ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL SIDE 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7"

Transkript

1 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG ROERE... side 6 nyt rotøj i aalborg roklub... side 10 TRADITIONER I AALBORG ROKLUB... side 16

2 BESTYRELSEN: Formand: KARSTEN HOLT Nørregade Aalborg Næstfomand: NIELS ØSTERGAARD Rosenvængets Alle Brønderslev Økonomichef: AAGE VEST PETERSEN Nordvestvej Aalborg HR-chef: SIMON LYNGSHEDE Mejsevej Nørresundby Projekt 25: JOHN FJELDSTED LARSEN SØREN BORGSTRØM-HANSEN GAR: Logistikchef: ERLING STEFFENSEN Digevangen Gistrup Rochef: FLEMMING DUE NIELSEN Ridefogedvej Aalborg AalborgRoklub.dk Kommunikationschef: ULRIK SAXAGER Digtervejen Aalborg SV Gamle Aalborg Roere: Formand AAGE NIELSEN Skøjtevej Svenstrup J AALBORG ROKLUB: Søsportsvej Aalborg Tlf.: Giro: AALBORG ROKLUB MEDLEMSBLAD: PETER LAUBEK Ansvarhavende: Skydebanevej 30, bolig 15, 1. sal 9000 Aalborg KARSTEN HOLT - se formand STEEN VILLADSEN Barken 30 B 9260 Gistrup MEDLEMSBLADET udkommer 6 gange årligt, ca. den 15. i de ulige måneder (januar, marts, osv.). Det er et debatforum, så derfor er artikler og indlæg forsynet afsenderens navn, så det er tydeligt hvis mening, der gengives. Næste roblad udkommer i marts måned - Deadline 15. febuar

3 Formanden har ordet Af Karsten Holt Godt nytår til alle medlemmer, annoncører og sponsorer. Jeg håber alle medlemmer er kommet godt ind i det nye år, og er godt i gang med at forberede sig til at ro en masse kilometer i sæson Resultatet på over km i 2012 forpligter jo. Vinteren er halvgående og vi kan ane sæsonstarten i det fjerne. Inden sæsonen skydes i gang skal vi afholde en af årets store begivenheder nemlig generalforsamlingen tirsdag, den 26. februar kl. 19, som jeg er sikker på vil finde stor interesse blandt medlemmerne. Se indkaldelsen og dagsorden andetsteds i bladet. På generalforsamlingen vil bestyrelsen traditionen tro sætte endeligt punktum for den forgangne sæson og fremlægge planerne for den kommende sæson i henhold til den ordinære dagsorden. Så mød op og få et indblik i og indflydelse på årets aktiviteter og selvfølgelig rokammeratligt samvær. Vinterhalvåret giver mange gode muligheder for forberedelse til sæsonen. Traditionen tro skal bådene gøres klar med Søren B ved roret og arbejdet forløber planmæssigt. Tak til Søren og til medlemmerne for indsatsen. Medlemmerne (formen) skal jo også vedligeholdes. Alle medlemmer skal kunne svømme 300m på forlangende. Træning kan ske i Sofiendalskolens svømmehal hver søndag kl. 17 til 18. Endelig kan alle som bekendt holde formen vedlige i motionsrummet, således at SPP-roningen (Sved-På-Panden) kan nå nye højder i Vi skal til stadighed vedligeholde og udvide staben af instruktører og styrmænd. Der afholdes både instruktør- og styrmandskurser primo Se aktivitetskalenderen for tidspunkterne. De, der måtte have interesse i at deltage i disse, må snarest henvende sig til et bestyrelsesmedlem. Straks i det nye år tager vi hul på klubaftener af vidt forskellig karakter. Førstehjælp står øverst på ønskesedlen og EnergiNord har også ønsket at optræde i klubben. Måtte der gemme sig et eller flere emner så fyr løs. Tidspunkterne offentliggøres i meget nær fremtid. Hold nu godt øje med vores hjemmeside og med mails fra roklubben, så du ikke går glip af spændende aktiviteter og godt kammeratskab. Ro motion ER go motion - hele året! Vi ses i klubben! Efterlysning af grundvandspunpe Erling Steffensen efterlyser den ene af klubbens grundvandspumper. Er der nogen, der er vidende om hvor pumpen befinder sig så meddel det snarest til Steff, da vi skal bruge den i tilfælde af indtrængende fjordvand i bådhallen. Skulle der være et af klubbens medlemmer, som har lånt den - så aflever straks pumpen i klubben og meddel det til Steff på telefon eller Strand PAVILLONEN - vi sætter alle sejl til VESTRE BÅDEHAVN AALBORG AALBORG ROKLUB 3

4 AKTIVITETS- KALENDER: FEBRUAR: 14. GAR Generalforsamling kl se dagsorden på side AR Generalforsamling kl se dagsorden på side 5 MARTS: 23. Rengøringsdag kl Standerhejsning kl APRIL: 13. og 14. Roskole MAJ: 4. og 5. Roskole 4. og 5. Løvspringstur i Grenå JUNI: 1. Venø rundt 16. Korttursstyrmandskursus Aalborg Regatta 23. Sankthans-fest AUGUST: 31. Klubbens fødselsdag SEPTEMBER: Løvfaldstur - ansv. klub ej fundet OKTOBER: 26. Flæskestegstur 27. Standerstrygning Husk svømning HVER SØNDAG fra kl.17 til 18 i Sofiendal Svømmehal. svømning aflyst 24. februar FORSIDE: Myten om, at vikingerne var uvaskede, uplejede rå roerkarle med fråden hængende om munden gælder ikke Aalborg Roklubs vikinger. Som det ses af Erik Myrhøjs snapshot, fremtræder vore veludrustede rosvende renvaskede efter den daglige storvask i Limfjorden. Redaktionen har sløret billedet for at sikre de tre helte et roligt nytår! Ny rochef i AR I AR. er det nemt at være rochef. Der er nogle faste rutiner og årets gang i bestyrelsen, at støtte sig til. Der kan indimellem være noget administration og projekter som skal / bør gennemføres. Når ovennævnte skal gennemføres, er det jo godt man har: Allan, John, Søren og Niels samt resten af bestyrelsen. Førnævnte er den direkte årsag til, at vi i år har roet 29 planlagte langture. Allan har hele tiden holdt mig opdateret på alt vedr. langture, således at reglerne er blevet fulgt. Yderligere har Niels, Søren og John endnu en gang gjort et fantastisk arbejde mhp. afvikling og udvikling af vores roskole. Vi må erkende, at pengene og tiden til roskolen er givet godt ud, idet vi konkret har fået mange faste og gode medlemmer. Medlemmer som ud over at ro, byder ind med div. tiltag i AR., altså en komplet integration har været en succes. Vi har roet km., hvilket er flot. Vi skal helt tilbage til 1981 for at finde et tilsvarende antal roede km. Yderligere har vi fået en positiv aktivitet i vores outriggerafd. Her er der en flok unge mennesker som ud over at være aktive i hele AR., aldrig har ordet nej i deres mund. Rochefen stopper. Jeg har fået nogle udfordringer på mit job, som jeg gerne vil følge op på. Derudover vil jeg gerne benytte AR. noget mere. Jeg har dog sagt ja til at hjælpe bestyrelsen med enkelte opgaver, hvis det måtte ønskes. På samme tid, skal medlemmerne vide, at de altså har en god og ansvarlig bestyrelse. Bestyrelsen repræsenterer den brede medlemsskare, hvor man ikke altid kan gøre den enkelte tilfreds og omvendt. Derfor slut op om bestyrelsen, evt. som nyt medlem. Faktisk en god fornemmelse, når medlemmerne virker tilfredse. Med rosportslig hilsen. Flemming Due Nielsen. 4 AALBORG ROKLUB

5 Hermed indkaldes til Ordinær generalforsamling i Aalborg Roklub Tirsdag den 26. februar 2013, kl Lokalitet: Aalborg Roklub Dagsordenen ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson. 3. Økonomichefen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af evt. indkomne forslag. 5. Gennemgang af bestyrelsens planer for den kommende sæson 2013, herunder godkendelse af budget 2013, og fastlæggelse af kontingent for Valg af bestyrelsesmedlemmer, iflg. 5. I ulige årstal er flg. på valg:: økonomichef Næstformand Human Ressource chef 7. Valg af 2 revisorer. 8. Beretning for dispositionsfonden og valg af formand for samme. 9. Eventuelt. Regnskab for 2012 og budget 2013 vil være fremlagt i klubben til gennemsyn senest en uge før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar Indkomne forslag vil blive fremlagt til medlemmernes gennemsyn, sammen med regnskab og budget. Aalborg Roklub er som sædvanlig vært ved et stykke brød og en kop kaffe under generalforsamlingen. Med venlig hilsen På vegne af bestyrelsen for Aalborg Roklub Karsten Holt Formand AALBORG ROKLUB 5

6 Foreningen Af Aage Nielsen Betyder Gamle at man skal være gråhåret eller tyndhåret for at være medlem af foreningen, eller betyder det, at man skal have roet i AR i rigtig mange år? Nej, for ifølge GARs love kan ethvert medlem eller tidligere medlem af Aalborg Roklub optages i GAR. Inden GARs love blev revideret i februar 2011 stod der dog, at man skulle have været medlem af AR i mindst 10 år samt være mindst 25 år gammel, inden man kunne optages i foreningen. GAR blev stiftet den 3. juni 1935 og har til formål at være bindeled mellem Aalborg Roklubs ældre medlemmer samt at støtte roklubben økonomisk og på anden måde. Den økonomiske støtte til AR administreres gennem en jubilæumsfond, som tilføres størstedelen af medlemmernes kontingentindbetalinger. At være bindeled mellem roklubbens medlemmer sikres bl.a. ved, at der ifølge lovene skal afholdes mindst 2 selskabelige sammenkomster om året, heraf skal den ene være med damer Det er normalt årets generalforsamling i februar, som er med spisning samt en candle light dinner i november, hvor damerne er inviteret med. GAR er en forening, som værner om traditioner, hvor ethvert tilløb til forandringer bliver mødt med højlydte kommentarer. Alt sker dog i kærlighed til datterselskabet (Roklubben) og i en munter tone medlemmerne imellem. Aage Nielsen Candle Light Dinner 2012 Af Aage Nielsen Vores Candle Light Dinner løb af stabelen lørdag den 10. november. Vel vidende at det var Mortens aften, var vi lidt spændte på at se hvor mange, som ville tilmelde sig, men heldigvis dukkede en stor del af den faste kerne op iklædt festligt humør, alt i alt var vi 38 personer til stede. Som tak for fremmødet blev Slagter Stillers mortenaftensmenu stillet på bordet, der var rigeligt med mad og sammen med en god vin fra Topp Vine var der ikke nogen som manglede noget. Ind imellem retterne underholdte husorkesteret med dejlig swingmusik. Om det er et aldersproblem eller det var den megen mad der gjorde at dansegulvet var sparsomt besøgt er ikke til at vide, men stemningen var storartet hele aftenen. Inden folket gik hjem blev der serveret gullasch suppe. ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA Garanti for kvalitet Håndværkervej Aalborg. Tlf antonlassen.dk 6 AALBORG ROKLUB

7 Det indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i AR s lokaler på 1. sal Torsdag, den 14. februar 2013 kl Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Børge Christoffersen! 2. Formandens beretning 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af 2 revisorer 7. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest fredag, den 8. februar Inden generalfiorsamlingen serveres der den sædvanlige menu: Kogt torsk med tilbehør Citronfromage Kaffe med småkager Pris inkl. 1 øl og 1 snaps 180,- kroner. Tilmelding senest, søndag den 10. februar 2013 til: Formanden, Aage Nielsen, telefon: eller mail: Alternativt på opslaget i roklubben, denne liste nedtages dog fredag den 8. februar. Inden generalforsamlingen er der, hvis aktuelt, optagelse af nye medlemmer. Bestyrelsen håber på det sædvanlige store fremmøde, således den ved, at medlemmerne står bag, når der igen skal træffes store beslutninger om GAR s og AR s fremtid. Med roer hilsen GAR s bestyrelse AALBORG ROKLUB 7

8 Tanker der opstod ved GAR candlelight ! Det er jo lidt tankevækkende, at Aalborg Roklub blev stiftet på Aalborg Teater i 1886, der var mødested for Aalborgs kultur og erhvervselite. Stedet hvor man opførte tragedier og komedier. Hvor man kunne opleve intriger og illusioner hvor man ved hjælp af Holbergs komedier kunne opleve hvorledes den kloge kunne narre den mindre kloge. Ej blot til lyst! Knap 50 år efter gav det et afkast nemlig stiftelsen af GAR, det skete i juni Nu kunne vi jo i vores naivitet tro, at det skete i klubhuset, da sommeren havde gjort sit indtog, men nej. Stiftelsen foregik på det sted hvor Aalborgs overklasse holdt til, når man skulle spise og underholdes nemlig det legendariske Kilden, hvor Hotel Hvide Hus er placeret i dag. I hvilken retning har GAR så bevæget sig gennem de sidste 77 år, når der skulle festes. Er man stadig højt på strå. Sætter man stadig pris på skønne kvinder, lækker mad, musik og bægerklang - eller er det kun oldboysroning, Copenhagen Harbour Race og motionsrummet, der tæller? På det musikalske område startede det jo en årrække med kapelmester Kaj Julian i Kilden. Dengang var man ikke klar over at wienermusik ikke var fint nok til oplyste mennesker. Så en overgang festede og dansede GAR til et bredt udvalg af musik fra rejsegrammofon på Kristenstrupgård. Der kunne høres plader lige fra Der går altid både tilbage med Holger Fællessanger - og til In the Mood med Glen Miller. I dag er GAR uden tvivl på sit højeste musikalske niveau. En epoke, der startede med Trio van GAR er den dag i dag under stadig musikalsk udvikling. En gang blev AR`s redaktion spurgt af et uoplyst medlem om det virkelig kunne være rigtigt, at de 3 bogstaver i GAR stod for Giv Aldrig Ret - vi kom pludselig i tvivl - her måtte vi blive et svar skyldig - for med den perlerække af gamle GAR formænd vi erindrer - var der måske noget om snakken. Tænk på originaler som Kringeling, Moosdorf, Skrald, Rap, Støckel, Helge Foss, Poul Erik Trolle, Michael Richter, Hans Nygaard, John Terp og Per Nygaard - det kunne godt tyde på at GAR er tvetydigt og betyder Gammel Aalborg Roer - Giv Aldrig Ret. En GAR formand uden skarpe kanter har hidtil været utænkelig. Han ville ikke kunne overleve en generalforsamlig. Nuværende formand Aage Nielsen kan ikke klassificeres endnu, men originaliseringen er i fuld gang. Her ved seneste candlelightaften, der blev afholdt Mortensaften, trådte Aage tydeligvis i karakter. Ved GAR sammenkomster har der altid hersket stor konservatisme m.h.t. hvad der kan serveres. Der har med større eller mindre held været forsøgt med forskelligt: Sildebord, saltmad, harevildt, wienersnitsel, spidsbryst og ikke mindst klassikeren kogt torsk til generalforsamlingen. Aage trådte tydeligvis i karakter da han fik gennemført, at der for første gang i GAR`s historie blev serveret stegt and og så blev årets candlelightaften afholdt på selve Mortensaften. Det bliver meget spændende at høre om formanden står til Kølhaling på GAR`s kommende generalforsamling. Redaktionens udsendte 8 AALBORG ROKLUB

9 En for alle og alle for en Fire gode rokammerater skal lige have form og fysik på plads, så de er klar til julens kulinariske strabadser.sammenligningen med De tre musketerer lå lige for. Hvem af rosvendene, der kan sammenlignes med Athos, den følelsesladede, der elskede vin, Porthos, den vilde, der gerne udfordrede 2 på èn gang, Aramis den fredsommelige og åndelige eller fægtetalentet DÀrtagnan er et åbent spørgsmål, de herrer kan drøfte i omklædningsrummet: Fra venstre ser vi Esben Thorning, Jacob Eschen, Erik Busse og Jens Christoffersen. AALBORG ROKLUB 9

10 Nyt Rotøj i Aalborg Roklub 10 AALBORG ROKLUB Af Niels Østergård Det har længe været et stort ønske fra bestyrelsens side at det skulle ske en fornyelse af vores tilbud på rotøj. Dels fordi det er relativt dyrt for klubben at have diverse T-shirt, bukser, dragter osv. på lager, dels fordi der til stadighed sker en udvikling af den kvalitet som tøjet sys i her tænkes specielt på komfort og åndbarhed af det tøj vi kan tilbyde Aalborg Roklub. Tøjet handles derfor fremover via internettet. På den måde kan vi hele tiden tilbyde nye og tidssvarende produkter til klubbens medlemmer. Samtidig vil vi få mindre lagerkapacitet, så de penge der hidtil har været bundet i lager kan frigøres til klubbens andre aktiviteter. På dette grundlag har Aalborg Roklub indgået et samarbejde med firmaet Chopar, som blandt andet leverer rotøj til landsholdet. Det er kvalitetstøj der leveres og tøj som er meget anvendeligt, det være sig både sommer og vinter. Aalborg Roklub har fået sin egen del af hjemmesiden Bestyrelsen har udvalgt en mindre del af Chopars sortiment som klubbens medlemmer kan købe med en ekstra rabat. Prisen fremgår af hjemmesiden. Sortimentet kan udvides efter behov. Det er selvfølgelig muligt også at indkøbe fra sidens almindelige sortiment. Pt. består klub-bens sortiment af følgende tilbud: Rojakke, Rovest Varm Trainer Kortærmet T-shirt m. logo Langærmet T-shirt Tights m. indlæg, Tights u. indlæg, Tights lange og Warmtights lange Klubben har endvidere introduceret en ny rodragt/tricot med et nyt snit. Foreløbig er der bestilt 10 af slagsen til medlemmer der har ønsket en ny dragt. Vi håber I vil tage godt imod den. Disse dragter er specialfremstillet og kan kun bestilles med min. 5 dragter ad gangen. 1. Gå ind på 2. Log ind i boksen i venstre side med følgende - Brugernavn: Aalborg Roklub - Password: aalborg 3. Herefter kommer der en menu frem under Kundelogin, der hedder Aalborg Roklub. Tryk på Aalborg Roklub. 4. Du kan nu handle ud fra det ønskede sortiment. Held og lykke.. Klubben vil have et mindre lager af de forskellige størrelser så vi på den måde kan opnå den bedste pasform.

11 NYT FRA LANGTURSUDVALGET: Til sommer udbyder DFfR s Motions- og Tur-Udvalg (MTU) følgende tre ture: Uge 27 ( ) og uge 28 ( ): Canal de la Deule i Frankrig Belgien/Frankrig To ens ture: Flod- og kanalroning med indlagte sluser i flot terræn hen over grænsen mellem de to lande og med udgangspunkt i den franske by Lille. Du kan læse hele programmet og finde tilmeldingsblanket på og det samme gør sig gældende for årets tredje tur: For 3. gang (Alle gode gange tre!) arrangeres en tur i Danmark denne gang ud fra Sønderborg gennem Flensborg fjord samt rundt omkring øen Als. Hver af turene er på ca. 225 km og har plads til 19 deltagere (foruden 2 turledere). Begge ture vil også blive opslået på opslagstavlen. Der er tilmelding senest den 1. marts og du skal have din tilmeldingsblanket påtegnet hos AR s bestyrelse, der hermed bekræfter, at du er i en sådan ro-form, at du opfylder betingelserne for at kunne deltage i netop den tur og at klubben, hvis det bliver nødvendigt, kan stille en båd til rådighed for turen! Vil du også se bedre ud..? - så kom ind til os og få en snak med Steen Som medlem af Aalborg roklub på køb af komplet brille får du20% Bruger du kontaktlinser? - Medlemmer af Aalborg Roklub får 10% på kontaktlinser BREDEGADE 8. AALBORG Forevisning af klubblad med navn nødvendig AALBORG ROKLUB 11

12 De frivillige - er hverdagshelte Af Steen Dahl Pedersen, kommunikationschef i DIF Fredag den 28. september er national frivillighedsdag. En dag, hvor vi i Danmark fejrer de frivillige.flere hundredtusinde danskere er som frivillige med til at binde Danmark sammen på tværs af køn, alder, uddannelse, job og etnicitet. Sådan er det også i DIF-idrætten, hvor frivillige ledere, trænere og andre, der hjælper til i foreningerne, sikrer fysisk aktivitet til danske børn, unge, voksne og ældre. Min egen familie er én af de mange, der nyder frugten af et velfungerende dansk foreningsliv. Begge mine børn spiller fodbold i den lokale idrætsforening. Min kone er med i løbeklubben, og jeg selv i svømmeklubben. Så idrætten fylder godt i vores families hverdag. Men uden Anders, Mads, Stine, Klara, Dennis og alle de andre, der yder en indsats hver uge i klubberne, så gik den ikke. Hverdagshelte er de. Sammen med alle de andre frivillige landet over. Uden Anders, Mads, Stine, Klara, Dennis og alle de andre, der yder en indsats hver uge i klubberne, så gik den ikke. Frivilligheden har det generelt godt i Danmark. Danskerne vil gerne yde en frivillig indsats. 45 procent af befolkningen har udført frivilligt arbejde inden for de seneste 12 måneder. 42 procent af dem vil gerne gøre mere. Samtidig vil 55 procent af de, der ikke udfører frivilligt arbejde i dag, gerne gøre det. Det viser en helt frisk YouGov-undersøgelse udført for nyhedsbrevet Momentum. Det er meget positivt og et godt afsæt for den videreudvikling af breddeidrætten, der finder sted inden for en række idrætsgrene i disse år. Men der er også skyer på himlen. Når vi i DIF tager temperaturen på de frivillige i vores foreningspanel, er der et par tendenser, der slår igennem i svarene. VÆRDIEN AF DE FRIVILLIGE For det første, at foreningslivet i stigende grad bliver bureaukratiseret: Regler om voksendiskrimination, hvor for mange medlemmer over 25 år trækker tilskuddet ned; gennemførelse af APV hos frivillige, der udfører administrative opgaver; og bøvlede ansøgningsprocedurer for at få træningstider for blot at nævne tre eksempler. Kommunen er for de fleste idrætsforeninger den samarbejdspartner, der har størst indflydelse på de vilkår, de frivillige i foreningen virker under. Hvis kommunerne vil understøtte, at endnu flere udfører frivilligt arbejde, kan et afsæt være at se på samspillet mellem foreningsliv og kommune. Er det tilstrækkeligt fleksibelt? Sammen med fire kommuner gennemfører vi i DIF forsøg, der skal gøre hverdagen nemmere for foreningerne. For det andet svarer de frivillige, at de gerne vil anerkendes for deres indsats. Det handler ikke om kroner og øre, men om at føle, at deres indsats er værdsat. Og selv om kommunerne er begyndt at få øjnene op for værdien af de frivilliges arbejde, og fx gennemfører lokale frivillighedsdage, så skal den anerkendelse ikke kun komme fra offentlig side. Den bør naturligvis også komme fra alle vi danskere, der i hverdagen har gavn af det arbejde, de frivillige lægger i foreningerne. Frivillig Fredag er en ny tradition, der blev indført sidste år, fordi 2011 var europæisk frivillighedsår. Det er alle tiders med en årlig frivillighedsdag, hvor de frivillige er i fokus. Men det er vigtigt også på årets øvrige 364 dage at have blikket rettet mod værdien af den indsats, de frivillige yder.og på hvordan rammevilkårene for deres arbejde kan forbedres. For de frivillige gør en forskel. Uden dem ville vi ikke have så rigt et foreningsliv i Danmark, som det er tilfældet. 12 AALBORG ROKLUB

13 Nye medlemmer i 2013 Roskole Nye medlemmer i Aalborg Roklub skal gennem den obligatoriske roskole. Her sikrer vi at alle får den nødvendige instruktion og hjælp til en god start med rosporten. Klubben tilbyder nu på 3. år nye medlemmer en turbo-start med en startweekend med intensiv roskole. I 2013 er der 2 startweekender: Nye medlemmer kan kan vælge at starte enten april, begge dage kl eller maj, også kl Efter startweekenden skal man deltage i 4-5 træningsaftener med instruktør, hvor vi finpudser teknikken. Fællesroning Herefter kan alle deltage i klubbens fællesroning gange om ugen - hvor vi kan sikre at alle kommer på vandet. Tilmelding Interesserede kan læse mere på vores hjemmeside hvor man også kan tilmelde sig roskolen. AF John Fjelsted Larsen, AALBORG ROKLUB 13

14 Atter i år indkaldte Steff til opstilling af Berlinmuren, der skal forhindre fjordvandet i at oversvømme omklædning, hall og bestyrelseslokale. Der var mødt en snes mand op til morgenappel og opgaven blev løst. Stor tak til mandskabet fra Eftermiddagsroerne og Team Torsdag. 14 AALBORG ROKLUB

15 TILBUD: Af Børge Christoffersen Er du interesseret i at købe et rosæde? Prisen ligger mellem 100 og 125 kr. På dette link kan du se, hvordan det ser ud. php?selproduct=79&submit=go Hvis du er interesseret, skal du skrive dig på listen, der er på opslagstavlen i klubben eller sende en mail til med angivelse af navn. Sæderne vil blive leveret inden sæsonstart Hilsen Allan Pedersen Til orientering kan jeg oplyse, at der ved morgenroningens afslutning en dag stod en amerikaner i bådehallen. Han præsenterede sig som Scott Larsen - medarbejder ved Den Danske Pioneer - en dansk avis i USA. Han fik en guided rundvisning i klubben og tog nogle fotos, og jeg bandt ham efter bedste beskub nogle historier på ærmet. Han fik det seneste eksemplar af robladet. Han fik min mail-adresse og har lovet at sende resultatet fra avisen. Han skriver i øvrigt om sine oplevelser på: denmark.dk blogs Scott Nothing Rotten in Denmark Grafisk produktion med fokus på miljø Brochurer, magasiner, foldere og løsblade Rapporter, bøger, kataloger og forretningspapirer Print, kopi og variabelt tryk Plakater, skilte, roll-ups og banner Design og web-løsninger LYNGVEJ AALBORG TLF AALBORG ROKLUB 15

16 Traditioner i Aalborg Roklub..! Af Bjarne Pedersen 1. Def. jf. Nudansk Ordbog af Tradition : at overlevere / at overgive. 2. Min def. : Den eneste kontakt vi har med vores fortid / forgængere er vores Traditioner. 3. Hvor mange Traditioner har vi i AR, og hvor langt går de tilbage i tid? (Stand erhejsning - Båddåb - Generalforsamling - Kanindåb - Fødselsdagsfrokost -Standerstrygning m.m). 4. Hvornår kan en aktivitet betragtes som en Tradition i AR? 5. Skal vi værne om vores Traditioner el. har vi som ungdommen mest brug for at rive det gl. ned og bygge vores egne traditioner op, for at næste generation kan rive dem ned? Jeg vil byde ind med en aktivitet i AR som jeg mener bør betragtes som en Tradition, det er den årlige Julebadning! Julebadningen startede i 1964 da John Terp og undertegnede besluttede at samle alle tidligere og daværende Kaproere til et saunamøde den 24 december kl Formålet var at mødes med de gamle kaproere der var i Aalborg for at fejre julen med deres familier, og for at høre nyt fra deres liv. Altså en aktivitet der er 48 år og snart holder 50 års jubilæum. Så vidt vides har der alle årene været Julebadning! Allerede under denne første Julebadning, blev der taget hul på Historier (hændelser i det forgange år som blev fortalt mere el mindre sandfærdigt, men til megen morskab for dem det ikke gik ud over). Disse historier er blevet en fast bestanddel af den årlige Julebadning. En anden ting som også blev indført 1964 var turen i fjorden (en Manddomsprøve som startede med at en ikke navngiven person udtaler til en anden ikke navngiven person : Du tør ikke hoppe i fjorden ). Denne årlige Manddomsprøve har været fast, selv om vandet nogle år har været STIFT, dvs at der måtte hugges hul på isen! De roere der ikke kom med i fjorden, har måttet høre for det ved passende lejligheder. 50 års jubilaren 16 AALBORG ROKLUB

17 Niels Erik Pedersen (Niller), påstår stædigt at han en gang har været med i fjorden den 24 december, men vi er nogle der påstår at han ALDRIG har været med, vi kan i hvert fald ikke finde vidner. Hedengange Frank Petersen deltog også i saunaen, men iført fuld påklædning. Selv om han var der i halve timer er der aldrig blevet konstateret sved på hans pande?? Peter Laubek kom et år til skade, da han huggede hul på isen og ville fjerne en isflage, som ridsede hans maveskind. Så det er ikke ufarligt at deltage i Julebadning. En tredje fast bestanddel er at Henrik Vejlstrup (gl. kaproer bosiddende i USA i mange år) ringer og ønsker hans gl. rokammerater God jul & Godt Nytår. En fjerde aktivitet der er af nyere dato, er vejning af kropsvægten, for at se hvor mange der er vokset sig så store, at de kan blive medlem af 0,1 ton klubben. Højeste vægt giver automatisk formandskabet. For andet år i træk blev Peter Sigfred IKKE formand. Efterhånden er det ikke kun gl. Kaproere der deltager, men et bredt udpluk af klubbens medlemmer. Traditionen tro mødtes en flok AR Roere den 24. december 2012 i Roklubben ca Nogle løb en tur nogle træner i robassin nogle i motionscenter andre kun badning. Alle sluttede i saunaen med historiefortællinger og de seneste løgnehistorier. Da alle kroppene var svedige var der folkevandring til slæbestedet som er affyringsrampe for svømmeturen i Limfjorden (tidligere kaldet Klisterkanalen). Da der ikke er EU kontrollører til stede vides ikke hvor mange der kom i fjorden af de ca. 20 roere der var til Julebadet? Efterfølgende ind under bruseren for at blive ren igen (før i tiden var der et stort behov for at blive skrubbet ren efter svømmeturen, da fjorden havde udløb fra div. slagterier men som dengang blev påstået: hvis du ikke kan tåle at komme i fjorden, kan du ikke blive rigtig roer). Afslutning med sauna, hvor der var håneret til de ikke deltagende i svømmeturen. Alle ønskede hinanden god jul, og alle drog veltilpasse hjem til julebordet ca Hitliste: Kilometerstatistik gennem 25 år ÅR KAP + Lang- I alt motion ture km på hjemmesiden kan du se antal roede km helt tilbage til 1933 AALBORG ROKLUB 17

18 Rostatistikken er interessant læsning! Sæson 2012 blev usædvanlig med hensyn til antal roede kilometer. Se oversigt over roede kilometer gennem de sidste 25 år. Allan Pedersen toppede endnu en gang med 3160 km. Meget fornemt. Efterfulgt af John Terp, Niels Østergaard og Steen Christiansen, der alle efter hård indbyrdes konkurrence, roede over 1700 km. I øvrigt er det spændende at læse om hvor mange ture, der er roet dagligt og på langture. Ligeledes at se hvor mange kilometer de enkelte medlemmer har roet. Stor tak til Jens Brandt klubbens webmaster. I Team Torsdag har et af teamets højt estimerede medlemmer Jørgen Hyhne med baggrund i kilometerstatistikken ment, at et garvet medlem af Team Torsdag, trods langvarigt fysisk handicap, på genial vis har tilkæmpet sig en plads i toppen af kilometerstatistikken.. En præstation, der bør hædres. Jørgen Hyhne har derfor fremstillet en særdeles smuk medalje. Om det er kunst eller fornemt håndværk blev diskuteret. Konklusionen blev, at det var fornemt håndværk. Forskellen på kunst og håndværk er jo, at der kræves sagkundskab for at bedømme godt håndværk - og sagkundskaben var til stede. Medaljen er udført i forskellige metaller. En baggrund i klubbens farver marineblå baggrund med rødt malteserkors omkranset af gyldent filigranarbejde og med smukt håndfilet kobberror i midten. Modtageren, der aldrig har lagt skjul på, at han er tilhænger af kongehuset, og går ind for det med kors og bånd og stjerner vil utvivlsomt bære denne smukke anerkendelse sammen med Guldåren ved fremtidige sammenkomster i roklubregi. I julemåneden gik redaktionen med vedkommende gennem forhallen, hvor han efterlyste billederne af dronningen og prinsgemalen. Måske erindrer I, at han i egenskab af formand for GAR ved jubilæumsfesten i Marineforeningen, som den naturligste ting i verden placerede sig under billedet af Frederik den 9. Der er ingen tvivl om, at hædersmanden vil bære Hyhnes Styrmandsmedalje med ære. Af de tilbagelagte 1795 km er der ganske vist enkelte roede km, men de skal ikke give skår i glæden. Vores hædersmand har virkelig varetaget sit job som styrmand seriøst. Han har så vidt det overhovedet har været muligt - fulgt den planlagte rute under hensyntagen til de internationale søvejsregler. Der har ganske vist, i løbet af sæsonen, været lidt kontroverser med farvandsafmærkninger og den skide færgefart, men det har altid været p.g.a. for lidt styrefart, uheldig placering af grundafmærkninger, slingers m.v. i forhold til strøm og vind. Aldrig forårsaget af dårligt sømandskab. Næste år vil vor mand yderligere fremme sikkerheden til søs, ved i større omfang benytte Pligten (etten) som udkik! Hvis I ikke allerede har gættet det - var det ingen ringere end tidligere roklubejer John T. Terp, der for sin helt specielle indsats på å, hav og fjord i 2012, der modtog Hyhnes Styrmandsmedalje. Stort tillykke. Redaktionen 18 AALBORG ROKLUB

19 Udvikling Af Vagn Thidemann Tidsånden kræver harmonisering, centralisering og fusion. Er man ikke opmærksom, risikerer vi at blive hensat til en smagsneutral verden med produkter som Mc Donalds burgere, Hardys vin, Arlas minimælk og Becel. Aalborg Roklub og Aalborg Dameroklub er rundet af en tid med forskel, hvis muligheder kunne dyrkes ved forskellige lejligheder. Det var en tid, hvor en mand var en mand, og en dame var en kvinde. Det var en tid, hvor roning var baglæns roning med historiske rødder fra jernalder og vikingetid, og materiellet fremstod som et forfinet udtryk for en lang udvikling. Kvindekampens succes ses dagligt i kvindernes overtagelse af mandlige dyder og symboler. Sent i udviklingshistorien overtog kvinderne bukser, først i form af mamelukker under skørterne, siden som regulære beklædningsgenstande på lige fod med habitjakker og slips. Den helt store ændring af mand-/kvindeforholdet er i de seneste år udtrykt ved kvindernes påvirkning af den mandlige psyke ved en markant ændring af mænds beklædning uden praktisk hensyntagen til den anatomiske forskel, der formodentlig stadig er gældende: Mænd bevæger sig rundt i tilværelsen uden tissehul*) i underbukserne! Det har til alle tider været et mandligt privilegiun at kunne stå op og lade sit vand, mens kvinder har været tvunget til at sætte sig i trængende situationer (hvor ofte har man ikke set mænd stå i vejkanten, mens kvinder bevæger sig i tænkt skjul i siddende stilling). Manniken Pis er et kendt symbol på mænds fortrinsstilling i tidligere tid, men da det endnu ikke er lykkedes kvinderne med stående vandladning, føres kampen over på mændenes område: Ingen gylp*) i underbukserne (pants)!!! Man bærer tights, ligesom damerne. Hvor ydmygende må det ikke føles for en ung mand stående foran en tissekumme på et toilet, at han for en simpel vandladnings skyld må afføre sig hele underbeklædningen. Han tisser på kvindernes betingelser! Yngste barn i en familie med mor, to storesøstre og (heldigvis) en far er af og til i lære som dreng, og stor var hans stolthed, da han som stor dreng kunne vise, at han lige akkurat kunne nå op over kummens kant og lade sit vand stående ligesom far. I lighedskampens ånd kunne man forlange, at han tissede siddende, ligesom man, dog uden held, har forsøgt at fratage piger lysten til at lege mor med dukker. Men når disse tegn på urimelig harmonisering dukker op, må man være på vagt. Er det rimeligt, at medlemmerne i én af Danmarks sidste herreroklubber skal påtvinges en holdning som værende de sidste bagstræberiske dinosaurer, der kæmper mod udviklingen, fordi man forsøger at holde sit holdningsmæssige domæne fri af utidig indblanding? Er det rimeligt, at man i Aalborg Herreroklub af hensyn til damer skal slå brættet ned efter endt toiletbesøg? Regler for toiletterne i baderummet burde give sig selv, så længe dette stadig er kvindefrit område: Det er forbudt at slå brættet ned! Hvad angår toiletterne på 1. sal kan man af hensyn til eventuelle gæster formulere det mere blidt: Slå venligst sædet op efter brug. *) Der er ingen resultater med tissehul i Den Danske Ordbog. Gylp:(jf.: I Begyndelsen af Aarhundredet var Ordet, tilligemed Tingen, paa Veie til at gaae af Brug (sml. Forhen brugde Mandfolk Gylp paa deres Buxer, men nu Klap eller Smække. VSO.), men er nu igjen alm. over hele Landet hos dets Befolkning. AALBORG ROKLUB 19

20 Runde fødselsdage: Klubben og redaktionen ønsker hermed tillykke med fødselsdagen til nedennævnte medlemmer: 60 år: Michael Hermansen - 9. januar Claus Aasøe Rasmussen marts 70 år: Bent Christensen - 9. marts 75 år: Bent Mølgaard Andersen januar - vi si r TILLYKKE Tak..! TAK til alle jer, der kom og var med til at gøre min fødselsdag festlig og hyggelig! Og tak for alle de fine gaver, jeg modtog på dagen. Mange hilsner Allan Petersen Tillykke til Bent Mølgaard Han kom til verden på solsiden i det herrens år 1938 på det fornemme hvide palæ Royal lige vest for Limfjordsbroen, hvilket forklarer hans lidt majestætiske fremtoningspræg. Den 25. januar fylder Mr. Team Torsdag 75 år. Bent Mølgaard har siden sin entre i AR i jubilæumsåret 1986 klaret mange forskellige hverv i klubben. I de første mange år var Bent en af de aktive forældre i kapafdelingen, hvor sønnen Mads var i træning under Frank Pedersen. Senere da motionsrummet skulle færdiggøres indvendigt, sagde Bent ja til at være formand for den kreds af medlemmer, der skulle udføre denne omfattende opgave. På et tidspunkt arbejdede klubberne på Søsportsvej på at få en robane i Nørredybet - her var Bent selvskrevet som formand og koordinator. Mange husker sikkert også Bent som en særdeles påpasselig kasserer i GAR i Helge Foss`s formandstid. I saunaen tales stadig om den gang Helge Foss i et letsindigt øjeblik lovede generalforsamlingen en grøn håndslukker på GAR`s regning - her kunne Bent meddele, at det var ikke muligt at finde økonomisk dækning i nogen af GAR`s små specialkasser til betaling af øl. Mest kendt er Bent uden tvivl for sin indsats i Team Torsdag, som han var med til at stifte og i en årrække formand Bent er en af arkitekterne bag de særdeles komplicerede optagelsesregler til Team Torsdag. Ved festlige lejligheder i klubben har vi, så sent som før jul, oplevet Bent`s skønne stemme fremføre visen om Vardes Vilde Liv samt uddrag fra forskellige operetter. Vi ønsker dig hjertelig tillykke med de 75 år og håber vi stadig har mange år til gode i Hannes og dit selskab, såvel til søs som på land. Team Torsdag 20 AALBORG ROKLUB

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Standerhejsning 2013 SØNDAG 24. MARTS KL. 10.00

Standerhejsning 2013 SØNDAG 24. MARTS KL. 10.00 MARTS / APRIL 2013 NR. 2. 72. årgang Standerhejsning 2013 SØNDAG 24. MARTS KL. 10.00 - mød frem og vær med til at skabe en festlig start på rosæson. Klubben er - som traditionen byder - vært ved et traktement

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere