DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 02-01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 02-01"

Transkript

1 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 2-1 Danmarks klima 21 med tillæg om Færøerne og Grønland John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 22

2 - blank side -

3 Danmarks Meteorologiske Institut Trafikministeriet C Danmarks årsmiddeltemperatur År

4 Redaktion: John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen Copyright: Danmarks Meteorologiske Institut 22 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 1 DK-21 København Ø Telefon: Telefax: Internet: Det er tilladt at kopiere og uddrage fra publikationen med kildeangivelse. Forsidebillede: Udsigt fra Egernsund mod sydvest ud over Flensborg Fjord. Billedet er tager den. juni 21. Foto: Niels Woetmann Nielsen. ISSN 96-97X (print) ISSN (online)

5 Danmarks klima 21 Indholdsfortegnelse 6 Forord 7 Forklaringer til tabel og figurer 11 Danmarks klima 21- tabel, tekst og figurer 69 Færøernes klima 21- tekst og figurer 75 Grønlands klima 21- tekst og figurer 1 Årsmiddeltemperatur Udvalgte stationer fra Danmark, Færøerne og Grønland 5

6 Danmarks klima 21 Forord I Danmark blev 21 et lunt år med overskud af både nedbør og sol, men uden den store dramatik. Juli og august bød på varmt sommervejr og september på store mængder regn, mens oktober blev rekordvarm. I Grønland blev 21 som helhed varmere end normalt de fleste steder, mens temperaturen på Færøerne blev nær det normale. Globalt blev 21 det næstvarmeste år, der er registreret. Vinteren i Danmark blev ret mild med få vinterlige indslag så sent som i februar, mens foråret var længe om at slå igennem. Efter en ret kold marts med en del sne og med en vinterlig påske, endte foråret dog med en forholdsvis varm og ganske solrig maj. Sommeren startede med kulde det meste af juni, men resten af sommeren var varm, august dog med meget tordenregn over især de østlige egne. Efteråret bød på masser af regn gennem hele september, der gav alvorlige problemer for landbruget. Oktober var lunere end nogensinde, helt frostfri med tørt og solrigt vejr i efterårsferien. Resten af året var præget af lavtryk, som bevægede sig lige ind over Danmark eller lidt nord om landet, så temperaturerne vekslede mellem ganske lune perioder og korte, kølige perioder med let nattefrost. Omkring 2. december blev vejret koldere med stedvis streng frost og snefald over store dele af landet. Juleaftens dag tøede det dog, så en rigtig, landsdækkende hvid jul blev det ikke. Året sluttede med store mængder sne de fleste steder mellem jul og nytår, så kælke og ski blev hentet frem fra gemmerne. Med en årsmiddeltemperatur på,2 C for landet som helhed blev år 21,5 C varmere end normalgennemsnittet for Det er samtidig en kendsgerning, at blandt de seneste 1 år i Danmark har været varmere end normalt. Nedbøren blev i gennemsnit for landet lidt over det normale med 751 mm (normal 7 mm). Nedbøren var ret jævnt fordelt over året, bortset fra den våde september, der bidrog til at årsnedbøren oversteg det normale. Solen skinnede noget mere end normalt 1.7 timer mod normalt 1.71 timer med juli som den mest solrige måned med 39 timer i gennemsnit ud over landet. År 21 blev det næstvarmeste år, der er registreret globalt siden målingerne begyndte for ca. 1 år siden. Temperaturen blev ca.,2 C over gennemsnitstemperaturen på omkring 1 C i perioden Kun 199 var varmere med,59 C over gennemsnittet. Med år 21 har der nu været 23 år i træk med temperaturer over gennemsnittet for Alle de 1 varmeste år på Jorden er forekommet efter 193, og de 9 varmeste er alle forekommet efter 199. Den globale gennemsnitstemperatur er nu oppe på omkring 1,3 C (gennemsnit for perioden ) mod 13,7 C i sidste halvdel af det 19. århundrede (156-19). I Danmarks Klima 21 med tillæg om Færøerne og Grønland kan der læses om vejrets udvikling gennem 21 i Danmark, i Tórshavn på Færøerne og i Nuuk i Grønland. Årsmiddeltemperaturen for forskellige lokaliteter er endvidere sat i relief til de sidste over 5 års udvikling. Det er tilstræbt, at bogens opbygning med landstal for Danmark 21 og en gennemgang af årets vejr i tabeller, tekst og figurer vil give en overskuelig fremstilling. 6

7 Danmarks klima 21 Forklaringer til tabel og figurer Datagrundlag DMI er ansvarlig for administration, planlægning, udvikling, etablering, drift og vedligeholdelse af en række observationsnet i Danmark, i Grønland og på Færøerne. Disse net omfatter manuelle og automatiske målinger, radar, satellit m.v., og blandt de mange forskellige typer kan nævnes: manuelle og automatiske nedbørstationer, klima- og synoptiske stationer, solstationer, lynpejlingsstationer og vandstandsstationer. I årbogen benyttes data fra semi- og fuldautomatiske synoptiske stationer, automatiske klimastationer samt manuelle nedbørstationer, ialt ca. 6 stationer. Stationerne har forskellige måleprogrammer, og her skal kort beskrives det synoptiske måleprogram, idet de synoptiske stationer danner grundlaget for en stor del af årbogens datamateriale. En semi- og/eller fuldautomatisk synoptisk station måler et antal meteorologiske parametre mindst hver 3. time til tidspunkterne kl., 3, 6, 9,, 15, 1 og 21 UTC (GMT). Målingerne består i hovedtræk af: skydække, vindretning og -hastighed, lufttryk, lufttemperatur og -fugtighed, aktuelt vejrlig og vejrlig de sidste 3 timer. Temperatur og fugtighed måles i ventilerede afskærmninger 2 meter over jordoverfladen, og vinden måles almindeligvis i en højde af 1 meter over terræn. Vindhastighed og vindretning er middelværdier over 1 minutter. Tryk er reduceret til havniveau. Skydækket skønnes efter en skala fra til, hvor er skyfrit og er totalt overskyet. I denne bog er skydækket omregnet til procent. Vejrliget, både det aktuelle og de sidste 3 timer, anføres efter bestemte retningslinier og omsættes til kodetal. Ud over ovennævnte parametre måles der også nedbør og solskinstimer. Nedbør måles 1,5 meter over terræn og solskinstimer registreres via et brændspor på et karton. Forklaring til afsnittet: Danmarks klima 21 - tabel, tekst og figurer Tabel De i tabellen siderne -15 anførte middeltal er arealvægtede landsdækkende gennemsnit. Gennemsnittet for Jylland er vægtet med 7/1 og resten af Danmark med 3/1. For de fleste vejrelementers vedkommende begynder et meteorologisk døgn kl. 6 UTC om morgenen, svarende til dansk tid kl. eller kl. 7 afhængigt af sommer- eller vintertid, og slutter kl. 6 UTC det følgende døgn. Det betyder, at i tabellen siderne -15 er datoen for de observerede ekstremværdier, fx højeste maksimumtemperatur, anført som datoen, hvor det pågældende meteorologiske døgn slutter. Derfor kan fx marts måneds absolut højeste maksimumtemperatur være anført den 1. april. Vær yderligere opmærksom på, at normalværdien for årets højeste temperatur og årets laveste temperatur vil være henholdsvis højere og lavere end de enkelte måneders normaler, idet årets normal beregnes over 3 x 365 dage, mod månedens normaler på kun 3 x 31 dage. Det ene år ligger fx årets højeste temperatur i maj, det andet år fx i august. Graddage (ukorrigerede) beregnes ud fra døgnmiddeltemperaturen for hver enkelt lokalitet. De beregnes 7

8 Danmarks klima 21 efter formlen: 17 minus døgnmiddeltemperaturen og anføres som et helt tal. Hvis døgnmiddeltemperaturen er større end eller lig med 17 C, er graddagetallet pr. definition lig med. For sommermånedernes vedkommende er graddagetallet anført i parentes, idet der normalt ikke medregnes graddage for sommeren. Af samme årsag er der heller ikke beregnet normaler for sommermånederne. Hyppigste vindretning er anført som den retning vinden blæser fra samt dennes procentdel af samtlige retninger. V51 betyder således, at hyppigste vindretning er fra vest og at denne vindretning optræder i 51% af samtlige tilfælde registreret i den pågældende måned. Da lufttrykket aftager med højden er de anførte trykværdier fremkommet ved omregning til højden (havniveau). Ved et døgn med et bestemt vejrlig, fx sne, tåge eller torden, forstås, at fænomenet er registreret et eller andet sted i Danmark i løbet af det pågældende døgn, ikke nødvendigvis i hele døgnet eller i hele landet. Fænomenet registreres på et antal lokaliteter og de i tabellen anførte tal er derfor vægtede landsdækkende gennemsnit. Man kan med andre ord sige, at når der i tabellen siderne -15 indgår døgn i tiendedele, er tallet fremkommet ved, at de enkelte lokaliteter har haft forskellige antal døgn med det pågældende vejrelement. Fx betyder,5 sommerdag, at der har været en sommerdag i halvdelen af landet. Alle normaler er fra den af World Meteorological Organization (WMO) anviste standardperiode og repræsenterer gennemsnit af klimaparametrene over perioden. Tekst og figurer Årets samt de enkelte måneders vejr er beskrevet i tekst og figurer på siderne 1-6, og viser udviklingen og fordelingen af temperatur, nedbør og sol i løbet af året. For Danmarks vedkommende er landet delt op i regioner, der hver repræsenteres af et antal vejrstationer (se stationsoversigt). Regionerne er de samme der udarbejdes vejrudsigter for og de kan tillige genfindes på DMI s internetsider. Hovedbyerne Tórshavn på Færøerne og Nuuk i Grønland er beskrevet på tilsvarende måde på siderne 7-. Temperaturforløbet gennem året er for de enkelte måneder vist grafisk som udviklingen i døgnets absolutte minimum- og maksimumtemperatur samt gennemsnittet for døgnmiddeltemperaturen for perioden * ), også kaldet normalgennemsnittet. Minimum- og maksimumtemperaturen er aflæst kl. 6 UTC hver morgen, og minimum er i grafikken afsat på denne dag, mens maksimum er afsat på den foregående dag. Det afspejler, at maksimum i næsten alle tilfælde forekommer om eftermiddagen, mens minimumtemperaturen derimod oftest forekommer omkring solopgang. For årets vedkommende er temperaturforløbet repræsenteret af de enkelte måneders gennemsnitlige minimum- og maksimumtemperatur samt månedsnormalen * ). Nedbøren er vist som udviklingen i de enkelte døgns samlede nedbør. Nedbøren er aflæst kl. hver morgen dansk tid, uafhængig af sommer- eller vintertid, og registreringerne er grafisk afsat den foregående dag, idet målingerne mere dækker det foregående døgn end det døgn målingen slutter i. På denne måde er det også gjort lettere at få et mere sandt billede af de enkelte dages temperatur-, nedbør- og solskinsforhold. For årets vedkommende er den akkumulerede månedssum samt normal vist. Solskinstimer vises som det antal timer, Solen har skinnet den pågældende dag, og er grafisk afsat denne dag. Ligesom for nedbørens vedkommende er året repræsenteret af de akkumulerede solskinstimer samt normal for hver måned. I Nuuk registreres der ikke solskinstimer, i stedet for er døgnets skydække i procent medtaget. For alle figurer er de anførte normaltal baseret på den seneste normalperiode * ).

9 Danmarks klima 21 Beskrivelserne af vejret i 21 er på siderne 2-3 suppleret med en oversigt over udviklingen i årsmiddeltemperatur tilbage fra 173 for København, Tórshavn og en række grønlandske byer. Udviklingen i årsmiddeltemperatur for Danmark som helhed kan ses på titelbladet. Stationsoversigt Stationsgrundlag for de enkelte regioner. (t): temperaturstation (s): solstation (n): nedbørstation NORDJYLLAND 63 Aalborg (t) 25 Hirtshals (n) 25 Vejby (n) 2 Sæby (n) 215 Hellum (n) 221 Tylstrup (n,s) 2272 Springborg (n) 23 Tranum Klit (n) 2 Aggersund (n) 2 Veggerby (n) 251 Risgårde (n) 256 Nørager (n) 26 Mørkeskov (n) 267 Havnsø (n) MIDT- OG VESTJYLLAND 66 Karup (t) 2155 Hinding (n) 2 Silstrup (n) 211 Vestervig (n) 211 Nykøbing Mors (n) 211 Øster Lyby (n) 22 Løgstrup (n) 2135 Vinkel (s) 21 Vallerbæk (n) 213 Grønbæk (n) 2 Tindbæk 22 Trans (n) 26 Sevel (n) 215 Nørre Felding (n) 211 Fruerhøj (n) 21 Staby (n) 21 Røddinglund (n) 227 Bodholt (n) 231 Videbæk (n) 2355 Hanning (n) 27 Brande (n) 25 Døvling (n) 251 Lyne (n) ØSTJYLLAND 67 Tirstrup (t) 222 Hald (n) 226 Randers (n) 2275 Sorvad (n) 2223 Røved (s,n) 2236 Viby J. (n) 221 Flensted (n) 2253 Skanderborg (n) 226 Hov (n) 239 Hårup (n) 2313 Sejet (n) 2322 Give (n) Vinding (n) 2327 Børkop (n) 2331 Brakker (n) 2333 Sønder Stenderup (n) (stationsoversigten fortsætter på næste side) * ) For Abed omfatter normalperioden årene

10 Danmarks klima 21 SYD- OG SØNDERJYLLAND 611 Skrydstrup (t) 253 Grindsted (n) 255 Ovtrup (n) 251 Nordby (n) 2515 Rousthøje (n) 252 Agerbæk (n) Brørup (n) 2535 Hviding (n) 262 Rødding (n) 267 Christiansfeld (n) 2613 Kongsmark (n) 2619 Toftlund (n) 263 Tønder (n) 26 Store Jyndevad (s,n) 267 Ny Skovbøl (n) 266 Frederiksgård (n) FYN 6 Odense/Beldringe (t) 211 Båring (n) 2275 Ore v/årslev (s,n) 235 Flemløse (n) 26 Vester Skerninge (n) 23 Rygård (n) 251 Marstal (n) 259 Rudkøbing (n) VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER 611 Abed (t) 292 Kollekolle (n) 29 Holbæk (n) 291 Hallebygård (n) 2923 Lille Svenstrup (n) 2925 Skuderløse (n) 2935 Bildsø (n) 2965 Sønder Bjerge (n) 3195 Tågerup (n) 3117 Karrebæksminde (n) 325 Ørslev (n) 35 Store Damme (s,n) 3135 Tjennemarke (n) 313 Frederiksdal (n) 3151 Nykøbing F. (n) 315 Ettehave Rode (n) KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND 61 Kastrup (t) 35 Dageløkke (n) 375 Græsted (n) 313 Frederikssund (n) 33 København (s) 337 København (n) 31 Roskilde (n) 3 Køge (n) BORNHOLM 619 Rønne (t) 3295 Rønne (n) Østerlars (n) 32 Østermarie (s) 3221 Elisegård (n) 1

11 Danmarks klima 21 Danmarks klima 21 - tabel, tekst og figurer 11

12 Danmarks klima 21 TEMPERATUR ( C) TEMPERATURE (degrees C) Middeltemperatur Mean temperature normal normals Højeste maximumtemperatur Highest maximum temperature dato date stationsnummer station number normal normals år year Middel af daglig maximumtemperatur Mean of daily maximum temperature normal normals Laveste minimumtemperatur Lowest minimum temperature dato date stationsnummer station number normal normals år year Middel af daglig minimumtemperatur Mean of daily minimum temperature normal normals Døgn med frost (minimum < C) Frost days (minimum < degreesc) normal normals Isdøgn (maksimum < C) Ice days (maximum < degreesc) normal normals Sommerdage (maximum > 25 C) Summer days (maximum > 25 degrees C) normal normals Tropenætter (minimum > 2 C) Tropical nights (minimum > 2 degrees C) normal normals Graddage Degree days normal 1 normals 1 NEDBØR (mm) PRECIPITATION (mm) Nedbørmængde, Jylland/Øerne Precipitation, Denmark minus Bornholm normal normals Nedbørmængde, Bornholm Precipitation, Bornholm normal normals Døgn med nedbør,1 mm Days with precipitation,1 mm normal normals Døgn med nedbør 1, mm Days with precipitation 1, mm normal normals Største nedbør i 2 timer ved en station Largest 2 hour precipitation dato date stationsnummer station number normal normals år year Største månedsnedbør ved en station Largest monthly precipitation stationsnummer station number normal normals Døgn med sne Days with snow normal normals Døgn med snedække kl. 7/ Days with snow cover at 7/ o'clock normal normals Døgn med tåge Days with fog normal normals Døgn med torden Days with thunder normal normals * betyder, at antallet er større end,, men mindre end,1. 1 normaler er beregnet på perioden

13 Danmarks klima 21 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året 1,7,5 1,1 5,6 11,3, 17,,9,6, 5,3,7,2,, 2,1 5,7 1, 1,3 15,6 15,7,7 9,1,7 1,6 7,7 9,2 13,1 11,5 2,1 25,5 2, 32,3 33,9 22,2 2,5 1, 1,3 33,9 25/ 1 9/ 2 1/ 3 1/ 5 1/ 5 2/ 6 / 7 17/ 6/ 9 1/1 /11 11/ 17/ ,3 9,1 1, 2, 25,7 29, 29,5 29,3 2,5 2, 13, 1, 31,3, 15, 22,2 2,6 32, 35,5 35,3 36, 32,3 2,1 1,5 1,5 36, , 2,9 3, 9,1 15,, 21,7 21, 15,6 1,, 3, 11,3 2, 2,2,9 9,6 15, 1,7 19, 2,,,1 7, 3,7 1,9 -,5-1, -1,3-6,5-1,,6 2,9 5,1 2,7,9-5,6-2,7-2,7 11/ 1 2/ 2 / 3 1/ 5/ 5 9/ 6 17/ 7 29/ / 9 25/1 15/11 31/ 31/ ,3-15, -,3-7,1-3,6, 2,9 1,5-1,2-3,7-9,2-1,7-2,6-31,2-29, -27, -19, -, -3,5 -,9-2, -5,6-11,9-21,3-25,6-31, ,1-2,6-2, 2, 6,9 9,2 13,1 13,2 9, 9,7 2,2-2,5,9-2,9-2, -, 2,1 6,5 9,9 11,5 11,3 9,1 6,1 2,3 -,7,3 15, 1,1 19,7 5,7,1,,,,,,9 19, 6, ,6,7 *,,,2 1, 7,3 15 2,3 6, 3,9,,,,,,,,,1,7,6 7,5 2,2,1,,,,,,,6, 23,,,,,,2 5,1 3,3,,,,,6,,,,,2 1,9 2,6 2,3,1,,, 7,2,,,,,,,1,,,,,,1,,,,,,, *,,,, * ( 131) ( 2) ( 2) ,3 13, 13,,7 9,2 1, 9,1 15,3 2,3, 17,7 17, 1, ,5,,6 1,6,6 1,6 1,3 3,3,1 1,6, 1, 1,2 1,1,5,7,7 1,1 1,5 1, 1, 2, 2,2 2, 1, ,5 31,7 3,5 25, 3,1,9 51,6 9, 71,,5 2,2 5,3,9 2/ 1 / 2 19/ 3 / 1/ 6 3/ 6 29/ 7 2/ 9/ 9 2/1 6/11 29/ 3/ , 61, 5, 66,5 77,3 153,1,9 151,2 132,7 1, 62,3 62,, ,,6 73,7 15,1 63,9, 1,2 15,9 21,9 135,9 11,5 1,6 21, ,9, 5, 1,5,,,,,, 1,,3 27,9 7,6 6, 5,3 2,6,2,,,,,1 2,3 5, 3 1,6,5 7,9,5,,,,,,,5 7,3 26,3 9,3,6,7,,,,, * 1,3 5,1 33, 7,6 9,7 9,2 6, 5,3 7,9 6, 1,3 1,9 5,7 15,1,5 1 9,3 9,2 7,5 5,1 2,6 2,6 3,2,3 7, 5,7 7, 7,1,,,2 2,2 1,3 3,3 3,7 1,3 1,1,6,2 1,,1,1,1,2 1,3 2, 2,3 2,2 1,3,6,3,1 11 * means that the number is larger than, but smaller than,1 1 normals calculated from the period

14 Danmarks klima 21 SOL, SKYDÆKKE SUNSHINE, CLOUD COVER Soltimer, Jylland/Øerne Hours of bright sunshine, Denmark minus Bornholm normal normals Soltimer, Bornholm Hours of bright sunshine, Bornholm normal normals Døgn med klart vejr (skydække < 2%) Clear days (cloud cover < 2 %) normal normals Døgn med skyet vejr (skydække > %) Cloudy days (cloud cover > %) normal normals Middel skydække i % Mean cloud cover % normal normals VIND WIND Middelvindhastighed i m/sek Mean velocity, m/sec normal normals Hyppighed af hastighed 1, m/sek (6Bf) Frequency of speed 1, m/sec (6Bf) normal normals Hyppigste vindretning 2 Most frequent wind direction 2 normal normals FUGTIGHED I % HUMIDITY IN % Relativ luftfugtighed kl. 7/ Relative humidity at 7/ o'clock Relativ luftfugtighed kl. 13/1 Relative humidity at 13/1 o'clock Relativ luftfugtighed kl. 22/21 Relative humidity at 22/21 o'clock Middel af relativ luftfugtighed Mean of relative humidity normal normals Middeldugpunktstemperatur ( C) Mean of dewpoint temperature (degrees C) Middeldamptryk (hpa) Mean of vapour pressure (hpa) LUFTTRYK (hectopascal/mb) BAROMETRIC PRESSURE (hectopascal/mb) Middellufttryk, Ålborg lufthavn Mean of sealevel pressure, Ålborg normal normals Middellufttryk, Kastrup lufthavn Mean of sealevel pressure, Kastrup normal normals * betyder, at antallet er større end,, men mindre end,1. 2 N = nord, Ø = øst, S = syd, V = vest. 1

15 Danmarks klima 21 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året ,2,9 2,9 1, 5,6 1,9 5, 1,6 *,3 2,6 1,7 25,6 1,5 2,1 2, 3,3 3,9 3, 2,7 3,3 2,2 1,9 1,6 1, 31 21,9 9,3 1,3 13, 5,9 9, 3,2 5,6,,2 7, 1, 9, ,,3 9,3 7,7 9, ,9 5,9 5,3,9,9 5,1,3 5, 5, 6, 6,, 5,2 6,5 6,1 6,3 5,6 5,2 5,1 5,3 5, 5, 6, 6,5 6,5 5, SØ2 V21 Ø22 SV17 V31 V3 V23 SV23 Ø SV2 V32 N1 V21 V19 Ø1 V22 V2 V2 V29 V35 V2 V2 V22 V22 V23 V ,6-1,3-1, 2, 6, 9,5 13, 13,6 1,5 1,2 3, -, 5,6 6,5 5, 5, 7,7 1,1,1 15,6 15,9,,6 7, 6, 9,9 1,5 11,2 1,2 19, 1,1 1,3 113, 1, 1,7 111,6 113,6 11,3 1,6 1,1 11,3 1,3 113, 11,6 113, 1,5 1, 1,6 1,9 19, 11,3 1,5 11,5 11, 19, 11, 1,2 113,1 11,1 11,3 1,5 11,5 11, 11,2 113,5 113, 11, 113,2 113,2 115,1 11, 113,3 113, 11, 11,5 111,3 111,6 113,5 * means that the number is larger than,, but smaller than,1 2 N = north, Ø = east, S = south, V = west 15

16 - blank side -

17 Danmarks klima 21 Året 21 17

18 Året 21 Danmarks klima blev et ret lunt år, men ellers må vejret karakteriseres som påfaldende udramatisk. Juli og august bød på varmt sommervejr, men de eneste ekstreme vejrbegivenheder var store mængder regn i september og rekordvarme i oktober. Vinteren blev ret mild med få vinterlige indslag så sent som i februar, mens foråret var længe om at slå igennem. Efter en ret kold marts med mere sne og med en vinterlig påske, endte foråret dog med en ganske hæderlig og solrig maj. Sommeren startede med kulde det meste af juni, men resten af sommeren var varm, august dog med meget tordenregn over især de østlige egne. Efteråret bød på masser af regn gennem hele september, som gav alvorlige problemer for landbruget. Oktober var lunere end nogensinde, helt frostfri, og bød på vidunderlig sen indian summer i efterårsferien. Med en årsmiddeltemperatur på,2 C for landet som helhed blev år 21,5 C varmere end normalgennemsnittet for Det er samtidig en kendsgerning, at blandt de seneste 1 år i Danmark har været varmere end normalt. Nedbøren blev i gennemsnit for landet lidt over det normale med 751 mm (normal 7 mm). Nedbøren var ret jævnt fordelt over året, bortset fra den våde september. Solen skinnede noget mere end normalt 1.7 timer mod normalt 1.71 timer med juli som den mest solrige måned, 39 timer i gennemsnit ud over landet. NORDJYLLAND Årsmiddel højeste temp.: Årsmiddel normal: Årsmiddel laveste temp.: AALBORG 11, C 7,5 C, C UDVALGTE STATIONER Årssum: 775 mm 69 mm TYLSTRUP Årssum: 176 timer 176 timer MIDT- OG VESTJYLLAND Årsmiddel højeste temp.: Årsmiddel normal: Årsmiddel laveste temp.: KARUP 11,5 C 7,5 C,3 C UDVALGTE STATIONER Årssum: 5 mm 71 mm VINKEL Årssum: 176 timer 159 timer

19 Danmarks klima 21 Året 21 ØSTJYLLAND Årsmiddel højeste temp.: Årsmiddel normal: Årsmiddel laveste temp.: TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 11, C 7,6 C, C Årssum: 71 mm 722 mm Årssum: 1793 timer 1713 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND Årsmiddel højeste temp.: Årsmiddel normal: Årsmiddel laveste temp.: SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 11,1 C 7,5 C 3,7 C Årssum: 26 mm 23 mm Årssum: 59 timer 3 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV Årsmiddel højeste temp.:,1 C Årsmiddel normal:,1 C Årsmiddel laveste temp.:, C Årssum: 677 mm 639 mm Årssum: 1 timer 5 timer

20 Året 21 Danmarks klima 21 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER Årsmiddel højeste temp.: Årsmiddel normal: Årsmiddel laveste temp.: ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME,1 C,1 C 5,2 C Årssum: 653 mm 5 mm Årssum: 1966 timer 1761 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND Årsmiddel højeste temp.: Årsmiddel normal: Årsmiddel laveste temp.: KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 11,5 C, C 5, C Årssum: 656 mm 613 mm Årssum: 197 timer 1753 timer BORNHOLM Årsmiddel højeste temp.: Årsmiddel normal: Årsmiddel laveste temp.: RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 11, C 7,9 C 5,6 C Årssum: 73 mm 69 mm Årssum: 192 timer 11 timer

21 Danmarks klima 21 Januar 21 21

22 Januar 21 Danmarks klima 21 Januar blev temmelig varm Januar 21 blev ret varm med en månedsmiddeltemperatur for landet som helhed på 1,7 C. Det er 1,7 C over normalgennemsnittet for perioden Månedens højeste temperatur på 9,2 C blev målt i Sønderjylland den 2. og månedens laveste temperatur, beskedne,5 C, blev også registreret i Sønderjylland, om morgenen den 11. I gennemsnit ud over landet faldt der 5 mm nedbør. Det er 21% under normalen. Mest nedbør fik Nordjyllands Amt med omkring 57 mm i gennemsnit, og mindst nedbør fik Storstrøms Amt med knap 35 mm. Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 32 timer. Det er 9 timer eller 22 % under normalgennemsnittet. Mest sol kom der i nordvestligste Jylland, i Thy ca. 5 timer, mens Vendsyssel kun fik knap 2 timer som mindst. NORDJYLLAND AALBORG 6, C -, C -9,2 C UDVALGTE STATIONER 5 mm 5 mm TYLSTRUP 1 timer 3 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 7, C -,2 C -9, C UDVALGTE STATIONER 52 mm 63 mm VINKEL 32 timer 33 timer

23 Danmarks klima 21 Januar 21 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 6, C -,1 C -7, C 1 mm 6 mm 25 timer 39 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD,1 C -,1 C -,3 C 9 mm 67 mm 3 timer timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV,7 C,3 C -,5 C mm 52 mm 32 timer 35 timer

24 Januar 21 Danmarks klima 21 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 7,7 C -,1 C -3,3 C 37 mm 6 mm 33 timer timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 5,7 C,1 C -5, C 39 mm 6 mm 2 timer 3 timer BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 6,6 C,1 C -5,3 C 1 mm 51 mm 3 timer 3 timer

25 Danmarks klima 21 Februar 21 25

26 Februar 21 Danmarks klima 21 Februar blev ret solrig med overskud af nedbør Februar 21 blev næsten normal med en månedsmiddeltemperatur for landet som helhed på,5 C. Det er,5 C over normalgennemsnittet. Månedens højeste temperatur på 13,1 C blev målt på Sydsjælland så tidlig som den., og månedens laveste temperatur 1, C forekom om morgenen den 2. ved Roskilde. I gennemsnit ud over landet faldt der mm nedbør. Det er 26% over det normale. Mest nedbør, omkring 6 mm i gennemsnit, fik Sydvestjylland, mens Storstrøms Amt måtte nøjes med ca. 35 mm i gennemsnit. Vinterens hvide indslag indfandt sig endelig i februar. Speciel blev mandag den 5. februar, hvor en snestorm bredte sig op over landet fra syd. Snestormen medførte lukning af udsatte veje pga. fygning og dannelse af snedriver, nedsat sigt og flere steder standsning eller forsinkelse af den kollektive trafik. Nedbørmængderne oversteg mange steder 1 mm svarende til 1 cm ny sne, og kombineret med den kraftige vind og det snedække der allerede var faldet i weekenden, gav vintervejret i denne omgang et snedække på op til 2-25 cm, lokalt endnu tykkere pga. fygning. Solen skinnede i snit ud over landet i 3 timer. Det er timer, eller 17% over normalen. Mest sol fik sydøstlige Sjælland med omkring 11 timer, mens der kun var ca. 7 timer i det centrale Midtjylland. NORDJYLLAND AALBORG 9, C -, C -11,2 C UDVALGTE STATIONER 39 mm 35 mm TYLSTRUP 5 timer 7 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 9,5 C -,1 C -11,1 C UDVALGTE STATIONER 9 mm 1 mm VINKEL 75 timer 62 timer

27 Danmarks klima 21 Februar 21 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED, C -,2 C -9,2 C 51 mm 1 mm 69 timer 69 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND 9,9 C, C -11, C SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 61 mm 2 mm 72 timer 72 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 9,6 C,3 C -7, C 5 mm 36 mm timer 63 timer

28 Februar 21 Danmarks klima 21 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 1,6 C, C -,6 C mm 31 mm 19 timer 65 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND 9, C -,1 C -1,5 C KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 2 mm 3 mm 11 timer 6 timer BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 7,9 C -,3 C -7,9 C 51 mm 32 mm 99 timer 59 timer

29 Danmarks klima 21 Marts 21 29

30 Marts 21 Danmarks klima 21 Marts blev ret kold med en del sne Marts 21 fik en månedsmiddeltemperatur på +1,1 C. Det er 1, C under normalgennemsnittet for perioden Månedens højeste temperatur, beskedne 11,5 C, blev registreret på Sydsjælland den 13., mens månedens laveste temperatur, hele 1,3 C, blev målt natten til den. ved Holbæk på Sjælland. Nedbøren blev i gennemsnit ud over landet mm eller 13% under normalgennemsnittet. Mest nedbør fik Sønderjyllands Amt med 51 mm i gennemsnit, mens der kun faldt knap 25 mm i gennemsnit over Nordøstsjælland. Marts 21 bød på en del sne, især den 19., hvor de sydlige egne mange steder havde sne med fygning. Snemængderne varierede ganske meget pga. snefygningen, der betød at sneen lå ret ujævnt fordelt. Typisk faldt der ca. 15 cm sne, men nogle steder fik 3- cm. Mest sne fik Bornholm, Sønderjylland og Sydfyn. Særligt hårdt ramt blev Bornholm, hvor det sneede næsten uafbrudt i mere end 2 døgn. I gennemsnit ud over landet skinnede Solen i 3 timer. Det er lidt over normalgennemsnittet. Mest sol, næsten timer, forekom på Skagen, mens der i det sydlige Sønderjylland kun kom lidt over 1 timer. NORDJYLLAND AALBORG 1,2 C 1,9 C -9,7 C UDVALGTE STATIONER 2 mm mm TYLSTRUP 132 timer timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 9, C 2,1 C -, C UDVALGTE STATIONER mm 51 mm VINKEL timer 111 timer

31 Danmarks klima 21 Marts 21 ØSTJYLLAND,5 C 1,9 C -, C TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 3 mm mm 2 timer 119 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND 9, C 2,3 C -13, C SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 7 mm 53 mm 99 timer 1 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 1,2 C 2,6 C -,5 C 2 mm 1 mm 17 timer 1 timer

32 Marts 21 Danmarks klima 21 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER 1,7 C 2,5 C -11,5 C ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 31 mm 3 mm 7 timer 11 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 9,2 C 2, C -7,5 C 25 mm 39 mm 13 timer 117 timer BORNHOLM 9,2 C 1,5 C -11,5 C RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE mm mm 1 timer 1 timer

33 Danmarks klima 21 April 21 33

34 April 21 Danmarks klima 21 April blev temmelig våd Månedsmiddeltemperaturen for april 21 blev for landet som helhed 5,6 C, hvilket er,1 C under normalgennemsnittet for perioden April 21 var lun i starten og i slutningen, mens påskeugen midt i måneden var præget af næsten vinterligt vejr. Månedens højeste temperatur 2,1 C blev registreret på Bornholm den 3., og månedens laveste temperatur 6,5 C blev målt natten til den 1. i Midtjylland. Nedbøren blev i gennemsnit ud over landet 63 mm. Det er 5% over normalen. Nordjyllands Amt fik mest nedbør med over 9 mm i gennemsnit (normalt 3), mens Storstrøms Amt kun fik omkring 5 mm (normalt 39) i gennemsnit. Landsgennemsnittet af soltimer blev 151 timer. Det er 15% under normalgennemsnittet for perioden Der kom mest sol i Thy og på Bornholm med omkring 1 timer, og mindst i Vendsyssel med omkring 135 timer. NORDJYLLAND AALBORG 13, C 5,6 C -,7 C UDVALGTE STATIONER 9 mm 3 mm TYLSTRUP 132 timer 1 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 15,3 C 5,7 C -,7 C UDVALGTE STATIONER 7 mm 2 mm VINKEL 155 timer 17 timer

35 Danmarks klima 21 April 21 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 13,5 C 5,5 C -5,1 C 65 mm 2 mm 12 timer 1 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 15, C 5,7 C -6,2 C 9 mm 5 mm 1 timer 6 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 15,5 C 6,2 C -2, C mm 3 mm 156 timer 171 timer

36 April 21 Danmarks klima 21 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 17,5 C 6,3 C -1,6 C 9 mm 3 mm 6 timer 1 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 15, C 5,7 C -2,3 C 52 mm 39 mm 15 timer 15 timer BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 2,1 C,9 C -3, C 51 mm 37 mm 1 timer 1 timer

37 Danmarks klima 21 Maj 21 37

38 Maj 21 Danmarks klima 21 Maj blev temmelig solrig og ret tør og varm Månedsmiddeltemperaturen for maj 21 blev for landet som helhed 11,3 C, hvilket er,5 C over normalgennemsnittet for perioden Månedens højeste temperatur 25,5 C blev registreret i Jægersborg nord for København den 9., og månedens laveste temperatur 1, C blev målt i Skrydstrup tidligt om morgenen den 5. Ud over landet faldt der 33 mm nedbør i gennemsnit. Det er kun 69% af det normale. Mest nedbør fik Nordøstjylland med omkring 3 mm, mens der kun faldt omkring 21 mm i gennemsnit på Bornholm, og i Storstrøms- og Ribe amter. Solen skinnede 3 timer i gennemsnit ud over landet i maj 21. Det er 25% over det normale. Mest sol, 35 timer, forekom på Møn, og mindst sol, omkring 255 timer, var der i Thy. NORDJYLLAND AALBORG 21,5 C 1,7 C 2,2 C UDVALGTE STATIONER 39 mm 9 mm TYLSTRUP 22 timer 2 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 22, C 1, C 1, C UDVALGTE STATIONER 39 mm 5 mm VINKEL 296 timer 22 timer

39 Danmarks klima 21 Maj 21 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 22,2 C 1,7 C -,6 C 3 mm 5 mm 37 timer 239 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 22,6 C 1,6 C -,9 C 2 mm 51 mm 29 timer 233 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 22,9 C 11, C 2, C 37 mm 6 mm 319 timer 23 timer

40 Maj 21 Danmarks klima 21 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 21, C 11,5 C 2, C 2 mm 3 mm 35 timer 25 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 23, C 1,9 C, C 33 mm 2 mm 329 timer 29 timer BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 2,7 C 1,1 C 2,3 C 21 mm 37 mm 32 timer 27 timer

41 Danmarks klima 21 Juni 21 1

42 Juni 21 Danmarks klima 21 Juni blev kold Trods en sommerlig afslutning blev månedsmiddeltemperaturen for juni kun, C. Det er 1,5 C under normalgennemsnittet for perioden Månedens højeste temperatur på 2, C blev registreret i Nordsjælland den 27., og månedens laveste temperatur +,6 C blev registreret den 9. i Midtjylland om morgenen. Nedbøren blev i gennemsnit ud over landet 62 mm. Normalen er 55 mm. Mest nedbør fik Nordjyllands amt med omkring 9 mm i gennemsnit og mindst nedbør fik Vejle- og Ribe amter med omkring 5 mm i gennemsnit. Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 25 timer. Det er næsten normalt. Mest sol forekom på Bornholm med omkring 3 timer, mens der ved Thyborøn kun forekom beskedne 1-15 timer. NORDJYLLAND AALBORG 22,1 C 1, C 6, C UDVALGTE STATIONER 93 mm 5 mm TYLSTRUP 271 timer 259 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 2,9 C 1,1 C 3,9 C UDVALGTE STATIONER 6 mm 57 mm VINKEL 233 timer 237 timer

43 Danmarks klima 21 Juni 21 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 23,1 C 1,5 C 3,6 C 55 mm 55 mm 26 timer 252 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 23, C 1, C 3, C 55 mm 62 mm 19 timer 229 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 2,2 C 15, C, C 5 mm 53 mm 257 timer 2 timer

44 Juni 21 Danmarks klima 21 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 25, C 15, C 3, C 63 mm 9 mm 27 timer 259 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 2, C 15,1 C,3 C 59 mm 52 mm 26 timer 259 timer BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 23,2 C 1,6 C 3, C 7 mm 2 mm 299 timer 25 timer

45 Danmarks klima 21 Juli 21 5

46 Juli 21 Danmarks klima 21 Juli blev varm og meget solrig Juli 21 fik en døgnmiddeltemperatur på 17, C. Det er 1, C over normalgennemsnittet for perioden Landets højeste temperatur 32,3 C blev målt i Jægersborg nord for København den 7., og månedens laveste temperatur 2,9 C blev målt tidligt om morgenen den 17. i Midtjylland. I gennemsnit ud over landet faldt der i juli 21 mm regn. Det er 73% af normalgennemsnittet. Sønderjyllands amt fik mest nedbør, 7 mm i gennemsnit (normalt 75), mens Nordøstsjællands amter fik mindst, kun ca. 25 mm i gennemsnit (normalt 6). Solen skinnede i juli 21 i gennemsnit ud over landet i 39 timer. Det er næsten 3% over normalen, og ca.1 timer i gennemsnit pr. dag. Mest sol fik Skagen med 355 timer, mens der i de centrale dele af Midtjylland forekom omkring 2 timer som mindst. Det varme sommervejr hjalp i øvrigt mærkbart på badevandstemperaturerne langs de danske kyster. Desværre gav varmen også blågrønalger gode vækstbetingelser og badning blev ind i mellem frarådet. NORDJYLLAND AALBORG 2,3 C 15,7 C,7 C UDVALGTE STATIONER 39 mm 6 mm TYLSTRUP 322 timer 252 timer Bemærk skalaændring MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 29, C 15, C 5,5 C UDVALGTE STATIONER 57 mm 65 mm VINKEL 29 timer 219 timer Bemærk skalaændring

47 Danmarks klima 21 Juli 21 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 2,7 C 15, C 7,7 C 3 mm 67 mm 32 timer 233 timer Bemærk skalaændring SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 2,2 C 15,2 C 6, C 7 mm 72 mm 29 timer 21 timer Bemærk skalaændring FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 29, C,1 C 6,7 C mm 62 mm 3 timer 22 timer Bemærk skalaændring

48 Juli 21 Danmarks klima 21 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 2, C,2 C 7,1 C 3 mm 62 mm 322 timer 22 timer Bemærk skalaændring KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 2,1 C, C 9, C 27 mm 6 mm 35 timer 2 timer Bemærk skalaændring BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 3,3 C,6 C 1,9 C 31 mm 55 mm 31 timer 26 timer Bemærk skalaændring

49 Danmarks klima 21 August 21 9

50 August 21 Danmarks klima 21 August blev temmelig varm og våd med en del torden Månedsmiddeltemperaturen for august 21 blev,9 C. Det er 1,2 C over normalgennemsnittet for perioden Månedens og årets højeste temperatur 33,9 C blev registreret ved Holbæk den. august. Det er kun 2,5 C under den absolut højeste målte temperatur i Danmark fra august Månedens laveste temperatur 5,1 C blev målt natten til den 29. august i Midtjylland. I gennemsnit ud over landet faldt der 91 mm regn i august 21. Det er 36% over normalgennemsnittet. Variationen ud over landet var traditionen tro stor, da nedbøren i denne måned hovedsagelig falder som byger. Der optrådte også en del torden. Nedbøren varierede fra ca. 7 mm i gennemsnit i Nordjyllands amt (det er næsten normalt) til ca. 115 mm i gennemsnit i Vestsjællands amt (det er næsten det dobbelte af det normale). I forbindelse med passagen af et mindre lavtryk fra vest over Københavnsområdet faldt der natten til den 7. august 21 stedvis meget store regnmængder. Især Amager fik meget regn; op til 6 mm. Regnvejret var meget kraftigt og undervejs blev der målt næsten 15 mm over 1 minutter, over 2 mm over 3 minutter og over 35 mm på 1 time. Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 227 timer. Det er normalt. Mest sol fik de sydøstlige egne af landet med omkring 25 timer, mens der i det nordvestlige Jylland kun var omkring 21 timer. NORDJYLLAND AALBORG 29,3 C 15,5 C, C UDVALGTE STATIONER 72 mm 67 mm TYLSTRUP 27 timer 22 timer Bemærk skalaændring MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 29,3 C 15,2 C 7, C UDVALGTE STATIONER 3 mm 72 mm VINKEL 215 timer 2 timer Bemærk skalaændring

51 Danmarks klima 21 August 21 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 2,1 C 15,5 C 7, C 76 mm 65 mm 23 timer 22 timer Bemærk skalaændring SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 27, C 15,2 C 7,6 C 11 mm 7 mm 22 timer 29 timer Bemærk skalaændring FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 29,9 C,1 C, C 13 mm 61 mm 23 timer 22 timer Bemærk skalaændring

52 August 21 Danmarks klima 21 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 31,9 C,3 C,1 C 111 mm 59 mm 25 timer 23 timer Bemærk skalaændring KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 26, C,3 C 9,7 C mm 6 mm 27 timer 233 timer Bemærk skalaændring BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 2,7 C,7 C 1,1 C 15 mm 55 mm 27 timer 251 timer Bemærk skalaændring

53 Danmarks klima 21 September 21 53

54 September 21 Danmarks klima 21 September blev våd og solfattig September 21 blev med en månedsmiddeltemperatur for landet som helhed på,6 C normal, idet normalgennemsnittet for perioden er,7 C. Månedens højeste temperatur på 22,2 C blev målt den 5. på Stevns og månedens laveste temperatur, 2,7 C, blev registreret tidligt om morgenen den. i Midtjylland. Nedbøren i september 21 i gennemsnit ud over landet blev hele 137 mm. Det er % over normalen. Mest regn fik Bornholm med ca. 5 mm i gennemsnit (norm 63), mens Nordjyllands Amt fik omkring 115 mm i gennemsnit som mindst (norm 72). De store regnmængder faldt temmelig jævnt over måneden. Afgrøderne ville derfor ikke tørre, og landmændene måtte mange steder opgive at bjerge kornet, der rådnede op eller spirede på markerne. Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i beskedne timer. Det er kun 7% af det normale. Mest sol i september 21 fik Lolland med omkring 5 timer, mens der i det centrale Sydjylland kun var omkring 9 timer. NORDJYLLAND AALBORG 1,9 C,3 C 5,9 C UDVALGTE STATIONER 119 mm 72 mm TYLSTRUP 1 timer 155 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 1,3 C,3 C 5, C UDVALGTE STATIONER 1 mm 5 mm VINKEL 1 timer 1 timer

55 Danmarks klima 21 September 21 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 1,7 C, C,6 C 12 mm 72 mm 11 timer 15 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 1,1 C, C 3,7 C 1 mm 5 mm 1 timer 11 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 2, C 13, C,9 C 3 mm 6 mm 15 timer 151 timer

56 September 21 Danmarks klima 21 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 22, C 13,3 C 5, C 5 mm 56 mm 6 timer 3 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 2,6 C 13,2 C 6,1 C 135 mm 6 mm 115 timer 15 timer BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 2,5 C 13,5 C 6,2 C 5 mm 63 mm 13 timer 3 timer

57 Danmarks klima 21 Rekord Oktober 21 57

58 Oktober 21 Rekord Danmarks klima 21 Oktober blev rekordvarm, frostfri og med underskud af nedbør og sol Med en månedsmiddeltemperatur på, C blev oktober 21 hele 2,9 C varmere end normalgennemsnittet for perioden Oktober 21 blev således,6 C varmere end oktober 1995, der var den hidtil varmeste. Det er således en markant rekord. Månedens højeste temperatur på 2,5 C blev registreret flere steder over de østlige egne den 13., mens der om morgenen den 2. blev registreret +,9 C på Bornholm, som månedens laveste. Der blev således ikke registreret nattefrost i 2 meters højde over terræn i oktober 21. Det er kun sket to gange tidligere i DMI s historie. Det var i 1961, hvor den laveste temperatur var +,7 C og i år 2, hvor temperaturen på intet tidspunkt nåede under +3, C! I gennemsnit ud over landet blev nedbøren i oktober 21 6 mm. Det er % under normalen på landsbasis. Det var dog først relativ tørt i de sidste par uger af oktober. Variationen på amtsbasis var stor, fra 99 mm i gennemsnit i Ringkøbing Amt (normalt 96) til kun 35 mm i Storstrøms Amt (normalt 9) og Vestsjællands amt (normalt 55). Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 77 timer i oktober 21. Det er 22% under normalgennemsnittet. Mest sol, 95 timer, forekom på Lolland, mens der i Nordvestjylland kun kom 6-65 timer. NORDJYLLAND AALBORG 17,1 C,9 C 5,9 C UDVALGTE STATIONER 72 mm 76 mm TYLSTRUP 67 timer 99 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP UDVALGTE STATIONER VINKEL 1, C,9 C, C 9 mm 91 mm 6 timer 92 timer

59 Danmarks klima 21 Rekord Oktober 21 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED 17,6 C,9 C 2, C 53 mm 77 mm 63 timer 97 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD 1,1 C 9, C 3,6 C 77 mm 9 mm 79 timer 97 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 19,1 C 9, C,3 C mm 62 mm 3 timer 11 timer

60 Oktober 21 Rekord Danmarks klima 21 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 2, C 9,5 C,7 C 35 mm 52 mm 9 timer 19 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN 17,2 C 9,5 C 5,1 C 36 mm 56 mm 7 timer 13 timer BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE 17,1 C 9,5 C,2 C 2 mm 6 mm 9 timer 99 timer

61 Danmarks klima 21 November 21 61

62 November 21 Danmarks klima 21 November blev meget solrig og temmelig tør November 21 havde en månedsmiddeltemperatur på 5,3 C, hvilket er,6 C varmere end normalgennemsnittet for perioden Månedens højeste temperatur blev 1, C flere steder ved flere lejligheder, og månedens laveste temperatur blev 5,6 C om morgenen den 15. i Sydjylland. I gennemsnit ud over landet faldt der 59 mm nedbør. Det er 75% af gennemsnittet over perioden Mest nedbør fik Ringkøbing amt med mm i gennemsnit (normalt 9), mens Vestsjællands og Storstrøms amter fik omkring 5 mm (normalt 6) som mindst. Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i hele timer. Det er 31 timer eller 5% over normalen for perioden De timer er i øvrigt det næsthøjeste soltimetal for en november. I 199 var der 92 timer. Mest sol fik Skagen med 1 timer, mens der på Lolland kun kom omkring 7 timer. NORDJYLLAND AALBORG,3 C,3 C -, C UDVALGTE STATIONER 5 mm 75 mm TYLSTRUP 96 timer 59 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP,1 C,3 C -5, C UDVALGTE STATIONER 73 mm 92 mm VINKEL timer 5 timer

63 Danmarks klima 21 November 21 ØSTJYLLAND TIRSTRUP UDVALGTE STATIONER RØVED,1 C,6 C -5, C 51 mm mm 99 timer 61 timer SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP UDVALGTE STATIONER STORE JYNDEVAD,2 C,6 C -5,6 C 76 mm 97 mm 79 timer 52 timer FYN ODENSE/BELDRINGE UDVALGTE STATIONER ORE V/ÅRSLEV 13,3 C 5, C -3,1 C 55 mm 69 mm 95 timer 57 timer

64 November 21 Danmarks klima 21 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER ABED UDVALGTE STATIONER STORE DAMME 13,1 C 5, C -3,1 C 6 mm 6 mm 7 timer 59 timer KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND KASTRUP UDVALGTE STATIONER KØBENHAVN,6 C 5,1 C -3,6 C 5 mm 61 mm 1 timer 57 timer BORNHOLM RØNNE UDVALGTE STATIONER ØSTERMARIE,7 C 5, C -, C 66 mm 76 mm timer timer

65 Danmarks klima 21 December 21 65

66 December 21 Danmarks klima 21 Forholdsvis kold december Månedsmiddeltemperaturen for landet som helhed blev i december 21 +,7 C. Det er,9 C under normalgennemsnittet over perioden Månedens højeste temperatur blev 1,3 C, målt den 11. om morgenen i Nordjylland, og månedens og samtidig årets laveste temperatur 2,7 C blev registreret om morgenen på årets sidste dag den 31. i Nordsjælland. Juleaften var det tøvejr med et langt fra landsdækkende vådt snedække, altså ikke landsdækkende hvid jul i år 21. I gennemsnit ud over landet faldt der 61 mm nedbør. Det er under det normale for december. Mest nedbør fik Ribe amt med ca. 75 mm i gennemsnit, mens der faldt knap 5 mm i gennemsnit over Fyn. Der faldt store mængder sne de fleste steder mellem jul og nytår, så kælke og ski blev hentet frem fra gemmerne. Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i 39 timer. Det er normalt for december. Mest sol forekom i Vestjylland, over 5 timer, og der var mindst sol på Bornholm med 2-25 timer. NORDJYLLAND AALBORG,3 C 1,3 C -,2 C UDVALGTE STATIONER 5 mm 62 mm TYLSTRUP 29 timer 3 timer MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 7,6 C 1,3 C -1,6 C UDVALGTE STATIONER 69 mm 75 mm VINKEL 3 timer 3 timer

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-06

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-06 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 1-6 Danmarks klima 2 med tillæg om ærøerne og Grønland John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 21 - blank side - Danmarks Meteorologiske

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 02-02

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 02-02 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-02 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2001 John Cappelen Copenhagen 2002 Front cover: View from Egernsund towards

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 994-998 John Cappelen COPENHAGEN 999 Front cover: Nordfalster on a sunny

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-15

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-15 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-15 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 1980-1989 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY O TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08 The Climate of Denmark - Key Climatic igures, 1990-99 John Cappelen Copenhagen 2000 Front cover: Nordfalster on a sunny

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-14

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-14 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-14 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 1970-1979 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

Teknisk rapport 07-01 Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations

Teknisk rapport 07-01 Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations John Cappelen København 2007 www.dmi.dk/dmi/tr07-01 side 1 af 51 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 07-01 Titel:

Læs mere

Teknisk rapport 06-01 Danmarks klima 2005 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with english translations. John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen

Teknisk rapport 06-01 Danmarks klima 2005 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with english translations. John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen Danmarks klima 2005 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with english translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2007 www.dmi.dk/dmi/tr06-01 side 1 af 48 Kolofon Serietitel: Teknisk

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-07

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-07 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-07 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2002 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-05

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-05 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 04-05 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2003 John Cappelen Copenhagen 2004 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

Teknisk rapport Danmarks klima 2007 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations

Teknisk rapport Danmarks klima 2007 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations Danmarks klima 2007 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations John Cappelen København 2008 www.dmi.dk/dmi/tr08-01 side 1 af 54 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 08-01 Titel:

Læs mere

Teknisk rapport Danmarks klima 2008 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations

Teknisk rapport Danmarks klima 2008 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations Danmarks klima 2008 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations John Cappelen København 2009 www.dmi.dk/dmi/tr09-01 side 1 af 58 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 09-01 Titel:

Læs mere

Teknisk rapport 10-01 Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary

Teknisk rapport 10-01 Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary John Cappelen København 2010 www.dmi.dk/dmi/tr10-01 side 1 af 66 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 10-01 Titel: Danmarks

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 03-31

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 03-31 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 03-31 Månedens vejr Oktober 1998 juli 2003 John Cappelen Sektion for Vejr- og Klimainformation KØBENHAVN 2003 Teknisk Rapport 03-31 Page

Læs mere

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-10 Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark Peter Riddersholm Wang København 2013 Teknisk Rapport 13-10 Kolofon Serietitel: Teknisk Rapport 13-10

Læs mere

Teknisk Rapport 12-22

Teknisk Rapport 12-22 Teknisk Rapport 12-22 Referenceværdier: Døgn-, måneds- og årsværdier for regioner og hele landet 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter

Læs mere

Af Michael Stoltze & John Cappelen

Af Michael Stoltze & John Cappelen VEJRET 2007 Mange vil sikkert huske tilbage på 2007 som året med en rigtig elendig og regnvåd sommer der efterfulgte en grå og rekordvåd vinter hvor det bare ikke var til at planlægge ture ud i det grønne

Læs mere

Hvordan var det nu det var? Vejret i 2012 i Rigsfællesskabet

Hvordan var det nu det var? Vejret i 2012 i Rigsfællesskabet Hvordan var det nu det var? Vejret i 2012 i Rigsfællesskabet Af John Cappelen, DMI I Danmark blev 2012 et lidt koldere år med overskud af nedbør og et lille underskud af sol set i forhold til perioden

Læs mere

Teknisk rapport 12-01 Danmarks klima 2011 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary

Teknisk rapport 12-01 Danmarks klima 2011 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary Danmarks klima 2011 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary John Cappelen København 2012 www.dmi.dk/dmi/tr12-01 side 1 af 83 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 12-01 Titel: Danmarks

Læs mere

Teknisk rapport 13-01 Danmarks klima 2012 - with English Summary. John Cappelen (ed) København 2013. www.dmi.dk/dmi/tr13-01 side 1 af 68

Teknisk rapport 13-01 Danmarks klima 2012 - with English Summary. John Cappelen (ed) København 2013. www.dmi.dk/dmi/tr13-01 side 1 af 68 Danmarks klima 2012 - with English Summary John Cappelen (ed) København 2013 www.dmi.dk/dmi/tr13-01 side 1 af 68 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 13-01 Titel: Danmarks klima 2012 Undertitel: - with

Læs mere

Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør

Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Teknisk Rapport 12-23 Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter Riddersholm Wang København 2013 Teknisk

Læs mere

Vejret i vækståret september 2002 august 2003

Vejret i vækståret september 2002 august 2003 Markbrug nr. 287 2003 Markbrug nr. 287 December 2003 Vejret i vækståret september 2002 august 2003 Birgit Sørensen og Iver Thysen, Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-02

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-02 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT -2 The Climate of Denmark 23 with The Faroe Islands and Greenland Danmarks klima 23 med Færøerne og Grønland John Cappelen and Bent

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 05-01

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 05-01 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 5-1 The Climate of Denmark 2 with The Faroe Islands and Greenland - with Danish translations John Cappelen and Bent Vraae Jørgensen

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-02

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-02 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 3-2 The Climate of Denmark 22 with The Faroe Islands and Greenland Danmarks klima 22 med Færøerne og Grønland John Cappelen and Bent

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August 2010

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August 2010 Grøn Viden Vejret i vækståret September 2009 - August 2010 DJF Markbrug nr. 335 NOVEMBER 2010 2 det jordbrugsvidenskabelige VEJRET I VÆKSTÅRET 2009-2010 Vækståret som helhed var lidt vådere end normalt.

Læs mere

Teknisk Rapport Klimagrid Danmark Referenceværdier Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport Klimagrid Danmark Referenceværdier Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-09 Klimagrid Danmark Referenceværdier 2001-2010 Måneds- og årsværdier for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed og globalstråling 20x20 km samt nedbør 10x10 km Peter Riddersholm

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009

Grøn Viden. Vejret i vækståret September August DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 Grøn Viden Vejret i vækståret September 2008 - August 2009 DJF Markbrug nr. 334 oktober 2009 2 det jordbrugsvidenskabelige VEJRET I VÆKSTÅRET 2008-2009 Vækståret som helhed var lunt og solrigt. Middeltemperaturen

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Teknisk Rapport 13-08

Teknisk Rapport 13-08 Teknisk Rapport 13-08 Referenceværdier: Måneds- og årsværdier for stationer 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter Riddersholm Wang København

Læs mere

Teknisk rapport DMI Klimaoversigter John Cappelen (ed) - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar december 2010

Teknisk rapport DMI Klimaoversigter John Cappelen (ed) - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar december 2010 DMI Klimaoversigter 2003-2010 - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar 2004 - december 2010 - Årets, Sæsonens og Månedens vejr august 2003 - december 2010 - International Klimarapportering CLIMAT

Læs mere

Teknisk rapport Vindstatistik for danske kyststationer Hyppighed af stiv kuling og derover

Teknisk rapport Vindstatistik for danske kyststationer Hyppighed af stiv kuling og derover Vindstatistik for danske kyststationer 2001-2010 - Hyppighed af stiv kuling og derover John Cappelen København 2012 www.dmi.dk/dmi/tr12-07 side 1 af 13 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 12-07 Titel:

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - August Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Time - og døgnværdier

Vejr- og klimadata. Time - og døgnværdier 2013-09-09 12:06 UTC AUTO Vejr- og klimadata Danmark Time - og døgnværdier Station: 0618800 18. juni 2013-19. juni 2013 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut, Lyngbyvej 100, DK-2100 København

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 21 23. maj 2016-29. maj 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra Makkinks formel og den modificerede Penman formel

Læs mere

KLIMAVARIATIONER. - fl ere ekstremer i et varmere klima

KLIMAVARIATIONER. - fl ere ekstremer i et varmere klima KLIMAVARIATIONER - fl ere ekstremer i et varmere klima Giver den globale opvarmning sig udslag i mere ekstreme vejrforhold i Danmark målt som antallet af dage med såkaldte varme- og kuldeekstremer? Ja,

Læs mere

Teknisk rapport Danmarks klima with English Summary. John Cappelen (ed) København 2014

Teknisk rapport Danmarks klima with English Summary. John Cappelen (ed) København 2014 Danmarks klima 2013 - with English Summary John Cappelen (ed) København 2014 http://www.dmi.dk/fileadmin/rapporter/tr/tr14-01 side 1 af 79 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 14-01 Titel: Danmarks klima

Læs mere

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER Fortsat langt mellem arbejdsløse Metalmedlemmer ØKONOMISK ANALYSE 10. maj 017 Efter at have ligget konstant omkring 3,0 pct. fra maj til september 016 er

Læs mere

Teknisk rapport 11-01 Danmarks klima 2010 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary

Teknisk rapport 11-01 Danmarks klima 2010 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary Danmarks klima 2010 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary John Cappelen København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-01 side 1 af 72 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 11-01 Titel: Danmarks

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

DMI rapport Danmarks klima with English Summary

DMI rapport Danmarks klima with English Summary DMI rapport 17-01 Danmarks klima 2016 - with English Summary John Cappelen (ed) København 2017 http://www.dmi.dk/laer-om/generelt/dmi-publikationer/ side 1 af 89 Kolofon Serietitel: DMI rapport 17-01 Titel:

Læs mere

Geografi og klima. Geografi. Geografi og klima

Geografi og klima. Geografi. Geografi og klima Geografi og klima 1 Geografi Den lange danske kystlinje Danmark er et lille land målt i forhold til sine nærmeste naboer. Sverige og Tyskland er hhv. ti og otte gange større end Danmark, der har et areal

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Geografi og klima. Geografi. Geografi og klima

Geografi og klima. Geografi. Geografi og klima Geografi og klima 1 Geografi Den lange danske kystlinje Danmark er et lille land målt i forhold til sine nærmeste naboer. Sverige og Tyskland er hhv. ti og otte gange større end Danmark, der har et areal

Læs mere

Teknisk rapport 05-18 Solskinstimer i Pituffik Verifikation af metode til beregning af solskinstimer ud fra globalstrålingsdata

Teknisk rapport 05-18 Solskinstimer i Pituffik Verifikation af metode til beregning af solskinstimer ud fra globalstrålingsdata Solskinstimer i Pituffik Verifikation af metode til beregning af solskinstimer ud fra globalstrålingsdata Maja Kjørup Nielsen December 2005 København 2005 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 05-18 Titel:

Læs mere

2001 2010 Dansk Design Reference Year Supplerende datasæt Grunnet Wang, Peter; Scharling, Mikael; Wittchen, Kim Bjarne; Kern-Hansen, Claus

2001 2010 Dansk Design Reference Year Supplerende datasæt Grunnet Wang, Peter; Scharling, Mikael; Wittchen, Kim Bjarne; Kern-Hansen, Claus Aalborg Universitet 2001 2010 Dansk Design Reference Year Supplerende datasæt Grunnet Wang, Peter; Scharling, Mikael; Wittchen, Kim Bjarne; Kern-Hansen, Claus Publication date: 2013 Document Version Også

Læs mere

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille.

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille. December 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ember måned 20 været 365 konkurser. Sammenlignet med ember 20, hvor der var 630 konkurser, svarer det til et markant fald på 42,1%. Det er kun

Læs mere

Vækståret. september august Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Markbrug nr. 229 September 2000

Vækståret. september august Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Markbrug nr. 229 September 2000 Markbrug nr. 229 September 2000 Vækståret september 1999 - august 2000 Birgit Sørensen, Flemming Nielsen & Iver Thysen, Afdeling for Jordbrugssystemer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks

Læs mere

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Vandstanden ved de danske kyster Den relative vandstand beskriver havoverfladens højde i forhold

Læs mere

Kommunernes generelle vejr og klima. Aarhus Mikael Scharling og John Cappelen

Kommunernes generelle vejr og klima. Aarhus Mikael Scharling og John Cappelen Temperatur ( C) Nedbør (mm) Solskin (timer) DMI rapport 16-19 ver. 2 (inkl. regneark) Klimadata Danmark Kommunale referenceværdier 2006-2015 Måneds- og årsværdier for temperatur, nedbør og solskin Kommunernes

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

Teknisk Rapport Vandstandsmåling i Danmark. Månedsmidler og -ekstremer fra 14 vandstandsstationer for Lonny Hansen

Teknisk Rapport Vandstandsmåling i Danmark. Månedsmidler og -ekstremer fra 14 vandstandsstationer for Lonny Hansen Teknisk Rapport 13-12 Vandstandsmåling i Danmark Månedsmidler og -ekstremer fra 14 vandstandsstationer for 2012 Lonny Hansen København 2013 Kolofon Serietitel: Teknisk Rapport 13-12 Titel: Vandstandsmåling

Læs mere

B.1.3. Ejendomme 1998

B.1.3. Ejendomme 1998 B.1.3. Ejendomme 1998 Forpagtning I forbindelse med ansøgning om hektarstøtte angiver landmanden, hvilke arealer der indgår i bedriften. Det oplyses, hvor stort et areal fra hver ejendom, der er ejet eller

Læs mere

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret - with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-02

Læs mere

Figur 1. Skyerne - en vigtig men mindre godt forstået spiller i det globale klimasystem 2.

Figur 1. Skyerne - en vigtig men mindre godt forstået spiller i det globale klimasystem 2. KØBENH AV NS UNIVERSITET Hvad er klima? skrevet af Philipp von Hessberg (v 1.2,. 10. 2009) Klima er gennemsnitset for en lokalitet eller en region. Man bruger normalt 30 års gennemsnitsværdier til at beskrive

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret september 2006 august 2007 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Grøn Viden. Vejret i vækståret september 2006 august 2007 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Grøn Viden Vejret i vækståret september 2006 august 2007 Birgit Sørensen og Lise Nistrup Jørgensen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet DJ F M A R K B R U G N R. 324 O

Læs mere

Antal konkurser

Antal konkurser 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antal konkurser 1857 1851 1790 1695 1818 2265 2453 2452 2531 2423 1990 2386 3856 5879 6662 5644

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Vandføringens Medianminimum Qmm

Vandføringens Medianminimum Qmm Vandføringens Medianminimum Qmm (Natur & Miljø 2013 Nyborg Strand Spor A session 4) Maj 2013 Ole Smith osmi@orbicon.dk Tlf. 40178926 Indhold Lidt historie, begreber og grundlag Qmm definition og relationer

Læs mere

KLIMATILPASNING VED RENOVERING

KLIMATILPASNING VED RENOVERING KLIMATILPASNING VED RENOVERING OPLÆG TIL CASE SBi 13.03.2015 2 1 IPCC 5 hovedrapport SBi 13.03.2015 3 In less than 40 years (2013-2050), world population will grow from 7,200 to 9,600 million inhabitants.

Læs mere

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13.

AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015. Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: 13. AEU-2 QALLUNAATUT / DANSK FÆRDIGHEDSPRØVE JANUAR 2015 Piffissami nal. Ak/Tidspunkt.: 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: 13. januar 2015 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler: Oqaatsit / Ordbøger:

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden For ørred er iltindholdet og temperaturen i vandet af afgørende betydning for fiskenes trivsel. For høj temperatur i kombination med selv moderat

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT KLIMAGRID DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT KLIMAGRID DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-18 KLIMAGRID DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra den modificerede Penman formel med og uden en revideret

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Teknisk rapport 11-12 Storm og ekstrem vind i Danmark - opgørelser og analyser foråret 2011. John Cappelen. København 2011

Teknisk rapport 11-12 Storm og ekstrem vind i Danmark - opgørelser og analyser foråret 2011. John Cappelen. København 2011 Storm og ekstrem vind i Danmark - opgørelser og analyser foråret 2011 John Cappelen København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-12 side 1 af 21 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 11-12 Titel: Storm og ekstrem

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-33. Climate Meta Data Information Example (Monthly Time Series Database)

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-33. Climate Meta Data Information Example (Monthly Time Series Database) DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-33 Climate Meta Data Information Example (Monthly Time Series Database) Claus Kern-Hansen COPENHAGEN 2003 2 Index: Preface:...

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Thurø Sejlklub. Vejr for lystsejlere. Dagens emner: Klargøring til sejlads. Vejrudsigter 26-02-2014

Thurø Sejlklub. Vejr for lystsejlere. Dagens emner: Klargøring til sejlads. Vejrudsigter 26-02-2014 Vejr for lystsejlere Mette Hundahl Thurø Sejlklub 1 2 Dagens emner: Marstal Navigationsskole Vejrudsigter Forstå en vejrudsigt Danske vejrtyper Farligt vejr i DK 3 4 Klargøring til sejlads Vejrudsigter

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Konkursanalyse oktober 2016

Konkursanalyse oktober 2016 Kommentarer til regionale konkurser Der har i oktober 2016 været 397 konkurser, hvilket er en stigning på 21,0 % sammenlignet med oktober 2015, hvor der var 328 konkurser. Grønland og Hovedstaden har haft

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07 Årlige landstal af temperatur, nedbør, solskinstimer og skydække for Danmark; 1873-2001 Yearly Temperature, Precipitation, Hours

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

Konkursanalyse marts 2015

Konkursanalyse marts 2015 Konkursanalyse ts 20 Marts 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts 20 været 408 konkurser, hvilket er en stigning på 20,4 % sammenlignet med ts 20, hvor der var 339 konkurser. For anden måned

Læs mere

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Formål: At undersøge om det er muligt at opsamle og genbruge halm i forbindelse med halmdækning af

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

+ORRESPONDANCE )NDTRYK SEKRET REN!DRESSE NDRING 2EDAKTIONSSTOP &ORSIDE Ú$ANSK.EJ $ET MEN KORREKT FRA UDTRYK FJELDTOPPENE 3ELSKABETS ER 4RYK )33

+ORRESPONDANCE )NDTRYK SEKRET REN!DRESSE NDRING 2EDAKTIONSSTOP &ORSIDE Ú$ANSK.EJ $ET MEN KORREKT FRA UDTRYK FJELDTOPPENE 3ELSKABETS ER 4RYK )33 Fra redaktøren Sådan var vejret i 2004 i Danmark, Nuuk i Grønland og i Tórshavn på Færøerne Af John Cappelen, DMI I Danmark var 2004 både varmt, vådt og solrigt 36619 vejret indhold 1 15/02/05 8:22:56

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt Til Klima-, energi- og bygningsudvalget og Miljøudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 30.

Læs mere

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Passivhus Norden konference, 7. oktober 2010 Tine S. Larsen Lektor, PhD Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - December Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Konkursanalyse oktober 2017

Konkursanalyse oktober 2017 Oktober 2017 Kommentarer til regionale konkurser Der har i oktober 2017 været 528 konkurser, hvilket er et fald på 33,0 % sammenlignet med oktober 2016, hvor der var 430 konkurser. Lolland-Falster er det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere