HOTEL PRO FORMA. Ellen. En evaluering af foranderlige fortællinger om fem byer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOTEL PRO FORMA. Ellen. En evaluering af foranderlige fortællinger om fem byer"

Transkript

1 HOTEL PRO FORMA Ellen En evaluering af foranderlige fortællinger om fem byer

2 2

3 Indhold Introduktion 4 Baggrund for projektet 4 Kunstneriske ambitioner 6 Co-produktion 7 Om turnéforhold i Danmark 10 Publikum 11 Medie 12 Økonomi 12 Anbefalinger 13 Bilag 14 Bilag 1 Budget og regnskab Bilag 2 Medieanalyse Bilag 3 Credit liste 3

4 Introduktion Denne rapport er en intern evaluering af projektet og forestillingen Ellen - foranderlige fortællinger om fem byer. Projektet var dels steds-specifikt og dels fast i sit kunstneriske udtryk og indhold. Forestillingen spillede for første gang hos Performers House i Silkeborg, og den blev derefter udviklet til BaggårdTeatret i Svendborg, Hotel Pro Forma i København, Kulturværftet / Helsingør Teater og Entré Scenen i Århus med 14 forestillinger i alt i perioden 30. september 12. december Evalueringen afgrænses til de målbare resultater og målsætninger, som har dannet grundlaget for projektet. Den omfatter målsætninger for bl.a. kunstnerisk udvikling, co-produktion, publikum og økonomi. Målgruppen for evalueringen er Hotel Pro Formas interessenter i Danmark, som omfatter bl.a. de involverede spillesteder og co-produktionspartnere, Hotel Pro Formas bestyrelse, Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, Kunststyrelsen, diverse private fonde samt forskellige aktører inden for scenekunst, som er interesseret i at udvide deres kendskab og viden om denne type projekt. Evalueringens indhold er baseret på møder og interviews med Hotel Pro Formas ledelse og de involverede spillesteders ledelse, billetstatistikkerne fra spillestederne samt en medieanalyse foretaget af Infopaq. Baggrund for projektet Hotel Pro Forma er et internationalt laboratorium for scenekunst, som har eksisteret siden Vores forestillinger er kendetegnet ved performance-genren med et stærkt visuelt udtryk, og de har typisk en bred appel på det internationale marked for den eksperimenterende scenekunst. Mange produktioner er i stort format med medvirkende på scenen og en større scenografi. Det danske marked for denne type produktion er pga. størrelsen begrænset til de store scener såsom Det Kongelige Teater og Musikhuset Aarhus. Ved projektet Ellen havde både den kunstneriske og organisatoriske ledelse udtrykt et ønske om at udvikle et projekt, som var velegnet til mindre danske spillesteder, som typisk har mellem 80 og 250 publikumspladser. 4

5 Projektet skulle være spontant, ikke fast i sit udtryk, og den skulle indeholde lokale elementer. Det lokale indhold ville give potentielle spillesteder en god grund til at investere i forestillingens tilblivelse. Forestillingen er baseret på en tekst som tog udgangspunktet i begrebet Ellen, som var navnet på flere af de medvirkende performere. Formatet skulle fylde mindre, og produktions- og turnéholdet skulle også være mindre end en typisk Hotel Pro Forma produktion, som ofte har mere end 20 rejsende. Af disse grunde var forestillingen en oplagt dansk co-produktion, som er en produktionsmodel der tit bruges i udlandet, men som er blevet brugt i et mere begrænset omfang i Danmark. Via denne type produktion sikrer man en større distribution af forestillingen, således at den når ud til flere områder i landet og får en længere levetid end ofte er tilfældet med dansk producerede forestillinger. Målgruppen for forestillingen var udelukkende danske scener med en mere eksperimenterende profil, hvis ledelse var kendetegnet ved at være risikovillig i deres valg af projekter og samarbejdspartnere. Partnernes motivation for at være med i projektet var mange, men nogle af de gennemgående var: at give det lokale publikum mulighed for at opleve Hotel Pro Formas særlige form for scenekunst at være med i et kunstnerisk interessant projekt muligheden for udveksling mellem Hotel Pro Forma og partneren branding og profilering af spillestedet Vice præsident Business Liaison Ellen Andersen med Ellen Friis og Özlem Saglanmak på Entré Scenen i Århus 5

6 Kunstneriske ambitioner De kunstneriske ambitioner ved projektet Ellen har været mange, men i forhold til denne rapport vil vi holde os til følgende eksplicit og udtalt ambition ved forestillingen: At udvikle en forestilling af høj kunstnerisk kvalitet, hvor ca. halvdelen af forestillingens indhold er fast (scenografi, teknik og noget af manuskriptet), og hvor den anden halvdel tager udgangspunkt i de byer som forestillingen besøger. Forestillingens struktur er meget i tråd med en udvikling som man ser i scenekunst lige nu både herhjemme og i udlandet. Med grupper som Rimini Protokoll og Showcase Beat le Mot i spidsen ser man en udnyttelse af nye teknologier, som gør det nemmere at udvikle steds-specifikt værker eller såkaldt reality-theatre. Disse forestillinger kan ofte engagere publikumm eller lokale medvirkende på en måde som bryder med teatertraditionens mere faste udtryk. Hotel Pro Forma har før præsenteret denne type værk, som for eksempel Skibets Bro (1991) i Holstebro. Med Ellen vender Hotel Pro Forma tilbage til et udtryk som de selv var med til at starte, dog med de nye teknologiske muligheder inkorporeret i forestillingens udtryk. Hotel Pro Formas ledelse og co-producenterne var overordnet tilfredse med de kunstneriske resultater, hvor de bl.a. nævner: sammenspil med den poetiske tekst og det lokale indhold; det omfattende og imponerende research-arbejde, som fandt sted i hver by; teknikken, hvor publikum havde hovedtelefoner på, tilføjede forestillingen en meget interessant og intim dimension. Der var dog den fornemmelse blandt partnerne at nogle af byernes forestilling var mere vellykket end andre, hvilket er til at forvente. Kritikpunkter fra anmeldere og nogle af partnerne har bl.a. været at sammenblandingen af de faste og lokale elementer nogle gange mislykkedes. Andre kritikpunkter var at forestillingen havde for kort produktionstid ift. ambitionerne ved det lokale indhold, samtidigt med at teknikken ikke blev udnyttet i en lokal sammenhæng. Overordnet set var alle partnere dog glade for de kunstneriske resultater sammenlignet med deres forventninger til projektet. Ellen Hillingsø, Ellen Friis og Özlem Saglanmak med modeblogger Nicklas Skovgaard på BaggårdTeatret i Svendborg 6

7 Co-produktion Hotel Pro Forma har i de sidste par sæsoner arbejdet med en samarbejdsform, som vi kalder for co-produktioner. Forestillingen I morgen om et år fra 2009 var en international co-produktion med fem større spillesteder herhjemme og i udlandet. Se evalueringen af I morgen om et år fra En co-produktion er tidligere blevet defineret af Hotel Pro Formas ledelse således: Co-produktionsaftaler er en tillidserklæring mellem spillesteder, som skal vise værket, og den kunstneriske gruppe, som skal producere forestillingen. Det udtrykkes primært ved at partnerne indgår en aftale om at vise forestillingen inden den har fået premiere. Co-produktionsaftaler sikrer en geografisk distribution af forestillinger, som rækker ud over premierestedet. Co-produktioner kan indeholde et økonomisk bidrag til forestillingens produktion, men det er ikke et krav. Co-produktioner bør indeholde koordinering og samarbejde om markedsføring, PR og billetsalg for at kunne nå et større publikum. Co-produktionsaftaler bør som minimum indeholde en aftale som dækker de direkte omkostninger ved den lokale opførelse. Ud fra de interviews som blev gennemført med partnerne blev det tydeligt at næsten hvert enkelt spillested havde udviklet deres egne definitioner af hvad en co-produktion er. Nogle af de gennemgående elementer og grunde til at være med i en co-produktion var: for at støtte udviklingen af et projekt og/eller en kunstnergruppe for at få kunstnerisk indflydelse i projektet mulighed for samarbejde om medvirkende, teknik eller andre produktionsrelaterede elementer i forestillingen for at skabe nye lokale tværgående samarbejder med eksisterende institutioner via projektets indhold mulighed for udvikling af netværk og udveksling mellem de andre scener, som er med i projektet for at øge spillestedets synlighed og profilering på nationalt plan på grund af det fællesskab, som opstår via en co-produktion. Alle partnere udtrykte et ønske om at lave en ny co-produktionsaftale med Hotel Pro Forma. Forestillingens emne og indhold skulle dog være relevante for deres publikum. Samtidigt skulle risikoen forbundet med billetsalg og andre faktorer formindskes så vidt som muligt. To af partnerne gav udtryk for at det kunne være interessant at være med i en international co-produktion næste gang. Hotel Pro Formas målsætninger ved co-produktionen i tilfælde af Ellen var følgende: At have minimum fem co-producenter, hvis bidrag var mindst lige så stort som udgifterne forbundet med den lokale visning. At lave en koordineret og målrettet markedsførings- og PR kampagne på nationalt plan for at øge synligheden af de enkelte spillesteder og Hotel Pro Forma. 7

8 8

9 9

10 Selvom Ellen var et forholdsvis mindre projekt i et Hotel Pro Forma-regi, var omkostningerne alligevel høje for de fleste spillesteder, især hvis man skal sammenligne omkostningerne ved et almindeligt dansk gæstespil. Derfor formåede Hotel Pro Forma kun at indgå fire co-produktionsaftaler som overholdt målsætningen. Alle spillestederne udtrykte tilfredshed med den nationale kampagne, men de var mere usikre på dens virkning på selve billetsalget. Kampagnen var vellykket undtagen i Silkeborg i forhold til at skabe en national opmærksomhed om co-produktionspartnerne. Fordi forestillingerne i Silkeborg foregik på Bilernes Hus i Silkeborg, blev der ikke rettet så meget medieopmærksomhed som forventet mod den egentlige co-produktionspartner, som var Performers House. Se mere om PR kampagnens konkrete resultater under Medie. Om turnéforhold i Danmark Hotel Pro Forma har været på turné i hele verden som besøgende teater, såvel i store byer som i mindre forstæder. Når Hotel Pro Forma er på turné er vi vant til at stille krav til spillestederne om levering af teknisk udstyr og personale, dækning af rejseudgifter, forplejning mm. Det kan være forestillinger fra dans og/eller performance-miljøet eller grupper fra udlandet, som typisk stiller denne type krav til scener. Under turnéen med forestillingen Ellen oplevede Hotel Pro Forma institutioner, som ikke er vant til at stille resurser til rådighed, eller som ikke har nogen som de kan stille til rådighed. Som én af partnerne udtrykte det, Vi er vant til plug-and-play teater. Dvs. at teatret åbner dørene, og den teatergruppe som er på besøg laver alt arbejdet i forbindelse med forestillingens gennemførelse. Det gør teatergruppens arbejde meget svære at gennemføre inden for den korte periode som står til rådighed i en typisk turnésituation. Hvad denne situation skyldes er svær at vurdere uden yderligere undersøgelser. Men det begrænser uden tvivl den eksperimenterende scenekunsts muligheder for at komme rundt i Danmark, hvilket må siges at være et alvorligt problem i forhold til udviklingen og udbredelsen af kendskab til nye former for scenekunst. Ellen Hillingsø med astrofysiker Anja C. Andersen på Kulturværftet / Helsingør Teater 10

11 Publikum Hotel Pro Formas målsætning i forhold til publikum var: At samarbejde med de lokale partnere så vidt som det var muligt således at de opnåede deres egen målsætning ift. billetsalg. At opnå en belægning på 100% på de seks forestillinger i København, hvor Hotel Pro Forma var arrangør. Punkt 1 er kun opnåelig hvis det er muligt at oprette et samarbejde på tværs af institutionerne. I udlandet oplever Hotel Pro Forma tit at spillesteder vil køre både PR, markedsføring og billetsalg uden nogen form for direkte samarbejde. Det var ikke tilfælde med Ellen. Tre ud af fire spillesteder enten opnåede eller overgik deres lokale målsætning i forhold til billetsalg. To ud af fire spillesteder var komplet udsolgte begge aftener. Begge gange hvor forestillingen foregik et sted, hvor publikum ikke var vant til at se teater nåede ikke deres målsætninger ift. publikum. Forestillingerne i Silkeborg foregik hos Bilernes Hus i stedet for hos Performers House, hvilke også tog fra den profilering, som Performers House håbede de ville opnå via deres deltagelse i projektet. Forestillingerne i København foregik hos Hotel Pro Forma. Sammenlagt havde disse to spillesteder en værdibelægning på 53%. Tallene viser tydeligt problematikken i at vise forestillinger i nye og ukendte lokaliteter. Med i alt fem spillesteder og 14 opførelser havde forestillingen en belægning på 87% og en værdibelægning på 62%. Özlem Saglanmak og Ellen Hillingsø undervises af balletpædagog Ellen Østerby (midtfor) hos Performers House i Bilernes Hus i Silkeborg 11

12 Medie Infopaq har analyseret den medieomtale, der har været i forbindelse med forestillingen. Den komplette analyse fremgår af bilag 2. Niveauet af omtale og interessen for forestillingen har været forholdsvis høj i forhold til lignende produktioner. Selvom det ikke fremgår af Infopaqs analyse, formoder Have Kommunikation, som leverede PR, at denne interesse skyldes at der både var en lokal og national dimension i forestillingen, som gjorde det nemmere for journalisterne at udvikle historier som var relevante for deres læsere. Hotel Pro Forma havde ikke nogle konkrete målsætninger om medieomtale, men resultaterne kan opsummeres således: Samlet annonceværdi: kr. Bruttolæsertal: Positiv omtale: 54%, negativ omtale: 9%, neutral omtale: 31% Medietyper (efter antal): regionale aviser (40%), internet (24%), landsdækkende aviser (22%), lokale aviser (5%), blade og lang presse (4%) Medietyper (efter læsertal): landsdækkende aviser (59%), regionale aviser (20%), internet (12%), blade og lang presse (8%), lokale aviser (1%) Vigtigste enkelte medier i forhold til læsertal: Politiken, Helsingør Dagblad, ibyen.dk, mja.dk, Midtjyllands Avis, Information, Fyens Stiftidende. Facebook fans (Hotel Pro Forma + co-producenterne): Økonomi De økonomiske målsætninger som er relevante i forhold til denne evaluering er: At Kulturministeriets pulje Kultur til hele landet skulle finansiere ca. 18% eller kr. af det samlede budget (både produktion og turné), co-producenterne ca. 18% eller kr., private fonde 20% eller kr. og Hotel Pro Forma ca. 47% eller kr. At produktionsbudgettet skulle være forholdsvis lave ift. en typisk Hotel Pro Forma produktion. Hotel Pro Forma fik afslag ca. ni måneder inden premieren på sin ansøgning om støtte til projektet igennem Kultur til hele landet. Samtidigt formåede forestillingen ikke at fundraise så meget som først antaget. Projektet skulle derfor omstrukteres for at kunne gennemføre det som planlagt. Hotel Pro Forma sammenlagde turnébudgettet og produktionsbudgettet, og partnerne skulle dække de fleste lokale omkostninger ved projektet. Det blev derfor væsentlig dyrere end mange først havde regnet med, især for de partnere som havde været med fra starten. Hotel Pro Forma formåede dog at komme under budgettet i forhold til produktionsomkostninger i forbindelse med Ellen. Budgettets og regnskabets fordeling af udgifter og indtægter kan ses i Bilag 1. 12

13 Anbefalinger Ud fra disse resultater kan vi lave en række anbefalinger til brug i fremtidige projekter af lignende karakter: 1. Selvom teknologien har udviklet sig så det er blevet forholdsvis nemmere at inkorporere lokalt indhold i et teaterstykke, er det stadig en meget krævende teaterform for både værten og gæsten. Derfor skal de resurser som afsættes afspejle de kunstneriske ambitioner ved projektet. 2. At Hotel Pro Forma udvikler co-produktioner ca. hvert andet år, som er velegnet til det danske marked. Det er et marked som har mange muligheder, hvor Hotel Pro Formas udtryk og renommé er ret unik i den sammenhæng. 3. Hotel Pro Forma burde overveje om det er muligt at lave en længerevarende turné og co-produktion i Danmark ved at afsætte nogle af produktionsmidler til dette formål i planlægningsfasen. Prisen vil dermed blive forholdsvis lavere for partnerne, og forestillingen vil formentligt nå ud til et større geografisk område i Denmark. 4. Co-produktion, såvel i Danmark som i udlandet, er et meget vigtigt redskab i forhold til at sikre en større distribution af den eksperimenterende scenekunst. Scenekunstudvalget og andre støtteordninger inden for scenekunst burde overveje om denne produktionsform skulle understøttes via krav til spillestederne og grupperne om at indgå denne type aftale. 5. Co-produktionernes mere bløde værdier, såsom netværksmuligheder, profilering og fællesskab skal ikke undervurderes. De forholdsvis høje omkostninger ved co-produktionsaftaler kan muligvis opvejes ved disse. 6. At Hotel Pro Forma skal arbejde målrettet på at oprette lokalt samarbejde på tværs af institutionerne, hvor forestillingen finder sted, således at co-produktionsaftaler har en langvarig effekt for partnerne. 7. Billetsalgsprognoser burde i fremtiden tage højde for usikkerheden i at vise forestillinger på ukendte lokaliteter. 8. Forestillinger og lignende projekter burde ikke regne med væsentlig støtte fra anden side end hovedtilskudsgiveren til gennemførelse af et projekt. Den nuværende økonomiske situation i Danmark gør det vanskeligt at forudse hvordan fondsansøgninger vil blive behandlet. 9. Scenekunstudvalget, sammen med forskellige aktører inden for turnéteatermarkedet, burde undersøge nærmere vilkårene for præsentation af især den eksperimenterende scenekunst i Danmark på mindre scener, og hvordan man evt. kunne forbedre disse. 13

14 Bilag 1 - Budget og regnskab 14

15 15

16 Bilag 2 - Medieanalyse 16

17 17

18 Bilag 3 - Credits Ellen - Foranderlige fortællinger om fem byer Medvirkende: ELLEN HILLINGSØ ELLEN FRIIS ÖZLEM SAGLANMAK Koncept, instruktion: KIRSTEN DEHLHOLM Manuskript: MORTEN SØNDERGAARD Scenografi, lysdesign, scenemester: ADALSTEINN STEFANSSON Tonemester: PELLE SKOVMAND Research, instruktørassistent: MAJA NYDAL ERIKSEN Research, dokumentation: SARA EMILIE ANKER-MØLLER Kostumedesign: SIRI VILBØL Makeup: LULLU RIHANA / MAC Cosmetics Produktionsassistent: NICOLE VITNER Produktionsleder: JESPER SØNDERSTRUP Produktion: HOTEL PRO FORMA PR: HAVE KOMMUNIKATION Markedsføring: LENA HEDEGAARD HANSEN Foto: DITTE CAPION, MAJA NYDAL ERIKSEN, ADALSTEINN STEFANSSON Projektkoordinator: ANDERS HANGHØJ Manager: BRADLEY ALLEN Silkeborg Medvirkende: Klassisk balletpædagog: ELLEN ØSTERBY Indretningsarkitekt: ELLEN ENGHOLM Danser: JON STAGE Musiker: ANDERS SØNDERGAARD Performers House Forstander: LARS ILUM Viceforstander: ALLAN AGERBO Kommunikation, markedsføring: LISE NØRSKOV THOMSEN Ansvarlig, teknisk afdeling: PER PEDERSEN Svendborg Medvirkende: Direktør: ELLEN SANDAL Styrmand: GERT GREGERSEN Modeblogger: NICKLAS SKOVGAARD Accordion: MARIE WÄRME / TINE WAHL KOUSHOLT ELLEN MØLDRUP, ELLEN ØSTER, ELLEN LYNGE BACH, ELLEN JOHANNE PETERSEN, ELLEN MARIE ROSENGREN, ELLEN MARGRETHE PETERSEN, ELLEN-MARIE CORDES, ELLEN LIS RASMUSSEN, ELLEN JØRGENSEN, ELLEN MARGRETHE K. CHRIS- TENSEN, ELLEN INGE LARSEN, ELLEN KARECKI, ELLEN BUGGE, ELLEN FUGL, ELLEN SØRENSEN. SØREN SØMAND. BaggårdTeatret Teaterchef: LASSE HANDBERG Projektleder, ELLEN: NANNA ASK PR og salg: HELEN STEENSBÆK SCHRØDER Scenemester: PETER NIELSEN Økonomi: ANNE THOMSEN Teknik: PALLE BERG København Medvirkende: Desiger: ELLEN SIMONIA Gymnasieelever: ELLEN LUKE OG ELLEN ABILDTRUP Forstkandidat: OTTO REVENTLOW Lysdesigner: JESPER KONGSHAUG Forsker: IDA WENTZEL WINTHER Tidl. hjemløse: CSABA SETÉT, Tidl. ingeniør: JENS KRISTIAN SØRENSEN Tidl. general: KJELD HILLINGSØ Falckmand: HENRIK MØRK MALMKVIST 18

19 Helsingør Medvirkende: Journalist: NIELS FASTRUP Astrofysiker: ANJA C. ANDERSEN Projektleder: JESSICA SEGERLUND Projektleder: BIRGITTA FREUDENTHAL Ellen co-produceres af Performers House, Baggårdteatret, Helsingør Teater/Kulturværftet, Entré Scenen og Hotel Pro Forma Kulturværftet Kunstnerisk leder: MIKAEL FOCK Producent - kulturelt program: SØS KROGH VIKKELSØE Souschef: VIBEKE DALSKOV Kommunikation: GERTRUD CLAUSEN Produktion: CHRISTIAN BOESKOV Helsingør Teater Teaterchef: JENS FRIMANN HANSEN Projektleder: ANITA KLEIN Århus Ellen støttes af Toyota-Fonden, Sonning-Fonden og Beckett-Fonden Medvirkende: Lektor, lic.phil., centerleder: JØRN ERSLEV ANDERSEN Vice præsident Business Liaison, Group IT: ELLEN ANDERSEN Kaospilot: ESBEN VALLØ ELLEN MALENE HARSAAE, ELLEN KIELLAND LUND, ELLEN MARIE LUND SKAMMERITZ, ELLEN GAT- TEN CHRISTENSEN, ELLEN VESTERGAARD, ELLEN MARIE MØLGAARD, ELLEN MAY ARIEL, ELLEN MARIE GADEBERG ELSNAB Entré Scenen Kunstnerisk leder: JESPER DE NEERGAARD Teknisk koordinator: JEPPE NISSEN Administrator: JETTE SKJOLDBORG PR-medarbejder: JAKOB EDUT Projektmedarbejder: HANNAH OXENVAD SVARRER Kunstnerisk leder af Laboratoriet: BARBARA SIMONSEN Hotel Pro Forma støttes af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg 19

20 HOTEL PRO FORMA Bestyrelse Kunstnerisk leder og direktør Manager Teknisk chef Ellen co-producenter Tom Ahlberg (formand), Uffe Elbæk, Lars Lundbye, Lars Qvortrup, Kathrine Winkelhorn Kirsten Dehlholm Bradley Allen Jesper Sønderstrup Silkeborg Performers House Svendborg BaggårdTeatret København Hotel Pro Forma Helsingør Kulturværftet / Helsingør Teater Århus Entré Scenen Hotel Pro Forma er støttet af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg HOTEL PRO FORMA Strandlodsvej København S Danmark t f

Bilag til rapport. Scenen er åben

Bilag til rapport. Scenen er åben Bilag til rapport Scenen er åben Seminar afholdt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Bikubenfonden for interessenter fra den danske scenekunstverden på Takkelloftet den 22. oktober

Læs mere

en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen

en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen Center for Kulturpolitiske Studier Danmarks Biblioteksskole 1 KUF i det uprøvede grænsefelt en

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LYDARBEJDE SKAL KOSTE

LYDARBEJDE SKAL KOSTE DANSEN SOM MØDESTED Dansens Dage er ikke alene en stor folkelig kulturbegivenhed. Det er også arbejdsplads for en række professionelle dansere og koreografer. LYDARBEJDE SKAL KOSTE Hvis du har eget studie

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger 2012/2013 Indhold 1. Om den fællesoffentlige kampagne...4 1.1. Om evaluatoren, MEGAFON...4 1.1.1. Formål og struktur...4

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Side 3. Baggrund og beslutning Side 4. Succeskriterier og oprindelige mål Side 5. Organisatorisk opbygning Side 5

Indholdsfortegnelse. Indledning Side 3. Baggrund og beslutning Side 4. Succeskriterier og oprindelige mål Side 5. Organisatorisk opbygning Side 5 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Baggrund og beslutning Side 4 Succeskriterier og oprindelige mål Side 5 Organisatorisk opbygning Side 5 Budget og regnskab Side 6 Sponsorer Side 7 Markedsføring og

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN NY KULTURMINISTER Uffe Elbæk beskrives som idérig og entreprenant. Som kulturminister står han allerede nu over for svære opgaver i en krisetid. AVENY-T IGEN Navnet på teatret er det samme som tidligere,

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Indhoidsfortegnelse. Bilag. 1. Omverdensanalyse side 8 2. Specificering af strategi og overordnede mi side 12

Indhoidsfortegnelse. Bilag. 1. Omverdensanalyse side 8 2. Specificering af strategi og overordnede mi side 12 AARHUS TEATER Rammeaftale 2012-2015 AARHUS TEATER at Indhoidsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen side 3 2. Mission og vision side 4 3. Omverdensanalyse side 5 4. Strategi og overordnede

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

juni 2011 WWW.KUM.DK

juni 2011 WWW.KUM.DK juni 2011 WWW.KUM.DK UNDERSØGELSER PÅ TEATEROMRÅDET 2011 rapport OM FORMIDLINGSORDNINGEN UNDERSØGELSER PÅ TEATEROMRÅDET 2011 RAPPORT OM FORMIDLINGSORDNINGEN Udgivet af: Kulturministeriet, juni 2011 Redaktion:

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

ANALYSE WONDERCOOL 2013

ANALYSE WONDERCOOL 2013 ANALYSE WONDERCOOL 2013 WONDERFUL COPENHAGEN ANALYSE & UDVIKLING 2013 Advisor, Mille Marcussen 1 INDHOLD 1 2 3 Introduktion til analysen s. 4 Hovedkonklusioner s. 4 Perspektiver s. 7 4 Publikumsanalyse

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere