ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL SIDE 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7"

Transkript

1 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG ROERE... side 6 nyt rotøj i aalborg roklub... side 10 TRADITIONER I AALBORG ROKLUB... side 16

2 BESTYRELSEN: Formand: KARSTEN HOLT Nørregade Aalborg Næstfomand: NIELS ØSTERGAARD Rosenvængets Alle Brønderslev Økonomichef: AAGE VEST PETERSEN Nordvestvej Aalborg HR-chef: SIMON LYNGSHEDE Mejsevej Nørresundby Projekt 25: JOHN FJELDSTED LARSEN SØREN BORGSTRØM-HANSEN GAR: Logistikchef: ERLING STEFFENSEN Digevangen Gistrup Rochef: FLEMMING DUE NIELSEN Ridefogedvej Aalborg AalborgRoklub.dk Kommunikationschef: ULRIK SAXAGER Digtervejen Aalborg SV Gamle Aalborg Roere: Formand AAGE NIELSEN Skøjtevej Svenstrup J AALBORG ROKLUB: Søsportsvej Aalborg Tlf.: Giro: AALBORG ROKLUB MEDLEMSBLAD: PETER LAUBEK Ansvarhavende: Skydebanevej 30, bolig 15, 1. sal 9000 Aalborg KARSTEN HOLT - se formand STEEN VILLADSEN Barken 30 B 9260 Gistrup MEDLEMSBLADET udkommer 6 gange årligt, ca. den 15. i de ulige måneder (januar, marts, osv.). Det er et debatforum, så derfor er artikler og indlæg forsynet afsenderens navn, så det er tydeligt hvis mening, der gengives. Næste roblad udkommer i marts måned - Deadline 15. febuar

3 Formanden har ordet Af Karsten Holt Godt nytår til alle medlemmer, annoncører og sponsorer. Jeg håber alle medlemmer er kommet godt ind i det nye år, og er godt i gang med at forberede sig til at ro en masse kilometer i sæson Resultatet på over km i 2012 forpligter jo. Vinteren er halvgående og vi kan ane sæsonstarten i det fjerne. Inden sæsonen skydes i gang skal vi afholde en af årets store begivenheder nemlig generalforsamlingen tirsdag, den 26. februar kl. 19, som jeg er sikker på vil finde stor interesse blandt medlemmerne. Se indkaldelsen og dagsorden andetsteds i bladet. På generalforsamlingen vil bestyrelsen traditionen tro sætte endeligt punktum for den forgangne sæson og fremlægge planerne for den kommende sæson i henhold til den ordinære dagsorden. Så mød op og få et indblik i og indflydelse på årets aktiviteter og selvfølgelig rokammeratligt samvær. Vinterhalvåret giver mange gode muligheder for forberedelse til sæsonen. Traditionen tro skal bådene gøres klar med Søren B ved roret og arbejdet forløber planmæssigt. Tak til Søren og til medlemmerne for indsatsen. Medlemmerne (formen) skal jo også vedligeholdes. Alle medlemmer skal kunne svømme 300m på forlangende. Træning kan ske i Sofiendalskolens svømmehal hver søndag kl. 17 til 18. Endelig kan alle som bekendt holde formen vedlige i motionsrummet, således at SPP-roningen (Sved-På-Panden) kan nå nye højder i Vi skal til stadighed vedligeholde og udvide staben af instruktører og styrmænd. Der afholdes både instruktør- og styrmandskurser primo Se aktivitetskalenderen for tidspunkterne. De, der måtte have interesse i at deltage i disse, må snarest henvende sig til et bestyrelsesmedlem. Straks i det nye år tager vi hul på klubaftener af vidt forskellig karakter. Førstehjælp står øverst på ønskesedlen og EnergiNord har også ønsket at optræde i klubben. Måtte der gemme sig et eller flere emner så fyr løs. Tidspunkterne offentliggøres i meget nær fremtid. Hold nu godt øje med vores hjemmeside og med mails fra roklubben, så du ikke går glip af spændende aktiviteter og godt kammeratskab. Ro motion ER go motion - hele året! Vi ses i klubben! Efterlysning af grundvandspunpe Erling Steffensen efterlyser den ene af klubbens grundvandspumper. Er der nogen, der er vidende om hvor pumpen befinder sig så meddel det snarest til Steff, da vi skal bruge den i tilfælde af indtrængende fjordvand i bådhallen. Skulle der være et af klubbens medlemmer, som har lånt den - så aflever straks pumpen i klubben og meddel det til Steff på telefon eller Strand PAVILLONEN - vi sætter alle sejl til VESTRE BÅDEHAVN AALBORG AALBORG ROKLUB 3

4 AKTIVITETS- KALENDER: FEBRUAR: 14. GAR Generalforsamling kl se dagsorden på side AR Generalforsamling kl se dagsorden på side 5 MARTS: 23. Rengøringsdag kl Standerhejsning kl APRIL: 13. og 14. Roskole MAJ: 4. og 5. Roskole 4. og 5. Løvspringstur i Grenå JUNI: 1. Venø rundt 16. Korttursstyrmandskursus Aalborg Regatta 23. Sankthans-fest AUGUST: 31. Klubbens fødselsdag SEPTEMBER: Løvfaldstur - ansv. klub ej fundet OKTOBER: 26. Flæskestegstur 27. Standerstrygning Husk svømning HVER SØNDAG fra kl.17 til 18 i Sofiendal Svømmehal. svømning aflyst 24. februar FORSIDE: Myten om, at vikingerne var uvaskede, uplejede rå roerkarle med fråden hængende om munden gælder ikke Aalborg Roklubs vikinger. Som det ses af Erik Myrhøjs snapshot, fremtræder vore veludrustede rosvende renvaskede efter den daglige storvask i Limfjorden. Redaktionen har sløret billedet for at sikre de tre helte et roligt nytår! Ny rochef i AR I AR. er det nemt at være rochef. Der er nogle faste rutiner og årets gang i bestyrelsen, at støtte sig til. Der kan indimellem være noget administration og projekter som skal / bør gennemføres. Når ovennævnte skal gennemføres, er det jo godt man har: Allan, John, Søren og Niels samt resten af bestyrelsen. Førnævnte er den direkte årsag til, at vi i år har roet 29 planlagte langture. Allan har hele tiden holdt mig opdateret på alt vedr. langture, således at reglerne er blevet fulgt. Yderligere har Niels, Søren og John endnu en gang gjort et fantastisk arbejde mhp. afvikling og udvikling af vores roskole. Vi må erkende, at pengene og tiden til roskolen er givet godt ud, idet vi konkret har fået mange faste og gode medlemmer. Medlemmer som ud over at ro, byder ind med div. tiltag i AR., altså en komplet integration har været en succes. Vi har roet km., hvilket er flot. Vi skal helt tilbage til 1981 for at finde et tilsvarende antal roede km. Yderligere har vi fået en positiv aktivitet i vores outriggerafd. Her er der en flok unge mennesker som ud over at være aktive i hele AR., aldrig har ordet nej i deres mund. Rochefen stopper. Jeg har fået nogle udfordringer på mit job, som jeg gerne vil følge op på. Derudover vil jeg gerne benytte AR. noget mere. Jeg har dog sagt ja til at hjælpe bestyrelsen med enkelte opgaver, hvis det måtte ønskes. På samme tid, skal medlemmerne vide, at de altså har en god og ansvarlig bestyrelse. Bestyrelsen repræsenterer den brede medlemsskare, hvor man ikke altid kan gøre den enkelte tilfreds og omvendt. Derfor slut op om bestyrelsen, evt. som nyt medlem. Faktisk en god fornemmelse, når medlemmerne virker tilfredse. Med rosportslig hilsen. Flemming Due Nielsen. 4 AALBORG ROKLUB

5 Hermed indkaldes til Ordinær generalforsamling i Aalborg Roklub Tirsdag den 26. februar 2013, kl Lokalitet: Aalborg Roklub Dagsordenen ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson. 3. Økonomichefen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af evt. indkomne forslag. 5. Gennemgang af bestyrelsens planer for den kommende sæson 2013, herunder godkendelse af budget 2013, og fastlæggelse af kontingent for Valg af bestyrelsesmedlemmer, iflg. 5. I ulige årstal er flg. på valg:: økonomichef Næstformand Human Ressource chef 7. Valg af 2 revisorer. 8. Beretning for dispositionsfonden og valg af formand for samme. 9. Eventuelt. Regnskab for 2012 og budget 2013 vil være fremlagt i klubben til gennemsyn senest en uge før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar Indkomne forslag vil blive fremlagt til medlemmernes gennemsyn, sammen med regnskab og budget. Aalborg Roklub er som sædvanlig vært ved et stykke brød og en kop kaffe under generalforsamlingen. Med venlig hilsen På vegne af bestyrelsen for Aalborg Roklub Karsten Holt Formand AALBORG ROKLUB 5

6 Foreningen Af Aage Nielsen Betyder Gamle at man skal være gråhåret eller tyndhåret for at være medlem af foreningen, eller betyder det, at man skal have roet i AR i rigtig mange år? Nej, for ifølge GARs love kan ethvert medlem eller tidligere medlem af Aalborg Roklub optages i GAR. Inden GARs love blev revideret i februar 2011 stod der dog, at man skulle have været medlem af AR i mindst 10 år samt være mindst 25 år gammel, inden man kunne optages i foreningen. GAR blev stiftet den 3. juni 1935 og har til formål at være bindeled mellem Aalborg Roklubs ældre medlemmer samt at støtte roklubben økonomisk og på anden måde. Den økonomiske støtte til AR administreres gennem en jubilæumsfond, som tilføres størstedelen af medlemmernes kontingentindbetalinger. At være bindeled mellem roklubbens medlemmer sikres bl.a. ved, at der ifølge lovene skal afholdes mindst 2 selskabelige sammenkomster om året, heraf skal den ene være med damer Det er normalt årets generalforsamling i februar, som er med spisning samt en candle light dinner i november, hvor damerne er inviteret med. GAR er en forening, som værner om traditioner, hvor ethvert tilløb til forandringer bliver mødt med højlydte kommentarer. Alt sker dog i kærlighed til datterselskabet (Roklubben) og i en munter tone medlemmerne imellem. Aage Nielsen Candle Light Dinner 2012 Af Aage Nielsen Vores Candle Light Dinner løb af stabelen lørdag den 10. november. Vel vidende at det var Mortens aften, var vi lidt spændte på at se hvor mange, som ville tilmelde sig, men heldigvis dukkede en stor del af den faste kerne op iklædt festligt humør, alt i alt var vi 38 personer til stede. Som tak for fremmødet blev Slagter Stillers mortenaftensmenu stillet på bordet, der var rigeligt med mad og sammen med en god vin fra Topp Vine var der ikke nogen som manglede noget. Ind imellem retterne underholdte husorkesteret med dejlig swingmusik. Om det er et aldersproblem eller det var den megen mad der gjorde at dansegulvet var sparsomt besøgt er ikke til at vide, men stemningen var storartet hele aftenen. Inden folket gik hjem blev der serveret gullasch suppe. ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA Garanti for kvalitet Håndværkervej Aalborg. Tlf antonlassen.dk 6 AALBORG ROKLUB

7 Det indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i AR s lokaler på 1. sal Torsdag, den 14. februar 2013 kl Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Børge Christoffersen! 2. Formandens beretning 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af 2 revisorer 7. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest fredag, den 8. februar Inden generalfiorsamlingen serveres der den sædvanlige menu: Kogt torsk med tilbehør Citronfromage Kaffe med småkager Pris inkl. 1 øl og 1 snaps 180,- kroner. Tilmelding senest, søndag den 10. februar 2013 til: Formanden, Aage Nielsen, telefon: eller mail: Alternativt på opslaget i roklubben, denne liste nedtages dog fredag den 8. februar. Inden generalforsamlingen er der, hvis aktuelt, optagelse af nye medlemmer. Bestyrelsen håber på det sædvanlige store fremmøde, således den ved, at medlemmerne står bag, når der igen skal træffes store beslutninger om GAR s og AR s fremtid. Med roer hilsen GAR s bestyrelse AALBORG ROKLUB 7

8 Tanker der opstod ved GAR candlelight ! Det er jo lidt tankevækkende, at Aalborg Roklub blev stiftet på Aalborg Teater i 1886, der var mødested for Aalborgs kultur og erhvervselite. Stedet hvor man opførte tragedier og komedier. Hvor man kunne opleve intriger og illusioner hvor man ved hjælp af Holbergs komedier kunne opleve hvorledes den kloge kunne narre den mindre kloge. Ej blot til lyst! Knap 50 år efter gav det et afkast nemlig stiftelsen af GAR, det skete i juni Nu kunne vi jo i vores naivitet tro, at det skete i klubhuset, da sommeren havde gjort sit indtog, men nej. Stiftelsen foregik på det sted hvor Aalborgs overklasse holdt til, når man skulle spise og underholdes nemlig det legendariske Kilden, hvor Hotel Hvide Hus er placeret i dag. I hvilken retning har GAR så bevæget sig gennem de sidste 77 år, når der skulle festes. Er man stadig højt på strå. Sætter man stadig pris på skønne kvinder, lækker mad, musik og bægerklang - eller er det kun oldboysroning, Copenhagen Harbour Race og motionsrummet, der tæller? På det musikalske område startede det jo en årrække med kapelmester Kaj Julian i Kilden. Dengang var man ikke klar over at wienermusik ikke var fint nok til oplyste mennesker. Så en overgang festede og dansede GAR til et bredt udvalg af musik fra rejsegrammofon på Kristenstrupgård. Der kunne høres plader lige fra Der går altid både tilbage med Holger Fællessanger - og til In the Mood med Glen Miller. I dag er GAR uden tvivl på sit højeste musikalske niveau. En epoke, der startede med Trio van GAR er den dag i dag under stadig musikalsk udvikling. En gang blev AR`s redaktion spurgt af et uoplyst medlem om det virkelig kunne være rigtigt, at de 3 bogstaver i GAR stod for Giv Aldrig Ret - vi kom pludselig i tvivl - her måtte vi blive et svar skyldig - for med den perlerække af gamle GAR formænd vi erindrer - var der måske noget om snakken. Tænk på originaler som Kringeling, Moosdorf, Skrald, Rap, Støckel, Helge Foss, Poul Erik Trolle, Michael Richter, Hans Nygaard, John Terp og Per Nygaard - det kunne godt tyde på at GAR er tvetydigt og betyder Gammel Aalborg Roer - Giv Aldrig Ret. En GAR formand uden skarpe kanter har hidtil været utænkelig. Han ville ikke kunne overleve en generalforsamlig. Nuværende formand Aage Nielsen kan ikke klassificeres endnu, men originaliseringen er i fuld gang. Her ved seneste candlelightaften, der blev afholdt Mortensaften, trådte Aage tydeligvis i karakter. Ved GAR sammenkomster har der altid hersket stor konservatisme m.h.t. hvad der kan serveres. Der har med større eller mindre held været forsøgt med forskelligt: Sildebord, saltmad, harevildt, wienersnitsel, spidsbryst og ikke mindst klassikeren kogt torsk til generalforsamlingen. Aage trådte tydeligvis i karakter da han fik gennemført, at der for første gang i GAR`s historie blev serveret stegt and og så blev årets candlelightaften afholdt på selve Mortensaften. Det bliver meget spændende at høre om formanden står til Kølhaling på GAR`s kommende generalforsamling. Redaktionens udsendte 8 AALBORG ROKLUB

9 En for alle og alle for en Fire gode rokammerater skal lige have form og fysik på plads, så de er klar til julens kulinariske strabadser.sammenligningen med De tre musketerer lå lige for. Hvem af rosvendene, der kan sammenlignes med Athos, den følelsesladede, der elskede vin, Porthos, den vilde, der gerne udfordrede 2 på èn gang, Aramis den fredsommelige og åndelige eller fægtetalentet DÀrtagnan er et åbent spørgsmål, de herrer kan drøfte i omklædningsrummet: Fra venstre ser vi Esben Thorning, Jacob Eschen, Erik Busse og Jens Christoffersen. AALBORG ROKLUB 9

10 Nyt Rotøj i Aalborg Roklub 10 AALBORG ROKLUB Af Niels Østergård Det har længe været et stort ønske fra bestyrelsens side at det skulle ske en fornyelse af vores tilbud på rotøj. Dels fordi det er relativt dyrt for klubben at have diverse T-shirt, bukser, dragter osv. på lager, dels fordi der til stadighed sker en udvikling af den kvalitet som tøjet sys i her tænkes specielt på komfort og åndbarhed af det tøj vi kan tilbyde Aalborg Roklub. Tøjet handles derfor fremover via internettet. På den måde kan vi hele tiden tilbyde nye og tidssvarende produkter til klubbens medlemmer. Samtidig vil vi få mindre lagerkapacitet, så de penge der hidtil har været bundet i lager kan frigøres til klubbens andre aktiviteter. På dette grundlag har Aalborg Roklub indgået et samarbejde med firmaet Chopar, som blandt andet leverer rotøj til landsholdet. Det er kvalitetstøj der leveres og tøj som er meget anvendeligt, det være sig både sommer og vinter. Aalborg Roklub har fået sin egen del af hjemmesiden Bestyrelsen har udvalgt en mindre del af Chopars sortiment som klubbens medlemmer kan købe med en ekstra rabat. Prisen fremgår af hjemmesiden. Sortimentet kan udvides efter behov. Det er selvfølgelig muligt også at indkøbe fra sidens almindelige sortiment. Pt. består klub-bens sortiment af følgende tilbud: Rojakke, Rovest Varm Trainer Kortærmet T-shirt m. logo Langærmet T-shirt Tights m. indlæg, Tights u. indlæg, Tights lange og Warmtights lange Klubben har endvidere introduceret en ny rodragt/tricot med et nyt snit. Foreløbig er der bestilt 10 af slagsen til medlemmer der har ønsket en ny dragt. Vi håber I vil tage godt imod den. Disse dragter er specialfremstillet og kan kun bestilles med min. 5 dragter ad gangen. 1. Gå ind på 2. Log ind i boksen i venstre side med følgende - Brugernavn: Aalborg Roklub - Password: aalborg 3. Herefter kommer der en menu frem under Kundelogin, der hedder Aalborg Roklub. Tryk på Aalborg Roklub. 4. Du kan nu handle ud fra det ønskede sortiment. Held og lykke.. Klubben vil have et mindre lager af de forskellige størrelser så vi på den måde kan opnå den bedste pasform.

11 NYT FRA LANGTURSUDVALGET: Til sommer udbyder DFfR s Motions- og Tur-Udvalg (MTU) følgende tre ture: Uge 27 ( ) og uge 28 ( ): Canal de la Deule i Frankrig Belgien/Frankrig To ens ture: Flod- og kanalroning med indlagte sluser i flot terræn hen over grænsen mellem de to lande og med udgangspunkt i den franske by Lille. Du kan læse hele programmet og finde tilmeldingsblanket på og det samme gør sig gældende for årets tredje tur: For 3. gang (Alle gode gange tre!) arrangeres en tur i Danmark denne gang ud fra Sønderborg gennem Flensborg fjord samt rundt omkring øen Als. Hver af turene er på ca. 225 km og har plads til 19 deltagere (foruden 2 turledere). Begge ture vil også blive opslået på opslagstavlen. Der er tilmelding senest den 1. marts og du skal have din tilmeldingsblanket påtegnet hos AR s bestyrelse, der hermed bekræfter, at du er i en sådan ro-form, at du opfylder betingelserne for at kunne deltage i netop den tur og at klubben, hvis det bliver nødvendigt, kan stille en båd til rådighed for turen! Vil du også se bedre ud..? - så kom ind til os og få en snak med Steen Som medlem af Aalborg roklub på køb af komplet brille får du20% Bruger du kontaktlinser? - Medlemmer af Aalborg Roklub får 10% på kontaktlinser BREDEGADE 8. AALBORG Forevisning af klubblad med navn nødvendig AALBORG ROKLUB 11

12 De frivillige - er hverdagshelte Af Steen Dahl Pedersen, kommunikationschef i DIF Fredag den 28. september er national frivillighedsdag. En dag, hvor vi i Danmark fejrer de frivillige.flere hundredtusinde danskere er som frivillige med til at binde Danmark sammen på tværs af køn, alder, uddannelse, job og etnicitet. Sådan er det også i DIF-idrætten, hvor frivillige ledere, trænere og andre, der hjælper til i foreningerne, sikrer fysisk aktivitet til danske børn, unge, voksne og ældre. Min egen familie er én af de mange, der nyder frugten af et velfungerende dansk foreningsliv. Begge mine børn spiller fodbold i den lokale idrætsforening. Min kone er med i løbeklubben, og jeg selv i svømmeklubben. Så idrætten fylder godt i vores families hverdag. Men uden Anders, Mads, Stine, Klara, Dennis og alle de andre, der yder en indsats hver uge i klubberne, så gik den ikke. Hverdagshelte er de. Sammen med alle de andre frivillige landet over. Uden Anders, Mads, Stine, Klara, Dennis og alle de andre, der yder en indsats hver uge i klubberne, så gik den ikke. Frivilligheden har det generelt godt i Danmark. Danskerne vil gerne yde en frivillig indsats. 45 procent af befolkningen har udført frivilligt arbejde inden for de seneste 12 måneder. 42 procent af dem vil gerne gøre mere. Samtidig vil 55 procent af de, der ikke udfører frivilligt arbejde i dag, gerne gøre det. Det viser en helt frisk YouGov-undersøgelse udført for nyhedsbrevet Momentum. Det er meget positivt og et godt afsæt for den videreudvikling af breddeidrætten, der finder sted inden for en række idrætsgrene i disse år. Men der er også skyer på himlen. Når vi i DIF tager temperaturen på de frivillige i vores foreningspanel, er der et par tendenser, der slår igennem i svarene. VÆRDIEN AF DE FRIVILLIGE For det første, at foreningslivet i stigende grad bliver bureaukratiseret: Regler om voksendiskrimination, hvor for mange medlemmer over 25 år trækker tilskuddet ned; gennemførelse af APV hos frivillige, der udfører administrative opgaver; og bøvlede ansøgningsprocedurer for at få træningstider for blot at nævne tre eksempler. Kommunen er for de fleste idrætsforeninger den samarbejdspartner, der har størst indflydelse på de vilkår, de frivillige i foreningen virker under. Hvis kommunerne vil understøtte, at endnu flere udfører frivilligt arbejde, kan et afsæt være at se på samspillet mellem foreningsliv og kommune. Er det tilstrækkeligt fleksibelt? Sammen med fire kommuner gennemfører vi i DIF forsøg, der skal gøre hverdagen nemmere for foreningerne. For det andet svarer de frivillige, at de gerne vil anerkendes for deres indsats. Det handler ikke om kroner og øre, men om at føle, at deres indsats er værdsat. Og selv om kommunerne er begyndt at få øjnene op for værdien af de frivilliges arbejde, og fx gennemfører lokale frivillighedsdage, så skal den anerkendelse ikke kun komme fra offentlig side. Den bør naturligvis også komme fra alle vi danskere, der i hverdagen har gavn af det arbejde, de frivillige lægger i foreningerne. Frivillig Fredag er en ny tradition, der blev indført sidste år, fordi 2011 var europæisk frivillighedsår. Det er alle tiders med en årlig frivillighedsdag, hvor de frivillige er i fokus. Men det er vigtigt også på årets øvrige 364 dage at have blikket rettet mod værdien af den indsats, de frivillige yder.og på hvordan rammevilkårene for deres arbejde kan forbedres. For de frivillige gør en forskel. Uden dem ville vi ikke have så rigt et foreningsliv i Danmark, som det er tilfældet. 12 AALBORG ROKLUB

13 Nye medlemmer i 2013 Roskole Nye medlemmer i Aalborg Roklub skal gennem den obligatoriske roskole. Her sikrer vi at alle får den nødvendige instruktion og hjælp til en god start med rosporten. Klubben tilbyder nu på 3. år nye medlemmer en turbo-start med en startweekend med intensiv roskole. I 2013 er der 2 startweekender: Nye medlemmer kan kan vælge at starte enten april, begge dage kl eller maj, også kl Efter startweekenden skal man deltage i 4-5 træningsaftener med instruktør, hvor vi finpudser teknikken. Fællesroning Herefter kan alle deltage i klubbens fællesroning gange om ugen - hvor vi kan sikre at alle kommer på vandet. Tilmelding Interesserede kan læse mere på vores hjemmeside hvor man også kan tilmelde sig roskolen. AF John Fjelsted Larsen, AALBORG ROKLUB 13

14 Atter i år indkaldte Steff til opstilling af Berlinmuren, der skal forhindre fjordvandet i at oversvømme omklædning, hall og bestyrelseslokale. Der var mødt en snes mand op til morgenappel og opgaven blev løst. Stor tak til mandskabet fra Eftermiddagsroerne og Team Torsdag. 14 AALBORG ROKLUB

15 TILBUD: Af Børge Christoffersen Er du interesseret i at købe et rosæde? Prisen ligger mellem 100 og 125 kr. På dette link kan du se, hvordan det ser ud. php?selproduct=79&submit=go Hvis du er interesseret, skal du skrive dig på listen, der er på opslagstavlen i klubben eller sende en mail til med angivelse af navn. Sæderne vil blive leveret inden sæsonstart Hilsen Allan Pedersen Til orientering kan jeg oplyse, at der ved morgenroningens afslutning en dag stod en amerikaner i bådehallen. Han præsenterede sig som Scott Larsen - medarbejder ved Den Danske Pioneer - en dansk avis i USA. Han fik en guided rundvisning i klubben og tog nogle fotos, og jeg bandt ham efter bedste beskub nogle historier på ærmet. Han fik det seneste eksemplar af robladet. Han fik min mail-adresse og har lovet at sende resultatet fra avisen. Han skriver i øvrigt om sine oplevelser på: denmark.dk blogs Scott Nothing Rotten in Denmark Grafisk produktion med fokus på miljø Brochurer, magasiner, foldere og løsblade Rapporter, bøger, kataloger og forretningspapirer Print, kopi og variabelt tryk Plakater, skilte, roll-ups og banner Design og web-løsninger LYNGVEJ AALBORG TLF AALBORG ROKLUB 15

16 Traditioner i Aalborg Roklub..! Af Bjarne Pedersen 1. Def. jf. Nudansk Ordbog af Tradition : at overlevere / at overgive. 2. Min def. : Den eneste kontakt vi har med vores fortid / forgængere er vores Traditioner. 3. Hvor mange Traditioner har vi i AR, og hvor langt går de tilbage i tid? (Stand erhejsning - Båddåb - Generalforsamling - Kanindåb - Fødselsdagsfrokost -Standerstrygning m.m). 4. Hvornår kan en aktivitet betragtes som en Tradition i AR? 5. Skal vi værne om vores Traditioner el. har vi som ungdommen mest brug for at rive det gl. ned og bygge vores egne traditioner op, for at næste generation kan rive dem ned? Jeg vil byde ind med en aktivitet i AR som jeg mener bør betragtes som en Tradition, det er den årlige Julebadning! Julebadningen startede i 1964 da John Terp og undertegnede besluttede at samle alle tidligere og daværende Kaproere til et saunamøde den 24 december kl Formålet var at mødes med de gamle kaproere der var i Aalborg for at fejre julen med deres familier, og for at høre nyt fra deres liv. Altså en aktivitet der er 48 år og snart holder 50 års jubilæum. Så vidt vides har der alle årene været Julebadning! Allerede under denne første Julebadning, blev der taget hul på Historier (hændelser i det forgange år som blev fortalt mere el mindre sandfærdigt, men til megen morskab for dem det ikke gik ud over). Disse historier er blevet en fast bestanddel af den årlige Julebadning. En anden ting som også blev indført 1964 var turen i fjorden (en Manddomsprøve som startede med at en ikke navngiven person udtaler til en anden ikke navngiven person : Du tør ikke hoppe i fjorden ). Denne årlige Manddomsprøve har været fast, selv om vandet nogle år har været STIFT, dvs at der måtte hugges hul på isen! De roere der ikke kom med i fjorden, har måttet høre for det ved passende lejligheder. 50 års jubilaren 16 AALBORG ROKLUB

17 Niels Erik Pedersen (Niller), påstår stædigt at han en gang har været med i fjorden den 24 december, men vi er nogle der påstår at han ALDRIG har været med, vi kan i hvert fald ikke finde vidner. Hedengange Frank Petersen deltog også i saunaen, men iført fuld påklædning. Selv om han var der i halve timer er der aldrig blevet konstateret sved på hans pande?? Peter Laubek kom et år til skade, da han huggede hul på isen og ville fjerne en isflage, som ridsede hans maveskind. Så det er ikke ufarligt at deltage i Julebadning. En tredje fast bestanddel er at Henrik Vejlstrup (gl. kaproer bosiddende i USA i mange år) ringer og ønsker hans gl. rokammerater God jul & Godt Nytår. En fjerde aktivitet der er af nyere dato, er vejning af kropsvægten, for at se hvor mange der er vokset sig så store, at de kan blive medlem af 0,1 ton klubben. Højeste vægt giver automatisk formandskabet. For andet år i træk blev Peter Sigfred IKKE formand. Efterhånden er det ikke kun gl. Kaproere der deltager, men et bredt udpluk af klubbens medlemmer. Traditionen tro mødtes en flok AR Roere den 24. december 2012 i Roklubben ca Nogle løb en tur nogle træner i robassin nogle i motionscenter andre kun badning. Alle sluttede i saunaen med historiefortællinger og de seneste løgnehistorier. Da alle kroppene var svedige var der folkevandring til slæbestedet som er affyringsrampe for svømmeturen i Limfjorden (tidligere kaldet Klisterkanalen). Da der ikke er EU kontrollører til stede vides ikke hvor mange der kom i fjorden af de ca. 20 roere der var til Julebadet? Efterfølgende ind under bruseren for at blive ren igen (før i tiden var der et stort behov for at blive skrubbet ren efter svømmeturen, da fjorden havde udløb fra div. slagterier men som dengang blev påstået: hvis du ikke kan tåle at komme i fjorden, kan du ikke blive rigtig roer). Afslutning med sauna, hvor der var håneret til de ikke deltagende i svømmeturen. Alle ønskede hinanden god jul, og alle drog veltilpasse hjem til julebordet ca Hitliste: Kilometerstatistik gennem 25 år ÅR KAP + Lang- I alt motion ture km på hjemmesiden kan du se antal roede km helt tilbage til 1933 AALBORG ROKLUB 17

18 Rostatistikken er interessant læsning! Sæson 2012 blev usædvanlig med hensyn til antal roede kilometer. Se oversigt over roede kilometer gennem de sidste 25 år. Allan Pedersen toppede endnu en gang med 3160 km. Meget fornemt. Efterfulgt af John Terp, Niels Østergaard og Steen Christiansen, der alle efter hård indbyrdes konkurrence, roede over 1700 km. I øvrigt er det spændende at læse om hvor mange ture, der er roet dagligt og på langture. Ligeledes at se hvor mange kilometer de enkelte medlemmer har roet. Stor tak til Jens Brandt klubbens webmaster. I Team Torsdag har et af teamets højt estimerede medlemmer Jørgen Hyhne med baggrund i kilometerstatistikken ment, at et garvet medlem af Team Torsdag, trods langvarigt fysisk handicap, på genial vis har tilkæmpet sig en plads i toppen af kilometerstatistikken.. En præstation, der bør hædres. Jørgen Hyhne har derfor fremstillet en særdeles smuk medalje. Om det er kunst eller fornemt håndværk blev diskuteret. Konklusionen blev, at det var fornemt håndværk. Forskellen på kunst og håndværk er jo, at der kræves sagkundskab for at bedømme godt håndværk - og sagkundskaben var til stede. Medaljen er udført i forskellige metaller. En baggrund i klubbens farver marineblå baggrund med rødt malteserkors omkranset af gyldent filigranarbejde og med smukt håndfilet kobberror i midten. Modtageren, der aldrig har lagt skjul på, at han er tilhænger af kongehuset, og går ind for det med kors og bånd og stjerner vil utvivlsomt bære denne smukke anerkendelse sammen med Guldåren ved fremtidige sammenkomster i roklubregi. I julemåneden gik redaktionen med vedkommende gennem forhallen, hvor han efterlyste billederne af dronningen og prinsgemalen. Måske erindrer I, at han i egenskab af formand for GAR ved jubilæumsfesten i Marineforeningen, som den naturligste ting i verden placerede sig under billedet af Frederik den 9. Der er ingen tvivl om, at hædersmanden vil bære Hyhnes Styrmandsmedalje med ære. Af de tilbagelagte 1795 km er der ganske vist enkelte roede km, men de skal ikke give skår i glæden. Vores hædersmand har virkelig varetaget sit job som styrmand seriøst. Han har så vidt det overhovedet har været muligt - fulgt den planlagte rute under hensyntagen til de internationale søvejsregler. Der har ganske vist, i løbet af sæsonen, været lidt kontroverser med farvandsafmærkninger og den skide færgefart, men det har altid været p.g.a. for lidt styrefart, uheldig placering af grundafmærkninger, slingers m.v. i forhold til strøm og vind. Aldrig forårsaget af dårligt sømandskab. Næste år vil vor mand yderligere fremme sikkerheden til søs, ved i større omfang benytte Pligten (etten) som udkik! Hvis I ikke allerede har gættet det - var det ingen ringere end tidligere roklubejer John T. Terp, der for sin helt specielle indsats på å, hav og fjord i 2012, der modtog Hyhnes Styrmandsmedalje. Stort tillykke. Redaktionen 18 AALBORG ROKLUB

19 Udvikling Af Vagn Thidemann Tidsånden kræver harmonisering, centralisering og fusion. Er man ikke opmærksom, risikerer vi at blive hensat til en smagsneutral verden med produkter som Mc Donalds burgere, Hardys vin, Arlas minimælk og Becel. Aalborg Roklub og Aalborg Dameroklub er rundet af en tid med forskel, hvis muligheder kunne dyrkes ved forskellige lejligheder. Det var en tid, hvor en mand var en mand, og en dame var en kvinde. Det var en tid, hvor roning var baglæns roning med historiske rødder fra jernalder og vikingetid, og materiellet fremstod som et forfinet udtryk for en lang udvikling. Kvindekampens succes ses dagligt i kvindernes overtagelse af mandlige dyder og symboler. Sent i udviklingshistorien overtog kvinderne bukser, først i form af mamelukker under skørterne, siden som regulære beklædningsgenstande på lige fod med habitjakker og slips. Den helt store ændring af mand-/kvindeforholdet er i de seneste år udtrykt ved kvindernes påvirkning af den mandlige psyke ved en markant ændring af mænds beklædning uden praktisk hensyntagen til den anatomiske forskel, der formodentlig stadig er gældende: Mænd bevæger sig rundt i tilværelsen uden tissehul*) i underbukserne! Det har til alle tider været et mandligt privilegiun at kunne stå op og lade sit vand, mens kvinder har været tvunget til at sætte sig i trængende situationer (hvor ofte har man ikke set mænd stå i vejkanten, mens kvinder bevæger sig i tænkt skjul i siddende stilling). Manniken Pis er et kendt symbol på mænds fortrinsstilling i tidligere tid, men da det endnu ikke er lykkedes kvinderne med stående vandladning, føres kampen over på mændenes område: Ingen gylp*) i underbukserne (pants)!!! Man bærer tights, ligesom damerne. Hvor ydmygende må det ikke føles for en ung mand stående foran en tissekumme på et toilet, at han for en simpel vandladnings skyld må afføre sig hele underbeklædningen. Han tisser på kvindernes betingelser! Yngste barn i en familie med mor, to storesøstre og (heldigvis) en far er af og til i lære som dreng, og stor var hans stolthed, da han som stor dreng kunne vise, at han lige akkurat kunne nå op over kummens kant og lade sit vand stående ligesom far. I lighedskampens ånd kunne man forlange, at han tissede siddende, ligesom man, dog uden held, har forsøgt at fratage piger lysten til at lege mor med dukker. Men når disse tegn på urimelig harmonisering dukker op, må man være på vagt. Er det rimeligt, at medlemmerne i én af Danmarks sidste herreroklubber skal påtvinges en holdning som værende de sidste bagstræberiske dinosaurer, der kæmper mod udviklingen, fordi man forsøger at holde sit holdningsmæssige domæne fri af utidig indblanding? Er det rimeligt, at man i Aalborg Herreroklub af hensyn til damer skal slå brættet ned efter endt toiletbesøg? Regler for toiletterne i baderummet burde give sig selv, så længe dette stadig er kvindefrit område: Det er forbudt at slå brættet ned! Hvad angår toiletterne på 1. sal kan man af hensyn til eventuelle gæster formulere det mere blidt: Slå venligst sædet op efter brug. *) Der er ingen resultater med tissehul i Den Danske Ordbog. Gylp:(jf.: I Begyndelsen af Aarhundredet var Ordet, tilligemed Tingen, paa Veie til at gaae af Brug (sml. Forhen brugde Mandfolk Gylp paa deres Buxer, men nu Klap eller Smække. VSO.), men er nu igjen alm. over hele Landet hos dets Befolkning. AALBORG ROKLUB 19

20 Runde fødselsdage: Klubben og redaktionen ønsker hermed tillykke med fødselsdagen til nedennævnte medlemmer: 60 år: Michael Hermansen - 9. januar Claus Aasøe Rasmussen marts 70 år: Bent Christensen - 9. marts 75 år: Bent Mølgaard Andersen januar - vi si r TILLYKKE Tak..! TAK til alle jer, der kom og var med til at gøre min fødselsdag festlig og hyggelig! Og tak for alle de fine gaver, jeg modtog på dagen. Mange hilsner Allan Petersen Tillykke til Bent Mølgaard Han kom til verden på solsiden i det herrens år 1938 på det fornemme hvide palæ Royal lige vest for Limfjordsbroen, hvilket forklarer hans lidt majestætiske fremtoningspræg. Den 25. januar fylder Mr. Team Torsdag 75 år. Bent Mølgaard har siden sin entre i AR i jubilæumsåret 1986 klaret mange forskellige hverv i klubben. I de første mange år var Bent en af de aktive forældre i kapafdelingen, hvor sønnen Mads var i træning under Frank Pedersen. Senere da motionsrummet skulle færdiggøres indvendigt, sagde Bent ja til at være formand for den kreds af medlemmer, der skulle udføre denne omfattende opgave. På et tidspunkt arbejdede klubberne på Søsportsvej på at få en robane i Nørredybet - her var Bent selvskrevet som formand og koordinator. Mange husker sikkert også Bent som en særdeles påpasselig kasserer i GAR i Helge Foss`s formandstid. I saunaen tales stadig om den gang Helge Foss i et letsindigt øjeblik lovede generalforsamlingen en grøn håndslukker på GAR`s regning - her kunne Bent meddele, at det var ikke muligt at finde økonomisk dækning i nogen af GAR`s små specialkasser til betaling af øl. Mest kendt er Bent uden tvivl for sin indsats i Team Torsdag, som han var med til at stifte og i en årrække formand Bent er en af arkitekterne bag de særdeles komplicerede optagelsesregler til Team Torsdag. Ved festlige lejligheder i klubben har vi, så sent som før jul, oplevet Bent`s skønne stemme fremføre visen om Vardes Vilde Liv samt uddrag fra forskellige operetter. Vi ønsker dig hjertelig tillykke med de 75 år og håber vi stadig har mange år til gode i Hannes og dit selskab, såvel til søs som på land. Team Torsdag 20 AALBORG ROKLUB

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF Referat bestyrelsesmøde den 23.03.2010, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Anders Hjortshøj Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Olav Knudsen Søren Kabel Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Kanaltur i København

Kanaltur i København Kanaltur i København Lørdag den 4. september SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

... Kanindåb. Foto: Peter Laubek

... Kanindåb. Foto: Peter Laubek Nr. 3 maj / juni 2006 65. Årgang Kanindåb Foto: Peter Laubek AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade 15, 2.th. 61 12 69 62 9000 Aalborg, Formand@AalborgRoklub.dk

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Peter Steffensen, Uffe Rasmussen, Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Kaproningsudvalget: DM er afviklet

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen Referat bestyrelsesmøde den 12.05.2011, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Esben Skovsen Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Jens Henrik Jensen Dorte Rothmann Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard 1 MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Steen Mogensen Morten Bjerregaard Fraværende Kopi Sted Morten Larsen, ungdomsrådet Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere