Betjeningsvejledning SCPH Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug."

Transkript

1 DK Betjeningsvejledning SCPH Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

2 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. For at undgå brand eller elektrisk stød må der ikke placeres beholdere med væske oven på konsollen. For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Lad kun kvalificeret personale udføre al service. Advarsel! Brugen af optiske instrumenter sammen med dette produkt øger risikoen for øjenskader. Da laserstrålen i denne enhed er farlig for øjnene, må kabinettet ikke skilles ad. Lad kvalificeret personale udføre al service. Dette apparat er klassificeret som et CLASS 1 LASER-produkt. Læs følgende omhyggeligt, før du benytter PlayStation 2-konsollen Visse mennesker kan få epileptiske anfald, når de ser blinkende lys eller mønstre i daglige omgivelser. Sådanne personer kan få anfald, når de ser fjernsyn eller spiller videospil, bl.a. dvd-videoer eller spil, der spilles på PlayStation 2-konsollen. Spillere, der ikke tidligere har haft anfald, kan ikke desto mindre lide af epilepsi uden at vide det. Konsultér din læge, før du benytter PlayStation 2-konsollen, hvis du lider af epilepsi eller kommer ud for et eller flere af følgende symptomer, når du ser fjernsyn eller spiller videospil: Synsændringer, muskeltrækninger, andre ufrivillige bevægelser, bevidsthedstab over for omgivelserne, mentale forstyrrelser og/eller kramper. Nogle softwaretitler i PlayStation - eller PlayStation 2-formatet opfører sig muligvis anderledes på denne konsol end på tidligere PlayStation 2- eller PlayStation -konsoller eller fungerer muligvis ikke korrekt på denne konsol. Besøg vores websted på for at få yderligere oplysninger. Hvor du ser dette symbol på et af vores elektriske produkter eller emballeringer, betyder det at det relevante elektriske produkt ikke bør kasseres som almindeligt husholdningsaffald i Europa. For at sikre at produktet får den korrekte affaldsbehandling, skal det afskaffes i henhold til de gældende lokale love eller krav for afskaffelse af elektrisk udstyr. Ved at gøre dette hjælper du til med at bevare og beskytte de miljømæssige standarder for behandling og afskaffelse af elektrisk affald. Producenten af dette produkt er Sony Computer Entertainment Inc., Minami- Aoyama, Minato-ku Tokyo, , Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. Eventuelle service- eller garantispørgsmål bedes rettet til de adresser, der er angivet i de separate service- eller garantidokumenter. Dette udstyr er blevet testet og overholder de grænser, der er afstukket i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet, når der anvendes et kabel, som er kortere end 3 meter. 2 ADVARSEL!

3 Indholdsfortegnelse ADVARSEL!...2 Forholdsregler...4 Forberedelse Sådan kommer du i gang...7 Komponentoversigt...8 Sådan sluttes PlayStation 2 til et fjernsyn...9 Sådan tilsluttes digitalt lydudstyr...12 Sådan tilsluttes controlleren...12 Sådan tilsluttes adapteren og netledningen...13 Sådan tændes og slukkes konsollen...14 Spil Sådan spilles et spil...15 Sådan bruges memory cards...18 Lyd-cd er Sådan afspilles en lyd-cd...20 Dvd er Sådan afspilles en dvd-video...22 Sådan anvendes afspilnings-modes...26 Sådan indstilles og justeres dvd-afspilleren...28 Hovedmenu Sådan vises hovedmenuen...35 Sådan anvendes skærmen Browser...35 Sådan anvendes menuen System Configuration [Systemkonfiguration]...36 Sådan anvendes skærmen Version Information [Versionsoplysninger]...39 Netværksspil Sådan sluttes PlayStation 2 til et netværk...42 Sådan oprettes netværksindstillinger...44 Supplerende oplysninger Kompatibel software...45 Tilbehør...46 GARANTI...47 Specifikationer...48 Fejlfinding...50 DK Indholdsfortegnelse 3

4 Forholdsregler Dette produkt er fremstillet med en høj grad af sikkerhed for øje. Alle elektriske apparater kan dog forårsage brand, elektriske stød eller personskader, hvis de bruges forkert. Du kan undgå ulykker ved at følge disse retningslinjer: Overhold alle advarsler, forholdsregler og anvisninger. Hold straks op med at bruge konsollen, og hiv netledningen ud af stikket, hvis enheden opfører sig unormalt eller afgiver usædvanlige lyde eller lugte. Kontakt den relevante PlayStation -kundeservice, hvis nummer findes i alle manualer til software i PlayStation - og PlayStation 2-format, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Helbred Hold straks op med at bruge konsollen, hvis du oplever et af følgende symptomer. Kontakt lægen, hvis tilstanden varer ved. Svimmelhed, kvalme eller en følelse af køresyge En følelse af træthed, ubehag eller smerte i hænderne eller armene Trætte, tørre eller ømme øjne Sørg for at bruge enheden i et velbelyst rum, og sid i en sikker afstand fra fjernsynet. Undgå at bruge konsollen i længere tid ad gangen. Hold en pause på ca. 15 minutter for hver times spil. Brug ikke konsollen, når du er træt eller lider af søvnmangel. Hvis du hører lyd ved høj lydstyrke over længere tid, kan det have en skadelig effekt på dine hørelse. Vær forsigtig, især ved brug af hovedtelefoner. Juster lydstyrken, så lydene omkring dig kan høres. Sikkerhed Du må ikke fjerne konsollens ydre eller skille den ad. Laserstrålen, som udsendes fra enhedens linse, kan være farlig for øjnene. Anvend ikke konsollen i nærheden af vand. Vær sikker på, at konsollen og alle ledninger og kabler er uden for børns rækkevidde. Undgå at røre ved netledningens stik med våde hænder. Undgå at røre ved konsollen eller tilsluttet tilbehør i tilfælde af tordenvejr. Undgå at røre ved konsollen eller adapteren gennem længere tid, når konsollen er tændt, da kontakt over længere tid kan forårsage mildere forbrændinger. Undgå at placere konsollen og det tilsluttede tilbehør på gulvet eller et andet sted, hvor forbipasserende kan snuble eller falde over det. Juster indstillingerne på dvd-afspilleren i henhold til den givne vejledning, inden du afspiller en dvd. Hvis indstillingerne ikke er korrekte, kan der udsendes en kraftig lyd, som kan skade dine ører eller ødelægge højttalerne. Undgå at røre ved en disk, mens den kører rundt, da det kan medføre personskader eller skader på disken. Undgå at få din hånd eller fingre i klemme, når du lukker diskskuffen, da det kan medføre personskader eller skader på konsollen. 4 Forholdsregler

5 Brug og håndtering Undgå at kaste med eller tabe konsollen eller dens tilbehør eller udsætte dem for kraftige fysiske stød. Undgå at placere konsollen eller dens tilbehør på overflader, der er ustabile, skæve eller udsættes for rystelser. Udsæt ikke konsollen eller dens tilbehør for høje temperaturer, høj fugtighed eller direkte sollys (anvend den i omgivelser, hvor temperaturene ligger mellem 5 C og 35 C). Undgå at placere konsollen eller dens tilbehør på steder, der er udsat for pludselige temperaturændringer (f.eks. ændringer på 10 C i timen eller mere). Efterlad ikke konsollen eller dens tilbehør i en bil med vinduerne lukkede (særligt om sommeren). Undgå at placere konsollen på steder med dårlig ventilation, såsom små, lukkede områder, direkte op mod en væg eller på et tykt tæppe eller en dyne. Udsæt ikke konsollen for støv, røg eller damp. Dette kan medføre funktionsforstyrrelser i konsollen. Lad ikke væsker eller små partikler trænge ind i konsollen. Undgå at placere genstande på konsollen. Undgå at røre ved eller sætte fremmedlegemer ind i udgangene på konsollen eller dens tilbehør. Undgå at placere konsollen i nærheden af magnetiske felter, der er skabt af magneter eller højttalere. Placer kun konsollen i en enten lodret eller vandret position. Når konsollen placeres i en lodret position, så anvend den lodrette holder (til PlayStation 2) (sælges separat), som er kompatibel med denne konsol. Ydermere må positionen ikke ændres, mens konsollen er tændt. Opbevar systemet og tilbehøret, herunder kabelbånd og låse, utilgængeligt for mindre børn. Brug af adapteren og netledningen For at garantere en sikker brug skal du regelmæssigt undersøge adapteren og netledningen. Hvis de er beskadiget, bør du straks holde op med at spille og kontakte den relevante PlayStation -kundeservice, hvis nummer findes i alle manualer til software i PlayStation - og PlayStation 2-format. Brug kun den medfølgende adapter og netledning. Kontroller, at der hverken er støv eller fnug på netstikket, inden du sætter det i stikkontakten. Hvis stikket bliver beskidt, så tør det af med en tør klud, inden du sætter det i. Tag netledningen ud af stikket, inden du renser eller flytter konsollen, eller hvis du ikke vil bruge den i længere tid. Når du tager netledningen ud, skal du tage fat i stikket og trække det direkte ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen, og træk ikke skævt. Undgå at slutte adapteren og/eller netledningen til en transformer eller en vekselretter. Bemærkninger angående sikkerhed ved brug af de analoge controllere (DUALSHOCK 2)* Hold straks op med at bruge konsollen, hvis du begynder at føle dig træt, eller hvis du mærker en ubehagelig følelse eller smerte i hænderne og/eller armene, når du bruger den analoge controller (DUALSHOCK 2). Kontakt lægen, hvis tilstanden varer ved. Den analoge controller (DUALSHOCK 2) er kun beregnet til at blive betjent med hænderne. Bring ikke controlleren i nærkontakt med hovedet, ansigtet eller andre dele af kroppen. Vibrationsfunktionen i den analoge controller (DUALSHOCK 2) kan forværre skader. Brug ikke vibrationsfunktionen, hvis du lider af problemer med eller har skader på knoglerne, leddene eller musklerne i hænder eller arme. Bemærk at nogle softwaretitler i PlayStation 2- og PlayStation -format indstiller vibrationsfunktionen til On [Til] som standard. I de fleste tilfælde kan vibrationsfunktionen indstilles til Off [Fra] i menuen indstillinger i softwaren. Afspil ikke sådanne titler med den analoge controller DUALSHOCK 2), medmindre du har indstillet vibrationsfunktionen til Off [Fra]. Undgå at bruge den analoge controller (DUALSHOCK 2) i længere tid ad gangen. Hold pause ca. hver halve time. * Disse bemærkninger gælder også for andre controllere. DK Forholdsregler 5

6 Sådan tilsluttes et netværkskabel Slut ikke netværkskabler eller telefonledninger af følgende type til netværksstikket: Almindelige telefonledninger til private Netværkskabler, som ikke egner sig til brug med et 10Base-T/100Base-TX-netværk En ISDN-kompatibel telefon eller dataledning (digital) PBX-telefonledninger Andre ukendte typer af telefonledninger Håndtering af diske Undgå at røre ved diskens overflade, når denne håndteres. Hold på den ved kanterne. Undgå at klæbe papir eller tape på diskene og skriv ikke på dem. Fingeraftryk, støv, skidt eller ridser på disken kan forvrænge billedet eller forringe lydkvaliteten. Vær altid forsigtig, når du håndterer diskene, og kontroller, at de er rene før du bruger dem. Efterlad ikke diskene i nærheden af en varmekilde, i direkte sollys eller i omgivelser med høj fugtighed. Opbevar diskene i deres kassetter, når de ikke er i brug. Diske, der er ridsede eller beskadigede, kan ikke afspilles korrekt. Rens diskene med en blød klud. Tør dem af udad fra midten. Brug ikke opløsningsmidler såsom benzin, rensemidler tilgængelige i detailhandlen, som ikke er beregnet til cd er eller antistatisk spray beregnet til vinyl-lp er. Efterlad ikke en disk i konsollen, når du flytter den eller ændrer konsollens position. Benyt ikke uregelmæssigt formede diske (som f.eks. hjerte- eller stjerneformede diske) eller beskadigede, omformede eller reparerede diske. Skil aldrig konsollen eller det medfølgende tilbehør ad Brug PlayStation 2-konsollen og dens tilbehør som beskrevet i denne betjeningsvejledning. Det er ikke tilladt at undersøge eller modificere konsollen, ej heller at undersøge og bruge konsollens kredsløbskonfigurationer. Der er ingen komponenter inden i PlayStation 2-konsollen, der kan serviceres af brugeren. Hvis konsollen skilles ad, bortfalder garantien. Desuden er der risiko for laserstråling og elektrisk stød. Bemærkning om sikkerhed ved afspilning af dvd'er eller cd'er Hvis du indstiller lydstyrken for højt, kan det skade din hørelse eller ødelægge højttalerne. Udvis forsigtighed, når du indstiller lydstyrken. Når konsollen forbindes til et plasma- eller projektionsfjernsyn* Lad ikke stillestående billeder stå på skærmen i længere tid, da de kan efterlade et svagt, permanent aftryk på skærmen. * Undtagen ved LCD-skærme. Kondens Hvis konsollen eller disken flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der opstå kondens på linsen inde i konsollen eller på disken. Sker dette, er det muligt, at konsollen ikke fungerer korrekt. Tag i så fald disken ud, sluk for konsollen og træk stikket ud. Vent med at indsætte disken igen, til kondensen er forsvundet. (Dette kan tage flere timer). Hvis konsollen stadigvæk ikke fungerer korrekt, bedes du kontakte den relevante PlayStation -kundeservice, hvis nummer findes i alle manualer til software i PlayStation - og PlayStation 2-format. Rengøring Før du rengør konsollen eller tilsluttet tilbehør, skal du af sikkerhedsmæssige årsager gøre følgende 1) sluk for konsollen, 2) tag netledningen ud af stikkontakten og 3) tag netværkskablet ud af netværksstikket. Brug en blød, tør klud ved rengøring af konsollen. Undgå brug af fortynder, opløsningsmidler, andre kemikalier eller kemikaliebehandlede klude for at rengøre produktet. Hvis der samler sig støv i konsollens ventilationsåbninger, kan du fjerne støvet med en svagtsugende støvsuger. Rør ikke ved linsen, som er placeret inde i diskskuffen. For at beskytte linsen mod støv, bør du holde diskskuffen lukket, undtagen når du isætter eller fjerner diske. Udvendig beskyttelse Følg nedenstående forholdsregler for at undgå at beskadige de malede dele: Undgå at spilde væske, f.eks. alkohol, benzin, fortynder eller andre kemikalier, på produktet. Undgå at anbringe ting af gummi, vinyl eller plastik på de malede overflader i længere tid af gangen. 6 Forholdsregler

7 Forberedelse Sådan kommer du i gang Kontrol af pakkens indhold Kontroller, at du har følgende. Hvis der mangler noget, bedes du kontakte den relevante PlayStation -kundeservice, hvis nummer findes i alle manualer til software i PlayStation - og PlayStation 2-format. PlayStation 2-konsol...1 Analog Controller (DUALSHOCK 2)...1 Placering af konsollen Konsollen kan placeres enten lodret eller vandret. Vandret placering Placer konsollen i en vandret position. Lodret placering Når konsollen placeres lodret, kan du bruge den lodrette SCPH E-holder (til PlayStation 2) (sælges separat). Nogle lodrette holdere (til PlayStation 2) kan ikke bruges sammen med denne model af PlayStation 2-konsollen ( side 46). Vælg SCPH E, når du køber en lodret holder. DK Forberedelse AC-adapter...1 AV-Kabel...1 Euro-AV-stik...1 Netledning...1 Betjeningsvejledning (1) Sådan kommer du i gang 7

8 Advarsel! Placer ikke konsollen på steder, hvor den kan blive udsat for følgende forhold: Steder, der er udsat for meget cigaretrøg eller støv. Cigaretrøgsrester eller ophobninger af støv på de indre komponenter, såsom linsen, kan medføre fejl i konsollen. Steder, der er udsat for ekstreme temperaturer, i direkte sollys, i nærheden af en varmekilde eller i en bil med vinduerne lukkede (særligt om sommeren). Disse forhold kan få konsollens ydre til at slå sig eller forårsage funktionsfejl i konsollen. Steder i nærheden af magnetiske felter, der er forårsaget af magneter eller højttalere. Steder, der er udsat for rystelser. Komponentoversigt PlayStation 2-konsollens forside Diskskuffe ]/1 (on/standby)-indikator A (åben)-knap ]/1 (on/standby)/reset-knap MEMORY CARD-slot 2 MEMORY CARD-slot 1 -produktfamilielogo* RESET IR-modtager Controller-port 1 ventilationsåbning, for Controller-port 2 USB-udgang * produktfamilielogoet kan drejes, så det passer til konsollens vandrette eller lodrette placering. Du kan tilslutte USB-enheder, der er kompatible med PlayStation 2-konsollen. Dog er det ikke alle USB-kompatible produkter, der kan bruges sammen med PlayStation 2- konsollen. Se vejledningen for den enhed, der skal tilsluttes, for at få yderligere oplysninger. 8 Komponentoversigt

9 Bagsiden af PlayStation 2-konsollen ventilationsåbning, bag Sådan sluttes PlayStation 2 til et fjernsyn NETWORK-udgang DIGITAL OUT (OPTICAL) -udgang! DC IN 8,5 V -indgang AV MULTI OUT-udgang For at finde komponentnavne til den analoge controller (DUALSHOCK 2), se Brug af den analoge controller (DUALSHOCK 2) ( side 17). Inden tilslutning Sæt ikke konsollens netledning i stikkontakten, før du har foretaget alle de nødvendige tilslutninger. Kontroller, at fjernsynet er slukket. Tilslutning til fjernsyn med det medfølgende AV-kabel Slut konsollen til fjernsynet som vist nedenfor. Konsollens bagside DK Forberedelse Fjernsynets lyd- og videoindgange VIDEO L-AUDIO-R Gul Hvid Rød Brug ikke AV-kablet i forbindelse med tilslutning til et fjernsyn med monolyd. Til AV MULTI OUT-udgangen AV-kabel Sådan sluttes PlayStation 2 til et fjernsyn 9

10 Advarsel! Hvis du lader stillestående billeder stå på en plasma-eller projektionsfjernsynsskærm* i længere tid, kan de efterlade spøgelsesagtige aftryk på skærmen. Dette er karakteristisk for disse typer af fjernsyn. Statiske, stillestående billeder, såsom konsolindstillingsmenuer, dvd-menuer eller billeder på pause, kan efterlade et svagt, permanent aftryk på fjernsynsskærmen, hvis de står på skærmen i længere tid. Se betjeningsvejledningen til fjernsynet for at få yderligere oplysninger. * Undtagen LCD-skærme. Konsollen kan sluttes til en videobåndoptager eller et integreret fjernsynsog videoapparat. Dog kan afspilning af en dvd med kopibeskyttelsekryptering forringe billedkvaliteten. Tilslutning til fjernsyn med Euro-AV-udgang vha. Euro-AV-stikket Slut PlayStation 2-konsollen til Euro-AV-udgangen (SCART) på fjernsynet med Euro-AV-stikket og AV-kablet, og sørg for at matche de farvekodede stik på AV-kablet med de tilsvarende jackstik på stikket. Efter tilslutning Euro-AVstik Konsollens bagside Til Euro-AV-udgang Til AV MULTI OUT-udgangen AV-kabel Indstil fjernsynet til den relevante video input-mode. Se i øvrigt betjeningsvejledningen til fjernsynet for at få flere oplysninger 10 Sådan sluttes PlayStation 2 til et fjernsyn

11 Når der anvendes kabler, som sælges separat Billedkvaliteten afhænger af den anvendte kabeltype. Brug nedenstående oplysninger for at finde den bedste forbindelsesmetode. Hvis du anvender et kabel, der sælges separat, så se dets medfølgende vejledning. Dvd-afspillerens progressiv scanning-mode er kun tilgængelig, når du afspiller en disk, der er optaget i NTSC-format, og som ses på et fjernsyn, der understøtter progressiv scanning (480 p). Du kan ikke slutte konsollen til et fjernsyn med komponentvideoindgange, der udelukkende er beregnet til brug med HDTV (Y PB PR). Se i øvrigt fjernsynets betjeningsvejledning for at få flere oplysninger. Fjernsyn Kabeltype DK Fjernsyn med S VIDEO-indgange S VIDEO-kabel (SCPH-10480) Fjernsyn uden video-indgange RFU-adapter (SCPH C) Fjernsyn med Euro-AV-udgang Euro-AV-kabel (SCPH-10142) (SCART) Fjernsyn med AV-komponentkabel (SCPH-10490) komponentvideoindgange Forberedelse Billedkvalitetsskala Høj kvalitet AV-kabel (medfølger) S VIDEO-kabel AV-komponentkabel RFU Adaptor Denne skala er blot vejledende. Billedkvaliteten afhænger også af fjernsynet og dets stand. Når du anvender Euro-AV-kablet, kan billedkvaliteten afhænge af fjernsynets AV-tilslutning. Slut Euro-AV-kablet til et RGB-kompatibelt stik på fjernsynet, for optimal billedkvalitet. Se i øvrigt fjernsynets betjeningsvejledning for at få flere oplysninger. Sådan sluttes PlayStation 2 til et fjernsyn 11

12 Sådan tilsluttes digitalt lydudstyr Ved brug af et optisk digitalt kabel, som fås i detailhandlen, kan du få en lyd, som efterligner biografens eller koncertsalens lydeffekt. Se udstyrets betjeningsvejledning, når du vil slutte konsollen til lydudstyr med digitale udgange. Sådan tilsluttes controlleren 1 Indsæt den analoge controller (DUALSHOCK 2) i en controllerport på konsollen. MEMORY CARD Konsollens forside Konsollens bagside Tilsluttet udstyr DIGITAL IN OPTICAL Analog controller (DUALSHOCK 2) Optisk digitalkabel, som fås i detailhandlen Hvis du bruger et optisk digitalkabel til at slutte konsollen til lydudstyr, kan det påvirke lydudgangseffekten af noget software i PlayStation 2-format og resultere i manglende lyd. Hvis det sker, så brug et kabel som det medfølgende AV-kabel, og slut det til konsollens AV MULTI OUT-udgang. Brug ikke et optisk digitalkabel Indstil Digital Out (Optical) i menuen System Configuration [systemkonfigurationsmenuen] til On [Til], efter tilslutning af digitalt lydudstyr. Se Digital Out (Optical) ( page 37). Nogle softwaretitler angiver en specifik controller-port, der skal anvendes. Se i øvrigt softwarens betjeningsvejledning for at få flere oplysninger. 12 Sådan tilsluttes digitalt lydudstyr

13 Sådan tilsluttes adapteren og netledning 3 Sæt netledningen i stikkontakten. Konsollens bagside Advarsel! Stikkontakten skal være monteret i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig. Sæt ikke konsollens netledningen i stikkontakten, før du har tilsluttet alt andet. 1 Slut netledningen til adapteren. AC-Adapter Netledning Netledning Til stikkontakt Nogle områder og lande benytter andre stikkontakter end den på billedet. =/1 (on/standby)-indikatoren på konsollens forside lyser rødt, når konsollen er i standby-mode. DK Forberedelse 2 Sæt adapterens stik i! DC IN 8.5V-udgangen på bagsiden af konsollen. Konsollens forside RESET ]/1 -indikator Konsollens bagside! DC IN 8,5 V-indgang AC-Adapter Sådan tilsluttes adapteren og Netledning 13

14 Sådan tændes og slukkes konsollen Før du tænder for konsollen Tænd ikke for konsollen, før du har gennemgået følgende trin. Se de instruktioner, der fulgte dit fjernsyn for at få flere oplysninger Tænd for fjernsynet. Ændr fjernsynets indstillinger for at få vist output fra den linje, konsollen er tilsluttet. Sådan tændes konsollen Første gang du tænder for konsollen, vil indstillingsskærmene Language [Sprog], Time Zone [Tidszone] og Daylight Savings Time (Summer Time) [Sommertid] blive vist. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre indstillingerne. Hvis du forbinder konsollen til et widescreen-fjernsyn, skal du indstille Screen Size [Skærmstørrelse] i menuen System Configuration [Systemkonfigurationsmenuen] ( side 37). Sådan slukker du for konsollen 1 Tryk på og hold =/1/RESET-knappen på konsollens forside inde i mere end et sekund. =/ 1 indikatoren vil lyse rødt for at angive, at konsollen er gået i standby-mode. 1 Kontroller, at =/1 (on/standby) - indikatoren på konsollens forside lyser rødt. 2 Tryk på =/1 (on/standby)/reset - knappen på konsollens forside. =/ 1 indikatoren på konsollens forside lyser grønt, og output et fra konsollen vil blive vist på fjernsynet. Konsollens forside RESET ]/1 /RESET-knap ]/1 -indikator Konsollens forside RESET ]/1 /RESET-knap ]/1 -indikator Advarsel! Strømmen er ikke slået helt fra, når konsollen er i standby-mode. Træk netledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke vil bruge konsollen i længere tid. 14 Sådan tændes og slukkes konsollen

15 Spil Sådan spilles et spil Diskskuffe Læg en disk i konsollen med etiketten opad. Giv disken et let tryk, indtil den klikker på plads. Anbring disken, så alle tre tapper er over diskens overflade DK Spil A (åben)-knap ]/1/RESET-knap Før du spiller et spil Kontroller, at tilslutningerne til fjernsyns- og lydudstyr er korrekte, og at forholdsreglerne er overholdt. Forholdsregler ( side 4) Sådan tilsluttes et fjernsyn ( side 9) Sådan tilsluttes en controller ( side 12) Sådan tilsluttes adapteren og netledningen ( side 13) For at spille onlinespil skal du først tilslutte og opsætte et netværk. Se Sådan sluttes konsollen til et netværk ( side 42) for at få yderligere oplysninger. Sådan startes et spil 1 Tænd for konsollen ( side 14). Hovedmenuen vises ( side 35). 2 Tryk på A (åben)-knappen på konsollens forside. Diskskuffen åbnes. 3 Læg en disk i konsollen. Læg disken i diskskuffen med etiketten opad. Giv disken et let tryk, indtil den klikker på plads. Sådan spilles et spil 15

16 4 Luk diskskuffe. Tryk på midten af diskdækslet. Spillet starter, når diskdækslet er lukket. 2 Tag disken ud. Hold den sorte, midterste del af konsollen nede og løft disken ved dens kanter. Tryk på midten af diskdækslet. Du kan også starte et spil fra skærmen Browser ( side 35). Spillet starter med det samme, hvis du tænder for konsollen, efter at du har isat en disk. Sådan genstartes et spil Tryk på \/1 (on/standby)/reset-knappen på konsollens forside. Pas på, at du ikke kommer til at trykke - knappen, mens du spiller, da dette genstarter spillet. Sådan afsluttes et spil Advarsel! Kontroller, at disken ligger fuldstændig stille, inden du tager den ud. Rør ikke ved disken, hvis den drejer rundt, da dette kan forvolde skade eller beskadige disken eller konsollen. 1 Tryk på A -knappen på konsollens forside. 3 Luk diskskuffen. 4 Tryk på =/1 /RESET -knappen. Hovedmenuen vises ( side 35). Sådan skiftes spildiske 1 Åbn diskskuffen og fjern disken. Hold den sorte, midterste del af diskskuffen nede og løft disken ved dens kanter, når du fjerner den. 2 Isæt en disk. 3 Luk diskskuffen og nulstil konsollen. Det nye spil begynder. Du behøver ikke at slukke for konsollen, når du vil skifte spil. Tryk på den sorte, midterste del af diskskuffen. 16 Sådan afsluttes et spil

17 Sådan bruges den analoge controller (DUALSHOCK 2) Om mode-skift ANALOG mode-tasten kan bruges til at skifte mellem to modes. Skift til den ønskede mode. Bemærk dog, at denne justering sker automatisk i nogle typer af software. Den analoge controller (DUALSHOCK 2) har en trykfølsom knapfunktion. Den har også en vibrationsfunktion. Komponentoversigt SELECT-tast L2-tast L1-tast Retningstaster Mode-indikator ANALOG mode-tast * Den venstre og den højre analoge pind, eller L3- og R3-tasterne, fungerer kun i analog mode (indikator: Rød). * L3- og R3-tasterne fungerer, når der trykkes på pindene. Før du benytter den analoge controller (DUALSHOCK 2), og efter at du har tændt for konsollen, drejer du den venstre og den højre analoge pind en gang med tommelfingrene, før du starter spillet. Du skal ikke vride, men dreje de analoge pinde, som om du tegner en cirkel, som vist i diagrammet. START-tast R2-tast R1-tast -tast -tast -tast -tast Højre analoge pind/ R3-tast* Venstre analoge pind/ L3-tast* Digital mode (indikator: Slukket) Analog mode (indikator: Rød) Når du bruger den analoge controller i digital mode, virker den venstre og den højre analoge pind ikke. Desuden er den trykfølsomme tastefunktion slået fra. Afhængigt af softwaren kan det måske ikke lade sig gøre at skifte modes, selvom du trykker på ANALOG mode-tasten. Om analoge styrefunktioner Når du afspiller en softwaretitel i PlayStation 2-format, kan du bruge alle tasterne i analog mode undtagen START-, SELECT-, L3- og R3-tasterne. Når du afspiller en softwaretitel i PlayStation -format, kan du kun bruge den højre og den venstre analoge pind i analog mode. Afhængigt af softwaren vil det være begrænset, hvilke taster der kan bruges i analog mode. Se betjeningsvejledningen til softwaren for at få yderligere oplysninger. Om vibrationsfunktionen Vibrationsfunktionen kan indstilles til ON [Til] eller OFF [Fra] på softwarens indstillingsmenu. Afhængigt af softwaren kan vibrationsfunktionen automatisk være indstillet til On [Til]. DK Spil Sådan spilles et spil 17

18 Om brug af den analoge controller (DUALSHOCK ) (SCPH-110 E) Du kan bruge den analoge controller (DUALSHOCK ) (SCPH-110 E) sammen med PlayStation 2-konsollen, men tasternes funktioner i analog mode, kan være anderledes end dem i den analoge controller (DUALSHOCK 2). Kun den venstre og den højre analoge pind kan bruges i analog mode. Ikke alle softwaretitler i PlayStation 2-format understøtter brugen af den analoge controller (DUALSHOCK ) (SCPH-110 E). I disse tilfælde bør den analoge controller (DUALSHOCK 2) bruges. Sådan bruges memory cards Du kan gemme eller indlæse spildata ved hjælp af memory card et. Du kan også slette eller kopiere spildata fra ét memory card til et andet. Om memory card-typer Der er to typer af memory cards. Vælg et memory card, der passer til den software, der bliver brugt. Memory card-type Kompatibel software Hukommelse Memory card et (8MB) Software i PlayStation 2 Cirka 8 MB (for PlayStation 2) - format (SCPH E) Memory card et Software i PlayStation 5 hukommelsesblokke (SCPH-1020 E) -format (approx. 120 KB) Memory card et (8MB) (til PlayStation 2) bruger MagicGate, som er en teknologi, der er med til at beskytte ophavsretligt beskyttet indhold via datakryptering og hardwaregodkendelse [authentication]. betegner en kopibeskyttelsesteknologi, der er udviklet af Sony Group. garanterer ikke kompatibilitet med andre produkter med MagicGate -varemærket. 18 Sådan bruges memory cards

19 Sådan indsættes et memory card 3 Vælg Copy [Kopier] eller Delete [Slet], og tryk på -tasten. Kontroller, at der er to memory cards i konsollen, når du kopierer spildata. Gå videre til trin 5, hvis du har valgt Slet. 4 Vælg destinationen, og tryk på -tasten. Konsollens forside 5 Vælg Ja, og tryk på -tasten. MEMORY CARD Fjern ikke memory card ene, mens du kopierer eller sletter data. 6 Tryk på -tasten, når du er færdig med at kopiere eller slette. Indsæt memory card et i et MEMORY CARD-slot på konsollens forside. Nogle softwaretitler angiver, at et specifikt MEMORY CARD-slot skal bruges. Se betjeningsvejledningen til softwaren for at få yderligere oplysninger. Sådan gemmes eller indlæses spildata Afhængigt af softwaren vil proceduren for at gemme eller indlæse være forskellig. Se de instruktioner, der fulgte med softwaren, for at få flere oplysninger. Vælg ikonet for dataene, for at få oplysninger om en spildataenhed, og tryk på -tasten for at kontrollere oplysningerne. Kompatibilitet mellem software og memory cards: Du kan ikke gemme eller kopiere software i PlayStation 2-format på et memory card (SCPH-1020 E). Du kan ikke gemme spildata i PlayStation -format på et memory card (8MB) (til PlayStation 2). Du kan dog kopiere spildata i PlayStation -format fra et memory card (SCPH-1020 E) til et memory card (8MB) (til PlayStation 2) i forbindelse med oplagring. Bemærk, at den type spildata ikke direkte kan indlæses fra et memory card (8MB) (til PlayStation 2). DK Spil Sådan kopieres eller slettes spildata 1 Brug retningstasterne på skærmen Browser ( side 35), til at vælge hvilket memory card, du vil bruge til at kopiere eller slette data, og tryk derefter på -tasten. 2 Vælg ikonet for de data, du vil kopiere eller slette, og tryk på -tasten. Sådan bruges memory cards 19

20 Lyd-cd er Sådan afspilles en lyd-cd Afspilning af en cd 1 Tænd for konsollen, og isæt disken ( side 15). Følg trin 1 til 4 af Sådan startes et spil. Numrene vises på displayet. 2 Brug retningstasterne til at vælge det nummer, du gerne vil spille og tryk på -tasten. Afspilning begynder. Hvis du tænder for konsollen efter isættelse af disken, vil numrene blive vist automatisk. Du kan også starte afspilning fra skærmen Browser ( side 35). Advarsel! For at kunne afspille en lyd-cd i DTS-format, skal du slutte en enhed med en DTSdekoder til DIGITAL OUT (OPTICAL)-udgangen ( side 12). Bemærk, at en meget høj lyd kan udsendes, hvis enheden ikke har en DTS-dekoder, eller hvis den er sluttet til AV MULTI OUT-udgangen. Sådan betjenes cd-afspilleren under afspilning Brug retningstasterne til at vælge ikonet for det ønskede nummer, og tryk på -tasten. Ikon (tast*) Funktion. (L1-tast) Find starten af det aktuelle eller foregående nummer m (L2-tast) M (R2-tast) Spol tilbage Spol frem > (R1-tast) Find starten af det næste nummer N (START-tast) Start afspilning X (START-tast) Pause x (SELECT-tast) Stop afspilning * Du kan betjene cd-afspilleren direkte ved at trykke på tasterne på den analoge controller (DUALSHOCK 2). Du kan også bruge dvd-fjernbetjeningen (til PlayStation 2) (sælges separat). Sådan afsluttes lyd-cd-afspilning 1 Brug retningstasterne til at vælge x og tryk på -tasten. Afspilning stoppes. 2 Tryk på A (åben)-knappen på konsollens forside for at fjerne disken 20 Sådan afspilles en lyd-cd

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning PSP-1004 K

Brugervejledning PSP-1004 K TM DK Brugervejledning PSP-1004 K 7008230 ADVARSLER For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Dette produkt er beregnet til børn over

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Hurtig reference 7009518

Hurtig reference 7009518 Hurtig reference 7009518 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder sikkerhedsoplysninger,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer, og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-3004AB ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da det

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere