovedteksterne i GT. 3 Mos 23 og 5 Mos 16. Sabbatten en fest? Hvorfor landbrugsfester? 3 Mos 23,1-44

De Bibelske Fester. Hovedteksterne i GT. 3 Mos 23 og 5 Mos 16. Sabbatten en fest? Hvorfor landbrugsfester? 3 Mos 23,1-44 De Bibelske Fester Hovedteksterne i GT 2 Mos 23,10-19 2 Mos 34,18-26 3 Mos 23,1-44 5 Mos 16,1-17 (4 Mos 28-29 om festofrene) 2 2 Mos 23,10-19 19 + 34,18-23 3 Mos 23 og 5 Mos 16 Tre gange om året skal du

Læs mere

Det er vores! Hvorfor skal de komme og tage vores ting!

Det er vores! Hvorfor skal de komme og tage vores ting! Sl 42,2-6, 1 Thess 4,1-7, Matt 15,21-28 Salmer: Lihme 9.00 736 Den mørke nat 410 Som tørstige 158 Kvindelil 582 At tro er at komme 10.30 i Rødding, 736 Den mørke nat 410 Som tørstige 289 Nu bede vi 158

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Jægersborg kirke 2015

Prædiken til 1. søndag i advent, Jægersborg kirke 2015 Det værste er at alting kan ske. Det bedste er at alting kan ske. Prædiken til 1. søndag i advent, Jægersborg kirke 2015 EVANGELIELÆSNING Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE Håndspålæggelse Håndspålæggelse, bliver indenfor religiøse sammenhænger praktiseret rigtig meget, men man hører ikke ret meget undervisning angående

Læs mere

Huskevers: Herre min Gud, for evigt vil jeg takke dig. (Sl 30,13)

Huskevers: Herre min Gud, for evigt vil jeg takke dig. (Sl 30,13) LEKTIE År B 3. kvartal Lektie 8 Der var en som sagde Tak Jesus Ugens tekst og referencer: Luk 17, 11-19. Den Store Mester, kap. 27 og s. 232. Huskevers: Herre min Gud, for evigt vil jeg takke dig. (Sl

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

16. søndag efter trinitatis 5. oktober 2014

16. søndag efter trinitatis 5. oktober 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Bylderup Kirke Burkal Kirke (dåb) Tema: Livets triumf over døden Salmer: 749, 51, 448; 171, 233 Evangelium: Joh. 11,19-45 Da den franske forfatter, Simone de Beauvoir, mistede sin mor,

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Påske. Påsketest. Vidste du det om påsken? Hvad ved du om Jesus og påsken? ... ... ... ...

Påske. Påsketest. Vidste du det om påsken? Hvad ved du om Jesus og påsken? ... ... ... ... Påske Hvad ved du om Jesus og påsken? Påsketest Hvad plejer du at gøre til påske, nu eller da du var yngre? At få påskeæg med slik At være på skiferie At lave påskekyllinger med fjer At udsmykke æg At

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk 24,13-35. 1. tekstrække

Prædiken til 2. påskedag, Luk 24,13-35. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. påskedag, Luk 24,13-35. 1. tekstrække Salmer DDS 241: Tag det sorte kors fra graven Dåb: DDS 448,1-3 + 4-6: Fyldt

Læs mere

25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 17, Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353.

25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 17, Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353. 1 Jesper Stange 25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10 Tekst: Luk 17, 20-33 Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

jeg sad i toget den anden dag overfor på den anden side af midtergangen

jeg sad i toget den anden dag overfor på den anden side af midtergangen 1 Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde:»vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig,

Læs mere

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 74-83 447-73 / 90-102,2-78 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (21,1-9): Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12,1-16 Salmer: 176 Se hvor nu 179 Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig 200. 1 Jesus er mit liv i live 59 Jesus os I år kan man palmesøndag vælge mellem

Læs mere