Trafikkoncert. Vi vandt, ja vi løb af med sejren og vi var stolte og hummøret var højt. Valdemarskolen, Ringsted december Læs bl.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikkoncert. Vi vandt, ja vi løb af med sejren og vi var stolte og hummøret var højt. Valdemarskolen, Ringsted december 2008. Læs bl.a."

Transkript

1 Valdemarskolen, Ringsted december 2008 Trafikkoncert Stemningsbillede fra Trafikkoncerten i Ringsted Kongrescenter 30. oktober Læs bl.a. om: Nyt fra skolelederen 3.b vinder af Alle børn cykler Min histrie fra Sofia,8.d Trafikkoncert Teenvolley Vi vandt, ja vi løb af med sejren og vi var stolte og hummøret var højt.

2 Fra skolelederen Valdemarskolen er nu næsten halvvejs gennem skoleåret. Det summer af liv i alle lokaler, og jeg nyder hver morgen at se de mange elever skynde sig ind til deres undervisning. At julen nærmer sig, ser man tydeligt på pavillonernes vinduer, hvor klassernes flotte julepynt er udstillet til glæde for alle os, der går forbi. Naturligvis har vi også i løbet af dette skoleår haft nogle udfordringer. Men ved fælles hjælp, ser det bl.a. ud til at alle skemaer og undervisningen i de vandskadede lokaler er på plads i det nye kalenderår. Elevtallet har netop rundet 800, så vi sidder stadig tæt sammen på Valdemarskolen. Da planerne for den nye Solhammerskole endnu en gang er udskudt af vore politikere, betyder det, at skoleledelsen nu igen kikker på muligheden for atter at sætte en renoveringsplan i gang. Det glæder mig at forvaltningen tidligere har anerkendt vores behov for at få tidssvarende undervisningslokaler. Det er med stor glæde at vi har sagt velkommen til 16 nye lærere og pædagoger på Valdemarskolen. Vores SFO 1 har fået Bjarne Kruhöffer som leder. Derudover er jeg taknemmelig over at følgende har valgt Valdemarskolen som deres arbejdsplads: Ann Sabroe, Birgitte Egeberg, Birgitte Jensen, Helle Wermuth, Karen Pedersen, Lars Berndt, Lotte Toftegaard, Pia Lindholm, Ole Hansen, Peer Jensen, Vivi Christensen, Caroline Koldsø, Søren Helmersen, Gitte Jensen og Rikke Jørgensen Velkommen til jer alle! Materialet om indskrivning af nye børn til børnehaveklasserne 09/10 på Valdemarskolen er ved at blive sendt til forældrene. Vi har orienteringsaften torsdag den 8. januar og selve indskrivningen foregår mandag og torsdag i uge 3. Jeg forklarer altid eleverne at der er to overordnede ting, som er vigtige her på Valdemarskolen. Den ene er at man har mulighed for at lære noget hver dag (læringsrummet) Den anden er at alle kan færdes trygt på skolen. Netop trygheden har været på skolebestyrelsens dagsorden, og med bestyrelsen som ankermand, er vi netop

3 nu i fuld gang med at implementere en opdateret handleplan mod mobning. Handleplanen er bygget på en ny trivselserklæring, som skolebestyrelsen har udarbejdet på en arbejdsweekend. Trivselserklæringen bygger på input fra elever, lærere og skolebestyrelse og kan ses på vores hjemmeside straks efter årsskiftet. Mobbehandleplanen bearbejdes lige nu i lærernes storteam. Til slut vil jeg ønske alle børn og forældre med tilknytning til Valdemarskolen en rigtig glædelig jul og et godt nytår og benytte lejligheden til at takke for et konstruktivt samarbejde med forældre og skolebestyrelse i mit første år som skoleleder på Valdemarskolen. Henrik Østergaard Skoleleder Lige et par ord fra og om SFO-lederen... Nu har jeg været SFO-leder på Valdemarskolens SFO i et ½ år. Der har været og vil være meget arbejde, også i fremtiden. Det er både en stor og spændende ufordring, jeg har sagt, ja til. Der er en masse, der skal læres, det er jo en skole, jeg er ansat på! Der er en masse nye og spændende indtryk, direkte ledelsesansvar for omkring 30 medarbejdere giver en uforudsigelig, spændende og udfordrende hverdag, som jeg glæder mig til, hverdag, jeg tager på arbejde. Jeg har ikke fortrudt et eneste sekund, at jeg sagde ja til jobbet som SFO-leder på Valdemarskolen. Jeg ser lyst på fremtiden, med mange nye muligheder og udfordringer i hverdagen. Bjarne Kruhöffer SFO-leder

4 3.b vandt alle børn cykler 3. b har vundet penge til en tur til Kattegatcentret, hvor vi skal sove en nat med hajerne d. 20. januar. Vi vandt kommunens pris, fordi vi havde cyklet mange dage med cykelhjelm på, så vi havde rigtig gode chancer for at vinde. Astrid 3.b Alle Børn Cykler er en dyst for skoleklasser i hele landet ( klasse). Motion, fællesskab og sjove oplevelser er nøgleordene. Formålet med kampagnen er dels at få flere børn til at cykle mere og dels at sætte en debat i gang i hjemmene og på skolerne om transportvalg. Desuden skal debatten om sikre skoleveje gerne ud i kommunerne, så så flere børn kan cykle til skole på en tryg vej. Børn og cykling er i fokus i Alle Børn Cykler, som arrangeres af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med TrygFonden og en række kommuner. Kort fortalt går det ud på at cykle til skole så mange dage som muligt i de to uger, konkurrencen varer. Jo flere dage eleverne cykler, og jo oftere de husker cykelhjelmen - jo større chance har klassen for at vinde en af de spændende præmier. Alle skoler i landet modtager primo maj en folder med invitation til at deltage i konkurrencen.

5 Teenvolley Onsdag den 19. november skulle 7.a og 7.c, samt tre 8. klasser fra Valdemarskolen spille teenvolley i Ringstedhallerne. Vi havde glædet os til at skulle spille mod de andre. Der var også 7. og 8. klasser fra Kalundborg fri og efterskole. Det plejer at være nogle af dem der vinder, men vi var meget opsat på at vise dem noget andet. Efter nogle hårde, men sjove kampe og kun lidt pauser, skulle pointne tælles sammen og ja, 7. c stod lige med et hold fra Kalundborg fri og efterskole. De to hold der havde vundet flest kampe, skulle spille finale imod hinanden og vi var meget spændte. Kampen startede og der blev heppet godt på begge hold, men vi gjorde det lidt bedre end dem. Vi vandt, ja vi løb af med sejren og vi var stolte og hummøret var højt. Vi vandt en flot volleybold og nød at alle de andre gav os et skulderklap. Det var en dejlig oplevelse og vi prøver sikkert igen til næste år. Mange hilsner fra en stolt 7. klasse. 7.c fra Valdemarskolen.

6 Nyt fra skolebestyrelsen Valdemarskolens antimobbestrategi fra ord til handling I det forløbne halve års tid har vi på Valdemarskolen arbejdet med at få udformet en antimobbestrategi. Såvel elever, lærere, pædagoger og forældre har været hørt og har sat sit præg på indholdet. Resultatet er blevet en antimobbestrategi, som ligger tilgængelig på skolens hjemmeside. Antimobbestrategien beskriver i generelle vendinger, hvad vi på Valdemarskolen gør for at forebygge mobning og komme mobning til livs. Ord uden handling er dog ikke meget værd, så derfor består det næste vigtige skridt i, at vi alle såvel på skolen som i hjemme melder os aktivt på banen. Målsætningen er 0-tolerance i forhold til mobning Den overordnede målsætning for vores antimobbearbejde er en nul-tolerance i forhold til mobning. Det betyder, at vi alle medarbejdere, elever og forældre, som færdes på skolen eller har børn på skolen - har pligt til at gribe ind, hvis vi oplever konflikter, hvor det er tydeligt, at magtforholdet ikke er ligeværdigt mellem de konfliktende parter. Konflikter skal håndteres så tæt på eleven som muligt og gerne med forældrenes hjælp I skolebestyrelsen er der enighed om, at problemer så vidt muligst skal løses så hurtigt som muligt, og af dem som er tættest på problemerne. Det betyder, at vi i forbindelse med drillerier/mobning som udgangspunkt anbefaler, at eleverne løser de problemer, de kan. Forældrene ser vi meget gerne på banen til at udrede uoverensstemmelser mellem børnene og til at vise det gode eksempel over for børnene. Dvs. at bliver vi som forældre bekendt med en konflikt, bør vi med mindre det er en konflikt som allerede er løbet af sporet selv tage kontakt til forældrene til det andet barn/de øvrige børn i konflikten og høre deres version af historien. Denne version kan så danne udgangspunkt for en snak med vores eget barn om, hvordan han/hun kunne have handlet anderledes i situationen for enten af have undgået den eller undgået at konflikten udviklede sig som den gjorde. Når vi har haft den snak med vores børn, er det naturligvis en god ide at informere klasselæreren og/eller pædagoger om episoden, den efterfølgende dialog med barn og forældre og fortælle om, at der har været et problem og hvilke aftaler, der måtte være indgået. Hvis man som forælder ikke ser sig i stand til at kontakte forældrene til det barn ens barn har haft en konflikt med, kan man i stedet rette henvendelse til klassens kontaktforældre eller til klasselæreren.

7 Man driller ikke sine forældres, venners børn så bak op om sociale aktiviteter på skolen Fra bestyrelsens side er vi klar over, at det kan virke meget grænseoverskridende for nogen, at tage kontakt til andre forældre, som man måske ikke kender specielt godt. Også derfor skal opfordringen lyde til at bakke op om de forældrearrangementer, der afvikles på skolen og også gerne selv tage initiativ til sociale arrangementer. Kun gennem disse aktiviteter kan man få opbygget et stærkt forældresamarbejde og derved medvirke til at danne grobund for en god social trivsel i klasserne. Den overordnede tanke er: Man driller ikke sine forældres, venners børn. Hvilke initiativer er i gang og hvad er den videre plan? I indskolingen er der netop sat initiativer i gang til at øge samhørigheden på tværs af klassetrinene og alle klasser er opfordret til at lave egne klasseregler til fremme af trivslen i klassen. De videre planer er, at vi den 6. marts 2009 på Skolernes Trivselsdag vil kåre årets antimobbeklasse for hhv klasse, klasse og klasse. Kåringen sker på baggrund af de indstillinger, som klasserne selv skal udarbejde og indsende senest 6. februar Til maj 2009 vil vi holde et nyt repræsentantskabsmøde, hvor vi vil evaluere det hidtidige arbejde med at få omsat ordene i antimobbestrategien til handling og på den baggrund komme med yderligere ideer til fremtidige aktiviteter. På første forældremøde i det nye skoleår vil alle klasser få til opgave at diskutere de overordnede spilleregler for skole-hjem-samarbejdet i forbindelse med mobning og foretage de tilpasninger, som skønnes nødvendige i klassen. I skolebestyrelsen glæder vi os meget over det store fremmøde og høje engagement vi oplevede på repræsentantskabsmødet i november og ser frem til det fortsatte samarbejde i det nye år. Med tak for det gode samarbejde i året der er gået, ønsker vi jer alle i skolebestyrelsen en rigtig glædelig jul og godt nytår.

8 Den store trafikkoncert SPIL DANSK DAGEN blev fejret i Ringsted med 11 rytmiske trafiksange trafikorkestret DYT og et stort børnekor på ca 300 stk. små trafikoptimister spillede og sang i Ringsted Kongrescenter. Med forældre og andre publikummer var der omkring 700. Koncertbørnene var fra Valdemarskolen, Dagmarskolen og Sdr. Park Skole, hvor musiklærerne beredvilligt havde øvet sammen med komponisten Jan Irhøj og koret. SPIL DANSK DAGEN fejres hvert år over hele landet med danske sange. Festen her er kommet istand i et samarbejde mellem KODA (komponisternes ophavsrets forvaltning) samt alle de skrivende og udøvende organisationer dansk musikliv består af. Dagen skal være med til at vise, hvor megen god dansk musik der er at finde både i og udenfor hverdagens mylder af MTV, hitlister og radioprogrammer. Og forhåbetlig vil dagen understrege hvor vigtigt det er, også at have sit sprog og sine sange i behold, selvom udlandet hele tiden banker på med nye I love You hits. Ved Trafikkoncerten i Ringsted kombineredes de danske ord og toner på bedste vis i form af de trafiksange som Jan Irhøj har skrevet til Børnenes Trafikklub gennem de seneste produktioner Split i børnehave og Split og Krogh. Der var også sange fra trafikudgivelserne Max og Antonette og Ole og Melanie som er kendt af rigtig mange børn og forældre landet over. En af pointerne var naturligvis at fortælle alle de fremmødte forældre hvad danske ord og toner betyder også for deres børn. KODA støttede koncerten og Spil Dansk Dagen. Det hele kan måske siges meget kort: Danske børn drømmer bedst på dansk...også når de er vågne. Mange hilsener musiklærerne på Valdemarskolen

9 »Man går laaangt ind til siden«af Laura Weber Nielsen Musik, sang og fagter er vejen frem, når børn skal lære færdselsreglerne. Det mener læreruddannede Jan Irhøj, der i over tyve år har lavet hørespil til Børnenes Trafikklub»Vi er de nye, vi skal ud og gå. Vi er de nye, I skal passe på«. Ordene var forholdsvis taktfaste, og der blev kastet håndtegn og trampet på stedet i bedste rap-stil. Stjernerne var klasse fra Valdemarskolen i Ringsted, og på trods af at kulisserne i den gamle gymnastiksal var knap så luksuriøse, og publikum manglede, gik budskabet fint igennem: Man skal passe på i trafikken, se sig for til begge sider og gå laaaangt ind til siden, hvis der ikke er et fortov.»sange og rim er det perfekte kommunikationsredskab, når børn skal lære faktuelle ting. De kan ikke forholde sig til skilte og påbud, men det bliver mere virkeligt for dem med en sang«, sagde komponist Jan Irhøj, som i over 20 år har komponeret musik til Børnenes Trafikklub. En dag i oktober instruerede og dirigerede han eleverne på Valdemarskolen. Øvningen skulle munde ud i en stor trafikkoncert på Spil Dansk-dagen den 30. oktober i Ringsted Kongrescenter, hvor ca. 300 børn deltog. Det var fjerde år i træk, Jan Irhøj arrangerede trafikkoncer. Tilbage i salen havde Jan Irhøj opstillet et dilemma for eleverne på Valdemarskolen. Hvad gør du, hvis du er på ferie, og der ikke er noget fortov? Flere elever rakte hænderne op og hoppede ivrigt for at blive valgt. Til sidst råbte alle i kor:»man går laaaaangt ind til siden«.»det er nemlig rigtigt«, smilede Jan Irhøj.

10 Slaget ved somme Faktuel historie Den 1. juli 1916 begyndte slaget i Somme i Nordfrankrig. 13 britiske og 5 franske divisioner var med til at kæmpe en hård og voldsom kamp. Den første dag i kamp blev ca sårede og af dem mistede livet. General Douglas Haig styrede de britiske tropper under krigen i Somme. Han var ikke meget for overraskelsesmomentet i krig, men gik i stedet ind for at nedslide fjenden. Han lage en taktik der gik ud på, at han ville sprede tropperne ud over 30 km. Og så storme hen til fjenden (tyskerne). Det var ganske fornuftigt tænkt af Haig, mente man. Men der var to ting som Haig ikke havde tænk på der kunne ske, det var grunden til at angrebet blev en fiasko for briterne. Den ene var det enorm store og stærke forsvar tyskerne havde. Den anden var de skulle have været mere klar med kanoner og store våben, til at skyde fjenden ned. Deres udvikling var bagud i forhold til tyskerne, som kunne forsvare sig og som ofte havde noget der var bedre. De blev nød til at bruge deres granater til noget de ikke var beregnet til, de var nemlig beregnet til at bryde igennem pigtrådshegnet ind til tyskerne. Mellem den 2. juli og til midt i september affyrede briterne over 7 millioner granater mod de tyske skyttegrave. Soldaterne lå ned i nogle skyttegrave og ventede på at der skete noget. Skyttegravene er nogle dybe rander der er gravet ned i jorden, der ligger soldaterne under hele krigen. Det var hårdt at være soldat, for mange af dem der er overlevet og kommer hjem til deres familie, var for det meste altid blevet psykisk syg på grund af de voldsomme ting de har oplevet. Slaget ved Somme varet fire og en halv måned, den sluttede den 11. november Næsten 1 million mennesker mistede livet under slaget ved Somme. 8.d. har lavet nogle historieopgaver, hvor de har skrevet en faktuel historie med billede, f.eks om 1.- eller 2. verdenskrig og derefter skrevet deres egen historie med samme billede, hvor de selv er sat ind. Teksterne herover er forfattet af Sofia.

11 Min historie Slaget ved somme Mig og min mor (Marie French Billy), far (Albert French Billy) og lille bror (Andreas) boede i et lille fint hus, lavet af en blanding af mudder og kolorit, lidt vest for Paris. Jeg gik i en landsbyskole sammen med de andre fra landsbyen. Min far er soldat og var derfor kun hjemme hver anden weekend, så vores mor passer os hver dag. En dag da jeg kom hjem fra skolen, så min mor meget alvorlig ud. Din far kommer ikke hjem lige forløbet sagde hun. Det var fordi der var opstået krig ved Somme, og min far skulle være general for de franskbritiske tropper. Han skulle kommandere de fransk-britiske tropper, så alt gik som det skulle og så de kunne vinde. Men det gik ikke som forventede, for det første angreb tabte de og der døde rigtig mange flittige og intelligente mennesker. Jeg tror ikke min far kunne klare det rent psykisk, at se så mange dø på en gang. En dag jeg kom hjem fra skole, var der to mænd i militæruniform som sad og snakkede med min mor. Jeg kunne se på hende, at hun var ked af det. Jeg satte mig ned ved siden af hende, jeg kunne hører de snakkede om min far, og at det ikke var noget positivt. Da de to mænd var gået sagde min mor sæt jer ned, der er noget jeg skal fortælle jer. Vi sad spændet og ventede og til sidst sagde hun, jeres far er død, han har gjort selvmord. Han havde skudt sig selv i hovedet lige foran en skyttegrav. De andre soldater kunne ikke fjerne ham, uden de selv blev skudt. Min far lå foran skyttegraven indtil krigen var slut, og man kunne fjerne ham. Han blev begravet på en kirke sammen med alle de andre, der havde mistet livet under slaget ved Somme. En gang om ugen gik jeg hen og lagde nogle blomster jeg havde plukket.

12 Invitation til forældremøde Kommunens Børne- og Undervisningsudvalg ønsker at debattere strukturen for både dagtilbud og skoler herunder SFO. Udvalget er interesseret i en bred debat, hvor der ikke alene defineres økonomiske gevinster ved en ændret struktur, men også kvalitative forbedringer. Strukturdebatten følger en plan, hvor det først skal diskuteres, hvad indholdet i et godt børne- og ungeliv er og dernæst på hvilken måde strukturen understøtter dette indhold. Forældre er meget vigtige bidragydere og derfor inviteres I til at komme med jeres mening om, hvad et godt børne- og ungeliv er på et fælles forældremøde for dagtilbud og skoler. På forældremødet vil deltagerne få mulighed for at drøfte en række spørgsmål om, hvad der foregår i den gode børnehave eller den gode skole: Hvad laver børnene? Hvordan ser der ud? Hvad laver forældrene? Hvilke faciliteter kan bruges? Hvor og hvornår foregår der noget? Hvad laver de ansatte? Er der andre som laver noget? I kan frit vælge mellem disse fire møder: 6. januar på Benløse Skole 7. januar på Valdemarskolen 14. januar på Sdr. Parkskolen 19. januar på Dagmarskolen - alle dage fra kl. 19:00 til 21:30 Tilmelding til mødet sker til Marianne Møller Hansen på eller tlf: husk at angive hvilket af møderne I gerne vil deltage i. Det er også muligt at give sine input til debatten på bloggen, som findes på Med venlig hilsen Tulle Olsen / Torben Lyster Sørensen Formand for Børne- og Undervisningsudvalget Direktør

13 TELEFONTAVLE Skoleleder Viceskoleinsp. Afdelingsleder Henrik Østergaard Per Aagaard Kristensen Jette Mathiasen Træffetid Efter aftale Efter aftale Efter aftale Telefon Pædagogisk Psykologisk rådg. Skolespykolog Hækkerupsvej 1 Winnie Horst Jensen Efter aftale Skoletandlæge Peter V. Jensen Camilla Rossen Alle skoledage Vejleder Kim Nielsen Skolebiblioteket Skolefritidsordn. Skolebestyrelsen Mette Printz Olsen Laila Kofoed Kirsten R. Dam Pedersen Peter Jensen Tommi Jensen Mette Juul Rasmussen Mazlum Øz Skoleleder: Viceskoleinspektør: Medarbejderrepræsentan ter: Elevrådsrepræsentanter: Bjarne Kruhöffer Aqua Blæksprutten Cirklen Dråben Klubben Hybenvej 36, 4100 Ringsted Ravelinen 12, 4100 Ringsted Kildebrinken 13, 4100 Ringsted Østre Parkvej 57, 4100 Ringsted Østre Parkvej 25, 4100 Ringsted Felten 10, 4100 Ringsted Østre Parkvej 83, 4100 Ringsted Henrik Østergaard Per Aagaard Kristensen Pernille V. Rasmussen og Pia Holm Signe Jongberg 8.a og Esben Schæfer 9.b Fmd. Nfmd DETTE ER ET BLAD FOR FORÆLDRE, ELEVER OG SKOLE. Henvendelser, spørgsmål, læserbreve, debatemner, kritik, ideer og meninger er altid velkomne. Redaktionen af dette blad består af: Ann Sabroe og Lars Park Ansvarshavende redaktør: Henrik Østergaard

14 Folkeskolens afsluttende prøver Fysik/kemi Skriftlig del: Meddelelsesblade: FRA SKOLENS KALENDER 9.b 9. klasserne klasserne klasserne 9. og 12. januar 2009 Starter 4. maj gange i f.m. samråd 2-3 gange i f.m. samråd alt efter klasselærerens valg. Juleferie: 23. december januar 2009 Vinterferie: 09. februar 15.februar 2009 Fordybelsesuge marts 2009 Påskeferie: 04. april 13. april 2009 Fordybelsesuge april 2009 Skolefest: 23. april 2009 St. Bededag: 08. maj 2009 Kr. Himmelfartsferie: 21. maj 24. maj 2009 Sidste skoledag: 9. klasserne 28. maj 2009 Pinseferie: 30. maj 01. juni 2009 Grundlovsdag: 05. juni 06. juni 2009 Translokation: 9. klasserne 22. juni 2009 Morsom torsdag: klasse 26. juni 2009 Sidste skoledag: 1. skoledag efter ferien: klasse 0. klasse 27. juni august 2009 kl august 2009 kl Fællessamlinger i aulaen: 13. januar, 6. februar, 13. marts, 3. april, 7. maj og 26. juni (sommerferieafslutning) Bladet for forældre, elever og skole

15 Til elever og forældre ved Valdemarskolen! Julen nærmer sig. I den anledning vil jeg gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Ligeledes skal vi holde juleafslutning mandag, den 22. december 2008 kl ca : P r o g r a m: : Alle klasser møder og er sammen med klasselærer : Alle klasser går til kirken : Kirkegang i Sct. Bendts Kirke : Alle klasser er sammen med deres klasselærer ca : Afslutning i aulaen for alle: *Nu er det jul igen og en julerap/2.a *Vintermarch/3.c *Julekanon/fællessang *Vinterfilm/valghold *For længst engang i Bethlehem/band,kor,forsangere *Kalenderlyset/fællessang *Lord hold me/nathalie,dianna,signe og Celina *Jingle Bells/band, forsangere og 6.c *Rockin`around/band,Nathalie,Dianna,Signe og Celina *Henrik Østergaard..god jul! *Nu tændes tusind julelys/b-spor/fællessang Der vil blive lavt et særligt program for de børn, som ikke må deltage i kirkegangen. Forældre er velkomne i kirken. Jeg skal dog bede om, såfremt man deltager, - at man sidder i sideskibene ikke på de løse stole ved døbefonten ej heller i kirkebænkene. De løse stole ved døbefonten er forbeholdt børn fra bh.kl. 2. klasse. Kirkebænkene er forbeholdt klasserne begyndende med de mindste øverst og sluttende med de ældste nederst. Vel mødt efter juleferien mandag, den 5. januar Med venlig hilsen Henrik Østergaard skoleleder.

16 God Jul & godt Nytår

Ny SFO-leder. Valdemarskolen, Ringsted juni 2006

Ny SFO-leder. Valdemarskolen, Ringsted juni 2006 Valdemarskolen, Ringsted juni 2006 Gæstelærerbesøg fra Esbjerg Musikkonservatorium hos 4.b. Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen Den nye skolebestyrelse Nyt fra Elevrådet Kimmies stil DM i skolehåndbold

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Nyhedsbrev uge 51-2012

Nyhedsbrev uge 51-2012 Nyhedsbrev uge 51-2012 Side 1 Glædelig jul!! Side 4...og goddag til Side 2 Sidste skoledag... Side 6 Børnehaven Side 4 Farvel - og tak! - til Jytte Side 8 Kalender, kontakt mm. Glædelig jul!...og godt

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1)

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1) Mobbehandleplan 1 Formål Formålet med Herfølge Skoles mobbehandleplan er at have et dynamisk redskab som skolens pædagogiske personale, elever, forældre og ledelse kan benytte til at forebygge mobning

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om:

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Nyt fra skolelederen Hilsen fra Bodil Nyt fra forældrebestyrelsen Skolekomedie Hold krudtet tørt Lucia 2011 Fyrværkeri råd Bagsiden

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Årsplan for 7. klasse 2013-2014

Årsplan for 7. klasse 2013-2014 2013 Årsplan for 7. klasse 2013-2014 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 34 Fr. 16. aug. Skolefotorgrafering 0., 1., 3., 5., 7. og 9. kl. 35 Ma. 26. aug. Fælles forældremøde

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang.

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang. Nyhedsbrev uge 48 2014 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5-6 Bestyrelsen præsenterer. Fra Vejrumbro by Hitsangskrivning! 6/7 klasses roadtrip Side 7 Side 8 Side 9 Side 10-12 Side 13 LUCIAFEST Fra Vejrumbro

Læs mere

Valde Nyt. Læs bla. om Juletanker Netværksmøde Museumsbesøg Mejeribesøg. Valdemarskolen, december 2011. 3d på tur til København

Valde Nyt. Læs bla. om Juletanker Netværksmøde Museumsbesøg Mejeribesøg. Valdemarskolen, december 2011. 3d på tur til København Valde Nyt Valdemarskolen, december 2011 3d på tur til København Læs bla. om Juletanker Netværksmøde Museumsbesøg Mejeribesøg Juletanker,,,, Selvom vejret ikke helt passer til højtiden, er man ikke i tvivl

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Nyhedsbrev Børnemiljøet

Nyhedsbrev Børnemiljøet Nyhedsbrev Børnemiljøet Ejerslykkeskolen. December 2014 2. Planperiode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Børnekonventionen

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 Kære Lærere, pædagoger, bestyrelse, forældre og elever! Jeg vil hermed tak for nogle gode år i Landsbyordningen

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Nyhedsbrev Trørødskolen

Nyhedsbrev Trørødskolen Nyhedsbrev Trørødskolen April 2015 Skolelederen 0.-5. klasse 6.-9. klasse Skolelederen v/suzanne Henningsen PISA 2015 på Trørødskolen PISA-undersøgelsen blev gennemført på Trørødskolen fredag den 10. april.

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt Herlev Kommune Referat af skolebestyrelsesmødet d. 10.10.01 Lindehøjskolen Borgerdiget 105 2730 Herlev Telefon 44 50 73 00 Telefax 44 50 73 08 E-mail lindehoej.163001@lindehoejskolen.dk Dato 24/10-01 Skrevet

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? Gode relationer og forståelse for hinandens forskellige holdninger og handlinger er forudsætningen for et sundt undervisnings miljø og social trivsel. Samtidig vil hverdagen i og omkring folkeskolen uundgåeligt

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS Trivselserklæringens parter er pr. 10. marts 2009: Frie Grundskolers Fællesråd Læs mere om

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Nyhedsbrev. Den 18. september 2015. Marie Frank intim koncert på GUF den 13. november

Nyhedsbrev. Den 18. september 2015. Marie Frank intim koncert på GUF den 13. november Festlig indvielse af BÅLHYTTEN Torsdag den 17. september, blev en festlig dag for hele GUFS. Bålhytten blev indviet med sang, taler og sidst, men ikke mindst, pølser over åben ild, med tilhørende brød

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere