Shelters. Blå støttepunkter til det Sydfynske Øhav. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Shelters. Blå støttepunkter til det Sydfynske Øhav. september 2012"

Transkript

1 Shelters Blå støttepunkter til det Sydfynske Øhav Udarbejdet for Naturturisme I/S og Lokale & Anlægsfonden september 2012

2 indhold introduktion baggrund Proces idé familien placering materialer teknisk beskrivelse økonomi kontakt skitse af Havtasken, shelter 2 / 26

3 introduktion Denne mappe om nye Shelters / Blå støttepunkter til det Sydfynske Øhav, er udviklet i et samarbejde mellem en række parter: repræsentanter for de fremtidige brugere af støttepunkterne, Naturturisme I/S, Lokale- og Anlægsfonden samt tegnestuen. Udviklingen af skitseforslaget er foregået i foråret Forud for dette arbejde er projektet udviklet af Naturturisme I/S og Lokale og Anlægsfonden. Der er her tilvejebragt et grundlag for udvalg af lokationer, indgået aftaler med lodsejere, mm. Efter godkendelse af projektet som det er vist i denne mappe, forestår at rejse den samlede finansiering, en detailoprojektering af hvert af bygningerne, endelig myndighedgodkendelse af stationerne hver i sær, samt opførelsen af de nye shelters. 3 / 26

4 baggrund Det Sydfynske Øhav har et særligt natur- kulturgivent potentiale for et attraktivt friluftsliv på vandet og ved kysten. Derfor har Naturturisme I/S i samarbejde med Svendborg, Ærø, Langeland og Faaborg-Midtfyn kommuner udarbejdet en friluftsstrategi, der skal gøre Det Sydfynske Øhavsområde til Danmarks mest attraktive område for friluftsliv på vandet og ved kysten. Friluftslivet i Det Sydfynske Øhav skal udvikles og styrkes ved blandt andet at tilbyde multifunktionelle støttefaciliteter for friluftslivet. Faciliteter der kan understøtte friluftsaktiviteter indenfor indsatsområderne, havkajak, lystfiskeri, lystsejlads, surfing, undervandsaktiviteter og det enkle friluftsliv. Derfor skal der i de kommende år udvikles en række af forskellige blå støttepunkter, der ligger som perler på en snor langs kysterne i Det Sydfynske Øhav. Dyreborg 4 / 26

5 proces Projektet er realiseret gennem 3 workshops med deltagelse af projektgruppen. Disse workshops har fungeret som et kreativt udviklingsrum, hvor der på baggrund af oplæg fra arkitekterne er afprøvet ideer og muligheder i forhold til støttepunkternes funktionalitet og design. Efter hver workshop har arkitekterne fået lektier for og har forberedt oplæg til den efterfølgende workshop. Således er der løbende udviklet en fælles referenceramme for de nye shelters, ligesom flere foreskellige designmuligheder er blevet afprøvet gennem forløbet. Forud for de tre workshops, der der gennemført en fælles udflugt til de udvalgte lokationer. Skitser af principper for indretning af shelters funktioner Workshop 1, indputs fra projektgruppen og efterfølgenden skitsering 5 / 26

6 idé Ideen bag udformningen eaf de nye shelters er, at tage udgangspunkt i strukturer og materialer, der allerede er kendt i kystnære miljøer. Projektet har fundet stor stor inspiration i hyttefade, der findes i talrige udformninger og størrelser, men som har en stærk fællesnævner i deres funktionelle udtryk. Hyttefadene udstråler som udgangspunkt en råhed og enkelhed - de er simpelt forarbejdet til deres formål - at ligge i havet, med levende fisk i bugen. Dog er der en detaljering med perforeringer for vandgennemstrømning, der bliver til et fint ornament på fadene. Dermed opstår en interssant balance mellem det grove og det fine. Den kontrast ønskes vidreført i shelters. I det følgende er belyst, hvordan shelters er udviklet som en lille familie med fem medlemmer. En aptering og indretning der kan varieres i det uendelige - og dermed skræddersys til de enkelte lokationer. Hyttefade 6 / 26

7 familien Hovedidéen er at fordele de nødvendige funktioner på et større antal mindre bygninger, der kan supplere hinanden på forskellig måde. Dette giver en stor fleksibilitet i indretningen af de forskellige shelterpladser ved kysterne. De fem bygningstyper har hver deres udtryk men har klare familiære træk og vil derfor samstillede fremstå som en genkendelig helhed, en familie med søskende, fætre, kusiner.. De fem bygninger har som udgangspunkt funktioner som komplementerer hinanden. Men herefter kan apteringen i varieres. På de næste sider vises forskellige indretningsmuligheder, disse kan i princippet justeres til de enkelte lokationer. Havtasken Stenbidderen Ålekvabben Ulken Hornfisken H1.1_9 pers. H1.2_6 pers. + fuglekig S2.1_sauna S2.2_sove 6 pers. S2.3_kahyt + sove 3 pers. S2.2b_sove 6 pers. på ponton Å3.1_toilet Å3.2_tørreskab Å3.3_omkl. U4.1_depot U4.2_depot + omkl. U4.3_sove 9 pers. H5.1_madpakkehus H5.2_kajakhotel 7 / 26

8 Havtasken Stenbidderen Ålekvabben Ulken Hornfisken H1.1_9 pers. S2.1_sauna Å3.1_toilet U4.1_depot H5.1_madpakkehus H1.2_6 pers. + fuglekik S2.2_sove 6 pers. Å3.2_tørreskab U4.2_depot + omkl. H5.2_kajakhotel S2.3_kahyt + sove 3 pers. Å3.3_omkl. U4.3_sove 9 pers. S2.2b_sove 6 pers. på ponton 8 / 26

9 Havtasken Stenbidderen Ålekvabben Ulken Hornfisken H1.1_9 pers Køkken Køkken / Ophold / Ophold S2.1_sauna Å3.1_toilet U4.1_depot H5.1_madpakkehus H1.2_6 pers. + fuglekik S2.2_sove 6 pers. Å3.2_tørreskab U4.2_depot + omkl. H5.2_kajakhotel S2.3_kahyt + sove 3 pers. Å3.3_omkl. U4.3_sove 9 pers. S2.2b_sove 6 pers. på ponton 9 /

10 HAVTASKEN udkig til himmel / ovenlys øvre dæk med fuglekigplateau Havtasken er den største af familiemedlemmerne. Havtasken er indrettet til ophold og overnatning. Den indeholder således dels en spiseplads og opholdsmulighed - og dels sovepladser. oplukkelige felter / overdækning med rustfri stål gasfjedre sovepladser med hems i to plan kroge - til fæstning af oversejl, ophæng af grej, overtøj mv. udkig / ventilation med indvendig skydelåge solcellepanel til lagring af strøm oplukkelige felter / overdækning med solide gaspumper Havtasken er indrettet på en måde der giver en række forskellige indretningsmuligheder. I stueplan er der ståhøjde til opholssituationer. der er kistebænke langs facaden og et bord i midten. Bordet kan sænkes til niveau med kistebænkene, således at der etableres sovemulighed for tre voksne personer. Facadepartierne kan oplukkes og fungere som overdækning. Stueplan og 1. sal er adskilt fra hinanden således at der kan huses fx to forskellige grupper. Til 1. sal få man adgang udefra via en ribbe der er indbygget i facaden. Her findes sovepladser til tre personer der ligger ved siden af hinanden. Havtasken er desuden indrettet med et ildsted der kan opvarme huset; ildstedet kan betjenes såvel udefra som indefra. Derudover er der mulighed for at etabalere solcellepanel med batteri, som giver opladning af navigationsudstyr, smartphones mm. brændeovn spiseplads med ekstra sovepladser integreret ribbe til sovepladser kistebænke Illustration af Havtasken H1.2 som åben 10 / 26 Illustration af Havtasken H1.1_9 pers.

11 HAVTASKEN - soveplads og spiseplads rustfri stål gasfjedre ved opklappelige dørparti ventilationshuller og skyderammer med glasparti brændeovn til opvarming med kogepladefunktion bord nedfældes tilsoveplads Illustration af Havtasken - H1.2 indefra 11 / 26

12 STENBIDdEREN ovenlys kroge - til fæstning af oversejl, ophæng af grej, overtøj mv. Stenbidderen kan indrettes på flere forskellige måder afhængigt af den ønskede funktion på det pågældende sted, på land eller på flydende ponton. Stenbidderen rummer således mulighed for at supplere med ekstra sovepladser i to niveauer, seks pladser ialt. Derudover kan der i Stenbidderen indrettes en sauna med en ovn og bænke, der kan rumme godt seks personer. Slutteligt kan stenbidderen bibeholdes som en fleksibel enhed, der dels kan være opholdsrum - og dels kan anvendes til overnatning, når bordet sænkes til niveau for kistebænke og der dermed etbaleres et samlet dæk. siddeplads til 6-8 brændefyret saunaovn Illustration af Stenbidder S2.1_sauna - som åben Illustration af Stenbidderen S.2.2_sove 6 pers. Illustration af Stenbidder S2.2b_sove 6 pers. på ponton Illustration af Stenbidder S.2.3_kahyt + sove 3 pers. 12 / 26

13 STENBIDEREN - sauna ovenlys ventilationshuller / skyderammer med glasparti indvendig træbeklædning på væg og møbel brændefyret saunaovn Illustration af Stenbidder S2.1_sauna indefra 13 / 26

14 ÅLEKVABBEN Ålekvabben er er det mindste medlem af familien og kan indeholde talrige nødvendige funktioner, herunder opbevaring af grej, tørreplads, omklædningsmulighed, toilet, mm. ovenlys Ålekvabben vil derudover være en vigtig brik i samspillet mellem de forskellige shelters. i mellemrummet mellem de forskellige shelters opstår et rum, der kan overdækkes med sejl eller som på anden måde kan danne ramme om forskellige aktiviteter. kroge - til fæstning af oversejl, ophæng af grej, overtøj mv. ventilationshuller Illustration af Ålekvabben Å3.2_tørreskab ventilation komposttoilet Illustration af Ålekvabben - Å3.1_toilet - som åben Illustration af Ålekvabben Å3.3_omkl. 14 / 26

15 ULKEN Ulken indeholder et relativt stort volumen og kan derfor rumme enten mange sovepladser - eller meget grej og depot, som container. Ulken kan derudover indrettes som en kombineret model der giver fx skoleklasser mulighed for dels opbevaring af grej og dels mulighed for omklædning, mv. kroge - til fæstning af oversejl, ophæng af grej, overtøj mv. ventilationshuller / lysindtag Illustration af Ulken U4.1_depot gasfjeder Illustration af Ulken U4.3_sove 9 pers. - som åben Illustration af Ulken U4.2_depot + omkl. 15 / 26

16 HORNFISKEN ventilationshuller og skydelåge med glasparti udklappeligt arbejdsbord arbejdsbord og siddeplads med opbevaring i sæde gasfjedre ved opklappelige låge Hornfisken er udformet primært til kajakhotel idet hornfiskens langstrakte volumen er dimesioneret til netop dette. Man kan forstille sig Hornfisken opstillet i bynære områder, hvor der er mindre plads til oplag på terræn. Hornfisken kan benyttes af tursejlere, men kan også opstilles som fast facilitet for en kajakklub. Som alternativ aptering vises Hornfisken indrette som madpakkehus for familier eller mindre skoleklasser. Her kan man forestilel sig Hornfisken indrette med aflåselige kistebænke og borde, der kan varetages af diverse institutioner/skoler/ andre. hylder bag låger Illustration af Hornfisken H5.1_madpakkehus - som åben Illustration af Hornfisken H5.2_kajakhotel 16 / 26

17 placering Der tages udgangspunkt i 4 specifikke lokaliteter i det Sydfynske Øhav. På det viste luftfoto nedenfor vises placeringerne Dyreborg Millinge Drejø Tankefuld Der er efterfølgende på illustrationer vist hvordan de viste shelters kan indpasses i landskabet, på netop de fire udvalgte steder. Disse specifikke lokaliteter skal danne udgangspunkt for fastlæggelse af funktionalitetsbehov i relation til specifikke brugergrupper. Til enhver tid vil opstillingerne kunne suppleres med nye faciliteter, et nyt shelter, eller forandres og tilpasses de eventuelt nye behov og muligheder. Millinge Dyreborg Tankefuld Drejø 17 / 26

18 Placeringer DYREBORG 4 shelters placeret i skovbryn ved strand DREJØ 3 shelters placeret ved åbning i forlængelse af dige og sti MILLINGE 3 shelters placeret på mindre åbning nær strand TANKEFULD 2 shelters placeret i forbindelse med eksisterende huse og lystbådehavn 18 / 26

19 Dyreborg S2.2b_sove 6 pers. på ponton Å3.3_omkl. U4.1_depot H5.1_madpakkehus 19 / 26

20 Millinge H1.1_9 pers. U4.3_sove 9 pers. U4.3_sove 9 pers. 20 / 26

21 Drejø H1.1_9 pers. S2.1_sauna Å3.1_toilet / 26

22 Tankefuld U4.2_depot + omkl. H5.2_kajakhotel 22 / 26

23 teknisk beskrivelse De nye shelters skal være vedligeholdelsesfri og klare sig selv. Materialerne vil udsættes for hårde vejrmæssige belastninger, og skal dermed have den rette råhed og styrke. De nye shelters skal patinere og blive smukkere med tiden, samtidigt med at de kan vedligeholdes og vil opleves som velholdte enheder. De skal også være venlige og imødekommende - de kan åbnes op og opleves lyse og venlige. Dette er således en fremsynet oplæg til ny måde at bygge shelters på. konstruktionsprincip fundament materialer detaljer Shelters bygges på en let stålrammekonstuktion af RHS-profiler hvorpå en dobbelt væg med isolering monteres; facaderne består af 12mm krydsfinérplade, 37mm lægter og afsluttende 25mm vertikale træbrædder indvendigt som udvendigt. Denne konstruktionstype muliggør en økonomisk off-site produktion, hvor modulerne, efter fremstilling, transporteres til den givne lokation hvor de monteres på det forstøbte fundament. Shelters sættes på punkt-fundament i frostfridybde, som forbores på stedet og efterfølgende støbes med beton. En solid løsning specielt egnet særlige hårdføre og udsatte situationer. Ved en eventuel flytning af shelters, graves fundamentet nemt op og påfyldes med sand, og der efterlades så lille spor så muligt. Den udvendige og indvendige beklædning består af 25mm lærke- eller fyretræsbrædder med not og fer samling, der giver en jævn og glat overflade. Den udvendige facade behandles med 2 x grundingsolie + ren trætjære (sort eller andre farver). Vedligeholdelse anbefales hvert 3-5 år med en genoliering. Trætjæren genpåføres hvert 8-10 år. Indvendige overflader behandles med linolie som beskytter mod vand, snavs og udtrørring og genpåføres afhængig af brugen. Shelters opføres med med højt fokus på detaljering, da dette er med til at sikre en lang levetid og minimal vedligeholdelse for bygningerne. Ventilationshullerne bores med en mindre vinkel i profil, som sikrer at regnvand naturligt løber af og væk fra åbning. Ved de opklappelige låger monteres gasfjedrer af rustfrit stål med sikkerhedsrør, der sikrer en solid og brugervenlig åbningsmekanisme, der samtidig er stabil selv ved stærk vind og lign. stålrammekonstruktion Tilvalget af solcellepanel (200 W/Ah) lagrer strøm på mindre batteri, der giver mulighed for opladning af elektrisk udstyr som GPS, mobiltelefon mm. facadeelementer Ovn og sauna begge brændefyrede og fungerer enkelt helt uden elektricitet. punktfundament I Ålekvabben monteres et komposttoilet, eksempelvis Separett model 9000 m. fækaliesæk. Toilettet er en miljøvenlig løsning uden kloakering. konstruktionsprincip eksempel på gasfjeder ved åbning 23 / 26

24 økonomi På siden her er vist priseksempler på de nye shelters med forskellige indretninger. De viste priseksempler indeholder ikke de omkostninger der vil være forbundet med opførelsen af et Blåt Støttepunkt - fx byggesagsgebyr, rådgivning fra arkitekt og ingeniør, landinspektør, mm. Disse omkostninger knytter sig således ikke til hver enkelt shelter, men til den helhed der etableres i de enkelte tilfælde. Som overslag kan man regne med et samlet omkostningsniveau på ca 20%. Ålekvabben 3.2 Tørreskab - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndv ærkerudgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- Ålekvabben 3.3 Omklædning - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndværkeru dgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- SHELTER NATURTURISME - OVERSLAGSPRIS Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- Havtasken 1.1 Soveplads og spiseplads for 9 pers. Stenbidderen 2.2 Sovepladser Ålekvabben 3.2 Tørreskab Ulken 4.1 Depot - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- - Brændeovn inkl. skorsten kr ,- - Solcelle kr ,- - El-installation kr ,- - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion inkl. isolering kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndv ærkerudgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Ulken Terrænforberelse Depot/omklædning kr ,- Fundamenter kr ,- - Terrænforberelse kr ,- Bærende stålkonstruktion inkl. konstruktion for - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- Bærende trækonstruktion kr ,- for døre og åbninger kr ,- Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- Håndv - ærkerudgifter Træbeklædning, ekskl. indvemoms ndigt og udvendigt kr ,- kr ,- Moms Håndværkerudgifter 25 % ekskl. moms kr ,- kr ,- - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms Moms 25 % kr ,- kr ,- Håndv ærkerudgifter ekskl. moms kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- Moms Håndværkerudgifter 25 % inkl. moms kr ,- kr ,- Håndv ærkerudgifter inkl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms Havtasken 1.2 Soveplads og spiseplads for 6 pers. - Terrænforberelse kr ,- - Fund amenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- - Brændeovn inkl. skorsten kr ,- - Solcelle kr ,- - El-installation kr ,- kr ,- Stenbidderen 2.3 Kahyt - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion inkl. isolering kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- - Ovenlys kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Håndv ærkerudgifter inkl. moms kr ,- Ålekvabben 3.3 Omklædning Ulken Terrænforberelse Sovepladser kr ,- Fundamenter kr ,- - Terrænforberelse kr ,- Bærende stålkonstruktion inkl. konstruktion for - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- Bærende trækonstruktion kr ,- for døre og åbninger kr ,- Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- Håndværkeru - Træbeklædning, dgifter ekskl. indvendigt moms og udvendigt kr ,- kr ,- Moms Håndværkerudgifter 25 % ekskl. moms kr ,- kr ,- Håndværkerudgifter Moms 25 % inkl. moms kr ,- kr ,- Håndv ærkerudgifter inkl. moms kr ,- Ulken 4.2 Depot/omklædning - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms Moms 25 % kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Håndv ærkerudgifter inkl. moms kr ,- Stenbidderen 2.1 Sauna - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - - Bærende trækonstruktion inkl. isolering Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr. kr , ,- - Ovenlys kr ,- - Saunaovn kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms Moms 25 % kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- kr ,- Ålekvabben 3.1 Toilet - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt k r , - - Muldtoilet kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms Moms 25 % kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- kr ,- Ulken 4.1 Depot Hornfisken - Terrænforberelse 5.1 Madpakkehus kr ,- Fundamenter kr ,- - Terrænforberelse kr ,- Bærende stålkonstruktion inkl. konstruktion for - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- Bærende trækonstruktion kr ,- for døre og åbninger k r ,- Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- Håndværkerudgifter - Træbeklædning, ekskl. indvendigt moms og udvendigt kr ,- kr ,- HMoms åndværkerudgifter 25 % ekskl. moms kr ,- kr ,- Moms Håndv 25 ærkerudgifter % inkl. moms kr ,- kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- Hornfisken 5.2 Kajakdepot - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndværker udgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % k r ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- Ulken 4.3 Sovepladser - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Håndv ærkerudgifter inkl. moms kr ,- Hornfisken 5.1 Madpakkehus - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger k r ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- På siden her er vist priseksempler på de nye shelters med forskellige indretninger. Støtte 24 / 26 De viste priseksepler indeholder ikke de omkostninger der vil være forbundet med opførelsen af et Blåt punkt - fx byggesagsgebyr, rådgivning fra arkitekt og ingeniør, landinspektør, mm. Disse omkostninger knytter sig således ikke til hver enkelt shelter, men til den helhed der etableres i de enkelte tilfælde. Som overslag kan man regne med et samlet omkostningsniveau på ca 20%.

25 kontakt Naturturisme I/S Abildvej 5 A, 2. sal Svendborg Kontakt: Projekleder Jens Øyås Møller T Lokale- & Anlægsfonden Kanonbådsvej 12 A 1437 København K Kontakt: Projektleder Jakob Færch T Grønnegade 2, Troense 5700 Svendborg Kontakt: Arkitekt Mads Bjørn Hansen T Shelter geometrier konstruktionsdiagrammer 25 / 26

Shelters. reviderede skitser. juli 2013

Shelters. reviderede skitser. juli 2013 Shelters reviderede skitser juli 2013 REVIDEREDE SHELTERS MED PERMANENTE ÅBNINGER Shelter-familien er revideret og har fået en generelt større grad af transparens. Gennemsigtigheden understreger shelternes

Læs mere

Ansøgning om støtte til det fælleskommunale projekt Blå Støttepunkter i Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg kommuner 2016 og 2017

Ansøgning om støtte til det fælleskommunale projekt Blå Støttepunkter i Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg kommuner 2016 og 2017 Miljø- og Energiudvalget Middelfart Kommune Dato 26.5.2015 Ansøgning om støtte til det fælleskommunale projekt Blå Støttepunkter i Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg kommuner 2016 og 2017

Læs mere

Støttepunkter til aktivt udeliv

Støttepunkter til aktivt udeliv Støttepunkter til aktivt udeliv Indledning INDLEDNING En af de stærkeste tendenser i danskernes fritidsvaner er, at vi i stigende grad foretrækker at dyrke vores fritidsaktiviteter udendørs. Det er derfor

Læs mere

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL Gør-Det-Selv GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL En gæstehytte gør det nemmere og hyggeligere at have overnattende gæster, og den resterende tid kan den fungere som hjemmekontor, teenagehybel eller hyggelig lille

Læs mere

Naturrum Vang Granitbrud

Naturrum Vang Granitbrud Naturrum Vang Granitbrud Revideret skitseforslag Naturrummet består af træflader der vinkler rundt fra ramper, dæk, plateauer, trin til tag, facader, udhæng, ryglæn, rækværk og trækkes ud til bænke og

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Seniorboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træhuse. For et træhus giver

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus.

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus. HAVNEBAKKERNE Brian Vium Andersen, Arne Gundersen, Lena Dänzer-Vanotti, Mark Kelly, Johanna Eckerdal VINTERSKOLE 2012 OPGAVEN At skabe et unikt og fremtidstænkende offentligt pladsrum på Pier 2, der indskriver

Læs mere

HI280 Småvarereol. Fleksibilitet der passer til jeres behov. Bruynzeel Storage Systems A/S Københavnsvej 81 DK-4000 Roskilde

HI280 Småvarereol. Fleksibilitet der passer til jeres behov. Bruynzeel Storage Systems A/S Københavnsvej 81 DK-4000 Roskilde HI280 Småvarereol Fleksibilitet der passer til jeres behov 1 2 Altid en løsning til jeres specifikke behov Alle virksomheder har særlige behov og krav, når der skal indrettes lager til opbevaring og håndtering

Læs mere

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

SHELTERS REVIDEREDE SKITSER JULI 2013 PRAKSIS

SHELTERS REVIDEREDE SKITSER JULI 2013 PRAKSIS SHELTERS REVIDEREDE SKITSER JULI 2013 PRAKSIS REVIDEREDE SHELTERS MED PERMANENTE ÅBNINGER Shelter-familien er revideret og har fået en generelt større grad af transparens. Gennemsigtigheden understreger

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle Side 1 OKKERHYTTE Okkerhytten er en udstillingspavillon udformet som et træskrin, som hænger svævende over Vestermølles lille okkerdam. En stabil trebuktømmerkonstruktion,

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Lokalitetsbeskrivelser Blå Støttepunkter

Lokalitetsbeskrivelser Blå Støttepunkter Lokalitetsbeskrivelser Blå Støttepunkter Følgende dokument beskriver de enkelte lokaliteter, samt henviser til ortofoto. Generelt for alle lokaliteter gælder det, at Naturturisme I/S har ønsket at indgå

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

LOK FALCO FALCOLOK FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. FalcoLok er en særdeles fleksibel overdækning. fra Falco. De mange valgmuligheder inden for

LOK FALCO FALCOLOK FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. FalcoLok er en særdeles fleksibel overdækning. fra Falco. De mange valgmuligheder inden for FALCO LOK FALCOLOK FalcoLok er en særdeles fleksibel overdækning fra Falco. De mange valgmuligheder inden for materialer, design og beklædning gør det muligt at anvende overdækningerne til flere forskellige

Læs mere

lift elevatorer person elevatorer løfteplatforme trappelifte godselevatorer servicelifte pool lifte

lift elevatorer person elevatorer løfteplatforme trappelifte godselevatorer servicelifte pool lifte lift elevatorer person elevatorer løfteplatforme trappelifte godselevatorer servicelifte pool lifte 2 20 23 35 40 45 54 2 lift elevatorer Premier Liften Semi automatisk lift Leveres standard med skakt

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk OM INOVENIT Invenit er latin for han/hun har formet, arrangeret det, designet/planlagt

Læs mere

MilPlanTM VÆGBEPLANTNINGSSYSTEMER. Systemer til forbedring af byrum og landskab

MilPlanTM VÆGBEPLANTNINGSSYSTEMER. Systemer til forbedring af byrum og landskab MilPlanTM VÆGBEPLANTNINGSSYSTEMER Systemer til forbedring af byrum og landskab Wiresystemer til kontrolleret vegetation på lodrette flader 2 Tlf.: (+45) 44 97 10 99 Email: landskab@milford.dk www.milford.dk

Læs mere

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO:

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: 16.10.2016 re let a Sam m² ) 228 rutto al (b N Eksisterende bro 27 25 Eksisterende klubhus 25 31 51 700 2lg 29 eter 20 M eter 10 M ter 0 Me Beliggenhedsplan Eksisterende forhold

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN 2 Formål Alslev Sport og Kultur (ASK) har et stort ønske om, at der bygges en ny sportshal i byen. Den eksisterende hal er nedslidt, og den kan ikke efterleve

Læs mere

Arkitektfirmaet Stevns Sag nr: 24-02

Arkitektfirmaet Stevns Sag nr: 24-02 Dalby Ældercenter. Etablering af plejeboliger i eksist. center Tilmuring af dørhul kr. 5.600 Nyt dørhul kr. 8.000 Opbrydning af gulv til installationer kr. 20.000 Nye installationer inkl. kloak kr. 45.000

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

NALDTANGLEJREN. Konkurrenceforslag, juni 2014 af A78 Arkitekter for Foreningen de Danske Børneinstitutioner ARKITEKTER

NALDTANGLEJREN. Konkurrenceforslag, juni 2014 af A78 Arkitekter for Foreningen de Danske Børneinstitutioner ARKITEKTER NALDTANGLEJREN Konkurrenceforslag, juni 2014 af A78 Arkitekter for Foreningen de Danske Børneinstitutioner ARKITEKTER ARKITEKTONISKE OVERVEJELSER BAGGRUND Ønske om at udvide antallet af besøgende fra 45

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Den Blå Foreningsby på Amager Strand

Den Blå Foreningsby på Amager Strand Den Blå Foreningsby på Amager Strand Januar 2013 Den Blå Foreningsby Øresund bådebro Jollerampe Fremtidig byggemulighed Til Helgoland Øresundsstien Udarbejdet af JJW arkitekter med støtte fra Amager Øst

Læs mere

Simplehouse 57 i Fjellerup Strand arkitekttegnet nøglefærdigt hus incl. grund og byggemodningsomkostninger på stjernevej. Priser fra: 1.195.000 kr.

Simplehouse 57 i Fjellerup Strand arkitekttegnet nøglefærdigt hus incl. grund og byggemodningsomkostninger på stjernevej. Priser fra: 1.195.000 kr. Tilbydes som færdighus eller medbyg type a 57m 2 +7m 2 hems pris: 699.000 kr incl. moms type b 77m 2 +7m 2 hems pris: 819.000 kr incl. moms type b 1 1/2 plans 96 m 2 forskellige indretningsforslag Besparelser

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346 DEN GRØNNE AMBASSADE - DEN GRØNNE AMBASSADE Den grønne ambassade er en fortælling om Bispetorv i Aarhus. Selvom projektet måtte opnå stor succes og flyttes andetsteds, så vil det fortsat bære historien

Læs mere

Elektriske håndklædevarmere

Elektriske håndklædevarmere Elektriske håndklædevarmere April 2016 Scan koden eller klik ind på www.kriss.dk 1 Elektriske håndklædevarmere Fleksibilitet er den gennemgående linje i vores program i elektrisk opvarmede håndklædevarmere.

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Havcamping Lev tæt på havet Havcamping gør op med den traditionelle forståelse af campinglivet i Danmark. På Sydfyn vil vi gerne udvikle og tilbyde

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet 1 Disposition Formål Stiens forløb Analyser Stityper og valg af underlag Stiens dimensioner Faciliteter og støttepunkter

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 27 Rumnr.: 0.01 Rumtype: Natur/teknik Note: Bemærkninger: Inventar Indv.

Læs mere

CASE. Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge

CASE. Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge CASE Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge Arkitekt/ designer: Østergaard Arkitekter ApS Bygherre: Region Nordjylland Nordjyllands første sikrede institution

Læs mere

Det åbne land J.nr. NST Ref. kimar Den 17. februar 2014

Det åbne land J.nr. NST Ref. kimar Den 17. februar 2014 [Land] Naturturisme I/S Abildsvej 5A 5700 Svendborg Sendes pr. mail til: Jens.moller@svendborg.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-482-00097 Ref. kimar Den 17. februar 2014 Afslag på dispensation til genopførelse

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

OKKERHYTTE - en udstillingspavillon til Vestermølle

OKKERHYTTE - en udstillingspavillon til Vestermølle OKKERHYTTE - en udstillingspavillon til Vestermølle Side 1 O K K E R H Y T T E Okkerhytten er et træskrin, som hænger svævende over Vestermølles lille okkerdam. En stabil trebuk-tømmerkonstruktion, som

Læs mere

Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke - forslag 1F. Eksteriørperspektiv

Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke - forslag 1F. Eksteriørperspektiv Eksteriørperspektiv Mål: ikke målfast Eksteriørperspektiv Mål: Ikke målfast Eksteriørperspektiver- ankomsten - dag og aften Mål: Ikke målfast Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke NORD Denne mappe indeholder

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

VELKOMMEN TIL HI CAMPUS 2014

VELKOMMEN TIL HI CAMPUS 2014 VELKOMMEN TIL HI CAMPUS 2014 HI CAMPUS 2014 INDHOLD 1. Vejledning i gulvtyper 2. Kreativ indretning af haller hvad er muligt? 3. Hvad kan Virklund Sport bidrage med? VIRKLUND SPORT HISTORIEN OM OS - 1956

Læs mere

Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015

Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015 Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015 Sigtet og målsætning Sigtet med vores projekt er at skabe gode rammer for Gentofte Rideskoles brugere, medarbejdere og heste. Placeringen midt i et villakvarter

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Præstø Havnefront. Fremtidige forhold DIT OG MIT PROJEKT. FRITID ved VANDET. Juni 2015 PROJEKT PRÆSTØ HAVN & STRAND

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Præstø Havnefront. Fremtidige forhold DIT OG MIT PROJEKT. FRITID ved VANDET. Juni 2015 PROJEKT PRÆSTØ HAVN & STRAND DGI Faciliteter & Lokaludvikling Præstø Havnefront Fremtidige forhold Juni 2015 DIT OG MIT PROJEKT FRITID ved VANDET PROJEKT PRÆSTØ HAVN & STRAND DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter

Læs mere

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence 6 GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence Lunden Pavillonen Orangeriet Historie og nutid Plassering Miljø og atmosfære Historiens

Læs mere

BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet

BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet Omklædning til alle Hans Schourup A/S har leveret skabe til Dansk erhvervsliv siden 1981. Gennem årene har navnet Hans Schourup været synonymt med høj kvalitet

Læs mere

arkitekturkoncepter eksempler fra et afgangsprojekt INTRODUKTION - projektet - koncept - planløsning

arkitekturkoncepter eksempler fra et afgangsprojekt INTRODUKTION - projektet - koncept - planløsning INTRODUKTION - projektet - koncept - planløsning STRUKTUR [teori] - organisering - æstetik & teknik lag på lag - proces - en evaluering EKSEMPLER [praksis] - organisering & koncept - trin i processen -

Læs mere

Skolen på Strandbouldevarden Forslag og tilbud til indretning af legepladsen omkring Fritidshjemmet

Skolen på Strandbouldevarden Forslag og tilbud til indretning af legepladsen omkring Fritidshjemmet Skolen på Strandbouldevarden Forslag og tilbud til indretning af legepladsen omkring Fritidshjemmet Att. Projektleder Mai Hammer og Kaj Mortensen Dato: 2014.02.25 Rev. A Kontaktoplysninger: Elverdal A/S

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

www.lokkenhuse.dk gode finesser er der også tænkt på at holde byggeriet til en konkurrencedygtig pris.

www.lokkenhuse.dk gode finesser er der også tænkt på at holde byggeriet til en konkurrencedygtig pris. Luksus hus i Kjul vi skaber din boligdrøm Drømmer du om: at få en skøn, velfungerende bolig i gode materialer med fine detaljer? at få en grundig rådgivning om muligheder og byggeforløb fra start til slut?

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

PJ Production Produktprogram 2010

PJ Production Produktprogram 2010 PJ Production Produktprogram 2010 Indhold: CPU-holder Tilbehør til CPU-holder Kabelbakke Rekvisitskuffe Opbevaring og udtræk til laptop Fladskærmsbeslag Projektorophæng Kabelgennemføring og div. Svingarm

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER FIOLSTRÆDE 44, 2. TH., 1171 KØBENHAVN K FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER 454 højloftede kvadratmeter i et af Indre Bys mest stemningsfulde stræder Er du på jagt efter det helt rigtige sted i

Læs mere

svendborg kommune og naturstyrelsen

svendborg kommune og naturstyrelsen SPEJDERHYTTE fdf tåsinges kredshus på vindebyøre ansøgning til: svendborg kommune og naturstyrelsen skitseforslag 01.07.2014 Spejderhytte ved Sundet Skurvognen tilhørende FDF Tåsinge og skurvognen tilhørende

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed...

GrønBo...huse med personlighed... GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Du/I sidder sikkert lige nu og drømmer om et helårs hus til familien, eller et sommerhus, der kan rumme alle Jeres

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Det moderne design er inspireret af sejl. der klæder de fleste af byens rum.

Det moderne design er inspireret af sejl. der klæder de fleste af byens rum. FalcoSail FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM FALCOSAIL Den vellykkede FalcoSail er et transperant dække med multi-funktionelle kvaliteter. FalcoSail kan anvendes som en cykeloverdækning, rygerområde eller

Læs mere

HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043

HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043 NOTAT 1515.02 GHE 2010-10-21 HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043 Rådgivergruppen er efter indhentning af anbud blevet bedt om at udarbejde et sparekatalog for mulige besparelser for at nedbringe

Læs mere

Garderobe og opbevaring

Garderobe og opbevaring Garderobe og opbevaring Intelligent opbevaring Blika er blandt Europas førende producenter af intelligente opbevaringssystemer. Siden virksomhedens start i 1947 har vi fokuseret på at udvikle, producere

Læs mere

Forskertorvet: Belægningen foran bygning føres videre ind i bygningens gulv og er som et bånd af rektangulære fliser, der kører udefra og videre ind i huset og ud igen, som en ide om en strøm gennem forskertorvet.

Læs mere

idé Murermestervilla 157 + 96

idé Murermestervilla 157 + 96 Murermestervilla 157 + 96 Fuldmuret murermestervilla i høj kvalitet udført i vedligeholdelsesfrie kvalitetsmaterialer. Villaen har en klassisk dansk arkitektur, samt en optimal og moderne indretning. Desuden

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 2. møde 12. marts 2014

Temagruppe om badeværelserne - 2. møde 12. marts 2014 Temagruppe om badeværelserne - 2. møde 12. marts 2014 Temagruppe om badeværelserne - 2. møde 12. marts 2014 Dagsorden 12. marts 2014 Kl. 19.30 Velkommen og formål med mødet Kl. 19.35 Opsamling på sidste

Læs mere

BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER

BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER KØBENHAVNS KOMMUNE IDÉKATALOG TIL MERE BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER s1-brugervenlige AFFALDSORDNINGER Idékataloget er udviklet i samarbejde mellem Københavns Kommune (TMF) og Platant. Kataloget er udarbejdet

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

NoteCart Tablet TABLET

NoteCart Tablet TABLET NoteCart Tablet TABLET TABLET NoteCart Supreme Tablet 16 NoteCart med plads til 16 Tablets Bemærk Maks str. på tablet 18,5 cm x 35 cm inkl. strømudtag Dansk designet mobilt kabinet til opbevaring af tablets

Læs mere

Lade ved Sostrup Slot

Lade ved Sostrup Slot Arkitekttegnestue KalmarKastanje Sostrup Slot ligger i Gjerrild Sogn i Norddjurs Kommune. Hovedbygningen er opført i 1599-1606. Pejlemærker for brugerforeninger til Sostrupladen kunne være: Borgerforening

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Flydebro, sti og øer. Stabile og vedligeholdelsesfrie flydebroer beklædt med 100 % ren recyclingplast

Flydebro, sti og øer. Stabile og vedligeholdelsesfrie flydebroer beklædt med 100 % ren recyclingplast Flydebro, sti og øer Stabile og vedligeholdelsesfrie flydebroer beklædt med 100 % ren recyclingplast Pæleormsresistent Vedligeholdelsesfri Kvalitet og sikkerhed BY BAN Flydebro, sti og øer skaber liv -

Læs mere

Modulrum til køl og frys Celltherm

Modulrum til køl og frys Celltherm Modulrum til køl og frys modulrum til køl og frys er et tysk kvalitetsprodukt. Rummene opbygges af sandwich paneler, der er isoleret med CFC- og HFC-frit PUR-skum, der garanterer lave driftsomkostninger.

Læs mere