Christian 4 s orlogsskib bygges i Køge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christian 4 s orlogsskib bygges i Køge"

Transkript

1 Christian 4 s orlogsskib bygges i Køge Nutidigt maleri af et orlogsskib fra 1600-tallet. Orlogsmuseet, København - Foreningen HUMMEREN -

2 Formål med projektet HUMMEREN var et af kong Christian 4 s bedste orlogsskibe. Det blev søsat i Projektets hovedformål er at bygge en rekonstruktion af dette renæssanceskib. HUMMEREN bliver et konkret eksempel fra Danmarks storhedstid som søfartsnation. Dette unikke skibsbygningsprojekt sigter imod at udnytte det store potentiale, som skibet har i forhold til forskning, turisme og kulturformidling, både hjemme men også i udlandet. Christian 4, Maleri af Pieter Isaacsz. Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot, Hillerød. Udsnit af kobberstik, som viser skibsbyggeriet på Bremerholmen i København. Johan van Wijk, Det Kongelige Bibliotek. Den historiske baggrund Danmark besad i 1620 erne og 1630 erne den største krigsflåde i Europa. Danmark var et storrige, som omfattede den sydlige Østersø, Norge og strakte sig helt op til Island og Grønland. HUMMEREN hørte til Christian 4 s orlogsflåde, der besejlede det danske søterritorium og håndhævede Danmarks suverænitet over det enorme territorialfarvand. Desuden garanterede flåden en fredelig sejlads for de mange udenlandske handelsskibe der betalte Øresundstold. HUMMEREN har sejlet konvojsejlads for at beskyttede danske handelsskibe, der skulle til Spanien efter salt og har jagtet sørøvere i Nordatlanten. Skibet deltog også i 1600-tallets søslag. Det har været anvendt som admiralskib, med selveste kongen ombord. HUMMEREN viste sig at være et særdeles godt skib og derfor blev der bygget i alt otte skibe af samme type.

3 Et lille dansk orlogsskib i kamp med et større svensk krigsskib. Det danske skib har til gengæld større kanoner, som skyder ildgranater, hvorimod det svenske skyder med små kanoner og mindre kugler. Fra manuskriptet Bericht von Pulver und Feurwerken, Rudolf Deventer, Manuskriptet har været anvendt til undervisning af den unge prins Christian, senere kongen Christian 4. Det Kgl. Bibliotek. Indtil 1648 var Danmark et storrige, som strakte sig langt ind i Østersøen, helt op til det nordligste Norge, til Island og Grønland.

4 Et forskningsprojekt Hummeren skal bygges på grundlag af den originale byggekontrakt fra 1623, som angiver skibets hovedmål og som er bevaret på Rigsarkivet. Det helt særlige er at en original byggetegning fra 1620 erne,findes også bevaret. Det var ikke udbredt at bygge skibe efter tegning; det blev først almindelig praksis omkring 70 år senere. HUMMERENS s bygmester, den skotske skibsbygger David Balfour, var dengang en af de få, hvis ikke den eneste i Danmark, der kunne tegne skibe i tre dimensioner, før de byggedes. Det almindelige var at bygge på klamp, det vil sige uden tegning, men efter overleverede tommelfingerregler. Konstruktionstegningen må betragtes som en af tidens helt store opfindelser indenfor skibsbyggeri, og det er enestående, at vi i Danmark har bevaret en håndfuld originale tegninger, der kan dateres til de første årtier af 1600-tallet. De tilskrives David Balfour, men enkelte er tegnet af selveste kong Christian den 4. Tegningerne er nogen af de ældste i verden og viser, hvordan den danske flåde blev udvidet med skibstyper, der var helt på forkant med tidens teknologiske udvikling. Ved byggeriet af HUMMEREN vil den originale tegning og den originale kontrakt blive suppleret med tekniske oplysninger fra arkæologiske skibsfund. Original tegning af orlogsskibet HUMMEREN, tilskrevet den skotske skibsbygmester David Balfour, som byggede ca. 30 skibe til Christian 4. Linjerne, som i plan, snit og opstalt markerer flakket, skibets bund og (I), den største bredde (II) og kobryggen, det øverste dæk (III) er fremhævet. Tegning: Keld Boysen.

5 Dett Nye Skib Anlangende Længde på køl: 40 alen Brede på Bjælker: 13 alen Forstævnen falder: 11½ alen Agterstævnen falder: 2 alen Hækbjælken bred: 7 ½ alen Skørtingen agter: 4 alen Dybde mellem hoveddæk og halvdæk: 3 alen Dybde mellem garnering og Underkant af hoveddæksbjælke: 3 alen Bredde på flak (bunden): 11½ alen Oplænger skal være tykke: 11 tommer Og opefter: 10, 9, 8, 7, 6 og 5 tommer Master, stænger, ræer, skibsbåd med sit udstyr, så vel som kahytter, som for og agterkastel fordrer, køjer og kahytter skal være vel udførte med paneler, vel snedkereret og udstyret med borde, bænke, køjer og alt hvad her skal bruges. Dertil skal han fremstille magasiner, kabyssen, kabelrum, sejlrummet, krudtmagasin, osv Foto af den oprindelige byggekontrakt for HUMMEREN, dateret Moderne transskription til højre. Model af HUMMERENs skrog, fremstillet på baggrund af konstruktionstegningen. Linjerne, for flakket, skibets bund (I), den største bredde (II) og kobryggen, det øverste dæk (III) er visualiseret med trælister. Modellen beviser, at tegningen kan anvendes til at bygge et skib. Model & foto: Christian Lemée. Til venstre: Skrogene af flere store skibe, bygget i og 1600-tallet blev udgravet på Christianshavn af Nationalmuseet i 1996 og Flere udtjente skibe var blevet hugget op og sænket med vilje for at danne fundamentet til en skibbro og en bradbænk. Grunden ejedes dengang af Christian 4 s skibsbygmester David Balfour, som anlagde et skibsværft. Her byggede han flere orlogsskibe, bl.a. et af HUMMEREN s søsterskibe.

6 Et attraktivt formidlingsprojekt HUMMEREN og det historiske skibsværft er en unik attraktion og kan blive et kulturhistorisk fyrtårn, som yder et vigtigt bidrag til et aktivt kulturliv i Køge og trækker folk til fra nær og fjern. Byggepladsen for HUMMEREN er et historisk skibsværft med både bedding og tilknyttede værksteder. Her vil man kunne følge skibets tilblivelse på et ægte, arbejdende værft med dets lugt af tjære, egetræ og beg, lyden af spanter der hugges ud, planker der saves, og heden fra ilden, som træet varmes over, før det kan sættes i skibets skrog. Man kan se og opleve, hvordan skibstømrere, borere, savskærere, smede, blokdrejere, rebslagere, sejlmagere, billedhuggere og mange andre håndværkere arbejder, og frivillige vil også få mulighed for at deltage i byggeriet af HUMMEREN. Et skibsværft i slutningen af 1600-tallet, efter Rålamb Et værft for HUMMEREN kan placeres på Køge Marina, hvor et stor nyopfyldt område er udlagt til rekreative og kulturelle formål. Her vil HUMMEREN udgøre en unik attraktion.

7 Renæssanceværftet som det kan tage sig ud på Køge Marina. Fotomontage: Keld Boysen. HUMMEREN og det historiske skibsværft er et sted, hvor viden omdannes til oplevelse. Det bliver et levende kulturprojekt, der virkeliggør et stykke Danmarkshistorie, som kan opleves af mennesker i alle aldre og alle steder fra. Man kan gå rundt på egen hånd, men man kan også vælge en rundvisning på værftet. Hverdag kl affyres en af skibets kanoner, betjent af dens kanonbesætning. Når røgen har lagt sig, kan man gå videre på opdagelse, for sig selv eller i en omvisningsgruppe, og fordybe sig i historien, håndværket og oplevelsen. Skulle sulten melde sig, kan man bestille de lækreste retter i gæstgiveriet og nyde dem, mens man betragter udsigten over Køge Bugt.

8 Et Noahs Ark for truede håndværk Med HUMMEREN og skabelsen af det historiske skibsværft grundlægges et videnscenter, et Noas ark for truede håndværk og Køge bliver foregangsby i forhold til at bevare og videreføre gamle håndværkstraditioner, der er i fare for at forsvinde. På videnscentret kan der tilbydes kvalificeret rådgivning og de specialiserede håndværkere kan løse opgaver indenfor de gamle håndværksfag på højeste niveau, ligesom der tilbydes kurser og uddannelse. Vigtige traditioner og nedarvet viden bliver på den måde bevaret og videreformidlet. Samtidig bliver både den sejlende og den landfaste kulturarv skibe og bygninger - bevaret og kan restaureres og vedligeholdes i overensstemmelse med de oprindelige byggemetoder, materialevalg og arbejdsprocesser. Køge by får med HUMMEREN og det historiske værft en turistattraktion i verdensklasse, og det anslås at til besøgende vil lægge vejen forbi, når man sammenligner med tilsvarende projekter i udlandet. Skibsbyggeri i Holland, efter Witsen Planker bliver bukket over ild. Rålamb 1691.

9 En sejlende ambassadør HUMMEREN udgør et vigtigt bindeled mellem de mange velbevarede 1600-tals huse, som findes i Køge og byens havn, som har været en væsentlig faktor i byens udvikling i middelalderen og renæssancen. HUMMEREN vil blive en sejlende ambassadør for Køge by, regionen og hele Danmark. Efter en vellykket søsætning, hvor byens borgere og de mange gæster har kunnet opleve HUMMEREN komme i vandet for allerførste gang, bliver skroget udrustet med master, kanoner og alt, hvad der hører til. Det rigges op, og en skønne dag fanger hørsejlene vinden. Nu kan skibet komme ud på det salte hav. Det besejler de fleste danske havnebyer, hvor det deltager i festligheder. Gæster kan komme ombord og bese, hvordan søfolk levede på flådens skibe i tallet, opleve hvordan artilleriet blev affyret og se admiralens og kongens egne kahytter. På dækket serveres der den samme mad, som man spiste i 1600-tallet. Mange vil nok undres over de trange kår og det barske liv, det måtte have været at tilbringe flere måneder i søen, før man endelig så land. Skoleklasser, foreninger og andre er ivrige besøgende, alle tager en uforglemmelig oplevelse med hjem. HUMMERENs første udenlandsrejse bringer det til Sverige og Norge, hvor det gæster de historiske havne. Senere går turen nordover for at holde farvandet fri for sørøvere, eller fange ulovlige hvalfiskere, før skibet sejler hjem til Køge. Undervejs har mange tusinder besøgt skibet, som udgør en fantastisk formidlingsplatform. Kaptajnens kahyt på rekonstruktionen af skibet BA- TAVIA, oprindeligt bygget i Holland i Søsætning af større skib i Holland, slutningen af 1600-tallet. Ukendt kunstner.

10 Et økonomisk bæredygtigt projekt At bygge skroget, aptere det, rejse master, slå sejl på ræerne, udruste det med funktionsdygtige kanoner kræver betydelige midler. Det anslås, at det koster 50 millioner kroner at bygge HUMMEREN. Byggeriet fordrer, at der opnås tilsagn om økonomisk støtte, som umiddelbart synes at kunne indhentes fra fonde, sponsorater fra virksomheder og private, EU-midler, m.m. Entreindtægter fra besøgende på værftet, og senere fra gæster som besøger skibet, bidrager til finansieringen af projektet. Drift Det er sigtet, at det færdige og funktionsdygtige skib skal kunne drives som rederi med det formål at tjene ind til dets drift og vedligeholdelse. Private såvel som virksomheder skal tilbydes muligheden for at leje sig ind på særlige rundvisninger, tage på udflugter, konference, fester eller længere sejltogter. Besætningen på HUMMEREN vil inddrage gæsterne i skibets manøvrering. Gæsterne vil blive aktive deltagere og en del af orlogsskibets mandskab.. Rekonstruktionstegning af orlogsskibet FIDES, som var af samme størrelse som HUMMEREN. Tegning: N.M. Probst

11 Konklusion Rundt om i Europa foregår der flere store skibsbygningsprojekter, hvor sigtet er at bygge rekonstruktioner af historiske skibe. I Nederlandene har Batavia Werf eksisteret i snart 20 år, hvor store renæssanceskibe, som ostindiefareren BATAVIA og orlogsskibet DE ZEVEN PROVINCIËN er blevet rekonstrueret. I Sverige har rekonstruktionen af det store handelsskib GÖTEBORG fra tallet foretaget en sørejse til Kina. I Frankrig bygges L HERMIONE, som er en tro kopi af en 1700-tals fregat. Disse skibsprojekter anvender egetræ indkøbt i Danmark. HUMMEREN kan bygges af de mange egetræer, som blev plantet landet over i starten af 1800-tallet, for at kunne genopbygge den danske flåde, efter at den var blevet ranet af englænderne i Nu står disse prægtige egetræer, såkaldte flådeege, klar til at blive anvendt. Mange af disse træer findes på godser og herregårde i Køges opland. At man i Danmark selv skulle anvende disse 200 år gamle træer til deres oprindelige formål, at bygge en autentisk rekonstruktion af Christian 4 s orlogsskib, burde være en selvfølge! KONTAKT: Christian Lemée Projektudvikler, arkitekt MAA, phd. Kulturafdelingen Køge Kommune Torvet Køge Tlf.: Følg projektet på FACEBOOK:

12 - Køge Kommune, layout: Boysen & Lemée i Køge Det kan lade sig gøre!

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Vision og Strategi 2006-2011 Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Layout: Ole Pettersson, Pettersson Grafik Tryk: TS Print Consult, oplag: 1000 stk. Fotos: Kirsten

Læs mere

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Forord... 3 Indsamling, undersøgelse og forskning... 3 Forhandlinger med Nationalmuseet om ny samarbejdsaftale... 4 Arkæologiske undersøgelser på

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Fartøjsbevaring i Danmark

Fartøjsbevaring i Danmark Fartøjsbevaring i Danmark Rapport udarbejdet af Skibsbevaringsfonden for Planstyrelsen Rapporten Fartøjsbevaring i Danmark blev udarbejdet af Skibsbevaringsfonden for Planstyrelsen og fremlagt i 1989.

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2 Indledning Fonden har i

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN Marts 2008 Årgang 37 nr. 1 TS TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN LANDSFORENINGEN FOR BEVARELSE AF ÆLDRE BRUGSFARTØJER TS-bestyrelse Formand Poul-Erik Clausen Karetmagerstien 3 8400 Ebeltoft 8634 2688/2339 3123

Læs mere

ERINDRINGER FRA RASMUS MØLLERS VÆRFT I FÅBORG I 1890'ERNE

ERINDRINGER FRA RASMUS MØLLERS VÆRFT I FÅBORG I 1890'ERNE ERINDRINGER FRA RASMUS MØLLERS VÆRFT I FÅBORG I 1890'ERNE Af VALDEMAR JØRGENSEN 1880 blev jeg født i Fåborg, hvor min far var isenkræmmer. Jeg tog realeksamen 1896 og kom så i lære hos gamle Rasmus Møller

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Copyright Det Historiske Hus ApS Indhold: Briterne kommer! Side 3 København belejres Side 6 Forhandling Side 9 Bombardement Side 12 Rygende Ruiner Side

Læs mere

September 2007 Årgang 36 nr. 3 ISSN0905-1635. Nybygning i sydspanien, februar 2007. Foto: Sven Bülow

September 2007 Årgang 36 nr. 3 ISSN0905-1635. Nybygning i sydspanien, februar 2007. Foto: Sven Bülow September 2007 Årgang 36 nr. 3 ISSN0905-1635 Nybygning i sydspanien, februar 2007. Foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: Redaktør Simon Hansen, Bygaden 72, Orø, 4300 Holbæk 2298 1674 / 5916 1674 post@simonhansen.dk

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører UDDANNELSER 2013 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året.

Læs mere

Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet

Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Bygninger ved vandet Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G 2 0 0 3 1 Bygninger ved vandet 2 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G 2 0 0 3 Titel: Bygninger ved

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Nordkapp tur. Med dette vil jeg ønske alle, der skal til Nordkapp en rigtig god tur

Nordkapp tur. Med dette vil jeg ønske alle, der skal til Nordkapp en rigtig god tur Nordkapp tur. En tur til Nordkapp står højt på mange menneskers ønskelister, det er ikke en helt billig tur, tvært imod. Derfor er der en ting, der ofte har undret mig, folk farer af sted for at komme

Læs mere

09. - 14. SEPTEMBER 2013

09. - 14. SEPTEMBER 2013 LIMFJORD TRÆSK 9. - 13. SEP T R Æ S K I B S S E J L A D S 09. - 14. SEPTEMBER 2013 - HOVEDSPONSOR FOR NORDENS STØRSTE TRÆSKIBSSEJLLADS - HOVEDSPONSOR FOR NORDENS STØRSTE TRÆ SE MOLANDS UDSTILLING PÅ HAVN

Læs mere

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 Feltet set fra VIKTORIA af Roskilde, Rum Regatta på Flensborg Fjord, hvor vi snart mødes til pinse. Foto Jakob Juel Sørensen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved,

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

Nr. 2 juni 2010 13. årgang

Nr. 2 juni 2010 13. årgang Nr. 2 juni 2010 13. årgang Venneforeningens blad juni 2010 1 Chefredaktør og ansvarshavende: Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen Redaktion: Peter Lindstrøm og Jens Møller. Grafisk konsulent: Finn

Læs mere

Februar 2015 Årgang 44 nr. 1 ISSN 0905-1635

Februar 2015 Årgang 44 nr. 1 ISSN 0905-1635 Februar 2015 Årgang 44 nr. 1 ISSN 0905-1635 Engang var der hundredvis af rebslagere i Danmark. Nu er der kun en enkelt fastansat af slagsen, Carsten Hvid på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Men han kan fortælle

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 + Billedanalyse. Lidt om Laurits Tuxen Maleren Laurits Tuxen blev

Læs mere

... En undervisningsavis fra. galathea3. - forskningens flagskib. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. galathea3. - forskningens flagskib. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2006 galathea3 - forskningens flagskib Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 G A L A T H E A 3 1202 Den kinesiske opfindelse nullet introduceres i europæisk matematik, som

Læs mere

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Skibsdagene på Fejø trækker flere og flere TS-medlemmer, heldigvis også unge og endnu yngre. Læs om det spændende program i år, der netop har mange tilbud til

Læs mere

April 2007 Årgang 36 nr. 2 ISSN0905-1635. Kalfatring og begning af stød - lige på mærket. Foto Sven Bülow

April 2007 Årgang 36 nr. 2 ISSN0905-1635. Kalfatring og begning af stød - lige på mærket. Foto Sven Bülow April 2007 Årgang 36 nr. 2 ISSN0905-1635 Kalfatring og begning af stød - lige på mærket. Foto Sven Bülow REDAKTIONEN: Redaktør Simon Hansen, Bygaden 72, Orø, 4300 Holbæk 2298 1674 / 5916 1674 post@simonhansen.dk

Læs mere

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Knivholt - folkets herregård 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Jubilæumsmagasin Udgivet af den selvejende institution Knivholt Hovedgård

Læs mere

Ledelsesberetning 2014

Ledelsesberetning 2014 1 Ledelsesberetning 2014 2014 blev et særligt år for vores grundlægger af skolen Theodora Lang. Vi har måske altid vidst, at hun var noget særligt i sin tid vi taler i dag om forandringer, om en ny skolereform,

Læs mere

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635 Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: (pr. 15.01.09) Redaktører: Andrea Gotved, Esrumvej 17a,II., 3000 Helsingør 2275 5135 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

danmarks flåde i 500 år

danmarks flåde i 500 år udgivet i samarbejde med blandt andet: DEN DANSKE MARITIME FOND Sikorsky Aircraft Corporation er førende indenfor design og produktion af helikoptere, der blandt andet benyttes af samtlige fem værn i det

Læs mere