Betjeningsvejledning SCPH Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug."

Transkript

1 DK Betjeningsvejledning SCPH Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

2 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. For at undgå brand eller elektrisk stød må der ikke placeres beholdere med væske oven på konsollen. For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Lad kun kvalificeret personale udføre al service. Advarsel! Brugen af optiske instrumenter sammen med dette produkt øger risikoen for øjenskader. Da laserstrålen i denne enhed er farlig for øjnene, må kabinettet ikke skilles ad. Lad kvalificeret personale udføre al service. Dette apparat er klassificeret som et CLASS 1 LASER-produkt. Læs følgende omhyggeligt, før du benytter PlayStation 2-konsollen Visse mennesker kan få epileptiske anfald, når de ser blinkende lys eller mønstre i daglige omgivelser. Sådanne personer kan få anfald, når de ser fjernsyn eller spiller videospil, bl.a. dvd-videoer eller spil, der spilles på PlayStation 2-konsollen. Spillere, der ikke tidligere har haft anfald, kan ikke desto mindre lide af epilepsi uden at vide det. Konsultér din læge, før du benytter PlayStation 2-konsollen, hvis du lider af epilepsi eller kommer ud for et eller flere af følgende symptomer, når du ser fjernsyn eller spiller videospil: Synsændringer, muskeltrækninger, andre ufrivillige bevægelser, bevidsthedstab over for omgivelserne, mentale forstyrrelser og/eller kramper. Nogle softwaretitler i PlayStation - eller PlayStation 2-formatet opfører sig muligvis anderledes på denne konsol end på tidligere PlayStation 2- eller PlayStation -konsoller eller fungerer muligvis ikke korrekt på denne konsol. Besøg vores websted på for at få yderligere oplysninger. Hvor du ser dette symbol på et af vores elektriske produkter eller emballeringer, betyder det at det relevante elektriske produkt ikke bør kasseres som almindeligt husholdningsaffald i Europa. For at sikre at produktet får den korrekte affaldsbehandling, skal det afskaffes i henhold til de gældende lokale love eller krav for afskaffelse af elektrisk udstyr. Ved at gøre dette hjælper du til med at bevare og beskytte de miljømæssige standarder for behandling og afskaffelse af elektrisk affald. Producenten af dette produkt er Sony Computer Entertainment Inc., Minami- Aoyama, Minato-ku Tokyo, , Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. Eventuelle service- eller garantispørgsmål bedes rettet til de adresser, der er angivet i de separate service- eller garantidokumenter. Dette udstyr er blevet testet og overholder de grænser, der er afstukket i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet, når der anvendes et kabel, som er kortere end 3 meter. 2 ADVARSEL!

3 Indholdsfortegnelse ADVARSEL!...2 Forholdsregler...4 Forberedelse Sådan kommer du i gang...7 Komponentoversigt...8 Sådan sluttes PlayStation 2 til et fjernsyn...9 Sådan tilsluttes digitalt lydudstyr...12 Sådan tilsluttes controlleren...12 Sådan tilsluttes adapteren og netledningen...13 Sådan tændes og slukkes konsollen...14 Spil Sådan spilles et spil...15 Sådan bruges memory cards...18 Lyd-cd er Sådan afspilles en lyd-cd...20 Dvd er Sådan afspilles en dvd-video...22 Sådan anvendes afspilnings-modes...26 Sådan indstilles og justeres dvd-afspilleren...28 Hovedmenu Sådan vises hovedmenuen...35 Sådan anvendes skærmen Browser...35 Sådan anvendes menuen System Configuration [Systemkonfiguration]...36 Sådan anvendes skærmen Version Information [Versionsoplysninger]...39 Netværksspil Sådan sluttes PlayStation 2 til et netværk...42 Sådan oprettes netværksindstillinger...44 Supplerende oplysninger Kompatibel software...45 Tilbehør...46 GARANTI...47 Specifikationer...48 Fejlfinding...50 DK Indholdsfortegnelse 3

4 Forholdsregler Dette produkt er fremstillet med en høj grad af sikkerhed for øje. Alle elektriske apparater kan dog forårsage brand, elektriske stød eller personskader, hvis de bruges forkert. Du kan undgå ulykker ved at følge disse retningslinjer: Overhold alle advarsler, forholdsregler og anvisninger. Hold straks op med at bruge konsollen, og hiv netledningen ud af stikket, hvis enheden opfører sig unormalt eller afgiver usædvanlige lyde eller lugte. Kontakt den relevante PlayStation -kundeservice, hvis nummer findes i alle manualer til software i PlayStation - og PlayStation 2-format, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Helbred Hold straks op med at bruge konsollen, hvis du oplever et af følgende symptomer. Kontakt lægen, hvis tilstanden varer ved. Svimmelhed, kvalme eller en følelse af køresyge En følelse af træthed, ubehag eller smerte i hænderne eller armene Trætte, tørre eller ømme øjne Sørg for at bruge enheden i et velbelyst rum, og sid i en sikker afstand fra fjernsynet. Undgå at bruge konsollen i længere tid ad gangen. Hold en pause på ca. 15 minutter for hver times spil. Brug ikke konsollen, når du er træt eller lider af søvnmangel. Hvis du hører lyd ved høj lydstyrke over længere tid, kan det have en skadelig effekt på dine hørelse. Vær forsigtig, især ved brug af hovedtelefoner. Juster lydstyrken, så lydene omkring dig kan høres. Sikkerhed Du må ikke fjerne konsollens ydre eller skille den ad. Laserstrålen, som udsendes fra enhedens linse, kan være farlig for øjnene. Anvend ikke konsollen i nærheden af vand. Vær sikker på, at konsollen og alle ledninger og kabler er uden for børns rækkevidde. Undgå at røre ved netledningens stik med våde hænder. Undgå at røre ved konsollen eller tilsluttet tilbehør i tilfælde af tordenvejr. Undgå at røre ved konsollen eller adapteren gennem længere tid, når konsollen er tændt, da kontakt over længere tid kan forårsage mildere forbrændinger. Undgå at placere konsollen og det tilsluttede tilbehør på gulvet eller et andet sted, hvor forbipasserende kan snuble eller falde over det. Juster indstillingerne på dvd-afspilleren i henhold til den givne vejledning, inden du afspiller en dvd. Hvis indstillingerne ikke er korrekte, kan der udsendes en kraftig lyd, som kan skade dine ører eller ødelægge højttalerne. Undgå at røre ved en disk, mens den kører rundt, da det kan medføre personskader eller skader på disken. Undgå at få din hånd eller fingre i klemme, når du lukker diskskuffen, da det kan medføre personskader eller skader på konsollen. 4 Forholdsregler

5 Brug og håndtering Undgå at kaste med eller tabe konsollen eller dens tilbehør eller udsætte dem for kraftige fysiske stød. Undgå at placere konsollen eller dens tilbehør på overflader, der er ustabile, skæve eller udsættes for rystelser. Udsæt ikke konsollen eller dens tilbehør for høje temperaturer, høj fugtighed eller direkte sollys (anvend den i omgivelser, hvor temperaturene ligger mellem 5 C og 35 C). Undgå at placere konsollen eller dens tilbehør på steder, der er udsat for pludselige temperaturændringer (f.eks. ændringer på 10 C i timen eller mere). Efterlad ikke konsollen eller dens tilbehør i en bil med vinduerne lukkede (særligt om sommeren). Undgå at placere konsollen på steder med dårlig ventilation, såsom små, lukkede områder, direkte op mod en væg eller på et tykt tæppe eller en dyne. Udsæt ikke konsollen for støv, røg eller damp. Dette kan medføre funktionsforstyrrelser i konsollen. Lad ikke væsker eller små partikler trænge ind i konsollen. Undgå at placere genstande på konsollen. Undgå at røre ved eller sætte fremmedlegemer ind i udgangene på konsollen eller dens tilbehør. Undgå at placere konsollen i nærheden af magnetiske felter, der er skabt af magneter eller højttalere. Placer kun konsollen i en enten lodret eller vandret position. Når konsollen placeres i en lodret position, så anvend den lodrette holder (til PlayStation 2) (sælges separat), som er kompatibel med denne konsol. Ydermere må positionen ikke ændres, mens konsollen er tændt. Opbevar systemet og tilbehøret, herunder kabelbånd og låse, utilgængeligt for mindre børn. Brug af adapteren og netledningen For at garantere en sikker brug skal du regelmæssigt undersøge adapteren og netledningen. Hvis de er beskadiget, bør du straks holde op med at spille og kontakte den relevante PlayStation -kundeservice, hvis nummer findes i alle manualer til software i PlayStation - og PlayStation 2-format. Brug kun den medfølgende adapter og netledning. Kontroller, at der hverken er støv eller fnug på netstikket, inden du sætter det i stikkontakten. Hvis stikket bliver beskidt, så tør det af med en tør klud, inden du sætter det i. Tag netledningen ud af stikket, inden du renser eller flytter konsollen, eller hvis du ikke vil bruge den i længere tid. Når du tager netledningen ud, skal du tage fat i stikket og trække det direkte ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen, og træk ikke skævt. Undgå at slutte adapteren og/eller netledningen til en transformer eller en vekselretter. Bemærkninger angående sikkerhed ved brug af de analoge controllere (DUALSHOCK 2)* Hold straks op med at bruge konsollen, hvis du begynder at føle dig træt, eller hvis du mærker en ubehagelig følelse eller smerte i hænderne og/eller armene, når du bruger den analoge controller (DUALSHOCK 2). Kontakt lægen, hvis tilstanden varer ved. Den analoge controller (DUALSHOCK 2) er kun beregnet til at blive betjent med hænderne. Bring ikke controlleren i nærkontakt med hovedet, ansigtet eller andre dele af kroppen. Vibrationsfunktionen i den analoge controller (DUALSHOCK 2) kan forværre skader. Brug ikke vibrationsfunktionen, hvis du lider af problemer med eller har skader på knoglerne, leddene eller musklerne i hænder eller arme. Bemærk at nogle softwaretitler i PlayStation 2- og PlayStation -format indstiller vibrationsfunktionen til On [Til] som standard. I de fleste tilfælde kan vibrationsfunktionen indstilles til Off [Fra] i menuen indstillinger i softwaren. Afspil ikke sådanne titler med den analoge controller DUALSHOCK 2), medmindre du har indstillet vibrationsfunktionen til Off [Fra]. Undgå at bruge den analoge controller (DUALSHOCK 2) i længere tid ad gangen. Hold pause ca. hver halve time. * Disse bemærkninger gælder også for andre controllere. DK Forholdsregler 5

6 Sådan tilsluttes et netværkskabel Slut ikke netværkskabler eller telefonledninger af følgende type til netværksstikket: Almindelige telefonledninger til private Netværkskabler, som ikke egner sig til brug med et 10Base-T/100Base-TX-netværk En ISDN-kompatibel telefon eller dataledning (digital) PBX-telefonledninger Andre ukendte typer af telefonledninger Håndtering af diske Undgå at røre ved diskens overflade, når denne håndteres. Hold på den ved kanterne. Undgå at klæbe papir eller tape på diskene og skriv ikke på dem. Fingeraftryk, støv, skidt eller ridser på disken kan forvrænge billedet eller forringe lydkvaliteten. Vær altid forsigtig, når du håndterer diskene, og kontroller, at de er rene før du bruger dem. Efterlad ikke diskene i nærheden af en varmekilde, i direkte sollys eller i omgivelser med høj fugtighed. Opbevar diskene i deres kassetter, når de ikke er i brug. Diske, der er ridsede eller beskadigede, kan ikke afspilles korrekt. Rens diskene med en blød klud. Tør dem af udad fra midten. Brug ikke opløsningsmidler såsom benzin, rensemidler tilgængelige i detailhandlen, som ikke er beregnet til cd er eller antistatisk spray beregnet til vinyl-lp er. Efterlad ikke en disk i konsollen, når du flytter den eller ændrer konsollens position. Benyt ikke uregelmæssigt formede diske (som f.eks. hjerte- eller stjerneformede diske) eller beskadigede, omformede eller reparerede diske. Skil aldrig konsollen eller det medfølgende tilbehør ad Brug PlayStation 2-konsollen og dens tilbehør som beskrevet i denne betjeningsvejledning. Det er ikke tilladt at undersøge eller modificere konsollen, ej heller at undersøge og bruge konsollens kredsløbskonfigurationer. Der er ingen komponenter inden i PlayStation 2-konsollen, der kan serviceres af brugeren. Hvis konsollen skilles ad, bortfalder garantien. Desuden er der risiko for laserstråling og elektrisk stød. Bemærkning om sikkerhed ved afspilning af dvd'er eller cd'er Hvis du indstiller lydstyrken for højt, kan det skade din hørelse eller ødelægge højttalerne. Udvis forsigtighed, når du indstiller lydstyrken. Når konsollen forbindes til et plasma- eller projektionsfjernsyn* Lad ikke stillestående billeder stå på skærmen i længere tid, da de kan efterlade et svagt, permanent aftryk på skærmen. * Undtagen ved LCD-skærme. Kondens Hvis konsollen eller disken flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der opstå kondens på linsen inde i konsollen eller på disken. Sker dette, er det muligt, at konsollen ikke fungerer korrekt. Tag i så fald disken ud, sluk for konsollen og træk stikket ud. Vent med at indsætte disken igen, til kondensen er forsvundet. (Dette kan tage flere timer). Hvis konsollen stadigvæk ikke fungerer korrekt, bedes du kontakte den relevante PlayStation -kundeservice, hvis nummer findes i alle manualer til software i PlayStation - og PlayStation 2-format. Rengøring Før du rengør konsollen eller tilsluttet tilbehør, skal du af sikkerhedsmæssige årsager gøre følgende 1) sluk for konsollen, 2) tag netledningen ud af stikkontakten og 3) tag netværkskablet ud af netværksstikket. Brug en blød, tør klud ved rengøring af konsollen. Undgå brug af fortynder, opløsningsmidler, andre kemikalier eller kemikaliebehandlede klude for at rengøre produktet. Hvis der samler sig støv i konsollens ventilationsåbninger, kan du fjerne støvet med en svagtsugende støvsuger. Rør ikke ved linsen, som er placeret inde i diskskuffen. For at beskytte linsen mod støv, bør du holde diskskuffen lukket, undtagen når du isætter eller fjerner diske. Udvendig beskyttelse Følg nedenstående forholdsregler for at undgå at beskadige de malede dele: Undgå at spilde væske, f.eks. alkohol, benzin, fortynder eller andre kemikalier, på produktet. Undgå at anbringe ting af gummi, vinyl eller plastik på de malede overflader i længere tid af gangen. 6 Forholdsregler

7 Forberedelse Sådan kommer du i gang Kontrol af pakkens indhold Kontroller, at du har følgende. Hvis der mangler noget, bedes du kontakte den relevante PlayStation -kundeservice, hvis nummer findes i alle manualer til software i PlayStation - og PlayStation 2-format. PlayStation 2-konsol...1 Analog Controller (DUALSHOCK 2)...1 Placering af konsollen Konsollen kan placeres enten lodret eller vandret. Vandret placering Placer konsollen i en vandret position. Lodret placering Når konsollen placeres lodret, kan du bruge den lodrette SCPH E-holder (til PlayStation 2) (sælges separat). Nogle lodrette holdere (til PlayStation 2) kan ikke bruges sammen med denne model af PlayStation 2-konsollen ( side 46). Vælg SCPH E, når du køber en lodret holder. DK Forberedelse AC-adapter...1 AV-Kabel...1 Euro-AV-stik...1 Netledning...1 Betjeningsvejledning (1) Sådan kommer du i gang 7

8 Advarsel! Placer ikke konsollen på steder, hvor den kan blive udsat for følgende forhold: Steder, der er udsat for meget cigaretrøg eller støv. Cigaretrøgsrester eller ophobninger af støv på de indre komponenter, såsom linsen, kan medføre fejl i konsollen. Steder, der er udsat for ekstreme temperaturer, i direkte sollys, i nærheden af en varmekilde eller i en bil med vinduerne lukkede (særligt om sommeren). Disse forhold kan få konsollens ydre til at slå sig eller forårsage funktionsfejl i konsollen. Steder i nærheden af magnetiske felter, der er forårsaget af magneter eller højttalere. Steder, der er udsat for rystelser. Komponentoversigt PlayStation 2-konsollens forside Diskskuffe ]/1 (on/standby)-indikator A (åben)-knap ]/1 (on/standby)/reset-knap MEMORY CARD-slot 2 MEMORY CARD-slot 1 -produktfamilielogo* RESET IR-modtager Controller-port 1 ventilationsåbning, for Controller-port 2 USB-udgang * produktfamilielogoet kan drejes, så det passer til konsollens vandrette eller lodrette placering. Du kan tilslutte USB-enheder, der er kompatible med PlayStation 2-konsollen. Dog er det ikke alle USB-kompatible produkter, der kan bruges sammen med PlayStation 2- konsollen. Se vejledningen for den enhed, der skal tilsluttes, for at få yderligere oplysninger. 8 Komponentoversigt

9 Bagsiden af PlayStation 2-konsollen ventilationsåbning, bag Sådan sluttes PlayStation 2 til et fjernsyn NETWORK-udgang DIGITAL OUT (OPTICAL) -udgang! DC IN 8,5 V -indgang AV MULTI OUT-udgang For at finde komponentnavne til den analoge controller (DUALSHOCK 2), se Brug af den analoge controller (DUALSHOCK 2) ( side 17). Inden tilslutning Sæt ikke konsollens netledning i stikkontakten, før du har foretaget alle de nødvendige tilslutninger. Kontroller, at fjernsynet er slukket. Tilslutning til fjernsyn med det medfølgende AV-kabel Slut konsollen til fjernsynet som vist nedenfor. Konsollens bagside DK Forberedelse Fjernsynets lyd- og videoindgange VIDEO L-AUDIO-R Gul Hvid Rød Brug ikke AV-kablet i forbindelse med tilslutning til et fjernsyn med monolyd. Til AV MULTI OUT-udgangen AV-kabel Sådan sluttes PlayStation 2 til et fjernsyn 9

10 Advarsel! Hvis du lader stillestående billeder stå på en plasma-eller projektionsfjernsynsskærm* i længere tid, kan de efterlade spøgelsesagtige aftryk på skærmen. Dette er karakteristisk for disse typer af fjernsyn. Statiske, stillestående billeder, såsom konsolindstillingsmenuer, dvd-menuer eller billeder på pause, kan efterlade et svagt, permanent aftryk på fjernsynsskærmen, hvis de står på skærmen i længere tid. Se betjeningsvejledningen til fjernsynet for at få yderligere oplysninger. * Undtagen LCD-skærme. Konsollen kan sluttes til en videobåndoptager eller et integreret fjernsynsog videoapparat. Dog kan afspilning af en dvd med kopibeskyttelsekryptering forringe billedkvaliteten. Tilslutning til fjernsyn med Euro-AV-udgang vha. Euro-AV-stikket Slut PlayStation 2-konsollen til Euro-AV-udgangen (SCART) på fjernsynet med Euro-AV-stikket og AV-kablet, og sørg for at matche de farvekodede stik på AV-kablet med de tilsvarende jackstik på stikket. Efter tilslutning Euro-AVstik Konsollens bagside Til Euro-AV-udgang Til AV MULTI OUT-udgangen AV-kabel Indstil fjernsynet til den relevante video input-mode. Se i øvrigt betjeningsvejledningen til fjernsynet for at få flere oplysninger 10 Sådan sluttes PlayStation 2 til et fjernsyn

11 Når der anvendes kabler, som sælges separat Billedkvaliteten afhænger af den anvendte kabeltype. Brug nedenstående oplysninger for at finde den bedste forbindelsesmetode. Hvis du anvender et kabel, der sælges separat, så se dets medfølgende vejledning. Dvd-afspillerens progressiv scanning-mode er kun tilgængelig, når du afspiller en disk, der er optaget i NTSC-format, og som ses på et fjernsyn, der understøtter progressiv scanning (480 p). Du kan ikke slutte konsollen til et fjernsyn med komponentvideoindgange, der udelukkende er beregnet til brug med HDTV (Y PB PR). Se i øvrigt fjernsynets betjeningsvejledning for at få flere oplysninger. Fjernsyn Kabeltype DK Fjernsyn med S VIDEO-indgange S VIDEO-kabel (SCPH-10480) Fjernsyn uden video-indgange RFU-adapter (SCPH C) Fjernsyn med Euro-AV-udgang Euro-AV-kabel (SCPH-10142) (SCART) Fjernsyn med AV-komponentkabel (SCPH-10490) komponentvideoindgange Forberedelse Billedkvalitetsskala Høj kvalitet AV-kabel (medfølger) S VIDEO-kabel AV-komponentkabel RFU Adaptor Denne skala er blot vejledende. Billedkvaliteten afhænger også af fjernsynet og dets stand. Når du anvender Euro-AV-kablet, kan billedkvaliteten afhænge af fjernsynets AV-tilslutning. Slut Euro-AV-kablet til et RGB-kompatibelt stik på fjernsynet, for optimal billedkvalitet. Se i øvrigt fjernsynets betjeningsvejledning for at få flere oplysninger. Sådan sluttes PlayStation 2 til et fjernsyn 11

12 Sådan tilsluttes digitalt lydudstyr Ved brug af et optisk digitalt kabel, som fås i detailhandlen, kan du få en lyd, som efterligner biografens eller koncertsalens lydeffekt. Se udstyrets betjeningsvejledning, når du vil slutte konsollen til lydudstyr med digitale udgange. Sådan tilsluttes controlleren 1 Indsæt den analoge controller (DUALSHOCK 2) i en controllerport på konsollen. MEMORY CARD Konsollens forside Konsollens bagside Tilsluttet udstyr DIGITAL IN OPTICAL Analog controller (DUALSHOCK 2) Optisk digitalkabel, som fås i detailhandlen Hvis du bruger et optisk digitalkabel til at slutte konsollen til lydudstyr, kan det påvirke lydudgangseffekten af noget software i PlayStation 2-format og resultere i manglende lyd. Hvis det sker, så brug et kabel som det medfølgende AV-kabel, og slut det til konsollens AV MULTI OUT-udgang. Brug ikke et optisk digitalkabel Indstil Digital Out (Optical) i menuen System Configuration [systemkonfigurationsmenuen] til On [Til], efter tilslutning af digitalt lydudstyr. Se Digital Out (Optical) ( page 37). Nogle softwaretitler angiver en specifik controller-port, der skal anvendes. Se i øvrigt softwarens betjeningsvejledning for at få flere oplysninger. 12 Sådan tilsluttes digitalt lydudstyr

13 Sådan tilsluttes adapteren og netledning 3 Sæt netledningen i stikkontakten. Konsollens bagside Advarsel! Stikkontakten skal være monteret i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig. Sæt ikke konsollens netledningen i stikkontakten, før du har tilsluttet alt andet. 1 Slut netledningen til adapteren. AC-Adapter Netledning Netledning Til stikkontakt Nogle områder og lande benytter andre stikkontakter end den på billedet. =/1 (on/standby)-indikatoren på konsollens forside lyser rødt, når konsollen er i standby-mode. DK Forberedelse 2 Sæt adapterens stik i! DC IN 8.5V-udgangen på bagsiden af konsollen. Konsollens forside RESET ]/1 -indikator Konsollens bagside! DC IN 8,5 V-indgang AC-Adapter Sådan tilsluttes adapteren og Netledning 13

14 Sådan tændes og slukkes konsollen Før du tænder for konsollen Tænd ikke for konsollen, før du har gennemgået følgende trin. Se de instruktioner, der fulgte dit fjernsyn for at få flere oplysninger Tænd for fjernsynet. Ændr fjernsynets indstillinger for at få vist output fra den linje, konsollen er tilsluttet. Sådan tændes konsollen Første gang du tænder for konsollen, vil indstillingsskærmene Language [Sprog], Time Zone [Tidszone] og Daylight Savings Time (Summer Time) [Sommertid] blive vist. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre indstillingerne. Hvis du forbinder konsollen til et widescreen-fjernsyn, skal du indstille Screen Size [Skærmstørrelse] i menuen System Configuration [Systemkonfigurationsmenuen] ( side 37). Sådan slukker du for konsollen 1 Tryk på og hold =/1/RESET-knappen på konsollens forside inde i mere end et sekund. =/ 1 indikatoren vil lyse rødt for at angive, at konsollen er gået i standby-mode. 1 Kontroller, at =/1 (on/standby) - indikatoren på konsollens forside lyser rødt. 2 Tryk på =/1 (on/standby)/reset - knappen på konsollens forside. =/ 1 indikatoren på konsollens forside lyser grønt, og output et fra konsollen vil blive vist på fjernsynet. Konsollens forside RESET ]/1 /RESET-knap ]/1 -indikator Konsollens forside RESET ]/1 /RESET-knap ]/1 -indikator Advarsel! Strømmen er ikke slået helt fra, når konsollen er i standby-mode. Træk netledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke vil bruge konsollen i længere tid. 14 Sådan tændes og slukkes konsollen

15 Spil Sådan spilles et spil Diskskuffe Læg en disk i konsollen med etiketten opad. Giv disken et let tryk, indtil den klikker på plads. Anbring disken, så alle tre tapper er over diskens overflade DK Spil A (åben)-knap ]/1/RESET-knap Før du spiller et spil Kontroller, at tilslutningerne til fjernsyns- og lydudstyr er korrekte, og at forholdsreglerne er overholdt. Forholdsregler ( side 4) Sådan tilsluttes et fjernsyn ( side 9) Sådan tilsluttes en controller ( side 12) Sådan tilsluttes adapteren og netledningen ( side 13) For at spille onlinespil skal du først tilslutte og opsætte et netværk. Se Sådan sluttes konsollen til et netværk ( side 42) for at få yderligere oplysninger. Sådan startes et spil 1 Tænd for konsollen ( side 14). Hovedmenuen vises ( side 35). 2 Tryk på A (åben)-knappen på konsollens forside. Diskskuffen åbnes. 3 Læg en disk i konsollen. Læg disken i diskskuffen med etiketten opad. Giv disken et let tryk, indtil den klikker på plads. Sådan spilles et spil 15

16 4 Luk diskskuffe. Tryk på midten af diskdækslet. Spillet starter, når diskdækslet er lukket. 2 Tag disken ud. Hold den sorte, midterste del af konsollen nede og løft disken ved dens kanter. Tryk på midten af diskdækslet. Du kan også starte et spil fra skærmen Browser ( side 35). Spillet starter med det samme, hvis du tænder for konsollen, efter at du har isat en disk. Sådan genstartes et spil Tryk på \/1 (on/standby)/reset-knappen på konsollens forside. Pas på, at du ikke kommer til at trykke - knappen, mens du spiller, da dette genstarter spillet. Sådan afsluttes et spil Advarsel! Kontroller, at disken ligger fuldstændig stille, inden du tager den ud. Rør ikke ved disken, hvis den drejer rundt, da dette kan forvolde skade eller beskadige disken eller konsollen. 1 Tryk på A -knappen på konsollens forside. 3 Luk diskskuffen. 4 Tryk på =/1 /RESET -knappen. Hovedmenuen vises ( side 35). Sådan skiftes spildiske 1 Åbn diskskuffen og fjern disken. Hold den sorte, midterste del af diskskuffen nede og løft disken ved dens kanter, når du fjerner den. 2 Isæt en disk. 3 Luk diskskuffen og nulstil konsollen. Det nye spil begynder. Du behøver ikke at slukke for konsollen, når du vil skifte spil. Tryk på den sorte, midterste del af diskskuffen. 16 Sådan afsluttes et spil

17 Sådan bruges den analoge controller (DUALSHOCK 2) Om mode-skift ANALOG mode-tasten kan bruges til at skifte mellem to modes. Skift til den ønskede mode. Bemærk dog, at denne justering sker automatisk i nogle typer af software. Den analoge controller (DUALSHOCK 2) har en trykfølsom knapfunktion. Den har også en vibrationsfunktion. Komponentoversigt SELECT-tast L2-tast L1-tast Retningstaster Mode-indikator ANALOG mode-tast * Den venstre og den højre analoge pind, eller L3- og R3-tasterne, fungerer kun i analog mode (indikator: Rød). * L3- og R3-tasterne fungerer, når der trykkes på pindene. Før du benytter den analoge controller (DUALSHOCK 2), og efter at du har tændt for konsollen, drejer du den venstre og den højre analoge pind en gang med tommelfingrene, før du starter spillet. Du skal ikke vride, men dreje de analoge pinde, som om du tegner en cirkel, som vist i diagrammet. START-tast R2-tast R1-tast -tast -tast -tast -tast Højre analoge pind/ R3-tast* Venstre analoge pind/ L3-tast* Digital mode (indikator: Slukket) Analog mode (indikator: Rød) Når du bruger den analoge controller i digital mode, virker den venstre og den højre analoge pind ikke. Desuden er den trykfølsomme tastefunktion slået fra. Afhængigt af softwaren kan det måske ikke lade sig gøre at skifte modes, selvom du trykker på ANALOG mode-tasten. Om analoge styrefunktioner Når du afspiller en softwaretitel i PlayStation 2-format, kan du bruge alle tasterne i analog mode undtagen START-, SELECT-, L3- og R3-tasterne. Når du afspiller en softwaretitel i PlayStation -format, kan du kun bruge den højre og den venstre analoge pind i analog mode. Afhængigt af softwaren vil det være begrænset, hvilke taster der kan bruges i analog mode. Se betjeningsvejledningen til softwaren for at få yderligere oplysninger. Om vibrationsfunktionen Vibrationsfunktionen kan indstilles til ON [Til] eller OFF [Fra] på softwarens indstillingsmenu. Afhængigt af softwaren kan vibrationsfunktionen automatisk være indstillet til On [Til]. DK Spil Sådan spilles et spil 17

18 Om brug af den analoge controller (DUALSHOCK ) (SCPH-110 E) Du kan bruge den analoge controller (DUALSHOCK ) (SCPH-110 E) sammen med PlayStation 2-konsollen, men tasternes funktioner i analog mode, kan være anderledes end dem i den analoge controller (DUALSHOCK 2). Kun den venstre og den højre analoge pind kan bruges i analog mode. Ikke alle softwaretitler i PlayStation 2-format understøtter brugen af den analoge controller (DUALSHOCK ) (SCPH-110 E). I disse tilfælde bør den analoge controller (DUALSHOCK 2) bruges. Sådan bruges memory cards Du kan gemme eller indlæse spildata ved hjælp af memory card et. Du kan også slette eller kopiere spildata fra ét memory card til et andet. Om memory card-typer Der er to typer af memory cards. Vælg et memory card, der passer til den software, der bliver brugt. Memory card-type Kompatibel software Hukommelse Memory card et (8MB) Software i PlayStation 2 Cirka 8 MB (for PlayStation 2) - format (SCPH E) Memory card et Software i PlayStation 5 hukommelsesblokke (SCPH-1020 E) -format (approx. 120 KB) Memory card et (8MB) (til PlayStation 2) bruger MagicGate, som er en teknologi, der er med til at beskytte ophavsretligt beskyttet indhold via datakryptering og hardwaregodkendelse [authentication]. betegner en kopibeskyttelsesteknologi, der er udviklet af Sony Group. garanterer ikke kompatibilitet med andre produkter med MagicGate -varemærket. 18 Sådan bruges memory cards

19 Sådan indsættes et memory card 3 Vælg Copy [Kopier] eller Delete [Slet], og tryk på -tasten. Kontroller, at der er to memory cards i konsollen, når du kopierer spildata. Gå videre til trin 5, hvis du har valgt Slet. 4 Vælg destinationen, og tryk på -tasten. Konsollens forside 5 Vælg Ja, og tryk på -tasten. MEMORY CARD Fjern ikke memory card ene, mens du kopierer eller sletter data. 6 Tryk på -tasten, når du er færdig med at kopiere eller slette. Indsæt memory card et i et MEMORY CARD-slot på konsollens forside. Nogle softwaretitler angiver, at et specifikt MEMORY CARD-slot skal bruges. Se betjeningsvejledningen til softwaren for at få yderligere oplysninger. Sådan gemmes eller indlæses spildata Afhængigt af softwaren vil proceduren for at gemme eller indlæse være forskellig. Se de instruktioner, der fulgte med softwaren, for at få flere oplysninger. Vælg ikonet for dataene, for at få oplysninger om en spildataenhed, og tryk på -tasten for at kontrollere oplysningerne. Kompatibilitet mellem software og memory cards: Du kan ikke gemme eller kopiere software i PlayStation 2-format på et memory card (SCPH-1020 E). Du kan ikke gemme spildata i PlayStation -format på et memory card (8MB) (til PlayStation 2). Du kan dog kopiere spildata i PlayStation -format fra et memory card (SCPH-1020 E) til et memory card (8MB) (til PlayStation 2) i forbindelse med oplagring. Bemærk, at den type spildata ikke direkte kan indlæses fra et memory card (8MB) (til PlayStation 2). DK Spil Sådan kopieres eller slettes spildata 1 Brug retningstasterne på skærmen Browser ( side 35), til at vælge hvilket memory card, du vil bruge til at kopiere eller slette data, og tryk derefter på -tasten. 2 Vælg ikonet for de data, du vil kopiere eller slette, og tryk på -tasten. Sådan bruges memory cards 19

20 Lyd-cd er Sådan afspilles en lyd-cd Afspilning af en cd 1 Tænd for konsollen, og isæt disken ( side 15). Følg trin 1 til 4 af Sådan startes et spil. Numrene vises på displayet. 2 Brug retningstasterne til at vælge det nummer, du gerne vil spille og tryk på -tasten. Afspilning begynder. Hvis du tænder for konsollen efter isættelse af disken, vil numrene blive vist automatisk. Du kan også starte afspilning fra skærmen Browser ( side 35). Advarsel! For at kunne afspille en lyd-cd i DTS-format, skal du slutte en enhed med en DTSdekoder til DIGITAL OUT (OPTICAL)-udgangen ( side 12). Bemærk, at en meget høj lyd kan udsendes, hvis enheden ikke har en DTS-dekoder, eller hvis den er sluttet til AV MULTI OUT-udgangen. Sådan betjenes cd-afspilleren under afspilning Brug retningstasterne til at vælge ikonet for det ønskede nummer, og tryk på -tasten. Ikon (tast*) Funktion. (L1-tast) Find starten af det aktuelle eller foregående nummer m (L2-tast) M (R2-tast) Spol tilbage Spol frem > (R1-tast) Find starten af det næste nummer N (START-tast) Start afspilning X (START-tast) Pause x (SELECT-tast) Stop afspilning * Du kan betjene cd-afspilleren direkte ved at trykke på tasterne på den analoge controller (DUALSHOCK 2). Du kan også bruge dvd-fjernbetjeningen (til PlayStation 2) (sælges separat). Sådan afsluttes lyd-cd-afspilning 1 Brug retningstasterne til at vælge x og tryk på -tasten. Afspilning stoppes. 2 Tryk på A (åben)-knappen på konsollens forside for at fjerne disken 20 Sådan afspilles en lyd-cd

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Hurtig reference 7009518

Hurtig reference 7009518 Hurtig reference 7009518 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder sikkerhedsoplysninger,

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK azur 650BD Din musik + vores passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/care Ved at registrere dig, vil du være en af de første,

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning Udstyr

Betjeningsvejledning Udstyr Betjeningsvejledning Udstyr Viewvision 3 3 1 4 8 0 3 4 233 33148.034 Quick guide Viewvision Forberedelse Fjernbetjening tv-funktion Fjernbetjening optager-funktion Til-/fraslut apparatet Isæt disk Taster

Læs mere

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108 Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger... 104 Sikkerhedsforanstaltninger... 104 Medfølgende tilbehør... 104 Rengøring af diske... 104 Om resirkulering... 104 Produktoversigt Hovedenhed... 105

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner 39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED39UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2642.1 da 30-05-2007 12:25 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Digital Photo Printer

Digital Photo Printer Før du begynder Digital Photo Printer DPP-FP85/FP95 Forberedelser Direkte udskrivning Udskrivning fra et PictBridgedigitalkamera Udskrivning fra en Bluetoothkompatibel enhed Udskrivning fra en pc Fejlmeddelelser

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoVision 7 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og opsætter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere