Betjeningsvejledning SCPH Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug."

Transkript

1 DK Betjeningsvejledning SCPH Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

2 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. For at undgå brand eller elektrisk stød må der ikke placeres beholdere med væske oven på konsollen. For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Lad kun kvalificeret personale udføre al service. Advarsel! Brugen af optiske instrumenter sammen med dette produkt øger risikoen for øjenskader. Da laserstrålen i denne enhed er farlig for øjnene, må kabinettet ikke skilles ad. Lad kvalificeret personale udføre al service. Dette apparat er klassificeret som et CLASS 1 LASER-produkt. Læs følgende omhyggeligt, før du benytter PlayStation 2-konsollen Visse mennesker kan få epileptiske anfald, når de ser blinkende lys eller mønstre i daglige omgivelser. Sådanne personer kan få anfald, når de ser fjernsyn eller spiller videospil, bl.a. dvd-videoer eller spil, der spilles på PlayStation 2-konsollen. Spillere, der ikke tidligere har haft anfald, kan ikke desto mindre lide af epilepsi uden at vide det. Konsultér din læge, før du benytter PlayStation 2-konsollen, hvis du lider af epilepsi eller kommer ud for et eller flere af følgende symptomer, når du ser fjernsyn eller spiller videospil: Synsændringer, muskeltrækninger, andre ufrivillige bevægelser, bevidsthedstab over for omgivelserne, mentale forstyrrelser og/eller kramper. Nogle softwaretitler i PlayStation - eller PlayStation 2-formatet opfører sig muligvis anderledes på denne konsol end på tidligere PlayStation 2- eller PlayStation -konsoller eller fungerer muligvis ikke korrekt på denne konsol. Besøg vores websted på for at få yderligere oplysninger. Hvor du ser dette symbol på et af vores elektriske produkter eller emballeringer, betyder det at det relevante elektriske produkt ikke bør kasseres som almindeligt husholdningsaffald i Europa. For at sikre at produktet får den korrekte affaldsbehandling, skal det afskaffes i henhold til de gældende lokale love eller krav for afskaffelse af elektrisk udstyr. Ved at gøre dette hjælper du til med at bevare og beskytte de miljømæssige standarder for behandling og afskaffelse af elektrisk affald. Producenten af dette produkt er Sony Computer Entertainment Inc., Minami- Aoyama, Minato-ku Tokyo, , Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. Eventuelle service- eller garantispørgsmål bedes rettet til de adresser, der er angivet i de separate service- eller garantidokumenter. Dette udstyr er blevet testet og overholder de grænser, der er afstukket i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet, når der anvendes et kabel, som er kortere end 3 meter. 2 ADVARSEL!

3 Indholdsfortegnelse ADVARSEL!...2 Forholdsregler...4 Forberedelse Sådan kommer du i gang...7 Komponentoversigt...8 Sådan sluttes PlayStation 2 til et fjernsyn...9 Sådan tilsluttes digitalt lydudstyr...12 Sådan tilsluttes controlleren...12 Sådan tilsluttes adapteren og netledningen...13 Sådan tændes og slukkes konsollen...14 Spil Sådan spilles et spil...15 Sådan bruges memory cards...18 Lyd-cd er Sådan afspilles en lyd-cd...20 Dvd er Sådan afspilles en dvd-video...22 Sådan anvendes afspilnings-modes...26 Sådan indstilles og justeres dvd-afspilleren...28 Hovedmenu Sådan vises hovedmenuen...35 Sådan anvendes skærmen Browser...35 Sådan anvendes menuen System Configuration [Systemkonfiguration]...36 Sådan anvendes skærmen Version Information [Versionsoplysninger]...39 Netværksspil Sådan sluttes PlayStation 2 til et netværk...42 Sådan oprettes netværksindstillinger...44 Supplerende oplysninger Kompatibel software...45 Tilbehør...46 GARANTI...47 Specifikationer...48 Fejlfinding...50 DK Indholdsfortegnelse 3

4 Forholdsregler Dette produkt er fremstillet med en høj grad af sikkerhed for øje. Alle elektriske apparater kan dog forårsage brand, elektriske stød eller personskader, hvis de bruges forkert. Du kan undgå ulykker ved at følge disse retningslinjer: Overhold alle advarsler, forholdsregler og anvisninger. Hold straks op med at bruge konsollen, og hiv netledningen ud af stikket, hvis enheden opfører sig unormalt eller afgiver usædvanlige lyde eller lugte. Kontakt den relevante PlayStation -kundeservice, hvis nummer findes i alle manualer til software i PlayStation - og PlayStation 2-format, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Helbred Hold straks op med at bruge konsollen, hvis du oplever et af følgende symptomer. Kontakt lægen, hvis tilstanden varer ved. Svimmelhed, kvalme eller en følelse af køresyge En følelse af træthed, ubehag eller smerte i hænderne eller armene Trætte, tørre eller ømme øjne Sørg for at bruge enheden i et velbelyst rum, og sid i en sikker afstand fra fjernsynet. Undgå at bruge konsollen i længere tid ad gangen. Hold en pause på ca. 15 minutter for hver times spil. Brug ikke konsollen, når du er træt eller lider af søvnmangel. Hvis du hører lyd ved høj lydstyrke over længere tid, kan det have en skadelig effekt på dine hørelse. Vær forsigtig, især ved brug af hovedtelefoner. Juster lydstyrken, så lydene omkring dig kan høres. Sikkerhed Du må ikke fjerne konsollens ydre eller skille den ad. Laserstrålen, som udsendes fra enhedens linse, kan være farlig for øjnene. Anvend ikke konsollen i nærheden af vand. Vær sikker på, at konsollen og alle ledninger og kabler er uden for børns rækkevidde. Undgå at røre ved netledningens stik med våde hænder. Undgå at røre ved konsollen eller tilsluttet tilbehør i tilfælde af tordenvejr. Undgå at røre ved konsollen eller adapteren gennem længere tid, når konsollen er tændt, da kontakt over længere tid kan forårsage mildere forbrændinger. Undgå at placere konsollen og det tilsluttede tilbehør på gulvet eller et andet sted, hvor forbipasserende kan snuble eller falde over det. Juster indstillingerne på dvd-afspilleren i henhold til den givne vejledning, inden du afspiller en dvd. Hvis indstillingerne ikke er korrekte, kan der udsendes en kraftig lyd, som kan skade dine ører eller ødelægge højttalerne. Undgå at røre ved en disk, mens den kører rundt, da det kan medføre personskader eller skader på disken. Undgå at få din hånd eller fingre i klemme, når du lukker diskskuffen, da det kan medføre personskader eller skader på konsollen. 4 Forholdsregler

5 Brug og håndtering Undgå at kaste med eller tabe konsollen eller dens tilbehør eller udsætte dem for kraftige fysiske stød. Undgå at placere konsollen eller dens tilbehør på overflader, der er ustabile, skæve eller udsættes for rystelser. Udsæt ikke konsollen eller dens tilbehør for høje temperaturer, høj fugtighed eller direkte sollys (anvend den i omgivelser, hvor temperaturene ligger mellem 5 C og 35 C). Undgå at placere konsollen eller dens tilbehør på steder, der er udsat for pludselige temperaturændringer (f.eks. ændringer på 10 C i timen eller mere). Efterlad ikke konsollen eller dens tilbehør i en bil med vinduerne lukkede (særligt om sommeren). Undgå at placere konsollen på steder med dårlig ventilation, såsom små, lukkede områder, direkte op mod en væg eller på et tykt tæppe eller en dyne. Udsæt ikke konsollen for støv, røg eller damp. Dette kan medføre funktionsforstyrrelser i konsollen. Lad ikke væsker eller små partikler trænge ind i konsollen. Undgå at placere genstande på konsollen. Undgå at røre ved eller sætte fremmedlegemer ind i udgangene på konsollen eller dens tilbehør. Undgå at placere konsollen i nærheden af magnetiske felter, der er skabt af magneter eller højttalere. Placer kun konsollen i en enten lodret eller vandret position. Når konsollen placeres i en lodret position, så anvend den lodrette holder (til PlayStation 2) (sælges separat), som er kompatibel med denne konsol. Ydermere må positionen ikke ændres, mens konsollen er tændt. Opbevar systemet og tilbehøret, herunder kabelbånd og låse, utilgængeligt for mindre børn. Brug af adapteren og netledningen For at garantere en sikker brug skal du regelmæssigt undersøge adapteren og netledningen. Hvis de er beskadiget, bør du straks holde op med at spille og kontakte den relevante PlayStation -kundeservice, hvis nummer findes i alle manualer til software i PlayStation - og PlayStation 2-format. Brug kun den medfølgende adapter og netledning. Kontroller, at der hverken er støv eller fnug på netstikket, inden du sætter det i stikkontakten. Hvis stikket bliver beskidt, så tør det af med en tør klud, inden du sætter det i. Tag netledningen ud af stikket, inden du renser eller flytter konsollen, eller hvis du ikke vil bruge den i længere tid. Når du tager netledningen ud, skal du tage fat i stikket og trække det direkte ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen, og træk ikke skævt. Undgå at slutte adapteren og/eller netledningen til en transformer eller en vekselretter. Bemærkninger angående sikkerhed ved brug af de analoge controllere (DUALSHOCK 2)* Hold straks op med at bruge konsollen, hvis du begynder at føle dig træt, eller hvis du mærker en ubehagelig følelse eller smerte i hænderne og/eller armene, når du bruger den analoge controller (DUALSHOCK 2). Kontakt lægen, hvis tilstanden varer ved. Den analoge controller (DUALSHOCK 2) er kun beregnet til at blive betjent med hænderne. Bring ikke controlleren i nærkontakt med hovedet, ansigtet eller andre dele af kroppen. Vibrationsfunktionen i den analoge controller (DUALSHOCK 2) kan forværre skader. Brug ikke vibrationsfunktionen, hvis du lider af problemer med eller har skader på knoglerne, leddene eller musklerne i hænder eller arme. Bemærk at nogle softwaretitler i PlayStation 2- og PlayStation -format indstiller vibrationsfunktionen til On [Til] som standard. I de fleste tilfælde kan vibrationsfunktionen indstilles til Off [Fra] i menuen indstillinger i softwaren. Afspil ikke sådanne titler med den analoge controller DUALSHOCK 2), medmindre du har indstillet vibrationsfunktionen til Off [Fra]. Undgå at bruge den analoge controller (DUALSHOCK 2) i længere tid ad gangen. Hold pause ca. hver halve time. * Disse bemærkninger gælder også for andre controllere. DK Forholdsregler 5

6 Sådan tilsluttes et netværkskabel Slut ikke netværkskabler eller telefonledninger af følgende type til netværksstikket: Almindelige telefonledninger til private Netværkskabler, som ikke egner sig til brug med et 10Base-T/100Base-TX-netværk En ISDN-kompatibel telefon eller dataledning (digital) PBX-telefonledninger Andre ukendte typer af telefonledninger Håndtering af diske Undgå at røre ved diskens overflade, når denne håndteres. Hold på den ved kanterne. Undgå at klæbe papir eller tape på diskene og skriv ikke på dem. Fingeraftryk, støv, skidt eller ridser på disken kan forvrænge billedet eller forringe lydkvaliteten. Vær altid forsigtig, når du håndterer diskene, og kontroller, at de er rene før du bruger dem. Efterlad ikke diskene i nærheden af en varmekilde, i direkte sollys eller i omgivelser med høj fugtighed. Opbevar diskene i deres kassetter, når de ikke er i brug. Diske, der er ridsede eller beskadigede, kan ikke afspilles korrekt. Rens diskene med en blød klud. Tør dem af udad fra midten. Brug ikke opløsningsmidler såsom benzin, rensemidler tilgængelige i detailhandlen, som ikke er beregnet til cd er eller antistatisk spray beregnet til vinyl-lp er. Efterlad ikke en disk i konsollen, når du flytter den eller ændrer konsollens position. Benyt ikke uregelmæssigt formede diske (som f.eks. hjerte- eller stjerneformede diske) eller beskadigede, omformede eller reparerede diske. Skil aldrig konsollen eller det medfølgende tilbehør ad Brug PlayStation 2-konsollen og dens tilbehør som beskrevet i denne betjeningsvejledning. Det er ikke tilladt at undersøge eller modificere konsollen, ej heller at undersøge og bruge konsollens kredsløbskonfigurationer. Der er ingen komponenter inden i PlayStation 2-konsollen, der kan serviceres af brugeren. Hvis konsollen skilles ad, bortfalder garantien. Desuden er der risiko for laserstråling og elektrisk stød. Bemærkning om sikkerhed ved afspilning af dvd'er eller cd'er Hvis du indstiller lydstyrken for højt, kan det skade din hørelse eller ødelægge højttalerne. Udvis forsigtighed, når du indstiller lydstyrken. Når konsollen forbindes til et plasma- eller projektionsfjernsyn* Lad ikke stillestående billeder stå på skærmen i længere tid, da de kan efterlade et svagt, permanent aftryk på skærmen. * Undtagen ved LCD-skærme. Kondens Hvis konsollen eller disken flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der opstå kondens på linsen inde i konsollen eller på disken. Sker dette, er det muligt, at konsollen ikke fungerer korrekt. Tag i så fald disken ud, sluk for konsollen og træk stikket ud. Vent med at indsætte disken igen, til kondensen er forsvundet. (Dette kan tage flere timer). Hvis konsollen stadigvæk ikke fungerer korrekt, bedes du kontakte den relevante PlayStation -kundeservice, hvis nummer findes i alle manualer til software i PlayStation - og PlayStation 2-format. Rengøring Før du rengør konsollen eller tilsluttet tilbehør, skal du af sikkerhedsmæssige årsager gøre følgende 1) sluk for konsollen, 2) tag netledningen ud af stikkontakten og 3) tag netværkskablet ud af netværksstikket. Brug en blød, tør klud ved rengøring af konsollen. Undgå brug af fortynder, opløsningsmidler, andre kemikalier eller kemikaliebehandlede klude for at rengøre produktet. Hvis der samler sig støv i konsollens ventilationsåbninger, kan du fjerne støvet med en svagtsugende støvsuger. Rør ikke ved linsen, som er placeret inde i diskskuffen. For at beskytte linsen mod støv, bør du holde diskskuffen lukket, undtagen når du isætter eller fjerner diske. Udvendig beskyttelse Følg nedenstående forholdsregler for at undgå at beskadige de malede dele: Undgå at spilde væske, f.eks. alkohol, benzin, fortynder eller andre kemikalier, på produktet. Undgå at anbringe ting af gummi, vinyl eller plastik på de malede overflader i længere tid af gangen. 6 Forholdsregler

7 Forberedelse Sådan kommer du i gang Kontrol af pakkens indhold Kontroller, at du har følgende. Hvis der mangler noget, bedes du kontakte den relevante PlayStation -kundeservice, hvis nummer findes i alle manualer til software i PlayStation - og PlayStation 2-format. PlayStation 2-konsol...1 Analog Controller (DUALSHOCK 2)...1 Placering af konsollen Konsollen kan placeres enten lodret eller vandret. Vandret placering Placer konsollen i en vandret position. Lodret placering Når konsollen placeres lodret, kan du bruge den lodrette SCPH E-holder (til PlayStation 2) (sælges separat). Nogle lodrette holdere (til PlayStation 2) kan ikke bruges sammen med denne model af PlayStation 2-konsollen ( side 46). Vælg SCPH E, når du køber en lodret holder. DK Forberedelse AC-adapter...1 AV-Kabel...1 Euro-AV-stik...1 Netledning...1 Betjeningsvejledning (1) Sådan kommer du i gang 7

8 Advarsel! Placer ikke konsollen på steder, hvor den kan blive udsat for følgende forhold: Steder, der er udsat for meget cigaretrøg eller støv. Cigaretrøgsrester eller ophobninger af støv på de indre komponenter, såsom linsen, kan medføre fejl i konsollen. Steder, der er udsat for ekstreme temperaturer, i direkte sollys, i nærheden af en varmekilde eller i en bil med vinduerne lukkede (særligt om sommeren). Disse forhold kan få konsollens ydre til at slå sig eller forårsage funktionsfejl i konsollen. Steder i nærheden af magnetiske felter, der er forårsaget af magneter eller højttalere. Steder, der er udsat for rystelser. Komponentoversigt PlayStation 2-konsollens forside Diskskuffe ]/1 (on/standby)-indikator A (åben)-knap ]/1 (on/standby)/reset-knap MEMORY CARD-slot 2 MEMORY CARD-slot 1 -produktfamilielogo* RESET IR-modtager Controller-port 1 ventilationsåbning, for Controller-port 2 USB-udgang * produktfamilielogoet kan drejes, så det passer til konsollens vandrette eller lodrette placering. Du kan tilslutte USB-enheder, der er kompatible med PlayStation 2-konsollen. Dog er det ikke alle USB-kompatible produkter, der kan bruges sammen med PlayStation 2- konsollen. Se vejledningen for den enhed, der skal tilsluttes, for at få yderligere oplysninger. 8 Komponentoversigt

9 Bagsiden af PlayStation 2-konsollen ventilationsåbning, bag Sådan sluttes PlayStation 2 til et fjernsyn NETWORK-udgang DIGITAL OUT (OPTICAL) -udgang! DC IN 8,5 V -indgang AV MULTI OUT-udgang For at finde komponentnavne til den analoge controller (DUALSHOCK 2), se Brug af den analoge controller (DUALSHOCK 2) ( side 17). Inden tilslutning Sæt ikke konsollens netledning i stikkontakten, før du har foretaget alle de nødvendige tilslutninger. Kontroller, at fjernsynet er slukket. Tilslutning til fjernsyn med det medfølgende AV-kabel Slut konsollen til fjernsynet som vist nedenfor. Konsollens bagside DK Forberedelse Fjernsynets lyd- og videoindgange VIDEO L-AUDIO-R Gul Hvid Rød Brug ikke AV-kablet i forbindelse med tilslutning til et fjernsyn med monolyd. Til AV MULTI OUT-udgangen AV-kabel Sådan sluttes PlayStation 2 til et fjernsyn 9

10 Advarsel! Hvis du lader stillestående billeder stå på en plasma-eller projektionsfjernsynsskærm* i længere tid, kan de efterlade spøgelsesagtige aftryk på skærmen. Dette er karakteristisk for disse typer af fjernsyn. Statiske, stillestående billeder, såsom konsolindstillingsmenuer, dvd-menuer eller billeder på pause, kan efterlade et svagt, permanent aftryk på fjernsynsskærmen, hvis de står på skærmen i længere tid. Se betjeningsvejledningen til fjernsynet for at få yderligere oplysninger. * Undtagen LCD-skærme. Konsollen kan sluttes til en videobåndoptager eller et integreret fjernsynsog videoapparat. Dog kan afspilning af en dvd med kopibeskyttelsekryptering forringe billedkvaliteten. Tilslutning til fjernsyn med Euro-AV-udgang vha. Euro-AV-stikket Slut PlayStation 2-konsollen til Euro-AV-udgangen (SCART) på fjernsynet med Euro-AV-stikket og AV-kablet, og sørg for at matche de farvekodede stik på AV-kablet med de tilsvarende jackstik på stikket. Efter tilslutning Euro-AVstik Konsollens bagside Til Euro-AV-udgang Til AV MULTI OUT-udgangen AV-kabel Indstil fjernsynet til den relevante video input-mode. Se i øvrigt betjeningsvejledningen til fjernsynet for at få flere oplysninger 10 Sådan sluttes PlayStation 2 til et fjernsyn

11 Når der anvendes kabler, som sælges separat Billedkvaliteten afhænger af den anvendte kabeltype. Brug nedenstående oplysninger for at finde den bedste forbindelsesmetode. Hvis du anvender et kabel, der sælges separat, så se dets medfølgende vejledning. Dvd-afspillerens progressiv scanning-mode er kun tilgængelig, når du afspiller en disk, der er optaget i NTSC-format, og som ses på et fjernsyn, der understøtter progressiv scanning (480 p). Du kan ikke slutte konsollen til et fjernsyn med komponentvideoindgange, der udelukkende er beregnet til brug med HDTV (Y PB PR). Se i øvrigt fjernsynets betjeningsvejledning for at få flere oplysninger. Fjernsyn Kabeltype DK Fjernsyn med S VIDEO-indgange S VIDEO-kabel (SCPH-10480) Fjernsyn uden video-indgange RFU-adapter (SCPH C) Fjernsyn med Euro-AV-udgang Euro-AV-kabel (SCPH-10142) (SCART) Fjernsyn med AV-komponentkabel (SCPH-10490) komponentvideoindgange Forberedelse Billedkvalitetsskala Høj kvalitet AV-kabel (medfølger) S VIDEO-kabel AV-komponentkabel RFU Adaptor Denne skala er blot vejledende. Billedkvaliteten afhænger også af fjernsynet og dets stand. Når du anvender Euro-AV-kablet, kan billedkvaliteten afhænge af fjernsynets AV-tilslutning. Slut Euro-AV-kablet til et RGB-kompatibelt stik på fjernsynet, for optimal billedkvalitet. Se i øvrigt fjernsynets betjeningsvejledning for at få flere oplysninger. Sådan sluttes PlayStation 2 til et fjernsyn 11

12 Sådan tilsluttes digitalt lydudstyr Ved brug af et optisk digitalt kabel, som fås i detailhandlen, kan du få en lyd, som efterligner biografens eller koncertsalens lydeffekt. Se udstyrets betjeningsvejledning, når du vil slutte konsollen til lydudstyr med digitale udgange. Sådan tilsluttes controlleren 1 Indsæt den analoge controller (DUALSHOCK 2) i en controllerport på konsollen. MEMORY CARD Konsollens forside Konsollens bagside Tilsluttet udstyr DIGITAL IN OPTICAL Analog controller (DUALSHOCK 2) Optisk digitalkabel, som fås i detailhandlen Hvis du bruger et optisk digitalkabel til at slutte konsollen til lydudstyr, kan det påvirke lydudgangseffekten af noget software i PlayStation 2-format og resultere i manglende lyd. Hvis det sker, så brug et kabel som det medfølgende AV-kabel, og slut det til konsollens AV MULTI OUT-udgang. Brug ikke et optisk digitalkabel Indstil Digital Out (Optical) i menuen System Configuration [systemkonfigurationsmenuen] til On [Til], efter tilslutning af digitalt lydudstyr. Se Digital Out (Optical) ( page 37). Nogle softwaretitler angiver en specifik controller-port, der skal anvendes. Se i øvrigt softwarens betjeningsvejledning for at få flere oplysninger. 12 Sådan tilsluttes digitalt lydudstyr

13 Sådan tilsluttes adapteren og netledning 3 Sæt netledningen i stikkontakten. Konsollens bagside Advarsel! Stikkontakten skal være monteret i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig. Sæt ikke konsollens netledningen i stikkontakten, før du har tilsluttet alt andet. 1 Slut netledningen til adapteren. AC-Adapter Netledning Netledning Til stikkontakt Nogle områder og lande benytter andre stikkontakter end den på billedet. =/1 (on/standby)-indikatoren på konsollens forside lyser rødt, når konsollen er i standby-mode. DK Forberedelse 2 Sæt adapterens stik i! DC IN 8.5V-udgangen på bagsiden af konsollen. Konsollens forside RESET ]/1 -indikator Konsollens bagside! DC IN 8,5 V-indgang AC-Adapter Sådan tilsluttes adapteren og Netledning 13

14 Sådan tændes og slukkes konsollen Før du tænder for konsollen Tænd ikke for konsollen, før du har gennemgået følgende trin. Se de instruktioner, der fulgte dit fjernsyn for at få flere oplysninger Tænd for fjernsynet. Ændr fjernsynets indstillinger for at få vist output fra den linje, konsollen er tilsluttet. Sådan tændes konsollen Første gang du tænder for konsollen, vil indstillingsskærmene Language [Sprog], Time Zone [Tidszone] og Daylight Savings Time (Summer Time) [Sommertid] blive vist. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre indstillingerne. Hvis du forbinder konsollen til et widescreen-fjernsyn, skal du indstille Screen Size [Skærmstørrelse] i menuen System Configuration [Systemkonfigurationsmenuen] ( side 37). Sådan slukker du for konsollen 1 Tryk på og hold =/1/RESET-knappen på konsollens forside inde i mere end et sekund. =/ 1 indikatoren vil lyse rødt for at angive, at konsollen er gået i standby-mode. 1 Kontroller, at =/1 (on/standby) - indikatoren på konsollens forside lyser rødt. 2 Tryk på =/1 (on/standby)/reset - knappen på konsollens forside. =/ 1 indikatoren på konsollens forside lyser grønt, og output et fra konsollen vil blive vist på fjernsynet. Konsollens forside RESET ]/1 /RESET-knap ]/1 -indikator Konsollens forside RESET ]/1 /RESET-knap ]/1 -indikator Advarsel! Strømmen er ikke slået helt fra, når konsollen er i standby-mode. Træk netledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke vil bruge konsollen i længere tid. 14 Sådan tændes og slukkes konsollen

15 Spil Sådan spilles et spil Diskskuffe Læg en disk i konsollen med etiketten opad. Giv disken et let tryk, indtil den klikker på plads. Anbring disken, så alle tre tapper er over diskens overflade DK Spil A (åben)-knap ]/1/RESET-knap Før du spiller et spil Kontroller, at tilslutningerne til fjernsyns- og lydudstyr er korrekte, og at forholdsreglerne er overholdt. Forholdsregler ( side 4) Sådan tilsluttes et fjernsyn ( side 9) Sådan tilsluttes en controller ( side 12) Sådan tilsluttes adapteren og netledningen ( side 13) For at spille onlinespil skal du først tilslutte og opsætte et netværk. Se Sådan sluttes konsollen til et netværk ( side 42) for at få yderligere oplysninger. Sådan startes et spil 1 Tænd for konsollen ( side 14). Hovedmenuen vises ( side 35). 2 Tryk på A (åben)-knappen på konsollens forside. Diskskuffen åbnes. 3 Læg en disk i konsollen. Læg disken i diskskuffen med etiketten opad. Giv disken et let tryk, indtil den klikker på plads. Sådan spilles et spil 15

16 4 Luk diskskuffe. Tryk på midten af diskdækslet. Spillet starter, når diskdækslet er lukket. 2 Tag disken ud. Hold den sorte, midterste del af konsollen nede og løft disken ved dens kanter. Tryk på midten af diskdækslet. Du kan også starte et spil fra skærmen Browser ( side 35). Spillet starter med det samme, hvis du tænder for konsollen, efter at du har isat en disk. Sådan genstartes et spil Tryk på \/1 (on/standby)/reset-knappen på konsollens forside. Pas på, at du ikke kommer til at trykke - knappen, mens du spiller, da dette genstarter spillet. Sådan afsluttes et spil Advarsel! Kontroller, at disken ligger fuldstændig stille, inden du tager den ud. Rør ikke ved disken, hvis den drejer rundt, da dette kan forvolde skade eller beskadige disken eller konsollen. 1 Tryk på A -knappen på konsollens forside. 3 Luk diskskuffen. 4 Tryk på =/1 /RESET -knappen. Hovedmenuen vises ( side 35). Sådan skiftes spildiske 1 Åbn diskskuffen og fjern disken. Hold den sorte, midterste del af diskskuffen nede og løft disken ved dens kanter, når du fjerner den. 2 Isæt en disk. 3 Luk diskskuffen og nulstil konsollen. Det nye spil begynder. Du behøver ikke at slukke for konsollen, når du vil skifte spil. Tryk på den sorte, midterste del af diskskuffen. 16 Sådan afsluttes et spil

17 Sådan bruges den analoge controller (DUALSHOCK 2) Om mode-skift ANALOG mode-tasten kan bruges til at skifte mellem to modes. Skift til den ønskede mode. Bemærk dog, at denne justering sker automatisk i nogle typer af software. Den analoge controller (DUALSHOCK 2) har en trykfølsom knapfunktion. Den har også en vibrationsfunktion. Komponentoversigt SELECT-tast L2-tast L1-tast Retningstaster Mode-indikator ANALOG mode-tast * Den venstre og den højre analoge pind, eller L3- og R3-tasterne, fungerer kun i analog mode (indikator: Rød). * L3- og R3-tasterne fungerer, når der trykkes på pindene. Før du benytter den analoge controller (DUALSHOCK 2), og efter at du har tændt for konsollen, drejer du den venstre og den højre analoge pind en gang med tommelfingrene, før du starter spillet. Du skal ikke vride, men dreje de analoge pinde, som om du tegner en cirkel, som vist i diagrammet. START-tast R2-tast R1-tast -tast -tast -tast -tast Højre analoge pind/ R3-tast* Venstre analoge pind/ L3-tast* Digital mode (indikator: Slukket) Analog mode (indikator: Rød) Når du bruger den analoge controller i digital mode, virker den venstre og den højre analoge pind ikke. Desuden er den trykfølsomme tastefunktion slået fra. Afhængigt af softwaren kan det måske ikke lade sig gøre at skifte modes, selvom du trykker på ANALOG mode-tasten. Om analoge styrefunktioner Når du afspiller en softwaretitel i PlayStation 2-format, kan du bruge alle tasterne i analog mode undtagen START-, SELECT-, L3- og R3-tasterne. Når du afspiller en softwaretitel i PlayStation -format, kan du kun bruge den højre og den venstre analoge pind i analog mode. Afhængigt af softwaren vil det være begrænset, hvilke taster der kan bruges i analog mode. Se betjeningsvejledningen til softwaren for at få yderligere oplysninger. Om vibrationsfunktionen Vibrationsfunktionen kan indstilles til ON [Til] eller OFF [Fra] på softwarens indstillingsmenu. Afhængigt af softwaren kan vibrationsfunktionen automatisk være indstillet til On [Til]. DK Spil Sådan spilles et spil 17

18 Om brug af den analoge controller (DUALSHOCK ) (SCPH-110 E) Du kan bruge den analoge controller (DUALSHOCK ) (SCPH-110 E) sammen med PlayStation 2-konsollen, men tasternes funktioner i analog mode, kan være anderledes end dem i den analoge controller (DUALSHOCK 2). Kun den venstre og den højre analoge pind kan bruges i analog mode. Ikke alle softwaretitler i PlayStation 2-format understøtter brugen af den analoge controller (DUALSHOCK ) (SCPH-110 E). I disse tilfælde bør den analoge controller (DUALSHOCK 2) bruges. Sådan bruges memory cards Du kan gemme eller indlæse spildata ved hjælp af memory card et. Du kan også slette eller kopiere spildata fra ét memory card til et andet. Om memory card-typer Der er to typer af memory cards. Vælg et memory card, der passer til den software, der bliver brugt. Memory card-type Kompatibel software Hukommelse Memory card et (8MB) Software i PlayStation 2 Cirka 8 MB (for PlayStation 2) - format (SCPH E) Memory card et Software i PlayStation 5 hukommelsesblokke (SCPH-1020 E) -format (approx. 120 KB) Memory card et (8MB) (til PlayStation 2) bruger MagicGate, som er en teknologi, der er med til at beskytte ophavsretligt beskyttet indhold via datakryptering og hardwaregodkendelse [authentication]. betegner en kopibeskyttelsesteknologi, der er udviklet af Sony Group. garanterer ikke kompatibilitet med andre produkter med MagicGate -varemærket. 18 Sådan bruges memory cards

19 Sådan indsættes et memory card 3 Vælg Copy [Kopier] eller Delete [Slet], og tryk på -tasten. Kontroller, at der er to memory cards i konsollen, når du kopierer spildata. Gå videre til trin 5, hvis du har valgt Slet. 4 Vælg destinationen, og tryk på -tasten. Konsollens forside 5 Vælg Ja, og tryk på -tasten. MEMORY CARD Fjern ikke memory card ene, mens du kopierer eller sletter data. 6 Tryk på -tasten, når du er færdig med at kopiere eller slette. Indsæt memory card et i et MEMORY CARD-slot på konsollens forside. Nogle softwaretitler angiver, at et specifikt MEMORY CARD-slot skal bruges. Se betjeningsvejledningen til softwaren for at få yderligere oplysninger. Sådan gemmes eller indlæses spildata Afhængigt af softwaren vil proceduren for at gemme eller indlæse være forskellig. Se de instruktioner, der fulgte med softwaren, for at få flere oplysninger. Vælg ikonet for dataene, for at få oplysninger om en spildataenhed, og tryk på -tasten for at kontrollere oplysningerne. Kompatibilitet mellem software og memory cards: Du kan ikke gemme eller kopiere software i PlayStation 2-format på et memory card (SCPH-1020 E). Du kan ikke gemme spildata i PlayStation -format på et memory card (8MB) (til PlayStation 2). Du kan dog kopiere spildata i PlayStation -format fra et memory card (SCPH-1020 E) til et memory card (8MB) (til PlayStation 2) i forbindelse med oplagring. Bemærk, at den type spildata ikke direkte kan indlæses fra et memory card (8MB) (til PlayStation 2). DK Spil Sådan kopieres eller slettes spildata 1 Brug retningstasterne på skærmen Browser ( side 35), til at vælge hvilket memory card, du vil bruge til at kopiere eller slette data, og tryk derefter på -tasten. 2 Vælg ikonet for de data, du vil kopiere eller slette, og tryk på -tasten. Sådan bruges memory cards 19

20 Lyd-cd er Sådan afspilles en lyd-cd Afspilning af en cd 1 Tænd for konsollen, og isæt disken ( side 15). Følg trin 1 til 4 af Sådan startes et spil. Numrene vises på displayet. 2 Brug retningstasterne til at vælge det nummer, du gerne vil spille og tryk på -tasten. Afspilning begynder. Hvis du tænder for konsollen efter isættelse af disken, vil numrene blive vist automatisk. Du kan også starte afspilning fra skærmen Browser ( side 35). Advarsel! For at kunne afspille en lyd-cd i DTS-format, skal du slutte en enhed med en DTSdekoder til DIGITAL OUT (OPTICAL)-udgangen ( side 12). Bemærk, at en meget høj lyd kan udsendes, hvis enheden ikke har en DTS-dekoder, eller hvis den er sluttet til AV MULTI OUT-udgangen. Sådan betjenes cd-afspilleren under afspilning Brug retningstasterne til at vælge ikonet for det ønskede nummer, og tryk på -tasten. Ikon (tast*) Funktion. (L1-tast) Find starten af det aktuelle eller foregående nummer m (L2-tast) M (R2-tast) Spol tilbage Spol frem > (R1-tast) Find starten af det næste nummer N (START-tast) Start afspilning X (START-tast) Pause x (SELECT-tast) Stop afspilning * Du kan betjene cd-afspilleren direkte ved at trykke på tasterne på den analoge controller (DUALSHOCK 2). Du kan også bruge dvd-fjernbetjeningen (til PlayStation 2) (sælges separat). Sådan afsluttes lyd-cd-afspilning 1 Brug retningstasterne til at vælge x og tryk på -tasten. Afspilning stoppes. 2 Tryk på A (åben)-knappen på konsollens forside for at fjerne disken 20 Sådan afspilles en lyd-cd

Betjeningsvejledning SCPH-75004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Betjeningsvejledning SCPH-75004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. DK Betjeningsvejledning SCPH-75004 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. 7008133 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Læs mere

Hurtig reference. Læs den medfølgende dokumentation omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere reference.

Hurtig reference. Læs den medfølgende dokumentation omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere reference. DK Hurtig reference Læs den medfølgende dokumentation omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere reference. 7011586 Advarsel! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

PlayStation Move bevægelses-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1)

PlayStation Move bevægelses-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) PlayStation Move bevægelses-controller Instruktionsmanual DK CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) Advarsel Læs denne manual, før du bruger produktet, og behold den som reference. Læs også vejledningen til PlayStation

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PlayStation Move navigations-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCS1E (1)

PlayStation Move navigations-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCS1E (1) DK PlayStation Move navigations-controller Instruktionsmanual CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Advarsel Læs denne manual, før du bruger produktet, og behold den som reference. Læs også vejledningen til PlayStation

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

PlayStation Move-skarpskytte

PlayStation Move-skarpskytte DK PlayStation Move-skarpskytte Instruktionsmanual CECHYA-ZRA1E 7017291 Komponentnavne Set fra siden SELECT -knap Topdæksel UDLØSER-lås -knap -knap Skydevælger Teleskopkolbe Løbstyr T-knapaftrækker Moveknapaftrække

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1

Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1 Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1 7018156 Forholdsregler Læs denne vejledning grundigt, før du bruger produktet, og opbevar den til fremtidig brug. Læs også vejledningen til PlayStation 3-systemet.

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

4-138-184-23(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-23(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-23(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016 Hurtig startvejledning Dansk VTE-1016 7025691 1 Lad os komme i gang! Forbind din controller til dit PlayStation TV-system Du kan bruge din trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-controller med dit PS

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning PSP-1004 K

Brugervejledning PSP-1004 K TM DK Brugervejledning PSP-1004 K 7008230 ADVARSLER For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Dette produkt er beregnet til børn over

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere