OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen"

Transkript

1 OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen Personvognen OMB C 16 adskiller sig fra veterantogets øvrige vogne ved at være bygget på vognfabrikken Arløf i Malmø som byggede denne og andre vogne til privatbanen Odense-Middelfart-Bogense (OMB). Personvognen OMB C 16 blev leveret til privatbanen sammen med 7 andre personvogne. Disse var alle indrettet med 44 siddepladser på 3. klasse i to storrum. Et for rygere og et for ikke-rygere. Vognene fik betegnelsen OMB C 11-18, og C 16 indgår hermed i denne række. Inde i vognen kan man stadigvæk se det særlige svenske kendetegn i form af den skråtstillede listebeklædning. Skiftevis mørke og lyse trælister. Vognens interiør er dermed uændret siden leveringen for snart 100 år siden. Vognen var i brug hos OMB helt frem til midten af 1960 erne hvor banen i 1966 blev nedlagt. Senere havnede OMB C 16 hos daværende Kolding Lokomotivklub, som ved sin første veterantogskørsel i 1972 kunne indsætte den i toget. Siden har OMB C 16 været en fast bestanddel af veterantogene i mange år, og således stadigvæk et eksempel på hvordan man på Nordfyn rejste med toget for 100 år siden. 7,22 meter 12,97 meter 13,67 tons Arlöf i Malmö

2 TKVJ C 21 Troldhede Kolding Vejen Jernbane Da privatbanen Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane åbnede i 1916, leverede vognfabrikken alle personvognene til privatbanen. Af disse var 7 vogne benævnt som C-vogne med 3. klasse på træsæder. Disse vogne fik betegnelsen TKVJ C og vognene er indrettet med 56 siddepladser, et rum til rygere og et til ikke-rygere. Behovet for personvogne blev mindre og kun to af C-vognene blev hos TKVJ. Efter 2. verdenskrig blev vognene moderniseret, fik polstrerede lædersæder, men blev i de sidste år frem til TKVJ s nedlæggelse mest brugt til transport af skoleelever og som togførervogn. Kolding Lokomotivklub købte vognen i 1968, hvor TKVJ blev nedlagt. Personvognen TKVJ C 21 var dengang køreklar og den indgik i det første veterantog hos Kolding Lokomotivklub i Siden da har TKVJ C 21 været en fast bestanddel af veterantoget, undtaget en kort periode fra 1989 til 1993, hvor den blev istandsat. TKVJ C 21 er i dag den personvogn i veterantoget som kan rumme flest passagerer. Som et kuriosum kan det nævnes at TKVJ C 21 nåede at køre km i tiden som privatbanevogn. Hertil skal så lægges et ikke uanseligt antal km. som veteranbanevogn. 7,22 meter 12,99 meter 13,34 tons

3 HHJ C 25 Hads Ning Herreders Jernbane (Odderbanen) I 1916 byggede Vognfabrikken tre personvogne til den nyåbnede Køge - Ringsted Banen. Den ene af vognene sidder du nu i. Den havde oprindelig et stort rum, men i 1924 fik den en skillevæg i midten, så rygere og ikke rygere kunne sidde hver for sig. Køge - Ringsted Banen var en lille lokal bane uden ret mange passagerer, så da banen havde købt et par motorvogne i slutningen af 1920érne, var der ikke længere brug for personvognen ved banen. I 1943 blev vognen udlejet til HHJ i Jylland. HHJ blev glad for vognen, og købte den tre år senere. Så blev den moderniseret med polstrede, læderbetrunkne sæder, så den fik det udseende, den har nu og var i drift indtil I 1970 blev den solgt til Dansk Jernbane-Klub, der satte den i drift på Mariager Handest Veteranjernbane. Siden kom den til Museumsbanen Maribo - Bandholm, men i 1976 indgik vognen i en byttehandel med Lokomotivklubben KLK. Hos KLK kom straks i drift som KRB A 1 men ved en større istandsættelse i 1988 har vognen siden kørt som HHJ C 25. 7,22 meter 12,99 meter 13,34 tons

4 DSB IB Godsvognen DSB IB blev leveret til DSB med betegnelsen QR Dengang ikke som hvidmalet kølevogn, men i stedet som almindelig godsvogn beregnet til transport af både dyr og godsartikler. Senere da godsvognstyper som QR-vognen var ved at være forældet på grund af størrelse, taghøjde og dørbredde, besluttede man at ombygge 100 af QR-vognene til IB-vogne. Altså til kølevogne. Det skete ved at man byggede et skelet uden om det eksisterende og i mellemrummet isolerede vognene til brug som kølevogne. Indvendigt blev der i vognene i hver gavl indsat en kasse til iskasser som brugtes som kølemiddel. Disse kasser kunne rumme 300 liter is. Efterhånden som denne is smeltede, blev smeltevandet ledt ud af vognen og ned på skinnerne. QR blev i 1954 omlitreret til IB i forbindelse med ovennævnte ombygning. DSB IB blev udrangeret i 1967, overdraget til civilforsvaret og placeret i Gudsø. I 1994 kunne Lokomotivklubben overtage IB-vognen ved at bytte med en anden godsvogn. Straks blev der indledt en restaurering af IB-vognen og denne kunne, med støtte fra Albani-fonden, indsættes i veterantoget fra Tara: Lastevne: 4,50 meter 8,64 meter 10,50 tons 15,00 tons 1919

5 HBS H 26 Horsens Bryrup Silkeborg (Bryrupbanen) Tekst og billed mangler Tara: Lastevne: x meter x meter x tons x tons x

6 HTJ C 24 Høng Tølløse Jernbane Personvognen HTJ C 24 er en gammel Koldingvogn. Oprindeligt blev den leveret til privatbanen Kolding Sydbaner (KS) i 1911 som KS C2. Kolding Sydbaner kørte tog fra Kolding til henholdsvis Hejlsminde og Vamdrup. KS C2 blev leveret fra vognfabrikken sammen med bl.a. personvognen KS C 3 som også findes i veterantoget. Begge vognene var dengang udstyret med 56 siddepladser på træsæder indrettet i 2 storrum, en til rygere og en til ikke-rygere. De to personvogne skulle dog få vidt forskellige skæbner og forskellige udseender, men alligevel ende samme sted. Begge vogne var først i drift hos privatbanen KS fra 1911 og frem til denne privatbane lukkede i Efter 1948 fortsatte KS C 2 hos privatbanen Høng-Tølløse Jernbane (HTJ) som HTJ C 24. Her blev den blev ombygget med lukket endeperron i den ene ende og postkupe i den anden ende. Som sådan blev HTJ C 24 anvendt indtil omkring 1970, hvorefter den blev overtaget af Kolding Lokomotivklub, og har siden har HTJ C 24 været anvendt til veterantogskørsel. Som det ses i vognen er det udseendet fra overtagelsen hos HTJ, som i dag kan ses, med røde lædersæder og lukket endeperron. 7,22 meter 12,99 meter 15,05 tons

7 FFJ C 72 Frederikshavn Fjerritslev Jernbane Personvognen FFJ C 72 blev leveret til privatbanen FrederikshavnFjerritslev Jernbane (FFJ) i 1898, som var åbnet året før. Vognen blev leveret med pladebeklædning og udstyret med 50 siddepladser på 3. klasse med træsæder. I tagrytterne var der vinduer som gav et særligt lys i vognen sammen med petroleumslygter, som dog blev udskiftet med elektrisk belysning ca. 10 år senere. I 1930 gennemgik vognen en større ombygning, hvor pladebeklædningen blev erstattet af rødmalede trælister. Sæderne blev skiftet ud med polstrede sæder og der blev indsat en varmeovn og omdøbt til FFJ C 13. Omkring 1960 var så slut med at bruge personvognen og denne fik alle sæder fjernet og fungerede nu som telegraf tjenestens værkstedsvogn. I 1969 lukkede FFJ, og vognen havnede hos en veteranbane. I 1980 overtog en privatperson vognen, og nu blev FFJ C 72 som blev vognens navn, istandsat efter alle kunstens regler og fremstår nu i en udgave svarende til omkring midten af 1930érne og fremefter. Siden 1987 har den været en fast bestanddel af veterantoget. I vognen kan man bl.a. se de læderstropper som man brugte til at hæve og sænke vinduerne med, og varmeovnen er stadigvæk en del af interiøret. 5,70 meter 10,50 meter 9,40 tons

8 KS C 3 Kolding Sydbaner Vognen blev leveret til privatbanen Kolding Sydbaner i I alt leveredes 7 personvogne til banens åbning, hvor af 4 af vognene, som denne, var indrettet som 3. klasse med 2 storrum og træsæder. Udvendigt var vognene dengang moderne udstyret med store spejlglasruder og teaktræs beklædning. Hos KS blev C 3 anvendt frem til banens lukning i Herefter fortsatte C 3 hos privatbanen Høng-Tølløse Jernbane HTJ, som HTJ C 25, nu med polstrede røde lædersæder. Brugen af vognen forsvandt midt i 1960érne, og denne var i en kort periode hensat i en grusgrav. Kolding Lokomotivklub overtog HTJ C 25 i 1970, og den gennemgik i årene herefter en istandsættelse, som indebar indretning af en bardisk i en ene ende, mens vognens anden ende fik træsæder. Man bibeholdte de røde lædersæder overfor bardisken. Senere igen blev bardisken udskiftet til den nuværende og træsæderne i vognens anden ende udskiftet til træsæder lig dem som vognen oprindelig var udstyret med. KS C 3 er et naturligt samlingssted i veterantoget med sin bardisk og har været en del af veterantoget siden 1975, kun afbrudt af perioder med istandsættelse. 7,22 meter 12,99 meter 13,82 tons

9 OKMJ A 10 Odense Kerteminde Martofte Jernbane En af veterantogets fineste personvogne er OKMJ A 10 som er udstyret med 4 kupeer i stedet for de øvrige vognes storrum. Privatbanen OKDJ åbnede i 1900, i 1914 blev banen forlænget til Martofte, og banens navn ændredes til OKMJ. Samme år i 1914 anskaffede banen sig to personvogne som supplering til de vogne man allerede havde i forvejen. Vognen var indrettet med 4 kupeer og i alt 30 siddepladser på 2. klasse. Herved adskiller vognen sig fra veterantogets øvrige vogne, som alle har 3. klasse. A 10 skulle endda i 1934 opleve at blive opgraderet til 1. klasse. Fornemt for en privatbanevogn. I 1966 ved OKMJ s nedlæggelse blev A10 solgt til nogle privatpersoner, og vognen havnede hos Kolding Lokomotivklub, som i 1972 kunne indsætte OKMJ A 10 i sit første veterantog. Siden da har vognen været en fast bestanddel af veterantoget i mange år. Fra 2005 har A 10 dog været ude af drift, hvor den har undergået en større restaurering. Fra 2014 er A 10 igen en del af veterantoget. Selvom man kan komme af sted på 1. klasse med OKMJ A 10, så koster det ikke ekstra i forhold til de øvrige vogne, men man kan opleve fortidens fine tog med små jernbanekupeer. 6,80 meter 12,39 meter 14,50 tons

10 RGGJ C 3 Ryomgaard Gjerrild Grenaa Jernbane Personvognen RGGJ C 3 blev leveret til åbningen af privatbanen Ryomgård-Gjerrild Jernbane RGB i Banen blev forlænget til Grenå i 1917 og fik herefter navnet RGGJ. Vognen er bygget som en pladebeklædt personvogn med smådobbeltvinduer. En konstruktion som var ved at gå af mode i begyndelsen af 1910érne. Oprindeligt var vognen udstyret med 2 storrum, adskilt af en kupe i midten. Storrummene var indrettet som henholdsvis ryger og ikke rygerrum. I de første år var vognen indrettet med petroleums belysning, som senere erstattedes af elektrisk belysning. Senere blev vognens indretning ændret således at den nuværende indretning med et toilet i midten erstattede den oprindelige kupe. Ved samme anledning faldt antallet af siddepladser fra 50 til de nuværende 46 siddepladser. I 1956 blev privatbanen RGGJ nedlagt og i første omgang endte personvognen i en grusgrav. Her kunne vognen så afvente sin senere skæbne. I 1977 blev vognen overdraget til Kolding Lokomotivklub med henblik på restaurering. I 2002 blev C 3 flyttet til Odder, hvor en privatperson gik i gang med en restaurering. Fra 2008 kunne RGGJ C 3 indgå i veterantoget som eksempel på hvordan en personvogn tidligere har set ud. Den rødmalede personvogn vækker nu opsigt i veterantoget med sin pladebeklædning. 6,00 meter 11,40 meter 14,80 tons

11 OHHJ DL 11 Hads Nings Herreders Jernbane (Odderbanen) HHJ DL 11 er et eksempel på hvordan privatbanernes lokomotiver kom til at se ud efter Flere privatjernbaner bestilte 9 diesellokomotiver hos lokomotiv fabrikken Frichs i Aarhus. Lokomotiverne blev i eftertiden kendt som Marcipanbrød med henvisning til udseendet. Den samlede bestilling af disse lokomotiver blev aftalt, og i 1952 kunne HHJ, modtage sit nye diesellokomotiv som fik benævnelsen HHJ M 3. I mange år blev lokomotivet anvendt til Odderbanens dengang store godstrafik og i 1969 blev lokomotivet omlitreret til HHJ DL 11. I 1970érne havde HHJ fortsat en meget stor godstrafik, som gjorde at HHJ DL 11 blev brugt i stort omfang. Senere svandt godstrafikken ind hos HHJ og i 1998 besluttede HHJ at sælge DL 11 og Lokomotivklubben KLK overtog HHJ DL 11. Inden afleveringen fik HHJ Dl 11 et teknisk eftersyn og en opmaling i HHJ s dengang kendte orange/hvide farve. Siden 1999 har lokomotivet haft base i Lunderskov remise sammen med resten af veterantoget, og lokomotivet er en fast bestand af veterantogene. Både til selve kørslerne og til materielflytninger. Akselrækkefølge: Motor: (A1A) (A1A) 13,23 meter 61,00 tons 2 x 250 HK, 6 cyl Frichs i Århus

12 DSB MO 1846 Som et led i motoriseringen af DSB anskaffedes i 1935 de første MOvogne. De første 2 blev leveret med motorer fra B&W i København og resten er leveret af Frichs og Scandia i samarbejde. I byggede de 47 MO-vogne, der alle var forsynet med to Frichs motorer på hver 250 HK. I perioden leveredes ligeledes fra Frichs/Scandia en serie på 90 stk., de afveg fra de første ved at have indbygget varmekedel til togopvarmning og et større rejsegodsrum. Disse vogne havde kun 37 siddepladser mod 52/55 pladser i førkrigsvognene. I alt er der bygget 139 MO-motorvogne. MO-vognene har været anvendt til fremførsel af alle togtyper lige fra lyntog til godstog, og de ældste MO-vogne klarede en driftsperiode på næsten 50 år, inden de fra slutningen af 70'erne og frem til 1984 blev udrangeret. MO-vognene var i fast drift mellem Vejle og Jelling indtil køreplansskiftet i 1979 og på Haderslevbanen til og med 1. januar MO 1846 blev leveret i 1954 og kørte indtil Akselrækkefølge: Motor: 3 Bo 20,94 meter 62,00 tons 2 x 250 HK, 6 cyl Frichs/Scandia DSBM, Randers

13 TKVJ nr. 12 Troldhede Kolding Vejen Jernbane Damplokomotivet TKVJ 12 var det første damplokomotiv som den dengang unge Kolding Lokomotivklub i 1968 købte. TKVJ åbnede i 1916, midt under 1. verdenskrig hvilket betød at man ikke, som ellers kutyme, kunne købe tyskbyggede lokomotiver. I stedet havde man rettet blikket mod Schweiz, hvor man fik konstrueret og leveret 4 damplokomotiver benævnt TKVJ 1-4. Hos TKVJ, gjorde de 4 lokomotiver god fyldest i de mange godstog i de første år. Under 2. verdenskrig, hvor brændselsforsyningen i form af olie og benzin svigtede, fik damplokomotiver til opgave at køre med tørv og brunkul. I 1942 blev lokomotiverne omnummeret fra 1-4 til TKVJ 2 skiftede dermed navn til TKVJ 12. Efter krigen svandt behovet for store godstog hos TKVJ og de 4 lokomotiver blev enten ophugget eller for TKVJ 12 s vedkommende hensat indtil banen blev nedlagt i Siden har lokomotivet været under restaurering i større eller mindre omfang og i 2012 blev TKVJ 12 igen opfyret for første gang siden den var blev hensat. Så nu kan man atter komme ud og køre med et privatbanelokomotiv som det så ud for 100 år siden. Akselrækkefølge: Hastighed: 1C2 13,46 meter 54,50 tons x 1916 Wintherhur, Schweiz

H0 NYHEDER 2014. BL-vogne CP med tagrytter MO DSB MX / MY Y-tog AF med tagrytter Class 66. OBS: Fotos viser produktionsprøver

H0 NYHEDER 2014. BL-vogne CP med tagrytter MO DSB MX / MY Y-tog AF med tagrytter Class 66. OBS: Fotos viser produktionsprøver H0 NYHEDER 2014 M O D E L L E R PÅ V E J F R A T E G N E B O R D E T BL-vogne CP med tagrytter MO DSB MX / MY Y-tog AF med tagrytter Class 66 OBS: Fotos viser produktionsprøver AF med tagrytter AF-vognene

Læs mere

HV2 - Tenderlokomotiv Leverandør: Henschel & Sohn, Kassel Byggeår: 1928

HV2 - Tenderlokomotiv Leverandør: Henschel & Sohn, Kassel Byggeår: 1928 Materiel på Veteranbanen Bryrup Vrads (VBV) Følgende er en liste over det jernbanemateriel, som ejes af VBV, dets forhistorie og materiellets status. Banens materiel er i vid udstrækning repræsentativt

Læs mere

Projekt FS22 og FS31

Projekt FS22 og FS31 Projekt FS22 og FS31 Restaurering af to sporvogne fra Frederiksberg SPORVEJSMUSEET SKJOLDENÆSHOLM Frederiksberg-vognenes historie Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets Aktieselskab, FSEA, var det første

Læs mere

D-maskinegruppen gennem 25 år

D-maskinegruppen gennem 25 år 20 2/2003 D-maskinegruppen gennem 25 år Den 8. februar 2003 er det 25 år siden, at DJK oprettede D-maskinegruppen. I denne anledning er D-maskinegruppen emnet for dette nummers fælles tema. Gruppen har

Læs mere

Dokumenter. Projekt Skærmvogn

Dokumenter. Projekt Skærmvogn Dokumenter Projekt Skærmvogn Forhistorien I 1899 var en række københavnske sporvejsselskaber blevet samlet i De Kjøbenhavnske Sporveje (DKS) med henblik på at skabe et stort og økonomisk velfunderet selskab,

Læs mere

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/? Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?p=materiel Veterantog Viborg Skive Struer retur to gange den 11. oktober 2014

Læs mere

Farvel til de gamle S-tog 3. februar 2007

Farvel til de gamle S-tog 3. februar 2007 Farvel til de gamle S-tog 3. februar 2007 Program for dagen Den 3. februar 2007 kører de gamle S-tog for sidste gang. Køreplanen er: Linie B Linie B+ Høje Taastrup afg 10.00 afg 12.10 København H afg 10.27

Læs mere

Aabenraa Veteranbane April 2015 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6

Aabenraa Veteranbane April 2015 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6 Aabenraa Veteranbane Historie Aabenraa Veteranbane blev hjemmehørende i Aabenraa 16. august 1999 og opstod på resterne af Tønder-Tinglev

Læs mere

Driftsmateriellet H 03-1862 JA > IA 1893

Driftsmateriellet H 03-1862 JA > IA 1893 Driftsmateriellet H 03-1862 JA > IA 1893 Litra JA > IA 1893 JA 4001-4004 1863 Randers JA 4005-4006 1865 Randers = 12 vogne type H 03 Data H 03 Længde over puffer 6716 mm Understel længde 5486 mm Akselafstand

Læs mere

Gennemgang af Haderslevbanens historie fra fra klk.dk Historie

Gennemgang af Haderslevbanens historie fra fra klk.dk Historie Gennemgang af Haderslevbanens historie fra fra klk.dk Historie Den 12 km lange jernbanestrækning mellem Vojens og Haderslev har levet en omtumlet tilværelse. Politisk har der altid (næsten) været blæst

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

DANSKE JERNBANERS RULLENDE MATERIEL DSB. DRM tegning Side: 01. ZF 500 011 A 1933.

DANSKE JERNBANERS RULLENDE MATERIEL DSB. DRM tegning Side: 01. ZF 500 011 A 1933. RULLENDE MATERIEL DSB DRM tegning ZF 500 011 A 1933. Data ZF 500 011 A Ejer... : P. Christensen, Kolding. Driftperiode... :.1933-1941. Oprindelig Litra... : Eva? DR. Berlin 531 052 P. 1926-1933. Tidligere

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Efterslæbet på jernbanen er svært at komme fri af selvom der er iværksat genopretningsplaner i milliardklassen. Er jernbanen tilbage

Læs mere

Ajour Index... Dansk Jernbane-Klub Materielfortegnelse pr. 1. okt. 2003. 4 Ajour Ajour index 7/2003

Ajour Index... Dansk Jernbane-Klub Materielfortegnelse pr. 1. okt. 2003. 4 Ajour Ajour index 7/2003 Ajour Index... 4 Ajour Ajour index Dansk Jernbane-Klub Materielfortegnelse pr. 1. okt. 2003 Herover: Limfjordsbanens veterantog, fremført af damplokomotivet FFJ 34, afgår fra Aalborg station i juni 1998.

Læs mere

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik Jens Birch Lars Ersgaard BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik ET BÅDEBYGGERI I SVENDBORG I modsætning til flere andre af de kendte danske karrosserifabrikker har

Læs mere

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck Bryrup Vrads Thailandsk jernbane truck 1 Kære medlemmer i VMJK. Nu står sommeren for døren, dog er der problemer med sommer varmen, der er nok derfor, at vejret fra forårsmånederne genudsendes. I det sidste

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Bestil på www.jernbaneklub.dk

Bestil på www.jernbaneklub.dk Færgerne mellem Kalundborg og Samsø (Århus) Forfatter: Preben Jensen Format A4 i stift bind med 246 sider med mange billeder i sort/hvid og farver og mange illustrationer Forlaget: Nautilus (juni 2015)

Læs mere

Liste over jernbanelitteratur

Liste over jernbanelitteratur Liste over jernbanelitteratur Vort eget bibliotek på Østerlundhus har mange bøger og videoer/dvd'er, der endnu ikke er registreret. Så hvis du ønsker at låne, kontakt da Hans Jørgen Jacobsen. Forfatter

Læs mere

Rutebilvirksomheden begynder

Rutebilvirksomheden begynder Rutebilvirksomheden begynder Bilruter på ønskesedlen Den 1. juli 1932 påbegyndte DSB de første ruter i Sønderjylland. Det var ruterne Sønderborg- Broager-Skelde og Sønderborg-Broager-Gråsten. Forud var

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Med Oasen på tur i veterantoget Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

Med Oasen på tur i veterantoget Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Med Oasen på tur i veterantoget Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Så er det blevet tid til frokost, som bestod af lækre frikadeller og kold kartoffelsalat. Man kunne så samtidig nyde udsigten til

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Mariager-Handest Veteranjernbane Dansk Jernbane-Klub

Mariager-Handest Veteranjernbane Dansk Jernbane-Klub MariagerHandest Veteranjernbane Dansk JernbaneKlub Beretning om driften 1. januar 31. december 2012 Banens 43. driftsår MariagerHandest Veteranjernbane Dansk JernbaneKlub Beretning om driften 1. januar

Læs mere

Spændende tur med gammelt veterantog. Fortalt af Nicklas & Esben med hjælp fra morfar Poul.

Spændende tur med gammelt veterantog. Fortalt af Nicklas & Esben med hjælp fra morfar Poul. Spændende tur med gammelt veterantog. Fortalt af Nicklas & Esben med hjælp fra morfar Poul. Torsdag 2. august havde vi besluttet at vi skulle ud at køre i veterantog. Nicklas, Esben, mor, Jan, Pia, morfar

Læs mere

Driftsmateriellet P20-1920 PJ 1920

Driftsmateriellet P20-1920 PJ 1920 Driftsmateriellet P20-1920 PJ 1920 Litra PJ 1920 Scandia o/1480 04.07.1916: PJ 16620-16689 70 H Annulleret 1918 til fordel for o/1696 Scandia o/1481 04.07.1916: PJ 13990-14019 30 S Annulleret 1918 til

Læs mere

Struer Jernbaneklub. September 2009. BDno 848-8 på vej til Struer, med sine mange farver.

Struer Jernbaneklub. September 2009. BDno 848-8 på vej til Struer, med sine mange farver. Struer Jernbaneklub September 2009 BDno 848-8 på vej til Struer, med sine mange farver. Formand: Egon Petersen EWP 97 40 74 33 Kasserer: Erik Linaa EL 42 40 16 16 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen KH 30

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde

Byggeselskab Mogens de Linde QR kode haslegaarden bygning b og c 5.102 Byggeselskab Mogens de Linde Sag 05.102 Haslegaarden Haslegaardsvej 8-10, Bygning B, 8210 Århus V lokaler udlejes 1564 m 2 Byggeselskab Mogens de Linde - Ringgade

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde

Byggeselskab Mogens de Linde QR kode 5.101 bygning A Haslegaarden_731kvm Byggeselskab Mogens de Linde Sag 05.101 Haslegaarden Haslegaardsvej 8-10, Bygning A, 8210 Århus V lokaler udlejes 731 m 2 Byggeselskab Mogens de Linde - Ringgade

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Arkiv: www.danskmodel.dk

Arkiv: www.danskmodel.dk DWA Hobby Nyhedsbrev januar 2008 Foto: Olaf Skov TKVJ åben godsvogn K 1710 m/ bremseplatform Lakeret i original brun farve med hvidt tryk. Passer perfekt til Hobbytrade s Q-vogne. Kan kun købes hos DWA

Læs mere

471m² delvist istandsat butik udlejes

471m² delvist istandsat butik udlejes Sag 12.008 Huset Campen Viborgvej 157, 8210 Aarhus V 471m² delvist istandsat butik udlejes QR kode 12.008 Campen _ 523 Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

OPLEVELSER 3. KLUBNYT...16. BILLEDARKIVET. 20. MØDEAFTENER.. 23.

OPLEVELSER 3. KLUBNYT...16. BILLEDARKIVET. 20. MØDEAFTENER.. 23. OPLEVELSER 3. KLUBNYT...16. BILLEDARKIVET. 20. MØDEAFTENER.. 23. 26. årgang. Nummer 104. juni 2012. Model Jernbane Klubben Gudenå Randers. Klublokalet er beliggende Jernbanegade 12 B 3 sal. 8900 Randers,

Læs mere

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge 8. maj 2013/OJ Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge I foråret 2010 indgik VKO et forlig om ændringer i dagpengesystemet, som blandt andet indebar en reduktion

Læs mere

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift Banedanmark - AML 13.04.2015 AML Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift AML Fortegnelse over største tilladte - akselafstand - akseltryk/aksellast - metervægt - læsseprofil på

Læs mere

Driftsmateriellet G 10-1906 FE 1906

Driftsmateriellet G 10-1906 FE 1906 Driftsmateriellet G 10-1906 FE 1906 Litra FE 1906 FE 22301 Projekt til Ekspresgodsvogn fra 1906 Ingen vogne blev produceret Data FE 22301 Længde over puffer 8830 mm Understel længde 7600 mm Totalhøjde

Læs mere

Mogenstrup Skærvefabrik, jernbane- sidespor og Pusterbakken

Mogenstrup Skærvefabrik, jernbane- sidespor og Pusterbakken Mogenstrup Skærvefabrik, jernbane- sidespor og Pusterbakken Det var statsbanernes stigende behov for sten og grus, der efter første verdenskrig dannede grundlag for etableringen af Skærvefabrikken i Mogenstrup.

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1953 Indhold

Fra Lovtidende A. 1953 Indhold Fra Lovtidende A. 1953 Indhold Side 23. marts Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer 1 9. sept. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer 2 27. nov. Bekendtgørelse

Læs mere

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 7 AUGUST2007 LOKALHISTORIE I TÅRNBY AMAGERBANEN 2. DEL BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN FORSIDEILLUSTRATION: Efter Amagerbanens ophør

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Svenske Jernbaner 1 Nättraby-Alnaryd-Almeboda Järnväg

Svenske Jernbaner 1 Nättraby-Alnaryd-Almeboda Järnväg Svenske Jernbaner 1 Nättraby-Alnaryd-Almeboda Järnväg Når man før krigen skulle her fra København over til sommerhuset i Blåningsmåla, var det er mere kompliceret historie end i dag, hvor man enten tager

Læs mere

DANSKE JERNBANERS RULLENDE MATERIEL DSB. DRM tegning Side: 01. ZF A 1933.

DANSKE JERNBANERS RULLENDE MATERIEL DSB. DRM tegning Side: 01. ZF A 1933. RULLENDE MATERIEL DSB DRM tegning ZF 500 040 A 1933. 1:87 tegning ZF 500 040 A Tegner.: Henning Orlowicz. Data ZF 500 040 A Ejer... : P. Holm Nyland, Vejle. Driftperiode... :.1933-1954. Oprindelig Litra...

Læs mere

Rapport for anvendelsen af 2011-puljen til fremme af veterantogskørsel

Rapport for anvendelsen af 2011-puljen til fremme af veterantogskørsel Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 4178 0030 Fax 7262 6790 bm@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Rapport for anvendelsen af 2011-puljen til fremme af veterantogskørsel Notat 1.

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Struer Jernbaneklub. Oktober 2010. IC4 i Struer for første gang d. 6/10. Foto: Alan Nielsen

Struer Jernbaneklub. Oktober 2010. IC4 i Struer for første gang d. 6/10. Foto: Alan Nielsen Struer Jernbaneklub Oktober 2010 IC4 i Struer for første gang d. 6/10 Foto: Alan Nielsen Formand: Preben Poulsgaard PP 31 60 07 48 Kasserer: Erik Linaa EL 42 40 16 16 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen KH

Læs mere

Bestil på www.jernbaneklub.dk

Bestil på www.jernbaneklub.dk DSB litra O - skovtursmaskinen Forfatter: Steffen Dresler 32 sider stående A 4 hæfte med mange tabeller, maskintegninger og sh billeder Forlaget TpT, Tog på Tryk Udgivelsesår: 2015 Bestillingsnummer: 0915

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Referat. MHVJs ordinære generalforsamling. Til dirigent valgtes Jens Vestergaard (JV) på opfordring af driftsbestyreren.

Referat. MHVJs ordinære generalforsamling. Til dirigent valgtes Jens Vestergaard (JV) på opfordring af driftsbestyreren. Mariager-Handest Veteranjernbane 09.03.2009/MR Referat af MHVJs ordinære generalforsamling Søndag den 8. marts 2009 afholdtes i Sognegården i Mariager den ordinære generalforsamling for Mariager-Handest

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Vejrup Sognearkiv -da toget kom til Vejrup i 1916.

Vejrup Sognearkiv -da toget kom til Vejrup i 1916. Vejrup Sognearkiv -da toget kom til Vejrup i 1916. I år er det 100 år siden toget kom til Vejrup helt nøjagtigt åbnede Grindstedbanen den 1. december, 1916. Hvor stor en begivenhed det har været, kan vi

Læs mere

1 Modeljernbanen. 2 Graffiti på S-togene. 3 Persontransport

1 Modeljernbanen. 2 Graffiti på S-togene. 3 Persontransport 1 Modeljernbanen Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning december 2007 2 Graffiti på S-togene 3 Persontransport 4 Godstog Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Modeljernbanen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep. Mærke Nationalitet Type nr. Embalage Stand Lokomotiver H.C Models DSB MO 1835 (lbn 485) 7 Ja Ny Heljan DSB Litra E 994 (DC Digital) 45403 Ja Ny Heljan DSB Mx 1014 Ep. IV (DC Digital) 43721 Ja NY Heljan

Læs mere

Formandens beretning på Blovstrødbanens generalforsamling den 17. marts 2012

Formandens beretning på Blovstrødbanens generalforsamling den 17. marts 2012 2011 Formandens beretning på Blovstrødbanens generalforsamling den 17. marts 2012 side 1 Idyllisk så det ud, den 5 te januar ved halv otte tiden om aftenen, hvor sneen dækkede landskabet, skodden var taget

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Jernbanegods - Hvorfor er det så svært? Debatoplæg

Jernbanegods - Hvorfor er det så svært? Debatoplæg Jernbanegods - Hvorfor er det så svært? Debatoplæg Lasse Toylsbjerg-Petersen, oktober 2013 Der er masser af gods i Danmark på lastbiler Der kommer masser af gods ind over grænserne til Danmark Antallet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Renovering af Egemose Centrets Jernbane. Projektbeskrivelse

Renovering af Egemose Centrets Jernbane. Projektbeskrivelse Renovering af Egemose Centrets Jernbane Projektbeskrivelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Om Egemose centret... 3 Jernbanens historie... 3 Renovering af banen... 3 Støbning af sveller...4 Jordarbejde,

Læs mere

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette.

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette. Formanden skriver Nu når bladene snart gulnes og falder af, blæsten kommer, altså den kolde blæst er det bedst at være inden dørs. Så er det godt vi har vores model tog og vores klub at mødes i. Der er

Læs mere

Nedlæggelse 31. marts 1961?

Nedlæggelse 31. marts 1961? Det næste tiltag var en forbedring af banens køreplan. Ved omlægning af køreplanen kunne man spare en dobbelttur Brenderup-Middelfart og alligevel opretholde gode forbindelser til DSB. Til gengæld fik

Læs mere

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Gadeparti ved Hårslev Kro (Foto er taget fra P-pladsen foran kirken) Hårslevhus på Bogensevej ca. 1923-24. Edward Gitz havde en lille

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

DANSKE JERNBANERS RULLENDE MATERIEL DSB

DANSKE JERNBANERS RULLENDE MATERIEL DSB Side: 03. ZF 500 022 II 1972. Interiør i ZF 500 022. Brande 1972..: Georg Schmidt. 1:87 tegning ZF 500 023 1953. Tegning viser vognens udseende ved levering i 1953. Tegning viser læsselemmene udført i

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m²

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Sag 12.012 Huset Campen Viborgvej 159A, 8210 Aarhus V Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

- o - DANSKE modeller der IKKE blev lavet af Märklin modeller som Märklin IKKE selv fik øje på og sat i produktion. - o -

- o - DANSKE modeller der IKKE blev lavet af Märklin modeller som Märklin IKKE selv fik øje på og sat i produktion. - o - Torben Ziegler Indholdsfortegnelse Lokomotiver med katalognumre... 5 Vogne med katalognumre... 15 Start/Togsæt m/skinner og transformator... 25 Togsæt u/skinner og transformator... 28 Vognsæt... 33 SÆRmodeller...

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Driftsmateriellet L GA 1893

Driftsmateriellet L GA 1893 Driftsmateriellet L 04-1876 GA 1893 2014 Per Topp Nielsen www.dansk-jernbanearkiv.dk L 04 / 1893 Side 3.01 Driftsmateriellet L 05a - 1872 GB 1893 Litra GB 1893 GB 1811-1818 > 2257-2264 1872 Banens (DsJ)

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet Nyt fra SVANA Vandplaner Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner Evt.: Vandrådsarbejdet 2016-17 Skarrildhus d. 1. nov. 2016 Heine Glüsing Bemærk! For

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer...

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer... INDHOLD Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1 B. Administration... 1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Pallegebyrer... 1 B.3. Restordrer... 1 B.4. Leveringer til

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

HK Modeller HO - Skala 1:87. Hobbykæden Vestergade Nørresundby Telefon

HK Modeller HO - Skala 1:87. Hobbykæden Vestergade Nørresundby Telefon HK Modeller 2011 HO - Skala 1:87 Hobbykæden Vestergade 2 9400 Nørresundby Telefon 98 17 65 55 www.hobbykaeden.dk 2 HK Modeller 2011 Nyhedskatalog HO 6095 1:87 278 mm DC (AC) III-IV DSB B 51 86 20-84 118-0

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

HISTORIEN OM. HELJANs grundlægger, Niels Christian Nannestad, betragter byggesæt nr. 461 (1967). Arkiv: www.danskmodel.dk 1 of 8.

HISTORIEN OM. HELJANs grundlægger, Niels Christian Nannestad, betragter byggesæt nr. 461 (1967). Arkiv: www.danskmodel.dk 1 of 8. HISTORIEN OM HELJAN 1957 2007 HELJANs grundlægger, Niels Christian Nannestad, betragter byggesæt nr. 461 (1967). Arkiv: www.danskmodel.dk 1 of 8. HELJAN FYLDER 50 ÅR I 2007 kan HELJAN fejre 50 års jubilæum

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Bilag til beretningen 2013

Bilag til beretningen 2013 Bilag til beretningen 2013 Navn 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 i alt i alt aktivitets udligningspulje restudligningspulje i alt Københavns Retshjælp 1.993.684 2.281.634 2.961.000 2.511.000

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Kontorlokaler udlejes 823m²

Kontorlokaler udlejes 823m² Sag 12.009 Huset Campen Viborgvej 161A, 8210 Aarhus V Kontorlokaler udlejes 823m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde

Byggeselskab Mogens de Linde Byggeselskab Mogens de Linde Sag 12.006 HUSET CAMPEN Viborgvej 155, 8210 Århus V Ovenpå Fakta tilbydes nybygget lejemål 425 m2 QR kode 12.006 Nyopførelse Hasle/Campen Byggeselskab Mogens de Linde - Ringgade

Læs mere

Kundens betydning for en stor godsoperatør - udfordringer og løsninger

Kundens betydning for en stor godsoperatør - udfordringer og løsninger Kundens betydning for en stor godsoperatør - udfordringer og løsninger DB Schenker Scandinavia DB Schenker Scandinavia Thomas Vestergaard Head of Sales København, 13 maj 2014 DB Schenker s udvikling 2000-2014

Læs mere

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Høringssvar vedr. Trafikplan 2012-27 fra borgere på Vestfyn 1 Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Vi har med interesse læst Trafikstyrelsens

Læs mere