Dinion2X LTC0498 LTC0630. Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dinion2X LTC0498 LTC0630. Installationsvejledning"

Transkript

1 Dinion2X LTC0498 LTC0630 da Installationsvejledning

2

3 Dinion2X Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Vigtige sikkerhedsanvisninger Systemjord/sikkerhedsjord FCC-oplysninger 7 2 Indledning Funktioner 9 3 Installation Udpakning 11 4 Tilslutning og montering Strømtilslutning Kameraer med lav spænding Kameraer med høj spænding Videotilslutninger Videoudgangssignal Synkroniseringssignal Tilslutningsstik til alarm og relæ Objektivmontering Back focus-justering Montering af kameraet 18 5 Konfiguration Menuer Menuer på øverste niveau Navigation i menuen Foruddefinerede tilstande Day/Night switching (Dag/nat-skift) Kamerastyringskommunikation (Bilinx) Hovedmenuens opbygning Undermenuen Mode (Tilstand) 25 Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

4 4 da Indholdsfortegnelse Dinion2X Undermenuen ALC Undermenuen Shutter/AGC (Lukker/AGC) Undermenuen Day/Night (Dag/Nat) Undermenuen Enhance / Dynamic Engine (Forstærkning / dynamisk motor) Undermenuen Color (Farve) Undermenuen VMD Installation af menustruktur Undermenuen Language (Sprog) Undermenuen Lens Wizard (Objektivguide) Undermenuen Synchronization (Synkronisering) Undermenuen Alarm I/O Undermenuen Connections (Tilslutninger) Undermenuen Test signal (Testsignal) Noter Undermenuen Kamera-id Undermenuen Privacy masking (Identitetstildækning) Undermenuen Standarder 44 6 Troubleshooting (Fejlfinding) Løsning af problemer Kundeservice 45 7 Service Reparation Overdragelse og bortskaffelse 47 8 Tekniske data Specifikationer Dimensioner Tilbehør 52 Ordliste 55 AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

5 Dinion2X Sikkerhed da 5 1 Sikkerhed 1.1 Sikkerhedsforskrifter FARE! Høj risiko: Lynsymbolet med pilehovedet inde i en trekant er et advarselsskilt, der advarer om "Farlig spænding" i produktet, som kan medføre elektrisk stød, personskade eller død. ADVARSEL! Middelhøj risiko: Udråbstegnet i en trekant gør brugeren opmærksom på vigtige instrukser, der følger med enheden. FORSIGTIG! Lav risiko: Gør brugeren opmærksom på risikoen for skade på enheden. 1.2 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen, før du betjener enheden. 1. Må kun rengøres med en tør klud. Brug ikke rengøringsmidler i flydende form eller på spray. 2. Installer ikke udstyret tæt på eventuelle varmekilder som radiatorer, varmeovne, komfurer eller andet udstyr (herunder forstærkere), der afgiver varme. 3. Spild ikke væske af nogen art på enheden. 4. Tag forholdsregler for at beskytte enheden mod lynnedslag og spændingsbølger. 5. Juster kun de kontrolenheder, der er angivet i betjeningsvejledningen. 6. Brug kun enheden med den type strømkilde, der er angivet på mærkaten. 7. Forsøg ikke selv at udføre servicearbejde på enheden, medmindre du er uddannet til det. Overlad alt servicearbejde til kvalificerede serviceteknikere. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

6 6 da Sikkerhed Dinion2X 8. Brug kun de reservedele, der er angivet af producenten. 9. Skal installeres i overensstemmelse med producentens anvisninger og lokale bestemmelser. Brug kun udvidelsesenheder/tilbehør, som er anført af producenten. Ændring eller modifikation af udstyret kan ophæve brugerens garanti eller autorisationsaftale. ADVARSEL! Frakobling af strøm ved højspændingsversioner: En enhed får tilført strøm, så snart ledningen er sat i en strømkilde. Strømledningen er hovedafbryder for enheden. For udstyr tilsluttet med ledning - Monter stikkontakten tæt på udstyret, så der er nem adgang til den. ADVARSEL! Tænd-/slukkontakt med alle ledere: Installer en tænd-/ slukkontakt med alle ledere, hvor der er mindst 3 mm kontaktadskillelse i hver leder, i bygningens el-installation. FORSIGTIG! Sikringstype: Gruppekredsløbet skal sikres med en sikringstype på højst 16 A. Den skal overholde NEC800 (CEC Section 60). FORSIGTIG! Lavspændingsstrømforsyningsenheden skal overholde EN/UL Strømforsyningen skal være en SELV-LPS-enhed eller en SELV - klasse 2-enhed (Safety Extra Low Voltage - Limited Power Source). 1.3 Systemjord/sikkerhedsjord Systemjord (video) vises med symbolet. Sikkerhedsjord (strøm) vises med symbolet. Systemjord anvendes kun til overholdelse af sikkerhedsstandarder eller installationsprocedurer i bestemte AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

7 Dinion2X Sikkerhed da 7 lande. Bosch anbefaler ikke tilslutning af systemjord til sikkerhedsjord, medmindre det er eksplicit påkrævet. Hvis systemjord og sikkerhedsjord er tilsluttet hinanden og jordsløjfer skaber interferens i videosignalet, skal du anvende en isolationstransformer (kan købes separat hos Bosch). FORSIGTIG! Tilslutning af systemjord til sikkerhedsjord kan medføre jordsløjfer, der kan forstyrre videoovervågningssystemet. 1.4 FCC-oplysninger Dette udstyr er afprøvet og overholder grænserne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse grænser er at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved brug i private hjem. Dette udstyr forårsager, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens i modtagelsen af radio- eller fjernsynssignaler, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, kan brugeren forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder: Drej eller flyt modtagerantennen. Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren. Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en uddannet radio-/tv-tekniker for at få hjælp. Bemærk Enhver ændring eller modifikation af udstyret, som Bosch ikke udtrykkeligt har givet tilladelse til, kan ophæve brugerens tilladelse til at betjene udstyret. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

8 8 da Sikkerhed Dinion2X Bortskaffelse - Dit Bosch-produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Dette symbol angiver, at udtjent elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles separat og ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Der er normalt etableret særskilte indsamlingsordninger for elektroniske og elektriske produkter, der ikke længere skal bruges. Disse enheder skal bortskaffes på et miljøvenligt genbrugsanlæg i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF. Hvis du vil have flere oplysninger eller tale med en konsulent, kan du kontakte det nærmeste Bosch Security Systems-kontor eller besøge vores hjemmeside på AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

9 Dinion2X Indledning da 9 2 Indledning 2.1 Funktioner Dinion2X Dag/Nat-kameraet er et intelligent højtydende farveovervågningskamera. Det indeholder avanceret 20-bit digital signalbehandling og en CCD-sensor med bredt dynamisk område, der giver fremragende billedydelse. Dinion2X-kameraet er nemt at installere og klar til brug, og det tilbyder den bedste løsning til krævende motivforhold. Funktionerne omfatter: 1/3" CCD-sensor med bredt dynamisk område (LTC0498) 1/2" CCD-sensor (LTC0630) Ægte dag/nat-funktion med IR-omskiftningsfilter 540 TVL opløsning Dynamisk motor med Smart BLC Privat zoner Auto Black Bilinx (tovejs coaxkommunikation) Bredt driftstemperaturområde (-20 til +55 C / -4 til +131 F) Objektivguide Objektiv-autodetektering Seks forprogrammerede driftstilstande Adaptiv dynamisk støjreduktion Genlock med låsning af underbar Flersproget skærmvisning Indbygget testmønstergenerator Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

10 10 da Indledning Dinion2X AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

11 Dinion2X Installation da 11 3 Installation 3.1 Udpakning Udpakning og håndtering af udstyret skal foregå forsigtigt. Pakken indeholder: Dinion2X Dag/Nat-kamera CCD-beskyttelsesdæksel (monteret på kamera) Beskyttelsesdæksel på synk. indgang Plastikpose med følgende indhold: Alarm I/O-stik Strømstik Ekstra objektivstik (hanstik) Vigtige sikkerhedsanvisninger Lyninstallationsvejledning Cd-rom Installationsvejledning Adobe Acrobat Reader Hvis udstyret er blevet beskadiget under fragt, skal det pakkes igen i den originale emballage, hvorefter fragtselskabet eller forhandleren kontaktes. ADVARSEL! Installation må kun foretages af kvalificerede serviceteknikere og i overensstemmelse med nationale eller lokale el-vedtægter. FORSIGTIG! Kameramodulet er en følsom enhed og skal håndteres med forsigtighed. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

12 12 da Installation Dinion2X AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

13 Dinion2X Tilslutning og montering da 13 4 Tilslutning og montering FORSIGTIG! Sluk for strømmen til strømforsyningskablet, inden du fortsætter. Kontroller, at enhedens spænding svarer til den anvendte strømforsynings spænding og type. 4.1 Strømtilslutning Kameraer med lav spænding SYNC ALARM VIDEO + 12 VDC 24 VAC 5 mm Illustration 4.1 Strømtilslutning med lav spænding Tilfør strøm fra en 24 VAC eller 12 VDC klasse 2 strømforsyning på følgende måde: Brug AWG16 til 22 trådet ledning eller AWG16 til 26 massiv ledning. Skær 5 mm (0,2") isolering af. Fjern det 3-polede stik fra kamerahuset. Løsn skruerne, og sæt ledningerne i. Bemærk Central tilslutning for systemjord (video) er valgfri. Tilslutning af systemjord til sikkerhedsjord kan medføre jordsløjfer, der kan forstyrre videoovervågningssystemet. Stram skruerne, og sæt det 3-polede stik i kameraet igen. Bemærk Polariteten er vigtig i forbindelse med DC jævnstrømforsyning. Kameraet beskadiges ikke af forkert polaritet, men det kan ikke Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

14 14 da Tilslutning og montering Dinion2X tændes. Ved en AC vekselstrømforsyning hjælper ensartet ledningspolaritet i flere kamerasystemer med at undgå risikoen for rullende kameravideo Kameraer med høj spænding SYNC ALARM VIDEO Illustration 4.2 Strømtilslutning med høj spænding Tilslut strømkablet fra et kamera med høj spænding til enten et 230 VAC eller et 120 VAC strømforsyningsudtag afhængigt af versionen. 4.2 Videotilslutninger SYNC Sync BNC ALARM VIDEO Video BNC Illustration 4.3 BNC-stik AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

15 Dinion2X Tilslutning og montering da Videoudgangssignal Kameraet har et BNC-stik til tilslutning af et video coax-kabel med et BNC-hanstik. Som ekstraudstyr fås en UTP-adapter (VDA-455UTP), der gør det muligt at tilslutte et UTP-videokabel til BNC-stikket Synkroniseringssignal Kameraet har et BNC-stik til tilslutning af et coax-kabel med et BNC-hanstik til synkronisering. 4.3 Tilslutningsstik til alarm og relæ ALARM mm (0.2 in) Illustration 4.4 Tilslutningsstikben til alarm og relæ Ben Alarmstik 1 Alarmindgangsjord 2 anvendes ikke 3 Relæudgang kontakt 1 4 Alarmindgang 1 5 anvendes ikke 6 Relæudgang kontakt 2 Maks. ledningsdiameter AWG til både trådet og massiv; skær 5 mm (0,2 ") isolering af. Relæomskiftningsfunktion alarmudgang: Maks. spænding 30 VAC eller +40 VDC. Maks. 0,5 A kontinuerlig, 10 VA Alarmindgang: TTL logisk, +5V nominel, +40 VDC maks, DC koblet med 22 kohm pull-up til +3,3 V. Alarmindgang: konfigurerbar som aktiv lav eller aktiv høj. Maks. 42 V tilladt mellem kameras jord og hvert relæben. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

16 16 da Tilslutning og montering Dinion2X 4.4 Objektivmontering Kameraet accepterer CS-monterede objektiver. C-monterede objektiver kan monteres med objektivadapterringen. DC-irisobjektiver anbefales for den bedste billedydelse. Kameraet detekterer automatisk objektivtypen, der anvendes, og optimerer ydelsen tilsvarende. Der medfølger et ekstra objektivhanstik. FORSIGTIG! For at forebygge beskadigelse af CCD-sensoren, når der anvendes et C-monteret objektiv, skal du sørge for, at den medfølgende objektivadapterring er monteret på kameraet, før du monterer objektivet. Objektiver, der vejer mere end 0,5 kg (1,1lbs), skal understøttes separat. Bosch Bosch Illustration 4.5 Montering af et Illustration 4.6 Objektivstik objektiv Ben Video-iris-objektiv DC-iris-objektiv 1 Forsyning (11,5V ±0,5, 50mA Fugt - maks.) 2 Anvendes ikke Fugt + 3 Videosignal 1 Vpp 1 kohm Tilslutning + 4 Jord Tilslutning - Bemærk Hvis der registreres et kortsluttet kredsløb på objektivet, vises OSD-fejlmeddelelsen LENS SHORT CIRCUIT på displayet. Objektivkredsløbet deaktiveres automatisk for at undgå interne AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

17 Dinion2X Tilslutning og montering da 17 beskadigelser. Fjern objektivstikket, og kontroller stikbenenes tilslutning. 4.5 Back focus-justering For at optimere billedskarpheden både ved skarpe og dæmpede lysforhold skal back focus justeres. Brug kameraets enestående Lens Wizard (objektivguide). Dette sikrer, at den relevante genstand altid forbliver i fokus, selv ved fokusering med maks. objektivåbning (f.eks. om natten). Når der anvendes back focusing med objektiver med variabel brændvidde, skal der justeres for at opnå et skarpt billede i både vidvinkel- og tele-positioner til fokus både tæt på og på afstand. Når der anvendes back focus ved zoomobjektiver, skal du sørge for, at objektet forbliver i fokus i hele objektivets zoomområde. For at justere back focus: 1. Åbn skydespanelet på siden af kameraet. Bosch 1. Lås back focus-låseknappen op. 2. Tryk og hold den midterste tast i mere end 1 sekund, indtil menuen Install (Installation) vises. 3. Vælg Lenz Wizard (Objektivguide), og flyt markøren til Set Back Focus Now (Angiv Back Focus nu). 4. Drej back focus-justeringen efter behov. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

18 18 da Tilslutning og montering Dinion2X Bosch 5. Lås back focus-låseknappen. Bosch 6. Tryk og hold den midterste tast i mere end 1 sekund, indtil menuen Install (Installation) vises. 7. Luk sidedørspanelet. 4.6 Montering af kameraet Kameraet kan monteres enten fra toppen eller fra bunden (1/ 4" 20 UNC-gevind). Bundmonteringen er isoleret fra jord for at forebygge jordsløjfer. Illustration 4.7 Montering af et kamera AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

19 Dinion2X Tilslutning og montering da 19 FORSIGTIG! Vend ikke kameraet/objektivet direkte mod sollys, da det kan ødelægge sensorerne. Bemærk: En lang række ekstraudstyr kan fås til både indendørs og udendørs montering. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

20 20 da Tilslutning og montering Dinion2X AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

21 Dinion2X Konfiguration da 21 5 Konfiguration 5.1 Menuer Kameraet leverer normalt et optimalt billede uden brug af yderligere indstillinger. I et menusystem findes avancerede opsætningsindstillinger, der kan bruges til at få de bedste resultater under særlige forhold. Kameraet implementerer dine ændringer med det samme, så tidligere og nye indstillinger nemt kan sammenlignes Menuer på øverste niveau Der findes to hovedmenuer: Menuen Main (Hovedmenu) og menuen Install (Installation). Menuerne har funktioner, der kan vælges direkte, eller undermenuer til mere detaljeret konfiguration. Du kan åbne menuen Main (Hovedmenu) ved at trykke på knappen Menu/vælg (midten) i mindre end 1 sekund. Menuen Main (Hovedmenu) vises på skærmen. I menuen Main (Hovedmenu) kan du vælge og konfigurere funktioner til forbedring af billeder. Hvis du ikke er tilfreds med dine ændringer, kan du altid gendanne tilstandens standardværdier. Kameraet har også menuen Install (Installation), hvor du kan angive installationsindstillingerne. Du kan åbne menuen Install (Installation) ved at trykke på knappen Menu/vælg (midten) i længere end 2 sekunder Navigation i menuen Fem taster bag sidepanelet anvendes til at navigere gennem menusystemet. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

22 22 da Konfiguration Dinion2X Bosch Bosch Illustration 5.1 Låg til sidepa- Illustration 5.2 Menu/vælg nel Op-tast Menu/vælg (midten) Højre-tast Illustration 5.3 n Navigatio Ned-tast Venstre-tast Brug Op- eller Ned-tasten for at rulle gennem en menu. Brug Venstre- eller Højre-tasten til at gennemse indstillinger eller angive parametre. Når du er inde i en menu, kan du nulstille det valgte punkt til fabriksstandarden ved at trykke to gange lige efter hinanden på menu/vælg-tasten. For at lukke alle menuer på én gang skal du trykke på menu/vælg-tasten, indtil menuvisningen forsvinder, eller trykke på Exit (Afslut) flere gange. Nogle menuer lukkes automatisk efter ca. 2 minutter, mens andre menuer skal lukkes manuelt. 5.2 Foruddefinerede tilstande Seks foruddefinerede tilstande med indstillinger gør konfigurationen lettere. Du kan vælge en af de seks AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

23 Dinion2X Konfiguration da 23 foruddefinerede tilstande i undermenuen Install/Mode (Installation/Tilstand). Der er defineret følgende tilstande: hour (24 Timer) Standardinstallationstilstand, der har til formål at give stabile billeder i en 24-timers periode. Disse indstillinger er optimeret til omgående installation. 2. Traffic (Trafik) Optag objekter, der bevæger sig hurtigt, med standardlukker under forskellige lysforhold. 3. Low light (Svagt lys) Udnytter ekstra forbedringsfunktioner såsom AGC og SensUp til at danne brugbare billeder ved svagt lys. 4. Smart BLC Indstillinger, der er optimeret til at optage detaljer med høj kontrast og under meget lyse og mørke forhold. 5. Low noise (Lavt støjniveau) Forbedringsfunktionerne bruges til at mindske billedstøj. Nyttig til DVR med betinget opdatering og IPlagersystemer, da reduktion af støj reducerer lagerbehovet. 6. Analog systems (Analoge systemer) Brug denne tilstand, hvis kameraet er tilsluttet til et helt analogt system (f.eks. matrix-system med VCR) eller til en CRT-skærm. Nyttig tilstand til evaluering/demonstration af kameraet, når det er direkte tilsluttet en CRT-skærm. 5.3 Day/Night switching (Dag/nat-skift) Kameraet er udstyret med et motoriseret IR-filter. Det mekaniske IR-filter kan fjernes ved hjælp af indstillinger i softwarekonfigurationen, hvis kameraet anvendes i omgivelser med svag belysning eller infrarød belysning. Hvis overgangstilstanden Auto er valgt, aktiverer kameraet automatisk filteret baseret på det observerede lysniveau. Overgangsniveauet kan programmeres. I overgangstilstanden Auto (Automatisk) prioriterer kameraet bevægelse (kameraet giver skarpe billeder uden sløring, så længe der er lys nok) eller Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

24 24 da Konfiguration Dinion2X farve (kameraet giver farvebilleder, så længe der er lys nok). Kameraet genkender IR-oplyste scener for at undgå utilsigtet skift til farvetilstand. IR-filteret kan styres på fire måder: via en alarmindgang, via Bilinx-kommunikation, automatisk, baseret på det observerede lysniveau, eller som en del af den programmerbare tilstandsprofil. 5.4 Kamerastyringskommunikation (Bilinx) Dette kamera er udstyret med en coaxkommunikationstransceiver (kaldes også Bilinx). Sammen med VP-CFGSFT kan kameraindstillingen ændres fra ethvert punkt på coaxkablet. Alle menuer kan fjernbetjenes, så der er fuld kontrol over kameraet. Med denne kommunikationsmetode er det også muligt at slå de lokale taster på kameraet fra. For at undgå kommunikationstab på et installeret kamera er valget Communication On/Off (Kommunikation Til/Fra) ikke tilgængeligt, når udstyret fjernbetjenes. Der er kun adgang til denne funktion via kameraets knapper. Bilinx-kommunikation kan kun deaktiveres med knapperne på kameraet. Deaktiverede kameraknapper Når Bilinx-kommunikationslinket er aktivt, er knapperne på kameraet deaktiveret. AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

25 Dinion2X Konfiguration da Hovedmenuens opbygning Emne Valg Beskrivelse Mode (Tilstand) Undermenu Angiver driftstilstand 1 til 6 ALC Undermenu Styring af videoniveau Shutter/AGC (Lukker/AGC) Day/Night (Dag/Nat) Enhance / Dynamic Engine (Forstærkning / dynamisk motor) Undermenu Undermenu Undermenu Lukker og automatisk forstærkning Dag/Nat til farve/sort hvid drift Billedforstærkning og ydelse Color (Farve) Undermenu Hvidbalance og farvegengivelse VMD Undermenu Videobevægelsesdetektering Undermenuen Mode (Tilstand) Emne Valg Beskrivelse Mode (Tilstand) 1 til 6 Vælger driftstilstand. Mode ID (Tilstands-id) Copy active mode (Kopier aktiv tilstand) Alfanumeris k Tilgængelige tilstandsnu mre Tilstandsnavn (højst 11 tegn) Kopierer indstillinger for aktuel tilstand til det valgte tilstandsnummer. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

26 26 da Konfiguration Dinion2X Emne Valg Beskrivelse Default mode (Standardtilst and) EXIT (Afslut) Undermenu Gendanner kameraets standardindstillinger fra fabrikken. Går tilbage til hovedmenuen Undermenuen ALC Emne Valg Beskrivelse ALC level (ALC-niveau) Peak/average (Peak/ gennemsnit) -15 til +15 Vælger det område, som ALC skal fungere inden for. En positiv værdi er bedre til svage lysforhold; en negativ værdi er bedre under stærke lysforhold. Nogle ALC-justeringer kan forbedre motivindholdet, når Smart/BLC er aktiveret. -15 til +15 Justerer balancen mellem peak og gennemsnitlig videostyring. En negativ værdi giver mest prioritet til gennemsnitlige lysniveauer; en positiv værdi giver mest prioritet til peaklysniveauer. Video-iris-objektiv: vælg et gennemsnitligt niveau for at få det bedste resultat (peak-indstillinger kan resultere i oscillationer). ALC speed (ALChastighed) Langsom, medium, hurtig Justerer hastigheden for videoniveauets kontrol loop. Brug standardværdien ved de fleste motivforhold. AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

27 Dinion2X Konfiguration da 27 Emne Valg Beskrivelse DVR/IP Encoder (DVR/ IP-indkoder) EXIT (Afslut) Til, Fra Til - Kameraudgangen optimeres til tilslutning til en DVR- eller IP-indkoder for at kompensere for komprimeringsmetoder. Fra - Kameraudgangen optimeres til tilslutning til et analogt system (matrixsystem eller skærm. Går tilbage til hovedmenuen Undermenuen Shutter/AGC (Lukker/AGC) Emne Valg Beskrivelse Shutter (Lukker) Default shutter (Standardlukk er) (AES) eller Fixed shutter (Fast lukker) Actual shutter (Faktisk lukker) AES, FL, Fast 1/50 (PAL), 1/60 (NTSC) 1/100, 1/ 120, 1/250, 1/500, 1/ 1000, 1/ 2000, 1/ 5000, 1/10K AES (automatisk lukker) - kameraet indstiller automatisk den optimale lukkerhastighed.fl - i tilstand uden flimren undgås interferens fra lyskilder (anbefales kun til objektiver med videoiris eller DC-iris).FAST - brugeren kan angive en lukkerhastighed. I AES-tilstand forsøger kameraet at opretholde den valgte lukkerhastighed, så længe motivets lysniveau er højt nok. I tilstanden Fast vælges lukkerhastighed. Viser den faktiske lukkerværdi fra kameraet som hjælp til sammenligning af lysniveauer og optimal lukkerhastighed under konfigurationen. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

28 28 da Konfiguration Dinion2X Emne Valg Beskrivelse Gain control (Forstærkning) Til, Fast Til - kameraet indstiller automatisk gain til den lavest mulige værdi, der er nødvendig for at sikre et godt billede. Fast - indstiller fast AGC-værdi. Maximum AGC (Maks. AGC) eller Fixed AGC (Fast AGC) Actual AGC (Faktisk AGC) 0 til 30 db Vælger den største værdi, som gain kan være i AGC-drift. Vælger gain-indstillingen for fast forstærkning (0 = ingen gain). Viser den faktiske AGC-værdi fra kameraet som hjælp til sammenligning af gain-niveau med lysniveauer og billedydelse. SensUp Dynamic (SensUp dynamisk) EXIT (Afslut) Fra, 2x, 3x,, 10x Vælger den faktor, med hvilken kameraets følsomhed skal øges. Hvis funktionen er aktiv, kan der forekomme støj eller pletter på billedet. Dette er normalt for kameraet. Den kan også medføre sløring af genstande, der bevæger sig. Går tilbage til hovedmenuen. AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

29 Dinion2X Konfiguration da Undermenuen Day/Night (Dag/Nat) Emne Valg Beskrivelse Day/Night (Dag/Nat) Automatisk, Farve, Sort/ hvid Automatisk - kameraet slår IRdeaktiveringsfilteret til og fra afhængigt af motivbelysningen. Sort/hvid - IR-deaktiveringsfilteret fjernes, så der er fuld IR-følsomhed. Farve - kameraet leverer altid et farvesignal uanset lysniveauet. Switch level (Overgangsniv eau) -15 til +15 Indstil det videoniveau i tilstanden Auto (Automatisk), hvor kameraet skal skifte til sort/hvid drift. En lav (negativ) værdi betyder, at kameraet skifter til sort/hvid ved et lavere lysniveau. En høj (positiv) værdi betyder, at kameraet skifter til sort/ hvid ved et højere lysniveau. Priority (Prioritet) Bevægelse, Farve I tilstanden AUTO:Farve - kameraet leverer et farvebillede, så længe lysniveauet tillader det.bevægelse - kameraet undgår slørede bevægelser, så længe lysniveauet tillader det (det skifter tidligere til sort/hvid, end det ville med prioriteten Farve). Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

30 30 da Konfiguration Dinion2X Emne Valg Beskrivelse IR contrast (IRkontrast) Forstærket, Normal Forstærket - kameraet optimerer kontrasten i anvendelsesområder med høje niveauer af IR-belysning. Vælg denne tilstand til IR-lyskilder (730 til 940 nm) og til motiver med græs og grønt løv. Color burst (Farveburst) (sort/hvid) EXIT (Afslut) Til, Fra Normal - kameraet optimerer kontrasten i sort/hvid anvendelsesområder med synlig belysning. Fra - farveburst i videosignalet slås fra i sort/hvid tilstand.til - farveburst forbliver også aktiv i sort/hvid tilstand (kræves af visse DVR'er og IP-kodere). Går tilbage til hovedmenuen. AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

31 Dinion2X Konfiguration da Undermenuen Enhance / Dynamic Engine (Forstærkning / dynamisk motor) Emne Valg Beskrivelse Dynamic Engine (Dynamisk motor) Fra, XF-DYN, 2X-DYN*, SmartBLC * 2X-DYN fås kun ved LTC0498- modeller. Fra: - slukker alle automatiske motivdetaljer og forstærkninger (anbefales kun til test). XF-DYN: - ekstra intern processor aktiveres til anvendelse ved svage lysforhold (trafik mm.). 2X-DYN: - 2X-dynamisk tilføjer dobbelteksponering til XF-DYNfunktionerne. Under svære lysforhold blandes pixel fra hver eksponering for at give et mere detaljeret billede (brug 2X-DYN, når der ikke er behov for SmartBLC). SmartBLC: - BLC-vindue og vægtningsfaktor defineres automatisk. Kameraet justerer disse dynamisk til ændring af lysforhold. Omfatter alle fordelene ved 2X-DYN. Auto Black Til, Fra Autoblack On (Auto Black Til) øger automatisk detaljernes synlighed, selv ved nedsat motivkontrast pga. dis, tåge osv. Black level -50 til +50 Justerer forskydningsniveauet for sort. En lav (negativ) værdi gør niveauet mørkere. En høj (positiv) værdi gør niveauet lysere og kan muligvis få flere detaljer frem i mørke områder. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

32 32 da Konfiguration Dinion2X Emne Valg Beskrivelse Sharpness (Skarphed) -15 til +15 Justerer billedets skarphed. 0 svarer til standardpositionen. En lav (negativ) værdi gør billedet mindre skarpt. Øget skarphed giver flere detaljer. Ekstra skarphed kan øge detaljerne på nummerplader, ansigtstræk og kanterne på visse overflader. Dynamic noise reduction (Dynamisk støjreduktion) PWI (Peak White Invert) EXIT (Afslut) Automatisk, Fra Til, Fra I tilstanden AUTO reducerer kameraet automatisk støjen i billedet. Dette kan forårsage en vis udtværing af genstande, der bevæger sig meget hurtigt lige foran kameraet. Dette kan korrigeres ved at udvide synsfeltet eller ved at vælge Fra. Brug Peak White Invert til at reducere genskin fra CRT/LCD-displayet. Bruges til ANPR/LPRanvendelsesområder til at mindske genskin fra billygter. (Test lokalt for at sikre, at det hjælper, og at det ikke virker distraherende for brugerne af sikkerhedssystemet.) Går tilbage til hovedmenuen. AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

33 Dinion2X Konfiguration da Undermenuen Color (Farve) Emne Valg Beskrivelse White balance (Hvidbalance) Speed (Hastighed) Red gain (Rød gain) Blue gain (Blå gain) ATW, AWBhold, Manuel Hurtig, Medium, Langsom -5 til til til til +50 ATW - automatisk sporing af hvidbalance, hvor kameraet justeres konstant for at give optimal farvegengivelse. AWBHold: Sætter ATW på pause og gemmer farveindstillingerne. Manuel - rød, grøn og blå gain kan automatisk indstilles på den ønskede position. Justerer hastigheden af hvidbalancens styringsloop. ATW og AWBhold - justerer rød gain for at optimere det hvide punkt. Manuel - justerer rød gain. ATW og AWBhold - justerer gain B for at optimere det hvide punkt. Manuel - justerer blå gain. Green gain (Grøn gain) Saturation (Mætning) EXIT (Afslut) -50 til +50 Manuel - justerer grøn gain. -15 til +5 Justerer farvemætningen. -15 giver et sort/hvidt billede. Går tilbage til hovedmenuen. Bosch Security Systems Installationsvejledning AR18-08-B013 v

34 34 da Konfiguration Dinion2X Undermenuen VMD Emne Valg Beskrivelse VMD VMD area (VMD-område) Motion indicator (Bevægelsesin dikator) VMD sensitivity (VMDfølsomhed) OSD alarm text (Tekst til OSD-alarm) EXIT (Afslut) Fra, Silent (Lydløs), OSD Undermenu Alfanumeris k Fra - VMD (Video Motion Detection) er slået fra. Lydløs - videobevægelse genererer en lydløs alarm. OSD - videobevægelse genererer en alarm i form af en tekstmeddelelse på skærmen. Vælg punktet for at åbne områdemenuen, hvor du kan definere detekteringsområdet. Indikerer peak-værdien for bevægelse i det valgte område. Tryk enten på den højre, venstre eller midterste navigationstast for at nulstille. Indstiller bevægelsesfølsomheden på det ønskede niveau. Jo længere den hvide bjælke er, des mere bevægelse kræves for at aktivere VMD-alarmen. Bevægelse over dette niveau udløser en alarm. Tekst til alarm, der skal vises på skærmen (højst 16 tegn). Går tilbage til hovedmenuen. Valg af område til VMD-tildækning For at opsætte et område til VMD-tildækning skal du gå ind i områdemenuen ved at vælge indstillingen VMD area (VMDområde) i menuen VMD. Når du åbner menuen Area (Område), vises det aktuelle område, og områdets øverste venstre hjørne AR18-08-B013 v Installationsvejledning Bosch Security Systems

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

MIC Alarm-Washer Interface Unit

MIC Alarm-Washer Interface Unit MIC Alarm-Washer Interface Unit MIC-ALM-WAS-24 da Installation Manual MIC Alarm-Washer Interface Unit Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 4 1.1 Om denne vejledning 4 1.2 Juridiske

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Krystalklare billeder...

Krystalklare billeder... Krystalklare billeder...... i HD-kvalitet takket være HD-SDI video via coax www.monacor.dk Synligt bedre... Tendensen i moderne videoovervågning bevæger sig klart mod betydelig højere billedkvalitet. Hvis

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8372 Bullet Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia Outdoor Day & Night

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere