Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV"

Transkript

1 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version

2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring 3. Beskrivelse af aggregaterne 4. Maskinens anvendelse, støj og vibrationer 5. Beskyttelses og sikkerhedsforanstaltninger 6. Elektrisk tilslutning 7. Rørtilslutninger/VVS 8. Medleveret dokumentation 9. Opstart 10. Afleveringsprotokol 11. DVU El diagram 12. Menuoversigt i DVU 13. Overensstemmelses erklæring kun for DVU (kølemaskine) 2

3 Indholdsfortegnelse 1. FABRIKANTOPLYSNINGER Fabrikant, leverandør data Maskinens betegnelse 8 2. OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING 9 3. BESKRIVELSE AF AGGREGATERNE Generel for alle typer aggregater Specifikt for de forskellige aggregat typer DV aggregater uden automatik TIME Leveret i flere sektioner Leveret samlet på konsol Eksterne komponenter DV aggregat med automatik leveret i flere sektioner Eksterne komponenter DV aggregat med automatik leveret samlet på konsol Eksterne komponenter DVU køleanlæg Betjening Baggrundsbelysning Drejeknappen valg af menu Justering af parametre Menu oversigt Hovedskærmbilledet Opsætning Automatiske nulstillinger ved højtryksudfald Polaritet Varmgas ventilens åbningstid Begrænser Service Manuel drift Driftstimer Alarm Alarm Alarm Log Programændring i Danfoss frekvensomformeren 15 3

4 Vedligehold Køleydelse og el forbrug i kw for kompressoren. Data til energimærkning af bygninger med DVU anlæg El forbrug for ventilatorerne Mærkepladen DVU C sektion med køleanlæg, der er udvidet med kølegenvinding MASKINENS ANVENDELSE, STØJ & VIBRATIONER Maskinens anvendelses områder og tilsigtede brug Utilsigtede brugs og anvendelses områder, som maskinen ikke må bruges til Aggregat i drift Vedligehold og reparation Afskærmning Skarpe kanter Filtre Bortskaffelse DVU køleanlæg Skarpe kanter Brug/betjening af maskinen Måder, som maskinen ikke må anvendes på Støj og vibrationer BESKYTTELSES OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Beskyttelsesforanstaltninger og supplerende beskyttelsesforanstaltninger Nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, som brugeren skal foretage inden ibrugtagning Beskyttelses foranstaltningernes udformning Programmering af frekvensomformere med afskærmning påmonteret Justering og vedligeholdelse på en sikker måde Beskyttelsesforanstaltninger, der skal træffes under justering og vedligehold Udstyr vedrørende operatørens sikkerhed og sundhed ELEKTRISK TILSLUTNING Beskrivelse 21 4

5 6.2 El diagrammer El diagrammer og en label på siden af tavle T1 i TIME aggregater El diagrammer til DV aggregater med automatik El diagrammer til DV aggregater med automatikkomponenter El tilslutning Nødvendig hovedforsyning til TIME aggregat (uden DVU sektion) Nødvendig hovedforsyning til DV aggregater med automatik Elektrisk tilslutning af komponenter & funktioner Fjernovervågning Kontrol af 6 aggregater med kun ét betjeningspanel via en repeater (forstærker) Kommunikation WEB master (TCP/IP Exoline) til PC og Androit telefon Forlænget drift og ekstern start/stop (for eksempel via bevægelsesfølere) Motorventil og reguleringsventil for varmebatteri Motorventil og reguleringsventil for kølebatteri DX køling Cirkulationspumpe, varme Brandfunktion Forberedt for eksternt brandsignal, som indikerer stop eller drift Forberedt for eksternt brandsignal stk. brandtermostater røgdetektor i fraluften Kommunikation med BMS/CTS systemer Kommunikation til BMS (CTS) system via MODBUS Kommunikation til BMS (CTS) system via MODBUS RTU på TCP/IP Kommunikation til BMS (CTS) system via LON Kommunikation til BMS (CTS) system via LON inklusiv en repeater Kommunikation til BMS (CTS) system via BACnet Kommunikation til BMS (CTS) system via Trend E tool program El varmeflade Kontrol af varmeydelsen med 0 10 V signal fra Systemair regulator Kontrol af varmeydelsen fra regulator, som ikke er en Systemair regulator Hastighedsregulering af ventilatorer Time automatik EC motorer DV automatik Frekvensomformere Frekvensomformere Tryktransmittere Luftmængde Lufttryk Luftmængde er afhængig af CO 2 koncentration Fugtighedsafhængig luftmængde El indkapsling Integrerede el indkapslingr TIME Integreret el indkapsling DV automatik El indkapsling placeret på aggregatet DV automatik. 26 5

6 Temperaturfølere Spjældmotorer Filtervagter Rumfølere Frostbeskyttelse Betjeningspanel Kølegenvinding Natkøling Alarm signal Varmegenvinding Frostbeskyttelse pladeveksler RØRTILSLUTNINGER/VVS Beskrivelse Rørtilslutninger/VVS Mulighed for at trække komponenter ud Rørtilslutning til batterier Varmebatterier Kølebatterier Bæringer til ventiler, cirkulationspumpe og rørsystem Tilslutning af rør til varmebatteri tilslutning af rør til kølebatteri for kølet vand Ventilmotor og ventil til opvarmning Ventilmotor og ventil til køling Bortledning af kondensvand Afløb fra pladeveksler Afløb fra kølebatteri MEDLEVERET DOKUMENTATION På papir DV aggregat uden regulator TIME og DV aggregat med regulator Elektronisk OPSTART Checkliste, relevante værdier Checkliste før opstart 32 6

7 9.1.2 Tænd for strømmen Indtast relevante værdier i regulatoren AFLEVERINGSPROTOKOL DVU EL DIAGRAM MENU OVERSIGT FOR INTERN STYRING I DVU OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING KUN FOR DVU (KØLEMASKINE) 35 7

8 1. Fabrikantoplysninger 1.1 Fabrikant, leverandør data Denne brugermanual gælder for alle ventilationsaggregater leveret af Systemair A/S. Fabrikant og leverandør data: Systemair A/S Ved Milepælen Hasselager Dokumentationsansvarlig: Ulf Bang 1.2 Maskinens betegnelse Manualen gælder alle ventilationsaggregater fra Systemair ved navn Danvent DV og Danvent TIME aggregater. 8

9 2. Overensstemmelses erklæring Fabrikanten Systemair A/S Ved Milepælen Hasselager Erklærer hermed at ventilationsaggregaterne af følgende typer: DANVENT DV leveret uden automatik. DANVENT DV leveret med automatik. TIME Er produceret og leveret i overensstemmelse med følgende direktiver: Maskindirektivet EMC - direktivet Lavspændingsdirektivet Trykbærende udstyr 2006/42/EF 2004/108/EF 2006/95/EF 97/23/EF Erklæringen er kun gældende såfremt installationen af aggregatet er udført i overensstemmelse med de medleverede instruktioner. Hvis der fortages ændringer af aggregatet overtager installatøren ansvaret for CE mærkning og dokumentation. Hasselager

10 3. Beskrivelse af aggregaterne 3.1 Generel for alle typer aggregater Alle ventilationsaggregater er CE mærkede og leveres som maskiner. Såfremt køber ombygger eller monterer komponenter i eller på maskinen, skal køber selv stå for ny CE mærkning. Dette gælder også i de tilfælde, hvor aggregatet er købt uden automatik og automatikken derefter bliver installeret på pladsen. For at sikre de bedst mulige betingelser for kunden leveres alle aggregater med følgende dokumentation: Transport og installationsmanual. Udskrevet på papir og leveret sammen med aggregatet Brugermanual. Udskrevet på papir og leveres sammen med aggregatet Manual om service samt Betjeningsvejledning om den eventuelt indbyggede E28 styring. Begge udskrevet på papir og leveres sammen med aggregatet Ovennævnte manualer, en afleveringsprotokol og datablade om komponenter medleveres sammen med aggregatet på en DVD. 3.2 Specifikt for de forskellige aggregat typer DV aggregater uden automatik DV aggregater uden automatik er ventilationsaggregater uden intelligent regulator og automatikkomponenter. Aggregatet kan dog være leveret med forskellige elektriske komponenter, som ventilatormotorer og motor til at trække rotoren rundt samt en regulerings og kontrolenhed for rotoren. Der er dog ingen komponenter, der har forbindelse med nogen form for intelligent regulator. Da maskinerne leveres CE mærkede gøres der hermed ekstra opmærksom på, at maskinen skal have ny CE mærkning ved påbygning af automatik eller ved andre ombygninger af maskinen TIME TIME er ventilationsaggregater med integreret automatik. De 2 indkapslinger er monteret i ventilatorsektionerne bag ved inspektionsdørene. De 2 regulatorer Systemair E28 2 port udvidet med Systemair E15 er monteret i indkapsling 1 og indkapsling 2, og alle elektriske forbindelser mellem indkapslingerne og komponenterne i aggregatet bliver monteret på fabrikken. Automatiksystemet bliver konfigureret i henhold til ordrespecifikationen for at sikre en fejlfri og enkel opstart på pladsen. Aggregatet afprøves på fabrikken og alle funktioner bliver bekræftet med en fejlfri sluttest Leveret i flere sektioner Efter sluttesten deles aggregatet i de på forhånd aftalte sektioner for at lette transporten. Efter aggregatet igen er samlet på pladsen og kabler er trukket via de forberedte føringsveje, skal kablerne genmonteres i de nummererede klemrækker. Endvidere skal alle eksterne komponenter tilsluttes på pladsen Leveret samlet på konsol Aggregater leveret samlet på konsol skal kun tilsluttes forsynings kabel, samt kabler til alle eksterne komponenter på pladsen. Alle interne forbindelser er forbundet fra fabrikken Eksterne komponenter Eksterne komponenter er kontrolpanel, ventiler, motorventiler, tryktransmittere, tilluftstemperaturføler, temperaturføler for frostbeskyttelse af varmebatteri (hvis der er leveret vandvarmebatteri) og cirkulationspumpe (Systemair leverer ikke cirkulationspumpen). Der er ikke forbundet nogen eksterne komponenter i indkapslingerne, når anlægget leveres. Der er der klemmer i indkapslingen til tryktransmittere i kanaler ved trykstyret anlæg (VAV), for ventilmotorer, cirkulationspumpe, 10

11 indblæsningstemperaturføler og temperaturføler for frostbeskyttelse af varmebatteri (hvis der er leveret vandvarmebatteri), men de er ikke kablet og ikke monteret i indkapslingen. Kontrolpanelet med 10 m kabel er ikke forbundet med regulatoren i indkapslingen. Alle medleverede eksterne komponenter er pakket i en papkasse, der leveres sammen med aggregatet. Føringsvejen til eksterne komponenter, forsyningskabler og andet foregår via kabeludgang i bunden af sektionen med tilluftsventilatoren. Alle eksterne komponenter skal monteres i indkapslingen, der er placeret i sektionen ved tilluftsventilatoren DV aggregat med automatik leveret i flere sektioner DV aggregater med integreret automatik og indkapslingen ovenpå aggregatet eller på fronten af aggregatet alt efter aggregatets størrelse. De 2 regulatorer Systemair E28 2 port, som er udvidet med Systemair E28 begge Systemair E28 er monteret i indkapslingen, og alle forbindelser mellem indkapslingen og komponenterne inde i aggregatet er monteret. Automatiksystemet bliver konfigureret i henhold til ordrespecifikationen for at sikre en fejlfri og enkel opstart på pladsen. Aggregatet afprøves på fabrikken og alle funktioner bliver bekræftet med en fejlfri sluttest. Efter sluttesten deles aggregatet i sektioner for at lette transporten, og efter at aggregatet igen er samlet på pladsen, skal kabler med de præmonterede stik genmonteres i de nummererede klemrækker. Føringsveje til de elektriske forbindelser mellem sektionerne er forberedte via stripsholdere og tilhørende strips. Til at skjule forbindelserne mellem sektionerne er der monteret kabelafdækninger på aggregatet. Afdækningerne er tilpassede fra fabrikken, og de skal afmonteres under samling af aggregatet på pladsen. Derefter skal de monteres igen. Forsyningskabel skal monteres i automatsikringer, som hører til henholdsvis ventilatorer og DVU køleanlæg. På pladsen skal alle eksterne komponenter tilsluttes Eksterne komponenter Eksterne komponenter er betjeningspanel, ventiler, motorventiler, tryktransmittere, tilluftstemperaturføler, temperaturføler for frostbeskyttelse af varmebatteri (hvis der er leveret vandvarmebatteri) og cirkulationspumpe (Systemair leverer ikke cirkulationspumpen). Der er ikke forbundet nogen eksterne komponenter i indkapslingerne, når anlægget leveres. Der er der klemmer i indkapslingen til tryktransmittere i kanaler ved trykstyret anlæg (VAV), for ventilmotorer, cirkulationspumpe, indblæsningstemperaturføler og temperaturføler for frostbeskyttelse af varmebatteri (hvis der er leveret vandvarmebatteri), men de er ikke kablet og ikke monteret i indkapslingen. Betjeningspanelet med 10 m kabel er ikke forbundet med regulatoren i indkapslingen. Alle medleverede eksterne komponenter er pakket i en papkasse, der leveres sammen med aggregatet DV aggregat med automatik leveret samlet på konsol DV aggregater med integreret automatik og indkapslingen monteret inde i aggregatet. Indkapslingen er altid indbygget ved siden at varmeveksleren på den varme side. De 2 regulatorer Systemair E28 2 port, som er udvidet med Systemair E28 begge Systemair E28 er monteret i indkapslingen, og alle forbindelser mellem indkapslingen og komponenterne inde i aggregatet er monteret. Automatiksystemet bliver konfigureret i henhold til ordrespecifikationen for at sikre en fejlfri og enkel opstart på pladsen. Aggregatet afprøves på fabrikken og alle funktioner bliver bekræftet med en fejlfri sluttest. Aggregatet leveres samlet på konsol. Forsyningskabel skal monteres i automatsikringer, som hører til henholdsvis ventilatorer og DVU køleanlæg. På pladsen skal alle eksterne komponenter tilsluttes Eksterne komponenter Eksterne komponenter er kontrolpanel, ventiler, motorventiler, tryktransmittere, tilluftstemperaturføler, temperaturføler for frostbeskyttelse af varmebatteri (hvis der er leveret vandvarmebatteri) og cirkulationspumpe (Systemair leverer ikke cirkulationspumpen). Der er ikke forbundet nogen eksterne komponenter i indkapslingerne, når anlægget leveres. Der er der klemmer i indkapslingen til tryktransmittere i kanaler ved trykstyret anlæg (VAV), for ventilmotorer, cirkulationspumpe, 11

12 indblæsningstemperaturføler og temperaturføler for frostbeskyttelse af varmebatteri (hvis der er leveret vandvarmebatteri), men de er ikke kablet og ikke monteret i indkapslingen. Betjeningspanelet med 10 m kabel er ikke forbundet med regulatoren i indkapslingen. Alle medleverede eksterne komponenter er pakket i en papkasse, der leveres sammen med aggregatet DVU køleanlæg DVU er en sektion i ventilationsaggregatet, og sektionen DVU indeholder et komplet køleanlæg, som er prøvekørt inden leveringen. Kølemidlet fordamper direkte i kølefladen, og køleydelsen kan reguleres trinløst mellem 10 og 100 %. Aggregatet leveres med HFC kølemidlet R 407C i kølekredsen. Internt i sektionen DVU er der et komplet kontrol og styresystem LMC251, der varetager alle kontrol og sikkerhedsfunktioner for køleanlægget samt omsætter et 0 10 volt signal og et startsignal fra en 3.parts styring (ventilationsanlæggets overordnede klimastyring) til at køleanlægget afleverer den rette efterspurgte køleydelse. Når der opstår behov for køling, kommer der et startsignal fra 3.parts styringen, og kølekompressoren starter herefter, når kølekravet overstiger 15 % (signalet er over 1,5 volt). Efter opstarten reguleres køleydelsen mellem 10 og 35 % af køleanlæggets hotgas ventil (HGV i illustrationen nedenfor) med kølekompressoren på frekvensomformerens laveste omdrejningstal. Over 35% kølekrav (over 3,5 volt styresignal) reguleres køleydelsen udelukkende ved tilpasning af omdrejningstallet på kompressoren med frekvensomformeren (FC i illustrationen nedenfor).ved faldende kølebehov med kompressoren på det laveste omdrejningstal indkobles hotgas ventilen igen, når behovet falder under 34%.Kølekompressoren afbrydes, når behovet bliver mindre end 10%. For at undgå udfald på højtryk, er der en kapacitetsbegrænsning indbygget i softwaren. Kapacitetsbegrænsningen styres af en tryktransmitter monteret på kølekredsens højtryksside (P i illustrationen nedenfor). Luftydelsen gennem henholdsvis kondensator batteriet i fraluften og fordamper batteriet i tilluften styres ikke af køleanlæggets komplette kontrol og styresystem LMC251, men det styres af 3.parts styringen ventilationsanlæggets overordnede klimastyring. Opstart og vedligehold på køleanlægget udføres af en certificeret kølemontør fra et anerkendt/certificeret/iso 9000 certifiseret virksomhed og denne kølemontør bør aftale med automatikteknikeren/brugeren, som programmerer og betjener ventilationsanlæggets overordnede klimastyring, at luftydelsen ikke bliver for stor og heller ikke for lille. Se afsnit i denne manual Fraluf t Tilluft CapRe Analog indgang Relæudgang Digitalindgang 3*400 VAC RS485 COM Relæudgang Analogindgang Relæudgang On/of Digital indgang Alarm Alarm udgang 12

13 Betjening På betjeningsenheden til det komplet kontrol og styresystem LMC251 er der to lysdioder, og hver lysdiode kan lyse og blinke grønt, orange eller rød. Under normale omstændigheder indikerer; grøn = alt er normalt orange = alternativ driftsform rød = alarm. LED Slukket Grønt blink Grøn Orange blink Orange Rød blink Rød Øverste Off signal fra 3. part.. On signal fra 3. part Nederste.... Kompressor aktiv.. Hotgas aktiv Alarm.. Prioriteten på farverne er: 1. Rød (højeste prioritet) 2. Rød Blink 3. Orange 4. Orange Blink 5. Grøn 6. Grøn Blink (Laveste prioritet) Baggrundsbelysning Baggrundsbelysningen bag skærmen i det komplette kontrol og styresystem LMC251 tænder automatisk når der drejes eller trykkes på drejeknappen. Et minut efter den sidste aktivering af drejeknappen vil baggrundslyset slukke. Når der er opstået en alarm vil baggrundsbelysningen blinke indtil alarmen bliver kvitteret Drejeknappen Kompressorstyringens styrepanel betjenes udelukkende med drejeknappen placeret til højre for displayet. Knappen har tre funktioner: 1.Drej med uret: Gå til næste menupunkt eller øge parameterværdi ved justering 2.Drej mod uret : Gå til forrige menupunkt eller mindske parameterværdi 3.Tryk: Vælg undermenu, påbegynd justering eller accepter ny værdi valg af menu Ved at dreje knappen skiftes menu. De menuer, som i displayet viser en pil nederst til højre har en undermenu. Undermenuen aktiveres ved at trykke én gang på knappen. Ved at dreje på knappen skiftes mellem undermenuens forskellige punkter. Undermenuen forlades ved at dreje frem eller tilbage indtil menu up vises. Tryk på knappen for at forlade undermenuen. 13

14 Justering af parametre Drej knappen indtil den ønskede parameter vises i displayet. Tryk på knappen og drej indtil den ønskede værdi vises. Tryk derefter endnu en gang på knappen for at acceptere den indstillede værdi. Parameterværdien vil blinke i displayet så længe der kan rettes i den Menu oversigt Menu oversigt kan ses i afsnit 12 Menu oversigt Hovedskærmbilledet Skærmbillede, når der ikke har været aktivitet på dreje/tryk knappen i 10 minutter. In: nnn% viser hvilket kapacitetsbehov der er efterspurgt dvs hvad 3.parts styringen efterspørger. Out: nnn% viser hvad denne regulator LMC251 reelt giver fra sig dvs efter kalkulationerne i regulatorens software Opsætning Denne menu indeholder en række undermenuer, der alle har noget med indstillinger af LMC251 at gøre Automatiske nulstillinger ved højtryksudfald Dette tal angiver det maximale antal automatiske nulstillinger af højtryksudfald, der må forekomme indenfor en time. Overskrides dette antal vil anlægget forblive slukket indtil højtryksalarmen bliver manuelt kvitteret Polaritet Alarm polaritet kan her sættes til Normal Åben eller Normal Lukket Varmgas ventilens åbningstid Denne indstiller varmgasventilens periodetid, der er fabriksindstillet på et antal sekunder, som er passende for, at temperaturen svinger meget lidt op og ned. Hvis man vælger en kortere periodetid opnås kun, at ventilen åbner og lukker mange flere gange uden at temperaturen ændres målbart mindre op og ned, men sliddet på ventilen bliver mærkbart større, og bør undgås Begrænser DeltaMax giver den maximalt tilladte ændring i %/sekund af aktuel kapacitet Service Denne menu viser software version samt 2 undermenuer Manuel Drift og drifttimer Manuel drift Efter at have aktiveret manuel drift af styringen, kan serviceteknikeren styre de enkelte relæ udgange manuelt, når der er startsignal fra 3.part styringen (startsignal er blot potentialfri forbindelse mellem terminal 3 og 4). Dette kan være relevant i forbindelse med funktionstest af nyligt udskiftede dele med videre. Hvis styringen ikke har været betjent i mere end 10 minutter, vil den de aktivere manuel drift Driftstimer Denne menu viser antallet af driftstimer for kompressoren og antal af tilkoblinger af varmgasventilen. Dette er vigtig information for vedligeholdsarbejdet. 14

15 Alarm Alarm Den aktuelle alarm med alarm nummer står her Alarm Log De seneste 15 alarmer bliver logget her og kan ikke slettes. Der er ikke tidsangivelse på de gemte alarmer Programændring i Danfoss frekvensomformeren I forhold til standardopsætningen fra Danfoss er der ændret i 2 menupunkter, fordi sikkerhedsfunktionerne i disse menuer er flyttet over i køleanlægsstyringen LMC251. I menupunkt 5 10 Klemme 18, digital indgang (start) skal værdien ændres fra 8 til 0. I menupunkt 5 12 Klemme 27, digital indgang (friløb inverteret) skal værdien ændres fra 2 til 0. Specielt for kompressor VTZ 121 i DVU 25 og DVU 30 samt for kompressor VTZ 086 i DVU 20 skal man i forhold til den ovennævnte standardopsætningen fra Danfoss yderligere også ændre værdien i menupunkt 1 90 til 2, og i menupunkt 1 93 Klemme 54 skal værdien ændres til 2. Normalt gemmer Danfoss frekvensomformeren de 2 ovennævnte ændringer af standardopsætningen fra Danfoss for tid og evighed, men hvis softwaren af en eller anden grund er stillet tilbage til den oprindelige standardopsætning, skal de ovennævnte 2 ændringer inddateres igen. Hvis ændringerne ikke er inddaterede korrekt, starter kompressoren slet ikke Vedligehold Vedligeholdelseseftersyn skal opfylde national og/eller lokal lovgivning. Eftersyn må kun udføres af en certificeret kølemontør, i henhold til Arbejdstilsynets regler om køle og varmepumpeanlæg, samt være tilknyttet en anerkendt/certificeret/iso 9000 certifiseret virksomhed. På den medleverede CD findes en komponentliste inklusiv relevante leverandør datablade. Luftydelse, køleydelse, mængde af kølemiddel DVU 10 DVU 15 DVU 20 DVU 25 DVU 30 DVU 40 Bredde i mm Højde i mm Længde i mm Vægt i kg El forsyning 3F, N, PE 3x400V, N, 3x400V, 3x400V, N, 3x400V, N, 3x400V, N, 3x400V, N, PE, 10A N, PE, 16A PE, 20A PE, 25A PE, 25A PE, 32A Nominel luftydelse, m3/s Mindste luftydelse, m3/s Test tryk for kølekreds, bar Kølemiddel R407C R407C R407C R407C R407C R407C Kølemiddel mængde i kg Køleydelse ved nominel luftydelse når: Udetemp. 28 C/50% r.h. Rumtemp. 25 C/50%r.H. Tilluft temp. 18 C/90%r.H kw 15.7 kw 23.3 kw 33.8 kw 36.7 kw 47.3 kw Nominel luftydelse = største luftydelse, hvor udetemperaturen er 28 ºC/50% r.h. og bliver nedkølet 10 ºC Køleydelse og el forbrug i kw for kompressoren. Data til energimærkning af bygninger med DVU anlæg Til den lovpligtige energimærkning (EMO) af bygninger, fremgår data for køleanlægget i tabellen nedenfor. 15

16 I tabellen nedenfor fremgår køleydelse og el forbrug ved henholdsvis minimum medium og maksimum omdrejningstal for kølekompressoren, når fordampningstemperaturen er 10 C og kondenseringstemperaturen er 50 C. Den maksimale køleydelse er oplyst ved den nominelle luftydelse, når tilluftydelse og fraluftydelse er lige store, samt udeluft er 28 C/50% r.h., rumluft er 25 C/50% r.h.og tilluft er 18 C/90% r.h. Køleydelse i kw/optaget el forbrug i kw og EER værdi alt ved nominel luftydelse DVU 10 DVU 15 DVU 20 DVU 25 DVU 30 DVU 40 Minimum 35 Hz 5.6/ / / / / / Medium 60 Hz 8.9/ / / / / / Maximum 90 Hz 11.1/ / / / * 36.7/ * 47.3/ *85 Hz Minimum køleydelsen er valgt ved kompressorens omdrejningstal på 35 Hz. For kompressorerne i DVU 10 og DVU 15 er 35 HZ laveste omdrejningstal. For kompressorerne i DVU 20, DVU 25, DVU 30 og DVU 40 er laveste omdrejningstal 30 Hz. Hvis køleydelsen skal være lavere end det, der svarer til omdrejningstallene ved henholdsvis 30 Hz eller 35 Hz, åbnes en varmgasventil, så køleydelsen reduceres til cirka 10 % af den maksimale ydelse ved 90 Hz. Hvis de aktuelle designbetingelser afviger fra dette, kan nøjagtige værdier for andre designbetingelser kalkuleres med beregningsprogrammet SystemairCAD. Hvis en kopi af en udskrift fra SystemairCAD ikke forefindes hos bygherre eller bruger, kan den skaffes hos Systemair A/S, Danmark El forbrug for ventilatorerne Køleanlægget DVU indgår i et ventilationsaggregat med ventilatorer, varmegenvinding og ofte også eftervarmeflade. Den energimæssige ydelse for dette er kalkuleret nøjagtigt af beregningsprogrammet SystemairCAD ved projekteringen. Der henvises derfor til denne beregning og udskriften fra denne beregning. Hvis en kopi af udskriften ikke forefindes hos bygherre eller bruger, kan den skaffes hos Systemair A/S, Danmark Mærkepladen Mærkepladen på køleanlægget er monteret inde i anlægget bag ved en af dørene på sektionen med kølekompressor. Nedenfor er vist et eksempel på en mærkeplade. DVU 40 Manufacturing year Serial Number: Refrigerant 407C 10,0 kg Compressor Danfoss VTZ171 Supply voltage 3*400 V + N + PE Running load ampere 31.5 A Main circuit breaker 35 A Short circuit level min 1,0 ka Short circuit level max 7,3 ka Max woring temperature 55 C Min working temperature 40 C Max working pressure 26 bar Testing pressure 28.6 bar 16

17 3.2.6 DVU C sektion med køleanlæg, der er udvidet med kølegenvinding DVU C sektionen ligner DVU sektionen med den markante forskel at kondensator batteriet på DVU C sektionen er placeret i luftstrømmen efter den roterende veksler med den fordel, at indsuget udeluft bliver afkølet via den roterende veksler, når temperaturen på fraluften er lavere end temperaturen på den indsugede udeluft. Når temperatur på det indsugede luft er sænket nogle grader før fordamper batteriet, skal kølekompressoren yde mindre, så kølekompressorens elforbrug reduceres. 17

18 4. Maskinens anvendelse, støj & vibrationer Maskinens anvendelses områder og tilsigtede brug Aggregatet anvendes til lufttransport og luftbehandling. Tilladt temperatur område fra 40 C og op til + 60 C Udelukkende til komfortventilation med luft, som ikke er stærkt korroderende for galvaniseret stål, kobber og aluminium 4.2 Utilsigtede brugs og anvendelses områder, som maskinen ikke må bruges til Aggregatet er Ikke til transport af eksplosionsfarlig luft med Ex klassifikation. Aggregatet må heller ikke placeres i Ex områder. Aggregater, der ikke er konstruerede til at stå på tage, må ikke placeres udenfor. Aggregater, der ikke er egnede til at stå udenfor, er aggregater uden tag, samt aggregater med automatik, hvor automatikindkapslingen er placeret uden på aggregatet. 4.3 Aggregat i drift Forskellen i lufttryk mellem omgivelser og aggregatets indre må ikke overstige 2000 Pa for DV 10 til og med størrelse DV 150, og 1500 Pa for DV 190 og DV 240. Når aggregatet er i drift, skal kanaler og anden afskærmning være monteret, så roterende ventilatorer ikke kan berøres. Alle inspektionsdøre skal være lukkede og låste. Sikkerhedsafskærmning skal være monteret korrekt og kontrolleres inden aggregatet startes op. 4.4 Vedligehold og reparation Procedurer for vedligeholdelse, reparation og bortskaffelse er beskrevet i vedligeholdelses og demonteringsvejledningen. Dog er de væsentlige sikkerheds og sundhedsrelaterede forhold nævnt i dette afsnit Afskærmning For at sikre personer mod personskader er aggregatet monteret med sikkerhedsafskærmninger. Sikkerhedsafskærmningerne varetages af lågerne. Der står mere om sikkerhedsafskærmningerne under afsnit 5 sikkerhedsforanstaltninger. Inden der udføres vedligeholdelsesarbejde eller reparationer på aggregatet, skal det være slukket på forsyningsadskilleren og forsyningsadskilleren skal være aflåst med hængelås Skarpe kanter Der kan forekomme skarpe kanter inde i aggregatet. For at undgå skader ved vedligeholdsarbejde og reparation, skal der anvendes skærefaste CE mærkede for håndtering af skarpe genstande, samt sikkerhedshjelm. Dette er beskrevet mere detaljeret i manualen om drift og vedligehold Filtre Ved udskiftning af filtre skal der anvendes egnet åndedrætsværn støvmasker. Dette er beskrevet mere detaljeret i vedligeholdelses og demonteringsvejledningen. 18

19 4.5 Bortskaffelse Procedurer for bortskaffelse af aggregatet er beskrevet detaljeret i vedligeholdelses og demonteringsvejledningen. Væsentlige sikkerheds og sundhedsrelaterede forhold er omtalt i dette afsnit DVU køleanlæg Bortskaffelse af DVU (køleanlægget) fordrer, at tømning af kølemiddel udføres af en certificeret kølemontør fra et anerkendt/certificeret/iso 9000 certifiseret virksomhed. Når tømningen er udført korrekt, kan bortskaffelse af køleanlægget udføres på samme måde, som resten af aggregatet Skarpe kanter Der kan forekomme skarpe kanter ved nedtagning af aggregaterne. For at undgå skader skal der anvendes skærefaste CE mærkede handsker for håndtering af skarpe genstande, samt sikkerhedshjelme ved nedtagning og bortskaffelse. Dette er beskrevet mere detaljeret i vedligeholdelses og demonteringsvejledningen. 4.6 Brug/betjening af maskinen Aggregater, som er udstyret med automatik, leveres sammen med en betjeningsvejledning, der både er trykt på papir, og betjeningsvejledningen er også på den medleverede CD. Denne brugermanual og den nævnte betjeningsvejledningen supplerer hinanden. 4.7 Måder, som maskinen ikke må anvendes på Maskinen må ikke anvendes i forbindelse med delvis færdige ventilationssystemer. Maskinen må dermed ikke anvendes til ventilation af byggepladsen inden aggregatet er afskærmet korrekt. 4.8 Støj og vibrationer Aggregatet støjer i nogle tilfælde mere end 70 DB. Såfremt der er behov for data om støj, kan de kalkuleres af SystemairCAD softwaren og rekvireres hos Systemair A/S, Danmark. 5. Beskyttelses og sikkerhedsforanstaltninger 5.1 Beskyttelsesforanstaltninger og supplerende beskyttelsesforanstaltninger Da der på maskinen er roterende dele, beskyttes maskinen sådan, at personer ikke utilsigtet kan komme til skade. Den del af maskinen, der vurderes at være en farekilde, er ventilatorerne. Under drift er ventilatorer til fare, og når el til ventilatorer afbrydes har de et efterløb på over 20 sekunder, så også afbrudte ventilatorer er til fare. Dette medfører, at der er monteret sikkerhedsanordning på alle låger. Andre bevægelige dele end ventilatorerne er spjæld med spjældmotor og roterende varmeveksler. Spjæld og roterende veksler bevæges imidlertid så langsomt, at det ikke stiller væsentligt krav til beskyttelsesforanstaltninger. Ved spjældmotor og roterende varmeveksler gøres der opmærksom på, at fingrene ikke må holdes på steder, hvor de kan komme i klemme. Dette er beskrevet mere detaljeret i vedligeholdelses og demonteringsvejledningen. 19

20 Ved service eller udskiftning af filtre skal der anvendes masker. 5.2 Nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, som brugeren skal foretage inden ibrugtagning Inden maskinen tages i brug skal det sikres, at beskyttelsesforanstaltninger er korrekt monterede Beskyttelses foranstaltningernes udformning Beskyttelsesforanstaltningerne består af afskærmning. Afskærmningen ligger i lågerne. Afskærmningen er bygget med en eller flere låse, og hver lås har et udvendigt håndtag, som hænger fast på afskærmningen, når afskærmningen er åben. Mindst ét håndtag på hver dør kan kun åbnes med et stykke værktøj. Når alle håndtagene på lågen er stillet i åben position kan den åbnes. Når afskærmningen lukkes og håndtaget drejes, blokeres håndtaget altid automatisk af den indbyggede fjeder drevne låse pal, så håndtaget ikke kan drejes for åbning igen uden at værktøjet anvendes til at udløse låsen. Ingen låger kan åbnes uden anvendelsen af værktøjet Programmering af frekvensomformere med afskærmning påmonteret. I nogle aggregater er der monteret en frekvensomformer ved siden af ventilatoren. Såfremt frekvensomformeren skal programmeres medens ventilatoren kører, kan det foretages via en forlængerenhed til betjeningspanelet. 5.3 Justering og vedligeholdelse på en sikker måde Justering og vedligeholdelse skal udføres medens maskinen er afbrudt. Afbrydelsen skal foretages ved at afbryde på forsyningsadskilleren. Forsyningsadskilleren skal aflåses med hængelås, medens der arbejdes på maskinen. Der skal anvendes skærefaste CE mærkede handsker for håndtering af skarpe genstande. Der skal bæres hjelm, når der arbejdes inde i aggregatet. 5.4 Beskyttelsesforanstaltninger, der skal træffes under justering og vedligehold Justering og vedligeholde skal udføres i henhold til vedligeholdelses og demonteringsvejledningen. 5.5 Udstyr vedrørende operatørens sikkerhed og sundhed Ved vedligeholdelse og lignende skal følgende anvendes: Skærefaste CE mærkede handsker for håndtering af skarpe genstande. Sikkerhedshjelm. Åndedrætsværn støvmaske ved udskiftning eller inspektion af filtrene. Hængelås til aflåsning af forsyningsadskilleren. 20

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.06 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

Installation, Vedligehold & Betjening. DV Cooler. Type DVU

Installation, Vedligehold & Betjening. DV Cooler. Type DVU Installation, Vedligehold & Betjening DV Cooler Type DVU Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring............ 3. Sektionen DVU med indbygget køleanlæg funktionsprincip for køleanlægget......... 4.

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 2

Oversigt for aggregat nr. 2 - Produktvalgsprogram 22-02-203 SystemairCD - Version C203-0.04.C3 Side 3 ggregat: Danvent DV TIME 0 Tilbudsnummer: 302374 Oversigt for aggregat nr. 2 ggregatstørrelse ggregatbredde Vægt 0 970 604 mm kg

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification.

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification. Udbudstekst Projekt navn: Eksempel med aggregat type DV Projekt adresse: Bygning A1, Lavenergivej 1, Sparekøbing Aggregat nummer: 1 Kontaktperson hos firmaet, som udsteder udbuddet: M.Petersen, Projektchef

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TIME ec Ventilationsaggregater TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 0.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren. Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-10.05.D7 17-10-2014 Danvent DV TIME 15 Projekt Skolevent Anlæg 5 klasser / Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Uden automatik DK Brugsanvisning Version 2.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Brugsanvisning til DV med automatik

Brugsanvisning til DV med automatik Brugsanvisning til DV med automatik Ventilationsaggregat Versionsnummer 1.01.08 Varenummer på Brugsanvisningen 90925012 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b. Aggregaternes betegnelser/navne

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

TIMEec styresystem. Fabrikant: leverandør: SystemAir A/S, Systemair A/S, Danmark Ved Milepælen 7 8361 Hasselager. Dokumentet er inddelt som følgende:

TIMEec styresystem. Fabrikant: leverandør: SystemAir A/S, Systemair A/S, Danmark Ved Milepælen 7 8361 Hasselager. Dokumentet er inddelt som følgende: TIMEec styresystem Dokumentet er inddelt som følgende: Generel beskrivelse - 9 Dokument liste 0-4 Indkapslingen er bag tilluftsventilatorens inspektionsdør Anlægs data oversigt. Varme veksler Kredsskema

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X 11/2014 Generel information: LeanVent CEE stikdåser har flere fordele, blandt andet er det nemt at kalibrere og det er muligt at starte

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Ecodesign i SystemairCAD

Ecodesign i SystemairCAD Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger i SystemairCAD En quick-guide til ecodesign ErP ErP 2016 2018 i SystemairCAD For at nedbringe produkters

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

ErP. Ecodesign i SystemairCAD. En quick-guide til Ecodesign

ErP. Ecodesign i SystemairCAD. En quick-guide til Ecodesign Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger Ecodesign i SystemairCAD En quick-guide til Ecodesign ErP 2018 Ecodesign i SystemairCAD Ecodesign

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Varmepumpe og køleaggregat i et

Varmepumpe og køleaggregat i et + + Varmepumpe og køleaggregat i et Den reversible kølevarmepumpe ThermoCooler HP kan integreres i vores Envistar Flex-aggregat. Alle kølevarmepumpens dele er indbygget i en moduldel, der placeres i luftbehandlings.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig.

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig. Turbovex Decentral ventilation med varmegenvinding TX 3000 er et nyudviklet koncept for luftskifte I værksteder, industrihaller og lagerbygninger etc. Ventilationsaggregatet monteres gennem taget med kun

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339 DANVENT DV 10-240, TIME 10-40

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere