August Lorenz Frølich: Dagen. Morgenrøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2008. Lorenz Frølich: Dagen. Morgenrøde"

Transkript

1 August 2008 Lorenz Frølich: Dagen. Morgenrøde Deltag i efterårets mange ture til - det sydøstlige Sønderjylland, - Galerie Erz, Skærbæk og Holmen, Løgumkloster, - Otto Frello-udstillingen, Varde og Janusbygningen i Tistrup

2 Kalender Ribe Kunstforening og Ribe Kunstmuseum September 2008 Fredag, d. 5. og lørdag d. 6. september: Borgerdag i Ribe. Gratis adgang for alle i Esbjerg Kommune Lørdag den 6. september 2008 Sensommertur til det sydøstlige Sønderjylland Side sep jan. 2009: Særudstillingen Lorenz Frølich - Myte og landskab Fredag d. 26. sep. kl : Åbning af særudstillingen. Side 10 Oktober 2008 Torsdag den 1. oktober 2008: Aftentur til Galerie Erz, Skærbæk og Holmen, Løgumkloster Side 16 Søndag, d. 12. oktober: Kulturnat i Ribe. Yderligere informationer følger på kunstmuseets hjemmeside Søndag d. 12. oktober kl : Gratis omvisning i kunstmuseets særudstilling efter betalt entré. Medlemmer gratis. Søndag d. 19. oktober kl : Gratis omvisning i kunstmuseets særudstilling efter betalt entré. Medlemmer gratis. November 2008 Lørdag d. 29. nov. kl Eftermiddagstur til Otto Frello-udstillingen i Varde og Janusbygningen i Tistrup Side 17 2

3 Fra bestyrelsen Kære medlemmer Forhåbentlig er I klar til en ny spændende sæson i Ribe Kunstforening. Efter forårets generalforsamling og den dejlige sommerferie er bestyrelsen i hvert fald klar med tilbud om meget forskelligartede arrangementer, som vi håber, at I vil benytte jer af. Som en konsekvens af valgene til bestyrelsen på generalforsamlingen er der sket nogle få ændringer i fordelingen af poster i bestyrelsen. Bent Mortensen fortsætter som formand, men Povl-Otto Nissen overtager sekretærposten, og Lene Beck overtager kassererposten pr. 1. jan. 09. Medlemsbladet laves fortsat af Jonna Skov og Tove Kjellerup; Tove Kjellerup passer også foreningens hjemmeside. Tove Børsting er fortsat kunstforeningens bestyrelses repræsentant i kunstmuseets bestyrelse Tove Børsting blev jo sidste sommer udpeget hertil for en periode af 2 år. Jens Grarup og alle vi andre, inkl. suppleanterne Lone Vind og Lene Øtoft laver resten af arbejdet. Valter Petersen og Svend Aage Jensen kontrollerer, at jeres kontingent bliver brugt på lovlig vis. Nu venter vi bare på, at I kommer og plukker frugterne af vores arbejde. Velkommen! Bestyrelsen 3

4 Beretning 2008 Ribe Kunstforenings bestyrelses beretning for perioden fra sidste generalforsamling i maj 2007 og til maj 2008 vil fokusere på 3 områder: - foreningens interne forhold og samarbejde udadtil - aktiviteter for medlemmer - fremtidsperspektiver. Interne forhold og samarbejde udadtil Ribe Kunstforening har pr. 1. maj betalende medlemmer. Derudover har Ribe Kunstmuseums personale gratis medlemskab. Det betyder, at medlemstallet ligger stabilt næsten foruroligende stabilt. Vi ville jo gerne udvide medlemsskaren. Vi håber, at den nye hvervebrochure kan hjælpe os der. Vi vil gerne benytte lejligheden til igen at takke Therkel Jørgensens Legat for støtte til trykning af hvervebrochuren i efteråret Brochuren er præsenteret i medlemsbladet fra nov. 07. Vores medlemsblad er stadig lige så smukt, som det var sidste forår med logo og farver. I forhold til sidste år er der sket det nye, at bladet præsenterer månedens kunstner, som i en måned har galleri på foreningens hjemmeside. Det kan I læse mere om i bladet fra aug. 07. Vi kan kun opfordre alle med kunstneriske tilbøjeligheder til at springe ud af skabet og tilbyde sig som månedens kunstner. I øvrigt fortsætter bestyrelsen med selv at trykke bladet og bringe det ud indenbys. Vi har en gang for alle lovet, at medlemsbladet er bindeleddet mellem foreningen og dens medlemmer. Men vores hjemmeside kan tilbyde ekstra muligheder. Hvis man leder efter noget, som stod i bladet for et stykke tid siden, og man ikke kan finde bladet, så ligger alle tidligere numre på hjemmesiden. Der ligger også en kalender over vores arrangementer, og der er billeder fra vores ture. 4

5 På hjemmesiden lægger vi bl.a. sidste nyt og hastende kommunikation til medlemmerne. F.eks. vil denne beretning og resultatet af generalforsamlingen snarest være at finde på hjemmesiden, hvis adresse er Vores nærmeste samarbejdspartner er naturligvis Ribe Kunstmuseum. På det organisatoriske plan består samarbejdet i, at Ribe Kunstforening udpeger 3 personer til Ribe Kunstmuseums bestyrelse for en 2-årig periode. Af disse 3 skal mindst 1 have plads i foreningens bestyrelse. I juni 2007 udpegede vi Tove Børsting, Ingrid Ilsøe og Joan Kjær. Om baggrunden for udpegningen kan I læse i bladets aug.07-nr. I begyndelsen af febr. 08 indgik museet og foreningen en samarbejdsaftale, som bl.a. fastlægger foreningens økonomiske støtte til museet og museets ydelser til foreningens medlemmer til gengæld for støtten. Kort fortalt betyder det, at foreningen hvert år betaler museet 1 normal entrebillets pris pr. betalende medlem (pt. 40 kr), og til gengæld har foreningens medlemmer ubegrænset gratis adgang til museets aktiviteter. Aftalen regulerer også prisen for spalteplads for museet i bladet og vores brug af museets lokaler. Vi opererer med nettokostpriser vi skal ikke leve af at barbere hinanden. Det siger sig selv, at foreningen vil bruge museets lokaler mest muligt. Museet og foreningen er også begyndt at arbejde sammen om arrangementer. Eckersbergforedraget var sådan et joint-venture-projekt, hvor vi vil stå solidarisk sammen om økonomi og arbejdsbyrde. Vi har kun prøvet det den ene gang, hvor både ide og arbejde godt nok var museets, men vi vil gå videre i den retning. I øvrigt glæder det os, at museet markerer sig med gode særudstillinger. Vi fortsætter det gode samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet og Esbjerg Kunstforening, som betyder en udvidelse af tilbudsviften til vores medlemmer, som ellers ikke ville være mulig. Ribe 5

6 Kunstforening har en plads i Folkeuniversitetskomiteen, hvor vi jo kan fremlægge også jeres forslag til Folkeuniversitetets program til afholdelse i Ribe. Som noget nyt har vi indgået en aftale med Løgumkloster Højskole om et tilbud til vore medlemmer om at deltage i højskolekurser og en kunstrejse, hvor vore medlemmer kan få en pæn rabat. Efter aftale har Løgumkloster Højskole tilsendt jer brochurer herom naturligvis for højskolens regning. Aktiviteter for medlemmer De tilbud om arrangementer, som vi har præsenteret for jer, har I taget godt imod. Det er vi glade for. Der har været god undertiden rigtig god tilslutning til vores ideer. Vi har kun måttet aflyse 1 arrangement (om digitalkunst), men vi giver ikke sådan op, og ideen er ikke stendød endnu. Uanset kvaliteten af vores ideer opfordrer vi jer til at låne os jeres egne gode ideer. Vi har i det forløbne år arrangeret: En tur til Ordrupgaard og Louisiana d.6.okt. sammen med Sydvestjysk Folkeuniversitet En weekendtur 8.-9.sept. til Nordvestjylland 4 kortere udflugter: aftentur 26.sept. til Holmen i Løgumkloster søndagstur til Trapholt 9.dec. aftentur til Musikgalleriet i Ansager 27.marts søndagstur til Fredericia 26.april 4 foredrag: med Lars Bollerslev 4.nov. med Bodil Kaalund 6.febr. om Eckersberg 23.febr. sammen med museet fortællinger om Askov-billedet på museet 13.april 1 åbent hus-arrangement hos Sten Børsting 2.dec. 6

7 Fremtidsperspektiver En stor del af det, vi sagde i beretningen sidste år, gælder stadig: vi vil arbejde for at få flere yngre medlemmer af Ribe Kunstforening, et fast udstillingssted, som vi kan bruge gerne sammen med andre, et voksested for både spæde og afhærdede talenter inden for alle kunstarter i Ribe (sjovt nok hedder sådan et voksested med et fremmedord et seminarium). Så har vi vist også taget munden fuld! Vi skal i hvert fald prøve også at finde på arrangementer, som ligger lidt uden for de sædvanlige trampede stier og den veletablerede kunst. Vi appellerer også her til jeres kreative påhitsomhed. Vi gør som nævnt det første forsøg med en udstilling på Ribes Vikinger. Så må vi se, hvordan det spænder af, og om vi med fordel kan indgå en aftale med dem, eller om vi kan håbe på andre muligheder. En sådan mulighed kunne måske være en del af de rummelige tidligere seminariebygninger. Hele denne komplicerede sag er nu på vej gennem det administrative apparat og det politiske system. Som I har kunnet læse i bladet fra nov. 07, har vi givet vores besyv med i denne sag. Vi har forelagt den kommunalt nedsatte arbejdsgruppe nogle tanker om en bred vifte af undervisningstilbud lige fra en billedskole for børn, unge og voksne til et kunstakademi. Vores ideer er så senere blevet knyttet sammen med andre lignende ideer til et konkret forslag om oprettelse af en international kulturskole. Dette forslag indgår nu i sagens videre forløb. Hvor sagen ender, ved vi ikke, men Kunstforeningens bestyrelse stiller sig ydmygst til rådighed. Den såkaldte seminariesag har optaget os meget, og vi har brugt meget tid på at undersøge, overveje og rådslå med andre. Især har Lone Vind engageret sig i den sag, hvilket den øvrige bestyrelse hermed kvitterer for. Vi takker også bladredaktionen Tove Kjellerup og Jonna Skov for en stor arbejdsindsats. Jonna fortjener også tak for de mange timer, hun bruger på at passe regnskabet. Endelig takker vi revisorerne Valter Petersen og Svend Aage Jensen for deres indsats. 7

8 Referat fra Ribe Kunstforenings generalforsamling 2008 Ribe Kunstforening holdt sin årlige generalforsamling søn. d. 18. maj 2008 på Ribe Kunstmuseum med ca. 40 deltagere. 1. Efter en fællessang, akkompagneret af Jens Grarup, valgtes Jens Henriksen som dirigent. 2. Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden og godkendt. 3. Det reviderede regnskab blev fremlagt af kassereren og godkendt. 4. Medlemskontingentet blev fastsat uændret til 160 kr. pr. person og 280 kr. for par. 5. Valgt til bestyrelsen blev Tove Børsting, Tove Kjellerup, Lene Beck og Bent Mortensen. 6. Valgt som suppleanter blev Lone Vind og Lene Øtoft. 7. Revisorerne Svend Aage Jensen og Valter Petersen blev genvalgt. 8. Der var ingen indkomne forslag at behandle. 9. Bestyrelsesformand Flemming Just aflagde beretning om året på Ribe Kunstmuseum. 10. Eventuelt: intet. Efter kaffen og lodtrækningen holdt kommunaldirektør Otto Jespersen et oplæg om perspektiver for kommunens udvikling, især med hensyn til Ribe. Generalforsamlingen sluttede med en fællessang, igen akkompagneret af Jens Grarup. Referent: Bent Mortensen 8

9 Nyt fra kunstmuseet Udlandet har fået øje for Ribe Samlingens store kvalitet. Derfor skal to af hovedværkerne ud på en stor rejse til efteråret. Det er V. Hammershøis Tre unge kvinder fra 1895 og Peter Ilsteds En lille pige der syr fra ca. 1900, begge skal udstilles på Museum of Western Art i Tokyo. Her viser man en stor udstilling med værker af Hammershøi og hans samtidige The Silence of Poetry. Ribes værk af Hammershøi indtager en ganske særlig position i kunstnerens produktion, idet motivet er tre unge kvinder: hans kone, søster og svigerinde. Tidligere har kunstnerens motiver været en enkelt siddende kvindefigur. I Ribes billede tager han for første gang fat på at male et gruppebillede. Derfor er værket bemærkelsesværdigt. Hammershøis gode ven og svoger Peter Ilsted har malet den lille pige, som værket bliver kaldt i dagligdagen på Ribe Kunstmuseum. Både Hammershøis og Ilsteds værker har befundet sig i samlingen på Ribe Kunstmuseum i mange år. Hammershøi-billedet er en donation fra Ny Carlsbergfondet i Den lille pige blev købt til museets samling allerede i år Inden afrejsen til Japan bliver de to værker grundigt undersøgt af konservatorer, som sørger for, at de er bedst muligt rustet til at klare rejsen. Undertegnede følger med værkerne hele vejen, indtil de hænger på væggene på kunstmuseet i Tokyo. Det er normal procedure, at når så betydningsfulde værker skal ud at rejse, følger der en kurér med, som påser at alt går rigtigt til, så værkerne ikke lider overlast. Når de to malerier i begyndelsen af næste år skal hjem igen, bliver de også eskorteret tilbage til Ribe. Alle udgifterne i forbindelse med et sådant udlån betales af museet i Japan. 9

10 På kunstmuseet i Ribe vil man komme til at savne de to billeder, og mange besøgende vil sikkert spørge forgæves efter dem. Men som museum har man pligt til at medvirke til udbredelse af kendskabet til den danske kulturarv både i ind- og udland, så udlånet af værkerne til udstilling i Japan skal ses som et led i denne formidling. På Ribe Kunstmuseum er man stolte af at kunne bidrage med disse to værker til den store udstilling i Japan med en af Danmarks allerstørste malere. Ny særudstilling Fernisering kl Lorenz Frølich Myte og landskab Særudstilling 26. sep jan De fleste kender godt Frølich ( ) som tegner og illustrator. Mange er vokset op med hans illustrationer til H.C. Andersens eventyr. Frølich selv er på mange måder en mærkelig figur i dansk kunsthistorie. Han optræder hele tiden ude i periferien og betragtedes både dengang (og såmænd stadigvæk) som en fremmed, der ikke er til at placere i den danske sammenhæng. Han boede og arbejdede i Tyskland i godt 10 år og opholdt sig derefter i Italien og især Frankrig, indtil han i 1875 vendte hjem, 35 år efter han havde forladt fædrelandet. Hans kunst blev stemplet som for tysk til trods for, at han opholdt sig ligeså meget i Frankrig og havde mange franske venner såsom Degas og Manet. I det nationalromantiske Danmark passede Frølich og hans kunst dårligt ind. Dog gjorde danskerne brug af hans illustrative evner i en sådan grad, at vi også i dag støder på ham i den forbindelse. Men hans malerier blev karakteriseret som "fremmede" og hans malerpensel for uregerlig. Motiverne var andet end idylliske landskaber og folkelige livsskildringer. Han tumlede derimod rundt i de mytologiske landskaber og malede også døde rotter og slagtede grise. 10

11 Det er i år 100 år siden denne fremmede i den danske kunstverden døde. Derfor er det på tide at få sat fokus på ham som den spændende maler, han også var. I Ribe Samlingen finder der flere vægtige malerier af Frølich. De kommer til at danne grundstammen i udstillingen, som er blevet til i et samarbejde med Skovgaard Museet og Vestsjællands Kunstmuseum, hvor udstillingen vises efterfølgende. Udstillingen kommer til at rumme en lang række værker fra adskillige danske kunstmuseer foruden lån fra private samlinger. Lektor ph.d. Lotte Thrane, hvis store værk "Tusmørkemesteren. Ti kapitler om Lorenz Frølich og hans tid" udkommer til efteråret, har været konsulent og har skrevet teksten til det katalog, der bliver udgivet i forbindelse med udstillingen. Lorenz Frølich: Hvidt hus ved Neapel 11

12 Månedens Kunstner på De følgende måneder er der ekstra mange, der udstiller på Ribe Kunstforenings hjemmeside, September Tegne- og Maleklubben i Ribe Else Bregnballe Gerda Danielsen Frank Grøn Gerda Brandorf 12

13 Oktober November Lis Bøggild Lone Vind Har du lyst til være Månedens Kunstner? så kontakt medlembladets redaktion: Jonna Skov: eller Tove Kjellerup: Maler Marc Chagall: Man må være lidt dum og lidt klog, dersom man vil bevare sindets åbne renhed. Min kunst er en vild kunst, et uroligt kviksølv, en luende blå sjæl på lærrederne. 13

14 Sensommertur til det sydøstlige Sønderjylland Lørdag den 6. september 2008 Kl afgang i bus fra Odins Plads Kl ankomst til Kobbermølle Museum med rundvisning af Bodo Daetz Kl afgang til et kort ophold v. Fleegaard - hvis vi har tid Kl ankomst til Gråsten Slotspark, hvor vi spiser vor medbragte mad. I tilfælde af dårligt vejr spiser vi ved Kobbermølle Museum Kl rundvisning i slotskirke og have Kl afgang fra Gråsten Slotspark Kl besøg på Banegården, Aabenraa, hvor der er en retrospektiv udstilling med Harald W. Lauesen se Kl afgang til Kunstmuseet Brundlund, som er den gamle amtmands bolig i Aabenraa. Der vil vi se en ophængning af museets samling, og få tid til at nyde vor eftermiddagskaffe. Se Kl. ca. 18 ankomst til Ribe Pris: medlemmer: kr. 200,- ikke medlemmer: kr. 250,- Tilmelding til Tove Børsting nr af hensyn til busbestilling senest 28.august. Husk pas 14

15 Skovparti Harald W. Lauesen Gæs over marsken Else Pia Erz Den grønne sko Otto Frello 15

16 Aftentur til Galerie Erz, Skærbæk og Holmen, Løgumkloster Torsdag den 1. oktober 2008 Kl afgang Odins Plads over 20 deltagere kører vi i bus ellers i egne biler Kl ankomst til galleri ERZ, Skærbæk, hvor Else-Pia Erz vil fortælle om sine billeder Se Kl afgang Kl ankomst til Museet Holmen, Løgumkloster, hvis udstilling Modstillinger og dialog tager udgangspunkt i Bjørn Nørgaards forarbejder til flere af hans store værker bl.a. kirkeudsmykningen i Christianskirken i Fredericia se Vi slutter af med en kop kaffe Pris: medlemmer: kr. 100,- ikke medlemmer: kr. 125,- Tilmelding senest 23. september til Lone Vind på tlf. nr eller mobil Husk ved tilmelding at opgive, om du har plads i din bil eller ønsker at være passager. 16

17 Eftermiddagstur til Varde og Tistrup Lørdag d. 29. nov. kl Den nu 84-årige illustrator og kunstmaler Otto Frellos fantasibilleder er nok værd at se (igen). Selv kalder han sig maler, ligesom andre kalder sig f.eks. murere, og han påstår, at han aldrig bliver inspireret. Uanset hvad han er, er Varde i gang med at rejse ham et monument i form af Sct. Jacobi-projektet, og som en del af dette store projekt er hans billeder blevet flyttet fra Jugendhuset til den gamle Sct. Jacobi skole, hvor de er hængt op i sammenhæng med historiske genstande. Derefter kører vi til Janus Bygningen i Tistrup for at se Vestjyllandsudstillingen med gæstekunstnere og de knap 20 faste medlemmer af en kunstnergruppe med tilknytning til Vestjylland fra Vadehavet i syd til Limfjorden i nord. Tilsammen repræsenterer de maleri, grafik, tegning, tekstil, keramik, skulptur og foto. Janus Bygningen er tegnet af arkitekt Søren Morns. Han vil komme og fortælle om bygningens arkitektur og design. Program: kl. 12: afgang fra Odins Plads i bus kl. 13: ankomst til Sct. Jacobi skole kl. 14: afgang fra Sct. Jacobi skole kl. 16: afgang fra Janus Bygningen kl. 17: hjemkomst til Ribe Pris: medlemmer: kr. 150,- ikke medlemmer : kr. 200,- Tilmelding senest d. 16. nov. til Bent Mortensen, tlf eller 17

18 Efterår 2008 Kunst i Folkeuniversitetet SKAGENSMALERNE, FYNBOERNE OG BORNHOLMERMA- LERNE 3 kunstnerkolonier år 1900 Kursus på Ribe Kunstmuseum v/mag.art. Marianne Sørensen 5 mandage kl , den 15/9, 22/9, 29/9, 20/10 og 27/10 SYRIEN - en historisk og kunsthistorisk introduktion Forelæsning lørdag d. 27/9 kl på Syddansk Universitet i Esbjerg v/lektor Paul Ulff-Møller LIDENSKAB OG VIDENSKAB - om Lorenz Frølich som kolorist Forelæsning torsdag d. 9/10 kl på Ribe Kunstmuseum v/lektor, lic.phil. og forfatter Lotte Thrane»Følelse og fornuft«kunsten I EUROPA OG DANMARK ca Kursus på Esbjerg Hovedbibliotek v/mag.art. Mette Smed 7 mandage kl , den 20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11 og 1/12 18

19 BYPLAN(ER) OG ARKITEKTUR I ESBJERG Forelæsningsrække over 4 gange kl på Syddansk Universitet, Esbjerg Byen der ikke skulle være en by o v/arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv (torsdag d. 23/10) Byen blev stor v/arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen (torsdag d. 30/10) Den fortsatte vækst v/fhv. stadsarkitekt Svend Høgsbro, Esbjerg (onsdag d. 3/12) Byen under forvandling v/arkitekt, maa, Jakob Krogh-Jensen, Esbjerg (onsdag d. 10/12) STORE DANSKE KULTURPERSONLIGHEDER Thorvaldsen Andersen Kierkegaard Forelæsningsrække på Esbjerg Hovedbibliotek v/cand.mag. Kristina Junge Jørgensen 3 tirsdage kl , den 4/11, 11/11 og 18/11 GRUNDKURSUS I KUNSTHISTORIE Vi planlægger et kunsthistorisk grundkursus, med start i foråret Målet er at give deltagerne en grundig og kronologisk indføring i europæisk kunsthistorie fra Antikken til nutiden. Folkeuniversitetets kursusprogram med udførlig beskrivelse af ovenstående arrangementer kan rekvireres på biblioteket fra begyndelsen af august måned eller på SYDVESTJYSK FOLKEUNIVERSITET Esbjerg, Ribe og Bramming Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjergtlf fax:

20 Til: NÆSTE NUMMER Udkommer i november Deadline for indlæg er 7. november. Redaktion: Har du et indlæg eller en idé til medlemsbladet, så kontakt redaktionen på mail: Du kan også ringe til redaktionen: Tove Kjellerup: Tlf eller Jonna Skov: Tlf Ribe Kunstforenings hvervefolder kan afhentes på Ribe Kunstmuseum Afsender: RIBE KUNSTFORENING c/o Sct. Laurentiigade Ribe Tlf

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7 April 2008 HUSK generalforsamlingen søndag den 18. maj kl. 14.00 Deltag i forårets kunsttur til Arken og Louisiana Gå ikke glip af kunstudstillingen med Adam Gabriel Kalender Maj 2008 Torsdag d. 1. maj

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Ribe Kunstforening Generalforsamling

Ribe Kunstforening Generalforsamling Ribe Kunstforening Generalforsamling Søndag d. 25. maj 2014 kl. 15 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om årets gang 3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab 4. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Ribe Kunstforening Generalforsamling

Ribe Kunstforening Generalforsamling Ribe Kunstforening Generalforsamling Søndag d. 10. maj 2015 kl. 14:00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om årets gang 3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab 4. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

August 2014. Lars Waldemar: Skulptur i marmor, 2014 (udsnit) Lars Waldemar Hanne Varming

August 2014. Lars Waldemar: Skulptur i marmor, 2014 (udsnit) Lars Waldemar Hanne Varming August 2014 Lars Waldemar: Skulptur i marmor, 2014 (udsnit) Lars Waldemar Hanne Varming Kalender 2014 September Lørdag d.6. sept. kl. 16 i Ribe Kunstmuseums have Åbning af Lars Waldemars udstilling Side

Læs mere

Gavekort. November 2009. Dine medlemsfordele. Medlemsnavn Medlemsadresse Postnr. By 01.01.2010 31.12.2010

Gavekort. November 2009. Dine medlemsfordele. Medlemsnavn Medlemsadresse Postnr. By 01.01.2010 31.12.2010 November 2009 Dine medlemsfordele Du får fri entré til Ribe Kunstmuseum Når Ribe Kunstforening arrangerer ture, udflugter, foredrag og lignende, deltager du til nedsat pris og i nogle tilfælde gratis Du

Læs mere

Januar 2013. Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset

Januar 2013. Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset Januar 2013 Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset Kalender 2013 Januar Onsdag d.30. jan. kl. 19 på Ribe Kunstmuseum Foredrag: Malerne på Skagen v/ Jan Gorm Madsen Side 8 Februar

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Marts 2012. Ture til Augustenborg, København og Føhr Kom til generalforsamling søndag den 6. maj Foredrag om Thorald Brendstrup

Marts 2012. Ture til Augustenborg, København og Føhr Kom til generalforsamling søndag den 6. maj Foredrag om Thorald Brendstrup Marts 2012 Franciska Clausen: Udsnit af Stigen (fra Moholy-Nagy's atelier), 1922 Ture til Augustenborg, København og Føhr Kom til generalforsamling søndag den 6. maj Foredrag om Thorald Brendstrup Kalender

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

NYHEDSBREV April 2012

NYHEDSBREV April 2012 NYHEDSBREV April 2012 Kære medlem af Baglandet En ny sæson står for døren, og vi håber, at I vil deltage flittigt i årets arrangementer, samt besøge Vadehavscentret og Vadehavet Danmarks største Nationalpark.

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Malekursus, akryl. Uge 30 20/7 26/7-2014

Malekursus, akryl. Uge 30 20/7 26/7-2014 2014 Malekursus, akryl Uge 30 20/7 26/7-2014 Side 2 Livsstilshøjskolen afholder igen et spændende og inspirerende kursus i akrylmaleri. Denne gang med overskriften: Vestjylland i maleriets ånd. Med pensel

Læs mere

Januar 2014. Palle Bondrup: Kalve. Pigtråd/beton. Udflugter Foredrag Fortællinger

Januar 2014. Palle Bondrup: Kalve. Pigtråd/beton. Udflugter Foredrag Fortællinger Januar 2014 Palle Bondrup: Kalve. Pigtråd/beton Udflugter Foredrag Fortællinger Kalender 2014 Januar Søndag d.26. jan. kl. 14-16 i Quedens Gård Hvad stuerne gemmer (se nov. nr.) Februar Søndag d. 23. febr.

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5 Randi Kajberg Jeanne Anthonisen Jette Mørup 1 0. januar - 8. februar 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere