Værdiansættelse af investeringsejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af investeringsejendomme"

Transkript

1 Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Værdiansættelse af investeringsejendomme En vurdering af hvilken værdiansættelsesmodel der er den optimale til måling af dagsværdien på investeringsejendomme, således den eksterne årsrapport giver et retvisende billede af investeringsejendommenes værdi og løbende værdireguleringer, herunder ligeledes en vurdering af hvilken værdiansættelsesmodel der mest effektivt tager højde for økonomiske konjunkturudsving i samfundet Forfatter: Palle Hollensen Vejleder: René Winther Pedersen Oktober 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord Summary Indledning Idégrundlag Problemformulering Fortolkning af problemformulering Metodevalg Specialets struktur Afgrænsninger Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme Indregning Indregning, regnskabsvejledning Indregning, regnskabsvejledning Sammenholdelse med IAS Måling Rammebestemmelserne i årsrapporten ÅRL Regnskabsmæssig problemstilling på koncernniveau med tilvalg af dagsværdi Måling efter regnskabsvejledning Måling efter regnskabsvejledning Sammenholdelse med IAS Præsentation Præsentation efter regnskabsvejledning Præsentation efter regnskabsvejledning Sammenholdelse med IAS Side 2 af 120

3 8 Regnskabsmæssige begrebsramme og det retvisende billede Problemstillinger omkring opfyldelse af det retvisende billede Formål, opbygning og indhold i henhold til begrebsrammen Begrebsrammens formål Begrebsrammens opbygning og indhold Kriterier for retvisende billede ved måling af investeringsejendomme Vurdering af kostpris i forhold til det retvisende billede Kriterier for dagsværdimodeller Værdiansættelse af investeringsejendomme Beskrivelse af normalindtjeningsmodellen Normalindtjeningsmodellens 3 faser Praktisk eksempel ved anvendelse af normalindtjeningsmodellen Vurdering af normalindtjeningsmodellen Beskrivelse af Discounted cash flow modellen (DCF) Trin 1: Bestemmelse af pengestrømmen i budgetperioden Trin 2: Fastlæggelse af diskonteringsfaktor (afkastkrav) Trin 3: Tilbagediskontering af pengestrømmen fra budgetperioden til i dag Trin 4: Bestemmelse af terminalværdien Trin 5: Tilbagediskontering af terminalværdi til i dag Trin 6: Bestemmelse af investeringsejendommens værdi som summen af de tilbagediskonterede værdier Praktisk eksempel ved anvendelse af DCF-modellen Vurdering af DCF-modellen Sammenholdelse af værdiansættelsesmodeller Fokus på værdiansættelsesmodellerne i et samfund med økonomiske konjunkturudsving Konklusion Litteraturliste Bilag Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori og tid Interview med Nybolig Erhverv, Aalborg (Mattias Manstrup) Side 3 af 120

4 Forord 1 Forord Dette speciale er udarbejdet som en del af min uddannelse på cand.merc.aud.-studiet på Aalborg Universitet. Specialet er udarbejdet ud fra en selvvalgt opgaveformulering. Specialet er ifølge studieordningen defineret som: en større og selvstændig afhandling af relevans for en statsautoriserede revisors virke. Specialet har til formål at demonstrere de studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne. Målgruppen for dette speciale er specialets censor og vejleder på Aalborg Universitet. Herudover er målet, at specialet kan anvendes som et værktøj og en rettesnor for interesserede i den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme, herunder særligt værdiansættelse af investeringsejendomme. Aabybro den 11. oktober 2011 Palle Hollensen Side 4 af 120

5 Summary 2 Summary The purpose of this Chapter is to provide a summary of this thesis, its basis, discussions and conclusions. In the financial world of today, we see an increased focus on the real values in companies accounts. This development has given the preparation of annual reports a relatively new dimension; that is, fair value principle. In Denmark, this principle was introduced at the end of the 1990s. In connection with the preparation of annual reports, the use of the fair value principle has become increasingly widespread, especially in relation to the valuation of investment properties. The reason that the fair value principle has become this widespread in relation to the preparation of annual reports is the need to be able to meet the omnibus clause on the true and fair view of investments in the annual report for companies within the investment-property market. As in many other situations concerning the accounts, the fair value principle encompasses certain accounting estimates. This has consequently opened up for several more or less accurate valuation models. Therefore, it has been attempted in recent years to standardise and improve the use of models within the field in order to provide increased transparency to readers and users of accounts. This task has not yet been completed, however, which means that issues concerning the valuation of investment properties during the presentation of external annual reports still occur. Taking my point of departure in my position as Controller, I have chosen to investigate the topic valuation of investment properties, as properties constitute a major part of my daily work, and as the topic fair value valuation of investment properties is of great interest to me. This has led to the following research question which will be dealt with in this thesis: An assessment of which valuation model is optimum for the valuation of fair value of investment properties, allowing the external annual report to provide a true and fair view of the value of the investment properties and ongoing valuation adjustments, also including an assessment of which valuation model most efficiently allows for economic fluctuations in society. Side 5 af 120

6 Summary Chapter 7 of this thesis contains a review of accounting conventions concerning the factoring in, valuation and presentation of tangible fixed assets in annual reports, including investment properties. The Danish Financial Statements Act states that the first measurement of investment properties must count it in according to the cost price principle. At ensuing measurements, using fair value for the measurement of investment properties is an option. Contrary to this, the Danish accounts regulations state that investment properties must be measured according to the fair value principle if investment is the company s main activity. Fair value of investment properties can be valuated on the basis of different models. These models will be reviewed and discussed in Chapter 9. In addition to this, in Chapter 8 I have analysed the conceptual framework that is the basis of Danish accounting conventions. The purpose of this analysis is to attempt to determine what criteria need to be met in connection with the measurement of fair value of investment properties, in order to provide a true and fair view of the fair value principle in the annual reports. The conclusion of the analysis is that I do not see the cost price principle as being an option for achieving the true and fair view in the annual report, as it does not provide sufficient basis for such a true and fair view. Further argument for this statement can be found in Chapter 8. Therefore, I continue my thesis with an attempt to determine the main criteria that need to be met when using a method for the measurement of the fair value of an investment property. As earlier stated, I will in Chapter 9 analyse alternative models for achieving the fair value of investment properties. In Denmark, companies use two different models for the valuation of investment properties. The first model is the return-based model [known in Danish as the normalindtjeningsmodel ], and the second is the discounted case flow model. Both models must be used for making up the fair value of one property at a time. The return-based model contains three phases that need to be taken into account in order to reach the fair value of a property. The first phase takes its point of departure in an expected budget for the coming year for the property, which results in a normalised return. The second phase concerns determining the required rate of return that the return needs to be discounted with in order to reach Side 6 af 120

7 Summary the market value prior to regulation of other circumstances. The required rate of return is based on a number of factors that need to be estimated. These factors include inflation and the individual characteristics of the property. The third phase concerns other circumstances that need to be either deducted or added in order to reach the final market value of the property. Examples of other circumstances may be postponement of maintenance or expenses for decorating unoccupied rooms that need to be deducted from the market value. The final market value represents the calculated fair value of investment properties that must be included the annual report. The DCF model is based on a budget period that makes up the property s free cash flow for each year for a period of up to 10 years. Following this, the terminal period will be estimated. This is the period following the budget period, during which the stabilised free cash flow is estimated. In addition, a discount factor must be estimated, the assessment of which is very similar to the estimation of the required rate of return, apart from the fact that the discount factor includes inflation, also known as weighted average capital cost WACC. In order to find the correct terminal value, this needs to be discounted with the discount factor minus inflation. Next, the estimated free cash flow and the terminal value must be discounted to present values, whereupon these values must be accumulated in order to reach the total fair value of the investment property. There are pros and cons to both models, and it is up to each company to decide which model will be the most valuable model for estimating the fair value of their properties. The company needs to choose the model that will provide the largest use-value for the users of the accounts, considering use > cost, and at the same time, the model needs to live up to the true and fair view of the fair value of the investment property. The DCF model is without a doubt more resource demanding than the return-based model, but it is also more flexible as it is capable of incorporating more circumstances. The choice of valuation model depends on the kind of properties each company owns. The DCF model is more useful in connection with calculating the fair value of properties under development, where extraordinary cash flows may occur during the budget period. The return-based model, on the other hand, is more useful for calculating the fair value of stabilised properties, as this model only takes into account normalised returns. Side 7 af 120

8 Summary With a focus on the financial crisis, my assessment is that both models to varying degrees take into account the challenges that the crisis has caused. However, I am convinced that the DCF model is better for handling these challenges, as the model is far more flexible than the return-based model. This theme will be further dealt with in Chapter 10. As described earlier, I concluded that the cost price method cannot be utilised for the valuation of investment properties in the annual report when taking into account the true and fair view. Therefore, companies owning investment properties must use the fair value method for calculating the true and fair view. Each company must therefore choose whether they want to utilise the DCF model, the return-based model or a combination of the two, depending on the company s property portfolio, for calculating the fair value. The company must choose the model or combination of models that to the largest extent provides the largest use value as well as provides the fulfilment of the true and fair view in the annual report. Side 8 af 120

9 Indledning 3 Indledning Udviklingen i ejendomsmarkedet har fra midt af 90 erne og frem til i dag været stor. For at give et billede af, hvor markant udviklingen har været, kan det nævnes, at sommerhuse er steget næsten 500 % fra priserne var lavest i 2. kvartal 1993 til højdepunktet 3. kvartal Enfamiliehuse er steget over 350 % i perioden 2. kvartal 2003 til 3. kvartal Udvikling har ikke kun været markant opadgående på privat helårsboliger og fritidshuse. Der har også været en stor udvikling på de erhvervsmæssige ejendomme. Eksempelvis er rene forretningsejendomme steget med over 320 % i perioden 2. kvartal 1994 til 1. kvartal 2008, og fabriks- og lagerejendomme er fra 3. kvartal 1996 til 2. kvartal 2008 steget næsten 210 % 1 og 2. I dag er priserne på ejendomme faldet kraftigt i forhold til, da priserne var på det højeste. Grunden til faldet kan findes i den globale finanskrise, som generelt har ramt stort set alle brancher. Dette har selvsagt også ramt ejendomsbranchen, og har fået ejendomsmarkedet til at gå næsten helt i stå siden andet halvår Samtidig fik finanskrisen også de tidligere ellers så udlånsglade pengeinstitutter og realkreditforeninger til at stramme voldsomt op på deres udlånspolitikker, og de blev derved mindre villige til at udlåne penge og forlænge kreditter. Det gav udslag i at flere ejendomsselskaber blevet ramt af store økonomiske vanskeligheder, som har betydet, at flere ejendomsselskaber gik i betalingsstandsning og efterfølgende begæret konkurs. Samtidig har mange af de hårdt økonomiske trængte ejendomsselskaber været nødsaget til at sælge ejendomme på opfordring af pengeinstitutterne, hvilket har udmøntet sig i forhastet ejendomshandler. Det har været en medvirkende årsag til, at prisniveau faldt drastisk i forbindelse med finanskrisen. Tendens med faldende eller stagnerende ejendomspriser er så småt ved at være overstået. Der er så småt set begyndende stigninger i ejendomspriserne, men sandsynligheden for at det kommer til at gå lige så hurtig, som det gjorde før finanskrisen, vurderes til at være minimal. Samtidig har pengeinstitutter og kreditforeninger stadig en meget stram udlånspolitik, som er med til at holde 1 Kilde: (statistik overprisindeks for ejendomssalg efter ejendomskategorier) 2 Se bilag 1: Prisudviklingen på ejendomsmarkedet i perioden 1. kvartal 1992 til 3. kvartal Procent-tallene er udregnes ved det højeste prisindeks imod det laveste prisindeks i perioden. Side 9 af 120

10 Indledning stigningen på ejendomsmarkedet på et minimalt niveau. Der vil derfor i den kommende tid være en tilvendingsperiode, hvor ejendomsselskaberne skal tilvende sig den nuværende situation. Det vil også være med til at holde aktivitetsniveauet nede på ejendomsmarkedet. 3.1 Idégrundlag Efter at priserne på ejendomsmarkedet har været igennem en kraftig stigning med toppen i 2008, og så den efterfølgende globale finanskrisen med stærkt faldende priser, er man i dagen mere end nogensinde fokuseret på værdier, hvad angår økonomi og regnskaber. Denne trend har dog udviklet sig over en længere årrække. Det har naturligvis været medvirkende til, at man har indført dagsværdibegrebet i den danske regnskabspraksis. Dette er dog stadig et forholdsvis nyt begreb i dansk regnskabspraksis, da det kun har været i de danske regnskabsreguleringer siden slutningen af 1990 erne. Formålet med dagsværdibegrebet er, at det skal være med til at synliggøre mere reelle værdier i forhold til det tidligere anvendte kostprisbegreb. Det store spørgsmål er bare, hvordan finder man frem til den korrekte dagsværdi af et aktiv? Dette er et meget svært spørgsmål at finde et svar på. Man kan spørge sig selv, er der overhovedet et korrekt svar på dette spørgsmål. Svaret er højest sandsynligt nej, men der forefindes modeller, som kan være med til at komme nærmere en reel dagsværdi af et aktiv. For en reel markedsværdi finder man først, den dag ejendommen bliver solgt. Investeringsejendomme er en af mange regnskabsposter, der kan være påvirket af dagsværdibegrebet. Formålet med dette begreb er naturligvis, at man med en værdibaseret tankegang vil vise de løbende regnskabsmæssige værditilvækster, virksomhederne genererer gennem deres investeringer. Som i så mange andre regnskabsmæssige situationer indeholder dagsværdibegrebet visse regnskabsmæssige skøn. Dette har derfor givet muligheden for mange mere eller mindre retvisende værdiansættelsesmodeller. Derfor har man gennem de senere år forsøgt at ensrette og forbedre modelanvendelsen i branchen, for herigennem at udvise større gennemsigtighed for regnskabslæsere og regnskabsbrugere. Man er dog ikke helt nået til vejs ende endnu, hvilket betyder, at der stadig opstår problemstillinger omkring værdiansættelse af investeringsejendomme ved aflæggelse af den eksterne årsrapport. Side 10 af 120

11 Indledning Med udgangspunkt i mit job som Controller har jeg valgt at behandle emnet værdiansættelse af investeringsejendomme, da ejendomme er en stor del af mit arbejdsområde, og fordi emnet dagsværdiansættelse af investeringsejendomme har min store interesse. Side 11 af 120

12 Problemformulering 4 Problemformulering Med udgangspunkt i ovenstående indledning og idégrundlag samt en nærmere drøftelse med min tilknyttede vejleder, har jeg formuleret nedenstående problemformulering, der uddybes gennem efterfølgende fortolkning af problemformulering. Problemformulering lyder således: En vurdering af hvilken værdiansættelsesmodel der er den optimale til måling af dagsværdien på investeringsejendomme, således den eksterne årsrapport giver et retvisende billede af investeringsejendommenes værdi og løbende værdireguleringer, herunder ligeledes en vurdering af hvilken værdiansættelsesmodel der mest effektivt tager højde for økonomiske konjunkturudsving i samfundet. 4.1 Fortolkning af problemformulering Ovenstående problemformulering skal danne grundlag for denne afhandling. Dette afsnit har til formål at konkretisere min fortolkning af problemformuleringens ordlyd og indhold. Formålet med ovenstående problemformulering er at belyse, hvilken værdiansættelsesmodel er den optimale til at måle værdien af investeringsejendomme i den eksterne årsrapport. Den mest anvendte værdiansættelsesmodel er normalindtjeningsmodellen i den danske regnskabspraksis. Opgaven er at finde ud af, om normalindtjeningsmodellen er den optimale værdiansættelsesmodel, eller om der kunne være alternative modeller, som kunne være mere retvisende at anvende til indregning, måling, og præsentation af dagsværdien på investeringsejendomme. For at sikre mig at de alternative værdiansættelsesmodeller opfylder årsregnskabslovens generalklausul om, at den eksterne årsrapport skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat, vil jeg som baggrund for dette foretage en analyse af den regnskabsmæssige begrebsramme for at definere, hvilke kriterier de alternative værdiansættelsesmodeller skal opfylde, for at de overholder generalklausulen. Side 12 af 120

13 Problemformulering Analysedelen af værdiansættelsesmodellerne vil udgøre den primære analysedel i opgaven. Dette begrundes med, at analysen af værdiansættelsesmodellerne skal danne grundlag for en konklusion på, hvilken værdiansættelsesmodel, efter min vurdering, er den optimale model, og som bedst muligt afspejler et retvisende billede af investeringsejendomme i den eksterne årsrapport. For at sikre at besvarelsen af problemformuleringen bliver fyldestgørende, vil følgende processpørgsmål blive besvaret: Hvad er et materielt anlægsaktiv? Hvad er en investeringsejendom? Hvad er dagsværdi? Hvordan indregnes, måles og præsenteres investeringsejendomme til dagsværdi i årsrapporten? Hvad er et retvisende billede i et regnskabsmæssigt henseende? Hvilke modeller findes der til værdiansættelse af investeringsejendomme, samt hvilke fordele og ulemper er der ved modellerne? Tager værdiansættelsesmodellerne højde for økonomiske høj- og lavkonjunktur perioder i samfundet (Finanskrisen)? Side 13 af 120

14 Metodevalg 5 Metodevalg Dette kapitel har det formål at beskrive fremgangsmåden til at komme fra problemformuleringen til konklusionen via de stillede processpørgsmål, samt at specialet har en overskuelig struktur. Der vil i kapitlet blive redegjort for specialets opbygning, samt valg af metoder til de enkelte kapitler. 5.1 Specialets struktur Specialet er inddelt i 4 steps, som udgør de indledende kapitler, reguleringskapitler, analysekapitler og konkluderende kapitel. Første step er de indledende kapitler, hvor læser introduceres for emnet i specialet, som efterfølgende præsenteres for specialets problemformulering. Endvidere er afgrænsningskapitlet med til at specialet kan give en konkret besvarelse af den stillede problemformulering. Afslutningsvis er der i metodekapitlet beskrevet specialets struktur. Andet step vedrørende regulering, vil der med et teoretisk udgangspunkt i aktieselskabsloven, årsregnskabsloven, danske regnskabsstandarder samt internationale regnskabsstandarder blive belyst den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme, herunder indregning, måling og præsentation. Denne del af opgaven vil ikke direkte være med til at danne grundlag for konklusionen på specialets problemformulering, men denne skal være med til at redegøre for det grundlæggende ved den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme. Samtidig skal den give læser indsigt i de regnskabsmæssige problemstillinger, der kan være på området. I disse kapitler vil følgende processpørgsmål blive besvaret: Hvad er et materielt anlægsaktiv? Hvad er en investeringsejendom? Hvad er dagsværdi? Hvordan indregnes, måles og præsenteres investeringsejendomme til dagsværdi i årsrapporten? Hvad er et retvisende billede i et regnskabsmæssigt henseende? Side 14 af 120

15 Metodevalg Tredje step består af redegørelse af værdiansættelsesmodeller og analyse af disse, hvor der vil blive redegjort for, hvilke værdiansættelsesmodeller, som kan anvendes til at opgøre dagsværdi på investeringsejendomme. De enkelte modeller vil efterfølgende blive gennemgået, og der vil blive redegjort for fordele og ulemper ved modellerne. De mest anvendte værdiansættelsesmodeller, er de to afkastbaserede modeller normalindtjeningsmetoden og DCF-metoden. Alternativet til de afkastbaserede modeller er markedsprisniveauet, som er bygget på tidligere solgte investeringsejendomme i samme kategori. Efter gennemgang af en model vil den blive afprøvet i praksis. Behandling og analysen af værdiansættelsesmodellerne vil sætte fokus på indhold og anvendelse af dagsværdimodeller. I disse kapitler vil følgende processpørgsmål blive besvaret: Hvilke modeller findes der til værdiansættelse af investeringsejendomme, samt hvilke fordele og ulemper er der ved modellerne? Tager værdiansættelsesmodellerne højde for økonomiske høj- og lavkonjunktur perioder i samfundet (Finanskrisen)? Fjerde step er det konkluderende kapitel, der afslutter specialet med at konkludere på den stillede problemformulering og herunder processpørgsmålene. Side 15 af 120

16 Metodevalg I nedenstående figur illustreres ovenstående beskrivelse af specialets struktur, for at give læser et overblik over specialets opbygning: Indledning Problemformulering Metode Afgræsning Defination af investeringsejendomme Indregning, måling og præsentation af investeringsejendomme Værdiansættelsesmodeller Praktisk anvendelse af værdiansættelsesmodeller Sammenholdelse af værdiansættelsesmodeller Fokus på værdiansættelsesmodeller i et samfund med økonomiske konjunkturudsving Konklusion Side 16 af 120

17 Afgræsninger 6 Afgrænsninger Dette kapitel har til formål at afgrænse og definere de helt centraler elementer i specialet, for derved at give en konkret besvarelse på den stillede problemformulering. Samtidig har det til formål at begrænse specialets omfang. Der vil i specialet blive anvendt faglige udtryk fra cand.merc.aud.-studiet, som der forventes kendskab til af læseren. Derfor vil der ikke blive præsenteret nærmere forklaring til disse faglige udtryk. Anvendes der helt specielle udtryk eller nævnes specielle organisationer, vil disse blive forklaret via en fodnote. Tilgangsvinklen i specialet er både regnskabsudøverne og -brugerne, hvor der fokuseres på de primære udøvere og brugere. Det findes derfor ikke relevant at redegøre for den teoretiske definition af regnskabsudøvere og brugere, da det forudsættes, at læseren er bekendt med dette. Dette er også med til at begrænse omfanget af specialet. Primære regnskabsudøvere og brugere vil i specialet udgør følgende: Virksomheder med porteføljer af investeringsejendomme Investorer Finansieringskilder, herunder pengeinstitutter og realkreditinstitutter Revisorer Ejendomsmæglere Der er yderligere regnskabsbrugere af eksterne årsrapporter med ejendomsporteføljer, disse afgrænses der fra, da disse formentlig har særinteresse i årsrapporterne. Specialets hovedtema er værdiansættelse af investeringsejendomme, hvorfor øvrige kategorier af ejendomme som domicilejendomme, handelsejendomme og ejendomme under opførelse kun vil blive inddraget i forbindelse med afgrænsningen af investeringsejendomme. Side 17 af 120

18 Afgræsninger Alternativet til at besidde investeringsejendomme kan virksomheder vælge at lease disse. Af hensyn til specialets omfang afgrænses der fra at inddrage regnskabsmæssige problemstillinger, der kan være i forbindelse med operationel og finansiel leasing af investeringsejendomme. Investeringsejendomme kan være blandet benyttede ejendomme bestående af både erhvervs- og beboelseslejemål. Der vil alt andet lige være forhold som forrentningskrav, risikovillighed, beliggenhed mv., som vægter forskelligt ved erhvervs- og beboelseslejemål. For at forenkle specialet vil der ikke blive behandlet blandede benyttede ejendomme. Der vil derfor udelukkende blive behandlet rene erhvervsejendomme eller rene beboelsesejendomme. Dette speciale vil tage udgangspunkt i dansk regnskabsregulering med løbende sammenholdelse til international regulering, hvor det findes relevant. I denne forbindelse vil omtale af international regnskabsregulering kun henvises til standarder udstedt af IASB. Der afgrænses dermed fra øvrig international regnskabsregulering som eksempelvis standarder udstedt af FASB. Mere specifik vil der blive koncentreret om virksomheder, der er omfattet af ÅRL, og derved bl.a. afgrænses der fra finansielle virksomheder, forsikringsselskaber, pensionskasser og statslige selskaber, der er underlagt Finanstilsynet, selvom disse virksomheder vurderes at indehave betragtelige ejendomsporteføljer. Specialet er udarbejdet i faget eksternt regnskab på cand.merc.aud.-studiet, hvorfor der afgrænses fra alle skattemæssige og momsmæssige problemstillinger og konsekvenser ved køb, besiddelse og salg af investeringsejendomme. Der vil derfor også afgrænses fra nærmere redegørelse for den regnskabsmæssige behandling og opgørelse af udskudt skat af investeringsejendomme i den eksterne årsrapport. Der tages i specialet udgangspunkt i den på afleveringstidspunktet gældende årsregnskabslov. Skulle der komme lovforslag eller vedtagne lovændringer i perioden fra aflevering til mundtlig eksamination af specialet, som er relevant for specialet, kan dette blive inddraget og diskuteret ved den mundtlige eksamination. Side 18 af 120

19 Afgræsninger Specialet fokuserer på de udfordringer, der er i forbindelse med værdiansættelse af investeringsejendomme til dagsværdi. Derfor fokuseres der på de problemstillinger, som opstår ved udarbejdelse af dagsværdiopgørelser. Der afgrænses derfor fra kostprismodellen og omvurderingsmodellen. Kostprismodellen inddrages kun i specialet, som en del af den grundlæggende beskrivelse af en investeringsejendom fra materielt anlægsaktiv (RVL 10) til investeringsejendom (RVL 16). Herunder inddrages kostprismodellen, når det vurderes hensigtsmæssigt for besvarelse af processpørgsmål. Endvidere vil specialet ikke redegøre for den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme ved omstrukturering eller salg af ejendomme. Derudover afgrænses der fra regnskabsmæssige problemstillinger i forbindelse med, at ejendomme skifter fra en ejendomstype til en anden. Der afgrænses fra praksisændringer i målemetoder, når der er overgang fra dagsværdi til kostpris, da det vurderes ikke have nogen direkte betydning for besvarelsen af problemformuleringen. Som før nævnt har specialet fokus på regnskabsmæssige behandling og værdiansættelse af investeringsejendomme. Der vil derfor ikke særskilt blive behandlet regnskabsposter som lejeindtægter, ejendommens driftsomkostninger, finansielle omkostninger og tilhørende gældsforpligtelser. Disse regnskabsposter vil kun blive inddraget i specialet, når de indgår i en del af anvendelsen af værdiansættelsesmodellerne. I specialet er der også fokus på, hvilken værdiansættelsesmodel der er mest effektiv i et samfund med økonomiske konjunkturudsving. I forbindelse med finanskrisen efterforskes en del sager med ejendomsselskaber for besvigelser i forhold til regnskabsmanipulation. Der afgrænses for disse sager, og derfor forudsættes det, at det ikke er regnskabsudøvernes formål at manipulere med værdiansættelse af investeringsejendomme, i forhold til den stillede problemformulering. Side 19 af 120

20 Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme 7 Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme Formålet med dette kapitel er, at give indblik i, hvordan man behandler investeringsejendomme regnskabsmæssigt. Der vil blive taget udgangspunkt i de grundlæggende bestemmelser i den danske reguleringsramme med reference til de internationale reguleringer. Den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme, mener jeg, er en naturlig del at have med, når man tager problemformuleringen i betragtning. Samtidig bidrager det til forståelsen af den senere analyse af værdiansættelsesmodellerne. Den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme gennemgås med udgangspunkt i hovedpunkterne indregning, måling og præsentation. Disse 3 hovedpunkter behandles hver især efter ÅRL samt regnskabsvejledning 10 og regnskabsvejledning 16, samt til sidste en sammenholdelse med IAS 40. Der er ikke nogen større sammenholdelse med RVL 10 og IAS 16, da der hovedsageligt kigges på de danske regler for investeringsejendomme. 7.1 Indregning Der tages udgangspunkt i rammebestemmelsen i ÅRL 33 samt i RVL 10 vedrørende materielle anlægsaktiver og RVL 16 vedrørende investeringsejendomme. Samtidig kigges der på kriterier for indregning af en ejendom som investeringsejendom. ÅRL 33 siger, at et aktiv indregnes, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt Indregning, regnskabsvejledning 10 RVL 10 siger, at et materielt anlægsaktiv anskaffes med henblik på direkte eller indirekte at opnå fremtidige økonomisk fordele for virksomheden, samtidig anvendes det over flere år. Anlægsaktivet indregnes i balancen og afskrives over en årrække, som man mener, at aktivet kan bidrag med økonomiske fordele. Dette er den bedste måde at periodisere anlægsaktivet. Iflg. RVL 10, afsnit 21 indregnes et materielt anlægsaktiv i balancen på det tidspunkt, hvor fordele og risici overgår til virksomheden, og kostprisen kan måles pålideligt. Side 20 af 120

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Afleveret den: 7. december 2011 Vejleder/eksaminator: Jens Marcus-Møller Udarbejdet af: Anja Madsen Jonas Thielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder efter Årsregnskabsloven Gruppe 6 Lise H. Madsen Anslag: 95.972 Vejleder Palle H. Nierhoff Titelblad Projekttitel:

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Aalborg Universitet. Speciale på cand.merc.aud-studiet. Juni 2010

Aalborg Universitet. Speciale på cand.merc.aud-studiet. Juni 2010 Aalborg Universitet Speciale på cand.merc.aud-studiet Hvad skal revisor være opmærksom på i forbindelse med revision af værdiansættelse af investeringsejendomme? Juni 2010 Udarbejdet af: Jens Otte Foldbjerg

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver Afhandling Institut for regnskab, finansiering og logistik HD-R 8. semester Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver Opgaveløser: Vejleder: Per Henrik Lindrup Afleveringsdato: 1. maj

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Executive summary. Side II

Executive summary. Side II Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk institut Cand.merc.aud. Forfattere: Jonas Østerby Andreasen Kasper Skov Nielsen Vejleder: Frank Thinggaard Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme - Set

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk institut Cand.merc.aud. Forfatter: Louise Hedegård Sørensen Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Investeringsejendomme En vurdering af om reglerne i ÅRL og IAS indenfor

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder Afhandling HD-R Udarbejdet af: Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Kapitalandele i dattervirksomheder - den regnskabsmæssige behandling Erhvervsøkonomisk Institut 30. november 2011 Side 1 af 80 Table of

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Chapter 12 - Reporting earnings

Chapter 12 - Reporting earnings Chapter 12 - Reporting earnings 1. Forstå formålet med resultatopgørelsen og at forskellige former for indkomst præsenteres forskelligt i årsregnskabet (selvstudium) 2. Skelne mellem kapitalbevægelser

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Investeringsejendomme - Regnskabsmæssig behandling og værdiansættelse

Investeringsejendomme - Regnskabsmæssig behandling og værdiansættelse Kandidatafhandling Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Cand.merc.aud. Forfattere: Jørgen Peter Banke Michael Schelde Poulsen Vejleder: Claus Holm Investeringsejendomme - Regnskabsmæssig behandling

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja

NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja Principper for aflæggelse af et regnskab for et varmeværk organiseret som et A.m.b.a. 1. Indledning Regnskabsaflæggelse og eftervisning af varmeprisen giver ofte

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere