Web-guide Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Web-guide Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015"

Transkript

1 Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015

2 Web-guide Enhedlisten stiller på landsplan et system til redigering og visning af hjemmesider til rådighed for afdelinger og regioner. Erfaringen har vist, at ikke alle har haft lige let ved at komme i gang med at passe en hjemmeside. Derfor har vi skrevet denne lille guide i brugen af systemet. Den gennemgår ikke alle detaljer, men gør det muligt at komme i gang med det mest basale. Håber vi. Nogle begreber Hjemmeside/site Hvad er en hjemmeside? Der er flere definitioner på begrebet. Her bruger vi den betydning, at en hjemmeside er en samling "sider" under et fælles navn (det hedder et domæne). Siderne kan vises og (udskrives) fra en webbrowser. Nogle insisterer på at kalde det et "site" (engelsk for sted eller lokation) i stedet for. Enhedslistens domæne hedder enhedslisten.dk. Under dette domæne kan findes et antal subdomæner. Hos os er det, når afdelingesnavnet sættes foran, f.eks. minafdeling.enhedslisten.dk. Hver side kan have link til andre sider, både inden for eget domæne og på andre domæner. Det er det man bruger, når man klikker på et link, der kan være fremhævet med farve eller understregning. Hjemmeisider kan indeholde billeder, vedhæftede dokumenter, videoer og lidt til. HTML Sider på internettet skrives i et computersprog, der kaldes HTML. Det står for HyperText Markup Language. Hypertext er det, at man fra et sted i en tekst via et link kan hoppe til et andet sted i teksten, til en anden side eller til et andet domæne. Markup betyder opmærkning. Udvikleren af hjemmesiden indsætter nogle koder i teksten, der fortæller, hvad den pågældende tekst er (f.eks. et link eller en overskrift), eller hvordan teksten skal se ud. Man har længe været tilbageholdende med direkte i teksten af angive koder for udseendet. Man nøjes så vidt muligt med semantiske koder, dvs. dette er en overskrift, dette er en mellemrubrik osv. Udseendet er angivet separat. Fordelen er, at det er meget nemt at ændre udseendet for hele ens hjemmeside ét sted. HTML er ikke særlig forståeligt for almindelige mennesker. Man forsøger derfor på forskellige måder at undgå, at folk skal rode med koderne. Det vil vi også gøre i dette skrift. Et enkelt sted vil det dog være nødvendigt at nævne enkelte koder. Vi skal prøve at gøre det så pædagogisk som muligt. CMS En af metoderne til at undgå at skulle kende og bruge HTML er at lægge hjemmesiderne ind på et CMS. Det står for Content Management System, altså et system der kan lade brugeren/redaktøren administrere indholdet på en hjemmeside. Et CMS lader en indsætte indhold næsten som om man arbejdede med en tekstbehandling. Systemet gør det også meget enklere at ændre indholdet af og placeringen af informationen på hjemmesiden, noget der kan være meget bøvlet, hvis man roder direkte i HTML. Til gengæld har man lidt færre muligheder for at lave individuel tilpasning af afdelingernes sider. Man følger den standard for opbygning og udseende, der gælder for det aktuelle CMS. Enhedslistens centrale webansvarlige sætter disse ting op fælles for alle, der kører på Enhedslistens CMS. Der er dog mange muligheder for 2

3 individuel opbygning af siderne for de enkelte afdelinger. De enkelte afdelinger skal heller ikke bekymre sig om at "drifte" hjemmesiden. Dvs. sætte den computer, som systemet kører på, op, overvåge dens velbefindende og tage sikkerhedskopi af alle data. Hjemmesidens opbygning En hjemmeside hos EL kan have forskelligt udseende, idet der findes flere typer af sider: Forsiden, bokse, kalenderopslag og andre sider, herunder nyheder. Forsiden ser omtrent sådan ud: Øverst er for tiden et billede med Enhedslistens Ø og afdelingens navn i gråt. Den del af siden kan afdelingerne ikke ændre. Det er muligt at anbringe et lille billede ude til højre. Snak i givet fald med Landskontorets hjemmesideansvarlige om det. Billedet kunne f.eks. være et karakteristisk motiv fra egnen eller en begivenhed. Billedet skal være 342 pixels i bredden og 115 pixels i højden. En pixel er den mindste prik i et billede på en skærm. Derefter følger Menubjælken, der er rød. Den kan I selv vedligeholde, og I bestemmer selv, hvad I vil have i den. Normalt har man angivet de vigtigste sektioner af hjemmesiden. Det kan være sådan noget som Kommunalt, Folketingsvalg, Byrådsvalg, Afdelingen, Kontakt eller hvad I nu ellers har af gode ideer. Kontakt kan også placeres andre steder. Spalten til højre behøver ikke være der, men man vil normalt have i hvert fald kalenderen i den (hvis man bruger kalenderen, så havner den af sig selv i højre spalte). Desuden kan man have en eller flere "bokse" med mere eller mindre faste oplysninger, der skal stå fast på forsiden uden at genere nyhederne. Oplysninger i boksene skal være korte og evt. henvise til et andet sted. Her kunne man f.eks. ha- 3

4 ve en henvisning til afdelingens side på Facebook, hvis man har sådan en. Til venstre er der et bredt område til nyheder og andre artikler. Som udgangspunkt står det nyeste øverst, og det ældste forsvinder ud af bunden. Dvs. det forsvinder ikke, med mindre I selv fjerner det, men nederst på siden kommer der et antal sidehenvisninger til ældre materiale. Det er link mærket 1, 2, 3 osv. Man har mulighed for (i en periode) at have et opslag stående fast på forsiden. Det kommer vi til senere. I bunden af siden er der igen et område, som I ikke kan redigere selv. Her står afdelingens basale kontaktoplysninger, nemlig kontaktpersonen. Der er også et link til Landsorganisationens hjemmeside samt et link til en indmeldelsesblanket. Endelig er der den knap, som den web-ansvarlige skal bruge til at logge ind for at redigere i oplysningerne. Det kan betale sig at bruge lidt tid på f.eks. et bestyrelsesmøde til lige at diskutere, hvordan man vil opbygge afdelingens hjemmeside. Men det er ikke værre end, at det kan laves om, hvis I får andre ideer. Logge på Når du skal logge på, klikker du på knappen Log ind nederst på forsiden. Du får nu en side, hvor du skal angive dit brugerid og password, som du har fået fra Sekretariatet. Hvis du arbejder fra en maskine, som ikke alt for mange andre bruger, kan du med fordel lade browseren gemme dine log ind-oplysninger. Fra denne side kan du også bestille en ny adgangskode, hvis du har glemt den gamle. Når du har logget ind, kommer du til en side, hvor du får at vide, hvad du hedder. Det er nok mest lavet for at undgå, at man logger på med en andens identifikation ved en fejl. Man får også at vide, hvor længe man har været "medlem". Det vil sikkert undre de fleste. Det, der menes, er, hvor længe man har været webansvarlig. Ude til venstre er der en menu, hvor man kan oprette indhold eller redigere indhold, der allerede er lagt ind (jeg har stadig adgang til at redigere den gamle Djurslandsside, selv om den ikke vises længere. Sådan vil det ikke se ud for andre). Det sidste kan man også få adgang til med en særlig knap, når man står på en side med noget indhold, og i øvrigt er logget ind. 4

5 Under menuen med det, man kan oprette/redigere, er et link til nogle hjælpesider og naturligvis også muligheden for at logge ud igen. Derudover vises evt. bokse fra forsiden. Det har man ikke meget at bruge til. Menubjælken Det første man bør klare, er opsætningen af menubjælken. Man bør oprette de menupunkter, man forventer at have materiale på i første gang og ikke de punkter, hvor der kommer noget engang i fremtiden. Dem kan man oprette til den tid. Man kan også overveje at fjerne emner, der har mistet aktualiteten. Vi vælger Opret nyt indhold. Du kommer nu til en side, hvor du kan vælge arten af nyt indhold. Vælg Side. Du får nu en side, hvor alle oplysninger om den nye side kan skrives ind (eller 5

6 kopieres fra mail og tekstbehandling). Når der står et hvidt plus på grå baggrund helt ude til venstre, er der felter og muligheder, der er skjult. Klik på plusset ud for Menuindstillinger. Nu har du mulighed for at skrive en Sidetitel og en Titel. Udfyld begge med den samme, korte tekst. Lads os oprette en side med navnet Afdelingen. Som overordnet element er nævnt afdelingens navn. Lad dette stå. Hvis der står forskellige ting i Titel og Sidetitel, så er det Titel, der kommer til at stå i den røde menubjælke. Du kan evt. Gøre Titel meget kort. Så længe du kun har ét element, kommer det til at stå til venstre i menubjælken. Du kan bestemme rækkefølgen ved at ændre på Vægten. Jo højere vægt, jo mere mod højre står elementet. Jo lavere (vægten kan blive negativ), jo længere mod venstre. Indstil vægtene med spring på 10. Det gør det nemmere at stoppe nye elementer præcist ind senere. I feltet Indhold kan du skrive en kortere eller længere tekst om afdelingen. De nærmere enkeltheder om redigeringsmulighederne her, kommer vi til senere. Foreløbig skriver vi en tekst uden formattering. Husk, man kan altid ændre det. Hvis vi nu har oprettet et menuelement, der ikke skal bruges lige for tiden, så kan man klikke på plusset ud for Udgivelsesindstillinger nederst på siden. Hvis du fjerner fluebenet ud for Udgivet, bliver elementet usynligt for andre. 6

7 Redigere menuen Hvis du skal ændre noget i menuen, vælger du Rediger Menu, lige efter du er logget ind. Du får nu en oversigt over alle elementer i menubjælken og alle de elementer, der er oprettet under de enkelte menupunkter. Disse underpunkters titel er rykket lidt ind. Klik på Rediger for at rette titlen eller teksten. Du kan ændre den indbyrdes placering ved at trække i den firdobbelte pil med musen. Klik på Gem indstillinger, når du er færdig! Oprette nyt indhold Hvis du vil oprette nyt indhold, klikker du på Opret nyt indhold som før. Du får nu igen en menu, hvor du skal angive typen af indholdet. Du kan vælge mellem Boks, Kalenderopslag, Nyhed (det er et vidt begreb), Side (som er en del af menubjælken, som vi har behandlet tidligere) og en Webform (et spørgeskema). Det sidste kommer vi ikke ind på i denne omgang.. Når man opretter eller retter indhold, så har man ude til højre to knapper, en for Gem og en for Gennemse, hvis man gerne vil se udseendet, før man gemmer sine oplysninger/ændringer. De samme knapper findes i bunden af siden. Under disse knapper er der et felt til emneord. Her kan man skrive et antal emneord, adskilt af komma. Flere artikler med det samme emneord, bliver "linket sammen" med emneordene under artiklen. Landskontoret ser gerne, at f.eks. kommunale nyheder mærkes "Kommunalt". Man bestemmer selv sine emneord, men systemet foreslår selv ord, når man er begyndt at skrive. Nyhed En nyhed kan være hvad som helst, man har at meddele. Den kan stå på forsiden 7

8 (normalt i kronologisk orden efter oprettelsen) og under et menupunkt. Den kan nøjes med at stå under et menupunkt. Og hvis det f.eks. er en omtale af et arrangement, kan man fastfryse den på forsiden, så længe det er aktuelt. Nyheder kan indeholde alt muligt, inkl. billeder og vedhæftede dokumenter. Hvis du klikker på +'et ud for menuindstillinger, kan du bestemme nyhedens placering. Du skal ikke skrive noget i Titel, Overskriften er nok. Men Overordnet element kan du rette i. Som udgangspunkt er angivet forsiden, dvs. afdelingens hjemmeside (afdelingens navn). Hvis du vil placere nyheden under et punkt på menubjælken eller et underpunkt til menubjælken, kan du vælge en af disse her. Menubjælken er ét niveau under afdelingens navn, underpunkter går længere ind. Som udgangspunkt vil nyheden stadig være synlig på forsiden, selv om du knytter den til f.eks. Kommunalt. Hvis du ikke ønsker nyheden på forsiden, skal du rette i Udgivelsesindstillinger længere nede og fjerne fluebenet ud for Forfremmet til forsiden. Du kan sortere nyhederne ved at ændre vægten. En negativ værdi flytter nyheden op, en positiv får den til at synke ned i forhold til de vægte, andre nyheder har. En nyhed, der kun står på forsiden, sorteres kronologisk (se dog Klæbrig under Udgivelsesindstillinger). Det kan være fornuftigt at lav spring på 5 eller 10, 8

9 hvis man arbejder med vægtene. Side Siden har vi behandlet under Menubjælken. Men man kan også lave en side under et emne på menuen, altså et hierarki. Kalender Kalenderen er, logisk nok, beregnet til en oversigt arrangementer, herunder møder. Hvis man har et større, offentligt arrangement, bør man også oprette en Nyhed gerne med et billede og et program på forsiden. Det er ikke sikkert, at man vil annoncere alle møder i afdelingen. F.eks. kan man undlade at annoncere bestyrelsesmøder, men det er op til afdelingen at bestemme. Det er ikke nødvendigt at bruge punktet Menuindstillinger. Man skriver en ikke for lang titel, angiver starttidspunktet og gerne sluttidspunktet (det er ikke teknisk strengt nødvendigt, men høfligt over for besøgende). Og så angiver man stedet for arrangementet. Man kan godt skrive, at stedet ikke er afklaret endnu, hvis man lægger et arrangement, der ligger noget ude i fremtiden, ind. Men husk at rette stedet, så snart det er afklaret. Hvis slutdatoen er den samme som startdatoen (og det er jo meget normalt), behøver man ikke angive datoen men kan nøjes med klokkeslættet. Man kan under Indhold skrive mere om mødet, f.eks. programmet og vedhæftede dokumenter. Besøgende ser ikke disse oplysninger, med mindre de klikker på det enkelte arrangement i kalenderen. 9

10 Boks En boks er et normalt ret statisk indhold, der står ude til højre sammen med kalenderen (hvis der ikke står noget i kalenderen med et tidspunkt efter det aktuelle, er der ikke nogen kalender). Som nævnt er det et godt sted at have henvisninger til Facebook og lignende. Man kunne også have et portræt af byrådsmedlemmet (- medlemmerne) her og en mailadresse. Den slags hører (også) hjemme under en særskilt side i menuen. Opbygning af indholdet Opbygningen af en side har en hel del til fælles, uanset om man laver en boks, en nyhed eller hvad det nu er. Formatteringen er i princippet den samme. Men den plads, man har til rådighed, er ikke den samme. Systemet har en "editor", hvor man kan taste sin tekst direkte ind. Hvis der er tale om en lidt længere tekst, vil vi dog anbefale, at man skriver den i en tekstbehandling først og så kopierer den ind i editoren. Derved risikerer man ikke at miste det indtastede, hvis f.eks. internetforbindelsen svigter. Desuden kan man bruge sin tekstbehandlings stavekontrol. Vælger man at kopiere fra en tekstbehandling, vælger man hele teksten med Ctrl-a og kopierer den med Ctrl-c. Man sætter sin cursor i editoren på CMS'en og taster Ctrl-v for at kopiere teksten ind. Formatering Editoren giver enkle muligheder for at formattere teksten. Vi gennemgår kun de vigstigste. Man kan vælge fed skrift og kursiv med disse knapper, fuldkommen som i et tekstbehandlingsprogram. Vi anbefaler, at man er lidt tilbageholdende med at bruge fed skrift, da det let virker irriterende i større mængder. Kursiv kan med god effekt bruge til "underskrift" af et læserbrev eller en udtalelse. Man kan også understrege tekst, men lad være, da det kan opfattes som et link. Man kan vælge mellem venstrestillet tekst (normalt), centreret tekst og højrestillet tekst. Det sidste har en begrænset anvendelse, men muligheden er der. 10

11 Man kan vælge punktinddeling af en tekst, som man først har valgt med musen. Hvert nyt afsnit, som er med i den udvalgte tekst, begynder med enten en prik (en "bullet") eller bliver nummereret. Det er også muligt for et eller flere afsnit at rykke teksten lidt ind. Det kan f.eks. bruges til længere citater. Man kan ændre tekstfarven og tekstbaggrundsfarven. Tænk her på læsbarheden. Visse farver, f.eks. gul, er ikke nemme at læse. Pas på ikke at overdrive brugen af effekter. Hvis man markerer dele af eller hele teksten (Ctrl-a), kan man fjerne al formattering med viskelæderet. Det kan være nødvendigt, hvis man på en eller anden måde har fået noget formattering kopieret med over fra en tekstbehandling. Normalt er det ikke et problem, men hvis tingene opfører sig helt forkert, så prøv dette. Den sidste knap her indsætter en "skillekode". En lang artikel bliver normalt forkortet på forsiden, så man kun ser begyndelsen. Man skal så klikke på "læs mere" for at se hele artiklen. Dette sker automatisk og ikke altid et godt sted. Man kan så manuelt indsætte et mærke, hvor teksten skal deles. Hvis man ikke vil have teksten delt, selv om den er lang, sætter man koden efter den sidste tekst. Struktur - overskrifter En artikel kan formatteres med mellemrubrikker (underoverskrifter). Det gør man ved at vælge afsnitstypografi i "combo-boksen". Typografierne, hvis præcise formattering styres af et "stylesheet" fælles for alle Enhedslistens hjemmesider, har engelske navne. Det skal ikke være for let. "Paragraph" er stilen for et almindeligt afsnit. "Heading 2" til "Heading 4" er mellemrubrikker, hvor 4 er den mindste. Meningen er, at man kan lave et hierarki af rubrikker i en større artikel. "Heading 1" kan man ikke vælge. Den bliver brugt til titlen (rubrikken) for ens artikel og er den største. 11

12 Billeder Billeder er svære at komme uden om. Vælge Med denne knap, der forestiller et billede (af et træ), kan man indsætte et billede i sit indhold, der hvor markøren står. Man kan indsætte et billede fra det "bibliotek", som hører til afdelingen, men det er naturligvis også muligt at lægge nye billeder på hjemmesiden. De gemmes så i biblioteket og kan genbruges i andre artikler. Vær opmærksomme på, at I ikke lægger billeder på hjemmesiden, som andre har ophavsretten til. Den slags koster erstatning! Bare fordi et billede er fundet på internettet, betyder det ikke nødvendigvis, at det er til fri afbenyttelse. Det kan derfor være en god ide at have et kamera af en slags med, når I laver aktioner eller holder møder. Når man klikker på knappen, får man et vindue, hvor man kan angive billedfilen. Man kan angive en URL (web-adresse) på en billedfil på en anden hjemmeside, eller man kan klikke på biblioteksknappen (knappen til højre for URL en). Så kommer man til afdelingens billedbibliotek (det burde vel strengt taget hedde pinakotek). Her vises de billeder, der er uploadet. Hvis man klikker på et filnavn, vises billedet under oversigten. Man klikker på det grønne flueben for at vælge billedet og vender nu tilbage til det foregående billede. 12

13 Man bør angive en alternativ tekst i feltet Image description af hensyn til blinde og svagtseende. Den skal være kort. Man kan angive billedets placering i forhold til marginerne, dvs. om det skal venstrestilles, højrestilles, centreres osv. Man slutter med at klikke på Insert. Uploade Hvis billedfilen ikke allerede findes i biblioteket, skal man uploade den fra ens egen computer. På filoversigten til biblioteket vælger man i stedet Overfør ude til venstre (den grønne pil). Så får man et billede, hvor man skal klikke på Vælg fil. Derefter navigerer man sig på normal vis frem til billedfilen på ens egen maskine. Man vælger den ved at klikke på Åbn (i Windows). Derefter klikker man på Overfør. Filen overføres nu til biblioteket og kan vælges og indsættes i en artikel. Man kan ved samme lejlighed få fremstillet "Thumb nails", dvs. små udgaver af billedet (af den slags man har hængende på en opslagstavle sat fast med tegnestifter - deraf navnet). Man skal bare krydse af, før man overfører. Redigering af billeder Når man skal benytte billeder på en hjemmeside, kommer man ikke uden om at kunne redigere i billederne, så de egner sig til formålet. Man kan købe fine programmer til fotoredigering, men der er også adskillige gratis, der kan klare opgaverne. Vi vil ikke her fremhæve noget bestemt program. Det, man har brug for, er at kunne beskære et billede, så man kun har det væsentligste. Den proces hedder cropping på engelsk. Man har også brug for at kunne ændre størrelsen på et billede (dvs. formindske det). Billeder direkte fra et kamera er alt for store til brug på en hjemmeside. Her hedder den engelske kommando resize. Til brug på hjemmesiden kan anbefales en billedstørrelse på maks pixels i højden og maks. 600 pixels i bredden, gerne mindre (en pixel er den mindste prik i et billede på en skærm, det er en forkortelse for picture element). Billedbehandlingsprogrammer kan bruges til mange andre ting, som man måske kan få brug for. F.eks. at rette en skæv horisont eller korrigere et foto med forkerte farver (farvestik). Hvis man har Adobe Acrobat eller et lignende program, kan man eksportere en pdf-fil som et billede. På den måde kan man genbruge en annonce eller en plakat. Billedet skal typisk formindskes. Billeder findes i flere formater. JPEG, også kaldet JPG, er velegnet til fotografier. Man kan lagre billederne i forskellige kvaliteter. Jo dårligere kvalitet desto mindre fylder billedet og desto hurtigere vises hjemmesiden i en browser. Et andet format er GIF. Det er især egnet til billeder med sammenhængende områder med ens farve. Det kan ikke vise mere end 256 forskellige farver og er derfor mindre egnet til fotografier. Det kan også bruges til at vise små animationer. Et tredje format er PNG. Det er nyere end GIF og kan vise mange forskellige farver. 13

14 Link At man kan klikke på et "link" (en henvisning til noget andet), er en af grundideerne i World Wide Web. Man sætter et link med knappen, der forestiller en kæde ("link" er jo et led i en kæde) og fjerner det igen med den knap, der forestiller en brudt kæde. Man kan sætte et link på både noget tekst, man har udvalgt med musen, og et billede. Når man klikker på link-knappen, kommer flg. lille vindue frem (man skal have valgt noget først). I det første felt, Link URL angiver man adressen på det, man vil linke til. Det nemmeste er at have det andet sted åbent i et andet faneblad og så kopiere hele URL'en (dvs. adressen fra adresselinien i web-browseren) over. Når man med musen anbringer markøren i adresselinien, bliver den normalt blå (den er valgt). Ellers taster man ctrl-a for at få den valgt. Derpå taster man ctrl-c. Så skifter man til det faneblad, hvor man er ved at redigere artiklen, placerer cursoren i Link URL med musen og taster ctrl-v. Target angiver, hvad en browser skal gøre, når man klikker på linket. Det kan være op til browseren (not set), den kan åbne adressen i stedet for den aktuelle side (Open link in the same window") eller den kan åbne et nyt vindue (det vil ofte sige et nyt faneblad i stedet). I Title bør man skrive kort, hvad linket peger på. Teksten vises gerne, når man holder musemarkøren hen over et link. Class behøver man ikke bekymre sig om. Vedhæftninger Det er muligt at vedhæfte en fil til en artikel. Her er først og fremmest pdf-filer (f.eks. en plakat) og Word-dokumenter (f.eks. en indkaldelse eller et valggrundlag) nyttige. Som udgangspunkt er der et link til vedhæftede filer nederst i en artikel (giv filerne et sigende navn), men man kan i stedet lave et link til filerne midt i teksten, hvor det falder naturligt. Man vælger en artikel, der skal vedhæftes, omtrent som når man skal uploade et billede. Først klikker man på Vælg fil-knappen, så udsøger man sin fil på sin computer, klikker på Åben, klikker på Vedhæft-knappen og filen kopieres nu op på 14

15 Enhedslistens server og er klar til at anvendes. Den vil nu automatisk nævnes i bunden af artiklen. Hvis man vil have et link i teksten i stedet for et link til sidst, skal man fjerne markeringen i Vis (klik først på plusset ud for Vedhæftede filer). I stedet selekterer man med musen hele filnavnet, her "http://syddjurs/enhedslisten.dk/sites... osv.", kopierer navnet med Ctrl-c, vælger den tekst, der skal udgøre linket i artiklen, klikker på kæde-knappen og indsætter filnavnet med Ctrl-v i feltet for linket. Igen er det mest korrekt at skrive en forklarende kort tekst. Man kan på samme måde lave et link til en fil, der ligger på en anden hjemmeside. Så skal man bare indkopiere eller skrive adressen på filen på den anden hjemmeside eller server. Udgivelsesindstillinger Under dette punkt kan man angive, om en artikel skal være udgivet (dvs. synlig for besøgende) og om den skal vises på forsdien (til den bliver fortrængt af nyere artikler; der kan kun være et begrænset antal artikler på forsiden). Begge muligheder er valgt automatisk som standard. Så man skal vælge fra her, hvis en artikel kun skal vises på en underside. Det er også muligt at vælge, at en artikel skal være klæbrig. Dvs. at den forbliver synlig på forsiden, selv om der kommer andre artikler. De nye artikler vises under den klæbrige artikel. Det kan være nyttigt ved annoncering af offentlige arrangementer. Husk at slå klæbrig fra, når det ikke længere er aktuelt. Tabeller Nu kommer vi til det sted, hvor man er nødt til at kende lidt til HTML, for at få det til at fungere. Det er ikke det lettest tilgængelige, og man kan sagtens passe afdelingens hjemmeside uden at læse og forstå dette afsnit. Men det er nyttigt at kunne, hvis man vil præsentere sit indhold som en tabel, dvs. pænt delt op i kolonner og rækker. Jeg har selv fundet en tabel nyttig til en oversigt over kandidater opstillet til et valg. Det ser meget pænere ud end en liste, hvor tingene ikke står pænt under hinanden. Man kunne have en kolonne med navnene på kandidaterne, gerne med et link til Altinget, hvis de har en præsentation af kandidaterne (så skal man ikke kopiere oplysningerne), en kolonne med et foto, en kolonne med bopæl eller erhverv, eller hvad man nu vil vise i oversigtsform. Man har også brug for en tabel, hvis man vil vise (eller flere) to billeder side om side. Ellers rykker ELs CMS nemlig det andet billed ned på næste linje. En anden 15

16 mulig løsning er at sammenføje billederne i et billedbehandlingsprogram, men så har man ikke muligheden for at lave link på de enkelte billeder. En tabel defineres ved et antal HTML-koder eller "tags", som de kaldes. Et begynd-tag skal senere følges af et slut-tag, ellers går det ikke op og resultatet kan være uforudsigeligt. Enkelte tags behøver ikke afsluttes. Man kan angive en masse koder for udseendet af tabellen, men vi vil anbefale, at man lader være og "nøjes" med den "stil", der gælder for Enhedslistens hjemmesider. Man starter med at klikke på Deaktiver Rich Text under redigeringsvinduet. Så bliver alle koder direkte synlige. Det kan se meget forvirrende ud, ikke mindst fordi CMS'et gerne fjerner linjeskift. Det nemmeste er at starte med tabellen og så tilføje resten, når man er gået tilbage til Aktiver Rich Text. Hvis vi nu siger, at vi vil lave en tabel over vore byrådskandidater (dem er der kun tre af), bestående af navn, bopæl og erhverv. Så skriver man flg.: <table> <tr><th>navn</th><th>bopæl</th><th>erhverv</th></tr> <tr><td>abel Abelsen</td><td>Moræneby</td><td>Blikkenslager</td></tr> <tr><td>cæcilie Svendsen</td><td>Strandby</td><td>Studerende</td></tr> <tr><td>dorothea Jensen</td><td>Ernstrup</td><td>Maler</td></tr> </table> Navne m.v. er fiktive. Det ser temmelig mystisk ud, når man intet kender til HTML, men hvis man skriver det eksakt sådan, så virker det. Kort fortalt består det af flg.: <table> er en kode, der fortæller webbrowseren, at nu kommer der en tabel. <tr> fortæller, at nu kommer den første række i tabellen. Tagget <th> fortæller, at nu kommer der et element i tabeloverskriften (table header). Det giver gerne en speciel formattering af overskriften i tabellen. Hvert element i overskriften begynder med <th> og sluttes med </th>. Rækken afsluttes med </tr>. Når man ikke har flere kolonner (man kan godt lave en kolonne uden indhold, så lader man bare kodeparret stå uden tekst imellem), afslutter man med koden </tr>. Den afslutter overskriften. Hvis man ikke ønsker en overskrift, så udelader man linjen. Den næste kode er <tr> (table row), der fortæller, at nu kommer der en ny række i tabellen. Inden i denne betyder <td> og </td>, at imellem disse koder kommer et tabelelement (table data). Der kommer lige så mange kolonner i tabellen, som man gentager dette par koder. Underopdelingen med kodeparrene <td> og </td> er den samme. Man skal have samme antal "celler" i hver række (det er ikke helt rigtigt, men det er lidt for avanceret at komme ind på her). Hver række afsluttes med koden </tr>. Man gentager 16

17 lige så mange gange, som man har behov for rækker i sin tabel. Tabellen afsluttes med koden </table>. (Man kan jo begynde med at kopiere teksten i eksemplet ovenfor.) Nu skifter man tilbage et mere menneskeligt udseende ved at klikke på Aktiver Rich Text. Man skulle nu gerne se en tabel med de ønskede elementer (den færdige tabel ser anderledes ud). Når man står i det normale redigeringsvindue, er det forholdsvist let at vælge et navn og tilknytte et link til dette. Det kunne være et link til kandidatens præsentation på Altinget. Lad være med at forsøge at lave et link, der strækker sig over flere celler. Man kan også let rette evt. stavefejl eller udfylde tomme celler uden at bekymre sig meget om koderne bagved. Det er muligt at indsætte linjeskift i teksten i en celle (og det er meget nemmere end at rode med koderne). Det er også muligt at anbringe billeder i celler. På den måde er det tabellens struktur, der bestemmer, hvornår der skal skiftes linje. Brug ikke for store billeder. De bør også have samme størrelse. Redigere indhold Indhold, der er lagt på hjemmesiden, kan naturligvis rettes og fjernes. Man kan, når man er logget ind og står på forsiden, vælge Rediger indhold ude til højre. Vælger man menupunktet her, får man en oversigt over alt indholdet på hjemmesiden med de senest oprettede først. Man kan så evt. bladre sig frem til det ønskede indhold og vælge dette. Man skal klikke på linket Rediger på oversigten til højre for indholdet. Man kan øverst på oversigten "filtrere" denne efter bestemte typer indhold, så det ønskede indhold er nemmere at finde. Klik på knappen Filter, når du har indstillet søgningen. Man kan også finde indholdet på hjemmesiden. Når man er logget ind og står på et givet element, er der en knap for oven til højre, der hedder Rediger. Så går man også i redigeringstilstand. Man har nu de samme muligheder for at redigere indholdet, som da man oprettede det. Siden og funktionen er fuldkommen den samme. Hvis man ønsker at fjerne indhold fra hjemmesiden, har man to muligheder. Man kan bruge knappen Slet i bunden af siden. Så forsvinder indholdet. Man kan også klikke på plusset ud for Udgivelsesindstillinger (det står langt nede på siden) og fjerne fluebenet ud for Udgivet. Nu bliver det pågældende indhold usynligt, men kan genkaldes, hvis man ønsker det på et andet tidspunkt. 17

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning til brug af pileforeningen.dk for redaktører.

Vejledning til brug af pileforeningen.dk for redaktører. Vejledning til brug af pileforeningen.dk for redaktører. Log in: Gå ind på: http://pileforeningen.dk Tryk på Login for medlemmer Brugernavn: contentmanager. Password: 1234 Når du er logget ind kan du se

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Sitecore Foundry 3.0 Introduktion til redigeringsfaciliteterne 25. april 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Redigering af http://www.aaregionmidt.dk

Redigering af http://www.aaregionmidt.dk Redigering af http://www.aaregionmidt.dk Regionens nye hjemmeside ligger pt. på http://www.aaregionmidt.dk/cmsms Når den er klar fjernes flyttes den til http://www.aaregionmidt.dk Sådan ser forsiden ud

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Log ind i administrationspanelet

Log ind i administrationspanelet Kongsgaarden Vester Broby CMS baseret på WordPress Log ind i administrationspanelet... 1 Begreber og visualisering (skabelonen Standard)... 2 Begreber og visualisering (skabelonen Full width)... 2 Sidebars...

Læs mere

Redigering af Nyheder

Redigering af Nyheder Redigering af Nyheder Her er først klikket på Liste i venstre kolonne, derefter på Nyheder i næste kolonne: (Husk at man klikker på ordet og ikke på ikonet!) For at tilføje, redigere og slette nyheder

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål. Indhold: Weblog til spejderbrug

Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål. Indhold: Weblog til spejderbrug 1 Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål Indhold: Hvorfor en weblog 2 Opret en weblog 3 Det første indhold 5 Et nyt layout 8 Vedligeholdelse og kommentarer 12 Lone Hansen januar 2009

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri...

Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri... Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri... 3 Opret oversigtsside... 4 Opret element i række... 5

Læs mere

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla skrevet af Inge Vittrup Paragraph anvender du ved almindelige sætninger. Heading 1 er hovedoverskrift med største skrift. Heading 2 er overskrift til en artikel

Læs mere

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her:

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her: Sorring.dk guide 13. juli 2011 Her er en beskrivelse af administration af sorring.dk, for de enkelte redaktører. Websitet er bygget op på et system, der hedder Websitebaker. WebsiteBaker giver dig nem

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Vejledning. hjemmeside-opbygning. - DFIF - Vejledning til CMS: Dansk Firma Idrætsforbund

Vejledning. hjemmeside-opbygning. - DFIF - Vejledning til CMS: Dansk Firma Idrætsforbund Vejledning hjemmeside-opbygning. - DFIF - Side 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HURTIGT I GANG... 4 REDIGERE HJEMMESIDEN... 5 LOGIN...5 TEKST PÅ EN SIDE...6 REDIGERINGSMULIGHEDER...6 TEKSTBEHANDLING

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside.

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Side 1 Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Login til mine websider Du starter med at logge ind som medlem. Herefter klikker du på den

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

G2m Fil: /Webdesign/CMS/Help/help_manual_01.doc 2008-09-09 Side 1 af 19

G2m Fil: /Webdesign/CMS/Help/help_manual_01.doc 2008-09-09 Side 1 af 19 G2m Fil: /Webdesign/CMS/Help/help_manual_01.doc 2008-09-09 Side 1 af 19 UNIFLEX CMS 1.0 Manual 9.9.2008 1. WEBDESIGN 1.2. UNIFLEX CMS 1.0 Hjælpen til UNIFLEX CMS 1.0 kan læses på hjemmesiden http://www.help.guide2multimedia.com

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV

BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Studio Fitness Music-TV. INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG... 2 LOGIN

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Iserasuaat.gl Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Indhold Om kategorier en central del af Iserasuaat... 2 Frontend redigering... 3 Fanen Generelt... 4 Linke til

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

TinyMCE Bruger Guide. Forord. Contents

TinyMCE Bruger Guide. Forord. Contents TinyMCE Bruger Guide Forord TinyMCE er en platformuafhængig web baseret Javascript HTML WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor udgivet som Open Source under LGPL af Moxiecode Systems AB. Dette er

Læs mere

Vejledning. Indhold. Side 1

Vejledning. Indhold. Side 1 Indhold HTML-faneblade... 2 Sådan tilføjer du et HTML-faneblad til din Facebook side.... 3 Sådan redigerer du et HTML-faneblad på din Facebook side.... 5 Sådan deler du fanebladet... 10 Side 1 HTML-faneblade

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere