Værdiansættelse af investeringsejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af investeringsejendomme"

Transkript

1 Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Værdiansættelse af investeringsejendomme En vurdering af hvilken værdiansættelsesmodel der er den optimale til måling af dagsværdien på investeringsejendomme, således den eksterne årsrapport giver et retvisende billede af investeringsejendommenes værdi og løbende værdireguleringer, herunder ligeledes en vurdering af hvilken værdiansættelsesmodel der mest effektivt tager højde for økonomiske konjunkturudsving i samfundet Forfatter: Palle Hollensen Vejleder: René Winther Pedersen Oktober 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord Summary Indledning Idégrundlag Problemformulering Fortolkning af problemformulering Metodevalg Specialets struktur Afgrænsninger Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme Indregning Indregning, regnskabsvejledning Indregning, regnskabsvejledning Sammenholdelse med IAS Måling Rammebestemmelserne i årsrapporten ÅRL Regnskabsmæssig problemstilling på koncernniveau med tilvalg af dagsværdi Måling efter regnskabsvejledning Måling efter regnskabsvejledning Sammenholdelse med IAS Præsentation Præsentation efter regnskabsvejledning Præsentation efter regnskabsvejledning Sammenholdelse med IAS Side 2 af 120

3 8 Regnskabsmæssige begrebsramme og det retvisende billede Problemstillinger omkring opfyldelse af det retvisende billede Formål, opbygning og indhold i henhold til begrebsrammen Begrebsrammens formål Begrebsrammens opbygning og indhold Kriterier for retvisende billede ved måling af investeringsejendomme Vurdering af kostpris i forhold til det retvisende billede Kriterier for dagsværdimodeller Værdiansættelse af investeringsejendomme Beskrivelse af normalindtjeningsmodellen Normalindtjeningsmodellens 3 faser Praktisk eksempel ved anvendelse af normalindtjeningsmodellen Vurdering af normalindtjeningsmodellen Beskrivelse af Discounted cash flow modellen (DCF) Trin 1: Bestemmelse af pengestrømmen i budgetperioden Trin 2: Fastlæggelse af diskonteringsfaktor (afkastkrav) Trin 3: Tilbagediskontering af pengestrømmen fra budgetperioden til i dag Trin 4: Bestemmelse af terminalværdien Trin 5: Tilbagediskontering af terminalværdi til i dag Trin 6: Bestemmelse af investeringsejendommens værdi som summen af de tilbagediskonterede værdier Praktisk eksempel ved anvendelse af DCF-modellen Vurdering af DCF-modellen Sammenholdelse af værdiansættelsesmodeller Fokus på værdiansættelsesmodellerne i et samfund med økonomiske konjunkturudsving Konklusion Litteraturliste Bilag Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori og tid Interview med Nybolig Erhverv, Aalborg (Mattias Manstrup) Side 3 af 120

4 Forord 1 Forord Dette speciale er udarbejdet som en del af min uddannelse på cand.merc.aud.-studiet på Aalborg Universitet. Specialet er udarbejdet ud fra en selvvalgt opgaveformulering. Specialet er ifølge studieordningen defineret som: en større og selvstændig afhandling af relevans for en statsautoriserede revisors virke. Specialet har til formål at demonstrere de studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne. Målgruppen for dette speciale er specialets censor og vejleder på Aalborg Universitet. Herudover er målet, at specialet kan anvendes som et værktøj og en rettesnor for interesserede i den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme, herunder særligt værdiansættelse af investeringsejendomme. Aabybro den 11. oktober 2011 Palle Hollensen Side 4 af 120

5 Summary 2 Summary The purpose of this Chapter is to provide a summary of this thesis, its basis, discussions and conclusions. In the financial world of today, we see an increased focus on the real values in companies accounts. This development has given the preparation of annual reports a relatively new dimension; that is, fair value principle. In Denmark, this principle was introduced at the end of the 1990s. In connection with the preparation of annual reports, the use of the fair value principle has become increasingly widespread, especially in relation to the valuation of investment properties. The reason that the fair value principle has become this widespread in relation to the preparation of annual reports is the need to be able to meet the omnibus clause on the true and fair view of investments in the annual report for companies within the investment-property market. As in many other situations concerning the accounts, the fair value principle encompasses certain accounting estimates. This has consequently opened up for several more or less accurate valuation models. Therefore, it has been attempted in recent years to standardise and improve the use of models within the field in order to provide increased transparency to readers and users of accounts. This task has not yet been completed, however, which means that issues concerning the valuation of investment properties during the presentation of external annual reports still occur. Taking my point of departure in my position as Controller, I have chosen to investigate the topic valuation of investment properties, as properties constitute a major part of my daily work, and as the topic fair value valuation of investment properties is of great interest to me. This has led to the following research question which will be dealt with in this thesis: An assessment of which valuation model is optimum for the valuation of fair value of investment properties, allowing the external annual report to provide a true and fair view of the value of the investment properties and ongoing valuation adjustments, also including an assessment of which valuation model most efficiently allows for economic fluctuations in society. Side 5 af 120

6 Summary Chapter 7 of this thesis contains a review of accounting conventions concerning the factoring in, valuation and presentation of tangible fixed assets in annual reports, including investment properties. The Danish Financial Statements Act states that the first measurement of investment properties must count it in according to the cost price principle. At ensuing measurements, using fair value for the measurement of investment properties is an option. Contrary to this, the Danish accounts regulations state that investment properties must be measured according to the fair value principle if investment is the company s main activity. Fair value of investment properties can be valuated on the basis of different models. These models will be reviewed and discussed in Chapter 9. In addition to this, in Chapter 8 I have analysed the conceptual framework that is the basis of Danish accounting conventions. The purpose of this analysis is to attempt to determine what criteria need to be met in connection with the measurement of fair value of investment properties, in order to provide a true and fair view of the fair value principle in the annual reports. The conclusion of the analysis is that I do not see the cost price principle as being an option for achieving the true and fair view in the annual report, as it does not provide sufficient basis for such a true and fair view. Further argument for this statement can be found in Chapter 8. Therefore, I continue my thesis with an attempt to determine the main criteria that need to be met when using a method for the measurement of the fair value of an investment property. As earlier stated, I will in Chapter 9 analyse alternative models for achieving the fair value of investment properties. In Denmark, companies use two different models for the valuation of investment properties. The first model is the return-based model [known in Danish as the normalindtjeningsmodel ], and the second is the discounted case flow model. Both models must be used for making up the fair value of one property at a time. The return-based model contains three phases that need to be taken into account in order to reach the fair value of a property. The first phase takes its point of departure in an expected budget for the coming year for the property, which results in a normalised return. The second phase concerns determining the required rate of return that the return needs to be discounted with in order to reach Side 6 af 120

7 Summary the market value prior to regulation of other circumstances. The required rate of return is based on a number of factors that need to be estimated. These factors include inflation and the individual characteristics of the property. The third phase concerns other circumstances that need to be either deducted or added in order to reach the final market value of the property. Examples of other circumstances may be postponement of maintenance or expenses for decorating unoccupied rooms that need to be deducted from the market value. The final market value represents the calculated fair value of investment properties that must be included the annual report. The DCF model is based on a budget period that makes up the property s free cash flow for each year for a period of up to 10 years. Following this, the terminal period will be estimated. This is the period following the budget period, during which the stabilised free cash flow is estimated. In addition, a discount factor must be estimated, the assessment of which is very similar to the estimation of the required rate of return, apart from the fact that the discount factor includes inflation, also known as weighted average capital cost WACC. In order to find the correct terminal value, this needs to be discounted with the discount factor minus inflation. Next, the estimated free cash flow and the terminal value must be discounted to present values, whereupon these values must be accumulated in order to reach the total fair value of the investment property. There are pros and cons to both models, and it is up to each company to decide which model will be the most valuable model for estimating the fair value of their properties. The company needs to choose the model that will provide the largest use-value for the users of the accounts, considering use > cost, and at the same time, the model needs to live up to the true and fair view of the fair value of the investment property. The DCF model is without a doubt more resource demanding than the return-based model, but it is also more flexible as it is capable of incorporating more circumstances. The choice of valuation model depends on the kind of properties each company owns. The DCF model is more useful in connection with calculating the fair value of properties under development, where extraordinary cash flows may occur during the budget period. The return-based model, on the other hand, is more useful for calculating the fair value of stabilised properties, as this model only takes into account normalised returns. Side 7 af 120

8 Summary With a focus on the financial crisis, my assessment is that both models to varying degrees take into account the challenges that the crisis has caused. However, I am convinced that the DCF model is better for handling these challenges, as the model is far more flexible than the return-based model. This theme will be further dealt with in Chapter 10. As described earlier, I concluded that the cost price method cannot be utilised for the valuation of investment properties in the annual report when taking into account the true and fair view. Therefore, companies owning investment properties must use the fair value method for calculating the true and fair view. Each company must therefore choose whether they want to utilise the DCF model, the return-based model or a combination of the two, depending on the company s property portfolio, for calculating the fair value. The company must choose the model or combination of models that to the largest extent provides the largest use value as well as provides the fulfilment of the true and fair view in the annual report. Side 8 af 120

9 Indledning 3 Indledning Udviklingen i ejendomsmarkedet har fra midt af 90 erne og frem til i dag været stor. For at give et billede af, hvor markant udviklingen har været, kan det nævnes, at sommerhuse er steget næsten 500 % fra priserne var lavest i 2. kvartal 1993 til højdepunktet 3. kvartal Enfamiliehuse er steget over 350 % i perioden 2. kvartal 2003 til 3. kvartal Udvikling har ikke kun været markant opadgående på privat helårsboliger og fritidshuse. Der har også været en stor udvikling på de erhvervsmæssige ejendomme. Eksempelvis er rene forretningsejendomme steget med over 320 % i perioden 2. kvartal 1994 til 1. kvartal 2008, og fabriks- og lagerejendomme er fra 3. kvartal 1996 til 2. kvartal 2008 steget næsten 210 % 1 og 2. I dag er priserne på ejendomme faldet kraftigt i forhold til, da priserne var på det højeste. Grunden til faldet kan findes i den globale finanskrise, som generelt har ramt stort set alle brancher. Dette har selvsagt også ramt ejendomsbranchen, og har fået ejendomsmarkedet til at gå næsten helt i stå siden andet halvår Samtidig fik finanskrisen også de tidligere ellers så udlånsglade pengeinstitutter og realkreditforeninger til at stramme voldsomt op på deres udlånspolitikker, og de blev derved mindre villige til at udlåne penge og forlænge kreditter. Det gav udslag i at flere ejendomsselskaber blevet ramt af store økonomiske vanskeligheder, som har betydet, at flere ejendomsselskaber gik i betalingsstandsning og efterfølgende begæret konkurs. Samtidig har mange af de hårdt økonomiske trængte ejendomsselskaber været nødsaget til at sælge ejendomme på opfordring af pengeinstitutterne, hvilket har udmøntet sig i forhastet ejendomshandler. Det har været en medvirkende årsag til, at prisniveau faldt drastisk i forbindelse med finanskrisen. Tendens med faldende eller stagnerende ejendomspriser er så småt ved at være overstået. Der er så småt set begyndende stigninger i ejendomspriserne, men sandsynligheden for at det kommer til at gå lige så hurtig, som det gjorde før finanskrisen, vurderes til at være minimal. Samtidig har pengeinstitutter og kreditforeninger stadig en meget stram udlånspolitik, som er med til at holde 1 Kilde: (statistik overprisindeks for ejendomssalg efter ejendomskategorier) 2 Se bilag 1: Prisudviklingen på ejendomsmarkedet i perioden 1. kvartal 1992 til 3. kvartal Procent-tallene er udregnes ved det højeste prisindeks imod det laveste prisindeks i perioden. Side 9 af 120

10 Indledning stigningen på ejendomsmarkedet på et minimalt niveau. Der vil derfor i den kommende tid være en tilvendingsperiode, hvor ejendomsselskaberne skal tilvende sig den nuværende situation. Det vil også være med til at holde aktivitetsniveauet nede på ejendomsmarkedet. 3.1 Idégrundlag Efter at priserne på ejendomsmarkedet har været igennem en kraftig stigning med toppen i 2008, og så den efterfølgende globale finanskrisen med stærkt faldende priser, er man i dagen mere end nogensinde fokuseret på værdier, hvad angår økonomi og regnskaber. Denne trend har dog udviklet sig over en længere årrække. Det har naturligvis været medvirkende til, at man har indført dagsværdibegrebet i den danske regnskabspraksis. Dette er dog stadig et forholdsvis nyt begreb i dansk regnskabspraksis, da det kun har været i de danske regnskabsreguleringer siden slutningen af 1990 erne. Formålet med dagsværdibegrebet er, at det skal være med til at synliggøre mere reelle værdier i forhold til det tidligere anvendte kostprisbegreb. Det store spørgsmål er bare, hvordan finder man frem til den korrekte dagsværdi af et aktiv? Dette er et meget svært spørgsmål at finde et svar på. Man kan spørge sig selv, er der overhovedet et korrekt svar på dette spørgsmål. Svaret er højest sandsynligt nej, men der forefindes modeller, som kan være med til at komme nærmere en reel dagsværdi af et aktiv. For en reel markedsværdi finder man først, den dag ejendommen bliver solgt. Investeringsejendomme er en af mange regnskabsposter, der kan være påvirket af dagsværdibegrebet. Formålet med dette begreb er naturligvis, at man med en værdibaseret tankegang vil vise de løbende regnskabsmæssige værditilvækster, virksomhederne genererer gennem deres investeringer. Som i så mange andre regnskabsmæssige situationer indeholder dagsværdibegrebet visse regnskabsmæssige skøn. Dette har derfor givet muligheden for mange mere eller mindre retvisende værdiansættelsesmodeller. Derfor har man gennem de senere år forsøgt at ensrette og forbedre modelanvendelsen i branchen, for herigennem at udvise større gennemsigtighed for regnskabslæsere og regnskabsbrugere. Man er dog ikke helt nået til vejs ende endnu, hvilket betyder, at der stadig opstår problemstillinger omkring værdiansættelse af investeringsejendomme ved aflæggelse af den eksterne årsrapport. Side 10 af 120

11 Indledning Med udgangspunkt i mit job som Controller har jeg valgt at behandle emnet værdiansættelse af investeringsejendomme, da ejendomme er en stor del af mit arbejdsområde, og fordi emnet dagsværdiansættelse af investeringsejendomme har min store interesse. Side 11 af 120

12 Problemformulering 4 Problemformulering Med udgangspunkt i ovenstående indledning og idégrundlag samt en nærmere drøftelse med min tilknyttede vejleder, har jeg formuleret nedenstående problemformulering, der uddybes gennem efterfølgende fortolkning af problemformulering. Problemformulering lyder således: En vurdering af hvilken værdiansættelsesmodel der er den optimale til måling af dagsværdien på investeringsejendomme, således den eksterne årsrapport giver et retvisende billede af investeringsejendommenes værdi og løbende værdireguleringer, herunder ligeledes en vurdering af hvilken værdiansættelsesmodel der mest effektivt tager højde for økonomiske konjunkturudsving i samfundet. 4.1 Fortolkning af problemformulering Ovenstående problemformulering skal danne grundlag for denne afhandling. Dette afsnit har til formål at konkretisere min fortolkning af problemformuleringens ordlyd og indhold. Formålet med ovenstående problemformulering er at belyse, hvilken værdiansættelsesmodel er den optimale til at måle værdien af investeringsejendomme i den eksterne årsrapport. Den mest anvendte værdiansættelsesmodel er normalindtjeningsmodellen i den danske regnskabspraksis. Opgaven er at finde ud af, om normalindtjeningsmodellen er den optimale værdiansættelsesmodel, eller om der kunne være alternative modeller, som kunne være mere retvisende at anvende til indregning, måling, og præsentation af dagsværdien på investeringsejendomme. For at sikre mig at de alternative værdiansættelsesmodeller opfylder årsregnskabslovens generalklausul om, at den eksterne årsrapport skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat, vil jeg som baggrund for dette foretage en analyse af den regnskabsmæssige begrebsramme for at definere, hvilke kriterier de alternative værdiansættelsesmodeller skal opfylde, for at de overholder generalklausulen. Side 12 af 120

13 Problemformulering Analysedelen af værdiansættelsesmodellerne vil udgøre den primære analysedel i opgaven. Dette begrundes med, at analysen af værdiansættelsesmodellerne skal danne grundlag for en konklusion på, hvilken værdiansættelsesmodel, efter min vurdering, er den optimale model, og som bedst muligt afspejler et retvisende billede af investeringsejendomme i den eksterne årsrapport. For at sikre at besvarelsen af problemformuleringen bliver fyldestgørende, vil følgende processpørgsmål blive besvaret: Hvad er et materielt anlægsaktiv? Hvad er en investeringsejendom? Hvad er dagsværdi? Hvordan indregnes, måles og præsenteres investeringsejendomme til dagsværdi i årsrapporten? Hvad er et retvisende billede i et regnskabsmæssigt henseende? Hvilke modeller findes der til værdiansættelse af investeringsejendomme, samt hvilke fordele og ulemper er der ved modellerne? Tager værdiansættelsesmodellerne højde for økonomiske høj- og lavkonjunktur perioder i samfundet (Finanskrisen)? Side 13 af 120

14 Metodevalg 5 Metodevalg Dette kapitel har det formål at beskrive fremgangsmåden til at komme fra problemformuleringen til konklusionen via de stillede processpørgsmål, samt at specialet har en overskuelig struktur. Der vil i kapitlet blive redegjort for specialets opbygning, samt valg af metoder til de enkelte kapitler. 5.1 Specialets struktur Specialet er inddelt i 4 steps, som udgør de indledende kapitler, reguleringskapitler, analysekapitler og konkluderende kapitel. Første step er de indledende kapitler, hvor læser introduceres for emnet i specialet, som efterfølgende præsenteres for specialets problemformulering. Endvidere er afgrænsningskapitlet med til at specialet kan give en konkret besvarelse af den stillede problemformulering. Afslutningsvis er der i metodekapitlet beskrevet specialets struktur. Andet step vedrørende regulering, vil der med et teoretisk udgangspunkt i aktieselskabsloven, årsregnskabsloven, danske regnskabsstandarder samt internationale regnskabsstandarder blive belyst den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme, herunder indregning, måling og præsentation. Denne del af opgaven vil ikke direkte være med til at danne grundlag for konklusionen på specialets problemformulering, men denne skal være med til at redegøre for det grundlæggende ved den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme. Samtidig skal den give læser indsigt i de regnskabsmæssige problemstillinger, der kan være på området. I disse kapitler vil følgende processpørgsmål blive besvaret: Hvad er et materielt anlægsaktiv? Hvad er en investeringsejendom? Hvad er dagsværdi? Hvordan indregnes, måles og præsenteres investeringsejendomme til dagsværdi i årsrapporten? Hvad er et retvisende billede i et regnskabsmæssigt henseende? Side 14 af 120

15 Metodevalg Tredje step består af redegørelse af værdiansættelsesmodeller og analyse af disse, hvor der vil blive redegjort for, hvilke værdiansættelsesmodeller, som kan anvendes til at opgøre dagsværdi på investeringsejendomme. De enkelte modeller vil efterfølgende blive gennemgået, og der vil blive redegjort for fordele og ulemper ved modellerne. De mest anvendte værdiansættelsesmodeller, er de to afkastbaserede modeller normalindtjeningsmetoden og DCF-metoden. Alternativet til de afkastbaserede modeller er markedsprisniveauet, som er bygget på tidligere solgte investeringsejendomme i samme kategori. Efter gennemgang af en model vil den blive afprøvet i praksis. Behandling og analysen af værdiansættelsesmodellerne vil sætte fokus på indhold og anvendelse af dagsværdimodeller. I disse kapitler vil følgende processpørgsmål blive besvaret: Hvilke modeller findes der til værdiansættelse af investeringsejendomme, samt hvilke fordele og ulemper er der ved modellerne? Tager værdiansættelsesmodellerne højde for økonomiske høj- og lavkonjunktur perioder i samfundet (Finanskrisen)? Fjerde step er det konkluderende kapitel, der afslutter specialet med at konkludere på den stillede problemformulering og herunder processpørgsmålene. Side 15 af 120

16 Metodevalg I nedenstående figur illustreres ovenstående beskrivelse af specialets struktur, for at give læser et overblik over specialets opbygning: Indledning Problemformulering Metode Afgræsning Defination af investeringsejendomme Indregning, måling og præsentation af investeringsejendomme Værdiansættelsesmodeller Praktisk anvendelse af værdiansættelsesmodeller Sammenholdelse af værdiansættelsesmodeller Fokus på værdiansættelsesmodeller i et samfund med økonomiske konjunkturudsving Konklusion Side 16 af 120

17 Afgræsninger 6 Afgrænsninger Dette kapitel har til formål at afgrænse og definere de helt centraler elementer i specialet, for derved at give en konkret besvarelse på den stillede problemformulering. Samtidig har det til formål at begrænse specialets omfang. Der vil i specialet blive anvendt faglige udtryk fra cand.merc.aud.-studiet, som der forventes kendskab til af læseren. Derfor vil der ikke blive præsenteret nærmere forklaring til disse faglige udtryk. Anvendes der helt specielle udtryk eller nævnes specielle organisationer, vil disse blive forklaret via en fodnote. Tilgangsvinklen i specialet er både regnskabsudøverne og -brugerne, hvor der fokuseres på de primære udøvere og brugere. Det findes derfor ikke relevant at redegøre for den teoretiske definition af regnskabsudøvere og brugere, da det forudsættes, at læseren er bekendt med dette. Dette er også med til at begrænse omfanget af specialet. Primære regnskabsudøvere og brugere vil i specialet udgør følgende: Virksomheder med porteføljer af investeringsejendomme Investorer Finansieringskilder, herunder pengeinstitutter og realkreditinstitutter Revisorer Ejendomsmæglere Der er yderligere regnskabsbrugere af eksterne årsrapporter med ejendomsporteføljer, disse afgrænses der fra, da disse formentlig har særinteresse i årsrapporterne. Specialets hovedtema er værdiansættelse af investeringsejendomme, hvorfor øvrige kategorier af ejendomme som domicilejendomme, handelsejendomme og ejendomme under opførelse kun vil blive inddraget i forbindelse med afgrænsningen af investeringsejendomme. Side 17 af 120

18 Afgræsninger Alternativet til at besidde investeringsejendomme kan virksomheder vælge at lease disse. Af hensyn til specialets omfang afgrænses der fra at inddrage regnskabsmæssige problemstillinger, der kan være i forbindelse med operationel og finansiel leasing af investeringsejendomme. Investeringsejendomme kan være blandet benyttede ejendomme bestående af både erhvervs- og beboelseslejemål. Der vil alt andet lige være forhold som forrentningskrav, risikovillighed, beliggenhed mv., som vægter forskelligt ved erhvervs- og beboelseslejemål. For at forenkle specialet vil der ikke blive behandlet blandede benyttede ejendomme. Der vil derfor udelukkende blive behandlet rene erhvervsejendomme eller rene beboelsesejendomme. Dette speciale vil tage udgangspunkt i dansk regnskabsregulering med løbende sammenholdelse til international regulering, hvor det findes relevant. I denne forbindelse vil omtale af international regnskabsregulering kun henvises til standarder udstedt af IASB. Der afgrænses dermed fra øvrig international regnskabsregulering som eksempelvis standarder udstedt af FASB. Mere specifik vil der blive koncentreret om virksomheder, der er omfattet af ÅRL, og derved bl.a. afgrænses der fra finansielle virksomheder, forsikringsselskaber, pensionskasser og statslige selskaber, der er underlagt Finanstilsynet, selvom disse virksomheder vurderes at indehave betragtelige ejendomsporteføljer. Specialet er udarbejdet i faget eksternt regnskab på cand.merc.aud.-studiet, hvorfor der afgrænses fra alle skattemæssige og momsmæssige problemstillinger og konsekvenser ved køb, besiddelse og salg af investeringsejendomme. Der vil derfor også afgrænses fra nærmere redegørelse for den regnskabsmæssige behandling og opgørelse af udskudt skat af investeringsejendomme i den eksterne årsrapport. Der tages i specialet udgangspunkt i den på afleveringstidspunktet gældende årsregnskabslov. Skulle der komme lovforslag eller vedtagne lovændringer i perioden fra aflevering til mundtlig eksamination af specialet, som er relevant for specialet, kan dette blive inddraget og diskuteret ved den mundtlige eksamination. Side 18 af 120

19 Afgræsninger Specialet fokuserer på de udfordringer, der er i forbindelse med værdiansættelse af investeringsejendomme til dagsværdi. Derfor fokuseres der på de problemstillinger, som opstår ved udarbejdelse af dagsværdiopgørelser. Der afgrænses derfor fra kostprismodellen og omvurderingsmodellen. Kostprismodellen inddrages kun i specialet, som en del af den grundlæggende beskrivelse af en investeringsejendom fra materielt anlægsaktiv (RVL 10) til investeringsejendom (RVL 16). Herunder inddrages kostprismodellen, når det vurderes hensigtsmæssigt for besvarelse af processpørgsmål. Endvidere vil specialet ikke redegøre for den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme ved omstrukturering eller salg af ejendomme. Derudover afgrænses der fra regnskabsmæssige problemstillinger i forbindelse med, at ejendomme skifter fra en ejendomstype til en anden. Der afgrænses fra praksisændringer i målemetoder, når der er overgang fra dagsværdi til kostpris, da det vurderes ikke have nogen direkte betydning for besvarelsen af problemformuleringen. Som før nævnt har specialet fokus på regnskabsmæssige behandling og værdiansættelse af investeringsejendomme. Der vil derfor ikke særskilt blive behandlet regnskabsposter som lejeindtægter, ejendommens driftsomkostninger, finansielle omkostninger og tilhørende gældsforpligtelser. Disse regnskabsposter vil kun blive inddraget i specialet, når de indgår i en del af anvendelsen af værdiansættelsesmodellerne. I specialet er der også fokus på, hvilken værdiansættelsesmodel der er mest effektiv i et samfund med økonomiske konjunkturudsving. I forbindelse med finanskrisen efterforskes en del sager med ejendomsselskaber for besvigelser i forhold til regnskabsmanipulation. Der afgrænses for disse sager, og derfor forudsættes det, at det ikke er regnskabsudøvernes formål at manipulere med værdiansættelse af investeringsejendomme, i forhold til den stillede problemformulering. Side 19 af 120

20 Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme 7 Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme Formålet med dette kapitel er, at give indblik i, hvordan man behandler investeringsejendomme regnskabsmæssigt. Der vil blive taget udgangspunkt i de grundlæggende bestemmelser i den danske reguleringsramme med reference til de internationale reguleringer. Den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme, mener jeg, er en naturlig del at have med, når man tager problemformuleringen i betragtning. Samtidig bidrager det til forståelsen af den senere analyse af værdiansættelsesmodellerne. Den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme gennemgås med udgangspunkt i hovedpunkterne indregning, måling og præsentation. Disse 3 hovedpunkter behandles hver især efter ÅRL samt regnskabsvejledning 10 og regnskabsvejledning 16, samt til sidste en sammenholdelse med IAS 40. Der er ikke nogen større sammenholdelse med RVL 10 og IAS 16, da der hovedsageligt kigges på de danske regler for investeringsejendomme. 7.1 Indregning Der tages udgangspunkt i rammebestemmelsen i ÅRL 33 samt i RVL 10 vedrørende materielle anlægsaktiver og RVL 16 vedrørende investeringsejendomme. Samtidig kigges der på kriterier for indregning af en ejendom som investeringsejendom. ÅRL 33 siger, at et aktiv indregnes, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt Indregning, regnskabsvejledning 10 RVL 10 siger, at et materielt anlægsaktiv anskaffes med henblik på direkte eller indirekte at opnå fremtidige økonomisk fordele for virksomheden, samtidig anvendes det over flere år. Anlægsaktivet indregnes i balancen og afskrives over en årrække, som man mener, at aktivet kan bidrag med økonomiske fordele. Dette er den bedste måde at periodisere anlægsaktivet. Iflg. RVL 10, afsnit 21 indregnes et materielt anlægsaktiv i balancen på det tidspunkt, hvor fordele og risici overgår til virksomheden, og kostprisen kan måles pålideligt. Side 20 af 120

Kapitel 8 - Anlægsaktiver

Kapitel 8 - Anlægsaktiver Kapitel 8 - Anlægsaktiver 1. Forstå hvordan anskaffelsessummen for anlægsaktiver opgøres ved ren handel, egenfremstilling og bytte 2. Forstå hvad afskrivninger repræsenterer 3. Forstå forskellen mellem

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Handelshøjskolen i Århus foråret 2006

Handelshøjskolen i Århus foråret 2006 Forfatter: Anette Lundgren Vejleder: Per Henrik Lindrup DEN REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF INVESTERINGSEJENDOMME Handelshøjskolen i Århus foråret 2006 Institut for Regnskab, Finansiering og logistik Afhandling

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme

Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Afhandling HD(R) Forfatter: Vejleder: Per Henrik Lindrup Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme Handelshøjskolen i Århus Forår 2005 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Afleveret den: 7. december 2011 Vejleder/eksaminator: Jens Marcus-Møller Udarbejdet af: Anja Madsen Jonas Thielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

INVESTERINGSEJENDOMME

INVESTERINGSEJENDOMME HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2015 INVESTERINGSEJENDOMME Analyse af indregning til kostpris fratrukket akkumulerede afskrivninger og dagsværdi. Opgaveløser:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme

Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme HD - Afhandling HD (R) 8. semester Institut for regnskab, finansiering og logistik Opgaveløsere: Mads Vemmelund Anders Skøtt Vejleder: Per Henrik Lindrup Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme

Læs mere

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme Aarhus Universitet HD 2. del i regnskab Vejleder: Claus Holm Investeringsejendomme Hvad er forskellen på IAS 40 og IFRS 13, og har IFRS 13 haft en hensigtsmæssig påvirkning på de aflagte regnskaber for

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Cand.merc.aud.-studiet. Aalborg Universitet. Kandidatafhandling 2012. Udarbejdet af: Torben Sand. Vejleder: Hans B. Vistisen

Cand.merc.aud.-studiet. Aalborg Universitet. Kandidatafhandling 2012. Udarbejdet af: Torben Sand. Vejleder: Hans B. Vistisen Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling 2012 Udarbejdet af: Torben Sand Vejleder: Hans B. Vistisen Forord Dette speciale er udarbejdet i forbindelse med afslutning af Cand.merc.aud-uddannelsen

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling og værdiansættelse af danske investeringsejendomme

Regnskabsmæssig behandling og værdiansættelse af danske investeringsejendomme Regnskabsmæssig behandling og værdiansættelse af danske investeringsejendomme Afhandling HD-R, 8. semester Erhvervsøkonomisk institut, Århus Handelshøjskole Aflevering: 28. april 2011 Forfatter: Kirja

Læs mere

Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen

Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen EJENDOM & ENTREPRISE Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen AUDIT 1 Et skridt i den rigtige retning Hvad er vores målsætning? Skabe øget gennemsigtighed i værdiansættelserne

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Sonja Larsens Udlejning ApS CVR-nr

Sonja Larsens Udlejning ApS CVR-nr CVR-nr. 27 04 19 81 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.06.15 Karsten Sabransky Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Golfbane A/S CVR-nr

Hals Golfbane A/S CVR-nr CVR-nr. 17 37 33 31 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager.

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Bilag 1: I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse C Små Mellemstore

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Undervisningsnotat til lektion 7:

Undervisningsnotat til lektion 7: HD-R, 5. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnotat til lektion 7: Immaterielle anlægsaktiver Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i reglerne den nye årsregnskabslov og regnskabsvejledninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Winthers Have ApS. Årsrapport for 2014/15. Vesterbrogade 124 B st. th. 1620 København V. CVR-nr. 35 47 52 22. (2. regnskabsår)

Winthers Have ApS. Årsrapport for 2014/15. Vesterbrogade 124 B st. th. 1620 København V. CVR-nr. 35 47 52 22. (2. regnskabsår) Winthers Have ApS Vesterbrogade 124 B st. th. 1620 København V CVR-nr. 35 47 52 22 Årsrapport for 2014/15 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme Forfatter: Niels Gjøl Jensen Studie nr: 201302659 Vejleder: Claus Holm Investeringsejendomme Hvad er konsekvensen af ændringerne til årsregnskabsloven for indregning, måling og præsentation af investeringsejendomme,

Læs mere

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme HD 2. DEL STUDIET I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING AALBORG UNIVERSITET 8. SEMESTER 2014 Investeringsejendomme Analyse af dagsværdi og gæld tilknyttet investeringsejendomme Opgaveløser: Mathilde Sørensen Vejleder:

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere