Oversættelse til dansk af spørgeskemaet. Chronic disease. 24. september Claire Gudex

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse til dansk af spørgeskemaet. Chronic disease. 24. september 2007. Claire Gudex"

Transkript

1 Oversættelse til dansk af spørgeskemaet Chronic disease 24. september 2007 Claire Gudex

2 1 Introduktion Forward oversættelse ack oversættelse & Produktion af en revideret dansk version fprøvning af den danske version af spørgeskemaet Kronisk sygdom Metode Karakteristika af interviewpersonerne Patienternes kommentarer på spørgeskemaet Patienternes besvarelser på spørgsmålene Forslag til ændringer i spørgeskemaet nneks 1: Dansk version af spørgeskemaet Kronisk sygdom... Fejl! ogmærke er ikke defineret. nneks 2: Kodningsinstruktioner... Fejl! ogmærke er ikke defineret. 2

3 1 Introduktion Som aftalt med Lea asberg fra Komiteen for Sundhedsoplysning, består opgaven af 3 faser:. Forward oversættelse - To forward oversættelser til dansk, udført uafhængigt af hinanden af to personer med dansk som modersmål - Sammenligning af de to oversættelser (og en tidligere oversatte danske version) og produktion af en midlertidig dansk version. ack oversættelse & Produktion af en revideret dansk version - To back oversættelser fra dansk til engelsk, udført uafhængigt af hinanden af to personer med engelsk som modersmål - Sammenligning af de to oversættelser og enighed om den engelske oversættelse - Diskussion med de danske oversættere vedr. evt. ændringer - Enighed om en revideret dansk version C. fprøvning af spørgeskemaet - fprøvning af den danske version blandt 8 mænd og kvinder med kronisk sygdom - Enighed om en endelig dansk version Efter aftale med Le asberg bliver følgende afsnit og deres kodningsinstruktioner oversat: General health (Q. 1): kun kodningsinstruktioner, da dette item kommer fra SF-36, og der allerede eksisterer en officiel dansk oversættelse Symptoms numeric (Q. 1-4) Symptoms visual (Q. 1-3) Physical activities (Q. 1-6) Coping with symptoms (Q. 1-6) Physical abilities (Q. 1-8): kun kodningsinstruktioner, da disse items er HQ 8-item disability questionnaire, og der allerede eksisterer en officiel dansk oversættelse Confidence about doing things (Q. 1-6) Daily activities (Q. 1-4) Medical care communication with physicians (Q. 1 a-c) Medical care visits (Q. 2-4) Forfatteren vil gerne takke de fire oversættere for deres bidrag til oversættelsen af spørgeskemaet. Hun er også taknemmelig overfor de otte patienter, der deltog i interviewene og de sundhedsfaglige personale på Odense Universitets Hospital, der formidlede kontakt til patienterne. 3

4 2 Forward oversættelse Spørgeskemaet på engelsk er blevet oversat til dansk af to personer med dansk som modersmål. egge er uddannet korrespondenter med engelsk som hovedfag og har hhv. 11 og 17 års erfaring med oversættelser fra engelsk til dansk. De to forward oversættelser er derefter blevet sammenlignet og eventuelle forskelle er drøftet i et møde mellem CG og de to oversættere. Noget af spørgeskemaet havde tidligere været oversat til dansk og dette er også blevet anvendt til sammenligning. Man har sat fokus på at producere en dansk oversættelse skrevet på pænt men relativt uformelt dansk. På trods af oversætternes anvendelse af du er De anvendt i den danske version, da mange patienter med kronisk sygdom formodes at være ældre mennesker. Man har også forsøgt at være konsekvent i spørgeskemaet, således at de engelske udtryk er oversat med den samme danske formulering igennem hele spørgeskemaet. En midlertidig dansk version er blevet produceret, som den bedste oversættelse af den engelske tekst. Da man er usikker på hensigten bag nogle af de engelske/danske items er der dog flere valg, der ønskes bekræftet, før man går videre til næste fase (back oversættelsen). Forward oversættelsen er blevet foretaget i perioden juni til august

5 Forward oversættelse: For hvert item vises der den oprindelige engelske tekst (), de to forward oversættelser ( & ) og den første midlertidig danske version (DV). DV TITLE Chronic disease Kronisk sygdom Kronisk sygdom Kronisk sygdom General health: kodningsinstruktioner DV DV General health Helbred i almindelighed Helbred i almindelighed lment helbred Score the number circled. If two consecutive numbers are circled, choose the higher number (worse health); if two non-consecutive numbers are circled, do not score. The score is the value of this single item only. higher score indicates poorer health. ngiv det tal, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det højeste tal (værre helbred); hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, skal der ikke angives en score. Scoren er kun værdien for dette spørgsmål. Jo højere scoren er, jo værre helbred. ngiv det tal, hvorom der er sat ring, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det højeste tal (værre helbred); hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, angives ingen score. Scoren er kun værdien for dette spørgsmål. Jo højere scoren er, jo værre helbred. ngiv det tal, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det højeste tal (værre helbred). Hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, angives ingen score. Scoren er kun værdien for dette ene spørgsmål. Jo højere scoren er, jo værre helbred. Notater vedr. oversættelsen: Selvom Helbred i almindelighed er en korrekt oversættelse af General health, der vælges at bruge lment helbred, som anvendes i SF-36 og er lidt simplere Mere uformelt og enkelt sprog vælges, således: - som der er sat ring om i stedet for hvorom der er sat ring om - angives ingen score i stedet for skal der ikke angives en score - Disse samme valg anvendes også i de efterfølgende kodningsinstruktioner. 5

6 Symptoms (numeric, Q. 1-4) Symptomer Symptomer DV Symptomer How much time during the past month... Hvor meget tid i løbet af den seneste måned Hvor ofte i løbet af den seneste måned DV Hvor meget af tiden i løbet af den seneste måned Were you discouraged by your health problems? Har du været nedtrykt over dine helbredsproblemer? Har du været nedtrykt over dine helbredsproblemer? DV1 Har du været nedtrykt over dine helbredsproblemer? Were you fearful about your future health? Har du været ængstelig for dit fremtidige helbred? Har du været ængstelig for dit fremtidige helbred? DV2 Har du været ængstelig for dit fremtidige helbred? Was your health a worry in your life? Har du været bekymret for dit helbred? Har du været bekymret for dit helbred? DV3 Har du været bekymret for dit helbred? Were you frustrated by your health problems? Har du været frustreret over dine helbredsproblemer? Har du været frustreret over dine helbredsproblemer? DV4 Har du været frustreret over dine helbredsproblemer? 0 None, 1 little of the time, 2 Some of the time, 3 good bit of the time, 4 Most of the time, 5 ll of the time 0 Ikke på noget tidspunkt, 1 En lille del af tiden, 2 Noget af tiden, 3 En god del af tiden, 4 For det meste, 5 Hele tiden 0 På intet tidspunkt, 1 Sjældent, 2 Engang i mellem, 3 Ofte, 4 Det meste af tiden, 5 Hele tiden DV 0 På intet tidspunkt, 1 Lidt af tiden, 2 Noget af tiden, 3 En hel del af tiden, 4 Det meste af tiden, 5 Hele tiden 6

7 Kodningsinstruktioner: DV Score each item as the number circled. If two consecutive numbers are circled, score the higher (more distress) number. If the numbers are not consecutive, do not score the item. The scale score is the mean of the four items. If more than 1 item missing, set the value of the scale to missing. Scores range from 0-5; a higher score indicates more distress about health. For hvert delelement angives den værdi, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det højeste tal (større bekymring). Hvis der er sat ring om to ikkefortløbende tal, skal der ikke angives en score. Scoren for skalaen er gennemsnittet af værdien af de fire delelementer. Hvis mere end et delelement mangler besvarelse, sættes værdien af skalaen til manglende. Scorer går fra 0 til 5, hvor højere score angiver større bekymring omkring helbred. For hver del angives den værdi, hvorom der er sat ring, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, angives det højeste tal (større bekymring). Hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, angives ingen score. Scoren er gennemsnittet af værdien af de fire punkter. Hvis mere end et punkt mangler at blive besvaret, sættes værdien af skalaen til manglende. Scorer går fra 0 til 5, hvor højere score angiver større bekymring omkring helbred. For hvert delelement angives den værdi, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, angives det højeste tal (større bekymring). Hvis der er sat ring om to ikkefortløbende tal, angives ingen score. Scoren for skalaen er gennemsnittet af de fire delelementer. Hvis mere end et delelement mangler besvarelse, sættes værdien af skalaen til manglende. Scorer går fra 0 til 5, hvor højere score angiver større bekymring omkring helbred. Notater vedr. oversættelsen: Det menes at How much time ikke betyder Hvor meget tid (i minutter), men Hvor meget af tiden (How much of the time), som passer godt til svarmulighederne. Hvor ofte henviser til hvor mange gange. Sammenligning med den tidligere danske oversættelse: nedtrykt er mere passende end tabt modet i forbindelse med discouraged by health problems ; ængstelig synes mere passende end bange i forbindelse med helbredsproblemer; frustreret over retter sig mere mod helbredsproblemerne end frustreret på grund af. Vedr. svarmulighederne blev oversætterne først enige om På intet tidspunkt, En lille del af tiden, Noget af tiden, En god del af tiden, Det meste af tiden, Hele tiden. Men da de samme engelske svarmuligheder anvendes i SF-36, vælges de danske SF-36 oversættelse dvs.: På intet tidspunkt, Lidt af tiden, Noget af tiden, En hel del af tiden, Det meste af tiden, Hele tiden i stedet for. En hel del af tiden er også tættere på good bit of the time end En god del af tiden. Kodningsinstrukser: - orrdet delelement anvendes for item, da det sidste ikke er i almindelig brug i det danske sprog endnu - af værdien menes ikke nødvendigt i Scoren for skalaen er gennemsnittet af værdien af de fire delelementer - Mere enkelt sprog vælges samt konsekvent passiv form, således mangler besvarelse anvendes i stedet for mangler at blive besvaret - Disse samme valg anvendes også i de efterfølgende kodningsinstruktioner. 7

8 DV1 DV2 DV3 Symptoms visual (Q. 1-3) We are interested in learning whether or not you are affected by fatigue. Please circle the number below that describes your fatigue in the past 2 weeks: Vi vil gerne vide om du er eller ikke er påvirket af afkræftelse. Sæt venligst ring om det tal nedenfor, som beskriver din afkræftelse de seneste to uger: 0 Ingen udmattelse, 10 lvorlig udmattelse Vi vil gerne vide i hvilken udstrækning, du har lidt af udmattelse. Sæt ring om det tal nedenfor, der beskriver din træthed indenfor de seneste to uger: 0 Ingen udmattelse, 10 lvorlig udmattelse Vi vil gerne vide i hvilken udstrækning, du har følt dig træt. Sæt ring om det tal nedenfor, der beskriver din træthed indenfor de seneste to uger: 0 Ingen træthed, 10 lvorlig træthed We are interested in learning whether or not you are affected by shortness of breath. Please circle the number below that describes your shortness of breath in the past 2 weeks: Vi vil gerne vide om du er eller ikke er påvirket af stakåndethed. Sæt venligst ring om det tal nedenfor, som beskriver din stakåndethed de seneste to uger: 0 Ingen stakåndethed, 10 lvorlig stakåndethed Vi vil gerne vide i hvilken udstrækning, du har lidt af åndenød. Sæt ring om det tal, der beskriver din åndenød indenfor de seneste to uger: 0 Ingen åndenød, 10 lvorlig åndenød Vi vil gerne vide i hvilken udstrækning, du har følt dig stakåndet. Sæt ring om det tal, der beskriver din stakåndethed indenfor de seneste 2 uger: 0 Ingen stakåndethed, 10 Svær stakåndethed We are interested in learning whether or not you are affected by pain. Please circle the number below that describes your pain in the past 2 weeks: Vi vil gerne vide om du er eller ikke er påvirket af smerter. Sæt venligst ring om det tal nedenfor, som beskriver din smerteoplevelse de seneste to uger: 0 Ingen smerter, 10 lvorlige smerter (årsagen til smerter dog kan med de andre) Vi vil gerne vide i hvilken udstrækning, du har lidt af smerter. Sæt ring om det tal, der beskriver dine smerter indenfor de seneste to uger 0 Ingen smerter, 10 Stærke smerter Vi vil gerne vide i hvilken udstrækning, du har oplevet smerter. Sæt ring om det tal, der beskriver dine smerter indenfor de seneste 2 uger 0 Ingen smerter, 10 Stærke smerter 8

9 Kodningsinstruktioner: The score is the number circled or histogram marked. Scores range from 0 to 10, with a higher score indicating more fatigue, shortness of breath or pain. If two consecutive numbers are circled, score the higher (worse symptom) number, if two non-consecutive numbers are circled, do not score. Scoren er den værdi, der er sat ring om, eller den figur, som er afmærket. Scorer går fra 0 til 10, hvor højere score angiver større afkræftelse, sværere stakåndethed eller større smerter. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det højeste tal (værre helbred), hvis der er sat ring om to ikkefortløbende tal, skal der ikke angives en score. Scoren er den værdi, hvorom der er sat ring, eller den figur, som er afmærket. Scorer går fra 0 til 10, hvor højere score angiver sværere afkræftelse, sværere stakåndethed eller stærkere smerter. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det højeste tal (værre helbred), hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal angives ingen score. DV Scoren er den værdi, der er sat ring om, eller den figur, som er afmærket. Scorer går fra 0 til 10, hvor højere score angiver større træthed, sværere stakåndethed eller stærkere smerter. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, angives det højeste tal (værre helbred). Hvis der er sat ring om to ikkefortløbende tal, angives ingen score. Notater vedr. oversættelsen: Det engelske tekst synes ikke at passe særlig godt til svarmulighederne (man vil ikke vide om besvareren er påvirket eller ej, men hvor meget besvareren er påvirket). Da en anden formulering også lyder bedre på dansk, så anvendes Vi vil gerne vide i hvilken udstrækning... (We would like to know to what extent.) Der var store drøftelser omkring oversættelsen af affected by, da påvirket af træthed synes at lyde mærkeligt, og lider af træthed (suffer from) er stærkere end affected by. Til sidst vælges har du følt dig træt/stakåndet samt har du oplevet smerter, som er almindeligt danske vendinger. Enighed om at during the past (time) oversættes som i løbet af de seneste.., mens in the past (time) oversættes som indenfor de seneste Det var svært at oversætte fatigue. Især i betragtning af spørgeskemaets amerikanske oprindelse, kan fatigue betyder almindelig træthed (tiredness), et ord som er typisk anvendt i helbredsspørgeskema (f.eks. EORTC QLQ-C30, 15D) og et symptom, der er oplevet af alle. Men for en patientgruppe med kroniske sygdomme, der kan forårsage noget stærkere end træthed, kan fatigue også oversættes som udmattelse (som f.eks. anvendes i forbindelse med Chronic Fatigue Syndrome). Ordet afkræftelse synes for stærk for fatigue, da en grad fysisk forværring er underforstået. Spørgsmålet er, om fatigue skal oversættes som et symptom (træthed), der opleves af de fleste i hverdagen, men kan afhjælpes ved at tage sig en lur, eller som et mere alvorligt symptom, der mere ofte opleves af syge mennesker (udmattelse). Der vælges træthed her, dels fordi dette er anvendt senere i spørgeskemaet, og også for at gøre spørgeskemaet passende til en bredere del af befolkningen og flere forskellige sygdomme. Dette valg blev senere bekræftet efter konsultation med Komiteen for Sundhedsoplysning. 9

10 Drøftelser omkring oversættelsen af shortness of breath : den mest direkte oversættelse er stakåndethed, som også er i almindelig brug, dvs. at man bliver hurtigt forpustet, når man går osv. Åndenød (besvær med at trække vejret) menes at være stærkere f.eks. i forbindelse med et akut astma anfald; ordet er dog anvendt for dyspnoea (shortness of breath) i den danske version af MRC Dyspnoea Scale og for shortness of breath i EORTC QLQ-C30. Dette valg blev senere bekræftet efter konsultation med Komiteen for Sundhedsoplysning. Severe oversættes med flere ord, på trods af et ønske at præsentere ens skalaer for de tre symptom items. På dansk menes alvorlig at passe bedst til træthed, svær til ståkandethed/åndenød, og stærke til smerter. Physical activities (Q. 1-6) Fysiske aktiviteter Fysiske aktiviteter DV Fysiske aktiviteter During the past week, even if it was not a typical week for you, how much total time (for the entire week) did you spend on each of the following? (Please circle one number for each question.) I den seneste uge, også selvom det ikke har været en typisk uge for dig, hvor meget tid har du alt i alt (gældende for hele ugen) brugt på hver af nedenstående? (Sæt venligst ring om et tal for hvert spørgsmål) I løbet af den seneste uge, selvom det ikke har været en typisk uge for dig, hvor ofte foretog du dig et af følgende? (Sæt ring om et tal for hvert spørgsmål): DV I løbet af den seneste uge, også selvom det ikke har været en typisk uge for dig, hvor meget tid har du alt i alt (gældende for hele ugen) brugt på hver af følgende? (Sæt ring om et tal for hvert spørgsmål) Stretching or strengthening exercises (range of motion, using weights etc.) Stræk- eller styrkeøvelser (smidighed, øvelser med vægte, etc.) Udstrækning eller styrkeøvelser (motionsform, vægte etc.) DV1 Stræk- eller styrkeøvelser (smidighed, øvelser med vægte, etc.) Walk for exercise Motionsgang Gang DV2 Motionsgang Swimming or aquatic exercise Svømning eller motion i vand Svømning eller anden form for motion i vand DV3 Svømning eller andre former for øvelser i vand icycling (including stationary exercise bikes) Cykling (inkl. brug af motionscykel) Cykling (inkl. Motionscykel) DV4 Cykling (inkl. Motionscykel) Other aerobic exercise equipment (Stairrmaster, rowing, skiing machine etc.) ndet udstyr til aerobic øvelser (stairrmaster, romaskine, skimaskine, etc.) ndet aerobic udstyr (step-, ro eller ski-maskine etc.) DV5 ndet aerobic udstyr (step-, ro- eller ski-maskine etc.) 10

11 DV6 DV Other aerobic exercise: Specify ndre aerobic øvelser: ngiv hvilke ndre aerobic øvelser: ngiv hvilke ndre aerobic øvelser: ngiv hvilke 0 None, 1 Less than 30 min/week, min/week, hrs per week, 4 More than 3 hrs/wk 0 Ikke brugt tid, 1 Mindre end 30 min. pr. uge, 2 Mellem 30 og 60 min. pr. uge, 3 Mellem 1 og 3 timer pr. uge, 4 Mere end 3 timer pr. uge 0 ldrig, 1 Mindre end 30 min ugentlig, min ugentlig, timer ugentlig, 4 Mere end 3 timer ugentlig 0 Ingen tid, 1 Mindre end 30 min. pr. uge, min. pr. uge, timer pr. uge, 4 Mere end 3 timer pr. uge Kodningsinstruktioner: Code each item as the number circled, then convert as follows. If two consecutive numbers are circled, code the lower number (less exercise). If two non-consecutive numbers are circled, do not score the item. For Other aerobic, try to fit the type of exercise into the existing aerobic categories (i.e. treadmill as other aerobic equipment ), otherwise leave as other aerobic (i.e. dancing ). However, if it is exercise that is not aerobic, such as yoga or weight training, do not score as aerobic. Yoga, weight training, tai chi, etc., should be scored as stretching or strengthening. Each category is converted to the number of minutes below. Time spent in stretching or strengthening is the value for item 1. Time spent in aerobic exercise is the sum of the values for items 2 through 6. Kod hvert delelement med det tal, som der er sat ring om, og konvertér som følger. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det laveste tal (mindre træning). Hvis der er sat ring om to ikkefortløbende tal, skal der ikke angives en score for dette delelement. Under andre aerobic øvelser, prøv da at indplacere dette under de eksisterende aerobic kategorier (fx... løbebånd som andet udstyr til aerobic øvelser, ellers lad det stå under andre aerobic øvelser (fx dans). Men hvis det er en aktivitet, som ikke hører under aerobic øvelser, såsom yoga eller træning med vægte, skal dette ikke scores som aerobic. Yoga, træning med vægte, tai chi osv. skal scores under stræk- og styrkeøvelser. Hver kategori konverteres til antal minutter angivet nedenfor. Tid der er brugt til stræk- og styrkeøvelser er værdien for del 1. Tiden der er brugt på aerobic øvelser, er summen af værdierne for del 2 til og med del 6. Overfør for hvert punkt det tal, hvorom der er sat ring, på følgende måde. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det laveste tal (mindre træning). hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, angives ingen score for dette punkt. For andre aerobic øvelser, forsøges disse indplaceret under de eksisterende aerobic kategorier (fx... løbebånd som andet udstyr til aerobic øvelser, ellers lad det stå under andre aerobic øvelser (fx dans). Men hvis det er en øvelse, som ikke hører under aerobic øvelser, såsom Yoga eller træning med vægte, skal dette ikke scores som aerobic. Yoga, træning med vægte, tai chi osv. skal scores under stræk- og styrkeøvelser. Hver kategori omregnes til det antal minutter, som er angivet nedenfor. Tid som er brugt til stræk- og styrkeøvelser er værdien for punkt 1. Tid som er brugt på aerobic øvelser, er summen af værdierne for punkt 2 til og med punkt 6. 11

12 DV ngiv for hvert delelement det tal, som der er sat ring om, og konvertér på følgende måde. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det laveste tal (mindre træning). Hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, angives ingen score for dette delelement. Under andre aerobic øvelser, prøv da at indplacere disse under de eksisterende aerobic kategorier (fx... løbebånd som andet aerobic udstyr, ellers lad det stå under andre aerobic øvelser (fx dans). Men hvis det er en øvelse, som ikke hører under aerobic øvelser, såsom yoga eller træning med vægte, skal dette ikke scores som aerobic. Yoga, træning med vægte, tai chi osv. skal scores under stræk- eller styrkeøvelser. Hver kategori omregnes til det antal minutter, som er angivet nedenfor. Tiden anvendt på stræk- eller styrkeøvelser er værdien for delelement 1. Tiden anvendt på aerobic øvelser er summen af værdierne for delelement 2 til og med delelement 6. Ingen Mindre end 30 min. pr. uge Mellem min. pr. uge Mellem 1 og 3 timer pr. uge Mere end 3 timer pr. uge Notater vedr. oversættelsen: Her betyder How much time den tid i minutter man har brugt; derfor vælges Hvor meget tid. nvendelse af også (også selvom ) giver ekstra opmærksomhed Venligst anvendes ikke, da oversættelsen af please ikke er sædvanligt på dansk Mere enkelt sprog vælges, således hver af følgende i stedet for hver af nedenstående ; dette anvendes konsekvent i efterfølgende kodningsinstruktioner Smidighed (suppleness, litheness) menes tættere på range of motion end motionsform Usikkerhed omkring oversættelsen af walking for exercise : gang (walking, gait) synes for generelt ord (at gå fra til ); gåture tages ikke nødvendigvis for motion; motionsgang er et mere moderne ord, som måske ikke forstås af alle, dog er anvendelsen af forskellige former for motionsgang (f.eks. stavgang) steget. Motionsgang vælges, men skal tjekkes når back oversættelsen udføres. andre former for øvelser i vand : inkluderer blødere former for øvelser end motion (f.eks. sekvenssvømning, aerobic i vand) Stepmaskine menes at være et mere anvendt ord i Danmark end Stairmaster ; vælges at beholde bindestregen i ski-maskine for at gøre det mere overskuelig for læseren. Mere enkelt sprog vælges, således pr. uge i stedet for ugentlig osv. fortrækkes over etc. Kodningsinstrukser - ngiv anvendes i stedet for code for at være konsekvent med andre steder i spørgeskemaet 12

13 Coping with symptoms (Q. 1-6) Håndtering af symptomer Hvordan lever du med dine smerter DV Hvordan lever du med dine symptomer DV DV1 DV2 DV3 DV4 DV5 DV6 DV When you are feeling down in the dumps, feeling pain or having other unpleasant symptoms, how often do you (Please circle one number for each question): Når du føler dig nedtrykt, har smerter eller har andre ubehagelige symptomer, hvor ofte gør du nedenstående (Sæt venligst ring om et tal for hvert spørgsmål.) Når du føler dig modløs, føler smerter eller oplever andre ubehagelige symptomer, hvor ofte (sæt ring om et tal for hvert spørgsmål) Når du føler dig nedtrykt, føler smerter eller oplever ubehagelige symptomer, hvor ofte gør du følgende (Sæt ring om ét tal for hvert spørgsmål) Try to feel distant from the discomfort and pretend that it is not part of your body Prøver at lægge afstand til ubehaget og lader som om at det ikke er en del af mig Forsøger du at distancere dig fra ubehaget og lader som om det ikke er en del af din krop Prøver at lægge afstand til ubehaget og lader som om at det ikke er en del af din krop Don t think of it as discomfort but as some other sensation, like a warm, numb feeling Tænker på det, ikke som ubehag, men som om det var en anden sansning, som en varm følelsesløs fornemmelse Tænker du ikke på det som et ubehag, men som en varm følelsesløs fornemmelse Tænker ikke på det som ubehag, men som en anden følelse, for eksempel en varm følelsesløs fornemmelse Play mental games or sing songs to keep your mind off the discomfort Laver hjernegymnastik eller synger sange for at fjerne tankerne fra ubehaget Udfører du hjernegymnastik eller synger sange for at få dine tanker væk fra ubehaget Laver hjernegymnastik eller synger sange for at få dine tanker væk fra ubehaget Practice progressive muscle relaxation Udfører avanceret muskelafslapning Udføre du avanceret muskelafslapning Udfører muskelafslapning Practice visualization or guided imagery, such as picturing yourself somewhere else ruger visualisering eller guided imagery, såsom at forestille dig at du er et andet sted Visualisere eller forestiller dig, at du er et andet sted ruger visualisering eller forestiller dig, at du for eksempel er et andet sted Talk to yourself in positive ways Taler til dig selv på en positiv måde Taler til dig selv på en positiv måde Taler til dig selv på en positiv måde 0 Never, 1 lmost never, 2 Sometimes, 3 Fairly often, 4 Very often, 5 lways 0 ldrig, 1 Næsten aldrig, 2 Nogle gange, 3 Forholdsvis ofte, 4 Meget ofte, 5 ltid 0 ldrig, 1 Næsten aldrig, 2 Ind imellem, 3 Ret ofte, 4 Meget ofte, 5 ltid 0 ldrig, 1 Næsten aldrig, 2 f og til, 3 Temmelig ofte, 4 Meget ofte, 5 ltid 13

14 Kodningsinstruktioner: DV Score the number circled for each item. If more than one consecutive number is circled, score as the lower number (less coping). If the numbers are not consecutive, do not score the item. The scale score is the mean of the six items. If more than two items are missing answers, set the value of the score for this scale to missing. Scores range from 0 to 5, with a higher score indicating more practice of these techniques. For hvert delelement angives den værdi, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det laveste tal (dårligere håndtering). Hvis der er sat ring om to ikkefortløbende tal, skal der ikke angives en score. Scoren er gennemsnittet af værdien af de seks delelementer. Hvis mere end to delelementer mangler besvarelse, sættes værdien af skalaen til manglende. Scorer går fra 0 til 5, hvor højere score angiver større anvendelse af disse teknikker. For hvert punkt angives den værdi, hvorom der er sat ring, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det laveste tal (dårligere håndtering). Hvis der er sat ring om to ikkefortløbende tal, angives ingen score. Scoren er gennemsnittet af værdien af de seks punkter. Hvis mere end to dele mangler at blive besvaret, sættes værdien af skalaen til manglende. Scorer går fra 0 til 5, hvor højere score angiver større anvendelse af disse teknikker. For hvert delelement angives den værdi, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, angives det laveste tal (dårligere håndtering). Hvis der er sat ring om to ikkefortløbende tal, angives ingen score. Scoren er gennemsnittet af de seks delelementer. Hvis mere end to delelementer mangler besvarelse, sættes værdien af skalaen til manglende. Scorer går fra 0 til 5, hvor højere score angiver større anvendelse af disse teknikker. Notater vedr. oversættelsen: Titlen Hvordan lever du med dine symptomer er ret generel og hentyder til personen selv, mens Håndtering af symptomer kunne inkludere indsats fra sundhedspersonale. Nedtrykt menes tættest på down in the dumps, blue, sad og er ofte anvendt i spørgeskema (modløs = discouraged, disheartened) Følgende vælges: føler smerter (feel pain) og oplever ubehagelige.. (having unpleasant ) dels for at komme tættere på det engelske, men også for at understrege, at der er tale om en konkret situation med smerter/ubehag osv. Mere uformelt sprog vælges, så prøver at lægge afstand til i stedet for forsøger at distancere dig fra Det var svært for oversætterne at forstå other sensation like a warm, numb feeling i forbindelse med smerter, men det hjalp, da man valgte at anvende følelse for sensation i stedet for sansning, og for eksempel i stedet for som (da det menes at like her betyder for example og ikke that is ). Mere uformelt sprog vælges, således laver i stedet for udfører, og at få dine tanker væk fra i stedet for at fjerne tankerne fra ; ruger visualisering i stedet for Visualisere Efter forslag fra Komiteen for Sundhedoplysning fjernes ordet avanceret fra avanceret muskelafslapning, da dette synes ikke at være relevant for den måde, man arbejder på med muskelafslapning/afspænding på sundhedskurset. Oversætterne vidste ikke hvad guided imagery ville være på dansk; vælges derfor at fjerne det, da ideen synes allerede dækket ( forestiller dig, at du er et andet sted ) Vedr. svarmulighederne blev oversætterne først enige om ldrig, Næsten aldrig, Nogle gange, Forholdsvis ofte, Meget ofte, ltid. En anden mulighed for Fairly often er dog Temmelig ofte (som an- 14

15 vendes i den tidligere dansk oversættelse), og det synes at være mere uformelt og passende her. nvendelsen af Temmelig ofte betyder også, at Nogle gange skal ændres til f og til (de går bedre sammen). Disse samme valg anvendes konsekvent i resten af spørgeskemaet. Physical abilities: kodningsinstruktioner Physical abilities Fysiske evner Fysiske evner DV Fysiske evner Score the number circled for each item. If more than one consecutive number is circled for one item, code the higher number (more difficulty). If responses are not consecutive, code as blank. The HQ 8-item disability index is the mean of the eight items. If more than 2 items are blank, do not score the index. ngiv det tal, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det højeste tal (større besvær). Hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, skal der ikke angives en score. Værdien for dette index er gennemsnitsværdien for de 8 delspørgsmål om fysisk formåen. Hvis mere end to delelementer mangler besvarelse, skal der ikke angives en score. For hvert punkt angives den værdi, hvorom der er sat ring, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, angives det højeste tal (mere besværlig). Hvis svarerne ikke er fortløbende, overføres som blank. Den HQ 8-punks skala over manglende evner er gennemsnittet af de 8 punkter. Hvis mere end 2 punkter er blanke, angives ingen skala. DV ngiv for hvert delelement det tal, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, angives det højeste tal (større besvær). Hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, angives ingen score. Værdien for HQ 8-item disability index er gennemsnittet af de 8 delelementer. Hvis mere end to delelementer mangler besvarelse, angives ingen score. Notater vedr. oversættelsen: Interviewer forstod ikke sætningen The HQ 8-item disability index is the mean of the eight items. Code as blank/items are blank : oversættes med angives ingen score/mangler besvarelse for at være konsekvent i forhold til resten af spørgeskemaet. N.. HQ anvender De i stedet for du. Oversætterne anbefalede anvendelse af De i hele skemaet, men efter forslag fra Komiteen fra Sundhedsoplysning anvendes du. Dette valg skal bekræftes ved pilotundersøgelsen. 15

16 Confidence about doing things (Q. 1-6) Tro på selv at kunne gøre noget DV DV DV1 DV2 DV3 DV4 Tiltro til at kunne gøre nogen ting Tiltro til selv at kunne gøre noget For each of the following questions, please circle the number that corresponds with your confidence that you can do the tasks regularly at the present time. How confident are you that you can For hvert af de følgende spørgsmål bedes du sætte ring om det tal, som passer til hvor stor tiltro du har til at kunne udføre følgende opgaver jævnligt på nuværende tidspunkt. For hvert af de følgende spørgsmål sæt ring om det tal, som passer til hvor stor tillid du har til at kunne udføre følgende opgaver jævnligt på nuværende tidspunkt. Hvor meget tillid har du til at du kan: For hvert af de følgende spørgsmål sæt ring om det tal, som passer til hvor stor tiltro du har til at kunne udføre følgende opgaver jævnligt på nuværende tidspunkt. Hvor stor tiltro har du til at du kan: Keep the fatigue caused by your disease from interfering with the things you want to do? fholde afkræftelsen, som stammer fra din sygdom, fra at have indflydelse på de ting du gerne vil gøre? Forhindre trætheden, forårsaget af din sygdom, i at gribe ind i de ting du gerne vil gøre? Forhindre trætheden, forårsaget af din sygdom, i at gribe ind i de ting du gerne vil gøre? Keep the physical discomfort or pain of your disease from interfering with the things you want to do? fholde fysisk ubehag eller smerter, som stammer fra din sygdom, fra at have indflydelse på de ting du gerne vil gøre? Forhindre de fysiske gener i at gribe ind i de ting du gerne vil gøre? Forhindre de fysiske ubehag eller smerter, som din sygdom forårsager, i at gribe ind i de ting du gerne vil gøre? Keep the emotional distress caused by your disease from interfering with the things you want to do? fholde følelsesmæssigt bekymring, som stammer fra din sygdom, fra at have indflydelse på de ting du gerne vil gøre? Forhindre den følelsesmæssige lidelse, som stammer fra din sygdom, i at have indflydelse på ting du gerne vil gøre? Forhindre den følelsesmæssige belastning, som din sygdom forårsager, i at gribe ind i de ting du gerne vil gøre? Keep any other symptoms or health problems you have from interfering with the things you want to do? fholde andre symptomer eller helbredsproblemer du har, fra at have indflydelse på de ting du gerne vil gøre? Forhindre alle andre symptomer eller helbredsproblemer i at gribe ind i de ting du gerne vil gøre? Forhindre andre symptomer eller helbredsproblemer i at gribe ind i de ting du gerne vil gøre? 16

17 DV5 DV6 DV Do the different tasks and activities needed to manage your health condition so as to reduce your need to see a doctor? Udføre de forskellige opgaver og aktiviteter, som er nødvendige for at håndtere dit helbred, for således at reducere dit behov for at opsøge læge? Udføre forskellige opgaver og aktiviteter som er nødvendige for at håndtere dit helbred for at reducere dit behov for at opsøge læge? Udføre de forskellige opgaver og aktiviteter, som er nødvendige for at tage hånd om dit helbred, for at reducere dit behov for at opsøge læge? Do things other than just taking medication to reduce how much your illness affects your everyday life? Gøre andet end blot at tage medicin, for at mindske i hvilken grad din sygdom har indflydelse på din hverdag? Gøre andre ting end bare tage medicin for at begrænse, hvor meget din sygdom påvirker din dagligdag? Gøre andet end blot tage medicin for at begrænse, hvor meget din sygdom påvirker din dagligdag? 1 Not at all confident, 10 Totally confident 1 Slet ingen tiltro, 10 Fuld tiltro 1 Slet ingen tiltro, 10 Fuld tiltro 1 Slet ingen tiltro, 10 Fuld tiltro Kodningsinstruktioner: DV The score for each item is the number circled. If two consecutive numbers are circled, code the lower number (less self-efficacy). If the numbers are not consecutive, do not score the item. The score for the scale is the mean of the 6 items. If more than 2 items are missing, do not score the scale. Higher number indicates higher self-efficacy. Scoren for hvert delelement er det tal, der er sat ring om. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det laveste tal (mindre tro på selv at kunne gøre noget). Hvis tallene ikke er fortløbende, skal der ikke angives en score. Scoren for skalaen er gennemsnittet af de 6 delelementer. Hvis mere end 2 delelementer ikke er besvaret, skal der ikke angives en score for skalaen. Højere tal angiver større tro på selv at kunne gøre noget. Scoren for hvert punkt er det tal, hvor der er sat ring om. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, angives det laveste tal (mindre tiltro til at kunne gøre noget). Hvis tallene ikke er fortløbende, angives ingen score. Scoren for skalaen er gennemsnittet af de 6 punkter. Hvis mere end 2 punkter ikke er besvaret, angives ingen score for skalaen. Højere tal angiver større tiltro til at kunne gøre noget. Scoren for hvert delelement er det tal, der er sat ring om. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, angives det laveste tal (mindre tiltro til at kunne gøre noget). Hvis tallene ikke er fortløbende, angives ingen score. Scoren for skalaen er gennemsnittet af de 6 delelementer. Hvis mere end 2 delelementer ikke er besvaret, angives ingen score for skalaen. Højere tal angiver større tiltro til at kunne gøre noget. 17

18 Notater vedr. oversættelsen: Titlen Confidence about doing things oversættes som Tiltro til selv at kunne gøre noget : tiltro og troen betyder det samme, men tiltro anvendes i delelementerne. Den tidligere danske oversættelse henviser til evner til at håndtere kronisk sygdom; dette er noget andet end det oprindelige engelsk angivet her. How confident are you...: confident oversat som tiltro, som henviser til sig selv, mens tillid henviser til andre. nvendelse af sikker (certain) som i den tidligere danske oversættelse menes ikke passende i denne kontekst. Fatigue overættes som træthed, da både udmattelse og afkræftelse virker for stærk i denne kontekst. caused by your disease ovesættes som forårsaget af din sygdom, som er pænere dansk end som stammer fra din sygdom interfering with oversættes som i at gribe ind i, da det henviser til noget negativ ( indflydelse kunne være positiv) og dækker over både ikke længere at kunne gøre de ting man gerne vil, samt at gøre dem mindre godt end tidligere. emotional distress oversættes som følelsemæssige belastning i stedet for bekymring (worry/concern) eller lidelse (illness/suffering). Der var enighed om at oversætte Do the different tasks... som Udføre de forskellige opgaver og aktiviteter, som er nødvendige for at håndtere dit helbred, for at reducere dit behov for at opsøge læge?, men efter sammenligning med den tidligere danske version, forslås i stedet: Udføre... for at tage hånd om dit helbred... da at tage hånd om er et godt dansk udtryk. Den oprindelige engelske tekst anvender health condition som kunne oversættes som helbredstilstand eller sygdom, men der menes at health condition i denne kontekst er mere generel og er godt dækket af at tage hånd om dit helbred. to reduce oversættes som at begrænse, som er pænere dansk og tættere på det engelske end at mindske. Sygdom her er passende oversættelse for illness. ffects (your everyday life) oversættes som påvirker, da dette henviser til noget negativ sammenlignet med har indflydelse på. 18

19 Daily activities (Q. 1-4) Daglige aktiviteter Daglige aktiviteter DV Daglige aktiviteter During the past 4 weeks, how much... I de seneste 4 uger hvor meget I løbet af de seneste fire uger hvor meget DV I løbet af de seneste 4 uger hvor meget Has your health interfered with your normal social activities with family, friends, neighbors or groups? Har dit helbred indvirket på dine normale sociale aktiviteter med familie, venner, naboer eller grupper? Har dit helbred grebet ind i dine normale sociale aktiviteter med familie, venner, naboer eller andre? DV1 Har dit helbred grebet ind i dine normale sociale aktiviteter med familie, venner, naboer eller andre? Has your health interfered with your hobbies or recreational activities? Har dit helbred indvirket på dine hobbies eller fritidsaktiviteter? Har dit helbred grebet ind i dine hobbies eller fritidsaktiviteter? DV2 Har dit helbred grebet ind i dine hobbies eller fritidsaktiviteter? Has your health interfered with your household chores? Har dit helbred indvirket på dine daglige pligter i hjemmet? Har dit helbred påvirket dine daglige gøremål i hjemmet? DV3 Har dit helbred grebet ind i dine daglige gøremål i hjemmet? Has your health interfered with your errands and shopping? Har dit helbred indvirket på dine ærinder og indkøbsmuligheder? Har dit helbred påvirket dine ærinder og indkøb? DV4 Har dit helbred grebet ind i dine ærinder og indkøb? (svært at oversætte) Har dit helbred påvirket din evne til at udføre ærinder og indkøb? 0 Not at all, 1 Slightly, 2 Moderately, 3 Quite a bit, 4 lmost totally 0 Slet ikke, 1 Lidt, 2 Moderat, 3 Forholdsvis ofte, 4 Næsten fuldstændig 0 Slet ikke, 1 Lidt, 2 Moderat, 3 Ganske meget, 4 Næsten fuldstændig DV 0 Slet ikke, 1 Lidt, 2 Moderat, 3 Temmelig meget, 4 Næsten fuldstændig 19

20 Kodningsinstruktioner: DV The score of each item is the number circled. If two consecutive numbers are circled for a single item, score the higher number (more limitation). If two non-consecutive numbers are circled, do not score the item. The score of the scale is the mean of the four items. If more than one item is missing, do not score the scale. higher score indicates greater limitation of activities. For hvert delelement angives den værdi, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal i et enkelt delelement, så angiv det højeste tal (større begrænsning). Hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, skal der ikke angives en score. Scoren for skalaen er gennemsnittet af værdien af de fire delelementer. Hvis mere end et delelement mangler besvarelse, sættes værdien af skalaen til manglende. Højere score angiver større begrænsning i aktiviteter. For hvert punkt angives den værdi, hvorom der er sat ring, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal under et enkelt punkt, angives det højeste tal (større begrænsning). Hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, angives ingen score. Scorens for skalaen er gennemsnittet af værdien af de fire punkter. Hvis mere end et punkt mangler at blive besvaret, sættes værdien af målestokken til manglende. Højere score angiver større begrænsning i aktiviteter. For hvert delelement angives den værdi, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal i et enkelt delelement, angives det højeste tal (større påvirkning). Hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, angives ingen score. Scoren for skalaen er gennemsnittet af de fire delelementer. Hvis mere end et delelement mangler besvarelse, sættes værdien af skalaen til manglende. Højere score angiver større påvirkning i aktiviteter. Notater vedr. oversættelsen: During the past 4 weeks oversættes som I løbet af de seneste 4 uger for at være konsekvent med andre steder i spørgeskemaet Interfered with oversættes igen som grebet ind i ; dette fungerer for alle items borset fra den sidste idet Har dit helbred grebet ind i dine ærinder og indkøb? ikke giver mening. Derfor forslås Har dit helbred påvirket din evne til at udføre ærinder og indkøb? som virker tættere på meningen i den opridelige engelske tekst. Meningen i den først item af or groups er ikke klar; oversættes her som eller andre. daglige gøremål er den sædvanlige udtryk for household chores Temmelig meget anvendes for at være konsekvent med Temmelig ofte som anvendes andetsteds i spørgeskemaet. Kodningsinstrukser: Større påvirkning menes at passe bedre end større begrænsning til henvisning i delelementerne til har grebet ind i. Kodningsinstrukser: forklaringen If more than one consecutive number is circled for one item hjælper på forståelsen af kodningsprocessen, derfor tilføjes i et enkelt delelement hvor passende i de andre kodningsinstrukser. 20

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC)

WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC) Dansk Oversættelse WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med rotatorcuff lidelse Copyright 1998 (#474673) A. Kirkley MD, S. Griffin, CSS, C. Alvarez,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Danske elevers udfordringer i matematik. Uffe Thomas Jankvist AU (DPU) & RUC

Danske elevers udfordringer i matematik. Uffe Thomas Jankvist AU (DPU) & RUC Danske elevers udfordringer i matematik Uffe Thomas Jankvist AU (DPU) & RUC Disposition for de næste 30 min. Matematikspecifikke udfordringer matematikvanskeligheder Hvad ved vi fra PISA set fra et fagdidaktisk

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Selvmordsforebyggelse - behandling med DAT og CAMS. Psykologer i psykiatrien Foredragsrække forår 2014

Selvmordsforebyggelse - behandling med DAT og CAMS. Psykologer i psykiatrien Foredragsrække forår 2014 Selvmordsforebyggelse - behandling med DAT og CAMS Psykologer i psykiatrien Foredragsrække forår 2014 Modoverføringsreaktioner ved selvmordsforsøg forvirres: terapeuten ved ikke, hvad han/hun skal tænke

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Patient-rapporterede oplysninger/outcomes (PRO) en oversigt

Patient-rapporterede oplysninger/outcomes (PRO) en oversigt Sundhedstjenesteforskning Patient-rapporterede oplysninger/outcomes (PRO) en oversigt Mogens Grønvold, professor, overlæge, dr.med. Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk afd. Bispebjerg Hospital Afdeling

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM)

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) For mere information kontakt Østdansk Turisme på 54861348

Læs mere

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Agenda 1. Hvorfor overhovedet beskæftige sig med talent? 2. Hvad er talent potentiale og talentleder potentiale? 3. Hvordan kan vi træne talent? 13%

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere