Shelters. Blå støttepunkter til det Sydfynske Øhav. september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Shelters. Blå støttepunkter til det Sydfynske Øhav. september 2012"

Transkript

1 Shelters Blå støttepunkter til det Sydfynske Øhav Udarbejdet for Naturturisme I/S og Lokale & Anlægsfonden september 2012

2 indhold introduktion baggrund Proces idé familien placering materialer teknisk beskrivelse økonomi kontakt skitse af Havtasken, shelter 2 / 26

3 introduktion Denne mappe om nye Shelters / Blå støttepunkter til det Sydfynske Øhav, er udviklet i et samarbejde mellem en række parter: repræsentanter for de fremtidige brugere af støttepunkterne, Naturturisme I/S, Lokale- og Anlægsfonden samt tegnestuen. Udviklingen af skitseforslaget er foregået i foråret Forud for dette arbejde er projektet udviklet af Naturturisme I/S og Lokale og Anlægsfonden. Der er her tilvejebragt et grundlag for udvalg af lokationer, indgået aftaler med lodsejere, mm. Efter godkendelse af projektet som det er vist i denne mappe, forestår at rejse den samlede finansiering, en detailoprojektering af hvert af bygningerne, endelig myndighedgodkendelse af stationerne hver i sær, samt opførelsen af de nye shelters. 3 / 26

4 baggrund Det Sydfynske Øhav har et særligt natur- kulturgivent potentiale for et attraktivt friluftsliv på vandet og ved kysten. Derfor har Naturturisme I/S i samarbejde med Svendborg, Ærø, Langeland og Faaborg-Midtfyn kommuner udarbejdet en friluftsstrategi, der skal gøre Det Sydfynske Øhavsområde til Danmarks mest attraktive område for friluftsliv på vandet og ved kysten. Friluftslivet i Det Sydfynske Øhav skal udvikles og styrkes ved blandt andet at tilbyde multifunktionelle støttefaciliteter for friluftslivet. Faciliteter der kan understøtte friluftsaktiviteter indenfor indsatsområderne, havkajak, lystfiskeri, lystsejlads, surfing, undervandsaktiviteter og det enkle friluftsliv. Derfor skal der i de kommende år udvikles en række af forskellige blå støttepunkter, der ligger som perler på en snor langs kysterne i Det Sydfynske Øhav. Dyreborg 4 / 26

5 proces Projektet er realiseret gennem 3 workshops med deltagelse af projektgruppen. Disse workshops har fungeret som et kreativt udviklingsrum, hvor der på baggrund af oplæg fra arkitekterne er afprøvet ideer og muligheder i forhold til støttepunkternes funktionalitet og design. Efter hver workshop har arkitekterne fået lektier for og har forberedt oplæg til den efterfølgende workshop. Således er der løbende udviklet en fælles referenceramme for de nye shelters, ligesom flere foreskellige designmuligheder er blevet afprøvet gennem forløbet. Forud for de tre workshops, der der gennemført en fælles udflugt til de udvalgte lokationer. Skitser af principper for indretning af shelters funktioner Workshop 1, indputs fra projektgruppen og efterfølgenden skitsering 5 / 26

6 idé Ideen bag udformningen eaf de nye shelters er, at tage udgangspunkt i strukturer og materialer, der allerede er kendt i kystnære miljøer. Projektet har fundet stor stor inspiration i hyttefade, der findes i talrige udformninger og størrelser, men som har en stærk fællesnævner i deres funktionelle udtryk. Hyttefadene udstråler som udgangspunkt en råhed og enkelhed - de er simpelt forarbejdet til deres formål - at ligge i havet, med levende fisk i bugen. Dog er der en detaljering med perforeringer for vandgennemstrømning, der bliver til et fint ornament på fadene. Dermed opstår en interssant balance mellem det grove og det fine. Den kontrast ønskes vidreført i shelters. I det følgende er belyst, hvordan shelters er udviklet som en lille familie med fem medlemmer. En aptering og indretning der kan varieres i det uendelige - og dermed skræddersys til de enkelte lokationer. Hyttefade 6 / 26

7 familien Hovedidéen er at fordele de nødvendige funktioner på et større antal mindre bygninger, der kan supplere hinanden på forskellig måde. Dette giver en stor fleksibilitet i indretningen af de forskellige shelterpladser ved kysterne. De fem bygningstyper har hver deres udtryk men har klare familiære træk og vil derfor samstillede fremstå som en genkendelig helhed, en familie med søskende, fætre, kusiner.. De fem bygninger har som udgangspunkt funktioner som komplementerer hinanden. Men herefter kan apteringen i varieres. På de næste sider vises forskellige indretningsmuligheder, disse kan i princippet justeres til de enkelte lokationer. Havtasken Stenbidderen Ålekvabben Ulken Hornfisken H1.1_9 pers. H1.2_6 pers. + fuglekig S2.1_sauna S2.2_sove 6 pers. S2.3_kahyt + sove 3 pers. S2.2b_sove 6 pers. på ponton Å3.1_toilet Å3.2_tørreskab Å3.3_omkl. U4.1_depot U4.2_depot + omkl. U4.3_sove 9 pers. H5.1_madpakkehus H5.2_kajakhotel 7 / 26

8 Havtasken Stenbidderen Ålekvabben Ulken Hornfisken H1.1_9 pers. S2.1_sauna Å3.1_toilet U4.1_depot H5.1_madpakkehus H1.2_6 pers. + fuglekik S2.2_sove 6 pers. Å3.2_tørreskab U4.2_depot + omkl. H5.2_kajakhotel S2.3_kahyt + sove 3 pers. Å3.3_omkl. U4.3_sove 9 pers. S2.2b_sove 6 pers. på ponton 8 / 26

9 Havtasken Stenbidderen Ålekvabben Ulken Hornfisken H1.1_9 pers Køkken Køkken / Ophold / Ophold S2.1_sauna Å3.1_toilet U4.1_depot H5.1_madpakkehus H1.2_6 pers. + fuglekik S2.2_sove 6 pers. Å3.2_tørreskab U4.2_depot + omkl. H5.2_kajakhotel S2.3_kahyt + sove 3 pers. Å3.3_omkl. U4.3_sove 9 pers. S2.2b_sove 6 pers. på ponton 9 /

10 HAVTASKEN udkig til himmel / ovenlys øvre dæk med fuglekigplateau Havtasken er den største af familiemedlemmerne. Havtasken er indrettet til ophold og overnatning. Den indeholder således dels en spiseplads og opholdsmulighed - og dels sovepladser. oplukkelige felter / overdækning med rustfri stål gasfjedre sovepladser med hems i to plan kroge - til fæstning af oversejl, ophæng af grej, overtøj mv. udkig / ventilation med indvendig skydelåge solcellepanel til lagring af strøm oplukkelige felter / overdækning med solide gaspumper Havtasken er indrettet på en måde der giver en række forskellige indretningsmuligheder. I stueplan er der ståhøjde til opholssituationer. der er kistebænke langs facaden og et bord i midten. Bordet kan sænkes til niveau med kistebænkene, således at der etableres sovemulighed for tre voksne personer. Facadepartierne kan oplukkes og fungere som overdækning. Stueplan og 1. sal er adskilt fra hinanden således at der kan huses fx to forskellige grupper. Til 1. sal få man adgang udefra via en ribbe der er indbygget i facaden. Her findes sovepladser til tre personer der ligger ved siden af hinanden. Havtasken er desuden indrettet med et ildsted der kan opvarme huset; ildstedet kan betjenes såvel udefra som indefra. Derudover er der mulighed for at etabalere solcellepanel med batteri, som giver opladning af navigationsudstyr, smartphones mm. brændeovn spiseplads med ekstra sovepladser integreret ribbe til sovepladser kistebænke Illustration af Havtasken H1.2 som åben 10 / 26 Illustration af Havtasken H1.1_9 pers.

11 HAVTASKEN - soveplads og spiseplads rustfri stål gasfjedre ved opklappelige dørparti ventilationshuller og skyderammer med glasparti brændeovn til opvarming med kogepladefunktion bord nedfældes tilsoveplads Illustration af Havtasken - H1.2 indefra 11 / 26

12 STENBIDdEREN ovenlys kroge - til fæstning af oversejl, ophæng af grej, overtøj mv. Stenbidderen kan indrettes på flere forskellige måder afhængigt af den ønskede funktion på det pågældende sted, på land eller på flydende ponton. Stenbidderen rummer således mulighed for at supplere med ekstra sovepladser i to niveauer, seks pladser ialt. Derudover kan der i Stenbidderen indrettes en sauna med en ovn og bænke, der kan rumme godt seks personer. Slutteligt kan stenbidderen bibeholdes som en fleksibel enhed, der dels kan være opholdsrum - og dels kan anvendes til overnatning, når bordet sænkes til niveau for kistebænke og der dermed etbaleres et samlet dæk. siddeplads til 6-8 brændefyret saunaovn Illustration af Stenbidder S2.1_sauna - som åben Illustration af Stenbidderen S.2.2_sove 6 pers. Illustration af Stenbidder S2.2b_sove 6 pers. på ponton Illustration af Stenbidder S.2.3_kahyt + sove 3 pers. 12 / 26

13 STENBIDEREN - sauna ovenlys ventilationshuller / skyderammer med glasparti indvendig træbeklædning på væg og møbel brændefyret saunaovn Illustration af Stenbidder S2.1_sauna indefra 13 / 26

14 ÅLEKVABBEN Ålekvabben er er det mindste medlem af familien og kan indeholde talrige nødvendige funktioner, herunder opbevaring af grej, tørreplads, omklædningsmulighed, toilet, mm. ovenlys Ålekvabben vil derudover være en vigtig brik i samspillet mellem de forskellige shelters. i mellemrummet mellem de forskellige shelters opstår et rum, der kan overdækkes med sejl eller som på anden måde kan danne ramme om forskellige aktiviteter. kroge - til fæstning af oversejl, ophæng af grej, overtøj mv. ventilationshuller Illustration af Ålekvabben Å3.2_tørreskab ventilation komposttoilet Illustration af Ålekvabben - Å3.1_toilet - som åben Illustration af Ålekvabben Å3.3_omkl. 14 / 26

15 ULKEN Ulken indeholder et relativt stort volumen og kan derfor rumme enten mange sovepladser - eller meget grej og depot, som container. Ulken kan derudover indrettes som en kombineret model der giver fx skoleklasser mulighed for dels opbevaring af grej og dels mulighed for omklædning, mv. kroge - til fæstning af oversejl, ophæng af grej, overtøj mv. ventilationshuller / lysindtag Illustration af Ulken U4.1_depot gasfjeder Illustration af Ulken U4.3_sove 9 pers. - som åben Illustration af Ulken U4.2_depot + omkl. 15 / 26

16 HORNFISKEN ventilationshuller og skydelåge med glasparti udklappeligt arbejdsbord arbejdsbord og siddeplads med opbevaring i sæde gasfjedre ved opklappelige låge Hornfisken er udformet primært til kajakhotel idet hornfiskens langstrakte volumen er dimesioneret til netop dette. Man kan forstille sig Hornfisken opstillet i bynære områder, hvor der er mindre plads til oplag på terræn. Hornfisken kan benyttes af tursejlere, men kan også opstilles som fast facilitet for en kajakklub. Som alternativ aptering vises Hornfisken indrette som madpakkehus for familier eller mindre skoleklasser. Her kan man forestilel sig Hornfisken indrette med aflåselige kistebænke og borde, der kan varetages af diverse institutioner/skoler/ andre. hylder bag låger Illustration af Hornfisken H5.1_madpakkehus - som åben Illustration af Hornfisken H5.2_kajakhotel 16 / 26

17 placering Der tages udgangspunkt i 4 specifikke lokaliteter i det Sydfynske Øhav. På det viste luftfoto nedenfor vises placeringerne Dyreborg Millinge Drejø Tankefuld Der er efterfølgende på illustrationer vist hvordan de viste shelters kan indpasses i landskabet, på netop de fire udvalgte steder. Disse specifikke lokaliteter skal danne udgangspunkt for fastlæggelse af funktionalitetsbehov i relation til specifikke brugergrupper. Til enhver tid vil opstillingerne kunne suppleres med nye faciliteter, et nyt shelter, eller forandres og tilpasses de eventuelt nye behov og muligheder. Millinge Dyreborg Tankefuld Drejø 17 / 26

18 Placeringer DYREBORG 4 shelters placeret i skovbryn ved strand DREJØ 3 shelters placeret ved åbning i forlængelse af dige og sti MILLINGE 3 shelters placeret på mindre åbning nær strand TANKEFULD 2 shelters placeret i forbindelse med eksisterende huse og lystbådehavn 18 / 26

19 Dyreborg S2.2b_sove 6 pers. på ponton Å3.3_omkl. U4.1_depot H5.1_madpakkehus 19 / 26

20 Millinge H1.1_9 pers. U4.3_sove 9 pers. U4.3_sove 9 pers. 20 / 26

21 Drejø H1.1_9 pers. S2.1_sauna Å3.1_toilet / 26

22 Tankefuld U4.2_depot + omkl. H5.2_kajakhotel 22 / 26

23 teknisk beskrivelse De nye shelters skal være vedligeholdelsesfri og klare sig selv. Materialerne vil udsættes for hårde vejrmæssige belastninger, og skal dermed have den rette råhed og styrke. De nye shelters skal patinere og blive smukkere med tiden, samtidigt med at de kan vedligeholdes og vil opleves som velholdte enheder. De skal også være venlige og imødekommende - de kan åbnes op og opleves lyse og venlige. Dette er således en fremsynet oplæg til ny måde at bygge shelters på. konstruktionsprincip fundament materialer detaljer Shelters bygges på en let stålrammekonstuktion af RHS-profiler hvorpå en dobbelt væg med isolering monteres; facaderne består af 12mm krydsfinérplade, 37mm lægter og afsluttende 25mm vertikale træbrædder indvendigt som udvendigt. Denne konstruktionstype muliggør en økonomisk off-site produktion, hvor modulerne, efter fremstilling, transporteres til den givne lokation hvor de monteres på det forstøbte fundament. Shelters sættes på punkt-fundament i frostfridybde, som forbores på stedet og efterfølgende støbes med beton. En solid løsning specielt egnet særlige hårdføre og udsatte situationer. Ved en eventuel flytning af shelters, graves fundamentet nemt op og påfyldes med sand, og der efterlades så lille spor så muligt. Den udvendige og indvendige beklædning består af 25mm lærke- eller fyretræsbrædder med not og fer samling, der giver en jævn og glat overflade. Den udvendige facade behandles med 2 x grundingsolie + ren trætjære (sort eller andre farver). Vedligeholdelse anbefales hvert 3-5 år med en genoliering. Trætjæren genpåføres hvert 8-10 år. Indvendige overflader behandles med linolie som beskytter mod vand, snavs og udtrørring og genpåføres afhængig af brugen. Shelters opføres med med højt fokus på detaljering, da dette er med til at sikre en lang levetid og minimal vedligeholdelse for bygningerne. Ventilationshullerne bores med en mindre vinkel i profil, som sikrer at regnvand naturligt løber af og væk fra åbning. Ved de opklappelige låger monteres gasfjedrer af rustfrit stål med sikkerhedsrør, der sikrer en solid og brugervenlig åbningsmekanisme, der samtidig er stabil selv ved stærk vind og lign. stålrammekonstruktion Tilvalget af solcellepanel (200 W/Ah) lagrer strøm på mindre batteri, der giver mulighed for opladning af elektrisk udstyr som GPS, mobiltelefon mm. facadeelementer Ovn og sauna begge brændefyrede og fungerer enkelt helt uden elektricitet. punktfundament I Ålekvabben monteres et komposttoilet, eksempelvis Separett model 9000 m. fækaliesæk. Toilettet er en miljøvenlig løsning uden kloakering. konstruktionsprincip eksempel på gasfjeder ved åbning 23 / 26

24 økonomi På siden her er vist priseksempler på de nye shelters med forskellige indretninger. De viste priseksempler indeholder ikke de omkostninger der vil være forbundet med opførelsen af et Blåt Støttepunkt - fx byggesagsgebyr, rådgivning fra arkitekt og ingeniør, landinspektør, mm. Disse omkostninger knytter sig således ikke til hver enkelt shelter, men til den helhed der etableres i de enkelte tilfælde. Som overslag kan man regne med et samlet omkostningsniveau på ca 20%. Ålekvabben 3.2 Tørreskab - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndv ærkerudgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- Ålekvabben 3.3 Omklædning - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndværkeru dgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- SHELTER NATURTURISME - OVERSLAGSPRIS Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- Havtasken 1.1 Soveplads og spiseplads for 9 pers. Stenbidderen 2.2 Sovepladser Ålekvabben 3.2 Tørreskab Ulken 4.1 Depot - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- - Brændeovn inkl. skorsten kr ,- - Solcelle kr ,- - El-installation kr ,- - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion inkl. isolering kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndv ærkerudgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Ulken Terrænforberelse Depot/omklædning kr ,- Fundamenter kr ,- - Terrænforberelse kr ,- Bærende stålkonstruktion inkl. konstruktion for - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- Bærende trækonstruktion kr ,- for døre og åbninger kr ,- Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- Håndv - ærkerudgifter Træbeklædning, ekskl. indvemoms ndigt og udvendigt kr ,- kr ,- Moms Håndværkerudgifter 25 % ekskl. moms kr ,- kr ,- - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms Moms 25 % kr ,- kr ,- Håndv ærkerudgifter ekskl. moms kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- Moms Håndværkerudgifter 25 % inkl. moms kr ,- kr ,- Håndv ærkerudgifter inkl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms Havtasken 1.2 Soveplads og spiseplads for 6 pers. - Terrænforberelse kr ,- - Fund amenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- - Brændeovn inkl. skorsten kr ,- - Solcelle kr ,- - El-installation kr ,- kr ,- Stenbidderen 2.3 Kahyt - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion inkl. isolering kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- - Ovenlys kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Håndv ærkerudgifter inkl. moms kr ,- Ålekvabben 3.3 Omklædning Ulken Terrænforberelse Sovepladser kr ,- Fundamenter kr ,- - Terrænforberelse kr ,- Bærende stålkonstruktion inkl. konstruktion for - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- Bærende trækonstruktion kr ,- for døre og åbninger kr ,- Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- Håndværkeru - Træbeklædning, dgifter ekskl. indvendigt moms og udvendigt kr ,- kr ,- Moms Håndværkerudgifter 25 % ekskl. moms kr ,- kr ,- Håndværkerudgifter Moms 25 % inkl. moms kr ,- kr ,- Håndv ærkerudgifter inkl. moms kr ,- Ulken 4.2 Depot/omklædning - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms Moms 25 % kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Håndv ærkerudgifter inkl. moms kr ,- Stenbidderen 2.1 Sauna - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - - Bærende trækonstruktion inkl. isolering Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr. kr , ,- - Ovenlys kr ,- - Saunaovn kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms Moms 25 % kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- kr ,- Ålekvabben 3.1 Toilet - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt k r , - - Muldtoilet kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms Moms 25 % kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- kr ,- Ulken 4.1 Depot Hornfisken - Terrænforberelse 5.1 Madpakkehus kr ,- Fundamenter kr ,- - Terrænforberelse kr ,- Bærende stålkonstruktion inkl. konstruktion for - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- Bærende trækonstruktion kr ,- for døre og åbninger k r ,- Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- Håndværkerudgifter - Træbeklædning, ekskl. indvendigt moms og udvendigt kr ,- kr ,- HMoms åndværkerudgifter 25 % ekskl. moms kr ,- kr ,- Moms Håndv 25 ærkerudgifter % inkl. moms kr ,- kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- Hornfisken 5.2 Kajakdepot - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndværker udgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % k r ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- Ulken 4.3 Sovepladser - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger kr ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Håndv ærkerudgifter inkl. moms kr ,- Hornfisken 5.1 Madpakkehus - Terrænforberelse kr ,- - Fundamenter kr ,- for døre og åbninger k r ,- - Bærende trækonstruktion kr ,- - Træbeklædning, indvendigt og udvendigt kr ,- Håndværkerudgifter ekskl. moms kr ,- Moms 25 % kr ,- Håndværkerudgifter inkl. moms kr ,- På siden her er vist priseksempler på de nye shelters med forskellige indretninger. Støtte 24 / 26 De viste priseksepler indeholder ikke de omkostninger der vil være forbundet med opførelsen af et Blåt punkt - fx byggesagsgebyr, rådgivning fra arkitekt og ingeniør, landinspektør, mm. Disse omkostninger knytter sig således ikke til hver enkelt shelter, men til den helhed der etableres i de enkelte tilfælde. Som overslag kan man regne med et samlet omkostningsniveau på ca 20%.

25 kontakt Naturturisme I/S Abildvej 5 A, 2. sal Svendborg Kontakt: Projekleder Jens Øyås Møller T Lokale- & Anlægsfonden Kanonbådsvej 12 A 1437 København K Kontakt: Projektleder Jakob Færch T Grønnegade 2, Troense 5700 Svendborg Kontakt: Arkitekt Mads Bjørn Hansen T Shelter geometrier konstruktionsdiagrammer 25 / 26

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus.

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus. HAVNEBAKKERNE Brian Vium Andersen, Arne Gundersen, Lena Dänzer-Vanotti, Mark Kelly, Johanna Eckerdal VINTERSKOLE 2012 OPGAVEN At skabe et unikt og fremtidstænkende offentligt pladsrum på Pier 2, der indskriver

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

Arkitektfirmaet Stevns Sag nr: 24-02

Arkitektfirmaet Stevns Sag nr: 24-02 Dalby Ældercenter. Etablering af plejeboliger i eksist. center Tilmuring af dørhul kr. 5.600 Nyt dørhul kr. 8.000 Opbrydning af gulv til installationer kr. 20.000 Nye installationer inkl. kloak kr. 45.000

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet

BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet Omklædning til alle Hans Schourup A/S har leveret skabe til Dansk erhvervsliv siden 1981. Gennem årene har navnet Hans Schourup været synonymt med høj kvalitet

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Simplehouse 57 i Fjellerup Strand arkitekttegnet nøglefærdigt hus incl. grund og byggemodningsomkostninger på stjernevej. Priser fra: 1.195.000 kr.

Simplehouse 57 i Fjellerup Strand arkitekttegnet nøglefærdigt hus incl. grund og byggemodningsomkostninger på stjernevej. Priser fra: 1.195.000 kr. Tilbydes som færdighus eller medbyg type a 57m 2 +7m 2 hems pris: 699.000 kr incl. moms type b 77m 2 +7m 2 hems pris: 819.000 kr incl. moms type b 1 1/2 plans 96 m 2 forskellige indretningsforslag Besparelser

Læs mere

PJ Production Produktprogram 2010

PJ Production Produktprogram 2010 PJ Production Produktprogram 2010 Indhold: CPU-holder Tilbehør til CPU-holder Kabelbakke Rekvisitskuffe Opbevaring og udtræk til laptop Fladskærmsbeslag Projektorophæng Kabelgennemføring og div. Svingarm

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Indhentning af tilbud for udvikling af friluftslivs-mobilapplikation for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030)

Indhentning af tilbud for udvikling af friluftslivs-mobilapplikation for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Indhentning af tilbud for udvikling af friluftslivs-mobilapplikation for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Naturturimse I/S anmoder om indhentning af tilbud for udarbejdelse

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

00001 Madteatret Smag på Aarhus. Den grønne ambassade. 1/6 Perspektiv. Den grønne ambassade

00001 Madteatret Smag på Aarhus. Den grønne ambassade. 1/6 Perspektiv. Den grønne ambassade Smag på Aarhus /6 Perspektiv ek sis t. g ad ely gte be va re s ek sis ter en de gr an it. Det dyrkede/kultiverede. Sanke/Indsamle be læ gn ing. Tilberede/måltid indre del har isolerede vægge, vinduer og

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

- Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden

- Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden SIKRING Er du helt sikker? - Hvis ikke, hjælper SafeGroup dig med at øge sikkerheden Vi har mere end 25 års erfaring med salg af tyverimærkning og sikring, så vi kender tyvenes teknikker og foretrukne

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043

HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043 NOTAT 1515.02 GHE 2010-10-21 HELLEREN Besparelseskatalog - svømmehal PGL 043 Rådgivergruppen er efter indhentning af anbud blevet bedt om at udarbejde et sparekatalog for mulige besparelser for at nedbringe

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 7 - Værksteder og håndværk

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 7 - Værksteder og håndværk CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 7 - Værksteder og håndværk MML 11.02.14 SAG 12.433.00 MØDE 01 D.05.02.14 kl. 12.30 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Ib Ramussen, SSI Kim Petersen, SSI Claus

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Dato: Mandag den 11. juni 2012 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus Lohse

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager stairs Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager KAB Boligforeningen 3B Domea Almen Bolig + Rammeaftale 1 variationer Scandibyg a/s ONV Arkitekter Bascon A/S Ellehauge & Kildemoes

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Få plads til mere med. Linkstor reoler

Få plads til mere med. Linkstor reoler Få plads til mere med Linkstor reoler Muligheder ud over det sædvanlige: fleksibilitet Linkstor er det bærende reolsystem i en lang række løsninger, der er specielt tilpasset individuelle krav til opbevaring.

Læs mere

Modulrum til køl og frys Celltherm

Modulrum til køl og frys Celltherm Modulrum til køl og frys Moderne og fleksibel produktionsteknologi I mere end 30 år har navnet stået for høj tysk kvalitet inden for køle- og fryserum. Som en af de førende europæiske producenter er kendt

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning.

Der ønskes ny facadeudformning med lukket brystning, og radiatortype ændres fra fritstående til ophængt radiator på indvendig side af brystning. THORA NOTAT SAG NR: 0556 DATO : 15.02.2008 Vedrørende : Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo Afd. 9 Byengen / Nordengen Sag : Udvidelse af stueetage Specifikation : Prissætning ved entreprenør Omfang

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Lergaarden plejecenter - august 2013

Lergaarden plejecenter - august 2013 Lergaarden plejecenter - august 2013 udvidelse af plejecentret lergaarden projektforslag april 2013 indhold: - Plan af eksisterende plejecenter - Oversigt - Situationsplan - Klub Lergaarden - Centerdelen

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

New Yorker-kontor 134 m²

New Yorker-kontor 134 m² - til leje... New Yorker-kontor 134 m² Pakhusgården 12 5000 Odense C Atmosfærefyldte lokaler med bynær beliggenhed Perfekte omgivelser i eftertragtet erhvervspark Totalt nyindrettet i New Yorker-stil Smukke

Læs mere

Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl.

Med udgangspunkt i det foreliggende skitseprojekt er omkostningerne til håndværkerudgifter kalkuleret således: (alle beløb er excl. TEGNESTUE 2000 Tingparken 83, 8950 Ørsted Telefon 86 48 99 69 Telefax 86 48 99 64 CVR-nr 25 56 06 04 E-mail:tegnestue2000@firma.tele.dk NORDDJURS KOMMUNE - NORDDJURS UNGDOMSSKOLE ØKONOMISK OVERSLAG FORSLAG

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere