Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther HvadErKristendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom"

Transkript

1 Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom

2 Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13

3 De ti bud Sådan som en husfader enfoldigt skal forklare dem for sin husstand. Det første Du må ikke have andre guder Hvad betyder det? Svar: Vi skal frem for alt frygte og elske Gud og stole på ham. Det andet Du må ikke misbruge din Guds navn Hvad betyder det? Svar: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke bander, sværger, udøver trolddom, lyver eller bedrager ved hans navn, men i al nød påkalder det, beder, lover og takker. Det tredje Du skal holde hviledagen hellig Hvad betyder det? Svar: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke foragter prædikenen og hans ord, men holder det helligt, gerne hører og lærer det. Det fjerde Du skal ære din far og din mor Hvad betyder det? Svar: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke foragter

4 vore forældre og foresatte eller gør dem vrede, men holder dem i ære, tjener, adlyder, elsker og agter dem. Det femte Du må ikke slå ihjel Hvad betyder det? Svar: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke påfører vores næste nogen legemlig skade eller lidelse, men hjælper og støtter ham i al legemlig nød. Det sjette Du må ikke bryde ægteskabet Hvad betyder det? Svar: Vi skal frygte og elske Gud, så vi lever kysk og ærbart i ord og gerning, og enhver elsker og ærer sin ægtefælle. Det syvende Du må ikke stjæle Hvad betyder det? Svar: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke tager vores næstes penge eller ejendom, eller tilegner os dem med falske varer eller handel, men hjælpe ham med at bevare og forbedre sin ejendom og sine kår. Det ottende Du må ikke aflægge falsk vidnesbyrd mod din næste Hvad betyder det? Svar: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke i falskhed lyver om ham, forråder eller bagtaler ham eller spreder onde rygter, men undskylder ham, taler godt om ham og fortolker alt til hans bedste. 4

5 Det niende Du må ikke begære din næstes hus Hvad betyder det? Svar: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke med list stræber efter vores næstes arv eller hus og med skin af ret tilegner os det osv., men er ham til hjælp og tjeneste, så han kan beholde det. Det tiende Du må ikke begære din næstes hustru, tjener, pige, kvæg eller noget, der hører din næste til Hvad betyder det? Svar: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke tager, tvinger eller lokker vores næstes hustru, folk eller kvæg, men får dem til at blive og gøre deres pligt. Hvad siger Gud nu om alle disse bud? Svar: Han siger sådan: Jeg, Herren din Gud, er en nidkær Gud, der indtil tredje og fjerde led straffer fædres synd på børn af dem, som hader mig, men i tusind led viser barmhjertighed mod dem, som elsker mig (2 Mos 20,5). Hvad betyder det? Svar: Gud truer med at straffe alle dem, der overtræder disse bud; derfor skal vi frygte hans vrede og ikke handle mod disse bud. Men han lover alle dem, der holder disse bud, nåde og alt godt; derfor skal vi også elske ham og stole på ham og gerne gøre efter hans bud. 5

6 Troen Sådan som en husfader enfoldigt skal forklare den for sin husstand. Den første artikel Om skabelsen Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Hvad betyder det? Svar: Jeg tror at Gud har skabt mig og alle andre skabninger, at han har givet og endnu opretholder legeme og sjæl, øjne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser; og dertil klæder og sko, mad og drikke, hus og gård, hustru og børn, mark og kvæg, og alt godt; at han rigeligt og dagligt sørger for alt nødvendigt til næring for dette legeme og liv, beskærmer mig mod al fare og vogter mig og bevarer mig mod alt ondt, og dette gør han alt sammen af ren faderlig og guddommelig godhed og barmhjertighed, uden nogen som helst fortjeneste eller værdighed hos mig; for alt dette skylder jeg at takke ham og love ham og derfor at tjene ham og være ham lydig. Det er vist og sandt. Den anden artikel Om genløsningen Og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet død og begravet, nedfaret til Helvede, på tredjedagen opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Guds Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Hvad betyder det? Svar: Jeg tror, at Jesus Kristus, sand Gud, født af Faderen i evighed, og tillige sandt menneske, født af jomfru Maria, er min herre, som har forløst mig fortabte og fordømte menneske, 6

7 erhvervet og vundet mig fra alle synder, fra døden og fra djævelens magt, ikke med guld eller sølv, men med sit hellige, dyre blod og med sin uskyldige lidelse og død, for at jeg skal være hans egen og i hans rige leve under ham og tjene ham i evig retfærdighed, uskyldighed og salighed, ligesom han er opstanden fra døden, lever og regerer i evighed. Det er vist og sandt. Den tredje artikel Om helliggørelsen Jeg tror på Helligånden, en hellig, kristelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv. Amen! Hvad betyder det? Svar: Jeg tror, at jeg ikke af egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet, oplyst mig med sine gaver, helliget og opholdt mig i den rette tro, ligesom han kalder, forsamler, oplyser og helliger hele kristenheden på jorden og opholder den hos Jesus Kristus i den rette ene tro; i hvilken kristenhed han hver dag rigeligt forlader mig og alle troende al synd og på den yderste dag vil opvække mig og alle døde og give mig samt alle troende i Kristus det evige liv. Det er vist og sandt. 7

8 Fadervor Sådan som en husfader enfoldigt skal forklare den for sin husstand. Fader vor, du som er i Himmelen Hvad betyder det? Svar: Gud vil dermed indbyde os, for at vi skal tro, at han er vor rette Fader og vi hans rette børn, så at vi fortrøstningsfulde og med fuld tillid skal bede til ham, ligesom kære børn henvender sig til deres kære fader. Den første bøn Helliget vorde dit navn Hvad betyder det? Svar: Guds navn er vel helligt i sig selv, men vi beder i denne bøn, at det også må blive helligt hos os. Hvordan sker det? Svar: Når Guds ord læres klart og rent og vi også lever helligt efter det som Guds børn. Hjælp os dertil, Fader i himlen! Men den, der lærer og lever anderledes end Guds ord lærer, vanhelliger Guds navn iblandt os. Bevar os derfra, himmelske Fader! Den anden bøn Komme dit rige Hvad betyder det? Svar: Guds rige kommer vel af sig selv uden vores bøn, men vi beder i denne bøn, at det også må komme til os. Hvordan sker det? Svar: Når den himmelske Fader giver os sin hellige Ånd, så vi ved hans nåde tror hans hellige ord og lever gudfrygtigt, her i tiden og dér i evighed. 8

9 Den tredje bøn Ske din vilje, som i himmelen, således også på jorden Hvad betyder det? Svar: Guds gode og nådige vilje sker vel uden vores bøn, men vi beder i denne bøn, at den også må ske hos os. Hvordan sker det? Svar: Når Gud bryder og forhindrer alle onde råd og al ond vilje, som ikke vil lade os hellige Guds navn eller lade hans rige komme, sådan som Djævelens, verdens og vort køds vilje er, men styrker og holder os fast i hans ord og troen indtil vores sidste stund. Det er hans nådige, gode vilje. Den fjerde bøn Og giv os i dag vort daglige brød Hvad betyder det? Svar: Gud giver vel dagligt brød, også uden vor bøn, også til alle onde mennesker, men vi beder i denne bøn, at han vil lade os erkende det og med taksigelse modtage vort daglige brød. Hvad skal der forstås ved dagligt brød? Svar: Alt hvad der hører til livets næring og nødvendighed, såsom mad og drikke, klæder og sko, hus og gård, mark og kvæg, penge og ejendom, en from ægtefælle og fromme børn, fromme tjenestefolk og fromme, trofaste herrer, god øvrighed, godt vejr, fred, sundhed, sømmelighed, ære, gode venner, trofaste naboer og deslige. Den femte bøn Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere 9

10 Hvad betyder det? Svar: Vi beder i denne bøn om, at den himmelske Fader ikke vil se til vores synd og ikke for dens skyld vil nægte at høre vores bøn, for vi er ikke værdige til noget af det, vi beder om, og har heller ikke fortjent det; men vi beder om, at han vil give os alt af nåde. For vi synder dagligt meget og fortjener kun straf; sådan vil vi i sandhed også af hjertet tilgive dem og gerne gøre godt mod dem, der forsynder sig mod os. Den sjette bøn Og led os ikke ind i fristelse Hvad betyder det? Svar: Gud frister vel ingen, men vi beder i denne bøn om, at Gud vil bevare og opholde os, så djævelen, verden og vort kød ikke skal bedrage og forføre os til vantro, fortvivlelse og anden stor skam og last, og at vi, hvis vi skulle blive anfægtet deraf, dog til sidst må vinde og beholde sejren. Den syvende bøn Men fri os fra det onde Hvad betyder det? Svar: Vi beder i denne bøn under ét om, at den himmelske Fader vil frelse os fra al slags ondt, på legeme og sjæl, gods og ære, og til sidst, når vor time kommer, unde os en salig død og i nåde hente os fra denne jammerdal til sig i Himmelen. Amen Hvad betyder det? Svar: At jeg skal være vis på, at sådanne bønner behager og bønhøres af den himmelske Fader. For han har selv befalet os at bede sådan og lovet, at han vil bønhøre os. Amen. Amen. Det vil sige: Ja, ja, det skal ske således. 10

11 Det hellige dåbs sakramente Sådan som en husfader enfoldigt skal forklare det for sin husstand. For det første Hvad er dåben? Svar: Dåben er ikke kun simpelt vand, men er vand, indbefattet i Guds befaling og forbundet med Guds ord. Hvilket er da dette Guds ord? Svar: Dér, hvor vor Herre Kristus hos Matthæus i det sidste kapitel siger: Gå derfor ud i al verden og lær alle folkeslagene og døb dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. For det andet Hvad giver eller nytter dåben? Svar: Den virker syndernes forladelse, forløser fra døden og Djævelen og giver alle dem, der tror det, den evige salighed, således som Guds ord og løfte lyder. Hvilket er da dette Guds ord og løfte? Svar: Dér, hvor vor herre Kristus hos Markus i det sidste kapitel siger: Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som ikke tror, skal blive fordømt. For det tredje Hvordan kan vand udrette så store ting? Svar: Vandet gør det ganske vist ikke, men Guds ord, som er med og ved vandet, og troen, som stoler på dette Guds ord i vandet. For uden Guds ord er vandet simpelt vand og ingen dåb, men med Guds ord er det en dåb, det vil sige et nåderigt livets vand og et genfødelsens bad i den Hellige Ånd, som Paulus siger til Titus i det tredje kapitel: Ved genfødelsens bad og fornyelsen i Helligånden, som han rigeligt udøste over os ved Jesus 11

12 Kristus, vor frelser, for at vi ved hans nåde skal være retfærdige og arvinger til det evige liv i håbet. Det er vist og sandt. For det fjerde Hvad betyder da denne vanddåb? Svar: Den betyder, at den gamle Adam i os skal druknes gennem daglig anger og bod og dø med alle synder og onde lyster, og der i stedet for dagligt skal fremkomme og opstå et nyt menneske, som skal leve evigt for Gud i retfærdighed og renhed. Hvor står det skrevet? Svar: Den hellige Paulus siger til Romerne i det sjette kapitel: Vi blev altså begravet med ham ved dåben til døden, for at, ligesom Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, således skal også vi vandre i et nyt liv. 12

13 Alterets sakramente Sådan som en husfader enfoldigt skal forklare det for sin husstand. Hvad er alterets sakramente? Svar: Det er vor Herres Jesu Kristi sande legeme og blod under brødet og vinen, indstiftet af Kristus selv for os kristne til at spise og drikke. Hvor står det skrevet? Således skriver de hellige evangelister, Matthæus, Markus, Lukas, og den hellige Paulus: Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, tog brødet, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: Tag dette og spis det; det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min i hukommelse. Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde: Tag og drik alle heraf; denne kalk er det nye testamente i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker den, til min ihukommelse. Hvad gavner det at spise og drikke således? Svar: Det viser disse ord os, Som gives og udgydes for jer til syndernes forladelse, nemlig at der i sakramentet ved disse ord gives os syndernes forladelse, liv og salighed; for hvor syndernes forladelse er, dér er også liv og salighed. 13

14 Hvordan kan det at spise og drikke legemligt udrette så store ting? Svar: At spise og drikke gør det ganske vist ikke, men de ord, som står: givet for jer og udgydt til syndernes forladelse. Disse ord er sammen med det at spise og drikke legemligt hovedstykket i sakramentet. Og den, som tror disse ord, har, hvad de siger, og som de lyder, nemlig syndernes forladelse. Hvem modtager da dette sakramente værdigt? Svar: Faste og legemlig forberedelse er vel en god ydre øvelse, men værdig og forberedt på rette vis er den, som tror disse ord: givet for jer og udgydt til syndernes forladelse. Men den, der ikke tror disse ord eller tvivler, han er uværdig og uforberedt; for ordet for jer kræver lutter troende hjerter. 14

15 Om denne udgave af Luthers lille katekismus Oversættelse ved pastor Magnus N. Sørensen Redaktion ved pastor Magnus N. Sørensen, dr.theol. Georg S. Adamsen og lærerstuderende, BA i teologi Jesper Kristian Hansen Layout og internetformattering ved Georg S. Adamsen. Du må citere fra denne oversættelse i tale, skrift og på nettet. Du må også gerne linke til de enkelte kapitler eller til den komplette udgave. Men du må ikke udgive den i nogen form uden skriftlig tilladelse fra Den evangelisk-lutherske Augustanakirke, Augustanakirken, i Århus. Kontaktoplysninger kan til enhver tid findes på kirkens hjemmeside: HvadErKristendom.dk og Augustanakirkens forlag 2009

16 Augustanakirkens forlag

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Haderslev Frimenighed Ritualbog

Haderslev Frimenighed Ritualbog Haderslev Frimenighed Ritualbog Vejledende gudstjenesteliturgi Skriftemål og afløsning Dåb Konfirmation Begravelse Salvning Den nikænske trosbekendelse Indsættelser Tjekliste for gudstjenesteledere Tjekliste

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

INDLEDNING Forslag til. Alterbog

INDLEDNING Forslag til. Alterbog INDLEDNING Forslag til Alterbog INDLEDNING Forslag til Alterbog Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission BETÆNKNING NR. 1057 KØBENHAVN 1985 Indledning - Forslag til alterbog ISBN

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Wudasie Maryam Etiopiske Mariasprisninger 2009 3 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 2 Indhold Mandag...

Læs mere

Lukas-evangeliet. Kapitel 1

Lukas-evangeliet. Kapitel 1 Lukas-evangeliet Kapitel 1 1. Efterdi mange have taget sig for at forfatte en Beretning om de Ting, som ere fuldbyrdede iblandt os, 2. således som de, der fra Begyndelsen bleve Øjenvidner og Ordets Tjenere,

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere