Det Demokratiske Paradoks. Af Emilie Nilsson

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Demokratiske Paradoks. Af Emilie Nilsson"

Transkript

1 Det Demokratiske Paradoks Af Emilie Nilsson Emilie Nilsson Kulturvetenskap, Konst, kultur och kommunikation (K3) Området för Kultur och samhälle, Malmö högskola Handledare: Lisa Nyberg Vårterminen 2010

2 Det Demokratiske Paradoks Af Emilie Nilsson "Radical democracy demands that we acknowledge difference the particular, the multiple, the heterogeneous in effect, everything that has been excluded by the concept of Man in the abstract." -Chantal Moeffe, The Democratic Paradox 2

3 Indholdsfortegnelse Open Call fra Den Frie Udstillingsbygning...4 Indledning...5 Projektbeskrivelse...7 Udstillingens Elementer...8 Budget...13 Finansieringsplan...14 Kort

4 OPEN CALL Den Frie Udstillingsbygning har igangsat projektet Udenfor- Eksperimenter - et 4-årig kunst-, arkitektur- og performanceprojekt, der undersøger Den Frie Udstillingsbygnings fysiske placering og betydning som kulturinstitution i og for sit nærmiljø. Sideløbende med denne satsning opfordrer Den Frie Udstillingsbygning kunstnere, designere og arkitekter til at indsende projektforslag, som udforsker og eksperimenterer med Den Frie Udstillingsbygnings interaktion med vores nærmiljø og de lokale borgere. Det vil sige projekter, der kan realiseres på og omkring pladsen foran Den Frie Udstillingsbygning, langs de 8 veje, der fører til bygningen samt i Østre Anlæg. Projekterne skal afspejle og synliggøre vores profil som kunstnernes hus. Projektforslagene bør være af en sådan karakter, at ansøger selv kan realisere og deltage i fundraising til projektet. Deadline: 1. august Ansøgningen sendes via og skal indeholde en projektbeskrivelse, billedmateriale og CV på de deltagende samt en finansieringsplan. En svartid på op til 3 måneder bør påregnes. Alle forslagene behandles af Den Frie Udstillingsbygning. Ansøgningen sendes til: Den Frie Udstillingsbygning Att. Projektkoordinator Pernille Skriver Nielsen 4

5 Indledning Demokrati er uden tvivl et af vor tids største buzzwords og styreformen opfattes af de fleste danskere som indiskutabelt positiv, retfærdig og inkluderende og absolut uden sidestykke eller alternativ. Men hvad betyder demokrati? Kan det defineres og måles? Kan det vokse? Kan det dø? Kan det fjerne sig fra sig selv? Kan det købes eller sælges? Hvad betyder det for folk der tror på det? Hvad betyder det for folk som ikke tror på det? Og hvad betyder det for dem der bor i Danmark? I en tid, hvor det gennem nye kommunikationsmuligheder er blevet langt lettere at lade sin stemme blive hørt og direkte deltage i demokratiet, men hvor demokratiet samtidig gerne misbruges som grundlag for alt fra undertrykkende ny-kolonialisering til racistiske udtalelser i ytringsfrihedens navn, er der mere end nogensinde behov for at diskutere og opfordre til samtale omkring demokratiets muligheder og begrænsninger. Derudover er der i Danmark sket en centralisering af de politiske partier, hvilket har betydet en mulighed for kritikløs politisk styring, som den franske teoretiker Chantal Mouffe udtrykker det; Until recently, the existence of contending forces was openly recognized and it is only nowadays, when the very idea of a possible alternative to the existing order has been discredited, that the stabilization realized under the hegemony of neoliberalism (...) is practically unchallenged. 1 Det er her kunsten med sine mange-facettede værktøjer har mulighed for at skabe debat og diskutere de problematikker, som andre steder kan være svære at tage op og dermed har mulighed for at sikre en stadig kritisk og debatterende holdning til det samfund vi alle er en del af. Med udstillingsprojektet Det Demokratiske Paradoks har vi i forbindelse med folketingsvalget i 2011 sat os for at undersøge hvordan det står til med demokratiet i Danmark. Projektet er ment som en kunstnerisk undersøgelse af demokratiets fordele og ulemper. En række danske samtidskunstnere inviteres til at udtrykke hvordan netop de ser på demokratiet i Danmark. 1 Chantal Moeffe, The Democratic Paradox, s. 5 5

6 Projektet vil forsøge at udforske det danske demokrati gennem så mangeartede og multifacetterede briller som muligt. Selve udstillingen er planlagt at finde sted på udendørsarealerne omkring den Frie udstillings bygning i København, sommeren Området vil danne ramme for en række stedspecifikke installationer, skulpturer og midlertidige happenings, der alle forholder sig til demokrati på forskellige planer. Og det er igennem disse formidlingsrammer vi vil skabe en platform, der kan opfordre, udfordre og inspirere beskueren/deltageren til at engagere sig i og fundere over den måde dette land forvaltes på. Med så megen vold begået i demokratiets navn og de seneste års udvanding af demokratiske rettigheder verden over, er det uden tvivl vigtigere end nogensinde at forstå demokratiet bedre og opfordre til diskussion af dets præmisser. For bag demokratiets paradoks findes der en unik og værdifuld ide i demokratiets grundlæggende værdier. Projektbeskrivelse Projektet har som udgangspunkt at samle en række forskellige kunstnere der med hver deres subjektive udtryk har mulighed for at skabe kritik af demokratiet som styreform og de strukturer der omgiver os i det danske samfund. Selve projektets rammer er udformet og styret kuratorisk men det subjektive udtryk er kunstnerens eget og projektformuleringen her skal blot ses som idegrundlag for udførelsen af de enkelte værker 2, denne formulering skal udfordres og omformes i samarbejde med de enkelte kunstnere. Projektet tager udgangspunkt i otte forskellige værkdele alle udformet af forskellige kunstnere eller kunstnerkollektiver. De forskellige værker beskæftiger sig med hver deres emne indenfor begrebet demokrati og forsøger med hvert deres subjektive udgangspunkt at skabe en form for kritik af systemet eller en fremvisning af det paradoksale ved demokratiet som styreform. De otte værker beskæftiger sig, med udgangspunkt i et æstetisk værk, med følgende 2 Det har ikke været muligt for mig at mødes med kunstnerne og diskutere den endelige værkformulering derfor skal dette ses som en foreløbig værkformulering hvor der gøres plads til de enkelte kunstneres ideer og tanker. 6

7 emner: grundloven, deltagelse, repræsentation, rettigheder, restriktioner, medier og ytringsfrihed, eksklusion, inklusion, kapital, politik og kritik. De forskellige emner er valgt udfra et ønske om at nå så bredt som muligt rundt om demokratiets forskellige paradokser. Udstillingen finder sted på udendørsområderne omkring Den Frie Udstillingsbygning og Østre Anlæg i København i sommeren 2011, og sker i forbindelse med folketingsvalget samme år. Udstillingen er et samarbejde med Den Frie og tager udgangspunkt i deres formidlingsmæssige platform. Det er et bevidst valg at udstillingen skal finde sted udendørs for på den måde at appellere til det størst mulige publikum. En del mennesker føler sig ekskluderet i det institutionelle udstillingsrum og undgår at træde herind. Ved at udstillingen tager plads udendørs er håbet at flere vil finde det mere naturligt at overskride denne grænse og lade kunsten rykke tættere på deres egen hverdag. Det skal dog stadig betones at denne udstillingskontekst hverken er mere eller mindre ekskluderende end hvis den havde fundet sted indendørs. Dette understreges blandt andet gennem den kontrakt der underskrives af alle publikummer inden de lukkes ind på området. Der ydes ikke økonomisk støtte fra den Fries side, men der bidrages med markedsføring og reklamation af samt information om udstillingen. Udstillingen finansieres gennem fondsstøtte (se afsnit vedr. Budget) og indgangen er gratis for alle. 7

8 Udstillingens Elementer Peter Folkmar Christiansen Kunstneren og grafikeren Peter Folkmar Christiansen vil med udgangspunkt i dokumentet (både grafisk og tekstmæssigt) om den danske grundlov fra 1849 skabe en ny kontrakt. Denne kontrakt bedes alle publikumer underskrive, inden de træder ind på det afgrænsede område omkring Den Frie og Østre Anlæg. Kontrakten gør dem opmærksomme på at de nu træder ind i en kunstdiskurs som er etableret på forhånd og ligesom grundloven er en konstrueret diskurs. Det sættes her på spidsen hvordan vi selvom vi tilsyneladende befinder os i et frit demokrati (her symboliseret ved at vi er placeret udenfor institutionen) rent faktisk befinder os i en konstant konstruktion forbundet af regler for social interaktion og samfundets opbygning. Det selv samme gør sig gældende for kunsten. Dette er samtidig en handling som stiller et autoritært krav til publikum om sætte sig ind i hvad de træder ind i. Dette autoritære krav henviser til kunsten som autoritært medie hvor usynlige og elitære strukturer gør sig gældende. Kontrakten vil også blive uddelt til de publikummer som deltager i værket Pølsevognsgalleriet, dette sker dels for at opretholde magtbalancen mellem kunstner og deltager (gennem ideen om noget for noget deltageren modtager en pølse og dokumenter, kunstneren modtager deltagernes signatur) dels for at påpege at deltageren nu bevæger sig ind i en kunst diskurs. Pølsevognsgalleriet, Anna Frost og Mads Møldrup Petersen, mfl. Pølse Galleriet sætter fra Mjølnerparken i København kurs mod Nordsjælland derfra drager den videre til Køge, Sydsjælland, Odense, 8

9 Emilie Nilsson Eksamensarbejde, Vårterminen 2010 Svendborg, Middelfart, Århus, Silkeborg, etc. og besøger campingpladser, biblioteker, banegårde etc. Samtidig med at uddele gratis pølser (her skal samtidig være et halal alternativ) uddeles der materiale om den danske grundlov, politisk historie, fagforenings historie, studenteroprør, feminisme, gay rights, kopierede eksemplarer af breve fra PET om aflytning af mobil telefoner i forbindelse med rydningen af Brorsons Kirken i 2009 og COP 15 samme år, etc. Samtidig opfordrer pølsemænd og damerne til dialog og diskussion om demokrati. Dette dokumenteres og lægges op online på hjemmesiden sammen med dagbogsnotater og observationer fra vores pølsegallerister. Pølsevognsgalleriet har altså til formål at skabe dialog, diskussion og debat der hvor selve udstillingen ikke kan komme ud. Den er både ment som en antropologisk undersøgelse af den brede befolknings holdning til demokratiet i Danmark men er også en del af selve udstillingen og bidrager i sig selv til debat. Et mobilt interaktiv element hvor intentionen er at tage debatten ud til den brede befolkning og give dem en stemme i udstillingen der ellers er meget centreret omkring København. Pølsevognen er på farten en lille måned og tilbage i København bliver den en del af udstillingen og parkeres udenfor indgangen til DFU. 9

10 Nis Rømers alternative gåture i København Nis Rømer arbejder med kritisk kunst i det offentlige rum hans ture starter forskellige steder i byen og han vil under denne udstilling arrangere ture der tager udgangspunkt i anti-terrorpakkerne og forholdet til den dømmende, lovgivende og udøvende magt. Turene vil forholde sig konkret til antiterrorpakkerne og magtens instanser i det danske demokrati, ved at være til stede i det offentlige rum, -synlige, -sårbare og spørgende. Nis Rømer vil stille spørgsmål ved de konsekvenser lovgivningen har for vores handlerum og retssikkerhed som borgere i det danske demokrati. Turene vil blive annonceret online på udstillingens hjemmeside og det er naturligvis gratis at deltage. Jan Danebod Kunstneren Jan Danebod inviteres til at skabe et speakerscorner eller et slags samtalekøkken. Dette er for at sætte fokus på dialog og samtale i det danske demokrati. Det er samtidig en pointe at dialog og demokrati kan fakes, således at publikum overbevises om at de har en stemme men høres den? I samtalekøkkenet er tanken at der bestemte aftener arrangeres paneldiskussioner hvor helt almindelige borgere, forskellige politikere, journalister og andre specialister inviteres til at debattere om emner indenfor 10

11 dialog og demokrati med udgangspunkt i den seneste kritik af regeringens manglende lydhørhed overfor specialister, fagmænd, etc. Under disse diskussioner serveres der suppe eller lignende. Denne del af udstillingen er samtidig en kommentar og en slags intern kritik af selve udstillingen om at dette projekt ikke har mulighed for at skabe en neutral platform fuldstændig ligesom demokratiet ikke i sig selv giver mulighed for en neutral platform for samtale og diskussion. Her er i høj grad tale om en iscenesat diskussion med en diskurs som er etableret på forhånd. Jan Danebod vil gøre dette synligt gennem en afgrænsning af selve samtalekøkkenets område. Filmfremvisning 10 Film om Demokrati /10 Films About democracy (Why Democracy) Udendørs filmvisning i Østre Anlæg. Why Democracy er et internationalt projekt som bruger filmen som medie for at skabe en global samtale omkring hvad demokrati er. Filmene skildrer på hver deres måde hvordan andre lande oplever demokratiet og stiller skarpt på de problematikker der findes i den demokratiske grundtanke. Filmene viser samtidig hvor forskelligt begrebet demokrati kan opfattes og forstås og sætter vores eget demokrati i Danmark i perspektiv. De 10 film er produceret af prisvindende instruktører fra hele verden; Kina, Indien, Japan, Liberia, USA, Bolivia, Danmark, Egypten, Pakistan og Rusland. Med emner der springer fra amerikanske tortur metoder til valg af repræsentanter i en 1. Klasse i en skole i Kina, til den danske skandale om Muhammed tegningerne. Udover de 10 hovedfilm, har organisationen samtidig produceret flere kortfilm som behandler yderligere problematiske emner indenfor demokratiet, her sætter blandt andre den Indiske journalist og prisvinder Palagummi Sainath blandt andet slaveriet under lup og påpeger hvorledes nogle af demokratiets forfadere George Washington og Thomas Jefferson eksempelvis begge var slave-ejere. 11

12 Old News, Jacob Fabricius Old News eksisterer allerede hos Den Frie Udstillingsbygning og vil under Udstillingen optrykke forskellige tekster om demokrati og ytringsfrihed. Old News er en non-profit avis som præsenterer udklippede og genoptrykte artikler, billeder og ord, indsamlet fra aviser og nyhedsmedier, særligt udvalgt af en række indbudte kunstnere. Old News projektet er konciperet og udviklet af den danske kurator og Kunstnerisk leder af Malmö Konsthall, Jacob Fabricius, der gennem sine mange projekter og udstillinger har etableret et stort internationalt netværk. Med udgangspunkt i dette netværk har han inviteret kunstnere til at deltage i projektet. Siden 2004 har Jacob Fabricius udgivet 7 udgaver af Old News som ud fra forskellige koncepter præsenterer de indbudte kunstneres sociale, politiske og æstetiske syn på nyhedsfænomenet. Armsrock Kunstneren Armsrock vil i denne del af udstillingen beskæftige sig med eksklusion i demokratiet. Han arbejder generelt med udstødte i samfundet ved at tegne dem og hænge deres portrætter op i byrummet, for at give dem en plads. Armsrock vil gennem lysprojekteringer portrættere de udstødte i det danske samfund. Dem der ikke er plads til i vores ellers så inkluderende demokrati. Lysprojekteringerne vil finde sted direkte på muren af Den Frie udstillingsbygning om dagen vil man kunne se kultegninger også tegnet direkte på muren. Det clash der opleves ved at portrættere hjemløse på væggen af en mondæn udstillingsbygning, er interessant og er endnu engang med til at synliggøre eksklusiviteten i demokratiet og i kunsten. Armsrocks billeder er enormt 12

13 stærke og det menneskelige udtryk er meget autentisk. Han giver en plads til dem der ikke selv kan tage den. Superflex Superflex vil i denne del af udstillingen beskæftige sig med nedbrydelsen af den kapitalistiske vareværdi. Gennem sloganet If Value Then Copy, vil kunstnergruppen sætte på spidsen hvordan man kan underminere de store markedskræfters varefortjeneste. Ved at kopiere værdifulde produkter undergraver de den kapitalistiske struktur som de fleste demokratier læner sig opad. Superflex undersøger kommunikative processer hvor magt, hegemoni og undertrykkelse er vigtige elementer. 13

14 Budget 1) Peter Folkmar Kunstner honorar: Tryk og print: ) Pølsevogn Kunstner rejseudgifter x2: Leje af pølsevogn 1 ½ måned, icl. benzin: Print af materiale: Pølser, m.m.: ) Nis Rømer Kunstner honorar: ) Jan Danebod Kunstner honorar: Træ, materialer m.m.: ) Filmfremvisning Leje af skærm + projector, ledninger, m.m: Leje af stole: ) Old News Kunstner honorar: Print, tryksager, etc ) Armsrock Kunstner honorar: Materialer: ) Superflex Kunstner honorar: Materialer: Andet Afmærkning af rute: Forsikring af værker + materiel: Kurator Honorar: IALT DKK:

15 Finansieringsplan Statens Kunstfond Kunst i det offentlige rum Ansøger om: Statens Kunstråd Støtte til billedkunstneriske udstillinger i DK Ansøger om: Politikens Fond Støtte til kulturelle formål Ansøger om: Beckett Fonden Støtte til kulturelle formål Ansøger om: Kong Chrisitan X Fond Støtte til kulturelle formål Ansøger om: Toyota Fonden Støtte til kulturelle formål Ansøger om: Bikuben/ BG Fonden Støtte til kulturelle formål Ansøger om: IALT Ansøges om DKK:

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Abstract... 1 Motivation... 3

Abstract... 1 Motivation... 3 #kreativtkød Skrevet Af: Anna-Cathrine Willaume Andersen Anne Marie Titian Jørgensen Arnela Raonic Nanna Moth Tofting Jacobsen Sarah Marie Jensen Sarah Weise Feilberg 1 Abstract This paper investigates

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion

Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion Nordisk Forum for Interkultur Et netværk for erfaringsudveksling, projektudvikling og kulturpolitisk diskussion Opsummering af seminaret NO MORE TALKING LET S DO SOMETHING ABOUT IT! Et interkulturelt seminar

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

Ældre & Digitaliseringsstrategien

Ældre & Digitaliseringsstrategien Ældre & Digitaliseringsstrategien 19/12-2011 Antal anslag uden mellemrum: 147775 Antal anslag med mellemrum: 175328 Antal anslag hele rapport med mellemrum: 222368 Af, Roskilde Universitet: Anders Olsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Skriv til Avisen. Pligt & Ret

Skriv til Avisen. Pligt & Ret Skriv til Avisen Pligt & Ret Indhold 5 Kære lærer 7 8 8 9 9 9 10 10 Del 1: Om konkurrencen 1.1 Regler 1.2 Bedømmelse 1.3 Vindere 1.4 Præmiering 1.5 Tidsplan 1.6 Kom godt i gang med Redaktionen 1.7 Fotos

Læs mere

Kommunikation i det senmoderne samfund

Kommunikation i det senmoderne samfund Kommunikation i det senmoderne samfund Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Læsevejledning... 3 Kommunikation... 6 Det senmoderne... 8 Samfundet i dag... 10 De unge i senmoderniteten... 12 Medialisering...

Læs mere

Både bibliotekernes bygninger, indretning og materialer har kulturpolitisk betydning. Hvis lokalsamfund og fællesskab er vigtige dele af demokratiet,

Både bibliotekernes bygninger, indretning og materialer har kulturpolitisk betydning. Hvis lokalsamfund og fællesskab er vigtige dele af demokratiet, Både bibliotekernes bygninger, indretning og materialer har kulturpolitisk betydning. Hvis lokalsamfund og fællesskab er vigtige dele af demokratiet, må der skabes gode og spændende rum for den kulturelle,

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

En europæisk offentlighed?

En europæisk offentlighed? Roskilde Universitetscenter, Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium En europæisk offentlighed? En rapport udarbejdet af: Helene Lind Kryger Nielsen Jakob Sejrup Villadsen Anna Ingemann Jensen Kasper Lund

Læs mere

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces

Læs mere

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Udgivet af Kulturarvsstyrelsen, marts 2007 Redaktion:

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

Indledning. Side 1 af 34

Indledning. Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering... 2 Metode... 2 Afgrænsning... 3 Begrebsafklaring... 4 Beskrivelse af Glide... 5 Walk-In Centeret... 5 Personale og værdier... 6 Case fra Glide...

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Tekst og rum på Nørreport. - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst. Jacob Stubbe Østergaard

Tekst og rum på Nørreport. - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst. Jacob Stubbe Østergaard Tekst og rum på Nørreport - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst Jacob Stubbe Østergaard Titel: Tekst og rum på Nørreport Undertitel: - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk Kulturkontakten DECEMBER 2002 Debat og dialog om kulturpolitik: frandsen, langsted og kunststøttens legitimitet. syn på nyt kunstråd. bukdahl om den unødvendige kunst og den nødvendige kunststøtte. wiedemann

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere