Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4"

Transkript

1 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring uden rumvarme. 2: Brugsvands styring med overkognings sikring via topspiral. 3: Auto-prioriteret styring af brugsvand ( toptemperatur i tank ) og rumvarme. 4: Auto-prioriteret styring af brugsvand ( bundtemperatur i tank ) og rumvarme. Disse grundfunktioner præsenteres som F1, F2, F3 og F4 ved opstart. Og ekstrafunktioner som benytter Relæ 4 (R4) udgangen sammen med temperaturfølerne: Uafhængig termostat hvor R4 udgangen f.eks. styrer en ventil til køling med en kalorifer. Der kan frit vælges hvilken temperaturføler der benyttes til funktionen. Funktionerne præsenteres som x1, x2, x3 og x4 ved opstart, hvor x et viser den valgte følers nummer. Hybridfunktion for luftopvarmning med rumtermostat, hvor der tilsluttes en blæser på R4 udgangen. Funktionerne præsenteres som H1, H2, H3 og H4 ved opstart. Dobbelt solfanger, hvor en ventil tilsluttet R4 udgangen skifter mellem det to paneler. Funktionerne præsenteres som d1, d2, d3 og d4 ved opstart. DTC2200MontVejl4.wpd, Version: 4h, 30/9-2003, side 1 af 10

2 Generel beskrivelse Der kan tilsluttes op til fem temperaturfølere til styringen, og deres funktion er: T1: Solfanger top. T2: Tank bund. T3: Tank top. T4: Varmeveksler ( rumvarme ). T5: Rumføler eller 2. Solfanger top Der kan frit vælges mellem følgende temperaturføler typer til styringen: 1: Danotek PTC føler. 2: Standard PT1000 føler. Der er fire relæudgange på styringen, og deres funktion er: R1: Sluttekontakt med fase og nul ud, styring af ventil til rumvarme eller for køling af topspiral. R2: Sluttekontakt med fase og nul ud, styring af pumpe i solfanger kredsen. R3: Skiftekontakt ført ud på tre klemmer, styring af pumpe hastighed i solfanger kredsen. R4: Skiftekontakt ført ud på tre klemmer, styring af luftopvarmning, ekstra køling eller skifteventil mellem to solfangerpaneler. Tabel 1. Funktionerne bruger følgende temperaturfølere, relæer og brugersetpunkter: T1 T2 T3 T4 T5 R1 R2 R3 R4 P E b o r F1 x x x x x F2 x x x x x x x x F3 x x x x x x x x x F4 x x x x x x x x H1 x x x x x x x x H2 x x x x x x x x x x x H3 x x x x x x x x x x x x H4 x x x x x x x x x x x d1 x x x x x x x d2 x x x x x x x x x x d3 x x x x x x x x x x x d4 x x x x x x x x x x x1 x x x x x x (x) x2 x x x x x x x x (x) x x3 x x x x x x x x x (x) x x4 x x x x x x x x (x) x I funktionerne x1, x2, x3 og x4 vil x et vise hvad for en af T1, T2, T3, T4 eller T5 føleren der er i brug til kølefunktionen. E setpunktet kan være låst fast og vil så være skjult. DTC2200MontVejl4.wpd, Version: 4h, 30/9-2003, side 2 af 10

3 Tvangsstyring af pumpe: Generel beskrivelse Pumpen kan tvangsstyres til at køre i op til 10 timer ( se Bruger-setpunkt P ). Den resterende køretid kan følges på setpunktet ( tæller automatisk ned ). Pumpen kører med høj hastighed ved tvangsstyring. Niveauføler: Der er mulighed for niveau overvågning i ekspansionsbeholderen, som vises med en lysdiode på styringens front. Niveau føleren består af tre elektroder monteret i beholderen, en lang fælleselektrode, en mellem til lavt niveau og en kort til OK niveau. De tre trykknapper på styringen har følgende funktioner: Vælger ved kort tryk max. lysstyrke i display og skifter mellem den temperatur der vises og setpunkts nummer / setpunkts værdi. Vælger næste temperatur, vælger næste setpunkt opad eller øger setpunkts værdien. Vælger forrige temperatur, vælger næste setpunkt nedad eller sænker setpunkts værdien. Styringen har et firecifret display som viser følgende: Når forsyningen tilsluttes vil alle cifre og lysdioder blinke tre gange. Herefter vises ( indtil der trykkes på en af tasterne ) den valgte styrings-funktion sammen med programversionen, f.eks. hvis der er valgt funktion F3 på en version 04 styring ( det midterste komma er ikke tændt på andre tidspunkter end her ). Ved normal drift er venstre ciffer slukket, og de tre cifre til højre viser temperatur på den valgte indgang, f.eks.. Med og tasterne vælges hvilken temperatur der skal vises. Hvis der tilsluttes en temperaturføler på en ikke aktiv indgang (se Tabel 1) kan dennes temperatur også vises. Ved indstilling af setpunkter viser venstre ciffer et tegn for setpunktet ( se Tabel 2 og 3 ) og de tre cifre til højre viser værdien, f.eks. hvis brugsvands temperaturen er indstillet på 65 ºC. Hvis der ikke trykkes på tasterne, vil lyset i løbet af 10 minutter gradvis sænkes til halv styrke. Der er ni lysdioder som har følgende funktioner: Fem gule lysdioder mærket T1, T2, T3, T4 og T5 for de fem temperaturindgange. Ved normal drift vil en af lysdioderne lyse konstant og den tilhørende temperatur vises i displayet. Hvis der er fejl på en aktiv temperaturføler (se Tabel 1) vil den tilhørende lysdiode blinke hurtigt eller displayet vil vise ved afbrudt føler (over 155 ºC) og ved kortsluttet føler (under -35 ºC). Hvis solfanger temperaturen er over advarsels temperaturen ( setpunkt langsomt. ) vil T1 lysdioden blinke Tre grønne lysdioder mærket V, P og E der viser relæudganges stilling: V: Relæ 1, ventil for rumvarme eller køling af topspiral. P: Relæ 2 og 3, pumpe i solfanger kreds. Lyser konstant når pumpen kører på lav hastighed, og blinker langsomt når pumpen kører på høj hastighed. E: Relæ 4, ventilator for luftopvarmning, ventil for ekstra køling eller skifteventil mellem to solfangerpaneler. En rød lysdiode mærket N for niveau overvågning, som viser følgende ( hvis aktiveret ): Hurtig blink: Alt for lav vandstand, ingen af elektroderne er i vand. Konstant lys: Lav vandstand, en af elektroderne er i vand. Slukket: OK vandstand, begge elektroder er i vand. DTC2200MontVejl4.wpd, Version: 4h, 30/9-2003, side 3 af 10

4 Generelt: Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 Funktions beskrivelse Der er brugt symbolerne for indkoblings differens temperatur (10ºC), for udkoblings differens temperatur (5ºC), for dobbelt solfanger differens (5ºC), for Ekstra køletemperatur (85ºC), for brugsvands temperatur (60 ºC), for overkognings temperatur (90ºC), for Alarmtemperatur (120ºC) og for rumtemperatur (23ºC). Parenteserne angiver std. værdien for setpunktet For at forhindre anlægget i at blive for varmt i perioder, hvor der ikke bruges varmt vand (f.eks. ferie) er der indbygget to ekstra funktioner: Hvis temperaturen i solfangeren (T1) når over minus 15ºC trækker R2 og R3 og starter pumpen på høj hastighed. Pumpen kører nu til temperaturen i solfangeren (T1) falder til minus 20ºC. Dette sikrer at pumpen bliver ved at køre når forbruget er lavt. Hvis temperaturen i bunden af tank (T2) overskrider 80ºC trækker R2 og R3 og starter pumpen på høj hastighed. Pumpen kører nu til temperaturen i bunden af tank (T2) falder til under 75ºC. Solfangeren vil nu virke som radiator og om natten køle brugsvandet. Når R1 er trukket lyser den grønne lysdiode V, som indikation for at ventilen for varmeveksler til rumvarme er aktiveret, eller ventil til køling af topspiral i tanken er åben. Ved normal drift af pumpen i solfanger kredsen (R2 trukket) lyser den grønne lysdiode P konstant og ved høj pumpehastighed (R3 også trukket) blinker lysdiode P langsomt. Når luftvarme, ekstra køling eller solfanger 2 er aktiv (R4 er trukket) lyser den grønne lysdiode E. Indstilling for relæ 4 (R4) funktion: 0: Styring med en solfanger, uden luftvarme og uden ekstra køling: R4 bruges ikke, og er altid frafaldet. 1, 2, 3, 4 eller 5: Styring med ekstra køling: I det følgende angiver føleren T1, T2, T3, T4 eller T5 i forhold til E indstillingen: Når temperaturen på føleren når op på Når temperaturen på føleren er faldet til 6: Styring med luftvarme: trækker R4 og starter ekstra køling. DTC2200MontVejl4.wpd, Version: 4h, 30/9-2003, side 4 af 10 minus 3ºC frafalder R4 og stopper kølingen. Hvis den målte rumtemperatur (T5) er mindst 2ºC koldere end den ønskede rumtemperatur : Når temperaturen i solfangeren (T1) er R4 og starter blæseren til luftvarme. større end den målte rumtemperatur (T5) trækker Når forskellen mellem temperaturen i solfangeren (T1) og den målte rumtemperatur (T5) når ned på frafalder R4 og stopper blæseren til varmluft. Hvis den målte rumtemperatur (T5) når op på den ønskede rumtemperatur : Frafalder R4 og stopper blæseren til varmluft. Hvis temperaturen i solfangeren (T1) når op over alarmtemperaturen : Trækker R4 og starter blæseren til luftvarme, indtil temperaturen i solfangeren (T1) er faldet til minus 3ºC. Dette sker uafhængig af den målte indetemperatur (T5). 7: Styring med dobbelt solfanger: Når temperaturen i Solfanger 2 (T5) er mindst varmere end i Solfanger 1 (T1) trækker R4 og skifter ventilen til Solfanger 2 kredsen og Solfanger 2 føleren (T5) bruges til pumpestyringen. Når temperaturen i Solfanger 1 (T1) er mindst varmere end i Solfanger 2 (T5) frafalder R4 og skifter ventilen til Solfanger 1 kredsen og Solfanger 1 føleren (T1) bruges til pumpestyringen.

5 Funktions beskrivelse Funktion 1, Brugsvands styring uden rumvarme: Når temperaturen i solfangeren (T1) er større end temperaturen i bunden af tank (T2) trækker R2 og starter pumpen som pumper væsken fra solfangeren til tanken. Når forskellen mellem temperaturen i solfangeren (T1) og bunden af tank (T2) når ned på R2 fra og stopper pumpen. DTC2200MontVejl4.wpd, Version: 4h, 30/9-2003, side 5 af 10 falder Når R2 trækker ( pumpen starter ), trækker R3 ( høj pumpe hastighed ) i mindst 30 sekunder. Hvis temperaturen i solfangeren (T1) herefter kommer under 75ºC frafalder R3 ( lav pumpe hastighed ), og hvis temperaturen i solfangeren (T1) kommer over 80ºC trækker R3 ( høj pumpe hastighed ) igen. Når R2 er frafaldet ( pumpen stoppet ) er R3 ( pumpe hastighed ) også frafaldet. Funktion 2, Brugsvands styring med overkognings sikring via topspiral: Der reguleres som i Funktion 1, med følgende overkognings sikring: Når temperaturen i toppen af tanken når op på Hvis temperaturen i toppen af tanken når ned til trækker R1 og åbner ventil for køling af tanken. minus 3ºC falder R1 fra igen. Funktion 3, Autoprioriteret styring af brugsvand ( toptemperatur i tank ) og rumvarme: I denne funktion afgiver solfangeren energien hvor det er koldest, dog skal brugsvandet først være varmt før der produceres rumvarme. Der reguleres som i Funktion 1 indtil temperaturen i toppen af tank (T3) når op til, og herefter: Hvis temperaturen i bunden af tank (T2) er mindst 2ºC koldere end varmeveksleren (T4): Der reguleres som i Funktion 1. Hvis temperaturen i varmeveksleren (T4) er mindst 2ºC koldere end bunden af tank (T2): Når temperaturen i solfangeren (T1) er større end varmeveksler temperaturen (T4) trækker R1 der skifter ventilen til rumvarme, og R2 trækker som starter pumpen for at pumpe væsken fra solfangeren til varmeveksleren. Når forskellen mellem temperaturen i solfangeren (T1) og varmeveksleren (T4) når ned på frafalder R2 som stopper pumpen, og frafalder R1 der skifter ventilen tilbage til brugsvandsstillingen. Hvis temperaturen i toppen af tank (T3) når ned til som i Funktion 1. minus 3ºC skiftes tilbage til brugsvandsstyring Funktion 4, Autoprioriteret styring af brugsvand ( bundtemperatur i tank ) og rumvarme: I denne funktion afgiver solfangeren energien hvor det er koldest, dog skal brugsvandet først være varmt før der produceres rumvarme. Der reguleres som i Funktion 1 indtil temperaturen i bunden af tank (T2) når op til, og herefter: Hvis temperaturen i bunden af tank (T2) er mindst 2ºC koldere end varmeveksleren (T4): Der reguleres som i Funktion 1. Hvis temperaturen i varmeveksleren (T4) er mindst 2ºC koldere end bunden af tank (T2): Når temperaturen i solfangeren (T1) er større end varmeveksler temperaturen (T4) trækker R1 der skifter ventilen til rumvarme, og trækker R2 som starter pumpen for at pumpe væsken fra solfangeren til varmeveksleren. Når forskellen mellem temperaturen i solfangeren (T1) og varmeveksleren (T4) når ned på frafalder R2 som stopper pumpen og frafalder R1 der skifter ventilen tilbage til brugsvandsstillingen. Hvis temperaturen i bunden af tank (T2) når ned til som i Funktion 1. minus 3ºC skiftes tilbage til brugsvandsstyring

6 Indstilling af setpunkter Der er to forskellige sæt setpunkter ( se Tabel 2 og Tabel 3 ): Et sæt som brugeren har adgang til og et sæt som kun montøren bør ændre. Bruger-setpunkterne indstilles ved at holde tasten inde indtil displayet viser (to sekunder). Nu kan setpunkterne vælges på og tasterne. Tryk kortvarigt på tasten og kommaet i venstre ciffer tænder, nu kan setpunktets værdi ændres på og tasterne til f.eks. ( hold tasten inde for automatisk repetition ). Tryk igen kortvarigt på tasten for at gemme den nye værdi, displayet viser kortvarigt og vender tilbage med slukket venstre komma. Montør-setpunkterne indstilles ved at holde tasten inde indtil displayet først viser ( to sekunder ) og derefter ( fem sekunder ekstra ). Nu kan setpunkterne vælges på og tasterne, f.eks. Tryk kortvarigt på tasten og kommaet i venstre ciffer tænder, nu kan setpunktets værdi ændres på og tasterne til f.eks. ( hold tasten inde for automatisk repetition ). Tryk igen kortvarigt på tasten for at gemme den nye værdi, displayet viser kortvarigt og vender tilbage med slukket venstre komma. Hurtigt tilbage til at vise temperaturer: Tryk på tasten og hold den inde til displayet igen viser temperatur ( to sekunder ). Sikkerhed ved indstilling af setpunkter: Som ekstra sikkerhed skal montør indstillingen være valgt indenfor det første minut, efter at forsyningen er tilsluttet. Styringen husker dog at montørinstillingen har været valgt i en time eller til der slukkes for forsyningen. Hvis styringen står i opsætning af setpunkter, skiftes der automatisk til at vise temperatur når minimum lysstyrke nås ( 10 minutter efter sidste taste tryk ). Tabel 2. Brugerindstillinger: Setpunkts oversigt Tegn: Setpunkt beskrivelse: Min.: Max.: Std.: Pumpe tvangskøretid ( minutter ) Ekstra kølefunktions temperatur ( hvis aktiv ) 85 brugsvand temperatur ( hvis aktiv ) overkognings temperatur ( hvis aktiv ) rumtemperatur ( hvis aktiv ) Pumpe tvangskøretid: Setpunktet tæller automatisk ned til nul. Øvrige brugerindstillinger: Se Tabel 1 for hvilke setpunkter der er aktive. DTC2200MontVejl4.wpd, Version: 4h, 30/9-2003, side 6 af 10

7 Tabel 3. Montørindstillinger: Setpunkts oversigt Tegn: Setpunkt beskrivelse: Min.: Max.: Std.: Funktions valg for regulering 1(0) 4 1 Configuration af ekstra funktioner Lav grænse for setpunkt ( hvis aktiv ) 0 0 høj grænse for setpunkt ( hvis aktiv ) dobbelt solfanger differens ( hvis aktiv ) indkoblings differens temperatur udkoblings differens temperatur Advarsels temperatur for kogning niveau måling, vis / skjul temperaturføler type valg temperaturføler type valg temperaturføler type valg temperaturføler type valg temperaturføler type valg Funktionen vælges efter følgende koder: 0: Der indlæses standardværdierne for samtlige setpunkter. 1: Brugsvands styring uden rumvarme. 2: Brugsvands styring med overkognings sikring via topspiral. 3: Auto-prioriteret styring af brugsvand ( toptemperatur i tank ) og rumvarme. 4: Auto-prioriteret styring af brugsvand ( bundtemperatur i tank ) og rumvarme. Configurationen af ekstra funktioner for relæ 4 (R4) vælges efter følgende koder: 0: Ingen funktion, er altid frafaldet. 1: Termostat med T1 som temperaturføler. 2: Termostat med T2 som temperaturføler. 3: Termostat med T3 som temperaturføler. 4: Termostat med T4 som temperaturføler. 5: Termostat med T5 som temperaturføler. 6: Ventilator til luftvarme med T5 som rumtemperaturføler. 7: Ventil til skift mellem Solfanger 1 og Solfanger 2 kredsene og med T5 som solfanger 2 temperatur. Dobbelt solfanger differens: Er kun aktiv hvis C setpunktet er sat til 7. Lav grænse for E setpunkt og høj grænse for E setpunkt: Er kun aktive hvis C setpunktet er sat til 1, 2, 3, 4 eller 5. Hvis L og h setpunkterne er ens vil E setpunktet skjules. Niveau føleren vælges efter følgende koder: 0: Skjul. 1: Vis. Temperaturfølernes type vælges efter følgende koder: 1: Danotek PTC føler. 2: Standard PT1000 føler. DTC2200MontVejl4.wpd, Version: 4h, 30/9-2003, side 7 af 10

8 Tekniske data Forsyning: 230 VAC. Forbrug: Maksimum 5 W. Typisk 2 W med relæer frafaldet og lav lysstyrke. Sikring: Udgange: Indgange: 4 AT / 250 V indbygget i styringen. Op til 4 stk relæer med 250 VAC / 6 A kontaktsæt. Relæ 1 og 2 ( Ventil og Pumpe ) må højst belastes med 4 A sammenlagt. Relæ 3 og 4 ( Pumpe hastighed og Køling af topspiral ) kan belastes med 6 A. Op til 5 temperatur følere: Danotek PTC eller standard PT1000. Nøjagtighed af måling / visning: Bedre end 1 ºC. T1 føleren skal være i en udformning der tåler 200 ºC ( Rødbrun silikone ). Øvrige følere behøver kun at være 100 ºC typer ( Grå plast kappe ). Niveauføler: Målingen er med vekselspænding for at mindste tæringen på elektroderne. Men der bør dog bruges et passende korrosions bestandigt metal til elektroderne. En elektrode opfattes som værende nede i væsken når modstanden er under ca. 40 K Ohm, og oppe af væsken når modstanden er over ca.50 K Ohm. Målespændingen er højst 2,5 VAC. Temperaturfølere Tabel 4. De to typer temperaturføleres modstande er ( Nominelle værdier ): Temperatur ( ºC ) PTC ( Ohm ) PT1000 ( Ohm ) Temperatur ( ºC ) PTC ( Ohm ) PT1000 ( Ohm ) DTC2200MontVejl4.wpd, Version: 4h, 30/9-2003, side 8 af 10

9 Figur 1. Klemrækker og stik Programmering og test Niveauføler T5 Rumvarme Temperatur følere T4 T3 T2 Varmeveksler Tank top Tank bund T1 Solfanger top 1 2 L 230VAC N Sikring - 4AT N L N L RELAY 3 RELAY 4 Forsyning Ventil Pumpe Pumpe hastighed Ekstra udgang Jord Fase Nul Nul Fase Nul Fase Lav Fælles Høj Bryde Fælles Slutte 3 DTC2200MontVejl4.wpd, Version: 4h, 30/9-2003, side 9 af 10

10 Versionsoversigt: Version Dato Beskrivelse 2 23/ Produktions start. 3 7/ Standard følertype for T1 (Solfangertemperatur) er ændret fra type 2 (PT1000) til type 1 (Danotek PTC). 4A 12/ Dette er en testversion, hvor der kan komme visse ændringer inden den kommer i produktion. Ved opstart vises versionen som 4A i displayet. Der er indført en ekstra tvangskølefunktion i forhold til den indstillede Advarsels temperatur for kogning. Hybrid funktionen er udvidet til et funktionsvalg for Relæ 4: Ekstra kølefunktion, hvor Relæ 4 sammen med T1, T2, T3, T4 eller T5 temperaturføleren virker som termostat. Til denne funktion er der tre nye indstillinger: en bruger indstilling af Ekstra kølefunktions temperatur og to montørindstillinger af Lav grænse for E setpunkt og høj grænse for E setpunkt. Dobbelt solfanger funktion, hvor Relæ 4 sammen med T1 og T5 styrer hvilket af de to paneler varmen hentes fra Indstilling af Relæ 4 funktionen er ændret fra H setpunkt til C setpunkt. 4 30/ Version 4A er taget i produktion uden ændringer. Ved opstart vises versionen som 04 i displayet. Der er også taget en ny og lidt mindre kasse i brug fra denne dato. Danotek Messingvej Randers DTC2200MontVejl4.wpd, Version: 4h, 30/9-2003, side 10 af 10

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Flex Sun. Brugervejledning. Tac-Ware

Flex Sun. Brugervejledning. Tac-Ware Flex Sun Brugervejledning TacWare VVS Grossisten A/S Industrivej 61 7080 Børkop Telefon 72 41 41 41 Fax 72 41 41 99 Aktuel visning Driftstatus Valg af temperatur visning manuel drift Programmering Dette

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning & instruktion M T R 4. Varenr MTR4/1101-1

Brugervejledning & instruktion M T R 4. Varenr MTR4/1101-1 Brugervejledning & instruktion M T R 4 Varenr. 572040 MTR4/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Hvordan fungerer styringen 4.0 Kalibrering af temperaturføler 5.0 Programmering 6.0 Tekniske

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Energibesparende cirkulationsvandingsanlæg for mink HW: P052A.0517 SW: P052A.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Opsætning af pumpestationen Pumpestationen monteres med 8mm bolte/skruer

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring std Indholdsfortegnelse Copyright...2 Tekniske data...3 Elektriske tilslutninger...4 Valg af system...4 Opsætning af styringen...5 System 1 Én tank, uden ekstra

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Side 1 Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Side 2 Kort

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08 Slutbrugervejledning Solstyring Version nr. 02.08 08:505 Opdateret d. 08.10.2008 Indholdsfortegnelse 1. Brugerpanel til solfangerstyring... 3 1.1 Beskrivelse af de 2 lysdioder... 4 2. Menuoversigt i solstyring...

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

VAI- Teknik. Produktblad. Mikroprocessor-Regulator FClimatron baelz 6164 til varme anlæg. Frontbillede - med betjeningselementer

VAI- Teknik. Produktblad. Mikroprocessor-Regulator FClimatron baelz 6164 til varme anlæg. Frontbillede - med betjeningselementer Produktblad Mikroprocessor-Regulator FClimatron baelz 6164 til varme anlæg Frontbillede - med betjeningselementer Frontbillede - i kasse til vægmontering er. Max. 2 kredse. Med / Uden rumtemperatur indvirkning

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

KT-M14AD Frostsikringstermostat

KT-M14AD Frostsikringstermostat Installationsvejledning KT-M14AD Frostsikringstermostat Revision 1.0 Indhold Beskrivelse af KT-M14AD... 2 Indikatorer... 2 Kompensering af kabelmodstand... 3 Tilslutning... 4 Specifikationer... 5 1 Beskrivelse

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser)

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) Damhushave, den 23. marts 2016 Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) 2. Gulvvarmen 3. Vedligeholdelse & kontrol 4.

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Styringsmodul fra. til solvarme. Ans Solarenergi Kertemindevej Nyborg Tlf.:

Styringsmodul fra. til solvarme. Ans Solarenergi Kertemindevej Nyborg Tlf.: Styringsmodul fra til solvarme. Ans Solarenergi Kertemindevej 160 5800 Nyborg Tlf.: +45 6536 1219 www.anssolvarme.dk www.anssolenergi.dk Ans Solarenergi styringsmodul til solvarme. Styringsmodulet består

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk kølecontroller TLZ12 Frontpanel: TLZ12 22.8. OUT DEF AL 4 3 U P * TLZ12 er en digital microprocessorstyret controller for kølekompressor med ON/ kontrol og afrimningsfunktion. Instrumentet

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Living full of energy /7 Indholdsfortegnelse Roth Touchline reguleringssystem kan indstilles på flere forskellige måder når det skal fungere

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Sommerdrift på en NBE brænder.

Sommerdrift på en NBE brænder. Sommerdrift på en NBE brænder. Ved sommerdrift forstås en driftform hvor fyret ikke kører konstant, men blot kører når der er behov for varme til varmtvandsbeholderen (VVB en) eller til kortvarig opvarmning

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Kontrolenhed BW/H. Elektronisk solvarmestyring for produktion af varmt brugsvand og rumopvarmning. Quickguide/ monteringsvejledning

Kontrolenhed BW/H. Elektronisk solvarmestyring for produktion af varmt brugsvand og rumopvarmning. Quickguide/ monteringsvejledning Kontrolenhed BW/H Elektronisk solvarmestyring for produktion af varmt brugsvand og rumopvarmning Quickguide/ monteringsvejledning Kontrolenheden BW leveres komplet og indeholder udover selve styringen

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere