Struer Jernbane Klub. Februar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Jernbane Klub. Februar 2009"

Transkript

1 Struer Jernbane Klub Februar 2009 Dette var årets sidste tog i 2008

2 Formand: Egon Petersen EWP Kasserer: Erik Linaa EL Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen KH Jimmy Koch JK Torben Kristensen TK Pr arbejde: Helle Larsen HL Jimmy Koch JK Redaktion: Helle og Bo Larsen BL Indholdsfortegnelse: Side 3: Sidste nyt fra de aktive Side 5: Generalforsamling Side 6: Ekstra ordinær generalforsamling Side 6: Kontingent 2009 Side 7: UIC-vogne

3 Sidste nyt fra de aktive medlemmer i Struer jernbane klub Af Jimmy Koch. Så er det igen blevet tid til at berette lidt om hvad der er sket i klubben siden sidste klubblad udkom før jul, det er nu ikke fordi der er sket så meget men lidt nyt er der da at berette om. Juletogene 2008 Klubbens juletog i december måned, var over alt forventning. Den første weekend var der totalt udsolgt både lørdag og søndag, turene gik fra Struer over Herning til Silkeborg. Om lørdagen kørte vi også til Ry. Den efterfølgende weekend kørte vi til Viborg om lørdagen, og Ringkøbing/Skjern om søndagen. Disse ture var også godt belagte, med masser af glade mennesker. I Skjern var der nisseorkestre på perronen der spillede julemusik, og vinkede farvel til toget da vi kørte hjem til Struer igen. Årets sidste tur til Thisted var også godt besøgt, trods den kraftige blæst med vindstød op til orkanstyrke var der en god stemning i toget. Alt i alt må vi nok sige at juletogene i 2008 har stukket alle klubbens tidligere rekorder, selv om juletogene de andre år også har haft godt med passager med. Det skyldes først og fremmest alle de lokale aviser her i området, nogen mere end andre var rigtige flinke til at omtale vores juletog, uden det kostede os noget økonomisk. En stor tak til de klubmedlemmer der kontaktede aviserne og fik dem med på ideen. Personvognen Bg 010 Arbejdet på stålpersonvognen Bg 010, skrider rigtig godt fremad takket være Preben og Allan, der virkelig har lagt et stort stykke arbejde i projektet, hele vognkassen er grundmalet to gange, og taget har også fået den helt store omgang, nu venter hele undervognen på samme omgang. Der er også en del arbejde inde i vognen bl.a. skal der lægges nyt gulv i enderne m.m.

4 Det øvrige materiel m.m. Som omtalt i sidste klubblad er der stadig mange opgaver der venter på at blive løst både på vores lokomotiver og vogne. Er man mere nysgerrig er man meget velkommen til at møde op og se hvad vi går og laver, især om lørdagen er der næsten altid folk nede i vores remise og arbejde fra omkring kl og til folk ikke gider mere. Og husk der er næsten altid kaffe på kanden, eller en sodavand i skabet så på gensyn. Juletoget i Skjern den 14/ Og et rigtig godt nytår til alle læsere af bladet

5 GENERALFORSAMLING I Struer jernbane klub Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Struer jernbane klub Lørdag den 28 Marts 2009 kl. 13,00 Ringgaden Struer. Med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Beretning over foreningens virksomhed i Godkendelse af regnskab for Fastsættelse af kontingent. 5. Ændringer af vedtægter. 6. Indkomne forslag. 7.Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er : Kim Hansen Ønsker genvalg Erik Linaa Ønsker genvalg Torben Christensen Ønsker genvalg 8. Valg af revisorer. På valg er Erling Vagn Ønsker genvalg 9. Eventuelt. Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe med brød. N.B. Forslag til behandling under punkt 6 skal være formanden i hænde senest 28 februar 2009.

6 Ekstra ordinær generalforsamling. I Struer jernbane klub Der indkaldes hermed til ekstra ordinær generalforsamling i Struer jernbane klub Lørdag den 28 Marts 2009 Kl. 16,00 Ringgaden Struer. Med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Vedtagelse af nye vedtægter 3. Eventuelt. Kontingentstigning i Struer jernbaneklub 2009 Kære medlemmer i Struer jernbaneklub. Når i nu indbetaler jeres kontingent til klubben, så beder vi jer være opmærksomme på at medlemskontingentet har fået en mindre stigning. Junior medlemmer 100 kr. pr. år ( 0 18 år) Passive medlemmer 175 kr. pr. år Aktive medlemmer 300 kr. pr. år Det skyldes bl.a. stigende omkostninger til husleje, forsikringer m.m. Vi håber stadig at klubbens medlemmer bakker op om denne kontingent stigning, og stadig vil indbetale deres kontingent, for husk uden jeres hjælp kunne klubben ikke eksistere. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Struer jernbaneklub.

7 Lidt historie om UIC-vognene, bedre kendt som de røde B-vogne Af Jimmy Koch Dette er nyerhvervelsen HFHJ Bd 66 ex DSB 016 efter ankomsten til Struer. I anledning af at vi igen har fået en BD-vogn til klubben, vil jeg gerne fortælle lidt om denne vogntypes historie. Som nogen kan huske har klubben før haft en BD-vogn og en af de rigtige kioskvogne litra Bk. Men på grund af forskellige omstændigheder skilte klubben sig af med disse vogne til stor ærgrelse for de aktive medlemmer i klubben. Men i 2007 lykkes det efter en forspørgelse til en jernbaneklub på Sjælland, der netop havde en BD-vogn holdende som de ikke rigtig brugte til noget. Om vi kunne købe vognen, bl.a. fordi den havde sit eget varmeanlæg (oliefyr) monteret, og fordi vi manglede et godt pakrum til barnevogne m.m. Vores nye vogn blev leveret til DSB i 1969 og havde følgende nr Vognen blev renoveret i 1975 og blev omlakeret i den nye røde farve. I 1978 blev der indbygget elvarme, sidste gang vognen blev renoveret hos DSB var i 1985.

8 Vognen blev efter en ildebrand solgt til Frederiksværkbanen i 1990, banen havde planer om at bygge vognen om til styrevogn, men opgav igen disse planer og brugte vognen i nogle få lokomotivtrukne tog. I 2002 blev vognen solgt til Østbanen i Køge, de solgte vognen videre til Østsjællandske jernbaneklub, der havde vognen holdende i nogle år uden den kom i drift, vognen blev i 2007 købt af Struer jernbaneklub og vognen kom til Struer i sommeren 2008 efter en lang og sej kamp. B-vogns typens historie B 332 i Struer først i 1990ernerne. I efterkrigsårene var det et meget stort behov for modernisering af jernbanemateriel ved de Europæiske jernbaneforvaltninger. Den internationale jernbaneorganisation UIC havde i starten af 1950erne fået standardiseret en række godsvognstyper (bl.a. Gs, E og Ks). Det var derfor naturligt at forsætte dette program på personvognsområdet også, især for de vogne der anvendes i international trafik. Her var behovet stort, idet 2. Verdenskrig havde sat udviklingen i stå og det materiel der havde overlevet krigen bl.a. var meget nedslidt og umoderne.

9 Resultatet af standardiseringsarbejdet blev til 2 hovedtyper, hvor 4 lande valgte X-typen med en længde på 26,5 m efter tysk forbillede, og 10 lande valgte Y-typen på 24,5 m efter fransk forbillede. Nødvendigheden af 2 typer standardvogne kan syntes underligt, men det kølige forhold der var mellem Tyskland og Frankrig i efterkrigsårene, måtte UIC indgå dette kompromis. DSB valgte Y-typen, da X-typen var for lang til Storebæltsfærgerne den gang. De kunne kun have 4 vogne af Y-typen i det midterste spor der var omkring 100 m. Fælles for de 2 vogntyper var at de skulle have gummivulstovergange, at indstigningsdørene skulle være drejefoldedøre, der kunne åbnes udad. Vogntyperne skulle kunne bruges i tog med maksimalhastighed på 160 km/t, allerede dengang kørte man betydelig hurtigere i udlandet end i Danmark, som altid har været lidt bagefter på jernbaneområdet af en eller anden grund. Endvidere blev der fastlagt en række forskrifter for vognkassedimensioner, vindues og dørmål centerafstand mellem bogier, samt opvarmning og belysningsforhold. For Y-typen blev det fastlagt at der skulle indrettes Klasses kupeer hver med 8 pladser, toilet og særskilt rum for håndvask i hver ende af vognen. De første vogne I august måned 1964 modtog DSB den første personvogn litra B og indledte dermed leverancen af denne populære vogntype, og dens nærmeste slægtninge A, AB og BD frem til I vognenes velmagtsdage var der 304 enheder og udgjorde grundstammen i datidens intercitytog fra 1974 og frem til 1991, hvor IC3-togene kom frem og erstattede de lokomotivtrukne intercitytog Thybanen var faktisk et af de steder hvor de nye IC3-tog hurtig blev indsat, da man så kunne undgå de tunge MY-lokomotiver i forspand på banen, der dengang ikke havde de bedste skinner.

10 Projektering af B-vogne I forhold til mange andre lande i Europa var Danmark i en noget heldigere situation angående personvogns materiel. Der havde været en betydelig tilgang af nye stålvogne til DSB efter 2. verdenskrig, især CL og CC vognene hvis konstruktion går tilbage til 1940erne. Og der var endda blevet givet penge til et omfattende moderniseringsprogram i 1950erne, men det var ikke nok man manglede stadig flere personvogne til den øgede passagertilgang og ny forbedret køreplan. DSB øjnede hermed en chance for at få midler til en ny type personvogn type Y, da man så samtidig kunne hæve hastigheden for togene, som indsættelsen af MY og MX havde tilvejebragt. Da DSB stadig havde mange ældre personvogne til dels bygget i træ, var man stærkt interesseret i af disse vogne udrangeret og få leveret nogle nye tidssvarende stålpersonvogne. Derfor nedsatte DSB i 1961 en lille gruppe (personvogns udvalg) der skulle komme med et nybygnings og moderniseringsprogram for persontogsmateriellet. Et af hovedmålene var at alle eksprestog inden for en årrække kun skulle bestå af stålvogne. Som noget nyt skulle vognlitra ikke begynde med et C, som andre fællesklassevogne, men i stedet kort og enkelt med et B som litra. Herved fik man markeret at, der var tale om en ren 2-klasses vogn, og ikke et levn fra tiden med 3-klasse. DSB hovedleverandør af materiel Scandia A/S i Randers blev også inddraget i arbejdet, og i efteråret 1961 opbyggedes en 2. Kl. prøvekupé inkl. Sidegang, hvor en lang række konstruktions-detaljer, materieltyper og farvesammensætninger blev afprøvet. I tidens ånd blev det plastmateriale, der kom til at dominere indretningen. Væg og loftbeklædningen blev udført med plasticlaminatplader, gulvene i slidfast belægning og sæderne i okseblodsfarvet plastskind og indvendig skumgummipolstring. Dog var interiøret suppleret med teaktræslister, ligesom plastic-laminatpladernes kanter var dækket med træ, sæderne var opbygget så der i spidsperioder med mange rejsende kunne sidde 8 personer i hver kupé. Udvendig blev vognene malet i den kendte vinrøde farve, sølvfarvet tag og sort undervogn. Påskrifterne var med gul skrift og kongekrone.

11 Leverancen påbegyndes Resultatet af forarbejdet blev en ordre på 20 stk. B-vogne i 1962 til vognfabrikken Scandia A/S i Randers. De 10 af vognene skulle leveres med elektrisk varmeanlæg, udover dampvarmeanlæg, af hensyn til kørsel i udlandet. Inden ordreleverancen var kommet i gang blev der bestilt yderlige 30 vogne hos Scandia i 1963, og yderligere 35 vogne i 1964, alle til indenlandsk brug. De første B-vogne blev leveret i 1964 og blev straks indsat i trafikken, vognene blev hurtig en stor succes hos de rejsende, især den nye lyse indretning faldt i folks smag. Dette satte gang i yderlige leverancer af B-vogne, samt modernisering af ældre stålpersonvogne med bl.a. ny indretning. I 1965/66 bestiltes yderlige 80 vogne til levering i Ordren udvides med A, AB og BD-vogne 1 klasse vogn litra A.

12 Nu da der rigtig var kommet gang i leverancen af 2. Kl. standardvogne litra B, skulle man også finde en afløser for de gamle 1. Kl. vogne fra Det blev selføgelig en B-vognkasse dog med kun 8 kupeer, hvorimod B-vognene havde 10 kupéer, de nye 1. Klasses vogne fik litra A. Man lavede igen en prøvekupé, hvor forskellige indretnings forslag blev gennemgået. Resultatet blev med tilladelse fra UIC, et afvigende vognkoncept med 8 kupeer hver med 6 siddepladser, modsat 9 kupeer i UICs oplæg til 1. Kl. vogne af Y-typen. Vægbeklædningen i de nye 1. Klasses vogne blev udført i ægte mørkt nøddefinér, endvidere blev sæderne betrukket med olivengrøn uldplys, ligesom gulvene fik fine gulvtæpper. Der blev også installeret læselamper ved hver siddeplads, vognene fik samme farve som B-vognene dog med en gul kantfarve mellem vinduerne og taget. De første A-vogne blev leveret i BD-vognene bestilles BD 020 Foto i Struer år 2000.

13 Næste B-vogns type der blev bestilt var en personvogn med pakrum og tjenestekupé, denne type blev bestilt i 1967 hos Scandia i Randers i et antal på 20 stk. Vognen tog som sagt udgangspunkt i B-vognen med 6 kupeer, pakrum på 18 kvardrartmeter og tjenestekupé til togpersonalet. Udvendig var 2 vinduespartier erstattet med 4 drejefoldedøre på begge vognsider, og indvendig 2 skydedøre i sidegangen så man kunne uhindret kunne gå igennem vognen. Med indsættelsen af de nye BD-vogne blev de ældre pakvogne m.m. skubbet længere ned i togarterne, og DSB kunne få en del ældre trævogne udrangeret. I 1968 bestiltes yderlig 10 BD-vogne, udstyret med el-varme anlæg af hensyn til kørsel i udlandet. Så den samlede beholdning nåede op på 30 BD-vogne, alle BD-vognene blev fra starten litreret efter det nye UIC koncept, dvs. med 11 cifre og et kontrolciffer Samtidig fik alle tidligere leverede A og B-vogne ændret deres 4 cifret vognnummer til det nye UIC standard. Da begge vogntyperne A og B var færdig udviklet kom der også ønsker om en blandet 1-2. Klasses vogn, denne kom til at hedde AB, og der blev bestilt 20 stk. i 1967 hos Scandia, alle AB vognene fik fra starten el-varme indbygget. B og BD-vogne ombygges til BK (kioskvogne) I 1972 blev der forsøgsvis ombygget en B-vogn med faciliteter for salg af kioskvarer samt lettere servering, ideen var at erstatte de ældre resturantvogne litra BRh, med mere moderne forhold. 2 kupeer blev indrettet til kombineret salgssted og køkken, og toilettet blev ombygget til tjenestekupé for togpersonalet, til indbringning af kioskvarer blev der indbygget en to-fløjet foldedør der hvor det 3. Vindue i mellemgangen havde siddet. Samtidig blev vognen omlakeret i det nye røde design, vognen blev herefter litreret Bk. Centralværkstedet i Århus klarede selve ombygningen, medens Scandia i Randers foretog design-lakeringen i rød. Man indsatte vognen i eksprestog mellem København og Frederikshavn. Her indhentede man en række erfaringer, bl.a. fandt man ud af at den tofløjet dør ikke var særlig praktisk.

14 Den blev senere fjernet på forsøgsvognen, men i det store og hele faldt forsøget godt ud, og man besluttede sig for yderlig at ombygge 24 B- vogne til Bk-vogne i I 1977 ophørte muligheden for at befordre rejsegods i indenlandsk fjerntog. Det blev derfor besluttet at ombygge en del af BD-vognene med pakrum, det skete efter samme koncept som de andre kioskvogne dog med enkelte forbedringer. I årene ombyggedes 9 stk. af 1. Serie BDvogne om til 2. Serie Bk-vogne. Indretning var identisk med 1. Serie dog kun med 7 kupeer, idet den 8 kupé blev omdannet til tjenestekupé. K74 intercity-systemet lanceres Ved overgangen til sommerkøreplanen 1974, lanceredes intercitysystemet, hvis grundidé var, at der med faste minuttal en gang i timen skulle køre fjerntog mellem København og Frederikshavn. Hertil kom 2 til 4 daglige direkte forbindelser mellem hovedstaden og Thisted/Struer over Herning, Esbjerg og Padborg. De nye intercitytog blev fra starten en succes, bl.a. på grund af den enkle køreplan, og gav DSB et gevaldigt løft til at beholde de rejsende i togene. Samtidig var der også noget smart klingende over begrebet intercitytog, som i øvrigt var hentet fra de britiske jernbaner i England. Selv om der kom flere og flere rejsende med de nye intercitytog, blev der ikke bevilget flere nye vogne i Pengene gik i stedet til nyt materiel til den Sjællandske regionaltrafik disse vogne havde stor set samme vognkasse som B-vognene, men disse vogne var storrumsvogne og med brede indstigningsdøre midt i vognen, disse vogne fik litrabetegenlserne Bn, Bns og An. Elvarmen indføres I fik DSB en ny type MZ-lokomotiv (serie 3) med en større dieselmotor på 20 cylindre, og de var forberedt til indbygning af elvarmeaggregat.

15 Det blev derfor i 1974 besluttet at indbygge et supplerende elvarmeanlæg i en række B-vogne, fordelene ved elvarme var bl.a. at det var nemmere og sikrer at håndtere for personalet. Man undgik jo de varme dampslanger og desuden undgik man også damptågen fra de utætte dampslangekoblinger, desuden var vedligeholdelses-omkostningerne også mindre ved elvarme. Den eneste ulempe var at sikringsanlægene skulle immuniseres før ibrugtagning af elvarme, da det elektriske system er baseret på en fase med returstrøm i skinnerne. I første omgang fik 20 B-vogne indbygget elvarme af fabrikatet Schaltbau, øvrige B-vogne havde/fik elvarmeanlæg af fabrikat BBC. Med levering af 4. Serie MZ-lok ( ) i , hvor togopvarmning kun forsynes fra elvarmeaggregat, og efterhånden komplet immunisering af sikringsanlæggene på Sjælland og hovedstrækninger på Fyn og Jylland, startede udfasningen for alvor af dampvarmen. I årene frem til indbygges elvarmeanlæg i de resterende godt 160 A, B, Bk og BD-vogne hos Scandia samt et stort antal Ag, ABg, og Bgvogne. Dampvarmesystemet blev dog bibeholdt til langt op i 1980erne, indtil alle MZ-lokomotiverne og nogle få MY-lokomotiver havde fået indbygget elvarmeaggregat og de sidste hovedstrækninger havde fået immuniseret sikringsanlæg. Intercityvognene trænger til renovering Brugen af vognene i IC-trafikken havde tæret hårdt på deres tilstand, bl.a. med slidte sæder og rustskader i vinduesrammerne. Derfor besluttede man i 1983 at foretage en omfattende renovering af alle vognene leveret i 1960erne og 70erne, i alt 267 vogne så de kunne klare trafikken indtil nyt IC-materiel blev leveret. Renoveringen omfattede bl.a. ompolstring af sæderne, nye toiletter der var mere rengørringsvenlige, indvendig fik vognene også en grundig hovedrengøring. Udvendig fik vognkasserne en total afslibning af vognsiderne, reparation af rustskader og komplet oplakering af vognkassen. Bogierne blev revideret og fik samtidig foretaget en række forbedringer.

16 Dørene blev udstyret med automatisk dørlukning med centralbetjening ved hver dør, dørene fik indbygget en sikkerhed så de ikke kunne åbnes når toget kørte mere end 10 km/t. Af hensyn til togpersonalet blev der placeret en gul meldelampe i den ene ende for automatisk dørlukning som lyste hvis dørene ikke var lukket. Bk-vognene fik hvide lodrette striber der hvor kiosken i vognen var. I 1984 blev superfærgerne Peter Pars og Niels Klim indsat på Århus Kalundborg overfarten og i 1986 blev det besluttet at modernisere en række Af og Bf-vogne samt man ombyggede 4 BD-vogne til at indholde kupé for kiosk/togsalg og for togpersonale, disse vogne blev litreret BDk. Afløseren IC-3 opfindes I starten af firserne erkendte DSB at der var brug for nyt materiel til ICtrafikken. To 5-vognsproto-type IC-tog/lyntog var leveret af Scandia i 1982, men levede ikke helt op til forventningerne, det største problem var vognvægten ca. 45 t pr. vogn, som samtidig krævede stærkere trækkraft hvis der skulle opnås en forbedring i køreplanen. Elektrificeringsprojektet var også ved at gå ned i omdrejninger kun kystbanen kørte på strøm, og der var kun afsat midler til strøm til Roskilde. Midt i håbløsheden rystede et par forholdsvis nyansatte ingeniører DSBs maskinafdeling med at lancere et helt nyt togsæt IC-3, der skulle erstatte samtlige lokomotivtrukne IC-tog og lyntog. Konceptet var baseret på selvkørende togsæt, der var opbygget med standardkomponenter fra bus og lastvognsindustrien. Alt imens kunne elektrificeringen af hovedbanerne gennemføres og være klar, når togsættene stod for udrangering efter en levetid på år. DSBs ledelse var imponeret og gav Scandia i Randers, der nu havde skiftet navn til Ascan A/S ordre på 23 togsæt i 1985, til levering i Ordren blev efterfulgt i med yderlig 65 togsæt, en række problemer med togenes software betød at de først kom i drift i 1990, hvor de i første omgang afløste de gamle MA-lyntog og først senere i IC-trafikken.

17 Storhedstiden slutter for B, A, AB, Bk, og BD-vognene Da IC-3 togene kom ud på skinnerne var det slut med storhedstiden for B- vognene og dens øvrige slægtninge. Ved K91 ikrafttrædelse lanceres en ny landsdækkende køreplan, baseret på IC3- togene i alle intercitytogene og lyntogene, og B-vognsmateriel i interregionaltog mellem København/Nyborg og Århus/Aalborg, dog måtte en del IC-tog stadig køres med B-vognsmateriel især mellem København og Esbjerg/Padborg, idet IC3-togene stadig led af en række børnesygdomme. Nedrykningen af B-vognsmateriellet til regionaltogstjeneste betød i øvrigt at de sidste Ag, ABg og Bg-vogne blev udrangeret. Efter IC3-togenes fremmarch blev behovet for 1. Kl. vogne stærkt reduceret, og det besluttedes derfor i 1991 at deklassere 20 A-vogne og 8 AB-vogne til rene 2. Kl. vogne med nyt litra Ba og Bab de deklasserede vogne blev primært anvendt på Sjælland i regionalstogtrafikken sammen med de øvrige B-vogne til Kalundborg og Nykøbing Falster, men også i de sidste tilbageværende loko-trukne regionaltog i Jylland frem til efteråret Men ikke alle vogne faldt i unåde, 4 Ba-vogne og 3 Bk-vogne blev i 1991 moderniseret til brug som lokalvogne i Eurocity-tog mellem København og Rødby Færge. Moderniseringen omfattede ombetrækning af sæder i blåt, og nye gardiner, og for Bk-vognenes vedkommende en sløjfning af togkiosken og delvis reetablering af kupeer. Den ene kupé blev indrettet til togservice med bl.a. køleskab og lager, den anden til tjenestekupé for personale. Vognene benævntes Ba-x og Bk-x i 1992 blev yderlig 6 vogne moderniseret og fik det supplerende x på vognlitra. Endnu et litra fik set dagens lys i 1993 nemlig litra B-t. Behovet for kioskvogne var med indsættelsen af IC3 forsvundet, og disse vogne stod nu over for en udrangering, der var blot det ene problem at netop disse vogne havde talested for togpersonalet til lokomotivføren. Det besluttes derfor at flytte talestedet over i de nyeste B-vogne og indrette en fast togpersonalekupé. I alt 25 vogne fik indbygget talested, suppleret med yderlig 7 vogne i 1995.

18 I starten af 90erne var anvendelsen af rødt materiel i udlandstrafikken mere stabil, idet RIC-mærkede AB, B og BD vogne forsat indgik i faste løb mellem bl.a. København og Berlin, med Østersøekspress, og Nordpilen Frederikshavn Hamburg. Men også her var det en stakket frist, for i 1995 nedlages forbindelsen til Berlin, og yderligere IC3-tog overtog de direkte forbindelser til Hamburg. I udlandsløbende til Oslo/Stokholm erstattede svensk materiel turene, og Nordpilen fik moderniseret tysk interregiomateriel. De tilbageværende A og AB-vogne kunne hermed deklasseres til Ba og Bab. Sidste tog med B-vogns materiel blev Nord-WestExpress mellem København og Amsterdam i Holland, der kørte frem til den 1. september 1997, og afsluttede dermed æren for brug af B-vogns materiel i ordinære tog. 4 B-t vogne fik dog forlænget fristen, idet de sammen med 5 Bcvogne udgjorde den jyske del af lejrskoletoget i sommeren og efteråret 1997 og kørte en fast tur mandag-fredag Aalborg-Fredericia-Aalborg. I januar 1998 var det slut med brugen af B-vogne hos DSB. Uheld og udfasningen Frem til 1993 var der kun udrangeret et fåtal vogne, årsagen var næsten den sædvanlige, et alvorligt rangeruheld eller brandstiftelse. 5 vogne blev udrangeret på den konto, den første vogn blev allerede udrangeret i 1971 efter et uheld i Tyskland. I starten af 1980erne brændte et par B-vogne, men da der var mangel på vogne blev der leveret erstatnings-vognkasser, hvor det der kunne anvendes fra de brændte vogne, blev brugt igen. Men også driftuheld kostede livet for en række vogne, den store togulykke i Sorø i 1988 kostede 3 B-vogne livet. Samme år totalhavarerede 2 vogne i Hamborg. Efter 1993 hvor IC3-togen nu var totalt dominerende i fjerntogene, var udfasningskriteriet en anden, et stort eftersyn, rust i vognkassen eller større fejl var nok til at pågældende vogn blev udrangeret.

19 Samtidig kom de nye ER4-tog også i gang (elektriske regionaltog), dette medførte også et overtal af overflødige B-vogne, selv de vogne der var leveret i var heller ikke fredet i perioden blev der således udrangeret ca. 140 vogne. 4 vogne blev udrangeret i 1993 kun 12 år gamle, virkelig en kort levetid for jernbanemateriel må man sige. Det endelig dødsstød kom da Storebæltsforbindelsen åbnede i sommeren 1997, og der kom en hel ny køreplan ved overgangen til K97. IC-materiellet kunne nu udnyttes bedre og over 100 Bn-vogne var blevet ombygget til tunnelkørsel. DSB Bn 926 Trods betydelig passagertilvækst valgte DSB at udrangere næsten alle de resterende B-vogne. Vognene blev hensat i store bundter i Frederikshavn, Gedser og Rødby Færge. Argumentet mod at sætte dem i drift igen var udsigten til store renoveringsomkostninger, bl.a. lukket toiletsystemer og tunnelsikring og bogierenovering. DSB ville helst have vognene ophugget så hurtig som muligt, især da aviserne fik øje på de mange tomme pladser, mens passagerne både i den sjællandske regionaltrafik og i IC-togene ofte måtte stå op.

20 Et andet problem var også at langt de fleste vogne var isoleret med asbest i taget, og derfor ikke umiddelbart bare kunne ophugges, da der er meget strenge miljøkrav når man arbejder med asbest. Redningen kom dog fra en helt uventet kant, nemlig de iranske jernbaner, der i forvejen havde købt 35 overtallige Bk og BD-vogne i 1994 via en tysk mellemhandler, savnede fortsat personvognsmateriel. Købet blev en realitet i starten af 1998, og i marts 1998 kunne de første 100 vogne så sendes af sted gennem Europa, Rumænien og Tyrkiet til Iran i 5 togstammer af hver 20 vogne. Sidste sending skete i juli, hvor i alt 80 vogne blev afsendt med kurs mod Iran. I alt 152 kupévogne blev i 1998 eksporteret til Iran, resten af sendingen var overtallige ADns, BDan, og BDn-vogne. Så vil man opleve de gamle B-vogne i drift, må man rejse til Iran. ADns-e 543 afventer eftersyn i Fredericia

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

H0 NYHEDER 2014. BL-vogne CP med tagrytter MO DSB MX / MY Y-tog AF med tagrytter Class 66. OBS: Fotos viser produktionsprøver

H0 NYHEDER 2014. BL-vogne CP med tagrytter MO DSB MX / MY Y-tog AF med tagrytter Class 66. OBS: Fotos viser produktionsprøver H0 NYHEDER 2014 M O D E L L E R PÅ V E J F R A T E G N E B O R D E T BL-vogne CP med tagrytter MO DSB MX / MY Y-tog AF med tagrytter Class 66 OBS: Fotos viser produktionsprøver AF med tagrytter AF-vognene

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Struer Jernbaneklub. Oktober 2010. IC4 i Struer for første gang d. 6/10. Foto: Alan Nielsen

Struer Jernbaneklub. Oktober 2010. IC4 i Struer for første gang d. 6/10. Foto: Alan Nielsen Struer Jernbaneklub Oktober 2010 IC4 i Struer for første gang d. 6/10 Foto: Alan Nielsen Formand: Preben Poulsgaard PP 31 60 07 48 Kasserer: Erik Linaa EL 42 40 16 16 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen KH

Læs mere

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/? Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?p=materiel Veterantog Viborg Skive Struer retur to gange den 11. oktober 2014

Læs mere

Struer Jernbaneklub. April 2011. Vores Qg-vogn er nu kommet på plads i spor 98. Foto: Alan Nielsen

Struer Jernbaneklub. April 2011. Vores Qg-vogn er nu kommet på plads i spor 98. Foto: Alan Nielsen Struer Jernbaneklub April 2011. Vores Qg-vogn er nu kommet på plads i spor 98 Foto: Alan Nielsen Formand: Preben Poulsgaard PP 31 60 07 48 Kassserer: Erik Linaa EL 42 40 16 16 Bestyrelsesmedlemmer: Egon

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Bestil på www.jernbaneklub.dk

Bestil på www.jernbaneklub.dk Færgerne mellem Kalundborg og Samsø (Århus) Forfatter: Preben Jensen Format A4 i stift bind med 246 sider med mange billeder i sort/hvid og farver og mange illustrationer Forlaget: Nautilus (juni 2015)

Læs mere

Farvel til de gamle S-tog 3. februar 2007

Farvel til de gamle S-tog 3. februar 2007 Farvel til de gamle S-tog 3. februar 2007 Program for dagen Den 3. februar 2007 kører de gamle S-tog for sidste gang. Køreplanen er: Linie B Linie B+ Høje Taastrup afg 10.00 afg 12.10 København H afg 10.27

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 382 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 382 Offentligt Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 382 Offentligt Fredericia d. 01-07-2012 Til.: Transportministeren og Transportudvalget. Hr. Henrik Dam Kristensen. Angående det netop indgåede Trafik-forlig,

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

Projekt FS22 og FS31

Projekt FS22 og FS31 Projekt FS22 og FS31 Restaurering af to sporvogne fra Frederiksberg SPORVEJSMUSEET SKJOLDENÆSHOLM Frederiksberg-vognenes historie Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets Aktieselskab, FSEA, var det første

Læs mere

Hermed inviteres til det årlige landsmøde for Spors

Hermed inviteres til det årlige landsmøde for Spors Hermed inviteres til det årlige landsmøde for Spors medlemmer Lørdag den 24. maj 2014 kl. 11.00-16.00 Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia Program Kl. 9.30-11.00 Ankomst og indregistrering

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

DANSKE JERNBANERS RULLENDE MATERIEL DSB. DRM tegning Side: 01. ZF 500 011 A 1933.

DANSKE JERNBANERS RULLENDE MATERIEL DSB. DRM tegning Side: 01. ZF 500 011 A 1933. RULLENDE MATERIEL DSB DRM tegning ZF 500 011 A 1933. Data ZF 500 011 A Ejer... : P. Christensen, Kolding. Driftperiode... :.1933-1941. Oprindelig Litra... : Eva? DR. Berlin 531 052 P. 1926-1933. Tidligere

Læs mere

Dokumenter. Projekt Skærmvogn

Dokumenter. Projekt Skærmvogn Dokumenter Projekt Skærmvogn Forhistorien I 1899 var en række københavnske sporvejsselskaber blevet samlet i De Kjøbenhavnske Sporveje (DKS) med henblik på at skabe et stort og økonomisk velfunderet selskab,

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

D-maskinegruppen gennem 25 år

D-maskinegruppen gennem 25 år 20 2/2003 D-maskinegruppen gennem 25 år Den 8. februar 2003 er det 25 år siden, at DJK oprettede D-maskinegruppen. I denne anledning er D-maskinegruppen emnet for dette nummers fælles tema. Gruppen har

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

MJK Limfjordens generalforsamling lørdag den 28/02-2009 kl. 14:00 i Kulturbroen.

MJK Limfjordens generalforsamling lørdag den 28/02-2009 kl. 14:00 i Kulturbroen. Nyhedsbrev februar 2009 Hej alle gode MJ ere! Vi gentager for en sikkerheds skyld fra sidste nyhedsbrev: Indkaldelse til: MJK Limfjordens generalforsamling lørdag den 28/022009 kl. 14:00 i Kulturbroen.

Læs mere

Driftsmateriellet H 03-1862 JA > IA 1893

Driftsmateriellet H 03-1862 JA > IA 1893 Driftsmateriellet H 03-1862 JA > IA 1893 Litra JA > IA 1893 JA 4001-4004 1863 Randers JA 4005-4006 1865 Randers = 12 vogne type H 03 Data H 03 Længde over puffer 6716 mm Understel længde 5486 mm Akselafstand

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen

OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen Personvognen OMB C 16 adskiller sig fra veterantogets øvrige vogne ved at være bygget på vognfabrikken Arløf i Malmø som byggede denne og andre vogne til privatbanen

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0 AFTER DARK

I FORENINGEN - SPOR 0 AFTER DARK I FORENINGEN - SPOR 0 AFTER DARK Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen så vi fralægger os et hvert ansvar. Da IC4 nu er begyndt at må køre med passagerer har man endeligt valgt det nye Design

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Struer Jernbaneklub. Januar 2010. Ohj køf 65 fanget i sneen foran remisen (foto JK)

Struer Jernbaneklub. Januar 2010. Ohj køf 65 fanget i sneen foran remisen (foto JK) Struer Jernbaneklub Januar 2010 Ohj køf 65 fanget i sneen foran remisen (foto JK) Formand: Egon Petersen EWP 97 40 74 33 Kasserer: Erik Linaa EL 42 40 16 16 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen KH 30 33 91

Læs mere

Herborg Station Medlemsblad for VSV&MJ Videbæk Skjern Veteran og Modeljernbane

Herborg Station Medlemsblad for VSV&MJ Videbæk Skjern Veteran og Modeljernbane Herborg Station Nr. 6. april - maj 2014. 15. årgang. Medlemsblad for VSV&MJ Videbæk Skjern Veteran og Modeljernbane VSV&MJ Genforeningsvej 17 Herborg Station 6920 Videbæk Email: info@vsvmj.dk Tlf: 40 79

Læs mere

Elektrificering på Sjælland og i Jylland

Elektrificering på Sjælland og i Jylland Banebranchenskonference: Jernbaneni MEGA vækst? Elektrificering på Sjælland og i Jylland 11. maj 2011 Svend Poulsen Projektchef Indhold Forhistorien Fra damp til el i Europa Elektrificeringsprojektet i

Læs mere

Nyhedsbrev januar 2012

Nyhedsbrev januar 2012 Nyhedsbrev januar 2012 Hej alle gode MJ ere! Først og fremmest et rigtigt Godt Nytår til alle! Fremmøde Vi har ikke holdt nogen juleferie i klubben, og fremmødet i klubben har både op til jul og efter

Læs mere

Arkiv: www.danskmodel.dk

Arkiv: www.danskmodel.dk DWA Hobby Nyhedsbrev januar 2008 Foto: Olaf Skov TKVJ åben godsvogn K 1710 m/ bremseplatform Lakeret i original brun farve med hvidt tryk. Passer perfekt til Hobbytrade s Q-vogne. Kan kun købes hos DWA

Læs mere

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 289 Offentligt Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget 1 Dagsorden, Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget DAGSORDEN 1. Status

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 8. april 2013 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Forslag til ny station i Fårup

Forslag til ny station i Fårup Forslag til ny station i Fårup Mellem Randers og Hobro ligger stationsbyen Fårup. I øjeblikket er det sådan at regionaltog og Intercitytog fra Århus til Aalborg og omvendt kører igennem Fårup uden at standse.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Østerbrohuset Lokale 7, Århusgade 103 Lørdag den 26. april 2014 kl. 14-17 Side 1 af 9 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 26. april 2014

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck Bryrup Vrads Thailandsk jernbane truck 1 Kære medlemmer i VMJK. Nu står sommeren for døren, dog er der problemer med sommer varmen, der er nok derfor, at vejret fra forårsmånederne genudsendes. I det sidste

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Forhistorie. Forbillede for mit projekt. HSB personvogne med 8 vinduer. 1 Die Fahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen in Farbe

Forhistorie. Forbillede for mit projekt. HSB personvogne med 8 vinduer. 1 Die Fahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen in Farbe Forhistorie Jeg har altid haft en kærlighed for de store tog, dem man kan tage og føle på, og som ikke bliver væk imellem fingrene på en. Jeg har haft med spor G at gøre siden 1988, og har altid gået og

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010.

Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010. Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Kassereren

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Struer Jernbaneklub. September 2009. BDno 848-8 på vej til Struer, med sine mange farver.

Struer Jernbaneklub. September 2009. BDno 848-8 på vej til Struer, med sine mange farver. Struer Jernbaneklub September 2009 BDno 848-8 på vej til Struer, med sine mange farver. Formand: Egon Petersen EWP 97 40 74 33 Kasserer: Erik Linaa EL 42 40 16 16 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen KH 30

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/3-2016 Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede 1. Valg af dirigent Søren H 2. Valg af referent Niels Verner 3. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i VRK

Generalforsamling i VRK Generalforsamling i VRK 09.02.16 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

HISTORIEN OM. HELJANs grundlægger, Niels Christian Nannestad, betragter byggesæt nr. 461 (1967). Arkiv: www.danskmodel.dk 1 of 8.

HISTORIEN OM. HELJANs grundlægger, Niels Christian Nannestad, betragter byggesæt nr. 461 (1967). Arkiv: www.danskmodel.dk 1 of 8. HISTORIEN OM HELJAN 1957 2007 HELJANs grundlægger, Niels Christian Nannestad, betragter byggesæt nr. 461 (1967). Arkiv: www.danskmodel.dk 1 of 8. HELJAN FYLDER 50 ÅR I 2007 kan HELJAN fejre 50 års jubilæum

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Onsdag den 29. marts kl. 19:00

Onsdag den 29. marts kl. 19:00 Stavtrup, den 10.03.2017 Mødeindkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Jarlsminde Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes 14 i Lokalcenter Søholm, Bispevej

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Driftsmateriellet L GA 1893

Driftsmateriellet L GA 1893 Driftsmateriellet L 04-1876 GA 1893 2014 Per Topp Nielsen www.dansk-jernbanearkiv.dk L 04 / 1893 Side 3.01 Driftsmateriellet L 05a - 1872 GB 1893 Litra GB 1893 GB 1811-1818 > 2257-2264 1872 Banens (DsJ)

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift Banedanmark - AML 13.04.2015 AML Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift AML Fortegnelse over største tilladte - akselafstand - akseltryk/aksellast - metervægt - læsseprofil på

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette.

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette. Formanden skriver Nu når bladene snart gulnes og falder af, blæsten kommer, altså den kolde blæst er det bedst at være inden dørs. Så er det godt vi har vores model tog og vores klub at mødes i. Der er

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

HK Modeller HO - Skala 1:87. Hobbykæden Vestergade Nørresundby Telefon

HK Modeller HO - Skala 1:87. Hobbykæden Vestergade Nørresundby Telefon HK Modeller 2011 HO - Skala 1:87 Hobbykæden Vestergade 2 9400 Nørresundby Telefon 98 17 65 55 www.hobbykaeden.dk 2 HK Modeller 2011 Nyhedskatalog HO 6095 1:87 278 mm DC (AC) III-IV DSB B 51 86 20-84 118-0

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Model af BR 146.2 (den viste model er uden lyd, kan fås med MFX lyd dekoder)

Model af BR 146.2 (den viste model er uden lyd, kan fås med MFX lyd dekoder) Model af BR 146.2 (den viste model er uden lyd, kan fås med MFX lyd dekoder) 1 Formanden har ordet Et nyt år er begyndt med en nytårsaften med regn og blæst og ikke det bedste vejr at skyde nytårsfyrværkeri

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 505 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Side 1 af 15 Samrådsspørgsmål AS Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Elektrificering i Danmark. Alex Landex

Elektrificering i Danmark. Alex Landex Elektrificering i Danmark - er vi tæt på? Alex Landex Trafikinvesteringsplanen Nye signaler i hele landet København Ringsted Ringmetro i København Dobbeltspor Lejre Vipperød Vamdrup Vojens Vordingborg

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere