Trafikkoncert. Vi vandt, ja vi løb af med sejren og vi var stolte og hummøret var højt. Valdemarskolen, Ringsted december Læs bl.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikkoncert. Vi vandt, ja vi løb af med sejren og vi var stolte og hummøret var højt. Valdemarskolen, Ringsted december 2008. Læs bl.a."

Transkript

1 Valdemarskolen, Ringsted december 2008 Trafikkoncert Stemningsbillede fra Trafikkoncerten i Ringsted Kongrescenter 30. oktober Læs bl.a. om: Nyt fra skolelederen 3.b vinder af Alle børn cykler Min histrie fra Sofia,8.d Trafikkoncert Teenvolley Vi vandt, ja vi løb af med sejren og vi var stolte og hummøret var højt.

2 Fra skolelederen Valdemarskolen er nu næsten halvvejs gennem skoleåret. Det summer af liv i alle lokaler, og jeg nyder hver morgen at se de mange elever skynde sig ind til deres undervisning. At julen nærmer sig, ser man tydeligt på pavillonernes vinduer, hvor klassernes flotte julepynt er udstillet til glæde for alle os, der går forbi. Naturligvis har vi også i løbet af dette skoleår haft nogle udfordringer. Men ved fælles hjælp, ser det bl.a. ud til at alle skemaer og undervisningen i de vandskadede lokaler er på plads i det nye kalenderår. Elevtallet har netop rundet 800, så vi sidder stadig tæt sammen på Valdemarskolen. Da planerne for den nye Solhammerskole endnu en gang er udskudt af vore politikere, betyder det, at skoleledelsen nu igen kikker på muligheden for atter at sætte en renoveringsplan i gang. Det glæder mig at forvaltningen tidligere har anerkendt vores behov for at få tidssvarende undervisningslokaler. Det er med stor glæde at vi har sagt velkommen til 16 nye lærere og pædagoger på Valdemarskolen. Vores SFO 1 har fået Bjarne Kruhöffer som leder. Derudover er jeg taknemmelig over at følgende har valgt Valdemarskolen som deres arbejdsplads: Ann Sabroe, Birgitte Egeberg, Birgitte Jensen, Helle Wermuth, Karen Pedersen, Lars Berndt, Lotte Toftegaard, Pia Lindholm, Ole Hansen, Peer Jensen, Vivi Christensen, Caroline Koldsø, Søren Helmersen, Gitte Jensen og Rikke Jørgensen Velkommen til jer alle! Materialet om indskrivning af nye børn til børnehaveklasserne 09/10 på Valdemarskolen er ved at blive sendt til forældrene. Vi har orienteringsaften torsdag den 8. januar og selve indskrivningen foregår mandag og torsdag i uge 3. Jeg forklarer altid eleverne at der er to overordnede ting, som er vigtige her på Valdemarskolen. Den ene er at man har mulighed for at lære noget hver dag (læringsrummet) Den anden er at alle kan færdes trygt på skolen. Netop trygheden har været på skolebestyrelsens dagsorden, og med bestyrelsen som ankermand, er vi netop

3 nu i fuld gang med at implementere en opdateret handleplan mod mobning. Handleplanen er bygget på en ny trivselserklæring, som skolebestyrelsen har udarbejdet på en arbejdsweekend. Trivselserklæringen bygger på input fra elever, lærere og skolebestyrelse og kan ses på vores hjemmeside straks efter årsskiftet. Mobbehandleplanen bearbejdes lige nu i lærernes storteam. Til slut vil jeg ønske alle børn og forældre med tilknytning til Valdemarskolen en rigtig glædelig jul og et godt nytår og benytte lejligheden til at takke for et konstruktivt samarbejde med forældre og skolebestyrelse i mit første år som skoleleder på Valdemarskolen. Henrik Østergaard Skoleleder Lige et par ord fra og om SFO-lederen... Nu har jeg været SFO-leder på Valdemarskolens SFO i et ½ år. Der har været og vil være meget arbejde, også i fremtiden. Det er både en stor og spændende ufordring, jeg har sagt, ja til. Der er en masse, der skal læres, det er jo en skole, jeg er ansat på! Der er en masse nye og spændende indtryk, direkte ledelsesansvar for omkring 30 medarbejdere giver en uforudsigelig, spændende og udfordrende hverdag, som jeg glæder mig til, hverdag, jeg tager på arbejde. Jeg har ikke fortrudt et eneste sekund, at jeg sagde ja til jobbet som SFO-leder på Valdemarskolen. Jeg ser lyst på fremtiden, med mange nye muligheder og udfordringer i hverdagen. Bjarne Kruhöffer SFO-leder

4 3.b vandt alle børn cykler 3. b har vundet penge til en tur til Kattegatcentret, hvor vi skal sove en nat med hajerne d. 20. januar. Vi vandt kommunens pris, fordi vi havde cyklet mange dage med cykelhjelm på, så vi havde rigtig gode chancer for at vinde. Astrid 3.b Alle Børn Cykler er en dyst for skoleklasser i hele landet ( klasse). Motion, fællesskab og sjove oplevelser er nøgleordene. Formålet med kampagnen er dels at få flere børn til at cykle mere og dels at sætte en debat i gang i hjemmene og på skolerne om transportvalg. Desuden skal debatten om sikre skoleveje gerne ud i kommunerne, så så flere børn kan cykle til skole på en tryg vej. Børn og cykling er i fokus i Alle Børn Cykler, som arrangeres af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med TrygFonden og en række kommuner. Kort fortalt går det ud på at cykle til skole så mange dage som muligt i de to uger, konkurrencen varer. Jo flere dage eleverne cykler, og jo oftere de husker cykelhjelmen - jo større chance har klassen for at vinde en af de spændende præmier. Alle skoler i landet modtager primo maj en folder med invitation til at deltage i konkurrencen.

5 Teenvolley Onsdag den 19. november skulle 7.a og 7.c, samt tre 8. klasser fra Valdemarskolen spille teenvolley i Ringstedhallerne. Vi havde glædet os til at skulle spille mod de andre. Der var også 7. og 8. klasser fra Kalundborg fri og efterskole. Det plejer at være nogle af dem der vinder, men vi var meget opsat på at vise dem noget andet. Efter nogle hårde, men sjove kampe og kun lidt pauser, skulle pointne tælles sammen og ja, 7. c stod lige med et hold fra Kalundborg fri og efterskole. De to hold der havde vundet flest kampe, skulle spille finale imod hinanden og vi var meget spændte. Kampen startede og der blev heppet godt på begge hold, men vi gjorde det lidt bedre end dem. Vi vandt, ja vi løb af med sejren og vi var stolte og hummøret var højt. Vi vandt en flot volleybold og nød at alle de andre gav os et skulderklap. Det var en dejlig oplevelse og vi prøver sikkert igen til næste år. Mange hilsner fra en stolt 7. klasse. 7.c fra Valdemarskolen.

6 Nyt fra skolebestyrelsen Valdemarskolens antimobbestrategi fra ord til handling I det forløbne halve års tid har vi på Valdemarskolen arbejdet med at få udformet en antimobbestrategi. Såvel elever, lærere, pædagoger og forældre har været hørt og har sat sit præg på indholdet. Resultatet er blevet en antimobbestrategi, som ligger tilgængelig på skolens hjemmeside. Antimobbestrategien beskriver i generelle vendinger, hvad vi på Valdemarskolen gør for at forebygge mobning og komme mobning til livs. Ord uden handling er dog ikke meget værd, så derfor består det næste vigtige skridt i, at vi alle såvel på skolen som i hjemme melder os aktivt på banen. Målsætningen er 0-tolerance i forhold til mobning Den overordnede målsætning for vores antimobbearbejde er en nul-tolerance i forhold til mobning. Det betyder, at vi alle medarbejdere, elever og forældre, som færdes på skolen eller har børn på skolen - har pligt til at gribe ind, hvis vi oplever konflikter, hvor det er tydeligt, at magtforholdet ikke er ligeværdigt mellem de konfliktende parter. Konflikter skal håndteres så tæt på eleven som muligt og gerne med forældrenes hjælp I skolebestyrelsen er der enighed om, at problemer så vidt muligst skal løses så hurtigt som muligt, og af dem som er tættest på problemerne. Det betyder, at vi i forbindelse med drillerier/mobning som udgangspunkt anbefaler, at eleverne løser de problemer, de kan. Forældrene ser vi meget gerne på banen til at udrede uoverensstemmelser mellem børnene og til at vise det gode eksempel over for børnene. Dvs. at bliver vi som forældre bekendt med en konflikt, bør vi med mindre det er en konflikt som allerede er løbet af sporet selv tage kontakt til forældrene til det andet barn/de øvrige børn i konflikten og høre deres version af historien. Denne version kan så danne udgangspunkt for en snak med vores eget barn om, hvordan han/hun kunne have handlet anderledes i situationen for enten af have undgået den eller undgået at konflikten udviklede sig som den gjorde. Når vi har haft den snak med vores børn, er det naturligvis en god ide at informere klasselæreren og/eller pædagoger om episoden, den efterfølgende dialog med barn og forældre og fortælle om, at der har været et problem og hvilke aftaler, der måtte være indgået. Hvis man som forælder ikke ser sig i stand til at kontakte forældrene til det barn ens barn har haft en konflikt med, kan man i stedet rette henvendelse til klassens kontaktforældre eller til klasselæreren.

7 Man driller ikke sine forældres, venners børn så bak op om sociale aktiviteter på skolen Fra bestyrelsens side er vi klar over, at det kan virke meget grænseoverskridende for nogen, at tage kontakt til andre forældre, som man måske ikke kender specielt godt. Også derfor skal opfordringen lyde til at bakke op om de forældrearrangementer, der afvikles på skolen og også gerne selv tage initiativ til sociale arrangementer. Kun gennem disse aktiviteter kan man få opbygget et stærkt forældresamarbejde og derved medvirke til at danne grobund for en god social trivsel i klasserne. Den overordnede tanke er: Man driller ikke sine forældres, venners børn. Hvilke initiativer er i gang og hvad er den videre plan? I indskolingen er der netop sat initiativer i gang til at øge samhørigheden på tværs af klassetrinene og alle klasser er opfordret til at lave egne klasseregler til fremme af trivslen i klassen. De videre planer er, at vi den 6. marts 2009 på Skolernes Trivselsdag vil kåre årets antimobbeklasse for hhv klasse, klasse og klasse. Kåringen sker på baggrund af de indstillinger, som klasserne selv skal udarbejde og indsende senest 6. februar Til maj 2009 vil vi holde et nyt repræsentantskabsmøde, hvor vi vil evaluere det hidtidige arbejde med at få omsat ordene i antimobbestrategien til handling og på den baggrund komme med yderligere ideer til fremtidige aktiviteter. På første forældremøde i det nye skoleår vil alle klasser få til opgave at diskutere de overordnede spilleregler for skole-hjem-samarbejdet i forbindelse med mobning og foretage de tilpasninger, som skønnes nødvendige i klassen. I skolebestyrelsen glæder vi os meget over det store fremmøde og høje engagement vi oplevede på repræsentantskabsmødet i november og ser frem til det fortsatte samarbejde i det nye år. Med tak for det gode samarbejde i året der er gået, ønsker vi jer alle i skolebestyrelsen en rigtig glædelig jul og godt nytår.

8 Den store trafikkoncert SPIL DANSK DAGEN blev fejret i Ringsted med 11 rytmiske trafiksange trafikorkestret DYT og et stort børnekor på ca 300 stk. små trafikoptimister spillede og sang i Ringsted Kongrescenter. Med forældre og andre publikummer var der omkring 700. Koncertbørnene var fra Valdemarskolen, Dagmarskolen og Sdr. Park Skole, hvor musiklærerne beredvilligt havde øvet sammen med komponisten Jan Irhøj og koret. SPIL DANSK DAGEN fejres hvert år over hele landet med danske sange. Festen her er kommet istand i et samarbejde mellem KODA (komponisternes ophavsrets forvaltning) samt alle de skrivende og udøvende organisationer dansk musikliv består af. Dagen skal være med til at vise, hvor megen god dansk musik der er at finde både i og udenfor hverdagens mylder af MTV, hitlister og radioprogrammer. Og forhåbetlig vil dagen understrege hvor vigtigt det er, også at have sit sprog og sine sange i behold, selvom udlandet hele tiden banker på med nye I love You hits. Ved Trafikkoncerten i Ringsted kombineredes de danske ord og toner på bedste vis i form af de trafiksange som Jan Irhøj har skrevet til Børnenes Trafikklub gennem de seneste produktioner Split i børnehave og Split og Krogh. Der var også sange fra trafikudgivelserne Max og Antonette og Ole og Melanie som er kendt af rigtig mange børn og forældre landet over. En af pointerne var naturligvis at fortælle alle de fremmødte forældre hvad danske ord og toner betyder også for deres børn. KODA støttede koncerten og Spil Dansk Dagen. Det hele kan måske siges meget kort: Danske børn drømmer bedst på dansk...også når de er vågne. Mange hilsener musiklærerne på Valdemarskolen

9 »Man går laaangt ind til siden«af Laura Weber Nielsen Musik, sang og fagter er vejen frem, når børn skal lære færdselsreglerne. Det mener læreruddannede Jan Irhøj, der i over tyve år har lavet hørespil til Børnenes Trafikklub»Vi er de nye, vi skal ud og gå. Vi er de nye, I skal passe på«. Ordene var forholdsvis taktfaste, og der blev kastet håndtegn og trampet på stedet i bedste rap-stil. Stjernerne var klasse fra Valdemarskolen i Ringsted, og på trods af at kulisserne i den gamle gymnastiksal var knap så luksuriøse, og publikum manglede, gik budskabet fint igennem: Man skal passe på i trafikken, se sig for til begge sider og gå laaaangt ind til siden, hvis der ikke er et fortov.»sange og rim er det perfekte kommunikationsredskab, når børn skal lære faktuelle ting. De kan ikke forholde sig til skilte og påbud, men det bliver mere virkeligt for dem med en sang«, sagde komponist Jan Irhøj, som i over 20 år har komponeret musik til Børnenes Trafikklub. En dag i oktober instruerede og dirigerede han eleverne på Valdemarskolen. Øvningen skulle munde ud i en stor trafikkoncert på Spil Dansk-dagen den 30. oktober i Ringsted Kongrescenter, hvor ca. 300 børn deltog. Det var fjerde år i træk, Jan Irhøj arrangerede trafikkoncer. Tilbage i salen havde Jan Irhøj opstillet et dilemma for eleverne på Valdemarskolen. Hvad gør du, hvis du er på ferie, og der ikke er noget fortov? Flere elever rakte hænderne op og hoppede ivrigt for at blive valgt. Til sidst råbte alle i kor:»man går laaaaangt ind til siden«.»det er nemlig rigtigt«, smilede Jan Irhøj.

10 Slaget ved somme Faktuel historie Den 1. juli 1916 begyndte slaget i Somme i Nordfrankrig. 13 britiske og 5 franske divisioner var med til at kæmpe en hård og voldsom kamp. Den første dag i kamp blev ca sårede og af dem mistede livet. General Douglas Haig styrede de britiske tropper under krigen i Somme. Han var ikke meget for overraskelsesmomentet i krig, men gik i stedet ind for at nedslide fjenden. Han lage en taktik der gik ud på, at han ville sprede tropperne ud over 30 km. Og så storme hen til fjenden (tyskerne). Det var ganske fornuftigt tænkt af Haig, mente man. Men der var to ting som Haig ikke havde tænk på der kunne ske, det var grunden til at angrebet blev en fiasko for briterne. Den ene var det enorm store og stærke forsvar tyskerne havde. Den anden var de skulle have været mere klar med kanoner og store våben, til at skyde fjenden ned. Deres udvikling var bagud i forhold til tyskerne, som kunne forsvare sig og som ofte havde noget der var bedre. De blev nød til at bruge deres granater til noget de ikke var beregnet til, de var nemlig beregnet til at bryde igennem pigtrådshegnet ind til tyskerne. Mellem den 2. juli og til midt i september affyrede briterne over 7 millioner granater mod de tyske skyttegrave. Soldaterne lå ned i nogle skyttegrave og ventede på at der skete noget. Skyttegravene er nogle dybe rander der er gravet ned i jorden, der ligger soldaterne under hele krigen. Det var hårdt at være soldat, for mange af dem der er overlevet og kommer hjem til deres familie, var for det meste altid blevet psykisk syg på grund af de voldsomme ting de har oplevet. Slaget ved Somme varet fire og en halv måned, den sluttede den 11. november Næsten 1 million mennesker mistede livet under slaget ved Somme. 8.d. har lavet nogle historieopgaver, hvor de har skrevet en faktuel historie med billede, f.eks om 1.- eller 2. verdenskrig og derefter skrevet deres egen historie med samme billede, hvor de selv er sat ind. Teksterne herover er forfattet af Sofia.

11 Min historie Slaget ved somme Mig og min mor (Marie French Billy), far (Albert French Billy) og lille bror (Andreas) boede i et lille fint hus, lavet af en blanding af mudder og kolorit, lidt vest for Paris. Jeg gik i en landsbyskole sammen med de andre fra landsbyen. Min far er soldat og var derfor kun hjemme hver anden weekend, så vores mor passer os hver dag. En dag da jeg kom hjem fra skolen, så min mor meget alvorlig ud. Din far kommer ikke hjem lige forløbet sagde hun. Det var fordi der var opstået krig ved Somme, og min far skulle være general for de franskbritiske tropper. Han skulle kommandere de fransk-britiske tropper, så alt gik som det skulle og så de kunne vinde. Men det gik ikke som forventede, for det første angreb tabte de og der døde rigtig mange flittige og intelligente mennesker. Jeg tror ikke min far kunne klare det rent psykisk, at se så mange dø på en gang. En dag jeg kom hjem fra skole, var der to mænd i militæruniform som sad og snakkede med min mor. Jeg kunne se på hende, at hun var ked af det. Jeg satte mig ned ved siden af hende, jeg kunne hører de snakkede om min far, og at det ikke var noget positivt. Da de to mænd var gået sagde min mor sæt jer ned, der er noget jeg skal fortælle jer. Vi sad spændet og ventede og til sidst sagde hun, jeres far er død, han har gjort selvmord. Han havde skudt sig selv i hovedet lige foran en skyttegrav. De andre soldater kunne ikke fjerne ham, uden de selv blev skudt. Min far lå foran skyttegraven indtil krigen var slut, og man kunne fjerne ham. Han blev begravet på en kirke sammen med alle de andre, der havde mistet livet under slaget ved Somme. En gang om ugen gik jeg hen og lagde nogle blomster jeg havde plukket.

12 Invitation til forældremøde Kommunens Børne- og Undervisningsudvalg ønsker at debattere strukturen for både dagtilbud og skoler herunder SFO. Udvalget er interesseret i en bred debat, hvor der ikke alene defineres økonomiske gevinster ved en ændret struktur, men også kvalitative forbedringer. Strukturdebatten følger en plan, hvor det først skal diskuteres, hvad indholdet i et godt børne- og ungeliv er og dernæst på hvilken måde strukturen understøtter dette indhold. Forældre er meget vigtige bidragydere og derfor inviteres I til at komme med jeres mening om, hvad et godt børne- og ungeliv er på et fælles forældremøde for dagtilbud og skoler. På forældremødet vil deltagerne få mulighed for at drøfte en række spørgsmål om, hvad der foregår i den gode børnehave eller den gode skole: Hvad laver børnene? Hvordan ser der ud? Hvad laver forældrene? Hvilke faciliteter kan bruges? Hvor og hvornår foregår der noget? Hvad laver de ansatte? Er der andre som laver noget? I kan frit vælge mellem disse fire møder: 6. januar på Benløse Skole 7. januar på Valdemarskolen 14. januar på Sdr. Parkskolen 19. januar på Dagmarskolen - alle dage fra kl. 19:00 til 21:30 Tilmelding til mødet sker til Marianne Møller Hansen på eller tlf: husk at angive hvilket af møderne I gerne vil deltage i. Det er også muligt at give sine input til debatten på bloggen, som findes på Med venlig hilsen Tulle Olsen / Torben Lyster Sørensen Formand for Børne- og Undervisningsudvalget Direktør

13 TELEFONTAVLE Skoleleder Viceskoleinsp. Afdelingsleder Henrik Østergaard Per Aagaard Kristensen Jette Mathiasen Træffetid Efter aftale Efter aftale Efter aftale Telefon Pædagogisk Psykologisk rådg. Skolespykolog Hækkerupsvej 1 Winnie Horst Jensen Efter aftale Skoletandlæge Peter V. Jensen Camilla Rossen Alle skoledage Vejleder Kim Nielsen Skolebiblioteket Skolefritidsordn. Skolebestyrelsen Mette Printz Olsen Laila Kofoed Kirsten R. Dam Pedersen Peter Jensen Tommi Jensen Mette Juul Rasmussen Mazlum Øz Skoleleder: Viceskoleinspektør: Medarbejderrepræsentan ter: Elevrådsrepræsentanter: Bjarne Kruhöffer Aqua Blæksprutten Cirklen Dråben Klubben Hybenvej 36, 4100 Ringsted Ravelinen 12, 4100 Ringsted Kildebrinken 13, 4100 Ringsted Østre Parkvej 57, 4100 Ringsted Østre Parkvej 25, 4100 Ringsted Felten 10, 4100 Ringsted Østre Parkvej 83, 4100 Ringsted Henrik Østergaard Per Aagaard Kristensen Pernille V. Rasmussen og Pia Holm Signe Jongberg 8.a og Esben Schæfer 9.b Fmd. Nfmd DETTE ER ET BLAD FOR FORÆLDRE, ELEVER OG SKOLE. Henvendelser, spørgsmål, læserbreve, debatemner, kritik, ideer og meninger er altid velkomne. Redaktionen af dette blad består af: Ann Sabroe og Lars Park Ansvarshavende redaktør: Henrik Østergaard

14 Folkeskolens afsluttende prøver Fysik/kemi Skriftlig del: Meddelelsesblade: FRA SKOLENS KALENDER 9.b 9. klasserne klasserne klasserne 9. og 12. januar 2009 Starter 4. maj gange i f.m. samråd 2-3 gange i f.m. samråd alt efter klasselærerens valg. Juleferie: 23. december januar 2009 Vinterferie: 09. februar 15.februar 2009 Fordybelsesuge marts 2009 Påskeferie: 04. april 13. april 2009 Fordybelsesuge april 2009 Skolefest: 23. april 2009 St. Bededag: 08. maj 2009 Kr. Himmelfartsferie: 21. maj 24. maj 2009 Sidste skoledag: 9. klasserne 28. maj 2009 Pinseferie: 30. maj 01. juni 2009 Grundlovsdag: 05. juni 06. juni 2009 Translokation: 9. klasserne 22. juni 2009 Morsom torsdag: klasse 26. juni 2009 Sidste skoledag: 1. skoledag efter ferien: klasse 0. klasse 27. juni august 2009 kl august 2009 kl Fællessamlinger i aulaen: 13. januar, 6. februar, 13. marts, 3. april, 7. maj og 26. juni (sommerferieafslutning) Bladet for forældre, elever og skole

15 Til elever og forældre ved Valdemarskolen! Julen nærmer sig. I den anledning vil jeg gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Ligeledes skal vi holde juleafslutning mandag, den 22. december 2008 kl ca : P r o g r a m: : Alle klasser møder og er sammen med klasselærer : Alle klasser går til kirken : Kirkegang i Sct. Bendts Kirke : Alle klasser er sammen med deres klasselærer ca : Afslutning i aulaen for alle: *Nu er det jul igen og en julerap/2.a *Vintermarch/3.c *Julekanon/fællessang *Vinterfilm/valghold *For længst engang i Bethlehem/band,kor,forsangere *Kalenderlyset/fællessang *Lord hold me/nathalie,dianna,signe og Celina *Jingle Bells/band, forsangere og 6.c *Rockin`around/band,Nathalie,Dianna,Signe og Celina *Henrik Østergaard..god jul! *Nu tændes tusind julelys/b-spor/fællessang Der vil blive lavt et særligt program for de børn, som ikke må deltage i kirkegangen. Forældre er velkomne i kirken. Jeg skal dog bede om, såfremt man deltager, - at man sidder i sideskibene ikke på de løse stole ved døbefonten ej heller i kirkebænkene. De løse stole ved døbefonten er forbeholdt børn fra bh.kl. 2. klasse. Kirkebænkene er forbeholdt klasserne begyndende med de mindste øverst og sluttende med de ældste nederst. Vel mødt efter juleferien mandag, den 5. januar Med venlig hilsen Henrik Østergaard skoleleder.

16 God Jul & godt Nytår

Pigerne nåede kvartfinalen

Pigerne nåede kvartfinalen ---- Valdemarskolen, Ringsted dec. 2007 Pigerne nåede kvartfinalen... dette var en af de kampe, der ikke fortjente at have en taber. Læs bl.a. om: Nyt fra skolelederen...og fra den kommende... Nyt fra

Læs mere

Valdemarskolen, Ringsted dec. 2009

Valdemarskolen, Ringsted dec. 2009 Valdemarskolen, Ringsted dec. 2009 6.b og 6.d i marken Læs bl.a. om: Juletanker Den gamle skole et juleeventyr Stillingsopslag til skolebestyrelsen 6.b og 6.d i marken Juletanker,,,, Sidste jul beskrev

Læs mere

Ny SFO-leder. Valdemarskolen, Ringsted juni 2006

Ny SFO-leder. Valdemarskolen, Ringsted juni 2006 Valdemarskolen, Ringsted juni 2006 Gæstelærerbesøg fra Esbjerg Musikkonservatorium hos 4.b. Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen Den nye skolebestyrelse Nyt fra Elevrådet Kimmies stil DM i skolehåndbold

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Peter Pan og skolefest

Peter Pan og skolefest Valdemarskolen, Ringsted juni 2008 Peter Pan og skolefest Scene fra forestillingen i uge 17 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen Ny SFO-leder på skolen Læserbrev fra Kirstine, 6.d Trafikken omkring skolen

Læs mere

Skolen forskønnet i uge 24

Skolen forskønnet i uge 24 Valdemarskolen, Ringsted juni 2007 Skolen forskønnet i uge 24 Levende skulpturer poserer for fotografen Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen Referat af klasserepræsentantskabsmødet d. 14. juni Tegneserie

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt!

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Nu er det slut med spild af en masse papir og et Kildeskolenyt!, som kun kan læses af de få. Marts 2010 10. årgang nummer 3 Kildeskolen

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil GRUNDSKOLER Trivselserklæring for: Campusskolen Udarbejdet (dato): November 2014 Hvad forstår vi ved trivsel? Ved trivsel forstår vi, at: Man er tryg og har det godt med andre elever såvel som ansatte.

Læs mere

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 Spurvelundskolen Spurvelundsvej 16-5270 Odense N Tlf. 63 75 27 00 spurvelundskolen.buf@odense.dk EAN: 5798006606832 Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 FORMÅL Hvad vil

Læs mere

Valde Nyt. Valdemarskolen, december 2013. Læs bla. om Juletanker Friluftsliv 6. kl på Selandia

Valde Nyt. Valdemarskolen, december 2013. Læs bla. om Juletanker Friluftsliv 6. kl på Selandia Valde Nyt Valdemarskolen, december 2013 Læs bla. om Juletanker Friluftsliv 6. kl på Selandia Juletanker Juletanker,,,, Uanset om det er sne og frost eller regn og rusk, så nærmer den søde juletid sig for

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Nyhedsbrev uge 51-2012

Nyhedsbrev uge 51-2012 Nyhedsbrev uge 51-2012 Side 1 Glædelig jul!! Side 4...og goddag til Side 2 Sidste skoledag... Side 6 Børnehaven Side 4 Farvel - og tak! - til Jytte Side 8 Kalender, kontakt mm. Glædelig jul!...og godt

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010.

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Antimobbepolitik på Kirkeby Skole. Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Det er ved lov besluttet at alle skoler skal have en handleplan mod mobning. På

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole.

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Den ene dag tager den anden. Lidt uhyggeligt. Inden vi får os set omkring, er endnu et skoleår gået. Og samtidig er vi dybt inde i planlægningen af

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Antimobbestrategi indeholder følgende punkter: 1. Rynkeby Friskoles antimobbestrategi 2. Mål med handleplanen 3. Definition af mobning 4. Status på mobning 5. Forebyggelse

Læs mere

Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår.

Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår. Hold Øje uge 32 Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår. Som annonceret i sidste Hold Øje inden ferien, starter vi på mandag klokken 10.00

Læs mere

Fra årets juleteater ET JULESPIL. Muligheder er som solopgange. Hvis du venter for længe, går du glip af dem.

Fra årets juleteater ET JULESPIL. Muligheder er som solopgange. Hvis du venter for længe, går du glip af dem. januar 2010 Bladet for børn og forældre i SFO Lærken & Spurven Fra årets juleteater ET JULESPIL. Muligheder er som solopgange. Hvis du venter for længe, går du glip af dem. SFO Lærken 46317563 SFO Spurven

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE 2 SKOLEN undervisning trivsel sundhed Børn og ungeudvalget ønsker med denne folder at sætte en debat om skolepolitikken i Kalundborg Kommune i gang. Skolepolitikken er

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010

Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010 Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010 Tilstede: Sanne Hansen, Kirsten Knudsen, Helle Ertmann, Helle Nissen, Ruth Haltrup, Tina Nielsen, Rikke Rasmussen, Hanne Frisgaard og Lene

Læs mere

Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole.

Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole. Skoleåret 2013-2014 på Nordskovens friskole. Kære elever, forældre og ansatte. Velkommen til det nye skoleår. I denne kalender kan I orientere jer om alle årets arrangementer, ferier og fridage. I kan

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet.

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet. Trivselspolitik for Augustenborg Skole Gældende fra den 1. august 2011 FORMÅL I skolens målsætning står der: En skole for alle, hvor samarbejdet bygger på dialog Alle elever skal opleve at være en del

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde mandag den 26. oktober kl. 17.00-20.00. STED: Lærerværelset Kirsten har brød med.

Skolebestyrelsesmøde mandag den 26. oktober kl. 17.00-20.00. STED: Lærerværelset Kirsten har brød med. Side 1 Referat Skolebestyrelsesmøde mandag den 26. oktober kl. 17.00-20.00 STED: Lærerværelset Kirsten har brød med. DELTAGERE Mikael Christensen Andreas Bak 9.b Henrik H. Mikkelsen Christoffer Juul Jensen

Læs mere

DIALOG # 6 LÆREREN OG FORÆLDRENE HAR EN KONFLIKT HVEM SKAL INVOLVERES?

DIALOG # 6 LÆREREN OG FORÆLDRENE HAR EN KONFLIKT HVEM SKAL INVOLVERES? DIALOG # 6 LÆREREN OG FORÆLDRENE HAR EN KONFLIKT OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem, der skal godkende indholdet af

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Årsplan for 3.klasse

Årsplan for 3.klasse Årsplan for 3.klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15 12.45 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36 37

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi

Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi Antimobbestrategien gælder for alle folkeskoler i kommunen, som ikke inden skoleårets begyndelse august 2017 har fastsat en antimobbestrategi og gælder, indtil

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Ugebrev 43 Indskolingen 2015

Ugebrev 43 Indskolingen 2015 Ugebrev 43 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære forældre i indskolingen Vi håber I har haft en god efterårsferie. Det var en fornøjelse at være sammen med børnene til Trim-dag, selvom ruten i år var hård

Læs mere

Der blev klippet og klistret til den store guldmedalje på juleklippedagen 30. november.

Der blev klippet og klistret til den store guldmedalje på juleklippedagen 30. november. KRAGELUND SKOLE December 2009 SYV ÅR MED SAMMENHÆNG Der blev klippet og klistret til den store guldmedalje på juleklippedagen 30. november. KRAGELUND SKOLE 7 klasser i ét spor (børnehavekl. til og med

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 3. februar 2017 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 892 Næste uge: Mærkedag: 6. februar 7. februar 8. februar 9. febraur UU-vejleder 8.kl. - kl. 12.15 Fagcafé 7.-8.-9.kl. Hans + Tine kursus Fagcafé

Læs mere

Kragenyt august 2015 Indhold

Kragenyt august 2015 Indhold Kragenyt august 2015 Indhold Ny skoleledelse Ny Mælkebøtte Trafik husk det nu Lektiehjælp og faglig fordybelse år 2 Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi udsender lidt udenfor nummer et mini Kragenyt,

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21. Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.30 i Samlingssalen på Lønborgvej 53, Tarm Nu skal der vælges ny skolebestyrelse

Læs mere

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 1. Djeeo side 4 Børnestavning i 0.A side 6 Fra brand til brandgodt. side 8

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 1. Djeeo side 4 Børnestavning i 0.A side 6 Fra brand til brandgodt. side 8 Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 1 HØJBONYT Djeeo side 4 Børnestavning i 0.A side 6 Fra brand til brandgodt side 8 Papir-emne i 3.B side 10 Indvielse side 11 Legepatrulje side 12 Reli-hvadfornoget?

Læs mere

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK.

TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. TRIVSELS OG ANTIMOBBEPOLITIK. Formål med skolens trivsels -og antimobbepolitik Personale og elever skal oplyses om trivsels- og antimobbepolitikken på Ebberup skole. Vi tilstræber optimal trivsel for alle.

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere