Trafikkoncert. Vi vandt, ja vi løb af med sejren og vi var stolte og hummøret var højt. Valdemarskolen, Ringsted december Læs bl.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikkoncert. Vi vandt, ja vi løb af med sejren og vi var stolte og hummøret var højt. Valdemarskolen, Ringsted december 2008. Læs bl.a."

Transkript

1 Valdemarskolen, Ringsted december 2008 Trafikkoncert Stemningsbillede fra Trafikkoncerten i Ringsted Kongrescenter 30. oktober Læs bl.a. om: Nyt fra skolelederen 3.b vinder af Alle børn cykler Min histrie fra Sofia,8.d Trafikkoncert Teenvolley Vi vandt, ja vi løb af med sejren og vi var stolte og hummøret var højt.

2 Fra skolelederen Valdemarskolen er nu næsten halvvejs gennem skoleåret. Det summer af liv i alle lokaler, og jeg nyder hver morgen at se de mange elever skynde sig ind til deres undervisning. At julen nærmer sig, ser man tydeligt på pavillonernes vinduer, hvor klassernes flotte julepynt er udstillet til glæde for alle os, der går forbi. Naturligvis har vi også i løbet af dette skoleår haft nogle udfordringer. Men ved fælles hjælp, ser det bl.a. ud til at alle skemaer og undervisningen i de vandskadede lokaler er på plads i det nye kalenderår. Elevtallet har netop rundet 800, så vi sidder stadig tæt sammen på Valdemarskolen. Da planerne for den nye Solhammerskole endnu en gang er udskudt af vore politikere, betyder det, at skoleledelsen nu igen kikker på muligheden for atter at sætte en renoveringsplan i gang. Det glæder mig at forvaltningen tidligere har anerkendt vores behov for at få tidssvarende undervisningslokaler. Det er med stor glæde at vi har sagt velkommen til 16 nye lærere og pædagoger på Valdemarskolen. Vores SFO 1 har fået Bjarne Kruhöffer som leder. Derudover er jeg taknemmelig over at følgende har valgt Valdemarskolen som deres arbejdsplads: Ann Sabroe, Birgitte Egeberg, Birgitte Jensen, Helle Wermuth, Karen Pedersen, Lars Berndt, Lotte Toftegaard, Pia Lindholm, Ole Hansen, Peer Jensen, Vivi Christensen, Caroline Koldsø, Søren Helmersen, Gitte Jensen og Rikke Jørgensen Velkommen til jer alle! Materialet om indskrivning af nye børn til børnehaveklasserne 09/10 på Valdemarskolen er ved at blive sendt til forældrene. Vi har orienteringsaften torsdag den 8. januar og selve indskrivningen foregår mandag og torsdag i uge 3. Jeg forklarer altid eleverne at der er to overordnede ting, som er vigtige her på Valdemarskolen. Den ene er at man har mulighed for at lære noget hver dag (læringsrummet) Den anden er at alle kan færdes trygt på skolen. Netop trygheden har været på skolebestyrelsens dagsorden, og med bestyrelsen som ankermand, er vi netop

3 nu i fuld gang med at implementere en opdateret handleplan mod mobning. Handleplanen er bygget på en ny trivselserklæring, som skolebestyrelsen har udarbejdet på en arbejdsweekend. Trivselserklæringen bygger på input fra elever, lærere og skolebestyrelse og kan ses på vores hjemmeside straks efter årsskiftet. Mobbehandleplanen bearbejdes lige nu i lærernes storteam. Til slut vil jeg ønske alle børn og forældre med tilknytning til Valdemarskolen en rigtig glædelig jul og et godt nytår og benytte lejligheden til at takke for et konstruktivt samarbejde med forældre og skolebestyrelse i mit første år som skoleleder på Valdemarskolen. Henrik Østergaard Skoleleder Lige et par ord fra og om SFO-lederen... Nu har jeg været SFO-leder på Valdemarskolens SFO i et ½ år. Der har været og vil være meget arbejde, også i fremtiden. Det er både en stor og spændende ufordring, jeg har sagt, ja til. Der er en masse, der skal læres, det er jo en skole, jeg er ansat på! Der er en masse nye og spændende indtryk, direkte ledelsesansvar for omkring 30 medarbejdere giver en uforudsigelig, spændende og udfordrende hverdag, som jeg glæder mig til, hverdag, jeg tager på arbejde. Jeg har ikke fortrudt et eneste sekund, at jeg sagde ja til jobbet som SFO-leder på Valdemarskolen. Jeg ser lyst på fremtiden, med mange nye muligheder og udfordringer i hverdagen. Bjarne Kruhöffer SFO-leder

4 3.b vandt alle børn cykler 3. b har vundet penge til en tur til Kattegatcentret, hvor vi skal sove en nat med hajerne d. 20. januar. Vi vandt kommunens pris, fordi vi havde cyklet mange dage med cykelhjelm på, så vi havde rigtig gode chancer for at vinde. Astrid 3.b Alle Børn Cykler er en dyst for skoleklasser i hele landet ( klasse). Motion, fællesskab og sjove oplevelser er nøgleordene. Formålet med kampagnen er dels at få flere børn til at cykle mere og dels at sætte en debat i gang i hjemmene og på skolerne om transportvalg. Desuden skal debatten om sikre skoleveje gerne ud i kommunerne, så så flere børn kan cykle til skole på en tryg vej. Børn og cykling er i fokus i Alle Børn Cykler, som arrangeres af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med TrygFonden og en række kommuner. Kort fortalt går det ud på at cykle til skole så mange dage som muligt i de to uger, konkurrencen varer. Jo flere dage eleverne cykler, og jo oftere de husker cykelhjelmen - jo større chance har klassen for at vinde en af de spændende præmier. Alle skoler i landet modtager primo maj en folder med invitation til at deltage i konkurrencen.

5 Teenvolley Onsdag den 19. november skulle 7.a og 7.c, samt tre 8. klasser fra Valdemarskolen spille teenvolley i Ringstedhallerne. Vi havde glædet os til at skulle spille mod de andre. Der var også 7. og 8. klasser fra Kalundborg fri og efterskole. Det plejer at være nogle af dem der vinder, men vi var meget opsat på at vise dem noget andet. Efter nogle hårde, men sjove kampe og kun lidt pauser, skulle pointne tælles sammen og ja, 7. c stod lige med et hold fra Kalundborg fri og efterskole. De to hold der havde vundet flest kampe, skulle spille finale imod hinanden og vi var meget spændte. Kampen startede og der blev heppet godt på begge hold, men vi gjorde det lidt bedre end dem. Vi vandt, ja vi løb af med sejren og vi var stolte og hummøret var højt. Vi vandt en flot volleybold og nød at alle de andre gav os et skulderklap. Det var en dejlig oplevelse og vi prøver sikkert igen til næste år. Mange hilsner fra en stolt 7. klasse. 7.c fra Valdemarskolen.

6 Nyt fra skolebestyrelsen Valdemarskolens antimobbestrategi fra ord til handling I det forløbne halve års tid har vi på Valdemarskolen arbejdet med at få udformet en antimobbestrategi. Såvel elever, lærere, pædagoger og forældre har været hørt og har sat sit præg på indholdet. Resultatet er blevet en antimobbestrategi, som ligger tilgængelig på skolens hjemmeside. Antimobbestrategien beskriver i generelle vendinger, hvad vi på Valdemarskolen gør for at forebygge mobning og komme mobning til livs. Ord uden handling er dog ikke meget værd, så derfor består det næste vigtige skridt i, at vi alle såvel på skolen som i hjemme melder os aktivt på banen. Målsætningen er 0-tolerance i forhold til mobning Den overordnede målsætning for vores antimobbearbejde er en nul-tolerance i forhold til mobning. Det betyder, at vi alle medarbejdere, elever og forældre, som færdes på skolen eller har børn på skolen - har pligt til at gribe ind, hvis vi oplever konflikter, hvor det er tydeligt, at magtforholdet ikke er ligeværdigt mellem de konfliktende parter. Konflikter skal håndteres så tæt på eleven som muligt og gerne med forældrenes hjælp I skolebestyrelsen er der enighed om, at problemer så vidt muligst skal løses så hurtigt som muligt, og af dem som er tættest på problemerne. Det betyder, at vi i forbindelse med drillerier/mobning som udgangspunkt anbefaler, at eleverne løser de problemer, de kan. Forældrene ser vi meget gerne på banen til at udrede uoverensstemmelser mellem børnene og til at vise det gode eksempel over for børnene. Dvs. at bliver vi som forældre bekendt med en konflikt, bør vi med mindre det er en konflikt som allerede er løbet af sporet selv tage kontakt til forældrene til det andet barn/de øvrige børn i konflikten og høre deres version af historien. Denne version kan så danne udgangspunkt for en snak med vores eget barn om, hvordan han/hun kunne have handlet anderledes i situationen for enten af have undgået den eller undgået at konflikten udviklede sig som den gjorde. Når vi har haft den snak med vores børn, er det naturligvis en god ide at informere klasselæreren og/eller pædagoger om episoden, den efterfølgende dialog med barn og forældre og fortælle om, at der har været et problem og hvilke aftaler, der måtte være indgået. Hvis man som forælder ikke ser sig i stand til at kontakte forældrene til det barn ens barn har haft en konflikt med, kan man i stedet rette henvendelse til klassens kontaktforældre eller til klasselæreren.

7 Man driller ikke sine forældres, venners børn så bak op om sociale aktiviteter på skolen Fra bestyrelsens side er vi klar over, at det kan virke meget grænseoverskridende for nogen, at tage kontakt til andre forældre, som man måske ikke kender specielt godt. Også derfor skal opfordringen lyde til at bakke op om de forældrearrangementer, der afvikles på skolen og også gerne selv tage initiativ til sociale arrangementer. Kun gennem disse aktiviteter kan man få opbygget et stærkt forældresamarbejde og derved medvirke til at danne grobund for en god social trivsel i klasserne. Den overordnede tanke er: Man driller ikke sine forældres, venners børn. Hvilke initiativer er i gang og hvad er den videre plan? I indskolingen er der netop sat initiativer i gang til at øge samhørigheden på tværs af klassetrinene og alle klasser er opfordret til at lave egne klasseregler til fremme af trivslen i klassen. De videre planer er, at vi den 6. marts 2009 på Skolernes Trivselsdag vil kåre årets antimobbeklasse for hhv klasse, klasse og klasse. Kåringen sker på baggrund af de indstillinger, som klasserne selv skal udarbejde og indsende senest 6. februar Til maj 2009 vil vi holde et nyt repræsentantskabsmøde, hvor vi vil evaluere det hidtidige arbejde med at få omsat ordene i antimobbestrategien til handling og på den baggrund komme med yderligere ideer til fremtidige aktiviteter. På første forældremøde i det nye skoleår vil alle klasser få til opgave at diskutere de overordnede spilleregler for skole-hjem-samarbejdet i forbindelse med mobning og foretage de tilpasninger, som skønnes nødvendige i klassen. I skolebestyrelsen glæder vi os meget over det store fremmøde og høje engagement vi oplevede på repræsentantskabsmødet i november og ser frem til det fortsatte samarbejde i det nye år. Med tak for det gode samarbejde i året der er gået, ønsker vi jer alle i skolebestyrelsen en rigtig glædelig jul og godt nytår.

8 Den store trafikkoncert SPIL DANSK DAGEN blev fejret i Ringsted med 11 rytmiske trafiksange trafikorkestret DYT og et stort børnekor på ca 300 stk. små trafikoptimister spillede og sang i Ringsted Kongrescenter. Med forældre og andre publikummer var der omkring 700. Koncertbørnene var fra Valdemarskolen, Dagmarskolen og Sdr. Park Skole, hvor musiklærerne beredvilligt havde øvet sammen med komponisten Jan Irhøj og koret. SPIL DANSK DAGEN fejres hvert år over hele landet med danske sange. Festen her er kommet istand i et samarbejde mellem KODA (komponisternes ophavsrets forvaltning) samt alle de skrivende og udøvende organisationer dansk musikliv består af. Dagen skal være med til at vise, hvor megen god dansk musik der er at finde både i og udenfor hverdagens mylder af MTV, hitlister og radioprogrammer. Og forhåbetlig vil dagen understrege hvor vigtigt det er, også at have sit sprog og sine sange i behold, selvom udlandet hele tiden banker på med nye I love You hits. Ved Trafikkoncerten i Ringsted kombineredes de danske ord og toner på bedste vis i form af de trafiksange som Jan Irhøj har skrevet til Børnenes Trafikklub gennem de seneste produktioner Split i børnehave og Split og Krogh. Der var også sange fra trafikudgivelserne Max og Antonette og Ole og Melanie som er kendt af rigtig mange børn og forældre landet over. En af pointerne var naturligvis at fortælle alle de fremmødte forældre hvad danske ord og toner betyder også for deres børn. KODA støttede koncerten og Spil Dansk Dagen. Det hele kan måske siges meget kort: Danske børn drømmer bedst på dansk...også når de er vågne. Mange hilsener musiklærerne på Valdemarskolen

9 »Man går laaangt ind til siden«af Laura Weber Nielsen Musik, sang og fagter er vejen frem, når børn skal lære færdselsreglerne. Det mener læreruddannede Jan Irhøj, der i over tyve år har lavet hørespil til Børnenes Trafikklub»Vi er de nye, vi skal ud og gå. Vi er de nye, I skal passe på«. Ordene var forholdsvis taktfaste, og der blev kastet håndtegn og trampet på stedet i bedste rap-stil. Stjernerne var klasse fra Valdemarskolen i Ringsted, og på trods af at kulisserne i den gamle gymnastiksal var knap så luksuriøse, og publikum manglede, gik budskabet fint igennem: Man skal passe på i trafikken, se sig for til begge sider og gå laaaangt ind til siden, hvis der ikke er et fortov.»sange og rim er det perfekte kommunikationsredskab, når børn skal lære faktuelle ting. De kan ikke forholde sig til skilte og påbud, men det bliver mere virkeligt for dem med en sang«, sagde komponist Jan Irhøj, som i over 20 år har komponeret musik til Børnenes Trafikklub. En dag i oktober instruerede og dirigerede han eleverne på Valdemarskolen. Øvningen skulle munde ud i en stor trafikkoncert på Spil Dansk-dagen den 30. oktober i Ringsted Kongrescenter, hvor ca. 300 børn deltog. Det var fjerde år i træk, Jan Irhøj arrangerede trafikkoncer. Tilbage i salen havde Jan Irhøj opstillet et dilemma for eleverne på Valdemarskolen. Hvad gør du, hvis du er på ferie, og der ikke er noget fortov? Flere elever rakte hænderne op og hoppede ivrigt for at blive valgt. Til sidst råbte alle i kor:»man går laaaaangt ind til siden«.»det er nemlig rigtigt«, smilede Jan Irhøj.

10 Slaget ved somme Faktuel historie Den 1. juli 1916 begyndte slaget i Somme i Nordfrankrig. 13 britiske og 5 franske divisioner var med til at kæmpe en hård og voldsom kamp. Den første dag i kamp blev ca sårede og af dem mistede livet. General Douglas Haig styrede de britiske tropper under krigen i Somme. Han var ikke meget for overraskelsesmomentet i krig, men gik i stedet ind for at nedslide fjenden. Han lage en taktik der gik ud på, at han ville sprede tropperne ud over 30 km. Og så storme hen til fjenden (tyskerne). Det var ganske fornuftigt tænkt af Haig, mente man. Men der var to ting som Haig ikke havde tænk på der kunne ske, det var grunden til at angrebet blev en fiasko for briterne. Den ene var det enorm store og stærke forsvar tyskerne havde. Den anden var de skulle have været mere klar med kanoner og store våben, til at skyde fjenden ned. Deres udvikling var bagud i forhold til tyskerne, som kunne forsvare sig og som ofte havde noget der var bedre. De blev nød til at bruge deres granater til noget de ikke var beregnet til, de var nemlig beregnet til at bryde igennem pigtrådshegnet ind til tyskerne. Mellem den 2. juli og til midt i september affyrede briterne over 7 millioner granater mod de tyske skyttegrave. Soldaterne lå ned i nogle skyttegrave og ventede på at der skete noget. Skyttegravene er nogle dybe rander der er gravet ned i jorden, der ligger soldaterne under hele krigen. Det var hårdt at være soldat, for mange af dem der er overlevet og kommer hjem til deres familie, var for det meste altid blevet psykisk syg på grund af de voldsomme ting de har oplevet. Slaget ved Somme varet fire og en halv måned, den sluttede den 11. november Næsten 1 million mennesker mistede livet under slaget ved Somme. 8.d. har lavet nogle historieopgaver, hvor de har skrevet en faktuel historie med billede, f.eks om 1.- eller 2. verdenskrig og derefter skrevet deres egen historie med samme billede, hvor de selv er sat ind. Teksterne herover er forfattet af Sofia.

11 Min historie Slaget ved somme Mig og min mor (Marie French Billy), far (Albert French Billy) og lille bror (Andreas) boede i et lille fint hus, lavet af en blanding af mudder og kolorit, lidt vest for Paris. Jeg gik i en landsbyskole sammen med de andre fra landsbyen. Min far er soldat og var derfor kun hjemme hver anden weekend, så vores mor passer os hver dag. En dag da jeg kom hjem fra skolen, så min mor meget alvorlig ud. Din far kommer ikke hjem lige forløbet sagde hun. Det var fordi der var opstået krig ved Somme, og min far skulle være general for de franskbritiske tropper. Han skulle kommandere de fransk-britiske tropper, så alt gik som det skulle og så de kunne vinde. Men det gik ikke som forventede, for det første angreb tabte de og der døde rigtig mange flittige og intelligente mennesker. Jeg tror ikke min far kunne klare det rent psykisk, at se så mange dø på en gang. En dag jeg kom hjem fra skole, var der to mænd i militæruniform som sad og snakkede med min mor. Jeg kunne se på hende, at hun var ked af det. Jeg satte mig ned ved siden af hende, jeg kunne hører de snakkede om min far, og at det ikke var noget positivt. Da de to mænd var gået sagde min mor sæt jer ned, der er noget jeg skal fortælle jer. Vi sad spændet og ventede og til sidst sagde hun, jeres far er død, han har gjort selvmord. Han havde skudt sig selv i hovedet lige foran en skyttegrav. De andre soldater kunne ikke fjerne ham, uden de selv blev skudt. Min far lå foran skyttegraven indtil krigen var slut, og man kunne fjerne ham. Han blev begravet på en kirke sammen med alle de andre, der havde mistet livet under slaget ved Somme. En gang om ugen gik jeg hen og lagde nogle blomster jeg havde plukket.

12 Invitation til forældremøde Kommunens Børne- og Undervisningsudvalg ønsker at debattere strukturen for både dagtilbud og skoler herunder SFO. Udvalget er interesseret i en bred debat, hvor der ikke alene defineres økonomiske gevinster ved en ændret struktur, men også kvalitative forbedringer. Strukturdebatten følger en plan, hvor det først skal diskuteres, hvad indholdet i et godt børne- og ungeliv er og dernæst på hvilken måde strukturen understøtter dette indhold. Forældre er meget vigtige bidragydere og derfor inviteres I til at komme med jeres mening om, hvad et godt børne- og ungeliv er på et fælles forældremøde for dagtilbud og skoler. På forældremødet vil deltagerne få mulighed for at drøfte en række spørgsmål om, hvad der foregår i den gode børnehave eller den gode skole: Hvad laver børnene? Hvordan ser der ud? Hvad laver forældrene? Hvilke faciliteter kan bruges? Hvor og hvornår foregår der noget? Hvad laver de ansatte? Er der andre som laver noget? I kan frit vælge mellem disse fire møder: 6. januar på Benløse Skole 7. januar på Valdemarskolen 14. januar på Sdr. Parkskolen 19. januar på Dagmarskolen - alle dage fra kl. 19:00 til 21:30 Tilmelding til mødet sker til Marianne Møller Hansen på eller tlf: husk at angive hvilket af møderne I gerne vil deltage i. Det er også muligt at give sine input til debatten på bloggen, som findes på Med venlig hilsen Tulle Olsen / Torben Lyster Sørensen Formand for Børne- og Undervisningsudvalget Direktør

13 TELEFONTAVLE Skoleleder Viceskoleinsp. Afdelingsleder Henrik Østergaard Per Aagaard Kristensen Jette Mathiasen Træffetid Efter aftale Efter aftale Efter aftale Telefon Pædagogisk Psykologisk rådg. Skolespykolog Hækkerupsvej 1 Winnie Horst Jensen Efter aftale Skoletandlæge Peter V. Jensen Camilla Rossen Alle skoledage Vejleder Kim Nielsen Skolebiblioteket Skolefritidsordn. Skolebestyrelsen Mette Printz Olsen Laila Kofoed Kirsten R. Dam Pedersen Peter Jensen Tommi Jensen Mette Juul Rasmussen Mazlum Øz Skoleleder: Viceskoleinspektør: Medarbejderrepræsentan ter: Elevrådsrepræsentanter: Bjarne Kruhöffer Aqua Blæksprutten Cirklen Dråben Klubben Hybenvej 36, 4100 Ringsted Ravelinen 12, 4100 Ringsted Kildebrinken 13, 4100 Ringsted Østre Parkvej 57, 4100 Ringsted Østre Parkvej 25, 4100 Ringsted Felten 10, 4100 Ringsted Østre Parkvej 83, 4100 Ringsted Henrik Østergaard Per Aagaard Kristensen Pernille V. Rasmussen og Pia Holm Signe Jongberg 8.a og Esben Schæfer 9.b Fmd. Nfmd DETTE ER ET BLAD FOR FORÆLDRE, ELEVER OG SKOLE. Henvendelser, spørgsmål, læserbreve, debatemner, kritik, ideer og meninger er altid velkomne. Redaktionen af dette blad består af: Ann Sabroe og Lars Park Ansvarshavende redaktør: Henrik Østergaard

14 Folkeskolens afsluttende prøver Fysik/kemi Skriftlig del: Meddelelsesblade: FRA SKOLENS KALENDER 9.b 9. klasserne klasserne klasserne 9. og 12. januar 2009 Starter 4. maj gange i f.m. samråd 2-3 gange i f.m. samråd alt efter klasselærerens valg. Juleferie: 23. december januar 2009 Vinterferie: 09. februar 15.februar 2009 Fordybelsesuge marts 2009 Påskeferie: 04. april 13. april 2009 Fordybelsesuge april 2009 Skolefest: 23. april 2009 St. Bededag: 08. maj 2009 Kr. Himmelfartsferie: 21. maj 24. maj 2009 Sidste skoledag: 9. klasserne 28. maj 2009 Pinseferie: 30. maj 01. juni 2009 Grundlovsdag: 05. juni 06. juni 2009 Translokation: 9. klasserne 22. juni 2009 Morsom torsdag: klasse 26. juni 2009 Sidste skoledag: 1. skoledag efter ferien: klasse 0. klasse 27. juni august 2009 kl august 2009 kl Fællessamlinger i aulaen: 13. januar, 6. februar, 13. marts, 3. april, 7. maj og 26. juni (sommerferieafslutning) Bladet for forældre, elever og skole

15 Til elever og forældre ved Valdemarskolen! Julen nærmer sig. I den anledning vil jeg gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Ligeledes skal vi holde juleafslutning mandag, den 22. december 2008 kl ca : P r o g r a m: : Alle klasser møder og er sammen med klasselærer : Alle klasser går til kirken : Kirkegang i Sct. Bendts Kirke : Alle klasser er sammen med deres klasselærer ca : Afslutning i aulaen for alle: *Nu er det jul igen og en julerap/2.a *Vintermarch/3.c *Julekanon/fællessang *Vinterfilm/valghold *For længst engang i Bethlehem/band,kor,forsangere *Kalenderlyset/fællessang *Lord hold me/nathalie,dianna,signe og Celina *Jingle Bells/band, forsangere og 6.c *Rockin`around/band,Nathalie,Dianna,Signe og Celina *Henrik Østergaard..god jul! *Nu tændes tusind julelys/b-spor/fællessang Der vil blive lavt et særligt program for de børn, som ikke må deltage i kirkegangen. Forældre er velkomne i kirken. Jeg skal dog bede om, såfremt man deltager, - at man sidder i sideskibene ikke på de løse stole ved døbefonten ej heller i kirkebænkene. De løse stole ved døbefonten er forbeholdt børn fra bh.kl. 2. klasse. Kirkebænkene er forbeholdt klasserne begyndende med de mindste øverst og sluttende med de ældste nederst. Vel mødt efter juleferien mandag, den 5. januar Med venlig hilsen Henrik Østergaard skoleleder.

16 God Jul & godt Nytår

Valde Nyt. 4a til Ramasjang-fest. 4a vandt den gyldne billet i Ramasjang-skolen

Valde Nyt. 4a til Ramasjang-fest. 4a vandt den gyldne billet i Ramasjang-skolen Valde Nyt 4a til Ramasjang-fest Valdemarskolen, Ringsted - juni 2012 4a vandt den gyldne billet i Ramasjang-skolen Læs bl.a. om Engelsk musik og sang Skolekoncert Trafik i øjenhøjde Kyssebænk novelle Sløjd

Læs mere

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Præsentation af den nye leder 3 Velkomsten til Højvangskolens nye skoleleder 4 Hvad laver vi i skolebestyrelsen? 6 7. AE havde temauge om biler 7 Bryllup på 3.

Læs mere

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang Endeli g sne! Indhold Leder - af Kalle Kristensen s. 3 Novellekonkurrence s. 4 Forsikring af Lars Christensen s. 5 Vittighedskonkurrence s. 5 Nyt ansigt på skolen s.

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen 1955-1959 - side 6 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard

Læs mere

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 Torben siger: Hvis I får ild i juletræet, så husk at nyde synet! næste blads deadline: 15.03.2014

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere

Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang

Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 2-2009/2010 December 2009 33. årgang SOLRØD KOMMUNE MUNKEKÆRSKOLEN Munkekærskolen www.munkekaer.dk Side 1 Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

http://www.skovvangskolen.dk/skoleblad0012/december.htm 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side

http://www.skovvangskolen.dk/skoleblad0012/december.htm 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side 2 af 14 10-08-2007 14:51 Dette arbejde er for hele lærergruppen og ledes også af DPU. Lærernes videreuddannelse. Målet er at inddrage den praktisk musiske dimension

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Nr. 3 2008/09. Fastelavnsfest. Marts 2009 Mariager Skoles kontaktblad

Nr. 3 2008/09. Fastelavnsfest. Marts 2009 Mariager Skoles kontaktblad Marts 2009 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 3 2008/09 Læs bl.a. om: Nyt fra elevrådet Teamarbejde Brobygning Lus Fastelavn Spilledåsen Mobbepatruljen Dm i oplæsning Finanskrise Trafikfarlige veje 1.c fortæller

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

Nr. 55 100 års jubilæet i november årgang 13 Læs på Skoleporten under Skolebladet Jubilæumsbladet 90 år om skolens første 90 år

Nr. 55 100 års jubilæet i november årgang 13 Læs på Skoleporten under Skolebladet Jubilæumsbladet 90 år om skolens første 90 år Nr. 55 100 års jubilæet i november årgang 13 Læs på Skoleporten under Skolebladet Jubilæumsbladet 90 år om skolens første 90 år Indholdsfortegnelse Redaktion... side 3 Nyt fra skolelederen... side 4 Nyt

Læs mere

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området.

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 December 2005 8. årgang Nr. 2 Indhold: Fra formanden 1 Forældreforum 2 Bestyrelsesweekend den 4.-5. november 2005

Læs mere

Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk

Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk Nr. 1-2006/2007 Oktober 2006 Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk 30. årgang Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand

Læs mere

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM 1 4. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 201 4 DOWN&UP LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV DOWN &UP LANDSFORENINGEN

Læs mere