Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps"

Transkript

1 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Mobil: Direkte Sagsbehandler: Carsten Michael Kaa

2 Resume Projektet har udviklet en national løsning til drift og videre uvikling af biblioteks apps. Kildekoden til apps er frikøbt og er nu open source og er tilgængelig på Github. Med udgangspunkt i en eksisterende biblioteksapp er der lavet nyt design og udviklet ny funktionalitet. I projektets afsluttende fase opstod muligheden for, at lade app en indgå i DDB basispakken. Dette har været en unik mulighed for at få løsningen i drift og sikre en høj udbredelse, så flest mulige biblioteker kan få glæde af det arbejde, der er lagt i udviklingen af app en. Samarbejdet med DDB omkring færdiggørelse og idriftsættelse har givet udfordringer med at få projektet afsluttet til tiden. Afgrænsning I det følgende skitseres afgrænsningen mellem det oprindelige projekt BApps og projektet ipad til BApps. Projektets rammer Bibliotekernes brugere anvender som resten af befolkningen i højere og højere grad mobile enheder. Brugerne anvender mobile applikationer (apps) til at søge og indhente informationer, der findes i dag apps til at klare det meste, og med introduktionen af smartphones i de seneste år bliver mobilen i stigende grad brugt til formål, man før brugte en computer til. Projektets ide om at ville skabe en app og en forretningsmodel for app, der skulle komme alle folkebiblioteker til gode, har vist sig at ramme plet. I stedet for at hvert bibliotek udvikler apps og dermed påfører bibliotekerne kontinuerte udviklings- og vedligeholdelsesomkostninger, har projektet skabt en fælles platform. Projektet skulle tænkes ind i Danskernes Digitale Bibliotek og på den måde være en hjørnesten i bibliotekernes formidling på mobile platforme. Gennem Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker støtter Kulturstyrelsen udviklingsprojekter, som sigter mod at opnå erfaringer med nye måder at formidle og levere biblioteksydelser på. BApps var et udviklingsprojekt, som blev iværksat af København Kommunes Biblioteker, Kolding Bibliotekerne, Viborg Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker samt T!NG, Redia og ebogsprojektet. i fællesskab og støttet af Styrelsen for Biblioteker og Medier. App en Biblioteket er udviklet i BApps projektet med deltagelse af bibliotekerne i Viborg, Kolding, København og Aarhus. Redia ApS er leverandør. BApps er et TING projekt støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje, og netop med det sigte at give alle biblioteker mulighed for at kunne tilbyde deres brugere en moderne app udviklet til fællesskabet. I projektets afsluttende fase blev BApps foreslået blandt flere DDBkandidater, og DDB besluttede, at BApps skal være en del af basispakken til medlemmerne af DDB. BApps blev i samme forbindelse omdøbt til Biblioteket. Side 2 af 8

3 Projektets baggrund Mobile services har været efterspurgt i bibliotekerne de sidste 3-4 år og forskellige projekter har lanceret flere mobile services. I efteråret 2011 lancerede bibliotekerne i Kolding, København og Aarhus et nyt mobilsite udviklet i fællesskab. Mobilsitet blev udviklet som open source og blev markedsført under navnet Biblioteket i Lommen. Brugerne kunne via mobilsitet søge i bibliotekets materialer, se åbningstider, læse om bibliotekets tilbud og blive opdateret om arrangementer og nyheder. Ved indtastning af lånerkortnummer eller cpr-nummer og pinkode kan brugeren reservere materialer, se lånerstatus og forny (genlåne) lånte materialer. BApps projektet bygger videre på den app, der blev udviklet i 2011 til bibliotekerne i Kolding, København og Aarhus og den app til ipad som blev udviklet til Viborg Bibliotekerne. Formål, målgruppe, mål, succeskriterier Projektets formål var som nævnt at skabe en platform og en forretningsmodel for app udvikling i bibliotekerne og at give alle biblioteker mulighed for at tilbyde biblioteksbrugerne en app. København, Aarhus, Kolding m.fl. havde allerede udviklet en app, som BApps projektet byggede videre på. I den app, der udvikles skal muligheden for at læse e-bøger og lytte til netlydbøger integreres direkte. Projektet var især rettet mod unge mennesker, men også mod andre brugere af smart phones og tablets. Succeskriteriet for projektet var, at bibliotekerne i Kolding, København, Viborg og Aarhus samt 5 andre biblioteker kom i drift med apps til IPhone og Android samt en ipad applikation. Succeskriteriet er opfyldt, idet der i skrivende stund sker udrulning til de biblioteker, der indgår i DDB CMS samarbejdet. Organisering Projektet blev organiseret med en styregruppe, en projektgruppe og en projektleder. Styregruppe: Grethe Alder, Viborg Bibliotekerne Mads Gammel/Piet Dahlstrøm-Nielsen/Finn Petersen, Københavns Biblioteker Anne-Marie Schmidt, Aarhus Kommunes Biblioteker Kirsten Lund, Kolding Bibliotek (udtrådt af styregruppen p.g. nyt job). Projektgruppe: Jacob Luther, Kolding Bibliotek Michael Ljungberg, Viborg Bibliotekerne Testere: Nino Taiainen, København Biblioteker Lene Frandsen, Aarhus Kommunes Biblioteker Projektledelse: Carsten Kaa, Aarhus Kommunes Biblioteker Side 3 af 8

4 Samarbejdspartnere København Kommunes Biblioteker, Kolding bibliotekerne, Viborg Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker samt T!NG, Redia har været samarbejdspartnere i projektet. Den tekniske udvikling blev varetaget af Redia og bygger på de tidligere udviklede biblioteksapp. Projektlederen indgik som projektdeltager i projektet Formidling på mobile platforme og deltog i udviklingen af projektets 5 koncepter. Desuden har projektlederen aktivt deltaget i møder i team Mobile.ting. Mødereferater kan ses på ting.dk Projektlederen deltog i den afsluttende konference i Formidling på mobile platforme d. 14. juni 2012 i Vejle og i temadagen: Going Mobile dag d. 12. september 2012 i Kolding. Projektplan Overordnet projektplan: 1. Modularitet (open source) 2. Design/Funktionalitet 3. Tablet (ipad) tilpasning Aktivitetsplan/indsatsområder Ovennævnte områder danner grundlag for 3 faser, som rent udviklingsmæssigt forløb sideløbende parterne imellem. Overordnet indeholder faserne følgende punkter: Modularitet: Arkitektur Kodebase (open source) Dokumentation Kommuner/biblioteker (simpel opsætning af biblioteks- app) Design/Funktionalitet: Generel/universel løsning Tilpasset design Ny funktionalitet ipad-tilpasning: Design: tilpasning af biblioteksapp en til ipad Implementering Side 4 af 8

5 Vigtigste møder/begivenheder i projektet : Workshop, i Aarhus for en række projekter på mobil/app området som forudsat i tilsagnsskrivelsen : Opstart med Redia, Aarhus : Styregruppemøde, Aarhus : Møde med Kulturstyrelsen, København : Projektgruppemøde, Vejle : Møde med Redia og DDB : Møde med Redia og DDB : Møde med Redia og DDB Basecamp blev anvendt til kommunikation mellem projektleder, projektgruppe, styregruppe og Redia som leverandør. Tekniske leverancer (Apps) Projektet leverer følgende apps: App til iphone App til ipad App til Android Udviklingen af hver app rummer følgende elementer: Design Modularitet - tilpasning til brug på flere biblioteker Funktionalitet Kildekode (Open Source) Modularitet Vi har i projektet arbejdet med at finde en løsning på hvordan én app kan benyttes af alle biblioteker. Koden i app en er fælles, men flere elementer skal tilpasses til det enkelte bibliotek. Der er lavet et administrationssystem, som kan håndtere de forskellige bibliotekers bagvedliggende systemer. Inden et bibliotek kan lade deres brugere indstille app en til biblioteket, skal der skaffes en del oplysninger, som skal ind i administrationssystemet. Design Der er lagt vægt på øget overskuelighed, lethed, enkelthed og større brugervenlighed. Samtidig er der arbejdet meget med at skabe et generisk udtryk, der kan rumme alle biblioteker og skabe genkendelse, men stadig med en lethed og enkelthed. Designet har fået en gennemgribende revidering for at løfte det til det nye ios-look (ios 7) - en stil der også passer godt til Android. Dette vil give brugeren den forventede oplevelse, fordi app'en passer til det styresystem, brugeren bevæger sig rundt i. Side 5 af 8

6 Funktionalitet App en kan ses som biblioteket i lommen. Med app en kan brugeren, på deres foretrukne enhed, hurtigt og nemt: Søge og reservere materialer til afhentning på det lokale bibliotek Se reserveringer Få status på hjemlån og evt. forlænge lånet Se biblioteks åbningstider Se nyheder fra biblioteket, samt få et hurtigt overblik over de næste arrangementer Scanne streg- og QR-koder Feeds: Forbindelse til bibliotekernes digitale kommunikationskanaler: Løsning som læser feeds implementeres i DDB CMS - feeds til nyheder og arrangementer Basisfunktionalitet: Hovedmenu: Nyheder Det sker (Arrangementer) Mine lån - Log ind og se lån, reservationer Søgning Scanning Åbningstider Mere om: Til gengæld for den manglende funktionalitet til ebøger og lydbøger implementeres en mere om feature, som bringer relationer til materialet i spil i form af: Del af en serie (baseret på information i brønden) Anmeldelser (fra litteratursiden i brønden) Andre har også lånt (DBC s ADHL tjeneste) Andet af (søgning på forfatter) Om forfatteren (fra litteratursiden i brønden) Del af en serie er baseret på information tilgængelig i brønden. Andre har også lånt bygger på DBC s ADHL tjeneste. Andet af præsenterer andre materialer på baggrund af en søgning på forfatteren. Anmeldelser og Om forfatteren hentes fra litteratursiden via brønden. Scanning af stregkoder: App en gør det muligt at scanne QR og stregkoderne på bibliotekernes materialer. På sigt vil det give mening, at få udviklet RFID scanningsfunktionalitet til app en, idet bibliotekerne hastigt er på vej mod denne teknologi. I første omgang har vi ikke anvendt NCIP i projektet, men anbefaler en "wait-and-see"- strategi, hvor vi foreløbig bibeholder de aktuelle protokoller. På sigt kan der skiftes til NCIP, når det det store biblioteksudbud er gennemført og implementeret. Ebøger og lydbøger: Da der i løbet af projektet har været uklarhed omkring de tekniske løsninger for både ebøger og lydbøger, valgte vi ikke at gå videre med afklaring af muligheder for at implementere læsning og lytning til ebøger og lydbøger direkte i app en. I stedet bringer app en de eksterne ressourcer i spil ved at linke brugeren til f.eks. ereolen og netlydbog, efter man har fundet en titel gennem søgning i app en. Side 6 af 8

7 WAYF: Vi har arbejdet på at konkretisere hvordan vi kunne bruge WAYF i projektet. NemID via fællesoffentlig login (WAYF) kan ikke anvendes i apps. Ønsker man et login med NemID i apps skal NemID funktionaliteten indbygges i løsningen, som f.eks. netbankerne har gjort det, hvilket vurderes til at være en for stor opgave i forhold til projektet. Login via WAYF blev derfor ikke implementeret i projektet, vi afventer andre projekter. Statistik: Vi var i projektet i dialog med Kulturstyrelsen og KPI om understøttelse af statistik i app en. Vi har sammen med leverandøren, KPI og dennes leverandør undersøgt mulighederne for at implementere en ny statistik funktionalitet i apps ene. Det har vist sig at blive en væsentlig omkostning, så vi har indtil videre valgt at vente med dette og lade det være en mulig udvidelse af funktionalitet til senere implementering. Funktionalitet til DDB CMS Indhold til Nyheder og Det sker i app en kan genereres automatisk via RSS-feeds, ét feed for nyheder og ét feed for arrangementer. De tidligere moduler fra Ding er blevet tilpasset så de kan bruges i DDB CMS. Kildekode Som i Ding samarbejdet, vil koden til app en blive tilgængelig som Open Source. Det bliver derfor muligt for bibliotekerne at arbejde videre med koden, videreudvikle og give nye features tilbage, til fordel for fællesskabet. ios: https://code.google.com/p/redia-library-app-ios/source/browse/ Android: https://code.google.com/p/redia-library-app-android/source/browse/ System tegning: https://docs.google.com/file/d/0b6lyjqqvwgyhwldway1kwuz0yw8/ edit Side 7 af 8

8 Udfordringer: Android version Redia mangler at færdiggøre Android versionen. Brønd 3 Der mangler implementering af brønd 3. Dette er ikke en del af projektet, men forventes løst af DDB. Perspektiver: Der er mange udviklingsmuligheder for app en. Projektbibliotekerne har ansøgt DDB puljen om midler til et nyt projekt. Det nye projekt skal dels modne tjenesten til drift, dels udvide med ny funktionalitet. Øvrige leverancer Forretningsmodel/Drift Med app en som en del af DDB basis-pakken løses opgaven med at udarbejde en forretningsmodel for selve driften. Dette er blevet en opgave for DDB. Det var tanken, at man på samme måde som for Ding (biblioteks website), skulle have en organisering, som kunne sikre kvaliteten og kursen for app en fremadrettet. Initiativ og udvikling fra bibliotekernes side kunne så lægges ind i app en, til glæde for de øvrige biblioteker. Med DDB som ejer af app en er det ikke oplagt at lave en sådan organisering. Samtidigt er der i modsætning til Ding, ingen biblioteker der har app udviklere ansat, som vil kunne videreudvikle på app en. Økonomi Der blev i løbet af projektet fundet ekstra midler, blandt projektbibliotekerne, til vigtige forbedringer i forhold til den oprindelige biblioteksapp. Projektet fandt det vigtigt at få rettet de fejl og de uhensigtsmæssigheder, der var rapporteret ind i forhold til den gamle app. Den forlængede projektperiode har et større forbrug af timer til projektledelse. Resultater Projektets opgave er løst, og der er opnået en række resultater. Der er: Platform til fælles app for alle biblioteker Udviklet biblioteksapps til ios og Android (Android er under udvikling) Ny funktionalitet Nyt design Moduler til DDB CMS Frikøbt og offentliggjort kildekode som Open Source Side 8 af 8

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere

Evaluering Projekt MIX

Evaluering Projekt MIX Evaluering Projekt MIX MIX din læsning og få lyst til mere var arbejdstitlen på dette projekt udført i samarbejde mellem Greve, Hvidovre og Køge Biblioteker. Det endelige brand er MIX og det nyudviklede

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

BibPay MIKROBETALING. Udvikling af løsning til mikrobetaling via mobile enheder. Projekt udviklet i et samarbejde mellem:

BibPay MIKROBETALING. Udvikling af løsning til mikrobetaling via mobile enheder. Projekt udviklet i et samarbejde mellem: MIKROBETALING BibPay Udvikling af løsning til mikrobetaling via mobile enheder Projekt udviklet i et samarbejde mellem: Herning Bibliotekerne Silkeborg Bibliotekerne Cordura - med støtte fra Kulturstyrelsen

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Det er projektets håb at idéerne kan danne grundlag for konkrete personaliseringstiltag.

Det er projektets håb at idéerne kan danne grundlag for konkrete personaliseringstiltag. Indledning Dette inspirationskatalog udspringer af projekt X, der er igangsat af København og Aarhus Kommunes Biblioteker. Projekt X er en del af ding.t!ng, der har til formål er at udvikle nye funktionaliteter

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT

EVALUERING AF PILOTPROJEKT November 2014 En app til fælles beslutninger og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri EVALUERING AF PILOTPROJEKT Esben Sandvik Tønder og Lisa Korsbek, PC Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW 24 APP FOR PRESIDENTS INSTITUTE Jeg arbejder til dagligt hos Presidents Institute og i den forbindelse fungerer jeg som projektleder på vores App som vi ønskede det. Der er blevet taget en masse nye beslutninger

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

At styrke både medarbejdere og ledelse på farten. Gøre det nemt at leve sundt Hjælp til dem der kan og godt vi, men har brug for støtte i hverdagen.

At styrke både medarbejdere og ledelse på farten. Gøre det nemt at leve sundt Hjælp til dem der kan og godt vi, men har brug for støtte i hverdagen. App. Ejer Hvilket formål har app'en? Hvor meget anvendes app'en?magistratsafdeling App'en er erstattet af en hjemmeside i responsivt design, fordi for få medarbejdere havde digitale enheder, som app'en

Læs mere

Digital trendspotting Konceptkatalog

Digital trendspotting Konceptkatalog Digital trendspotting Konceptkatalog _Digital Trendspotting Konceptkatalog _Digital Trendspotting Konceptkatalog 1. udgave 2010 ISBN 978-87-89860-97-8 Projekt udarbejdet af bibliotekerne i Århus, København,

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING TEMA fremtidens læringsløsning Vi skal udnytte tiden optimalt t gør planlægningen lettere for læreren, så tiden udnyttes bedst muligt. Men det skal være dynamisk it, siger folkeskolelærer Jonas Rasmussen

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune.

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune. Den Selvbetjente Biblioteksfilial Realisering 2006 Evaluering af et projekt på Gjern Bibliotek et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune Efteråret 2007 Evaluering - november 2007 ved Mogens Larsen & Karen

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE Kuben Manegement Oktober2012 Indholdsfortegnelse Forord/Opsummering... 2 FASE 0 - Projektudvikling... 4 Problemstilling... 4 Baggrund... 4 Brugerinddragelse...

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Nye funktioner på vej til web

Nye funktioner på vej til web NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Digitale dagtilbud i Vejen Vejen har efter en EU-udbudsproces med 8 firmaer valgt at indkøbe UVdatas løsning MinInstitution til kommunikation mellem

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistikdata (C-72) Deltagere/partnere: Systematic Capgemini Regionshospitalet

Læs mere

B14. Appendiks. Dokument DDB CMS User Experience Analyse Version 1.2 Dato 1. Juli 2015. Værnedamsvej 15, 1. sal 1819 Frederiksberg C Danmark. b14.

B14. Appendiks. Dokument DDB CMS User Experience Analyse Version 1.2 Dato 1. Juli 2015. Værnedamsvej 15, 1. sal 1819 Frederiksberg C Danmark. b14. Appendiks Dokument DDB CMS User Experience Analyse Version 1.2 Dato Bureau B14 Aps Værnedamsvej 15, 1. sal 1819 Frederiksberg C Danmark b14.dk A Opsamling af tidligere undersøgelser & workshops A Opsamling

Læs mere

BEACONS I SOCIAL IT-LØSNINGER

BEACONS I SOCIAL IT-LØSNINGER BEACONS I SOCIAL IT-LØSNINGER 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet på baggrund af Living IT Lab s brugerinddragende forundersøgelsesprojekt vedrørende anvendelsen af beacon-teknologi til personer med funktionsnedsættelser.

Læs mere

Evaluering af FINFO. informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark

Evaluering af FINFO. informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark Evaluering af FINFO informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark - et projekt gennemført med tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker under Biblioteksstyrelsen Januar 2002 Evaluering

Læs mere

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Credits Ide & koncept Jacob Saugman Forfattere Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Årgang 2008 ISBN 978-87-992719-0-0 Udgave: 1. udgave, 1. oplag Udgiver Telecom Scandinavia A/S Grafisk layout dmegraphic

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere