Kvinder og vin. Ugens vers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvinder og vin. Ugens vers"

Transkript

1 13 Kvinder og vin TIL SABBATTEN 28. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Giv ikke din kraft til kvinder, dine lænder til dem, der kan ødelægge konger. Konger, Lemuel, konger bør ikke drikke vin, fyrster bør ikke forlange øl (Ordsp 31,3-4). Ordsprogenes Bog begyndte med en fars undervisning (Ordsp 1,1; 8; 4,1) og afsluttes med en mors undervisning (Ordsp 31,1). Navnet Lemuel kan hentyde til Salomo; hvis dette er tilfældet, er det Salomos mor, og hun advarer sin søn mod de to alvorligste trusler, en konge kan møde: vin og kvinder. Forbindelsen mellem vin og kvinder er bevidst. For at være en dygtig hersker må kongen være varsom med, hvad der påvirker ham, og disse to faktorer kan være meget stærke. Selv om den rette kvinde kan være til hjælp, fører alkohol altid til vanskeligheder. Farens belæring drejede sig om den åndelige tilegnelse af visdom. Nu bekymrer morens afslutning sig om, hvordan man anvender visdom i det virkelige liv. De åndelige principper undervist af faren ville ikke have nogen værdi, hvis ikke morens praktiske råd blev fulgt. Ugens tekster Ordsp 31 Job 29,15 Ordsp 8 1 Kor 1,21 Åb 14,13 128

2 SØNDAG 22. MARTS 2015 En skål for livet? I mange kulturer forbinder man nydelsen af alkohol med liv. Man hæver glasset og ønsker hinanden et langt liv, selv om ironien er, at hvert eneste glas er med til at ødelægge livet. Smukt designede flasker, poetiske og morsomme drikkeviser, dygtig reklame og til og med videnskabelige undersøgelser støtter dem, der drikker i tanken om, at alkohol er godt for dem. Ordsprogenes Bog har allerede advaret os mod denne dødelige forførelse (Ordsp 23,30-35). Nu tages temaet op igen og viser os endnu flere af de skader, alkohol kan medføre. Ordsp 31, Hvad siger disse vers samlet, og hvordan har de betydning for alle Jesu efterfølgere, ikke kun for kongen? Med lignende sprogbrug beskriver Job sig selv som en, der var den blindes øjne og den lammes fødder (Job 29,15). På samme måde bør en konge eller de, som har resurser, hjælpe og støtte de fattige og trængende de som er stumme i den forstand, at ingen lytter til dem. Vinens ødelæggende virkning kan også ses af den måde, den tydeligt forvrænger folks dømmekraft. Alkohol er slemt nok for almindelige mennesker; men for en konge eller andre med magt kan alkohol få forfærdelige følger. En konge, der drikker, glemmer ikke alene sine forpligtelser og hvad der er ret; men han vil efter hånden også ændre retten: de skyldige bliver frifundet, og de uskyldige bliver dømt. Det drejer sig her om evnen til at skelne mellem ret og forkert, godt og ondt. Forbuddet mod at drikke vin har at gøre med grundlæggende visdom og gælder derfor alle mennesker. Det er interessant at lægge mærke til, at denne bekymring netop er grunden til det særlige forbud for præsterne mod at drikke alkohol: for at I kan skille helligt fra uhelligt og urent fra rent (3 Mos 10,9-10). Til at tænke over Hvem har ikke set de frygtelige følger, alkohol har haft i mange menneskers liv? Hvordan kan vi hjælpe andre, især unge, til at holde sig væk fra det, som kun kan føre til skade for dem selv og andre? 129

3 MANDAG 23. MARTS 2015 En skål for døden Ordsp 31,6-7 Hvordan skal vi forstå disse vers? En overfladisk læsning af disse vers giver os indtryk af, at Lemuels mor tillader vindrikning eller anden form for alkohol for en person, som er ved at dø (vers 6) eller for den, som lider af depressioner (vers 7). Men dette ville være i direkte modstrid ikke alene med den umiddelbare sammenhæng Lemuels mor har netop advaret kongen mod at drikke vin men også hele Ordsprogsbogens sammenhæng, som systematisk og eftertrykkeligt forbyder at drikke vin. Desuden giver det ikke mening at give noget til en døende, som kun ville gøre deres sundhedstilstand værre. At give alkohol til en, der er deprimeret er som at give salt til en, der allerede er dehydreret. Hvis det er rigtigt, som vi ved, at Gud har omsorg for vores krop og vores sundhed, giver det ingen mening at opfatte disse tekster, især i deres sammenhæng, som om de opfordrer til indtagelse af alkohol. Det er vigtigt at bemærke, at hvis man analyserer brugen af udtrykket er ved at gå til grunde i Ordsprogenes Bog, finder man, at dette udsagnsord altid er forbundet med de uretfærdige (Ordsp 10,28; 11,7.10; 19,9; 21,28; 28,28). Ved at benytte dette udtryk skaber Lemuels mor faktisk associationer til de uretfærdige. Når det gælder udtrykket de fortvivlede, henviser det til en, der er deprimeret (Ordsp 31,6). Ligesom de uretfærdige bliver vedkommende derfor ligegyldig og glemmer fattigdommen (Ordsp 31,7). Satan samlede de faldne engle for at finde en måde, hvorved de kunne gøre den menneskelige familie mest ondt. Det ene forslag efter det andet blev fremsat, indtil Satan selv kom op med en plan. Han ville tage frugten fra vintræet, og også hvede og andre ting, som Gud havde givet til føde, og omdanne dem til gift, som kunne ødelægge menneskene fysisk, mentalt og moralsk og på denne måde sætte sanserne ud af funktion og opnå fuld kontrol. Under alkoholens indflydelse ville mænd blive ledt til at begå alle slags forbrydelser. Verden ville blive ødelagt gennem en forkvaklet appetit. Ved at få mennesker til at drikke alkohol ville Satan få dem til at falde dybere og dybere. (Ellen White, Temperance, s. 12). 130

4 TIRSDAG 24. MARTS 2015 En dygtig kvinde En dygtig kvinde, hvor findes hun? Hun er langt mere værd end perler (Ordsp 31,10). Hvem er denne dygtige kvinde i Ordsp 31,10? En række indikationer antyder, at forfatteren har mere i tanke end en gudfrygtig kvinde eller en ideel hustru. Hvis vi følger mønsteret fra andre steder i bogen (Ordsp 1,20-33; 3,13-20; 4,5-9; Ordsp 8), er der god grund til at mene, at den dygtige kvinde repræsenterer visdom. Personificeringen af visdom som en kvinde kan retfærdiggøres ikke alene fordi det hebraiske ord for visdom, chokmah, er hunkøn, men også fordi det lader den hebraiske forfatter drage en masse konkrete lærdomme fra vores hverdag. Visdom skildres ikke som et højtravende og uopnåeligt ideal, men som en meget praktisk og tilgængelig kvinde, som kunne blive vores livsledsager. Denne sidste belæring om visdom gives gennem et smukt akrostisk digt: hvert vers begynder med et hebraisk bogstav og følger alfabetets rækkefølge, ligesom i Klagesangen og mange af salmerne. Sammenlign teksten om visdom i Ordsp 8 med teksten om den dygtige kvinde i kapitel 31. Hvilke af den dygtige kvindes egenskaber minder os om visdom i Ordsprogenes Bog? 1. Hun er værdifuld og værd at finde (Ordsp 31,10; 8,35). 2. Hun er mere værd end perler (Ordsp 31,10; 8, ). 3. Hun sørger for mad (Ordsp 31,14; 8,19). 4. Hun er stærk (Ordsp 31,17.25; 8,14). 5. Hun er vis (Ordsp 31,26; 8,1). 6. Hun prises (Ordsp 31,28; 8,34). På trods af, at vi lever i den såkaldte informationsalder, og selv om vi har opnået så meget mere kundskab end tidligere generationer, tyder intet på, at vores generation er visere end de tidligere. Som sagt af Martin Luther King Jr.: Vi har ledt missiler og vildledt mennesker. Til at tænke over Læs 1 Kor 1,21. Hvad siger dette til dig, og hvordan kan denne tanke hjælpe dig til at leve i tro? 131

5 ONSDAG 25. MARTS 2015 Hun arbejder Den dygtige kvinde i Ordsp 31 er ikke doven; hun arbejder hårdt og er meget aktiv. Digtet fremhæver denne egenskab (Ordsp 31,27), som kendetegner de vise i modsætning til tåberne (Ordsp 6,6; 24,33-34). Hendes aktivitetsområde er omfattende og konkret. At være åndelig betyder ikke, at vi skal være dovne under dække af, at vi er optaget af højst vigtige religiøse emner og derfor ikke har tid til at tage os af trivielle ting. (Se Luk 16,10.) Ivrigt arbejder hendes hænder (Ordsp 31,13). Det er interessant, at denne meget åndelige person aldrig fremstilles i bøn eller meditation. Hun beskrives som en effektiv og produktiv kvinde, meget lig Martha i evangelierne (Luk 10,38-40). Ordsp 31, Ordsp 31,20.25 Hvorfor arbejder denne kvinde altid? Kvinden hviler aldrig. Hun arbejder så længe hun lever (vers 12), også om natten (vers 15.18). Hendes aktive og agtpågivende nærvær er hele tiden effektivt. Grunden til hendes konstante opmærksomhed er det ansvar, hun har. Hun er nødt til at være der; ellers vil alt falde fra hinanden. Hvad er den timelige rækkevidde af hendes projekter? Her har vi at gøre med en vigtig pointe med hensyn til vores arbejde og indsats: tiden vil vise, om det vil stå sin prøve. Kun fremtiden vil vise kvaliteten af vores gerninger. At arbejde vist er at arbejde med fremtiden i sinde, ikke kun den umiddelbare belønning. Selv om det ikke helt har med den samme tanke at gøre, er princippet i følgende tekst fra Åbenbaringsbogen meget vigtigt: Salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. Ja, siger Ånden, de skal hvile efter deres møje, for deres gerninger følger dem (Åb 14,13). Til at tænke over Hvis der er en speciel kvinde i dit liv (hvem hun så end er), hvad kan du gøre for at vise, at du værdsætter hende og påskønner alt det, hun har gjort for dig? 132

6 TORSDAG 26. MARTS 2015 Hun viser omsorg Ordsp 31,26-31 Hvilke andre vigtige egenskaber finder vi hos denne kvinde? Hvorfor er disse betydningsfulde for os alle, uanset hvem vi er? Som vi har set i hele dette kvartal, lægges der stor vægt på ord, på hvad vi siger. Kvinden er kendt for sin visdom og venlighed. Disse to ting hænger sammen. Man kan argumentere for, at venlighed er en anden form for visdom, især hvis man forstår, at visdom ikke kun er, hvad vi ved, men også hvad vi siger og gør. Læg også mærke til udtrykket venlig belæring. Det betyder, at venlighed ikke kun er en eller anden flygtig egenskab, som af og til kommer ud af hendes mund. Det er en regel, et princip for selve hendes eksistens. Tænk om venlighedens lov styrede alt det, der kom ud af vores mund! Ordsp 31,30 Hvilken vigtig og ofte glemt pointe omtales her? Alt for tit vurderes kvinder kun ud fra deres udseende; dette er en meget overfladisk værdinorm. Bibelen understreger, hvor tom denne holdning i virkeligheden er. Denne kvindes sande skønhed findes i hendes karakter og i den måde, hendes karakter viser sig i hendes liv og arbejde. Ydre skønhed vil altid forgå; vores karakter kan vare evigt. Et stort navn blandt mennesker er som bogstaver skrevet i sand, men en fejlfri karakter vil vare i al evighed. (Ellen White, God s Amazing Grace, s. 81). Til at tænke over På hvilke områder af dit liv har du brug for at forbedre din karakter? Det er godt at bede om det, men hvilke konkrete positive skridt må du tage for at se fremgang? 133

7 FREDAG 27. MARTS 2015 Læs Ellen White Mens de tilfredsstillede deres appetit med vin, og mens de var under dens ophidsende påvirkning, blev deres fornuft formørket, og de kunne ikke opfatte forskellen mellem det hellige og det almindelige. I strid med Guds direkte instruktioner vanærede de [Nadab og Abihu] ham ved at ofre almindelig i stedet for hellig ild. Gud hjemsøgte dem med sin vrede; der skød ild ud fra hans nærvær og ødelagde dem. (Ellen White, Testimonies for the Church, 3. bd, s. 295). Lad børnene og de unge af Bibelen lære, hvordan Gud har æret hverdagens arbejde Lad dem læse om den kloge kvinde, der bliver beskrevet i Ordsprogenes Bog. Hun sørger for uld og hør og ivrigt arbejder hendes hænder; hun skaffer føde til sit hus og giver ordrer til sine piger; for frugten af sit arbejde planter hun en vingård og gør sine arme stærke, hun åbner sin hånd for den hjælpeløse, hun rækker hænderne frem mod den fattige; hun overvåger, hvad der sker i hendes hus, hun spiser ikke dovenskabens brød. Ordsp 31, (Ellen White, Uddannelse, s. 219). Spørgsmål til drøftelse 1. Hvorfor er total afholdenhed fra alkohol det eneste rigtige valg? Tænk over alkoholens skadevirkninger. 2. Tænk over ideen om, at selv om vi har meget mere kundskab, er det ikke sikkert, at vi har mere visdom. Kan kundskab uden visdom være mere farlig end manglen på kundskab uden visdom? Hvilke eksempler kan vi nævne, der viser hvor ødelæggende kundskab uden visdom kan være? 3. Repeter den dygtige kvindes egenskaber. Hvordan kan principperne, der ligger bag det, der beskrives i denne specifikke situation, anvendes på kristne, uanset køn, ægteskabelig status eller alder? 4. Ordsprogenes Bog er fuld af praktisk visdom. Dette burde fortælle os, at vores religion, selv med al dens højtravende teologi og åndelige dimensioner, også har en meget praktisk side. Hvordan kan vi sikre os, at vi ikke overser de praktiske aspekter ved troen? 134

8 DIALOG TIL SABBATTEN 28. MARTS 2015 Aktiviteter og dialog Guds ord På denne sidste sabbat i kvartalet kan det være en ide at invitere en gæst eller lade en eller flere fra klassen forberede svar på nogle af de specifikke spørgsmål, klassen har samlet sig i løbet af kvartalet. Lad evt. hvert medlem af klassen give udtryk for en enkelt ny tanke, han eller hun har fået i løbet af studiet eller en bibeltekst, som er kommet til at betyde ekstra meget i lyset af kvartalets emne. Lav fx en liste over fem løfter eller gode råd fra kvartalets studier eller fem yndlingsordsprog. Udskriv dem evt. eller lav en plakat med dem. Få nogle af menighedens unge eller børn til at finde illustrationer og del produktet med resten af menigheden. Uddybende spørgsmål Ordsprogenes Bog indeholder ganske mange henvisninger til kvinder, både positive og negative. Nogle af dem er såkaldte metaforer, som fx. Visdommens Kvinde (8,1 ff; 9,1-6) og Tåbelighedens Kvinde (9,13-18). Der er også stærke advarsler til unge mænd tænk her på de studerende i datidens skoler mod umoralske kvinder. Meget passende afsluttes bogen med en lovprisning af den ideelle hustru. - Hvorfor tror du, at omtalen af kvinder kan bruges til at oplære unge i værdier både, når det gælder etik og æstetik? - Hvordan kan I læse disse ordsprog, så de giver tilsvarende råd til kvinder? - Hvordan ville et digt om den ideelle ægtemand se ud i dag? Klassen kan evt. forsøge at skrive et, der er parallelt med Ordsp 31,10-31! Hvordan vil du motivere en ung person, som har en almindelig sækulær baggrund, til at holde sig fra alkohol? - Hvordan kan du argumentere for, at det er vist eller klogt for et samfund at begrænse alkoholforbrug og skabe rollemodeller, der siger nej? Mødet med dagligdagen Find eksempler fra ugens medier på alkoholens skadelige virkning på samfundet. Bed evt. en person fra klassen om at indsamle nogle tal fra 135

9 NOTER TIL SABBATTEN 28. MARTS 2015 Til at tænke over Forstå det bedre Danmarks Statistik over ulykker eller andre skadelige følger af alkoholforbrug. Ordsp 31,10-31 er et digt med 22 vers. Det er et såkaldt alfabetisk digt: hvert vers begynder med et nyt bogstav i det hebraiske alfabet, i hvilket der var 22 alle konsonanttegn, da man ikke skrev vokalerne. Salme 119 er et eksempel på et tilsvarende digt. Her kommer versene i serier af 8, hver med det samme begyndelsesbogstav, altså i alt 22 gange 8, hvilket giver 176 vers. En sådan måde at lave et digt på er ikke gængs i vesteuropæisk eller specielt dansk poesi; men den passede godt til visdomslitteraturen i datidens semitiske kulturer. At lave god poesi krævede færdigheder, og evnen til at lege med bogstaver og ord var en af dem. Det smukke bryllupsdigt i Salme 45 kaldes fx en maskil (Sl 45,1) Dette hebraiske ord betyder egentlig noget der er udført med visdom/ dygtighed. NOTER 136

10 NOTER TIL SABBATTEN 28. MARTS

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Fra ører til fødder. Ugens vers

Fra ører til fødder. Ugens vers 2 TIL SABBATTEN 10. JANUAR 2015 Fra ører til fødder Ugens vers Introduktion Giv agt på den vej, du går, du skal styre hele din færden; bøj ikke af til højre eller venstre, hold din fod fra det onde! (Ordsp

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Jeremias profetiske kald

Jeremias profetiske kald 1 TIL SABBATTEN 3. OKTOBER 2015 Jeremias profetiske kald Ugens vers Introduktion Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig, før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig; jeg gjorde dig til profet

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn?

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Søren Bo Rødgaard Henriksen 4. udgave Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? 1997, 1998, 2000, 2007, 2013 Søren Bo Rødgaard

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple 11 TIL SABBATTEN 15. MARTS 2014 At gøre åndelige ledere til Jesu disciple Ugens vers Introduktion I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Forældre og børn kommuniker i kærlighed

Forældre og børn kommuniker i kærlighed 15. MAJ 2013 34567 15.-21. juli Styrk dit ægteskab gennem god kommunikation SIDE 3 SANGE: 36, 87 22.-28. juli Forældre og børn kommuniker i kærlighed SIDE 13 SANGE: 88, 3 29. juli 4. august Værn om din

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

RÅD TIL SABBATSSKOLEARBEJDET. af Ellen G White. Counsels on Sabbath School Work by Ellen G White Spirit of prophecy vol 3 page 1919

RÅD TIL SABBATSSKOLEARBEJDET. af Ellen G White. Counsels on Sabbath School Work by Ellen G White Spirit of prophecy vol 3 page 1919 RÅD TIL SABBATSSKOLEARBEJDET af Ellen G White Counsels on Sabbath School Work by Ellen G White Spirit of prophecy vol 3 page 1919 oversat af Henning Pedersen; (00)= nyt sidenr i orginaludgaven, sættes

Læs mere

En manual for Anonyme Alkoholikere

En manual for Anonyme Alkoholikere En manual for Anonyme Alkoholikere Fra Dr. Bobs hjemmegruppe, AA gruppe nr. 1, Akron Ohio, 1940 Dette er en af fem foldere som på foranledning af dr. Bob blev skrevet og udgivet af the King School Group.

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41).

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). 12 Jesus i Jerusalem TIL SABBATTEN 20. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). Den sidste uge i Jesu liv her på jorden fandt sted i Jerusalem. Store

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Helse og livsstil. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Helse og livsstil. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Helse og livsstil Ellen G. White 1980 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere