Din brugermanual SAMSUNG DVD-P142

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SAMSUNG DVD-P142 http://da.yourpdfguides.com/dref/785116"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Stil ikke dvd-afspilleren på forstærkere eller andet udstyr, der kan afgive varme. Før dvd-afspilleren flyttes, skal det kontrolleres, at pladeskuffen er tom. Denne dvd-afspiller er beregnet til kontinuerlig brug. Selv om den er indstillet på standby, er den ikke afbrudt strømforsyningen. For at strømforsyningen til dvd-afspilleren bliver helt afbrudt, skal den frakobles elstikket, hvilket anbefales at gøre, hvis den ikke skal anvendes i længere tid. 5. Batterier Batteriet i dette produkt indeholder kemikalier, der er miljøskadelige. Batterierne bør derfor ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det anbefales at overlade batteriudskiftning til en teknikker. 6. Vedligeholdelse af Kabinettet Af sikkerhedsgrunde skal afspilleren altid frakobles under rengøring. Brug IKKE benzin, fortynder eller andre opløsningsmidler ved rengøring. Tør kabinettet af med en tør klud. Tilbehør Setup Sikkerhedsregler...2 Før du Starter Generelle Features Disktype og egenskaber... 5 Beskrivelse af Frontpanelet 6 Beskrivelse af Bagpanelet.7 Fjernbetjeningen Fjernbetjening Batterier til Fjernbetjeningen (AAA størrelse) Tilslutnings-Muligheder Tilslutningsmuligheder....9 Grundlæggende Funktioner ADVARSEL: BRUG AF KONTROLLER, INDSTILLINGER OG ANDRE FREMGANGSMÅDER END DE SOM SPECIFICERES HER KAN FORÅRSAGE FARLIG STRÅLING. 2. For din sikkerheds skyld Åbn aldrig hverken apparatet eller noget af dets tilbeør. Det kan være farligt for dig og for visse sarte komponenter. De risikerer at få elektrisk stød eller komme i berøring med laserstrålen. Prøv ikke at se ind i apparatet hverken gennem dvd-skuffens åbning eller nogen anden åbning. 3. Obs! Luk aldrig skuffen manuelt. Rør ikke ved skuffen eller ved pladetallerkenen mens de er i bevægelse. Prøv ikke at få pladetallerkenen til at dreje med hånden. Disse handlinger kan medføre, at DVD-afspilleren ikke fungerer korrekt og/eller beskadige pladerne. Beskyt dvd-afspilleren mod fugt og stærk varme (kamin) og mod alt udstyr, der frembringer kraftige magnetfelter eller elektriske felter, f.eks. højttalere mv. Netledningen skal frakobles netforsyningen, hvis der er problemer med dvd-afspilleren. Denne dvdafspiller er ikke beregnet til industriel brug, men udelukkende til brug i private hjem. Dette produkt er udelukkende beregnet til privat brug. Kopiering eller hentning af musikfiler til handelsmæssigt eller andet lukrativt formål udgør eller kan udgøre et brud på loven om ophavsret. UDELUKKELSE AF GARANTIEN :GARANTIEN BORTFALDER SÅFREMT PRODUKTET IKKE ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED LOVGIVNINGEN. Kondensation : Vent i ca. 2 timer, før apparatet bruges, hvis apparatet og/eller en dvd-plade har været opbevaret ved kølig temperatur i et stykke tid. f. eks. under transport om vinteren. Alle dele skal have stuetemperatur før brug for at undgå alvorlige skader. Betjeningsvejledning 1 Video/Audio Tilslutningskabel Afspilning af en Disk Søg og Skip-funktionerne Display-funktionen. 12 Brug af disk- og titelmenu 13 Brug af funktionsmenu...14 Repeat afspilning..

3 14 Programmeret afspilning & tilfældig afspilning..15 Slow Repeat-afspilning STANDBY/ON EZ VIEW PLAY LOADING Advancerede Funktioner Isætning af batterier i Fjernbetjeningen 1. Åbn for batterilåget på bagsiden af fjernbetjeningen. 2. Isæt to AAA-batterier. Husk at vende polerne (+ eller -) rigtigt. 3. Sæt låget på plads. STANDBY/ON EZ VIEW PLAY LOADING STANDBY/ON EZ VIEW PLAY LOADING Hvis fjernbetjeningen ikke virker som den skal: 2 3 Tjek om polerne (+ -) på batterierne vender rigtigt. Tjek om batterierne er for gamle. Tjek om sensoren på fjernbetjeningen kan være blokeret. Tjek om der er lysstofrør i nærheden. Justering af størrelsesforhold (EZ View) 16 Vælg Audio-sprog.17 Vælg undertitel-sprog Vælg kameravinkel 18 Brug af funktionerne Instant Replay/Skip (gentag straks/hop over).18 Brug af bogmærke-funktionen Brug zoom lydfunktionerne Clips-menu for MP3/JPEG Valg af mappe MP3 Afspilning Visning af CD-billede STANDBY/ON EZ VIEW PLAY LOADING 4. DVD-plader Pas godt på dine plader. Hold pladerne med fingrene mod hullet eller mod kanten. Læg altid pladen med etiketten opad (ved enkeltsidede plader). Gør om nødvendigt pladen ren med en blød klud, start i centrum af pladen og bevæg kluden udad mod kanten. Læg altid pladen tilbage i etuiet efter brug, og opbevar etuiet vertikalt. Læg altid pladen rigtig på plads i holderens fordybning. Brug aldrig spray beregnet til rengøring af grammofonplader, benzin, antistatisk væske eller anden opløsning, hvis pladens overflade er snavset. Tør forsigtig pladen af med en blød fugtig klud (kun vand), og tør aldrig pladen af med en roterende bevægelse, eftersom det kan give cirkulære ridser i overfladen; disse ridser kan forårsage støj ved afspilning. DEN-2 Indstilling af Setup-Menuen Brug Setup menuen Indstilling af sprog. 24 Indstilling af Audio-options 26 Indstilling af displayet Indstilling af censurniveauet Opslagsguide Guide til fejllokalisering.. 30 Specifikationer

4 Garanti DEN-3 Generelle Features Disktype og egenskaber Fantastisk Lyd Dolby Digital systemet udviklet af Dolby Labs giver en krystalklar lydgengivelse. BEMÆRK * Disks som ikke kan spilles med denne afspiller. DVD-ROM DVD-RAM CD-ROM CDV CDI HD lag af super Audio CD CDG'er spiller kun lyd, ikke grafisk. * Evnen til at spille tilbage kan afhænge af optagelses konditionerne. DVD-R, +R CD-RW DVD+RW, -RW * Det kan være umuligt at afspille CD-R, CD-RW og DVD-R på grund af disktypen eller betingelserne, de er blevet optaget under. Denne DVD-afspiller kan afspille Disks med følgende logoer: Skærm Med MPEG2 kompressions-teknologi kan ses både almindelige og widescreen (16:9) film.

5 Disktyper (Logoer) Optagelses-typer Diskstørrelse 12 Cm Max. Spilletid Egenskaber DVD Lyd + Video DVD-giver fantastisk lyd og Ensidet 240 min. videogengivelse takket være Dolby Dobbeltsidet 480 min. Digital og MPEG2 systemet. Forskellige skærm- og Ensidet 80 min. audiofunktioner kan vælges ved Dobbeltsidet 160 min. hjælp af on-screen menuen. 74 min. En CD optages som et Digitalt signal med bedre lydkvalitet og giver bedre lydkvalitet i flere år. Slow Motion En vigtig scene kan ses i slow motion. 8 Cm Programmeret afspilning Du kan programmere spor til at spille i en fastsat rækkefølge. (CD) AUDIO-CD Lyd 12 Cm Censur-kontrol Censur-kontrollen giver brugeren mulighed for at vælge censur-niveau, så børn ikke kan se film, der er forbudt for børn. 8 Cm 20 min. KOPIBESKYTTELSE Mange DVD-disks er kodet med kopibeskyttelse. På grund af dette bør du kun tilslutte din DVD-afspiller direkte til dit TV, ikke til en videomaskine. Tilslutning til en videomaskine kan resultere i et forvrænget billede fra kopibeskyttede DVD-disks. Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af copyright, og er beskyttet af U.S. patentnumre og andre ejendomsrettigheder. Brug af Macrovision's kopibeskyttelsesteknologi skal autoriseres af Macrovision og er kun til hjemme og andet pay-perview brug, hvis andet ikke er autoriseret skriftligt af Macrovision. PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (525p/625p) "BRUGERE SKALBEMÆRKE AT IKKE ALLE HØJDEFINITIONS-FJERSYNSAPPARATER ER FULDT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT OG KAN FORÅRSAGE BILLEDPROBLEMER. NÅR DET DREJER SIG OM BILLEDPROBLEMER MED 525 ELLER 625 PROGRESSIVE SCAN ANBEFALES BRUGEREN AT SÆTTE TILSLUTNINGEN PÅ "STANDARD DEFINITION"- UDSIGNAL. HVIS DER ER SPØRGSMÅL OM VORES FJERNSYNSAPPRATERS KOMPABILITET MED DENNE MODEL 525p OG 625p DVD-SPILLER, VÆR SÅ VENLIG OG KONTAKTE VORES KUNDESERVICECENTER." Diskmarkeringer Regionsnummer for afspilning Både DVD-afspilleren og Disks er indkodet med et regionsnummer. Disse regionskoder skal stemme overens for at disken skal virke. Hvis disse koder ikke stemmer overens, vil disken ikke spille. Regionsnummeret for denne afspiller står på bagpanelet. Forskellige on-screen menufunktioner Du kan vælge forskellige sprog (Audio/undertekst) og kameravinkler, mens du ser filmen. EZ VIEW (Fuldskærmsvisning) Easy View kan skifte fra letterboxformat til fuldskærmsvisning på dit tv-apparat. ~ Playback Regions-nummer PAL sendesystem i UK, Frankrig, Tyskland, osv. Dolby Digital-disk PAL Digital Photo Viewer (JPEG) Kan vise digitale fotos på dit tv. STEREO DIGITAL SOUND Stereodisk Digital lyddisk DTS-disk MP3-disk Repeat (Gentag) Du kan gentage et spor eller en film ved at trykke på REPEATknappen. MP3 Dette apparat kan afspille discs med MP3 filer. Instant Replay Denne funktion bruges til genafspilning af de foregående 10 sekunder af filmen fra den nuværende position. Instant Skip Denne funktion hopper 10 sekunder frem i afspilningen. DEN-4 DEN-5 Beskrivelse af Frontpanelet DVD-P142 STANDBY/ON EZ VIEW PLAY LOADING Beskrivelse af Bagpanelet Pr Pb Y COAXIAL COMPONENT VIDEO OUT DVD-P R L ANALOG AUDIO OUT VIDEO OUT S-VIDEO OUT STANDBY/ON EZ VIEW PLAY LOADING Frontpanel knapperne Bagpanelet 1. DIGITAL AUDIO UDGANG Brug enten et koaksialt kabel til forbindelse med en kompatibel Dolby Digitalkabel receiver. Bruges til at tilslutte en A/V forstærker som har Dolby Digital dekoder, MPEG-2 eller DTS dekoder. 2. ANALOG AUDIO OUT Tilslut til Audio indgangene på dit fjernsyn, audio/video modtager. 3. VIDEO UDGANG Brug et videokabel for tilslutning til Video indgangen på dit fjernsyn. Videoudgangen i opsætningsmenuen skal indstilles til Component (I-SCAN) eller S-Video. 4. S-VIDEO UDGANG Brug S-Videokablet til at forbinde denne kontakt til S-Videoindgangen på dit fjernsyn, hvilket giver et billede af højere kvalitet. Videoudgangen skal være sat til S-Video i opsætningsmenuen. 5. KOMPONENTVIDEOUDGANGE Brug disse udgange hvis du har en fjernsyn med ko; Viser diskmenuen på skærmen. DVD Funktionsknapper 1. DVD POWER-knap Tænder og slukker for strømmen. 18. ENTER/RETNING-knap (OP/NED eller VENSTRE/HØJRE knap) Denne knap fungerer som joystick. 19. EZ VIEW-knap Easy View kan skifte fra letterboxformat til fuldskærmsvisning på dit tv-apparat. DVD R L ANALOG AUDIO OUT COAXIAL 2. NUMMER-knapper 3. PROG-knap Giver dig mulighed at programmere en vis rækkefølge. Analog Audio Udgang Digital Audio Udgang 20. REPEAT-knap Lader dig gentage en titel, kapitel, spor eller disc. 4. STEP-knap Afspiller et billede ad gangen. 21. ANGLE -knap Lader dig vælge forskellige kameravinkler på en DVD. 5. SEARCH/SKIP-knapper ( /, / ) Giver dig mulighed at søge frem/tilbage på en plade. Brug for at udelukke titel, kapitel eller spor. 22. AUDIO-knap Giver adgang til forskellige audio-funktioner på en disc. DEN-8 DEN-9 Tilslutningsmuligheder Afspilning af en Disk Tilslutning til et TV (for video) TV (Normal, Widescreen, Projektion, RGB, osv.) 1. Metode 2. Metode 3. Metode 4. Metode 5. Metode Før Afspilning Tænd for fjernsynet og tryk på TV/VIDEO-knappen for at vælge video-mode. Tænd for dit audio-system og vælg AUX, CD eller DVD. Se evt. i din AUDIO betjeningsvejledning. Når afspilleren er tilsluttet, og du første gang trykker på DVD POWER-knappen, vises denne skærm: Du vælger et sprog ved at trykke på en NUMMERknap. (Denne skærm vises kun den første gang, du tilslutter DVD-afspilleren). 7. Step Motion Afspilning (kun DVD) Tryk på knappen STEP på fjernbetjeningen under afspilning. (kun) - Hver gang knappen trykkes, vises et nyt delbillede. - Der høres ingen lyd under STEP-mode. - Tryk på PLAY/PAUSE ( )-knappen for at vende tilbage til normal afspilning. (man kan kun springe fremad i delbillederne) Grundlæggende lyd Godt billede Bedre billede Bedste billede Bedste billede Optimalt billede TV Scartkabler (medfølger ikke) ELLER 8. Slow Motion Afspilning (kun DVD) Under PAUSE eller STEP-tilstand trykkes og holdes nede på knappen for at vælge afspilningshastighed mellem 1/8, 1/4 og 1/2 af normal hastighed.

6 - Der høres ingen lyd under afspilning i slow motion. - Tryk på PLAY/PAUSE ( ) for at vende tilbage til normal afspilningshastighed. - Ved afspilning af en DVD vil langsom baglæns afspilning ikke virke. AV- OR S-Video kabel kabel Video kabel ELLER ELLER DVD Pr R L Pb Y Pr Pb Y GENOPTAG AFSPILNING ANALOG AUDIO OUT VIDEO OUT S-VIDEO OUT COMPONENT VIDEO OUT COMPONENT VIDEO OUT Audio Indgang Video Indgang S-Video Indgang Scart Indgang Component Video Indgang (Interlace) Component Video Indgang (Progressiv) Afspilning 1. Tryk på OPEN/CLOSE-knappen. STANDBY indikatorlyset slukkes og diskskuffen åbnes. 1. Metode DVD-afspiller + TV med Video Indgang (Videoudgangen i opsætningsmenuen skal indstilles til S-Video eller scartstik-udgang (Scart output). 2. Metode DVD-afspiller + TV med S-Video Indgang (Videoudgangen skal være sat til S-video i opsætningsmenuen.) 3. Metode DVD-afspiller + TV med Scart Indgang (Audio & Video) (Videoudgangen i opsætningsmenuen skal indstilles til scartstik-udgang (Scart output). 4. Metode DVD-afspiller + TV med jackstik til interlace (Videoudgangen i opsætningsmenuen skal indstilles til Component (I-SCAN).) 5. Metode DVD-afspiller + tv med progressive scanningsstik. (Videoudgangen i opsætningsmenuen skal indstilles til Component (P-SCAN).) Hvis du vil konvertere Video-udgang til progressiv scanning, skal du først forbinde Video eller S-Video på dit tv. Derefter vælges Component (P-SCAN) out i Video-udgang i opsætningsmenuen. Inden for 10 sekunder skiftes tv'ets eksterne indgang til 625p/525p (576p/480p eller komponent) og der vælges "Yes" (se side 28). Hvis der vælges Component (P-SCAN) videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer Video og S-Video ikke. VIGTIG BEMÆRKNING Kontroller din fjernsyns brugsanvisning for at undersøge om fjernsynsapparatet håndterer Progressive Scan. I så fald, følg instruktionerne i brugsanvisningen om indstillinger for Progressive Scan i menusystemet. Tilslutningsmetoden kan voere forskellig fra illustrationen ovenfor, alt afhoengigt af dit tv. DEN-10 Når du stopper afspilningen af en disk, husker DVD ( )-afspilleren, hvor du stoppede og genoptager afspilningen på det sted, du stoppede (undtagen, hvis disken fjernes, hvis STOP ( )-knappen trykkes to gange, eller hvis afspillerens netledning tages ud af stikket). BEMÆRK Afspilleren kan kun stå i pause-stilling i 5 minutter, før den stopper. Afspilleren slukkes automatisk efter 30 minutter i stop-mode (auto power-off feature). Hvis afspilleren er i stop-stilling i mere end et minut uden nogen betjening fra brugeren aktiveres en skærmslukker. Tryk PLAY ( ) for at gå tilbage til normal afspilning. Tryk på PLAY-knappen for at vende tilbage til normal afspilning. 2. Læg disken forsigtigt ned i skuffen med dets label opad. 3. Tryk på PLAY/PAUSE ( )-knappen eller OPEN/CLOSE-knappen for at lukke for diskskuffen. 4. Stop Afspilning Tryk på STOP ( )-knappen. 5. Fjern Disken Tryk på OPEN/CLOSE-knappen. 6. Pause Tryk på PLAY/PAUSE ( ) eller STEP-knappen på fjernbetjeningen. - Skærmen "fryses" uden lyd. - Tryk på PLAY/PAUSE ( )-knappen for at genstarte afspilningen. DEN-11 Søg og Skip-funktionerne Display-funktionen Display-funktionen Brug af disk- og titelmenu Under afspilningen kan du hurtigt søge igennem et afsnit eller spor eller bruge skip-funktionen til hurtigt at springe fremad i selektionen. Søgning FORWARD eller REVERSE Tryk på knappen SEARCH ( søg fjernbetjeningen i mere end 1 sekund. ) på Når en DVD/CD afspilles 1. Tryk på knappen INFO under afspilning. 2. Brug knapperne OP/NED for at vælge det ønskede element. 3. Brug knapperne VENSTRE/HØJRE for at udføre den ønskede opsætning, og tryk derefter på ENTER. Talknapperne på fjernbetjeningen kan anvendes til at få direkte adgang til en titel, et kapitel eller til at begynde afspilningen på et ønsket tidspunkt. 4. For at få skærmen til at forsvinde trykkes på knappen INFO igen. DVD Sådan får du adgang til at afspille en Title ønsket titel, når der er mere end én på Brug af diskmenu 1. Under afspilningen af en DVD-disk trykkes på knappen MENU på fjernbetjeningen. 2. Vælg Disc Menu ved brug af knapperne OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER. disken. Hvis der for eksempel er mere end én film på en DVD, vil hver film blive vist på listen. De fleste DVD'er er optaget i kapitler, Chapter således at man hurtigt kan finde en Hvis du vil søge ved højere hastighed på DVD eller CD, trykkes og holdes nede på knappen. DVD 2X, 8X, 32X, 128X CD 2X, 4X, 8X ønsket passage (samme som spor eller sange på en audio CD). Giver mulighed for at afspille en film på Time et ønsket tidspunkt. Begyndelsestidspunktet indtastes som reference. Henviser til sproget for filmens lydspor. Audio I eksemplet afspilles lydsporet på Skip et spor DVD Tryk på eller knappen under afspilning. Title 01 engelsk 5.1 kanaler. En DVD-disk kan have op til otte forskellige lydspor. Henviser til tilgængelige undertekstsprog Subtitle på disken. Der kan vælges mellem undertekstsprogene, eller de kan slås fra, hvis man ønsker det. En DVD-disk kan have op til 32 forskellige undertekster. Brug af Titelmenu 1. Under afspilning af en DVD-disk trykkes på knappen MENU på fjernbetjeningen. 2. Vælg Title Menu ved hjælp af knapperne OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER. Under afspilning af en DVD kan du springe til næste afsnit ved at trykke på -knappen. Hvis du trykker på knappen, rykkes hen til begyndelsen af afsnittet. Hvis du trykker igen, rykkes hen til begyndelsen af forrige afsnit. Ved afspilning af en CD, rykkes til næste spor, når du trykker på -knappen. Hvis du trykker på -knappen, rykkes tilbage til begyndelsen af det nuværende spor. Trykkes én gang mere, rykkes der tilbage til begyndelsen af det forrige spor. Chapter 02 Time Audio Subtitle 0:00:13 ENG 5.1CH Off ENTER CD CD Track 01 Time 0:00:48 ENTER BEMÆRK Der kan være disks, hvorpå titelog diskmenu ikke virker. Titelmenu bliver kun vist, hvis der er mindst to titler på disken. Du kan også anvende Disc Menu med DISC MENU-knappen på fjernkontrollen. DEN-12 DEN-13 Brug af funktionsmenu Repeat afspilning Programmeret afspilning & tilfældig afspilning Afspilning af programmeret rækkefølge (CD) 1.

7 Tryk på PROG-knappen. 2. Vælg PROGRAM ved hjælp af VENSTRE/ HØJRE-knappen. Tryk på ENTER-knappen. 3. Vælg det første afsnit (eller spor) til din programmerede rækkefølge ved hjælp af OP/NED/VENSTRE/HØJRE-knappen. Tryk på ENTER-knappen. Rækkefølgen på dine programvalg vises i Programrækkefølge-kassen. 4. Tryk på PLAY/PAUSE ( )-knappen. Disken bliver nu afspillet i den programmerede rækkefølge. PROGRAM RANDOM Slow Repeat-afspilning Brug af funktionsmenu 1. Tryk på knappen MENU under afspilning. 2. Skærm til valg af funktion kommer frem, Info, Zoom, Bookmark, Repeat og EZ View. Info (Se side 12~13) Zoom (Se side 20) Bookmark (Se side 19) Repeat (gentag), (Se side 14) EZ View (Se side 16) Repeat Play lader dig gentage et spor, afsnit, titel, en sektion (A-B) eller hele disken (kun CD). Ved afspilning af en DVD/CD 1. Tryk på REPEAT-knappen på fjernbetjeningen. Repeat skærmen vises. 2. Vælg afsnit, titel eller A-B ved hjælp af VENSTRE/HØJRE-knappen. Chapter ( ) : gentager det kapitel, der afspilles. Title ( T ) : gentager den titel, der afspilles. A-B : gentager et segment af disken, som du vælger. Med denne funktion kan du gengive scener, der indeholder sport, dans, musikinstrumenter etc. i slow motion, så du kan studere dem nærmere. Når du afspiller en dvd 1. Tryk på knappen PLAY/PAUSE ( ). 2. Under PAUSE eller STEP-tilstand trykkes og holdes nede på knappen for at vælge afspilningshastighed mellem 1/8, 1/4 og 1/2 af normal hastighed. 3. Tryk REPEAT A-B på fjernbetjeningen én gang ved første afsnit som skal gentages, hvis flere hastigheder er valgt (valg af A-punktet). 4. Tryk REPEAT A-B -knappen igen (valg af B-punktet). DVD Off 01 T 4. Brug knappen OP/NED for at fremhæve en af de 5 funktioner. Tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER for at få adgang til funktionen. 01 A - B REPEAT ENTER CD PROGRAM 01 Track Program Order Off T 01 D 01 A - B REPEAT ENTER Tryk på ENTER. 4. Du vender tilbage til normal afspilning ved at trykke på REPEAT igen, og vælg Off ved hjælp af VENSTRE/HØJREknappen. Tryk derefter på ENTER. * REPEAT A-B knappen Tryk på ENTER i begyndelsen af det segment (A) du ønsker at gennemse. B markeres automatisk derefter. Tryk på ENTER i slutningen af segmentet. Dette er slutningen på segmentet (B). For at afslutte funktionen trykkes på knappen 'CLEAR' eller på 'REPEAT A-B' igen. A-B REPEAT giver dig ikke mulighed for at indstille punkt (B), før der er gået mindst 5 sekunder, efter at punkt (A) er blevet indstillet. ENTER RETURN CLEAR Afspilning i tilfældig rækkefølge (CD) 1. Tryk på PROG-knappen. 2. Vælg RANDOM (tilfældig) ved hjælp af VENSTRE/HØJRE-knappen. Tryk på ENTER-knappen. PROGRAM RANDOM BEMÆRK Disken afspiller kun fra A til B gentagne gange ved den valgte hastighed. Tryk på knappen 'CLEAR' eller 'REPEAT (A-B)' for at afslutte funktionen. A-B REPEAT tillader dig ikke at stille punkt (B) før der i det mindste er gået 5 sekunder efter punkt (A) blev stillet. BEMÆRK Man kan også vælge disse funktioner direkte ved brug af deres respektive knapper på fjernbetjeningen. BEMÆRK En DVD gentager afspilning af afsnit eller titler. En CD gentager afspilning af hele disken eller et spor. Alt efter disken, er det muligt at Repeat-funktionen ikke virker. BEMÆRK Afhængig af disken kan det forekomme at afspilning i programmeret eller tilfældig rækkefølge ikke er mulig. Afspilningsformen PROGRAM/RANDOM (programmeret/vilkårlig) kan ikke bruges, hvis disken indeholder mere end to filtyper. Denne enhed understøtter maksimalt 20 programmerede rækkefølger. Når man er i afspilningsmåde, trykkes på knappen CLEAR på fjernbetjeningen for at annullere programmeret afspilning. DEN-15 DEN-14 Justering af størrelsesforhold (EZ View) Vælg Audio-sprog Vælg undertitel-sprog Afspilning med brug af størrelsesforhold (DVD) Tryk på knappen EZ VIEW. Skærmstørrelsen skifter, når der trykkes på knappen gentagne gange. Skærmzoom fungerer forskelligt alt afhængig af skærmindstillingen i den oprindelige indstillingsmenu. For at sikre korrekt brug af knappen EZ VIEW bør du indstille det korrekte størrelsesforhold i indstillingsmenuen (Se side 27). Hvis du bruger et 4:3 tv 1. Til disks med 16:9 størrelsesforhold 4:3 letterbox Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9. De sorte bjælker vil fremkomme øverst og nederst på skærmen. 4:3 Pan Scan Venstre og højre side af skærmen er skåret væk og midten af 16:9 skærmen vises. Screen Fit (tilpasning til skærmen) Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret. Zoom Fit (zoomtilpasning) Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk og den centrale del af skærmen er forstørret. 2. Til disks med 4:3 størrelsesforhold Wide Screen Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 4:3. Screen Fit (tilpasning til skærmen) Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret. Zoom Fit (zoomtilpasning) Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk og den centrale del af skærmen er forstørret. Du kan hurtigt og nemt vælge et sprog med AUDIO-knappen. Brug AUDIOknappen 1. Tryk på AUDIO-knappen. 2. Lyden skifter, når der trykkes på knappen gentagne gange. - Sprogene vises med forkortelser. Du kan nemt og hurtigt vælge at se undertitler med SUBTITLE-knappen. Brug SUBTITLE-knappen 1. Tryk på SUBTITLE-knappen. 2. Underteksten skifter, når der trykkes på knappen gentagne gange. 3. For at slukke for afspilningen, trykkes på knappen CLEAR eller RETURN. - Der vises ikke undertekster på skærmen til at begynde med. - Undertekst-sproget vises med forkortelser. Hvis du bruger et 16:9 tv 1. Til disks med 16:9 størrelsesforhold Wide Screen Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.

8 Screen Fit (tilpasning til skærmen) Skærmens top og bund bliver afskåret. Når der afspilles en disk med størrelsesforholdet 2.35:1, forsvinder skærmens sorte bjælker foroven og forneden på skærmen. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret. (Det kan være, at de sorte bjælker ikke forsvinder helt alt afhængig af disktypen. ) Zoom Fit (Zoomtilpasning) Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk, og den centrale del af skærmen er forstørret. 2. Til disks med 4:3 størrelsesforhold Normal bredde Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt vandret. Screen Fit (tilpasning til skærmen) Skærmens top og bund bliver afskåret, og den fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud, som det er blevet strakt lodret. Zoom Fit (zoomtilpasning) Top, bund, venstre og højre side af skærmen er skåret væk, og den centrale del af skærmen er forstørret. Vertical Fit (lodret tilpasning) Når en 4:3 DVD-disk vises på et 16:9 tv, vil der fremkomme sorte bjælker til højre og venstre på skærmen for at forhindre billedet i at se ud, som om det er blevet strakt vandret. 3. Tryk på knappen AUDIO for at vælge stereo, venstre eller højre. (På CD) DVD ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH AUDIO ENG SUBTITLE CD Stereo AUDIO Off SUBTITLE BEMÆRK Hvordan denne funktion virker afhænger af disktypen. BEMÆRK Denne funktion er afhængig af det indkodede sprog på disken og vil ikke virke på alle DVDer. En DVD disk kan indeholde op til 8 sprog. Hvis du ønsker at bruge det samme audio-sprog hver gang du afspiller en DVD; så se s. 25 "Indstilling af sprog". BEMÆRK Denne funktion er afhængig af det indkodede sprog på disken og vil ikke virke på alle DVDer. En DVD disk kan indeholde op til 32 undertekstsprog. Bogmærke-funktionen (DVD) 1. Tryk på knappen MENU under afspilning Der kan være disks, hvor denne funktion ikke virker. 1. Alt efter disken er det nogle gange ikke muligt at bruge Bogmærke-funktionen. DEN-18 DEN-19 Brug zoom lydfunktionerne Clipsmenu for MP3/JPEG Valg af mappe MP3 Afspilning Brug Zoom-funktionen (DVD) 1. Tryk på MENU-knappen under afspilning eller i pause mode. 2. Vælg Zoom ved hjælp af knapperne OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER. 1. Åbn diskbakken. 2. Læg disken på bakken. - Læg disken med tekstsiden med opad. 3. Luk diskbakken. - Bakken lukkes og nedenstående skærmmenu vises. Mappen kan kun vælges i Stop-indstilling. Sådan vælges overordnet mappe Tryk på knappen RETURN for at gå til overordnet mappe, eller brug knapperne OP/NED for at vælge ".. ", og tryk på ENTER for at gå til overordnet mappe. Sådan vælges peer-mappen Brug knapperne HØJRE/VENSTRE til at fremhæve venstre vindue. Brug knapperne OP/NED for at vælge den ønskede mappe, derefter trykkes på ENTER. Sådan vælges under-mappen Brug knapperne HØJRE/VENSTRE til at fremhæve højre vindue. Brug knapperne OP/NED for at vælge den ønskede mappe, derefter trykkes på ENTER. 1. Åbn diskbakken. 2. Læg disken på bakken. - Læg disken med tekstsiden med opad. 3. Luk diskbakken. - Bakken lukkes og nedenstående skærmmenu vises. Off MP3 Afspilnings-Funktion 1. Vælg den ønskede mappe. 2. Brug knapperne OP/NED for at vælge en lydfil. 3. Tryk på ENTER for at begynde afspilning af en lydfil. 4. Brug OP/NED eller VENSTRE/HØJRE-knappen til at udvælge den del af skærmen, du ønsker at zoome ind på. 5. Tryk på ENTER-knappen. - Under afspilning af en DVD trykkes på ENTER for at zoome ind 2X/4X/2X/normal i den rækkefølge. 00:00:23 1_mp3 B e c a u s e Yo u Sad Day Off 00:00:23 1_mp3 Overordnet mappe, aktuel mappe og peer-mapper Mapper og filer i aktuel mappe Root B e c a u s e Yo u Sad Day JPEG MP3 Parent Folder : Filnavn for den der afspilles nu. : Aktuel afspilningstid. MUSIC 1st Current Folder : Aktuel afspilningsmåde: Der er 4 måder, skift mellem dem med knappen REPEAT. - Off : Normal afspilning - Track : Gentag aktuelt spor. - Folder : Gentag den aktuelle mappe. - Random : Filerne på disken bliver afspillet i tilfældig rækkefølge. : MP3 filikon. : JPEG-filikon. : Mappeikon. : Aktuelt mappeikon. Sub-Folders 2nd Repeat/Random afspilning SONG FILE 1 Peer Folders SONG FILE 2 SONG FILE 3 Tryk på knappen REPEAT for at skifte afspilningsmåde. Der er 4 måder, Off, Track, Folder og RANDOM. - Off : Normal afspilning - Track : Gentager den aktuelle sangmappe. - Folder : Gentager lydfiler, som er af samme filtype, i den aktuelle mappe. - Random : lydfilerne på disken, som er af samme filtype, bliver afspillet i tilfældig rækkefølge. * For at genoptage normal afspilning, trykkes på knappen CLEAR. DEN-20 DEN-21 MP3 Afspilning Visning af CD-billede Visning af CD-billede Brug Setup menuen CD-R MP3 disks Når der optages MP3-filer på CD-R, se venligst følgende. Dine MP3 filer skal være af formatet ISO 9660 eller JOLIET. ISO 9660 format og Joliet MP3 filer er kompatibel med Microsofts DOS og Windows, og med Apples Mac. Disse to formater er de mest brugte. Ved navngivning af dine MP3 filer overskrid ikke 8 tegn, og placér ".mp3" som fil forlængelse. General navne format af: Titel.mp3. Ved komponering af din titel, så vær sikker på, at du bruger 8 tegn eller mindre, ikke har nogle mellemrum i navnet, og undgår brugen af specielle tegn inklusiv: (.,/,\,=,+). Brug en dekompression overførelseshastighed på mindst 128 Kbps ved optagelse af MP3 filer. MP3 lydkvaliteten afhænger faktisk af hvilken kompression/dekompressions-hastighed du vælger. For at opnå audio CD kvalitets lyd, kræves en analog/digital sampling hastighed, der er konvertibelt til MP3 format, på mindst 128 Kbps og op til 160 Kbps. Det giver kun sjældent bedre lydkvalitet, hvis der vælges et højere niveau såsom 192 Kbps eller mere. Modsat, filer med samplingshastighed under 128 Kbps vil ikke spille korrekt.

Din brugermanual SAMSUNG DVD-S425 http://da.yourpdfguides.com/dref/788056

Din brugermanual SAMSUNG DVD-S425 http://da.yourpdfguides.com/dref/788056 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai Bruksanvisning Brugsanvisning FORSIGTIG: STANDBY/ON-AFBRYDEREN ER KUN TILSLUTTET SEKUNDÆRT OG AFBRYDERDERFOR IKKE STRØMMEN FRA ENHEDEN I STANDBY-TILSTAND. ENHEDEN BØRDERFOR

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

XV-N315B/XV-N316S/ XV-N310B/XV-N312S/ XV-N210B/XV-N212S

XV-N315B/XV-N316S/ XV-N310B/XV-N312S/ XV-N210B/XV-N212S DVD AFSPILLER XV-N315B/XV-N316S/ XV-N310B/XV-N312S/ XV-N210B/XV-N212S Inden brugen 2 15 Klargøring 4 Grundlæggende betjening 9 Forskellige afspilningsmåder 12 VIDEO Afspilning af lyd/videofiler 21 Regionskode

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio.

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio. 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere