DVD AFSPILLER TIL BILEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DVD AFSPILLER TIL BILEN"

Transkript

1 DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Advarsel: Afspil ikke 8 cm diske i denne afspiller, da denne størrelse disk medfører risiko for alvorligt mekanisk sammenbrud. Opladerens udformning er forskellig fra område til område

2 1. Power indikator 8. Knappen Afspil / Pause 2. Knappen Forrige 9. Knappen Næste 3. Menu 10. Knappen Stop 4. CD-skakt 11. Pil ned 5. Pil op 12. Pil højre 6. Pil venstre 13. Knappen Enter 7. Disk-udløser 1. S-video udgangsterminal 5. Audio, venstre kanal 2. DC 12V Indgang 6. VIDEO UDGANGSTERMINAL 3. DC 12V Udgang 7. Audio, højre kanal 4. Tilslutning af fjernbetjening 8. Digital Audio udgang (Coaxial) 1. Pil op 13. Volume- 2. Disk-udløser 14. GOTO (gå til) 3. Menu 15. Power (tænd / sluk) 4. OSD (skærmdisplay) 16. OSD (skærmdisplay) 5. Pil venstre 17. Subtitle (undertekster) 6. Afspil / Pause 18. Pil højre 7. Pil ned 19. Enter 8. FR (hurtigt tilbage) 20. Stop 9. FF (hurtigt frem) 21. Næste 10. Audio 22. Forrige 11. Mute (lyd fra) 23. Numeriske knapper 12. Volume+

3

4 DANSK BETJENINGSVEJLEDNING DVD Funktioner Denne afspiller leverer et billede i høj opløsning med lyd i høj kvalitet samt surround effekt. Foruden DVD diske af forskellige versioner kan DVD afspilleren desuden spille diske af typerne VCD, Super-VCD, CD, HDCD, MP3, JPEG-CD, o.s.v. Funktioner: 1. Afspilleren indeholder en elektronisk anti shock funktion. En ekstra 64 MB SDRAM cache til understøttelse af anti shock funktionen giver en udvidet buffer (CD 36 sek. VCD 7 sek. DVD 4 sek. MP3 100 sek.). 2. Lavt strømforbrug. Strømforbrug ved standby: 4 ma eller derunder. Strømforbrug i drift: 0,8 A eller derunder. 3. Støvtæt design. Det lukkede, støvtætte metalhus er beregnet på at beskytte afspillerens indre optiske, mekaniske og elektriske dele (i særdeleshed den optiske pick-up) mod skade forårsaget af støv og statisk elektricitet. 4. Intelligens. En højtydende CPU sørger for at styre alle dele i maskinen. 5. Intelligent CD-skakt: Når afspilleren registrerer en disk i CD-skakten, tænder afspilleren automatisk fra standby og begynder automatisk at afspille disken, uden at du behøver foretage dig noget. 6. Indbyggede Dolby AC-3 og DTS audio dekodere. 7. Indbygget avanceret og intuitiv DVD navigator. Kompatibel med enhver DVD program disk. 8. Kompatibel med alle typer CD og DVD diske. Understøttede formater omfatter Audio CD / HDCD / DTS-CD / MP3 CD / JPEG CD / Video CD / Super VCD / DVD-5 / DVD-9 / CD-R / DVD-R / DVD+RW. 9. PAL / NTSC / MULTI systemvælger. Medfølgende tilbehør Fig. A Kontrollér venligst, at alle nedennævnte dele findes i pakken med din nye afspiller. Fjernbetjening 1 stk Batterier (AAA, til fjernbetjening) 2 stk Betjeningsvejledning 5 stk Audio tilslutningskabel 1 stk Video tilslutningskabel 1 stk Sensor til fjernbetjening 1 stk Monteringsskinne 2 stk Skruer diverse Frontplade 1 stk Knapper og kontroller Fig. B Frontpanel Fig. C Bagpanel Fig. D Fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Med denne afspiller følger en infrarød fjernbetjening med alle nødvendige funktioner. Ilægning af batterier: Åben batterirummet og læg to stk. batterier str. AAA i fjernbetjeningen. Sørg for, at markeringerne + og - på batterierne passer med de tilsvarende markeringer inde i batterirummet. Når afspilleren betjenes via fjernbetjeningen, skal fjernbetjeningen pege direkte mod DVD afspillerens frontpanel. Noter vedr. fjernbetjeningen Undgå risiko for fejlfunktion, elektrisk stød, brand eller personskade ved at følge anvisningerne i listen herunder: Erstat de to AAA batterier i den infrarøde fjernbetjening, når fjernbetjeningens rækkevidde nedsættes. Stærkt sollys direkte ind på den infrarøde sender eller sensor kan medføre fejlfunktion. Opbevar fjernbetjeningen på et køligt sted. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge den i længere tid, således at risikoen for batterilækage elimineres. Tag alle batterier ud af afspiller og fjernbetjening, hvis du ikke skal bruge anlægget i længere tid. Skræl aldrig beskyttelsesfolien af batterier og anvend aldrig batterier, der er blevet skrællet. Hvis batterier ikke behandles korrekt, kan det medføre udsivning af batterivæske, der kan forårsage skade på de genstande, den lækkende væske kommer i kontakt med, ligesom der kan opstå brand i sådanne genstande. Hvis der forekommer batterilækage, bør du kontakte din forhandler. Hvis udsivende batterivæske kommer i kontakt med huden, bør du vaske det berørte område grundigt med rigeligt vand. Tilslutninger Fig. E Se ovenfor viste figur E (Anvendelse i hjemmet) Fig. F Se ovenfor viste figur F (Anvendelse i bilen) Grundlæggende betjening Hvis du ønsker at tilslutte afspilleren til et TV, skal du foretage alle tilslutninger af netledninger, lægge batterier i fjernbetjeningen og tænde TV'et. Du er nu klar til at afspille diske i afspilleren til visning på TV'et. Hvis du ønsker at tilslutte afspilleren til en forstærker, skal du tænde afspilleren og vælge den korrekte indstilling på forstærkeren i overensstemmelse med, hvilken type disk, du ønsker at afspille. Sådan tænder og afspiller du 1). Tryk på knappen POWER på selve afspilleren. 2). Vælg ved hjælp af fjernbetjeningen til TV'et den korrekte video indstilling (VIDEO IN). 3). Skub en disk ind i afspillerens CDskakten med labelsiden opad. 4). Afspilleren tager automatisk disken helt ind og begynder at læse den. Afspilleren kan identificere forskellige disktyper og vise indholdet på TV skærmen. Hvis diskens mappestruktur eller en startmenu vises på skærmen, kan du vælge mellem punkterne ved at trykke på pileknapperne,, og på fjernbetjeningen og flytte det lysende bånd - markøren - til det ønskede punkt i menuen. Herefter skal du trykke på knappen [ENTER] for at vælge punktet. Du kan også vælge et punkt i en menu direkte ved at indtaste dets nummer med de numeriske knapper. Pause Tryk på knappen, hvis du vil holde pause i afspilningen. Tryk på knappen igen, når du vil vende tilbage til normal afspilning. Mute (lyd fra) (Gælder kun, hvis audio udgangssignalet er analogt). Tryk på knappen MUTE for at slå lyden fra afspilleren fra. Tryk på knappen igen, når du vil slå lydsiden til igen. Sådan tager du disken ud Tryk på knappen EJECT, hvis du vil tage disken ud af afspilleren. Disken udløses og skubbes et stykke ud, hvorefter du selv kan trække den det sidste stykke ud af CDskakten. Sådan slukker du afspilleren Tryk på knappen POWER. Sluk for strømmen til andet tilsluttet udstyr. Sådan anvendes den infrarøde sensor Hvis du ønsker at installere DVD afspilleren et sted, hvor du ikke kan se den, skal du sætte stikket til den INFRARØDE SENSOR TIL FJERNBETJENINGEN i terminalen

5 markeret REMOTE SENSOR på afspillerens bagpanel og placere den INFRARØDE SENSOR et sted, hvor den kan ses og nås med fjernbetjeningen. Du vil herefter kunne betjene afspilleren, såfremt fjernbetjeningen peger direkte mod den INFRARØDE SENSOR TIL FJERNBETJENINGEN. Bemærk: 1. Hvis du under afspilning opdager, at ikke hele billedet vises på skærmen, eller at en del af billedet er skjult, eller at billedet vises i sort / hvid, er det nødvendigt at indstille systemet. Vælg det korrekte TV system (PAL eller NTSC), se afsnittet om opsætning af systemet i kapitel Når symbolet vises på TV skærmen, betyder det, at handlingen er ugyldig. Almindelig betjening Herunder gennemgås en række af de mest almindelige funktioner, du kan anvende under betjeningen af din DVD afspiller. Sådan vælger du et punkt i diskens menu Hvis DVD disken har en menu, kan du kalde menuen frem på skærmen ved at trykke på knappen MENU. Vælg dernæst det ønskede punkt i menuen ved at følge retningslinjerne herunder. 1). Tryk på knappen MENU Diskens menu vises på skærmen. Indholdet i menuen varierer fra den ene disk til den anden. 2). Tryk på pileknapperne,, eller for at vælge det ønskede punkt i menuen. 3). Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg. 4). Hvis der herefter vises en undermenu på skærmen, kan du ligeledes vælge mellem punkterne i undermenuen ved at gennemføre trin (1) til (3) herover. Hurtig afspilning fremad Under afspilning kan du trykke på knappen hvis du vil afspille disken ved forhøjet hastighed. Der er fire hastigheder at vælge imellem ved hurtig afspilning fremad (FF1x, FF2x, FF3x og FF4x). For hver gang, du trykker på knappen, stiger hastigheden med ét trin. Når afspilleren spiller på højeste trin (FF4x), kan du trykke på knappen igen for at vende tilbage til normal afspilningshastighed. Hurtig afspilning tilbage Under afspilning kan du trykke på knappen hvis du vil afspille disken baglæns ved forhøjet hastighed. Der er fire hastigheder at vælge imellem ved hurtig baglæns afspilning (FR1x, FR2x, FR3x and FR4x). For hver gang, du trykker på knappen, stiger hastigheden med ét trin. Når afspilleren spiller på højeste trin (FR4x), kan du trykke på knappen igen for at vende tilbage til normal afspilningshastighed. Spring til næste kapitel / skæring Tryk på knappen. Spring til forrige kapitel / skæring Tryk på knappen. Valg af skæring Valg af skæring kan foregå på flere forskellige måder. A. Tryk på knappen eller, hvis du vil springe til næste eller foregående skæring og afspille derfra. B. Hvis skæringerne på disken er nummererede, kan du indtaste nummeret på den ønskede skæring direkte ved hjælp af de numeriske knapper. Hvis du indtaster nummeret på en skæring, og afspilleren viser, kan der være tre mulige grunde: (1) skæringerne på disken er ikke nummererede; (2) du har indtastet et nummer, der ikke findes på disken; (3) disken har ingen funktion til valg af skæring efter nummer. C. Valg af skæring fra en afspilningsliste (som f.eks mp3 o.s.v., menuliste). Valg af sprog til undertekster Ved afspilning af DVD diske kan du trykke på knappen SUBTITLE, hvis du vil ændre sproget på underteksterne til f.eks. engelsk eller andet. Tryk gentagne gange på knappen, så bladrer afspilleren igennem de sprog, der er tilgængelige på disken. Valg af sprog til lydsporet Ved afspilning af DVD diske kan du trykke på knappen AUDIO, hvis du vil ændre sproget på lydsporet. Ved afspilning af andre disktyper anvendes denne knap til at skifte mellem højre og venstre kanaler. Visning af oplysninger om tid og status Tryk på knappen OSD, hvis du vil vise oplysninger om aktuel spilletid og status for disken på TV skærmen. Der kan vises oplysninger om forløben tid, resterende tid, nummeret på den skæring eller det kapitel, der netop afspilles. Tryk gentagne gange på knappen OSD for at bladre igennem de tilgængelige oplysninger. Opsætning af systemet Tryk på knappen SETUP. Menuen SETUP (opsætning) vises på skærmen som vist herunder. Tryk på pileknapperne eller og markér det ønskede punkt på listen. Tryk dernæst på knappen ENTER for at vise undermenuen. I undermenuen skal du anvende pileknappen for at gå videre til næste undermenu i højre side af skærmen. Bemærk: I hver menu kan du anvende pileknapperne eller til at markere det punkt, du vil ændre, og trykke på knappen ENTER for at bekræfte dit valg. Du kan når som helst trykke på pileknappen for at forlade undermenuen i højre side af skærmen, eller du kan trykke på knappen SETUP for at lukke funktionen opsætning af systemet. SETUP MENU (opsætning) GENERAL SETUP (generel opsætning) SPEAKER SETUP (opsætning af højttalere) AUDIO SETUP (opsætning af lyd) PREFERENCES (præferencer) EXIT SETUP (afbryd opsætning) Bemærk: Præferencer kan kun ændres, mens afspilleren ikke spiller. Herunder gennemgås enkelte punkter i opsætningen. Andre punkter i menuen opsætning indstilles på samme måde som beskrevet for punkterne herunder. Eksempel: Opsætning af punktet PIC MODE (billedtype). 1. Tryk på knappen SETUP, hvorefter menuen SETUP vises på skærmen. Placér markøren på punktet `GENERAL SETUP` (generel opsætning) og tryk på knappen ENTER. Det nedenfor viste display vises på skærmen. GENERAL PAGE PIC MODE ANGLE MARK OSD LANG CAPTIONS SCREEN SAVER MAIN PAGE (hovedside) 2. Tryk på knappen for at få adgang til undermenuen i højre side af skærmen. Hvis den ønskede indstilling for PIC MODE er FILM, skal du trykke på knappen og markere punktet FILM. Tryk dernæst på knappen ENTER. 3. Tryk på knappen SETUP for at lukke Bemærk: Der er tre forskellige indstillinger for TV shape (skærmformat). Disse er NORMAL/PS, NORMAL/LB og WIDE (bredformat). Med disse indstillinger kan du dække de forskellige behov, der måtte være ved afspilning af forskellige typer diske med forskelligt skærmformat. Eksempel: indstilling af downmix. 1. Tryk på knappen SETUP, hvorefter menuen SETUP vises på skærmen. Tryk på knappen og placér markøren på punktet SPEAKER SETUP (opsætning af højttalere). Tryk på knappen ENTER. Det nedenfor viste display vises på skærmen. SPEAKER SETUP (opsætning af højttalere) DOWNMIX >> CENTER LT/RT REAR STEREO SUBWOOFER 5.1CH CNTR DELAY REAR DELAY TEST TONE MAIN PAGE 2. Tryk på knappen for at få adgang til undermenuen i højre side af skærmen. Hvis den ønskede indstilling for downmix er STEREO, skal du trykke på knappen og markere punktet STEREO. Tryk dernæst på knappen ENTER. 3. Tryk på knappen SETUP for at lukke Eksempel: indstillinger for den coaxiale signaludgang Hvis du anvender det coaxiale udgangssignal, skal audio udgangen være indstillet til enten DATA STREAM eller PCM'. Denne indstilling foretages som beskrevet herunder: 1. Tryk på knappen SETUP, hvorefter menuen SETUP vises på skærmen. Første trin: Gå ind i undermenuen på siden GENERAL SETUP. Vælg punktet `AUDIO

6 SETUP`. Tryk på knappen ENTER. Det nedenfor viste display vises på skærmen. 2. Tryk på knappen for at få adgang til undermenuen i højre side af skærmen. Tryk på knappen og placér markøren på punktet `SPDIF/RAW` eller `SPDIF/PCM`, og tryk dernæst på knappen ENTER. AUDIO SETUP (opsætning af lyd) SPDIF OUTPUT COMPRESSION LPCM OUTPUT MAIN PAGE 3. Tryk på knappen SETUP for at lukke OBS: Når den coaxiale signaludgang ikke anvendes, skal audio output være indstillet til `OFF`. Eksempel: indstilling af børnesikringen Når det drejer sig om originale diske, kan forældre forhindre, at deres børn kan afspille diske, der ikke er egnede for deres aldersgruppe. Fremgangsmåden ved indstilling af børnesikringen gennemgås herunder: 1. Tryk på knappen STOP for at sikre, at afspilleren ikke spiller. 2. Tryk på knappen SETUP, hvorefter menuen SETUP vises på skærmen Tryk på knappen og placér markøren på punktet `PREFERENCES` (præferencer). Tryk dernæst på knappen ENTER. Tryk så på knappen og markér punktet `PARENTAL` (børnesikring). Det nedenfor viste display vises på skærmen: 3. Tryk på knappen for at få adgang til undermenuen i højre side af skærmen. Hvis du f.eks. vil ændre alderskriteriet til niveau 3, skal du trykke på knappen og markere punktet `3 PG`. Tryk på knappen ENTER. Afspilleren beder dig nu indtaste koden. Hvis du ikke har ændret den kode, der var indsat i afspilleren fra fabrikken, skal du herefter indtaste cifrene på fjernbetjeningen ved hjælp af de numeriske knapper. 4. Tryk på knappen SETUP for at lukke Tryk dernæst på knappen ENTER for at bekræfte. PREFERENCES (præferencer) TV DISPLAY TV TYPE AUDIO SUBTITLE DISC MENU PARENTAL PASSWORD DEFAULTS MAIN PAGE >>OFF SPDIF/RAW SPDIF/PCM Knapper på fjernbetjeningen I dette afsnit gennemgås alle knapperne på fjernbetjeningen og deres forskellige funktioner. POWER Tænder eller slukker for afspilleren. EJECT Tryk på denne knap, når du vil udløse disken i afspilleren. Tryk på knappen igen, når du vil lægge en disk i afspilleren. OSD Viser status for afspilningen så som spilletid og oplysninger om den aktuelle skæring. MENU Tryk på denne knap under afspilning af en DVD, hvis du vil kalde diskens menu frem på skærmen (denne funktion virker kun, hvis disken understøtter funktionen). Pileknapper,, og Når en DVD menu eller en system menu vises på skærmen, er afspilleren i venteposition, og du kan anvende disse knapper til at flytte markøren til det punkt, du vil vælge. ENTER Tryk på denne knap for at bekræfte et indtastet nummer eller et valg, du har foretaget. Starter afspilning eller holder pause i afspilningen. Tryk på knappen under afspilning, hvis du vil afbryde afspilningen helt. Søger fremad på disken. Søger tilbage på disken. Tryk på denne knap under afspilning, hvis du vil springe tilbage til foregående kapitel eller skæring. Tryk på denne knap under afspilning, hvis du vil springe frem til næste kapitel eller skæring. SETUP Opsætning af afspilleren. Se afsnittet om SUBTITLE Skifter mellem de tilgængelige sprog til undertekster på en DVD disk. AUDIO Skifter mellem de tilgængelige sprog til lydspor på en DVD disk. VOL+, VOL- Justering af lydstyrken. MUTE Slår lyden til eller fra. NUMERISKE KNAPPER: [0],[1], [9] de numeriske knapper anvendes til indtastning af numre, f.eks. numrene på skæringer, numrene på kapitler på en DVD disk, tidsdata o.s.v. 10+ Hvis nummeret på en skæring eller et kapitel er højere end 9, skal du først trykke på knappen [10+] og dernæst det relevante andet ciffer. Knappen anvendes til at indtaste første ciffer i et tocifret tal. Første ciffer stiger med 1 for hver gang, du trykker på knappen. GOTO Gå til. Du kan søge efter et nærmere angivet punkt på disken ved at indtaste det relevante tidspunkt. Tryk på knappen under afspilning, hvorefter en søgemenu vises på skærmen. I søgemenuen kan du vælge at søge på disken enten efter nummer på skæring eller tidspunkt. Tekniske Termer TITLE: På en DVD disk defineres en titel som et langt, sammenhængende segment indeholdende enten billeder, musik eller en film. Hver titel har et unikt nummer, så det er nemt at finde dem. TRACK (skæring): Musikken på en CD eller et filmklip på en VCD. Hver skæring har sit eget nummer, således at det er nemt at søge efter dem. CHAPTER (kapitel): Kapitler er mindre enheder end titler på en DVD. Hver titel består af en række kapitler, der hver har sit eget nummer, således at det er nemt at søge efter dem. SUBTILE (undertekster): Strimlerne nederst i billedet, der indeholder tekst, sædvanligvis en oversættelse af dialogen i filmen. Underteksterne er også optaget på disken. Noter vedrørende diske Advarsel: Afspil ikke 8 cm diske på denne afspiller, da denne størrelse disk medfører risiko for alvorligt mekanisk sammenbrud. Advarsel: Anvend ikke knækkede eller bøjede diske. Pas på ikke at ridse overfladen på disken. Opbevar altid diske i deres respektive kassetter, når de ikke er i brug. Tag disken ud af afspilleren, når den ikke er i brug læg disken i kassetten og placér kassetten enten vandret eller lodret. Lad ikke diske stå lænet på skrå eller ligge i en bunke, da de derved kan blive bøjede. Placér ikke diske på steder, hvor de er udsat for for direkte sollys, høje temperaturer eller fugt. Det kan være meget farligt at anvende diske, der er itu eller bøjede, da diskene roterer ved meget høj hastighed. Vi fraråder på det kraftigste, at du forsøger at reparere beskadigede diske med tape, eller lim og forsøger at anvende dem igen, da dette vil kunne medføre skade på afspilleren eller i værste fald endog personskade. Hvis du under afspilning hører en usædvanlig lyd fra afspilleren, eller hvis du observerer en usædvanlig rysten, skal du omgående trykke på knappen. Kondens i afspilleren Hvis der forekommer pludselige udsving i temperaturen eller luftfugtigheden, således at kolde dele i denne afspiller udsættes for varm luft, kan der dannes kondens inde i afspilleren. (Det kaldes at afspilleren "sveder"). Hvis der har dannet sig kondens i afspilleren, kan den sandsynligvis ikke fungere korrekt, før kondensen igen er

7 fordampet. Hvis der har dannet sig kondens, og afspilleren ikke virker korrekt, bør du placere afspilleren ved stuetemperatur og lade den stå, indtil den igen fungerer korrekt. Denne proces varer normalt 1 til 2 timer. Hvis der sidder en disk i afspilleren, når der opstår kondens, kan kondensen også findes på disken. Derfor bør du i så fald også tørre disken grundigt af med en blød, tør klud, inden du anvender den igen. Forsigtig: Hold afspilleren væk fra vand og andre væsker. Hvis denne afspiller kommer i kontakt med vand eller anden væske, bør du omgående slukke for den, da der ellers kan opstå kortslutning eller brand. Undgå elektricitetstab og skade ved ikke at spilde væske eller alkohol på afspilleren. Sæt aldrig stikket til afspilleren i stikkontakten med våde hænder (eller tag det ud med våde hænder), da dette kan forårsage kortslutning. Placér aldrig afspilleren i nærheden af ild eller andre varmekilder. Placér aldrig afspilleren i nærheden af kilder der genererer elektromagnetisme. Hvis afspilleren udsættes for elektromagnetisme kan det medføre funktionssvigt. Lad ingen fremmedlegemer få adgang til afspillerens indre via ventilationsåbningerne eller andre åbninger i kabinettet, da sådanne fremmedlegemer kan medføre elektriske problemer eller anden skade; Tag stikket til afspilleren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug. Afspilleren er stadig tilsluttet lysnettet, hvis stikket sidder i stikkontakten, selv hvis der er slukket på kontakten; Rengør afspillerens kabinet med en tør, blød klud. Sluk altid for strømmen til afspilleren inden rengøring. Tag stikket til strømadapteren ud af stikkontakten, hvis enheden ikke skal anvendes i længere tid. Test afspillerens forskellige elektriske dele med jævne mellemrum, således at de alle holdes i funktionsdygtig stand. Send afspilleren til et autoriseret serviceværksted, hvis det bliver nødvendigt at rense linsen, fordi den er blevet snavset og dens evne til at læse diske er nedsat betragteligt. Rengør afspillerens kabinet og betjeningspanel med en blød klud. Fjern evt. fedtet snavs med en klud fugtet med sæbevand. Før du anvender en kemisk præpareret klud, bør du læse den medfølgende brugsvejledning grundigt. Hold afspilleren væk fra insektmidler og flygtige stoffer. Tag batteriet ud af afspilleren, hvis den ikke skal anvendes i længere tid. Tænd og sluk afspilleren med jævne mellemrum, så den forbliver i god stand. Efterlad ikke afspilleren på steder som de her nævnte: Steder, der er udsat for længere perioder med direkte sollys. Steder, der er udsat for damp eller kulrøg. Steder, der er udsat for støv eller høje temperaturer. I nærheden af varmegenererende udstyr. I nærheden af stærkt magnetiske objekter. Forholdsregler ved betjening Placér afspilleren på et sted, hvor der ikke er støvet, og hvor tilstrækkelig ventilation kan finde sted. Udsæt ikke afspilleren eller fjernbetjeningen for fugt, varme, rystelser eller direkte sollys; Kondens forårsaget af fugt kan påvirke linsen inde i afspilleren, således at afspilleren ikke kan spille. Sker det, bør du tage disken ud af afspilleren, tænde afspilleren og lade den stå tændt i 1-2 timer, således at kondensen kan få tid til at fordampe; Tænd og sluk ikke afspilleren flere gange efter hinanden. Når du slukker for afspilleren, bør du altid vente mindst 10 sekunder, inden du tænder den igen. Forsøg aldrig at afspille ødelagte, ridsede eller bøjede diske; Før aldrig andet end diske ind i afspillerens CD-skakt. Hvis disken ikke kan indføres i afspilleren uden modstand, måske fordi den vender forkert, må du aldrig forsøge at tvinge disken ind i afspilleren. Fingeraftryk og andet snavs på diske bør aftørres med en blød klud. Hvis diskens overflade er meget snavset, kan den rengøres med en klud, der er let fugtet med vand. Tør fra midten af disken og ud mod kanten. (Hvis du tørrer i cirkelbevægelser, kan det beskadige disken, således at lyd- og billedkvalitet forringes). Klæb ikke labels fast på diske. Brug aldrig rensebenzin, fortynder, rensevæske eller antistatisk spray til at rengøre diske med. Vigtige sikkerhedsoplysninger Sikkerhedsforanstaltninger: Afspilleren indeholder strømførende dele, der kan give alvorlige stød. Forsøg aldrig selv at åbne kabinettet. Hvis afspilleren behøver service, bør du kontakte en autoriseret reparatør. Hvis dele skal udskiftes, bør reparatøren anvende originale reservedele eller dele anbefalet af producenten. Forsigtig: Afspilleren indeholder en laser, hvis stråle kan forårsage personskade. Sørg for altid at anvende afspilleren i overensstemmelse med instruktionerne i denne betjeningsvejledning. Forsøg aldrig selv at åbne afspillerens kabinet, men overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Valg af strømstyrke: Sørg for, at afspilleren forsynes med strøm fra en strømkilde, der modsvarer afspillerens strømkrav. Hvis afspilleren forsynes med strøm fra en kilde, hvis spænding er højere end afspillerens strømkrav, kan det medføre funktionssvigt eller skade på afspilleren. Advarsel: Afspil ikke 8 cm diske i denne afspiller, da denne størrelse disk medfører risiko for alvorligt mekanisk sammenbrud. Vedligeholdelse Tag disken ud af afspilleren og sluk for strømmen, når afspilleren ikke er i brug.

8 FAQ Problem Knapperne virker ikke Afspilleren kan ikke læse disken Afspilleren virker ikke Intet billede Ingen lyd Afspilleren vil ikke spille Dårlig billed- eller lydkvalitet Løsning 1. Kontrollér batterierne i fjernbetjeningen. 2. Tryk på knappen POWER, så afspilleren går på standby. Vent lidt og tryk igen på knappen POWER for at tænde afspilleren igen. Hvis knappen POWER ikke fungerer: 3. Tryk knappen RESET (nulstil) ind med en hård, forholdsvis spids genstand. Knappen findes i fordybningen i nederste venstre hjørne af frontpanelet. Tryk dernæst på knappen POWER for at tænde afspilleren. 4. Sluk afspilleren, vent i 5 minutter og tænd den derefter igen. 1. Der er ingen disk i afspilleren. 2. Diskens label vender ikke opad. 3. Disken er af en forkert type. 4. Disken er snavset eller beskadiget. 5. Laser linsen er snavset eller dækket af støv. 6. Der har dannet sig kondens. Tag disken ud af afspilleren, tænd afspilleren og lad den stå tændt i ca. en time, mens kondensen fordamper. 7. Linsen er blevet slidt. (Når du trykker på knapper eller taster på enten afspilleren eller fjernbetjeningen) 1. Kontrollér, at netledningen er forbundet sikkert og korrekt, og at power indikatoren på afspilleren lyser. 2. Tryk på knappen POWER på frontpanelet, hvis afspilleren er stillet på STANDBY. 3. Kontrollér batterierne i fjernbetjeningen; Er de brugt op? Vender de korrekt i fjernbetjeningsenheden? 4. Der findes en skjult knap (knappen RESET - nulstil) i en lille fordybning i nederste venstre hjørne af frontpanelet. Tryk knappen ind med en hård, forholdsvis spids genstand. 1. Kontrollér, om bilens batteri er ved at være fladt. 2. Kontrollér, om afspilleren er tændt og om power indikatoren på afspilleren lyser. 3. Kontrollér, at video kablet er sikkert forbundet til monitoren. 4. Kontrollér, at monitoren er tændt og indstillet til AV. 1. Kontrollér, om audio kablet er sikkert forbundet. 2. Kontrollér, at forstærkeren er tændt. 3. Kontrollér, om du skulle have trykket på knappen MUTE, således at lyden er slået fra. 4. Indstil lydstyrken til det ønskede niveau ved hjælp af knapperne VOLUME. 5. Kontrollér, om disken rent faktisk indeholder lyd. 1. Kontrollér, om der er en disk i afspilleren. 2. Kontrollér, at diskens labelside vender opad. 3. Disken er snavset eller beskadiget. 4. Disken er af et format, der ikke understøttes (som f.eks. en CDROM disk). 5. Kontrollér, om diskens regionskode skulle være forkert. Anvend diske med korrekt regionskode. 6. Kontrollér, om børnesikringen skulle være slået til. 7. Kontrollér, om bilens batteri er ved at være fladt. 1. Kontrollér, om der optræder kraftige rystelser, når afspilleren spiller. 2. Der kan være kondens i afspilleren. Tag disken ud og vent omkring en time, før du igen afspiller diske. 3. Der er støv på linsen. Brug en rensedisk til at rengøre linsen med. 4. Linsen er blevet slidt. 5. Disken er ridset eller snavset. Specifikationer Strømkrav Jævnstrøm 12V Strømforbrug Under 10 W Generelt Nettovægt Ca. 1 kg Mål L160 x B160 x H50 mm Temperatur på driftssted 0 o C~40 o C Luftfugtighed på driftssted 20% ~ 75% Disktyper 12 cm CD/CDR 12 cm DVD/DVDR/DVD+RW Disk Kan afspille formaterne CD-Audio/HDCD/MP3/WMA /VCD/SVCD/KodakPicture CD /DVD video Video udgang Audio Komposit Video S-Video Analog Audio Digital Audio Signal / støjforhold Dynamik 1,0 Vp-p (75 ohm belastning) Luminans signal: 1,0 Vp-p (75 ohm belastning) Krominans signal: 0,286 Vp-p (75 ohm belastning) 2 kanaler (1L/2V) Dolby AC-3 eller DTS downmix 0,8 Vrms Coaxial 1,15 Vp-p 80 db 80 db Ret til ændring i specifikationer forbeholdes

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

DVH-1020 Betjeningsvejledning

DVH-1020 Betjeningsvejledning DVH-1020 Betjeningsvejledning VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING

TVD-1418 14  (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD Sikkerhed...2-4 Tilslutning af antenne...4 Knapper og kontroller (hovedenheden)...5 Fjernbetjeningsenheden...6 Sådan betjener

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201. Betjeningsvejledning

22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201. Betjeningsvejledning 22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201 Betjeningsvejledning Kære Kunde, Tak fordi du valgte at købe denne TFT-LCD TV/Monitor. Vi anbefaler, at du læser sikkerhedsanvisninger og anvisninger vedr. betjening

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O / INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O ON O ON O 2 1 4 1 & XX/XX CHAPTER [ ]/XXX CHAPTER XX/XX TIME 1/16 [ Kun DVD] [ Kun DVD] [ Kun DVD] DISC GOTO TRACK GOTO T: XX 3 2 [ Kun CD] & ON O Mp3 & Kodak

Læs mere

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M DVB-T modtager DENVER DMB-105HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-105HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Vigtige sikkerhedsforanstaltninger RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOTOPEN Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD DK TRUST WIRELESS KEYBOARD Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

Danish DENVER DSS-300

Danish DENVER DSS-300 Danish DENVER DSS-300 5.1 kanalers surround højttalersystem 6-vejs højttalermoduler og subwoofer Betjeningsvejledning DSS-300 DSS-300 Læs omhyggeligt denne vejledning før brugen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager DFT-709 Betjeningsvejledning LCD Farve TV Modtager Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsoplysninger 2. Medfølgende tilbehør 3. Oversigt over TV modtageren 4. Fjernbetjeningen 5. Grundlæggende betjening 6.

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Vigtige forholdsregler

Vigtige forholdsregler Vigtige forholdsregler! ADVARSEL: Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere