OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen"

Transkript

1 OMB C 16 Odense Middelfart Bogense banen Personvognen OMB C 16 adskiller sig fra veterantogets øvrige vogne ved at være bygget på vognfabrikken Arløf i Malmø som byggede denne og andre vogne til privatbanen Odense-Middelfart-Bogense (OMB). Personvognen OMB C 16 blev leveret til privatbanen sammen med 7 andre personvogne. Disse var alle indrettet med 44 siddepladser på 3. klasse i to storrum. Et for rygere og et for ikke-rygere. Vognene fik betegnelsen OMB C 11-18, og C 16 indgår hermed i denne række. Inde i vognen kan man stadigvæk se det særlige svenske kendetegn i form af den skråtstillede listebeklædning. Skiftevis mørke og lyse trælister. Vognens interiør er dermed uændret siden leveringen for snart 100 år siden. Vognen var i brug hos OMB helt frem til midten af 1960 erne hvor banen i 1966 blev nedlagt. Senere havnede OMB C 16 hos daværende Kolding Lokomotivklub, som ved sin første veterantogskørsel i 1972 kunne indsætte den i toget. Siden har OMB C 16 været en fast bestanddel af veterantogene i mange år, og således stadigvæk et eksempel på hvordan man på Nordfyn rejste med toget for 100 år siden. 7,22 meter 12,97 meter 13,67 tons Arlöf i Malmö

2 TKVJ C 21 Troldhede Kolding Vejen Jernbane Da privatbanen Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane åbnede i 1916, leverede vognfabrikken alle personvognene til privatbanen. Af disse var 7 vogne benævnt som C-vogne med 3. klasse på træsæder. Disse vogne fik betegnelsen TKVJ C og vognene er indrettet med 56 siddepladser, et rum til rygere og et til ikke-rygere. Behovet for personvogne blev mindre og kun to af C-vognene blev hos TKVJ. Efter 2. verdenskrig blev vognene moderniseret, fik polstrerede lædersæder, men blev i de sidste år frem til TKVJ s nedlæggelse mest brugt til transport af skoleelever og som togførervogn. Kolding Lokomotivklub købte vognen i 1968, hvor TKVJ blev nedlagt. Personvognen TKVJ C 21 var dengang køreklar og den indgik i det første veterantog hos Kolding Lokomotivklub i Siden da har TKVJ C 21 været en fast bestanddel af veterantoget, undtaget en kort periode fra 1989 til 1993, hvor den blev istandsat. TKVJ C 21 er i dag den personvogn i veterantoget som kan rumme flest passagerer. Som et kuriosum kan det nævnes at TKVJ C 21 nåede at køre km i tiden som privatbanevogn. Hertil skal så lægges et ikke uanseligt antal km. som veteranbanevogn. 7,22 meter 12,99 meter 13,34 tons

3 HHJ C 25 Hads Ning Herreders Jernbane (Odderbanen) I 1916 byggede Vognfabrikken tre personvogne til den nyåbnede Køge - Ringsted Banen. Den ene af vognene sidder du nu i. Den havde oprindelig et stort rum, men i 1924 fik den en skillevæg i midten, så rygere og ikke rygere kunne sidde hver for sig. Køge - Ringsted Banen var en lille lokal bane uden ret mange passagerer, så da banen havde købt et par motorvogne i slutningen af 1920érne, var der ikke længere brug for personvognen ved banen. I 1943 blev vognen udlejet til HHJ i Jylland. HHJ blev glad for vognen, og købte den tre år senere. Så blev den moderniseret med polstrede, læderbetrunkne sæder, så den fik det udseende, den har nu og var i drift indtil I 1970 blev den solgt til Dansk Jernbane-Klub, der satte den i drift på Mariager Handest Veteranjernbane. Siden kom den til Museumsbanen Maribo - Bandholm, men i 1976 indgik vognen i en byttehandel med Lokomotivklubben KLK. Hos KLK kom straks i drift som KRB A 1 men ved en større istandsættelse i 1988 har vognen siden kørt som HHJ C 25. 7,22 meter 12,99 meter 13,34 tons

4 DSB IB Godsvognen DSB IB blev leveret til DSB med betegnelsen QR Dengang ikke som hvidmalet kølevogn, men i stedet som almindelig godsvogn beregnet til transport af både dyr og godsartikler. Senere da godsvognstyper som QR-vognen var ved at være forældet på grund af størrelse, taghøjde og dørbredde, besluttede man at ombygge 100 af QR-vognene til IB-vogne. Altså til kølevogne. Det skete ved at man byggede et skelet uden om det eksisterende og i mellemrummet isolerede vognene til brug som kølevogne. Indvendigt blev der i vognene i hver gavl indsat en kasse til iskasser som brugtes som kølemiddel. Disse kasser kunne rumme 300 liter is. Efterhånden som denne is smeltede, blev smeltevandet ledt ud af vognen og ned på skinnerne. QR blev i 1954 omlitreret til IB i forbindelse med ovennævnte ombygning. DSB IB blev udrangeret i 1967, overdraget til civilforsvaret og placeret i Gudsø. I 1994 kunne Lokomotivklubben overtage IB-vognen ved at bytte med en anden godsvogn. Straks blev der indledt en restaurering af IB-vognen og denne kunne, med støtte fra Albani-fonden, indsættes i veterantoget fra Tara: Lastevne: 4,50 meter 8,64 meter 10,50 tons 15,00 tons 1919

5 HBS H 26 Horsens Bryrup Silkeborg (Bryrupbanen) Tekst og billed mangler Tara: Lastevne: x meter x meter x tons x tons x

6 HTJ C 24 Høng Tølløse Jernbane Personvognen HTJ C 24 er en gammel Koldingvogn. Oprindeligt blev den leveret til privatbanen Kolding Sydbaner (KS) i 1911 som KS C2. Kolding Sydbaner kørte tog fra Kolding til henholdsvis Hejlsminde og Vamdrup. KS C2 blev leveret fra vognfabrikken sammen med bl.a. personvognen KS C 3 som også findes i veterantoget. Begge vognene var dengang udstyret med 56 siddepladser på træsæder indrettet i 2 storrum, en til rygere og en til ikke-rygere. De to personvogne skulle dog få vidt forskellige skæbner og forskellige udseender, men alligevel ende samme sted. Begge vogne var først i drift hos privatbanen KS fra 1911 og frem til denne privatbane lukkede i Efter 1948 fortsatte KS C 2 hos privatbanen Høng-Tølløse Jernbane (HTJ) som HTJ C 24. Her blev den blev ombygget med lukket endeperron i den ene ende og postkupe i den anden ende. Som sådan blev HTJ C 24 anvendt indtil omkring 1970, hvorefter den blev overtaget af Kolding Lokomotivklub, og har siden har HTJ C 24 været anvendt til veterantogskørsel. Som det ses i vognen er det udseendet fra overtagelsen hos HTJ, som i dag kan ses, med røde lædersæder og lukket endeperron. 7,22 meter 12,99 meter 15,05 tons

7 FFJ C 72 Frederikshavn Fjerritslev Jernbane Personvognen FFJ C 72 blev leveret til privatbanen FrederikshavnFjerritslev Jernbane (FFJ) i 1898, som var åbnet året før. Vognen blev leveret med pladebeklædning og udstyret med 50 siddepladser på 3. klasse med træsæder. I tagrytterne var der vinduer som gav et særligt lys i vognen sammen med petroleumslygter, som dog blev udskiftet med elektrisk belysning ca. 10 år senere. I 1930 gennemgik vognen en større ombygning, hvor pladebeklædningen blev erstattet af rødmalede trælister. Sæderne blev skiftet ud med polstrede sæder og der blev indsat en varmeovn og omdøbt til FFJ C 13. Omkring 1960 var så slut med at bruge personvognen og denne fik alle sæder fjernet og fungerede nu som telegraf tjenestens værkstedsvogn. I 1969 lukkede FFJ, og vognen havnede hos en veteranbane. I 1980 overtog en privatperson vognen, og nu blev FFJ C 72 som blev vognens navn, istandsat efter alle kunstens regler og fremstår nu i en udgave svarende til omkring midten af 1930érne og fremefter. Siden 1987 har den været en fast bestanddel af veterantoget. I vognen kan man bl.a. se de læderstropper som man brugte til at hæve og sænke vinduerne med, og varmeovnen er stadigvæk en del af interiøret. 5,70 meter 10,50 meter 9,40 tons

8 KS C 3 Kolding Sydbaner Vognen blev leveret til privatbanen Kolding Sydbaner i I alt leveredes 7 personvogne til banens åbning, hvor af 4 af vognene, som denne, var indrettet som 3. klasse med 2 storrum og træsæder. Udvendigt var vognene dengang moderne udstyret med store spejlglasruder og teaktræs beklædning. Hos KS blev C 3 anvendt frem til banens lukning i Herefter fortsatte C 3 hos privatbanen Høng-Tølløse Jernbane HTJ, som HTJ C 25, nu med polstrede røde lædersæder. Brugen af vognen forsvandt midt i 1960érne, og denne var i en kort periode hensat i en grusgrav. Kolding Lokomotivklub overtog HTJ C 25 i 1970, og den gennemgik i årene herefter en istandsættelse, som indebar indretning af en bardisk i en ene ende, mens vognens anden ende fik træsæder. Man bibeholdte de røde lædersæder overfor bardisken. Senere igen blev bardisken udskiftet til den nuværende og træsæderne i vognens anden ende udskiftet til træsæder lig dem som vognen oprindelig var udstyret med. KS C 3 er et naturligt samlingssted i veterantoget med sin bardisk og har været en del af veterantoget siden 1975, kun afbrudt af perioder med istandsættelse. 7,22 meter 12,99 meter 13,82 tons

9 OKMJ A 10 Odense Kerteminde Martofte Jernbane En af veterantogets fineste personvogne er OKMJ A 10 som er udstyret med 4 kupeer i stedet for de øvrige vognes storrum. Privatbanen OKDJ åbnede i 1900, i 1914 blev banen forlænget til Martofte, og banens navn ændredes til OKMJ. Samme år i 1914 anskaffede banen sig to personvogne som supplering til de vogne man allerede havde i forvejen. Vognen var indrettet med 4 kupeer og i alt 30 siddepladser på 2. klasse. Herved adskiller vognen sig fra veterantogets øvrige vogne, som alle har 3. klasse. A 10 skulle endda i 1934 opleve at blive opgraderet til 1. klasse. Fornemt for en privatbanevogn. I 1966 ved OKMJ s nedlæggelse blev A10 solgt til nogle privatpersoner, og vognen havnede hos Kolding Lokomotivklub, som i 1972 kunne indsætte OKMJ A 10 i sit første veterantog. Siden da har vognen været en fast bestanddel af veterantoget i mange år. Fra 2005 har A 10 dog været ude af drift, hvor den har undergået en større restaurering. Fra 2014 er A 10 igen en del af veterantoget. Selvom man kan komme af sted på 1. klasse med OKMJ A 10, så koster det ikke ekstra i forhold til de øvrige vogne, men man kan opleve fortidens fine tog med små jernbanekupeer. 6,80 meter 12,39 meter 14,50 tons

10 RGGJ C 3 Ryomgaard Gjerrild Grenaa Jernbane Personvognen RGGJ C 3 blev leveret til åbningen af privatbanen Ryomgård-Gjerrild Jernbane RGB i Banen blev forlænget til Grenå i 1917 og fik herefter navnet RGGJ. Vognen er bygget som en pladebeklædt personvogn med smådobbeltvinduer. En konstruktion som var ved at gå af mode i begyndelsen af 1910érne. Oprindeligt var vognen udstyret med 2 storrum, adskilt af en kupe i midten. Storrummene var indrettet som henholdsvis ryger og ikke rygerrum. I de første år var vognen indrettet med petroleums belysning, som senere erstattedes af elektrisk belysning. Senere blev vognens indretning ændret således at den nuværende indretning med et toilet i midten erstattede den oprindelige kupe. Ved samme anledning faldt antallet af siddepladser fra 50 til de nuværende 46 siddepladser. I 1956 blev privatbanen RGGJ nedlagt og i første omgang endte personvognen i en grusgrav. Her kunne vognen så afvente sin senere skæbne. I 1977 blev vognen overdraget til Kolding Lokomotivklub med henblik på restaurering. I 2002 blev C 3 flyttet til Odder, hvor en privatperson gik i gang med en restaurering. Fra 2008 kunne RGGJ C 3 indgå i veterantoget som eksempel på hvordan en personvogn tidligere har set ud. Den rødmalede personvogn vækker nu opsigt i veterantoget med sin pladebeklædning. 6,00 meter 11,40 meter 14,80 tons

11 OHHJ DL 11 Hads Nings Herreders Jernbane (Odderbanen) HHJ DL 11 er et eksempel på hvordan privatbanernes lokomotiver kom til at se ud efter Flere privatjernbaner bestilte 9 diesellokomotiver hos lokomotiv fabrikken Frichs i Aarhus. Lokomotiverne blev i eftertiden kendt som Marcipanbrød med henvisning til udseendet. Den samlede bestilling af disse lokomotiver blev aftalt, og i 1952 kunne HHJ, modtage sit nye diesellokomotiv som fik benævnelsen HHJ M 3. I mange år blev lokomotivet anvendt til Odderbanens dengang store godstrafik og i 1969 blev lokomotivet omlitreret til HHJ DL 11. I 1970érne havde HHJ fortsat en meget stor godstrafik, som gjorde at HHJ DL 11 blev brugt i stort omfang. Senere svandt godstrafikken ind hos HHJ og i 1998 besluttede HHJ at sælge DL 11 og Lokomotivklubben KLK overtog HHJ DL 11. Inden afleveringen fik HHJ Dl 11 et teknisk eftersyn og en opmaling i HHJ s dengang kendte orange/hvide farve. Siden 1999 har lokomotivet haft base i Lunderskov remise sammen med resten af veterantoget, og lokomotivet er en fast bestand af veterantogene. Både til selve kørslerne og til materielflytninger. Akselrækkefølge: Motor: (A1A) (A1A) 13,23 meter 61,00 tons 2 x 250 HK, 6 cyl Frichs i Århus

12 DSB MO 1846 Som et led i motoriseringen af DSB anskaffedes i 1935 de første MOvogne. De første 2 blev leveret med motorer fra B&W i København og resten er leveret af Frichs og Scandia i samarbejde. I byggede de 47 MO-vogne, der alle var forsynet med to Frichs motorer på hver 250 HK. I perioden leveredes ligeledes fra Frichs/Scandia en serie på 90 stk., de afveg fra de første ved at have indbygget varmekedel til togopvarmning og et større rejsegodsrum. Disse vogne havde kun 37 siddepladser mod 52/55 pladser i førkrigsvognene. I alt er der bygget 139 MO-motorvogne. MO-vognene har været anvendt til fremførsel af alle togtyper lige fra lyntog til godstog, og de ældste MO-vogne klarede en driftsperiode på næsten 50 år, inden de fra slutningen af 70'erne og frem til 1984 blev udrangeret. MO-vognene var i fast drift mellem Vejle og Jelling indtil køreplansskiftet i 1979 og på Haderslevbanen til og med 1. januar MO 1846 blev leveret i 1954 og kørte indtil Akselrækkefølge: Motor: 3 Bo 20,94 meter 62,00 tons 2 x 250 HK, 6 cyl Frichs/Scandia DSBM, Randers

13 TKVJ nr. 12 Troldhede Kolding Vejen Jernbane Damplokomotivet TKVJ 12 var det første damplokomotiv som den dengang unge Kolding Lokomotivklub i 1968 købte. TKVJ åbnede i 1916, midt under 1. verdenskrig hvilket betød at man ikke, som ellers kutyme, kunne købe tyskbyggede lokomotiver. I stedet havde man rettet blikket mod Schweiz, hvor man fik konstrueret og leveret 4 damplokomotiver benævnt TKVJ 1-4. Hos TKVJ, gjorde de 4 lokomotiver god fyldest i de mange godstog i de første år. Under 2. verdenskrig, hvor brændselsforsyningen i form af olie og benzin svigtede, fik damplokomotiver til opgave at køre med tørv og brunkul. I 1942 blev lokomotiverne omnummeret fra 1-4 til TKVJ 2 skiftede dermed navn til TKVJ 12. Efter krigen svandt behovet for store godstog hos TKVJ og de 4 lokomotiver blev enten ophugget eller for TKVJ 12 s vedkommende hensat indtil banen blev nedlagt i Siden har lokomotivet været under restaurering i større eller mindre omfang og i 2012 blev TKVJ 12 igen opfyret for første gang siden den var blev hensat. Så nu kan man atter komme ud og køre med et privatbanelokomotiv som det så ud for 100 år siden. Akselrækkefølge: Hastighed: 1C2 13,46 meter 54,50 tons x 1916 Wintherhur, Schweiz

Struer Jernbane Klub. Februar 2009

Struer Jernbane Klub. Februar 2009 Struer Jernbane Klub Februar 2009 Dette var årets sidste tog i 2008 Formand: Egon Petersen EWP 97 40 74 33 Kasserer: Erik Linaa EL 42 40 16 16 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen KH 30 33 91 97 Jimmy Koch

Læs mere

Struer Jernbaneklub. Oktober 2010. IC4 i Struer for første gang d. 6/10. Foto: Alan Nielsen

Struer Jernbaneklub. Oktober 2010. IC4 i Struer for første gang d. 6/10. Foto: Alan Nielsen Struer Jernbaneklub Oktober 2010 IC4 i Struer for første gang d. 6/10 Foto: Alan Nielsen Formand: Preben Poulsgaard PP 31 60 07 48 Kasserer: Erik Linaa EL 42 40 16 16 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen KH

Læs mere

Medlemsblad for KARLEMOSEPARKENS MODELJERNBANEKLUB

Medlemsblad for KARLEMOSEPARKENS MODELJERNBANEKLUB MOSEBANEN Læs i dette nr.: # Moderne Godsvogne. # Nyt fra klubben. # CAR en nødvendig ombygning. # Julefrokosten 2013. # Side 21. Modellen. # Noget for øjet # Køreplanen. Nr. 49. Januar. 2014. Medlemsblad

Læs mere

Fra togvogn på Fjerritslevbanen til bolig i Rønheden

Fra togvogn på Fjerritslevbanen til bolig i Rønheden Fra togvogn på Fjerritslevbanen til bolig i Rønheden Af Jørn Iversen, Hou Hvad får et par Østjyder til at købe en strimmel jord i Thy og tilmed med en gammel togvogn stående på grunden? Måske lysten til

Læs mere

Struer Jernbaneklub. April 2011. Vores Qg-vogn er nu kommet på plads i spor 98. Foto: Alan Nielsen

Struer Jernbaneklub. April 2011. Vores Qg-vogn er nu kommet på plads i spor 98. Foto: Alan Nielsen Struer Jernbaneklub April 2011. Vores Qg-vogn er nu kommet på plads i spor 98 Foto: Alan Nielsen Formand: Preben Poulsgaard PP 31 60 07 48 Kassserer: Erik Linaa EL 42 40 16 16 Bestyrelsesmedlemmer: Egon

Læs mere

Mariager-Handest Veteranjernbane Dansk Jernbane-Klub

Mariager-Handest Veteranjernbane Dansk Jernbane-Klub MariagerHandest Veteranjernbane Dansk JernbaneKlub Beretning om driften 1. januar 31. december 2012 Banens 43. driftsår MariagerHandest Veteranjernbane Dansk JernbaneKlub Beretning om driften 1. januar

Læs mere

Nr. 40. Oktober 2011.

Nr. 40. Oktober 2011. MOSEBANEN Læs i dette nr.: # Noget om Tankvogne # Side 24 modellen. # Dampmaskinernes drift og.. # Nyt fra 3D fronten # Rygter fra et remiseområde # Sommer udflugt. # Vi besøger, OMJK. # Henks Skibsværft

Læs mere

RULLENDE MATERIEL. REITZELS MODELBANEBØGER Af Svend Pedersen VEJLEDNING OG PRAKTISKE VINK I OPBYGNING OG DRIFT AF MODELJERNBANER BOG 3

RULLENDE MATERIEL. REITZELS MODELBANEBØGER Af Svend Pedersen VEJLEDNING OG PRAKTISKE VINK I OPBYGNING OG DRIFT AF MODELJERNBANER BOG 3 RULLENDE MATERIEL REITZELS MODELBANEBØGER Af Svend Pedersen VEJLEDNING OG PRAKTISKE VINK I OPBYGNING OG DRIFT AF MODELJERNBANER BOG 3 1954 C. A. REITZELS FORLAG AXEL SANDAL Denne bog er udarbejdet under

Læs mere

Jernbanenyheder fra BL Sendt mandag 12. december 2011 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder

Jernbanenyheder fra BL Sendt mandag 12. december 2011 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder Jernbanenyheder fra BL Sendt mandag 12. december 2011 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder DEN DAGLIGE DRIFT (VEST) Lø /12 2011 Tom MZ kører Fa-Ar Kl. 10.32

Læs mere

Driftsmateriellet G 54-1954 G 1954

Driftsmateriellet G 54-1954 G 1954 Driftsmateriellet G 54-1954 G 1954 Litra G 1954 G 40001-40278 1954 Scandia Scandia o/v728: 40001-40200 FNR 21006-21205 G 40279-40400 1955 Scandia Scandia o/v729: 40201-40400 FNR 21208-21407 G 40401-40629

Læs mere

Slangerupbanen. Gladsaxe Byarkiv

Slangerupbanen. Gladsaxe Byarkiv Gladsaxe Byarkiv Slangerupbanen 1 Indholdsfortegnelse Slangerupbanen... s.3 Historien før 1900... s.3 Jernbaneideen genopstår... s.3 Jernbaneskylden... s.3 En ny koncession bevilges... s.5 Banen finansieres...

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 4. årgang nr. 14 december 2013 Foto: Erik Frikke ÖBB 1163 003-5 i Salzburg den 28. januar 2011 Side 1 af 22 Om DMJU: Unionen er en landsorganisation med over 80 medlemsklubber. Disse

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 7 MARTS 1984 184 Indhold - Da Gustav Kaiser kom med tog til Bedsted 185 - Aabenraa Amts Jernbaner 1901-26 186 - Andre

Læs mere

Nedlæggelse 31. marts 1961?

Nedlæggelse 31. marts 1961? Det næste tiltag var en forbedring af banens køreplan. Ved omlægning af køreplanen kunne man spare en dobbelttur Brenderup-Middelfart og alligevel opretholde gode forbindelser til DSB. Til gengæld fik

Læs mere

Medlemsblad for KARLEMOSEPARKENS MODELJERNBANEKLUB

Medlemsblad for KARLEMOSEPARKENS MODELJERNBANEKLUB MOSEBANEN Læs i dette nr.: # Noget om tankvogne III. # DSB s økonomi. # Side 7. modellen. # Aktivitetslisten. # Nyt fra klubben. # Køreplanen. # Generalforsamling. # Noget for øjet. C 708 med tog på Slagelse

Læs mere

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/? Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?p=materiel Veterantog Viborg Skive Struer retur to gange den 11. oktober 2014

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. september 2013 V-40-12 1) Danske Familierestauranter A/S 2) Jensen s Bøfhus A/S (begge advokat Dan Bjerg Geary) mod 1) Sæby Fiskehal ApS 2) Jacob

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 2005. INDUSTRIENS SPOR - EN UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS HISTORIE I ÅRHUS AMT 1840-1970 Af Anne Trine Larsen

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 2005. INDUSTRIENS SPOR - EN UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS HISTORIE I ÅRHUS AMT 1840-1970 Af Anne Trine Larsen KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 2005 INDUSTRIENS SPOR - EN UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS HISTORIE I ÅRHUS AMT 1840-1970 Af Anne Trine Larsen Indledning I 2004 gennemførte Kulturhistorisk Museum Randers

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 3/2012

Nyhedsblad Nr. 3/2012 Nyhedsblad Nr. 3/2012 Kontingent for 2012 Slettede medlemmer: Der er desværre en del, som der har undladt at betale deres kon - tingent for 2012, og de er nu blevet slettet efter udsendelsen af blad 2,

Læs mere

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 April 2015 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 April 2015 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 2 April 2015 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen

Læs mere

August 2008 Nr. 4. Udgivet af Dansk Jernbane-Klub. Løssalgspris kr. 75,-

August 2008 Nr. 4. Udgivet af Dansk Jernbane-Klub. Løssalgspris kr. 75,- August 2008 Nr. 4 Udgivet af Dansk Jernbane-Klub Løssalgspris kr. 75,- 2 4/2008 Udgivet af Dansk Jernbane-Klub ISSN 0107-3702 IC4 på rette spor? Jernbanen er medlemsblad for Dansk Jernbane-Klub. Bladet

Læs mere

Give-egnens Klondyke Jesper Bækgaard, Give-Egnens Museum

Give-egnens Klondyke Jesper Bækgaard, Give-Egnens Museum Give-egnens Klondyke Jesper Bækgaard, Give-Egnens Museum Artiklen er baseret på interviews med Marinus Sørensen og Hans Jørgen Lauritzen, begge Give Når man cyklede ud igennem Bæksgaard Mose til Vorslunde

Læs mere

MADS KAAGAARD NIELSEN OG BRYGGERIET "SALLING" I ROSLEV.

MADS KAAGAARD NIELSEN OG BRYGGERIET SALLING I ROSLEV. MADS KAAGAARD NIELSEN OG BRYGGERIET "SALLING" I ROSLEV. Af Keld Lauge Nielsen I februar 1899 lejede Mads Kaagaard Nielsen sig ind i et kælderrum på Engholm i Roslev. Han havde bestemt sig for at starte

Læs mere

Funktion og æstetik i den nyindrettede salon i Thorsø

Funktion og æstetik i den nyindrettede salon i Thorsø Funktion og æstetik i den nyindrettede salon i Thorsø Det er ikke nok, indretningen ser fancy ud. Den skal også være brugbar. Det mener Helle Stephansen fra salon Klippoteket i Thorsø. Og hun har netop

Læs mere

Lydpotter, arbejde og ledelse

Lydpotter, arbejde og ledelse 1 Jørgen Burchardt Lydpotter, arbejde og ledelse Walker Danmark fra håndværk til multinational business Middelfart Museum & Forlaget Kulturbøger 2 ISBN 87-88327-18-3 Middelfart Museum & Forlaget Kulturbøger

Læs mere

Velkommen til Nordisk Jernbane-klub Sommerturen 2013 Lyntog Vesterhavet

Velkommen til Nordisk Jernbane-klub Sommerturen 2013 Lyntog Vesterhavet 1 Velkommen til Nordisk Jernbane-klub Sommerturen 2013 Lyntog Vesterhavet Program for turen. Søndag den 11. august København Vejle. Vi mødes kl. 09.45 i afgangshallen på Københavns Hovedbanegård, hvorefter

Læs mere

Medlemsblad for KARLEMOSEPARKENS MODELJERNBANEKLUB

Medlemsblad for KARLEMOSEPARKENS MODELJERNBANEKLUB MOSEBANEN Læs i dette nr.: # Nyt fra klubben # Side 10 modellen. # 10 års fødselsdag # Noget for øjet # Rygter fra et remiseområde # Køreplanen # Godsvogne # Find 5 fejl # Peters Pillerier R 958. Spor

Læs mere

Godsog. personvogne til modelbanen

Godsog. personvogne til modelbanen HAASES HOBBYBØGER LAV DET SELV Godsog personvogne til modelbanen Skala HO AF POVL-ERIK HARBY Forord af POUL E. CLAUSEN P. HAASE & SØNS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord............................................................

Læs mere

Et tilbud fra Industrimuseet

Et tilbud fra Industrimuseet Energien i Horsens Et tilbud fra Industrimuseet En rundtur på Industrimuseet i Horsens er samtidig en tur for alle sanser, der viser, hvordan vi gennem de seneste 100-150 år er blevet stadigt mere afhængige

Læs mere

Århus Godsbanegård historie og kulturarvsanbefalinger. Januar 2009

Århus Godsbanegård historie og kulturarvsanbefalinger. Januar 2009 Århus Godsbanegård historie og kulturarvsanbefalinger Januar Udarbejdet af Dansk Center for Byhistorie. Copyright til billeder og kort er angivet i rapportens bilagsmateriale. Materialet kan dog frit benyttes.

Læs mere