Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV"

Transkript

1 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version

2 2

3 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation 2.1 Installation af aggregat og kanaler 2.2 Installation af ståltag 2.3 El og VVS El til motorer og el-varmeflade i aggregater uden indkapsling El til aggregater leveret med indkapsling VVS Rør til vand og/eller kølemiddel, ventiler og afløb 2.4 Beskyttelsesforanstaltninger 2.5 Demontering og bortskaffelse 2.6 Generelt 3

4 Indholdsfortegnelse 1. TRANSPORT Med truck Med kran Løft af aggregat på konsol Tagaggregat med bitumentag Tagaggregat med ståltag Opbevaring indtil montering Specielt vedr. DVU. Maksimalt 30 hældning under transporten INSTALLATION Installation af aggregat og kanaler Justerbare fødder under ben eller konsol Underlag Samling af konsoller Tagaggregatkonsol Mekanisk sammenbygning af aggregat sektioner Montering af luftfordeler Montering af kanal Installation af ståltag Oversigt Montering af profiler på aggregater størrelse 10, 15, 20, og Montering af profiler på aggregater størrelse 30 og aggregater større end størrelse Tagudhæng ved aggregatets sider Beregning af størrelse på udhæng over gavle og montering af profilerne - G Gummiprofiltætning mellem profiler og tagplader montering af tagplader Gummitætning mellem tagplader Montering af tagplader I visse tilfælde med overlæg på 2 bølger Montering af udhængsprofil G5 ved aggregatets anden gavl Montering af profiler og hjørner på tagets kanter for at beskytte personer Alle samlinger skal fuges for at undgå at vand trænger ind El og VVS El til motorer og el-varmeflade i aggregater uden indkapsling Inden opstart

5 Spjældmotor Roterende varmeveksler m. konstant omdrejningstal Roterende varmeveksler med variabelt omdrejningstal El-varmebatteri Tilslutning af motor for ventilator Frekvensomformer Frekvensomformer skal monteres i overensstemmelse med EMC-direktivet Automatik i aggregater TIME aggregat i flere sektioner Trin 1: Forbered kablerne for tilslutning Trin 2: Træk kablerne gennem kabelgennemføringerne Trin 3: Installer kablerne i klemrækkerne Trin 4: Installer eksterne komponenter Trin 5: Installer Systemair kontrolpanel Trin 6: Installer kabler fra eksterne komponenter Trin 7: Trykfølere Trin 7a Trykføler over ventilatorer for kontrol i m3/h Trin 7b Trykfølere monteret i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa Trin 8: Installation af tillufttemperaturføler Trin 9: Installation af forsyningskabel & forsyningsadskiller Leveret med forsyningsadskiller monteret Leveret med forsyningsadskiller løst medleveret Leveret uden forsyningsadskiller TIME aggregater leveret sammenbygget på konsol Trin 1: installation af eksterne komponenter Trin 2: installation af kabler fra eksterne komponenter Trin 3: Føre kabler igennem kabel indgangen i bunden af tilluftventilatorsektionen Trin 4: Installation af Systemair kontrolpanel Trin 5: Trykfølere Trin 5a Trykføler over ventilatorer for kontrol i m3/h Trin 5b Trykfølere monteret i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa Trin 6: Installation af tillufttemperaturføler Trin 7: Installation af forsyningskabel og forsyningsadskiller Leveret med forsyningsadskiller monteret Leveret med forsyningsadskiller, som ikke er monteret Leveret uden forsyningsadskiller DV-aggregater leveret samlet i én sektion Trin 1: installation af eksterne komponenter Trin 2: installation af kabler fra eksterne komponenter Trin 3: Føre kabler igennem kabel indgangen i bunden af indkapslingssektionen Trin 4: Installation af Systemair kontrolpanel Trin 5: Trykfølere Trin 5a Trykføler over ventilatorer for kontrol i m3/h Trin 5b Trykfølere monteret i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa Trin 6: Installation af tillufttemperaturføler Trin 7: Installation af forsyningskabel og forsyningsadskiller Leveret med forsyningsadskiller monteret Leveret med forsyningsadskiller, som ikke er monteret

6 Leveret uden forsyningsadskiller DV aggregater - leveret i flere sektioner Trin 1: Forbered kablerne for tilslutning Trin 2: Træk kablerne via de forberedte føringsveje Trin 3: Installer kablerne i klemrækkerne Trin 4: Installer Systemair kontrolpanel Trin 5: Installer eksterne komponenter Trin 6: Installer kabler fra eksterne komponenter og kabel fra hovedforsyning Trin 7: Trykfølere Trin 7a Trykføler over ventilatorer for kontrol i m3/h Trin 7b Trykfølere monteret i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa Trin 8: Installation af tillufttemperaturføler Trin 9: Installation af forsyningskabel & forsyningsadskiller Leveret med forsyningsadskiller monteret Leveret med forsyningsadskiller løst medleveret Leveret uden forsyningsadskiller DVU generelt Køleanlægget i henhold til trykudstyrsdirektivet fra EU Autorisationskrav Ejerens krav Særlige risici Vandlås for kondensvand DVU indbygget i DV-aggregat med indkapsling Køleanlægget DVU med komplet aggregat automatik El-tilslutning DVU en sektion i et ventilationsaggregat Køleanlægget DVU en sektion i et komplet ventilationsaggregat El-tilslutning forsyningsadskiller Rør til vand og/eller kølemiddel, ventiler og afløb Rørtilslutninger Undgå fysisk overbelastning af batterier og batteriers tilslutningsrør Batterier og batteriers tilslutningsrør Installation af ventiler Installation af afløb med vandlåse Beskyttelsesforanstaltninger Demontering og bortskaffelse Generelt

7 1. TRANSPORT Aggregatet leveres som enhedsaggregat, eller i sektioner der samles på montagestedet. Det leveres på transportpalle, på ben eller på konsol. Aggregatet kan løftes med truck eller ophejses i bløde stropper. 1.1 Med truck Gaffeltruckens gafler skal være tilstrækkelig lange, så aggregatets bund ikke beskadiges. 1.2 Med kran Aggregatsektion på palle løftestrop skal placeres som vist Aggregat på ben - løftestropper fastgøres til benet som vist. 1.3 Løft af aggregat på konsol Der anvendes løfterør med tilstrækkelig bæreevne og hullerne i konsollen skal anvendes. Tagkant må ikke beskadiges. Hold stropper fri fra tagkant med rør eller lignende. 7

8 1.4 Tagaggregat med bitumentag Undgå at beskadige drypprofilerne langs tagets kanter. De beskyttes af hvide styrofoam kanter, som ikke må fjernes før montagearbejdet er afsluttet. Hvis aggregatet løftes i stopper, skal der anvendes rør eller lignende, som holder stropperne fri af drypprofilerne. 1.5 Tagaggregat med ståltag Til aggregater, som skal forsynes med ståltag, leveres taget i løsdele på en palle. Der må ikke trædes, eller stilles dele, på stålpladerne. 1.6 Opbevaring indtil montering Beskyt aggregatet mod vejrets påvirkning og mod slag og stød. Indpakning skal fjernes og erstattes f.eks med en presenning. Der skal være fri luftcirkulation mellem aggregat og overdækning for at hindre dannelse af kondens. 1.7 Specielt vedr. DVU. Maksimalt 30 hældning under transporten Sektionen DVU skal altid transporteres opretstående og må maksimalt hælde 30 under transporten. Ved hældning over 30 skal sugestudsen på kompressoren vende opad (olien må ikke løbe fra kompressoren). 8

9 2. INSTALLATION 2.1 Installation af aggregat og kanaler Vigtigt! For inspektion og service skal der foran aggregatet sikres nødvendig plads, svarende til aggregatets bredde Justerbare fødder under ben eller konsol Justerbare fødder er leveret i en papkasse, som er inde i anlægget Underlag Underlaget under konsol eller ben skal være plant, vandret og med tilstrækkelig bæreevne. Ved lette bygningskonstruktioner og kritiske omgivelser, bør aggregatet (konsol/ben) placeres på et underlag med tilstrækkelig dæmpning. Husk! Kanaler skal lydisoleres og må ikke have direkte forbindelse til bjælker, spær eller andre kritiske bygningsdele Samling af konsoller Indendørs aggregater leveres på paller i mindre sektioner, og konsollerne, som sektioner stilles på, leveres usamlede. Samling af konsoller er beskrevet i 4-sidede manualer, som altid sendes til byggepladsen sammen med aggregaterne og de usamlede konsoller. Der er to typer konsoller: mm høje konsoller mm høje konsoller Der findes 4 forskellige manualer, som beskriver samlingen af konsoller; 1. Manual vedrørende 150 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 10 til og DV 40 og manualen hedder Konsol 150 DVZ Manual vedrørende 150 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 50 til og DV 150 og manualen hedder Konsol 150 DVZ Manual vedrørende 250 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 10 til og DV 40 og manualen hedder Konsol 250 DVZ Manual vedrørende 250 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 50 til og DV 150 og manualen hedder Konsol 250 DVZ

10 Eksempel 150 mm høj konsol til aggregater i størrelser fra DV 50 til og DV 150 Efter samling af konsollen monteres justerbare fødder med en indbyrdes afstand af max mm under rammen. Med disse justerbare fødder finjusteres konsollen, således at den er vandret. Herefter kan aggregatets sektioner monteres på konsol Tagaggregatkonsol Tagaggregater er generelt monterede på konsoller, og i standardudførelsen er aggregaterne bygget uden drypnæse-profil mellem aggregat og konsol. Aggregaterne kan være bestilt med drypnæse-profil af aluminium. Drypnæseprofilen er monteret mellem aggregatet og konsollen som vist nedenfor. Aggregat uden drypnæse-profil Aggregat med drypnæse-profil mellem aggregat og konsol En lokal håndværker må herefter udføre inddækning og eventuel isolering. Systemair leverer ikke materiale til inddækning og isolering. Nedenfor er vist et eksempel på isolering, afdækning med stålplade og inddækning med bitumen. 10

11 2.1.5 Mekanisk sammenbygning af aggregat sektioner Aggregatsektionerne stilles på konsollen eller sektionerne til mindre aggregater med 100 mm høje ben, stilles tæt sammen. 1. Kontroller at det fabriksmonterede gummiprofil er ubeskadiget 2. Sektionerne stilles overfor hinanden (hvis de er med ben skrues på de justerbare fødder indtil samlingerne bliver parallelle og sektionerne bliver lige høje). 3. Sektionerne presses hårdt sammen, så gummiprofilet på den ene sektion tætner effektivt mod den næste sektion. De 2 sektioners stålprofiler skal være presset helt mod hinanden 4. Sektionerne låses mod hinanden med Disc-Lock låseskiver. (Disc-Lock låseskiverne er medleveret i en kasse anbragt i aggregatet). Disc-Locks anbringes på de to fabriksmonterede låsetappe og drejes med den medleverede sekskantøgle. Hver skive spændes forsigtigt med et klik pr. gang indtil sektionerne de er låst hårdt mod hinanden Montering af luftfordeler Luftfordeleren er beregnet til centrifugalventilatorer. Er luftfordeleren placeret i enden af et aggregat, medleveres den altid løst. 1. Monter afstandsboltene i de for-monterede gevindbøsninger ved ventilatorens udløbsåbning. 2. Sæt kontramøtrikkerne på og fastspænd disse. 3. Monter luftfordelerpladen mellem 2 møtrikker for enden af afstandsboltene. Den vinkelbukkede kant skal vende væk fra ventilatorens udløbsåbning Montering af kanal Mellem aggregat og kanal bør der altid monteres fleksibel forbindelse. Ved ventilatorens udløb bør kanalen ikke være væsentlig større end udløbet. Anvendes fleksibel forbindelse, bør det sikres at den er udstrakt. Undgå blokeringer og turbulenser i ventilatorens udløb. (Fleksible forbindelser er ekstra tilbehør og det generelt ikke monteret fra fabrikken og er anbragt i aggregatet). 11

12 2.2 Installation af ståltag Oversigt Montér profilerne A1, B2, C3, D4, E5 på aggregatet til at understøtte tagpladerne (profilerne Y og Z skal endvidere monteres på aggregater i størrelse 30 og på aggregater, der er større end størrelse 30 på midten af aggregaterne i længderetningen). Udlæg gummiprofiltætning P - på de vandrette profiler A1, B2, C3 og D4. Beregn tagudhængets længde ved begge gavle og montér profilet G1 på den første tagplade F1 inden tagpladen monteres. Udlæg og montér tagplader F1, F2, F3 og så videre. Husk tætningsbånd i overlæg mellem tagplader. Placer profil G5 - inden montering af den sidste tagplade. Sider og hjørner monteres på tagpladerne. Samlinger ved lodrette profiler fuges med en robust fugemasse. 12

13 2.2.2 Montering af profiler på aggregater størrelse 10, 15, 20, og 25 Påfør fugemasse ovenpå aggregatets rammer, så der er fugemasse på den vandrette flade mellem aggregatet og de vandrette profiler A1, B2, C3, D4, E5. Ved at de vandrette profiler dermed står på fugemasse opnås den bedst mulige tætning mellem vandrette profiler og aggregatet for at undgå, at regnvand løber eller rettere suges ind i aggregatet mellem aggregatet og profiler. Profilerne monteres med selvskærende skruer, uden tætningsskiver. Se illustrationen nedenfor med disse skruer. Monter profilerne A1 og B2 over forsiden af aggregatet (siden med inspektionsdøre). Bemærk, at profil B2 kan skydes ind i profil A1, så profilen B2 kommer til at passe nøjagtigt til aggregatets længde. Dermed skal der ikke arbejdes med afkortning af profiler. Monter herefter de lavere profiler C3 over bagsiden af aggregatet. Bemærk, at profil D4 kan skydes ind i profil C3, så profilen D4 kommer til at passe nøjagtigt til aggregatets længde. Dermed skal der ikke arbejdes med afkortning af profiler. De tværliggende profiler E5, som har tagets hældning, monteres over hver gavl på aggregatet. Vigtigt, at sætte en skrue i hvert hul på profilerne selv om det er mange skruer for at fastgøre taget effektivt, så det ikke rives af under stormvejr, fordi vinden under stormvejr tager meget hårdt fat i det ret store tagudhæng Montering af profiler på aggregater størrelse 30 og aggregater større end størrelse 30. På aggregater størrelse 30 og aggregater, som er større end størrelse 30, monteres profilerne A1, B2, C3, D4, E5 på aggregatets kanter og yderligere monteres profilerne Y og Z på midten af aggregatet i aggregatets længderetning 13

14 Påfør fugemasse ovenpå aggregatets rammer, så der er fugemasse på den vandrette flade mellem aggregatet og de vandrette profiler A1, B2, C3, D4, E5. Ved at de vandrette profiler dermed står på fugemasse opnås den bedst mulige tætning mellem vandrette profiler og aggregatet for at undgå, at regnvand løber eller rettere suges ind i aggregatet mellem aggregatet og profilerne. Profilerne monteres med selvskærende skruer, uden tætningsskiver. Se illustrationen nedenfor med disse skruer. Monter profilerne A1 og B2 over forsiden af aggregatet (siden med inspektionsdøre). Bemærk, at profil B2 kan skydes ind i profil A1, så profilen B2 kommer til at passe nøjagtigt til aggregatets længde. Dermed skal der ikke arbejdes med afkortning af profiler. Monter herefter de lavere profiler C3 over bagsiden af aggregatet. Bemærk, at profil D4 kan skydes ind i profil C3, så profilen D4 kommer til at passe nøjagtigt til aggregatets længde. Dermed skal der ikke arbejdes med afkortning af profiler. De tværliggende profiler E5, som har tagets hældning, monteres over hver gavl på aggregatet. Monter herefter profilerne Y og Z på midten af aggregatet i aggregatets længderetning. Bemærk, at profil Z passer uden på profil Y, så ved at afslutte med profil Z kan man undgå arbejde med afkortning af profil Z. Vigtigt, at sætte en skrue i hvert hul på profilerne selv om det er mange skruer for at fastgøre taget effektivt, så det ikke rives af under stormvejr, fordi vinden under stormvejr tager meget hårdt fat i det ret store tagudhæng Tagudhæng ved aggregatets sider For at sikre tilstrækkeligt udhæng langs aggregatets sider, er tagpladerne længere end aggregatets bredde. For den mindste aggregatstørrelse størrelse 10 er udhænget = 100 mm på hver side. På størrelse 15, 20 og 25 er udhænget = 150 mm på hver side. På størrelse 30 og på endnu større aggregater er udhænget på 175 mm på hver side Beregning af størrelse på udhæng over gavle og montering af profilerne - G. Taget bør være mellem 200 og 400 mm længere end aggregatet, for at der kan blive til et udhæng på 100 mm 200 mm over hver af aggregatets gavle. Størrelsen af udhæng skal beregnes inden montage påbegyndes. 14

15 Aggregatet leveres med 2 styk ens profiler G1 og G5. Et profil G til hver ende af aggregatet. Det ene profil G1 monteres på en tagplade ved hjælp af de malede selvskærende skruer med tætningsskiver. Bemærk, at der skal være gummiprofiltætning mellem profil G1 og tagpladen F1. Se illustrationen ovenfor. Malet selvskærende skrue med tætningsskiver (skruen kaldes w på illustrationen ovenfor). Den totale overdækning med tagpladerne skal altid være delelig med de 207 mm, der er mellem hvert trapezprofil i tagpladerne. Det vil sige, at længden på den totale dækkende tagflade, f.eks bliver 2070 mm, 2277 mm eller 2484 mm osv. også benævnt RL. Aggregatlængden er benævnt AL. Længden af taget - RL skal altid være mm længere end aggregat længden AL, for at sikre det nødvendige udhæng over begge aggregats gavle. I tabellen nedenfor findes 40 forskellige aggregatlængder med tilhørende taglængde, som er delelig med 207 mm og er derfor velegnet til den tilsvarende aggregatlængde. Find aggregatets totallængde AL. Hvis den for eksempel er 5000 mm, ligger 5000 mm mellem 4982 mm og 5182 mm, som er nævnt i tabellen næste side. 15

16 Aggregatlængde AL Taglængde RL Aggregatlængde AL Taglængde RL Aggregatlængde AL Taglængde RL Den nævnte taglængde RL, som svarer til aggregatlængden mm - vil herved være på 5382 mm. De 5382 mm fremkommer ved at kombinere tagpladerne til RL = 5382 mm minus aggregatlængden 5000mm giver 382 mm til udhæng, som fordelt på 2 udhæng giver 191mm til hvert udhæng. Herefter monteres den første tagplade F1 med udhængsprofilet G1 på aggregatet, så udhænget bliver på 191 mm. 16

17 2.2.6 Gummiprofiltætning mellem profiler og tagplader montering af tagplader. Placer gummiprofiltætningen P mellem profiler A1, B2, C3, D4 og tagpladerne. Tagpladerne monteres med de malede selvskærende skruer med tætningsskiver. Skruerne er vist ovenfor Gummitætning mellem tagplader For at sikre den bedst mulige tætning i samlingen mellem 2 tagplader, monteres en selvklæbende skumprofil på toppen af det underliggende trapezprofils bølge. Gummitætningen er nødvendigt på grund af den lille taghældning Montering af tagplader I visse tilfælde med overlæg på 2 bølger. En tagplade har altid en bredde på 1035 mm og for at få passende størrelse udhæng, er det nødvendigt at nogle samlinger har et overlæg på 2 bølger. 17

18 2.2.9 Montering af udhængsprofil G5 ved aggregatets anden gavl. Når den sidste tagplade, som i eksemplet nedenfor er tagplade F5, er lagt på, skal det sidste udhængsprofil, som kaldes G5, skubbes ind under tagpladen Montering af profiler og hjørner på tagets kanter for at beskytte personer Monter først type N og O profilerne med de aflange huller til at regnvand kan løbe ud. Type O profilerne skal monteres til sidst, idet O-profilet går ind over N profilet. Profilerne L og M uden dræningshuller, er profiler, som skal monteres på tagpladerne langs aggregatets forside med inspektionsdørene. Monter først type L profilerne. Type M profilerne skal monteres til sidst, idet M profilet går ind over L profilet. Monter til sidst hjørneprofilerne. 18

19 Alle samlinger skal fuges for at undgå at vand trænger ind. Montagen af ståltaget afsluttes med at alle samlinger fuges omhyggeligt med silikone for at undgå, at regnvand løber eller rettere suges ind i aggregatet. Nedenfor er vist eksempler på samlinger som skal fuges. 19

20 2.3. El og VVS Kabler, rør og andet må ikke hindre åbning af inspektionsdørene og må ikke hindre at komponenter kan trækkes ud. Under specielle forhold, der vanskeliggør fuldstændig åbning af inspektionsdørene, kan disse afmonteres ved at fjerne hængseltappene El til motorer og el-varmeflade i aggregater uden indkapsling Inden opstart Inden anlægget startes op skal maskinen være i henhold til brugermanualen Spjældmotor Størrelse af spjældmotor skal vælges efter spjældets drejningsmoment behov. For at minimere moment behovet, anbefales det, at forsinke start af ventilator til spjældet er åbent Roterende varmeveksler m. konstant omdrejningstal El-tilslutning til den trefasede gearmotor i henhold til gældende regler. Tilslut altid motor i henhold til motordata, som aflæses på motorens mærkeplade Roterende varmeveksler med variabelt omdrejningstal Diagram for el-tilslutning til elektronikboks er trykt i låget på boksen. Obs! Under låget findes en testknap Test on/off El-varmebatteri Diagram for tilslutning til el-batteri findes bag el-batteriets inspektionslåge. OBS! For at sikre afkøling af varme-stavene, skal ventilatoren have et passende efterløb efter at el-batteriet er afbrudt Tilslutning af motor for ventilator Aggregater størrelse DV 10 til og med størrelse DV 30 har ventilatorer/motorer, der kan trækkes ud for at lette montage og service. Kablerne skal monteres så de ikke hindrer ventilatorens drift. En-hastigheds motor tilsluttes som vist nedenfor med lav hastighed til venstre og høj hastighed til højre. 20

21 To-hastigheds motor med separate viklinger tilsluttes som vist nedenfor med lav hastighed til venstre og høj hastighed til højre. To hastigheds motorer med Dahlander viklinger. Tilsluttes som vist nedenfor med lav hastighed til venstre og høj hastighed til højre Frekvensomformer Frekvensomformer skal monteres i overensstemmelse med EMC-direktivet Automatik i aggregater Automatiksystemet er konfigureret i henhold til ordrespecifikationen. Testrapporten leveres sammen med anlægget TIME aggregat i flere sektioner Alle eksterne komponenter med eller uden tilhørende kabler er, ved levering, placeret i en papkasse sammen med aggregatet. TIME i 2-8 sektioner, skal samles på pladsen. TIME aggregater leveres med en indkapsling i tilluftssektionen og en indkapsling i fraluftssektionen. Komponenter i tilluftssektionen er kablet til indkapslingen i tilluftssektionen, og komponenter i fraluftssektionen er kablet til indkapslingen i fraluftssektionen. Kablerne fra øvrige sektioner med modstrømsveksler, køleanlæg (DVU), varme- og kølebatterier skal forbindes til indkapslingen placeret ved tilluftsventilatoren, hvor de skal monteres i de nummererede klemmer og automatsikringer. Derudover skal de 2 indkapslinger forbindes til hinanden via et forsyningskabel W600 og et styrekabel W601. Forsyningskablet og styrekablet er altid monteret i indkapslingen ved fraluftsventilatoren fra fabrikken. De 2 kabler skal på pladsen forbindes til indkapslingen placeret ved tilluftsventilatoren via de forberedte føringsveje. Der er ikke forbundet nogen eksterne komponenter til indkapslingen, når aggregatet bliver leveret fra fabrikken Trin 1: Forbered kablerne for tilslutning Kabler fra sektioner uden indkapslinger er rullet sammen og hæftet fast inde i aggregat sektionerne. Frigør de oprullede kabler for montage indvendigt i aggregat sektionerne Trin 2: Træk kablerne gennem kabelgennemføringerne Kablerne trækkes gennem gummitætningerne i aggregatsektionerne frem til el-indkapslingen placeret ved tilluftsventilatoren, hvorefter de trækkes gennem gennemføringerne i indkapslingen. 21

22 Trin 3: Installer kablerne i klemrækkerne Alle kabler er mærket med et kabelnummer. Kablerne monteres i klemmerne og automatsikringerne med de tilsvarende numre. Det fremgår af den medleverede kabelplan og el-diagrammer, hvor kablerne skal monteres Trin 4: Installer eksterne komponenter Eksterne komponenter kan være: Tillufttemperaturføler, ventilmotorer, frostføler til varmebatteri (hvis der er varmebatteri), cirkulationspumpe (Systemair leverer ikke cirkulationspumpe, men der er tilslutningsmulighed for en 1-faset cirkulationspumpe i indkapslingen), trykfølere som monteres i kanaler for kontrol af kanaltryk i Pa, signalforstærker (repeater) hvis der er bestilt en signalforstærker. Ikke alle disse komponenter er nødvendigvis leveret med hvert TIME aggregat. Se ordrebekræftelsen med nøjagtig information i funktionsbeskrivelsen, hvor det er beskrevet, hvilket tilbehør, der er leveret sammen med dette anlæg. I Brugermanualen er der beskrivelse af alt det tilbehør, som maksimalt kan leveres sammen med TIME aggregater. Der er monteret kabler på temperaturfølere og kontrolpanelet. Resten af komponenterne leveres uden kabel Trin 5: Installer Systemair kontrolpanel Kontrolpanelet med display og taster er i papkassen med eksterne komponenter. Kontrolpanelet er forberedt for montage på væg eller anden lodret flade. Kontrolpanelet er forsynet med 10 meter kabel, og der er et stik i enden af kablet, som passer ind i controlleren, der er monteret inde i indkapslingen. Kablet med stikket er ikke trukket igennem kabelgennemføringerne i indkapslingen. Kablet er monteret på bagsiden af kontrolpanelet med skrueklemmer. Demonter kablet træk det igennem kabelgennemføringen afkort eventuelt kablet til den rette længde, og monter det igen på bagsiden af kontrolpanelet. (Klemme 7a = gult kabel, 7b = orange, 7c = rød, 7d = brun, 7e = sort). Hvis de 10 meter kabel ikke er tilstrækkelig til at opnå en ønsket placering af kontrolpanelet, må ledningen ikke forlænges, men der skal monteres en signalforstærker - repeater Trin 6: Installer kabler fra eksterne komponenter Det skal sikres, at kablerne ikke kommer i vejen for inspektionsdørene, og at ventilatorer samt roterende varmeveksler frit kan trækkes ud fra aggregater i størrelse 10, 15, 20, 25 og Trin 7: Trykfølere Trin 7a Trykføler over ventilatorer for kontrol i m3/h. Hvis aggregatet blev bestilt for konstant luftmænge (kontrol af m3/h) gennem tilluft- og fraluftventilatorer, vil trykfølerne være monteret i aggregatet fra fabrik. Ingen yderligere installation nødvendig før opstart Trin 7b Trykfølere monteret i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa. Hvis aggregatet blev bestilt for variabel luftmængde (kontrol af tryk i kanaler i Pa), skal luftmængden i aggregatet justeres kontinuerligt for at det ønskede tryk i kanalerne overholdes. Ved kontrol af tryk i kanalerne er der ingen trykfølere i aggregatet - disse skal monteres i hovedkanalerne, 1 stk. i tilluft og 1 stk. i fraluft. Trykfølerne er, ved levering, placeret i en kasse sammen med en aggregatsektion. Trykfølerne er ikke tilsluttet elindkapslingen fra fabrik. Det er vigtigt at vælge den rigtige placering af trykfølerne i kanalerne. Det skal være et sted uden kraftig turbulens, da et stabilt signal er meget vigtigt. 22

23 Trin 8: Installation af tillufttemperaturføler Tillufttemperaturføleren er, ved levering, placeret i en papkasse sammen med en aggregatsektion. Bor et hul i tilluftkanalen, mindst 1-2 meter fra varme- eller kølebatteriet og monter føleren. Føleren er monteret med 10 meter ledning, men er ikke forbundet til indkapslingn ved levering Trin 9: Installation af forsyningskabel & forsyningsadskiller Anlægget kan være leveret med eller uden forsyningsadskiller.se ordrebekræftelsen. Forsyningsadskilleren skal monteres i henhold til gældende regler. Det skal sikres at kablerne ikke kommer i vejen for inspektionsdørene og at ventilatorer samt roterende varmeveksler frit kan trækkes ud fra aggregater i størrelse 10, 15, 20, 25 og 30. Der er altid monteret forsyningsklemmer i indkapslingen ved tilluftventilatoren for tilslutning af forsyningskablet Leveret med forsyningsadskiller monteret Forsyningsadskiller monteret på anlægget og forbundet til forsyningsklemmerne i indkapslingn Leveret med forsyningsadskiller løst medleveret Forsyningsadskiller leveret løst med i papkassen placeret i en kasse sammen med en aggregatsektion Leveret uden forsyningsadskiller Forsyningsadskiller ikke medleveret TIME aggregater leveret sammenbygget på konsol Alle eksterne komponenter med eller uden tilhørende kabler leveres i en papkasse, sammen med aggregatet. På en TIME sammenbygget på konsol er alle interne komponenter kablet og forbundet til klemmerne i aggregatets 2 indkapslinger. I bunden af tilluftsventilatorsektionen er der monteret en kabeludgang til forsyningskabler og kablerne til alle de eksterne komponenter. Der er ikke forbundet nogen eksterne komponenter til indkapslingen, når aggregatet bliver leveret fra fabrikken Trin 1: installation af eksterne komponenter Eksterne komponenter kan være: Tillufttemperaturføler, ventilmotorer, frostføler til varmebatteri (hvis der er varmebatteri), cirkulationspumpe (Systemair leverer ikke cirkulationspumpe, men der er tilslutningsmulighed for en 1-faset cirkulationspumpe i indkapslingen), trykfølere som monteres i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa, signalforstærker (repeater) hvis der er bestilt en signalforstærker. Ikke alle disse komponenter er nødvendigvis leveret med hvert TIME aggregat. Se ordrebekræftelsen med nøjagtig information i funktionsbeskrivelsen, hvor det er beskrevet, hvilket tilbehør, der er leveret sammen med dette anlæg. I Brugermanualen er der beskrivelse af alt det tilbehør, som maksimalt kan leveres sammen med TIME aggregater. Der er monteret kabler på temperaturfølere og betjeningspanelet. Resten af komponenterne leveres uden kabel Trin 2: installation af kabler fra eksterne komponenter Det skal sikres at kablerne ikke kommer i vejen for at åbne inspektionsdøre og i størrelserne TIME 10 til og med TIME 30 skal ventilatorer samt varmeveksler frit kunne trækkes ud fra aggregatet. 23

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.06 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Der tages forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport...

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed...2 Transport...3 Montage...4 Løfteprofiler...5 Sammenkobling... 6 Tagskinner...7 Varme / køleflade...7 Ventilator / Frekvensomforner...8 EC motor...9 Andet...9 Vedligehold...10

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler

Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler Luftbehandlingsaggregat Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler Delt udførelse Advarsel! Produkter må ikke tages i brug, før den pågældende maskine eller anlæg, som de indgår i, er opført i overensstemmelse

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TeeJet 4000 Autodoseringssæt til Hardi EC sprøjter Vejl. nr. 010-164-DK Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com TEEJET4000 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Dette installationseksempel skal forstås som et eksempel på, hvordan man med fordel kan opbygge rørsystemet. Eksemplet er baseret på 140 m2 pakken.

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg For at

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Uden automatik DK Brugsanvisning Version 2.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TIME ec Ventilationsaggregater TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 0.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruktion Advarsel! Produkterne må ikke tages i brug, før den maskine eller det anlæg, hvori de indgår, er i overensstemmelse med EU s Maskindirektiv 98/37EG, EMC Direktiv

Læs mere

Installation af SolarVenti SV30: tag Type 1 og 2

Installation af SolarVenti SV30: tag Type 1 og 2 Installation af SolarVenti SV30: Type 1 og 2 August 2006 Gode tips: Find den bedste placering så tæt på indblæsningsstedet som muligt. Indblæsning placeres bedst i et større centralt rum evt i flere rum.

Læs mere

Samlevejledning til byg-selv drone

Samlevejledning til byg-selv drone Samlevejledning til byg-selv drone Dette er samlevejledningen. Hvert skridt indledes med en beskrivelse af de nødvendige komponenter, efterfulgt af en generel beskrivelse og et billede. Indhold SDU s byg-selv-drone

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

Brugsanvisning til DV med automatik

Brugsanvisning til DV med automatik Brugsanvisning til DV med automatik Ventilationsaggregat Versionsnummer 1.01.08 Varenummer på Brugsanvisningen 90925012 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b. Aggregaternes betegnelser/navne

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Installation, Vedligehold & Betjening. DV Cooler. Type DVU

Installation, Vedligehold & Betjening. DV Cooler. Type DVU Installation, Vedligehold & Betjening DV Cooler Type DVU Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring............ 3. Sektionen DVU med indbygget køleanlæg funktionsprincip for køleanlægget......... 4.

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne giver

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING Quatro silo

SAMLEVEJLEDNING Quatro silo SAMLEVEJLEDNING Quatro silo Version 2.0 Nørrevangen 7 DK-9631 Gedsted Tlf. +45 98645222 Fax. +45 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk 1 Denne vejledning henvender sig alene til fagfolk

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM 600-3200 1. Pladskrav. Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige service eftersyn. Der kræves følgende minimumsmål for friplads foran aggregatet : Model VPM Friplads

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

Tekniske instruktioner

Tekniske instruktioner T H E R M I Q U E Tekniske instruktioner Kedelmontage for lavtemperaturkedel og Diematic Milton A/S Kornmarksvej 8 10 2605 Brøndby Tlf.: 46 97 00 00 Fax: 46 97 00 01 Albuen 58 6000 Kolding Tlf.: 75 50

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Montagevejledning for. energifanger. - den naturlige varme fra jorden

Montagevejledning for. energifanger. - den naturlige varme fra jorden Montagevejledning for energifanger - den naturlige varme fra jorden Indhold Funktionsbeskrivelse 3 Opstilling 4 Gravning af rende 5 Montage af PE-rørene 5 Elektrisk kabelføring og montage 6 Påfyldning

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type WVA og WVI - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type WVA og WVI - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Brandmodstandsevne EI60S, EI90S og EI120S 1396 - CPD - 0061 1396 - CPR

Læs mere

Montagevejledning for frilands spær

Montagevejledning for frilands spær Dette er til frilandsopsætning med 2 rækker sol paneler i 15 eller 30 grader og på to ben. Afstand spær center Det er vigtig at kende afstanden mellem spærene til frilandsopsætningen. Afstanden må max.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3100A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3100A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3100A Rev. 2014.10.28 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDE... 3 3.3.0 LEVERINGSOMFANG...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 019D8468_01 Lauritz Knudsen A/S 06/2004 Pakken indeholder: Til installatøren: 1) Udvendig fordelingstavle UF150-18. 2) Ark med nummermærkater

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere