Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING"

Transkript

1 Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

2 Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen

3 Dagens program Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel Hvad tilbyder DDB og hvad koster det? v/ Sekretariatschef Glenn Leervad-Bjørn Dialogrunde med 3 temaer Besøg de tre temaer og stil spørgsmål på tomandshånd til DDBsekretariatet og koordinationsgruppen. Indhold og økonomi Infrastruktur Organisering Sandwich Opsamling på dagens dialog INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

4 Rammesætning Hvad er baggrunden for DDB? Hvorfor DDB? Hvad vil vi opnå med DDB? Hvordan kan bibliotekerne få indflydelse?

5 Hvad er baggrunden for DDB? Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapporten om DDB Etablering af organisationen Tilslutning og idriftsættelse

6 Hvorfor DDB? Ved at deltage i DDB, får bibliotekerne: Fælles udviklingskraft i sektoren Støtte fra KL og staten sikrer politisk synlighed Et formaliseret forhandlingsmandat Potentielle økonomiske gevinster ved indkøbssamarbejdet Økonomiske gevinster ved udvikling i Open Source Kvalitet og tryghed i form af en stabil samarbejdsplatform Hjælp til og inddragelse i at omstille bibliotekerne

7 Gode eksempler og erfaringer, vi kan bygge vider på

8 Hvad vil vi opnå med DDB? Succeskriterier set fra bibliotekerne! Flere borgere benytter biblioteket (aktive lånere) Flere digitale udlån Øget benyttelse af bibliotekets hjemmeside De digitale varer på hylderne bliver mere synlige Bedre formidling af de digitale varer Fælles håndtering af komplekse digitale problemstillinger Digitalisering og effektivisering af biblioteket

9 Hvordan får bibliotekerne indflydelse? Koordinationsgruppen Folkebiblioteksrepræsentation fra 2 små, 2 store biblioteker, 1 Centralbibliotek og en skolebiblioteksrepræsentant Indkøbssamarbejdet Materialevalg Forhandlingsmandat Formidlingssamarbejdet Redaktionelt samarbejde Koordinering på tværs It-samarbejdet Strategisk udbygning af infrastruktur

10 Hvad tilbyder DDB og hvad koster det? v/glenn Leervad-Bjørn DDB-sekretariatet

11 Program Hvad skal vi opnå med DDB? Pakkerne og indhold i DDB Hvordan får bibliotekerne indflydelse? Hvad koster DDB? Tilslutningsaftalen Ikke med i DDB hvad betyder det? Perspektiver for DDB-samarbejdet

12 Hvad skal vi opnå med DDB?

13 Hvad vil vi opnå med DDB? Missionen: Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgere nem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt medieindhold via digitale platforme. OPNÅ INDHOLD PRIS TILSLUTNING IKKE MED

14 Hvad vil vi opnå med DDB? Visionen: Frem mod 2015 skaber vi en fleksibel og ressourceeffektiv platform til formidling af digitale materialer via samarbejde øger vi udbredelsen og anvendelsen af digitale bibliotekstilbud fremmer vi borgernes muligheder for selv at skabe indhold

15 Tidsplanen for DDB frem mod tilslutning Dialogmøder Møde i koordinationsgruppen: Drøftelse af support og netbiblioteker Forhandlinger og afklaringer med DBC - rammer Styregruppebeslutninger DBC, tilslutningsbetingelser Detaljering af samarbejde med DBC Forberedelse af udbud, indkøbssamarbejde og analyse af netbiblioteker Tilslutningsaftale sendes ud 1. September Deadline for tilslutning Maj Juni Juli August September

16 Pakkerne og indhold i DDB OPNÅ INDHOLD PRIS TILSLUTNING IKKE MED

17 Pakker og indhold i DDB Genbrug og forudsætning Det nødvendige Tilvalg Katalogiseringsbidrag - Digitale materialer DanBib - Databrønd - Adgang - Samlet infrastruktur Fælles aftalegrundlag Bibliotek.dk - Søgning DDB Basispakke DDB Indkøbssamarbejde DDB Hjemmeside OPNÅ INDHOLD PRIS TILSLUTNING IKKE MED

18 DDB pakker og indhold Principper DDB tilslutning løber indtil en af parterne opsiger aftalen DDB basispakke alt hvad der er nødvendigt for at være med i DDB krav, hvis man vil være med Tilvalgspakker Kan kun vælges hvis basispakken er valgt Alle pakker og indholdet i dem beskrives

19 Pakker og indhold i DDB DDB Basispakke det nødvendige DDB organisationen 10 mio. kr. i puljemidler Et indkøbssystem til håndtering af de digitale materialer En statistikløsning, der fortæller, hvad der virker og hvad der kan gøres bedre Diverse integrationer, så der skabes sammenhæng Biblioteks Apps til ipad, Android og iphone Teknisk support af den samlede infrastruktur Biblioteksproduceret indhold (BPI)

20 Pakker og indhold i DDB DDB Indkøbssamarbejde - tilvalg Målet er at samle alle forhandlinger af materialetyper: Tekstlicenser, netlydbøger, e-bøger, musik, film, spil Indkøbssamarbejdet indeholder Organisationen til forhandling af digitale ressourcer Effektive administrative processer, som kan understøtte bibliotekernes indkøb af digitale ressourcer

21 Pakker og indhold i DDB DDB Hjemmeside - tilvalg Målet er at etablere og drifte en hjemmeside, som bibliotekerne kun skal vedligeholde redaktionelt Hjemmesiden Baseret på DING2tal fra TING-samarbejdet Der kan formidle de forskellige bibliotekstilbud til borgerne på en overskuelig og indbydende måde Pakken indeholder Drift Vedligehold (systemadministration) Support

22 Pakker og indhold i DDB Hvad er med og hvad er ikke med? Med er indhold i eksisterende Katalogiseringsbidrag - Digitale materialer Med er også basispakken DDB Basispakke Tilvalg er kun med, hvis det ønskes DDB Indkøbssamarbejde DanBib - Databrønd - Adgang - Samlet infrastruktur Fælles aftalegrundlag Bibliotek.dk - Søgning Ikke med Betaling for licenser Nuværende netbiblioteker - Ikke direkte DDB Hjemmeside Betales separat Afventer analyse

23 Hvordan får bibliotekerne indflydelse? OPNÅ INDHOLD PRIS TILSLUTNING IKKE MED

24 Hvordan får bibliotekerne indflydelse? - Input til hvordan det kan sikres Koordinationsgruppen Folkebiblioteksrepræsentation fra 2 små, 2 store biblioteker, 1 Centralbibliotek og en skolebiblioteksrepræsentant Indkøbssamarbejdet Forhandlingsmandat Formidlingssamarbejdet Redaktionelt samarbejde Koordinering på tværs It-samarbejdet Strategisk udbygning af infrastruktur

25 Hvad koster DDB?

26 Hvad koster DDB? Priser pr. indbygger Det nødvendige DDB Basispakke Indkøbssamarbejdet koster kun kommitment og deltagelse samt naturligvis betalingen for licenser Tilvalg DDB Indkøbssamarbejde Der er tale om maxpriser De fleste biblioteker vil have udgifter, der falder bort Priserne er estimater konkrete forhandlinger og udbud kan ændre dem 50 % 75 % 100 % ,42 3,39 2, ,98 2,71 2,08 DDB Hjemmeside 50 % 75 %100% ,83 0,64 0, ,83 0,64 0,55 Priserne er udgangspunktet ved tilmelding. Betaling først fra 1. januar 2014 OPNÅ INDHOLD PRIS TILSLUTNING IKKE MED

27 Hvad koster DDB Hvad kan prisen reduceres med? DDB Basispakken Adgang til TING Databrønd Nuværende bibliotekssystemintegration Nuværende statistikløsning (KPI) Proxy server Administration af e-ressourcer DDB Hjemmeside Drift CMS Systemadministration CMS Besparelserne kan ikke nødvendigvis omsættes til kr. og øre nogle er i form af frigivet tid Systemejerskab på arkitekturen

28 Hvad koster DDB Hvad kan prisen reduceres med? Case for Esbjerg ved tilslutning på 75 % -Reduktion af DDB max-prisen

29 Basispakken Hvad koster DDB Hvad kan prisen reduceres med? Case for Esbjerg ved tilslutning på 75 % - Reduktion af DDB max-prisen

30 Tilvalg Hvad koster DDB Hvad kan prisen reduceres med? Case for Esbjerg ved tilslutning på 75 % - Reduktion af DDB max-prisen

31 Hvad koster DDB Hvad kan prisen reduceres med? Cases ved tilslutning på 75 % - Reduktion af DDB max-prisen for: DDB Basispakken Kommune København* 26 % 32 % Aalborg* 40 % 50 % Randers** 40 % 50 % Esbjerg* 36 % 45 % Høje Taastrup*** 14 % 17 % Odder* 7 % 9 % DDB Hjemmeside Kommune København* 149 % 149 % Aalborg* 231 % 231 % Randers** 129 % 129 % Esbjerg* 162 % 162 % Høje Taastrup*** 91 % 135 % Odder* 0 % 0 % * Baseret på egne ** Baseret på tal fra business case fra betabibliotekerne lavet i 2010 *** Arena bibliotek Det er ikke nødvendigvis alle reduktioner, der kan effektueres fra 1. januar 2014 Reduktionerne kan ikke nødvendigvis omsættes til kr. og øre nogle er i form af frigivet tid

32 Hvad koster DDB Hvad kan prisen reduceres med? Cases ved tilslutning på 75 % - Reduktion af DDB max-prisen for: DDB I alt Kommune Det er ikke nødvendigvis alle reduktionerne, der kan effektueres fra 1. januar 2014 København* 46 % 55 % Aalborg* 70 % 85 % Randers** 55 % 66 % Esbjerg* 56 % 68 % Høje Taastrup*** 31 % 40 % Odder 6 % 7 % Reduktionerne kan ikke nødvendigvis omsættes til kr. og øre nogle er i form af frigivet tid * Baseret på egne ** Baseret på tal fra business case fra betabibliotekerne lavet i 2010 *** Arena bibliotek

33 Tilslutningsaftalen

34 Tilslutningsaftalen Hvad forpligter DDB sig til? DDB sikrer etablering og drift af infrastrukturløsningen, herunder gennemførelse af udbud, indgåelse af kontrakter, leverandørstyring mv. DDB sikrer etablering og drift af indkøbssamarbejde DDB håndterer og er bindeled for leverancer til kommunerne Hvad kommer tilslutningsaftalen mere generelt til at indeholde? Indholdsbilag: infrastrukturløsning, indkøbssamarbejde, andre tilvalgspakker, priser og betalingsbetingelser mv. Generelle aftalebestemmelser, fx. misligholdelsesbeføjelser, opsigelse og ophør, tvisteløsning mv.

35 Tilslutningsaftalen Hvad opnår kommunerne ved tilslutning? Bliver del af DDB infrastrukturløsningen ved tilmelding Mulighed for til- og fravalg af forskellige pakker DDB indkøbssamarbejde DDB hjemmeside Hvad forpligter kommunerne sig til ved tilslutning? Betaling til DDB for den eller de valgte pakker, som kommunen har tilmeldt sig DDB gennemfører udbud og indgår kontrakter i forbindelse med implementering af infrastrukturløsningen Kommunen underskriver databehandleraftale, der giver DDB bemyndigelse til at behandle kommunens data, eller indgå aftaler med leverandører af systemer, hvor kommunens data ligger

36 Ikke med i DDB - hvad betyder det?

37 Ikke med i DDB - Hvad betyder det? DDB basispakken Infrastrukturen Det vil ikke være muligt at få adgang til DDBs digitale materialer i databrønden Etablering af egen infrastruktur til håndtering af digitale materialer Puljemidler Kun DDB deltagere kan få andel i DDB puljemidlerne Organiseringen Kun DDB deltagere kan have medindflydelse på prioritering af arbejdet i DDB og deltage fuldt ud i samarbejdet Statistik Skal selv opbygge udvidet statistik løsning, hvis den ønskes. Mistet mulighed for at spare penge på fælles web-løsning Apps Ingen gratis apps

38 Ikke med i DDB - Hvad betyder det? DDB Indkøbssamarbejdet Forhandling Der skal gennemføres egne forhandlinger Administration Aftaler m.v. skal selv administreres DDB Hjemmeside Etablering og drift af egen hjemmeside Hvis DDB basis Etablering og drift af snitflader til DDB infrastrukturen Hvis ikke DDB basis Etablering og drift af snitflader til alternative datakilder med digitalt indhold Ingen automatisk opdatering med nye løsninger i DDB det skal kommunen selv sørge for

39 Perspektiver for DDB-samarbejdet

40 Perspektiver for DDB samarbejdet DDB giver mulighed for at sikre afprøvning, udrulning, drift og vedligeholdelse af andre fælles biblioteksprojekter, som f.eks.: Indholdskanalen 2.0 et open source-baseret værktøj, der publicerer information ud til storskærme på bibliotekerne BibOS2 et open source-styresystem til publikumsmaskiner, som indeholder målrettet funktionalitet og et stort besparelsespotentiale sammenlignet med tilsvarende licensbaserede styresystemer Sociale Platforme en teknisk platform for etablering af forskellige sociale services vedrørende temaer, aktiviteter, persongrupper m.v.

41 Følg med og læs mere på

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde ding2tal DDBCMS Baggrund... Behov for velstrukturet og veludbygget grænseflade - et fælles basis-tema Behov for en samlet pakke (moduler + basistema) Minimere udgifter lokalt Bibliotekerne bag ding2tal

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag

Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag Bilag Bilag 1: Folkebibliotekernes netbaserede materialer Bilag 2: Opgaver ved indkøb af netbaseret materiale Bilag 3: Arbejdsdelingen i et typisk indkøbssamarbejde Bilag 4: Elementer i infrastrukturen

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Dokumenthistorie Version Dato Ændringer Initialer 1 29 Juli 11 Dokument udarbejdet på baggrund af hovedrapport Asan 1 af 14 Indhold Ledelsesresume... 3 Introduktion

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

Den digitale infrastruktur og samspillet med traditionelle ydelser. Opsamling fra arbejdsgruppen samt supplement

Den digitale infrastruktur og samspillet med traditionelle ydelser. Opsamling fra arbejdsgruppen samt supplement Den digitale infrastruktur og samspillet med traditionelle ydelser Opsamling fra arbejdsgruppen samt supplement Kommissorium Det hybride bibliotek som ramme jf. samspillet med traditionelle ydelser Udviklingen

Læs mere

Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0

Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0 Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0 Oplæg til Sekretariatschefgruppen d. 22. august 2012 Arbejdsgruppe: Anne Rodil, Else Eisenhardt, Jan Engrob og Dorthe Dee Indledning

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

IKT-strategi 2010-2014. Prioriterede fokuspunkter

IKT-strategi 2010-2014. Prioriterede fokuspunkter IKT-strategi 2010-2014 Prioriterede fokuspunkter Politisk godkendt august 2010 www.ballerup.dk IKT-strategi - Indhold Disposition: 1. Tidsplan for beslutningsproces 2. Eksterne og interne påvirkninger

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

12-12 CB ledermøde. Deltagere: Program: Hovborg Kro, 10. og 11. juni 2015

12-12 CB ledermøde. Deltagere: Program: Hovborg Kro, 10. og 11. juni 2015 12-12 CB ledermøde Hovborg Kro, 10. og 11. juni 2015 Deltagere: Carsten Nicolaisen og Hanne M. Sørensen, Biblioteket Sønderborg Ole Bisbjerg, Billund Bibliotekerne Anni Søndergaard og Jens Henriksen, Dansk

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5.

Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5. Referat 17. december 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. december 2014, kl. 11.30-16.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen,

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter 12/4 2011 1 Indhold Executive summary... 3 Indledning... 4 Metode... 5 Overordnet om talmaterialet...

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere