ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS"

Transkript

1 ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif borch-advokater.dk Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej 5 B 5932 Humble har dags dato stiftet et anpartsselskab under navnet Langeland Spildevand ApS med hjemsted i Langeland Kommune. Selskabets formål er håndtering af kommunens spildevand på den bedst mulige måde med særlige hensyn til vandmiljø og energiforbrug samt dermed beslægtet virksomhed. Selskabets anpartskapital udgør kr , der er fuldt indbetalt kontant til kurs 110. Som direktion valgtes enstemmigt Peter Bøgebjerg Andreasen, Hogevej 4, 5932 Humble.

2 -2- Til selskabets revisor valgtes enstemmigt BDO, Fælledvej 1, 5000 Odense C. Omkostningerne i forbindelse med stiftelsen, som ikke overstiger kr inkl. moms, afholdes af selskabet af overkurs. Stifter erklærer ikke at have anmeldt betalingsstandsning og ikke at være under konkurs. Selskabets vedtægter vedhæftes som bilag. Langeh ~ingns

3 AD VO KATAK 0 ESE LSKAE ET LBORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tit borch-advokater.dk Vedtægter for Langeland Spildevand ApS Navn og hjemsted Selskabets navn er Langeland Spildevand ApS. Dets hjemsted er Langeland Kommune. 2. Selskabets formål 2.1. Selskabets formål er håndtering af kommunens spildevand på den bedst mulige måde med særlige hensyn til vandmiljø og energiforbrug samt dermed beslægtet virksomhed. 3. Kapitalforhold 3i. Selskabets indskudskapital udgør kr Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.

4 Ingen anpartshaver har særlige rettigheder og ingen anpartshaver er pligtig til at lade nogen del af kapitalen indløse. 4. Overdragelse at anpartskapital 4.1. Ved overdragelse af anpartskapital har de øvrige anpartshavere forkøbsret og ønsker flere at udnytte forkøbsretten da i forhold til deres besiddelse af anpartskapital i selskabet Salgstilbud fremsendes af den sælgende anpartshaver til selskabets direktion, som er pligtig til straks at viderebef ordre tilbuddet til de øvrige anpartshavere. Forkøbsreffen gøres gældende efter bestemmelserne i pkt. 4.5 og afregning sker som i tilbuddet Foreligger der ikke købstilbud, kan en anpartshaver for egen regning anmode direktionen om at iværksætte en vurdering. Direktionen skal herefter uden ugrundet ophold anmode selskabets revisor om at foretage en vurdering af anparternes værdi i fri handel. Når vurderingen foreligger, fremsender direktionen straks vurderingen til de øvrige anpartshavere. Forkøbsretten gøres gældende efter bestemmelserne i pkt Den som ønsker at afhænde sin andel, kan også vælge selv at fastsætte en kurs og udbyde kapitalen til denne kurs. Meddelelse herom fremsendes til direktionen, som er forpligtet til straks at udsende forslaget til de øvrige anpartshavere. Forkøbsretten udnyttes efter bestemmelserne i pkt Inden 4 uger efter at tilbuddet efter pkt er kommet frem til de øvrige anpartshavere, skal meddelelse fra disse hver for sig eller flere sammen om at forkøbsreffen gøres gældende være kommet frem til direktionen, som straks giver skriftlig eller elektronisk besked om forkøbsrettens udnyttelse til øvrige anpartshavere. Overtagelsen fastsættes til d. i. i den måned, som følger efter accepttidspunktet, dog undtaget pkt. 4.2, hvis der i tilbudet er angivet anden overtagelsesdato. Udnyttelse af forkøbsretten kræver, at de øvrige anpartshavere tilsammen overtager hele den tilbudte kapital Gør de øvrige anpartshavere ikke brug af forkøbsreften i henhold til pkt , kan den tilbudte anpartskapital frit omsættes, såfremt overdragelse sker til samme eller højere værdi. Dette gælder dog kun, hvis den sælgende har tilbudt alle sine andele til de øvrige anpartshavere Udnyttes forkøbsretten ikke af de øvrige, kan den sælgende anpartshaver forlange at overtage alle de øvriges anpartskapital til samme kurs. Overtagelsen sker i henhold til fristerne i pkt. 4.5 og regnes fra modtaget afslag eller fra de øvriges frist efter pkt ønsker ingen af anpartshaverne at købe hele den sælgendes anpartskapital og ønsker denne ikke at købe efter pkt. 4.7, kan en af anpartshaverne alene bestemme, at sel-

5 -3- skabet skal afvikles i løbet af rimelig tid og kapitalen udbetales til anpartshaverne, om fornødent ved likvidation af selskabet Mindst en anpartshaver kan bestemme, at vurdering efter pkt. 4.3 eller værdiansættelsen efter 4.4 skal indbringes for en voldgift. Voldgiftssagen skal være indledt som beskrevet i Voldgiftslovens 21 inden udløb at forkøbsretten. Voldgiften nedsættes i henhold til lovgivningens regler herom med de øvrige anpartshavere som modparter, medmindre en eller flere ønsker at være selvstændigt repræsenteret. Voldgiftsretten skal alene have et medlem og denne skal have erfaring i værdiansættelse af lignende selskaber. Kan parterne ikke blive enige om valg at voldgiftsmand, anmodes FSR (Foreningen at Statsautoriserede Revisorer) om at udpege voldgiftsmanden. Voldgiftens forhandlinger finder sted ved selskabets hjemsted. Voldgiften bestemmer samtidig omkostningernes fordeling mellem de forskellige parter. Frister i henhold til pkt. 4.5 suspenderes i mellemtiden. 5. Generalforsamling 5.1. Ordinær generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb i Langeland Kommune Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved anbefalet brev til de noterede anpartshavere Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg at dirigent 2. Forelæggelse at årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller fordeling at tab 4. Eventuel valg af direktion 5. Evt, forslag 6. Valg af revisor 7. Evt Forslag fra anpartshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb På generalforsamlingen giver hvert anpartsbelob på kr en stemme. 6. Bestyrelse 6.1. Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse.

6 -4-7. Direktion 7.1. Selskabet ledes at en direktion på 1 medlem, som vælges at generalforsamlingen indtil videre. 8. Tegningsregler 8.1. Selskabet tegnes af en direktør alene. 9. Regnskabsår og revision 9.1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen d. 9. november 2009 til 31. december Revision at selskabets regnskaber foretages at en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet. 10. Bemyndigelser Ledelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, hvor selskabets økonomi i øvrigt giver mulighed derfor Ledelsens beslutning om uddeling skal optages i ledelsens protokol og skal vedlægges mellembalance gennemgået af revisor samt ledelsens forsvarlighedserklæring, der opfylder kravene hertil i Anpartsselskabsloven Bemyndigelsen gælder indtil den kaldes tilbage anpartshaverne. Tilbagekaldelse kan vedtages på generalforsamling med simpelt flertal. 11. Vedtægtsændringer og opløsning Vedtægtsændringer og beslutning om selskabets opløsning kan at generalforsamlingen alene vedtages, såfremt 2/3 af anpartskapitalen stemmer for. Stemmer kun 2/3 at den fremmødte kapital for forslaget, indkaldes med sædvanligt varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages af 2/3 af den fremmødte kapital. Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 9. november 2009.

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for Energi Danmark A/S

Vedtægter for Energi Danmark A/S Vedtægter for Energi Danmark A/S CVR-nr. 17 22 58 98 af 8. april 2014 Energi Danmark A/S 1 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Energi Danmark A/S Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S AKTIONÆROVERENSKOMST EJERAFTALE V E D R. Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nummer []30 53 54 13 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele.

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele. Vedtægter Maj 2015 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN Vedtægter for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 1.1. Selskabets navn er Lynæs Havn A.m.b.a. NAVN 1. 1.2. Selskabet, der har hjemsted i Halsnæs kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere