Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit"

Transkript

1 Wichmandsgade 19 Boks Odense C DK Telefon Telefax SE nr Brugsanvisning NKI Air Handling Unit

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Komponenterklæring Kapitel 2 - Produktbeskrivelse Kapitel 3 - Transport og løfteanordninger Kapitel 4 - Installation Kapitel 5 - Operatørmanual Kapitel 6 - Fejlfinding Kapitel 7 - Vedligeholdelse og rengøring Kapitel 8 - Reparation 2

3 KOMPONENTERKLÆRING NK INDUSTRI A/S Wichmandsgade Odense C erklærer hermed at følgende produkt Air Handling Unit NKA-B-C-D-E-F-G-H-I-J Er tænkt inkorporeret i maskiner eller samles med andre maskindele til indsættelse i maskiner fabrikeret i overensstemmelse med Maskindirektivet 98/37/EEC bestemmelser, ved bilag IIB, samt EMC og Lavspændingsdirektivet med ændringer, og med national lovgivning, der omsætter dette direktiv. Jvf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse 561/94, kapitel 2. af 24 juni Endvidere erklæres forbud mod ibrugtagning, inden den maskine, hvori den skal inkorporeres, er blevet erklæret i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser, d.v.s. som en helhed, incl. Maskindirektivet, som der er refereret til i denne erklæring. Odense den Peter Erik Petersen (Underskrift 3

4 Kapitel 2 - Produktbeskrivelse NKI Klimacentraler leveres i model A til J i str Klimacentralerne er til luftbehandling, i områder fra til m 3 /h ved arbejdstryk mellem Pa, alt efter ønske. Klimacentralerne udarbejdes efter kunden s behov indenfor: Spjæld, f.eks. by-pass spjæld og afspærringsspjæld. Finfiltre, i klasse F6, F7 eller F9. Varmeflader, leveret med el-, vand- eller damptilslutning. Køleflader, leveret med vand, eller med direkte ekspansion. Varmegenvinding, som krydsveksler, rotorveksler, selvcirkulerende batterier eller med forbundne batterier. Ventilatorer med fremad- eller bagudkrummede skovle, og motorer efter ønske. Integrerede lyddæmpere. Automatik, analogt eller digitalt. Integreret VVS. Materiale der passer til det miljø klimacentralen skal arbejde i. Klimacentralerne er opbygget efter moderne principper, der tilgodeser såvel lavt energiforbrug, lavt støjniveau samt stort filterareal i klasse F6, F7 eller F9. Disse principper opfylder kvalifikationerne i henhold til DS 447. Desuden gode serviceforhold og lang levetid. Klimacentralerne leveres, med dobbeltpladet selvbærende panelkonstruktion, i aluzink, med en mellemliggende 50 mm lyd og varmeisolering. med interne installationer, der giver let tilslutning for både luft, varme, vand, afløb og el. med letbetjente hængslede døre, der giver god serviceadgang til alle aggregatdele. med mulighed for at opstilling kan være såvel indendørs som udendørs. Klimacentralerne kan leveres med automatik der arbejder såvel analogt som digitalt og kan forberedes til senere tilkobling af CTS-anlæg. Med automatikken følger betjeningspanel med display for manuel betjening. Der er mulighed for at køre med variable luftmængder efter behov, (VAV-system), ved digital automatik. Hele klimacentralen er opbygget således, at det interne tryktab i aggregatet er lavest muligt - hvilket giver det størst mulige arbejdsområde i forhold til Bygningsreglementets BR 95-krav til energiforbrug i ventilationsanlæg. 4

5 Kapitel 3 - Transport og løfteanordning Til transport anbefales det at benytte lastbil over længere afstande. For transport fra lastbil til ønsket slutposition af klimacentral, anbefales det at benytte truck eller kran. Benyttes kran bruges følgende fremgangsmåde: NKI Klimacentral er lavet med huller i bundrammen. Heri sættes en jernstang, der leveres med centralen. Klimacentralen kan nu løftes med en kran med løfteåg, ved at montere reb, kæde eller stålwire omkring enderne af jernstængerne. Vægten på klimacentralen fremgår af påsat skilt. Materiel der benyttes under transport og løftning af klimacentralen skal være dimensioneret til at arbejde med den vægt og størrelse klimacentralen har. Data for klimacentralen fremgår af vedlagte anlægsdata. Når et ventilationsaggregat skal udskiftes eller flyttes, benyttes samme fremgangsmåde. Skal aggregatet bortskaffes, kan man indlevere det til "Genvindingsindustri". NB Klimacentralen kan leveres opdelt i sektioner, hvis det skulle blive nødvendig pga. transport eller pladsproblemer. Kranløft af klimacentraler udføres efter opgave. Kapitel 4 - Installation Fundament Det er meget vigtigt at fundamentet er stabilt så svingningerne ikke overføres til bygningen fra fundamentet. Desuden skal klimacentralen installeres i vatter og med adgang til inspektion og service. Dvs. min. en meter omkring klimacentralen. El Ved installation af el, skal der benyttes autoriseret personale og udføres i henhold til, det for tiden, gældende stærksstrømsbekendtgørelse. Eldiagrammet for automatik til klimacentralen ses i afsnit vedrørende automatik. I alle servicerende kamre anbefales det at installere belysning på min.40 watt. Ventilation Det anbefales at benytte autoriseret personale ved ventilationsinstallationer. Alle nødvendige installationer, skal udarbejdes i henhold til DS 447, før anlægget er klar til drift. VVS Det anbefales at benytte autoriseret personale ved VVS-installationer. I VVS delen anbefales det at lave et shuntarrangement i henhold til VVS-diagram nedenfor. Rørmontage etableres på de mærkede til- og afgange. jf. VVS-diagram. Afløb fra våde sektioner som krydsvarmeveksler - køleflader - og befugterdele, skal forsynes med en vandlås og føres med jævnt fald til åbent gulvafløb. 5

6 Kapitel 4 - Installation Samling af klimacentral Hvis klimacentralen er leveret adskilt i sektioner, samles denne ved hjælp af skinne, bolte, mm. som vist på figuren herunder. Alle materialer til en fuldstændig samling af centralen er medleveret. Kapitel 5 - Operatørmanual Anlægget betjenes ved hjælp af automatik. Er klimacentralen forsynet med automatik fra NKI`s side henvises til afsnit vedrørende automatik, samt betjeningsvejledning for automatik. NB. Vedrørende vedligeholdelse og rengøring af anlægget, se kapitel 7. Kapitel 6 - Fejlfinding Automatik Se afsnit vedrørende automatik. Filter Kontrollér at der ikke er lækage på filter, samt at tryktab ikke overstiger til det dobbelte af rent filter. Spjæld Kontrollér om afspærringsspjæld åbner når anlæg er i drift, og modsat når anlægget er stoppet. Varmeflade Hvis indblæsningsventilatoren går i stå skal fejlen findes før klimacentralen startes påny. Mulige fejl kan være: cirkulationspumpen er stoppet vandtemperaturen er for lav oliefyret er standset luft i anlægget ventiler hænger svigt i det automatiske reguleringssystem Motor Kontrollér at ampereforbruget, ikke overskrider den på motoren skrevne strømstyrke, samt at motorværn er indstillet korrekt med maksimal ampere. 6

7 Før rengøring og vedligeholdelse af komponentdele i klimacentralen skal centralen stoppes. Dette gøres manuelt ved at afbryde strømmen i centralen på arbejdsafbryderen i eltavlen. For at sikre mod genstart, skal der sættes hængelås i sikkerhedsafbryderne for motor/ventilator. Rengøring og vedligeholdelse må ikke påbegyndes, før de bevægelige dele er helt i ro. Afsnittet er delt op i de forskellige dele, der indgår i aggregatet. Det drejer sig om følgende komponenter: Afsnit Komponent Side X A Ventilatorer, herunder motorer 7 X B Krydsvarmevekslere 12 X C Rotations-varmevekslere 12 X D Heat-pipe-selvcirkulerende batteriveksler 15 X E Varmevekslere med sammenkoblede batterier 16 X F Spjæld 16 X G Varme- og køleflader 17 X H Filtre 18 I Automatik / Styring / Certifikater bilag De komponenter der indgår i Deres NKI Klimacentral og dermed indgår i brugsanvisningen er afkrydset i ovenstående skema. Ved evt. tvivl, ønske om oplæg til en servicekontrakt, eller rekvirering af reservedele kontaktes: NK Industri A/S Wichmandsgade Odense C Telefon Telefax A/ Ventilatorer centrifugal-/ kammerventilatorer Ved alt rengøring og vedligeholdelse af ventilatorer skal anlægget afbrydes på arbejdsafbryderen og der skal sikres mod genstart ved at der sættes hængelås i sikkerhedsafbryderne for motor/ventilator. Afbalancering Dynamisk ubalance i ventilatorer kan medføre ødelæggelse af lejer og aksler. Ved leveringen er ventilatorerne dynamisk afbalancerede, men snavs, slid eller anden mekanisk påvirkning af ventilatorhjulet under drift kan forårsage ubalance. Ved lave omdrejninger, dvs. ventilatorer for hvilke det gælder, at produktet af volumenstrømmen gange omdrejningstallet er mindre end ca (f.eks. 1,2 m 3 /sek. ved 1800 o/min.), bedømmes ubalancen ved håndspålægning. Se evt. afsnit vedrørende anlægsdata. Hvis ventilatoren "skælver", er afbalancering nødvendig. Ved større ventilatorer kontrolleres afbalancering ved måling. Under drift Standardventilatorer og -motorer skal kun benyttes til transport af luft i ikke- eksplosionsfarlige atmosfærer. Atexcertificerede ventilatorer og motorer for zone 1,2, 21 eller 22 kan benyttes til transport af luft i eksplosionsfarlige atmosfærer. Det skal sikres, at ventilatorens omdrejningstal ikke overskrider det maximalt anbefalede omdrejningstal. Dette kan føre til ødelæggelse af lejer, og i yderste tilfælde splittelse af ventilatorhjulet med potentiel livsfare til følge, samt at garantien bortfalder. Al el-arbejde skal være udført af autoriseret elektriker. 7

8 Snavs og ødelæggelse Tilsmudsning af ventilatorhjulet kan forårsage ubalance og reduceret ydelse. Ved rengøring af ventilatorhjul benyttes følgende fremgangsmåde: 1. Ventilatoren stoppes på arbejdsafbryderen før rengøring påbegyndes. Der sikres at uønsket opstart ikke kan finde sted, ved at montere hængelås i arbejdsafbryderen, så off-stilling fastholdes. 2. Nu kan dør til ventilator åbnes, men først når ventilatoren er stoppet helt må arbejdet startes. 3. Rengøring kan foretages med f.eks. støvsuger suppleret med afbørstning af genstridig belægning. 4. Inden genopstart af ventilatoren, er det vigtigt at hjulet er helt rent og at demonterede dele er genmonteret. Såfremt ventilatorhjulet ikke er renset omhyggeligt overalt, vil en restbelægning kunne give anledning til en ubalance. Det kan forårsage vibrationer, og dermed overskride max. niveau på 11 mm/sek. jf. graf nedenfor. Dette kan medføre skade på ventilator og lejer. Derfor er det vigtigt, at sikre sig med en omhyggelig inspektion inden opstart. Vær også opmærksom på at eventuelle afbalanceringsklodser ikke må flyttes eller fjernes i forbindelse med rengøringen. Her kan der opstå de samme skader som ovenfor. 300 Vibrations-kurver for ventilator efter 2056-G 250 om peak No. 1 No.2 No o/min. No. 1, max. tilladelige vibrationer. No. 2, max tilladelige vibrationer ved prøvekørsel. No. 3, ønskelig. Vibrationsdæmpere Ventilatoren er monteret på vibrationsdæmpere. Disse kontrolleres jævnligt for at de ikke er revnede eller på anden måde ødelagt, for at kunne arbejde uhindret. Beskadigede vibrationsdæmpere skal udskiftes. I modsat fald kan der opstå alvorlige lydproblemer på grund af ventilators ustabilitet. Dette gøres ved at løsne bolte i top og bund, hvorefter vibrationsdæmperne kan demonteres. Montering af kileremme Kontroller om remskiverne ikke er for nedslidte i kilesporet. Er det tilfældet, skal de udskiftes sammen med kileremmene. Motorslæden løsnes ved brug af topnøglesæt så motor kan køre frem. - Flyt låsebolt på motorslæden og drej motorslæden mod ventilatoren, så remmene let og uhindret kan monteres. Ved udskiftning må remmene aldrig tvinges på skiverne ved at "brække" dem ned i sporet ved hjælp af skruetrækker eller brækjern. Når remmene er anbragt i skiverne, skal skiverne flugte med hinanden. Kontroller at akslerne er parallelle og at ingen af skiverne kaster. Skiverne skal være monteret således at remmene løber i en ret vinkel med akslerne. En tommelfingerregel siger, at remmene skal kunne presses en centimeter ned ved tryk med en finger. jf. tegninger. 8

9 Nu opstrammes motoren påny og motorslæden fastlåses ved spænding af motorbolt. Døre lukkes og hængelås fjernes på hovedafbryderen. Ventilatoren startes og kører nogle minutter, indtil remmene har det rette leje i kilesporet. Stop ventilatoren på hovedafbryderen og sæt hængelås i så genstart ikke er mulig. Justér centerafstanden ved at løsne motoren på motorslæden og regulere på justeringsskruen, samtidig med at akslerne holdes parallelle ved hjælp af opretningsskruen. Parallellitet kan f.eks. kontrolleres ved at lægge en lineal langs remskivernes sider. Efter endt justering, fastgøres motor, justeringsskrue og opretningsskrue. Og ventilator startes igen. Kileremmene vil under drift "sætte sig" i sporene, så efter udskiftning af remme skal ventilatoren køre timer, inden endnu en justering finder sted. Den ideelle forspænding af remme er den, som ved den størst tilladelige belastning tilsikrer, at remmene ikke glider i sporene. Nye kileremme giver sig relativt meget, og trækket bør kontrolleres og eventuelt justeres igen, senest efter 14 dages drift (ved 8 timers drift pr. døgn). Den ideelle remspænding er den laveste, der hindrer remglidning ved maksimal belastning. Utilstrækkelig spændte kileremme vil glide i skiverne, hvilket medfører kraftig slid, støj reduceret effektoverføring og varmeoverføring til lejerne via remskiverne. For stramme remme vil kunne ødelægge aksler og lejer % overspænding vil reducere lejernes og remmenes levetid med ca. 50 %. Rengøring af kileremme Kileremme skal holdes rene og være beskyttet mod olie og sollys. Om nødvendigt rengøres remmene med en tør, blød klud. Man kan med fordel benytte silikonespray. NB:Remsmørelse eller remvoks må aldrig anvendes, da dette vil ødelægge remmene. Lejer Opstår det tilfælde, at lejeskift af en eller anden årsag kommer på tale, er det vigtigt, at vedkommende som skal udføre dette job, er rutineret og har prøvet det før. Er der tvivl bør man tilkalde assistance. Inden demontering, skal man sikre sig, at de rigtige reservelejer med tilbehør er til rådighed. Reservedele kan bestilles ved NK Industri A/S. Det er vigtigt at man sikrer sig om det pågældende lejefabrikats foreskrifter og tolerancer, så der kan sikres den korrekte tilspænding og montage. Lejeskift: Løsne de montagebolte for opspænding af ventilator som ventilatorhjulet er ophængt i. Udtag hjulet hvorefter lejehuset kan demonteres ved at løsne unbracoskruer på lejeophæng. Hjul, lejer og aksler kan nu demonteres. Ved montage benyttes modsat rækkefølge. Ventilator - Motor Elektromotoren kræver normalt ikke vedligeholdelse. Adskillelse af motorer og udskiftning af lejer bør foretages på elektromekanisk værksted. Lejer - kontrol og levetid Som alle øvrige komponenter skal lejerne efterses med jævne mellemrum og om nødvendigt renses og smøres. Ved belastede driftforhold (høj fart eller høj fugtighed eller snavsede omgivelser) anbefaler vi at smøre lejerne hyppigt, f.eks. hver anden uge. 9

10 De lejer der er påmonteret ventilatorerne er af forskellig type, afhængigt af ventilatorernes størrelse og optaget effekt. Ventilatorerne med fødder og rammer leveres med forsmurte, forseglede lejer. Lejerne er normalt dimensioneret for en levetid, der er mindst driftstimer ved et omdrejningstal over 2000 o/min. og mindst driftstimer ved lavere omdrejningstal. De forstærkede ventilatorer type BK/T er udstyrede med eftersmørbare lejer i støbejernshus. Denne type ventilatorer kan endvidere være leveret med to-delte stållejer. Mængden af fedt og eftersmøringsintervallet afhænger af kuglelejetypen og hastigheden kan ses i den efterfølgende tabel og figur. Lejets tilstand bedømmes på basis af den frembragte lyd og temperatur på lejehuset. Lyden bedømmes lettest ved anvendelse af et stetoskop eller ved at øret lægges mod f.eks. en skruetrækker, hvis anden ende trykkes mod lejehuset. Er lejerne i orden høres en svag, snurrende lyd. M: Mængde i gram D: Akseldiameter i mm Fedtmængde ved eftersmøring på forstærket ventilator type BK/T Ventilatorstørrelse 160/ / / / / / /1000 M D M D M D M D M D M D M D 3,3 20 3,9 25 5,6 30 6,8 35 8,4 40 9, ,2 60 Fedtmængde ved eftersmøring af to-delt stålleje Ventilatorstørrelse M D M D M D M D M D M D 17, , , , , ,6 60 Fedtmængde for første påfyldning eller udskiftning af fedt for to-delt stållejer Ventilatorstørrelse M D M D M D M D M D M D 17, , , , , ,6 60 Anbefalede mærker af typer af fedt Leverandør Type Base Temp. forskel (min/maks) Fina Marson HTL 3 Litium -30 C / +120 C Shell Alvania Fett 3 Litium -20 C / +130 C Esso Beacon 3 Litium -20 C / +120 C Mobil Mobilux EP 3 Litium -30 C / +130 C 10

11 Eftersmøringsinterval [timer] Omdrejningsinterval [o/min] Montage af kammerventilator på motoraksel Fig. [1] M4 M5 M6 M8 M10 M12 2,8[Nm] 5,5[Nm] 9,5[Nm] 23[Nm] 45[Nm] 79[Nm] Hjul med fast nav (Figur 1) - Demontage: Løsn skrue i center (3) og træk hjulet af akslen med en aftrækker. - Montage: Smør motoraksel + ventilatornav let med fedt. Skub ventilatorhjul med nav (1) på motoraksel indtil kanten rammer bøsning på motoraksel (2). Skru skruen i navet (3) for at sikre låseanordningen brug locktite ved spændeskive (4) 11

12 Hjul med Taperlock bøsning (Figur 2) - Demontage: Løsn samtlige pinolskruer (3). Alt efter byggestørrelse kan der forefindes 1 eller 2 skruer. Olier pinolskruerne let og skru i hhv. 1 eller 2 huller for demontage (4) spænd indtil bøsningen (1) kan løsnes fra navet (2). Og ventilatorhjulet kan tages af. - Montage: Rengør og affedt taperlock-bøsning og motoraksel. Monter bøsning (1) i ventilatornavet (2) således at huller er i position som nedenstående figurer. Olier pinolskruerne let og skru dem i huller for montage (3) spænd dem endnu ikke! Skub ventilatorhjul med bøsning (1) på motoraksel. Sikre, at hjulet er centreret inden pinolskruerne i huller for montage (3) spændes. Spænd pinolskruerne synkront. Moment [Nm] for bespænding af pinolskruer kan aflæses i nedenstående skema. Fyld ubenyttede huller med fedt for at forhindre fremmedlegemer i at komme ind. Efter ca. 1 times drift skal alle skruer kontrolleres, bespændingen [Nm] skal svare til værdierne i nedenstående skema. Fig. [2] ,6[Nm] 5,6[Nm] 20[Nm] 20[Nm] 20[Nm] 30[Nm] 50[Nm] 90[Nm] 90[Nm] B/ Krydsvarmevekslere Opstart Ved opstart af klimacentral skal man undersøge, om begge luftstrømme kan passere hinanden uhindret gennem veksleren. Desuden skal varmeveksleren sikres for overholdelse af max. trykdifferens mellem de 2 lufter (gasser), af det max. tryktab pr. luftstrøm og af den max. drifttemperatur. Grænserne fremgår af de enkelte produkters tilhørende tekniske dokumentation. I tvivlstilfælde skal NK INDUSTRI A/S forespørges. En overskridelse under drift, opstart samt ved kortere belastninger må ikke forekomme. Da varmeveksleren ikke har bevægelige dele er det ikke nødvendigt at foretage yderligere foranstaltninger og kontroller, før opstarten gennemføres. Vedligeholdelse For at opnå en upåklagelig drift skal man sørge for at rengøre veksleren. Ved normal tilsmudset afkastluft er det kun nødvendigt med en almen inspektion 1 eller 2 gange årligt, hvor man efter behov rengør med rent vand. Er afkastluften fedtet eller indeholder den klæbrige bestanddele, bør man mindst én gang om ugen kontrollere varmeveksleren efter stop. Afkastluften på varmeveksleren kan forsynes med et trykdifferensmanometer, der angiver trykdifferensen over veksleren, så tilsmudsningsgraden kan kontrolleres. Fedtede og olierede genstande fjernes bedst med varmt vand tilsat et fedtopløsningsmiddel, f.eks. et opvaskemiddel for opvaskemaskiner. C/ Rotationsvarmevekslere Opstart Varmeveksleren er fra fabrik afprøvet med hensyn til upåklagelig rotor-omløb, og tætningsbørste/filt er indstillet til den optimale virkning. Da især filten kan ændre sin position under transporten, skal den altid efterjusteres på pladsen. Drevdelen er i hvert enkelt tilfælde (ved standard-løsninger) komplet færdigmonteret. Kun motorer skal tilsluttes efter tilslutningsforskrift under særbeskrivelse af de standardiserede drevløsninger. 12

13 Før opstart bør drivkileremmen kontrolleres med hensyn til indstilling og stramning. Omdrejningsretningen skal kontrolleres ved opstart og kan rettes ved ændring af eltilslutning på motor. Herefter er varmeveksleren driftklar. Hastighedsregulering af roterende varmeveksler NKI Klimacentraler leveres ofte med frekvensomformer, specielt tilpasset til styring af roterende varmeveksler, hvilket giver følgende fordele: Ingen vedligeholdelse af motoren. Ingen specialmotor eller tachogenerator. Jævn motorgang, gear monteres direkte på motoren. Nem installation, ingen brug af instrumenter. Stort drejningsmoment, velegnet for rotorer op til ca. 4 M i diameter med LCR 750 Stort reguleringsområde ca. 1 : 700. Styringen har følgende faciliteter: Lineariseret indgangssignal - tilpasset rotorens virkningsgrads karakteristik. Renblæsningsdrift. Indgang for max. omdrejningstal. Rotationsvagt med alarmudgang. Indgang for termokontakt til teknisk beskyttelse af motor. Galvanisk adskillelse af styresignaler fra forsyningsnet. Beskyttelse mod kortslutning og jordfejl. Overspændingsbeskyttet mod transienter på forsyningsnet. Indbygget blødstart. Radiostøjdæmpet efter EF-direktiv. Funktionsbeskrivelse Regulering af motorhastighed Motorens omløbshastighed kan enten styres af styrespænding 0-10 V eller 2-10 V (kl ), eller af styrestrøm 0-20 ma eller 4-20 ma (kl kl. 12) når der samtidig kortsluttes mellem kl. 11 og kl. 10. Styreindgangen har indbygget et lineariseringselement, der giver en tilnærmet linear funktion mellem styresignal og rotorens virkningsgrad, hvilket er en forudsætning for en stabil regulering. Ved styrespændinger under 4 V er motordriften modulerende med en periodetid på ca. 60 s. Motorfrekvensen ved modulerende drift er ca. 5 Hz. Styreindgangen har følgende karakteristika: 0-2 V (0-4 ma) : 2 s drift og 58 s stop, motorfrekvens 5 Hz (renblæsningsdrift) 2-4 V ( 4-8 ma) : Modulerende drift, motorfrekvens 5 Hz 4-8 V ( 8-16 ma) : 5 Hz til 25 Hz 8-10 V (16-20 ma) : 25 Hz til 100 Hz Styreindgangen er galvanisk adskilt for forsyningsnettet ved en prøvespænding på 1kV. Manuel drift Styringen kan skiftes om til manuel drift, således at motorens omløbstal kan reguleres på det indbyggede potentiometer. For skift mellem manuel og automatisk drift se vedlagte brugsanvisning. Terminalerne er galvanisk adskilt fra forsyningsnettet men kun ved en prøvespænding på 1 kv, hvorfor forsyningsnettet bør afbrydes, når der skiftes mellem manuel og automatisk drift. Indgang for max. omløbstal, sommerdrift Styringen har en logisk indgang kl. 13. Ved lov 0 V på indgangen eller kortslutning af kl. 13 til kl. 12 øges motorens omløbstal til max. (100 Hz). Indgangen er galvanisk adskilt fra forsyningsnettet ved en prøvespænding på 1 KV. Rotationsvagt Rotationsvagten overvåger at rotoren kører. Rotorens omløbstal aftastes via en 8 mm bolt, der skrues ind i rotorens periferi. Bolten aktiverer enten en mikroswich eller en induktiv føler ( 2 tråds NAMUR) se tegn. 13

14 Føleren / kontakten tilsluttes kontakten kl Kontakten skal bryde, når den aktiveres af bolten. Ved stillegående rotor aktiveres alarmen efter ca. 1 min. Alarmen er ført ud som en relækontakt 220 VAC/1 A. Ved alarm er der sluttet forbindelse mellem kl. 17 og kl. 18 og afbrudt forbindelse mellem kl. 18 og kl. 16. Rotationsvagten er afbrudt ved styrespændinger mindre end 7 V hvilket svarer til en motorfrekvens på 25 Hz. Da alarmen ikke griber ind i styringens resterende funktioner kan styringen godt benyttes i anlæg uden rotationsvagt, relækontakten benyttes da ikke. Alarmen aktiveres også ved netspændingsudfald. Følerindgangen i rotationsvagten er galvanisk adskilt for forsyningsnettet ved en prøvespænding på 1 kv. Alarmudgangen er galvanisk adskilt fra forsyningsnet og styring ved en prøvespænding på 1 kv. Termoafbryder For at sikre motoren ved svigtende eller manglende køling, bør den altid være forsynet med en termoafbryder, som tilsluttes kl Kl. 8 og 9 er ikke galvanisk adskilt fra forsyningsnettet. Såfremt termoafbryderen ikke anvendes kortsluttet kl Strømbegrænser Styringen kan afgive en kontinuert strøm til motoren (se tekniske data) bestemt af strømbegrænseren tillader dog en forøgelse af strømmen på ca. 35 % i et kort tidsrum, for derved at øge motormomentet. Overskrides denne strømværdi for strømbegrænseren, stopper frekvensomformeren motoren. Motorstrømmen er puls bredde moduleret (PWH), og ikke nogen ren sinus, hvorved motorstrømmen eller motorspændingen kun kan måles med et blødt jerninstrument eller tilsvarende ( sand r.m.s. ). Autoreset Styringen er udstyret med en autoreset funktion, der indtræder når strømbegrænseren eller termoføleren i motoren overskrider deres grænseværdi. Autoreset genstarter styringen ca. 30 s efter at en fejl er indtrådt. Start kompensering Når omdrejningstallet på motoren reguleres, ændres både frekvens og spænding til motoren, således at disse er proportionale. For at kompensere for viklingstab etc. I motoren er styringen udstyret med en Start kompensering, som øger spændingen og hermed strømmen til motoren ved de lave frekvenser. Start kompensering justeres på trimmepotentiometer P 1. NB: Får motoren for stor kompensering, indtræder strømbegrænseren og motoren standser, kompenseringen skal justeres ned (P1). Start kompenseringen skal stå så lavt som muligt. Radiostøjdæmpning Frekvensomformeren er dæmpet for radiostøj til forsyningsnettet efter EF-direktiv 82/499/EØF, men det påhviler brugeren at sikre at det samlede anlæg ikke overskrider de tilladte grænser for udstråling af radiostøj. For at opnå en effektiv radiostøjdæmpning skal alle kabler til frekvensomformeren, undtaget netledning, skærmes, jordforbindes og adskilles fra andre installationer. Ekstrabeskyttelse Frekvensomformeren skal ekstrabeskyttes efter gældende reglement, se stærkstrømsreglementet i Danmark afsnit 10. (Motorværn 3 x 220 V). Der må ikke ekstra beskyttes med almindelig FI - eller HFI relæets følsomhed. Rotor Med jævne mellemrum bør rotor efterses med hensyn til renhed. Renholdelse kan oftest ske ved hjælp af støvsugning. I mere belastede tilfælde kan rotoren med forsigtighed spules med vand (ikke højt tryk), evt. tilsat et sæbemiddel, som ikke angriber aluminium. Lejer Engangssmurte lejer. Bør en gang om året kontrolleres for slør og jævn gang. Drivrem Spændingen af drivkilerem bør efterses og justeres én gang pr. halvår. 14

15 Drivmotor Se venligst separat beskrivelse af standardiseret drev. Er ophængt i fjederbelastet motorvippe. Tætninger Tætninger mellem hus og hjul vil efter idriftsættelse tilslides og dermed finde sit rette leje. En gang om året bør såvel børste som filt efterses for problemfri drift. Omdrejning Omdrejningsretning kontrolleres og kan rettes ved ændring af eltilslutning på motor. Se dog separat beskrivelse af de standardiserede drev. Frost og isdannelse Ved lave frisklufttemperaturer kan der dannes is i rotor, som eventuelt helt kan blokere denne. Optøning kan ske ved at slukke for indblæsning og lade rotor køre langsomt rundt, eller ved at nedsætte omdrejningerne uden at slukke for indblæsningen. Dette forhold kan opstå få timer om året. Der bør eventuelt overvejes modforholdsregler. D/ Heat-Pipe-selvcirkulerende batteriveksler Opstart Før opstart kontrolleres at begge lufter kan strømme frit til og fra varmeveksleren. Det anbefales desuden at kontrollere: at afkast og friskluft føres i modstrøm med hinanden. at afkast er for neden. at friskluft er for oven. at der er etableret kondensatafløb. at luftene strømmer ensartet over hele varmevekslerens tværsnit. Vedligeholdelse Ud over et jævnligt eftersyn og eventuel nødvendig rengøring er varme-veksleren praktisk taget vedligeholdelsesfri. Det anbefales at foretage halvårligt eftersyn, afhængig af luftfilter og anlægstype. Frost og isdannelse I ekstreme tilfælde kan der dannes is på afkastluftsiden. For at sikre mod dette skal en del af friskluften enten forvarmes eller føres i by-pass. Ved indbygning af en temperaturføler på den udgående afkastluft kan temperaturen styres, således at den aldrig er lavere end 0 C. Dermed er varmeveksleren frostsikret. Servicering Ud over den førnævnte renholdelse er varmeveksleren praktisk taget vedligeholdelsesfri. Renholdelse Renholdelse består af en støvsugning af fladerne eller en vaskning med vand. I nogle tilfælde kan visse opløsningsmidler være nødvendige. Der må ikke anvendes væsker der kan angribe aluminium og ramme. En tør flade rengøres forsigtigt, uden at "nedlægge finner", med trykluft i modstrøm på den normale luftvej. Der må ikke foretages mekanisk rengøring. Dersom finner ved et uheld nedlægges kan disse ofte rettes op med en specielkam. Anbefaling: VIGTIGT: Undlad brug af højtryksrensning, idet risikoen for at nedlægge aluminiumslamellerne er meget stor. Rengøringsmiddel til rengøring af veksler må aldrig være varmere end 70 C. 15

16 E/ Varmeveksler med sammenkoblede batterier Regulering af væskestrømmen Såvel for stor som for lille gennemstrømning i rørsystemet nedsætter systemets virkningsgrad. For at opnå størst effektivitet skal gennemstrømningen indreguleres til den ønskede %. Væskestrømmen kontrolleres ved at måle tryktabet over strengreguleringsventilen. NB: Før systemet kontrolleres, skal det udluftes. Frostbeskyttelsesvæske For at beskytte mod tilfrysning, er vandet i rørsystemet tilsat en frostbeskyttelsesvæske f.eks. propylenglykol eller etylenglykol. Har blandingen for lav densitet øges risikoen for frostsprængning i rør og batterier. For høj densitet nedsætter væskestrømmen og systemets virkningsgrad. Propylenglykol Etylenglykol Frostgrænse ºC Koncentration vægt % Densitet kg/m Densiteten gælder ved ca. 10ºC. Før påfyldning af frostbeskyttelsesvæske er det vigtigt, at vand og glykol blandes effektivt. Viser densitetsmålingerne, at en efterfyldning af glykol er nødvendig, sker det efter følgende fremgangsmåde: 1. Der håndpumpes en passende mængde koncentreret glykol ind i systemet, og cirkulationspumpen startes. 2. Efter nogle minutters forløb kontrolleres densiteten, og der foretages eventuelt en ny efterfyldning af koncentreret glykol. 3. Processen gentages, indtil densiteten er nået den ønskede værdi. For at undgå korrosion i rørsystemet kan der tilsættes en blanding af natriumbensoat og natriumnitrit. Aftapning af rørsystemet. Aftapning af rørsystemet foretages gennem påfyldningsventilen eller gennem aftapningshanen på laveste batteri. Under aftapningen skal udluftningsventilen stå åben. F/ Spjæld Jævnligt skal man sikre sig at spjældene kører. Dvs. at når det ene åbner skal det andet lukke. Er det ikke tilfældet kan man justere spjældgangen ved at justere spjældmotoren manuelt på spjældets udgangsaksel. Kontrollér om jalousispjældene slutter tæt ved lukket tilstand. Husk at efterspænde justeringsskruen på spjældmotoren når spjældet er justeret. Spjældet består af et antal spjældplader i aluminium, som er monteret i kunstoflejer og bliver trukket enten via skjult tandhjulstræk eller udvendigt stangtræk. De bevægelige dele skal renholdes for at sikre uhindret bevægelse det gælder også spjældpladerne. Spjældmotorens drejningsmoment skal være lig med eller større end drejningsmomentet i efterfølgende tabel. 16

17 Tilsyn og vedligeholdelse er det samme for afspærringsspjæld / blandespjæld og by-passreguleringsspjæld. Drejningsmomenter [Nm] Centralstørrelse Afspærring Blande Bypass G/ Varme- og køleflader Varme- og køleflader skal renholdes for støv og fremmedlegemer af hensyn til ydelsen. Rengøring kan ske ved støvsugning med støvsuger-kost fra luftens tilgangsside, minimum 1 gang årligt. Dette sker samtidig med kontrol af varmevekslerblokken. Rengøring skal foregå med stor forsigtighed, idet aluminiumslamellerne er sårbare for stød og slag. Varme- og køleflader kræver kun lidt pasning, men for at sikre den højeste effektivitet bør de kontrolleres og eventuelt renses og udluftes 1-2 gange pr. år. Rengøring Behovet for rengøring - ca. en gang årligt. Rengøring foretages med afbrudt ventilator, og den kan ske ved een eller flere af følgende metoder: rengøring ved børstning og en efterfølgende støvsugning. renblæsning med trykluft og en efterfølgende støvsugning. renblæsning med damp. Fastsiddende belægninger kan løsnes med en rensekam. Stik aldrig skruetrækkere eller lignende skarpe værktøjer ind mellem ribberne. Reparation I forbindelse med rengøringen kontrolleres varmefladerne for utætheder og korrosion. Dersom lamellerne er beskadiget kan disse som regel repareres med en rensekam. Udluftning Varmeflader er forsynet med en rørprop for anbringelse af en udluftningshane. Prøv aldrig at udlufte ved at løsne rørproppen, skoldningsfare! Frostsikring Når en varmeflade anvendes til opvarmning af luft med en tilgangstemperatur lavere end 0 C, kan der foreligge risiko for frostsprængning. Risikoen opstår, når vandets gennemstrømningshastighed reduceres eller helt ophører, regulering af varmestrømmen bør derfor ske ved regulering af vandets fremløbstemperatur, 17

18 f.eks. ved at arrangere separat kredsløb med shuntregulering og egen pumpe for hver varmeflade, eller for hver gruppe af varmeflader med ensartet belastning. NB: Cirkulationspumpen må aldrig standses, når lufttemperaturen er lavere end 0ºC. En eventuel frosttermostat vil standse indblæsningsventilatoren og lukke et eventuelt udeluftspjæld, hvis temperaturen falder under termostatens indstillede værdi på 8ºC. Frosttermostaten har automatisk genindkobling - find fejlen før anlægget startes påny. Mulige fejl: cirkulationspumpen er stoppet vandtemperaturen er for lav oliefyret er standset luft i anlægget ventiler hænger svigt i det automatiske reguleringssystem Aftapning Hvis en bygning skal stå uopvarmet i en længere periode om vinteren, skal systemet tømmes for vand. Aftapning af vandet i en varmeflade kan foretages ved at åbne udluftningshanen og derefter afskrue rørproppen ved siden af nederste rørtilslutning. Husk at isætte rørproppen igen og lukke udluftningshanen efter aftapningen. H/ Filter Filtrene er engangsfilter i klasse F6, F7 eller F9, der har en stor støvakkumuleringsevne. De udskiftes og bortkastes, når tryktab over filtret når den maksimalt tilladelige værdi. Der gives alarm på display i regulator når filtret skal udskiftes. For finfiltre bør sluttryktabet normalt ikke vælges større end Pa. Vejledende intervaller for eftersyn Generel inspektion 1 gang månedligt Filterkontrol 4 gange årligt Spjældkontrol 4 gange årligt Varme-/ køleflader 4 gange årligt Varmegenvinding 4 gange årligt Ventilator 4 gange årligt Automatik 4 gange årligt Hovedeftersyn 1 gang årligt 18

19 Kapitel 8 - Reparation Reparationer af NKI Klimacentraler, skal foretages af personale med kendskab til de enkelte komponentdele. Ved tvivlstilfælde kan man kontakte NK INDUSTRI A/S på telefon Nogle komponentdele skal ikke repareres men udskiftes med en ny og identisk komponent, det gælder bla. for filtre. Se afsnit vedrørende anlægsdata, for mærke og type af komponentdele der er benyttet. Reservedele kan rekvireres hos NK INDUSTRI A/S på telefon Se i øvrigt kapitel 7 vedrørende vedligeholdelse og rengøring af de enkelte komponentdele. 19

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed...2 Transport...3 Montage...4 Løfteprofiler...5 Sammenkobling... 6 Tagskinner...7 Varme / køleflade...7 Ventilator / Frekvensomforner...8 EC motor...9 Andet...9 Vedligehold...10

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

AIR FRÖHLICH spec. heatpipe. Brugsanvisning. AIR FRÖHLICH spec. heatpipe til brug i svømmehaller

AIR FRÖHLICH spec. heatpipe. Brugsanvisning. AIR FRÖHLICH spec. heatpipe til brug i svømmehaller Brugsanvisning AIR FRÖHLICH spec. heatpipe til brug i svømmehaller Indholdsfortegnelse 1- Produktbeskrivelse 2- Transport og løfteanordning 3- Modtagekontrol 4- Installation 5- Operatørmanual 6- Fejlfinding

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL

Indholdsfortegnelse. Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL Indholdsfortegnelse Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL Service Service på ventilationsaggregater I Deres ventilationsanlæg er monteret et nyt Danvent ventilationsaggregat, som vil være medvirkende

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler COE El- VEC Ventilator Frisk luft Til

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Montage og serviceinstruktion

Montage og serviceinstruktion Montage og serviceinstruktion Husk de normale sikkerhedsregler Før arbejde på transmissionen, skal strømmen afbrydes. Det skal sikres at transmissionen, ikke kan startes under arbejdet. Følg i øvrigt anvisningerne

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler Tryk sensor FIB VEC Posefilter Til Ventilator Fraluft HCF Afkast COW VEC Modstrøms varmeveksler FIB Varme-flade Ventilator Fra

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruktion Advarsel! Produkterne må ikke tages i brug, før den maskine eller det anlæg, hvori de indgår, er i overensstemmelse med EU s Maskindirektiv 98/37EG, EMC Direktiv

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Side 1 af 14 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler BESB. Afkast og røgventilator FIB. Fra. Posefilter HRO.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler BESB. Afkast og røgventilator FIB. Fra. Posefilter HRO. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler BESB Afkast og røgventilator Fra FIB HRO Roterende Posefilter Fra luft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW Varme- Frisk

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

domekt rego / recu P Installations- og vedligeholdelsesvejledning

domekt rego / recu P Installations- og vedligeholdelsesvejledning domekt rego / recu P DK Installations- og vedligeholdelsesvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerheds foranstaltninger...3 Transport...4 Anvendelse...5 Installation...7 Vedligeholdelse...8 Teknisk information...9

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

VERSO-S, VERSO-P, VERSO-R

VERSO-S, VERSO-P, VERSO-R Installations-og betjeningsvejledning for VERSO-S, VERSO-P, VERSO-R DK Sikkerheds instruktion Tilslut ikke spænding til et aggregat uden korrekt jord forbindelse. Af sikkerhedshensyn skal alle døre og

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Servicerapport. Dato: Kunde : Deichmann Brønderselv Dato : Init. : Kontaktperson : Erik Iversen. Tlf.: Placering: Tag ABA. Butik VE 01.

Servicerapport. Dato: Kunde : Deichmann Brønderselv Dato : Init. : Kontaktperson : Erik Iversen. Tlf.: Placering: Tag ABA. Butik VE 01. Servicerapport Kunde : Ordre nr : Kontaktperson : Erik Iversen Tlf.: Betjeningsområde: Komponenter: Indtags-/Afkastriste Filter Varmeflade Køleflade Ventilator Motor Svingningsdæmpere Remtræk Lejer Luftbefugter

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor 1371144-01 KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor O Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse. Efter

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC COW. Fra. Spjæld HRO. Roterende varmveksler. Spjæld FIC.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC COW. Fra. Spjæld HRO. Roterende varmveksler. Spjæld FIC. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Ventilator Tilluft COW Varmeflade Blandekammer Spjæld Fra HRO FIC Filter Frisk luft Spjæld FIC Filter Fraluft Spjæld Roterende

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere