Oldtiden med nye øjne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oldtiden med nye øjne"

Transkript

1 LIVET VED FJORDEN

2 Oldtiden med nye øjne Oldtiden er vores fælles udspring. Vi er rundet af årtusindernes skiftende livsbetingelser, og vi forstår os selv på baggrund af de historier, vi fortæller om vores fjerne fortid. Nogle gange kan vi føle os helt tæt på manden, der fældede skov med stenøksen, eller kvinden, der lagde guldsmykket i søen som en gave til guderne. Andre gange er fortidsmennesket så langt fra os, at vi ikke noget sted på jorden i dag ville møde så fremmedartede skikke og tankesæt. Fund og oldsager forandrer sig ikke, men det gør vores forståelse af dem og vores syn på de samfund, som de indgik i. Meget har ændret sig siden 1990 erne, hvor Museum Østjyllands eksisterende Oldtidsudstilling i Randers så dagens lys. Vores viden er blevet større, og vores forståelse af oldtiden på Randersegnen har udviklet sig. Det samme har vores syn på tidssvarende formidling og brugernes adfærd. Derfor planlægger Museum Østjylland at gennemføre en total omlægning af den nuværende oldtidsudstilling og lave en moderne, nyskabende iscenesættelse af vores spændende historier og enestående fund. Vi ønsker med en ny oldtidsudstilling at byde publikum indenfor til et nyt møde med oldtidens mennesker og deres livsvilkår. Der igennem vil vi invitere til refleksion over forskelligheder og ligheder, dengang og nu, og til, at man som besøgende retter et blik på sig selv med nye øjne.

3 Livet ved Fjorden Museum Østjylland er et nytænkende lokalmuseum, og det er ambitionen, at den kommende udstilling er nyskabende på nationalt plan, men forankret i vores særlige historie på lokalt plan. Udstillingens overordnede titel er Livet ved Fjorden, og det er livet og landskabets forandringer omkring Randers Fjord, der fungerer som gennemgående forankring for udstillingens historier. De lokale geografiske betingelser vil være en fællesnævner til alle tider, og publikum vil kunne møde oldtiden på deres helt egen plet i verden. Men samtidig var oldtidens samfund ikke lukkede om sig selv, og der trækkes hele tiden tråde ud til den store verden. Landskabet omkring Randers Fjord fortæller sin egen helt særlige historie. Det er skabt af istidens bræer og vandmasserne, der fulgte ved isens afsmeltning. De frugtbare jorde og enge omkring fjorden har altid været attraktive bosættelsesområder, og fjorden har til alle tider været en færdselsåre og et trafikalt knudepunkt for mennesker, der mødtes eller drog ud i verden. Udstillingen koreograferes så der hele vejen igennem er et overordnet greb, der skal afspejle et menneskes livsforløb med de tre vigtigste overgangsfaser: Fødsel, overgangen til voksenlivet og døden. Vi vil med scenograferede elementer i udstillingen visualisere dette greb, så der i stenalderafsnittet vil være en scene, der beretter om et menneskes fødsel, mens bronzealderafsnittet vil rumme en scene om overgangen til voksenlivet, og jernalderen vil i en scene markere overgangen til døden. Dette greb er udtænkt fordi, det vil skabe en dramaturgisk rød tråd i udstillingen, men også fordi vi ønsker at vise de livsvilkår, som er grundlæggende for os alle fra oldtid til nutid og ind i fremtiden.

4 Oplevelse Viden Eftertanke Mød uroksen! Ved ankomsten til udstillingen mødte du en kort visuel introduktion til landskabets forandringer fra nutiden og tilbage til oldtiden ved Randers Fjord. Du er kommet igennem en kold, hvid passage, hvor du mærkede istidens fygende vind. Nu træder du ind til den varme tætte urskov, som voksede omkring Randers Fjord i jægerstenalderen. Fornemmelsen i rummet er tæt og varm og du får lyst til at gå på opdagelse. Et sted kan du forsøge at sammensætte din menu, som levede du i jægerstenalderen. Du kan også finde det helt rigtige redskab til at fælde et træ eller skrabe skind, når du undersøger de små montrer, der er bygget ind i træstammerne. Så kommer du til en hytte. Her udspiller sig en historie om et barn, der fødes, og livet, der tager sin begyndelse. Et sted kan du prøve kræfter med stenalderjægerens fysiske udfordringer i jagten på skovens største byttedyr uroksen. Fra den tætte skov ledes du ud til den åbne Fjord, hvor du kan sejle i en stammebåd og møde fjordens dyreliv.

5 Fødslen livet døden Som i det omstående eksempel på et udstillingsafsnit ønsker vi at skabe en udstilling med dramatiske sceneskift og sansemættede rum. Men samtidig ønsker vi at skabe rolige passager, der indbyder til at tage ophold i udstillingen eller til at fordybe sig i deltaljerne ved en enkelt genstand. For at binde forløbet sammen vil der være nogle ankerpunkter i udstillingen, som går igen fra afsnit til afsnit og skaber struktur og overblik for den besøgende. Det overordnede greb livsforløbet vil flettes ind i udstillingen, således af fortællingen om fødslen og livets begyndelse vil være en del af stenalderafsnittet i form af hytte-installationen beskrevet ovenfor. I bronzealderen vil en anden installation fortælle om overgangen til voksenlivet og om rejser ud i verden, mens jernalderafsnittets installation vil fortælle om livets afslutning. Eksempelvis igennem billedfortællingen på vores interaktive runesten, hvor Eskild omkommer i havet. Ligesom vi allerede har gjort i en lang række projekter, vil vi inddrage fagpersoner inden for teater, kunst og arkitektur Scene Aktivitet Scene Aktivitet mm. i tilrettelæggelsen af de iscenesatte udstillingsdele. Vi ønsker at skabe stemninger og refleksioner. Fordybelse Fordybelse

6 Nogle genstande og fund er så enestående, at de fortjener plads til fordybelse i tekniske detaljer, fundhistorie og forskningsresultater. Andre genstande bliver fremhævet som ikoner, hvor ud fra almen menneskelige historier om livet fra fødsel til død fortælles. Fantastiske fund Alle gode historier i udstillingen tager udgangspunkt i nøje udvalgte genstande, fundsteder og arkæologiske resultater. En række ikoniske genstande er valgt ud for hvert udstillingsafsnit, hvor ud fra historierne fortælles, og det overordnede greb understøttes: Uroksekranie ( Fødslen Historien om de tidligste tider) Flintsegl/økse ( Barndommen Historien om agerbrugets første skridt) Ragekniv/pincet/tatovérnål ( Voksenlivet Historien om rejserne ud i verden og dannelse af identitet) Lerkar/torshammer/økse ( Døden Historien om rejsen til dødsriget, og om afslutningen på oltiden og fødslen af en ny religion kristendommen) Men ud over disse ikoner er der andre og endnu mere spektakulære fund, som den verdenskendte Mejlgård-køkkenmødding fra Ertebøllekulturen, moseliget Auningkvinden eller det nytilkomne unikke guldfund fra Spentrup. Omkring sådanne fund vil vi skabe et rent fokus på fundet i sig selv og give plads til fordybelsen i tekniske detaljer, fundhistorie og forskningsresultater.

7 Vi ønsker at inddrage mange stemmer og fagligheder og forestiller os én eller flere stationer i udstillingen, hvor personlige stemmer og ansigter hver især bidrager med nye vinkler til de samme emner, og derved også skaber forskellige indgange for den besøgende. Eksempelvis kunne temaet jagt være ledsaget af forskellige personers udtalelser; jægeren, arkæologen, antropologen, vildtkonsulenten osv. Samtidig vil vi skabe mulighed for, at den besøgendes egen stemme og blik på temaet også kan indlejres i sådanne stationer. Tag ophold Vi vil gerne imødekomme vores besøgendes behov for at stoppe op og fordybe sig eller for at fordøje indtrykkene. Opholdene kan tage form på forskellig måde. Den besøgende kan slå sig ned og fordybe sig i særligt spændende fund. Eksempelvis har museet allerede eksperimenteret med dybdegående formidling af det videnskabelige arbejde i forbindelse med analyser af Auningkvindens dragt, rekonstruktionen af hendes ansigt mm. Men der vil også være mulighed for at stoppe op og lade sig forføre af et stykke fiktion, som det kendes fra museets nye tiltag med filmatiseringen af små fortællinger fra oldtiden i projektet På besøg i jernalderlandsbyen. Ophold kan også foregå gennem aktiviteter, hvor den besøgende tager en udfordring op og prøver kræfter med uroksejagt eller vrider hjernen for at sammensætte den mest optimale jernaldermenu. I det hele taget vil vi gerne lægge op til en legende og humoristisk formidlingsform.

8 Oldtid for alle Vores nye oldtidsudstilling skal afspejle Museum Østjyllands særlige DNA. Det er blandt andet kendetegnende for museet, at vi gør os umage for at imødekomme alle målgrupper. De senere år har vi gennem en lang række projekter arbejdet med formidling af oldtiden rettet mod forskellige målgrupper. Projektet Museet som mødested havde til formål at udforske det brugerinddragende aspekt i forhold til oldtidsformidling generelt. Skolematerialet Møde mod oldtiden er skræddersyet til moderne oldtidsformidling for skolebørn, mens en brugerundersøgelse med et snævert fokus på de unge og det igangværende projekt Billedfortælling med Magiske sprækker for børn på 3-7 år er direkte målrettet specifikke brugergrupper. Der ud over arbejder museet med inddragelsen af frivillige og med nye tiltag for børn med særlige behov og for handicappede. I den nye oldtidsudstilling vil vi arbejde med spor, der kan appellere til forskellige typer af brugere. Det vil således være muligt at følge et nørdspor, et børnespor og måske kønsspefikke spor eller mere tematiske spor. Vi har god erfaring med formidling, der taler til alle sanser, og ved, at det er vigtigt at stimulere både det visuelle, auditive og taktile og at skabe gennemtænkt, intelligent interaktivitet. Denne variation i formidlingsformer vil være helt central i den nye oldtidsudstilling. Udstillingen kan opleves på forskellige måder alt efter hvilket spor, du følger. Måske kommer du alene og har god tid til at fordybe dig i nørdsporet den ene dag. Måske har du dit barnebarn i hånden næste gang, du kommer, og sammen prøver I børnesporet. Der vil være nye muligheder for hver gang, du besøger udstillingen.

9 Budget Udgifter Løn og honorarer Indholdsproduktion Design og udstillingsopbygning Projektledelse Konservering og montering PR IT-teknisk bistand Materialer mm. Montrer Belysning Øvrige materialer IT, hardware IT, software Foto og film Lyd, lyddesign, lyttestationer Design og bygning af modeller Rekonstruktioner Alarm Børneaktiviteter/undervisningsm Grafisk design og prodution Tryksager Oversætt else Illustrationer Markedsføring og pr Rejser, transport og forsikring Udgifter i alt Finansiering Museum Østjylland Randers Kommune Aarhus Fonde Finansiering i a lt Organisation, finansiering og tidsplan Museum Østjylland er et af de få danske museer, som har egen projekterende og udførende udstillingsafdeling. Med museets udstillingsarkitekt i spidsen koordinerer vi derfor selv design, indholdsproduktion og opbygning af udstillingerne. Det samlede budget for udstillingerne er godt 11 mio. kr., jf. detaljeret budget. Budgettet omfatter dels honorering af akademisk og teknisk personale og konsulenter, dels materialer, montrer, lys, IT mv. til udstillingens fysiske opbygning. Projektet finansieres af en kombination af Museum Østjyllands egne midler, støtte fra Randers Kommune, støtte fra Aarhus 2017 og støtte fra private fonde. Den samlede støtte fra private fonde forventes at være 5.6 mio. kr., Randers Kommune forventes at støtte med 2 mio. kr., Aarhus 2017 forventes at støtte med 2,5 mio. kr., mens Museum Østjyllands eget bidrag vil være knap 1 mio. kr. Udstillingen Livet ved fjorden forventes at åbne ultimo 2017 og være en del af fejringen af Århus som europæisk kulturhovedstad 2017.

10 Om Museum Østjylland Museum Østjylland blev skabt ved en fusion af Djurslands Museum, Museet for Syddjurs og Kulturhistorisk Museum Randers i Museet er at af Danmarks største lokalmuseer. Museum Østjylland driver besøgssteder i Randers, Ebeltoft og Grenaa og havde lige knap besøgende i Museet omsatte i 2013 for knap 31 mio. kr. og har en medarbejderstab, der tæller omkring 75 ansatte fordelt på ca. 55 årsværk. Museum Østjylland arbejder ud fra strategien Museum Østjylland for alle, som er vedtaget af museets præsidium i 2014, som og dækker perioden frem til Det helt centrale element i strategien er projektering og opbygning af nye udstillinger i museets bygninger i Grenaa og Randers. Det er nye udstillinger, hvor der er vægt på tilgængelighed for alle og inddragelse af brugerne i udviklingen af formidlingen.

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

Hvorfor går de ikke på museum i deres ferie og hvad skal der til, for at de gør?

Hvorfor går de ikke på museum i deres ferie og hvad skal der til, for at de gør? Hvorfor går de ikke på museum i deres ferie og hvad skal der til, for at de gør? Fælles projekt mellem Museet for Varde By og Omegn og Ringkøbing-Skjern Museum for udstillingsstederne Nymindegab Museum

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Dgs Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Fortællinger fra Gellerup/Toveshøj September 2012- november 2013 1 Indhold Introduktion... 5 Afgivelse af retten

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten OM ROCKmagneten E T B A N E B R Y D E N D E K O N C E P T Orange Stage - fotograf Nanna Kreutzmann, Rockphoto PROJEKTKONKURRENCE Bag projektet Bag idéen om ROCKmagneten

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Jon Dag Rasmussen. Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre

Jon Dag Rasmussen. Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre Jon Dag Rasmussen Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre Udgivet af Ensomme Gamles Værn 2013 Forord Børn elsker at få læst en historie. Mange har som børn fået læst højt, ofte i form af en godnathistorie

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING futurefarmers used by permission ALLE TALER OM VEJRET SubExpo2009 er en udstilling, der sætter fokus på individets adfærd i en globaliseret verden, hvor problemer

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere