Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:"

Transkript

1 Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 562,50 kr. er det den pris man betaler og ikke noget med nogle tillæg fordi at man har en firma bil med eller fordi at man skal bruge et stykke værktøj fra firma bilen. Da jeg syntes at det er ved at gå lidt over gevind når jeg ser nogle tilbud hvor andre håndværker ikke skriver den rigtig time løn men i stedet sætter time lønnen lavt og der efter koster det x antal kr. i timen fordi man henter et stykke værktøj ude i firmabilen eller os betaler man et beløb for at firmabilen holder ude på vejen imens montøren er inde og arbejde. Sådan er det hos Poolmanden.dk: Der hvor Poolmanden.dk tager et tillæg er hvis vi er kørt langt efter en opgave og kunden selv har påtaget sig nogle af opgaverne i et projekt og ringer og siger at nu er kunden klar til næste step og vi kommer der ud og der ikke er klart så tillader Poolmanden.dk sig at tage arbejdsløn for 4 timer for en forgæves dag for hver montør Poolmanden.dk stiller til rådighed. Når vi indgår en aftale med en kunde som gerne vil være MEDBYGGER og påtager sig nogle opgaver er Poolmanden.dk altid til rådighed vedr. vejl. Og rådgivning pr. telefon som er gratis og hvis kunden gerne vil have besøg koster er dette på konsulent time betaling hvor den 1 1,5 time koster 600,00kr + kørsel penge. Tid der efter er til normal time betaling 562,50kr /pr. påbegyndt time. Poolmanden.dk giver rabat ved fuld betaling ved accept af tilbud: Poolmanden.dk giver 5 % i rabat til de kunder som indbetaler det fulde beløb ved af accept af tilbud. Det er er fordel for os, og fordi vi desværre har været udsat for, at nogle kunder ikke har været så gode til at betale, og det er endt med inkasso. Det er en udgift for os, men også en belastning i vores hverdag, og vi har jo også nogle leverandør, som vi skal betale for de produkter som vi har brugt ud hos de kunder.

2 Salgs- & leveringsbetingelser Generelt: - Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige Slags og leveringsbetingelser. Rate betaling: - Vælger man ikke at benytte sig af dette tilbud har vi nogle % satser som skal betales før vi går i gang med at bestille vare hjem. Bestilling af Fiberpools, Glasfiberpools, Spa inde / ude og div. pool covers: - Der er normalen fra vores producenter at vi skal indbetale 50 % ved bestilling og de sidste 50 % enden det læsse det på lastbilerne og forlader frabrikken. Ny / renovering af stålpool: - Ved renovering af hvor det kun er udskiftning af liner / dug i swimmingpool. - Eller en total renovering af hele stålpoolen. - Rater vil blive delt op i 2 hvor 1 rate som normalt udgør 75 % af tilbuddet skal være indbetalt før der bliver bestilt liner eller komplet pool hjem. Rate 2 betales når poolen er afleveret. - Er det en ny komplet oval stålpool der skal bygges bliver rater delt op i 3 rater - Rate 1: entreprenør del hvor der skal indbetales 50 % af den del inden opstart og de sidste 50 % når den afsluttes. - Rate 2: stålpool delen hvor der skal indbetales 50 % af det resteren beløb som skal være indbetalt før vi bestiller den stålpoolen hjem samt lineren hjem. - Rate 3: indbetales når pool projekt afleveres. Betonpool: - Ved renovering af betonpool hvor det kun er udskiftning af liner / dug i swimmingpool. - Rater vil blive delt op i 2 hvor 1 rate som normalt udgør 75 % af tilbuddet skal være indbetalt før der bliver bestilt liner. Rate 2 betales når poolen er afleveret. - Er det en ny komplet betonpool der skal bygges bliver rater delt op i 3 rater - Rate 1: entreprenør del hvor der skal indbetales 50 % af den del inden opstart og de sidste 50 % når den afsluttes. - Rate 2: lineren del hvor der skal indbetales 50 % af det beløb som har med liner delen. Beløbet skal være indbetalt før vi bestiller / levere lineren kundens adr. de sidste 50 % af liner dele betales når lineren er monteret og skåret lamper, dyser og skimmer i. - Rate 3: indbetales når teknikken er monteret og poolen er startet op og instruktion er givet til kunden.

3 Fælles for alle tilbud fra Poolmanden.dk: - Alt det som ikke er med i tilbuddet er for kundens regning. - Skal der bruges en elektriker, murer, tømrer eller en anden håndværker til en opgave som opstår under projekt og som Poolmanden.dk ikke er skyld i er dette for kundens regning. - Leje af jernplader om det er for at beskytte græsplænen, indkørslen er på kunden regning. - Er det en nødvendighed med en kran, truck eller andet for at læsse lastbilen af når de bestilte produkter leveres på adr. så er dette på for kundens regning Forbehold: - Poolmanden.dk tager forbehold for blød jordbund og de udgifter der til komme er ikke med i tilbud som er afgivet alle udgifter betales af Køber / Kunden. - Poolmanden.dk tager forbehold hvis kunden ikke vælger at følge Poolmanden.dk råd og vejledning for at spare nogle penge og vælge en løsning som Poolmanden.dk ikke kan stå inde for sker dette er det på Købers / Kunden eget ansvar og Poolmanden.dk yder ingen form for garanti eller hæfter økonomisk på disse projekter dette er Købers / Kundens Eget ansvar. - Poolmanden.dk tager forbehold ved reparationer af swimmingpools liner / dug hvis kunden vil ikke at reparer den gamle swimmingpool som er fundament for liner / dug efter anvisningerne, pga. økonomi og vælgere en anden løsning. Hvis den nye liner / dug trækker folder er dette Kundens ansvar og på egen risiko. - Poolmanden.dk tager forbehold ved pool service / rengøring af line/dug hvor kunden vælger at det gl. pool vand skal tømmes af og grundvandet så kommer ind i poolen. Så er dette på kundens eget ansvar og risiko for skader og de økonomiske forhold der måtte opstå. - Poolmanden.dk tager forbehold og yder ingen ansvar for grundvand og det arbejde det medfører. Ønsker kunden at vi for styr på problemet er dette ud over tilbuddet og afregnes på timeløn af 562,50kr pr. påbegyndt time. Den tid og problemer der opstår med dette problem kan ikke lægges over på os. - Poolmanden.dk tager forbehold ved fejl i liner købt af leverandør og det er op til leverandørens beslutning via dennes viden om produktet om hvad planen og aktionen er på dette problem. - Poolmanden.dk tager forbehold hvis der ved svejst liner bliver folder som følgere af fundaments væggene eller bund er skæve og det ikke er vores entreprenør der har muret de vægge op altså ved selvbygger projekt er dette kundens eget problem og risiko. Hvis vi skal rettes kan Vi ikke holdes til ansvar på nogen måder om det tidsmæssigt ellers økonomisk. - Poolmanden.dk yder ingen form for garanti eller hæfter økonomisk på disse projekter dette er Købers / Kundens Eget ansvar. - Poolmanden.dk tager forbehold og ret til at trække tilbud tilbage hvis det viser at være særlig omstændigheder vedr. økonomi hos kunden eller at det viser at tilbuddet ikke holder pga. adgangsforhold, jordbund eller andre omstændigheder imellem Køber / Kunden og Poolmanden.dk - Disse forbehold bliver taget pga. gamle bitter erfaring men vi vil altid strækkes os langt for at finde en løsning.

4 Reklamation: - Poolmanden.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. - Fakturaen skal fremvises til Poolmanden.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen. - Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Poolmanden.dk inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. - Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består. Bestilling: - Præsentation af varer sammen med en pris på Poolmanden.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. - Købers bestilling af varer fra Poolmanden.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Poolmanden.dk om at købe varen på de oplyste vilkår. - En bindende aftale mellem Køber og Poolmanden.dk er først indgået, når Poolmanden.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud. Priser: - Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. - Alle angivne priser er inklusive 25% moms. Ansvarsfraskrivelse og garanti: - Poolmanden.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Poolmanden.dk kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. - Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Poolmanden.dk. - Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for - Poolmanden.dk kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. - Poolmanden.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

5 Betaling generelt: - Betaling skal ske efter aftale, Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 2% af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskære ikke Poolmanden.dk fra at kræve erstatning for det yderligere tab, Købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til Poolmanden.dk, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af Købers forhold. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af Poolmanden.dk - Betaling med betalings kort: Gælder i butikken i Slagelse da vi ikke er klar med Dankort på vores hjemmeside i nu. - De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart væren afgå fra Poolmanden.dk, Vælger du at modtagen varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen. - Risikoen for hændelig undergang eller forringelse: - Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber. Fortrydelsesret: - Meddeler Kunden Poolmanden.dk, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Poolmanden.dk det modtagne beløb hvis varen er uåbnet og i original emballage og ikke har været i brug. - Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark eller GLS - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark - Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen. - Disse returregler gælder alle varer solgt som salg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder. Leveringstider og Forsinkelse: - Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Poolmanden.dk er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

6 - Hvis Køber ikke indbetaler eller overholder de aftaler der indgået vedr. betaling på bestilte vare eller produkter til projekter bestilles der ingen vare før Poolmanden.dk kan se beløb eller dokumentation fra Købers bank på at beløbet er overført til Poolmanden.dk konto. - Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 5 dage. Ejendomsret: - Ejendomsretten til leverede vare / produkter tilkommer Poolmanden.dk indtil disse er fuldt og helt betalt af køber. Produktinformation: - På Poolmanden.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Definitioner: - Aftalens parter - "Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Poolmanden.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer. - Poolmanden.dk anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles. Misbrug: - Misbrug af Poolmanden.dk medføre til politianmeldelse.

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding Handelsbetingelser (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk Etableret 09.2014 CVR: DK-3589 4403 E-mail: info@outlett.dk Tlf: +45 4016 2141 Dette dokument indeholder salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Handelsbetingelser. Bestilling. Aftaleindgåelse. Dansk udstedt Dankort / Visa-Dankort - Dansk udstedt Visa Electron

Handelsbetingelser. Bestilling. Aftaleindgåelse. Dansk udstedt Dankort / Visa-Dankort - Dansk udstedt Visa Electron Handelsbetingelser Bestilling På badstil.dk kan du kun bestille varer via vores website. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder også

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser finder alene anvendelse ved køb af varer på hjemmesiden www.mobil-energi.dk, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem AWILCO og

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud.

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Handelsvilkår Afgivelse af ordre: Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Når du har afgivet en bestilling på vores

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Handelsbetingelser for Homoware.dk

Handelsbetingelser for Homoware.dk Om Virksomheden Hjemmesiden ejes og drives af HarinWeb, enkeltmandsvirksomhed, cvr.nr. 33188013, oprettet november 2010 Fysisk adresse: HarinWeb Havremarken 4B, L.11 3650 Ølstykke Online kontaktoplysninger:

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge.

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. Handelsbetingelser Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. I Handelsbetingelserne finder du Zalandos generelle vilkår, der gør

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven.

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven. Net-tjek - indhold Introduktion til Net-tjek... 1 Før salget... 2 Hvilke oplysninger skal du have på din hjemmeside?... 2 Hvornår er der ikke oplysningspligt og fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven...

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015.

BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015. BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015. VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD SOMMER! 1. Købelovens almindelige regler 1.1 Hvor andet

Læs mere

Handelsbetingelser Indhold

Handelsbetingelser Indhold Handelsbetingelser Indhold 1. Hvem handler du med? 2. Om vores varer 3. Betaling 4. Gebyr på kort 5. Finansiering med Lånlet 6. Afhentning/levering af produkter 7. Modtagelse 8. Bestilling 9. Reklamationsret

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser

Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser Nedenstående betingelser gælder alle salg gennem Autolog s webside, samt salg via forhandlere eller tredjepart. Betingelserne er gældende så længe, der ikke

Læs mere