Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV"

Transkript

1 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version

2 2

3 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation 2.1 Installation af aggregat og kanaler 2.2 Installation af ståltag 2.3 El og VVS El til motorer og el-varmeflade i aggregater uden indkapsling El til aggregater leveret med indkapsling VVS Rør til vand og/eller kølemiddel, ventiler og afløb 2.4 Beskyttelsesforanstaltninger 2.5 Demontering og bortskaffelse 2.6 Generelt 3

4 Indholdsfortegnelse 1. TRANSPORT Med truck Med kran Løft af aggregat på konsol Tagaggregat med bitumentag Tagaggregat med ståltag Opbevaring indtil montering Specielt vedr. DVU. Maksimalt 30 hældning under transporten INSTALLATION Installation af aggregat og kanaler Justerbare fødder under ben eller konsol Underlag Samling af konsoller Tagaggregatkonsol Mekanisk sammenbygning af aggregat sektioner Montering af luftfordeler Montering af kanal Installation af ståltag Oversigt Montering af profiler på aggregater størrelse 10, 15, 20, og Montering af profiler på aggregater størrelse 30 og aggregater større end størrelse Tagudhæng ved aggregatets sider Beregning af størrelse på udhæng over gavle og montering af profilerne - G Gummiprofiltætning mellem profiler og tagplader montering af tagplader Gummitætning mellem tagplader Montering af tagplader I visse tilfælde med overlæg på 2 bølger Montering af udhængsprofil G5 ved aggregatets anden gavl Montering af profiler og hjørner på tagets kanter for at beskytte personer Alle samlinger skal fuges for at undgå at vand trænger ind El og VVS El til motorer og el-varmeflade i aggregater uden indkapsling Inden opstart

5 Spjældmotor Roterende varmeveksler m. konstant omdrejningstal Roterende varmeveksler med variabelt omdrejningstal El-varmebatteri Tilslutning af motor for ventilator Frekvensomformer Frekvensomformer skal monteres i overensstemmelse med EMC-direktivet Automatik i aggregater TIME aggregat i flere sektioner Trin 1: Forbered kablerne for tilslutning Trin 2: Træk kablerne gennem kabelgennemføringerne Trin 3: Installer kablerne i klemrækkerne Trin 4: Installer eksterne komponenter Trin 5: Installer Systemair kontrolpanel Trin 6: Installer kabler fra eksterne komponenter Trin 7: Trykfølere Trin 7a Trykføler over ventilatorer for kontrol i m3/h Trin 7b Trykfølere monteret i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa Trin 8: Installation af tillufttemperaturføler Trin 9: Installation af forsyningskabel & forsyningsadskiller Leveret med forsyningsadskiller monteret Leveret med forsyningsadskiller løst medleveret Leveret uden forsyningsadskiller TIME aggregater leveret sammenbygget på konsol Trin 1: installation af eksterne komponenter Trin 2: installation af kabler fra eksterne komponenter Trin 3: Føre kabler igennem kabel indgangen i bunden af tilluftventilatorsektionen Trin 4: Installation af Systemair kontrolpanel Trin 5: Trykfølere Trin 5a Trykføler over ventilatorer for kontrol i m3/h Trin 5b Trykfølere monteret i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa Trin 6: Installation af tillufttemperaturføler Trin 7: Installation af forsyningskabel og forsyningsadskiller Leveret med forsyningsadskiller monteret Leveret med forsyningsadskiller, som ikke er monteret Leveret uden forsyningsadskiller DV-aggregater leveret samlet i én sektion Trin 1: installation af eksterne komponenter Trin 2: installation af kabler fra eksterne komponenter Trin 3: Føre kabler igennem kabel indgangen i bunden af indkapslingssektionen Trin 4: Installation af Systemair kontrolpanel Trin 5: Trykfølere Trin 5a Trykføler over ventilatorer for kontrol i m3/h Trin 5b Trykfølere monteret i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa Trin 6: Installation af tillufttemperaturføler Trin 7: Installation af forsyningskabel og forsyningsadskiller Leveret med forsyningsadskiller monteret Leveret med forsyningsadskiller, som ikke er monteret

6 Leveret uden forsyningsadskiller DV aggregater - leveret i flere sektioner Trin 1: Forbered kablerne for tilslutning Trin 2: Træk kablerne via de forberedte føringsveje Trin 3: Installer kablerne i klemrækkerne Trin 4: Installer Systemair kontrolpanel Trin 5: Installer eksterne komponenter Trin 6: Installer kabler fra eksterne komponenter og kabel fra hovedforsyning Trin 7: Trykfølere Trin 7a Trykføler over ventilatorer for kontrol i m3/h Trin 7b Trykfølere monteret i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa Trin 8: Installation af tillufttemperaturføler Trin 9: Installation af forsyningskabel & forsyningsadskiller Leveret med forsyningsadskiller monteret Leveret med forsyningsadskiller løst medleveret Leveret uden forsyningsadskiller DVU generelt Køleanlægget i henhold til trykudstyrsdirektivet fra EU Autorisationskrav Ejerens krav Særlige risici Vandlås for kondensvand DVU indbygget i DV-aggregat med indkapsling Køleanlægget DVU med komplet aggregat automatik El-tilslutning DVU en sektion i et ventilationsaggregat Køleanlægget DVU en sektion i et komplet ventilationsaggregat El-tilslutning forsyningsadskiller Rør til vand og/eller kølemiddel, ventiler og afløb Rørtilslutninger Undgå fysisk overbelastning af batterier og batteriers tilslutningsrør Batterier og batteriers tilslutningsrør Installation af ventiler Installation af afløb med vandlåse Beskyttelsesforanstaltninger Demontering og bortskaffelse Generelt

7 1. TRANSPORT Aggregatet leveres som enhedsaggregat, eller i sektioner der samles på montagestedet. Det leveres på transportpalle, på ben eller på konsol. Aggregatet kan løftes med truck eller ophejses i bløde stropper. 1.1 Med truck Gaffeltruckens gafler skal være tilstrækkelig lange, så aggregatets bund ikke beskadiges. 1.2 Med kran Aggregatsektion på palle løftestrop skal placeres som vist Aggregat på ben - løftestropper fastgøres til benet som vist. 1.3 Løft af aggregat på konsol Der anvendes løfterør med tilstrækkelig bæreevne og hullerne i konsollen skal anvendes. Tagkant må ikke beskadiges. Hold stropper fri fra tagkant med rør eller lignende. 7

8 1.4 Tagaggregat med bitumentag Undgå at beskadige drypprofilerne langs tagets kanter. De beskyttes af hvide styrofoam kanter, som ikke må fjernes før montagearbejdet er afsluttet. Hvis aggregatet løftes i stopper, skal der anvendes rør eller lignende, som holder stropperne fri af drypprofilerne. 1.5 Tagaggregat med ståltag Til aggregater, som skal forsynes med ståltag, leveres taget i løsdele på en palle. Der må ikke trædes, eller stilles dele, på stålpladerne. 1.6 Opbevaring indtil montering Beskyt aggregatet mod vejrets påvirkning og mod slag og stød. Indpakning skal fjernes og erstattes f.eks med en presenning. Der skal være fri luftcirkulation mellem aggregat og overdækning for at hindre dannelse af kondens. 1.7 Specielt vedr. DVU. Maksimalt 30 hældning under transporten Sektionen DVU skal altid transporteres opretstående og må maksimalt hælde 30 under transporten. Ved hældning over 30 skal sugestudsen på kompressoren vende opad (olien må ikke løbe fra kompressoren). 8

9 2. INSTALLATION 2.1 Installation af aggregat og kanaler Vigtigt! For inspektion og service skal der foran aggregatet sikres nødvendig plads, svarende til aggregatets bredde Justerbare fødder under ben eller konsol Justerbare fødder er leveret i en papkasse, som er inde i anlægget Underlag Underlaget under konsol eller ben skal være plant, vandret og med tilstrækkelig bæreevne. Ved lette bygningskonstruktioner og kritiske omgivelser, bør aggregatet (konsol/ben) placeres på et underlag med tilstrækkelig dæmpning. Husk! Kanaler skal lydisoleres og må ikke have direkte forbindelse til bjælker, spær eller andre kritiske bygningsdele Samling af konsoller Indendørs aggregater leveres på paller i mindre sektioner, og konsollerne, som sektioner stilles på, leveres usamlede. Samling af konsoller er beskrevet i 4-sidede manualer, som altid sendes til byggepladsen sammen med aggregaterne og de usamlede konsoller. Der er to typer konsoller: mm høje konsoller mm høje konsoller Der findes 4 forskellige manualer, som beskriver samlingen af konsoller; 1. Manual vedrørende 150 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 10 til og DV 40 og manualen hedder Konsol 150 DVZ Manual vedrørende 150 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 50 til og DV 150 og manualen hedder Konsol 150 DVZ Manual vedrørende 250 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 10 til og DV 40 og manualen hedder Konsol 250 DVZ Manual vedrørende 250 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 50 til og DV 150 og manualen hedder Konsol 250 DVZ

10 Eksempel 150 mm høj konsol til aggregater i størrelser fra DV 50 til og DV 150 Efter samling af konsollen monteres justerbare fødder med en indbyrdes afstand af max mm under rammen. Med disse justerbare fødder finjusteres konsollen, således at den er vandret. Herefter kan aggregatets sektioner monteres på konsol Tagaggregatkonsol Tagaggregater er generelt monterede på konsoller, og i standardudførelsen er aggregaterne bygget uden drypnæse-profil mellem aggregat og konsol. Aggregaterne kan være bestilt med drypnæse-profil af aluminium. Drypnæseprofilen er monteret mellem aggregatet og konsollen som vist nedenfor. Aggregat uden drypnæse-profil Aggregat med drypnæse-profil mellem aggregat og konsol En lokal håndværker må herefter udføre inddækning og eventuel isolering. Systemair leverer ikke materiale til inddækning og isolering. Nedenfor er vist et eksempel på isolering, afdækning med stålplade og inddækning med bitumen. 10

11 2.1.5 Mekanisk sammenbygning af aggregat sektioner Aggregatsektionerne stilles på konsollen eller sektionerne til mindre aggregater med 100 mm høje ben, stilles tæt sammen. 1. Kontroller at det fabriksmonterede gummiprofil er ubeskadiget 2. Sektionerne stilles overfor hinanden (hvis de er med ben skrues på de justerbare fødder indtil samlingerne bliver parallelle og sektionerne bliver lige høje). 3. Sektionerne presses hårdt sammen, så gummiprofilet på den ene sektion tætner effektivt mod den næste sektion. De 2 sektioners stålprofiler skal være presset helt mod hinanden 4. Sektionerne låses mod hinanden med Disc-Lock låseskiver. (Disc-Lock låseskiverne er medleveret i en kasse anbragt i aggregatet). Disc-Locks anbringes på de to fabriksmonterede låsetappe og drejes med den medleverede sekskantøgle. Hver skive spændes forsigtigt med et klik pr. gang indtil sektionerne de er låst hårdt mod hinanden Montering af luftfordeler Luftfordeleren er beregnet til centrifugalventilatorer. Er luftfordeleren placeret i enden af et aggregat, medleveres den altid løst. 1. Monter afstandsboltene i de for-monterede gevindbøsninger ved ventilatorens udløbsåbning. 2. Sæt kontramøtrikkerne på og fastspænd disse. 3. Monter luftfordelerpladen mellem 2 møtrikker for enden af afstandsboltene. Den vinkelbukkede kant skal vende væk fra ventilatorens udløbsåbning Montering af kanal Mellem aggregat og kanal bør der altid monteres fleksibel forbindelse. Ved ventilatorens udløb bør kanalen ikke være væsentlig større end udløbet. Anvendes fleksibel forbindelse, bør det sikres at den er udstrakt. Undgå blokeringer og turbulenser i ventilatorens udløb. (Fleksible forbindelser er ekstra tilbehør og det generelt ikke monteret fra fabrikken og er anbragt i aggregatet). 11

12 2.2 Installation af ståltag Oversigt Montér profilerne A1, B2, C3, D4, E5 på aggregatet til at understøtte tagpladerne (profilerne Y og Z skal endvidere monteres på aggregater i størrelse 30 og på aggregater, der er større end størrelse 30 på midten af aggregaterne i længderetningen). Udlæg gummiprofiltætning P - på de vandrette profiler A1, B2, C3 og D4. Beregn tagudhængets længde ved begge gavle og montér profilet G1 på den første tagplade F1 inden tagpladen monteres. Udlæg og montér tagplader F1, F2, F3 og så videre. Husk tætningsbånd i overlæg mellem tagplader. Placer profil G5 - inden montering af den sidste tagplade. Sider og hjørner monteres på tagpladerne. Samlinger ved lodrette profiler fuges med en robust fugemasse. 12

13 2.2.2 Montering af profiler på aggregater størrelse 10, 15, 20, og 25 Påfør fugemasse ovenpå aggregatets rammer, så der er fugemasse på den vandrette flade mellem aggregatet og de vandrette profiler A1, B2, C3, D4, E5. Ved at de vandrette profiler dermed står på fugemasse opnås den bedst mulige tætning mellem vandrette profiler og aggregatet for at undgå, at regnvand løber eller rettere suges ind i aggregatet mellem aggregatet og profiler. Profilerne monteres med selvskærende skruer, uden tætningsskiver. Se illustrationen nedenfor med disse skruer. Monter profilerne A1 og B2 over forsiden af aggregatet (siden med inspektionsdøre). Bemærk, at profil B2 kan skydes ind i profil A1, så profilen B2 kommer til at passe nøjagtigt til aggregatets længde. Dermed skal der ikke arbejdes med afkortning af profiler. Monter herefter de lavere profiler C3 over bagsiden af aggregatet. Bemærk, at profil D4 kan skydes ind i profil C3, så profilen D4 kommer til at passe nøjagtigt til aggregatets længde. Dermed skal der ikke arbejdes med afkortning af profiler. De tværliggende profiler E5, som har tagets hældning, monteres over hver gavl på aggregatet. Vigtigt, at sætte en skrue i hvert hul på profilerne selv om det er mange skruer for at fastgøre taget effektivt, så det ikke rives af under stormvejr, fordi vinden under stormvejr tager meget hårdt fat i det ret store tagudhæng Montering af profiler på aggregater størrelse 30 og aggregater større end størrelse 30. På aggregater størrelse 30 og aggregater, som er større end størrelse 30, monteres profilerne A1, B2, C3, D4, E5 på aggregatets kanter og yderligere monteres profilerne Y og Z på midten af aggregatet i aggregatets længderetning 13

14 Påfør fugemasse ovenpå aggregatets rammer, så der er fugemasse på den vandrette flade mellem aggregatet og de vandrette profiler A1, B2, C3, D4, E5. Ved at de vandrette profiler dermed står på fugemasse opnås den bedst mulige tætning mellem vandrette profiler og aggregatet for at undgå, at regnvand løber eller rettere suges ind i aggregatet mellem aggregatet og profilerne. Profilerne monteres med selvskærende skruer, uden tætningsskiver. Se illustrationen nedenfor med disse skruer. Monter profilerne A1 og B2 over forsiden af aggregatet (siden med inspektionsdøre). Bemærk, at profil B2 kan skydes ind i profil A1, så profilen B2 kommer til at passe nøjagtigt til aggregatets længde. Dermed skal der ikke arbejdes med afkortning af profiler. Monter herefter de lavere profiler C3 over bagsiden af aggregatet. Bemærk, at profil D4 kan skydes ind i profil C3, så profilen D4 kommer til at passe nøjagtigt til aggregatets længde. Dermed skal der ikke arbejdes med afkortning af profiler. De tværliggende profiler E5, som har tagets hældning, monteres over hver gavl på aggregatet. Monter herefter profilerne Y og Z på midten af aggregatet i aggregatets længderetning. Bemærk, at profil Z passer uden på profil Y, så ved at afslutte med profil Z kan man undgå arbejde med afkortning af profil Z. Vigtigt, at sætte en skrue i hvert hul på profilerne selv om det er mange skruer for at fastgøre taget effektivt, så det ikke rives af under stormvejr, fordi vinden under stormvejr tager meget hårdt fat i det ret store tagudhæng Tagudhæng ved aggregatets sider For at sikre tilstrækkeligt udhæng langs aggregatets sider, er tagpladerne længere end aggregatets bredde. For den mindste aggregatstørrelse størrelse 10 er udhænget = 100 mm på hver side. På størrelse 15, 20 og 25 er udhænget = 150 mm på hver side. På størrelse 30 og på endnu større aggregater er udhænget på 175 mm på hver side Beregning af størrelse på udhæng over gavle og montering af profilerne - G. Taget bør være mellem 200 og 400 mm længere end aggregatet, for at der kan blive til et udhæng på 100 mm 200 mm over hver af aggregatets gavle. Størrelsen af udhæng skal beregnes inden montage påbegyndes. 14

15 Aggregatet leveres med 2 styk ens profiler G1 og G5. Et profil G til hver ende af aggregatet. Det ene profil G1 monteres på en tagplade ved hjælp af de malede selvskærende skruer med tætningsskiver. Bemærk, at der skal være gummiprofiltætning mellem profil G1 og tagpladen F1. Se illustrationen ovenfor. Malet selvskærende skrue med tætningsskiver (skruen kaldes w på illustrationen ovenfor). Den totale overdækning med tagpladerne skal altid være delelig med de 207 mm, der er mellem hvert trapezprofil i tagpladerne. Det vil sige, at længden på den totale dækkende tagflade, f.eks bliver 2070 mm, 2277 mm eller 2484 mm osv. også benævnt RL. Aggregatlængden er benævnt AL. Længden af taget - RL skal altid være mm længere end aggregat længden AL, for at sikre det nødvendige udhæng over begge aggregats gavle. I tabellen nedenfor findes 40 forskellige aggregatlængder med tilhørende taglængde, som er delelig med 207 mm og er derfor velegnet til den tilsvarende aggregatlængde. Find aggregatets totallængde AL. Hvis den for eksempel er 5000 mm, ligger 5000 mm mellem 4982 mm og 5182 mm, som er nævnt i tabellen næste side. 15

16 Aggregatlængde AL Taglængde RL Aggregatlængde AL Taglængde RL Aggregatlængde AL Taglængde RL Den nævnte taglængde RL, som svarer til aggregatlængden mm - vil herved være på 5382 mm. De 5382 mm fremkommer ved at kombinere tagpladerne til RL = 5382 mm minus aggregatlængden 5000mm giver 382 mm til udhæng, som fordelt på 2 udhæng giver 191mm til hvert udhæng. Herefter monteres den første tagplade F1 med udhængsprofilet G1 på aggregatet, så udhænget bliver på 191 mm. 16

17 2.2.6 Gummiprofiltætning mellem profiler og tagplader montering af tagplader. Placer gummiprofiltætningen P mellem profiler A1, B2, C3, D4 og tagpladerne. Tagpladerne monteres med de malede selvskærende skruer med tætningsskiver. Skruerne er vist ovenfor Gummitætning mellem tagplader For at sikre den bedst mulige tætning i samlingen mellem 2 tagplader, monteres en selvklæbende skumprofil på toppen af det underliggende trapezprofils bølge. Gummitætningen er nødvendigt på grund af den lille taghældning Montering af tagplader I visse tilfælde med overlæg på 2 bølger. En tagplade har altid en bredde på 1035 mm og for at få passende størrelse udhæng, er det nødvendigt at nogle samlinger har et overlæg på 2 bølger. 17

18 2.2.9 Montering af udhængsprofil G5 ved aggregatets anden gavl. Når den sidste tagplade, som i eksemplet nedenfor er tagplade F5, er lagt på, skal det sidste udhængsprofil, som kaldes G5, skubbes ind under tagpladen Montering af profiler og hjørner på tagets kanter for at beskytte personer Monter først type N og O profilerne med de aflange huller til at regnvand kan løbe ud. Type O profilerne skal monteres til sidst, idet O-profilet går ind over N profilet. Profilerne L og M uden dræningshuller, er profiler, som skal monteres på tagpladerne langs aggregatets forside med inspektionsdørene. Monter først type L profilerne. Type M profilerne skal monteres til sidst, idet M profilet går ind over L profilet. Monter til sidst hjørneprofilerne. 18

19 Alle samlinger skal fuges for at undgå at vand trænger ind. Montagen af ståltaget afsluttes med at alle samlinger fuges omhyggeligt med silikone for at undgå, at regnvand løber eller rettere suges ind i aggregatet. Nedenfor er vist eksempler på samlinger som skal fuges. 19

20 2.3. El og VVS Kabler, rør og andet må ikke hindre åbning af inspektionsdørene og må ikke hindre at komponenter kan trækkes ud. Under specielle forhold, der vanskeliggør fuldstændig åbning af inspektionsdørene, kan disse afmonteres ved at fjerne hængseltappene El til motorer og el-varmeflade i aggregater uden indkapsling Inden opstart Inden anlægget startes op skal maskinen være i henhold til brugermanualen Spjældmotor Størrelse af spjældmotor skal vælges efter spjældets drejningsmoment behov. For at minimere moment behovet, anbefales det, at forsinke start af ventilator til spjældet er åbent Roterende varmeveksler m. konstant omdrejningstal El-tilslutning til den trefasede gearmotor i henhold til gældende regler. Tilslut altid motor i henhold til motordata, som aflæses på motorens mærkeplade Roterende varmeveksler med variabelt omdrejningstal Diagram for el-tilslutning til elektronikboks er trykt i låget på boksen. Obs! Under låget findes en testknap Test on/off El-varmebatteri Diagram for tilslutning til el-batteri findes bag el-batteriets inspektionslåge. OBS! For at sikre afkøling af varme-stavene, skal ventilatoren have et passende efterløb efter at el-batteriet er afbrudt Tilslutning af motor for ventilator Aggregater størrelse DV 10 til og med størrelse DV 30 har ventilatorer/motorer, der kan trækkes ud for at lette montage og service. Kablerne skal monteres så de ikke hindrer ventilatorens drift. En-hastigheds motor tilsluttes som vist nedenfor med lav hastighed til venstre og høj hastighed til højre. 20

21 To-hastigheds motor med separate viklinger tilsluttes som vist nedenfor med lav hastighed til venstre og høj hastighed til højre. To hastigheds motorer med Dahlander viklinger. Tilsluttes som vist nedenfor med lav hastighed til venstre og høj hastighed til højre Frekvensomformer Frekvensomformer skal monteres i overensstemmelse med EMC-direktivet Automatik i aggregater Automatiksystemet er konfigureret i henhold til ordrespecifikationen. Testrapporten leveres sammen med anlægget TIME aggregat i flere sektioner Alle eksterne komponenter med eller uden tilhørende kabler er, ved levering, placeret i en papkasse sammen med aggregatet. TIME i 2-8 sektioner, skal samles på pladsen. TIME aggregater leveres med en indkapsling i tilluftssektionen og en indkapsling i fraluftssektionen. Komponenter i tilluftssektionen er kablet til indkapslingen i tilluftssektionen, og komponenter i fraluftssektionen er kablet til indkapslingen i fraluftssektionen. Kablerne fra øvrige sektioner med modstrømsveksler, køleanlæg (DVU), varme- og kølebatterier skal forbindes til indkapslingen placeret ved tilluftsventilatoren, hvor de skal monteres i de nummererede klemmer og automatsikringer. Derudover skal de 2 indkapslinger forbindes til hinanden via et forsyningskabel W600 og et styrekabel W601. Forsyningskablet og styrekablet er altid monteret i indkapslingen ved fraluftsventilatoren fra fabrikken. De 2 kabler skal på pladsen forbindes til indkapslingen placeret ved tilluftsventilatoren via de forberedte føringsveje. Der er ikke forbundet nogen eksterne komponenter til indkapslingen, når aggregatet bliver leveret fra fabrikken Trin 1: Forbered kablerne for tilslutning Kabler fra sektioner uden indkapslinger er rullet sammen og hæftet fast inde i aggregat sektionerne. Frigør de oprullede kabler for montage indvendigt i aggregat sektionerne Trin 2: Træk kablerne gennem kabelgennemføringerne Kablerne trækkes gennem gummitætningerne i aggregatsektionerne frem til el-indkapslingen placeret ved tilluftsventilatoren, hvorefter de trækkes gennem gennemføringerne i indkapslingen. 21

22 Trin 3: Installer kablerne i klemrækkerne Alle kabler er mærket med et kabelnummer. Kablerne monteres i klemmerne og automatsikringerne med de tilsvarende numre. Det fremgår af den medleverede kabelplan og el-diagrammer, hvor kablerne skal monteres Trin 4: Installer eksterne komponenter Eksterne komponenter kan være: Tillufttemperaturføler, ventilmotorer, frostføler til varmebatteri (hvis der er varmebatteri), cirkulationspumpe (Systemair leverer ikke cirkulationspumpe, men der er tilslutningsmulighed for en 1-faset cirkulationspumpe i indkapslingen), trykfølere som monteres i kanaler for kontrol af kanaltryk i Pa, signalforstærker (repeater) hvis der er bestilt en signalforstærker. Ikke alle disse komponenter er nødvendigvis leveret med hvert TIME aggregat. Se ordrebekræftelsen med nøjagtig information i funktionsbeskrivelsen, hvor det er beskrevet, hvilket tilbehør, der er leveret sammen med dette anlæg. I Brugermanualen er der beskrivelse af alt det tilbehør, som maksimalt kan leveres sammen med TIME aggregater. Der er monteret kabler på temperaturfølere og kontrolpanelet. Resten af komponenterne leveres uden kabel Trin 5: Installer Systemair kontrolpanel Kontrolpanelet med display og taster er i papkassen med eksterne komponenter. Kontrolpanelet er forberedt for montage på væg eller anden lodret flade. Kontrolpanelet er forsynet med 10 meter kabel, og der er et stik i enden af kablet, som passer ind i controlleren, der er monteret inde i indkapslingen. Kablet med stikket er ikke trukket igennem kabelgennemføringerne i indkapslingen. Kablet er monteret på bagsiden af kontrolpanelet med skrueklemmer. Demonter kablet træk det igennem kabelgennemføringen afkort eventuelt kablet til den rette længde, og monter det igen på bagsiden af kontrolpanelet. (Klemme 7a = gult kabel, 7b = orange, 7c = rød, 7d = brun, 7e = sort). Hvis de 10 meter kabel ikke er tilstrækkelig til at opnå en ønsket placering af kontrolpanelet, må ledningen ikke forlænges, men der skal monteres en signalforstærker - repeater Trin 6: Installer kabler fra eksterne komponenter Det skal sikres, at kablerne ikke kommer i vejen for inspektionsdørene, og at ventilatorer samt roterende varmeveksler frit kan trækkes ud fra aggregater i størrelse 10, 15, 20, 25 og Trin 7: Trykfølere Trin 7a Trykføler over ventilatorer for kontrol i m3/h. Hvis aggregatet blev bestilt for konstant luftmænge (kontrol af m3/h) gennem tilluft- og fraluftventilatorer, vil trykfølerne være monteret i aggregatet fra fabrik. Ingen yderligere installation nødvendig før opstart Trin 7b Trykfølere monteret i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa. Hvis aggregatet blev bestilt for variabel luftmængde (kontrol af tryk i kanaler i Pa), skal luftmængden i aggregatet justeres kontinuerligt for at det ønskede tryk i kanalerne overholdes. Ved kontrol af tryk i kanalerne er der ingen trykfølere i aggregatet - disse skal monteres i hovedkanalerne, 1 stk. i tilluft og 1 stk. i fraluft. Trykfølerne er, ved levering, placeret i en kasse sammen med en aggregatsektion. Trykfølerne er ikke tilsluttet elindkapslingen fra fabrik. Det er vigtigt at vælge den rigtige placering af trykfølerne i kanalerne. Det skal være et sted uden kraftig turbulens, da et stabilt signal er meget vigtigt. 22

23 Trin 8: Installation af tillufttemperaturføler Tillufttemperaturføleren er, ved levering, placeret i en papkasse sammen med en aggregatsektion. Bor et hul i tilluftkanalen, mindst 1-2 meter fra varme- eller kølebatteriet og monter føleren. Føleren er monteret med 10 meter ledning, men er ikke forbundet til indkapslingn ved levering Trin 9: Installation af forsyningskabel & forsyningsadskiller Anlægget kan være leveret med eller uden forsyningsadskiller.se ordrebekræftelsen. Forsyningsadskilleren skal monteres i henhold til gældende regler. Det skal sikres at kablerne ikke kommer i vejen for inspektionsdørene og at ventilatorer samt roterende varmeveksler frit kan trækkes ud fra aggregater i størrelse 10, 15, 20, 25 og 30. Der er altid monteret forsyningsklemmer i indkapslingen ved tilluftventilatoren for tilslutning af forsyningskablet Leveret med forsyningsadskiller monteret Forsyningsadskiller monteret på anlægget og forbundet til forsyningsklemmerne i indkapslingn Leveret med forsyningsadskiller løst medleveret Forsyningsadskiller leveret løst med i papkassen placeret i en kasse sammen med en aggregatsektion Leveret uden forsyningsadskiller Forsyningsadskiller ikke medleveret TIME aggregater leveret sammenbygget på konsol Alle eksterne komponenter med eller uden tilhørende kabler leveres i en papkasse, sammen med aggregatet. På en TIME sammenbygget på konsol er alle interne komponenter kablet og forbundet til klemmerne i aggregatets 2 indkapslinger. I bunden af tilluftsventilatorsektionen er der monteret en kabeludgang til forsyningskabler og kablerne til alle de eksterne komponenter. Der er ikke forbundet nogen eksterne komponenter til indkapslingen, når aggregatet bliver leveret fra fabrikken Trin 1: installation af eksterne komponenter Eksterne komponenter kan være: Tillufttemperaturføler, ventilmotorer, frostføler til varmebatteri (hvis der er varmebatteri), cirkulationspumpe (Systemair leverer ikke cirkulationspumpe, men der er tilslutningsmulighed for en 1-faset cirkulationspumpe i indkapslingen), trykfølere som monteres i kanal for kontrol af kanaltryk i Pa, signalforstærker (repeater) hvis der er bestilt en signalforstærker. Ikke alle disse komponenter er nødvendigvis leveret med hvert TIME aggregat. Se ordrebekræftelsen med nøjagtig information i funktionsbeskrivelsen, hvor det er beskrevet, hvilket tilbehør, der er leveret sammen med dette anlæg. I Brugermanualen er der beskrivelse af alt det tilbehør, som maksimalt kan leveres sammen med TIME aggregater. Der er monteret kabler på temperaturfølere og betjeningspanelet. Resten af komponenterne leveres uden kabel Trin 2: installation af kabler fra eksterne komponenter Det skal sikres at kablerne ikke kommer i vejen for at åbne inspektionsdøre og i størrelserne TIME 10 til og med TIME 30 skal ventilatorer samt varmeveksler frit kunne trækkes ud fra aggregatet. 23

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification.

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification. Udbudstekst Projekt navn: Eksempel med aggregat type DV Projekt adresse: Bygning A1, Lavenergivej 1, Sparekøbing Aggregat nummer: 1 Kontaktperson hos firmaet, som udsteder udbuddet: M.Petersen, Projektchef

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339 DANVENT DV 10-240, TIME 10-40

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Str. 14-18 Str. 24-60 Indholdsfortegnelse 1. oversigt 3 1.1. Generelt 3 1. Funktionsprincipper 4 1.2.1 Cooler 14 og 18 4

Læs mere

Swegon CASA W100, version B

Swegon CASA W100, version B Swegon CASA W100, version B Vejledninger til montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør, installatør og servicepersonale W100B_c_DK-t Indhold Montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør,

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer Gældende fra maskinindex L Serienr..... LT-nr. 986097 Rev. R05 / Oktober 2005 R05 / Nov. 2005 Mobil Tørlufttørrer Side 1 Indhold 1.0 LEVERINGSOMFANG 3 1.1 Standardudførelse

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere