Dinion2X LTC0498 LTC0630. Installationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dinion2X LTC0498 LTC0630. Installationsvejledning"

Transkript

1 Dinion2X LTC0498 LTC0630 da Installationsvejledning

2

3 Dinion2X Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Vigtige sikkerhedsanvisninger Systemjord/sikkerhedsjord FCC-oplysninger 7 2 Indledning Funktioner 9 3 Installation Udpakning 11 4 Tilslutning og montering Strømtilslutning Kameraer med lav spænding Kameraer med høj spænding Videotilslutninger Videoudgangssignal Synkroniseringssignal Tilslutningsstik til alarm og relæ Objektivmontering Back focus-justering Montering af kameraet 18 5 Konfiguration Menuer Menuer på øverste niveau Navigation i menuen Foruddefinerede tilstande Day/Night switching (Dag/nat-skift) Kamerastyringskommunikation (Bilinx) Hovedmenuens opbygning Undermenuen Mode (Tilstand) 25 Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

4 4 da Indholdsfortegnelse Dinion2X Undermenuen ALC Undermenuen Shutter/AGC (Lukker/AGC) Undermenuen Day/Night (Dag/Nat) Undermenuen Enhance / Dynamic Engine (Forstærkning / dynamisk motor) Undermenuen Color (Farve) Undermenuen VMD Installation af menustruktur Undermenuen Language (Sprog) Undermenuen Lens Wizard (Objektivguide) Undermenuen Synchronization (Synkronisering) Undermenuen Alarm I/O Undermenuen Connections (Tilslutninger) Undermenuen Test signal (Testsignal) Noter Undermenuen Kamera-id Undermenuen Privacy masking (Identitetstildækning) Undermenuen Standarder 44 6 Troubleshooting (Fejlfinding) Løsning af problemer Kundeservice 45 7 Service Reparation Overdragelse og bortskaffelse 47 8 Tekniske data Specifikationer Dimensioner Tilbehør 52 Ordliste 55 AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

5 Dinion2X Sikkerhed da 5 1 Sikkerhed 1.1 Sikkerhedsforskrifter FARE! Høj risiko: Lynsymbolet med pilehovedet inde i en trekant er et advarselsskilt, der advarer om "Farlig spænding" i produktet, som kan medføre elektrisk stød, personskade eller død. ADVARSEL! Middelhøj risiko: Udråbstegnet i en trekant gør brugeren opmærksom på vigtige instrukser, der følger med enheden. FORSIGTIG! Lav risiko: Gør brugeren opmærksom på risikoen for skade på enheden. 1.2 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen, før du betjener enheden. 1. Må kun rengøres med en tør klud. Brug ikke rengøringsmidler i flydende form eller på spray. 2. Installer ikke udstyret tæt på eventuelle varmekilder som radiatorer, varmeovne, komfurer eller andet udstyr (herunder forstærkere), der afgiver varme. 3. Spild ikke væske af nogen art på enheden. 4. Tag forholdsregler for at beskytte enheden mod lynnedslag og spændingsbølger. 5. Juster kun de kontrolenheder, der er angivet i betjeningsvejledningen. 6. Brug kun enheden med den type strømkilde, der er angivet på mærkaten. 7. Forsøg ikke selv at udføre servicearbejde på enheden, medmindre du er uddannet til det. Overlad alt servicearbejde til kvalificerede serviceteknikere. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

6 6 da Sikkerhed Dinion2X 8. Brug kun de reservedele, der er angivet af producenten. 9. Skal installeres i overensstemmelse med producentens anvisninger og lokale bestemmelser. Brug kun udvidelsesenheder/tilbehør, som er anført af producenten. Ændring eller modifikation af udstyret kan ophæve brugerens garanti eller autorisationsaftale. ADVARSEL! Frakobling af strøm ved højspændingsversioner: En enhed får tilført strøm, så snart ledningen er sat i en strømkilde. Strømledningen er hovedafbryder for enheden. For udstyr tilsluttet med ledning - Monter stikkontakten tæt på udstyret, så der er nem adgang til den. ADVARSEL! Tænd-/slukkontakt med alle ledere: Installer en tænd-/ slukkontakt med alle ledere, hvor der er mindst 3 mm kontaktadskillelse i hver leder, i bygningens el-installation. FORSIGTIG! Sikringstype: Gruppekredsløbet skal sikres med en sikringstype på højst 16 A. Den skal overholde NEC800 (CEC Section 60). FORSIGTIG! Lavspændingsstrømforsyningsenheden skal overholde EN/UL Strømforsyningen skal være en SELV-LPS-enhed eller en SELV - klasse 2-enhed (Safety Extra Low Voltage - Limited Power Source). 1.3 Systemjord/sikkerhedsjord Systemjord (video) vises med symbolet. Sikkerhedsjord (strøm) vises med symbolet. Systemjord anvendes kun til overholdelse af sikkerhedsstandarder eller installationsprocedurer i bestemte AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

7 Dinion2X Sikkerhed da 7 lande. Bosch anbefaler ikke tilslutning af systemjord til sikkerhedsjord, medmindre det er eksplicit påkrævet. Hvis systemjord og sikkerhedsjord er tilsluttet hinanden og jordsløjfer skaber interferens i videosignalet, skal du anvende en isolationstransformer (kan købes separat hos Bosch). FORSIGTIG! Tilslutning af systemjord til sikkerhedsjord kan medføre jordsløjfer, der kan forstyrre videoovervågningssystemet. 1.4 FCC-oplysninger Dette udstyr er afprøvet og overholder grænserne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse grænser er at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved brug i private hjem. Dette udstyr forårsager, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens i modtagelsen af radio- eller fjernsynssignaler, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, kan brugeren forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder: Drej eller flyt modtagerantennen. Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren. Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en uddannet radio-/tv-tekniker for at få hjælp. Bemærk Enhver ændring eller modifikation af udstyret, som Bosch ikke udtrykkeligt har givet tilladelse til, kan ophæve brugerens tilladelse til at betjene udstyret. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

8 8 da Sikkerhed Dinion2X Bortskaffelse - Dit Bosch-produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Dette symbol angiver, at udtjent elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles separat og ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Der er normalt etableret særskilte indsamlingsordninger for elektroniske og elektriske produkter, der ikke længere skal bruges. Disse enheder skal bortskaffes på et miljøvenligt genbrugsanlæg i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF. Hvis du vil have flere oplysninger eller tale med en konsulent, kan du kontakte det nærmeste Bosch Security Systems-kontor eller besøge vores hjemmeside på AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

9 Dinion2X Indledning da 9 2 Indledning 2.1 Funktioner Dinion2X Dag/Nat-kameraet er et intelligent højtydende farveovervågningskamera. Det indeholder avanceret 20-bit digital signalbehandling og en CCD-sensor med bredt dynamisk område, der giver fremragende billedydelse. Dinion2X-kameraet er nemt at installere og klar til brug, og det tilbyder den bedste løsning til krævende motivforhold. Funktionerne omfatter: 1/3" CCD-sensor med bredt dynamisk område (LTC0498) 1/2" CCD-sensor (LTC0630) Ægte dag/nat-funktion med IR-omskiftningsfilter 540 TVL opløsning Dynamisk motor med Smart BLC Privat zoner Auto Black Bilinx (tovejs coaxkommunikation) Bredt driftstemperaturområde (-20 til +55 C / -4 til +131 F) Objektivguide Objektiv-autodetektering Seks forprogrammerede driftstilstande Adaptiv dynamisk støjreduktion Genlock med låsning af underbar Flersproget skærmvisning Indbygget testmønstergenerator Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

10 10 da Indledning Dinion2X AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

11 Dinion2X Installation da 11 3 Installation 3.1 Udpakning Udpakning og håndtering af udstyret skal foregå forsigtigt. Pakken indeholder: Dinion2X Dag/Nat-kamera CCD-beskyttelsesdæksel (monteret på kamera) Beskyttelsesdæksel på synk. indgang Plastikpose med følgende indhold: Alarm I/O-stik Strømstik Ekstra objektivstik (hanstik) Vigtige sikkerhedsanvisninger Lyninstallationsvejledning Cd-rom Installationsvejledning Adobe Acrobat Reader Hvis udstyret er blevet beskadiget under fragt, skal det pakkes igen i den originale emballage, hvorefter fragtselskabet eller forhandleren kontaktes. ADVARSEL! Installation må kun foretages af kvalificerede serviceteknikere og i overensstemmelse med nationale eller lokale el-vedtægter. FORSIGTIG! Kameramodulet er en følsom enhed og skal håndteres med forsigtighed. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

12 12 da Installation Dinion2X AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

13 Dinion2X Tilslutning og montering da 13 4 Tilslutning og montering FORSIGTIG! Sluk for strømmen til strømforsyningskablet, inden du fortsætter. Kontroller, at enhedens spænding svarer til den anvendte strømforsynings spænding og type. 4.1 Strømtilslutning Kameraer med lav spænding SYNC ALARM VIDEO + 12 VDC 24 VAC 5 mm Illustration 4.1 Strømtilslutning med lav spænding Tilfør strøm fra en 24 VAC eller 12 VDC klasse 2 strømforsyning på følgende måde: Brug AWG16 til 22 trådet ledning eller AWG16 til 26 massiv ledning. Skær 5 mm (0,2") isolering af. Fjern det 3-polede stik fra kamerahuset. Løsn skruerne, og sæt ledningerne i. Bemærk Central tilslutning for systemjord (video) er valgfri. Tilslutning af systemjord til sikkerhedsjord kan medføre jordsløjfer, der kan forstyrre videoovervågningssystemet. Stram skruerne, og sæt det 3-polede stik i kameraet igen. Bemærk Polariteten er vigtig i forbindelse med DC jævnstrømforsyning. Kameraet beskadiges ikke af forkert polaritet, men det kan ikke Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

14 14 da Tilslutning og montering Dinion2X tændes. Ved en AC vekselstrømforsyning hjælper ensartet ledningspolaritet i flere kamerasystemer med at undgå risikoen for rullende kameravideo Kameraer med høj spænding SYNC ALARM VIDEO Illustration 4.2 Strømtilslutning med høj spænding Tilslut strømkablet fra et kamera med høj spænding til enten et 230 VAC eller et 120 VAC strømforsyningsudtag afhængigt af versionen. 4.2 Videotilslutninger SYNC Sync BNC ALARM VIDEO Video BNC Illustration 4.3 BNC-stik AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

15 Dinion2X Tilslutning og montering da Videoudgangssignal Kameraet har et BNC-stik til tilslutning af et video coax-kabel med et BNC-hanstik. Som ekstraudstyr fås en UTP-adapter (VDA-455UTP), der gør det muligt at tilslutte et UTP-videokabel til BNC-stikket Synkroniseringssignal Kameraet har et BNC-stik til tilslutning af et coax-kabel med et BNC-hanstik til synkronisering. 4.3 Tilslutningsstik til alarm og relæ ALARM mm (0.2 in) Illustration 4.4 Tilslutningsstikben til alarm og relæ Ben Alarmstik 1 Alarmindgangsjord 2 anvendes ikke 3 Relæudgang kontakt 1 4 Alarmindgang 1 5 anvendes ikke 6 Relæudgang kontakt 2 Maks. ledningsdiameter AWG til både trådet og massiv; skær 5 mm (0,2 ") isolering af. Relæomskiftningsfunktion alarmudgang: Maks. spænding 30 VAC eller +40 VDC. Maks. 0,5 A kontinuerlig, 10 VA Alarmindgang: TTL logisk, +5V nominel, +40 VDC maks, DC koblet med 22 kohm pull-up til +3,3 V. Alarmindgang: konfigurerbar som aktiv lav eller aktiv høj. Maks. 42 V tilladt mellem kameras jord og hvert relæben. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

16 16 da Tilslutning og montering Dinion2X 4.4 Objektivmontering Kameraet accepterer CS-monterede objektiver. C-monterede objektiver kan monteres med objektivadapterringen. DC-irisobjektiver anbefales for den bedste billedydelse. Kameraet detekterer automatisk objektivtypen, der anvendes, og optimerer ydelsen tilsvarende. Der medfølger et ekstra objektivhanstik. FORSIGTIG! For at forebygge beskadigelse af CCD-sensoren, når der anvendes et C-monteret objektiv, skal du sørge for, at den medfølgende objektivadapterring er monteret på kameraet, før du monterer objektivet. Objektiver, der vejer mere end 0,5 kg (1,1lbs), skal understøttes separat. Bosch Bosch Illustration 4.5 Montering af et Illustration 4.6 Objektivstik objektiv Ben Video-iris-objektiv DC-iris-objektiv 1 Forsyning (11,5V ±0,5, 50mA Fugt - maks.) 2 Anvendes ikke Fugt + 3 Videosignal 1 Vpp 1 kohm Tilslutning + 4 Jord Tilslutning - Bemærk Hvis der registreres et kortsluttet kredsløb på objektivet, vises OSD-fejlmeddelelsen LENS SHORT CIRCUIT på displayet. Objektivkredsløbet deaktiveres automatisk for at undgå interne AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

17 Dinion2X Tilslutning og montering da 17 beskadigelser. Fjern objektivstikket, og kontroller stikbenenes tilslutning. 4.5 Back focus-justering For at optimere billedskarpheden både ved skarpe og dæmpede lysforhold skal back focus justeres. Brug kameraets enestående Lens Wizard (objektivguide). Dette sikrer, at den relevante genstand altid forbliver i fokus, selv ved fokusering med maks. objektivåbning (f.eks. om natten). Når der anvendes back focusing med objektiver med variabel brændvidde, skal der justeres for at opnå et skarpt billede i både vidvinkel- og tele-positioner til fokus både tæt på og på afstand. Når der anvendes back focus ved zoomobjektiver, skal du sørge for, at objektet forbliver i fokus i hele objektivets zoomområde. For at justere back focus: 1. Åbn skydespanelet på siden af kameraet. Bosch 1. Lås back focus-låseknappen op. 2. Tryk og hold den midterste tast i mere end 1 sekund, indtil menuen Install (Installation) vises. 3. Vælg Lenz Wizard (Objektivguide), og flyt markøren til Set Back Focus Now (Angiv Back Focus nu). 4. Drej back focus-justeringen efter behov. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

18 18 da Tilslutning og montering Dinion2X Bosch 5. Lås back focus-låseknappen. Bosch 6. Tryk og hold den midterste tast i mere end 1 sekund, indtil menuen Install (Installation) vises. 7. Luk sidedørspanelet. 4.6 Montering af kameraet Kameraet kan monteres enten fra toppen eller fra bunden (1/ 4" 20 UNC-gevind). Bundmonteringen er isoleret fra jord for at forebygge jordsløjfer. Illustration 4.7 Montering af et kamera AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

19 Dinion2X Tilslutning og montering da 19 FORSIGTIG! Vend ikke kameraet/objektivet direkte mod sollys, da det kan ødelægge sensorerne. Bemærk: En lang række ekstraudstyr kan fås til både indendørs og udendørs montering. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

20 20 da Tilslutning og montering Dinion2X AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

21 Dinion2X Konfiguration da 21 5 Konfiguration 5.1 Menuer Kameraet leverer normalt et optimalt billede uden brug af yderligere indstillinger. I et menusystem findes avancerede opsætningsindstillinger, der kan bruges til at få de bedste resultater under særlige forhold. Kameraet implementerer dine ændringer med det samme, så tidligere og nye indstillinger nemt kan sammenlignes Menuer på øverste niveau Der findes to hovedmenuer: Menuen Main (Hovedmenu) og menuen Install (Installation). Menuerne har funktioner, der kan vælges direkte, eller undermenuer til mere detaljeret konfiguration. Du kan åbne menuen Main (Hovedmenu) ved at trykke på knappen Menu/vælg (midten) i mindre end 1 sekund. Menuen Main (Hovedmenu) vises på skærmen. I menuen Main (Hovedmenu) kan du vælge og konfigurere funktioner til forbedring af billeder. Hvis du ikke er tilfreds med dine ændringer, kan du altid gendanne tilstandens standardværdier. Kameraet har også menuen Install (Installation), hvor du kan angive installationsindstillingerne. Du kan åbne menuen Install (Installation) ved at trykke på knappen Menu/vælg (midten) i længere end 2 sekunder Navigation i menuen Fem taster bag sidepanelet anvendes til at navigere gennem menusystemet. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

22 22 da Konfiguration Dinion2X Bosch Bosch Illustration 5.1 Låg til sidepa- Illustration 5.2 Menu/vælg nel Op-tast Menu/vælg (midten) Højre-tast Illustration 5.3 n Navigatio Ned-tast Venstre-tast Brug Op- eller Ned-tasten for at rulle gennem en menu. Brug Venstre- eller Højre-tasten til at gennemse indstillinger eller angive parametre. Når du er inde i en menu, kan du nulstille det valgte punkt til fabriksstandarden ved at trykke to gange lige efter hinanden på menu/vælg-tasten. For at lukke alle menuer på én gang skal du trykke på menu/vælg-tasten, indtil menuvisningen forsvinder, eller trykke på Exit (Afslut) flere gange. Nogle menuer lukkes automatisk efter ca. 2 minutter, mens andre menuer skal lukkes manuelt. 5.2 Foruddefinerede tilstande Seks foruddefinerede tilstande med indstillinger gør konfigurationen lettere. Du kan vælge en af de seks AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

23 Dinion2X Konfiguration da 23 foruddefinerede tilstande i undermenuen Install/Mode (Installation/Tilstand). Der er defineret følgende tilstande: hour (24 Timer) Standardinstallationstilstand, der har til formål at give stabile billeder i en 24-timers periode. Disse indstillinger er optimeret til omgående installation. 2. Traffic (Trafik) Optag objekter, der bevæger sig hurtigt, med standardlukker under forskellige lysforhold. 3. Low light (Svagt lys) Udnytter ekstra forbedringsfunktioner såsom AGC og SensUp til at danne brugbare billeder ved svagt lys. 4. Smart BLC Indstillinger, der er optimeret til at optage detaljer med høj kontrast og under meget lyse og mørke forhold. 5. Low noise (Lavt støjniveau) Forbedringsfunktionerne bruges til at mindske billedstøj. Nyttig til DVR med betinget opdatering og IPlagersystemer, da reduktion af støj reducerer lagerbehovet. 6. Analog systems (Analoge systemer) Brug denne tilstand, hvis kameraet er tilsluttet til et helt analogt system (f.eks. matrix-system med VCR) eller til en CRT-skærm. Nyttig tilstand til evaluering/demonstration af kameraet, når det er direkte tilsluttet en CRT-skærm. 5.3 Day/Night switching (Dag/nat-skift) Kameraet er udstyret med et motoriseret IR-filter. Det mekaniske IR-filter kan fjernes ved hjælp af indstillinger i softwarekonfigurationen, hvis kameraet anvendes i omgivelser med svag belysning eller infrarød belysning. Hvis overgangstilstanden Auto er valgt, aktiverer kameraet automatisk filteret baseret på det observerede lysniveau. Overgangsniveauet kan programmeres. I overgangstilstanden Auto (Automatisk) prioriterer kameraet bevægelse (kameraet giver skarpe billeder uden sløring, så længe der er lys nok) eller Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

24 24 da Konfiguration Dinion2X farve (kameraet giver farvebilleder, så længe der er lys nok). Kameraet genkender IR-oplyste scener for at undgå utilsigtet skift til farvetilstand. IR-filteret kan styres på fire måder: via en alarmindgang, via Bilinx-kommunikation, automatisk, baseret på det observerede lysniveau, eller som en del af den programmerbare tilstandsprofil. 5.4 Kamerastyringskommunikation (Bilinx) Dette kamera er udstyret med en coaxkommunikationstransceiver (kaldes også Bilinx). Sammen med VP-CFGSFT kan kameraindstillingen ændres fra ethvert punkt på coaxkablet. Alle menuer kan fjernbetjenes, så der er fuld kontrol over kameraet. Med denne kommunikationsmetode er det også muligt at slå de lokale taster på kameraet fra. For at undgå kommunikationstab på et installeret kamera er valget Communication On/Off (Kommunikation Til/Fra) ikke tilgængeligt, når udstyret fjernbetjenes. Der er kun adgang til denne funktion via kameraets knapper. Bilinx-kommunikation kan kun deaktiveres med knapperne på kameraet. Deaktiverede kameraknapper Når Bilinx-kommunikationslinket er aktivt, er knapperne på kameraet deaktiveret. AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

25 Dinion2X Konfiguration da Hovedmenuens opbygning Emne Valg Beskrivelse Mode (Tilstand) Undermenu Angiver driftstilstand 1 til 6 ALC Undermenu Styring af videoniveau Shutter/AGC (Lukker/AGC) Day/Night (Dag/Nat) Enhance / Dynamic Engine (Forstærkning / dynamisk motor) Undermenu Undermenu Undermenu Lukker og automatisk forstærkning Dag/Nat til farve/sort hvid drift Billedforstærkning og ydelse Color (Farve) Undermenu Hvidbalance og farvegengivelse VMD Undermenu Videobevægelsesdetektering Undermenuen Mode (Tilstand) Emne Valg Beskrivelse Mode (Tilstand) 1 til 6 Vælger driftstilstand. Mode ID (Tilstands-id) Copy active mode (Kopier aktiv tilstand) Alfanumeris k Tilgængelige tilstandsnu mre Tilstandsnavn (højst 11 tegn) Kopierer indstillinger for aktuel tilstand til det valgte tilstandsnummer. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

26 26 da Konfiguration Dinion2X Emne Valg Beskrivelse Default mode (Standardtilst and) EXIT (Afslut) Undermenu Gendanner kameraets standardindstillinger fra fabrikken. Går tilbage til hovedmenuen Undermenuen ALC Emne Valg Beskrivelse ALC level (ALC-niveau) Peak/average (Peak/ gennemsnit) -15 til +15 Vælger det område, som ALC skal fungere inden for. En positiv værdi er bedre til svage lysforhold; en negativ værdi er bedre under stærke lysforhold. Nogle ALC-justeringer kan forbedre motivindholdet, når Smart/BLC er aktiveret. -15 til +15 Justerer balancen mellem peak og gennemsnitlig videostyring. En negativ værdi giver mest prioritet til gennemsnitlige lysniveauer; en positiv værdi giver mest prioritet til peaklysniveauer. Video-iris-objektiv: vælg et gennemsnitligt niveau for at få det bedste resultat (peak-indstillinger kan resultere i oscillationer). ALC speed (ALChastighed) Langsom, medium, hurtig Justerer hastigheden for videoniveauets kontrol loop. Brug standardværdien ved de fleste motivforhold. AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

27 Dinion2X Konfiguration da 27 Emne Valg Beskrivelse DVR/IP Encoder (DVR/ IP-indkoder) EXIT (Afslut) Til, Fra Til - Kameraudgangen optimeres til tilslutning til en DVR- eller IP-indkoder for at kompensere for komprimeringsmetoder. Fra - Kameraudgangen optimeres til tilslutning til et analogt system (matrixsystem eller skærm. Går tilbage til hovedmenuen Undermenuen Shutter/AGC (Lukker/AGC) Emne Valg Beskrivelse Shutter (Lukker) Default shutter (Standardlukk er) (AES) eller Fixed shutter (Fast lukker) Actual shutter (Faktisk lukker) AES, FL, Fast 1/50 (PAL), 1/60 (NTSC) 1/100, 1/ 120, 1/250, 1/500, 1/ 1000, 1/ 2000, 1/ 5000, 1/10K AES (automatisk lukker) - kameraet indstiller automatisk den optimale lukkerhastighed.fl - i tilstand uden flimren undgås interferens fra lyskilder (anbefales kun til objektiver med videoiris eller DC-iris).FAST - brugeren kan angive en lukkerhastighed. I AES-tilstand forsøger kameraet at opretholde den valgte lukkerhastighed, så længe motivets lysniveau er højt nok. I tilstanden Fast vælges lukkerhastighed. Viser den faktiske lukkerværdi fra kameraet som hjælp til sammenligning af lysniveauer og optimal lukkerhastighed under konfigurationen. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

28 28 da Konfiguration Dinion2X Emne Valg Beskrivelse Gain control (Forstærkning) Til, Fast Til - kameraet indstiller automatisk gain til den lavest mulige værdi, der er nødvendig for at sikre et godt billede. Fast - indstiller fast AGC-værdi. Maximum AGC (Maks. AGC) eller Fixed AGC (Fast AGC) Actual AGC (Faktisk AGC) 0 til 30 db Vælger den største værdi, som gain kan være i AGC-drift. Vælger gain-indstillingen for fast forstærkning (0 = ingen gain). Viser den faktiske AGC-værdi fra kameraet som hjælp til sammenligning af gain-niveau med lysniveauer og billedydelse. SensUp Dynamic (SensUp dynamisk) EXIT (Afslut) Fra, 2x, 3x,, 10x Vælger den faktor, med hvilken kameraets følsomhed skal øges. Hvis funktionen er aktiv, kan der forekomme støj eller pletter på billedet. Dette er normalt for kameraet. Den kan også medføre sløring af genstande, der bevæger sig. Går tilbage til hovedmenuen. AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

29 Dinion2X Konfiguration da Undermenuen Day/Night (Dag/Nat) Emne Valg Beskrivelse Day/Night (Dag/Nat) Automatisk, Farve, Sort/ hvid Automatisk - kameraet slår IRdeaktiveringsfilteret til og fra afhængigt af motivbelysningen. Sort/hvid - IR-deaktiveringsfilteret fjernes, så der er fuld IR-følsomhed. Farve - kameraet leverer altid et farvesignal uanset lysniveauet. Switch level (Overgangsniv eau) -15 til +15 Indstil det videoniveau i tilstanden Auto (Automatisk), hvor kameraet skal skifte til sort/hvid drift. En lav (negativ) værdi betyder, at kameraet skifter til sort/hvid ved et lavere lysniveau. En høj (positiv) værdi betyder, at kameraet skifter til sort/ hvid ved et højere lysniveau. Priority (Prioritet) Bevægelse, Farve I tilstanden AUTO:Farve - kameraet leverer et farvebillede, så længe lysniveauet tillader det.bevægelse - kameraet undgår slørede bevægelser, så længe lysniveauet tillader det (det skifter tidligere til sort/hvid, end det ville med prioriteten Farve). Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

30 30 da Konfiguration Dinion2X Emne Valg Beskrivelse IR contrast (IRkontrast) Forstærket, Normal Forstærket - kameraet optimerer kontrasten i anvendelsesområder med høje niveauer af IR-belysning. Vælg denne tilstand til IR-lyskilder (730 til 940 nm) og til motiver med græs og grønt løv. Color burst (Farveburst) (sort/hvid) EXIT (Afslut) Til, Fra Normal - kameraet optimerer kontrasten i sort/hvid anvendelsesområder med synlig belysning. Fra - farveburst i videosignalet slås fra i sort/hvid tilstand.til - farveburst forbliver også aktiv i sort/hvid tilstand (kræves af visse DVR'er og IP-kodere). Går tilbage til hovedmenuen. AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

31 Dinion2X Konfiguration da Undermenuen Enhance / Dynamic Engine (Forstærkning / dynamisk motor) Emne Valg Beskrivelse Dynamic Engine (Dynamisk motor) Fra, XF-DYN, 2X-DYN*, SmartBLC * 2X-DYN fås kun ved LTC0498- modeller. Fra: - slukker alle automatiske motivdetaljer og forstærkninger (anbefales kun til test). XF-DYN: - ekstra intern processor aktiveres til anvendelse ved svage lysforhold (trafik mm.). 2X-DYN: - 2X-dynamisk tilføjer dobbelteksponering til XF-DYNfunktionerne. Under svære lysforhold blandes pixel fra hver eksponering for at give et mere detaljeret billede (brug 2X-DYN, når der ikke er behov for SmartBLC). SmartBLC: - BLC-vindue og vægtningsfaktor defineres automatisk. Kameraet justerer disse dynamisk til ændring af lysforhold. Omfatter alle fordelene ved 2X-DYN. Auto Black Til, Fra Autoblack On (Auto Black Til) øger automatisk detaljernes synlighed, selv ved nedsat motivkontrast pga. dis, tåge osv. Black level -50 til +50 Justerer forskydningsniveauet for sort. En lav (negativ) værdi gør niveauet mørkere. En høj (positiv) værdi gør niveauet lysere og kan muligvis få flere detaljer frem i mørke områder. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

32 32 da Konfiguration Dinion2X Emne Valg Beskrivelse Sharpness (Skarphed) -15 til +15 Justerer billedets skarphed. 0 svarer til standardpositionen. En lav (negativ) værdi gør billedet mindre skarpt. Øget skarphed giver flere detaljer. Ekstra skarphed kan øge detaljerne på nummerplader, ansigtstræk og kanterne på visse overflader. Dynamic noise reduction (Dynamisk støjreduktion) PWI (Peak White Invert) EXIT (Afslut) Automatisk, Fra Til, Fra I tilstanden AUTO reducerer kameraet automatisk støjen i billedet. Dette kan forårsage en vis udtværing af genstande, der bevæger sig meget hurtigt lige foran kameraet. Dette kan korrigeres ved at udvide synsfeltet eller ved at vælge Fra. Brug Peak White Invert til at reducere genskin fra CRT/LCD-displayet. Bruges til ANPR/LPRanvendelsesområder til at mindske genskin fra billygter. (Test lokalt for at sikre, at det hjælper, og at det ikke virker distraherende for brugerne af sikkerhedssystemet.) Går tilbage til hovedmenuen. AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

33 Dinion2X Konfiguration da Undermenuen Color (Farve) Emne Valg Beskrivelse White balance (Hvidbalance) Speed (Hastighed) Red gain (Rød gain) Blue gain (Blå gain) ATW, AWBhold, Manuel Hurtig, Medium, Langsom -5 til til til til +50 ATW - automatisk sporing af hvidbalance, hvor kameraet justeres konstant for at give optimal farvegengivelse. AWBHold: Sætter ATW på pause og gemmer farveindstillingerne. Manuel - rød, grøn og blå gain kan automatisk indstilles på den ønskede position. Justerer hastigheden af hvidbalancens styringsloop. ATW og AWBhold - justerer rød gain for at optimere det hvide punkt. Manuel - justerer rød gain. ATW og AWBhold - justerer gain B for at optimere det hvide punkt. Manuel - justerer blå gain. Green gain (Grøn gain) Saturation (Mætning) EXIT (Afslut) -50 til +50 Manuel - justerer grøn gain. -15 til +5 Justerer farvemætningen. -15 giver et sort/hvidt billede. Går tilbage til hovedmenuen. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

34 34 da Konfiguration Dinion2X Undermenuen VMD Emne Valg Beskrivelse VMD VMD area (VMD-område) Motion indicator (Bevægelsesin dikator) VMD sensitivity (VMDfølsomhed) OSD alarm text (Tekst til OSD-alarm) EXIT (Afslut) Fra, Silent (Lydløs), OSD Undermenu Alfanumeris k Fra - VMD (Video Motion Detection) er slået fra. Lydløs - videobevægelse genererer en lydløs alarm. OSD - videobevægelse genererer en alarm i form af en tekstmeddelelse på skærmen. Vælg punktet for at åbne områdemenuen, hvor du kan definere detekteringsområdet. Indikerer peak-værdien for bevægelse i det valgte område. Tryk enten på den højre, venstre eller midterste navigationstast for at nulstille. Indstiller bevægelsesfølsomheden på det ønskede niveau. Jo længere den hvide bjælke er, des mere bevægelse kræves for at aktivere VMD-alarmen. Bevægelse over dette niveau udløser en alarm. Tekst til alarm, der skal vises på skærmen (højst 16 tegn). Går tilbage til hovedmenuen. Valg af område til VMD-tildækning For at opsætte et område til VMD-tildækning skal du gå ind i områdemenuen ved at vælge indstillingen VMD area (VMDområde) i menuen VMD. Når du åbner menuen Area (Område), vises det aktuelle område, og områdets øverste venstre hjørne AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

FlexiDome2X VDN-0498. Installationsvejledning

FlexiDome2X VDN-0498. Installationsvejledning FlexiDome2X VDN-0498 da Installationsvejledning FlexiDome2X Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 5 1.1 Sikkerhedsforskrifter 5 1.2 Vigtige sikkerhedsanvisninger 5 1.3 Tilslutning ved

Læs mere

LTC 0630-serien af Dinion 2X Dag/natkameraer

LTC 0630-serien af Dinion 2X Dag/natkameraer Video LTC 0630-serien af Dinion 2X Dag/nat-kameraer LTC 0630-serien af Dinion 2X Dag/natkameraer www.boschsecrity.dk Avanceret billedbehandlingsteknologi Forbedret XF-Dynamic-fnktion med SmartBLC Detaljeforbedring

Læs mere

G3A-seriens AutoDomeindendørssystemer

G3A-seriens AutoDomeindendørssystemer ITV G3A-seriens AutoDome-indendørssystemer G3A-seriens AutoDomeindendørssystemer Dag/nat, farve og sort/hvid versioner 26x (dag/nat) eller 18x optisk zoomrækkevidde +12x digital zoom Identitetsmaskering

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

FlexiDome kameraer Perfekte billeder alle steder. Bosch FlexiDome løsninger med Dinion kameraets ydeevne

FlexiDome kameraer Perfekte billeder alle steder. Bosch FlexiDome løsninger med Dinion kameraets ydeevne FlexiDome kameraer Perfekte billeder alle steder Bosch FlexiDome løsninger med Dinion kameraets ydeevne Ingen opave er for krævende Tror du, at din opgave er for krævende for et dome-kamera? Så kan du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay Betjeningsvejledning TFT-farvedisplay 1286.. Produktbeskrivelse TFT-Farvedisplayet er en del af Gira dørkommunikationssystemet og anvendes til udvidelse af boligstationerne. Menu Det højtopløste aktive

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

AutoDome Moduler og tilbehør

AutoDome Moduler og tilbehør ITV AutoDome Moduler og tilbehør AutoDome Moduler og tilbehør Udskiftelige CPU'er, kameraer, kabinetter og kommunikationsmoduler Analoge og hybride (analog/ip) kommunikationsmoduler 24 VAC, 120 VAC og

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Højhastighedspositioneringssystem fra Bosch o på et sekund! Holder billedet på skærmen og i fokus under alle forhold

Højhastighedspositioneringssystem fra Bosch o på et sekund! Holder billedet på skærmen og i fokus under alle forhold Højhastighedspositioneringssystem fra Bosch 0 100 o på et sekund! Holder billedet på skærmen og i fokus under alle forhold Højhastighedspositioneringssystem 0 til 100º på 1 sekund! Forskellige anvendelser

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

MoJo elektronisk kikkert

MoJo elektronisk kikkert Dansk vejledning til MoJo elektronisk kikkert Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

EF14mm f/2.8l II USM DEN. Brugsvejledning

EF14mm f/2.8l II USM DEN. Brugsvejledning EF14mm f/2.8l II USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF14mm f/2,8l II USM er et highperformance super-vidvinkel objektiv udviklet til EOS kameraer. USM står for ultrasonisk

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugermanual til System 2000

Brugermanual til System 2000 Brugermanual til System 2000 Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_system2000.pdf

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual RollerMouse Free3 Wireless rugermanual Æskens indhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Trådløs modtager 5. US 2.0-kabeladapter 6. Ladekabel 2 3 5

Læs mere

IR-korrigerede zoomobjektiver og objektiver med variabel brændvidde

IR-korrigerede zoomobjektiver og objektiver med variabel brændvidde Video IR-korrigerede zoomobjektiver og objektiver med variabel IR-korrigerede zoomobjektiver og objektiver med variabel www.boschsecrity.dk IR-korrigeret til brg med højtydende dag/nat- og sort/hvid-kameraer

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1.

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1. F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1 Brugermenu Bekræftelsestast Rulletaster i menuerne Slettetast Forlad programmeringsmenuen

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere