Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV"

Transkript

1 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version

2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring 3. Beskrivelse af aggregaterne 4. Maskinens anvendelse, støj og vibrationer 5. Beskyttelses og sikkerhedsforanstaltninger 6. Elektrisk tilslutning 7. Rørtilslutninger/VVS 8. Medleveret dokumentation 9. Opstart 10. Afleveringsprotokol 11. DVU El diagram 12. Menuoversigt i DVU 13. Overensstemmelses erklæring kun for DVU (kølemaskine) 2

3 Indholdsfortegnelse 1. FABRIKANTOPLYSNINGER Fabrikant, leverandør data Maskinens betegnelse 8 2. OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING 9 3. BESKRIVELSE AF AGGREGATERNE Generel for alle typer aggregater Specifikt for de forskellige aggregat typer DV aggregater uden automatik TIME Leveret i flere sektioner Leveret samlet på konsol Eksterne komponenter DV aggregat med automatik leveret i flere sektioner Eksterne komponenter DV aggregat med automatik leveret samlet på konsol Eksterne komponenter DVU køleanlæg Betjening Baggrundsbelysning Drejeknappen valg af menu Justering af parametre Menu oversigt Hovedskærmbilledet Opsætning Automatiske nulstillinger ved højtryksudfald Polaritet Varmgas ventilens åbningstid Begrænser Service Manuel drift Driftstimer Alarm Alarm Alarm Log Programændring i Danfoss frekvensomformeren 15 3

4 Vedligehold Køleydelse og el forbrug i kw for kompressoren. Data til energimærkning af bygninger med DVU anlæg El forbrug for ventilatorerne Mærkepladen DVU C sektion med køleanlæg, der er udvidet med kølegenvinding MASKINENS ANVENDELSE, STØJ & VIBRATIONER Maskinens anvendelses områder og tilsigtede brug Utilsigtede brugs og anvendelses områder, som maskinen ikke må bruges til Aggregat i drift Vedligehold og reparation Afskærmning Skarpe kanter Filtre Bortskaffelse DVU køleanlæg Skarpe kanter Brug/betjening af maskinen Måder, som maskinen ikke må anvendes på Støj og vibrationer BESKYTTELSES OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Beskyttelsesforanstaltninger og supplerende beskyttelsesforanstaltninger Nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, som brugeren skal foretage inden ibrugtagning Beskyttelses foranstaltningernes udformning Programmering af frekvensomformere med afskærmning påmonteret Justering og vedligeholdelse på en sikker måde Beskyttelsesforanstaltninger, der skal træffes under justering og vedligehold Udstyr vedrørende operatørens sikkerhed og sundhed ELEKTRISK TILSLUTNING Beskrivelse 21 4

5 6.2 El diagrammer El diagrammer og en label på siden af tavle T1 i TIME aggregater El diagrammer til DV aggregater med automatik El diagrammer til DV aggregater med automatikkomponenter El tilslutning Nødvendig hovedforsyning til TIME aggregat (uden DVU sektion) Nødvendig hovedforsyning til DV aggregater med automatik Elektrisk tilslutning af komponenter & funktioner Fjernovervågning Kontrol af 6 aggregater med kun ét betjeningspanel via en repeater (forstærker) Kommunikation WEB master (TCP/IP Exoline) til PC og Androit telefon Forlænget drift og ekstern start/stop (for eksempel via bevægelsesfølere) Motorventil og reguleringsventil for varmebatteri Motorventil og reguleringsventil for kølebatteri DX køling Cirkulationspumpe, varme Brandfunktion Forberedt for eksternt brandsignal, som indikerer stop eller drift Forberedt for eksternt brandsignal stk. brandtermostater røgdetektor i fraluften Kommunikation med BMS/CTS systemer Kommunikation til BMS (CTS) system via MODBUS Kommunikation til BMS (CTS) system via MODBUS RTU på TCP/IP Kommunikation til BMS (CTS) system via LON Kommunikation til BMS (CTS) system via LON inklusiv en repeater Kommunikation til BMS (CTS) system via BACnet Kommunikation til BMS (CTS) system via Trend E tool program El varmeflade Kontrol af varmeydelsen med 0 10 V signal fra Systemair regulator Kontrol af varmeydelsen fra regulator, som ikke er en Systemair regulator Hastighedsregulering af ventilatorer Time automatik EC motorer DV automatik Frekvensomformere Frekvensomformere Tryktransmittere Luftmængde Lufttryk Luftmængde er afhængig af CO 2 koncentration Fugtighedsafhængig luftmængde El indkapsling Integrerede el indkapslingr TIME Integreret el indkapsling DV automatik El indkapsling placeret på aggregatet DV automatik. 26 5

6 Temperaturfølere Spjældmotorer Filtervagter Rumfølere Frostbeskyttelse Betjeningspanel Kølegenvinding Natkøling Alarm signal Varmegenvinding Frostbeskyttelse pladeveksler RØRTILSLUTNINGER/VVS Beskrivelse Rørtilslutninger/VVS Mulighed for at trække komponenter ud Rørtilslutning til batterier Varmebatterier Kølebatterier Bæringer til ventiler, cirkulationspumpe og rørsystem Tilslutning af rør til varmebatteri tilslutning af rør til kølebatteri for kølet vand Ventilmotor og ventil til opvarmning Ventilmotor og ventil til køling Bortledning af kondensvand Afløb fra pladeveksler Afløb fra kølebatteri MEDLEVERET DOKUMENTATION På papir DV aggregat uden regulator TIME og DV aggregat med regulator Elektronisk OPSTART Checkliste, relevante værdier Checkliste før opstart 32 6

7 9.1.2 Tænd for strømmen Indtast relevante værdier i regulatoren AFLEVERINGSPROTOKOL DVU EL DIAGRAM MENU OVERSIGT FOR INTERN STYRING I DVU OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING KUN FOR DVU (KØLEMASKINE) 35 7

8 1. Fabrikantoplysninger 1.1 Fabrikant, leverandør data Denne brugermanual gælder for alle ventilationsaggregater leveret af Systemair A/S. Fabrikant og leverandør data: Systemair A/S Ved Milepælen Hasselager Dokumentationsansvarlig: Ulf Bang 1.2 Maskinens betegnelse Manualen gælder alle ventilationsaggregater fra Systemair ved navn Danvent DV og Danvent TIME aggregater. 8

9 2. Overensstemmelses erklæring Fabrikanten Systemair A/S Ved Milepælen Hasselager Erklærer hermed at ventilationsaggregaterne af følgende typer: DANVENT DV leveret uden automatik. DANVENT DV leveret med automatik. TIME Er produceret og leveret i overensstemmelse med følgende direktiver: Maskindirektivet EMC - direktivet Lavspændingsdirektivet Trykbærende udstyr 2006/42/EF 2004/108/EF 2006/95/EF 97/23/EF Erklæringen er kun gældende såfremt installationen af aggregatet er udført i overensstemmelse med de medleverede instruktioner. Hvis der fortages ændringer af aggregatet overtager installatøren ansvaret for CE mærkning og dokumentation. Hasselager

10 3. Beskrivelse af aggregaterne 3.1 Generel for alle typer aggregater Alle ventilationsaggregater er CE mærkede og leveres som maskiner. Såfremt køber ombygger eller monterer komponenter i eller på maskinen, skal køber selv stå for ny CE mærkning. Dette gælder også i de tilfælde, hvor aggregatet er købt uden automatik og automatikken derefter bliver installeret på pladsen. For at sikre de bedst mulige betingelser for kunden leveres alle aggregater med følgende dokumentation: Transport og installationsmanual. Udskrevet på papir og leveret sammen med aggregatet Brugermanual. Udskrevet på papir og leveres sammen med aggregatet Manual om service samt Betjeningsvejledning om den eventuelt indbyggede E28 styring. Begge udskrevet på papir og leveres sammen med aggregatet Ovennævnte manualer, en afleveringsprotokol og datablade om komponenter medleveres sammen med aggregatet på en DVD. 3.2 Specifikt for de forskellige aggregat typer DV aggregater uden automatik DV aggregater uden automatik er ventilationsaggregater uden intelligent regulator og automatikkomponenter. Aggregatet kan dog være leveret med forskellige elektriske komponenter, som ventilatormotorer og motor til at trække rotoren rundt samt en regulerings og kontrolenhed for rotoren. Der er dog ingen komponenter, der har forbindelse med nogen form for intelligent regulator. Da maskinerne leveres CE mærkede gøres der hermed ekstra opmærksom på, at maskinen skal have ny CE mærkning ved påbygning af automatik eller ved andre ombygninger af maskinen TIME TIME er ventilationsaggregater med integreret automatik. De 2 indkapslinger er monteret i ventilatorsektionerne bag ved inspektionsdørene. De 2 regulatorer Systemair E28 2 port udvidet med Systemair E15 er monteret i indkapsling 1 og indkapsling 2, og alle elektriske forbindelser mellem indkapslingerne og komponenterne i aggregatet bliver monteret på fabrikken. Automatiksystemet bliver konfigureret i henhold til ordrespecifikationen for at sikre en fejlfri og enkel opstart på pladsen. Aggregatet afprøves på fabrikken og alle funktioner bliver bekræftet med en fejlfri sluttest Leveret i flere sektioner Efter sluttesten deles aggregatet i de på forhånd aftalte sektioner for at lette transporten. Efter aggregatet igen er samlet på pladsen og kabler er trukket via de forberedte føringsveje, skal kablerne genmonteres i de nummererede klemrækker. Endvidere skal alle eksterne komponenter tilsluttes på pladsen Leveret samlet på konsol Aggregater leveret samlet på konsol skal kun tilsluttes forsynings kabel, samt kabler til alle eksterne komponenter på pladsen. Alle interne forbindelser er forbundet fra fabrikken Eksterne komponenter Eksterne komponenter er kontrolpanel, ventiler, motorventiler, tryktransmittere, tilluftstemperaturføler, temperaturføler for frostbeskyttelse af varmebatteri (hvis der er leveret vandvarmebatteri) og cirkulationspumpe (Systemair leverer ikke cirkulationspumpen). Der er ikke forbundet nogen eksterne komponenter i indkapslingerne, når anlægget leveres. Der er der klemmer i indkapslingen til tryktransmittere i kanaler ved trykstyret anlæg (VAV), for ventilmotorer, cirkulationspumpe, 10

11 indblæsningstemperaturføler og temperaturføler for frostbeskyttelse af varmebatteri (hvis der er leveret vandvarmebatteri), men de er ikke kablet og ikke monteret i indkapslingen. Kontrolpanelet med 10 m kabel er ikke forbundet med regulatoren i indkapslingen. Alle medleverede eksterne komponenter er pakket i en papkasse, der leveres sammen med aggregatet. Føringsvejen til eksterne komponenter, forsyningskabler og andet foregår via kabeludgang i bunden af sektionen med tilluftsventilatoren. Alle eksterne komponenter skal monteres i indkapslingen, der er placeret i sektionen ved tilluftsventilatoren DV aggregat med automatik leveret i flere sektioner DV aggregater med integreret automatik og indkapslingen ovenpå aggregatet eller på fronten af aggregatet alt efter aggregatets størrelse. De 2 regulatorer Systemair E28 2 port, som er udvidet med Systemair E28 begge Systemair E28 er monteret i indkapslingen, og alle forbindelser mellem indkapslingen og komponenterne inde i aggregatet er monteret. Automatiksystemet bliver konfigureret i henhold til ordrespecifikationen for at sikre en fejlfri og enkel opstart på pladsen. Aggregatet afprøves på fabrikken og alle funktioner bliver bekræftet med en fejlfri sluttest. Efter sluttesten deles aggregatet i sektioner for at lette transporten, og efter at aggregatet igen er samlet på pladsen, skal kabler med de præmonterede stik genmonteres i de nummererede klemrækker. Føringsveje til de elektriske forbindelser mellem sektionerne er forberedte via stripsholdere og tilhørende strips. Til at skjule forbindelserne mellem sektionerne er der monteret kabelafdækninger på aggregatet. Afdækningerne er tilpassede fra fabrikken, og de skal afmonteres under samling af aggregatet på pladsen. Derefter skal de monteres igen. Forsyningskabel skal monteres i automatsikringer, som hører til henholdsvis ventilatorer og DVU køleanlæg. På pladsen skal alle eksterne komponenter tilsluttes Eksterne komponenter Eksterne komponenter er betjeningspanel, ventiler, motorventiler, tryktransmittere, tilluftstemperaturføler, temperaturføler for frostbeskyttelse af varmebatteri (hvis der er leveret vandvarmebatteri) og cirkulationspumpe (Systemair leverer ikke cirkulationspumpen). Der er ikke forbundet nogen eksterne komponenter i indkapslingerne, når anlægget leveres. Der er der klemmer i indkapslingen til tryktransmittere i kanaler ved trykstyret anlæg (VAV), for ventilmotorer, cirkulationspumpe, indblæsningstemperaturføler og temperaturføler for frostbeskyttelse af varmebatteri (hvis der er leveret vandvarmebatteri), men de er ikke kablet og ikke monteret i indkapslingen. Betjeningspanelet med 10 m kabel er ikke forbundet med regulatoren i indkapslingen. Alle medleverede eksterne komponenter er pakket i en papkasse, der leveres sammen med aggregatet DV aggregat med automatik leveret samlet på konsol DV aggregater med integreret automatik og indkapslingen monteret inde i aggregatet. Indkapslingen er altid indbygget ved siden at varmeveksleren på den varme side. De 2 regulatorer Systemair E28 2 port, som er udvidet med Systemair E28 begge Systemair E28 er monteret i indkapslingen, og alle forbindelser mellem indkapslingen og komponenterne inde i aggregatet er monteret. Automatiksystemet bliver konfigureret i henhold til ordrespecifikationen for at sikre en fejlfri og enkel opstart på pladsen. Aggregatet afprøves på fabrikken og alle funktioner bliver bekræftet med en fejlfri sluttest. Aggregatet leveres samlet på konsol. Forsyningskabel skal monteres i automatsikringer, som hører til henholdsvis ventilatorer og DVU køleanlæg. På pladsen skal alle eksterne komponenter tilsluttes Eksterne komponenter Eksterne komponenter er kontrolpanel, ventiler, motorventiler, tryktransmittere, tilluftstemperaturføler, temperaturføler for frostbeskyttelse af varmebatteri (hvis der er leveret vandvarmebatteri) og cirkulationspumpe (Systemair leverer ikke cirkulationspumpen). Der er ikke forbundet nogen eksterne komponenter i indkapslingerne, når anlægget leveres. Der er der klemmer i indkapslingen til tryktransmittere i kanaler ved trykstyret anlæg (VAV), for ventilmotorer, cirkulationspumpe, 11

12 indblæsningstemperaturføler og temperaturføler for frostbeskyttelse af varmebatteri (hvis der er leveret vandvarmebatteri), men de er ikke kablet og ikke monteret i indkapslingen. Betjeningspanelet med 10 m kabel er ikke forbundet med regulatoren i indkapslingen. Alle medleverede eksterne komponenter er pakket i en papkasse, der leveres sammen med aggregatet DVU køleanlæg DVU er en sektion i ventilationsaggregatet, og sektionen DVU indeholder et komplet køleanlæg, som er prøvekørt inden leveringen. Kølemidlet fordamper direkte i kølefladen, og køleydelsen kan reguleres trinløst mellem 10 og 100 %. Aggregatet leveres med HFC kølemidlet R 407C i kølekredsen. Internt i sektionen DVU er der et komplet kontrol og styresystem LMC251, der varetager alle kontrol og sikkerhedsfunktioner for køleanlægget samt omsætter et 0 10 volt signal og et startsignal fra en 3.parts styring (ventilationsanlæggets overordnede klimastyring) til at køleanlægget afleverer den rette efterspurgte køleydelse. Når der opstår behov for køling, kommer der et startsignal fra 3.parts styringen, og kølekompressoren starter herefter, når kølekravet overstiger 15 % (signalet er over 1,5 volt). Efter opstarten reguleres køleydelsen mellem 10 og 35 % af køleanlæggets hotgas ventil (HGV i illustrationen nedenfor) med kølekompressoren på frekvensomformerens laveste omdrejningstal. Over 35% kølekrav (over 3,5 volt styresignal) reguleres køleydelsen udelukkende ved tilpasning af omdrejningstallet på kompressoren med frekvensomformeren (FC i illustrationen nedenfor).ved faldende kølebehov med kompressoren på det laveste omdrejningstal indkobles hotgas ventilen igen, når behovet falder under 34%.Kølekompressoren afbrydes, når behovet bliver mindre end 10%. For at undgå udfald på højtryk, er der en kapacitetsbegrænsning indbygget i softwaren. Kapacitetsbegrænsningen styres af en tryktransmitter monteret på kølekredsens højtryksside (P i illustrationen nedenfor). Luftydelsen gennem henholdsvis kondensator batteriet i fraluften og fordamper batteriet i tilluften styres ikke af køleanlæggets komplette kontrol og styresystem LMC251, men det styres af 3.parts styringen ventilationsanlæggets overordnede klimastyring. Opstart og vedligehold på køleanlægget udføres af en certificeret kølemontør fra et anerkendt/certificeret/iso 9000 certifiseret virksomhed og denne kølemontør bør aftale med automatikteknikeren/brugeren, som programmerer og betjener ventilationsanlæggets overordnede klimastyring, at luftydelsen ikke bliver for stor og heller ikke for lille. Se afsnit i denne manual Fraluf t Tilluft CapRe Analog indgang Relæudgang Digitalindgang 3*400 VAC RS485 COM Relæudgang Analogindgang Relæudgang On/of Digital indgang Alarm Alarm udgang 12

13 Betjening På betjeningsenheden til det komplet kontrol og styresystem LMC251 er der to lysdioder, og hver lysdiode kan lyse og blinke grønt, orange eller rød. Under normale omstændigheder indikerer; grøn = alt er normalt orange = alternativ driftsform rød = alarm. LED Slukket Grønt blink Grøn Orange blink Orange Rød blink Rød Øverste Off signal fra 3. part.. On signal fra 3. part Nederste.... Kompressor aktiv.. Hotgas aktiv Alarm.. Prioriteten på farverne er: 1. Rød (højeste prioritet) 2. Rød Blink 3. Orange 4. Orange Blink 5. Grøn 6. Grøn Blink (Laveste prioritet) Baggrundsbelysning Baggrundsbelysningen bag skærmen i det komplette kontrol og styresystem LMC251 tænder automatisk når der drejes eller trykkes på drejeknappen. Et minut efter den sidste aktivering af drejeknappen vil baggrundslyset slukke. Når der er opstået en alarm vil baggrundsbelysningen blinke indtil alarmen bliver kvitteret Drejeknappen Kompressorstyringens styrepanel betjenes udelukkende med drejeknappen placeret til højre for displayet. Knappen har tre funktioner: 1.Drej med uret: Gå til næste menupunkt eller øge parameterværdi ved justering 2.Drej mod uret : Gå til forrige menupunkt eller mindske parameterværdi 3.Tryk: Vælg undermenu, påbegynd justering eller accepter ny værdi valg af menu Ved at dreje knappen skiftes menu. De menuer, som i displayet viser en pil nederst til højre har en undermenu. Undermenuen aktiveres ved at trykke én gang på knappen. Ved at dreje på knappen skiftes mellem undermenuens forskellige punkter. Undermenuen forlades ved at dreje frem eller tilbage indtil menu up vises. Tryk på knappen for at forlade undermenuen. 13

14 Justering af parametre Drej knappen indtil den ønskede parameter vises i displayet. Tryk på knappen og drej indtil den ønskede værdi vises. Tryk derefter endnu en gang på knappen for at acceptere den indstillede værdi. Parameterværdien vil blinke i displayet så længe der kan rettes i den Menu oversigt Menu oversigt kan ses i afsnit 12 Menu oversigt Hovedskærmbilledet Skærmbillede, når der ikke har været aktivitet på dreje/tryk knappen i 10 minutter. In: nnn% viser hvilket kapacitetsbehov der er efterspurgt dvs hvad 3.parts styringen efterspørger. Out: nnn% viser hvad denne regulator LMC251 reelt giver fra sig dvs efter kalkulationerne i regulatorens software Opsætning Denne menu indeholder en række undermenuer, der alle har noget med indstillinger af LMC251 at gøre Automatiske nulstillinger ved højtryksudfald Dette tal angiver det maximale antal automatiske nulstillinger af højtryksudfald, der må forekomme indenfor en time. Overskrides dette antal vil anlægget forblive slukket indtil højtryksalarmen bliver manuelt kvitteret Polaritet Alarm polaritet kan her sættes til Normal Åben eller Normal Lukket Varmgas ventilens åbningstid Denne indstiller varmgasventilens periodetid, der er fabriksindstillet på et antal sekunder, som er passende for, at temperaturen svinger meget lidt op og ned. Hvis man vælger en kortere periodetid opnås kun, at ventilen åbner og lukker mange flere gange uden at temperaturen ændres målbart mindre op og ned, men sliddet på ventilen bliver mærkbart større, og bør undgås Begrænser DeltaMax giver den maximalt tilladte ændring i %/sekund af aktuel kapacitet Service Denne menu viser software version samt 2 undermenuer Manuel Drift og drifttimer Manuel drift Efter at have aktiveret manuel drift af styringen, kan serviceteknikeren styre de enkelte relæ udgange manuelt, når der er startsignal fra 3.part styringen (startsignal er blot potentialfri forbindelse mellem terminal 3 og 4). Dette kan være relevant i forbindelse med funktionstest af nyligt udskiftede dele med videre. Hvis styringen ikke har været betjent i mere end 10 minutter, vil den de aktivere manuel drift Driftstimer Denne menu viser antallet af driftstimer for kompressoren og antal af tilkoblinger af varmgasventilen. Dette er vigtig information for vedligeholdsarbejdet. 14

15 Alarm Alarm Den aktuelle alarm med alarm nummer står her Alarm Log De seneste 15 alarmer bliver logget her og kan ikke slettes. Der er ikke tidsangivelse på de gemte alarmer Programændring i Danfoss frekvensomformeren I forhold til standardopsætningen fra Danfoss er der ændret i 2 menupunkter, fordi sikkerhedsfunktionerne i disse menuer er flyttet over i køleanlægsstyringen LMC251. I menupunkt 5 10 Klemme 18, digital indgang (start) skal værdien ændres fra 8 til 0. I menupunkt 5 12 Klemme 27, digital indgang (friløb inverteret) skal værdien ændres fra 2 til 0. Specielt for kompressor VTZ 121 i DVU 25 og DVU 30 samt for kompressor VTZ 086 i DVU 20 skal man i forhold til den ovennævnte standardopsætningen fra Danfoss yderligere også ændre værdien i menupunkt 1 90 til 2, og i menupunkt 1 93 Klemme 54 skal værdien ændres til 2. Normalt gemmer Danfoss frekvensomformeren de 2 ovennævnte ændringer af standardopsætningen fra Danfoss for tid og evighed, men hvis softwaren af en eller anden grund er stillet tilbage til den oprindelige standardopsætning, skal de ovennævnte 2 ændringer inddateres igen. Hvis ændringerne ikke er inddaterede korrekt, starter kompressoren slet ikke Vedligehold Vedligeholdelseseftersyn skal opfylde national og/eller lokal lovgivning. Eftersyn må kun udføres af en certificeret kølemontør, i henhold til Arbejdstilsynets regler om køle og varmepumpeanlæg, samt være tilknyttet en anerkendt/certificeret/iso 9000 certifiseret virksomhed. På den medleverede CD findes en komponentliste inklusiv relevante leverandør datablade. Luftydelse, køleydelse, mængde af kølemiddel DVU 10 DVU 15 DVU 20 DVU 25 DVU 30 DVU 40 Bredde i mm Højde i mm Længde i mm Vægt i kg El forsyning 3F, N, PE 3x400V, N, 3x400V, 3x400V, N, 3x400V, N, 3x400V, N, 3x400V, N, PE, 10A N, PE, 16A PE, 20A PE, 25A PE, 25A PE, 32A Nominel luftydelse, m3/s Mindste luftydelse, m3/s Test tryk for kølekreds, bar Kølemiddel R407C R407C R407C R407C R407C R407C Kølemiddel mængde i kg Køleydelse ved nominel luftydelse når: Udetemp. 28 C/50% r.h. Rumtemp. 25 C/50%r.H. Tilluft temp. 18 C/90%r.H kw 15.7 kw 23.3 kw 33.8 kw 36.7 kw 47.3 kw Nominel luftydelse = største luftydelse, hvor udetemperaturen er 28 ºC/50% r.h. og bliver nedkølet 10 ºC Køleydelse og el forbrug i kw for kompressoren. Data til energimærkning af bygninger med DVU anlæg Til den lovpligtige energimærkning (EMO) af bygninger, fremgår data for køleanlægget i tabellen nedenfor. 15

16 I tabellen nedenfor fremgår køleydelse og el forbrug ved henholdsvis minimum medium og maksimum omdrejningstal for kølekompressoren, når fordampningstemperaturen er 10 C og kondenseringstemperaturen er 50 C. Den maksimale køleydelse er oplyst ved den nominelle luftydelse, når tilluftydelse og fraluftydelse er lige store, samt udeluft er 28 C/50% r.h., rumluft er 25 C/50% r.h.og tilluft er 18 C/90% r.h. Køleydelse i kw/optaget el forbrug i kw og EER værdi alt ved nominel luftydelse DVU 10 DVU 15 DVU 20 DVU 25 DVU 30 DVU 40 Minimum 35 Hz 5.6/ / / / / / Medium 60 Hz 8.9/ / / / / / Maximum 90 Hz 11.1/ / / / * 36.7/ * 47.3/ *85 Hz Minimum køleydelsen er valgt ved kompressorens omdrejningstal på 35 Hz. For kompressorerne i DVU 10 og DVU 15 er 35 HZ laveste omdrejningstal. For kompressorerne i DVU 20, DVU 25, DVU 30 og DVU 40 er laveste omdrejningstal 30 Hz. Hvis køleydelsen skal være lavere end det, der svarer til omdrejningstallene ved henholdsvis 30 Hz eller 35 Hz, åbnes en varmgasventil, så køleydelsen reduceres til cirka 10 % af den maksimale ydelse ved 90 Hz. Hvis de aktuelle designbetingelser afviger fra dette, kan nøjagtige værdier for andre designbetingelser kalkuleres med beregningsprogrammet SystemairCAD. Hvis en kopi af en udskrift fra SystemairCAD ikke forefindes hos bygherre eller bruger, kan den skaffes hos Systemair A/S, Danmark El forbrug for ventilatorerne Køleanlægget DVU indgår i et ventilationsaggregat med ventilatorer, varmegenvinding og ofte også eftervarmeflade. Den energimæssige ydelse for dette er kalkuleret nøjagtigt af beregningsprogrammet SystemairCAD ved projekteringen. Der henvises derfor til denne beregning og udskriften fra denne beregning. Hvis en kopi af udskriften ikke forefindes hos bygherre eller bruger, kan den skaffes hos Systemair A/S, Danmark Mærkepladen Mærkepladen på køleanlægget er monteret inde i anlægget bag ved en af dørene på sektionen med kølekompressor. Nedenfor er vist et eksempel på en mærkeplade. DVU 40 Manufacturing year Serial Number: Refrigerant 407C 10,0 kg Compressor Danfoss VTZ171 Supply voltage 3*400 V + N + PE Running load ampere 31.5 A Main circuit breaker 35 A Short circuit level min 1,0 ka Short circuit level max 7,3 ka Max woring temperature 55 C Min working temperature 40 C Max working pressure 26 bar Testing pressure 28.6 bar 16

17 3.2.6 DVU C sektion med køleanlæg, der er udvidet med kølegenvinding DVU C sektionen ligner DVU sektionen med den markante forskel at kondensator batteriet på DVU C sektionen er placeret i luftstrømmen efter den roterende veksler med den fordel, at indsuget udeluft bliver afkølet via den roterende veksler, når temperaturen på fraluften er lavere end temperaturen på den indsugede udeluft. Når temperatur på det indsugede luft er sænket nogle grader før fordamper batteriet, skal kølekompressoren yde mindre, så kølekompressorens elforbrug reduceres. 17

18 4. Maskinens anvendelse, støj & vibrationer Maskinens anvendelses områder og tilsigtede brug Aggregatet anvendes til lufttransport og luftbehandling. Tilladt temperatur område fra 40 C og op til + 60 C Udelukkende til komfortventilation med luft, som ikke er stærkt korroderende for galvaniseret stål, kobber og aluminium 4.2 Utilsigtede brugs og anvendelses områder, som maskinen ikke må bruges til Aggregatet er Ikke til transport af eksplosionsfarlig luft med Ex klassifikation. Aggregatet må heller ikke placeres i Ex områder. Aggregater, der ikke er konstruerede til at stå på tage, må ikke placeres udenfor. Aggregater, der ikke er egnede til at stå udenfor, er aggregater uden tag, samt aggregater med automatik, hvor automatikindkapslingen er placeret uden på aggregatet. 4.3 Aggregat i drift Forskellen i lufttryk mellem omgivelser og aggregatets indre må ikke overstige 2000 Pa for DV 10 til og med størrelse DV 150, og 1500 Pa for DV 190 og DV 240. Når aggregatet er i drift, skal kanaler og anden afskærmning være monteret, så roterende ventilatorer ikke kan berøres. Alle inspektionsdøre skal være lukkede og låste. Sikkerhedsafskærmning skal være monteret korrekt og kontrolleres inden aggregatet startes op. 4.4 Vedligehold og reparation Procedurer for vedligeholdelse, reparation og bortskaffelse er beskrevet i vedligeholdelses og demonteringsvejledningen. Dog er de væsentlige sikkerheds og sundhedsrelaterede forhold nævnt i dette afsnit Afskærmning For at sikre personer mod personskader er aggregatet monteret med sikkerhedsafskærmninger. Sikkerhedsafskærmningerne varetages af lågerne. Der står mere om sikkerhedsafskærmningerne under afsnit 5 sikkerhedsforanstaltninger. Inden der udføres vedligeholdelsesarbejde eller reparationer på aggregatet, skal det være slukket på forsyningsadskilleren og forsyningsadskilleren skal være aflåst med hængelås Skarpe kanter Der kan forekomme skarpe kanter inde i aggregatet. For at undgå skader ved vedligeholdsarbejde og reparation, skal der anvendes skærefaste CE mærkede for håndtering af skarpe genstande, samt sikkerhedshjelm. Dette er beskrevet mere detaljeret i manualen om drift og vedligehold Filtre Ved udskiftning af filtre skal der anvendes egnet åndedrætsværn støvmasker. Dette er beskrevet mere detaljeret i vedligeholdelses og demonteringsvejledningen. 18

19 4.5 Bortskaffelse Procedurer for bortskaffelse af aggregatet er beskrevet detaljeret i vedligeholdelses og demonteringsvejledningen. Væsentlige sikkerheds og sundhedsrelaterede forhold er omtalt i dette afsnit DVU køleanlæg Bortskaffelse af DVU (køleanlægget) fordrer, at tømning af kølemiddel udføres af en certificeret kølemontør fra et anerkendt/certificeret/iso 9000 certifiseret virksomhed. Når tømningen er udført korrekt, kan bortskaffelse af køleanlægget udføres på samme måde, som resten af aggregatet Skarpe kanter Der kan forekomme skarpe kanter ved nedtagning af aggregaterne. For at undgå skader skal der anvendes skærefaste CE mærkede handsker for håndtering af skarpe genstande, samt sikkerhedshjelme ved nedtagning og bortskaffelse. Dette er beskrevet mere detaljeret i vedligeholdelses og demonteringsvejledningen. 4.6 Brug/betjening af maskinen Aggregater, som er udstyret med automatik, leveres sammen med en betjeningsvejledning, der både er trykt på papir, og betjeningsvejledningen er også på den medleverede CD. Denne brugermanual og den nævnte betjeningsvejledningen supplerer hinanden. 4.7 Måder, som maskinen ikke må anvendes på Maskinen må ikke anvendes i forbindelse med delvis færdige ventilationssystemer. Maskinen må dermed ikke anvendes til ventilation af byggepladsen inden aggregatet er afskærmet korrekt. 4.8 Støj og vibrationer Aggregatet støjer i nogle tilfælde mere end 70 DB. Såfremt der er behov for data om støj, kan de kalkuleres af SystemairCAD softwaren og rekvireres hos Systemair A/S, Danmark. 5. Beskyttelses og sikkerhedsforanstaltninger 5.1 Beskyttelsesforanstaltninger og supplerende beskyttelsesforanstaltninger Da der på maskinen er roterende dele, beskyttes maskinen sådan, at personer ikke utilsigtet kan komme til skade. Den del af maskinen, der vurderes at være en farekilde, er ventilatorerne. Under drift er ventilatorer til fare, og når el til ventilatorer afbrydes har de et efterløb på over 20 sekunder, så også afbrudte ventilatorer er til fare. Dette medfører, at der er monteret sikkerhedsanordning på alle låger. Andre bevægelige dele end ventilatorerne er spjæld med spjældmotor og roterende varmeveksler. Spjæld og roterende veksler bevæges imidlertid så langsomt, at det ikke stiller væsentligt krav til beskyttelsesforanstaltninger. Ved spjældmotor og roterende varmeveksler gøres der opmærksom på, at fingrene ikke må holdes på steder, hvor de kan komme i klemme. Dette er beskrevet mere detaljeret i vedligeholdelses og demonteringsvejledningen. 19

20 Ved service eller udskiftning af filtre skal der anvendes masker. 5.2 Nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, som brugeren skal foretage inden ibrugtagning Inden maskinen tages i brug skal det sikres, at beskyttelsesforanstaltninger er korrekt monterede Beskyttelses foranstaltningernes udformning Beskyttelsesforanstaltningerne består af afskærmning. Afskærmningen ligger i lågerne. Afskærmningen er bygget med en eller flere låse, og hver lås har et udvendigt håndtag, som hænger fast på afskærmningen, når afskærmningen er åben. Mindst ét håndtag på hver dør kan kun åbnes med et stykke værktøj. Når alle håndtagene på lågen er stillet i åben position kan den åbnes. Når afskærmningen lukkes og håndtaget drejes, blokeres håndtaget altid automatisk af den indbyggede fjeder drevne låse pal, så håndtaget ikke kan drejes for åbning igen uden at værktøjet anvendes til at udløse låsen. Ingen låger kan åbnes uden anvendelsen af værktøjet Programmering af frekvensomformere med afskærmning påmonteret. I nogle aggregater er der monteret en frekvensomformer ved siden af ventilatoren. Såfremt frekvensomformeren skal programmeres medens ventilatoren kører, kan det foretages via en forlængerenhed til betjeningspanelet. 5.3 Justering og vedligeholdelse på en sikker måde Justering og vedligeholdelse skal udføres medens maskinen er afbrudt. Afbrydelsen skal foretages ved at afbryde på forsyningsadskilleren. Forsyningsadskilleren skal aflåses med hængelås, medens der arbejdes på maskinen. Der skal anvendes skærefaste CE mærkede handsker for håndtering af skarpe genstande. Der skal bæres hjelm, når der arbejdes inde i aggregatet. 5.4 Beskyttelsesforanstaltninger, der skal træffes under justering og vedligehold Justering og vedligeholde skal udføres i henhold til vedligeholdelses og demonteringsvejledningen. 5.5 Udstyr vedrørende operatørens sikkerhed og sundhed Ved vedligeholdelse og lignende skal følgende anvendes: Skærefaste CE mærkede handsker for håndtering af skarpe genstande. Sikkerhedshjelm. Åndedrætsværn støvmaske ved udskiftning eller inspektion af filtrene. Hængelås til aflåsning af forsyningsadskilleren. 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339 DANVENT DV 10-240, TIME 10-40

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler Produktinformation - Udgave 6 VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler VEX240: 400-2350 m 3 /h VEX250: 700-3700 m 3 /h VEX260: 1100-5600 m 3 /h VEX270: 1300-9100 m 3 /h VEX280:

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109 Condair CP3 Dampbefugter Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 2560987 DK 1109 3 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Indledningsvis 4 1.2 Vedrørende denne driftsvejledning 4 2 Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere