2014/2015 SKYACADEMY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014/2015 SKYACADEMY"

Transkript

1 2014/2015 SKYACADEMY

2 Velkomst Vi glæder os over, at du har valgt at bruge et år på SkyAcademy, og vi er overbeviste om, at det vil gøre en forskel i dit liv. Vi tror på, at Gud har lagt et stort potentiale ned i alle, og at du igennem SkyAcademy vil blive mere bevidst og mere målrettet om Guds plan for dit liv. SkyAcademy s undervisning vil altid have biblen som fundament, og du vil blive udrustet gennem discipelskab, lederskab, kommunikation og kirke. Derudover bruger vi andre redskaber som mentoring/lfg, bøger, udfordringer, studiegrupper, træningsweekender og en overlevelsestur, hvilket alt sammen er redskaber til at udvikle potentialet i dig. I denne mappe skulle du kunne finde al information, der er nødvendig vedrørende SkyAcademy. Læs mappen igennem så du er klar over, hvad du går ind til. Kom i forventning til et år, der vil gøre en forskel for dig i din vandring med Gud! Velkommen på SkyAcademy 2014/2015! Side 1 af 11

3 Indholdsfortegnelse Velkomst... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Letsfinishthemission... 3 Udrustning til alle former for lederskab... 4 Vækstmiljø... 4 Forventninger... 4 Fokus områder... 5 Undervisninger... 5 Bøger + refleksioner... 8 Studiegrupper... 8 Træningsweekender... 9 Overlevelsestur... 9 Mentor/LFG... 9 Udfordringer... 9 Tjeneste i lokal kirke Dimission og diplom Lederteam Det praktiske Side 2 af 11

4 Introduktion Missionen bag SkyAcademy er ret simpel; at træne så mange ledere og medarbejdere som muligt til at færdiggøre Guds mission på jorden. Dette gælder på alle sfærer i livet, både som præst, ungdomsleder, cellegruppeleder, forælder, missionær, organisationsleder, læge, lærer, tømrer osv. Vi lykkes hver gang, at vi får den enkelte elev fra a til b og får fremmet deres potentiale, som Gud har lagt i dem og får dem til at bruge det for Guds rige. Vi er bevidste om, at Gud har lagt forskellige gaver og kald ned i forskellige personer, og vores opgave er ikke at udruste dig til noget, som du ikke har fået gaverne eller er kaldet til. Vi ønsker, at den enkelte finder det kald, som Gud har lagt ned i dem, og vi udfordrer hver og en til at tage det kald alvorligt. Samtidig er vi meget bevidste om, at lederskab er mere end bare at lære nogle principper. Vi tror på, at lederskab skal måles i et holistisk billede, og hvor den enkelte bliver trænet på mange områder af livet så i det øjeblik, hvor de går fra SkyAcademy, står de udrustet til at tage de udfordringer op, som ligger foran dem. Vi tror stærkt på, at SkyAcademy kommer til at træne et utal af ledere, som vil have en kæmpe indflydelse i vores verden. Letsfinishthemission For ca år siden gav Jesus sine efterfølgere hans missionsbefaling: Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Dette var ikke kun til de første disciple, men denne missionsbefaling gælder for alle, der tilhører Jesus. Vi ønsker at se den mission færdiggjort i vores generation. Gud har givet os som hans børn denne opgave at fuldføre. Problemet er bare, at alt for mange kristne i dag bliver for optaget af dagligdagens problemer, eller vi ender i selvviske ambitioner og glemmer, hvad det var Gud vil have os til. Langt de fleste kristne har det bedst med bare at deltage til Gudstjenesten om søndagen og leve et stille og roligt kristenliv. Det gør de, fordi det er det nemmeste og det mest problemfrie. Men Gud har ikke kaldet os til at leve et stille og roligt kristenliv. Han har kaldet os til radikal efterfølgelse af ham, og det betyder, at vi må give alt, hvad vi har, for hans mission. Tiden er kommet til at bryde ud af den nemme løsning og begynde at se opad og se hen på, hvordan vi bedst bidrager ind i Guds plan. Gud har kaldet dig til at være medarbejder på hans mission, og han siger: Høsten er stor, men arbejderne få. Derfor er SkyAcademys rolle så vigtig, og du har en glimrende mulighed til at blive udrustet, trænet og klargjort til at blive endnu mere effektiv i det, som Gud i forvejen har befalet dig at gøre, nemlig at færdiggøre hans mission! Let's finish the mission. Side 3 af 11

5 Udrustning til alle former for lederskab Alle mennesker er unikke og er forskellige. Dette gælder ligefra personlighedstype, til kompetence og passion. Vi er alle formet af vores opvækst, de mennesker, vi har mødt og den personlighed, vi har. På SkyAcademy sætter vi fokus på udrustning til alle former for lederskab. Dette gælder både i kirke og udenfor kirken, så selvom du ikke ser, dine gaver ligger inde i den lokale kirke, men måske i mission, human trafficking, politik, medicin, lærer etc., så passer SkyAcademy stadig perfekt for dig. Vi prioterer dog den lokale kirke højt, da ligemeget om dit lederskab er i det sekulærer eller det kirkelige, så spiller den lokale kirke en kæmpe rolle i det og vi vil skabe en connection i mellem dine gaver, kompetencer og passion med den lokale kirke. Vi vil udfordre dig til at drømme stort og til at se dine Gud givne gaver i lyset af en suveræn og mægtig Gud, som gør, hvad han vil. Vækstmiljø SkyAcademy er et vækst miljø, som fokuserer på at gøre drenge til mænd og piger til kvinder. Når du er på Akademiet, så kan du ikke undgå at være i vækst og i udvikling. Dette er et mix af undervisningen, mentoring, træning, udfordringer, bøger, reflektioner mm. Men det er også bare at være sammen med andre kristne, som længes efter at gøre denne verden til et bedre sted, og som er passioneret og i brand for Guds mission. På den måde har du mulighed for at blive opmuntret utrolig meget i mange ting, og du har mulighed for at opmuntre dine medelever på SkyAcademy. Forventninger Selvom dette kursus er selvfinansierende, så har vi nogle klare forventninger til dig som elev på dette kursus: Vi forventer, at du tager SkyAcademy seriøst og møder op til undervisning og er aktiv i undervisningen. Vi forventer, du kommer til tiden. Vi forventer, at du viser en god attitude i de udfordringer, du måtte møde. Vi forventer, at du er opmuntrende overfor dine medelever og er i forståelse for, at vi er forskellige som mennesker. Vi forventer, at du læser de bøger og de opgaver, som du er blevet bedt om. Vi forventer, at du er et forbillede og deltager aktivt i din lokale kirke. Side 4 af 11

6 Vi forbeholder vores ret til, at afsætte dig fra holdet, hvis du modarbejder vores forventninger. Fokus områder Undervisningen er delt op i 4 fokus områder. Til hvert emne vil der være 5 undervisninger og én bog, der skal læses. Disse emner vil dog være spredt ud på hele året. Desuden har vi haft fokus på at udvælge de dygtigste undervisere i landet indenfor netop de emner, som vi har vurderet, er de vigtigste. Discipelskab (tilhørende bog: Not a fan) Discipelskab er uden tvivl det mest grundlæggende for at være en kristen leder. Hvis du får styr på dit andagtsliv din personlige relation med Jesus igennem SkyAcademy, vil vores mål allerede her være nået, for det vil automatisk lede til efterfølgelse af Jesus. Dog vil vi mene, at der er flere konkrete emner, der er discipelskabstrænende at få viden om, hvilket indebærer valget af emnerne: kristen livsstil, pionering, tjeneste, forvalterskab og social uretfærdighed. Lederskab (tilhørende bog: 21 irrefutable laws of leadership) Det at træne ledere er vores mission på SkyAcademy, fordi vi tror på, at det er ledere, der tør træde ud og gøre noget ekstraordinært for Guds mission. Lederskabsundervisning er en nødvendighed for alle, uanset hvilken form for indflydelse du kommer til at få. Derfor er disse underemner valgt: Selvlederskab, spirituel lederskab, tjenende lederskab, teamwork og transformerende lederskab. Kirke (tilhørende bog: The purpose driven church) Vi er alle kaldede til at være lemmer på Jesu legeme, som er kirken. Vores roller vil være forskellige, og der vil derfor være nogle af disse emner, du kan relatere mere til end andre, men som en del af kirken er det sundt at kende noget til andre områder eller måske få øjnene op for, at man skal noget helt andet, end man havde tænkt. Emnerne er som følger: læren om kirken, mission, missional kirke, teenage/ungdoms arbejde og kirkeplantning. Kommunikation (tilhørende bog: Communication for a change) Uanset hvilken form for leder du bliver, vil kommunikation på den ene eller anden måde indgå. For nogen bliver det en form for forkyndelse eller undervisning og for andre, er det på et mere personligt plan. For at dække flere sider af kommunikation vil der blive undervisning i disse 5 emner: basis forkyndelse, kommunikation, apologetik, sjælesorg og personlig evangelisation. Undervisninger SkyAcademy Opstart Jesper Jeppesen (Ungdomspræst Skywalk) Dette fag har til hensigt at motivere og inspirere til det skoleår, vi nu går ind i. Der vil blive sat fokus på den individuelles rolle og den rolle, som Gud har kaldet dem til at leve ud i hans rige. Faget skal være med til at sætte retningen for det år, vi er på vej ind i. Kristen Livsstil Kent Jakobsen (Forstander Mariager Højskole) Side 5 af 11

7 Faget her vil sætte fokus på den kristne livsstil. Fokus vil ligge på, at alle mennesker har samme værdi, og vi må se mennesker ud fra et kristent verdensbillede, endvidere vil der være fokus på, hvordan vi bør leve og være som efterfølgere af Jesus. Selvlederskab Jesper Jeppesen (Ungdomspræst Skywalk) Selvlederskab har til hensigt at give en god forståelse for at lede sig selv og vigtigheden i at forstå, at lederskab starter altid med at kunne lede sig selv. Det vil give redskaber til at lære sig selv bedre at kende, at forstå sig selv bedre og lære at elske sig selv, som den man er. Læren om Kirken Phd. Tonny Jakobsen (Præst Pinsekirken Vejle) Eleverne vil i gennem denne undervisning få en forståelse af, hvad kirke er, hvilken rolle kirken spiller og hvorfor kirken er så vigtig, som den er. Der vil ydermere også blive gået i gennem kirkens historie, og hvad vi kan lærer deraf. Basal Forkyndelse Jørn Hyldgaard (Præst Åbenkirke Herning) Dette har i sinde at give en grundlæggende forståelse for, hvad forkyndelse er, og give en passion for at forkynde, og hvordan forkyndelse gør en afgørende forskel i mennesker. Samtidig vil der også komme basale principper for forkyndelse. Social Uretfærdighed Arne Kristensen (Leder Impact Danmark) Faget her sætter fokus på Social uretfærdighed, som er en stor udfordring for mange. Her vil den store problemstilling blive belyst og set nærmere på. Eleven vil også få en praktisk forståelse for, hvad der kan gøres ved uretfærdigheden. Spirituelt Lederskab Dan Sørensen (Ledende Præst Citykirken Aalborg) Faget beskæftiger sig med forståelse for ledelse i det åndelige livs mangfoldighed, som det udtrykkes gennem forskellige former for spirituelle udtryk i forskellige kulturelle og religiøse sammenhænge. Teenage/Ungdomsarbejde Simon Linde (BTU Præst Mariagerfjord Frikirke) Faget har fokus på teenage- og ungdomsarbejdet i den lokale kirke samt den særlige danske foreningskultur, der kendetegner lokalsamfundet. Vi ønsker med faget at medvirke i den proces, der har til formål at træne og opfostre næste generation af ledere og medarbejdere, som arbejder med teenagere og unge. Kommunikation Allan Bruhn (Tidligere Kommunikation Chef Krifa) Eleverne vil i gennem undervisningen få en basal forståelse af kommunikation og et indblik ind i verdenen af kommunikation. Eleven vil få en masse værktøjer, som kan bruges i tjenesten og livet. Forvalterskab John Holst (Leder af Iværksætter Team Skywalk) Faget her sætter fokus på bibelsk forvalterskab, og hvordan det ser ud, og tager udgangspunkt i, hvordan Jesus sagde, vi skulle gøre med vores økonomi. Teamwork Henrik Rasmussen (Selvstændig) Eleverne vil gennem undervisningen få indblik i de mekanismer, som er i spil, når mennesker i Side 6 af 11

8 forskellige sociale sammenhænge og rammer sættes sammen for at forfølge et mål. Det vil bidrage til deres forståelse af, hvordan forskellige personligheder, styrker, svagheder og kompetencer indgår i dynamiske processer, når mennesker indgår i et team det kan være sig på arbejdsmarkedet, i foreningsarbejdet, i kirkelivet eller andre sociale sammenhænge. Kirkeplantning Leif Petersson (Lærer Mariager Højskole) Her vil vi beskæftige os med, hvad det vil sige at plante kirker, hvorfor man skal plante kirker, og hvilken betydning kirkeplantning har. Dette skulle gerne være med til at give eleven lysten til at være med i en kirkeplantning i fremtiden. Tjeneste Søren Sørensen (LFKU ansat og freelance pioneer) Eleven vil i gennem dette fag blive gjort opmærksom på den enkeltes kaldelse og tjeneste. Formålet her vil være at trække den enkeltes gaver, personlighed og talenter frem og hjælpe dem i retningen af Guds kald for deres liv. Sjælesorg Solfrid Bracher (Sjælesorg) Faget har i sinde at give eleven en grundlæggende forståelse for sjælesorg og vigtigheden af det. Samtidig vil faget også efterlade eleven med redskaber til samtaler, og hvordan man håndterer situationer i sjælesorg. Tjenende Lederskab - Jens-Henrik Kirk (Forstander Mariager Efterskole) Fagets fokus er det kristne menneskesyns opfattelse af, at alle mennesker har samme værdi og bør behandles med respekt og indgå i gensidig tillid. Dette danner grundlag for konstruktive relationer inden for store og små fællesskaber Missional Kirke Lars Bo Olesen (Leder af frikirkenet og ledende præst i Åbenkirke Herning) Her vil vi beskæftige os med, hvordan vi skaber kirker, som er missionale. Samtidig vil vi også beskæftige os med kulturforståelse, og hvordan kirker er relevante og sjælevindende i et postmoderne samfund. Personlig Evangelisation Louise Natalia Nielsen (Ungdomsleder Skywalk) Faget har til formål at sætte fokus på vigtigheden af personlig evangelisation, og hvordan vi gør det. Der vil specielt blive sat fokus på, at vi er forskellige, og at der er mange måder at evangelisere på. Pionering Poul Kirk (Grundlægger af PVE, Frydensberg og Alterna) Eleven vil under dette fag få en forståelse for vigtigheden af pionering og vigtigheden i at bryde ny jord. Endvidere vil eleven også selv blive tændt til at starte noget nyt og bryde ny jord for Guds rige. Transformerende lederskab Jesper Jeppesen (Ungdomspræst Skywalk) Dette fag går fra at skelne imellem godt lederskab og exceptionelt lederskab. Her vil fårene skilles fra bukkene, men samtidig vil der blive skabt forståelse for, at vi er skabt som forskellige ledere med forskellige pladser. Der vil også gives strategiske redskaber til at blive endnu mere succesfuld som leder. Side 7 af 11

9 Mission Jesper Jeppesen (Ungdomspræst Skywalk) Faget har i sinde at skabe en grundlæggende forståelse for, hvad lokal evangelisation er, og hvad mission er ud fra et bibelsk billede. Det er også med til at skabe en passion og en forståelse for unåede folkegrupper. Apologetik Phd. David Jakobsen (Lærer Mariager Højskole) Eleven vil blive udrustet i Apologetik, og der vil blive skabt forståelse for vigtigheden af at kristne lærer sig Apologetik i det 21 århundrede. Hvad så nu? - Jesper Jeppesen (Ungdomspræst SkyAcademy) Dette er sidste fag på året. Her vil fokus ligge på, hvad der skal ske nu, hvor eleven har gennemført kurset. Dette fag appellerer specielt til handling og til altid at holde evangeliet i centrum af ens liv. Bøger + refleksioner I løbet af året vil du som elev få fire bøger, du skal læse, og som vil være med til at udfordre dig og udvide din horisont. Dette vil vil også være med til at danne dit syn på kirke og på mennesker mm. Hertil vil du skulle skrive en refleksion til hver bog, som vil blive bedømt af lederteamet på SkyAcademy. Disse fire bøger vil tage udgangspunkt i kirke, lederskab, discipelskab og kommunikation. På SkyAcademy tror vi på udtrykket Leaders are readers, og derfor er det en værdi for os, at du som elev lærer glæden og den personlige udvikling, du oplever i gennem at læse bøger. De fire bøger, du skal i gennem, er: 21 irrefutable laws of leadership John Maxwell Purpose driven church Rick Warren Not a fan Kyle Idleman Communication for a change Andy Stanley Studiegrupper I starten af året vil der blive oprettet såkaldte studiegrupper. Formålet med disse er at skabe mere struktur, fokus på den enkelte, muligheder for at gøre det mere praktisk og I kan diskutere undervisningen. Det kommer til at fungere sådan, at der vil være en fra ledergruppen tilknyttet hver studiegruppe. Denne leder vil være jeres coach og kontaktperson i løbet af året. Han/hun vil mødes regelmæssigt med jer og har fokus på din udvikling. De vil også have, 2 individuelle evalueringssamtaler med jer i løbet af året. Hver undervisningsaften efter undervisningen skal I ud i studiegrupperne, hvor I enten får en praktisk opgave, spørgsmål el. lign., som I sammen skal snakke om. Side 8 af 11

10 Derudover kommer det også til at fungere sådan, at I i disse på skift bliver sat på til at skulle møde lidt før for at ordne det praktiske ift. opsætning. Træningsweekender Der vil være to træningsweekender i løbet af året, som er obligatoriske at deltage på. Én i efteråret og én i foråret. Disse er lavet for, at der er mulighed for at gå i dybden med noget undervisning, der er lidt heftigere end normalt. For at I allerede kan begynde at glæde jer til disse weekender nu, kan vi afsløre, at emnerne på weekenden i efteråret er: personlighedstyper, teologi og doktriner og Exegesis og Hermenutic. Emnerne i foråret er: satan og hans rige, personlig andagt og åndens gaver. Derudover vil vi i begge weekender få besøg af en moden leder, der har meget erfaring, og som vil dele hjerte med os, der er næste generations ledere. Disse weekender skulle gerne blive ekstra interessante og er bestemt ikke noget, I vil gå glip af! Overlevelsestur Som rygterne måske er gået, så indebærer SkyAcademy året også en overlevelsestur. Vi kan intet afsløre om dette års program, men sidste års tur indebar; lidt søvn, fysisk hårde opgaver og begrænset med mad. Tilsyneladende kan det være svært at se formålet, når man er af sted, og når man mest af alt har lyst til at komme hjem i bad, spise og sove. Men erfaring siger os, at det alligevel er en givende tur, som man ser tilbage på med begejstring. Formålet er at få jer ud af jeres comfortzone og ud på dybt vand, hvor I virkelig bliver udfordret og står i pressede situationer. Turen vil hjælpe dig til at lære dig selv at kende og at finde ud af, hvor dine grænser går både fysisk og psykisk. Mentor/LFG Der er ikke særlig meget der er mere livsgivende og en vigtig proces end det at vandre sammen med en. Det er en værdi for os, at du som elev har en at vandre sammen med, og rigtig gerne sammen med en person, som kan være med til at modne dig, udfordre dig og hjælpe dig til at vokse. En person som du kan græde sammen med og en person, som du kan fejre dine sejre med. Derfor vil vi opfordre alle elever til at få enten en mentor eller en LFG, hvis ikke du har en sådan i forvejen. Lederen, der er ansvarlig for din studiegruppe, vil under året fungere som en coach for dig, men det er også godt at finde en, der kan komme endnu tættere på, og som du kan stå til regnskab overfor. Det er en af de vigtigste udviklingsredskaber, du kan få, og din studiegruppe-coach og den mentor/lfg-ansvarlige på lederteamet vil derfor være til rådighed og hjælpe dig til at få det implementeret. Udfordringer Det er sundt at blive skubbet derud, hvor man er magtesløs og total afhængig af Gud. Det er også sundt at få udfordringer, som er med til at udvikle en, og som er med til praktisk at gøre noget ved det, man lærer. På den måde tror vi på, at det vi gør skal gå både til hovedet, hjertet og ud i Side 9 af 11

11 hænderne. På SkyAcademy udfordrer vi altid eleven til at komme ud over grænser og være med til at gøre ting, som er godt for din udvikling, men som nemt bryder grænser og sætter eleven på usikker grund. Derfor skal du som elev være åben overfor at tage i mod udfordringer og turde at bryde med din comfortzone for på den måde altid at være klar på en ny udfordring. Hvad mon venter dig? Tjeneste i lokal kirke Så nu ved du det i hovedet, du har det i dit hjerte, og nu er det tid til at få det ud til dem omkring dig. På SkyAcademy sætter vi stor fokus på, at det vi lærer, det applikerer vi, så det ikke bare bliver en masse viden og gode motiver, men at det er med til at forvandle liv for Guds rige. Hvis du ikke allerede er i en tjeneste i din kirke, vil vi i løbet af dette år udfordre dig til at træde ind og tjene i en rolle. Vi tror på at du vil vokse med opgaven, og det handler om at finde den tjeneste, hvor du har lyst at tjene og kan blive udviklet igennem. Derudover er det en del af året, at du skal være med til at tjene under Brighter, Charity Cup, Change the Venue og de to lederskabsdage, som Skywalk afholder i løbet af året. Dette vil du løbende få videre information om. Dimission og diplom Dimissionsaftenen bliver afholdt om fredagen til Skywalk Classic, to dage efter sidste SkyAcademy undervisning. Hvis du lykkes at gennemføre SkyAcademy, så vil du modtage følgende: Diplom Blå Bog Hue Mm. Der vil desuden til dimissionen blive kåret årets elev på Akademiet. Lederteam Jesper Jeppesen Leder og teamcoach Anna Carlsen Administrator John Holst Lederteamet Mentor/LFG Overlevelsestur Side 10 af 11

12 Pætur Askildsen Lederteamet Bøger og refleksioner Jakob Ovesen Lederteamet Tjeneste i lokal kirke Jonathan Sommer Lederteamet Udfordringer Ann Mae Sørensen Lederteamet SkyAcademy weekend Kristine Nejad Lederteamet SkyAcademy weekend Det praktiske Forløb Akademiet forløber fra august-juni, med opstart d. 13/8-14 og afslutning 17/6-15. Nærmere datoer følger på årskalender. Pris og betaling Prisen for hele kurset er kun 1500kr. Hvis du skulle have problemer med at betale hele løbet til Akademiets opstart, kan der inden opstart laves en aftale om at betale i rater. Men medmindre en sådan aftale er lavet, skal beløbet betales inden 1. september, ellers vil beløbet stige med 100 kr pr. måned. Undervisning Undervisningen foregår hver anden onsdag aften fra kl i Randers Evangeliske Frikirkes lokaler, foreløbigt Kongens Ege. Strukturen i undervisningen er 2x45 minutter med en lille pause i mellem, hvorefter der vil være tid i studiegrupperne og afslutning med praktiske informationer. Transport Du står selv for transport til SkyAcademy undervisningerne, og kommer du ikke fra Randers, anbefaler vi, at I arrangerer fælleskørsel. Afbud Hvis det skulle ske, at du ikke kan komme en aften af forskellige årsager, skal du melde det til mødelederen den pågældende aften. Vi forventer dog commitment og høj prioritet fra dig som elev. Kontakt Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt endelig den ansvarlige fra lederteamet. Side 11 af 11

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp?

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp? Sommercamp Mariager 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Gode grunde til at tage på Sommercamp Mariager 2. Introduktion til dette års tema 3. Tematisk udvikling igennem ugens gudstjenester 4. Introduktion til

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Hvis I skulle starte et nyt B, T eller U-arbejde i dag, hvordan vil I så arbejde med discipelskab?

Hvis I skulle starte et nyt B, T eller U-arbejde i dag, hvordan vil I så arbejde med discipelskab? Hvis I skulle starte et nyt B, T eller U-arbejde i dag, hvordan vil I så arbejde med discipelskab? Værksted/klub dagligt tilbud Se børnene med Guds øjne Langtidsinvestering Tilknytning mellem et bestemt

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Teamlederen og den enkelte

Teamlederen og den enkelte Teamlederen og den enkelte Tjenestesamling 4. og 5. september 2009 Et netværk af menigheder og et fællesskab af tjenester Gerne tilskrive Lene en stor andel af det som kommer til at foregå den næste time.

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

NYT FRA. Torsdag den 28. marts Skærtorsdagsmåltid kl. 18.00 Pris: 50 kr. Tilmelding på liste på kirketorvet eller til kontoret

NYT FRA. Torsdag den 28. marts Skærtorsdagsmåltid kl. 18.00 Pris: 50 kr. Tilmelding på liste på kirketorvet eller til kontoret NYT FRA Marts / April 2013 Alle tilvalg har sine fravalg - leder side 2 Korte nyheder - side 3 Glimt fra kirkecamp - side 4-5 Refokus i den tredje alder - side 6 Hans Berntsen tilbage i Bykirken - side

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Hvad er bibelsk ligestilling?

Hvad er bibelsk ligestilling? Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse,

Læs mere

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde Fælles Frikirkelig Uddannelse Vision Strategi Samarbejde V I S I O N I fællesskab vil vi uddanne og træne nye og nuværende frikirkepræster, så fremtidens frikirker får bedre præster og i endnu højere grad

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Arrow lederskabsprogram 2013-2014. arrow lederskab

Arrow lederskabsprogram 2013-2014. arrow lederskab 1 Arrow lederskabsprogram 2013-2014 arrow lederskab Arrow lederskabsprogram - det første mentorbaserede lederudviklingsprogram i Danmark Peter Götz Formand, Arrow Danmark Jesper Oehlenschläger Teamleder,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Side 1 af 11 - [ BILAG 1 ]

Side 1 af 11 - [ BILAG 1 ] Side 1 af 11 - [ BILAG 1 ] [ Spørgsmål 1 ] Hvor mange kommer der i gennemsnit til møderne i din forening: Aalborg IMU 40 Bethania IMU 32 Børkop IMU 8 Esbjerg IMU 4 Fredericia IMU 16 Herning IMU 50 Hvidesande

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække.

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. juli 2013 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Dialogmøde 13.09.2011 BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Velkommen ved Mikkel Braae-Andersen Skolebestyrelserne vil gerne indlede med at rose politikerne og BUK udvalget for at gribe arbejdet med

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

FFU. Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke

FFU. Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke FFU Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke 15. nov. 2011 Resume Oprettelse af uddannelsesfond Sammen skal vi sikre teologisk uddannelse af kommende tjenester i Apostolsk Kirke ved oprettelse af

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Efeserbrevet i Cape Town - lodret og vandret

Efeserbrevet i Cape Town - lodret og vandret Efeserbrevet i Cape Town - lodret og vandret Af Morten Hørning Jensen Efeserbrevet var valgt som grundlag for konferencens bibeltimer, og dagens hovedtemaer var afstemt herefter. Gennem daglige bibelstudier

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Vision, indsatsområder og værdier

Vision, indsatsområder og værdier Vision, indsatsområder og værdier vandre mod samme mål Visdomsord I en mands hjerte er der mange planer, men det er Herrens beslutning, der står fast. (Ordsp 19,21) At få en vision noget bliver lagt på

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE?

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? Hvis du gerne vil deltage i kirkens sociale fællesskab, er der gode muligheder for at blive frivillig i Karlslunde Kirke. GRUNDLAGET FOR FRIVILLIGT ARBEJDE I KARLSLUNDE

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere