jakob laustrup lange skindergade 34, lejl københavn k telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "jakob laustrup lange skindergade 34, lejl 18 1159 københavn k telefon: 26 27 97 87"

Transkript

1 jakob laustrup lange skindergade 34, lejl københavn k telefon:

2 1. semester - bolig på amagerstrand til den første semester opgave skulle vi tegne en bolig på amagerstrandvej. jeg valgte at tage udgangspunkt i at mennesket i en nær fremtid vil begynde at bosætte sig mere på vandet end i dag. som afslutning på opgaven fi k vi introdukseret formz og pagemaker, så bygningen skulle digitaliseres, og der skulle laves en plakat med de digitale billeder.

3

4 2. semester - zento i tokyo kulskitse : nedbrydning kulskitse : kaos kulskitse : genopbygning

5 kulskitse : klarhed i forårssemesteret gik vores studietur til japan, hvor vi fik vores grund til semesteropgaven. vi skulle tegne et zento (badestue), og vores fokus skulle være på hvordan vi ville tage lyset ind i bygningen. jeg valgte at se på dette bad som en renselse hvor den besøgende skulle bevæge sig fra et beskidt stade til total renhed. vandringen i min bygning er en gradvis overgang fra kaos til orden. den besøgende vil ankomme til kolde, mørke og fugtige rum og så bevæge sig gennem varmere og vamere bade for til sidst at ankomme til helt rent rum med et fint klippet japansk træ i midten.

6 bygningen vælter ud over bakkekamen, som skyer der møder en bjærgkæde. ballebjerg nordby nordby kirke ballebjerg nordby langedal langedal trsf nordby 3. semester - transformer station på samsø trans form er station på samsø samsø det nordlige samsø synsretninger øverste plan 1:200 synsretninger nederste plan transformer snit 1:100 bevægelsesmønster situationsplan 1:1000 fa cade en sky møder langedal og bliver tvunget op ad tornebakke, hvorefter den brækker og opløses. transformer stationen placeres på kammen af tornebakke for at markere overgangen mellem det fl ade og det kuperede terræn. på kammen markerer den sig som et landmark. netop dette sted har man udsigt til samsøs højeste punkt [ballebjerg] og nordby kirke. konstruktionen forsøger at udviske tyngden ved at rejse sig på stolper der er placeret uden rytme og som stritter sitrende som strøm. i 3. semester opgave skulle vi tegne en transformerstation på samsø. bygningen skulle placeres på/ved tornebakke tæt på nordby. jeg ville benytte bygningen som et landmark og et udsigts punkt. i mit formsprog tog jeg udgangspunkt i skyen der bryder over en bjergkarm (tornebakke).

7 detalje 1:5 detalje plan 1:5 konstruktions fase 1 konstruktions fase 2 konstruktions fase 3 konstruktions fase 4 konstruktions fase 5 konstruktions fase 6 detalje snit 1:5 samling af detalje transformeren placeres på kam men af or ne bak ke for at mar ke re over gan gen mel lem det fl a de og det kuperede ter ræn. på kam men markerer den sig som et land mark. netop det te sted har man ud sigt til samsøs højeste punkt [ballebjerg] og nordby kirke. der anlægges en vandre rute omkring transformeren for at give dette sted en særlig betydning. alt så kanman ikke lade være med at besøge stedet. på bygningen placeres afskærmninger der gui der personernes syn mod ballebjerg, nordby kirke, nordby og ikke mindst trans for me ren. en stor sky vælter ind ad dalen og brækker over tornebakke, i netop dette øjeblik dannes byg nin gen. konstruktionen forsøger at udviske tyngden ved at placere sig på stolper der er placeret uden ryt mer ogsom stritter sitrende som en stærk strøm. plateauer af elefantrist svæver trans pa ren te over trans for mer ne og danner hele bygningens flade. jakob lange, kunstakademiets arkitektskole december 2001

8 3. semester - transformer station på samsø model i 1:50 af bygningsstrukturen placeringen på tornebakke detaljemodel i 1:10 af strukturens samlinger

9 strukturen placeringen på tornebakke

10 holmen event respect the deep skydancer hvert år afholdes der en fest for alle de kreative skoler på holmen. festen benytter hele meldahls smedje til festen og har derfor 9 forskellige scener / rum der skal designes. jeg har de sidste 2 år stået for et rum sammen med en anden. jeg havde her mulighed for at designe og bygge en skulptur. samtidig brugte jeg denne mulighed til at udvikle det formsprog jeg ville benytte til 4. semesters opgave. skulpturen var efter festen en permanent udstilling frem til sommerferien. herefter blev den fl yttet til cafe luftkastellet, hvor den havde sin stohedstid fra juni til sidst i december.

11 luftkastellet

12 4. semester - the hanging gar dens i rosenvængets villakvarter 4. semester opgave benyttede jeg formsproget fra min skulptur (respect the deep skydancer). opgaven bestod i af tegne boligkompleks i rosenvængets villakvarter på østerbro. jeg arbejdede med bygningen som organisme, hvor hver enkelt bolig i strukturen greb ind i hinanden, og der skulle opstå små nicher hvor personerne kunne danne mere private rum.

13 Området omkring rosenvængets villakvarter består hovedsageligt af mindre lejligheder til enlige eller par. Jeg vil derfor designe et lejlighedskompleks bestående af større lejligheder til familier. Komplekset skal indeholde 8 boliger i varrierende størrelse. Jeg tager udgangspunkt i boligen som en organisme, hvor boligerne griber om hinanden og søger mod himlen. Veggetationen skyder frem og et frodigt landskab opstår med små nicher og hulrum. Frem fra alle sprækker skyder grønt frem og bryder med de hårde kolde beton overfl ader. I en hastigt voksende by som københavn, bliver det stadig sværer at fi nde grønne åndehulder, hvor man kan opholde sig uforstyret. I Babylon 600 f.kr. blev et af De 7 Vidundre, De hængende haver opført. Dette palads var trods områdets golde karakter et meget frodigt åndehul med alle tænkelige plantearter og træsorter. Denne tanke tager jeg udgangspunkt i.

14 4. semester - the hanging gar dens i rosenvængets villakvarter tagtaressen tidlig skitse af bygningen som en organisme

15 to lejligheder eksploderet It consists of vaulted terraces raised one above another, and resting upon cubeshaped pillars. These are hollow and filled withearth to allow trees of the largest size to be planted. The pillars,the vaults, and terraces are constructed of baked brick and asphalt. The ascent to the highest story is by stairs, and at their side are water engines, by means of which persons, appointed expressly for the purpose, are continually employed in raising water from the Euphrates into the garden. Strabo ende facaden

16 5. semester - the projector jeg var på mit 5. og 6. semester tilknyttet nat charts eksperimentelle studie, der lægger meget vægt på processen og i at man forfølger sine idéer i model 1:1. første opgave skulle vi lave et instrument der kunne benyttes på den givne grund og som indeholdt vores idé. vi lagde ud med en workshop der omhandlede stemplet som tegneredskab. denne tegning så jeg som et 3dimentionelt landskab, et billede på byen. jeg blev facineret af personers færden og hvordan en person fra et bestemt synspunkt havde et begrænset syns felt. jeg undersøgt et af disse synsfelter og brugte det som plan for et rum, hvor jeg manipulerede med vægge, loft og gulv, så man fra et synspunkt fik oplevelsen af at rummet var et aflangt retangulert rum. se modsatte side. dette blev min grundidé, som jeg arbejdede med gennem resten af året. igennem undersøgelser arbejde med et synspunkt til flere synspunkter, hvor synsfelterne krydsede hinanden og derverd havde arbejdede sammen om at skabe et fælles rum.

17

18 5. semester - the projector årets studietur gik til new york hvor vi skulle medbring vores instrument. jeg ville have mulighed for at studere linierne i byen udfra et synspunkt og registrere hvilken efekt min bevægelse i rummet ville have på disse linier. instrumentet var lavet til at kaste tre laser linier på omgivelserne, hvor jeg derefter kunne registrere rummet fra synspunktet og fra et andet synspunkt. linierne kunne instilles så de fulgte omgivelsernes linier. på modsatte side er det instrumentet i aktion i new york. de to billeder viser hvordan instrumentet kan bruges

19 til at manipulere med rummet. først billede er taget fra instrumentets position, og det andet er fra en anden position.

20 6. semester - manhattan café jeg udviklede herefter et værktøj til at skære i skum hvor jeg udfra givne synspunkter kunne skære mig frem efter visse regler. formgivningen til min café på manhattan blev udfra dette princip udviklet. se modsatte side. en sidegevinst var skærelinierne i skummet der tydeliggjorde fra hvilket synspunkt hvert cut stammede fra.

21

22 6. semester - manhattan café modelbillede i 1:50 hvor stålets refl ektion afspejler hvordan fl aderne er opstået. rendering af caféen på manhattan.

23 snit af bygningen hvor de røde linier afspejler skæringerne af fladerne. rendering af caféen fra et af synspunkterne med linierne der refererer til de andre punkter.

24 holmen event 2003 til holmenevent maj valgte jeg at udsmykke gangarealerne ved de små auditorier. vi købte 400 meter tyl, som blev spændt ud i loftet. 18 lysbilledprojetorer belyste så strukturene som gengav billederne i flotte forvridninger.

25

26 plot projects salgs materiale til vm husene i ørestaden, københavn. prefabrikerede husbåde. studenter boliger i gladsaxe, københavn. efter min første 3 år på kunstakademiets arkitektskolen, var jeg i praktik hos arkitektfiramet PLOT, hvor jeg var involveret i 6 projekter. det første projekt var en konkurrence for et nyt koncerthus i stavanger, norge. vores forslag fi k hædrende omtale ved den konkurrence, men fik en første plads, en gylden løve i kategorien "det bedste koncert hus", ved "la bienale de venezia".

27 konkurence til en ny havnefront i riga, letland. vi fi k første premien og også publikumsprisen. det sidste projekt jeg var involveret i var PLOT's nye hjemmeside (www.plot.dk), som jeg stadig arbejder på.

28 staircase to heaven 2004 jeg har fået til opgave at designe og bygge en spiraltrappe for en god ven. trappen skal bygges af galvaniserede vandrør, og til samlingerne bruger jeg de fi ttings, der allerede benyttes til at samle vandrør, og en metalplade skal bære trappen. i september 2003 fi npudses lejligheden og trappen vil blive sat op.

29 3d rendering af trappen.

30 staircase to heaven 2004

31

32 8. semester - rmit, melbourne, australien i foråtet 2004 var jeg på udvækslings ophold i melbourne, australien. her valgte jeg et kursus ved det eksperimenterende institut sial. opgaven "politics of water" var en gruppe opgave hvor vi arbejdede med arkitektur i relation til vand. i min projektgruppe skulle vi lave en konkret bygning docklands bath, hvor jeg påtog mig opgaven at udforme facaden. jeg udviklede et system hvor jeg analyserede bygningens indre rumprogram, og herfra etablerede "privat / ikke privat-zoner" (de røde tv.). udfra disse konstruerede jeg guide linier der undestøttede disse zoner. dvs. hvor personer behøvede mere private omgivlser blev linierne tættere og hvor de besøgende bevægede sig mere og ikke havde samme behov for intimitet, åbnede nettet sig mere op. næste skridt var så at oversætte guidelinierne til ½ meter brede søjler der i den rigtige skala ikke åbnede for meget op eller blev for tætte. resultatet blev et bølgende skind der svøber sig omkring hele bygningen og hvor bygningens indre "zoner" kan aflæses udefra.

33 næste skridt var at at bestemme vindues hullerenes indre form. vægens tykkelse gjorde det muligt at lave vinduer der kontrolerer den besøgendenes synsvinkeler. dette udnyttede jeg og udviklede jeg en "fysisk parametrisk model" for hvordan vindues hullerne skulle genereres. (se modelbillede ovenfor). jeg kunne med fem forskellige standard glas størrelser og den besøgendenes synsvinkel generere alle vindueshullerne. den indre facade blev således et "tilfældigt" mønster der styrer synet for de badene gæster. resultatet blev rost meget og senere præsenteret på en konference i mexico af vores professor mark burry. projektet er også valgt til at repræsentere arkitektskolen på arkitekturbiennalen i melbourne fra november 2004 til februar derudover skal det udstilles på arkitektur biennalen ABB i beijing, kina oktober 2004.

34 8. semester - rmit, melbourne, australien

35 mit andet kursus på RMIT hed "the video effect", som bestod i at benytte video mediet til at regisrere rum. kurset var opdelt i 2 opgaver hvor føste skulle intruducere os til vores redskaber. dette resulterede i en kortfilm "lucky lucy", der fortæller om hvordan et barns drømme om fremtiden sjældent bliver udfriet. anden del af kurset skulle vi lave en fi lm der skulle udstilles på et af melbourns gallerier. fi lmen blev et eksperimentarium i hvordan man med et kamera fi kseret på sit udvalgte sted, kan understreje folks bevægelse i "rummet". billederne herunder er udvalgte stills fra den 7 minutter lange fi lm, der undersøger tiden; genem hastigheder, fragmentering af billedfeltet og dobbelteksponering. fi lmen blev så projekteret med en videoprojektor på 5 fl ader placeret strategisk i galleriet. den besøgende kunne så bevæge sig mellem skærmene og danne sit eget nye rum, og kun hvis iagtageren placerede sig direkte under videoprojektoren kunne denne se det oprindelige rum.

36 04 plot - studiearbejde - guldløve i venedi for stavanger koncerthus - konkurrence - umeå konferencecenter, sverige - plot's hjemmeside det kongelige danske kunstakademis arkitektskole, afdeling 8-9. semester - fængsel i lynge grusgrav semester - udvækslingsophold på rmit, melbourne, australia - sial - politics of water - sonia leber - the video effect - interphestial spaces 04 trappe - staircase to heaven semester - praktikophold hos plot, københavn - konkurrence - stavanger konsert hus, norge - vm husene, ørestaden - prefabrikerede husbåde - konkurrence - ungdomsboliger i gladsaxe, copenhagen. - konkurrence - ny havnefront i riga, latvia - plot's hjemmeside rum instalation - holmen event professor nat chard's afdeling - 5. semester - the projector - 6. semester - manhattan café 02 ausfart 02 - arkitektur igennem europa 02 rum instalation - respect the deep skydancer afdeling 8-1. semester - bolig på amagerstrand - 2. semester - zento i tokyo samsø - 3. semester - transformer station på - 4. semester - the hanging gar dens i rosenvængets villakvarter det kongelige danske kunstakademis arkitektskole, københavn 00 krabbesholm højskole - arkitektur linien maj 78 født i odense, dk jakob laustrup lange skindergade 34, lejl københavn k telefon: homepage:

I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010

I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010 I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010 Sans for min skole Idekatalog fra Løgstrup skole Til den rådgivende arkitekt Dette er et idékatalog, som er blevet til på baggrund af inddragelse af 50 elever

Læs mere

RUMTID. - en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette formidles, defineres og iscenesættes.

RUMTID. - en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette formidles, defineres og iscenesættes. RUMTID RUMTID - en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette formidles, defineres og iscenesættes. RUMTID Firedimensionalt rum, hvori tre dimensioner repræsenterer det sædvanlige

Læs mere

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces

Læs mere

Upptäck Arkitektur! Erbjudande till nya prenumeranter: 10 nr till priset av 8 nr!

Upptäck Arkitektur! Erbjudande till nya prenumeranter: 10 nr till priset av 8 nr! Forstudier Et interview med en højskoleforstander, et studieprojekt fra KADK og en arkitekturfilmfestival. Vi rapporterer her fra steder, hvor der bliver gjort forstudier til arkitekturen. Erbjudande till

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

hvordan arbejder arkitekten? undervisningstegneserie om arkitektens arbejdsproces

hvordan arbejder arkitekten? undervisningstegneserie om arkitektens arbejdsproces hvordan arbejder arkitekten? undervisningstegneserie om arkitektens arbejdsproces når legomandens udsigt bliver til virkelighed introduktion til arkitektens univers Arkitekten i samfundsdebatten I midten

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

Milen kunst og landskab

Milen kunst og landskab Milen kunst og landskab Publikationen er udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med professor og billedhugger, Morten Stræde, professor og kreativ direktør i SLA arkitekter, Stig L Andersson og Kunstkomiteen

Læs mere

Am Kupfergraben 10, Berlin David Chipperfield

Am Kupfergraben 10, Berlin David Chipperfield Am Kupfergraben 10, Berlin David Chipperfield Søren Svare, Mathias Ruø, Rasmus Nielsen og Allan Døi Indledning. Berlins Contemporary Fine Arts galleri er placeret op ad Kupfergraben-kanalen hvorfra du

Læs mere

Banebrydende bølger i Vejle

Banebrydende bølger i Vejle Nr. 2 2008 Banebrydende bølger i Vejle TEMA arkitektur K U N D E I N F O R M A T I O N F R A K N A U F D A N O G I P S Samarbejde af guld! Operaen på Holmen ny nationalscene 4 6 VM viser ny boligarkitektur

Læs mere

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk www.arkfo.dk Arkitekterne har længe været forkælet med fuld beskæftigelse. Vi har planlagt hele bydele og bygget med et arkitektonisk overskud og en optimisme,

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Virtuel Byplanlægning

Virtuel Byplanlægning 10 Virtuel Byplanlægning fremtiden er virtuel, visionær og billig Designprocessen for f.eks. arkitekter kan i fremtiden starte virtuelt, hvor alle ser de samme virtuelle billeder af bygninger og er i stand

Læs mere

DET EKSPERIMENTERENDE FÆLLESSKAB

DET EKSPERIMENTERENDE FÆLLESSKAB DET EKSPERIMENTERENDE FÆLLESSKAB Børn og voksnes leg med medier og teknologi Ole Caprani Lektor Datalogisk Institut, Aarhus Universitet. Klaus Thestrup Ph.d. studerende Institut for Informations og Medievidenskab,

Læs mere

Center for Treatment of Psychological Trauma. - At skabe strukturer for liv og fremtid. B302e, 2. semester, Arkitektur & Design

Center for Treatment of Psychological Trauma. - At skabe strukturer for liv og fremtid. B302e, 2. semester, Arkitektur & Design Center for Treatment of Psychological Trauma - At skabe strukturer for liv og fremtid B302e, 2. semester, Arkitektur & Design 1 Center for Treatment of Psychological Trauma Hovedtema: At skabe strukturer

Læs mere

Nanyang Technological University, Singapore

Nanyang Technological University, Singapore Navn og studieretning: Skole: Trine Laustsen, Bygningsdesign Nanyang Technological University, Singapore Semester: 6. Semester, forår 2013 Telefon og E-mail: 28571612, Laustsen.99@gmail.com Motivation

Læs mere

Fornyelse af lindealléer i Barokhave. Renewal of lime avenues in Baroque garden

Fornyelse af lindealléer i Barokhave. Renewal of lime avenues in Baroque garden Fornyelse af lindealléer i Barokhave Renewal of lime avenues in Baroque garden Bachelorprojekt 2009 Pernille Thomsen, LAB06017 Københavns Universitet Det Biovidenskabelige Fakultet Skov & Landskab Vejleder

Læs mere

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER!

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! 2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! TAG UDFORDRINGEN OP! Trænger du til luft under vingerne? Vil du arbejde i en virksomhed, der spænder over 40 lande? Kan du se

Læs mere

HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER Rapport fra workshop med Michael White NARRATIV PRAKSIS I GRUPPER, SAMFUND OG ORGANISATIONER

HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER Rapport fra workshop med Michael White NARRATIV PRAKSIS I GRUPPER, SAMFUND OG ORGANISATIONER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER Rapport fra workshop med Michael White NARRATIV PRAKSIS I GRUPPER, SAMFUND OG ORGANISATIONER Arr. Erhvervspsykologerne v/ Kit Sanne Nielsen Magleås Kursuscenter i Høsterkøb

Læs mere

2/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

2/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 2/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Der indkaldes hermed til Ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse tirsdag den 17. april 2007 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

REFERAT Dato: 24. februar 2009

REFERAT Dato: 24. februar 2009 VORES BY REFERAT Dato: 24. februar 2009 Dialogmøde (6) med beboere og andre interesserede, mandag den 16. februar 2009, kl. 19:00. Deltagere ca. 60 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover

Læs mere

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen t a l l e t 8tallet Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen Ditte Maria Hansen Jesper Lund Olsen Kasper Ortvald Larsen Kristoffer Videbæk

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger

Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Dgs Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Fortællinger fra Gellerup/Toveshøj September 2012- november 2013 1 Indhold Introduktion... 5 Afgivelse af retten

Læs mere

NR 2 JULI 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 2 JULI 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 2 JULI 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forside: Tækkemand Fleming Grøfte klapper et meget specielt, buet tagskæg på Det Åndbare Hus hos Egen Vinding & Datter

Læs mere

Performance-design med byen som scene

Performance-design med byen som scene Performance-design med byen som scene 2 GRIB BYEN Performance-design med byen som scene Speciale på Performance-design februar 2011 Roskilde Universitet Forfattere: Mira Margaritha Cordsen, Theresa Linnea

Læs mere

Erfaringsrapport. Studieturen: I Wang Shus Fodspor 2014. v. Marco Philipsen Prahm og Simon Kjems-Møller

Erfaringsrapport. Studieturen: I Wang Shus Fodspor 2014. v. Marco Philipsen Prahm og Simon Kjems-Møller Erfaringsrapport Studieturen: I Wang Shus Fodspor 2014 v. Marco Philipsen Prahm og Simon Kjems-Møller Turen step by step I februar 2014 startede vi planlægningen af en rejse til Kina, med det formål at

Læs mere