Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV"

Transkript

1 Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version Original version for aggregatet 1

2 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b. Aggregaternes betegnelser/navne c. Overensstemmelseserklæring eksempel d. Generel beskrivelse samt farer og advarsler e. Oversigt over tegninger og diagrammer vedrørende brug, vedligeholdelse og reparation f. Personer, der betjener/overvåger/vedligeholder aggregaterne g. Tilsigtede brug af aggregaterne h. Utilsigtede brugs og anvendelses områder, som aggregaterne ikke må bruges til Installation i. Instruktioner om aflæsning på byggeplads samt installation, tilslutning og aflevering j. Instruktioner vedrørende installation og montage med henblik på at mindske støj og vibrationer Opstart, indregulering og drift k. Opstart, indregulering og drift commissioning l. Oplysninger om resterende risici m. Instruktioner om de beskyttelsesforanstaltninger, brugeren skal træffe n. Kendetegn for værktøjer, der kan monteres på maskinen Maskinstabilitet under særlige forhold o. Vilkår for stabilitet ved anvendelse via vedligehold samt bortskaffelse af aggregater p. Fremgangsmåde for maskiner, der jævnligt skal transporteres adskilt Uheld q. Fremgangsmåden ved uheld eller svigt. Ny igangsætning uden fare. Vedligehold r. Justerings og vedligeholdelsesoperationer, der skal udføres af brugeren s. Instruktioner om, hvordan justering og vedligeholdelse kan udføres på en sikker måde t. Reservedele, der skal benyttes, når de berører operatørernes sikkerhed og sundhed Støj u. Oplysninger om luftbåren støj på og over 70 db(a) Bilag 1. Overensstemmelseserklæring med produktionsnummer 2. Tekniske data aktuelle data for fremstillet aggregat 3. Reservedelsliste 4. Samling af konsol højde 150 mm for aggregater størrelse Samling af konsol højde 150 mm for aggregater størrelse Samling af konsol højde 250 mm for aggregater størrelse Samling af konsol højde 250 mm for aggregater størrelse Montage af ståltag på aggregater i størrelse Roterende veksler hastighedsstyring og samling af delt rotor 10. Automatik i intern styring kølekompressor DVU og DVU C 11. Menu i den interne styring, som er i sektionen DVU og DVU C 12. Tilslutning af ventilatormotor og opsætningsvejledning for Danfoss VLT FC Standardformular til commissioning (aflevering/overdragelse) 14. Rapport med data fra afsluttende fejlfri test på Systemair fabrikken 15. Kort beskrivelse af automatikkens hovedkomponenter 16. El diagram 17. Betjeningsvejledning (vejledning i at bruge automatikkens betjeningspanel) 2

3 Indholdsoversigt A. FABRIKANTOPLYSNINGER... 7 B. AGGREGATERNES BETEGNELSER/NAVNE... 7 C. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EKSEMPEL... 8 D. GENEREL BESKRIVELSE SAMT FARER OG ADVARSLER... 9 d.1 Overblik via piktogrammer på aggregatets inspektionsside... 9 d.2 Data om aggregatet ifølge skilte på og i aggregatet d.3 Betjeningspanel (Option på DV aggregat altid standard på TIME aggregat) d.4 Udvendige mål på aggregater udvalgte eksempler d.5 Generelt om drift og betjening d.6 Advarsler om farer E. OVERSIGT OVER TEGNINGER OG DIAGRAMMER VEDRØRENDE BRUG, VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION F. PERSONER, DER BETJENER/OVERVÅGER/VEDLIGEHOLDER AGGREGATERNE f.1. Driftspersonale, der betjener/overvåger aggregaterne under ordinær drift G. TILSIGTEDE BRUG AF AGGREGATERNE H. UTILSIGTEDE BRUGS OG ANVENDELSES OMRÅDER, SOM AGGREGATERNE IKKE MÅ BRUGES TIL h.1 Aggregat i drift I. INSTRUKTIONER FOR AFLÆSNING PÅ BYGGEPLADS SAMT INSTALLATION OG TILSLUTNING i.1. Aflæsning på byggeplads i.1.1 Med truck i.1.2 Med kran i.1.3 Flytning af aggregat uden konsol på byggepladsen

4 i.1.4 Løft af aggregat med løftestropper i.1.5 Løft af aggregat på konsol med løftebeslag i.1.6 Tagaggregat med bitumentag i.1.7 Tagaggregat med ståltag i.1.8 Opbevaring indtil montering i.1.9 Specielt vedr. DVU. Maksimalt 30 hældning under transporten i.2 Installation mekanisk i.2.1 Plads foran og over aggregat i.2.2 Underlag i.2.3 Justerbare fødder under ben eller konsol i.2.4 Samling af konsoller i.2.5 Tagaggregatkonsol i.2.6 Montage af aggregatsektioner på konsol, når sektioner er leverede på paller i.2.7 Mekanisk sammenbygning af aggregat sektioner i.2.8 Montering af kanal i.2.9 Risiko for selvtræk ved lodrette kanaler og vindpåvirkning i.2.10 Genmontering af sikkerhedsafskærmninger i.3. Installation elektrisk i.4 Installation rør for opvarmet og kølet vand samt afløb J. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE INSTALLATION OG MONTAGE MED HENBLIK PÅ AT MINDSKE STØJ OG VIBRATIONER K. OPSTART, INDREGULERING OG DRIFT COMMISSIONING k.1 Medleveret dokumentation k.2 Medleveret DVD k.3 Dokumentation kan downloades fra https://techdoc.systemair.dk k.4 Opstart udført af installatør K.5 Indregulering og drift K.6 Funktions beskrivelser k.7 Commissioning L. OPLYSNINGER OM RESTERENDE RISICI, DER FORTSAT BESTÅR UANSET DE INDBYGGEDE FORANSTALTNINGER TIL SIKKER UDFORMNING, BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER OG SUPPLERENDE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER, DER ER TRUFFET

5 l.1 Aggregat hus og sektioner l.2 Generelt for alle sektioner l.3 Generelt for alle sektioner ved manglende belysning l.4 Spjæld type DVA DVB DVM DVP Bypass spjælde i DVQ l.5 Lyddæmpere type DVD l.6 Filtre type DVG DVF l.7 Kammerventilatorer type DVE l.8 Batterier veksler, varme, køling type DVR DVH DVK, kølekompressor l.9 Kølekompressor enheder type DVU DVU C M. UDSTYR VEDRØRENDE SERVICETEKNIKKERES SIKKERHED OG SUNDHED FOR PERSONER, SOM UDFØRER REPARATION OG VEDLIGEHOLD N. KENDETEGN FOR VÆRKTØJER, DER KAN MONTERES PÅ MASKINEN O. VILKÅR FOR STABILITET UNDER ANVENDELSE, TRANSPORT, MONTERING, DEMONTERING o.1 Sikring af, at aggregater ikke væltes eller flyttes af stormvejr o.2 Transport af sektionen med kølekompressor anlæg o.3 Demontering af kølekompressorer type DVU og DVU C o.4 Generelt om demontering skarpe kanter P. FREMGANGSMÅDE FOR MASKINER, DER JÆVNLIGT SKAL TRANSPORTERES ADSKILT Q. FREMGANGSMÅDEN VED UHELD ELLER SVIGT. NY IGANGSÆTNING UDEN FARE R. VEDLIGEHOLDELSESOPERATIONER r.1 Nedlukning af aggregatet til sikker tilstand r.2 Vejledende antal årlige eftersyn r.3. Filterstørrelser og antallet af filtre

6 r.4. Udskiftning af det interne batteri i styringen r.5 Øvrige funktioner, der også skal vedligeholdes S. INSTRUKTIONER OM, HVORDAN JUSTERING OG VEDLIGEHOLDELSE KAN UDFØRES PÅ EN SIKKER MÅDE, HERUNDER HVILKE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER DER SKAL TRÆFFES UNDER DISSE OPERATIONER s.1. Beskyttelsesforanstaltninger og supplerende beskyttelsesforanstaltninger T. SPECIFIKATIONER FOR DE RESERVEDELE, DER SKAL BENYTTES, NÅR DE BERØRER OPERATØRERNES SIKKERHED OG SUNDHED t.1 Reservedele Mekaniske dele t.2 Reservedele Elektriske komponenter U. OPLYSNINGER OM LUFTBÅREN STØJ PÅ OG OVER 70 DB(A) BILAG 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED PRODUKTIONSNUMMER BILAG 2 TEKNISKE DATA AKTUELLE DATA FOR FREMSTILLET AGGREGAT BILAG 3 RESERVEDELSLISTE BILAG 4 12 ER TRYKT I EN SEPARAT MANUAL SOM TILLÆG TIL DENNE BRUGSANVISNING BILAG 13 STANDARDFORMULAR TIL COMMISSIONING (AFLEVERING/OVERDRAGELSE) BILAG 14 RAPPORT MED DATA FRA AFSLUTTENDE FEJLFRI TEST PÅ SYSTEMAIR FABRIKKEN BILAG 15 KORT BESKRIVELSE AF AUTOMATIKKENS HOVEDKOMPONENTER BILAG 16 EL DIAGRAM BILAG 17 BETJENINGSVEJLEDNING (VEJLEDNING I AT BRUGE AUTOMATIKKENS BETJENINGSPANEL)

7 a. Fabrikantoplysninger Denne brugermanual gælder for alle ventilationsaggregater leveret af Systemair A/S. Fabrikant og leverandør data: Systemair A/S Ved Milepælen Hasselager Danmark Dokumentationsansvarlig: Ulf Bang b. Aggregaternes betegnelser/navne Manualen gælder alle ventilationsaggregater med integreret automatik fra Systemair med navnene; DANVENT DV10, DANVENT DV15, DANVENT DV20, DANVENT DV25, DANVENT DV30, DANVENT DV40, DANVENT DV50, DANVENT DV60, DANVENT DV80, DANVENT DV100, DANVENT DV120, DANVENT DV150, DANVENT DV190 og DANVENT DV240. og TIMEec 10, TIMEec 15, TIMEec 20, TIMEec 25, TIMEec 30, TIMEec 40 7

8 c. Overensstemmelseserklæring eksempel Fabrikanten Systemair A/S Ved Milepælen Hasselager Erklærer hermed at ventilationsaggregaterne af følgende typer: Leveret med automatik. DANVENT DV10, DANVENT DV15, DANVENT DV20, DANVENT DV25, DANVENT DV30, DANVENT DV40, DANVENT DV50, DANVENT DV60, DANVENT DV80, DANVENT DV100, DANVENT DV120, DANVENT DV150, DANVENT DV190 og DANVENT DV240. TIMEec 10, TIMEec 15, TIMEec 20, TIMEec 25, TIMEec 30, TIMEec 40 Serie nr.: XXXX XXXXX X Er i overensstemmelse med og opfylder alle relevante bestemmelser i: Maskindirektivet EMC direktivet Lavspændingsdirektivet Trykbærende udstyr Europæisk Standard 2006/42/EF 2004/108/EF 2006/95/EF 97/23/EF EN378 Udstyrstype: DVU Køleanlæg bestående af: Kompressor, fordamper og kondensator er bekræftet og vurderet af: Notified Body Bureau VERITAS CE0041 for PED Bureau VERITAS UK, Parklands, Wilmslow Road, Didsbury, Manchester M20 2RE Module: A1 Certificate no: CE-0041-PED-A1- SYA DNK Erklæringen er kun gældende såfremt installationen af aggregatet er udført i overensstemmelse med de medleverede instruktioner. Hvis der fortages ændringer af aggregatet overtager installatøren ansvaret for CE mærkning og dokumentation. Hasselager

9 d. Generel beskrivelse samt farer og advarsler TIME og DV aggregater er ordrespecifikke produkter så nedenfor er der udelukkende eksempler. Aggregaterne behandler udelukkende luft til komfortventilation. Aggregaterne skal ubetinget vedligeholdes af faglærte teknikkere. På tegningen nedenfor er vist en såkaldt højre model, idet inspektionslågerne er på tilluftens højre side set i forhold til tilluftens retning. Position Beskrivelse Symbol A Tilslutning, tilluft B C D Tilslutning, afkastluft Tilslutning, udeluft Tilslutning, fraluft d.1 Overblik via piktogrammer på aggregatets inspektionsside A 11B B D C A På illustrationen er vist en såkaldt højre model, idet inspektionslågerne er på tilluftens højre side set i forhold til tilluftens retning 9

10 d.1.1 Placeringen af piktogrammer på aggregater Eksempel (symbol og beskrivelse af funktonen for hurtig identifikation) Position Beskrivelse Symbol 1 CE mærke og produktionsnummer 2 Maskinkort med relevante data 3 Spjæld tilluft 4 Filter tilluft 5 Ventilator tilluft 6 Varmebatteri tilluft 7 Ventilator fraluft 8 Roterende varmeveksler 9 Filter fraluft 10 Spjæld fraluft 11A 11B Flowchart, terminalplan for eksterne komponenter samt indkapslingsdata findes på indersiden af døren, hvis automatik indkapsling er integreret i aggregatet Flowchart, terminalplan for eksterne komponenter samt indkapslingsdata findes på indersiden af indkapslingslåget, hvis automatik indkapsling er placeret ovenpå eller på front af aggregatet 10

11 d.1.2 CE mærke eksempel fra DV Her er den lovpligtige informationer for CE mærkningen med; Produkt navnet (i dette eksempel Danvent DV 20, hvor 20 står for aggregatets størrelse), Produktionsnummeret på hele aggregatet (i dette eksempel YYMM xxxxx x, hvor YYMM oplyser år og måned for fabrikationen) xxxxx x er produktions nummeret. d.1.3 CE mærke eksempel fra TIME Her er der lovpligtige informationer for CE mærkningen med; Produkt navnet (i dette eksempel TIME 40, hvor 40 står for aggregatets størrelse), Produktionsnummeret på hele aggregatet (i dette eksempel YYMM xxxxx 1, hvor YYMM oplyser år og måned for fabrikationen) xxxxx x er produktions nummeret. d.1.4 Piktogram på ventilatordør DV aggregat Eksempel på piktogrammet med symbol på funktionen ventilator, Systemair varebetegnelsen DVE 20 BK hvor 20 står for aggregatstørrelsen og BK betyder Bagud Krummede vingeblade, produktionsnummeret på hele aggregatet (i dette eksempel ) og kundens betegnelse på aggregatet, som altid vil stå efter Aggregat: d.1.5 Piktogram på ventilatordør TIME aggregat Eksempel på piktogrammet med symbol på funktionen ventilator, Systemair varebetegnelsen ( i dette eksempel Fan Supply = Tilluftventilator), produktionsnummeret på hele aggregatet (i dette eksempel xxxxx 1) og kundens betegnelse på aggregatet, som altid vil stå efter Plant no: 11

12 d.1.6 Piktogrammer om alle de funktioner, som findes i aggregaterne Id Beskrivelse Symbol DVA Spjæld DVB Spjæld DVM Blande spjæld DVP Blande spjæld DVG Panelfilter DVF Posefilter DVC Roterende varme veksler DVQ Krydsvarmeveksler og modstrømsvarmeveksler DVR Væskekoblede varmevekslere DVH Varmebatteri DVK Kølebatteri 12

13 DVU Integreret køling med kølekompressoranlæg DVE Kammerventilator DVD Lyddæmper DVX Befugter d.1.7 Piktogrammer på aggregaterne med advarsel om fare Piktogrammer er i henhold til EN1886 vedrørende Advarsel om fare ved roterende dele Advarsel om fare ved spænding Advarsel om fare ved varme 13

14 d.2 Data om aggregatet ifølge skilte på og i aggregatet d.2.1 Maskinkort på hvert eneste aggregat Nedenfor er vist et eksempel. 14

15 d.2.2 Skilt med indkapslingsdata Eksempel på skilt, som altid er placeret på eller ved indkapslingen Systemair A/S Systemair declares hereby that the cabinet is in conformity with: SBB Low voltage panels: N Electrical material on machines: EN EMC directive environment: 89/336/EOF Diagram version DV ver Systemair order number Unit size DV Cabinet data: System ground TN S Current type AC Frequence 50 HZ Rated voltage 3*400 V+N+PE VAC Control voltage 24 VDC IK max 6 ka IK min 650 A Max fuse 25 Min fuse 10 Cable colors: Protection circuit Green/yellow 230 VAC phase Black 0 VAC neutral Blue 24 VDC Grey 0 VDC Grey Analog/digital Grey d.2.3 Flowchart - eksempel på skilt placeret på eller ved indkapsling 15

16 d.2.4 Symbolerne i flowchart og forklaring på symbolerne. Id Beskrivelse Symbol RX Temperatur føler PT1000 MX Spjældmotor on/off MX Spjældmotor 0 10V BX Filtervagt digital PX Tryktransmitter 0 10V PX Relativ fugtføler 0 10V PX CO2 føler 0 10V T110 Rotor styring 0 10V 16

17 d.2.5 Eksempel på skilt placeret på eller ved indkapsling - Terminalplan for eksterne komponenter d.3 Betjeningspanel (Option på DV aggregat altid standard på TIME aggregat) Betjeningspanel findes sammen med de eksterne komponenter i en kasse ved tilluftventilatoren. Instruktion i brugen af betjeningspanel er skrevet i bilag 17 til denne Brugsanvisning. 1. ALARM: Tryk for at se alarmliste 2. Lysdiode for alarm 3. Lysdiode for ændring af værdier 4. OK/ENTER 5. Tryk for slet 6. Tryk for at flytte curser i menu Vigtigt! Ingen lamper må lyse på det ovenfor viste betjeningspanel inden opstart af aggregatet. 17

18 d.4 Udvendige mål på aggregater udvalgte eksempler. Mål på udvalgte konfigurationseksempler er vist nedenfor. Ordrespecifikke konfigurationer har andre mål. 18

19 d.5 Generelt om drift og betjening Aggregaterne med automatik fungerer fuldautomatisk. Eventuel betjening omfatter udelukkende ændring af driftsparametre via et betjeningspanel med knapper og display. Betjeningspanelet er forbundet med styringen inde i aggregatet via et kabel, som maksimalt kan være 100 meter langt (aggregaterne leveres med 10 m langt kabel). Alternativt kan aggregatets automatik være koblet til et BMS system, så ændring af driftsparametre udføres via PC, tablet, SmartPhone eller mobiltelefon. d.6 Advarsler om farer Piktogrammer er i henhold til EN1886 vedrørende Advarsel om fare ved roterende dele Advarsel om fare ved spænding Advarsel om fare ved varme Overtrædelser af anvisninger angivet med faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller ødelæggelse af materiale. 19

20 e. Oversigt over tegninger og diagrammer vedrørende brug, vedligeholdelse og reparation Alle ventilationsaggregater er CE mærkede og leveres som maskiner. Såfremt køber ombygger eller monterer komponenter i eller på maskinen, skal køber selv stå for ny CE mærkning. Tegninger og funktionsbeskrivelser over det leverede aggregat, se bilag 2 El diagrammer, se bilag 16. Betjeningsvejledning for betjeningspanelet, se bilag 17 Instruktion om brug af aggregatet, se afsnit k i denne Brugsanvisning Instruktioner om justering og vedligehold, se afsnit r i denne Brugsanvisning Sikkerhed under justering og vedligehold, se afsnit s i denne Brugsanvisning f. Personer, der betjener/overvåger/vedligeholder aggregaterne Ventilationsaggregaterne med indbygget automatik er efter opstart og installatørers aflevering til personale, der betjener aggregaterne, fuldstændigt selvkørende og selvregulerende. f.1. Driftspersonale, der betjener/overvåger aggregaterne under ordinær drift Alt vedrørende driftsstatus også fejlmeldinger vises på betjeningspanelets dioder og display. Personale, der betjener aggregaterne kan indtaste andre parametre for driften på betjeningspanelet eller, hvis styringen er koblet op på et BMS system, kan driftspersonale/operatører indtaste andre parametre via PC er, Smartphone. Personale, der betjener aggregaterne har ikke behov for at åbne inspektionsdøre. g. Tilsigtede brug af aggregaterne Aggregatet anvendes til lufttransport og luftbehandling. Tilladt temperatur område fra 40 C og op til + 40 C Udelukkende til komfortventilation. Miljø højst korrosionsklasse C4 EN ISO Typiske anvendelsesområder er; Kontorer, undervisningslokaler, hoteller, butikker, boliger og lignende opholdszoner. h. Utilsigtede brugs og anvendelses områder, som aggregaterne ikke må bruges til Aggregater til udendørs opstilling skal være specificeret som tagaggregat ved ordre. Miljø: Ikke over klasse C4 EN ISO , ingen faste partikler. Typiske eksempler; Køkkener, svømmehaller, off shore, og Ex områder. 20

21 Maskinen må ikke anvendes i forbindelse med delvis færdige ventilationssystemer. Maskinen må dermed ikke anvendes til ventilation af byggepladsen inden aggregatet er afskærmet korrekt. Aggregater må ikke bruges til tørring af tøj. h.1 Aggregat i drift Forskellen i lufttryk mellem omgivelser og aggregatets indre må ikke overstige 2000 Pa for DV 10 til og med størrelse DV 150, og 1500 Pa for DV 190 og DV 240. Når aggregatet er i drift, skal kanaler og anden afskærmning være monteret, så roterende ventilatorer ikke kan berøres. Alle inspektionsdøre skal være lukkede og låste. Sikkerhedsafskærmning skal være monteret korrekt og kontrolleres inden aggregatet startes op. Aggregatet må ikke benyttes uden at filtre er monterede. 21

22 i. Instruktioner for aflæsning på byggeplads samt installation og tilslutning. i.1. Aflæsning på byggeplads Aggregatet leveres som enhedsaggregat, eller i sektioner der samles på montagestedet. Det leveres på transportpalle, på ben eller på konsol. Aggregatet kan løftes med truck eller hejses op med bløde stropper. i.1.1 Med truck Gaffeltruckens gafler skal være tilstrækkelig lange, så aggregatets bund ikke beskadiges. i.1.2 Med kran Aggregatsektion på palle løftestrop skal placeres som vist Aggregat på ben løftestropper fastgøres til benet som vist. i.1.3 Flytning af aggregat uden konsol på byggepladsen Aggregatet uden påmonteret konsol er altid leveret i sektioner, hvor hver sektion står på en palle. Transport af sektioner på byggepladsen kan gøres med løftevogne eller andet materiel. i.1.4 Løft af aggregat med løftestropper Anvend passende løfte åg, så løftestropper aldrig berører og beskadiger tagkanter og inspektionssiden med håndtag, rør og eventuelt tilbehør for eksempel manometre, indkapslinger, nipler for trykmåling. 22

23 i.1.5 Løft af aggregat på konsol med løftebeslag i.1.6 Tagaggregat med bitumentag Undgå at beskadige drypprofilerne langs tagets kanter. De beskyttes af hvide styrofoam kanter, som ikke må fjernes før montagearbejdet er afsluttet. Hvis aggregatet løftes i stopper, skal der anvendes rør eller lignende, som holder stropperne fri af drypprofilerne. i.1.7 Tagaggregat med ståltag Til aggregater, som skal forsynes med ståltag, leveres taget i løsdele på en palle. Der må ikke trædes, eller stilles dele, på stålpladerne. 23

24 i.1.8 Opbevaring indtil montering Beskyt aggregatet mod vejrets påvirkning og mod slag og stød. Indpakning skal fjernes og erstattes f.eks med en presenning. Der skal være fri luftcirkulation mellem aggregat og overdækning for at hindre dannelse af kondens. i.1.9 Specielt vedr. DVU. Maksimalt 30 hældning under transporten Sektionen DVU skal altid transporteres opretstående og må maksimalt hælde 30 under transporten. Ved hældning over 30 skal sugestudsen på kompressoren vende opad (olien må ikke løbe fra kompressoren). i.2 Installation mekanisk i.2.1 Plads foran og over aggregat Vigtigt! For inspektion, service og eventuel udskiftning af ventilator eller veksler, skal der foran aggregatet sikres nødvendig plads, svarende til aggregatets bredde. Der skal mindst være 900 mm. Vigtigt! For sikker tilgang til indkapslingen af el komponenter, hvis indkapslingen er placeret ovenpå aggregatet, skal den lodrette afstand fra overkanten af indkapslingen til loftet være mindst 700 mm. i.2.2 Underlag Underlaget under konsol eller ben skal være plant, vandret, vibrationsdødt og med tilstrækkelig bæreevne. Vægten af aggregatet fremgår af bilag 2. Husk! Kanaler skal lydisoleres og må ikke have direkte forbindelse til bjælker, spær eller andre kritiske bygningsdele. i.2.3 Justerbare fødder under ben eller konsol Justerbare fødder er leveret i en papkasse, som er inde i anlægget. Justerbare fødder leveres udelukkende til indendørs aggregater, og ikke til udendørs aggregater. Aggregatsektioner transporteres på transportvogne/løftevogne. Understøtningspunkter er aggregatsektions rammeprofiler langs med aggregatsektionernes kanter. i.2.4 Samling af konsoller Indendørs aggregater leveres på paller i mindre sektioner, og konsollerne, som sektioner stilles på, leveres usamlede. Samling af konsoller er beskrevet i 4 sidede bilag 4, 5, 6 eller 7, som altid sendes til byggepladsen sammen med aggregaterne og usamlede konsoller. Der er to typer konsoller: mm høje konsoller 24

25 mm høje konsoller Der findes 4 forskellige manualer, som beskriver samlingen af konsoller; 1. Manual vedrørende 150 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 10 til og med DV 40 og manualen hedder Konsol 150 DVZ Se bilag 4 2. Manual vedrørende 150 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 50 til og med DV 150 og manualen hedder Konsol 150 DVZ Se bilag 5 3. Manual vedrørende 250 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 10 til og med DV 40 og manualen hedder Konsol 250 DVZ Se bilag 6 4. Manual vedrørende 250 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 50 til og med DV 150 og manualen hedder Konsol 250 DVZ Se bilag 7 Eksempel 150 mm høj konsol til aggregater i størrelser fra DV 50 til og DV 150 (bilag 5) Efter samling af konsollen monteres justerbare fødder med en indbyrdes afstand af max mm under rammen. Med disse justerbare fødder finjusteres konsollen, således at den er vandret. Herefter kan aggregatets sektioner monteres på konsol i.2.5 Tagaggregatkonsol Tagaggregater er monterede på 250mm høje konsoller. Varmgalvaniseret konsol anbefales til udendørs montage. Konsoller til udendørs montage leveres uden de ovenfor viste justerbare fødder. i.2.6 Montage af aggregatsektioner på konsol, når sektioner er leverede på paller Aggregatsektionernes underside løftes op i niveau med oversiden af konsollen med løftevogne. 1. Aggregatsektionen trækkes på plads med løftestropper sektionen understøttes eventuelt med rullevogne eller maskinskøjter (se fotos nedenfor af rullevogne og maskinskøjter) 25

26 Eksempel på rullevogn også kaldet møbelhund, som ved placering med hjulene opad på løftevogns gafler (pallevogns gafler) kan anvendes til sikker flytning af aggregatsektioner. Eksempel på maskinskøjter som ved placering med hjulene opad på løftevogns gafler (pallevogns gafler) kan anvendes til sikker flytning af aggregatsektioner fra løftevogn over på den samlede konsol 2. Sektioner trækkes sammen ved hjælp af løftestropper. Det anbefales at bruge beslag, som vist i eksemplet nedenfor, idet denne type beslag ikke beskadiger aggregatsektionernes rammeprofiler. Eksempel på løftestrop er vist nedenfor. 26

27 3. Aggregatsektioner kan fastgøres på konsoller med lange selvborende skruer. Rammeprofilet under inspektionsdøre er placeret passende over konsollens vandrette profil. Se foto nedenfor med eksempel på monteringen af selvborende skrue gennem rammeprofil og konsol. i.2.7 Mekanisk sammenbygning af aggregat sektioner Aggregatsektionerne stilles på konsollen eller sektionerne til mindre aggregater med 100 mm høje ben, stilles tæt sammen. 1. Kontroller at det fabriksmonterede gummiprofil er ubeskadiget 2. Sektionerne stilles overfor hinanden (hvis de er med ben skrues på de justerbare fødder indtil samlingerne bliver parallelle og sektionerne bliver lige høje). 3. Sektionerne presses hårdt sammen, så gummiprofilet på den ene sektion tætner effektivt mod den næste sektion. De 2 sektioners stålprofiler skal være presset helt mod hinanden. Bånd med 27

28 båndstrammer (kaldes også bånd med båndstrammer), som vist nedenfor kan anvendes til at flytte og presse aggregatsektionerne sammen. Når sektioner er presset sammen kan de på inspektionssiden låses mod hinanden med de nedennævnte Disc Locks. Hvis afstanden mellem aggregaters bagside og væggen i bygningen er for lille til at der kan benyttes Disc Locks, må aggregatsektioner holdes sammen af beslag på aggregatsektioners indvendige side. 4. Sektionerne låses mod hinanden med Disc Lock låseskiver. (Disc Lock låseskiverne er medleveret i en kasse anbragt i aggregatet). Disc Locks anbringes på de to fabriksmonterede låsetappe og drejes med den medleverede sekskantøgle. Hver skive spændes forsigtigt med et klik pr. gang indtil sektionerne er låst hårdt mod hinanden. Låsetappene er ikke dimensionerede til at flytte aggregatsektioner på konsoller eller gulve, men kun til at fastholde aggregatsektioner, som på anden vis er blevet presset sammen. i.2.8 Montering af kanal Mellem aggregat og kanal bør der altid monteres fleksibel forbindelse. Ved ventilatorens udløb bør kanalen ikke være væsentlig større end udløbet. Anvendes fleksibel forbindelse, bør det sikres at den er udstrakt. Undgå blokeringer og turbulenser i ventilatorens udløb.. (Fleksible forbindelser er ekstra tilbehør og de er generelt ikke monteret fra fabrikken men anbragt i aggregatet). 28

29 i.2.9 Risiko for selvtræk ved lodrette kanaler og vindpåvirkning I særlige tilfælde skabes selvtræk også kaldet skorstenseffekt i ventilationskanalerne, og det medfører luftstrømme, som kan få ventilatorhjulene til at rotere uden strømforsyning til motoren. Dette kan udgøre en fare ved service eller rengøring af aggregatet. Ved at udstyre aggregatet eller kanalsystemet med spjæld i begge luftstrømme, kan skorstenseffekten elimineres, når begge spjæld er lukkede. Der skal benyttes spring return spjældmotorer, for at sikre at spjældene lukker ved strømsvigt. Aggregater fra Systemair er, som standard, ikke bestykket med spjæld i begge luftstrømme og heller ikke med spring return motorer på spjældene. Det bør kontrolleres af installatør/bygherre om ventilationskanalerne er monteret på en måde, som medfører risiko for selvtræk, og dermed om installatør/bygherre skal foranledige installation af spjæld med spring return motorer. i.2.10 Genmontering af sikkerhedsafskærmninger Afskærmningen er et sikkerhedsgitter der er monteret inden for døren. For at åbne sikkerhedsgitteret skal man bruge værktøj. Hvis afskærmningen har været demonteret under montagearbejdet på byggepladsen, skal afskærmningen genmonteres inden idriftsættelse. Skærmens kanter indsættes i rammeprofilets not, og sikres med 2 skruer på midten. Hvis vibrationsdæmpende skumliste er beskadiget, skal den udskiftes. 29

30 i.3. Installation elektrisk i.3.1 Beskrivelse Placering af komponenterne skal udføres i henhold til beskrivelse og flowchart i bilag 2 til denne Brugsanvisning. Tilslutninger i terminaler udføres som vist i el diagrammet bilag 16. Ved behovsstyret ventilation skal tryktransmittere placeres således i kanalsystemet, at transmitteren registrer alle trykforandringer, som ventilationssystemet genererer ved justering af behov. Det er vigtigt at der opnås konstant tryk, også ved det fjerneste armatur. i.3.2 El-diagrammer El diagrammer er trykt i et selvstændigt hæfte, som sendes sammen med aggregatet. Hæftet med eldiagrammer er nummereret som bilag 16 til denne Brugsanvisning. El diagrammerne er ikke sammensat specifikt til det bestilte aggregat, men det er fælles el diagrammer, som omfatter alle aggregatkombinationer også kombinationer med komponenter, som ikke er bestilt og ikke er leveret. Det fremgår i ordrepapirerne hvilke komponenter, der er bestilt og monteret i aggregatet. Tilbehørskomponenter er markeret med **i el diagrammerne. El diagrammet indeholder følgende: Generel beskrivelse, Kredsskemaer, Tavle layout, Klemmematrice og Kabelplan. El diagrammer findes også på den medleverede DVD i TIME aggregater - labels/skilte på og ved indkapslingen ved tilluftventilatoren Indkapslingsdata blandt andet information om sikringerne vises i afsnit d.2.2 Flowchart vises i afsnit d.2.3 generelt, og ikke specifikt for det leverede aggregat Terminalplan for eksterne komponenter vises i afsnit d.2.5 generel, og ikke specifik for det leverede aggregat i DV aggregater - labels/skilte på og ved indkapslingen Indkapslingsdata vises i afsnit d.2.2 Flowchart vises i afsnit d.2.3 specifikt for dette aggregat også påtrykt aggregatets produktionsnummer Terminalplan for eksterne komponenter vises i afsnit d.2.5 generel, og ikke specifik for dette aggregat i.3.3 El-tilslutning AC/DC fejlstrømsrelæ af type B, skal monteres foran aggregatet på grund af frekvensomformerne. Forsyning til aggregaterne er 3*400 V + N + PE 50 Hz. Aggregaterne skal beskyttes i henhold til gældende love og regler. Det er operatørens ansvar, at det nødvendige beskyttelses udstyr installeres. (Systemair monterer og leverer ikke låsbar forsyningsadskiller). i Nødvendig hovedforsyning til TIME aggregat (uden DVU sektion) Kravet til hovedforsyningen ses nedenfor og i el diagrammet i Bilag 16. Fremgår også af maskinkortet udenpå aggregatet (eksempel på maskinkort er vist i afsnit d.2.1 i denne Brugsanvisning). 30

Brugsanvisning til DV med automatik

Brugsanvisning til DV med automatik Brugsanvisning til DV med automatik Ventilationsaggregat Versionsnummer 1.01.08 Varenummer på Brugsanvisningen 90925012 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b. Aggregaternes betegnelser/navne

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Uden automatik DK Brugsanvisning Version 2.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugsanvisning til TIME

Brugsanvisning til TIME Brugsanvisning til TIME Ventilationsaggregat Versionsnummer.0.08 Varenummer på Brugsanvisningen 909500 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b. Aggregaternes betegnelser/navne c. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.06 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 2

Oversigt for aggregat nr. 2 - Produktvalgsprogram 22-02-203 SystemairCD - Version C203-0.04.C3 Side 3 ggregat: Danvent DV TIME 0 Tilbudsnummer: 302374 Oversigt for aggregat nr. 2 ggregatstørrelse ggregatbredde Vægt 0 970 604 mm kg

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TIME ec Ventilationsaggregater TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 0.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070 7890

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

TIMEec styresystem. Fabrikant: leverandør: SystemAir A/S, Systemair A/S, Danmark Ved Milepælen 7 8361 Hasselager. Dokumentet er inddelt som følgende:

TIMEec styresystem. Fabrikant: leverandør: SystemAir A/S, Systemair A/S, Danmark Ved Milepælen 7 8361 Hasselager. Dokumentet er inddelt som følgende: TIMEec styresystem Dokumentet er inddelt som følgende: Generel beskrivelse - 9 Dokument liste 0-4 Indkapslingen er bag tilluftsventilatorens inspektionsdør Anlægs data oversigt. Varme veksler Kredsskema

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed...2 Transport...3 Montage...4 Løfteprofiler...5 Sammenkobling... 6 Tagskinner...7 Varme / køleflade...7 Ventilator / Frekvensomforner...8 EC motor...9 Andet...9 Vedligehold...10

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification.

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification. Udbudstekst Projekt navn: Eksempel med aggregat type DV Projekt adresse: Bygning A1, Lavenergivej 1, Sparekøbing Aggregat nummer: 1 Kontaktperson hos firmaet, som udsteder udbuddet: M.Petersen, Projektchef

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruktion Advarsel! Produkterne må ikke tages i brug, før den maskine eller det anlæg, hvori de indgår, er i overensstemmelse med EU s Maskindirektiv 98/37EG, EMC Direktiv

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 10

Oversigt for aggregat nr. 10 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2016-05.07.E8 08-06-2016 Oversigt for aggregat nr. 10 Danvent DV25 Luft-/ventilator data Luftmængde (1,205 kg/m³) 1.00 1.00 m³/s Blandeforhold 0 % Lufthastighed

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik 3003458-2014-02-26 VEX240-250HX Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler Tryk sensor FIB VEC Posefilter Til Ventilator Fraluft HCF Afkast COW VEC Modstrøms varmeveksler FIB Varme-flade Ventilator Fra

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere