Shelters. Blå støttepunkter til det Sydfynske Øhav. september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Shelters. Blå støttepunkter til det Sydfynske Øhav. september 2012"

Transkript

1 Shelters Blå støttepunkter til det Sydfynske Øhav Udarbejdet for Naturturisme I/S og Lokale & Anlægsfonden september 2012

2 indhold introduktion baggrund Proces idé familien placering materialer teknisk beskrivelse økonomi kontakt skitse af Havtasken, shelter 2 / 26

3 introduktion Denne mappe om nye Shelters / Blå støttepunkter til det Sydfynske Øhav, er udviklet i et samarbejde mellem en række parter: repræsentanter for de fremtidige brugere af støttepunkterne, Naturturisme I/S, Lokale- og Anlægsfonden samt tegnestuen. Udviklingen af skitseforslaget er foregået i foråret Forud for dette arbejde er projektet udviklet af Naturturisme I/S og Lokale og Anlægsfonden. Der er her tilvejebragt et grundlag for udvalg af lokationer, indgået aftaler med lodsejere, mm. Efter godkendelse af projektet som det er vist i denne mappe, forestår at rejse den samlede finansiering, en detailoprojektering af hvert af bygningerne, endelig myndighedgodkendelse af stationerne hver i sær, samt opførelsen af de nye shelters. 3 / 26

4 baggrund Det Sydfynske Øhav har et særligt natur- kulturgivent potentiale for et attraktivt friluftsliv på vandet og ved kysten. Derfor har Naturturisme I/S i samarbejde med Svendborg, Ærø, Langeland og Faaborg-Midtfyn kommuner udarbejdet en friluftsstrategi, der skal gøre Det Sydfynske Øhavsområde til Danmarks mest attraktive område for friluftsliv på vandet og ved kysten. Friluftslivet i Det Sydfynske Øhav skal udvikles og styrkes ved blandt andet at tilbyde multifunktionelle støttefaciliteter for friluftslivet. Faciliteter der kan understøtte friluftsaktiviteter indenfor indsatsområderne, havkajak, lystfiskeri, lystsejlads, surfing, undervandsaktiviteter og det enkle friluftsliv. Derfor skal der i de kommende år udvikles en række af forskellige blå støttepunkter, der ligger som perler på en snor langs kysterne i Det Sydfynske Øhav. Dyreborg 4 / 26

5 proces Projektet er realiseret gennem 3 workshops med deltagelse af projektgruppen. Disse workshops har fungeret som et kreativt udviklingsrum, hvor der på baggrund af oplæg fra arkitekterne er afprøvet ideer og muligheder i forhold til støttepunkternes funktionalitet og design. Efter hver workshop har arkitekterne fået lektier for og har forberedt oplæg til den efterfølgende workshop. Således er der løbende udviklet en fælles referenceramme for de nye shelters, ligesom flere foreskellige designmuligheder er blevet afprøvet gennem forløbet. Forud for de tre workshops, der der gennemført en fælles udflugt til de udvalgte lokationer. Skitser af principper for indretning af shelters funktioner Workshop 1, indputs fra projektgruppen og efterfølgenden skitsering 5 / 26

6 idé Ideen bag udformningen eaf de nye shelters er, at tage udgangspunkt i strukturer og materialer, der allerede er kendt i kystnære miljøer. Projektet har fundet stor stor inspiration i hyttefade, der findes i talrige udformninger og størrelser, men som har en stærk fællesnævner i deres funktionelle udtryk. Hyttefadene udstråler som udgangspunkt en råhed og enkelhed - de er simpelt forarbejdet til deres formål - at ligge i havet, med levende fisk i bugen. Dog er der en detaljering med perforeringer for vandgennemstrømning, der bliver til et fint ornament på fadene. Dermed opstår en interssant balance mellem det grove og det fine. Den kontrast ønskes vidreført i shelters. I det følgende er belyst, hvordan shelters er udviklet som en lille familie med fem medlemmer. En aptering og indretning der kan varieres i det uendelige - og dermed skræddersys til de enkelte lokationer. Hyttefade 6 / 26

7 familien Hovedidéen er at fordele de nødvendige funktioner på et større antal mindre bygninger, der kan supplere hinanden på forskellig måde. Dette giver en stor fleksibilitet i indretningen af de forskellige shelterpladser ved kysterne. De fem bygningstyper har hver deres udtryk men har klare familiære træk og vil derfor samstillede fremstå som en genkendelig helhed, en familie med søskende, fætre, kusiner.. De fem bygninger har som udgangspunkt funktioner som komplementerer hinanden. Men herefter kan apteringen i varieres. På de næste sider vises forskellige indretningsmuligheder, disse kan i princippet justeres til de enkelte lokationer. Havtasken Stenbidderen Ålekvabben Ulken Hornfisken H1.1_9 pers. H1.2_6 pers. + fuglekig S2.1_sauna S2.2_sove 6 pers. S2.3_kahyt + sove 3 pers. S2.2b_sove 6 pers. på ponton Å3.1_toilet Å3.2_tørreskab Å3.3_omkl. U4.1_depot U4.2_depot + omkl. U4.3_sove 9 pers. H5.1_madpakkehus H5.2_kajakhotel 7 / 26

8 Havtasken Stenbidderen Ålekvabben Ulken Hornfisken H1.1_9 pers. S2.1_sauna Å3.1_toilet U4.1_depot H5.1_madpakkehus H1.2_6 pers. + fuglekik S2.2_sove 6 pers. Å3.2_tørreskab U4.2_depot + omkl. H5.2_kajakhotel S2.3_kahyt + sove 3 pers. Å3.3_omkl. U4.3_sove 9 pers. S2.2b_sove 6 pers. på ponton 8 / 26

9 Havtasken Stenbidderen Ålekvabben Ulken Hornfisken H1.1_9 pers Køkken Køkken / Ophold / Ophold S2.1_sauna Å3.1_toilet U4.1_depot H5.1_madpakkehus H1.2_6 pers. + fuglekik S2.2_sove 6 pers. Å3.2_tørreskab U4.2_depot + omkl. H5.2_kajakhotel S2.3_kahyt + sove 3 pers. Å3.3_omkl. U4.3_sove 9 pers. S2.2b_sove 6 pers. på ponton 9 /

10 HAVTASKEN udkig til himmel / ovenlys øvre dæk med fuglekigplateau Havtasken er den største af familiemedlemmerne. Havtasken er indrettet til ophold og overnatning. Den indeholder således dels en spiseplads og opholdsmulighed - og dels sovepladser. oplukkelige felter / overdækning med rustfri stål gasfjedre sovepladser med hems i to plan kroge - til fæstning af oversejl, ophæng af grej, overtøj mv. udkig / ventilation med indvendig skydelåge solcellepanel til lagring af strøm oplukkelige felter / overdækning med solide gaspumper Havtasken er indrettet på en måde der giver en række forskellige indretningsmuligheder. I stueplan er der ståhøjde til opholssituationer. der er kistebænke langs facaden og et bord i midten. Bordet kan sænkes til niveau med kistebænkene, således at der etableres sovemulighed for tre voksne personer. Facadepartierne kan oplukkes og fungere som overdækning. Stueplan og 1. sal er adskilt fra hinanden således at der kan huses fx to forskellige grupper. Til 1. sal få man adgang udefra via en ribbe der er indbygget i facaden. Her findes sovepladser til tre personer der ligger ved siden af hinanden. Havtasken er desuden indrettet med et ildsted der kan opvarme huset; ildstedet kan betjenes såvel udefra som indefra. Derudover er der mulighed for at etabalere solcellepanel med batteri, som giver opladning af navigationsudstyr, smartphones mm. brændeovn spiseplads med ekstra sovepladser integreret ribbe til sovepladser kistebænke Illustration af Havtasken H1.2 som åben 10 / 26 Illustration af Havtasken H1.1_9 pers.

11 HAVTASKEN - soveplads og spiseplads rustfri stål gasfjedre ved opklappelige dørparti ventilationshuller og skyderammer med glasparti brændeovn til opvarming med kogepladefunktion bord nedfældes tilsoveplads Illustration af Havtasken - H1.2 indefra 11 / 26

12 STENBIDdEREN ovenlys kroge - til fæstning af oversejl, ophæng af grej, overtøj mv. Stenbidderen kan indrettes på flere forskellige måder afhængigt af den ønskede funktion på det pågældende sted, på land eller på flydende ponton. Stenbidderen rummer således mulighed for at supplere med ekstra sovepladser i to niveauer, seks pladser ialt. Derudover kan der i Stenbidderen indrettes en sauna med en ovn og bænke, der kan rumme godt seks personer. Slutteligt kan stenbidderen bibeholdes som en fleksibel enhed, der dels kan være opholdsrum - og dels kan anvendes til overnatning, når bordet sænkes til niveau for kistebænke og der dermed etbaleres et samlet dæk. siddeplads til 6-8 brændefyret saunaovn Illustration af Stenbidder S2.1_sauna - som åben Illustration af Stenbidderen S.2.2_sove 6 pers. Illustration af Stenbidder S2.2b_sove 6 pers. på ponton Illustration af Stenbidder S.2.3_kahyt + sove 3 pers. 12 / 26

13 STENBIDEREN - sauna ovenlys ventilationshuller / skyderammer med glasparti indvendig træbeklædning på væg og møbel brændefyret saunaovn Illustration af Stenbidder S2.1_sauna indefra 13 / 26

14 ÅLEKVABBEN Ålekvabben er er det mindste medlem af familien og kan indeholde talrige nødvendige funktioner, herunder opbevaring af grej, tørreplads, omklædningsmulighed, toilet, mm. ovenlys Ålekvabben vil derudover være en vigtig brik i samspillet mellem de forskellige shelters. i mellemrummet mellem de forskellige shelters opstår et rum, der kan overdækkes med sejl eller som på anden måde kan danne ramme om forskellige aktiviteter. kroge - til fæstning af oversejl, ophæng af grej, overtøj mv. ventilationshuller Illustration af Ålekvabben Å3.2_tørreskab ventilation komposttoilet Illustration af Ålekvabben - Å3.1_toilet - som åben Illustration af Ålekvabben Å3.3_omkl. 14 / 26

15 ULKEN Ulken indeholder et relativt stort volumen og kan derfor rumme enten mange sovepladser - eller meget grej og depot, som container. Ulken kan derudover indrettes som en kombineret model der giver fx skoleklasser mulighed for dels opbevaring af grej og dels mulighed for omklædning, mv. kroge - til fæstning af oversejl, ophæng af grej, overtøj mv. ventilationshuller / lysindtag Illustration af Ulken U4.1_depot gasfjeder Illustration af Ulken U4.3_sove 9 pers. - som åben Illustration af Ulken U4.2_depot + omkl. 15 / 26

16 HORNFISKEN ventilationshuller og skydelåge med glasparti udklappeligt arbejdsbord arbejdsbord og siddeplads med opbevaring i sæde gasfjedre ved opklappelige låge Hornfisken er udformet primært til kajakhotel idet hornfiskens langstrakte volumen er dimesioneret til netop dette. Man kan forstille sig Hornfisken opstillet i bynære områder, hvor der er mindre plads til oplag på terræn. Hornfisken kan benyttes af tursejlere, men kan også opstilles som fast facilitet for en kajakklub. Som alternativ aptering vises Hornfisken indrette som madpakkehus for familier eller mindre skoleklasser. Her kan man forestilel sig Hornfisken indrette med aflåselige kistebænke og borde, der kan varetages af diverse institutioner/skoler/ andre. hylder bag låger Illustration af Hornfisken H5.1_madpakkehus - som åben Illustration af Hornfisken H5.2_kajakhotel 16 / 26

17 placering Der tages udgangspunkt i 4 specifikke lokaliteter i det Sydfynske Øhav. På det viste luftfoto nedenfor vises placeringerne Dyreborg Millinge Drejø Tankefuld Der er efterfølgende på illustrationer vist hvordan de viste shelters kan indpasses i landskabet, på netop de fire udvalgte steder. Disse specifikke lokaliteter skal danne udgangspunkt for fastlæggelse af funktionalitetsbehov i relation til specifikke brugergrupper. Til enhver tid vil opstillingerne kunne suppleres med nye faciliteter, et nyt shelter, eller forandres og tilpasses de eventuelt nye behov og muligheder. Millinge Dyreborg Tankefuld Drejø 17 / 26

18 Placeringer DYREBORG 4 shelters placeret i skovbryn ved strand DREJØ 3 shelters placeret ved åbning i forlængelse af dige og sti MILLINGE 3 shelters placeret på mindre åbning nær strand TANKEFULD 2 shelters placeret i forbindelse med eksisterende huse og lystbådehavn 18 / 26

19 Dyreborg S2.2b_sove 6 pers. på ponton Å3.3_omkl. U4.1_depot H5.1_madpakkehus 19 / 26

20 Millinge H1.1_9 pers. U4.3_sove 9 pers. U4.3_sove 9 pers. 20 / 26

21 Drejø H1.1_9 pers. S2.1_sauna Å3.1_toilet / 26

22 Tankefuld U4.2_depot + omkl. H5.2_kajakhotel 22 / 26

23 teknisk beskrivelse De nye shelters skal være vedligeholdelsesfri og klare sig selv. Materialerne vil udsættes for hårde vejrmæssige belastninger, og skal dermed have den rette råhed og styrke. De nye shelters skal patinere og blive smukkere med tiden, samtidigt med at de kan vedligeholdes og vil opleves som velholdte enheder. De skal også være venlige og imødekommende - de kan åbnes op og opleves lyse og venlige. Dette er således en fremsynet oplæg til ny måde at bygge shelters på. konstruktionsprincip fundament materialer detaljer Shelters bygges på en let stålrammekonstuktion af RHS-profiler hvorpå en dobbelt væg med isolering monteres; facaderne består af 12mm krydsfinérplade, 37mm lægter og afsluttende 25mm vertikale træbrædder indvendigt som udvendigt. Denne konstruktionstype muliggør en økonomisk off-site produktion, hvor modulerne, efter fremstilling, transporteres til den givne lokation hvor de monteres på det forstøbte fundament. Shelters sættes på punkt-fundament i frostfridybde, som forbores på stedet og efterfølgende støbes med beton. En solid løsning specielt egnet særlige hårdføre og udsatte situationer. Ved en eventuel flytning af shelters, graves fundamentet nemt op og påfyldes med sand, og der efterlades så lille spor så muligt. Den udvendige og indvendige beklædning består af 25mm lærke- eller fyretræsbrædder med not og fer samling, der giver en jævn og glat overflade. Den udvendige facade behandles med 2 x grundingsolie + ren trætjære (sort eller andre farver). Vedligeholdelse anbefales hvert 3-5 år med en genoliering. Trætjæren genpåføres hvert 8-10 år. Indvendige overflader behandles med linolie som beskytter mod vand, snavs og udtrørring og genpåføres afhængig af brugen. Shelters opføres med med højt fokus på detaljering, da dette er med til at sikre en lang levetid og minimal vedligeholdelse for bygningerne. Ventilationshullerne bores med en mindre vinkel i profil, som sikrer at regnvand naturligt løber af og væk fra åbning. Ved de opklappelige låger monteres gasfjedrer af rustfrit stål med sikkerhedsrør, der sikrer en solid og brugervenlig åbningsmekanisme, der samtidig er stabil selv ved stærk vind og lign. stålrammekonstruktion Tilvalget af solcellepanel (200 W/Ah) lagrer strøm på mindre batteri, der giver mulighed for opladning af elektrisk udstyr som GPS, mobiltelefon mm. facadeelementer Ovn og sauna begge brændefyrede og fungerer enkelt helt uden elektricitet. punktfundament I Ålekvabben monteres et komposttoilet, eksempelvis Separett model 9000 m. fækaliesæk. Toilettet er en miljøvenlig løsning uden kloakering. konstruktionsprincip eksempel på gasfjeder ved åbning 23 / 26

24 økonomi På siden her er vist priseksempler på de nye shelters med forskellige indretninger. De viste priseksempler indeholder ikke de omkostninger der vil være forbundet med opførelsen af et Blåt Støttepunkt - fx byggesagsgebyr, rådgivning fra arkitekt og ingeniør, landinspektør, mm. Disse omkostninger knytter sig således ikke til hver enkelt shelter, men til den helhed der etableres i de enkelte tilfælde. Som overslag kan man regne med et samlet omkostningsniveau på ca 20%. Ålekvabben 3.2 Tørreskab - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndv ærkerudgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- Ålekvabben 3.3 Omklædning - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndværkeru dgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- SHELTER NATURTURISME - OVERSLAGSPRIS Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- Havtasken 1.1 Soveplads og spiseplads for 9 pers. Stenbidderen 2.2 Sovepladser Ålekvabben 3.2 Tørreskab Ulken 4.1 Depot - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- - Brændeovn inkl. skorsten kr ,- - Solcelle kr ,- - El-installation kr ,- - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion inkl. isolering kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndv ærkerudgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Ulken Terrænforberelse Depot/omklædning kr ,- Fundamenter kr ,- - Terrænforberelse kr ,- Bærende stålkonstruktion inkl. konstruktion for - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- Bærende trækonstruktion kr ,- for døre og åbninger kr ,- Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- Håndv - ærkerudgifter Træbeklædning, ekskl. indvemoms ndigt og udvendigt kr ,- kr ,- Moms Håndværkerudgifter 25 % ekskl. moms kr ,- kr ,- - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms Moms 25 % kr ,- kr ,- Håndv ærkerudgifter ekskl. moms kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- Moms Håndværkerudgifter 25 % inkl. moms kr ,- kr ,- Håndv ærkerudgifter inkl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms Havtasken 1.2 Soveplads og spiseplads for 6 pers. - Terrænforberelse kr ,- - Fund amenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- - Brændeovn inkl. skorsten kr ,- - Solcelle kr ,- - El-installation kr ,- kr ,- Stenbidderen 2.3 Kahyt - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion inkl. isolering kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- - Ovenlys kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Håndv ærkerudgifter inkl. moms kr ,- Ålekvabben 3.3 Omklædning Ulken Terrænforberelse Sovepladser kr ,- Fundamenter kr ,- - Terrænforberelse kr ,- Bærende stålkonstruktion inkl. konstruktion for - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- Bærende trækonstruktion kr ,- for døre og åbninger kr ,- Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- Håndværkeru - Træbeklædning, dgifter ekskl. indvendigt moms og udvendigt kr ,- kr ,- Moms Håndværkerudgifter 25 % ekskl. moms kr ,- kr ,- Håndværkerudgifter Moms 25 % inkl. moms kr ,- kr ,- Håndv ærkerudgifter inkl. moms kr ,- Ulken 4.2 Depot/omklædning - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms Moms 25 % kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Håndv ærkerudgifter inkl. moms kr ,- Stenbidderen 2.1 Sauna - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - - Bærende trækonstruktion inkl. isolering Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr. kr , ,- - Ovenlys kr ,- - Saunaovn kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms Moms 25 % kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- kr ,- Ålekvabben 3.1 Toilet - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt k r , - - Muldtoilet kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms Moms 25 % kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- kr ,- Ulken 4.1 Depot Hornfisken - Terrænforberelse 5.1 Madpakkehus kr ,- Fundamenter kr ,- - Terrænforberelse kr ,- Bærende stålkonstruktion inkl. konstruktion for - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- Bærende trækonstruktion kr ,- for døre og åbninger k r ,- Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- Håndværkerudgifter - Træbeklædning, ekskl. indvendigt moms og udvendigt kr ,- kr ,- HMoms åndværkerudgifter 25 % ekskl. moms kr ,- kr ,- Moms Håndv 25 ærkerudgifter % inkl. moms kr ,- kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- Hornfisken 5.2 Kajakdepot - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndværker udgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % k r ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- Ulken 4.3 Sovepladser - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Håndv ærkerudgifter inkl. moms kr ,- Hornfisken 5.1 Madpakkehus - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger k r ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- På siden her er vist priseksempler på de nye shelters med forskellige indretninger. Støtte 24 / 26 De viste priseksepler indeholder ikke de omkostninger der vil være forbundet med opførelsen af et Blåt punkt - fx byggesagsgebyr, rådgivning fra arkitekt og ingeniør, landinspektør, mm. Disse omkostninger knytter sig således ikke til hver enkelt shelter, men til den helhed der etableres i de enkelte tilfælde. Som overslag kan man regne med et samlet omkostningsniveau på ca 20%.

25 kontakt Naturturisme I/S Abildvej 5 A, 2. sal Svendborg Kontakt: Projekleder Jens Øyås Møller T Lokale- & Anlægsfonden Kanonbådsvej 12 A 1437 København K Kontakt: Projektleder Jakob Færch T Grønnegade 2, Troense 5700 Svendborg Kontakt: Arkitekt Mads Bjørn Hansen T Shelter geometrier konstruktionsdiagrammer 25 / 26

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016 Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune riluftsstrat or det ydfynske Indhold egi Et særligt potentiale 5 En strategi

Læs mere

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Ansøgning om forsøgsordning for kyst- og naturturisme Havcamping Lev tæt på havet Havcamping gør op med den traditionelle forståelse af campinglivet i Danmark. På Sydfyn vil vi gerne udvikle og tilbyde

Læs mere

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE 20130425 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1 INDHOLD INDLEDNING... 03 LANDSKAB...05 URBANT GARDIN... 13 MATERIALE KONCEPT... 29 FACADE... 33

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse

Uddybende projektbeskrivelse Uddybende projektbeskrivelse Højfyns Friluftscenter den centrale base Visionen Vi ønsker at etablere Højfyns Friluftscenter, der kan give spejdere, lokale borgere, skoleelever og børnehavebørn nye muligheder

Læs mere

Vill. Boligdrømm start her

Vill. Boligdrømm start her a Vill r Boligdrømm e? start her Tak fordi du tager dig tid til, at kigge i vores katalog Jeg håber, at du vil tage dig rigtig god tid. For det er en både vigtig og spændende rejse som du skal ud på, når

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

Porten til Naturpark Randers Fjord

Porten til Naturpark Randers Fjord Porten til Naturpark Randers Fjord Ansøger Norddjurs Kommune og Randers Kommune arbejder sammen om etablering af Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune står som den officielle ansøger på dette projekt,

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Lokale og Anlægsfonden

Lokale og Anlægsfonden Lokale og Anlægsfonden 1 Naturrum i nedlagt granitbrud i Vang Pris 1,8 mio. kr. Fondens støtte 600.000 kr. Areal 45 m² Arkitekt ATSITE og GWITT Bygherre Bornholms Regionskommune 2 3 10 Engagerede fællesskaber

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257

Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257 Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 Forord Odense Kommunes Byplan- og Miljøafdeling

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde Seniorhuse i Danmark til fællesskab og glæde Indhold Hovedpunkter 1 Vision og sammenfatning 1 Hvad gør et Seniorhus anderledes? 5 Forbilleder 7 Organisation 10 Boliger og tilbud 11 Arkitektur, byggeri

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

træ træ JUNI 2014 1 0 /14 Udgiver: Træs ek tion

træ træ JUNI 2014 1 0 /14 Udgiver: Træs ek tion JUNI 2014 Træets verden Gulve i kilometervis Trægulve var et af de store produkter på messen der var et meget stort og bredt udbud på de mange stande, der viste flotte gulve i alle tænkelige træsorter.

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere