Oversættelse til dansk af spørgeskemaet. Chronic disease. 24. september Claire Gudex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse til dansk af spørgeskemaet. Chronic disease. 24. september 2007. Claire Gudex"

Transkript

1 Oversættelse til dansk af spørgeskemaet Chronic disease 24. september 2007 Claire Gudex

2 1 Introduktion Forward oversættelse ack oversættelse & Produktion af en revideret dansk version fprøvning af den danske version af spørgeskemaet Kronisk sygdom Metode Karakteristika af interviewpersonerne Patienternes kommentarer på spørgeskemaet Patienternes besvarelser på spørgsmålene Forslag til ændringer i spørgeskemaet nneks 1: Dansk version af spørgeskemaet Kronisk sygdom... Fejl! ogmærke er ikke defineret. nneks 2: Kodningsinstruktioner... Fejl! ogmærke er ikke defineret. 2

3 1 Introduktion Som aftalt med Lea asberg fra Komiteen for Sundhedsoplysning, består opgaven af 3 faser:. Forward oversættelse - To forward oversættelser til dansk, udført uafhængigt af hinanden af to personer med dansk som modersmål - Sammenligning af de to oversættelser (og en tidligere oversatte danske version) og produktion af en midlertidig dansk version. ack oversættelse & Produktion af en revideret dansk version - To back oversættelser fra dansk til engelsk, udført uafhængigt af hinanden af to personer med engelsk som modersmål - Sammenligning af de to oversættelser og enighed om den engelske oversættelse - Diskussion med de danske oversættere vedr. evt. ændringer - Enighed om en revideret dansk version C. fprøvning af spørgeskemaet - fprøvning af den danske version blandt 8 mænd og kvinder med kronisk sygdom - Enighed om en endelig dansk version Efter aftale med Le asberg bliver følgende afsnit og deres kodningsinstruktioner oversat: General health (Q. 1): kun kodningsinstruktioner, da dette item kommer fra SF-36, og der allerede eksisterer en officiel dansk oversættelse Symptoms numeric (Q. 1-4) Symptoms visual (Q. 1-3) Physical activities (Q. 1-6) Coping with symptoms (Q. 1-6) Physical abilities (Q. 1-8): kun kodningsinstruktioner, da disse items er HQ 8-item disability questionnaire, og der allerede eksisterer en officiel dansk oversættelse Confidence about doing things (Q. 1-6) Daily activities (Q. 1-4) Medical care communication with physicians (Q. 1 a-c) Medical care visits (Q. 2-4) Forfatteren vil gerne takke de fire oversættere for deres bidrag til oversættelsen af spørgeskemaet. Hun er også taknemmelig overfor de otte patienter, der deltog i interviewene og de sundhedsfaglige personale på Odense Universitets Hospital, der formidlede kontakt til patienterne. 3

4 2 Forward oversættelse Spørgeskemaet på engelsk er blevet oversat til dansk af to personer med dansk som modersmål. egge er uddannet korrespondenter med engelsk som hovedfag og har hhv. 11 og 17 års erfaring med oversættelser fra engelsk til dansk. De to forward oversættelser er derefter blevet sammenlignet og eventuelle forskelle er drøftet i et møde mellem CG og de to oversættere. Noget af spørgeskemaet havde tidligere været oversat til dansk og dette er også blevet anvendt til sammenligning. Man har sat fokus på at producere en dansk oversættelse skrevet på pænt men relativt uformelt dansk. På trods af oversætternes anvendelse af du er De anvendt i den danske version, da mange patienter med kronisk sygdom formodes at være ældre mennesker. Man har også forsøgt at være konsekvent i spørgeskemaet, således at de engelske udtryk er oversat med den samme danske formulering igennem hele spørgeskemaet. En midlertidig dansk version er blevet produceret, som den bedste oversættelse af den engelske tekst. Da man er usikker på hensigten bag nogle af de engelske/danske items er der dog flere valg, der ønskes bekræftet, før man går videre til næste fase (back oversættelsen). Forward oversættelsen er blevet foretaget i perioden juni til august

5 Forward oversættelse: For hvert item vises der den oprindelige engelske tekst (), de to forward oversættelser ( & ) og den første midlertidig danske version (DV). DV TITLE Chronic disease Kronisk sygdom Kronisk sygdom Kronisk sygdom General health: kodningsinstruktioner DV DV General health Helbred i almindelighed Helbred i almindelighed lment helbred Score the number circled. If two consecutive numbers are circled, choose the higher number (worse health); if two non-consecutive numbers are circled, do not score. The score is the value of this single item only. higher score indicates poorer health. ngiv det tal, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det højeste tal (værre helbred); hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, skal der ikke angives en score. Scoren er kun værdien for dette spørgsmål. Jo højere scoren er, jo værre helbred. ngiv det tal, hvorom der er sat ring, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det højeste tal (værre helbred); hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, angives ingen score. Scoren er kun værdien for dette spørgsmål. Jo højere scoren er, jo værre helbred. ngiv det tal, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det højeste tal (værre helbred). Hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, angives ingen score. Scoren er kun værdien for dette ene spørgsmål. Jo højere scoren er, jo værre helbred. Notater vedr. oversættelsen: Selvom Helbred i almindelighed er en korrekt oversættelse af General health, der vælges at bruge lment helbred, som anvendes i SF-36 og er lidt simplere Mere uformelt og enkelt sprog vælges, således: - som der er sat ring om i stedet for hvorom der er sat ring om - angives ingen score i stedet for skal der ikke angives en score - Disse samme valg anvendes også i de efterfølgende kodningsinstruktioner. 5

6 Symptoms (numeric, Q. 1-4) Symptomer Symptomer DV Symptomer How much time during the past month... Hvor meget tid i løbet af den seneste måned Hvor ofte i løbet af den seneste måned DV Hvor meget af tiden i løbet af den seneste måned Were you discouraged by your health problems? Har du været nedtrykt over dine helbredsproblemer? Har du været nedtrykt over dine helbredsproblemer? DV1 Har du været nedtrykt over dine helbredsproblemer? Were you fearful about your future health? Har du været ængstelig for dit fremtidige helbred? Har du været ængstelig for dit fremtidige helbred? DV2 Har du været ængstelig for dit fremtidige helbred? Was your health a worry in your life? Har du været bekymret for dit helbred? Har du været bekymret for dit helbred? DV3 Har du været bekymret for dit helbred? Were you frustrated by your health problems? Har du været frustreret over dine helbredsproblemer? Har du været frustreret over dine helbredsproblemer? DV4 Har du været frustreret over dine helbredsproblemer? 0 None, 1 little of the time, 2 Some of the time, 3 good bit of the time, 4 Most of the time, 5 ll of the time 0 Ikke på noget tidspunkt, 1 En lille del af tiden, 2 Noget af tiden, 3 En god del af tiden, 4 For det meste, 5 Hele tiden 0 På intet tidspunkt, 1 Sjældent, 2 Engang i mellem, 3 Ofte, 4 Det meste af tiden, 5 Hele tiden DV 0 På intet tidspunkt, 1 Lidt af tiden, 2 Noget af tiden, 3 En hel del af tiden, 4 Det meste af tiden, 5 Hele tiden 6

7 Kodningsinstruktioner: DV Score each item as the number circled. If two consecutive numbers are circled, score the higher (more distress) number. If the numbers are not consecutive, do not score the item. The scale score is the mean of the four items. If more than 1 item missing, set the value of the scale to missing. Scores range from 0-5; a higher score indicates more distress about health. For hvert delelement angives den værdi, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det højeste tal (større bekymring). Hvis der er sat ring om to ikkefortløbende tal, skal der ikke angives en score. Scoren for skalaen er gennemsnittet af værdien af de fire delelementer. Hvis mere end et delelement mangler besvarelse, sættes værdien af skalaen til manglende. Scorer går fra 0 til 5, hvor højere score angiver større bekymring omkring helbred. For hver del angives den værdi, hvorom der er sat ring, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, angives det højeste tal (større bekymring). Hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, angives ingen score. Scoren er gennemsnittet af værdien af de fire punkter. Hvis mere end et punkt mangler at blive besvaret, sættes værdien af skalaen til manglende. Scorer går fra 0 til 5, hvor højere score angiver større bekymring omkring helbred. For hvert delelement angives den værdi, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, angives det højeste tal (større bekymring). Hvis der er sat ring om to ikkefortløbende tal, angives ingen score. Scoren for skalaen er gennemsnittet af de fire delelementer. Hvis mere end et delelement mangler besvarelse, sættes værdien af skalaen til manglende. Scorer går fra 0 til 5, hvor højere score angiver større bekymring omkring helbred. Notater vedr. oversættelsen: Det menes at How much time ikke betyder Hvor meget tid (i minutter), men Hvor meget af tiden (How much of the time), som passer godt til svarmulighederne. Hvor ofte henviser til hvor mange gange. Sammenligning med den tidligere danske oversættelse: nedtrykt er mere passende end tabt modet i forbindelse med discouraged by health problems ; ængstelig synes mere passende end bange i forbindelse med helbredsproblemer; frustreret over retter sig mere mod helbredsproblemerne end frustreret på grund af. Vedr. svarmulighederne blev oversætterne først enige om På intet tidspunkt, En lille del af tiden, Noget af tiden, En god del af tiden, Det meste af tiden, Hele tiden. Men da de samme engelske svarmuligheder anvendes i SF-36, vælges de danske SF-36 oversættelse dvs.: På intet tidspunkt, Lidt af tiden, Noget af tiden, En hel del af tiden, Det meste af tiden, Hele tiden i stedet for. En hel del af tiden er også tættere på good bit of the time end En god del af tiden. Kodningsinstrukser: - orrdet delelement anvendes for item, da det sidste ikke er i almindelig brug i det danske sprog endnu - af værdien menes ikke nødvendigt i Scoren for skalaen er gennemsnittet af værdien af de fire delelementer - Mere enkelt sprog vælges samt konsekvent passiv form, således mangler besvarelse anvendes i stedet for mangler at blive besvaret - Disse samme valg anvendes også i de efterfølgende kodningsinstruktioner. 7

8 DV1 DV2 DV3 Symptoms visual (Q. 1-3) We are interested in learning whether or not you are affected by fatigue. Please circle the number below that describes your fatigue in the past 2 weeks: Vi vil gerne vide om du er eller ikke er påvirket af afkræftelse. Sæt venligst ring om det tal nedenfor, som beskriver din afkræftelse de seneste to uger: 0 Ingen udmattelse, 10 lvorlig udmattelse Vi vil gerne vide i hvilken udstrækning, du har lidt af udmattelse. Sæt ring om det tal nedenfor, der beskriver din træthed indenfor de seneste to uger: 0 Ingen udmattelse, 10 lvorlig udmattelse Vi vil gerne vide i hvilken udstrækning, du har følt dig træt. Sæt ring om det tal nedenfor, der beskriver din træthed indenfor de seneste to uger: 0 Ingen træthed, 10 lvorlig træthed We are interested in learning whether or not you are affected by shortness of breath. Please circle the number below that describes your shortness of breath in the past 2 weeks: Vi vil gerne vide om du er eller ikke er påvirket af stakåndethed. Sæt venligst ring om det tal nedenfor, som beskriver din stakåndethed de seneste to uger: 0 Ingen stakåndethed, 10 lvorlig stakåndethed Vi vil gerne vide i hvilken udstrækning, du har lidt af åndenød. Sæt ring om det tal, der beskriver din åndenød indenfor de seneste to uger: 0 Ingen åndenød, 10 lvorlig åndenød Vi vil gerne vide i hvilken udstrækning, du har følt dig stakåndet. Sæt ring om det tal, der beskriver din stakåndethed indenfor de seneste 2 uger: 0 Ingen stakåndethed, 10 Svær stakåndethed We are interested in learning whether or not you are affected by pain. Please circle the number below that describes your pain in the past 2 weeks: Vi vil gerne vide om du er eller ikke er påvirket af smerter. Sæt venligst ring om det tal nedenfor, som beskriver din smerteoplevelse de seneste to uger: 0 Ingen smerter, 10 lvorlige smerter (årsagen til smerter dog kan med de andre) Vi vil gerne vide i hvilken udstrækning, du har lidt af smerter. Sæt ring om det tal, der beskriver dine smerter indenfor de seneste to uger 0 Ingen smerter, 10 Stærke smerter Vi vil gerne vide i hvilken udstrækning, du har oplevet smerter. Sæt ring om det tal, der beskriver dine smerter indenfor de seneste 2 uger 0 Ingen smerter, 10 Stærke smerter 8

9 Kodningsinstruktioner: The score is the number circled or histogram marked. Scores range from 0 to 10, with a higher score indicating more fatigue, shortness of breath or pain. If two consecutive numbers are circled, score the higher (worse symptom) number, if two non-consecutive numbers are circled, do not score. Scoren er den værdi, der er sat ring om, eller den figur, som er afmærket. Scorer går fra 0 til 10, hvor højere score angiver større afkræftelse, sværere stakåndethed eller større smerter. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det højeste tal (værre helbred), hvis der er sat ring om to ikkefortløbende tal, skal der ikke angives en score. Scoren er den værdi, hvorom der er sat ring, eller den figur, som er afmærket. Scorer går fra 0 til 10, hvor højere score angiver sværere afkræftelse, sværere stakåndethed eller stærkere smerter. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det højeste tal (værre helbred), hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal angives ingen score. DV Scoren er den værdi, der er sat ring om, eller den figur, som er afmærket. Scorer går fra 0 til 10, hvor højere score angiver større træthed, sværere stakåndethed eller stærkere smerter. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, angives det højeste tal (værre helbred). Hvis der er sat ring om to ikkefortløbende tal, angives ingen score. Notater vedr. oversættelsen: Det engelske tekst synes ikke at passe særlig godt til svarmulighederne (man vil ikke vide om besvareren er påvirket eller ej, men hvor meget besvareren er påvirket). Da en anden formulering også lyder bedre på dansk, så anvendes Vi vil gerne vide i hvilken udstrækning... (We would like to know to what extent.) Der var store drøftelser omkring oversættelsen af affected by, da påvirket af træthed synes at lyde mærkeligt, og lider af træthed (suffer from) er stærkere end affected by. Til sidst vælges har du følt dig træt/stakåndet samt har du oplevet smerter, som er almindeligt danske vendinger. Enighed om at during the past (time) oversættes som i løbet af de seneste.., mens in the past (time) oversættes som indenfor de seneste Det var svært at oversætte fatigue. Især i betragtning af spørgeskemaets amerikanske oprindelse, kan fatigue betyder almindelig træthed (tiredness), et ord som er typisk anvendt i helbredsspørgeskema (f.eks. EORTC QLQ-C30, 15D) og et symptom, der er oplevet af alle. Men for en patientgruppe med kroniske sygdomme, der kan forårsage noget stærkere end træthed, kan fatigue også oversættes som udmattelse (som f.eks. anvendes i forbindelse med Chronic Fatigue Syndrome). Ordet afkræftelse synes for stærk for fatigue, da en grad fysisk forværring er underforstået. Spørgsmålet er, om fatigue skal oversættes som et symptom (træthed), der opleves af de fleste i hverdagen, men kan afhjælpes ved at tage sig en lur, eller som et mere alvorligt symptom, der mere ofte opleves af syge mennesker (udmattelse). Der vælges træthed her, dels fordi dette er anvendt senere i spørgeskemaet, og også for at gøre spørgeskemaet passende til en bredere del af befolkningen og flere forskellige sygdomme. Dette valg blev senere bekræftet efter konsultation med Komiteen for Sundhedsoplysning. 9

10 Drøftelser omkring oversættelsen af shortness of breath : den mest direkte oversættelse er stakåndethed, som også er i almindelig brug, dvs. at man bliver hurtigt forpustet, når man går osv. Åndenød (besvær med at trække vejret) menes at være stærkere f.eks. i forbindelse med et akut astma anfald; ordet er dog anvendt for dyspnoea (shortness of breath) i den danske version af MRC Dyspnoea Scale og for shortness of breath i EORTC QLQ-C30. Dette valg blev senere bekræftet efter konsultation med Komiteen for Sundhedsoplysning. Severe oversættes med flere ord, på trods af et ønske at præsentere ens skalaer for de tre symptom items. På dansk menes alvorlig at passe bedst til træthed, svær til ståkandethed/åndenød, og stærke til smerter. Physical activities (Q. 1-6) Fysiske aktiviteter Fysiske aktiviteter DV Fysiske aktiviteter During the past week, even if it was not a typical week for you, how much total time (for the entire week) did you spend on each of the following? (Please circle one number for each question.) I den seneste uge, også selvom det ikke har været en typisk uge for dig, hvor meget tid har du alt i alt (gældende for hele ugen) brugt på hver af nedenstående? (Sæt venligst ring om et tal for hvert spørgsmål) I løbet af den seneste uge, selvom det ikke har været en typisk uge for dig, hvor ofte foretog du dig et af følgende? (Sæt ring om et tal for hvert spørgsmål): DV I løbet af den seneste uge, også selvom det ikke har været en typisk uge for dig, hvor meget tid har du alt i alt (gældende for hele ugen) brugt på hver af følgende? (Sæt ring om et tal for hvert spørgsmål) Stretching or strengthening exercises (range of motion, using weights etc.) Stræk- eller styrkeøvelser (smidighed, øvelser med vægte, etc.) Udstrækning eller styrkeøvelser (motionsform, vægte etc.) DV1 Stræk- eller styrkeøvelser (smidighed, øvelser med vægte, etc.) Walk for exercise Motionsgang Gang DV2 Motionsgang Swimming or aquatic exercise Svømning eller motion i vand Svømning eller anden form for motion i vand DV3 Svømning eller andre former for øvelser i vand icycling (including stationary exercise bikes) Cykling (inkl. brug af motionscykel) Cykling (inkl. Motionscykel) DV4 Cykling (inkl. Motionscykel) Other aerobic exercise equipment (Stairrmaster, rowing, skiing machine etc.) ndet udstyr til aerobic øvelser (stairrmaster, romaskine, skimaskine, etc.) ndet aerobic udstyr (step-, ro eller ski-maskine etc.) DV5 ndet aerobic udstyr (step-, ro- eller ski-maskine etc.) 10

11 DV6 DV Other aerobic exercise: Specify ndre aerobic øvelser: ngiv hvilke ndre aerobic øvelser: ngiv hvilke ndre aerobic øvelser: ngiv hvilke 0 None, 1 Less than 30 min/week, min/week, hrs per week, 4 More than 3 hrs/wk 0 Ikke brugt tid, 1 Mindre end 30 min. pr. uge, 2 Mellem 30 og 60 min. pr. uge, 3 Mellem 1 og 3 timer pr. uge, 4 Mere end 3 timer pr. uge 0 ldrig, 1 Mindre end 30 min ugentlig, min ugentlig, timer ugentlig, 4 Mere end 3 timer ugentlig 0 Ingen tid, 1 Mindre end 30 min. pr. uge, min. pr. uge, timer pr. uge, 4 Mere end 3 timer pr. uge Kodningsinstruktioner: Code each item as the number circled, then convert as follows. If two consecutive numbers are circled, code the lower number (less exercise). If two non-consecutive numbers are circled, do not score the item. For Other aerobic, try to fit the type of exercise into the existing aerobic categories (i.e. treadmill as other aerobic equipment ), otherwise leave as other aerobic (i.e. dancing ). However, if it is exercise that is not aerobic, such as yoga or weight training, do not score as aerobic. Yoga, weight training, tai chi, etc., should be scored as stretching or strengthening. Each category is converted to the number of minutes below. Time spent in stretching or strengthening is the value for item 1. Time spent in aerobic exercise is the sum of the values for items 2 through 6. Kod hvert delelement med det tal, som der er sat ring om, og konvertér som følger. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det laveste tal (mindre træning). Hvis der er sat ring om to ikkefortløbende tal, skal der ikke angives en score for dette delelement. Under andre aerobic øvelser, prøv da at indplacere dette under de eksisterende aerobic kategorier (fx... løbebånd som andet udstyr til aerobic øvelser, ellers lad det stå under andre aerobic øvelser (fx dans). Men hvis det er en aktivitet, som ikke hører under aerobic øvelser, såsom yoga eller træning med vægte, skal dette ikke scores som aerobic. Yoga, træning med vægte, tai chi osv. skal scores under stræk- og styrkeøvelser. Hver kategori konverteres til antal minutter angivet nedenfor. Tid der er brugt til stræk- og styrkeøvelser er værdien for del 1. Tiden der er brugt på aerobic øvelser, er summen af værdierne for del 2 til og med del 6. Overfør for hvert punkt det tal, hvorom der er sat ring, på følgende måde. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det laveste tal (mindre træning). hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, angives ingen score for dette punkt. For andre aerobic øvelser, forsøges disse indplaceret under de eksisterende aerobic kategorier (fx... løbebånd som andet udstyr til aerobic øvelser, ellers lad det stå under andre aerobic øvelser (fx dans). Men hvis det er en øvelse, som ikke hører under aerobic øvelser, såsom Yoga eller træning med vægte, skal dette ikke scores som aerobic. Yoga, træning med vægte, tai chi osv. skal scores under stræk- og styrkeøvelser. Hver kategori omregnes til det antal minutter, som er angivet nedenfor. Tid som er brugt til stræk- og styrkeøvelser er værdien for punkt 1. Tid som er brugt på aerobic øvelser, er summen af værdierne for punkt 2 til og med punkt 6. 11

12 DV ngiv for hvert delelement det tal, som der er sat ring om, og konvertér på følgende måde. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det laveste tal (mindre træning). Hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, angives ingen score for dette delelement. Under andre aerobic øvelser, prøv da at indplacere disse under de eksisterende aerobic kategorier (fx... løbebånd som andet aerobic udstyr, ellers lad det stå under andre aerobic øvelser (fx dans). Men hvis det er en øvelse, som ikke hører under aerobic øvelser, såsom yoga eller træning med vægte, skal dette ikke scores som aerobic. Yoga, træning med vægte, tai chi osv. skal scores under stræk- eller styrkeøvelser. Hver kategori omregnes til det antal minutter, som er angivet nedenfor. Tiden anvendt på stræk- eller styrkeøvelser er værdien for delelement 1. Tiden anvendt på aerobic øvelser er summen af værdierne for delelement 2 til og med delelement 6. Ingen Mindre end 30 min. pr. uge Mellem min. pr. uge Mellem 1 og 3 timer pr. uge Mere end 3 timer pr. uge Notater vedr. oversættelsen: Her betyder How much time den tid i minutter man har brugt; derfor vælges Hvor meget tid. nvendelse af også (også selvom ) giver ekstra opmærksomhed Venligst anvendes ikke, da oversættelsen af please ikke er sædvanligt på dansk Mere enkelt sprog vælges, således hver af følgende i stedet for hver af nedenstående ; dette anvendes konsekvent i efterfølgende kodningsinstruktioner Smidighed (suppleness, litheness) menes tættere på range of motion end motionsform Usikkerhed omkring oversættelsen af walking for exercise : gang (walking, gait) synes for generelt ord (at gå fra til ); gåture tages ikke nødvendigvis for motion; motionsgang er et mere moderne ord, som måske ikke forstås af alle, dog er anvendelsen af forskellige former for motionsgang (f.eks. stavgang) steget. Motionsgang vælges, men skal tjekkes når back oversættelsen udføres. andre former for øvelser i vand : inkluderer blødere former for øvelser end motion (f.eks. sekvenssvømning, aerobic i vand) Stepmaskine menes at være et mere anvendt ord i Danmark end Stairmaster ; vælges at beholde bindestregen i ski-maskine for at gøre det mere overskuelig for læseren. Mere enkelt sprog vælges, således pr. uge i stedet for ugentlig osv. fortrækkes over etc. Kodningsinstrukser - ngiv anvendes i stedet for code for at være konsekvent med andre steder i spørgeskemaet 12

13 Coping with symptoms (Q. 1-6) Håndtering af symptomer Hvordan lever du med dine smerter DV Hvordan lever du med dine symptomer DV DV1 DV2 DV3 DV4 DV5 DV6 DV When you are feeling down in the dumps, feeling pain or having other unpleasant symptoms, how often do you (Please circle one number for each question): Når du føler dig nedtrykt, har smerter eller har andre ubehagelige symptomer, hvor ofte gør du nedenstående (Sæt venligst ring om et tal for hvert spørgsmål.) Når du føler dig modløs, føler smerter eller oplever andre ubehagelige symptomer, hvor ofte (sæt ring om et tal for hvert spørgsmål) Når du føler dig nedtrykt, føler smerter eller oplever ubehagelige symptomer, hvor ofte gør du følgende (Sæt ring om ét tal for hvert spørgsmål) Try to feel distant from the discomfort and pretend that it is not part of your body Prøver at lægge afstand til ubehaget og lader som om at det ikke er en del af mig Forsøger du at distancere dig fra ubehaget og lader som om det ikke er en del af din krop Prøver at lægge afstand til ubehaget og lader som om at det ikke er en del af din krop Don t think of it as discomfort but as some other sensation, like a warm, numb feeling Tænker på det, ikke som ubehag, men som om det var en anden sansning, som en varm følelsesløs fornemmelse Tænker du ikke på det som et ubehag, men som en varm følelsesløs fornemmelse Tænker ikke på det som ubehag, men som en anden følelse, for eksempel en varm følelsesløs fornemmelse Play mental games or sing songs to keep your mind off the discomfort Laver hjernegymnastik eller synger sange for at fjerne tankerne fra ubehaget Udfører du hjernegymnastik eller synger sange for at få dine tanker væk fra ubehaget Laver hjernegymnastik eller synger sange for at få dine tanker væk fra ubehaget Practice progressive muscle relaxation Udfører avanceret muskelafslapning Udføre du avanceret muskelafslapning Udfører muskelafslapning Practice visualization or guided imagery, such as picturing yourself somewhere else ruger visualisering eller guided imagery, såsom at forestille dig at du er et andet sted Visualisere eller forestiller dig, at du er et andet sted ruger visualisering eller forestiller dig, at du for eksempel er et andet sted Talk to yourself in positive ways Taler til dig selv på en positiv måde Taler til dig selv på en positiv måde Taler til dig selv på en positiv måde 0 Never, 1 lmost never, 2 Sometimes, 3 Fairly often, 4 Very often, 5 lways 0 ldrig, 1 Næsten aldrig, 2 Nogle gange, 3 Forholdsvis ofte, 4 Meget ofte, 5 ltid 0 ldrig, 1 Næsten aldrig, 2 Ind imellem, 3 Ret ofte, 4 Meget ofte, 5 ltid 0 ldrig, 1 Næsten aldrig, 2 f og til, 3 Temmelig ofte, 4 Meget ofte, 5 ltid 13

14 Kodningsinstruktioner: DV Score the number circled for each item. If more than one consecutive number is circled, score as the lower number (less coping). If the numbers are not consecutive, do not score the item. The scale score is the mean of the six items. If more than two items are missing answers, set the value of the score for this scale to missing. Scores range from 0 to 5, with a higher score indicating more practice of these techniques. For hvert delelement angives den værdi, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det laveste tal (dårligere håndtering). Hvis der er sat ring om to ikkefortløbende tal, skal der ikke angives en score. Scoren er gennemsnittet af værdien af de seks delelementer. Hvis mere end to delelementer mangler besvarelse, sættes værdien af skalaen til manglende. Scorer går fra 0 til 5, hvor højere score angiver større anvendelse af disse teknikker. For hvert punkt angives den værdi, hvorom der er sat ring, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det laveste tal (dårligere håndtering). Hvis der er sat ring om to ikkefortløbende tal, angives ingen score. Scoren er gennemsnittet af værdien af de seks punkter. Hvis mere end to dele mangler at blive besvaret, sættes værdien af skalaen til manglende. Scorer går fra 0 til 5, hvor højere score angiver større anvendelse af disse teknikker. For hvert delelement angives den værdi, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, angives det laveste tal (dårligere håndtering). Hvis der er sat ring om to ikkefortløbende tal, angives ingen score. Scoren er gennemsnittet af de seks delelementer. Hvis mere end to delelementer mangler besvarelse, sættes værdien af skalaen til manglende. Scorer går fra 0 til 5, hvor højere score angiver større anvendelse af disse teknikker. Notater vedr. oversættelsen: Titlen Hvordan lever du med dine symptomer er ret generel og hentyder til personen selv, mens Håndtering af symptomer kunne inkludere indsats fra sundhedspersonale. Nedtrykt menes tættest på down in the dumps, blue, sad og er ofte anvendt i spørgeskema (modløs = discouraged, disheartened) Følgende vælges: føler smerter (feel pain) og oplever ubehagelige.. (having unpleasant ) dels for at komme tættere på det engelske, men også for at understrege, at der er tale om en konkret situation med smerter/ubehag osv. Mere uformelt sprog vælges, så prøver at lægge afstand til i stedet for forsøger at distancere dig fra Det var svært for oversætterne at forstå other sensation like a warm, numb feeling i forbindelse med smerter, men det hjalp, da man valgte at anvende følelse for sensation i stedet for sansning, og for eksempel i stedet for som (da det menes at like her betyder for example og ikke that is ). Mere uformelt sprog vælges, således laver i stedet for udfører, og at få dine tanker væk fra i stedet for at fjerne tankerne fra ; ruger visualisering i stedet for Visualisere Efter forslag fra Komiteen for Sundhedoplysning fjernes ordet avanceret fra avanceret muskelafslapning, da dette synes ikke at være relevant for den måde, man arbejder på med muskelafslapning/afspænding på sundhedskurset. Oversætterne vidste ikke hvad guided imagery ville være på dansk; vælges derfor at fjerne det, da ideen synes allerede dækket ( forestiller dig, at du er et andet sted ) Vedr. svarmulighederne blev oversætterne først enige om ldrig, Næsten aldrig, Nogle gange, Forholdsvis ofte, Meget ofte, ltid. En anden mulighed for Fairly often er dog Temmelig ofte (som an- 14

15 vendes i den tidligere dansk oversættelse), og det synes at være mere uformelt og passende her. nvendelsen af Temmelig ofte betyder også, at Nogle gange skal ændres til f og til (de går bedre sammen). Disse samme valg anvendes konsekvent i resten af spørgeskemaet. Physical abilities: kodningsinstruktioner Physical abilities Fysiske evner Fysiske evner DV Fysiske evner Score the number circled for each item. If more than one consecutive number is circled for one item, code the higher number (more difficulty). If responses are not consecutive, code as blank. The HQ 8-item disability index is the mean of the eight items. If more than 2 items are blank, do not score the index. ngiv det tal, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det højeste tal (større besvær). Hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, skal der ikke angives en score. Værdien for dette index er gennemsnitsværdien for de 8 delspørgsmål om fysisk formåen. Hvis mere end to delelementer mangler besvarelse, skal der ikke angives en score. For hvert punkt angives den værdi, hvorom der er sat ring, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, angives det højeste tal (mere besværlig). Hvis svarerne ikke er fortløbende, overføres som blank. Den HQ 8-punks skala over manglende evner er gennemsnittet af de 8 punkter. Hvis mere end 2 punkter er blanke, angives ingen skala. DV ngiv for hvert delelement det tal, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, angives det højeste tal (større besvær). Hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, angives ingen score. Værdien for HQ 8-item disability index er gennemsnittet af de 8 delelementer. Hvis mere end to delelementer mangler besvarelse, angives ingen score. Notater vedr. oversættelsen: Interviewer forstod ikke sætningen The HQ 8-item disability index is the mean of the eight items. Code as blank/items are blank : oversættes med angives ingen score/mangler besvarelse for at være konsekvent i forhold til resten af spørgeskemaet. N.. HQ anvender De i stedet for du. Oversætterne anbefalede anvendelse af De i hele skemaet, men efter forslag fra Komiteen fra Sundhedsoplysning anvendes du. Dette valg skal bekræftes ved pilotundersøgelsen. 15

16 Confidence about doing things (Q. 1-6) Tro på selv at kunne gøre noget DV DV DV1 DV2 DV3 DV4 Tiltro til at kunne gøre nogen ting Tiltro til selv at kunne gøre noget For each of the following questions, please circle the number that corresponds with your confidence that you can do the tasks regularly at the present time. How confident are you that you can For hvert af de følgende spørgsmål bedes du sætte ring om det tal, som passer til hvor stor tiltro du har til at kunne udføre følgende opgaver jævnligt på nuværende tidspunkt. For hvert af de følgende spørgsmål sæt ring om det tal, som passer til hvor stor tillid du har til at kunne udføre følgende opgaver jævnligt på nuværende tidspunkt. Hvor meget tillid har du til at du kan: For hvert af de følgende spørgsmål sæt ring om det tal, som passer til hvor stor tiltro du har til at kunne udføre følgende opgaver jævnligt på nuværende tidspunkt. Hvor stor tiltro har du til at du kan: Keep the fatigue caused by your disease from interfering with the things you want to do? fholde afkræftelsen, som stammer fra din sygdom, fra at have indflydelse på de ting du gerne vil gøre? Forhindre trætheden, forårsaget af din sygdom, i at gribe ind i de ting du gerne vil gøre? Forhindre trætheden, forårsaget af din sygdom, i at gribe ind i de ting du gerne vil gøre? Keep the physical discomfort or pain of your disease from interfering with the things you want to do? fholde fysisk ubehag eller smerter, som stammer fra din sygdom, fra at have indflydelse på de ting du gerne vil gøre? Forhindre de fysiske gener i at gribe ind i de ting du gerne vil gøre? Forhindre de fysiske ubehag eller smerter, som din sygdom forårsager, i at gribe ind i de ting du gerne vil gøre? Keep the emotional distress caused by your disease from interfering with the things you want to do? fholde følelsesmæssigt bekymring, som stammer fra din sygdom, fra at have indflydelse på de ting du gerne vil gøre? Forhindre den følelsesmæssige lidelse, som stammer fra din sygdom, i at have indflydelse på ting du gerne vil gøre? Forhindre den følelsesmæssige belastning, som din sygdom forårsager, i at gribe ind i de ting du gerne vil gøre? Keep any other symptoms or health problems you have from interfering with the things you want to do? fholde andre symptomer eller helbredsproblemer du har, fra at have indflydelse på de ting du gerne vil gøre? Forhindre alle andre symptomer eller helbredsproblemer i at gribe ind i de ting du gerne vil gøre? Forhindre andre symptomer eller helbredsproblemer i at gribe ind i de ting du gerne vil gøre? 16

17 DV5 DV6 DV Do the different tasks and activities needed to manage your health condition so as to reduce your need to see a doctor? Udføre de forskellige opgaver og aktiviteter, som er nødvendige for at håndtere dit helbred, for således at reducere dit behov for at opsøge læge? Udføre forskellige opgaver og aktiviteter som er nødvendige for at håndtere dit helbred for at reducere dit behov for at opsøge læge? Udføre de forskellige opgaver og aktiviteter, som er nødvendige for at tage hånd om dit helbred, for at reducere dit behov for at opsøge læge? Do things other than just taking medication to reduce how much your illness affects your everyday life? Gøre andet end blot at tage medicin, for at mindske i hvilken grad din sygdom har indflydelse på din hverdag? Gøre andre ting end bare tage medicin for at begrænse, hvor meget din sygdom påvirker din dagligdag? Gøre andet end blot tage medicin for at begrænse, hvor meget din sygdom påvirker din dagligdag? 1 Not at all confident, 10 Totally confident 1 Slet ingen tiltro, 10 Fuld tiltro 1 Slet ingen tiltro, 10 Fuld tiltro 1 Slet ingen tiltro, 10 Fuld tiltro Kodningsinstruktioner: DV The score for each item is the number circled. If two consecutive numbers are circled, code the lower number (less self-efficacy). If the numbers are not consecutive, do not score the item. The score for the scale is the mean of the 6 items. If more than 2 items are missing, do not score the scale. Higher number indicates higher self-efficacy. Scoren for hvert delelement er det tal, der er sat ring om. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, så angiv det laveste tal (mindre tro på selv at kunne gøre noget). Hvis tallene ikke er fortløbende, skal der ikke angives en score. Scoren for skalaen er gennemsnittet af de 6 delelementer. Hvis mere end 2 delelementer ikke er besvaret, skal der ikke angives en score for skalaen. Højere tal angiver større tro på selv at kunne gøre noget. Scoren for hvert punkt er det tal, hvor der er sat ring om. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, angives det laveste tal (mindre tiltro til at kunne gøre noget). Hvis tallene ikke er fortløbende, angives ingen score. Scoren for skalaen er gennemsnittet af de 6 punkter. Hvis mere end 2 punkter ikke er besvaret, angives ingen score for skalaen. Højere tal angiver større tiltro til at kunne gøre noget. Scoren for hvert delelement er det tal, der er sat ring om. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal, angives det laveste tal (mindre tiltro til at kunne gøre noget). Hvis tallene ikke er fortløbende, angives ingen score. Scoren for skalaen er gennemsnittet af de 6 delelementer. Hvis mere end 2 delelementer ikke er besvaret, angives ingen score for skalaen. Højere tal angiver større tiltro til at kunne gøre noget. 17

18 Notater vedr. oversættelsen: Titlen Confidence about doing things oversættes som Tiltro til selv at kunne gøre noget : tiltro og troen betyder det samme, men tiltro anvendes i delelementerne. Den tidligere danske oversættelse henviser til evner til at håndtere kronisk sygdom; dette er noget andet end det oprindelige engelsk angivet her. How confident are you...: confident oversat som tiltro, som henviser til sig selv, mens tillid henviser til andre. nvendelse af sikker (certain) som i den tidligere danske oversættelse menes ikke passende i denne kontekst. Fatigue overættes som træthed, da både udmattelse og afkræftelse virker for stærk i denne kontekst. caused by your disease ovesættes som forårsaget af din sygdom, som er pænere dansk end som stammer fra din sygdom interfering with oversættes som i at gribe ind i, da det henviser til noget negativ ( indflydelse kunne være positiv) og dækker over både ikke længere at kunne gøre de ting man gerne vil, samt at gøre dem mindre godt end tidligere. emotional distress oversættes som følelsemæssige belastning i stedet for bekymring (worry/concern) eller lidelse (illness/suffering). Der var enighed om at oversætte Do the different tasks... som Udføre de forskellige opgaver og aktiviteter, som er nødvendige for at håndtere dit helbred, for at reducere dit behov for at opsøge læge?, men efter sammenligning med den tidligere danske version, forslås i stedet: Udføre... for at tage hånd om dit helbred... da at tage hånd om er et godt dansk udtryk. Den oprindelige engelske tekst anvender health condition som kunne oversættes som helbredstilstand eller sygdom, men der menes at health condition i denne kontekst er mere generel og er godt dækket af at tage hånd om dit helbred. to reduce oversættes som at begrænse, som er pænere dansk og tættere på det engelske end at mindske. Sygdom her er passende oversættelse for illness. ffects (your everyday life) oversættes som påvirker, da dette henviser til noget negativ sammenlignet med har indflydelse på. 18

19 Daily activities (Q. 1-4) Daglige aktiviteter Daglige aktiviteter DV Daglige aktiviteter During the past 4 weeks, how much... I de seneste 4 uger hvor meget I løbet af de seneste fire uger hvor meget DV I løbet af de seneste 4 uger hvor meget Has your health interfered with your normal social activities with family, friends, neighbors or groups? Har dit helbred indvirket på dine normale sociale aktiviteter med familie, venner, naboer eller grupper? Har dit helbred grebet ind i dine normale sociale aktiviteter med familie, venner, naboer eller andre? DV1 Har dit helbred grebet ind i dine normale sociale aktiviteter med familie, venner, naboer eller andre? Has your health interfered with your hobbies or recreational activities? Har dit helbred indvirket på dine hobbies eller fritidsaktiviteter? Har dit helbred grebet ind i dine hobbies eller fritidsaktiviteter? DV2 Har dit helbred grebet ind i dine hobbies eller fritidsaktiviteter? Has your health interfered with your household chores? Har dit helbred indvirket på dine daglige pligter i hjemmet? Har dit helbred påvirket dine daglige gøremål i hjemmet? DV3 Har dit helbred grebet ind i dine daglige gøremål i hjemmet? Has your health interfered with your errands and shopping? Har dit helbred indvirket på dine ærinder og indkøbsmuligheder? Har dit helbred påvirket dine ærinder og indkøb? DV4 Har dit helbred grebet ind i dine ærinder og indkøb? (svært at oversætte) Har dit helbred påvirket din evne til at udføre ærinder og indkøb? 0 Not at all, 1 Slightly, 2 Moderately, 3 Quite a bit, 4 lmost totally 0 Slet ikke, 1 Lidt, 2 Moderat, 3 Forholdsvis ofte, 4 Næsten fuldstændig 0 Slet ikke, 1 Lidt, 2 Moderat, 3 Ganske meget, 4 Næsten fuldstændig DV 0 Slet ikke, 1 Lidt, 2 Moderat, 3 Temmelig meget, 4 Næsten fuldstændig 19

20 Kodningsinstruktioner: DV The score of each item is the number circled. If two consecutive numbers are circled for a single item, score the higher number (more limitation). If two non-consecutive numbers are circled, do not score the item. The score of the scale is the mean of the four items. If more than one item is missing, do not score the scale. higher score indicates greater limitation of activities. For hvert delelement angives den værdi, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal i et enkelt delelement, så angiv det højeste tal (større begrænsning). Hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, skal der ikke angives en score. Scoren for skalaen er gennemsnittet af værdien af de fire delelementer. Hvis mere end et delelement mangler besvarelse, sættes værdien af skalaen til manglende. Højere score angiver større begrænsning i aktiviteter. For hvert punkt angives den værdi, hvorom der er sat ring, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal under et enkelt punkt, angives det højeste tal (større begrænsning). Hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, angives ingen score. Scorens for skalaen er gennemsnittet af værdien af de fire punkter. Hvis mere end et punkt mangler at blive besvaret, sættes værdien af målestokken til manglende. Højere score angiver større begrænsning i aktiviteter. For hvert delelement angives den værdi, som der er sat ring om, som scoren. Hvis der er sat ring om to fortløbende tal i et enkelt delelement, angives det højeste tal (større påvirkning). Hvis der er sat ring om to ikke-fortløbende tal, angives ingen score. Scoren for skalaen er gennemsnittet af de fire delelementer. Hvis mere end et delelement mangler besvarelse, sættes værdien af skalaen til manglende. Højere score angiver større påvirkning i aktiviteter. Notater vedr. oversættelsen: During the past 4 weeks oversættes som I løbet af de seneste 4 uger for at være konsekvent med andre steder i spørgeskemaet Interfered with oversættes igen som grebet ind i ; dette fungerer for alle items borset fra den sidste idet Har dit helbred grebet ind i dine ærinder og indkøb? ikke giver mening. Derfor forslås Har dit helbred påvirket din evne til at udføre ærinder og indkøb? som virker tættere på meningen i den opridelige engelske tekst. Meningen i den først item af or groups er ikke klar; oversættes her som eller andre. daglige gøremål er den sædvanlige udtryk for household chores Temmelig meget anvendes for at være konsekvent med Temmelig ofte som anvendes andetsteds i spørgeskemaet. Kodningsinstrukser: Større påvirkning menes at passe bedre end større begrænsning til henvisning i delelementerne til har grebet ind i. Kodningsinstrukser: forklaringen If more than one consecutive number is circled for one item hjælper på forståelsen af kodningsprocessen, derfor tilføjes i et enkelt delelement hvor passende i de andre kodningsinstrukser. 20

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom - Spørgeskema til måling af patientuddannelsens effekt Komiteen for Sundhedsoplysning September 2007 Alment helbred 1. Hvordan synes du, dit helbred er

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

The Danish translations of the KDQOL-SF and the MHLC-C questionnaires together with the original English versions are presented below

The Danish translations of the KDQOL-SF and the MHLC-C questionnaires together with the original English versions are presented below Electronic supplementary material The Danish translations of the KDQOL-SF and the MHLC-C questionnaires together with the original English versions are presented below Dato Pt nr.: ID: Dit helbred og velbefindende

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2015. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2015. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2015 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS

MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS Mary Jarden Fast Track 2016 1) Symptomerne kan i væsentlig grad forringe en patients livskvalitet, komfort og evne til at fungere. 2) Manglende evne til at tolerere behandlingsrelaterede

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Supplerende materiale til Legitimitet og borgerkriges opståen: Befolkningens oversete motiver

Supplerende materiale til Legitimitet og borgerkriges opståen: Befolkningens oversete motiver Supplerende materiale til Legitimitet og borgerkriges opståen: Befolkningens oversete motiver Tabel 1. Spørgsmål inkluderet i legitimitetsindeks fra World Values Survey, bølge 6, 2010-2014 Dimension Spørgsmålsformulering

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Arbejdsulykker og arbejdsrelaterede helbredsproblemer BK (20)

Arbejdsulykker og arbejdsrelaterede helbredsproblemer BK (20) Annex 1: Final Danish Questionnaire Arbejdsulykker og arbejdsrelaterede helbredsproblemer BK (0) Tekst: Nu følger nogle spørgsmål om arbejdsulykker og arbejdsskader. AHSKAD BKS1. Er du, inden for de seneste

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Helbredsundersøgelsen af søfarende

Helbredsundersøgelsen af søfarende Helbredsundersøgelsen af søfarende Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Mette Gabriel, Søfartslæge Leder af Lægekontoret Danmarks Rederiforening Lægekontoret, Danmarks Rederiforening Ca. 1.600

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere