Din brugermanual SAMSUNG DVD-S425

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SAMSUNG DVD-S425 http://da.yourpdfguides.com/dref/788056"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: må ikke stilles noget oven på dvd-afspilleren. dvd-afspilleren flyttes, skal det kontrolleres, at pladeskuffen er tom. Denne dvdafspiller er beregnet til kontinuerlig brug. Selv om den er indstillet på standby, er den ikke afbrudt strømforsyningen. For at strømforsyningen til dvdafspilleren bliver helt afbrudt, skal den frakobles elstikket, hvilket anbefales at gøre, hvis den ikke skal anvendes i længere tid. Sikkerhedsregler 1 2. Obs! Luk aldrig skuffen manuelt. Rør ikke ved skuffen eller ved pladetallerkenen mens de er i bevægelse. Prøv ikke at få pladetallerkenen til at dreje med hånden. Disse handlinger kan medføre, at DVD-afspilleren ikke fungerer korrekt og/eller beskadige pladerne. Beskyt dvd-afspilleren mod fugt og stærk varme (kamin) og mod alt udstyr, der frembringer kraftige magnetfelter eller elektriske felter, f.eks. højttalere mv. Netledningen skal frakobles netforsyningen, hvis der er problemer med dvd-afspilleren. Denne dvd-afspiller er ikke beregnet til industriel brug, men udelukkende til brug i private hjem. Dette produkt er udelukkende beregnet til privat brug. Kopiering eller hentning af musikfiler til handelsmæssigt eller andet lukrativt formål udgør eller kan udgøre et brud på loven om ophavsret. UDELUKKELSE AF GARANTIEN : FOR SÅ VIDT LOVEN TILLADER DET, ER ENHVER ERKLÆRING OG ENHVER GARANTI OM IKKE-KRÆNKELSE AF OPHAVSRETTIGHEDER OG ENHVER ANDEN EJENDMSRET, DER SKYLDES BRUG AF PRODUKTET PÅ ANDRE BETINGELSER END DEM, SOM ER TILSIGTET LOVENNÆVNTE UDELUKKET. Kondensation : Vent i ca. 2 timer, før apparatet bruges, hvis apparatet og/eller en dvd-plade har været opbevaret ved kølig temperatur i et stykke tid. f.eks. under transport om vinteren. Alle dele skal have stuetemperatur før brug for at undgå alvorlige skader For din sikkerheds skyld Åbn aldrig hverken apparatet eller noget af dets tilbeør. Det kan være farligt for dig og for visse sarte komponenter. De risikerer at få elektrisk stød eller komme i berøring med laserstrålen. Prøv ikke at se ind i apparatet hverken gennem dvd-skuffens åbning eller nogen anden åbning. 4. DVD-plader Pas godt på dine plader. Hold pladerne med fingrene mod hullet eller mod kanten. Læg altid pladen med etiketten opad (ved enkeltsidede plader). Gør om nødvendigt pladen ren med en blød klud, start i centrum af pladen og bevæg kluden udad mod kanten. Læg altid pladen tilbage i etuiet efter brug, og opbevar etuiet vertikalt. Læg altid pladen rigtig på plads i holderens fordybning. Brug aldrig spray beregnet til rengøring af grammofonplader, benzin, antistatisk væske eller anden opløsning, hvis pladens overflade er snavset. Tør forsigtig pladen af med en blød fugtig klud (kun vand), og tør aldrig pladen af med en roterende bevægelse, eftersom det kan give cirkulære ridser i overfladen; disse ridser kan forårsage støj ved afspilning Batterier Batteriet i dette produkt indeholder kemikalier, der er miljøskadelige. Batterierne bør derfor ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det anbefales at overlade batteriudskiftning til en teknikker. 6. Vedligeholdelse af Kabinettet Af sikkerhedsgrunde skal afspilleren altid frakobles under rengøring. Brug IKKE benzin, fortynder eller andre opløsningsmidler ved rengøring. Tør kabinettet af med en tør klud. 2 DEN DEN 3 Før du Starter Tilbehør INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle Features Disktype og egenskaber.. 7 Beskrivelse af Frontpanelet

3 8 Fremvisnings-indikatorer 10 Beskrivelse af Bagpanelet...11 Fjernbetjeningen.. 14 Batterier til Fjernbetjeningen (AA størrelse) SETUP SETUP TILSLUTNINGSMULIGHEDER Tilslutningsmuligheder...18 Afspilning af en Disk.

4 20 Søg og Skip-funktionerne..22 Display-funktionen Repeat afspilning Programmeret afspilning & tilfældig afspilning Fjernbetjening GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER Betjeningsvejledning Video/Audio Tilslutningskabel Isætning af batterier i Fjernbetjeningen Hvis fjernbetjeningen ikke virker som den skal : Tjek om polerne (+-) på batterierne vender rigtigt. Tjek om batterierne er for gamle. Tjek om sensoren på fjernbetjeningen kan være blokeret. Tjek om der er lysstofrør i nærheden. 1 Åbn for batterilåget på bagsiden af fjernbetjeningen. Isæt to AA-batterier. Husk at vende polerne (+ eller -) rigtigt. Sæt låget på plads S.FIT-afspilning..

5 ..26 Digest-afspilning Brug af disk-view funktionen Slow Repeat-afspilning.. 29 Vælg Audio-sprog...30 Vælg undertitel-sprog..

6 ..31 Vælg kameravinkel Brug af Instant Afspilningsfunktion.33 Brug af bogmærke-funktionen Brug zoom-og 3D-lydfunktionerne.. 35 MP3 Afspilning

7 ..36 Brug Setup menuen Indstilling af sprog...39 Indstilling af censurniveauet Indstilling af Audio-options.

8 42 Opsætning af Surround Sound Højtalere.43 Indstilling af displayet Fjernbetjening af TV'et..45 Guide til fejllokalisering Specifikationer.

9 ...47 Garanti ADVANCEREDE FUNKTIONER INDSTILLING AF SETUP-MENUEN 2 3 OPSLAGSGUIDE 4 DEN DEN 5 Generelle Features Fantastisk Lyd Dolby Digital systemet udviklet af Dolby Labs giver en krystalklar lydgengivelse Skærm Med MPEG2 kompressions-teknologi kan ses både almindelige og widescreen (16:9) film Slow Motion En vigtig scene kan ses i slow motion. Programmeret afspilning Du kan programmere spor til at spille i en fastsat rækkefølge. Censur-kontrol Censur-kontrollen giver brugeren mulighed for at vælge censur-niveau, så børn ikke kan se film, der er forbudt for børn. Forskellige on-screen menufunktioner Du kan vælge forskellige sprog (Audio/undertekst) og kameravinkler, mens du ser filmen. Disktype og egenskaber Denne DVD-afspiller kan afspille Disks med følgende logoer: Repeat (Gentag) Du kan gentage et spor eller en film ved at trykke på REPEAT-knappen MP3 Dette apparat kan afspille discs med MP3 filer. Instant Replay Denne funktion er brugt til genafspilning af de foregående 10 sekunder af filmen fra den nuværende position. BEMÆRK * Disks som ikke kan spilles med denne afspiller. DVD-ROM DVD-RAM CD-ROM CDV CDI HD lag af super Audio CD CDG'er spiller kun lyd, ikke grafisk. * Evne til at tilbage spille kan afhænge af optagelses konditionerne. DVD-R CD-RW DVD+RW, -RW Disktyper (Logoer) DVD Optagelses- Diskstørrelse Max.

10 Spilletid typer 12 Cm Lyd + Video 8 Cm Ensidet 240 min. Dobbeltsidet 480 min. Ensidet 80 min. Dobbeltsidet 160 min. 74 min. Egenskaber DVD-giver fantastisk lyd og videogengivelse takket være Dolby Digital og MPEG2 systemet Forskellige skærmog audiofunktioner kan vælges ved hjælp af on-screen menuen SETUP SETUP VIDEO-CD Lyd + Video 12 Cm Video med CD-lyd, VHSkvalitet og MPEG1 kompressionsteknologi. 8 Cm 20 min. AUDIO-CD Lyd 12 Cm 74 min. 8 Cm 20 min. En CD optages som et Digitalt signal med bedre lydkvalitet og giver bedre lydkvalitet i flere år. Diskmarkeringer KOPIBESKYTTELSE Mange DVD-disks er kodet med kopibeskyttelse. På grund af dette bør du kun tilslutte din DVD-afspiller direkte til dit TV, ikke til en videomaskine. Tilslutning til en videomaskine kan resultere i et forvrænget billede fra kopibeskyttede DVD-disks. Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af copyright, og er beskyttet af U.S. patentnumre og andre ejendomsrettigheder. Brug af Macrovision's kopibeskyttelsesteknologi skal autoriseres af Macrovision og er kun til hjemme og andet pay-per-view brug, hvis andet ikke er autoriseret skriftligt af Macrovision. ~ PAL PAL sendesystem i UK, Frankrig, Tyskland, osv. Dolby Digital-disk STEREO Stereodisk DIGITAL SOUND Playback Regionsnummer Digital lyddisk DTS-disk MP3-disk Regionsnummer for afspilning Både DVD-afspilleren og Disks er indkodet med et regionsnummer. Disse regionskoder skal stemme overens for at disken skal virke. Hvis disse koder ikke stemmer overens, vil disken ikke spille. Regionsnummeret for denne afspiller står på bagpanelet. 6 DEN DEN 7 Beskrivelse af Frontpanelet DVD- S224/DVD-S224B Frontpanel knapperne Beskrivelse af Frontpanelet SETUP SETUP 1. STANDBY / ON Dette lys tændes, når enheden først sættes i kontakten. Når du trykker på STANDBY/ON igen, slukkes dette lys, og afspilleren tændes STIK TIL HOVEDTELEFONER Du kan koble hovedtelefoner til for din private lytteoplevelse. 3. VOLUMEN TIL HOVEDTELEFONER Justerer volumen til hovedtelefonerne. DVD-S225/DVD-S225B OPEN/CLOSE PLAY/PAUSE STOP SKIP 4. DISKSKUFFE Indlæs disken her. 5. DISPLAY Betjeningsindikatorerne vises her D-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B DVD Funktionsknapper Fjernbetjeningen SETUP SETUP DVD POWER-knap 2. NUMMER-knapper 3. STEP-knap 4. ZOOM-knap 5. S.FIT-knap 6. SØGE-knapper 16. PLAY/PAUSE-knap Begynd/pause diskafspilning. 17. SKIP-knapper Lader dig springe over en titel, kapitel eller spor. 18. RETURN-knappen Vender tilbage til den forrige menu. 19. DISPLAY-knap Viser det aktuelle disc-mode Lader dig søge frem/tilbage på discen. 7. STOP-knap 8. MENU-knap Bringer Disc-menuen op. 20. ENTER/RETNINGknap (OP/NED eller VENSTRE/HØJRE knap) 21. ANGLE -knap Lader dig vælge forskellige kameravinkler på en DVD. 9. TOP MENU-knap 10. CLEARknap Fjerner menuer eller status-display fra skærmen. 22. MODE-knap Lader dig programmere en bestemt rækkefølge. 23. SUBTITLE-knap 24. AUDIO-knap Giver adgang til forskellige audio-funktioner på en disc. 11. BOGMÆRKE-funktion 12. SETUP-knap Viser DVD-afspillerens Setup menu. 25. REPEAT A-B-knap Bruges til at markere et udsnit mellem A og B. 13. OPEN/CLOSE-knap 14. 3D-knap 26. REPEAT-knap Lader dig gentage en titel, kapitel, spor eller disc DIGEST-knap 27. I.REPLAY-knap Denne funktion er brugt til at afspille de foregående 10 sekunder af filmen fra nuværende position. 14 DEN DEN 15 Fjernbetjeningen DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B DVD Funktionsknapper Fjernbetjeningen SETUP SETUP 1 I.REPLAY SLOW DVD POWER-knap 2. I.REPLAY-knap Denne funktion er brugt til at afspille de foregående 10 sekunder af filmen fra nuværende position. 18. TV POWER -knap 19. SLOW-knap 20. 3D-knap 21. OPEN/CLOSE-knap 22. CHANNEL OP/NED-knap 23. DIGEST-knap 24. PLAY/PAUSE-knap Begynd/pause diskafspilning NUMMER-knapper 4. SETUP-knap Viser DVD-afspillerens Setup menu 5. VOLUME KONTROLknap TV/VIDEO-vælger 7. ZOOM-knap 8. S.FIT-knap 9. STOP-knap 10. MENU-knap Bringer Disc-menuen op. 25. SKIP-knapper Lader dig springe over en titel, kapitel eller spor. 26. RETURN-knappen Vender tilbage til den forrige menu. 27. DISPLAY-knap Viser det aktuelle disc-mode. 11. TOP MENU-knap 12. ENTER/RETNING-knap (OP/NED eller VENSTRE/HØJRE knap) 13. CLEAR-knap Fjerner menuer eller status-display fra skærmen. 28. ANGLE -knap Lader dig vælge forskellige kameravinkler på en DVD. 29. MODE-knap Lader dig programmere en bestemt rækkefølge. 30. SUBTITLE-knap 31. AUDIO-knap Giver adgang til forskellige audio-funktioner på en disc BOGMÆRKE-funktion 15. REPEAT-knap Lader dig gentage en titel, kapitel, spor eller disc. 32. REPEAT A-B-knap Bruges til at markere et udsnit mellem A og B. 16. JOG DIAL DREJE-knapper Betjener ramme-for-ramme playback. I CD-mode søges efter bestemte spor SHUTTLE DREJE-knapper Lader dig afspille hurtigt eller i slow motion 16 DEN DEN 17 Tilslutningsmuligheder De følgende diagrammer viser eksempler på de mest anvendte tilslutningsmåder, hvorpå din DVD-afspiller tilsluttes et TV eller andet udstyr. Før tilslutning af DVD-afspilleren Sluk altid for DVD-afspilleren, TV'et eller andre komponenter før tilslutning eller frakobling af kabler. Tjek med brugsanvisningen til det udstyr du tilslutter for at få mere specifik information om den enkelte komponent. Tilslutningsmuligheder Tilslutning til et TV (for video) TV (Normal, Widescreen, Projektion, RGB, osv.) 1. Metode 2. Metode 3. Metode Grundlæggende lyd Godt billede Bedre billede Bedste billede TILSLUTNINGSMULIGHEDER Tilslutning til et Audio System 1. Metode 2. Metode 3. Metode TV AV-kabel AUDIO 2ch Forstærker Audio Indgange 5.1ch Analog Forstærker Audio Indgange Dolby Digital Dekoder Digital Audio Indgange S-Video kabel Scart-kabler ELLER ELLER ELLER DVD DVD Mixed Audio Udgang Analog Audio Udgang Digital Audio Udgang Audio Indgang Video Indgang S-Video Indgang Scart Indgang 1.

11 Metode DVD-afspiller + TV med Video Indgang 2. Metode DVD-afspiller + TV med S-Video Indgang (Hvis S-Video er valgt i VIDEO OUT SELECT) 3. Metode DVD-afspiller + TV med Scart Indgang (Audio & Video) (Hvis Scart stik er valgt i VIDEO OUT SELECT) Et Eksempel på Tilslutning af DVD til andet Udstyr DVD TV VIDEO AV2/ANDET UDSTYR ANDET UDSTYR (kun DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B/ DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B) AV1/TV 1. Metode DVD-afspiller + 2ch Stereo forstærker eller Dolby Pro Logic Dekoder 2. Metode DVD-afspiller + Forstærker med 5.1ch Analog Indgang 3. Metode DVD-afspiller + Forstærker med Dolby Digital Dekoder/DTS Dekocer/MPEG-2 BEMÆRK Hvis Scart er valgt, er det muligt, at S-Video ikke virker. Hvis S-Video er valgt, er det muligt, at Scart ikke virker. 18 DEN DEN 19 Afspilning af en Disk Før Afspilning Tænd for fjernsynet og tryk på TV/VIDEO-knappen for at vælge video-mode. Tænd for dit audio-system og vælg AUX, CD eller DVD. Se evt. i din AUDIO betjeningsvejledning. Når afspilleren er tilsluttet, og du første gang trykker på DVD POWER-knappen, vises denne skærm: Du vælger et sprog ved at trykke på en NUMMER-knap. (Denne skærm vises kun den første gang, du tilslutter DVD-afspilleren). Afspilning af en Disk 7 Step Motion Afspilning (ikke for CD) DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B : Hvis du drejer på JOG DIAL, kan du se et billede af JOG DIAL. DVD-S224/DVD- S224B/DVD-S225/DVD-S225B/DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B : Tryk på knappen STEP på fjernbetjeningen under afspilning. (kun ) - Hver gang knappen trykkes, vises et nyt delbillede. - Der høres ingen lyd under STEP-mode. - Tryk på PLAY/PAUSE-knappen for at vende tilbage til normal afspilning. (man kan kun springe fremad i delbillederne) 8 Slow Motion Afspilning (ikke for CD) DVD-S224/DVD-S224B/DVD-S225/DVD- S225B/DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B : Tryk på knappen FWD SEARCH på fjernbetjeningen under tilstanden PAUSE eller STEP. Hvis du trykker på knappen FWD SEARCH, kan du vælge langsom afspilning til 1/8, 1/4 eller 1/2 af normal hastighed. DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B : Tryk og hold FWD SKIP knappen for at vælge afspille hastigheden mellem 1/8X, 1/4X, og 1/2X af normal. - Der høres ingen lyd under afspilning i slow motion. - Tryk på PLAY/PAUSE for at vende tilbage til normal afspilningshastighed. - Ved afspilning af en VCD/DVD vil langsom baglæns afspilning ikke virke. Afspilning GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER 1 Tryk på OPEN/CLOSE-knappen. STANDBY indikatorlyset slukkes og diskskuffen åbnes. 2 Læg disken forsigtigt ned i skuffen med dets label opad. 3 Tryk på PLAY/PAUSE-knappen eller OPEN/CLOSEknappen for at lukke for diskskuffen. 4 Stop Afspilning 5 Fjern Disken 6 Pause Tryk på STOP-knappen. Tryk på OPEN/CLOSE-knappen. Tryk på PLAY/PAUSE eller STEP-knappen på fjernbetjeningen - Skærmen "fryses" uden lyd. - Tryk på PLAY/PAUSE-knappen for at genstarte afspilningen. GENOPTAG AFSPILNING Når du stopper afspilningen af en disk, husker DVD-afspilleren, hvor du stoppede og genoptager afspilningen på det sted, du stoppede (undtagen, hvis disken fjernes, hvis STOP-knappen trykkes to gange, eller hvis afspilleren tages ud af stikket). BEMÆRK Afspilleren kan kun stå i pause-stilling i 5 minutter, før den stopper. Afspilleren slukkes automatisk efter 30 minutter i stop-mode (auto power-off feature). Hvis afspilleren står i stopmode i mere end ét minut uden anden betjening, aktiveres en pauseskærm, hvor TV-skærmbilledet vil tone ud og ind gentagne gange. Tryk på PLAY-knappen for at vende tilbage til normal afspilning. 20 DEN DEN 21 Søg og Skip-funktionerne Under afspilningen kan du hurtigt søge igennem et afsnit eller spor eller bruge skipfunktionen til hurtigt at springe fremad i selektionen. Når en DVD afspilles Display-funktionen 1 Under afspilning tryk på DISPLAY knappen på fjernbetjeningen. - Nuværende titel, kapitel nummer, forløbet tid, lyd, undertitel og lydstyrke vil blive vist. Brug nummer knappen for at indtaste en anden titel, tryk derefter ENTER knappen. Ved at bruge VENSTRE/HØJRE eller Nummer knapperne, indtast et kapitel nummer, tryk derefter ENTER knappen. For at indtaste tiden du ønsker at starte fra, brug OP/NED knapperne for at vælge. Brug derefter brug NUMMER knapperne for at indtaste tiden. Tryk derefter på ENTER knappen. Brug HØJRE/VENSTRE knapperne for at skifte værdierne af nuværende lyd, undertitel og styrke. For at få skærmen til at forsvinde, tryk DISPLAY knappen igen. A DVD T : 01 C : 02 0 : 01 : 09 ENG 5.1CH ENG 64 Søgning FORWARD eller REVERSE 1 DVD-S224/DVD-S224B/DVD-S225/DVD-S225B : Vælg ønsket afspilningshastighed ved at dreje søgehjulet mod venstre eller højre. DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B/ DVD-S424/ DVD-S424B/ DVD- S425/DVD-S425B : Med videomaskinens søgehjul kan man også vælge mellem flere afspilningshastigheder. DVD 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X VCD 4X, 8X CD 2X, 4X, 8X GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER Alt efter disken er det nogen gange ikke muligt at høre en disk i 2X afspilningshastighed. Skip et spor 1 Tryk på NEXT SKIP eller BACK SKIPknappen under afspilning. Under afspilning af en DVD kan du springe til næste afsnit ved at trykke på NEXT SKIP-knappen. Hvis du trykker på BACK SKIP-knappen, rykkes hen til begyndelsen af afsnittet. Hvis du trykker igen, rykkes hen til begyndelsen af forrige afsnit. Ved afspilning af en VCD 2.0 i MENU OFF mode, en VCD 1.1 eller en CD, rykkes til næste spor, når du trykker på NEXT SKIP-knappen. Hvis du trykker på BACK SKIPknappen, rykkes tilbage til begyndelsen af det nuværende spor. Trykkes én gang mere, rykkes der tilbage til begyndelsen af det forrige spor. Hvis et enkelt spor overstiger 15 minutter ved afspilning af en VCD, og du trykker på NEXT SKIP-knappen, rykkes der 5 minutter fremad. Hvis du trykker på BACK SKIP-knappen, rykkes der 5 minutter tilbage. Hvis du trykker på NEXT SKIP-knappen ved afspilning af en VCD 2.0 i MENU OFF eller i Spor (track) View-funktionen, bringes du frem til næste MENU eller næste Spor-view display. Hvis du trykker på BACK SKIP-knappen, bringes du til den forrige MENU eller det forrige Spor-view display. (se side 28) Når en CD/VCD afspilles VCD VCD T : 01 1 Under afspilning, tryk DISPLAY knappen på fjernbetjeneren.

12 - Nuværende spor nummer, forløbet tid og lydstyrke vil blive vist. Brug OP/NED knapperne for at vælge et spor. Brug VENSTRE/HØJRE knapperne eller NUMMER knapperne for at indtaste et andet spor nummer, tryk derefter ENTER knappen. For at indtaste tiden du ønsker at starte fra, brug OP/NED knapperne for at vælge, dernæst brug NUMMER knapperne for at indtaste tiden. Tryk ENTER knappen. For at ændre lydstyrken brug VENSTRE/HØJRE knapperne. - For at få skærmen til at forsvinde, tryk på DISPLAY knappen igen. 0 : 01 : CD CD T : 01 0 : 01 : BEMÆRK Hvad er et Afsnit? Hver titel på en DVD kan inddeles i afsnit (samme som spor eller sange på en audio CD) Hvad er en Titel? En DVD kan indeholde flere forskellige titler. Hvis disken f. eks. indeholder fire forskellige film, kan hver film betragtes som en titel. * I VCD 2.0 modus (MENU ON modus) bliver kun lydstyrken vist på skærmen. 22 DEN DEN 23 Repeat afspilning Repeat Play lader dig gentage et spor, afsnit, titel, en sektion (A-B) eller hele disken (kun VCD/CD). Programmeret afspilning & tilfældig afspilning Afspilning af programmeret rækkefølge (DVD/VCD/CD/MP3) Ved afspilning af en DVD 1 2 DVD Tryk på REPEAT-knappen på fjernbetjeningen. Repeat skærmen vises. Vælg afsnit, titel eller A-B ved hjælp af VENSTRE/HØJRE-knappen. - Repeat A-B. Tryk på REPEAT-knappen. Vælg A-B på skærmen ved hjælp af VENSTRE/HØJRE-knappen. Eller tryk på A-B-knappen på fjernbetjeningen. Tryk på ENTER i begyndelsen af det segment (A) du ønsker at gennemse. B markeres automatisk derefter. Tryk på ENTER i slutningen af segmentet. Dette er slutningen på segmentet (B). A-B repeat vil nu gentage det markerede segment, indtil du tager Repeat off Tryk på MODE-knappen. Vælg PROGRAM ved hjælp af VENSTRE/ HØJRE-knappen. Tryk på ENTER-knappen. Vælg det første afsnit (eller spor) til din programmerede rækkefølge ved hjælp af VENSTRE/HØJRE-knappen. Tryk på ENTERknappen. Rækkefølgen på dine programvalg vises i Programrækkefølge-kassen. Tryk på PLAY/PAUSEknappen. Disken bliver nu afspillet i den programmerede rækkefølge. GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER VCD/CD 4 Afspilning i tilfældig rækkefølge (DVD/VCD/CD/MP3) 3 4 Tryk på ENTER. 1 Tryk på MODE-knappen. af 2 Vælg RANDOM (tilfældig) ved hjælpentervenstre/højre-knappen. Tryk på knappen. Disken afspilles nu i tilfældig rækkefølge. BEMÆRK Afhængig af disken kan det forekomme at afspilning i programmeret eller tilfældig rækkefølge ikke er mulig. Disse funktioner virker ikke i VCD 2.0 mode (MENU ON mode) Tryk på CLEAR-knappen for at vende tilbage til normal afspilning. Du vender tilbage til normal afspilning ved at trykke på REPEAT igen, og vælg Off ved hjælp af VENSTRE/HØJRE-knappen. Tryk derefter på ENTER. BEMÆRK En DVD gentager afspilning af afsnit eller titler. En CD eller VCD gentager afspilning af hele disken eller et spor. Alt efter disken, er det muligt at Repeat-funktionen ikke virker. Hvis titlen eller sporet er færdigt før markering af enden på segmentet (B), betragtes slutningen på titlen eller sporet automatisk som B. Denne funktion virker ikke i VCD 2.0 mode (MENU ON mode). 24 DEN DEN 25 S.FIT-afspilning Screen Fit-afspilning Digest-afspilning Digest-afspilning 1 Tryk på knappen S.FIT på fjernbetjeningen. - Gør det muligt for dig at fjerne de sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, når en film afspilles i formatet Widescreen (16:9). - Screen Fit fungerer ikke i tilstanden Zoom. (Du kan ikke fjerne de sorte bjælker på skærmen). Tilstanden Zoom virker dog, når Screen Fit er aktiv. 1 Tryk på knappen DIGEST under afspilning. - Der vises 9 individuelle vinduer, der repræsenterer hver af kapitlerne på fjernsynsskærmen. - Når hvert vindue vises, afspilles de første tre sekunder af hvert kapitel 2 Tryk OP/NED/VENSTRE/HØJRE knapperne eller NUMMER knappen for at vælge det vinduet du ønsker at se, og tryk ENTER knappen. - Der kan vises op til ni vinduer (kapitler) på skærmen ad gangen. - Tryk på knappen 'skip' for at gå videre til de næste kapitler, hvis filmen har mere end ni. SKIP-knapper ADVANCEREDE FUNKTIONER BEMÆRK Forskellige aspektforhold er kun tilgængelige på disks med flere skærmformater Denne funktion fungerer ikke, når en DVD er optaget med flere kameravinkler. På nogle DVD'er kan de sorte bjælker ikke fjernes pga. aspektforholdet. BEMÆRK Du kan starte afspilningen af DVD'en direkte ved det ønskede kapitel og derefter gå direkte til den ønskede scene. 'DIGEST' fungerer muligvis ikke afhængigt af, hvilken disk der bruges. 26 DEN DEN 27 Brug af disk-view funktionen Sporvisning (VCD) Slow Repeat-afspilning Med denne funktion kan du gengive scener, der indeholder sport, dans, musikinstrumenter etc. i slow motion, så du kan studere dem nærmere. 1 OP/NED-knappen 2 Tryk på VIEW. Tryk derefterfor at vælge TRACK på ENTERknappen. Viser begyndelsen af hvert spor og spornummer. Tryk på TOP MENU-knappen under afspilning. Når du afspiller en dvd 3 Vælg det ønskede view ved at trykke på OP/NED eller VENSTRE/HØJRE-knappen. 4 Tryk på ENTER-knappen. Indeksvisning (VCD) Tryk på knappen PLAY/PAUSE. - Tryk på knappen 'SKIP' for at gå videre til de næste spor, hvis filmen har mere end ni. Tryk og hold FWD SKIP knappen for at vælge afspille hastigheden mellem 1/8X, 1/4X, og 1/2X af normal. (kun DVD-S424/DVD- S424B/DVD-S425/DVD-S425B) Tryk på knappen FWD SEARCH for at vælge en afspilningshastighed mellem 1/8X, 1/4X og 1/2X af den normale. (kun DVD- S224/DVD-S224B/DVD-S225/ DVD-S225B/DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B) Tryk "REPEAT A-B" på fjernbetjeningen én gang ved første afsnit som skal gentages, hvis flere hastigheder er valgt (valg af A-punktet). Tryk "REPEAT A-B" -knappen igen (valg af B-punktet). Viser de 9 views af det aktuelle, spillede track (spor). ADVANCEREDE FUNKTIONER 1 Tryk på TOP-MENU-knappen.

13 OP/NED-knappen for at vælge 2 Tryk påtryk derefter på ENTER-knappen. INDEX VIEW. 3 Vælg det ønskede view ved at trykke på OP/NED eller VENSTRE/HØJRE-knappen. lader dig lytte til begyndelsen af hvert musikstykke i ca. 10 sekunder. En DVD disk kan indeholde op til 8 sprog. En DVD disk kan indeholde op til 32 undertekstsprog. derefter på ENTER-knappen. firkantet ramme vises eller i pause på OP/NED eller 2 BrugønskertilatatzoomeVENSTRE/HØJREknappen udvælge den del af skærmen, du ind på. 1 Tryk på BOOKMARK-knappen på fjernbetjeningen under afspilning. Bogmærkeikonerne vises. VENSTRE/HØJRE-knappen 2 Brugønskede bogmærke ikon. til at flytte til det 3 Når du kommer til den scene, du ønsker at vil markere, så tryk på ENTERknappen. Ikonet ændres til et nummer (1,2 eller 3). 3 Tryk på ENTER-knappen. 4 Tryk på BOOKMARK-knappen for at fjerne displayet igen. Fremkald en markeret scene fjernbetjeningen under afspilning. 1 Tryk på BOOKMARK-knappen på en markeret scene. 2 Brug VENSTRE/HØJRE-knappen til at vælge på PLAY/PAUSE-knappen hen 3 Tryk til den markerede scene. for at springe Slet et bogmærke - Under afspilning af en DVD trykkes på ENTER for at zoome ind 2X/4X/2X/normal i den rækkefølge. - Under afspilning af en VCD trykkes på ENTER for at zoome ind 2X/normal i den rækkefølge. Brug 3D-lyd funktionen Denne simulerede surround effekt er afhængig af diskens indhold. Hvis du tilslutter denne enhed til dit stereoanlæg, kan du forbedre lydkvaliteten og få en bedre surround effekt. Denne feature er nyttig, hvis du bruger DVD-afspilleren med et 2-kanals stereoanlæg gennem analogudgangene. (Disks som er optaget med LPCM eller DTS virker ikke. Når Digital Output eller MPEG-2 er indstillet til Bitstream i menuen SETUP, fungerer 3Dlydfunktionen ikke.) BEMÆRK Du kan markere op til 3 scener ad gangen. Denne funktion virker ikke i VCD 2.0 mode (MENU ON mode) Alt efter disken er det nogle gange ikke muligt at bruge Bogmærke-funktionen. ADVANCEREDE FUNKTIONER BEMÆRK 3D-lyd er kun mulig på disks optaget med Dolby Surround eller Dolby Digital. Der kan dog forekomme nogle af disse disks, som ikke indeholder bag-lydsignalet. Alt efter disken, kan det forekomme at Zoom og 3D-lyd funktionen ikke virker Tryk på BOOKMARK-knappen på fjernbetjeningen under afspilning. Brug VENSTRE/HØJRE-knappen til at vælge det bogmærkenummer du ønsker at slette. Tryk på CLEAR-knappen for at slette et bogmærkenummer. Tryk på BOOKMARKknappen for at fjerne displayet igen. 1 2 Tryk på 3D-knappen under afspilning. 3D SOUND-mærket vises på skærmen. (Kontroller, at Digital Output er indstillet til PCM). Tryk på OP/NED-knappen for at tænde og slukke 3D-lyden. 35 DEN DEN MP3 Afspilning Når en MP3 Disk indsættes i DVD AFSPILLEREN, spilles første sang fil fra den første mappe. CD-R MP3 disk MP3 Afspilning MP3 Afspilnings-Funktion I tilfælde af CD-R MP3 disk, følg venligst alle anbefalingerne for CD-R ovenover, samt kommentarerne nedenunder: Dine MP3 filer skal være ISO 9660 eller JOLIET format. ISO 9660 format og Joliet MP3 filer er kompatibel med Microsofts DOS og Windows, og med Apples Mac. Disse to formater er de mest brugte. Ved navngivning af dine MP3 filer overskrid ikke 8 tegn, og placér ".mp3" som fil forlængelse. General navne format af: Titel.mp3. Ved komponering af din titel, vær sikker på at du bruger 8 tegn eller mindre, ikke har nogle mellemrum i navnet, og undgår brugen af specielle tegn inkluderet: (.,/,\,=,+). Brug en dekompression overførelses hastighed af i det mindste 128 Kbps ved optagelse af MP3 filer. Lyd kvalitet med MP3 filer afhænger faktisk af hvilken kompression/dekompressions hastighed du vælger. For at opnå audio CD kvalitets lyd, kræves en analog/digital sampling hastighed, der er konvertibelt til MP3 format, på mindst 128 Kbps og op til 160 Kbps. Det giver kun sjældent bedre lyd kvalitet, hvis der vælges et højere niveau såsom 192 Kbps eller mere. Modsat, filer med sampling hastighed under 128 Kbps vil ikke spille korrekt. Undgå at kopiere copyright beskyttede MP3 filer. Visse "sikkerheds beskyttede" filer er krypteret og kode beskyttet for at hindre illegal kopiering. Disse filer er af følgende typer: Windows MediaTM (registeret varemærke af Microsoft Inc) and SDMITM (registeret varemærke af The SDMI Foundation). Du kan ikke kopiere sådanne filer. Din DVD afspiller accepterer kun et niveau fil bibliotek. Du må derimod vælge: - enten at gemme alle dine MP3 optagelsesfiler i diskens rodbibliotek; - og/eller skabe mapper i biblioteket for hver enkelt kunstner eller musik type (f. eks. klassisk, rock, jazz, etc.) Vigtigt : Ovennævnte rekommandationer kan ikke tages som en garanti for, at DVD afspilleren vil spille MP3 optagelser, eller som en forsikring af lyd kvalitet. Du skal være opmærksom på, at visse teknologier og metoder for MP3 filers optagelser på CD-R'er forhindrer optimal playback af disse filer på din DVD afspiller (degraderet lyd kvalitet og i visse tilfælde afspillerens uformåenhed til at læse filerne). 1 Tryk STOP for at stoppe playback af den første sang fil, tryk derefter RETURN for at vise musik mappens menu på den højre side af skærmen. 8 musik mapper kan vises på samme tid. Hvis du har mere end 8 mapper på en disk, tryk på VENSTRE/HØJRE knapperne for at vise dem på skærmen. OP/NED knapperne at vælge den 2 Brug for at vælge enenter.for TrykOP/NED forønskede musik mappe, tryk Brug knapperne igen sang fil. ENTER at begynde playback af sang filen. ADVANCEREDE FUNKTIONER Program/Random playback Tryk på MODE knappen for at vælge mellem RANDOM og PROGRAM modus. Side 25 viser yderligere information vedr. disse modi. BEMÆRK En musik node bliver vist ved siden af filen der spilles. Tryk på REPEAT knappen for udelukkende at høre uafbrudt musik og tryk en gang til for at udløse. 36 DEN DEN 37 Brug Setup menuen Setup menuen lader dig "skræddersy" din DVD-afspiller, så du kan vælge forskellige sprogindstillinger, censurniveau, selv den ønskede type fjernsynsskærm. Indstilling af sprog Du kan forindstille sproget på player menuen, disk menuen, og undertekst menuen, så det ønskede sprog vises, hver gang du ser en film.

14 Brug af Player Menu Language 1 Tryk på knappen SETUP på fjernbetjeningen, når enheden er i tilstanden Stop. OE Player Menu : Indstilling af sprog Brug afspillerens foretrukne-menu til at vælge det sprog, du ønsker, at afspillerens on-screen menu skal vises i. Disc Menu : Indstilling af menu-sprog Brug menuens foretrukne-menu til at vise det sprog du ønsker, at DVD'ens disk-menu skal vises i. Audio : Indstilling af audio-sprog Brug audio foretrukne-menu til at vælge soundtrack sprog. Subtitle : Indstilling af undertekst-sprog Brug undertekst foretrukne-menuen til at vælge det sprog, du ønsker, at diskens undertekster skal vises i. ^ Parental : Indstilling af censur-niveauet Lader brugeren sætte et censur-niveau, som forhindrer børn i at se "forbudt-for-børn" film. Ø Audio Options : Indstilling af audio options Display Options : Indstilling af Display options Bruges til at vælge den type skærm du ønsker at se og andre display options Tryk på knappen SETUP, når enheden er i tilstanden Stop. Brug OP/NED-knappen til at vælge Player Menu. Tryk på ENTER-knappen. Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. `English'. Tryk på ENTER-knappen. - Nu er English valgt, og skærmen vender tilbage til SETUP MENU. - Tryk på ENTER-knappen for at fjerne SETUP MENU igen. f.eks. Opsætning på English Disk Menu sprog Denne funktion ændrer kun tekstsproget på disk menuskærmene. tilstanden Stop. 1 Tryk på knappen SETUP, når enheden er i 2 Brug OP/NED-knappen til at vælge Disc Menu. 3 Tryk på ENTER-knappen. `English'. 4 Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. BEMÆRK Alt efter disken er nogle SETUP menu-valg ikke tilgængelige. - Vælg "Others" (andre), hvis det ønskede sprog ikke er nævnt. f. eks. Opsætning på English. 2 Brug OP/NED-knappen på fjernbetjeningen for adgang til forskellige features. Tryk på ENTER-knappen for adgang til underfeatures. INDSTILLING AF SETUP-MENUEN 3 Setup-skærmen fjernes igen ved at trykke på SETUP-knappen efter indstilling. 5 Tryk på ENTER-knappen. DEN - English er nu valgt og skærmen vender tilbage til SETUP MENU. 38 DEN 39 Indstilling af sprog Audio sprog tilstanden Stop. 1 Tryk på knappen SETUP, når enheden er i 2 Brug OP/NED-knappen til at vælge Audio. 3 Tryk på ENTER-knappen. `English'. 4 Tryk på OP/NEDknappen for at vælge f.eks. - Vælg "Original hvis du ønsker at soundtrack sproget skal være det originale sprog, som disken er optaget i. - Vælg "Others" hvis det ønskede sprog ikke er nævnt. Indstilling af censurniveauet Censurniveau-funktionen virker i sammenhæng med DVD'er, som er blevet tildelt en "censurgrad". Dette lader dig kontrollere hvilke typer DVD'er din familie ser. Der kan være op til 8 censurgrader på en disk. 1 Tryk på knappen SETUP, når enheden er i tilstanden STOP. Skærmbilledet med opsætningsmenuen vises. OP/NED-knappen til at vælge Parental. Tryk på 2 BrugvisesENTER. Nu Censurniveau-skærmen. VENSTRE/HØJRE-knappen (ja), du ønsker kodeord. 3 Brug hvisenter. at indkode et og vælg Yes Tryk på Nu vises Indtast kodeord på skærmen. 5 Tryk på ENTER-knappen. - English er nu valgt og skærmen vender tilbage til SETUP MENU. 4 Indtast adgangskoden. Skærmbilledet til genindtastning af adgangskode vises, så du kan bekræfte adgangskoden. Indtast adgangskoden igen. Skærmbilledet til børnesikring vises. Undertekst sprog tilstanden Stop. 1 Tryk på knappen SETUP, når enheden er i (undertekst). 2 Brug OP/NED-knappen til at vælge Subtitle 3 Tryk på ENTER-knappen. `English'. 4 Brug OP/NED-knappen til at vælge f.eks. 5 Bestem Censurniveau Censurniveauet virker kun, hvis du har sagt `yes' til "Use password". Du kan ændre dette igen ved at vælge `No' ved hjælp af VENSTRE/HØJRE-knapperne.Brug OP/NEDknappen til at vælge det ønskede censurniveau. Tryk på ENTER. - Brug OP/NED-knappen til at vælge det niveau (f.eks. niveau 6) og tryk derefter på ENTER. Nu kan disks med censurniveau 7 ikke afspilles. - Du ændrer censurniveauet igen ved at vælge `No' ved `use password' ved hjælp af VENSTRE/HØJREknapperne. f.eks. Opsætning i LEVEL6. INDSTILLING AF SETUP-MENUEN 6 BEMÆRK Hvis det valgte sprog ikke er indkodet på disken, vælges det originale optagelsessprog. Tryk på RETURN-knappen for at fjerne SETUP MENUEN eller for at vende tilbage til skærmmenuen under setup. Ændring af kodeord - Brug OP/NED-knappen til at vælge Change Password. - Indtast dit nye kodeord. Bekræft koden ved at indtaste den igen. - Vælg "Automatic" hvis du ønsker at undertekstsproget skal være det samme som det, du har valgt til audio sprog. - Vælg "Others" (andre) hvis det ønskede sprog ikke er nævnt. Nogle disks indeholder ikke det sprog, du har valgt som dit ønskede sprog. I disse tilfælde vil disken bruge dets originale sprogindstilling. BEMÆRK Tryk på RETURN-knappen for at fjerne SETUP MENUEN eller for at vende tilbage til skærmmenuen under setup. Hvis du har glemt adgangskoden, skal du læse Forget Password i fejlfindingsmanualen Troubleshooting Guide Tryk på ENTER-knappen. - English er nu valgt og skærmen vender tilbage til SETUP MENU. 41 DEN DEN Indstilling af Audio-options Opsætning af Surround Sound Højtalere (kun DVD- S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B) 1 at vælge Audio Options. Tryk derefter på 2 Brug OP/NED-knappen tilenter-knappen. til indstilling. Tryk derefter ENTER-knappen. MPEG-2 3 Brug OP/NED-knappen på at vælge den ønskede Digital Udgang Out Tryk på knappen SETUP, når enheden er i tilstanden Stop. OE Dolby Digital Udgang Out 1. PCM : Omdannes til PCM (2CH) 48kHz/16Bit audio. Vælg PCM når du bruger de analoge audio udgange. 2. Bitstream : Omdannes til Dolby Digital Bitstream 5.1CH. Vælg Bitstream ved brug af de digital audio udgange. B 1 Tryk på SETUP-knappen under afspilning eller i stop-mode. og vælg Audio 2 Tryk på OP/NED-knappenENTER-knappen. Options. Tryk derefter på 3 Brug OP/NED-knappen til at vælge Speaker SETUP. Tryk derefter på ENTER-knappen. SPEAKER (HØJTALER) MODE db 3 0 ms 4 0 ms 0 6 db db db 1.

15 PCM : Omdannes til PCM (2CH) 48kHz/16Bit audio. Vælg PCM når du bruger de analoge audio udgange. 2. Bitstream : Omdannes til MPEG-2 Dolby Digital Bitstream 5.1CH (ved MPEG-2 7.1CH). Vælg Bitstream ved brug af de digital audio udgange. 4 Brug OP/NED eller VENSTRE/HØJRE-knappen til at vælge den ønskede indstilling. Tryk derefter på ENTER-knappen. BEMÆRK : Hvis den rigtige digital udgang ikke er valgt, høres ingen lyd. Opsætning af SPEAKER MODE Hvis du har tilsluttet anlægget til en højtaler med lav frekvens på 100Hz eller under, så vælg `Found(Large)'. Hvis du har tilsluttet anlægget til en højtaler uden lav frekvens på 100Hz eller under, så vælg `Found(Small)'. Men hvis du ikke tilslutter en subwoofer, så vælg `Found(Large)' på Front Højtaleren(L/R). Hvis du ikke tilslutter højtalere, sa vælg `Not found'. Opsætning af DELAY TIME Ved brug af 5.1CH Surround Sound opnås den bedste lyd, hvis distancen mellem dig og hver højtaler er den samme. Du kan sætte Delay Time på Center/Surround højtaleren og på den måde tilpasse lyden til rummets akustik. Opstilling af CENTER HØJTALER Hvis distancen Dc er lig med eller længere end distancen Df på figuren til venstre, så sæt mode til at være Oms. Hvis ikke, så skal indstillingen ændres ifølge nedenstående tabel. (A) = Df - Dc Distancen på (A) (cm) Indstilling (ms) Opstilling af SURROUND HØJTALER Hvis distancen Df er lig med distancen Ds på figuren overfor, så sæt mode som ms. Hvis ikke, så skal indstillingen ændres ifølge nedenstående tabel. (B) = Df - Ds Distancen på (B)(cm) Indstilling (ms) Opsætning af TEST Testsignalerne udsendes i urets retning, startende fra Front Højtaleren (L). Justér Channel Balancen så den matcher volumen på testsignalerne fra systemets hukommelse. FRONT(L) SURROUND(R) CENTER FRONT(R) SURROUND(L) SUBWOOFER Dynamic Compression 1. On : Vælger dynamisk kompression. 2. Off : Vælger standard opstilling. 1. Højttalertilstand(For V) 2. Kanalbalance(Midt)OdB 3. Højttalertilstand(Midt) 4. Forsinkningstid(Midt)Oms 5. Højttalertilstand(For H) 6. Kanalbalance(Subwoofer)OdB 7. Højttalertilstand(Subwoofer) 8. Højttalertilstand(Surround V) 9. Kanalbalance(Surround V)OdB 10. Forsinkningstid(Surround V/H)Oms 11. Kanalbalance(Surround H)OdB 12. Højttalertilstand(Surround H) ldeal CENTER SPEAKER position aidealisk placering av centerhögtalare. DTS 1. Off: Vælger standard opstilling. 2. On: Udsender DTS Bitstream kun via digital udgang. Vælg DTS ved opkobling til en DTS Dekoder. L C X R Dc Df Sw Ds SL SR ^ Speaker (kun DVD-S424/DVD-S424B/ DVD-S425/DVD-S425B) ldeal SURROUND SPEAKER position Idealisk placering av surroundhögtalare. INDSTILLING AF SETUP-MENUEN BEMÆRK Hvordan man fjerner SETUP MENUEN eller vender tilbage til skærm-menuen under setup. Tryk på RETURN-knappen. Testsignalet på subwooferen er lavere end på de andre højtalere. Logoet for MPEG Multichannel er et varemærke registreret af PHILIPS Corporation. BEMÆRK Tryk på RETURN-knappen for at fjerne SETUP MENUEN eller for at vende tilbage til skærmmenuen under setup. Fremstillet under licenstilladelse af Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte-d symbol er Dolby Laboratories varemærker. "DTS" og "DTS Digital Out" er varemærker af Digital Theater Systems, Inc. 42 DEN DEN 43 Indstilling af displayet Fjernbetjening af TV'et (kun DVD-S424/DVD-S424B/DVD- S425/DVD-S425B) Fjernbetjeningen kan også indstilles til at betjene de fleste fjernsyn. Ved programmering af fjernbetjeningen bruges den kode, som modsvarer dit mærke fjernsyn. TV Koder 1 Tryk på knappen SETUP, når enheden er i tilstanden Stop. OP/NED-knappen til at vælge Tryk 2 Brug derefter på ENTER-knappen. Display Options. til indstilling. Tryk derefter VENSTRE/HØJRE-knappen. 3 Brug OP/NED-knappen på at vælge den ønskede OE TV Aspect (format) Afhængigt af fjernsynstypen kan det være nødvendigt at justere skærmindstillingerne (aspektforhold). 1. 4:3 Letter Box: Vælges hvis du ønsker at se det totale 16:9 skærmformat, som DVD'en har, også selv om du har et TV med 4:3 skærmformat. Du vil nu se sorte "bjælker" i toppen og bunden af skærmen. 2. 4:3 Pan-Scan: Vælges for normal TV-størrelse, når du ønsker at se midtersektionen af en 16:9 skærm. (Yderste venstre og højre side af filmen vil ikke kunne ses) :9 Wide: Lader dig se hele 16:9 filmen på dit widescreen TV. Still Mode Indstillingerne vil afhjælpe, at billedet flimrer ved stilstand og vil vise småt tekst mere tydeligt. 1. Auto: Vælges Auto, vil Field/Frame automatisk konverteres. 2. Field: Vælg denne feature, hvis skærmen ryster i Auto mode. 3. Frame: Vælg denne feature, hvis du ønsker at se små bogstaver bedre i Auto mode. Screen Messages (skærmbeskeder) Brug denne feature til henholdsvis at tænde og slukke for skærmdisplayet. Front Display Justerer lyset på frontpanel displayet. 1. Auto Dim: Displayet lyser automatisk svagere under afspilning af en DVD. 2. Bright : Displayet lyser meget kraftigt. 3. Dim : Displayet lyser svagt. ^ Black Level Justerer skærmens lysniveau. Ø NTSC Disc Output "NTSC", hvis skærmen kun har én NTSC-videoindgang. Hvis det ikke er tilfældet, kan du vælge "PAL 60 Hz". SCART Output 1. RGB: Udsender RGB-signaler fra AV-STIKKET (SCART terminal) 2. Video: Udsender FULDSTÆNDIGE VIDEO signaler fra AV Stikket (SCART terminal) 3. S-Video: Udsender S-VIDEO signaler fra AV-STIKKET (SCART terminal) SAMSUNG_4 SAMSUNG_6, LG, LOEWE, PHILIPS, FINLUX, YOKO, LOEWE OPTA, MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA, SCHNEIDER SAMSUNG_1 SAMSUNG_2 SAMSUNG_3 SAMSUNG_5 TOSHIBA PANASONIC_4 GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS SHARP HITACHI SANYO, AKAI, FISHER HITACHI, SABA, THOMSON, NORDMENDE HITACHI, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, BRANDT, FERGUSON, PIONEER, TELEAVA SONY TOSHIBA, SANYO, SHARP, SONY, MITSUBISHI TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX TOSHIBA TOSHIBA PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA TOSHIBA, GRUNDIG, CGE, IMPERIAL, MIVAR PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN, BRIONVEGA, FINLUX, FORMENTI, LOEWE OPTA, METZ, WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI, SINGER, SINUDYNE NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER, REZ, SELECO, SALORA HITACHI, NORDMENDE, PANASONIC, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, CONTINENTAL, EDISON PANASONIC_2 PANASONIC_3 PANASONIC_6 TELEFUNKEN MIVAL LG_2 SHARP_2 JVC THOMSON ASIA THOMSON ASIA 1 Tænd for TV'et fjernsynet.

16 2 Ret DVD'ens fjernbetjening mod nede, du indtaster koden for dit 3 Hold TV POWER-knappenmærke.mens f.eks. for SAMSUNG_4 fjernsyn. fuldført. 4 Når fjernsynet slukkes, er indstillingen Hvis den først valgte kode ikke virker, så prøv andre koder på samme mærke. af TV'et, brug "TV funktion knapperne" 5 For betjeningbeskrevet på side 17. BEMÆRK Det er ikke sikkert, at fjernbetjening vil kunne betjene alle modeller af de listede mærker. OPSLAGSGUIDE BEMÆRK Tryk på RETURN-knappen for at fjerne SETUP MENUEN eller for at vende tilbage til skærmmenuen under setup. Tryk på 0 og 1 mens du holder TV POWER-knappen nede. 44 DEN DEN 45 Guide til fejllokalisering Før du kontakter servicecenteret Problem Fjernbetjeningen virker ikke Specifikationer Strømbehov Strømforbrug AC 230V, 50 Hz 13 W 2.8 Kg 430mm 240mm 79mm +5 C til + 35 C 10 % til 75 % Afspilningstempo: 3.49 m/sek. Ca. Afspilningstid (ensidet disk): 135 min. Afspilningstempo: 1.2 til 1.4 m/sek. Maks. Afspilningstid: 74 min. Afspilningstempo: 1.2 til 1.4 m/sek. Maks. Afspilningstid: 20 min. Afspilningstempo: 1.2 til 1.4 m/sek. Maks. Afspilningstid: 74 min. (Video+Audio) 2 kanal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm) R (rød): 0,714 Vp-p (belastning 75 ohm) G (grøn): 0,714 Vp-p (belastning 75 ohm) S 21 Løsning Tjek om batterierne i fjernbetjeningen trænger til udskiftning. Brug ikke fjernbetjeningen på større afstand end 6 meter. Fjern batterierne og hold én eller flere knapper nede i et par minutter, hvilket dræner mikroprocessoren inde i fjernbetjeningen og nulstiller den. Sæt batterierne i og prøv igen. Disken skal vende med dets label opad, og den blanke side nedad. Tjek DVD'ens regionsnummer. 5.1 channel lyd gengives kun når de følgende krav opfyldes: 1) DVD-afspilleren er tilsluttet den rigtige forstærker 2) Disken er optaget med 5.1 channel lyd. Tjek om de afspillede disks er mærket "Dolby 5.1ch" Tjek om dit audio system er tilsluttet og virker tilfredsstillende. Er Audio Output sat til Bitstream i SETUP-menuen? Features og indstillinger kan ikke foretages pga.: 1) DVD'ens software forhindrer det. 2) DVD'ens software understøtter ikke den aktuelle feature (f.eks. kameravinkler). 3) Den aktuelle feature er ikke tilgængelig i øjeblikket. 4) Du har forslået en titel, kapitelnummer eller tid der er udenfor rækkevidde. Tjek om disken har en menu. Nogle funktioner valgt i Setup menuen virker ikke ordentligt hvis disken ikke er indkodet med tilsvarende funktioner. Se side Generelt Vægt Dimensioner Rumtemperatur for optimalt brug S4 Fugtighedsgrad for optimalt brug DVD (DIGITAL VERSATILE DISC) CD: 12 cm Disken vil ikke spille S7 Der er ingen 5.1 channel lyd Disk S 18 42~43 (COMPACT DISC) CD: 8 cm (COMPACT DISC) VCD: 12 cm (VIDEO COMPACT DISC) Composite Video SCART STIK ikonet vises på skærmen Video Udgange S 38~39 B (blå): 0,714 Vp-p (belastning 75 ohm) Composite Video: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm) Luminans signal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm) Farve signal: 0,286 Vp-p (belastning 75 ohm) S-VIDEO Luminans signal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm) Farve signal: 0,286 Vpp (belastning 75 ohm)luminance 2 SCART STIK L(1/L), R(2/R) L(1/L), R(2/R) 48 khz sampling: 4Hz til 22 khz 96 khz sampling: 4Hz til 44 khz *S/N Ratio *Dynamic Range *Total lydforvrængning 110 db 100 db % *: Nominel specifikation 2 Kanal Disk Menuen kommer ikke op Playback mode er forskellig fra valgene på Setup menuen Skærmformatet kan ikke ændres Ingen lyd S 38~44 Skærmformatet er fastsat på dine DVD'er. Tænd for afspilleren på power, uden en disk i. Menusprog displayet vises. Tryk på knappen for ønsket sprog. på DOWN-knappen for at vælge `Parental'. Tryk på ENTER, og du vil nu blive spurgt om at vælge et kodeord. Du kan nu ændre censurniveauet og ændre dit kodeord. Kig i indholdsfortegnelsen og find den sektion af betjeningsvejledningen, som indeholder forklaringer vedrørende dit problem, og følg proceduren én gang til. Hvis problemet stadig ikke kan løses, så kontakt butikken eller det nærmeste autoriserede servicecenter. S 44 S 42~43 Audio Udgange *Frekvens respons Glemt kodeordet S 41 OPSLAGSGUIDE Andre problemer Samsung Electronics Co., Ltd reserverer rettighederne til at ændre specifikationerne uden varsel. Vægt og dimensioner er cirkamål. 46 DEN DEN 47 Memo DANMARK På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra købsdatoen mod materiale- og fabrikationsfejl. I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet. Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande opfylde de garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De få oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse: NSI Electronic A/S Bredskifte Allé Åarhus V Tlf: , Fax: s GARANTIBETINGELSER 1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og såfremt serienummeret på produktet er fuldt læseligt. 2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning af defekte dele. Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres. 3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret servicecenter. Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder, eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti. 4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der kræves tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop det land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til. 5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for sådanne tilpasninger og enentuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende: a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af normalt slid.

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet. c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation. d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung kontrol. 6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, i garantiperioden. 7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er lovgivet om det modsatte, er forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende, og Samsung, deres repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller materiel. EUROPÆISK GARANTI 48 DEN DEN 49.

Din brugermanual SAMSUNG DVD-P142 http://da.yourpdfguides.com/dref/785116

Din brugermanual SAMSUNG DVD-P142 http://da.yourpdfguides.com/dref/785116 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai Bruksanvisning Brugsanvisning FORSIGTIG: STANDBY/ON-AFBRYDEREN ER KUN TILSLUTTET SEKUNDÆRT OG AFBRYDERDERFOR IKKE STRØMMEN FRA ENHEDEN I STANDBY-TILSTAND. ENHEDEN BØRDERFOR

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio.

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio. 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det.

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. SL-D90 Til egne notater DANSK QUICK GUIDE Før ibrugtagning Generelt

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

WOOF it JAM. Startguide

WOOF it JAM. Startguide WOOF it JAM Startguide Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM fra SACKit. Vi håber, at du kommer til at nyde den kraftige krystalklare lyd og de smarte funktioner i din nye WOOFit JAM. Connection indicator

Læs mere

XV-N315B/XV-N316S/ XV-N310B/XV-N312S/ XV-N210B/XV-N212S

XV-N315B/XV-N316S/ XV-N310B/XV-N312S/ XV-N210B/XV-N212S DVD AFSPILLER XV-N315B/XV-N316S/ XV-N310B/XV-N312S/ XV-N210B/XV-N212S Inden brugen 2 15 Klargøring 4 Grundlæggende betjening 9 Forskellige afspilningsmåder 12 VIDEO Afspilning af lyd/videofiler 21 Regionskode

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches)

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Bundkort: Adina Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Chipset: AMD Hudson D1 Fusion Kontrol Host Hukommelsessokler: 2 x DDR3 Front side bus hastigheder: 2.5GT / s Processor socket:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Internet@TV med Samsung Apps

Internet@TV med Samsung Apps HT-C5500 leverer HD-billede og lyd, der matcher dit Samsung HD TV. Med dette hjemmebiosystem får du fantastiske billeder og mange tilslutningsmuligheder. Internet@TV med Samsung Apps Samsungs eksklusive

Læs mere