Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV"

Transkript

1 Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version Original version for aggregatet 1

2 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b. Aggregaternes betegnelser/navne c. Overensstemmelseserklæring eksempel d. Generel beskrivelse samt farer og advarsler e. Oversigt over tegninger og diagrammer vedrørende brug, vedligeholdelse og reparation f. Personer, der betjener/overvåger/vedligeholder aggregaterne g. Tilsigtede brug af aggregaterne h. Utilsigtede brugs og anvendelses områder, som aggregaterne ikke må bruges til Installation i. Instruktioner om aflæsning på byggeplads samt installation, tilslutning og aflevering j. Instruktioner vedrørende installation og montage med henblik på at mindske støj og vibrationer Opstart, indregulering og drift k. Opstart, indregulering og drift commissioning l. Oplysninger om resterende risici m. Instruktioner om de beskyttelsesforanstaltninger, brugeren skal træffe n. Kendetegn for værktøjer, der kan monteres på maskinen Maskinstabilitet under særlige forhold o. Vilkår for stabilitet ved anvendelse via vedligehold samt bortskaffelse af aggregater p. Fremgangsmåde for maskiner, der jævnligt skal transporteres adskilt Uheld q. Fremgangsmåden ved uheld eller svigt. Ny igangsætning uden fare. Vedligehold r. Justerings og vedligeholdelsesoperationer, der skal udføres af brugeren s. Instruktioner om, hvordan justering og vedligeholdelse kan udføres på en sikker måde t. Reservedele, der skal benyttes, når de berører operatørernes sikkerhed og sundhed Støj u. Oplysninger om luftbåren støj på og over 70 db(a) Bilag 1. Overensstemmelseserklæring med produktionsnummer 2. Tekniske data aktuelle data for fremstillet aggregat 3. Reservedelsliste 4. Samling af konsol højde 150 mm for aggregater størrelse Samling af konsol højde 150 mm for aggregater størrelse Samling af konsol højde 250 mm for aggregater størrelse Samling af konsol højde 250 mm for aggregater størrelse Montage af ståltag på aggregater i størrelse Roterende veksler hastighedsstyring og samling af delt rotor 10. Automatik i intern styring kølekompressor DVU og DVU C 11. Menu i den interne styring, som er i sektionen DVU og DVU C 12. Tilslutning af ventilatormotor og opsætningsvejledning for Danfoss VLT FC Standardformular til commissioning (aflevering/overdragelse) 14. Rapport med data fra afsluttende fejlfri test på Systemair fabrikken 15. Kort beskrivelse af automatikkens hovedkomponenter 16. El diagram 17. Betjeningsvejledning (vejledning i at bruge automatikkens betjeningspanel) 2

3 Indholdsoversigt A. FABRIKANTOPLYSNINGER... 7 B. AGGREGATERNES BETEGNELSER/NAVNE... 7 C. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EKSEMPEL... 8 D. GENEREL BESKRIVELSE SAMT FARER OG ADVARSLER... 9 d.1 Overblik via piktogrammer på aggregatets inspektionsside... 9 d.2 Data om aggregatet ifølge skilte på og i aggregatet d.3 Betjeningspanel (Option på DV aggregat altid standard på TIME aggregat) d.4 Udvendige mål på aggregater udvalgte eksempler d.5 Generelt om drift og betjening d.6 Advarsler om farer E. OVERSIGT OVER TEGNINGER OG DIAGRAMMER VEDRØRENDE BRUG, VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION F. PERSONER, DER BETJENER/OVERVÅGER/VEDLIGEHOLDER AGGREGATERNE f.1. Driftspersonale, der betjener/overvåger aggregaterne under ordinær drift G. TILSIGTEDE BRUG AF AGGREGATERNE H. UTILSIGTEDE BRUGS OG ANVENDELSES OMRÅDER, SOM AGGREGATERNE IKKE MÅ BRUGES TIL h.1 Aggregat i drift I. INSTRUKTIONER FOR AFLÆSNING PÅ BYGGEPLADS SAMT INSTALLATION OG TILSLUTNING i.1. Aflæsning på byggeplads i.1.1 Med truck i.1.2 Med kran i.1.3 Flytning af aggregat uden konsol på byggepladsen

4 i.1.4 Løft af aggregat med løftestropper i.1.5 Løft af aggregat på konsol med løftebeslag i.1.6 Tagaggregat med bitumentag i.1.7 Tagaggregat med ståltag i.1.8 Opbevaring indtil montering i.1.9 Specielt vedr. DVU. Maksimalt 30 hældning under transporten i.2 Installation mekanisk i.2.1 Plads foran og over aggregat i.2.2 Underlag i.2.3 Justerbare fødder under ben eller konsol i.2.4 Samling af konsoller i.2.5 Tagaggregatkonsol i.2.6 Montage af aggregatsektioner på konsol, når sektioner er leverede på paller i.2.7 Mekanisk sammenbygning af aggregat sektioner i.2.8 Montering af kanal i.2.9 Risiko for selvtræk ved lodrette kanaler og vindpåvirkning i.2.10 Genmontering af sikkerhedsafskærmninger i.3. Installation elektrisk i.4 Installation rør for opvarmet og kølet vand samt afløb J. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE INSTALLATION OG MONTAGE MED HENBLIK PÅ AT MINDSKE STØJ OG VIBRATIONER K. OPSTART, INDREGULERING OG DRIFT COMMISSIONING k.1 Medleveret dokumentation k.2 Medleveret DVD k.3 Dokumentation kan downloades fra https://techdoc.systemair.dk k.4 Opstart udført af installatør K.5 Indregulering og drift K.6 Funktions beskrivelser k.7 Commissioning L. OPLYSNINGER OM RESTERENDE RISICI, DER FORTSAT BESTÅR UANSET DE INDBYGGEDE FORANSTALTNINGER TIL SIKKER UDFORMNING, BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER OG SUPPLERENDE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER, DER ER TRUFFET

5 l.1 Aggregat hus og sektioner l.2 Generelt for alle sektioner l.3 Generelt for alle sektioner ved manglende belysning l.4 Spjæld type DVA DVB DVM DVP Bypass spjælde i DVQ l.5 Lyddæmpere type DVD l.6 Filtre type DVG DVF l.7 Kammerventilatorer type DVE l.8 Batterier veksler, varme, køling type DVR DVH DVK, kølekompressor l.9 Kølekompressor enheder type DVU DVU C M. UDSTYR VEDRØRENDE SERVICETEKNIKKERES SIKKERHED OG SUNDHED FOR PERSONER, SOM UDFØRER REPARATION OG VEDLIGEHOLD N. KENDETEGN FOR VÆRKTØJER, DER KAN MONTERES PÅ MASKINEN O. VILKÅR FOR STABILITET UNDER ANVENDELSE, TRANSPORT, MONTERING, DEMONTERING o.1 Sikring af, at aggregater ikke væltes eller flyttes af stormvejr o.2 Transport af sektionen med kølekompressor anlæg o.3 Demontering af kølekompressorer type DVU og DVU C o.4 Generelt om demontering skarpe kanter P. FREMGANGSMÅDE FOR MASKINER, DER JÆVNLIGT SKAL TRANSPORTERES ADSKILT Q. FREMGANGSMÅDEN VED UHELD ELLER SVIGT. NY IGANGSÆTNING UDEN FARE R. VEDLIGEHOLDELSESOPERATIONER r.1 Nedlukning af aggregatet til sikker tilstand r.2 Vejledende antal årlige eftersyn r.3. Filterstørrelser og antallet af filtre

6 r.4. Udskiftning af det interne batteri i styringen r.5 Øvrige funktioner, der også skal vedligeholdes S. INSTRUKTIONER OM, HVORDAN JUSTERING OG VEDLIGEHOLDELSE KAN UDFØRES PÅ EN SIKKER MÅDE, HERUNDER HVILKE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER DER SKAL TRÆFFES UNDER DISSE OPERATIONER s.1. Beskyttelsesforanstaltninger og supplerende beskyttelsesforanstaltninger T. SPECIFIKATIONER FOR DE RESERVEDELE, DER SKAL BENYTTES, NÅR DE BERØRER OPERATØRERNES SIKKERHED OG SUNDHED t.1 Reservedele Mekaniske dele t.2 Reservedele Elektriske komponenter U. OPLYSNINGER OM LUFTBÅREN STØJ PÅ OG OVER 70 DB(A) BILAG 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED PRODUKTIONSNUMMER BILAG 2 TEKNISKE DATA AKTUELLE DATA FOR FREMSTILLET AGGREGAT BILAG 3 RESERVEDELSLISTE BILAG 4 12 ER TRYKT I EN SEPARAT MANUAL SOM TILLÆG TIL DENNE BRUGSANVISNING BILAG 13 STANDARDFORMULAR TIL COMMISSIONING (AFLEVERING/OVERDRAGELSE) BILAG 14 RAPPORT MED DATA FRA AFSLUTTENDE FEJLFRI TEST PÅ SYSTEMAIR FABRIKKEN BILAG 15 KORT BESKRIVELSE AF AUTOMATIKKENS HOVEDKOMPONENTER BILAG 16 EL DIAGRAM BILAG 17 BETJENINGSVEJLEDNING (VEJLEDNING I AT BRUGE AUTOMATIKKENS BETJENINGSPANEL)

7 a. Fabrikantoplysninger Denne brugermanual gælder for alle ventilationsaggregater leveret af Systemair A/S. Fabrikant og leverandør data: Systemair A/S Ved Milepælen Hasselager Danmark Dokumentationsansvarlig: Ulf Bang b. Aggregaternes betegnelser/navne Manualen gælder alle ventilationsaggregater med integreret automatik fra Systemair med navnene; DANVENT DV10, DANVENT DV15, DANVENT DV20, DANVENT DV25, DANVENT DV30, DANVENT DV40, DANVENT DV50, DANVENT DV60, DANVENT DV80, DANVENT DV100, DANVENT DV120, DANVENT DV150, DANVENT DV190 og DANVENT DV240. og TIMEec 10, TIMEec 15, TIMEec 20, TIMEec 25, TIMEec 30, TIMEec 40 7

8 c. Overensstemmelseserklæring eksempel Fabrikanten Systemair A/S Ved Milepælen Hasselager Erklærer hermed at ventilationsaggregaterne af følgende typer: Leveret med automatik. DANVENT DV10, DANVENT DV15, DANVENT DV20, DANVENT DV25, DANVENT DV30, DANVENT DV40, DANVENT DV50, DANVENT DV60, DANVENT DV80, DANVENT DV100, DANVENT DV120, DANVENT DV150, DANVENT DV190 og DANVENT DV240. TIMEec 10, TIMEec 15, TIMEec 20, TIMEec 25, TIMEec 30, TIMEec 40 Serie nr.: XXXX XXXXX X Er i overensstemmelse med og opfylder alle relevante bestemmelser i: Maskindirektivet EMC direktivet Lavspændingsdirektivet Trykbærende udstyr Europæisk Standard 2006/42/EF 2004/108/EF 2006/95/EF 97/23/EF EN378 Udstyrstype: DVU Køleanlæg bestående af: Kompressor, fordamper og kondensator er bekræftet og vurderet af: Notified Body Bureau VERITAS CE0041 for PED Bureau VERITAS UK, Parklands, Wilmslow Road, Didsbury, Manchester M20 2RE Module: A1 Certificate no: CE-0041-PED-A1- SYA DNK Erklæringen er kun gældende såfremt installationen af aggregatet er udført i overensstemmelse med de medleverede instruktioner. Hvis der fortages ændringer af aggregatet overtager installatøren ansvaret for CE mærkning og dokumentation. Hasselager

9 d. Generel beskrivelse samt farer og advarsler TIME og DV aggregater er ordrespecifikke produkter så nedenfor er der udelukkende eksempler. Aggregaterne behandler udelukkende luft til komfortventilation. Aggregaterne skal ubetinget vedligeholdes af faglærte teknikkere. På tegningen nedenfor er vist en såkaldt højre model, idet inspektionslågerne er på tilluftens højre side set i forhold til tilluftens retning. Position Beskrivelse Symbol A Tilslutning, tilluft B C D Tilslutning, afkastluft Tilslutning, udeluft Tilslutning, fraluft d.1 Overblik via piktogrammer på aggregatets inspektionsside A 11B B D C A På illustrationen er vist en såkaldt højre model, idet inspektionslågerne er på tilluftens højre side set i forhold til tilluftens retning 9

10 d.1.1 Placeringen af piktogrammer på aggregater Eksempel (symbol og beskrivelse af funktonen for hurtig identifikation) Position Beskrivelse Symbol 1 CE mærke og produktionsnummer 2 Maskinkort med relevante data 3 Spjæld tilluft 4 Filter tilluft 5 Ventilator tilluft 6 Varmebatteri tilluft 7 Ventilator fraluft 8 Roterende varmeveksler 9 Filter fraluft 10 Spjæld fraluft 11A 11B Flowchart, terminalplan for eksterne komponenter samt indkapslingsdata findes på indersiden af døren, hvis automatik indkapsling er integreret i aggregatet Flowchart, terminalplan for eksterne komponenter samt indkapslingsdata findes på indersiden af indkapslingslåget, hvis automatik indkapsling er placeret ovenpå eller på front af aggregatet 10

11 d.1.2 CE mærke eksempel fra DV Her er den lovpligtige informationer for CE mærkningen med; Produkt navnet (i dette eksempel Danvent DV 20, hvor 20 står for aggregatets størrelse), Produktionsnummeret på hele aggregatet (i dette eksempel YYMM xxxxx x, hvor YYMM oplyser år og måned for fabrikationen) xxxxx x er produktions nummeret. d.1.3 CE mærke eksempel fra TIME Her er der lovpligtige informationer for CE mærkningen med; Produkt navnet (i dette eksempel TIME 40, hvor 40 står for aggregatets størrelse), Produktionsnummeret på hele aggregatet (i dette eksempel YYMM xxxxx 1, hvor YYMM oplyser år og måned for fabrikationen) xxxxx x er produktions nummeret. d.1.4 Piktogram på ventilatordør DV aggregat Eksempel på piktogrammet med symbol på funktionen ventilator, Systemair varebetegnelsen DVE 20 BK hvor 20 står for aggregatstørrelsen og BK betyder Bagud Krummede vingeblade, produktionsnummeret på hele aggregatet (i dette eksempel ) og kundens betegnelse på aggregatet, som altid vil stå efter Aggregat: d.1.5 Piktogram på ventilatordør TIME aggregat Eksempel på piktogrammet med symbol på funktionen ventilator, Systemair varebetegnelsen ( i dette eksempel Fan Supply = Tilluftventilator), produktionsnummeret på hele aggregatet (i dette eksempel xxxxx 1) og kundens betegnelse på aggregatet, som altid vil stå efter Plant no: 11

12 d.1.6 Piktogrammer om alle de funktioner, som findes i aggregaterne Id Beskrivelse Symbol DVA Spjæld DVB Spjæld DVM Blande spjæld DVP Blande spjæld DVG Panelfilter DVF Posefilter DVC Roterende varme veksler DVQ Krydsvarmeveksler og modstrømsvarmeveksler DVR Væskekoblede varmevekslere DVH Varmebatteri DVK Kølebatteri 12

13 DVU Integreret køling med kølekompressoranlæg DVE Kammerventilator DVD Lyddæmper DVX Befugter d.1.7 Piktogrammer på aggregaterne med advarsel om fare Piktogrammer er i henhold til EN1886 vedrørende Advarsel om fare ved roterende dele Advarsel om fare ved spænding Advarsel om fare ved varme 13

14 d.2 Data om aggregatet ifølge skilte på og i aggregatet d.2.1 Maskinkort på hvert eneste aggregat Nedenfor er vist et eksempel. 14

15 d.2.2 Skilt med indkapslingsdata Eksempel på skilt, som altid er placeret på eller ved indkapslingen Systemair A/S Systemair declares hereby that the cabinet is in conformity with: SBB Low voltage panels: N Electrical material on machines: EN EMC directive environment: 89/336/EOF Diagram version DV ver Systemair order number Unit size DV Cabinet data: System ground TN S Current type AC Frequence 50 HZ Rated voltage 3*400 V+N+PE VAC Control voltage 24 VDC IK max 6 ka IK min 650 A Max fuse 25 Min fuse 10 Cable colors: Protection circuit Green/yellow 230 VAC phase Black 0 VAC neutral Blue 24 VDC Grey 0 VDC Grey Analog/digital Grey d.2.3 Flowchart - eksempel på skilt placeret på eller ved indkapsling 15

16 d.2.4 Symbolerne i flowchart og forklaring på symbolerne. Id Beskrivelse Symbol RX Temperatur føler PT1000 MX Spjældmotor on/off MX Spjældmotor 0 10V BX Filtervagt digital PX Tryktransmitter 0 10V PX Relativ fugtføler 0 10V PX CO2 føler 0 10V T110 Rotor styring 0 10V 16

17 d.2.5 Eksempel på skilt placeret på eller ved indkapsling - Terminalplan for eksterne komponenter d.3 Betjeningspanel (Option på DV aggregat altid standard på TIME aggregat) Betjeningspanel findes sammen med de eksterne komponenter i en kasse ved tilluftventilatoren. Instruktion i brugen af betjeningspanel er skrevet i bilag 17 til denne Brugsanvisning. 1. ALARM: Tryk for at se alarmliste 2. Lysdiode for alarm 3. Lysdiode for ændring af værdier 4. OK/ENTER 5. Tryk for slet 6. Tryk for at flytte curser i menu Vigtigt! Ingen lamper må lyse på det ovenfor viste betjeningspanel inden opstart af aggregatet. 17

18 d.4 Udvendige mål på aggregater udvalgte eksempler. Mål på udvalgte konfigurationseksempler er vist nedenfor. Ordrespecifikke konfigurationer har andre mål. 18

19 d.5 Generelt om drift og betjening Aggregaterne med automatik fungerer fuldautomatisk. Eventuel betjening omfatter udelukkende ændring af driftsparametre via et betjeningspanel med knapper og display. Betjeningspanelet er forbundet med styringen inde i aggregatet via et kabel, som maksimalt kan være 100 meter langt (aggregaterne leveres med 10 m langt kabel). Alternativt kan aggregatets automatik være koblet til et BMS system, så ændring af driftsparametre udføres via PC, tablet, SmartPhone eller mobiltelefon. d.6 Advarsler om farer Piktogrammer er i henhold til EN1886 vedrørende Advarsel om fare ved roterende dele Advarsel om fare ved spænding Advarsel om fare ved varme Overtrædelser af anvisninger angivet med faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller ødelæggelse af materiale. 19

20 e. Oversigt over tegninger og diagrammer vedrørende brug, vedligeholdelse og reparation Alle ventilationsaggregater er CE mærkede og leveres som maskiner. Såfremt køber ombygger eller monterer komponenter i eller på maskinen, skal køber selv stå for ny CE mærkning. Tegninger og funktionsbeskrivelser over det leverede aggregat, se bilag 2 El diagrammer, se bilag 16. Betjeningsvejledning for betjeningspanelet, se bilag 17 Instruktion om brug af aggregatet, se afsnit k i denne Brugsanvisning Instruktioner om justering og vedligehold, se afsnit r i denne Brugsanvisning Sikkerhed under justering og vedligehold, se afsnit s i denne Brugsanvisning f. Personer, der betjener/overvåger/vedligeholder aggregaterne Ventilationsaggregaterne med indbygget automatik er efter opstart og installatørers aflevering til personale, der betjener aggregaterne, fuldstændigt selvkørende og selvregulerende. f.1. Driftspersonale, der betjener/overvåger aggregaterne under ordinær drift Alt vedrørende driftsstatus også fejlmeldinger vises på betjeningspanelets dioder og display. Personale, der betjener aggregaterne kan indtaste andre parametre for driften på betjeningspanelet eller, hvis styringen er koblet op på et BMS system, kan driftspersonale/operatører indtaste andre parametre via PC er, Smartphone. Personale, der betjener aggregaterne har ikke behov for at åbne inspektionsdøre. g. Tilsigtede brug af aggregaterne Aggregatet anvendes til lufttransport og luftbehandling. Tilladt temperatur område fra 40 C og op til + 40 C Udelukkende til komfortventilation. Miljø højst korrosionsklasse C4 EN ISO Typiske anvendelsesområder er; Kontorer, undervisningslokaler, hoteller, butikker, boliger og lignende opholdszoner. h. Utilsigtede brugs og anvendelses områder, som aggregaterne ikke må bruges til Aggregater til udendørs opstilling skal være specificeret som tagaggregat ved ordre. Miljø: Ikke over klasse C4 EN ISO , ingen faste partikler. Typiske eksempler; Køkkener, svømmehaller, off shore, og Ex områder. 20

21 Maskinen må ikke anvendes i forbindelse med delvis færdige ventilationssystemer. Maskinen må dermed ikke anvendes til ventilation af byggepladsen inden aggregatet er afskærmet korrekt. Aggregater må ikke bruges til tørring af tøj. h.1 Aggregat i drift Forskellen i lufttryk mellem omgivelser og aggregatets indre må ikke overstige 2000 Pa for DV 10 til og med størrelse DV 150, og 1500 Pa for DV 190 og DV 240. Når aggregatet er i drift, skal kanaler og anden afskærmning være monteret, så roterende ventilatorer ikke kan berøres. Alle inspektionsdøre skal være lukkede og låste. Sikkerhedsafskærmning skal være monteret korrekt og kontrolleres inden aggregatet startes op. Aggregatet må ikke benyttes uden at filtre er monterede. 21

22 i. Instruktioner for aflæsning på byggeplads samt installation og tilslutning. i.1. Aflæsning på byggeplads Aggregatet leveres som enhedsaggregat, eller i sektioner der samles på montagestedet. Det leveres på transportpalle, på ben eller på konsol. Aggregatet kan løftes med truck eller hejses op med bløde stropper. i.1.1 Med truck Gaffeltruckens gafler skal være tilstrækkelig lange, så aggregatets bund ikke beskadiges. i.1.2 Med kran Aggregatsektion på palle løftestrop skal placeres som vist Aggregat på ben løftestropper fastgøres til benet som vist. i.1.3 Flytning af aggregat uden konsol på byggepladsen Aggregatet uden påmonteret konsol er altid leveret i sektioner, hvor hver sektion står på en palle. Transport af sektioner på byggepladsen kan gøres med løftevogne eller andet materiel. i.1.4 Løft af aggregat med løftestropper Anvend passende løfte åg, så løftestropper aldrig berører og beskadiger tagkanter og inspektionssiden med håndtag, rør og eventuelt tilbehør for eksempel manometre, indkapslinger, nipler for trykmåling. 22

23 i.1.5 Løft af aggregat på konsol med løftebeslag i.1.6 Tagaggregat med bitumentag Undgå at beskadige drypprofilerne langs tagets kanter. De beskyttes af hvide styrofoam kanter, som ikke må fjernes før montagearbejdet er afsluttet. Hvis aggregatet løftes i stopper, skal der anvendes rør eller lignende, som holder stropperne fri af drypprofilerne. i.1.7 Tagaggregat med ståltag Til aggregater, som skal forsynes med ståltag, leveres taget i løsdele på en palle. Der må ikke trædes, eller stilles dele, på stålpladerne. 23

24 i.1.8 Opbevaring indtil montering Beskyt aggregatet mod vejrets påvirkning og mod slag og stød. Indpakning skal fjernes og erstattes f.eks med en presenning. Der skal være fri luftcirkulation mellem aggregat og overdækning for at hindre dannelse af kondens. i.1.9 Specielt vedr. DVU. Maksimalt 30 hældning under transporten Sektionen DVU skal altid transporteres opretstående og må maksimalt hælde 30 under transporten. Ved hældning over 30 skal sugestudsen på kompressoren vende opad (olien må ikke løbe fra kompressoren). i.2 Installation mekanisk i.2.1 Plads foran og over aggregat Vigtigt! For inspektion, service og eventuel udskiftning af ventilator eller veksler, skal der foran aggregatet sikres nødvendig plads, svarende til aggregatets bredde. Der skal mindst være 900 mm. Vigtigt! For sikker tilgang til indkapslingen af el komponenter, hvis indkapslingen er placeret ovenpå aggregatet, skal den lodrette afstand fra overkanten af indkapslingen til loftet være mindst 700 mm. i.2.2 Underlag Underlaget under konsol eller ben skal være plant, vandret, vibrationsdødt og med tilstrækkelig bæreevne. Vægten af aggregatet fremgår af bilag 2. Husk! Kanaler skal lydisoleres og må ikke have direkte forbindelse til bjælker, spær eller andre kritiske bygningsdele. i.2.3 Justerbare fødder under ben eller konsol Justerbare fødder er leveret i en papkasse, som er inde i anlægget. Justerbare fødder leveres udelukkende til indendørs aggregater, og ikke til udendørs aggregater. Aggregatsektioner transporteres på transportvogne/løftevogne. Understøtningspunkter er aggregatsektions rammeprofiler langs med aggregatsektionernes kanter. i.2.4 Samling af konsoller Indendørs aggregater leveres på paller i mindre sektioner, og konsollerne, som sektioner stilles på, leveres usamlede. Samling af konsoller er beskrevet i 4 sidede bilag 4, 5, 6 eller 7, som altid sendes til byggepladsen sammen med aggregaterne og usamlede konsoller. Der er to typer konsoller: mm høje konsoller 24

25 mm høje konsoller Der findes 4 forskellige manualer, som beskriver samlingen af konsoller; 1. Manual vedrørende 150 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 10 til og med DV 40 og manualen hedder Konsol 150 DVZ Se bilag 4 2. Manual vedrørende 150 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 50 til og med DV 150 og manualen hedder Konsol 150 DVZ Se bilag 5 3. Manual vedrørende 250 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 10 til og med DV 40 og manualen hedder Konsol 250 DVZ Se bilag 6 4. Manual vedrørende 250 mm høje konsoller til aggregater i størrelser fra DV 50 til og med DV 150 og manualen hedder Konsol 250 DVZ Se bilag 7 Eksempel 150 mm høj konsol til aggregater i størrelser fra DV 50 til og DV 150 (bilag 5) Efter samling af konsollen monteres justerbare fødder med en indbyrdes afstand af max mm under rammen. Med disse justerbare fødder finjusteres konsollen, således at den er vandret. Herefter kan aggregatets sektioner monteres på konsol i.2.5 Tagaggregatkonsol Tagaggregater er monterede på 250mm høje konsoller. Varmgalvaniseret konsol anbefales til udendørs montage. Konsoller til udendørs montage leveres uden de ovenfor viste justerbare fødder. i.2.6 Montage af aggregatsektioner på konsol, når sektioner er leverede på paller Aggregatsektionernes underside løftes op i niveau med oversiden af konsollen med løftevogne. 1. Aggregatsektionen trækkes på plads med løftestropper sektionen understøttes eventuelt med rullevogne eller maskinskøjter (se fotos nedenfor af rullevogne og maskinskøjter) 25

26 Eksempel på rullevogn også kaldet møbelhund, som ved placering med hjulene opad på løftevogns gafler (pallevogns gafler) kan anvendes til sikker flytning af aggregatsektioner. Eksempel på maskinskøjter som ved placering med hjulene opad på løftevogns gafler (pallevogns gafler) kan anvendes til sikker flytning af aggregatsektioner fra løftevogn over på den samlede konsol 2. Sektioner trækkes sammen ved hjælp af løftestropper. Det anbefales at bruge beslag, som vist i eksemplet nedenfor, idet denne type beslag ikke beskadiger aggregatsektionernes rammeprofiler. Eksempel på løftestrop er vist nedenfor. 26

27 3. Aggregatsektioner kan fastgøres på konsoller med lange selvborende skruer. Rammeprofilet under inspektionsdøre er placeret passende over konsollens vandrette profil. Se foto nedenfor med eksempel på monteringen af selvborende skrue gennem rammeprofil og konsol. i.2.7 Mekanisk sammenbygning af aggregat sektioner Aggregatsektionerne stilles på konsollen eller sektionerne til mindre aggregater med 100 mm høje ben, stilles tæt sammen. 1. Kontroller at det fabriksmonterede gummiprofil er ubeskadiget 2. Sektionerne stilles overfor hinanden (hvis de er med ben skrues på de justerbare fødder indtil samlingerne bliver parallelle og sektionerne bliver lige høje). 3. Sektionerne presses hårdt sammen, så gummiprofilet på den ene sektion tætner effektivt mod den næste sektion. De 2 sektioners stålprofiler skal være presset helt mod hinanden. Bånd med 27

28 båndstrammer (kaldes også bånd med båndstrammer), som vist nedenfor kan anvendes til at flytte og presse aggregatsektionerne sammen. Når sektioner er presset sammen kan de på inspektionssiden låses mod hinanden med de nedennævnte Disc Locks. Hvis afstanden mellem aggregaters bagside og væggen i bygningen er for lille til at der kan benyttes Disc Locks, må aggregatsektioner holdes sammen af beslag på aggregatsektioners indvendige side. 4. Sektionerne låses mod hinanden med Disc Lock låseskiver. (Disc Lock låseskiverne er medleveret i en kasse anbragt i aggregatet). Disc Locks anbringes på de to fabriksmonterede låsetappe og drejes med den medleverede sekskantøgle. Hver skive spændes forsigtigt med et klik pr. gang indtil sektionerne er låst hårdt mod hinanden. Låsetappene er ikke dimensionerede til at flytte aggregatsektioner på konsoller eller gulve, men kun til at fastholde aggregatsektioner, som på anden vis er blevet presset sammen. i.2.8 Montering af kanal Mellem aggregat og kanal bør der altid monteres fleksibel forbindelse. Ved ventilatorens udløb bør kanalen ikke være væsentlig større end udløbet. Anvendes fleksibel forbindelse, bør det sikres at den er udstrakt. Undgå blokeringer og turbulenser i ventilatorens udløb.. (Fleksible forbindelser er ekstra tilbehør og de er generelt ikke monteret fra fabrikken men anbragt i aggregatet). 28

29 i.2.9 Risiko for selvtræk ved lodrette kanaler og vindpåvirkning I særlige tilfælde skabes selvtræk også kaldet skorstenseffekt i ventilationskanalerne, og det medfører luftstrømme, som kan få ventilatorhjulene til at rotere uden strømforsyning til motoren. Dette kan udgøre en fare ved service eller rengøring af aggregatet. Ved at udstyre aggregatet eller kanalsystemet med spjæld i begge luftstrømme, kan skorstenseffekten elimineres, når begge spjæld er lukkede. Der skal benyttes spring return spjældmotorer, for at sikre at spjældene lukker ved strømsvigt. Aggregater fra Systemair er, som standard, ikke bestykket med spjæld i begge luftstrømme og heller ikke med spring return motorer på spjældene. Det bør kontrolleres af installatør/bygherre om ventilationskanalerne er monteret på en måde, som medfører risiko for selvtræk, og dermed om installatør/bygherre skal foranledige installation af spjæld med spring return motorer. i.2.10 Genmontering af sikkerhedsafskærmninger Afskærmningen er et sikkerhedsgitter der er monteret inden for døren. For at åbne sikkerhedsgitteret skal man bruge værktøj. Hvis afskærmningen har været demonteret under montagearbejdet på byggepladsen, skal afskærmningen genmonteres inden idriftsættelse. Skærmens kanter indsættes i rammeprofilets not, og sikres med 2 skruer på midten. Hvis vibrationsdæmpende skumliste er beskadiget, skal den udskiftes. 29

30 i.3. Installation elektrisk i.3.1 Beskrivelse Placering af komponenterne skal udføres i henhold til beskrivelse og flowchart i bilag 2 til denne Brugsanvisning. Tilslutninger i terminaler udføres som vist i el diagrammet bilag 16. Ved behovsstyret ventilation skal tryktransmittere placeres således i kanalsystemet, at transmitteren registrer alle trykforandringer, som ventilationssystemet genererer ved justering af behov. Det er vigtigt at der opnås konstant tryk, også ved det fjerneste armatur. i.3.2 El-diagrammer El diagrammer er trykt i et selvstændigt hæfte, som sendes sammen med aggregatet. Hæftet med eldiagrammer er nummereret som bilag 16 til denne Brugsanvisning. El diagrammerne er ikke sammensat specifikt til det bestilte aggregat, men det er fælles el diagrammer, som omfatter alle aggregatkombinationer også kombinationer med komponenter, som ikke er bestilt og ikke er leveret. Det fremgår i ordrepapirerne hvilke komponenter, der er bestilt og monteret i aggregatet. Tilbehørskomponenter er markeret med **i el diagrammerne. El diagrammet indeholder følgende: Generel beskrivelse, Kredsskemaer, Tavle layout, Klemmematrice og Kabelplan. El diagrammer findes også på den medleverede DVD i TIME aggregater - labels/skilte på og ved indkapslingen ved tilluftventilatoren Indkapslingsdata blandt andet information om sikringerne vises i afsnit d.2.2 Flowchart vises i afsnit d.2.3 generelt, og ikke specifikt for det leverede aggregat Terminalplan for eksterne komponenter vises i afsnit d.2.5 generel, og ikke specifik for det leverede aggregat i DV aggregater - labels/skilte på og ved indkapslingen Indkapslingsdata vises i afsnit d.2.2 Flowchart vises i afsnit d.2.3 specifikt for dette aggregat også påtrykt aggregatets produktionsnummer Terminalplan for eksterne komponenter vises i afsnit d.2.5 generel, og ikke specifik for dette aggregat i.3.3 El-tilslutning AC/DC fejlstrømsrelæ af type B, skal monteres foran aggregatet på grund af frekvensomformerne. Forsyning til aggregaterne er 3*400 V + N + PE 50 Hz. Aggregaterne skal beskyttes i henhold til gældende love og regler. Det er operatørens ansvar, at det nødvendige beskyttelses udstyr installeres. (Systemair monterer og leverer ikke låsbar forsyningsadskiller). i Nødvendig hovedforsyning til TIME aggregat (uden DVU sektion) Kravet til hovedforsyningen ses nedenfor og i el diagrammet i Bilag 16. Fremgår også af maskinkortet udenpå aggregatet (eksempel på maskinkort er vist i afsnit d.2.1 i denne Brugsanvisning). 30

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Uden automatik DK Brugsanvisning Version 2.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification.

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification. Udbudstekst Projekt navn: Eksempel med aggregat type DV Projekt adresse: Bygning A1, Lavenergivej 1, Sparekøbing Aggregat nummer: 1 Kontaktperson hos firmaet, som udsteder udbuddet: M.Petersen, Projektchef

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339 DANVENT DV 10-240, TIME 10-40

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger VAV systemløsninger 2 VAV systemløsninger VAV systemløsninger I gennemsnit opholder vi os indendørs ca.

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Ventilationsaggregater

Ventilationsaggregater Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Ventilationsaggregater Quick-guide til Danvent DV Den Blå Planet, Danmarks Akvarium Danvent DV modulopbygget

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere