Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV"

Transkript

1 Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version Original version for aggregatet 1

2 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b. Aggregaternes betegnelser/navne c. Overensstemmelseserklæring eksempel d. Generel beskrivelse samt farer og advarsler e. Oversigt over tegninger og diagrammer vedrørende brug, vedligeholdelse og reparation f. Personer, der betjener/overvåger/vedligeholder aggregaterne g. Tilsigtede brug af aggregaterne h. Utilsigtede brugs og anvendelses områder, som aggregaterne ikke må bruges til Installation i. Instruktioner om aflæsning på byggeplads samt installation, tilslutning og aflevering j. Instruktioner vedrørende installation og montage med henblik på at mindske støj og vibrationer Opstart, indregulering og drift k. Opstart, indregulering og drift commissioning l. Oplysninger om resterende risici m. Instruktioner om de beskyttelsesforanstaltninger, brugeren skal træffe n. Kendetegn for værktøjer, der kan monteres på maskinen Maskinstabilitet under særlige forhold o. Vilkår for stabilitet ved anvendelse via vedligehold samt bortskaffelse af aggregater p. Fremgangsmåde for maskiner, der jævnligt skal transporteres adskilt Uheld q. Fremgangsmåden ved uheld eller svigt. Ny igangsætning uden fare. Vedligehold r. Justerings og vedligeholdelsesoperationer, der skal udføres af brugeren s. Instruktioner om, hvordan justering og vedligeholdelse kan udføres på en sikker måde t. Reservedele, der skal benyttes, når de berører operatørernes sikkerhed og sundhed Støj u. Oplysninger om luftbåren støj på og over 70 db(a) Bilag 1. Overensstemmelseserklæring med produktionsnummer 2. Tekniske data aktuelle data for fremstillet aggregat 3. Reservedelsliste 4. Samling af konsol højde 150 mm for aggregater størrelse Samling af konsol højde 150 mm for aggregater størrelse Samling af konsol højde 250 mm for aggregater størrelse Samling af konsol højde 250 mm for aggregater størrelse Montage af ståltag på aggregater i størrelse Roterende veksler hastighedsstyring og samling af delt rotor 10. Automatik i intern styring kølekompressor DVU og DVU C 11. Menu i den interne styring, som er i sektionen DVU og DVU C 12. Tilslutning af ventilatormotor og opsætningsvejledning for Danfoss VLT FC Standardformular til commissioning (aflevering/overdragelse) 14. Rapport med data fra afsluttende fejlfri test på Systemair fabrikken 15. Kort beskrivelse af automatikkens hovedkomponenter 16. El diagram 17. Betjeningsvejledning (vejledning i at bruge automatikkens betjeningspanel) 2

3 Indholdsoversigt A. FABRIKANTOPLYSNINGER... 7 B. AGGREGATERNES BETEGNELSER/NAVNE... 7 C. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EKSEMPEL... 8 D. GENEREL BESKRIVELSE SAMT FARER OG ADVARSLER... 9 d.1 Overblik via piktogrammer på aggregatets inspektionsside... 9 d.2 Data om aggregatet ifølge skilte på og i aggregatet d.3 Betjeningspanel (Option på DV aggregat altid standard på TIME aggregat) d.4 Udvendige mål på aggregater udvalgte eksempler d.5 Generelt om drift og betjening d.6 Advarsler om farer E. OVERSIGT OVER TEGNINGER OG DIAGRAMMER VEDRØRENDE BRUG, VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION F. PERSONER, DER BETJENER/OVERVÅGER/VEDLIGEHOLDER AGGREGATERNE f.1. Driftspersonale, der betjener/overvåger aggregaterne under ordinær drift G. TILSIGTEDE BRUG AF AGGREGATERNE H. UTILSIGTEDE BRUGS OG ANVENDELSES OMRÅDER, SOM AGGREGATERNE IKKE MÅ BRUGES TIL h.1 Aggregat i drift I. INSTRUKTIONER FOR AFLÆSNING PÅ BYGGEPLADS SAMT INSTALLATION OG TILSLUTNING i.1. Aflæsning på byggeplads i.1.1 Med truck i.1.2 Med kran i.1.3 Flytning af aggregat uden konsol på byggepladsen

4 i.1.4 Løft af aggregat med løftestropper i.1.5 Løft af aggregat på konsol med løftebeslag i.1.6 Tagaggregat med bitumentag i.1.7 Tagaggregat med ståltag i.1.8 Opbevaring indtil montering i.1.9 Specielt vedr. DVU. Maksimalt 30 hældning under transporten i.2 Installation mekanisk i.2.1 Plads foran og over aggregat i.2.2 Underlag i.2.3 Justerbare fødder under ben eller konsol i.2.4 Samling af konsoller i.2.5 Tagaggregatkonsol i.2.6 Montage af aggregatsektioner på konsol, når sektioner er leverede på paller i.2.7 Mekanisk sammenbygning af aggregat sektioner i.2.8 Montering af kanal i.2.9 Risiko for selvtræk ved lodrette kanaler og vindpåvirkning i.2.10 Genmontering af sikkerhedsafskærmninger i.3. Installation elektrisk i.4 Installation rør for opvarmet og kølet vand samt afløb J. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE INSTALLATION OG MONTAGE MED HENBLIK PÅ AT MINDSKE STØJ OG VIBRATIONER K. OPSTART, INDREGULERING OG DRIFT COMMISSIONING k.1 Medleveret dokumentation k.2 Medleveret DVD k.3 Dokumentation kan downloades fra https://techdoc.systemair.dk k.4 Opstart udført af installatør K.5 Indregulering og drift K.6 Funktions beskrivelser k.7 Commissioning L. OPLYSNINGER OM RESTERENDE RISICI, DER FORTSAT BESTÅR UANSET DE INDBYGGEDE FORANSTALTNINGER TIL SIKKER UDFORMNING, BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER OG SUPPLERENDE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER, DER ER TRUFFET

5 l.1 Aggregat hus og sektioner l.2 Generelt for alle sektioner l.3 Generelt for alle sektioner ved manglende belysning l.4 Spjæld type DVA DVB DVM DVP Bypass spjælde i DVQ l.5 Lyddæmpere type DVD l.6 Filtre type DVG DVF l.7 Kammerventilatorer type DVE l.8 Batterier veksler, varme, køling type DVR DVH DVK, kølekompressor l.9 Kølekompressor enheder type DVU DVU C M. UDSTYR VEDRØRENDE SERVICETEKNIKKERES SIKKERHED OG SUNDHED FOR PERSONER, SOM UDFØRER REPARATION OG VEDLIGEHOLD N. KENDETEGN FOR VÆRKTØJER, DER KAN MONTERES PÅ MASKINEN O. VILKÅR FOR STABILITET UNDER ANVENDELSE, TRANSPORT, MONTERING, DEMONTERING o.1 Sikring af, at aggregater ikke væltes eller flyttes af stormvejr o.2 Transport af sektionen med kølekompressor anlæg o.3 Demontering af kølekompressorer type DVU og DVU C o.4 Generelt om demontering skarpe kanter P. FREMGANGSMÅDE FOR MASKINER, DER JÆVNLIGT SKAL TRANSPORTERES ADSKILT Q. FREMGANGSMÅDEN VED UHELD ELLER SVIGT. NY IGANGSÆTNING UDEN FARE R. VEDLIGEHOLDELSESOPERATIONER r.1 Nedlukning af aggregatet til sikker tilstand r.2 Vejledende antal årlige eftersyn r.3. Filterstørrelser og antallet af filtre

6 r.4. Udskiftning af det interne batteri i styringen r.5 Øvrige funktioner, der også skal vedligeholdes S. INSTRUKTIONER OM, HVORDAN JUSTERING OG VEDLIGEHOLDELSE KAN UDFØRES PÅ EN SIKKER MÅDE, HERUNDER HVILKE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER DER SKAL TRÆFFES UNDER DISSE OPERATIONER s.1. Beskyttelsesforanstaltninger og supplerende beskyttelsesforanstaltninger T. SPECIFIKATIONER FOR DE RESERVEDELE, DER SKAL BENYTTES, NÅR DE BERØRER OPERATØRERNES SIKKERHED OG SUNDHED t.1 Reservedele Mekaniske dele t.2 Reservedele Elektriske komponenter U. OPLYSNINGER OM LUFTBÅREN STØJ PÅ OG OVER 70 DB(A) BILAG 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED PRODUKTIONSNUMMER BILAG 2 TEKNISKE DATA AKTUELLE DATA FOR FREMSTILLET AGGREGAT BILAG 3 RESERVEDELSLISTE BILAG 4 12 ER TRYKT I EN SEPARAT MANUAL SOM TILLÆG TIL DENNE BRUGSANVISNING BILAG 13 STANDARDFORMULAR TIL COMMISSIONING (AFLEVERING/OVERDRAGELSE) BILAG 14 RAPPORT MED DATA FRA AFSLUTTENDE FEJLFRI TEST PÅ SYSTEMAIR FABRIKKEN BILAG 15 KORT BESKRIVELSE AF AUTOMATIKKENS HOVEDKOMPONENTER BILAG 16 EL DIAGRAM BILAG 17 BETJENINGSVEJLEDNING (VEJLEDNING I AT BRUGE AUTOMATIKKENS BETJENINGSPANEL)

7 a. Fabrikantoplysninger Denne brugermanual gælder for alle ventilationsaggregater leveret af Systemair A/S. Fabrikant og leverandør data: Systemair A/S Ved Milepælen Hasselager Danmark Dokumentationsansvarlig: Ulf Bang b. Aggregaternes betegnelser/navne Manualen gælder alle ventilationsaggregater med integreret automatik fra Systemair med navnene; DANVENT DV10, DANVENT DV15, DANVENT DV20, DANVENT DV25, DANVENT DV30, DANVENT DV40, DANVENT DV50, DANVENT DV60, DANVENT DV80, DANVENT DV100, DANVENT DV120, DANVENT DV150, DANVENT DV190 og DANVENT DV240. og TIMEec 10, TIMEec 15, TIMEec 20, TIMEec 25, TIMEec 30, TIMEec 40 7

8 c. Overensstemmelseserklæring eksempel Fabrikanten Systemair A/S Ved Milepælen Hasselager Erklærer hermed at ventilationsaggregaterne af følgende typer: Leveret med automatik. DANVENT DV10, DANVENT DV15, DANVENT DV20, DANVENT DV25, DANVENT DV30, DANVENT DV40, DANVENT DV50, DANVENT DV60, DANVENT DV80, DANVENT DV100, DANVENT DV120, DANVENT DV150, DANVENT DV190 og DANVENT DV240. TIMEec 10, TIMEec 15, TIMEec 20, TIMEec 25, TIMEec 30, TIMEec 40 Serie nr.: XXXX XXXXX X Er i overensstemmelse med og opfylder alle relevante bestemmelser i: Maskindirektivet EMC direktivet Lavspændingsdirektivet Trykbærende udstyr Europæisk Standard 2006/42/EF 2004/108/EF 2006/95/EF 97/23/EF EN378 Udstyrstype: DVU Køleanlæg bestående af: Kompressor, fordamper og kondensator er bekræftet og vurderet af: Notified Body Bureau VERITAS CE0041 for PED Bureau VERITAS UK, Parklands, Wilmslow Road, Didsbury, Manchester M20 2RE Module: A1 Certificate no: CE-0041-PED-A1- SYA DNK Erklæringen er kun gældende såfremt installationen af aggregatet er udført i overensstemmelse med de medleverede instruktioner. Hvis der fortages ændringer af aggregatet overtager installatøren ansvaret for CE mærkning og dokumentation. Hasselager

9 d. Generel beskrivelse samt farer og advarsler TIME og DV aggregater er ordrespecifikke produkter så nedenfor er der udelukkende eksempler. Aggregaterne behandler udelukkende luft til komfortventilation. Aggregaterne skal ubetinget vedligeholdes af faglærte teknikkere. På tegningen nedenfor er vist en såkaldt højre model, idet inspektionslågerne er på tilluftens højre side set i forhold til tilluftens retning. Position Beskrivelse Symbol A Tilslutning, tilluft B C D Tilslutning, afkastluft Tilslutning, udeluft Tilslutning, fraluft d.1 Overblik via piktogrammer på aggregatets inspektionsside A 11B B D C A På illustrationen er vist en såkaldt højre model, idet inspektionslågerne er på tilluftens højre side set i forhold til tilluftens retning 9

10 d.1.1 Placeringen af piktogrammer på aggregater Eksempel (symbol og beskrivelse af funktonen for hurtig identifikation) Position Beskrivelse Symbol 1 CE mærke og produktionsnummer 2 Maskinkort med relevante data 3 Spjæld tilluft 4 Filter tilluft 5 Ventilator tilluft 6 Varmebatteri tilluft 7 Ventilator fraluft 8 Roterende varmeveksler 9 Filter fraluft 10 Spjæld fraluft 11A 11B Flowchart, terminalplan for eksterne komponenter samt indkapslingsdata findes på indersiden af døren, hvis automatik indkapsling er integreret i aggregatet Flowchart, terminalplan for eksterne komponenter samt indkapslingsdata findes på indersiden af indkapslingslåget, hvis automatik indkapsling er placeret ovenpå eller på front af aggregatet 10

11 d.1.2 CE mærke eksempel fra DV Her er den lovpligtige informationer for CE mærkningen med; Produkt navnet (i dette eksempel Danvent DV 20, hvor 20 står for aggregatets størrelse), Produktionsnummeret på hele aggregatet (i dette eksempel YYMM xxxxx x, hvor YYMM oplyser år og måned for fabrikationen) xxxxx x er produktions nummeret. d.1.3 CE mærke eksempel fra TIME Her er der lovpligtige informationer for CE mærkningen med; Produkt navnet (i dette eksempel TIME 40, hvor 40 står for aggregatets størrelse), Produktionsnummeret på hele aggregatet (i dette eksempel YYMM xxxxx 1, hvor YYMM oplyser år og måned for fabrikationen) xxxxx x er produktions nummeret. d.1.4 Piktogram på ventilatordør DV aggregat Eksempel på piktogrammet med symbol på funktionen ventilator, Systemair varebetegnelsen DVE 20 BK hvor 20 står for aggregatstørrelsen og BK betyder Bagud Krummede vingeblade, produktionsnummeret på hele aggregatet (i dette eksempel ) og kundens betegnelse på aggregatet, som altid vil stå efter Aggregat: d.1.5 Piktogram på ventilatordør TIME aggregat Eksempel på piktogrammet med symbol på funktionen ventilator, Systemair varebetegnelsen ( i dette eksempel Fan Supply = Tilluftventilator), produktionsnummeret på hele aggregatet (i dette eksempel xxxxx 1) og kundens betegnelse på aggregatet, som altid vil stå efter Plant no: 11

12 d.1.6 Piktogrammer om alle de funktioner, som findes i aggregaterne Id Beskrivelse Symbol DVA Spjæld DVB Spjæld DVM Blande spjæld DVP Blande spjæld DVG Panelfilter DVF Posefilter DVC Roterende varme veksler DVQ Krydsvarmeveksler og modstrømsvarmeveksler DVR Væskekoblede varmevekslere DVH Varmebatteri DVK Kølebatteri 12

13 DVU Integreret køling med kølekompressoranlæg DVE Kammerventilator DVD Lyddæmper DVX Befugter d.1.7 Piktogrammer på aggregaterne med advarsel om fare Piktogrammer er i henhold til EN1886 vedrørende Advarsel om fare ved roterende dele Advarsel om fare ved spænding Advarsel om fare ved varme 13

14 d.2 Data om aggregatet ifølge skilte på og i aggregatet d.2.1 Maskinkort på hvert eneste aggregat Nedenfor er vist et eksempel. 14

15 d.2.2 Skilt med indkapslingsdata Eksempel på skilt, som altid er placeret på eller ved indkapslingen Systemair A/S Systemair declares hereby that the cabinet is in conformity with: SBB Low voltage panels: N Electrical material on machines: EN EMC directive environment: 89/336/EOF Diagram version DV ver Systemair order number Unit size DV Cabinet data: System ground TN S Current type AC Frequence 50 HZ Rated voltage 3*400 V+N+PE VAC Control voltage 24 VDC IK max 6 ka IK min 650 A Max fuse 25 Min fuse 10 Cable colors: Protection circuit Green/yellow 230 VAC phase Black 0 VAC neutral Blue 24 VDC Grey 0 VDC Grey Analog/digital Grey d.2.3 Flowchart - eksempel på skilt placeret på eller ved indkapsling 15

16 d.2.4 Symbolerne i flowchart og forklaring på symbolerne. Id Beskrivelse Symbol RX Temperatur føler PT1000 MX Spjældmotor on/off MX Spjældmotor 0 10V BX Filtervagt digital PX Tryktransmitter 0 10V PX Relativ fugtføler 0 10V PX CO2 føler 0 10V T110 Rotor styring 0 10V 16

17 d.2.5 Eksempel på skilt placeret på eller ved indkapsling - Terminalplan for eksterne komponenter d.3 Betjeningspanel (Option på DV aggregat altid standard på TIME aggregat) Betjeningspanel findes sammen med de eksterne komponenter i en kasse ved tilluftventilatoren. Instruktion i brugen af betjeningspanel er skrevet i bilag 17 til denne Brugsanvisning. 1. ALARM: Tryk for at se alarmliste 2. Lysdiode for alarm 3. Lysdiode for ændring af værdier 4. OK/ENTER 5. Tryk for slet 6. Tryk for at flytte curser i menu Vigtigt! Ingen lamper må lyse på det ovenfor viste betjeningspanel inden opstart af aggregatet. 17

18 d.4 Udvendige mål på aggregater udvalgte eksempler. Mål på udvalgte konfigurationseksempler er vist nedenfor. Ordrespecifikke konfigurationer har andre mål. 18

19 d.5 Generelt om drift og betjening Aggregaterne med automatik fungerer fuldautomatisk. Eventuel betjening omfatter udelukkende ændring af driftsparametre via et betjeningspanel med knapper og display. Betjeningspanelet er forbundet med styringen inde i aggregatet via et kabel, som maksimalt kan være 100 meter langt (aggregaterne leveres med 10 m langt kabel). Alternativt kan aggregatets automatik være koblet til et BMS system, så ændring af driftsparametre udføres via PC, tablet, SmartPhone eller mobiltelefon. d.6 Advarsler om farer Piktogrammer er i henhold til EN1886 vedrørende Advarsel om fare ved roterende dele Advarsel om fare ved spænding Advarsel om fare ved varme Overtrædelser af anvisninger angivet med faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller ødelæggelse af materiale. 19

20 e. Oversigt over tegninger og diagrammer vedrørende brug, vedligeholdelse og reparation Alle ventilationsaggregater er CE mærkede og leveres som maskiner. Såfremt køber ombygger eller monterer komponenter i eller på maskinen, skal køber selv stå for ny CE mærkning. Tegninger og funktionsbeskrivelser over det leverede aggregat, se bilag 2 El diagrammer, se bilag 16. Betjeningsvejledning for betjeningspanelet, se bilag 17 Instruktion om brug af aggregatet, se afsnit k i denne Brugsanvisning Instruktioner om justering og vedligehold, se afsnit r i denne Brugsanvisning Sikkerhed under justering og vedligehold, se afsnit s i denne Brugsanvisning f. Personer, der betjener/overvåger/vedligeholder aggregaterne Ventilationsaggregaterne med indbygget automatik er efter opstart og installatørers aflevering til personale, der betjener aggregaterne, fuldstændigt selvkørende og selvregulerende. f.1. Driftspersonale, der betjener/overvåger aggregaterne under ordinær drift Alt vedrørende driftsstatus også fejlmeldinger vises på betjeningspanelets dioder og display. Personale, der betjener aggregaterne kan indtaste andre parametre for driften på betjeningspanelet eller, hvis styringen er koblet op på et BMS system, kan driftspersonale/operatører indtaste andre parametre via PC er, Smartphone. Personale, der betjener aggregaterne har ikke behov for at åbne inspektionsdøre. g. Tilsigtede brug af aggregaterne Aggregatet anvendes til lufttransport og luftbehandling. Tilladt temperatur område fra 40 C og op til + 40 C Udelukkende til komfortventilation. Miljø højst korrosionsklasse C4 EN ISO Typiske anvendelsesområder er; Kontorer, undervisningslokaler, hoteller, butikker, boliger og lignende opholdszoner. h. Utilsigtede brugs og anvendelses områder, som aggregaterne ikke må bruges til Aggregater til udendørs opstilling skal være specificeret som tagaggregat ved ordre. Miljø: Ikke over klasse C4 EN ISO , ingen faste partikler. Typiske eksempler; Køkkener, svømmehaller, off shore, og Ex områder. 20

21 Maskinen må ikke anvendes i forbindelse med delvis færdige ventilationssystemer. Maskinen må dermed ikke anvendes til ventilation af byggepladsen inden aggregatet er afskærmet korrekt. Aggregater må ikke bruges til tørring af tøj. h.1 Aggregat i drift Forskellen i lufttryk mellem omgivelser og aggregatets indre må ikke overstige 2000 Pa for DV 10 til og med størrelse DV 150, og 1500 Pa for DV 190 og DV 240. Når aggregatet er i drift, skal kanaler og anden afskærmning være monteret, så roterende ventilatorer ikke kan berøres. Alle inspektionsdøre skal være lukkede og låste. Sikkerhedsafskærmning skal være monteret korrekt og kontrolleres inden aggregatet startes op. Aggregatet må ikke benyttes uden at filtre er monterede. 21

22 i. Instruktioner for aflæsning på byggeplads samt installation og tilslutning. i.1. Aflæsning på byggeplads Aggregatet leveres som enhedsaggregat, eller i sektioner der samles på montagestedet. Det leveres på transportpalle, på ben eller på konsol. Aggregatet kan løftes med truck eller hejses op med bløde stropper. i.1.1 Med truck Gaffeltruckens gafler skal være tilstrækkelig lange, så aggregatets bund ikke beskadiges. i.1.2 Med kran Aggregatsektion på palle løftestrop skal placeres som vist Aggregat på ben løftestropper fastgøres til benet som vist. i.1.3 Flytning af aggregat uden konsol på byggepladsen Aggregatet uden påmonteret konsol er altid leveret i sektioner, hvor hver sektion står på en palle. Transport af sektioner på byggepladsen kan gøres med løftevogne eller andet materiel. i.1.4 Løft af aggregat med løftestropper Anvend passende løfte åg, så løftestropper aldrig berører og beskadiger tagkanter og inspektionssiden med håndtag, rør og eventuelt tilbehør for eksempel manometre, indkapslinger, nipler for trykmåling. 22

23 i.1.5 Løft af aggregat på konsol med løftebeslag i.1.6 Tagaggregat med bitumentag Undgå at beskadige drypprofilerne langs tagets kanter. De beskyttes af hvide styrofoam kanter, som ikke må fjernes før montagearbejdet er afsluttet. Hvis aggregatet løftes i stopper, skal der anvendes rør eller lignende, som holder stropperne fri af drypprofilerne. i.1.7 Tagaggregat med ståltag Til aggregater, som skal forsynes med ståltag, leveres taget i løsdele på en palle. Der må ikke trædes, eller stilles dele, på stålpladerne. 23

24 i.1.8 Opbevaring indtil montering Beskyt aggregatet mod vejrets påvirkning og mod slag og stød. Indpakning skal fjernes og erstattes f.eks med en presenning. Der skal være fri luftcirkulation mellem aggregat og overdækning for at hindre dannelse af kondens. i.1.9 Specielt vedr. DVU. Maksimalt 30 hældning under transporten Sektionen DVU skal altid transporteres opretstående og må maksimalt hælde 30 under transporten. Ved hældning over 30 skal sugestudsen på kompressoren vende opad (olien må ikke løbe fra kompressoren). i.2 Installation mekanisk i.2.1 Plads foran og over aggregat Vigtigt! For inspektion, service og eventuel udskiftning af ventilator eller veksler, skal der foran aggregatet sikres nødvendig plads, svarende til aggregatets bredde. Der skal mindst være 900 mm. Vigtigt! For sikker tilgang til indkapslingen af el komponenter, hvis indkapslingen er placeret ovenpå aggregatet, skal den lodrette afstand fra overkanten af indkapslingen til loftet være mindst 700 mm. i.2.2 Underlag Underlaget under konsol eller ben skal være plant, vandret, vibrationsdødt og med tilstrækkelig bæreevne. Vægten af aggregatet fremgår af bilag 2. Husk! Kanaler skal lydisoleres og må ikke have direkte forbindelse til bjælker, spær eller andre kritiske bygningsdele. i.2.3 Justerbare fødder under ben eller konsol Justerbare fødder er leveret i en papkasse, som er inde i anlægget. Justerbare fødder leveres udelukkende til indendørs aggregater, og ikke til udendørs aggregater. Aggregatsektioner transporteres på transportvogne/løftevogne. Understøtningspunkter er aggregatsektions rammeprofiler langs med aggregatsektionernes kanter. i.2.4 Samling af konsoller Indendørs aggregater leveres på paller i mindre sektioner, og konsollerne, som sektioner stilles på, leveres usamlede. Samling af konsoller er beskrevet i 4 sidede bilag 4, 5, 6 eller 7, som altid sendes til byggepladsen sammen med aggregaterne og usamlede konsoller. Der er to typer konsoller: mm høje konsoller 24

25 mm høje konsoller Der findes 4 forskellige manualer, som beskriver samlingen af konsoller; 1. Manual vedrørende 150 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 10 til og med DV 40 og manualen hedder Konsol 150 DVZ Se bilag 4 2. Manual vedrørende 150 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 50 til og med DV 150 og manualen hedder Konsol 150 DVZ Se bilag 5 3. Manual vedrørende 250 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 10 til og med DV 40 og manualen hedder Konsol 250 DVZ Se bilag 6 4. Manual vedrørende 250 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 50 til og med DV 150 og manualen hedder Konsol 250 DVZ Se bilag 7 Eksempel 150 mm høj konsol til aggregater i størrelser fra DV 50 til og DV 150 (bilag 5) Efter samling af konsollen monteres justerbare fødder med en indbyrdes afstand af max mm under rammen. Med disse justerbare fødder finjusteres konsollen, således at den er vandret. Herefter kan aggregatets sektioner monteres på konsol i.2.5 Tagaggregatkonsol Tagaggregater er monterede på 250mm høje konsoller. Varmgalvaniseret konsol anbefales til udendørs montage. Konsoller til udendørs montage leveres uden de ovenfor viste justerbare fødder. i.2.6 Montage af aggregatsektioner på konsol, når sektioner er leverede på paller Aggregatsektionernes underside løftes op i niveau med oversiden af konsollen med løftevogne. 1. Aggregatsektionen trækkes på plads med løftestropper sektionen understøttes eventuelt med rullevogne eller maskinskøjter (se fotos nedenfor af rullevogne og maskinskøjter) 25

26 Eksempel på rullevogn også kaldet møbelhund, som ved placering med hjulene opad på løftevogns gafler (pallevogns gafler) kan anvendes til sikker flytning af aggregatsektioner. Eksempel på maskinskøjter som ved placering med hjulene opad på løftevogns gafler (pallevogns gafler) kan anvendes til sikker flytning af aggregatsektioner fra løftevogn over på den samlede konsol 2. Sektioner trækkes sammen ved hjælp af løftestropper. Det anbefales at bruge beslag, som vist i eksemplet nedenfor, idet denne type beslag ikke beskadiger aggregatsektionernes rammeprofiler. Eksempel på løftestrop er vist nedenfor. 26

27 3. Aggregatsektioner kan fastgøres på konsoller med lange selvborende skruer. Rammeprofilet under inspektionsdøre er placeret passende over konsollens vandrette profil. Se foto nedenfor med eksempel på monteringen af selvborende skrue gennem rammeprofil og konsol. i.2.7 Mekanisk sammenbygning af aggregat sektioner Aggregatsektionerne stilles på konsollen eller sektionerne til mindre aggregater med 100 mm høje ben, stilles tæt sammen. 1. Kontroller at det fabriksmonterede gummiprofil er ubeskadiget 2. Sektionerne stilles overfor hinanden (hvis de er med ben skrues på de justerbare fødder indtil samlingerne bliver parallelle og sektionerne bliver lige høje). 3. Sektionerne presses hårdt sammen, så gummiprofilet på den ene sektion tætner effektivt mod den næste sektion. De 2 sektioners stålprofiler skal være presset helt mod hinanden. Bånd med 27

28 båndstrammer (kaldes også bånd med båndstrammer), som vist nedenfor kan anvendes til at flytte og presse aggregatsektionerne sammen. Når sektioner er presset sammen kan de på inspektionssiden låses mod hinanden med de nedennævnte Disc Locks. Hvis afstanden mellem aggregaters bagside og væggen i bygningen er for lille til at der kan benyttes Disc Locks, må aggregatsektioner holdes sammen af beslag på aggregatsektioners indvendige side. 4. Sektionerne låses mod hinanden med Disc Lock låseskiver. (Disc Lock låseskiverne er medleveret i en kasse anbragt i aggregatet). Disc Locks anbringes på de to fabriksmonterede låsetappe og drejes med den medleverede sekskantøgle. Hver skive spændes forsigtigt med et klik pr. gang indtil sektionerne er låst hårdt mod hinanden. Låsetappene er ikke dimensionerede til at flytte aggregatsektioner på konsoller eller gulve, men kun til at fastholde aggregatsektioner, som på anden vis er blevet presset sammen. i.2.8 Montering af kanal Mellem aggregat og kanal bør der altid monteres fleksibel forbindelse. Ved ventilatorens udløb bør kanalen ikke være væsentlig større end udløbet. Anvendes fleksibel forbindelse, bør det sikres at den er udstrakt. Undgå blokeringer og turbulenser i ventilatorens udløb.. (Fleksible forbindelser er ekstra tilbehør og de er generelt ikke monteret fra fabrikken men anbragt i aggregatet). 28

29 i.2.9 Risiko for selvtræk ved lodrette kanaler og vindpåvirkning I særlige tilfælde skabes selvtræk også kaldet skorstenseffekt i ventilationskanalerne, og det medfører luftstrømme, som kan få ventilatorhjulene til at rotere uden strømforsyning til motoren. Dette kan udgøre en fare ved service eller rengøring af aggregatet. Ved at udstyre aggregatet eller kanalsystemet med spjæld i begge luftstrømme, kan skorstenseffekten elimineres, når begge spjæld er lukkede. Der skal benyttes spring return spjældmotorer, for at sikre at spjældene lukker ved strømsvigt. Aggregater fra Systemair er, som standard, ikke bestykket med spjæld i begge luftstrømme og heller ikke med spring return motorer på spjældene. Det bør kontrolleres af installatør/bygherre om ventilationskanalerne er monteret på en måde, som medfører risiko for selvtræk, og dermed om installatør/bygherre skal foranledige installation af spjæld med spring return motorer. i.2.10 Genmontering af sikkerhedsafskærmninger Afskærmningen er et sikkerhedsgitter der er monteret inden for døren. For at åbne sikkerhedsgitteret skal man bruge værktøj. Hvis afskærmningen har været demonteret under montagearbejdet på byggepladsen, skal afskærmningen genmonteres inden idriftsættelse. Skærmens kanter indsættes i rammeprofilets not, og sikres med 2 skruer på midten. Hvis vibrationsdæmpende skumliste er beskadiget, skal den udskiftes. 29

30 i.3. Installation elektrisk i.3.1 Beskrivelse Placering af komponenterne skal udføres i henhold til beskrivelse og flowchart i bilag 2 til denne Brugsanvisning. Tilslutninger i terminaler udføres som vist i el diagrammet bilag 16. Ved behovsstyret ventilation skal tryktransmittere placeres således i kanalsystemet, at transmitteren registrer alle trykforandringer, som ventilationssystemet genererer ved justering af behov. Det er vigtigt at der opnås konstant tryk, også ved det fjerneste armatur. i.3.2 El-diagrammer El diagrammer er trykt i et selvstændigt hæfte, som sendes sammen med aggregatet. Hæftet med eldiagrammer er nummereret som bilag 16 til denne Brugsanvisning. El diagrammerne er ikke sammensat specifikt til det bestilte aggregat, men det er fælles el diagrammer, som omfatter alle aggregatkombinationer også kombinationer med komponenter, som ikke er bestilt og ikke er leveret. Det fremgår i ordrepapirerne hvilke komponenter, der er bestilt og monteret i aggregatet. Tilbehørskomponenter er markeret med **i el diagrammerne. El diagrammet indeholder følgende: Generel beskrivelse, Kredsskemaer, Tavle layout, Klemmematrice og Kabelplan. El diagrammer findes også på den medleverede DVD i TIME aggregater - labels/skilte på og ved indkapslingen ved tilluftventilatoren Indkapslingsdata blandt andet information om sikringerne vises i afsnit d.2.2 Flowchart vises i afsnit d.2.3 generelt, og ikke specifikt for det leverede aggregat Terminalplan for eksterne komponenter vises i afsnit d.2.5 generel, og ikke specifik for det leverede aggregat i DV aggregater - labels/skilte på og ved indkapslingen Indkapslingsdata vises i afsnit d.2.2 Flowchart vises i afsnit d.2.3 specifikt for dette aggregat også påtrykt aggregatets produktionsnummer Terminalplan for eksterne komponenter vises i afsnit d.2.5 generel, og ikke specifik for dette aggregat i.3.3 El-tilslutning AC/DC fejlstrømsrelæ af type B, skal monteres foran aggregatet på grund af frekvensomformerne. Forsyning til aggregaterne er 3*400 V + N + PE 50 Hz. Aggregaterne skal beskyttes i henhold til gældende love og regler. Det er operatørens ansvar, at det nødvendige beskyttelses udstyr installeres. (Systemair monterer og leverer ikke låsbar forsyningsadskiller). i Nødvendig hovedforsyning til TIME aggregat (uden DVU sektion) Kravet til hovedforsyningen ses nedenfor og i el diagrammet i Bilag 16. Fremgår også af maskinkortet udenpå aggregatet (eksempel på maskinkort er vist i afsnit d.2.1 i denne Brugsanvisning). 30

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339 DANVENT DV 10-240, TIME 10-40

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109 Condair CP3 Dampbefugter Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 2560987 DK 1109 3 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Indledningsvis 4 1.2 Vedrørende denne driftsvejledning 4 2 Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; CV 80. 200; DV 1000 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03 lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 439.03 Montagevejledning April 05 INDHOLDSFORTEGNELSE afsnit side. GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER 3. TEKNSIKE SPECIFIKATIONER 3 3. MEKANISK SEKTION

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere