Struer Jernbane Klub. Februar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Jernbane Klub. Februar 2009"

Transkript

1 Struer Jernbane Klub Februar 2009 Dette var årets sidste tog i 2008

2 Formand: Egon Petersen EWP Kasserer: Erik Linaa EL Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen KH Jimmy Koch JK Torben Kristensen TK Pr arbejde: Helle Larsen HL Jimmy Koch JK Redaktion: Helle og Bo Larsen BL Indholdsfortegnelse: Side 3: Sidste nyt fra de aktive Side 5: Generalforsamling Side 6: Ekstra ordinær generalforsamling Side 6: Kontingent 2009 Side 7: UIC-vogne

3 Sidste nyt fra de aktive medlemmer i Struer jernbane klub Af Jimmy Koch. Så er det igen blevet tid til at berette lidt om hvad der er sket i klubben siden sidste klubblad udkom før jul, det er nu ikke fordi der er sket så meget men lidt nyt er der da at berette om. Juletogene 2008 Klubbens juletog i december måned, var over alt forventning. Den første weekend var der totalt udsolgt både lørdag og søndag, turene gik fra Struer over Herning til Silkeborg. Om lørdagen kørte vi også til Ry. Den efterfølgende weekend kørte vi til Viborg om lørdagen, og Ringkøbing/Skjern om søndagen. Disse ture var også godt belagte, med masser af glade mennesker. I Skjern var der nisseorkestre på perronen der spillede julemusik, og vinkede farvel til toget da vi kørte hjem til Struer igen. Årets sidste tur til Thisted var også godt besøgt, trods den kraftige blæst med vindstød op til orkanstyrke var der en god stemning i toget. Alt i alt må vi nok sige at juletogene i 2008 har stukket alle klubbens tidligere rekorder, selv om juletogene de andre år også har haft godt med passager med. Det skyldes først og fremmest alle de lokale aviser her i området, nogen mere end andre var rigtige flinke til at omtale vores juletog, uden det kostede os noget økonomisk. En stor tak til de klubmedlemmer der kontaktede aviserne og fik dem med på ideen. Personvognen Bg 010 Arbejdet på stålpersonvognen Bg 010, skrider rigtig godt fremad takket være Preben og Allan, der virkelig har lagt et stort stykke arbejde i projektet, hele vognkassen er grundmalet to gange, og taget har også fået den helt store omgang, nu venter hele undervognen på samme omgang. Der er også en del arbejde inde i vognen bl.a. skal der lægges nyt gulv i enderne m.m.

4 Det øvrige materiel m.m. Som omtalt i sidste klubblad er der stadig mange opgaver der venter på at blive løst både på vores lokomotiver og vogne. Er man mere nysgerrig er man meget velkommen til at møde op og se hvad vi går og laver, især om lørdagen er der næsten altid folk nede i vores remise og arbejde fra omkring kl og til folk ikke gider mere. Og husk der er næsten altid kaffe på kanden, eller en sodavand i skabet så på gensyn. Juletoget i Skjern den 14/ Og et rigtig godt nytår til alle læsere af bladet

5 GENERALFORSAMLING I Struer jernbane klub Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Struer jernbane klub Lørdag den 28 Marts 2009 kl. 13,00 Ringgaden Struer. Med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Beretning over foreningens virksomhed i Godkendelse af regnskab for Fastsættelse af kontingent. 5. Ændringer af vedtægter. 6. Indkomne forslag. 7.Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er : Kim Hansen Ønsker genvalg Erik Linaa Ønsker genvalg Torben Christensen Ønsker genvalg 8. Valg af revisorer. På valg er Erling Vagn Ønsker genvalg 9. Eventuelt. Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe med brød. N.B. Forslag til behandling under punkt 6 skal være formanden i hænde senest 28 februar 2009.

6 Ekstra ordinær generalforsamling. I Struer jernbane klub Der indkaldes hermed til ekstra ordinær generalforsamling i Struer jernbane klub Lørdag den 28 Marts 2009 Kl. 16,00 Ringgaden Struer. Med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Vedtagelse af nye vedtægter 3. Eventuelt. Kontingentstigning i Struer jernbaneklub 2009 Kære medlemmer i Struer jernbaneklub. Når i nu indbetaler jeres kontingent til klubben, så beder vi jer være opmærksomme på at medlemskontingentet har fået en mindre stigning. Junior medlemmer 100 kr. pr. år ( 0 18 år) Passive medlemmer 175 kr. pr. år Aktive medlemmer 300 kr. pr. år Det skyldes bl.a. stigende omkostninger til husleje, forsikringer m.m. Vi håber stadig at klubbens medlemmer bakker op om denne kontingent stigning, og stadig vil indbetale deres kontingent, for husk uden jeres hjælp kunne klubben ikke eksistere. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Struer jernbaneklub.

7 Lidt historie om UIC-vognene, bedre kendt som de røde B-vogne Af Jimmy Koch Dette er nyerhvervelsen HFHJ Bd 66 ex DSB 016 efter ankomsten til Struer. I anledning af at vi igen har fået en BD-vogn til klubben, vil jeg gerne fortælle lidt om denne vogntypes historie. Som nogen kan huske har klubben før haft en BD-vogn og en af de rigtige kioskvogne litra Bk. Men på grund af forskellige omstændigheder skilte klubben sig af med disse vogne til stor ærgrelse for de aktive medlemmer i klubben. Men i 2007 lykkes det efter en forspørgelse til en jernbaneklub på Sjælland, der netop havde en BD-vogn holdende som de ikke rigtig brugte til noget. Om vi kunne købe vognen, bl.a. fordi den havde sit eget varmeanlæg (oliefyr) monteret, og fordi vi manglede et godt pakrum til barnevogne m.m. Vores nye vogn blev leveret til DSB i 1969 og havde følgende nr Vognen blev renoveret i 1975 og blev omlakeret i den nye røde farve. I 1978 blev der indbygget elvarme, sidste gang vognen blev renoveret hos DSB var i 1985.

8 Vognen blev efter en ildebrand solgt til Frederiksværkbanen i 1990, banen havde planer om at bygge vognen om til styrevogn, men opgav igen disse planer og brugte vognen i nogle få lokomotivtrukne tog. I 2002 blev vognen solgt til Østbanen i Køge, de solgte vognen videre til Østsjællandske jernbaneklub, der havde vognen holdende i nogle år uden den kom i drift, vognen blev i 2007 købt af Struer jernbaneklub og vognen kom til Struer i sommeren 2008 efter en lang og sej kamp. B-vogns typens historie B 332 i Struer først i 1990ernerne. I efterkrigsårene var det et meget stort behov for modernisering af jernbanemateriel ved de Europæiske jernbaneforvaltninger. Den internationale jernbaneorganisation UIC havde i starten af 1950erne fået standardiseret en række godsvognstyper (bl.a. Gs, E og Ks). Det var derfor naturligt at forsætte dette program på personvognsområdet også, især for de vogne der anvendes i international trafik. Her var behovet stort, idet 2. Verdenskrig havde sat udviklingen i stå og det materiel der havde overlevet krigen bl.a. var meget nedslidt og umoderne.

9 Resultatet af standardiseringsarbejdet blev til 2 hovedtyper, hvor 4 lande valgte X-typen med en længde på 26,5 m efter tysk forbillede, og 10 lande valgte Y-typen på 24,5 m efter fransk forbillede. Nødvendigheden af 2 typer standardvogne kan syntes underligt, men det kølige forhold der var mellem Tyskland og Frankrig i efterkrigsårene, måtte UIC indgå dette kompromis. DSB valgte Y-typen, da X-typen var for lang til Storebæltsfærgerne den gang. De kunne kun have 4 vogne af Y-typen i det midterste spor der var omkring 100 m. Fælles for de 2 vogntyper var at de skulle have gummivulstovergange, at indstigningsdørene skulle være drejefoldedøre, der kunne åbnes udad. Vogntyperne skulle kunne bruges i tog med maksimalhastighed på 160 km/t, allerede dengang kørte man betydelig hurtigere i udlandet end i Danmark, som altid har været lidt bagefter på jernbaneområdet af en eller anden grund. Endvidere blev der fastlagt en række forskrifter for vognkassedimensioner, vindues og dørmål centerafstand mellem bogier, samt opvarmning og belysningsforhold. For Y-typen blev det fastlagt at der skulle indrettes Klasses kupeer hver med 8 pladser, toilet og særskilt rum for håndvask i hver ende af vognen. De første vogne I august måned 1964 modtog DSB den første personvogn litra B og indledte dermed leverancen af denne populære vogntype, og dens nærmeste slægtninge A, AB og BD frem til I vognenes velmagtsdage var der 304 enheder og udgjorde grundstammen i datidens intercitytog fra 1974 og frem til 1991, hvor IC3-togene kom frem og erstattede de lokomotivtrukne intercitytog Thybanen var faktisk et af de steder hvor de nye IC3-tog hurtig blev indsat, da man så kunne undgå de tunge MY-lokomotiver i forspand på banen, der dengang ikke havde de bedste skinner.

10 Projektering af B-vogne I forhold til mange andre lande i Europa var Danmark i en noget heldigere situation angående personvogns materiel. Der havde været en betydelig tilgang af nye stålvogne til DSB efter 2. verdenskrig, især CL og CC vognene hvis konstruktion går tilbage til 1940erne. Og der var endda blevet givet penge til et omfattende moderniseringsprogram i 1950erne, men det var ikke nok man manglede stadig flere personvogne til den øgede passagertilgang og ny forbedret køreplan. DSB øjnede hermed en chance for at få midler til en ny type personvogn type Y, da man så samtidig kunne hæve hastigheden for togene, som indsættelsen af MY og MX havde tilvejebragt. Da DSB stadig havde mange ældre personvogne til dels bygget i træ, var man stærkt interesseret i af disse vogne udrangeret og få leveret nogle nye tidssvarende stålpersonvogne. Derfor nedsatte DSB i 1961 en lille gruppe (personvogns udvalg) der skulle komme med et nybygnings og moderniseringsprogram for persontogsmateriellet. Et af hovedmålene var at alle eksprestog inden for en årrække kun skulle bestå af stålvogne. Som noget nyt skulle vognlitra ikke begynde med et C, som andre fællesklassevogne, men i stedet kort og enkelt med et B som litra. Herved fik man markeret at, der var tale om en ren 2-klasses vogn, og ikke et levn fra tiden med 3-klasse. DSB hovedleverandør af materiel Scandia A/S i Randers blev også inddraget i arbejdet, og i efteråret 1961 opbyggedes en 2. Kl. prøvekupé inkl. Sidegang, hvor en lang række konstruktions-detaljer, materieltyper og farvesammensætninger blev afprøvet. I tidens ånd blev det plastmateriale, der kom til at dominere indretningen. Væg og loftbeklædningen blev udført med plasticlaminatplader, gulvene i slidfast belægning og sæderne i okseblodsfarvet plastskind og indvendig skumgummipolstring. Dog var interiøret suppleret med teaktræslister, ligesom plastic-laminatpladernes kanter var dækket med træ, sæderne var opbygget så der i spidsperioder med mange rejsende kunne sidde 8 personer i hver kupé. Udvendig blev vognene malet i den kendte vinrøde farve, sølvfarvet tag og sort undervogn. Påskrifterne var med gul skrift og kongekrone.

11 Leverancen påbegyndes Resultatet af forarbejdet blev en ordre på 20 stk. B-vogne i 1962 til vognfabrikken Scandia A/S i Randers. De 10 af vognene skulle leveres med elektrisk varmeanlæg, udover dampvarmeanlæg, af hensyn til kørsel i udlandet. Inden ordreleverancen var kommet i gang blev der bestilt yderlige 30 vogne hos Scandia i 1963, og yderligere 35 vogne i 1964, alle til indenlandsk brug. De første B-vogne blev leveret i 1964 og blev straks indsat i trafikken, vognene blev hurtig en stor succes hos de rejsende, især den nye lyse indretning faldt i folks smag. Dette satte gang i yderlige leverancer af B-vogne, samt modernisering af ældre stålpersonvogne med bl.a. ny indretning. I 1965/66 bestiltes yderlige 80 vogne til levering i Ordren udvides med A, AB og BD-vogne 1 klasse vogn litra A.

12 Nu da der rigtig var kommet gang i leverancen af 2. Kl. standardvogne litra B, skulle man også finde en afløser for de gamle 1. Kl. vogne fra Det blev selføgelig en B-vognkasse dog med kun 8 kupeer, hvorimod B-vognene havde 10 kupéer, de nye 1. Klasses vogne fik litra A. Man lavede igen en prøvekupé, hvor forskellige indretnings forslag blev gennemgået. Resultatet blev med tilladelse fra UIC, et afvigende vognkoncept med 8 kupeer hver med 6 siddepladser, modsat 9 kupeer i UICs oplæg til 1. Kl. vogne af Y-typen. Vægbeklædningen i de nye 1. Klasses vogne blev udført i ægte mørkt nøddefinér, endvidere blev sæderne betrukket med olivengrøn uldplys, ligesom gulvene fik fine gulvtæpper. Der blev også installeret læselamper ved hver siddeplads, vognene fik samme farve som B-vognene dog med en gul kantfarve mellem vinduerne og taget. De første A-vogne blev leveret i BD-vognene bestilles BD 020 Foto i Struer år 2000.

13 Næste B-vogns type der blev bestilt var en personvogn med pakrum og tjenestekupé, denne type blev bestilt i 1967 hos Scandia i Randers i et antal på 20 stk. Vognen tog som sagt udgangspunkt i B-vognen med 6 kupeer, pakrum på 18 kvardrartmeter og tjenestekupé til togpersonalet. Udvendig var 2 vinduespartier erstattet med 4 drejefoldedøre på begge vognsider, og indvendig 2 skydedøre i sidegangen så man kunne uhindret kunne gå igennem vognen. Med indsættelsen af de nye BD-vogne blev de ældre pakvogne m.m. skubbet længere ned i togarterne, og DSB kunne få en del ældre trævogne udrangeret. I 1968 bestiltes yderlig 10 BD-vogne, udstyret med el-varme anlæg af hensyn til kørsel i udlandet. Så den samlede beholdning nåede op på 30 BD-vogne, alle BD-vognene blev fra starten litreret efter det nye UIC koncept, dvs. med 11 cifre og et kontrolciffer Samtidig fik alle tidligere leverede A og B-vogne ændret deres 4 cifret vognnummer til det nye UIC standard. Da begge vogntyperne A og B var færdig udviklet kom der også ønsker om en blandet 1-2. Klasses vogn, denne kom til at hedde AB, og der blev bestilt 20 stk. i 1967 hos Scandia, alle AB vognene fik fra starten el-varme indbygget. B og BD-vogne ombygges til BK (kioskvogne) I 1972 blev der forsøgsvis ombygget en B-vogn med faciliteter for salg af kioskvarer samt lettere servering, ideen var at erstatte de ældre resturantvogne litra BRh, med mere moderne forhold. 2 kupeer blev indrettet til kombineret salgssted og køkken, og toilettet blev ombygget til tjenestekupé for togpersonalet, til indbringning af kioskvarer blev der indbygget en to-fløjet foldedør der hvor det 3. Vindue i mellemgangen havde siddet. Samtidig blev vognen omlakeret i det nye røde design, vognen blev herefter litreret Bk. Centralværkstedet i Århus klarede selve ombygningen, medens Scandia i Randers foretog design-lakeringen i rød. Man indsatte vognen i eksprestog mellem København og Frederikshavn. Her indhentede man en række erfaringer, bl.a. fandt man ud af at den tofløjet dør ikke var særlig praktisk.

14 Den blev senere fjernet på forsøgsvognen, men i det store og hele faldt forsøget godt ud, og man besluttede sig for yderlig at ombygge 24 B- vogne til Bk-vogne i I 1977 ophørte muligheden for at befordre rejsegods i indenlandsk fjerntog. Det blev derfor besluttet at ombygge en del af BD-vognene med pakrum, det skete efter samme koncept som de andre kioskvogne dog med enkelte forbedringer. I årene ombyggedes 9 stk. af 1. Serie BDvogne om til 2. Serie Bk-vogne. Indretning var identisk med 1. Serie dog kun med 7 kupeer, idet den 8 kupé blev omdannet til tjenestekupé. K74 intercity-systemet lanceres Ved overgangen til sommerkøreplanen 1974, lanceredes intercitysystemet, hvis grundidé var, at der med faste minuttal en gang i timen skulle køre fjerntog mellem København og Frederikshavn. Hertil kom 2 til 4 daglige direkte forbindelser mellem hovedstaden og Thisted/Struer over Herning, Esbjerg og Padborg. De nye intercitytog blev fra starten en succes, bl.a. på grund af den enkle køreplan, og gav DSB et gevaldigt løft til at beholde de rejsende i togene. Samtidig var der også noget smart klingende over begrebet intercitytog, som i øvrigt var hentet fra de britiske jernbaner i England. Selv om der kom flere og flere rejsende med de nye intercitytog, blev der ikke bevilget flere nye vogne i Pengene gik i stedet til nyt materiel til den Sjællandske regionaltrafik disse vogne havde stor set samme vognkasse som B-vognene, men disse vogne var storrumsvogne og med brede indstigningsdøre midt i vognen, disse vogne fik litrabetegenlserne Bn, Bns og An. Elvarmen indføres I fik DSB en ny type MZ-lokomotiv (serie 3) med en større dieselmotor på 20 cylindre, og de var forberedt til indbygning af elvarmeaggregat.

15 Det blev derfor i 1974 besluttet at indbygge et supplerende elvarmeanlæg i en række B-vogne, fordelene ved elvarme var bl.a. at det var nemmere og sikrer at håndtere for personalet. Man undgik jo de varme dampslanger og desuden undgik man også damptågen fra de utætte dampslangekoblinger, desuden var vedligeholdelses-omkostningerne også mindre ved elvarme. Den eneste ulempe var at sikringsanlægene skulle immuniseres før ibrugtagning af elvarme, da det elektriske system er baseret på en fase med returstrøm i skinnerne. I første omgang fik 20 B-vogne indbygget elvarme af fabrikatet Schaltbau, øvrige B-vogne havde/fik elvarmeanlæg af fabrikat BBC. Med levering af 4. Serie MZ-lok ( ) i , hvor togopvarmning kun forsynes fra elvarmeaggregat, og efterhånden komplet immunisering af sikringsanlæggene på Sjælland og hovedstrækninger på Fyn og Jylland, startede udfasningen for alvor af dampvarmen. I årene frem til indbygges elvarmeanlæg i de resterende godt 160 A, B, Bk og BD-vogne hos Scandia samt et stort antal Ag, ABg, og Bgvogne. Dampvarmesystemet blev dog bibeholdt til langt op i 1980erne, indtil alle MZ-lokomotiverne og nogle få MY-lokomotiver havde fået indbygget elvarmeaggregat og de sidste hovedstrækninger havde fået immuniseret sikringsanlæg. Intercityvognene trænger til renovering Brugen af vognene i IC-trafikken havde tæret hårdt på deres tilstand, bl.a. med slidte sæder og rustskader i vinduesrammerne. Derfor besluttede man i 1983 at foretage en omfattende renovering af alle vognene leveret i 1960erne og 70erne, i alt 267 vogne så de kunne klare trafikken indtil nyt IC-materiel blev leveret. Renoveringen omfattede bl.a. ompolstring af sæderne, nye toiletter der var mere rengørringsvenlige, indvendig fik vognene også en grundig hovedrengøring. Udvendig fik vognkasserne en total afslibning af vognsiderne, reparation af rustskader og komplet oplakering af vognkassen. Bogierne blev revideret og fik samtidig foretaget en række forbedringer.

16 Dørene blev udstyret med automatisk dørlukning med centralbetjening ved hver dør, dørene fik indbygget en sikkerhed så de ikke kunne åbnes når toget kørte mere end 10 km/t. Af hensyn til togpersonalet blev der placeret en gul meldelampe i den ene ende for automatisk dørlukning som lyste hvis dørene ikke var lukket. Bk-vognene fik hvide lodrette striber der hvor kiosken i vognen var. I 1984 blev superfærgerne Peter Pars og Niels Klim indsat på Århus Kalundborg overfarten og i 1986 blev det besluttet at modernisere en række Af og Bf-vogne samt man ombyggede 4 BD-vogne til at indholde kupé for kiosk/togsalg og for togpersonale, disse vogne blev litreret BDk. Afløseren IC-3 opfindes I starten af firserne erkendte DSB at der var brug for nyt materiel til ICtrafikken. To 5-vognsproto-type IC-tog/lyntog var leveret af Scandia i 1982, men levede ikke helt op til forventningerne, det største problem var vognvægten ca. 45 t pr. vogn, som samtidig krævede stærkere trækkraft hvis der skulle opnås en forbedring i køreplanen. Elektrificeringsprojektet var også ved at gå ned i omdrejninger kun kystbanen kørte på strøm, og der var kun afsat midler til strøm til Roskilde. Midt i håbløsheden rystede et par forholdsvis nyansatte ingeniører DSBs maskinafdeling med at lancere et helt nyt togsæt IC-3, der skulle erstatte samtlige lokomotivtrukne IC-tog og lyntog. Konceptet var baseret på selvkørende togsæt, der var opbygget med standardkomponenter fra bus og lastvognsindustrien. Alt imens kunne elektrificeringen af hovedbanerne gennemføres og være klar, når togsættene stod for udrangering efter en levetid på år. DSBs ledelse var imponeret og gav Scandia i Randers, der nu havde skiftet navn til Ascan A/S ordre på 23 togsæt i 1985, til levering i Ordren blev efterfulgt i med yderlig 65 togsæt, en række problemer med togenes software betød at de først kom i drift i 1990, hvor de i første omgang afløste de gamle MA-lyntog og først senere i IC-trafikken.

17 Storhedstiden slutter for B, A, AB, Bk, og BD-vognene Da IC-3 togene kom ud på skinnerne var det slut med storhedstiden for B- vognene og dens øvrige slægtninge. Ved K91 ikrafttrædelse lanceres en ny landsdækkende køreplan, baseret på IC3- togene i alle intercitytogene og lyntogene, og B-vognsmateriel i interregionaltog mellem København/Nyborg og Århus/Aalborg, dog måtte en del IC-tog stadig køres med B-vognsmateriel især mellem København og Esbjerg/Padborg, idet IC3-togene stadig led af en række børnesygdomme. Nedrykningen af B-vognsmateriellet til regionaltogstjeneste betød i øvrigt at de sidste Ag, ABg og Bg-vogne blev udrangeret. Efter IC3-togenes fremmarch blev behovet for 1. Kl. vogne stærkt reduceret, og det besluttedes derfor i 1991 at deklassere 20 A-vogne og 8 AB-vogne til rene 2. Kl. vogne med nyt litra Ba og Bab de deklasserede vogne blev primært anvendt på Sjælland i regionalstogtrafikken sammen med de øvrige B-vogne til Kalundborg og Nykøbing Falster, men også i de sidste tilbageværende loko-trukne regionaltog i Jylland frem til efteråret Men ikke alle vogne faldt i unåde, 4 Ba-vogne og 3 Bk-vogne blev i 1991 moderniseret til brug som lokalvogne i Eurocity-tog mellem København og Rødby Færge. Moderniseringen omfattede ombetrækning af sæder i blåt, og nye gardiner, og for Bk-vognenes vedkommende en sløjfning af togkiosken og delvis reetablering af kupeer. Den ene kupé blev indrettet til togservice med bl.a. køleskab og lager, den anden til tjenestekupé for personale. Vognene benævntes Ba-x og Bk-x i 1992 blev yderlig 6 vogne moderniseret og fik det supplerende x på vognlitra. Endnu et litra fik set dagens lys i 1993 nemlig litra B-t. Behovet for kioskvogne var med indsættelsen af IC3 forsvundet, og disse vogne stod nu over for en udrangering, der var blot det ene problem at netop disse vogne havde talested for togpersonalet til lokomotivføren. Det besluttes derfor at flytte talestedet over i de nyeste B-vogne og indrette en fast togpersonalekupé. I alt 25 vogne fik indbygget talested, suppleret med yderlig 7 vogne i 1995.

18 I starten af 90erne var anvendelsen af rødt materiel i udlandstrafikken mere stabil, idet RIC-mærkede AB, B og BD vogne forsat indgik i faste løb mellem bl.a. København og Berlin, med Østersøekspress, og Nordpilen Frederikshavn Hamburg. Men også her var det en stakket frist, for i 1995 nedlages forbindelsen til Berlin, og yderligere IC3-tog overtog de direkte forbindelser til Hamburg. I udlandsløbende til Oslo/Stokholm erstattede svensk materiel turene, og Nordpilen fik moderniseret tysk interregiomateriel. De tilbageværende A og AB-vogne kunne hermed deklasseres til Ba og Bab. Sidste tog med B-vogns materiel blev Nord-WestExpress mellem København og Amsterdam i Holland, der kørte frem til den 1. september 1997, og afsluttede dermed æren for brug af B-vogns materiel i ordinære tog. 4 B-t vogne fik dog forlænget fristen, idet de sammen med 5 Bcvogne udgjorde den jyske del af lejrskoletoget i sommeren og efteråret 1997 og kørte en fast tur mandag-fredag Aalborg-Fredericia-Aalborg. I januar 1998 var det slut med brugen af B-vogne hos DSB. Uheld og udfasningen Frem til 1993 var der kun udrangeret et fåtal vogne, årsagen var næsten den sædvanlige, et alvorligt rangeruheld eller brandstiftelse. 5 vogne blev udrangeret på den konto, den første vogn blev allerede udrangeret i 1971 efter et uheld i Tyskland. I starten af 1980erne brændte et par B-vogne, men da der var mangel på vogne blev der leveret erstatnings-vognkasser, hvor det der kunne anvendes fra de brændte vogne, blev brugt igen. Men også driftuheld kostede livet for en række vogne, den store togulykke i Sorø i 1988 kostede 3 B-vogne livet. Samme år totalhavarerede 2 vogne i Hamborg. Efter 1993 hvor IC3-togen nu var totalt dominerende i fjerntogene, var udfasningskriteriet en anden, et stort eftersyn, rust i vognkassen eller større fejl var nok til at pågældende vogn blev udrangeret.

19 Samtidig kom de nye ER4-tog også i gang (elektriske regionaltog), dette medførte også et overtal af overflødige B-vogne, selv de vogne der var leveret i var heller ikke fredet i perioden blev der således udrangeret ca. 140 vogne. 4 vogne blev udrangeret i 1993 kun 12 år gamle, virkelig en kort levetid for jernbanemateriel må man sige. Det endelig dødsstød kom da Storebæltsforbindelsen åbnede i sommeren 1997, og der kom en hel ny køreplan ved overgangen til K97. IC-materiellet kunne nu udnyttes bedre og over 100 Bn-vogne var blevet ombygget til tunnelkørsel. DSB Bn 926 Trods betydelig passagertilvækst valgte DSB at udrangere næsten alle de resterende B-vogne. Vognene blev hensat i store bundter i Frederikshavn, Gedser og Rødby Færge. Argumentet mod at sætte dem i drift igen var udsigten til store renoveringsomkostninger, bl.a. lukket toiletsystemer og tunnelsikring og bogierenovering. DSB ville helst have vognene ophugget så hurtig som muligt, især da aviserne fik øje på de mange tomme pladser, mens passagerne både i den sjællandske regionaltrafik og i IC-togene ofte måtte stå op.

20 Et andet problem var også at langt de fleste vogne var isoleret med asbest i taget, og derfor ikke umiddelbart bare kunne ophugges, da der er meget strenge miljøkrav når man arbejder med asbest. Redningen kom dog fra en helt uventet kant, nemlig de iranske jernbaner, der i forvejen havde købt 35 overtallige Bk og BD-vogne i 1994 via en tysk mellemhandler, savnede fortsat personvognsmateriel. Købet blev en realitet i starten af 1998, og i marts 1998 kunne de første 100 vogne så sendes af sted gennem Europa, Rumænien og Tyrkiet til Iran i 5 togstammer af hver 20 vogne. Sidste sending skete i juli, hvor i alt 80 vogne blev afsendt med kurs mod Iran. I alt 152 kupévogne blev i 1998 eksporteret til Iran, resten af sendingen var overtallige ADns, BDan, og BDn-vogne. Så vil man opleve de gamle B-vogne i drift, må man rejse til Iran. ADns-e 543 afventer eftersyn i Fredericia

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Struer Jernbaneklub. Oktober 2010. IC4 i Struer for første gang d. 6/10. Foto: Alan Nielsen

Struer Jernbaneklub. Oktober 2010. IC4 i Struer for første gang d. 6/10. Foto: Alan Nielsen Struer Jernbaneklub Oktober 2010 IC4 i Struer for første gang d. 6/10 Foto: Alan Nielsen Formand: Preben Poulsgaard PP 31 60 07 48 Kasserer: Erik Linaa EL 42 40 16 16 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen KH

Læs mere

Struer Jernbaneklub. April 2011. Vores Qg-vogn er nu kommet på plads i spor 98. Foto: Alan Nielsen

Struer Jernbaneklub. April 2011. Vores Qg-vogn er nu kommet på plads i spor 98. Foto: Alan Nielsen Struer Jernbaneklub April 2011. Vores Qg-vogn er nu kommet på plads i spor 98 Foto: Alan Nielsen Formand: Preben Poulsgaard PP 31 60 07 48 Kassserer: Erik Linaa EL 42 40 16 16 Bestyrelsesmedlemmer: Egon

Læs mere

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/? Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?p=materiel Veterantog Viborg Skive Struer retur to gange den 11. oktober 2014

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen

OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen Personvognen OMB C 16 adskiller sig fra veterantogets øvrige vogne ved at være bygget på vognfabrikken Arløf i Malmø som byggede denne og andre vogne til privatbanen

Læs mere

Elektrificering på Sjælland og i Jylland

Elektrificering på Sjælland og i Jylland Banebranchenskonference: Jernbaneni MEGA vækst? Elektrificering på Sjælland og i Jylland 11. maj 2011 Svend Poulsen Projektchef Indhold Forhistorien Fra damp til el i Europa Elektrificeringsprojektet i

Læs mere

Struer Jernbaneklub. September 2009. BDno 848-8 på vej til Struer, med sine mange farver.

Struer Jernbaneklub. September 2009. BDno 848-8 på vej til Struer, med sine mange farver. Struer Jernbaneklub September 2009 BDno 848-8 på vej til Struer, med sine mange farver. Formand: Egon Petersen EWP 97 40 74 33 Kasserer: Erik Linaa EL 42 40 16 16 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen KH 30

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Forhistorie. Forbillede for mit projekt. HSB personvogne med 8 vinduer. 1 Die Fahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen in Farbe

Forhistorie. Forbillede for mit projekt. HSB personvogne med 8 vinduer. 1 Die Fahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen in Farbe Forhistorie Jeg har altid haft en kærlighed for de store tog, dem man kan tage og føle på, og som ikke bliver væk imellem fingrene på en. Jeg har haft med spor G at gøre siden 1988, og har altid gået og

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Nyhedsbrev december 2011

Nyhedsbrev december 2011 Nyhedsbrev december 2011 Hej alle gode MJ ere! Dødsfald Vi har desværre modtaget meddelelse om, at vores tidligere medlem, Martin Kilt er afgået ved døden den 30. oktober efter kort tids sygdom. Martin

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep. Mærke Nationalitet Type nr. Embalage Stand Lokomotiver H.C Models DSB MO 1835 (lbn 485) 7 Ja Ny Heljan DSB Litra E 994 (DC Digital) 45403 Ja Ny Heljan DSB Mx 1014 Ep. IV (DC Digital) 43721 Ja NY Heljan

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 THISTED > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Østerbrohuset Lokale 7, Århusgade 103 Lørdag den 26. april 2014 kl. 14-17 Side 1 af 9 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 26. april 2014

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12 Nyt Fra Huset Nr. 01 årgang 07 Minim veniam Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, quis. Se side 12 Velkommen til det første nummer af det nye spejderblad

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere