August Lorenz Frølich: Dagen. Morgenrøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2008. Lorenz Frølich: Dagen. Morgenrøde"

Transkript

1 August 2008 Lorenz Frølich: Dagen. Morgenrøde Deltag i efterårets mange ture til - det sydøstlige Sønderjylland, - Galerie Erz, Skærbæk og Holmen, Løgumkloster, - Otto Frello-udstillingen, Varde og Janusbygningen i Tistrup

2 Kalender Ribe Kunstforening og Ribe Kunstmuseum September 2008 Fredag, d. 5. og lørdag d. 6. september: Borgerdag i Ribe. Gratis adgang for alle i Esbjerg Kommune Lørdag den 6. september 2008 Sensommertur til det sydøstlige Sønderjylland Side sep jan. 2009: Særudstillingen Lorenz Frølich - Myte og landskab Fredag d. 26. sep. kl : Åbning af særudstillingen. Side 10 Oktober 2008 Torsdag den 1. oktober 2008: Aftentur til Galerie Erz, Skærbæk og Holmen, Løgumkloster Side 16 Søndag, d. 12. oktober: Kulturnat i Ribe. Yderligere informationer følger på kunstmuseets hjemmeside Søndag d. 12. oktober kl : Gratis omvisning i kunstmuseets særudstilling efter betalt entré. Medlemmer gratis. Søndag d. 19. oktober kl : Gratis omvisning i kunstmuseets særudstilling efter betalt entré. Medlemmer gratis. November 2008 Lørdag d. 29. nov. kl Eftermiddagstur til Otto Frello-udstillingen i Varde og Janusbygningen i Tistrup Side 17 2

3 Fra bestyrelsen Kære medlemmer Forhåbentlig er I klar til en ny spændende sæson i Ribe Kunstforening. Efter forårets generalforsamling og den dejlige sommerferie er bestyrelsen i hvert fald klar med tilbud om meget forskelligartede arrangementer, som vi håber, at I vil benytte jer af. Som en konsekvens af valgene til bestyrelsen på generalforsamlingen er der sket nogle få ændringer i fordelingen af poster i bestyrelsen. Bent Mortensen fortsætter som formand, men Povl-Otto Nissen overtager sekretærposten, og Lene Beck overtager kassererposten pr. 1. jan. 09. Medlemsbladet laves fortsat af Jonna Skov og Tove Kjellerup; Tove Kjellerup passer også foreningens hjemmeside. Tove Børsting er fortsat kunstforeningens bestyrelses repræsentant i kunstmuseets bestyrelse Tove Børsting blev jo sidste sommer udpeget hertil for en periode af 2 år. Jens Grarup og alle vi andre, inkl. suppleanterne Lone Vind og Lene Øtoft laver resten af arbejdet. Valter Petersen og Svend Aage Jensen kontrollerer, at jeres kontingent bliver brugt på lovlig vis. Nu venter vi bare på, at I kommer og plukker frugterne af vores arbejde. Velkommen! Bestyrelsen 3

4 Beretning 2008 Ribe Kunstforenings bestyrelses beretning for perioden fra sidste generalforsamling i maj 2007 og til maj 2008 vil fokusere på 3 områder: - foreningens interne forhold og samarbejde udadtil - aktiviteter for medlemmer - fremtidsperspektiver. Interne forhold og samarbejde udadtil Ribe Kunstforening har pr. 1. maj betalende medlemmer. Derudover har Ribe Kunstmuseums personale gratis medlemskab. Det betyder, at medlemstallet ligger stabilt næsten foruroligende stabilt. Vi ville jo gerne udvide medlemsskaren. Vi håber, at den nye hvervebrochure kan hjælpe os der. Vi vil gerne benytte lejligheden til igen at takke Therkel Jørgensens Legat for støtte til trykning af hvervebrochuren i efteråret Brochuren er præsenteret i medlemsbladet fra nov. 07. Vores medlemsblad er stadig lige så smukt, som det var sidste forår med logo og farver. I forhold til sidste år er der sket det nye, at bladet præsenterer månedens kunstner, som i en måned har galleri på foreningens hjemmeside. Det kan I læse mere om i bladet fra aug. 07. Vi kan kun opfordre alle med kunstneriske tilbøjeligheder til at springe ud af skabet og tilbyde sig som månedens kunstner. I øvrigt fortsætter bestyrelsen med selv at trykke bladet og bringe det ud indenbys. Vi har en gang for alle lovet, at medlemsbladet er bindeleddet mellem foreningen og dens medlemmer. Men vores hjemmeside kan tilbyde ekstra muligheder. Hvis man leder efter noget, som stod i bladet for et stykke tid siden, og man ikke kan finde bladet, så ligger alle tidligere numre på hjemmesiden. Der ligger også en kalender over vores arrangementer, og der er billeder fra vores ture. 4

5 På hjemmesiden lægger vi bl.a. sidste nyt og hastende kommunikation til medlemmerne. F.eks. vil denne beretning og resultatet af generalforsamlingen snarest være at finde på hjemmesiden, hvis adresse er Vores nærmeste samarbejdspartner er naturligvis Ribe Kunstmuseum. På det organisatoriske plan består samarbejdet i, at Ribe Kunstforening udpeger 3 personer til Ribe Kunstmuseums bestyrelse for en 2-årig periode. Af disse 3 skal mindst 1 have plads i foreningens bestyrelse. I juni 2007 udpegede vi Tove Børsting, Ingrid Ilsøe og Joan Kjær. Om baggrunden for udpegningen kan I læse i bladets aug.07-nr. I begyndelsen af febr. 08 indgik museet og foreningen en samarbejdsaftale, som bl.a. fastlægger foreningens økonomiske støtte til museet og museets ydelser til foreningens medlemmer til gengæld for støtten. Kort fortalt betyder det, at foreningen hvert år betaler museet 1 normal entrebillets pris pr. betalende medlem (pt. 40 kr), og til gengæld har foreningens medlemmer ubegrænset gratis adgang til museets aktiviteter. Aftalen regulerer også prisen for spalteplads for museet i bladet og vores brug af museets lokaler. Vi opererer med nettokostpriser vi skal ikke leve af at barbere hinanden. Det siger sig selv, at foreningen vil bruge museets lokaler mest muligt. Museet og foreningen er også begyndt at arbejde sammen om arrangementer. Eckersbergforedraget var sådan et joint-venture-projekt, hvor vi vil stå solidarisk sammen om økonomi og arbejdsbyrde. Vi har kun prøvet det den ene gang, hvor både ide og arbejde godt nok var museets, men vi vil gå videre i den retning. I øvrigt glæder det os, at museet markerer sig med gode særudstillinger. Vi fortsætter det gode samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet og Esbjerg Kunstforening, som betyder en udvidelse af tilbudsviften til vores medlemmer, som ellers ikke ville være mulig. Ribe 5

6 Kunstforening har en plads i Folkeuniversitetskomiteen, hvor vi jo kan fremlægge også jeres forslag til Folkeuniversitetets program til afholdelse i Ribe. Som noget nyt har vi indgået en aftale med Løgumkloster Højskole om et tilbud til vore medlemmer om at deltage i højskolekurser og en kunstrejse, hvor vore medlemmer kan få en pæn rabat. Efter aftale har Løgumkloster Højskole tilsendt jer brochurer herom naturligvis for højskolens regning. Aktiviteter for medlemmer De tilbud om arrangementer, som vi har præsenteret for jer, har I taget godt imod. Det er vi glade for. Der har været god undertiden rigtig god tilslutning til vores ideer. Vi har kun måttet aflyse 1 arrangement (om digitalkunst), men vi giver ikke sådan op, og ideen er ikke stendød endnu. Uanset kvaliteten af vores ideer opfordrer vi jer til at låne os jeres egne gode ideer. Vi har i det forløbne år arrangeret: En tur til Ordrupgaard og Louisiana d.6.okt. sammen med Sydvestjysk Folkeuniversitet En weekendtur 8.-9.sept. til Nordvestjylland 4 kortere udflugter: aftentur 26.sept. til Holmen i Løgumkloster søndagstur til Trapholt 9.dec. aftentur til Musikgalleriet i Ansager 27.marts søndagstur til Fredericia 26.april 4 foredrag: med Lars Bollerslev 4.nov. med Bodil Kaalund 6.febr. om Eckersberg 23.febr. sammen med museet fortællinger om Askov-billedet på museet 13.april 1 åbent hus-arrangement hos Sten Børsting 2.dec. 6

7 Fremtidsperspektiver En stor del af det, vi sagde i beretningen sidste år, gælder stadig: vi vil arbejde for at få flere yngre medlemmer af Ribe Kunstforening, et fast udstillingssted, som vi kan bruge gerne sammen med andre, et voksested for både spæde og afhærdede talenter inden for alle kunstarter i Ribe (sjovt nok hedder sådan et voksested med et fremmedord et seminarium). Så har vi vist også taget munden fuld! Vi skal i hvert fald prøve også at finde på arrangementer, som ligger lidt uden for de sædvanlige trampede stier og den veletablerede kunst. Vi appellerer også her til jeres kreative påhitsomhed. Vi gør som nævnt det første forsøg med en udstilling på Ribes Vikinger. Så må vi se, hvordan det spænder af, og om vi med fordel kan indgå en aftale med dem, eller om vi kan håbe på andre muligheder. En sådan mulighed kunne måske være en del af de rummelige tidligere seminariebygninger. Hele denne komplicerede sag er nu på vej gennem det administrative apparat og det politiske system. Som I har kunnet læse i bladet fra nov. 07, har vi givet vores besyv med i denne sag. Vi har forelagt den kommunalt nedsatte arbejdsgruppe nogle tanker om en bred vifte af undervisningstilbud lige fra en billedskole for børn, unge og voksne til et kunstakademi. Vores ideer er så senere blevet knyttet sammen med andre lignende ideer til et konkret forslag om oprettelse af en international kulturskole. Dette forslag indgår nu i sagens videre forløb. Hvor sagen ender, ved vi ikke, men Kunstforeningens bestyrelse stiller sig ydmygst til rådighed. Den såkaldte seminariesag har optaget os meget, og vi har brugt meget tid på at undersøge, overveje og rådslå med andre. Især har Lone Vind engageret sig i den sag, hvilket den øvrige bestyrelse hermed kvitterer for. Vi takker også bladredaktionen Tove Kjellerup og Jonna Skov for en stor arbejdsindsats. Jonna fortjener også tak for de mange timer, hun bruger på at passe regnskabet. Endelig takker vi revisorerne Valter Petersen og Svend Aage Jensen for deres indsats. 7

8 Referat fra Ribe Kunstforenings generalforsamling 2008 Ribe Kunstforening holdt sin årlige generalforsamling søn. d. 18. maj 2008 på Ribe Kunstmuseum med ca. 40 deltagere. 1. Efter en fællessang, akkompagneret af Jens Grarup, valgtes Jens Henriksen som dirigent. 2. Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden og godkendt. 3. Det reviderede regnskab blev fremlagt af kassereren og godkendt. 4. Medlemskontingentet blev fastsat uændret til 160 kr. pr. person og 280 kr. for par. 5. Valgt til bestyrelsen blev Tove Børsting, Tove Kjellerup, Lene Beck og Bent Mortensen. 6. Valgt som suppleanter blev Lone Vind og Lene Øtoft. 7. Revisorerne Svend Aage Jensen og Valter Petersen blev genvalgt. 8. Der var ingen indkomne forslag at behandle. 9. Bestyrelsesformand Flemming Just aflagde beretning om året på Ribe Kunstmuseum. 10. Eventuelt: intet. Efter kaffen og lodtrækningen holdt kommunaldirektør Otto Jespersen et oplæg om perspektiver for kommunens udvikling, især med hensyn til Ribe. Generalforsamlingen sluttede med en fællessang, igen akkompagneret af Jens Grarup. Referent: Bent Mortensen 8

9 Nyt fra kunstmuseet Udlandet har fået øje for Ribe Samlingens store kvalitet. Derfor skal to af hovedværkerne ud på en stor rejse til efteråret. Det er V. Hammershøis Tre unge kvinder fra 1895 og Peter Ilsteds En lille pige der syr fra ca. 1900, begge skal udstilles på Museum of Western Art i Tokyo. Her viser man en stor udstilling med værker af Hammershøi og hans samtidige The Silence of Poetry. Ribes værk af Hammershøi indtager en ganske særlig position i kunstnerens produktion, idet motivet er tre unge kvinder: hans kone, søster og svigerinde. Tidligere har kunstnerens motiver været en enkelt siddende kvindefigur. I Ribes billede tager han for første gang fat på at male et gruppebillede. Derfor er værket bemærkelsesværdigt. Hammershøis gode ven og svoger Peter Ilsted har malet den lille pige, som værket bliver kaldt i dagligdagen på Ribe Kunstmuseum. Både Hammershøis og Ilsteds værker har befundet sig i samlingen på Ribe Kunstmuseum i mange år. Hammershøi-billedet er en donation fra Ny Carlsbergfondet i Den lille pige blev købt til museets samling allerede i år Inden afrejsen til Japan bliver de to værker grundigt undersøgt af konservatorer, som sørger for, at de er bedst muligt rustet til at klare rejsen. Undertegnede følger med værkerne hele vejen, indtil de hænger på væggene på kunstmuseet i Tokyo. Det er normal procedure, at når så betydningsfulde værker skal ud at rejse, følger der en kurér med, som påser at alt går rigtigt til, så værkerne ikke lider overlast. Når de to malerier i begyndelsen af næste år skal hjem igen, bliver de også eskorteret tilbage til Ribe. Alle udgifterne i forbindelse med et sådant udlån betales af museet i Japan. 9

10 På kunstmuseet i Ribe vil man komme til at savne de to billeder, og mange besøgende vil sikkert spørge forgæves efter dem. Men som museum har man pligt til at medvirke til udbredelse af kendskabet til den danske kulturarv både i ind- og udland, så udlånet af værkerne til udstilling i Japan skal ses som et led i denne formidling. På Ribe Kunstmuseum er man stolte af at kunne bidrage med disse to værker til den store udstilling i Japan med en af Danmarks allerstørste malere. Ny særudstilling Fernisering kl Lorenz Frølich Myte og landskab Særudstilling 26. sep jan De fleste kender godt Frølich ( ) som tegner og illustrator. Mange er vokset op med hans illustrationer til H.C. Andersens eventyr. Frølich selv er på mange måder en mærkelig figur i dansk kunsthistorie. Han optræder hele tiden ude i periferien og betragtedes både dengang (og såmænd stadigvæk) som en fremmed, der ikke er til at placere i den danske sammenhæng. Han boede og arbejdede i Tyskland i godt 10 år og opholdt sig derefter i Italien og især Frankrig, indtil han i 1875 vendte hjem, 35 år efter han havde forladt fædrelandet. Hans kunst blev stemplet som for tysk til trods for, at han opholdt sig ligeså meget i Frankrig og havde mange franske venner såsom Degas og Manet. I det nationalromantiske Danmark passede Frølich og hans kunst dårligt ind. Dog gjorde danskerne brug af hans illustrative evner i en sådan grad, at vi også i dag støder på ham i den forbindelse. Men hans malerier blev karakteriseret som "fremmede" og hans malerpensel for uregerlig. Motiverne var andet end idylliske landskaber og folkelige livsskildringer. Han tumlede derimod rundt i de mytologiske landskaber og malede også døde rotter og slagtede grise. 10

11 Det er i år 100 år siden denne fremmede i den danske kunstverden døde. Derfor er det på tide at få sat fokus på ham som den spændende maler, han også var. I Ribe Samlingen finder der flere vægtige malerier af Frølich. De kommer til at danne grundstammen i udstillingen, som er blevet til i et samarbejde med Skovgaard Museet og Vestsjællands Kunstmuseum, hvor udstillingen vises efterfølgende. Udstillingen kommer til at rumme en lang række værker fra adskillige danske kunstmuseer foruden lån fra private samlinger. Lektor ph.d. Lotte Thrane, hvis store værk "Tusmørkemesteren. Ti kapitler om Lorenz Frølich og hans tid" udkommer til efteråret, har været konsulent og har skrevet teksten til det katalog, der bliver udgivet i forbindelse med udstillingen. Lorenz Frølich: Hvidt hus ved Neapel 11

12 Månedens Kunstner på De følgende måneder er der ekstra mange, der udstiller på Ribe Kunstforenings hjemmeside, September Tegne- og Maleklubben i Ribe Else Bregnballe Gerda Danielsen Frank Grøn Gerda Brandorf 12

13 Oktober November Lis Bøggild Lone Vind Har du lyst til være Månedens Kunstner? så kontakt medlembladets redaktion: Jonna Skov: eller Tove Kjellerup: Maler Marc Chagall: Man må være lidt dum og lidt klog, dersom man vil bevare sindets åbne renhed. Min kunst er en vild kunst, et uroligt kviksølv, en luende blå sjæl på lærrederne. 13

14 Sensommertur til det sydøstlige Sønderjylland Lørdag den 6. september 2008 Kl afgang i bus fra Odins Plads Kl ankomst til Kobbermølle Museum med rundvisning af Bodo Daetz Kl afgang til et kort ophold v. Fleegaard - hvis vi har tid Kl ankomst til Gråsten Slotspark, hvor vi spiser vor medbragte mad. I tilfælde af dårligt vejr spiser vi ved Kobbermølle Museum Kl rundvisning i slotskirke og have Kl afgang fra Gråsten Slotspark Kl besøg på Banegården, Aabenraa, hvor der er en retrospektiv udstilling med Harald W. Lauesen se Kl afgang til Kunstmuseet Brundlund, som er den gamle amtmands bolig i Aabenraa. Der vil vi se en ophængning af museets samling, og få tid til at nyde vor eftermiddagskaffe. Se Kl. ca. 18 ankomst til Ribe Pris: medlemmer: kr. 200,- ikke medlemmer: kr. 250,- Tilmelding til Tove Børsting nr af hensyn til busbestilling senest 28.august. Husk pas 14

15 Skovparti Harald W. Lauesen Gæs over marsken Else Pia Erz Den grønne sko Otto Frello 15

16 Aftentur til Galerie Erz, Skærbæk og Holmen, Løgumkloster Torsdag den 1. oktober 2008 Kl afgang Odins Plads over 20 deltagere kører vi i bus ellers i egne biler Kl ankomst til galleri ERZ, Skærbæk, hvor Else-Pia Erz vil fortælle om sine billeder Se Kl afgang Kl ankomst til Museet Holmen, Løgumkloster, hvis udstilling Modstillinger og dialog tager udgangspunkt i Bjørn Nørgaards forarbejder til flere af hans store værker bl.a. kirkeudsmykningen i Christianskirken i Fredericia se Vi slutter af med en kop kaffe Pris: medlemmer: kr. 100,- ikke medlemmer: kr. 125,- Tilmelding senest 23. september til Lone Vind på tlf. nr eller mobil Husk ved tilmelding at opgive, om du har plads i din bil eller ønsker at være passager. 16

17 Eftermiddagstur til Varde og Tistrup Lørdag d. 29. nov. kl Den nu 84-årige illustrator og kunstmaler Otto Frellos fantasibilleder er nok værd at se (igen). Selv kalder han sig maler, ligesom andre kalder sig f.eks. murere, og han påstår, at han aldrig bliver inspireret. Uanset hvad han er, er Varde i gang med at rejse ham et monument i form af Sct. Jacobi-projektet, og som en del af dette store projekt er hans billeder blevet flyttet fra Jugendhuset til den gamle Sct. Jacobi skole, hvor de er hængt op i sammenhæng med historiske genstande. Derefter kører vi til Janus Bygningen i Tistrup for at se Vestjyllandsudstillingen med gæstekunstnere og de knap 20 faste medlemmer af en kunstnergruppe med tilknytning til Vestjylland fra Vadehavet i syd til Limfjorden i nord. Tilsammen repræsenterer de maleri, grafik, tegning, tekstil, keramik, skulptur og foto. Janus Bygningen er tegnet af arkitekt Søren Morns. Han vil komme og fortælle om bygningens arkitektur og design. Program: kl. 12: afgang fra Odins Plads i bus kl. 13: ankomst til Sct. Jacobi skole kl. 14: afgang fra Sct. Jacobi skole kl. 16: afgang fra Janus Bygningen kl. 17: hjemkomst til Ribe Pris: medlemmer: kr. 150,- ikke medlemmer : kr. 200,- Tilmelding senest d. 16. nov. til Bent Mortensen, tlf eller 17

18 Efterår 2008 Kunst i Folkeuniversitetet SKAGENSMALERNE, FYNBOERNE OG BORNHOLMERMA- LERNE 3 kunstnerkolonier år 1900 Kursus på Ribe Kunstmuseum v/mag.art. Marianne Sørensen 5 mandage kl , den 15/9, 22/9, 29/9, 20/10 og 27/10 SYRIEN - en historisk og kunsthistorisk introduktion Forelæsning lørdag d. 27/9 kl på Syddansk Universitet i Esbjerg v/lektor Paul Ulff-Møller LIDENSKAB OG VIDENSKAB - om Lorenz Frølich som kolorist Forelæsning torsdag d. 9/10 kl på Ribe Kunstmuseum v/lektor, lic.phil. og forfatter Lotte Thrane»Følelse og fornuft«kunsten I EUROPA OG DANMARK ca Kursus på Esbjerg Hovedbibliotek v/mag.art. Mette Smed 7 mandage kl , den 20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11 og 1/12 18

19 BYPLAN(ER) OG ARKITEKTUR I ESBJERG Forelæsningsrække over 4 gange kl på Syddansk Universitet, Esbjerg Byen der ikke skulle være en by o v/arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv (torsdag d. 23/10) Byen blev stor v/arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen (torsdag d. 30/10) Den fortsatte vækst v/fhv. stadsarkitekt Svend Høgsbro, Esbjerg (onsdag d. 3/12) Byen under forvandling v/arkitekt, maa, Jakob Krogh-Jensen, Esbjerg (onsdag d. 10/12) STORE DANSKE KULTURPERSONLIGHEDER Thorvaldsen Andersen Kierkegaard Forelæsningsrække på Esbjerg Hovedbibliotek v/cand.mag. Kristina Junge Jørgensen 3 tirsdage kl , den 4/11, 11/11 og 18/11 GRUNDKURSUS I KUNSTHISTORIE Vi planlægger et kunsthistorisk grundkursus, med start i foråret Målet er at give deltagerne en grundig og kronologisk indføring i europæisk kunsthistorie fra Antikken til nutiden. Folkeuniversitetets kursusprogram med udførlig beskrivelse af ovenstående arrangementer kan rekvireres på biblioteket fra begyndelsen af august måned eller på SYDVESTJYSK FOLKEUNIVERSITET Esbjerg, Ribe og Bramming Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjergtlf fax:

20 Til: NÆSTE NUMMER Udkommer i november Deadline for indlæg er 7. november. Redaktion: Har du et indlæg eller en idé til medlemsbladet, så kontakt redaktionen på mail: Du kan også ringe til redaktionen: Tove Kjellerup: Tlf eller Jonna Skov: Tlf Ribe Kunstforenings hvervefolder kan afhentes på Ribe Kunstmuseum Afsender: RIBE KUNSTFORENING c/o Sct. Laurentiigade Ribe Tlf

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7 April 2008 HUSK generalforsamlingen søndag den 18. maj kl. 14.00 Deltag i forårets kunsttur til Arken og Louisiana Gå ikke glip af kunstudstillingen med Adam Gabriel Kalender Maj 2008 Torsdag d. 1. maj

Læs mere

Ribe Kunstforening Generalforsamling

Ribe Kunstforening Generalforsamling Ribe Kunstforening Generalforsamling Søndag d. 25. maj 2014 kl. 15 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om årets gang 3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab 4. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Januar 2014. Palle Bondrup: Kalve. Pigtråd/beton. Udflugter Foredrag Fortællinger

Januar 2014. Palle Bondrup: Kalve. Pigtråd/beton. Udflugter Foredrag Fortællinger Januar 2014 Palle Bondrup: Kalve. Pigtråd/beton Udflugter Foredrag Fortællinger Kalender 2014 Januar Søndag d.26. jan. kl. 14-16 i Quedens Gård Hvad stuerne gemmer (se nov. nr.) Februar Søndag d. 23. febr.

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

16. årgang Nr. 3 september 2012

16. årgang Nr. 3 september 2012 16. årgang Nr. 3 september 2012 Mad & Motion 2012 2 // Mad & Motion Nr. 3 september 2012 Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Rersnæs Nørreballe Pårup Østofte Erikstrup

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 3 Marts 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Nr. 1 MARTS 2015 28. årg.

Nr. 1 MARTS 2015 28. årg. Nr. 1 MARTS 2015 28. årg. HOVEDSPONSOR: SPONSOR: A N N O N C E Alle CMS medlemmer får nu 10 % rabat på muskel og skadebehandling hos Soleus Sportsmassage Vi tilbyder: LaserTerapi Har du smerter eller skader

Læs mere

HALBYGGERIET SAT PÅ HOLD!

HALBYGGERIET SAT PÅ HOLD! Juni 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø HALBYGGERIET SAT PÅ HOLD! Jeg elsker den brogede verden., det er første linje i Højskolesangbogens sang nr. 97.Men nu er verden lige

Læs mere

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8 ISSN 1601-0728 Side 2-3 Byvandring, Nærum Side 3 Aktivitetskalender Side 4-5 Hørsholm Slotshave Side 6 Åben Boplads Side 7 Cykling og Rundvisning Side 8 Vejnavne Side 9 Historien under København Side 10

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Sogne-Nyt 38. Årgang - Juni 2014 Oksbøl Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr. 1 Danmarks nationalfugl svanen vogter over sine æg ved Mjels sø. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle. Kommentar.

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 36. Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 54 November 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Liv på forsiden Jeg har mange gange skrevet, at jeg meget gerne ville have personer

Læs mere

Østjysk Tekstilkreds har følgende redskaber, som medlemmerne kan leje for 30 kr. pr. uge. Depositum 200 kr. Henvendelse til:

Østjysk Tekstilkreds har følgende redskaber, som medlemmerne kan leje for 30 kr. pr. uge. Depositum 200 kr. Henvendelse til: Østjysk Tekstilkreds har følgende redskaber, som medlemmerne kan leje for 30 kr. pr. uge. Depositum 200 kr. Henvendelse til: 1 kartemaskine Ellen Alstrup 42 80 28 10 Dekateringsapparat + 2 kogeplader Birte

Læs mere

Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en:

Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en: BESTYRELSEN INFO Formand: Berit Mathisen Bogøvej 4, 6710 Esbjerg mail: berit@gh-service.dk tlf.: 27 52 08 23 Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en: braart.dk brabilledkunstnerforening.blogspot.com

Læs mere

LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt

LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt Marts 2007 9.årg. Nyt fra fællesinstitutionen Den nye Assens Kommune er nu en realitet, og et skolevæsen med 15 forskellige folkeskoler skal på nogle områder have

Læs mere

for Hadsund og Omegn huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen

for Hadsund og Omegn huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen M useumsforeningen Ny museumsinspektør Indholdsfortegnelse: Ny museumsinspektør 1 Ny bestyrelse (præsentation) 2 Referat fra årsmødet 3-4 Formandsberetning fra årsmødet 5 Ideudkast for 2014/15 6 Formandsklummen/kontingent

Læs mere

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere