Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV"

Transkript

1 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version

2 2

3 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation 2.1 Installation af aggregat og kanaler 2.2 Installation af ståltag 2.3 El og VVS El til motorer og el-varmeflade i aggregater uden indkapsling El til aggregater leveret med indkapsling VVS Rør til vand og/eller kølemiddel, ventiler og afløb 2.4 Beskyttelsesforanstaltninger 2.5 Demontering og bortskaffelse 2.6 Generelt 3

4 Indholdsfortegnelse 1. TRANSPORT Med truck Med kran Løft af aggregat på konsol Tagaggregat med bitumentag Tagaggregat med ståltag Opbevaring indtil montering Specielt vedr. DVU. Maksimalt 30 hældning under transporten INSTALLATION Installation af aggregat og kanaler Justerbare fødder under ben eller konsol Underlag Samling af konsoller Tagaggregatkonsol Mekanisk sammenbygning af aggregat sektioner Montering af luftfordeler Montering af kanal Installation af ståltag Oversigt Montering af profiler på aggregater størrelse 10, 15, 20, og Montering af profiler på aggregater størrelse 30 og aggregater større end størrelse Tagudhæng ved aggregatets sider Beregning af størrelse på udhæng over gavle og montering af profilerne - G Gummiprofiltætning mellem profiler og tagplader montering af tagplader Gummitætning mellem tagplader Montering af tagplader I visse tilfælde med overlæg på 2 bølger Montering af udhængsprofil G5 ved aggregatets anden gavl Montering af profiler og hjørner på tagets kanter for at beskytte personer Alle samlinger skal fuges for at undgå at vand trænger ind El og VVS El til motorer og el-varmeflade i aggregater uden indkapsling Inden opstart

5 Spjældmotor Roterende varmeveksler m. konstant omdrejningstal Roterende varmeveksler med variabelt omdrejningstal El-varmebatteri Tilslutning af motor for ventilator Frekvensomformer Frekvensomformer skal monteres i overensstemmelse med EMC-direktivet Automatik i aggregater TIME aggregat i flere sektioner Trin 1: Forbered kablerne for tilslutning Trin 2: Træk kablerne gennem kabelgennemføringerne Trin 3: Installer kablerne i klemrækkerne Trin 4: Installer eksterne komponenter Trin 5: Installer Systemair kontrolpanel Trin 6: Installer kabler fra eksterne komponenter Trin 7: Trykfølere Trin 7a Trykføler over ventilatorer for kontrol i m3/h Trin 7b Trykfølere monteret i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa Trin 8: Installation af tillufttemperaturføler Trin 9: Installation af forsyningskabel & forsyningsadskiller Leveret med forsyningsadskiller monteret Leveret med forsyningsadskiller løst medleveret Leveret uden forsyningsadskiller TIME aggregater leveret sammenbygget på konsol Trin 1: installation af eksterne komponenter Trin 2: installation af kabler fra eksterne komponenter Trin 3: Føre kabler igennem kabel indgangen i bunden af tilluftventilatorsektionen Trin 4: Installation af Systemair kontrolpanel Trin 5: Trykfølere Trin 5a Trykføler over ventilatorer for kontrol i m3/h Trin 5b Trykfølere monteret i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa Trin 6: Installation af tillufttemperaturføler Trin 7: Installation af forsyningskabel og forsyningsadskiller Leveret med forsyningsadskiller monteret Leveret med forsyningsadskiller, som ikke er monteret Leveret uden forsyningsadskiller DV-aggregater leveret samlet i én sektion Trin 1: installation af eksterne komponenter Trin 2: installation af kabler fra eksterne komponenter Trin 3: Føre kabler igennem kabel indgangen i bunden af indkapslingssektionen Trin 4: Installation af Systemair kontrolpanel Trin 5: Trykfølere Trin 5a Trykføler over ventilatorer for kontrol i m3/h Trin 5b Trykfølere monteret i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa Trin 6: Installation af tillufttemperaturføler Trin 7: Installation af forsyningskabel og forsyningsadskiller Leveret med forsyningsadskiller monteret Leveret med forsyningsadskiller, som ikke er monteret

6 Leveret uden forsyningsadskiller DV aggregater - leveret i flere sektioner Trin 1: Forbered kablerne for tilslutning Trin 2: Træk kablerne via de forberedte føringsveje Trin 3: Installer kablerne i klemrækkerne Trin 4: Installer Systemair kontrolpanel Trin 5: Installer eksterne komponenter Trin 6: Installer kabler fra eksterne komponenter og kabel fra hovedforsyning Trin 7: Trykfølere Trin 7a Trykføler over ventilatorer for kontrol i m3/h Trin 7b Trykfølere monteret i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa Trin 8: Installation af tillufttemperaturføler Trin 9: Installation af forsyningskabel & forsyningsadskiller Leveret med forsyningsadskiller monteret Leveret med forsyningsadskiller løst medleveret Leveret uden forsyningsadskiller DVU generelt Køleanlægget i henhold til trykudstyrsdirektivet fra EU Autorisationskrav Ejerens krav Særlige risici Vandlås for kondensvand DVU indbygget i DV-aggregat med indkapsling Køleanlægget DVU med komplet aggregat automatik El-tilslutning DVU en sektion i et ventilationsaggregat Køleanlægget DVU en sektion i et komplet ventilationsaggregat El-tilslutning forsyningsadskiller Rør til vand og/eller kølemiddel, ventiler og afløb Rørtilslutninger Undgå fysisk overbelastning af batterier og batteriers tilslutningsrør Batterier og batteriers tilslutningsrør Installation af ventiler Installation af afløb med vandlåse Beskyttelsesforanstaltninger Demontering og bortskaffelse Generelt

7 1. TRANSPORT Aggregatet leveres som enhedsaggregat, eller i sektioner der samles på montagestedet. Det leveres på transportpalle, på ben eller på konsol. Aggregatet kan løftes med truck eller ophejses i bløde stropper. 1.1 Med truck Gaffeltruckens gafler skal være tilstrækkelig lange, så aggregatets bund ikke beskadiges. 1.2 Med kran Aggregatsektion på palle løftestrop skal placeres som vist Aggregat på ben - løftestropper fastgøres til benet som vist. 1.3 Løft af aggregat på konsol Der anvendes løfterør med tilstrækkelig bæreevne og hullerne i konsollen skal anvendes. Tagkant må ikke beskadiges. Hold stropper fri fra tagkant med rør eller lignende. 7

8 1.4 Tagaggregat med bitumentag Undgå at beskadige drypprofilerne langs tagets kanter. De beskyttes af hvide styrofoam kanter, som ikke må fjernes før montagearbejdet er afsluttet. Hvis aggregatet løftes i stopper, skal der anvendes rør eller lignende, som holder stropperne fri af drypprofilerne. 1.5 Tagaggregat med ståltag Til aggregater, som skal forsynes med ståltag, leveres taget i løsdele på en palle. Der må ikke trædes, eller stilles dele, på stålpladerne. 1.6 Opbevaring indtil montering Beskyt aggregatet mod vejrets påvirkning og mod slag og stød. Indpakning skal fjernes og erstattes f.eks med en presenning. Der skal være fri luftcirkulation mellem aggregat og overdækning for at hindre dannelse af kondens. 1.7 Specielt vedr. DVU. Maksimalt 30 hældning under transporten Sektionen DVU skal altid transporteres opretstående og må maksimalt hælde 30 under transporten. Ved hældning over 30 skal sugestudsen på kompressoren vende opad (olien må ikke løbe fra kompressoren). 8

9 2. INSTALLATION 2.1 Installation af aggregat og kanaler Vigtigt! For inspektion og service skal der foran aggregatet sikres nødvendig plads, svarende til aggregatets bredde Justerbare fødder under ben eller konsol Justerbare fødder er leveret i en papkasse, som er inde i anlægget Underlag Underlaget under konsol eller ben skal være plant, vandret og med tilstrækkelig bæreevne. Ved lette bygningskonstruktioner og kritiske omgivelser, bør aggregatet (konsol/ben) placeres på et underlag med tilstrækkelig dæmpning. Husk! Kanaler skal lydisoleres og må ikke have direkte forbindelse til bjælker, spær eller andre kritiske bygningsdele Samling af konsoller Indendørs aggregater leveres på paller i mindre sektioner, og konsollerne, som sektioner stilles på, leveres usamlede. Samling af konsoller er beskrevet i 4-sidede manualer, som altid sendes til byggepladsen sammen med aggregaterne og de usamlede konsoller. Der er to typer konsoller: mm høje konsoller mm høje konsoller Der findes 4 forskellige manualer, som beskriver samlingen af konsoller; 1. Manual vedrørende 150 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 10 til og DV 40 og manualen hedder Konsol 150 DVZ Manual vedrørende 150 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 50 til og DV 150 og manualen hedder Konsol 150 DVZ Manual vedrørende 250 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 10 til og DV 40 og manualen hedder Konsol 250 DVZ Manual vedrørende 250 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 50 til og DV 150 og manualen hedder Konsol 250 DVZ

10 Eksempel 150 mm høj konsol til aggregater i størrelser fra DV 50 til og DV 150 Efter samling af konsollen monteres justerbare fødder med en indbyrdes afstand af max mm under rammen. Med disse justerbare fødder finjusteres konsollen, således at den er vandret. Herefter kan aggregatets sektioner monteres på konsol Tagaggregatkonsol Tagaggregater er generelt monterede på konsoller, og i standardudførelsen er aggregaterne bygget uden drypnæse-profil mellem aggregat og konsol. Aggregaterne kan være bestilt med drypnæse-profil af aluminium. Drypnæseprofilen er monteret mellem aggregatet og konsollen som vist nedenfor. Aggregat uden drypnæse-profil Aggregat med drypnæse-profil mellem aggregat og konsol En lokal håndværker må herefter udføre inddækning og eventuel isolering. Systemair leverer ikke materiale til inddækning og isolering. Nedenfor er vist et eksempel på isolering, afdækning med stålplade og inddækning med bitumen. 10

11 2.1.5 Mekanisk sammenbygning af aggregat sektioner Aggregatsektionerne stilles på konsollen eller sektionerne til mindre aggregater med 100 mm høje ben, stilles tæt sammen. 1. Kontroller at det fabriksmonterede gummiprofil er ubeskadiget 2. Sektionerne stilles overfor hinanden (hvis de er med ben skrues på de justerbare fødder indtil samlingerne bliver parallelle og sektionerne bliver lige høje). 3. Sektionerne presses hårdt sammen, så gummiprofilet på den ene sektion tætner effektivt mod den næste sektion. De 2 sektioners stålprofiler skal være presset helt mod hinanden 4. Sektionerne låses mod hinanden med Disc-Lock låseskiver. (Disc-Lock låseskiverne er medleveret i en kasse anbragt i aggregatet). Disc-Locks anbringes på de to fabriksmonterede låsetappe og drejes med den medleverede sekskantøgle. Hver skive spændes forsigtigt med et klik pr. gang indtil sektionerne de er låst hårdt mod hinanden Montering af luftfordeler Luftfordeleren er beregnet til centrifugalventilatorer. Er luftfordeleren placeret i enden af et aggregat, medleveres den altid løst. 1. Monter afstandsboltene i de for-monterede gevindbøsninger ved ventilatorens udløbsåbning. 2. Sæt kontramøtrikkerne på og fastspænd disse. 3. Monter luftfordelerpladen mellem 2 møtrikker for enden af afstandsboltene. Den vinkelbukkede kant skal vende væk fra ventilatorens udløbsåbning Montering af kanal Mellem aggregat og kanal bør der altid monteres fleksibel forbindelse. Ved ventilatorens udløb bør kanalen ikke være væsentlig større end udløbet. Anvendes fleksibel forbindelse, bør det sikres at den er udstrakt. Undgå blokeringer og turbulenser i ventilatorens udløb. (Fleksible forbindelser er ekstra tilbehør og det generelt ikke monteret fra fabrikken og er anbragt i aggregatet). 11

12 2.2 Installation af ståltag Oversigt Montér profilerne A1, B2, C3, D4, E5 på aggregatet til at understøtte tagpladerne (profilerne Y og Z skal endvidere monteres på aggregater i størrelse 30 og på aggregater, der er større end størrelse 30 på midten af aggregaterne i længderetningen). Udlæg gummiprofiltætning P - på de vandrette profiler A1, B2, C3 og D4. Beregn tagudhængets længde ved begge gavle og montér profilet G1 på den første tagplade F1 inden tagpladen monteres. Udlæg og montér tagplader F1, F2, F3 og så videre. Husk tætningsbånd i overlæg mellem tagplader. Placer profil G5 - inden montering af den sidste tagplade. Sider og hjørner monteres på tagpladerne. Samlinger ved lodrette profiler fuges med en robust fugemasse. 12

13 2.2.2 Montering af profiler på aggregater størrelse 10, 15, 20, og 25 Påfør fugemasse ovenpå aggregatets rammer, så der er fugemasse på den vandrette flade mellem aggregatet og de vandrette profiler A1, B2, C3, D4, E5. Ved at de vandrette profiler dermed står på fugemasse opnås den bedst mulige tætning mellem vandrette profiler og aggregatet for at undgå, at regnvand løber eller rettere suges ind i aggregatet mellem aggregatet og profiler. Profilerne monteres med selvskærende skruer, uden tætningsskiver. Se illustrationen nedenfor med disse skruer. Monter profilerne A1 og B2 over forsiden af aggregatet (siden med inspektionsdøre). Bemærk, at profil B2 kan skydes ind i profil A1, så profilen B2 kommer til at passe nøjagtigt til aggregatets længde. Dermed skal der ikke arbejdes med afkortning af profiler. Monter herefter de lavere profiler C3 over bagsiden af aggregatet. Bemærk, at profil D4 kan skydes ind i profil C3, så profilen D4 kommer til at passe nøjagtigt til aggregatets længde. Dermed skal der ikke arbejdes med afkortning af profiler. De tværliggende profiler E5, som har tagets hældning, monteres over hver gavl på aggregatet. Vigtigt, at sætte en skrue i hvert hul på profilerne selv om det er mange skruer for at fastgøre taget effektivt, så det ikke rives af under stormvejr, fordi vinden under stormvejr tager meget hårdt fat i det ret store tagudhæng Montering af profiler på aggregater størrelse 30 og aggregater større end størrelse 30. På aggregater størrelse 30 og aggregater, som er større end størrelse 30, monteres profilerne A1, B2, C3, D4, E5 på aggregatets kanter og yderligere monteres profilerne Y og Z på midten af aggregatet i aggregatets længderetning 13

14 Påfør fugemasse ovenpå aggregatets rammer, så der er fugemasse på den vandrette flade mellem aggregatet og de vandrette profiler A1, B2, C3, D4, E5. Ved at de vandrette profiler dermed står på fugemasse opnås den bedst mulige tætning mellem vandrette profiler og aggregatet for at undgå, at regnvand løber eller rettere suges ind i aggregatet mellem aggregatet og profilerne. Profilerne monteres med selvskærende skruer, uden tætningsskiver. Se illustrationen nedenfor med disse skruer. Monter profilerne A1 og B2 over forsiden af aggregatet (siden med inspektionsdøre). Bemærk, at profil B2 kan skydes ind i profil A1, så profilen B2 kommer til at passe nøjagtigt til aggregatets længde. Dermed skal der ikke arbejdes med afkortning af profiler. Monter herefter de lavere profiler C3 over bagsiden af aggregatet. Bemærk, at profil D4 kan skydes ind i profil C3, så profilen D4 kommer til at passe nøjagtigt til aggregatets længde. Dermed skal der ikke arbejdes med afkortning af profiler. De tværliggende profiler E5, som har tagets hældning, monteres over hver gavl på aggregatet. Monter herefter profilerne Y og Z på midten af aggregatet i aggregatets længderetning. Bemærk, at profil Z passer uden på profil Y, så ved at afslutte med profil Z kan man undgå arbejde med afkortning af profil Z. Vigtigt, at sætte en skrue i hvert hul på profilerne selv om det er mange skruer for at fastgøre taget effektivt, så det ikke rives af under stormvejr, fordi vinden under stormvejr tager meget hårdt fat i det ret store tagudhæng Tagudhæng ved aggregatets sider For at sikre tilstrækkeligt udhæng langs aggregatets sider, er tagpladerne længere end aggregatets bredde. For den mindste aggregatstørrelse størrelse 10 er udhænget = 100 mm på hver side. På størrelse 15, 20 og 25 er udhænget = 150 mm på hver side. På størrelse 30 og på endnu større aggregater er udhænget på 175 mm på hver side Beregning af størrelse på udhæng over gavle og montering af profilerne - G. Taget bør være mellem 200 og 400 mm længere end aggregatet, for at der kan blive til et udhæng på 100 mm 200 mm over hver af aggregatets gavle. Størrelsen af udhæng skal beregnes inden montage påbegyndes. 14

15 Aggregatet leveres med 2 styk ens profiler G1 og G5. Et profil G til hver ende af aggregatet. Det ene profil G1 monteres på en tagplade ved hjælp af de malede selvskærende skruer med tætningsskiver. Bemærk, at der skal være gummiprofiltætning mellem profil G1 og tagpladen F1. Se illustrationen ovenfor. Malet selvskærende skrue med tætningsskiver (skruen kaldes w på illustrationen ovenfor). Den totale overdækning med tagpladerne skal altid være delelig med de 207 mm, der er mellem hvert trapezprofil i tagpladerne. Det vil sige, at længden på den totale dækkende tagflade, f.eks bliver 2070 mm, 2277 mm eller 2484 mm osv. også benævnt RL. Aggregatlængden er benævnt AL. Længden af taget - RL skal altid være mm længere end aggregat længden AL, for at sikre det nødvendige udhæng over begge aggregats gavle. I tabellen nedenfor findes 40 forskellige aggregatlængder med tilhørende taglængde, som er delelig med 207 mm og er derfor velegnet til den tilsvarende aggregatlængde. Find aggregatets totallængde AL. Hvis den for eksempel er 5000 mm, ligger 5000 mm mellem 4982 mm og 5182 mm, som er nævnt i tabellen næste side. 15

16 Aggregatlængde AL Taglængde RL Aggregatlængde AL Taglængde RL Aggregatlængde AL Taglængde RL Den nævnte taglængde RL, som svarer til aggregatlængden mm - vil herved være på 5382 mm. De 5382 mm fremkommer ved at kombinere tagpladerne til RL = 5382 mm minus aggregatlængden 5000mm giver 382 mm til udhæng, som fordelt på 2 udhæng giver 191mm til hvert udhæng. Herefter monteres den første tagplade F1 med udhængsprofilet G1 på aggregatet, så udhænget bliver på 191 mm. 16

17 2.2.6 Gummiprofiltætning mellem profiler og tagplader montering af tagplader. Placer gummiprofiltætningen P mellem profiler A1, B2, C3, D4 og tagpladerne. Tagpladerne monteres med de malede selvskærende skruer med tætningsskiver. Skruerne er vist ovenfor Gummitætning mellem tagplader For at sikre den bedst mulige tætning i samlingen mellem 2 tagplader, monteres en selvklæbende skumprofil på toppen af det underliggende trapezprofils bølge. Gummitætningen er nødvendigt på grund af den lille taghældning Montering af tagplader I visse tilfælde med overlæg på 2 bølger. En tagplade har altid en bredde på 1035 mm og for at få passende størrelse udhæng, er det nødvendigt at nogle samlinger har et overlæg på 2 bølger. 17

18 2.2.9 Montering af udhængsprofil G5 ved aggregatets anden gavl. Når den sidste tagplade, som i eksemplet nedenfor er tagplade F5, er lagt på, skal det sidste udhængsprofil, som kaldes G5, skubbes ind under tagpladen Montering af profiler og hjørner på tagets kanter for at beskytte personer Monter først type N og O profilerne med de aflange huller til at regnvand kan løbe ud. Type O profilerne skal monteres til sidst, idet O-profilet går ind over N profilet. Profilerne L og M uden dræningshuller, er profiler, som skal monteres på tagpladerne langs aggregatets forside med inspektionsdørene. Monter først type L profilerne. Type M profilerne skal monteres til sidst, idet M profilet går ind over L profilet. Monter til sidst hjørneprofilerne. 18

19 Alle samlinger skal fuges for at undgå at vand trænger ind. Montagen af ståltaget afsluttes med at alle samlinger fuges omhyggeligt med silikone for at undgå, at regnvand løber eller rettere suges ind i aggregatet. Nedenfor er vist eksempler på samlinger som skal fuges. 19

20 2.3. El og VVS Kabler, rør og andet må ikke hindre åbning af inspektionsdørene og må ikke hindre at komponenter kan trækkes ud. Under specielle forhold, der vanskeliggør fuldstændig åbning af inspektionsdørene, kan disse afmonteres ved at fjerne hængseltappene El til motorer og el-varmeflade i aggregater uden indkapsling Inden opstart Inden anlægget startes op skal maskinen være i henhold til brugermanualen Spjældmotor Størrelse af spjældmotor skal vælges efter spjældets drejningsmoment behov. For at minimere moment behovet, anbefales det, at forsinke start af ventilator til spjældet er åbent Roterende varmeveksler m. konstant omdrejningstal El-tilslutning til den trefasede gearmotor i henhold til gældende regler. Tilslut altid motor i henhold til motordata, som aflæses på motorens mærkeplade Roterende varmeveksler med variabelt omdrejningstal Diagram for el-tilslutning til elektronikboks er trykt i låget på boksen. Obs! Under låget findes en testknap Test on/off El-varmebatteri Diagram for tilslutning til el-batteri findes bag el-batteriets inspektionslåge. OBS! For at sikre afkøling af varme-stavene, skal ventilatoren have et passende efterløb efter at el-batteriet er afbrudt Tilslutning af motor for ventilator Aggregater størrelse DV 10 til og med størrelse DV 30 har ventilatorer/motorer, der kan trækkes ud for at lette montage og service. Kablerne skal monteres så de ikke hindrer ventilatorens drift. En-hastigheds motor tilsluttes som vist nedenfor med lav hastighed til venstre og høj hastighed til højre. 20

21 To-hastigheds motor med separate viklinger tilsluttes som vist nedenfor med lav hastighed til venstre og høj hastighed til højre. To hastigheds motorer med Dahlander viklinger. Tilsluttes som vist nedenfor med lav hastighed til venstre og høj hastighed til højre Frekvensomformer Frekvensomformer skal monteres i overensstemmelse med EMC-direktivet Automatik i aggregater Automatiksystemet er konfigureret i henhold til ordrespecifikationen. Testrapporten leveres sammen med anlægget TIME aggregat i flere sektioner Alle eksterne komponenter med eller uden tilhørende kabler er, ved levering, placeret i en papkasse sammen med aggregatet. TIME i 2-8 sektioner, skal samles på pladsen. TIME aggregater leveres med en indkapsling i tilluftssektionen og en indkapsling i fraluftssektionen. Komponenter i tilluftssektionen er kablet til indkapslingen i tilluftssektionen, og komponenter i fraluftssektionen er kablet til indkapslingen i fraluftssektionen. Kablerne fra øvrige sektioner med modstrømsveksler, køleanlæg (DVU), varme- og kølebatterier skal forbindes til indkapslingen placeret ved tilluftsventilatoren, hvor de skal monteres i de nummererede klemmer og automatsikringer. Derudover skal de 2 indkapslinger forbindes til hinanden via et forsyningskabel W600 og et styrekabel W601. Forsyningskablet og styrekablet er altid monteret i indkapslingen ved fraluftsventilatoren fra fabrikken. De 2 kabler skal på pladsen forbindes til indkapslingen placeret ved tilluftsventilatoren via de forberedte føringsveje. Der er ikke forbundet nogen eksterne komponenter til indkapslingen, når aggregatet bliver leveret fra fabrikken Trin 1: Forbered kablerne for tilslutning Kabler fra sektioner uden indkapslinger er rullet sammen og hæftet fast inde i aggregat sektionerne. Frigør de oprullede kabler for montage indvendigt i aggregat sektionerne Trin 2: Træk kablerne gennem kabelgennemføringerne Kablerne trækkes gennem gummitætningerne i aggregatsektionerne frem til el-indkapslingen placeret ved tilluftsventilatoren, hvorefter de trækkes gennem gennemføringerne i indkapslingen. 21

22 Trin 3: Installer kablerne i klemrækkerne Alle kabler er mærket med et kabelnummer. Kablerne monteres i klemmerne og automatsikringerne med de tilsvarende numre. Det fremgår af den medleverede kabelplan og el-diagrammer, hvor kablerne skal monteres Trin 4: Installer eksterne komponenter Eksterne komponenter kan være: Tillufttemperaturføler, ventilmotorer, frostføler til varmebatteri (hvis der er varmebatteri), cirkulationspumpe (Systemair leverer ikke cirkulationspumpe, men der er tilslutningsmulighed for en 1-faset cirkulationspumpe i indkapslingen), trykfølere som monteres i kanaler for kontrol af kanaltryk i Pa, signalforstærker (repeater) hvis der er bestilt en signalforstærker. Ikke alle disse komponenter er nødvendigvis leveret med hvert TIME aggregat. Se ordrebekræftelsen med nøjagtig information i funktionsbeskrivelsen, hvor det er beskrevet, hvilket tilbehør, der er leveret sammen med dette anlæg. I Brugermanualen er der beskrivelse af alt det tilbehør, som maksimalt kan leveres sammen med TIME aggregater. Der er monteret kabler på temperaturfølere og kontrolpanelet. Resten af komponenterne leveres uden kabel Trin 5: Installer Systemair kontrolpanel Kontrolpanelet med display og taster er i papkassen med eksterne komponenter. Kontrolpanelet er forberedt for montage på væg eller anden lodret flade. Kontrolpanelet er forsynet med 10 meter kabel, og der er et stik i enden af kablet, som passer ind i controlleren, der er monteret inde i indkapslingen. Kablet med stikket er ikke trukket igennem kabelgennemføringerne i indkapslingen. Kablet er monteret på bagsiden af kontrolpanelet med skrueklemmer. Demonter kablet træk det igennem kabelgennemføringen afkort eventuelt kablet til den rette længde, og monter det igen på bagsiden af kontrolpanelet. (Klemme 7a = gult kabel, 7b = orange, 7c = rød, 7d = brun, 7e = sort). Hvis de 10 meter kabel ikke er tilstrækkelig til at opnå en ønsket placering af kontrolpanelet, må ledningen ikke forlænges, men der skal monteres en signalforstærker - repeater Trin 6: Installer kabler fra eksterne komponenter Det skal sikres, at kablerne ikke kommer i vejen for inspektionsdørene, og at ventilatorer samt roterende varmeveksler frit kan trækkes ud fra aggregater i størrelse 10, 15, 20, 25 og Trin 7: Trykfølere Trin 7a Trykføler over ventilatorer for kontrol i m3/h. Hvis aggregatet blev bestilt for konstant luftmænge (kontrol af m3/h) gennem tilluft- og fraluftventilatorer, vil trykfølerne være monteret i aggregatet fra fabrik. Ingen yderligere installation nødvendig før opstart Trin 7b Trykfølere monteret i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa. Hvis aggregatet blev bestilt for variabel luftmængde (kontrol af tryk i kanaler i Pa), skal luftmængden i aggregatet justeres kontinuerligt for at det ønskede tryk i kanalerne overholdes. Ved kontrol af tryk i kanalerne er der ingen trykfølere i aggregatet - disse skal monteres i hovedkanalerne, 1 stk. i tilluft og 1 stk. i fraluft. Trykfølerne er, ved levering, placeret i en kasse sammen med en aggregatsektion. Trykfølerne er ikke tilsluttet elindkapslingen fra fabrik. Det er vigtigt at vælge den rigtige placering af trykfølerne i kanalerne. Det skal være et sted uden kraftig turbulens, da et stabilt signal er meget vigtigt. 22

23 Trin 8: Installation af tillufttemperaturføler Tillufttemperaturføleren er, ved levering, placeret i en papkasse sammen med en aggregatsektion. Bor et hul i tilluftkanalen, mindst 1-2 meter fra varme- eller kølebatteriet og monter føleren. Føleren er monteret med 10 meter ledning, men er ikke forbundet til indkapslingn ved levering Trin 9: Installation af forsyningskabel & forsyningsadskiller Anlægget kan være leveret med eller uden forsyningsadskiller.se ordrebekræftelsen. Forsyningsadskilleren skal monteres i henhold til gældende regler. Det skal sikres at kablerne ikke kommer i vejen for inspektionsdørene og at ventilatorer samt roterende varmeveksler frit kan trækkes ud fra aggregater i størrelse 10, 15, 20, 25 og 30. Der er altid monteret forsyningsklemmer i indkapslingen ved tilluftventilatoren for tilslutning af forsyningskablet Leveret med forsyningsadskiller monteret Forsyningsadskiller monteret på anlægget og forbundet til forsyningsklemmerne i indkapslingn Leveret med forsyningsadskiller løst medleveret Forsyningsadskiller leveret løst med i papkassen placeret i en kasse sammen med en aggregatsektion Leveret uden forsyningsadskiller Forsyningsadskiller ikke medleveret TIME aggregater leveret sammenbygget på konsol Alle eksterne komponenter med eller uden tilhørende kabler leveres i en papkasse, sammen med aggregatet. På en TIME sammenbygget på konsol er alle interne komponenter kablet og forbundet til klemmerne i aggregatets 2 indkapslinger. I bunden af tilluftsventilatorsektionen er der monteret en kabeludgang til forsyningskabler og kablerne til alle de eksterne komponenter. Der er ikke forbundet nogen eksterne komponenter til indkapslingen, når aggregatet bliver leveret fra fabrikken Trin 1: installation af eksterne komponenter Eksterne komponenter kan være: Tillufttemperaturføler, ventilmotorer, frostføler til varmebatteri (hvis der er varmebatteri), cirkulationspumpe (Systemair leverer ikke cirkulationspumpe, men der er tilslutningsmulighed for en 1-faset cirkulationspumpe i indkapslingen), trykfølere som monteres i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa, signalforstærker (repeater) hvis der er bestilt en signalforstærker. Ikke alle disse komponenter er nødvendigvis leveret med hvert TIME aggregat. Se ordrebekræftelsen med nøjagtig information i funktionsbeskrivelsen, hvor det er beskrevet, hvilket tilbehør, der er leveret sammen med dette anlæg. I Brugermanualen er der beskrivelse af alt det tilbehør, som maksimalt kan leveres sammen med TIME aggregater. Der er monteret kabler på temperaturfølere og betjeningspanelet. Resten af komponenterne leveres uden kabel Trin 2: installation af kabler fra eksterne komponenter Det skal sikres at kablerne ikke kommer i vejen for at åbne inspektionsdøre og i størrelserne TIME 10 til og med TIME 30 skal ventilatorer samt varmeveksler frit kunne trækkes ud fra aggregatet. 23

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Uden automatik DK Brugsanvisning Version 2.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

Installation, Vedligehold & Betjening. DV Cooler. Type DVU

Installation, Vedligehold & Betjening. DV Cooler. Type DVU Installation, Vedligehold & Betjening DV Cooler Type DVU Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring............ 3. Sektionen DVU med indbygget køleanlæg funktionsprincip for køleanlægget......... 4.

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 R TURBOVEX Type TX 3000 LIGETRYK UNDERTRYK OVERTRYK SLAVE UGE - ÅR - 20 Energiforbrug: max. 670 W 0.8 kj/m³ Fabr. Nr. Industrivej 45 DK-9600 Aars Tlf.

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification.

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification. Udbudstekst Projekt navn: Eksempel med aggregat type DV Projekt adresse: Bygning A1, Lavenergivej 1, Sparekøbing Aggregat nummer: 1 Kontaktperson hos firmaet, som udsteder udbuddet: M.Petersen, Projektchef

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339 DANVENT DV 10-240, TIME 10-40

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

DA 600. Teknisk info

DA 600. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse komponenterne anvendes til udsugning af luft fra stalde. er aerodynamisk og giver stor luftydelse med lille energiforbrug. er fremstillet af en speciel

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter ROBOT Air Comforter R Boligventilation - indeklimaet betyder alt for din families trivsel Med Robot Air Comforter får du styr på dit indeklima og undgår husstøvmider, råd og svamp. Ventilationsanlægget

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

BANO GRENSEFLADE VVS

BANO GRENSEFLADE VVS B ibano BANO GRENSEFLADE VVS For nøjagtig placering af udtag/ udgang, se målsætning på gældende plantegning/ opstaltstegning/ arbejdstegning for det aktuelle projekt. 5200/L BANO HÅNDVASK, VENSTRE 5200/R

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Opdateret: 06.11.2012. Monteringsvejledning Loop m. lys # 136

Opdateret: 06.11.2012. Monteringsvejledning Loop m. lys # 136 Opdateret: 06.11.2012 Monteringsvejledning Loop m. lys Loop med lys Indvendigt i Loop er monteret en 4m Semko-godkendt LED-lysslange (Duralight, halogenhvid), så materialet gløder i mørket. Der er en adgangsluge

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere