2014/2015 SKYACADEMY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014/2015 SKYACADEMY"

Transkript

1 2014/2015 SKYACADEMY

2 Velkomst Vi glæder os over, at du har valgt at bruge et år på SkyAcademy, og vi er overbeviste om, at det vil gøre en forskel i dit liv. Vi tror på, at Gud har lagt et stort potentiale ned i alle, og at du igennem SkyAcademy vil blive mere bevidst og mere målrettet om Guds plan for dit liv. SkyAcademy s undervisning vil altid have biblen som fundament, og du vil blive udrustet gennem discipelskab, lederskab, kommunikation og kirke. Derudover bruger vi andre redskaber som mentoring/lfg, bøger, udfordringer, studiegrupper, træningsweekender og en overlevelsestur, hvilket alt sammen er redskaber til at udvikle potentialet i dig. I denne mappe skulle du kunne finde al information, der er nødvendig vedrørende SkyAcademy. Læs mappen igennem så du er klar over, hvad du går ind til. Kom i forventning til et år, der vil gøre en forskel for dig i din vandring med Gud! Velkommen på SkyAcademy 2014/2015! Side 1 af 11

3 Indholdsfortegnelse Velkomst... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Letsfinishthemission... 3 Udrustning til alle former for lederskab... 4 Vækstmiljø... 4 Forventninger... 4 Fokus områder... 5 Undervisninger... 5 Bøger + refleksioner... 8 Studiegrupper... 8 Træningsweekender... 9 Overlevelsestur... 9 Mentor/LFG... 9 Udfordringer... 9 Tjeneste i lokal kirke Dimission og diplom Lederteam Det praktiske Side 2 af 11

4 Introduktion Missionen bag SkyAcademy er ret simpel; at træne så mange ledere og medarbejdere som muligt til at færdiggøre Guds mission på jorden. Dette gælder på alle sfærer i livet, både som præst, ungdomsleder, cellegruppeleder, forælder, missionær, organisationsleder, læge, lærer, tømrer osv. Vi lykkes hver gang, at vi får den enkelte elev fra a til b og får fremmet deres potentiale, som Gud har lagt i dem og får dem til at bruge det for Guds rige. Vi er bevidste om, at Gud har lagt forskellige gaver og kald ned i forskellige personer, og vores opgave er ikke at udruste dig til noget, som du ikke har fået gaverne eller er kaldet til. Vi ønsker, at den enkelte finder det kald, som Gud har lagt ned i dem, og vi udfordrer hver og en til at tage det kald alvorligt. Samtidig er vi meget bevidste om, at lederskab er mere end bare at lære nogle principper. Vi tror på, at lederskab skal måles i et holistisk billede, og hvor den enkelte bliver trænet på mange områder af livet så i det øjeblik, hvor de går fra SkyAcademy, står de udrustet til at tage de udfordringer op, som ligger foran dem. Vi tror stærkt på, at SkyAcademy kommer til at træne et utal af ledere, som vil have en kæmpe indflydelse i vores verden. Letsfinishthemission For ca år siden gav Jesus sine efterfølgere hans missionsbefaling: Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Dette var ikke kun til de første disciple, men denne missionsbefaling gælder for alle, der tilhører Jesus. Vi ønsker at se den mission færdiggjort i vores generation. Gud har givet os som hans børn denne opgave at fuldføre. Problemet er bare, at alt for mange kristne i dag bliver for optaget af dagligdagens problemer, eller vi ender i selvviske ambitioner og glemmer, hvad det var Gud vil have os til. Langt de fleste kristne har det bedst med bare at deltage til Gudstjenesten om søndagen og leve et stille og roligt kristenliv. Det gør de, fordi det er det nemmeste og det mest problemfrie. Men Gud har ikke kaldet os til at leve et stille og roligt kristenliv. Han har kaldet os til radikal efterfølgelse af ham, og det betyder, at vi må give alt, hvad vi har, for hans mission. Tiden er kommet til at bryde ud af den nemme løsning og begynde at se opad og se hen på, hvordan vi bedst bidrager ind i Guds plan. Gud har kaldet dig til at være medarbejder på hans mission, og han siger: Høsten er stor, men arbejderne få. Derfor er SkyAcademys rolle så vigtig, og du har en glimrende mulighed til at blive udrustet, trænet og klargjort til at blive endnu mere effektiv i det, som Gud i forvejen har befalet dig at gøre, nemlig at færdiggøre hans mission! Let's finish the mission. Side 3 af 11

5 Udrustning til alle former for lederskab Alle mennesker er unikke og er forskellige. Dette gælder ligefra personlighedstype, til kompetence og passion. Vi er alle formet af vores opvækst, de mennesker, vi har mødt og den personlighed, vi har. På SkyAcademy sætter vi fokus på udrustning til alle former for lederskab. Dette gælder både i kirke og udenfor kirken, så selvom du ikke ser, dine gaver ligger inde i den lokale kirke, men måske i mission, human trafficking, politik, medicin, lærer etc., så passer SkyAcademy stadig perfekt for dig. Vi prioterer dog den lokale kirke højt, da ligemeget om dit lederskab er i det sekulærer eller det kirkelige, så spiller den lokale kirke en kæmpe rolle i det og vi vil skabe en connection i mellem dine gaver, kompetencer og passion med den lokale kirke. Vi vil udfordre dig til at drømme stort og til at se dine Gud givne gaver i lyset af en suveræn og mægtig Gud, som gør, hvad han vil. Vækstmiljø SkyAcademy er et vækst miljø, som fokuserer på at gøre drenge til mænd og piger til kvinder. Når du er på Akademiet, så kan du ikke undgå at være i vækst og i udvikling. Dette er et mix af undervisningen, mentoring, træning, udfordringer, bøger, reflektioner mm. Men det er også bare at være sammen med andre kristne, som længes efter at gøre denne verden til et bedre sted, og som er passioneret og i brand for Guds mission. På den måde har du mulighed for at blive opmuntret utrolig meget i mange ting, og du har mulighed for at opmuntre dine medelever på SkyAcademy. Forventninger Selvom dette kursus er selvfinansierende, så har vi nogle klare forventninger til dig som elev på dette kursus: Vi forventer, at du tager SkyAcademy seriøst og møder op til undervisning og er aktiv i undervisningen. Vi forventer, du kommer til tiden. Vi forventer, at du viser en god attitude i de udfordringer, du måtte møde. Vi forventer, at du er opmuntrende overfor dine medelever og er i forståelse for, at vi er forskellige som mennesker. Vi forventer, at du læser de bøger og de opgaver, som du er blevet bedt om. Vi forventer, at du er et forbillede og deltager aktivt i din lokale kirke. Side 4 af 11

6 Vi forbeholder vores ret til, at afsætte dig fra holdet, hvis du modarbejder vores forventninger. Fokus områder Undervisningen er delt op i 4 fokus områder. Til hvert emne vil der være 5 undervisninger og én bog, der skal læses. Disse emner vil dog være spredt ud på hele året. Desuden har vi haft fokus på at udvælge de dygtigste undervisere i landet indenfor netop de emner, som vi har vurderet, er de vigtigste. Discipelskab (tilhørende bog: Not a fan) Discipelskab er uden tvivl det mest grundlæggende for at være en kristen leder. Hvis du får styr på dit andagtsliv din personlige relation med Jesus igennem SkyAcademy, vil vores mål allerede her være nået, for det vil automatisk lede til efterfølgelse af Jesus. Dog vil vi mene, at der er flere konkrete emner, der er discipelskabstrænende at få viden om, hvilket indebærer valget af emnerne: kristen livsstil, pionering, tjeneste, forvalterskab og social uretfærdighed. Lederskab (tilhørende bog: 21 irrefutable laws of leadership) Det at træne ledere er vores mission på SkyAcademy, fordi vi tror på, at det er ledere, der tør træde ud og gøre noget ekstraordinært for Guds mission. Lederskabsundervisning er en nødvendighed for alle, uanset hvilken form for indflydelse du kommer til at få. Derfor er disse underemner valgt: Selvlederskab, spirituel lederskab, tjenende lederskab, teamwork og transformerende lederskab. Kirke (tilhørende bog: The purpose driven church) Vi er alle kaldede til at være lemmer på Jesu legeme, som er kirken. Vores roller vil være forskellige, og der vil derfor være nogle af disse emner, du kan relatere mere til end andre, men som en del af kirken er det sundt at kende noget til andre områder eller måske få øjnene op for, at man skal noget helt andet, end man havde tænkt. Emnerne er som følger: læren om kirken, mission, missional kirke, teenage/ungdoms arbejde og kirkeplantning. Kommunikation (tilhørende bog: Communication for a change) Uanset hvilken form for leder du bliver, vil kommunikation på den ene eller anden måde indgå. For nogen bliver det en form for forkyndelse eller undervisning og for andre, er det på et mere personligt plan. For at dække flere sider af kommunikation vil der blive undervisning i disse 5 emner: basis forkyndelse, kommunikation, apologetik, sjælesorg og personlig evangelisation. Undervisninger SkyAcademy Opstart Jesper Jeppesen (Ungdomspræst Skywalk) Dette fag har til hensigt at motivere og inspirere til det skoleår, vi nu går ind i. Der vil blive sat fokus på den individuelles rolle og den rolle, som Gud har kaldet dem til at leve ud i hans rige. Faget skal være med til at sætte retningen for det år, vi er på vej ind i. Kristen Livsstil Kent Jakobsen (Forstander Mariager Højskole) Side 5 af 11

7 Faget her vil sætte fokus på den kristne livsstil. Fokus vil ligge på, at alle mennesker har samme værdi, og vi må se mennesker ud fra et kristent verdensbillede, endvidere vil der være fokus på, hvordan vi bør leve og være som efterfølgere af Jesus. Selvlederskab Jesper Jeppesen (Ungdomspræst Skywalk) Selvlederskab har til hensigt at give en god forståelse for at lede sig selv og vigtigheden i at forstå, at lederskab starter altid med at kunne lede sig selv. Det vil give redskaber til at lære sig selv bedre at kende, at forstå sig selv bedre og lære at elske sig selv, som den man er. Læren om Kirken Phd. Tonny Jakobsen (Præst Pinsekirken Vejle) Eleverne vil i gennem denne undervisning få en forståelse af, hvad kirke er, hvilken rolle kirken spiller og hvorfor kirken er så vigtig, som den er. Der vil ydermere også blive gået i gennem kirkens historie, og hvad vi kan lærer deraf. Basal Forkyndelse Jørn Hyldgaard (Præst Åbenkirke Herning) Dette har i sinde at give en grundlæggende forståelse for, hvad forkyndelse er, og give en passion for at forkynde, og hvordan forkyndelse gør en afgørende forskel i mennesker. Samtidig vil der også komme basale principper for forkyndelse. Social Uretfærdighed Arne Kristensen (Leder Impact Danmark) Faget her sætter fokus på Social uretfærdighed, som er en stor udfordring for mange. Her vil den store problemstilling blive belyst og set nærmere på. Eleven vil også få en praktisk forståelse for, hvad der kan gøres ved uretfærdigheden. Spirituelt Lederskab Dan Sørensen (Ledende Præst Citykirken Aalborg) Faget beskæftiger sig med forståelse for ledelse i det åndelige livs mangfoldighed, som det udtrykkes gennem forskellige former for spirituelle udtryk i forskellige kulturelle og religiøse sammenhænge. Teenage/Ungdomsarbejde Simon Linde (BTU Præst Mariagerfjord Frikirke) Faget har fokus på teenage- og ungdomsarbejdet i den lokale kirke samt den særlige danske foreningskultur, der kendetegner lokalsamfundet. Vi ønsker med faget at medvirke i den proces, der har til formål at træne og opfostre næste generation af ledere og medarbejdere, som arbejder med teenagere og unge. Kommunikation Allan Bruhn (Tidligere Kommunikation Chef Krifa) Eleverne vil i gennem undervisningen få en basal forståelse af kommunikation og et indblik ind i verdenen af kommunikation. Eleven vil få en masse værktøjer, som kan bruges i tjenesten og livet. Forvalterskab John Holst (Leder af Iværksætter Team Skywalk) Faget her sætter fokus på bibelsk forvalterskab, og hvordan det ser ud, og tager udgangspunkt i, hvordan Jesus sagde, vi skulle gøre med vores økonomi. Teamwork Henrik Rasmussen (Selvstændig) Eleverne vil gennem undervisningen få indblik i de mekanismer, som er i spil, når mennesker i Side 6 af 11

8 forskellige sociale sammenhænge og rammer sættes sammen for at forfølge et mål. Det vil bidrage til deres forståelse af, hvordan forskellige personligheder, styrker, svagheder og kompetencer indgår i dynamiske processer, når mennesker indgår i et team det kan være sig på arbejdsmarkedet, i foreningsarbejdet, i kirkelivet eller andre sociale sammenhænge. Kirkeplantning Leif Petersson (Lærer Mariager Højskole) Her vil vi beskæftige os med, hvad det vil sige at plante kirker, hvorfor man skal plante kirker, og hvilken betydning kirkeplantning har. Dette skulle gerne være med til at give eleven lysten til at være med i en kirkeplantning i fremtiden. Tjeneste Søren Sørensen (LFKU ansat og freelance pioneer) Eleven vil i gennem dette fag blive gjort opmærksom på den enkeltes kaldelse og tjeneste. Formålet her vil være at trække den enkeltes gaver, personlighed og talenter frem og hjælpe dem i retningen af Guds kald for deres liv. Sjælesorg Solfrid Bracher (Sjælesorg) Faget har i sinde at give eleven en grundlæggende forståelse for sjælesorg og vigtigheden af det. Samtidig vil faget også efterlade eleven med redskaber til samtaler, og hvordan man håndterer situationer i sjælesorg. Tjenende Lederskab - Jens-Henrik Kirk (Forstander Mariager Efterskole) Fagets fokus er det kristne menneskesyns opfattelse af, at alle mennesker har samme værdi og bør behandles med respekt og indgå i gensidig tillid. Dette danner grundlag for konstruktive relationer inden for store og små fællesskaber Missional Kirke Lars Bo Olesen (Leder af frikirkenet og ledende præst i Åbenkirke Herning) Her vil vi beskæftige os med, hvordan vi skaber kirker, som er missionale. Samtidig vil vi også beskæftige os med kulturforståelse, og hvordan kirker er relevante og sjælevindende i et postmoderne samfund. Personlig Evangelisation Louise Natalia Nielsen (Ungdomsleder Skywalk) Faget har til formål at sætte fokus på vigtigheden af personlig evangelisation, og hvordan vi gør det. Der vil specielt blive sat fokus på, at vi er forskellige, og at der er mange måder at evangelisere på. Pionering Poul Kirk (Grundlægger af PVE, Frydensberg og Alterna) Eleven vil under dette fag få en forståelse for vigtigheden af pionering og vigtigheden i at bryde ny jord. Endvidere vil eleven også selv blive tændt til at starte noget nyt og bryde ny jord for Guds rige. Transformerende lederskab Jesper Jeppesen (Ungdomspræst Skywalk) Dette fag går fra at skelne imellem godt lederskab og exceptionelt lederskab. Her vil fårene skilles fra bukkene, men samtidig vil der blive skabt forståelse for, at vi er skabt som forskellige ledere med forskellige pladser. Der vil også gives strategiske redskaber til at blive endnu mere succesfuld som leder. Side 7 af 11

9 Mission Jesper Jeppesen (Ungdomspræst Skywalk) Faget har i sinde at skabe en grundlæggende forståelse for, hvad lokal evangelisation er, og hvad mission er ud fra et bibelsk billede. Det er også med til at skabe en passion og en forståelse for unåede folkegrupper. Apologetik Phd. David Jakobsen (Lærer Mariager Højskole) Eleven vil blive udrustet i Apologetik, og der vil blive skabt forståelse for vigtigheden af at kristne lærer sig Apologetik i det 21 århundrede. Hvad så nu? - Jesper Jeppesen (Ungdomspræst SkyAcademy) Dette er sidste fag på året. Her vil fokus ligge på, hvad der skal ske nu, hvor eleven har gennemført kurset. Dette fag appellerer specielt til handling og til altid at holde evangeliet i centrum af ens liv. Bøger + refleksioner I løbet af året vil du som elev få fire bøger, du skal læse, og som vil være med til at udfordre dig og udvide din horisont. Dette vil vil også være med til at danne dit syn på kirke og på mennesker mm. Hertil vil du skulle skrive en refleksion til hver bog, som vil blive bedømt af lederteamet på SkyAcademy. Disse fire bøger vil tage udgangspunkt i kirke, lederskab, discipelskab og kommunikation. På SkyAcademy tror vi på udtrykket Leaders are readers, og derfor er det en værdi for os, at du som elev lærer glæden og den personlige udvikling, du oplever i gennem at læse bøger. De fire bøger, du skal i gennem, er: 21 irrefutable laws of leadership John Maxwell Purpose driven church Rick Warren Not a fan Kyle Idleman Communication for a change Andy Stanley Studiegrupper I starten af året vil der blive oprettet såkaldte studiegrupper. Formålet med disse er at skabe mere struktur, fokus på den enkelte, muligheder for at gøre det mere praktisk og I kan diskutere undervisningen. Det kommer til at fungere sådan, at der vil være en fra ledergruppen tilknyttet hver studiegruppe. Denne leder vil være jeres coach og kontaktperson i løbet af året. Han/hun vil mødes regelmæssigt med jer og har fokus på din udvikling. De vil også have, 2 individuelle evalueringssamtaler med jer i løbet af året. Hver undervisningsaften efter undervisningen skal I ud i studiegrupperne, hvor I enten får en praktisk opgave, spørgsmål el. lign., som I sammen skal snakke om. Side 8 af 11

10 Derudover kommer det også til at fungere sådan, at I i disse på skift bliver sat på til at skulle møde lidt før for at ordne det praktiske ift. opsætning. Træningsweekender Der vil være to træningsweekender i løbet af året, som er obligatoriske at deltage på. Én i efteråret og én i foråret. Disse er lavet for, at der er mulighed for at gå i dybden med noget undervisning, der er lidt heftigere end normalt. For at I allerede kan begynde at glæde jer til disse weekender nu, kan vi afsløre, at emnerne på weekenden i efteråret er: personlighedstyper, teologi og doktriner og Exegesis og Hermenutic. Emnerne i foråret er: satan og hans rige, personlig andagt og åndens gaver. Derudover vil vi i begge weekender få besøg af en moden leder, der har meget erfaring, og som vil dele hjerte med os, der er næste generations ledere. Disse weekender skulle gerne blive ekstra interessante og er bestemt ikke noget, I vil gå glip af! Overlevelsestur Som rygterne måske er gået, så indebærer SkyAcademy året også en overlevelsestur. Vi kan intet afsløre om dette års program, men sidste års tur indebar; lidt søvn, fysisk hårde opgaver og begrænset med mad. Tilsyneladende kan det være svært at se formålet, når man er af sted, og når man mest af alt har lyst til at komme hjem i bad, spise og sove. Men erfaring siger os, at det alligevel er en givende tur, som man ser tilbage på med begejstring. Formålet er at få jer ud af jeres comfortzone og ud på dybt vand, hvor I virkelig bliver udfordret og står i pressede situationer. Turen vil hjælpe dig til at lære dig selv at kende og at finde ud af, hvor dine grænser går både fysisk og psykisk. Mentor/LFG Der er ikke særlig meget der er mere livsgivende og en vigtig proces end det at vandre sammen med en. Det er en værdi for os, at du som elev har en at vandre sammen med, og rigtig gerne sammen med en person, som kan være med til at modne dig, udfordre dig og hjælpe dig til at vokse. En person som du kan græde sammen med og en person, som du kan fejre dine sejre med. Derfor vil vi opfordre alle elever til at få enten en mentor eller en LFG, hvis ikke du har en sådan i forvejen. Lederen, der er ansvarlig for din studiegruppe, vil under året fungere som en coach for dig, men det er også godt at finde en, der kan komme endnu tættere på, og som du kan stå til regnskab overfor. Det er en af de vigtigste udviklingsredskaber, du kan få, og din studiegruppe-coach og den mentor/lfg-ansvarlige på lederteamet vil derfor være til rådighed og hjælpe dig til at få det implementeret. Udfordringer Det er sundt at blive skubbet derud, hvor man er magtesløs og total afhængig af Gud. Det er også sundt at få udfordringer, som er med til at udvikle en, og som er med til praktisk at gøre noget ved det, man lærer. På den måde tror vi på, at det vi gør skal gå både til hovedet, hjertet og ud i Side 9 af 11

11 hænderne. På SkyAcademy udfordrer vi altid eleven til at komme ud over grænser og være med til at gøre ting, som er godt for din udvikling, men som nemt bryder grænser og sætter eleven på usikker grund. Derfor skal du som elev være åben overfor at tage i mod udfordringer og turde at bryde med din comfortzone for på den måde altid at være klar på en ny udfordring. Hvad mon venter dig? Tjeneste i lokal kirke Så nu ved du det i hovedet, du har det i dit hjerte, og nu er det tid til at få det ud til dem omkring dig. På SkyAcademy sætter vi stor fokus på, at det vi lærer, det applikerer vi, så det ikke bare bliver en masse viden og gode motiver, men at det er med til at forvandle liv for Guds rige. Hvis du ikke allerede er i en tjeneste i din kirke, vil vi i løbet af dette år udfordre dig til at træde ind og tjene i en rolle. Vi tror på at du vil vokse med opgaven, og det handler om at finde den tjeneste, hvor du har lyst at tjene og kan blive udviklet igennem. Derudover er det en del af året, at du skal være med til at tjene under Brighter, Charity Cup, Change the Venue og de to lederskabsdage, som Skywalk afholder i løbet af året. Dette vil du løbende få videre information om. Dimission og diplom Dimissionsaftenen bliver afholdt om fredagen til Skywalk Classic, to dage efter sidste SkyAcademy undervisning. Hvis du lykkes at gennemføre SkyAcademy, så vil du modtage følgende: Diplom Blå Bog Hue Mm. Der vil desuden til dimissionen blive kåret årets elev på Akademiet. Lederteam Jesper Jeppesen Leder og teamcoach Anna Carlsen Administrator John Holst Lederteamet Mentor/LFG Overlevelsestur Side 10 af 11

12 Pætur Askildsen Lederteamet Bøger og refleksioner Jakob Ovesen Lederteamet Tjeneste i lokal kirke Jonathan Sommer Lederteamet Udfordringer Ann Mae Sørensen Lederteamet SkyAcademy weekend Kristine Nejad Lederteamet SkyAcademy weekend Det praktiske Forløb Akademiet forløber fra august-juni, med opstart d. 13/8-14 og afslutning 17/6-15. Nærmere datoer følger på årskalender. Pris og betaling Prisen for hele kurset er kun 1500kr. Hvis du skulle have problemer med at betale hele løbet til Akademiets opstart, kan der inden opstart laves en aftale om at betale i rater. Men medmindre en sådan aftale er lavet, skal beløbet betales inden 1. september, ellers vil beløbet stige med 100 kr pr. måned. Undervisning Undervisningen foregår hver anden onsdag aften fra kl i Randers Evangeliske Frikirkes lokaler, foreløbigt Kongens Ege. Strukturen i undervisningen er 2x45 minutter med en lille pause i mellem, hvorefter der vil være tid i studiegrupperne og afslutning med praktiske informationer. Transport Du står selv for transport til SkyAcademy undervisningerne, og kommer du ikke fra Randers, anbefaler vi, at I arrangerer fælleskørsel. Afbud Hvis det skulle ske, at du ikke kan komme en aften af forskellige årsager, skal du melde det til mødelederen den pågældende aften. Vi forventer dog commitment og høj prioritet fra dig som elev. Kontakt Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt endelig den ansvarlige fra lederteamet. Side 11 af 11

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp?

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp? Sommercamp Mariager 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Gode grunde til at tage på Sommercamp Mariager 2. Introduktion til dette års tema 3. Tematisk udvikling igennem ugens gudstjenester 4. Introduktion til

Læs mere

Arrow lederskabsprogram 2013-2014. arrow lederskab

Arrow lederskabsprogram 2013-2014. arrow lederskab 1 Arrow lederskabsprogram 2013-2014 arrow lederskab Arrow lederskabsprogram - det første mentorbaserede lederudviklingsprogram i Danmark Peter Götz Formand, Arrow Danmark Jesper Oehlenschläger Teamleder,

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE!

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! S. 46 / SIGNATUR #2 BREVKASSEN B / BREVKASSE DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! Tekst/ Michael Hansen, Mindset Trainer og indehaver af bymichaelhansen Mine udviklingsforløb starter næsten altid med ét eller flere

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nr. 5 2009 156. årgang

Nr. 5 2009 156. årgang Nr. 5 2009 156. årgang [ ] Per Bækgaard Det er»pay-back time«[ ] [ ] Lone Møller-Hansen Det er ikke nemt at være missionær i Danmark. Det kan Tony tale med om. Han har nu været her i ti år og har fået

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Vi har brug for 160.000 kr. i november og december

Vi har brug for 160.000 kr. i november og december Nyhedsbrev Nr. 4 December 2011 / 12. årgang ISSN: 1603-8983 FOTO: NIELS KOUSGAARD Vi har brug for 160.000 kr. i november og december Ansatte I KPI er vi så privilegerede nu at have to pædagogiske medarbejdere,

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk en margin!

Nyhedsbrev. Husk en margin! Nyhedsbrev Nr. 2 Maj 2011 / 12. årgang ISSN: 1603-8983 Husk en margin! For mange bliver hverdagen effektiv og travl og prioritering en svær øvelse. Vigtige gøremål som indkøb, opdatering af nyheder, job,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den I dette kapitel får du: 7. Læring sagen og En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den Redskaber til hvordan du kan fremme

Læs mere

Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema-

Hvordan har du fået den indsigt? Jeg har en baggrund som civilingeniør, en MBA og en HD. Jeg har en operationel uddannelse med speciale i matema- Interview med michael møllmann. Tekst: tina monberg Tro flytter bjerge intro Interviewet med Michael Møllmann, corporate vice president i Novo Nordisk A/S viser, hvad der sker, når de tre elementer servant

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

WWW.SOMMERSTÆVNE.DK. UGE 30 19. - 25. juli TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND

WWW.SOMMERSTÆVNE.DK. UGE 30 19. - 25. juli TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND WWW.SOMMERSTÆVNE.DK TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND UGE 30 19. - 25. juli 2015 VELKOMMEN På Efterskolen Lindenborg glæder vi os over endnu et SOMMERSTÆVNE i

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

1. Hverdagsfællesskab

1. Hverdagsfællesskab 1. Hverdagsfællesskab Slut jer sammen i husmenigheder! Alt for længe har størstedelen af Guds folk og Jesu venner været et publikum på kirkebænke. Nu er tiden kommet til denne appel: Slut jer sammen i

Læs mere

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

agapenyt inkluderende fællesskaber Nummer 5 2011 Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab

agapenyt inkluderende fællesskaber Nummer 5 2011 Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab agapenyt Nummer 5 2011 inkluderende fællesskaber Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab Inkluderende fællesskaber psykologisk set Seksualiteten skal have sit rum agape Agape

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere