OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen"

Transkript

1 OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen Personvognen OMB C 16 adskiller sig fra veterantogets øvrige vogne ved at være bygget på vognfabrikken Arløf i Malmø som byggede denne og andre vogne til privatbanen Odense-Middelfart-Bogense (OMB). Personvognen OMB C 16 blev leveret til privatbanen sammen med 7 andre personvogne. Disse var alle indrettet med 44 siddepladser på 3. klasse i to storrum. Et for rygere og et for ikke-rygere. Vognene fik betegnelsen OMB C 11-18, og C 16 indgår hermed i denne række. Inde i vognen kan man stadigvæk se det særlige svenske kendetegn i form af den skråtstillede listebeklædning. Skiftevis mørke og lyse trælister. Vognens interiør er dermed uændret siden leveringen for snart 100 år siden. Vognen var i brug hos OMB helt frem til midten af 1960 erne hvor banen i 1966 blev nedlagt. Senere havnede OMB C 16 hos daværende Kolding Lokomotivklub, som ved sin første veterantogskørsel i 1972 kunne indsætte den i toget. Siden har OMB C 16 været en fast bestanddel af veterantogene i mange år, og således stadigvæk et eksempel på hvordan man på Nordfyn rejste med toget for 100 år siden. 7,22 meter 12,97 meter 13,67 tons Arlöf i Malmö

2 TKVJ C 21 Troldhede Kolding Vejen Jernbane Da privatbanen Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane åbnede i 1916, leverede vognfabrikken alle personvognene til privatbanen. Af disse var 7 vogne benævnt som C-vogne med 3. klasse på træsæder. Disse vogne fik betegnelsen TKVJ C og vognene er indrettet med 56 siddepladser, et rum til rygere og et til ikke-rygere. Behovet for personvogne blev mindre og kun to af C-vognene blev hos TKVJ. Efter 2. verdenskrig blev vognene moderniseret, fik polstrerede lædersæder, men blev i de sidste år frem til TKVJ s nedlæggelse mest brugt til transport af skoleelever og som togførervogn. Kolding Lokomotivklub købte vognen i 1968, hvor TKVJ blev nedlagt. Personvognen TKVJ C 21 var dengang køreklar og den indgik i det første veterantog hos Kolding Lokomotivklub i Siden da har TKVJ C 21 været en fast bestanddel af veterantoget, undtaget en kort periode fra 1989 til 1993, hvor den blev istandsat. TKVJ C 21 er i dag den personvogn i veterantoget som kan rumme flest passagerer. Som et kuriosum kan det nævnes at TKVJ C 21 nåede at køre km i tiden som privatbanevogn. Hertil skal så lægges et ikke uanseligt antal km. som veteranbanevogn. 7,22 meter 12,99 meter 13,34 tons

3 HHJ C 25 Hads Ning Herreders Jernbane (Odderbanen) I 1916 byggede Vognfabrikken tre personvogne til den nyåbnede Køge - Ringsted Banen. Den ene af vognene sidder du nu i. Den havde oprindelig et stort rum, men i 1924 fik den en skillevæg i midten, så rygere og ikke rygere kunne sidde hver for sig. Køge - Ringsted Banen var en lille lokal bane uden ret mange passagerer, så da banen havde købt et par motorvogne i slutningen af 1920érne, var der ikke længere brug for personvognen ved banen. I 1943 blev vognen udlejet til HHJ i Jylland. HHJ blev glad for vognen, og købte den tre år senere. Så blev den moderniseret med polstrede, læderbetrunkne sæder, så den fik det udseende, den har nu og var i drift indtil I 1970 blev den solgt til Dansk Jernbane-Klub, der satte den i drift på Mariager Handest Veteranjernbane. Siden kom den til Museumsbanen Maribo - Bandholm, men i 1976 indgik vognen i en byttehandel med Lokomotivklubben KLK. Hos KLK kom straks i drift som KRB A 1 men ved en større istandsættelse i 1988 har vognen siden kørt som HHJ C 25. 7,22 meter 12,99 meter 13,34 tons

4 DSB IB Godsvognen DSB IB blev leveret til DSB med betegnelsen QR Dengang ikke som hvidmalet kølevogn, men i stedet som almindelig godsvogn beregnet til transport af både dyr og godsartikler. Senere da godsvognstyper som QR-vognen var ved at være forældet på grund af størrelse, taghøjde og dørbredde, besluttede man at ombygge 100 af QR-vognene til IB-vogne. Altså til kølevogne. Det skete ved at man byggede et skelet uden om det eksisterende og i mellemrummet isolerede vognene til brug som kølevogne. Indvendigt blev der i vognene i hver gavl indsat en kasse til iskasser som brugtes som kølemiddel. Disse kasser kunne rumme 300 liter is. Efterhånden som denne is smeltede, blev smeltevandet ledt ud af vognen og ned på skinnerne. QR blev i 1954 omlitreret til IB i forbindelse med ovennævnte ombygning. DSB IB blev udrangeret i 1967, overdraget til civilforsvaret og placeret i Gudsø. I 1994 kunne Lokomotivklubben overtage IB-vognen ved at bytte med en anden godsvogn. Straks blev der indledt en restaurering af IB-vognen og denne kunne, med støtte fra Albani-fonden, indsættes i veterantoget fra Tara: Lastevne: 4,50 meter 8,64 meter 10,50 tons 15,00 tons 1919

5 HBS H 26 Horsens Bryrup Silkeborg (Bryrupbanen) Tekst og billed mangler Tara: Lastevne: x meter x meter x tons x tons x

6 HTJ C 24 Høng Tølløse Jernbane Personvognen HTJ C 24 er en gammel Koldingvogn. Oprindeligt blev den leveret til privatbanen Kolding Sydbaner (KS) i 1911 som KS C2. Kolding Sydbaner kørte tog fra Kolding til henholdsvis Hejlsminde og Vamdrup. KS C2 blev leveret fra vognfabrikken sammen med bl.a. personvognen KS C 3 som også findes i veterantoget. Begge vognene var dengang udstyret med 56 siddepladser på træsæder indrettet i 2 storrum, en til rygere og en til ikke-rygere. De to personvogne skulle dog få vidt forskellige skæbner og forskellige udseender, men alligevel ende samme sted. Begge vogne var først i drift hos privatbanen KS fra 1911 og frem til denne privatbane lukkede i Efter 1948 fortsatte KS C 2 hos privatbanen Høng-Tølløse Jernbane (HTJ) som HTJ C 24. Her blev den blev ombygget med lukket endeperron i den ene ende og postkupe i den anden ende. Som sådan blev HTJ C 24 anvendt indtil omkring 1970, hvorefter den blev overtaget af Kolding Lokomotivklub, og har siden har HTJ C 24 været anvendt til veterantogskørsel. Som det ses i vognen er det udseendet fra overtagelsen hos HTJ, som i dag kan ses, med røde lædersæder og lukket endeperron. 7,22 meter 12,99 meter 15,05 tons

7 FFJ C 72 Frederikshavn Fjerritslev Jernbane Personvognen FFJ C 72 blev leveret til privatbanen FrederikshavnFjerritslev Jernbane (FFJ) i 1898, som var åbnet året før. Vognen blev leveret med pladebeklædning og udstyret med 50 siddepladser på 3. klasse med træsæder. I tagrytterne var der vinduer som gav et særligt lys i vognen sammen med petroleumslygter, som dog blev udskiftet med elektrisk belysning ca. 10 år senere. I 1930 gennemgik vognen en større ombygning, hvor pladebeklædningen blev erstattet af rødmalede trælister. Sæderne blev skiftet ud med polstrede sæder og der blev indsat en varmeovn og omdøbt til FFJ C 13. Omkring 1960 var så slut med at bruge personvognen og denne fik alle sæder fjernet og fungerede nu som telegraf tjenestens værkstedsvogn. I 1969 lukkede FFJ, og vognen havnede hos en veteranbane. I 1980 overtog en privatperson vognen, og nu blev FFJ C 72 som blev vognens navn, istandsat efter alle kunstens regler og fremstår nu i en udgave svarende til omkring midten af 1930érne og fremefter. Siden 1987 har den været en fast bestanddel af veterantoget. I vognen kan man bl.a. se de læderstropper som man brugte til at hæve og sænke vinduerne med, og varmeovnen er stadigvæk en del af interiøret. 5,70 meter 10,50 meter 9,40 tons

8 KS C 3 Kolding Sydbaner Vognen blev leveret til privatbanen Kolding Sydbaner i I alt leveredes 7 personvogne til banens åbning, hvor af 4 af vognene, som denne, var indrettet som 3. klasse med 2 storrum og træsæder. Udvendigt var vognene dengang moderne udstyret med store spejlglasruder og teaktræs beklædning. Hos KS blev C 3 anvendt frem til banens lukning i Herefter fortsatte C 3 hos privatbanen Høng-Tølløse Jernbane HTJ, som HTJ C 25, nu med polstrede røde lædersæder. Brugen af vognen forsvandt midt i 1960érne, og denne var i en kort periode hensat i en grusgrav. Kolding Lokomotivklub overtog HTJ C 25 i 1970, og den gennemgik i årene herefter en istandsættelse, som indebar indretning af en bardisk i en ene ende, mens vognens anden ende fik træsæder. Man bibeholdte de røde lædersæder overfor bardisken. Senere igen blev bardisken udskiftet til den nuværende og træsæderne i vognens anden ende udskiftet til træsæder lig dem som vognen oprindelig var udstyret med. KS C 3 er et naturligt samlingssted i veterantoget med sin bardisk og har været en del af veterantoget siden 1975, kun afbrudt af perioder med istandsættelse. 7,22 meter 12,99 meter 13,82 tons

9 OKMJ A 10 Odense Kerteminde Martofte Jernbane En af veterantogets fineste personvogne er OKMJ A 10 som er udstyret med 4 kupeer i stedet for de øvrige vognes storrum. Privatbanen OKDJ åbnede i 1900, i 1914 blev banen forlænget til Martofte, og banens navn ændredes til OKMJ. Samme år i 1914 anskaffede banen sig to personvogne som supplering til de vogne man allerede havde i forvejen. Vognen var indrettet med 4 kupeer og i alt 30 siddepladser på 2. klasse. Herved adskiller vognen sig fra veterantogets øvrige vogne, som alle har 3. klasse. A 10 skulle endda i 1934 opleve at blive opgraderet til 1. klasse. Fornemt for en privatbanevogn. I 1966 ved OKMJ s nedlæggelse blev A10 solgt til nogle privatpersoner, og vognen havnede hos Kolding Lokomotivklub, som i 1972 kunne indsætte OKMJ A 10 i sit første veterantog. Siden da har vognen været en fast bestanddel af veterantoget i mange år. Fra 2005 har A 10 dog været ude af drift, hvor den har undergået en større restaurering. Fra 2014 er A 10 igen en del af veterantoget. Selvom man kan komme af sted på 1. klasse med OKMJ A 10, så koster det ikke ekstra i forhold til de øvrige vogne, men man kan opleve fortidens fine tog med små jernbanekupeer. 6,80 meter 12,39 meter 14,50 tons

10 RGGJ C 3 Ryomgaard Gjerrild Grenaa Jernbane Personvognen RGGJ C 3 blev leveret til åbningen af privatbanen Ryomgård-Gjerrild Jernbane RGB i Banen blev forlænget til Grenå i 1917 og fik herefter navnet RGGJ. Vognen er bygget som en pladebeklædt personvogn med smådobbeltvinduer. En konstruktion som var ved at gå af mode i begyndelsen af 1910érne. Oprindeligt var vognen udstyret med 2 storrum, adskilt af en kupe i midten. Storrummene var indrettet som henholdsvis ryger og ikke rygerrum. I de første år var vognen indrettet med petroleums belysning, som senere erstattedes af elektrisk belysning. Senere blev vognens indretning ændret således at den nuværende indretning med et toilet i midten erstattede den oprindelige kupe. Ved samme anledning faldt antallet af siddepladser fra 50 til de nuværende 46 siddepladser. I 1956 blev privatbanen RGGJ nedlagt og i første omgang endte personvognen i en grusgrav. Her kunne vognen så afvente sin senere skæbne. I 1977 blev vognen overdraget til Kolding Lokomotivklub med henblik på restaurering. I 2002 blev C 3 flyttet til Odder, hvor en privatperson gik i gang med en restaurering. Fra 2008 kunne RGGJ C 3 indgå i veterantoget som eksempel på hvordan en personvogn tidligere har set ud. Den rødmalede personvogn vækker nu opsigt i veterantoget med sin pladebeklædning. 6,00 meter 11,40 meter 14,80 tons

11 OHHJ DL 11 Hads Nings Herreders Jernbane (Odderbanen) HHJ DL 11 er et eksempel på hvordan privatbanernes lokomotiver kom til at se ud efter Flere privatjernbaner bestilte 9 diesellokomotiver hos lokomotiv fabrikken Frichs i Aarhus. Lokomotiverne blev i eftertiden kendt som Marcipanbrød med henvisning til udseendet. Den samlede bestilling af disse lokomotiver blev aftalt, og i 1952 kunne HHJ, modtage sit nye diesellokomotiv som fik benævnelsen HHJ M 3. I mange år blev lokomotivet anvendt til Odderbanens dengang store godstrafik og i 1969 blev lokomotivet omlitreret til HHJ DL 11. I 1970érne havde HHJ fortsat en meget stor godstrafik, som gjorde at HHJ DL 11 blev brugt i stort omfang. Senere svandt godstrafikken ind hos HHJ og i 1998 besluttede HHJ at sælge DL 11 og Lokomotivklubben KLK overtog HHJ DL 11. Inden afleveringen fik HHJ Dl 11 et teknisk eftersyn og en opmaling i HHJ s dengang kendte orange/hvide farve. Siden 1999 har lokomotivet haft base i Lunderskov remise sammen med resten af veterantoget, og lokomotivet er en fast bestand af veterantogene. Både til selve kørslerne og til materielflytninger. Akselrækkefølge: Motor: (A1A) (A1A) 13,23 meter 61,00 tons 2 x 250 HK, 6 cyl Frichs i Århus

12 DSB MO 1846 Som et led i motoriseringen af DSB anskaffedes i 1935 de første MOvogne. De første 2 blev leveret med motorer fra B&W i København og resten er leveret af Frichs og Scandia i samarbejde. I byggede de 47 MO-vogne, der alle var forsynet med to Frichs motorer på hver 250 HK. I perioden leveredes ligeledes fra Frichs/Scandia en serie på 90 stk., de afveg fra de første ved at have indbygget varmekedel til togopvarmning og et større rejsegodsrum. Disse vogne havde kun 37 siddepladser mod 52/55 pladser i førkrigsvognene. I alt er der bygget 139 MO-motorvogne. MO-vognene har været anvendt til fremførsel af alle togtyper lige fra lyntog til godstog, og de ældste MO-vogne klarede en driftsperiode på næsten 50 år, inden de fra slutningen af 70'erne og frem til 1984 blev udrangeret. MO-vognene var i fast drift mellem Vejle og Jelling indtil køreplansskiftet i 1979 og på Haderslevbanen til og med 1. januar MO 1846 blev leveret i 1954 og kørte indtil Akselrækkefølge: Motor: 3 Bo 20,94 meter 62,00 tons 2 x 250 HK, 6 cyl Frichs/Scandia DSBM, Randers

13 TKVJ nr. 12 Troldhede Kolding Vejen Jernbane Damplokomotivet TKVJ 12 var det første damplokomotiv som den dengang unge Kolding Lokomotivklub i 1968 købte. TKVJ åbnede i 1916, midt under 1. verdenskrig hvilket betød at man ikke, som ellers kutyme, kunne købe tyskbyggede lokomotiver. I stedet havde man rettet blikket mod Schweiz, hvor man fik konstrueret og leveret 4 damplokomotiver benævnt TKVJ 1-4. Hos TKVJ, gjorde de 4 lokomotiver god fyldest i de mange godstog i de første år. Under 2. verdenskrig, hvor brændselsforsyningen i form af olie og benzin svigtede, fik damplokomotiver til opgave at køre med tørv og brunkul. I 1942 blev lokomotiverne omnummeret fra 1-4 til TKVJ 2 skiftede dermed navn til TKVJ 12. Efter krigen svandt behovet for store godstog hos TKVJ og de 4 lokomotiver blev enten ophugget eller for TKVJ 12 s vedkommende hensat indtil banen blev nedlagt i Siden har lokomotivet været under restaurering i større eller mindre omfang og i 2012 blev TKVJ 12 igen opfyret for første gang siden den var blev hensat. Så nu kan man atter komme ud og køre med et privatbanelokomotiv som det så ud for 100 år siden. Akselrækkefølge: Hastighed: 1C2 13,46 meter 54,50 tons x 1916 Wintherhur, Schweiz

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/? Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?p=materiel Veterantog Viborg Skive Struer retur to gange den 11. oktober 2014

Læs mere

Gennemgang af Haderslevbanens historie fra fra klk.dk Historie

Gennemgang af Haderslevbanens historie fra fra klk.dk Historie Gennemgang af Haderslevbanens historie fra fra klk.dk Historie Den 12 km lange jernbanestrækning mellem Vojens og Haderslev har levet en omtumlet tilværelse. Politisk har der altid (næsten) været blæst

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Mariager-Handest Veteranjernbane Dansk Jernbane-Klub

Mariager-Handest Veteranjernbane Dansk Jernbane-Klub MariagerHandest Veteranjernbane Dansk JernbaneKlub Beretning om driften 1. januar 31. december 2012 Banens 43. driftsår MariagerHandest Veteranjernbane Dansk JernbaneKlub Beretning om driften 1. januar

Læs mere

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik Jens Birch Lars Ersgaard BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik ET BÅDEBYGGERI I SVENDBORG I modsætning til flere andre af de kendte danske karrosserifabrikker har

Læs mere

Struer Jernbaneklub. September 2009. BDno 848-8 på vej til Struer, med sine mange farver.

Struer Jernbaneklub. September 2009. BDno 848-8 på vej til Struer, med sine mange farver. Struer Jernbaneklub September 2009 BDno 848-8 på vej til Struer, med sine mange farver. Formand: Egon Petersen EWP 97 40 74 33 Kasserer: Erik Linaa EL 42 40 16 16 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen KH 30

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Referat. MHVJs ordinære generalforsamling. Til dirigent valgtes Jens Vestergaard (JV) på opfordring af driftsbestyreren.

Referat. MHVJs ordinære generalforsamling. Til dirigent valgtes Jens Vestergaard (JV) på opfordring af driftsbestyreren. Mariager-Handest Veteranjernbane 09.03.2009/MR Referat af MHVJs ordinære generalforsamling Søndag den 8. marts 2009 afholdtes i Sognegården i Mariager den ordinære generalforsamling for Mariager-Handest

Læs mere

471m² delvist istandsat butik udlejes

471m² delvist istandsat butik udlejes Sag 12.008 Huset Campen Viborgvej 157, 8210 Aarhus V 471m² delvist istandsat butik udlejes QR kode 12.008 Campen _ 523 Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16

Læs mere

Struer Jernbaneklub. Oktober 2010. IC4 i Struer for første gang d. 6/10. Foto: Alan Nielsen

Struer Jernbaneklub. Oktober 2010. IC4 i Struer for første gang d. 6/10. Foto: Alan Nielsen Struer Jernbaneklub Oktober 2010 IC4 i Struer for første gang d. 6/10 Foto: Alan Nielsen Formand: Preben Poulsgaard PP 31 60 07 48 Kasserer: Erik Linaa EL 42 40 16 16 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen KH

Læs mere

Grimstrup Film & Forlag

Grimstrup Film & Forlag Grimstrup Film & Forlag DK 4180 Sorø Tlf. 21 42 05 80 E-mail: grimstrup@grimstrup.dk Katalog 2011 Side 1... Klassikerne fra årerne 1988-1992 Side 2... Serien Strejftog fra årerne 1995-2005 Side 3... I

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Nedlæggelse 31. marts 1961?

Nedlæggelse 31. marts 1961? Det næste tiltag var en forbedring af banens køreplan. Ved omlægning af køreplanen kunne man spare en dobbelttur Brenderup-Middelfart og alligevel opretholde gode forbindelser til DSB. Til gengæld fik

Læs mere

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer...

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer... INDHOLD Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1 B. Administration... 1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Pallegebyrer... 1 B.3. Restordrer... 1 B.4. Leveringer til

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep. Mærke Nationalitet Type nr. Embalage Stand Lokomotiver H.C Models DSB MO 1835 (lbn 485) 7 Ja Ny Heljan DSB Litra E 994 (DC Digital) 45403 Ja Ny Heljan DSB Mx 1014 Ep. IV (DC Digital) 43721 Ja NY Heljan

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m²

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Sag 12.012 Huset Campen Viborgvej 159A, 8210 Aarhus V Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

Kontorlokaler udlejes 823m²

Kontorlokaler udlejes 823m² Sag 12.009 Huset Campen Viborgvej 161A, 8210 Aarhus V Kontorlokaler udlejes 823m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Sag 12.030 Huset Campen Viborgvej 155 A, 8210 Aarhus V 498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Fra togvogn på Fjerritslevbanen til bolig i Rønheden

Fra togvogn på Fjerritslevbanen til bolig i Rønheden Fra togvogn på Fjerritslevbanen til bolig i Rønheden Af Jørn Iversen, Hou Hvad får et par Østjyder til at købe en strimmel jord i Thy og tilmed med en gammel togvogn stående på grunden? Måske lysten til

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Driftsmateriellet G 54-1954 G 1954

Driftsmateriellet G 54-1954 G 1954 Driftsmateriellet G 54-1954 G 1954 Litra G 1954 G 40001-40278 1954 Scandia Scandia o/v728: 40001-40200 FNR 21006-21205 G 40279-40400 1955 Scandia Scandia o/v729: 40201-40400 FNR 21208-21407 G 40401-40629

Læs mere

729m² Kontorlokaler udlejes

729m² Kontorlokaler udlejes Sag 18.011 Drejerværkstedet Værkmestergade 9-13, Aarhus C 729m² Kontorlokaler udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 4. årgang nr. 14 december 2013 Foto: Erik Frikke ÖBB 1163 003-5 i Salzburg den 28. januar 2011 Side 1 af 22 Om DMJU: Unionen er en landsorganisation med over 80 medlemsklubber. Disse

Læs mere

Funktion og æstetik i den nyindrettede salon i Thorsø

Funktion og æstetik i den nyindrettede salon i Thorsø Funktion og æstetik i den nyindrettede salon i Thorsø Det er ikke nok, indretningen ser fancy ud. Den skal også være brugbar. Det mener Helle Stephansen fra salon Klippoteket i Thorsø. Og hun har netop

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ]

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] # EUROFORM toiletter Toiletter og hængeskåle i hvidt porcelæn # EUROFORM Toiletter er et sortiment bestående af blandt andet toiletter, hængeskåle og

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

LEJEPROSPEKT HANDEL / LAGER / ENGROS / OUTLET VELBELIGGENDE ERHVERVSLOKALER VED RINGVEJEN OG DEN KOMMENDE MOTORVEJ. Granhøjvej 12, 8600 Silkeborg

LEJEPROSPEKT HANDEL / LAGER / ENGROS / OUTLET VELBELIGGENDE ERHVERVSLOKALER VED RINGVEJEN OG DEN KOMMENDE MOTORVEJ. Granhøjvej 12, 8600 Silkeborg LEJEPROSPEKT HANDEL / LAGER / ENGROS / OUTLET VELBELIGGENDE ERHVERVSLOKALER VED RINGVEJEN OG DEN KOMMENDE MOTORVEJ Granhøjvej 12, 8600 Silkeborg Sag 1048 FLOTTE MODERNISEREDE LOKALER 5-8 MTR. FRIHØJDE,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Velkommen til et lille hus på verdens største ø... Gammel Anders Hus. Venskabsforeningen Roskilde-Nanortaliks medlemshus i Nanortalik, Grønland

Velkommen til et lille hus på verdens største ø... Gammel Anders Hus. Venskabsforeningen Roskilde-Nanortaliks medlemshus i Nanortalik, Grønland Velkommen til et lille hus på verdens største ø... Gammel Anders Hus Venskabsforeningen Roskilde-Nanortaliks medlemshus i Nanortalik, Grønland Gammel Anders Hus udlejes året rundt, men det kan være en

Læs mere

Salg og udlejning af containere

Salg og udlejning af containere Salg og udlejning af containere SKIBSCONTAINERE NYE/SECOND HAND/ONE WAY KØLE- & FRYSECONTAINERE KONTOR- & MANDSKAB MILJØCONTAINERE LAGERCONTAINERE ISOLEREDE CONTAINERE Danmarks største udvalg i mini 10

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Udvikling i Auning ved jernbanens komme i 1876

Udvikling i Auning ved jernbanens komme i 1876 Udvikling i Auning ved jernbanens komme i 1876 Af fhv. borgmester Hans Chr. Baltzer, Pindstrup Optakten til Randers Grenåbanen Auning som Stationsby Udviklingen på baneområdet tog rigtig fart efter krigen

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

New Yorker-kontor 134 m²

New Yorker-kontor 134 m² - til leje... New Yorker-kontor 134 m² Pakhusgården 12 5000 Odense C Atmosfærefyldte lokaler med bynær beliggenhed Perfekte omgivelser i eftertragtet erhvervspark Totalt nyindrettet i New Yorker-stil Smukke

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Kunne en Godsrute over Grenaa / Hundested bringes i spil:

Kunne en Godsrute over Grenaa / Hundested bringes i spil: Kunne en Godsrute over Grenaa / Hundested bringes i spil: JA Hvorfor Grenaa - Hundested? Nationale fordele: Grenaa-Hundested ligger længst væk fra Storebælt Hundested ligger i selve Hovedstadsregionen

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

ERHVERVSLOKALER UDLEJES

ERHVERVSLOKALER UDLEJES ERHVERVSLOKALER UDLEJES BORUP ERHVERVSHUS Møllevej 15 19, 4140 Borup Januar 2013 PRÆSENTATION AF EJENDOMMEN BORUP ERHVERVSHUS er beliggende yderst centralt i naturskønne omgivelser i udkanten af Borup,

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Nye brintbiler i Aalborg Kommune Juni 2015 Side 1 Officiel åbning af brint tankstation i Gladsaxe Stationen åbnede officielt i april 2015

Læs mere