HOTEL PRO FORMA. Ellen. En evaluering af foranderlige fortællinger om fem byer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOTEL PRO FORMA. Ellen. En evaluering af foranderlige fortællinger om fem byer"

Transkript

1 HOTEL PRO FORMA Ellen En evaluering af foranderlige fortællinger om fem byer

2 2

3 Indhold Introduktion 4 Baggrund for projektet 4 Kunstneriske ambitioner 6 Co-produktion 7 Om turnéforhold i Danmark 10 Publikum 11 Medie 12 Økonomi 12 Anbefalinger 13 Bilag 14 Bilag 1 Budget og regnskab Bilag 2 Medieanalyse Bilag 3 Credit liste 3

4 Introduktion Denne rapport er en intern evaluering af projektet og forestillingen Ellen - foranderlige fortællinger om fem byer. Projektet var dels steds-specifikt og dels fast i sit kunstneriske udtryk og indhold. Forestillingen spillede for første gang hos Performers House i Silkeborg, og den blev derefter udviklet til BaggårdTeatret i Svendborg, Hotel Pro Forma i København, Kulturværftet / Helsingør Teater og Entré Scenen i Århus med 14 forestillinger i alt i perioden 30. september 12. december Evalueringen afgrænses til de målbare resultater og målsætninger, som har dannet grundlaget for projektet. Den omfatter målsætninger for bl.a. kunstnerisk udvikling, co-produktion, publikum og økonomi. Målgruppen for evalueringen er Hotel Pro Formas interessenter i Danmark, som omfatter bl.a. de involverede spillesteder og co-produktionspartnere, Hotel Pro Formas bestyrelse, Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, Kunststyrelsen, diverse private fonde samt forskellige aktører inden for scenekunst, som er interesseret i at udvide deres kendskab og viden om denne type projekt. Evalueringens indhold er baseret på møder og interviews med Hotel Pro Formas ledelse og de involverede spillesteders ledelse, billetstatistikkerne fra spillestederne samt en medieanalyse foretaget af Infopaq. Baggrund for projektet Hotel Pro Forma er et internationalt laboratorium for scenekunst, som har eksisteret siden Vores forestillinger er kendetegnet ved performance-genren med et stærkt visuelt udtryk, og de har typisk en bred appel på det internationale marked for den eksperimenterende scenekunst. Mange produktioner er i stort format med medvirkende på scenen og en større scenografi. Det danske marked for denne type produktion er pga. størrelsen begrænset til de store scener såsom Det Kongelige Teater og Musikhuset Aarhus. Ved projektet Ellen havde både den kunstneriske og organisatoriske ledelse udtrykt et ønske om at udvikle et projekt, som var velegnet til mindre danske spillesteder, som typisk har mellem 80 og 250 publikumspladser. 4

5 Projektet skulle være spontant, ikke fast i sit udtryk, og den skulle indeholde lokale elementer. Det lokale indhold ville give potentielle spillesteder en god grund til at investere i forestillingens tilblivelse. Forestillingen er baseret på en tekst som tog udgangspunktet i begrebet Ellen, som var navnet på flere af de medvirkende performere. Formatet skulle fylde mindre, og produktions- og turnéholdet skulle også være mindre end en typisk Hotel Pro Forma produktion, som ofte har mere end 20 rejsende. Af disse grunde var forestillingen en oplagt dansk co-produktion, som er en produktionsmodel der tit bruges i udlandet, men som er blevet brugt i et mere begrænset omfang i Danmark. Via denne type produktion sikrer man en større distribution af forestillingen, således at den når ud til flere områder i landet og får en længere levetid end ofte er tilfældet med dansk producerede forestillinger. Målgruppen for forestillingen var udelukkende danske scener med en mere eksperimenterende profil, hvis ledelse var kendetegnet ved at være risikovillig i deres valg af projekter og samarbejdspartnere. Partnernes motivation for at være med i projektet var mange, men nogle af de gennemgående var: at give det lokale publikum mulighed for at opleve Hotel Pro Formas særlige form for scenekunst at være med i et kunstnerisk interessant projekt muligheden for udveksling mellem Hotel Pro Forma og partneren branding og profilering af spillestedet Vice præsident Business Liaison Ellen Andersen med Ellen Friis og Özlem Saglanmak på Entré Scenen i Århus 5

6 Kunstneriske ambitioner De kunstneriske ambitioner ved projektet Ellen har været mange, men i forhold til denne rapport vil vi holde os til følgende eksplicit og udtalt ambition ved forestillingen: At udvikle en forestilling af høj kunstnerisk kvalitet, hvor ca. halvdelen af forestillingens indhold er fast (scenografi, teknik og noget af manuskriptet), og hvor den anden halvdel tager udgangspunkt i de byer som forestillingen besøger. Forestillingens struktur er meget i tråd med en udvikling som man ser i scenekunst lige nu både herhjemme og i udlandet. Med grupper som Rimini Protokoll og Showcase Beat le Mot i spidsen ser man en udnyttelse af nye teknologier, som gør det nemmere at udvikle steds-specifikt værker eller såkaldt reality-theatre. Disse forestillinger kan ofte engagere publikumm eller lokale medvirkende på en måde som bryder med teatertraditionens mere faste udtryk. Hotel Pro Forma har før præsenteret denne type værk, som for eksempel Skibets Bro (1991) i Holstebro. Med Ellen vender Hotel Pro Forma tilbage til et udtryk som de selv var med til at starte, dog med de nye teknologiske muligheder inkorporeret i forestillingens udtryk. Hotel Pro Formas ledelse og co-producenterne var overordnet tilfredse med de kunstneriske resultater, hvor de bl.a. nævner: sammenspil med den poetiske tekst og det lokale indhold; det omfattende og imponerende research-arbejde, som fandt sted i hver by; teknikken, hvor publikum havde hovedtelefoner på, tilføjede forestillingen en meget interessant og intim dimension. Der var dog den fornemmelse blandt partnerne at nogle af byernes forestilling var mere vellykket end andre, hvilket er til at forvente. Kritikpunkter fra anmeldere og nogle af partnerne har bl.a. været at sammenblandingen af de faste og lokale elementer nogle gange mislykkedes. Andre kritikpunkter var at forestillingen havde for kort produktionstid ift. ambitionerne ved det lokale indhold, samtidigt med at teknikken ikke blev udnyttet i en lokal sammenhæng. Overordnet set var alle partnere dog glade for de kunstneriske resultater sammenlignet med deres forventninger til projektet. Ellen Hillingsø, Ellen Friis og Özlem Saglanmak med modeblogger Nicklas Skovgaard på BaggårdTeatret i Svendborg 6

7 Co-produktion Hotel Pro Forma har i de sidste par sæsoner arbejdet med en samarbejdsform, som vi kalder for co-produktioner. Forestillingen I morgen om et år fra 2009 var en international co-produktion med fem større spillesteder herhjemme og i udlandet. Se evalueringen af I morgen om et år fra En co-produktion er tidligere blevet defineret af Hotel Pro Formas ledelse således: Co-produktionsaftaler er en tillidserklæring mellem spillesteder, som skal vise værket, og den kunstneriske gruppe, som skal producere forestillingen. Det udtrykkes primært ved at partnerne indgår en aftale om at vise forestillingen inden den har fået premiere. Co-produktionsaftaler sikrer en geografisk distribution af forestillinger, som rækker ud over premierestedet. Co-produktioner kan indeholde et økonomisk bidrag til forestillingens produktion, men det er ikke et krav. Co-produktioner bør indeholde koordinering og samarbejde om markedsføring, PR og billetsalg for at kunne nå et større publikum. Co-produktionsaftaler bør som minimum indeholde en aftale som dækker de direkte omkostninger ved den lokale opførelse. Ud fra de interviews som blev gennemført med partnerne blev det tydeligt at næsten hvert enkelt spillested havde udviklet deres egne definitioner af hvad en co-produktion er. Nogle af de gennemgående elementer og grunde til at være med i en co-produktion var: for at støtte udviklingen af et projekt og/eller en kunstnergruppe for at få kunstnerisk indflydelse i projektet mulighed for samarbejde om medvirkende, teknik eller andre produktionsrelaterede elementer i forestillingen for at skabe nye lokale tværgående samarbejder med eksisterende institutioner via projektets indhold mulighed for udvikling af netværk og udveksling mellem de andre scener, som er med i projektet for at øge spillestedets synlighed og profilering på nationalt plan på grund af det fællesskab, som opstår via en co-produktion. Alle partnere udtrykte et ønske om at lave en ny co-produktionsaftale med Hotel Pro Forma. Forestillingens emne og indhold skulle dog være relevante for deres publikum. Samtidigt skulle risikoen forbundet med billetsalg og andre faktorer formindskes så vidt som muligt. To af partnerne gav udtryk for at det kunne være interessant at være med i en international co-produktion næste gang. Hotel Pro Formas målsætninger ved co-produktionen i tilfælde af Ellen var følgende: At have minimum fem co-producenter, hvis bidrag var mindst lige så stort som udgifterne forbundet med den lokale visning. At lave en koordineret og målrettet markedsførings- og PR kampagne på nationalt plan for at øge synligheden af de enkelte spillesteder og Hotel Pro Forma. 7

8 8

9 9

10 Selvom Ellen var et forholdsvis mindre projekt i et Hotel Pro Forma-regi, var omkostningerne alligevel høje for de fleste spillesteder, især hvis man skal sammenligne omkostningerne ved et almindeligt dansk gæstespil. Derfor formåede Hotel Pro Forma kun at indgå fire co-produktionsaftaler som overholdt målsætningen. Alle spillestederne udtrykte tilfredshed med den nationale kampagne, men de var mere usikre på dens virkning på selve billetsalget. Kampagnen var vellykket undtagen i Silkeborg i forhold til at skabe en national opmærksomhed om co-produktionspartnerne. Fordi forestillingerne i Silkeborg foregik på Bilernes Hus i Silkeborg, blev der ikke rettet så meget medieopmærksomhed som forventet mod den egentlige co-produktionspartner, som var Performers House. Se mere om PR kampagnens konkrete resultater under Medie. Om turnéforhold i Danmark Hotel Pro Forma har været på turné i hele verden som besøgende teater, såvel i store byer som i mindre forstæder. Når Hotel Pro Forma er på turné er vi vant til at stille krav til spillestederne om levering af teknisk udstyr og personale, dækning af rejseudgifter, forplejning mm. Det kan være forestillinger fra dans og/eller performance-miljøet eller grupper fra udlandet, som typisk stiller denne type krav til scener. Under turnéen med forestillingen Ellen oplevede Hotel Pro Forma institutioner, som ikke er vant til at stille resurser til rådighed, eller som ikke har nogen som de kan stille til rådighed. Som én af partnerne udtrykte det, Vi er vant til plug-and-play teater. Dvs. at teatret åbner dørene, og den teatergruppe som er på besøg laver alt arbejdet i forbindelse med forestillingens gennemførelse. Det gør teatergruppens arbejde meget svære at gennemføre inden for den korte periode som står til rådighed i en typisk turnésituation. Hvad denne situation skyldes er svær at vurdere uden yderligere undersøgelser. Men det begrænser uden tvivl den eksperimenterende scenekunsts muligheder for at komme rundt i Danmark, hvilket må siges at være et alvorligt problem i forhold til udviklingen og udbredelsen af kendskab til nye former for scenekunst. Ellen Hillingsø med astrofysiker Anja C. Andersen på Kulturværftet / Helsingør Teater 10

11 Publikum Hotel Pro Formas målsætning i forhold til publikum var: At samarbejde med de lokale partnere så vidt som det var muligt således at de opnåede deres egen målsætning ift. billetsalg. At opnå en belægning på 100% på de seks forestillinger i København, hvor Hotel Pro Forma var arrangør. Punkt 1 er kun opnåelig hvis det er muligt at oprette et samarbejde på tværs af institutionerne. I udlandet oplever Hotel Pro Forma tit at spillesteder vil køre både PR, markedsføring og billetsalg uden nogen form for direkte samarbejde. Det var ikke tilfælde med Ellen. Tre ud af fire spillesteder enten opnåede eller overgik deres lokale målsætning i forhold til billetsalg. To ud af fire spillesteder var komplet udsolgte begge aftener. Begge gange hvor forestillingen foregik et sted, hvor publikum ikke var vant til at se teater nåede ikke deres målsætninger ift. publikum. Forestillingerne i Silkeborg foregik hos Bilernes Hus i stedet for hos Performers House, hvilke også tog fra den profilering, som Performers House håbede de ville opnå via deres deltagelse i projektet. Forestillingerne i København foregik hos Hotel Pro Forma. Sammenlagt havde disse to spillesteder en værdibelægning på 53%. Tallene viser tydeligt problematikken i at vise forestillinger i nye og ukendte lokaliteter. Med i alt fem spillesteder og 14 opførelser havde forestillingen en belægning på 87% og en værdibelægning på 62%. Özlem Saglanmak og Ellen Hillingsø undervises af balletpædagog Ellen Østerby (midtfor) hos Performers House i Bilernes Hus i Silkeborg 11

12 Medie Infopaq har analyseret den medieomtale, der har været i forbindelse med forestillingen. Den komplette analyse fremgår af bilag 2. Niveauet af omtale og interessen for forestillingen har været forholdsvis høj i forhold til lignende produktioner. Selvom det ikke fremgår af Infopaqs analyse, formoder Have Kommunikation, som leverede PR, at denne interesse skyldes at der både var en lokal og national dimension i forestillingen, som gjorde det nemmere for journalisterne at udvikle historier som var relevante for deres læsere. Hotel Pro Forma havde ikke nogle konkrete målsætninger om medieomtale, men resultaterne kan opsummeres således: Samlet annonceværdi: kr. Bruttolæsertal: Positiv omtale: 54%, negativ omtale: 9%, neutral omtale: 31% Medietyper (efter antal): regionale aviser (40%), internet (24%), landsdækkende aviser (22%), lokale aviser (5%), blade og lang presse (4%) Medietyper (efter læsertal): landsdækkende aviser (59%), regionale aviser (20%), internet (12%), blade og lang presse (8%), lokale aviser (1%) Vigtigste enkelte medier i forhold til læsertal: Politiken, Helsingør Dagblad, ibyen.dk, mja.dk, Midtjyllands Avis, Information, Fyens Stiftidende. Facebook fans (Hotel Pro Forma + co-producenterne): Økonomi De økonomiske målsætninger som er relevante i forhold til denne evaluering er: At Kulturministeriets pulje Kultur til hele landet skulle finansiere ca. 18% eller kr. af det samlede budget (både produktion og turné), co-producenterne ca. 18% eller kr., private fonde 20% eller kr. og Hotel Pro Forma ca. 47% eller kr. At produktionsbudgettet skulle være forholdsvis lave ift. en typisk Hotel Pro Forma produktion. Hotel Pro Forma fik afslag ca. ni måneder inden premieren på sin ansøgning om støtte til projektet igennem Kultur til hele landet. Samtidigt formåede forestillingen ikke at fundraise så meget som først antaget. Projektet skulle derfor omstrukteres for at kunne gennemføre det som planlagt. Hotel Pro Forma sammenlagde turnébudgettet og produktionsbudgettet, og partnerne skulle dække de fleste lokale omkostninger ved projektet. Det blev derfor væsentlig dyrere end mange først havde regnet med, især for de partnere som havde været med fra starten. Hotel Pro Forma formåede dog at komme under budgettet i forhold til produktionsomkostninger i forbindelse med Ellen. Budgettets og regnskabets fordeling af udgifter og indtægter kan ses i Bilag 1. 12

13 Anbefalinger Ud fra disse resultater kan vi lave en række anbefalinger til brug i fremtidige projekter af lignende karakter: 1. Selvom teknologien har udviklet sig så det er blevet forholdsvis nemmere at inkorporere lokalt indhold i et teaterstykke, er det stadig en meget krævende teaterform for både værten og gæsten. Derfor skal de resurser som afsættes afspejle de kunstneriske ambitioner ved projektet. 2. At Hotel Pro Forma udvikler co-produktioner ca. hvert andet år, som er velegnet til det danske marked. Det er et marked som har mange muligheder, hvor Hotel Pro Formas udtryk og renommé er ret unik i den sammenhæng. 3. Hotel Pro Forma burde overveje om det er muligt at lave en længerevarende turné og co-produktion i Danmark ved at afsætte nogle af produktionsmidler til dette formål i planlægningsfasen. Prisen vil dermed blive forholdsvis lavere for partnerne, og forestillingen vil formentligt nå ud til et større geografisk område i Denmark. 4. Co-produktion, såvel i Danmark som i udlandet, er et meget vigtigt redskab i forhold til at sikre en større distribution af den eksperimenterende scenekunst. Scenekunstudvalget og andre støtteordninger inden for scenekunst burde overveje om denne produktionsform skulle understøttes via krav til spillestederne og grupperne om at indgå denne type aftale. 5. Co-produktionernes mere bløde værdier, såsom netværksmuligheder, profilering og fællesskab skal ikke undervurderes. De forholdsvis høje omkostninger ved co-produktionsaftaler kan muligvis opvejes ved disse. 6. At Hotel Pro Forma skal arbejde målrettet på at oprette lokalt samarbejde på tværs af institutionerne, hvor forestillingen finder sted, således at co-produktionsaftaler har en langvarig effekt for partnerne. 7. Billetsalgsprognoser burde i fremtiden tage højde for usikkerheden i at vise forestillinger på ukendte lokaliteter. 8. Forestillinger og lignende projekter burde ikke regne med væsentlig støtte fra anden side end hovedtilskudsgiveren til gennemførelse af et projekt. Den nuværende økonomiske situation i Danmark gør det vanskeligt at forudse hvordan fondsansøgninger vil blive behandlet. 9. Scenekunstudvalget, sammen med forskellige aktører inden for turnéteatermarkedet, burde undersøge nærmere vilkårene for præsentation af især den eksperimenterende scenekunst i Danmark på mindre scener, og hvordan man evt. kunne forbedre disse. 13

14 Bilag 1 - Budget og regnskab 14

15 15

16 Bilag 2 - Medieanalyse 16

17 17

18 Bilag 3 - Credits Ellen - Foranderlige fortællinger om fem byer Medvirkende: ELLEN HILLINGSØ ELLEN FRIIS ÖZLEM SAGLANMAK Koncept, instruktion: KIRSTEN DEHLHOLM Manuskript: MORTEN SØNDERGAARD Scenografi, lysdesign, scenemester: ADALSTEINN STEFANSSON Tonemester: PELLE SKOVMAND Research, instruktørassistent: MAJA NYDAL ERIKSEN Research, dokumentation: SARA EMILIE ANKER-MØLLER Kostumedesign: SIRI VILBØL Makeup: LULLU RIHANA / MAC Cosmetics Produktionsassistent: NICOLE VITNER Produktionsleder: JESPER SØNDERSTRUP Produktion: HOTEL PRO FORMA PR: HAVE KOMMUNIKATION Markedsføring: LENA HEDEGAARD HANSEN Foto: DITTE CAPION, MAJA NYDAL ERIKSEN, ADALSTEINN STEFANSSON Projektkoordinator: ANDERS HANGHØJ Manager: BRADLEY ALLEN Silkeborg Medvirkende: Klassisk balletpædagog: ELLEN ØSTERBY Indretningsarkitekt: ELLEN ENGHOLM Danser: JON STAGE Musiker: ANDERS SØNDERGAARD Performers House Forstander: LARS ILUM Viceforstander: ALLAN AGERBO Kommunikation, markedsføring: LISE NØRSKOV THOMSEN Ansvarlig, teknisk afdeling: PER PEDERSEN Svendborg Medvirkende: Direktør: ELLEN SANDAL Styrmand: GERT GREGERSEN Modeblogger: NICKLAS SKOVGAARD Accordion: MARIE WÄRME / TINE WAHL KOUSHOLT ELLEN MØLDRUP, ELLEN ØSTER, ELLEN LYNGE BACH, ELLEN JOHANNE PETERSEN, ELLEN MARIE ROSENGREN, ELLEN MARGRETHE PETERSEN, ELLEN-MARIE CORDES, ELLEN LIS RASMUSSEN, ELLEN JØRGENSEN, ELLEN MARGRETHE K. CHRIS- TENSEN, ELLEN INGE LARSEN, ELLEN KARECKI, ELLEN BUGGE, ELLEN FUGL, ELLEN SØRENSEN. SØREN SØMAND. BaggårdTeatret Teaterchef: LASSE HANDBERG Projektleder, ELLEN: NANNA ASK PR og salg: HELEN STEENSBÆK SCHRØDER Scenemester: PETER NIELSEN Økonomi: ANNE THOMSEN Teknik: PALLE BERG København Medvirkende: Desiger: ELLEN SIMONIA Gymnasieelever: ELLEN LUKE OG ELLEN ABILDTRUP Forstkandidat: OTTO REVENTLOW Lysdesigner: JESPER KONGSHAUG Forsker: IDA WENTZEL WINTHER Tidl. hjemløse: CSABA SETÉT, Tidl. ingeniør: JENS KRISTIAN SØRENSEN Tidl. general: KJELD HILLINGSØ Falckmand: HENRIK MØRK MALMKVIST 18

19 Helsingør Medvirkende: Journalist: NIELS FASTRUP Astrofysiker: ANJA C. ANDERSEN Projektleder: JESSICA SEGERLUND Projektleder: BIRGITTA FREUDENTHAL Ellen co-produceres af Performers House, Baggårdteatret, Helsingør Teater/Kulturværftet, Entré Scenen og Hotel Pro Forma Kulturværftet Kunstnerisk leder: MIKAEL FOCK Producent - kulturelt program: SØS KROGH VIKKELSØE Souschef: VIBEKE DALSKOV Kommunikation: GERTRUD CLAUSEN Produktion: CHRISTIAN BOESKOV Helsingør Teater Teaterchef: JENS FRIMANN HANSEN Projektleder: ANITA KLEIN Århus Ellen støttes af Toyota-Fonden, Sonning-Fonden og Beckett-Fonden Medvirkende: Lektor, lic.phil., centerleder: JØRN ERSLEV ANDERSEN Vice præsident Business Liaison, Group IT: ELLEN ANDERSEN Kaospilot: ESBEN VALLØ ELLEN MALENE HARSAAE, ELLEN KIELLAND LUND, ELLEN MARIE LUND SKAMMERITZ, ELLEN GAT- TEN CHRISTENSEN, ELLEN VESTERGAARD, ELLEN MARIE MØLGAARD, ELLEN MAY ARIEL, ELLEN MARIE GADEBERG ELSNAB Entré Scenen Kunstnerisk leder: JESPER DE NEERGAARD Teknisk koordinator: JEPPE NISSEN Administrator: JETTE SKJOLDBORG PR-medarbejder: JAKOB EDUT Projektmedarbejder: HANNAH OXENVAD SVARRER Kunstnerisk leder af Laboratoriet: BARBARA SIMONSEN Hotel Pro Forma støttes af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg 19

20 HOTEL PRO FORMA Bestyrelse Kunstnerisk leder og direktør Manager Teknisk chef Ellen co-producenter Tom Ahlberg (formand), Uffe Elbæk, Lars Lundbye, Lars Qvortrup, Kathrine Winkelhorn Kirsten Dehlholm Bradley Allen Jesper Sønderstrup Silkeborg Performers House Svendborg BaggårdTeatret København Hotel Pro Forma Helsingør Kulturværftet / Helsingør Teater Århus Entré Scenen Hotel Pro Forma er støttet af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg HOTEL PRO FORMA Strandlodsvej København S Danmark t f

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Referat: Konference om Publikumsudvikling

Referat: Konference om Publikumsudvikling Referat: Konference om Publikumsudvikling 12. november 2013 Introduktion til 4 begreber indenfor publikumsudvikling, v/ Dorte Hartmann (Dansk Live) (Video om publikumsudvikling optaget på Dansk Live seminar,

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

2014> 2015. PREMIERE 22. november 2014>borgerscenen. Livet med døden

2014> 2015. PREMIERE 22. november 2014>borgerscenen. Livet med døden 2014> 2015 PREMIERE 22. november 2014>borgerscenen Livet med døden LIVET MED DØDEN Instruktion og bearbejdelse: Madeleine Røn Juul Scenografi: Lisbeth Burian Lysdesign: Stine Fumz Lyddesign: Kristian Berg

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

HOTEL PRO FORMA. I morgen om et år. En evaluering af Hotel Pro Formas Darwin electro-opera

HOTEL PRO FORMA. I morgen om et år. En evaluering af Hotel Pro Formas Darwin electro-opera HOTEL PRO FORMA I morgen om et år En evaluering af Hotel Pro Formas Darwin electro-opera Key findings Hotel Pro Forma kunstneriske fokus for internationale produktioner skal være musikdramatiske værker.

Læs mere

2012> 2013 PREMIERE 30. JANUAR 2013>STORE SCENE. Kirsebærhaven

2012> 2013 PREMIERE 30. JANUAR 2013>STORE SCENE. Kirsebærhaven 2012> 2013 PREMIERE 30. JANUAR 2013>STORE SCENE Kirsebærhaven KIRSEBÆR- HAVENaf ANTON TJEKHOV Oversættelse: Jens Christian Lauenstein Led efter tysk version af Angela Schanelec Bearbejdelse: Alexa Ther

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2010

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2010 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2010 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 I will Furnish Your Sunday Mornings

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

BUDGET TEATERØEN 2015

BUDGET TEATERØEN 2015 BUDGET TEATERØEN 2015 Præmis: Eksisterende forhold og derudover lejes underetagen til backstage og kontorlokaler LOKALEUDGIFTER Husleje i alt 800 kvm stue- og kælderetage inklusiv teatersal 500.000 Husleje

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling Panel 1 TOM SOLING Hansen & Soling Strategi og Management 20+ år som virksomhedsleder (har blandt andet skabt mere end 7 virksomheder) har arbejdet 30+ år med fødevarer, som leverandør til det danske og

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock 15. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 14 5. december 2014 Tidspunkt: Kl. 8.00 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Showcase Beat Le Mot: Vote Zombie Andy Beuyz 18. og 19. april 2009

Showcase Beat Le Mot: Vote Zombie Andy Beuyz 18. og 19. april 2009 Showcase Beat Le Mot: Vote Zombie Andy Beuyz 18. og 19. april 2009 Zombier i jeans og kortærmede skjorter raver gennem natlige indkøbscentre og skyggefulde byer. De udøde er lasede oprørere ( ). Vote Zombie

Læs mere

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus.

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. (839 Dage, Baggaardteatret, Foto: Rico Feldfoss) Vidnesbyrdets Dramaturgi - Seminar om researchbaseret dramatik Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. Dramatikeruddannelsen

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed!

B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed! Synlighed på sociale medier: B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed! En analyse af GN Netcoms Jabra, Libratone og B&O Plays globale synlighed afslører en enkel vej til vækst og global digital

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN COPENHAGEN HUMAN HOTEL: COPENHAGEN VERDENS MEST GÆSTFRI BY Human Hotel er et nyt gæstfrihedsprojekt af kunstgruppen Wooloo udført i samarbejde med Kultur Østerbro og Københavns Kommunes Områdefornyelse

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002 Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg DFM konference 31. - 1. februar 2002 Om DATEA Forvaltningsportefølje: * 1.100 ejendomme * 2 mio. m 2 erhverv * 17.000 boliger * 330 andelsbolig- og

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Til medlemmerne af Kunstrådet Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Kunststyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, stuen Mødelokale: 8 (Gæstekantinen) Til stede: Medlemmer af Kunstrådet:

Læs mere

Jobbeskrivelse. Kreativ & rummelig Partnerskabschef

Jobbeskrivelse. Kreativ & rummelig Partnerskabschef Jobbeskrivelse Kreativ & rummelig Partnerskabschef 1. Indledning Muskelsvindfonden søger en Partnerskabschef, som kan hjælpe virksomheder med at styrke deres værdi ved at styrke vores arrangementer. Vi

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2010

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2010 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2010 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 The Curse of Harry Dean - v/ Ask Kjærgaard

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Advertising Effectiveness Award 2013

Advertising Effectiveness Award 2013 26. november 2013 PRESSEMEDDELELSE: Advertising Effectiveness Award 2013 Tirsdag d. 26. november blev årets AEA afholdt i AFUKs lokaler i København. Der uddeles en Grand prix og ni øvrige vindere. Prisuddelingen

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget 2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE Jeppe på bjerget JEPPE PÅ BJERGET Bearbejdelse: Lise Sofie Houe Instruktør: Hans Henriksen Scenograf: Karin Betz Lysdesign: Ida Valsted Prag Lyddesign:

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

MasterClass 2013. Danmarks bedste sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2013. Danmarks bedste sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2013 Danmarks bedste sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2013 Onsdag den 18. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen og Deloitte, endnu engang velkommen til

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN Mange (store) afdelinger har haft gode erfaringer med at afholde politiske støttekoncerter især i forbindelse med julekampagner mod fattigdom. Mindre afdelinger

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere