INDHOLD SIDE FIRMAPRÆSENTATION 3 SOCIAL ANSVARLIGHED 6 TØMRER REFERENCER 7 MURER REFERENCER 15 SNEDKERI 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD SIDE FIRMAPRÆSENTATION 3 SOCIAL ANSVARLIGHED 6 TØMRER REFERENCER 7 MURER REFERENCER 15 SNEDKERI 21"

Transkript

1

2 INDHOLD SIDE FIRMAPRÆSENTATION 3 SOCIAL ANSVARLIGHED 6 TØMRER REFERENCER 7 MURER REFERENCER 15 SNEDKERI 21

3 FIRMABESKRIVELSE STB Entreprise Andkærvej Vejle. STB Håndværk Skovbøllingvej Jelling Cvr: Tlf.: STB BYG A/S består af 2 afdelinger, dels STB Entreprise og dels STB Håndværk. Virksomheden blev stiftet i 1956 som en traditionel tømrervirksomhed, men har gennem årene udviklet sig til en vidtfavnende byggevirksomhed, der udfører byggeopgaver for, såvel offentlige som private bygherrer i hele Danmark. STB BYG er velkonsolideret og præget af professionalisme, engagerede medarbejdere og et godt uformelt arbejdsmiljø. I dag beskæftiges ca. 80 ansatte, hvor af de ca. 60 er ansat i håndværkerafdelingen. SOCIALT ENGAGEMENT STB BYG, såvel som vore underleverandører og rådgivere, overholder alle internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder ILO-konventionerne. STB BYG uddanner årligt 4-6 lærlinge og der beskæftiges løbende 5-6 praktikanter fra bygningskonstruktørskolerne, ligesom der samarbejdes med kommuner og boligforeninger om ansættelse af personer med personlige eller sociale problemstillinger, dels på vore byggepladser, dels i administrationen og snedkeriet. STB ENTREPRISE Erfaringen spænder vidt og omfatter både nybyggeri og renoveringsarbejder, om- og tilbygning, i såvel total- som hovedentreprise. Der rådes over ca. 16 erfarne projekt- og byggeledere, typisk uddannet som bygningskonstruktør- med baggrund i en håndværkeruddannelse. LAVENERGI STB BYG udfører desuden byggeri med lavenergikrav i samarbejde med arkitekter og ingeniører i hele Danmark. Vore projektledere, egne håndværkere og tilknyttede underentreprenører, er således konstant opdateret på energifronten, og de seneste tiltag, der indføres i dagens byggerier. EVALUERING Større, private som offentlige projekter bliver løbende evalueret af Byggeriets Evaluerings Center, for konstant at kunne måle vores evne til at løse opgaverne og dermed sikre den bedst mulige kvalitet og sikkerhed. Som eksempler på nogle af de større byggeopgaver, kan nævnes: TOTALENTREPRISER Renovering af klimaskærm på 144 almennyttige boliger i Billund, renovering af Helsingør Ferieby samt til- og ombygninger af: Campus Silkeborg, plejecentret Gedved Hus, Mammen Mejeri, Drøsbro Mejeri, nyt firmadomicil for Jelling Stålservice, ny superdaginstitution i Langeskov for Kerteminde Kommune, Nyt Rådhus i Varde for Varde Kommune og 36 boliger til borgere med udviklingshæmning for Århus Kommune. HOVEDENTREPRISER Opførelse af 31 nye plejeboliger i Lejre, til- og ombygninger af: Psykiatrisk hospital i Esbjerg, plejecentrene Rosenvang og Elmevang i Århus, opførelse af ny bæredygtig daginstution i Lund for Horsens Kommune, renovering af Varbergparken i Haderslev for HAB, om- og tilbygning af missionshuset i Odense, om- og tilbygning af Vejle Idrætshøjskole, opførelse af Plejecenter Samsøvej i Holbæk, renovering 189 lejligheder i Korskærparken for Boligkontoret Fredericia og opførelse af 20 almene boliger i Tølløse. FAG- OG STORENTREPISER Udvidelse af Aabenraa Sygehus Fase 1 og fase 2, opførelse af 115 almene boliger i energiklasse 2015 i Århus, ombygning af 2 boligblokke med i alt 48 lejligheder for Kolstrup Boligforening, opførelse af 183 ungdomsboliger i Risskov, opførelse af multimediehuset Dok1 på Århus Havn, til- og ombygning af Campus Vejle VUC samt ombygning til Kirurgisk Dagcenter på Regionshospitalet i Horsens. STB HÅNDVÆRK Vi har fastholdt en stor egenproduktion med egne timelønnede, som vi udnytter ved udførelsen af opgaver, der er placeret logistisk fornuftigt. STB TØMRER Udfører traditionelt tømrerarbejde i forbindelse med både nybyggeri og renoveringer, i både fag og hoved-entreprise. De senere år med særligt fokus på energioptimering. Erfaringen spænder vidt, uanset om det drejer sig om spjældarbejder eller større byggearbejder, herunder montering af solcelleanlæg. Der beskæftiges ca. 25 tømrere, hvoraf de 3 er lærlinge. STB MURER Udfører vedligeholdelses/ renoveringsarbejder og nybyggeri i hoved- og fagentreprise, herunder opførelse af nye moderne staldbygninger, bolig-og ferieboligprojekter. Der beskæftiges ca. 30 murere og betonfolk. STB SNEDKERI Udfører primært specialproduktion af snedkerpartier. Herunder brandpartier, specialvinduer, skillevægge og lignende byggeelementer, som ikke typisk seriefremstilles. SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdet med kunder såvel som leverandører, prioriteres højt og STB s byggeledere forestår- og har god erfaring, med den samlede koordinering af byggesagernes parter. Vi har et solidt og fast netværk af underentreprenører, som arbejder efter de samme målsætninger og det samme engagement som STB BYG, således at aftalte tidsmæssige og økonomiske rammer kan overholdes. KSS & MILJØ STB BYG overholder alle love og retningslinjer for miljøet og har udviklet eget sagsrelaterede kvalitetssikrings-, sikkerheds- og sundhedssystem, der også er gældende for vore underentreprenører og leverandører. ORGANISATION STB BYG Holding ApS er moderselskab for STB Entreprise og STB Håndværk. Den daglige ledelse forestås, af Jan Olesen og Jens Winther, der ligeligt ejer holdingselskabet.

4 SELSKABSDIAGRAM STB BYG A/S STB ENTREPRISE STB HÅNDVÆRK OFFENTLIG PRIVAT TØMRER MURER SNEDKERI

5 ORGANISATION ANSVARSFORDELING DIREKTION Jens winther Jan Olesen SALG & MARKETING ØKONOMI ADM. & IT HR & PERSONALE JURA FORRETNINGSUDVIKLING STB HÅNDVÆRK PQ TILBUD & PROJEKTERING INDKØB & KONTRAHERING PRODUKTION 1/5 ÅRS GENNEMGANG KS & MILJØ Tømrer Nord Nord Nord Murer Syd Syd Syd Snedkeri LEDERGRUPPE: ANSVARSOMRÅDER Adm. direktør: Direktør: Økonomichef: Udviklings- & strategichef: Projektchef: Forretningschef: Jens Winther Jan Olesen Jens Gordon Michael Nielsen Lasse Lindkvist Hansen Brian Bak Salg, marketing HR & personale, forretningsudvikling, økonomi, administration, IT, jura, PQ, tilbud og projektering Jura, indkøb & kontrahering, 1/5 års gennemgang, KS & Miljø projektstyring og produktion SYD Økonomi, administration & IT Udvikling & strategi samt håndværkerafdelinger Projektstyring og produktion NORD Håndværkerforretning / Tømrer, murer og snedkeri

6 SOCIAL ANSVARLIGHED STB Byg, såvel som vore underleverandører og rådgivere, der arbejder efter de samme retningslinjer som STB, overholder alle internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder ILO-konventionerne. I bestræbelse på bl.a. at fastholde personalet og forebygge nedslidning har STB Byg udarbejdet en plan for Sikkerhed og sundhed. Formålet med sikkerheds- og sundhedsplanen er, at danne grundlag for samarbejde om sikkerhed og sundhed på byggepladsen, så arbejde og færdsel på ethvert tidspunkt kan foregå under fuldt forsvarlige forhold. Planen beskriver de fælles sikkerheds- og sundheds- og velfærdsmæssige foranstaltninger og fælles retningslinjer for indretning af arbejdspladsen og for arbejdet med opførelse af byggeriet. Endvidere beskrives hvem der gør hvad og hvornår. Planen er udarbejdet med udgangspunkt i Arbejds-ministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 og nr af 27. december 2008 vedrørende Indretning af byggepladsen og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø. For at integrere personer, der er uden for arbejdsmarkedet, deltager STB Byg sammen med Jobcenter Vejle i en forsøgsordning om at være rummelig for unge med personlige eller sociale problemstillinger, under coaching af Stine Bosse. Virksomhedens værdisæt med energi, fokus og kvalitet som nøgleord arbejdes ind i hele medarbejderstaben i den flade struktur, som ledelsen arbejder efter. I øjeblikket beskæftiger vi 2 personer i skånejob dels i administrationen i Vejle samt på snedkerværkstedet i Jelling. STB Byg har en mangeårig tradition for at være aktiv på uddannelsesområdet, bl.a. færdiguddanner vi hvert år 3-4 lærlinge, enten på byggepladserne eller vores snedkerværksted. Derudover har vi løbende 5-6 nye konstruktører fra Horsens eller Århus i praktik, hvor de tilknyttes vore byggeledere på forskellige større pladser. Desuden har vi i forbindelse med byggerier løbende ansatte med anden etnisk baggrund. STB Byg kan således, på forhånd og med glæde, tilslutte sig både arbejdsmæssige og sociale klausuler i kontrakter, der kan være gældende for byggesagen.

7 REFERENCER STB TØMRER

8 UDVALGTE REFERENCER STB TØMRER CAMPUS VEJLE VUC Til- og ombygning af undervisningsinstitution Campus Vejle Cubo Arkitekter A/S Midtconsult A/S Undervisnings-, administrations- og kantinelokaler samt forbindelsesgang til eksisterende byggeri. Tømrer-, sned ker-, inventar-, facadebeklædnings- og fugearbejdet i nybygning M og ved ombygning af bygning N og O. I alt ca m 2 Tømrerentreprise Entreprisesum: kr År: THYGESMINDE ALLÈ FREDERICIA 40 nye almene ældreboliger Fredericia Kommune Hune & Elkjær A/S TÆKKER A/S Nybyggeri af 40 almene ældreboliger. Ialt ca m 2 samt ca. 450m 2 servicearelaer. Inkl. Luknings-, kompletterings- og inventarentreprisen Storentreprise Entreprisesum: År: KOLSTRUP BOLIGFORENING AABENRAA Ombygning af 2 boligblokke Kolstrup boligforening Sahl Arkitekter A/S d.a.i. ingeniører a/s Ombygning af 2 boligblokke med i alt 48 lejligheder. Energi- og facaderenovering, ombygning af boliger, samt udskiftning af køkkener og badeværelser I alt m² Storentreprise Entreprisesum: Kr År:

9 UDVALGTE REFERENCER STB TØMRER RØDDING HØJSKOLE Nye undervisningslokaler Rødding Højskole Maali & Lalanda A/S Balslev A/S Tømrer-, gulv-, blik- og tagdækningsentreprisen, der omfat ter principielle komplettering på tag, facader samt indvendige vægge, loft- og gulvarbejder i forbindelse med indret ning af moderne undervisningsfaciliteter i tidligere staldog lade bygninger.. I alt ca m² Tømrerentreprise Entreprisesum: Kr År: NY DAGINSTITUTION I LUND, HORSENS Ny bæredygtig daginstitution. Lavenergi kl Horsens Kommune Totalentreprenør: CASA Entreprise A/S SKALA Arkitekter A/S Oluf Jørgensen A/S Opførelse af energimæssigt bæredygtigt byggeri med særlig fokus på nedbringelse af CO2 udledning. Samlet bygningsareal på ca m² til integreret daginstitution med op til 160 børn og 30 personaler. Endvidere etableres nødvendige skure i terræn, ankomstvej og parkering, anlæg af ude/legearealer, hegn mv. Tømrerentreprise Entreprisesum: Kr År: VILLA LIND Entreprisesum: Kr År: 2012 Villa med integreret garage og udedepot Henrik og Vivi Lind Arkitema A/S Drias A/S Opførelse af ca. 440 m 2 helårsbebyggelse i 2 etager, med 2 større udkragninger udført i stål. Alt udført i materialer af højeste kvalitet. Stueetagen er opbygget med lette bærende ydervægge og tagkonstruktionen er udført som varmtagsløsning med stålplader. Underetagen er udført i insitustøbte inder- og ydervægge. Hovedentreprise

10 UDVALGTE REFERENCER STB TØMRER KRAFTVARMEVÆRK_TØRRING Entreprisesum: Kr År: Til- og ombygning af kraftvarmeværk Tørring Kraftvarmeværk Lundhilds Tegnestue ApS Rambøll A/S Etablering af en biomassefyret varmecentral med absorptionskølemaskine samt ombygning af eksiste rende administrationsbygning. I alt ca.191 m² Hovedentreprise RÅRUP SKOLE Ombygning af undervisningsinstitution Hedensted Kommune Arkitekt : C.F. Møller Ingeniør : Rambøll Danmark A/S Om- og delvis renovering ca m² Udskiftning af vinduer samt indvendig ombygning af undervisningslokaler. Tømrerentreprise Entreprisesum Kr År: 2010 LØSNING KIRKE Totalrådgiver: Entreprisesum: Kr År: 2008 Nyt kirkecenter Løsning Menighedsråd Arkitektfirmaet Mortensen Arkitektgruppen Regnbuen Opførelse ny kirkesal ved siden af Løsning Kirke. Ny byggeriet, som udover selve kirkesalen rummer ny indgang i et våbenhus med garderobe, toiletter og birum, opføres i et nutidigt formsprog, og er forbun det med det oprindelige kirkecenter via en forbindelsesgang. I alt 520 m 2 Tømrerentreprise

11 UDVALGTE REFERENCER STB TØMRER DRØSBRO MEJERI Emne: Entreprisesum: kr År: 2009 Om- og tilbygning af Drøsbro mejeri Mammen Mejeri Om- og tilbygning af mejeri, herunder udskiftning af tag på hovedbygning. Senest tilbygning af m² produktionshal. Inkl. demontering af vinduer. Levering og montering af: udvendige vinduer og døre,indvendige lette vægge samt døre/glaspartier mv., lofter mv., te-køkkener samt udførelse af blikarbejder Tømrerentreprise udført under STB totalentreprise KILDEVÆLDET_HORNSYLD 24 nye plejeboliger Hedensted Kommune Arkitekt : Sahl Arkitekter A/S Ingeniør : Stokvad & Kerstens A/S 24 Plejeboliger ca m² i 2 plan. Tag, gulv- og facadearbejde. Inkl. Levering og montering af: udvendige vinduer og døre, indvendige lette vægge samt døre/ glaspartier mv., lofter mv., te-køkkener samt udførelse af blikarbejder Tømrerentreprise Entreprisesum: kr. Kr År: 2010 MAMMEN MEJERI Entreprisesum: kr År: 2009 Om- og tilbygning af mejeri Mammen Mejeri Om- og tilbygning af mejeriet, herunder kontorbyggeri og velfærdsafsnit. I alt m². Inkl. demontering af vinduer. Levering og montering af: udvendige vinduer og døre, indvendige lette vægge samt døre/glaspartier mv., lofter mv., te-køkkener samt udførelse af blikarbejder Tømrerentreprise udført under STB totalentreprise

12 UDVALGTE REFERENCER STB TØMRER HEDENSTED GRUPPEN Entreprisesum: Kr År: 2012 Ombygning af administraton og produktion Hedensted Gruppen A/S Ginnerup Arkitekter A/S Om- og tilbygning af Hedensted Gruppens eksisterende kontor-, produktions- og lagerbygning til tidssvarende projektorienterede kontorfunktioner, fælles kantine og hovedindgang. I alt ca. 450 m² Hovedentreprise LAVENERGIHUSE HORSENS_HERNING_ÅRHUS_BAGSVÆRD Lavenergiboliger BR 2015/2020 Private Lundhilds Tegnestue ApS Areal: m² pr. bolig. 5 lavenergiboliger i lav energiklasse 2015 og Lokation: 2 huse opført i Horsens, 1 hus i Bagsværd, 1 hus i Århus og 1 hus i Herning. Hovedentreprise Entreprisesum: Kr År: 2012 CAMPUS SILKEBORG Ombygning af undervisningsinstitution VIA University College Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær A/S og KONTUR Arkitekter ApS Tækker rådgivende ingeniører A/S Udvidelse/ombygning og energirenovering I alt m². inkl. demontering af vinduer. Fjernelse af PCP holdige fuger. Levering og montering af: udvendige vinduer og døre, indvendige lettevægge samt døre/glaspartier mv., lofter mv., te-køkkener samt udførelse af blikarbejder Tømrerentreprise udført under STB totalentreprise Entreprisesum: kr År:

13 UDVALGTE REFERENCER STB TØMRER GEDVEDHUS Entreprisesum: kr År: Nyt ældrecenter Horsens kommune Arkitektfirmaet Hune & Elkjær A/S Tækker rådgivende ingeniører A/S Til/ombygning og energirenovering af gl. rådhus til ældrecenter, i alt m². Inkl. demontering af vinduer. Fjernelse af PCP holdige fuger. Levering og montering af: udvendige vinduer og døre,indvendige lette vægge samt døre/glaspartier mv., lofter mv., te-køkkener samt udførelse af blikarbejder Tømrerentreprise udført under STB totalentreprise ESBJERG SYGEHUS Entreprisesum: Kr År: 2012 Tagentreprise på ny dialysebygning og laboratorie Region Syddanmark aarhus arkitekterne a/s Oluf Jørgensen A/S m 2 tagopbygning i EPS/mineraluld med faldopbygning og 2 lag tagpap på dialysebygning samt levering og montering af 800 m 2 tagkassetter med efterfølgende listedækket tagpap på Laboratoriet. Efterisolering af 371 m 2 eksisterende fladt tag med EPS og 2 lag tagpap. I alt m 2 Tagentreprise CAMPUS VEJLE Totalrådgiver: Ombygning af festsal Campus Vejle Hundsbæk & Henriksen A/S I alt 830 m². Ombygning af festsal til fitnes med omklæd ningsrum og ny tagkonstruktion på tilbygningen, herunder sammenbygning med eksisterende bygning. Tagentreprise udført under STB tømrerentreprise Entreprisesum: Kr År: 2011

14 UDVALGTE REFERENCER STB TØMRER REGIONSHOSPITALET HORSENS Ombygning af Dag Kirurgisk Center Region Midtjylland Totalrådgiver: C.F. Møller. Oluf Jørgensen A/S Ombygning af eksisterende operationsstuer på 1. sal i bygning 11, etablering af glasforbindelsesgang til bygn. 4 samt mindre tilbygning til skopiafdeling i stueetagen. Inkl.: Murerarbejder. Tømrer-/sned kerarbejder. Gulvarbejder. Malerarbejder. Fast inventararbejder. Ca m² om bygn. heraf ca. 35 m² gangbro samt ca. 50 m² tilbygn. Kompletteringsentreprise Entreprisesum: kr År: ENGLYSTSKOLEN BØRKOP Sundhedsklinik og undervisningslokaler Lavenergikl Vejle Kommune SKALA ARKITEKTER A/S DRIAS RÅDG. INGENIØRER A/S Nedbrydning af sundhedsklinik samt tømrer-, snedker-, luknings- og tagpaparbejder, ifm. udførelse af ny tandlægeklinik / undersøgelses og forebyggelsesklinik samt etablering af nye undervisningslokaler Storentreprise Entreprisesum: Kr År: 2013 VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE Entreprisesum: Kr År: Ombygning og opførelse af en ny undervisningsfløj Vejle Idrætshøjskole Ginnerup Arkitekter Drias A/S Nedbrydning af eksisterende bygninger samt opførelse af ny undervisningsfløj på kvadratmeter, efteri solering af tag på eksisterende hal samt renovering af fordelingsgange. Undervisningsfløjen indeholder klas selokaler, dansestudier, spinninglokale samt testcenter. Hovedentreprise

15 REFERENCER STB MURER

16 UDVALGTE REFERENCER STB MURER PSYKIATRISK HOSPITAL_ESBJERG Entreprisesum: kr År: Ombygning og renovering af hospital Region Syddanmark Arkitektfirmaet Hune & Elkjær A/S Stokvad & Kerstens A/S Renovering og ombygning af psykiatrisk hospital i Esbjerg. I alt m². Murerentreprise udført under STB hovedentreprise RETSBYGNING_HERNING Entreprisesum: kr År: Opførelse af ny retsbygning. A. Enggaard A/S Arkitema K/S Bascon A/S km 2 bygning i 2-3 etager med 8 retssale. Inkl. Sokkelarbejder. Flisearbejder. Slidlags arbejder. Diverse reparationsarbejder Murerentreprise CAMPUS VARDE Entreprisesum: kr År: Opførelse af undervisningsinstitution. NCC A/S Grønne & Jessen A/S, Arkitekter M.A.A/ Frost Larsens Tegnestue Ingeniørgruppen, Varde A/S m 2 Campus. Samling af Varde Gymnasium og HF, Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, VUC Varde og et nyt 10. klassescenter. Murerentreprise

17 UDVALGTE REFERENCER STB MURER VARBERGPARKEN_HADERSLEV Ombygning totalrenovering af blok 15 på 4 etager Haderslev Andelsboligforening C. F. Møller A/S Hundsbæk & Henriksen A/S Totalrenovering og ombygning af blok 15 på 4 etager med et brutto areal på ca m² + altangange/kælder. Murerentreprise udføres under STB hovedentreprise Entreprisesum: kr År: TISTRUP PLEJECENTER Entreprisesum: kr År: Opførelse af 24 boliger Varde Kommune H. Lindquist Arkitekter og Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S Grontmij A/S Opførelse af nyt plejecenter, iht. energikrav BR-20, med 24 boliger og fællesfaciliteter. I alt m 2 Murerentreprise ÆBLEPLANTAGEN_SLAGELSE Arkitekttegnede 2 etagers byhuse i Slagelse centrum Æbleplantagen ApS (Kirk Ejendomme) Juul og Frost ArkitekterA/S Rådgiver: Firstmove ApS 60 boliger i 2 etager, ialt m² Murer- og montageentrepriserne Entreprisesum: Kr År: 2007

18 UDVALGTE REFERENCER STB MURER CAMPUS SILKEBORG Entreprisesum: kr År: Ombygning af undervisningsinstitution VIA University College Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær A/S og KONTUR Arkitekter ApS Tækker rådgivende ingeniører A/S Udvidelse/ombygning og energirenovering. I alt m². Murerentreprise udføres under STB totalentreprise GEDVEDHUS Entreprisesum: kr År: Nyt ældrecenter Horsens kommune Arkitektfirmaet Hune & Elkjær A/S Tækker rådgivende ingeniører A/S Til/ombygning og energirenovering af gl. rådhus til ældrecenter i alt m². Murerentreprise udført under STB totalentreprise KVÆGSTALD_ESBJERG Entreprisesum: kr År: 2011 Staldbyggeri Laust Bendix Jensen Steen Lundgaard Steen Lundgaard Opførelse af m² stald til 500 køer, herunder murerarbejder Murerentreprise

19 UDVALGTE REFERENCER STB MURER 31 PLEJEBOLIGER I LEJRE Entreprisesum: kr År: Nybyggeri af 31 nye plejeboliger Lejre Kommune Kullegaard Arkitekter AS, ISC Ingeniører A/S Byggeriet omfatter 31 plejeboliger på i alt m². Lavenergiklasse 1 byggeri Murerentreprise udført under STB hovedentreprise HELSINGØR FERIEBY Renovering DFF- Fonden, FolkeFerie.dk Donorfonde: Realdania og A. P. Møller Fonden Varmings Tegnestue ApS J.J. Byg rådgivende ingeniørfirma ApS Renovering af 41 feriehuse samt fælleshus, I alt m² Murerentreprise udført under STB totalentreprise Entreprisesum: kr År: NIMBUSPARKEN_VALBY Entreprisesum: Kr År: 2007 Renovering/Ombygning af fabrik til boliger De forenede ejendomsselskaber A/S Juul og Frost Arkitekter A/S Aicon A/S Ombygning af den gamle nimbus fabrik til 28 luksuslejligheder med penthouse. I alt m² Murerentreprise

20 UDVALGTE REFERENCER STB MURER ELMEVANG PLEJECENTER_SOLBJERG Entreprisesum: kr År: plejeboliger Århus Kommune Skala Arkitekter A/S Hundsbæk & Henriksen A/S Om- og tilbygning af plejeboliger. I alt 39 boliger med service- og fællesarealer. I alt m². Delvis i 2 plan Murerentreprise udført under STB hovedentreprise ROSENVANG PLEJECENTER_ÅRHUS Entreprisesum: kr År: nye plejeboliger Århus Kommune Sahl Arkitekter A/S Rambøll A/S 70 eksisterende boliger ombygges til 42 nye plejeboliger med service- og fællesarealer. I alt m² Murerentreprise udført under STB hovedentreprise DRØSBRO MEJERI Emne: Entreprisesum: kr År: 2009 Om- og tilbygning af Drøsbro mejeri Mammen Mejeri Om- og tilbygning af mejeri, herunder udskiftning af tag på hovedbygning. Senest tilbygning af m² produktionshal Murerentreprise udført under STB totalentreprise

21 STB SNEDKERI

22 STB SNEDKERI Din leverandør af specialelementer STB BYG Snedkeri udfører specialproduktioner af snedkerpartier i høj kvalitet. Gennem de seneste 15 år har snedkeriet haft særlig fokus på produktion af brandpartier og glasskillevægge til indvendig ruminddeling og udvendige vinduesløsninger. Vi benytter en ren trækonstruktion, og har dermed fleksibiliteten til individuelle tilpasninger af profiler og overflader. Værkstedets snedkere har alle en solid håndværksmæssig baggrund, og de repræsenterer mange års erfaring på området. Maskinparken er opdateret og arbejdsgangen fleksibel, blandt andet er der indenfor de seneste år investeret i en moderne maler sprøjtegade med stor kapacitet. Kerne forretningsområdet er produktion af glasskillevægge og brandelementer. Derudover kan snedkeriet producere diverse ordretilpassede løsninger såsom: Specialfremstillede vinduer og døre Forsatsvinduer Arkitektløsninger til bevaringsværdige bygninger Specialfremstillede snedkerarbejder

23 STB SNEDKERI Almindelig glasskillevæg Din leverandør af brandglaspartier STB BYG Snedkeri har de seneste 15 år produceret brandpartier til såvel indvendig ruminddeling som til udvendige vinduesløsninger. Vi benytter en ren trækonstruktion og har dermed fleksibiliteten til individuelle tilpasninger af profiler og overflader. Vi er ligeledes i stand til at producere med alle glastyper i forhold til at imødekomme energikrav, sikkerhedskrav og lydkrav. Branddøre og brandelementer leveres naturligvis til konkurrencedygtige priser og er godkendt med EW30-, EI30-, EI60 certifikater. Indvendige brandglaspartier Brandglas skillevæg Værkstedet har siden 2002 produceret glasskillevægge og har siden 2006/2007 været godkendt til at fremstille brandglaspartier, brand- elementer og branddøre, i henhold til den skærpede lovgivning. Vi har i samarbejde med vores glasleverandør opnået EW30, EI30 certifikater, samt EI60 glasvæg certifikat. Brandglaspartier er især egnede til adskillelse mellem gangarealer og lukkede rum. Således sikres brandsektionering med optimale lysforhold. Brandglaspartier opfylder de skrappe krav til institutionsbyggeri, og anvendes derfor ofte i denne type byggerier. Alle emner kan leveres i alle træsorter og overflader samt færdiglakerede i alle farver.

24 STB SNEDKERI Udvendige brandglaspartier I 10 år har værkstedet ligeledes produceret brandmærkede vinduespartier til godkendelse på indbygningsstedet, af den lokale brandinspektør. Vi har udviklet en karm- rammeopbygning, der er anvendelig i stort set alle facadeløsninger uanset, hvilket vinduesfabrikat der i øvrigt er anvendt. Desuden giver vores indbyggede fleksibilitet i produktionen mulighed for tilpasninger af profiler. De udvendige brandglaspartier leveres som topstyret og fast eller som en kombination heraf. Som det gælder for de indvendige brandglaspartier, kan også de udvendige leveres i alle træsorter og overflader samt færdiglakerede i alle farver. Snit: Sidekarm Snit: Bundkarm

FIRMABESKRIVELSE. STB Byg A/S Cvr: 20 09 06 42 Andkærvej 24 7100 Vejle Tlf.: 75871767 Fax: 75872544 www.stbbyg.dk

FIRMABESKRIVELSE. STB Byg A/S Cvr: 20 09 06 42 Andkærvej 24 7100 Vejle Tlf.: 75871767 Fax: 75872544 www.stbbyg.dk TØMRER PRÆSENTATION FIRMABESKRIVELSE STB Byg A/S Cvr: 20 09 06 42 Andkærvej 24 7100 Vejle Tlf.: 75871767 Fax: 75872544 www.stbbyg.dk STB BYG A/S blev stiftet i 1956 som en traditionel tømrervirksomhed,

Læs mere

PRAKTIKANT HOS STB BYGGER I HELE DANMARK AKTUELT I HORSENS. VEJLE. ÅBENRÅ. ESBJERG. BILLUND. FREDERICIA. KERTEMINDE. ÅRHUS. VARDE. ODENSE.

PRAKTIKANT HOS STB BYGGER I HELE DANMARK AKTUELT I HORSENS. VEJLE. ÅBENRÅ. ESBJERG. BILLUND. FREDERICIA. KERTEMINDE. ÅRHUS. VARDE. ODENSE. PRAKTIKANT HOS PRÆSENTATION 2015 Jeg er lige fra dag 1, gennem min praktikperiode, blevet modtaget som en kollega, fremfor en praktikant og har til hver en tid, følt at jeg kunne spørge og få svar. Citat:

Læs mere

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 De bynære havnearealer, Aarhus Havn INDHOLD 2-3 INDHOLD JORTON A/S LEDELSESBERETNING Vision, mission og værdier 6 Hoved- og nøgletal 7 Beretning

Læs mere

En symfoni i træ, glas og aluminium

En symfoni i træ, glas og aluminium En symfoni i træ, glas og aluminium Næstved Kommune stod for et par år siden i den situation, at to eksisterende plejecentre var forældede rent arbejdsmiljømæssigt. Beregninger viste hurtigt, at det var

Læs mere

ATTRAKTIV ERHVERVSJORD TIL SALG

ATTRAKTIV ERHVERVSJORD TIL SALG Til samtlige kontorer og butikker august 2009 Erhvervsforum Vejle Vestegn Kunsten i hverdagen 01 Et samarbejde mellem kunsten og erhvervslivet har sat Give på det kulturelle landkort. Med 49 skulpturer

Læs mere

INDHOLD SLAGELSE KOMMUNE

INDHOLD SLAGELSE KOMMUNE INDHOLD B. NYGAARD-SØRENSEN 4 BNS-ånd i nye hænder 6 Renovering af beboede lejligheder 6 Byggeri skal forebygge selvmord 8 Energioptimering 11 Murerarbejde uden mangler 12 En fremtidsløsning 3 Troværdighed

Læs mere

Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien

Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien Nr. 6 august 2010 3. årgang Pris Dkk 85,- Stort tema om renovering: Milliardpotentiale

Læs mere

DS Gruppen. stærk i stål, beton og beklædning

DS Gruppen. stærk i stål, beton og beklædning DS Gruppen stærk i stål, beton og beklædning 2 DS Gruppen DS Gruppen kort fortalt DS Gruppen er en af Europas førende industrikoncerner inden for produktion og salg af løsninger i stål, beton og overfladebehandling

Læs mere

DANMARK. - din rådgivende partner for et bedre miljø

DANMARK. - din rådgivende partner for et bedre miljø DANMARK - din rådgivende partner for et bedre miljø GK DIN RÅDGIVENDE PARTNER FOR ET BEDRE MILJØ I GK ønsker vi som totaltekniske entreprenør og service partner indenfor både ny byggeri og eksisterende

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S LINDHOLM ENTREPRISE A/S er fusionen mellem Lindhom s Tømrer- & Snedker v/ Henrik Knudsen og bygningskonstruktør Mikael W. Klinke. Tilsammen har vi mange års erfaring fra byggebranchen,

Læs mere

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 ÅRSRAPPORT 06 Resumé Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 resultat før skat er et utilfredsstillende overskud på kr. 51 mio. mod kr. 125 mio. i 2005. omsætningen i 2006 er steget

Læs mere

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, årsprofil 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration 6 360 8 Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton

Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton # 5:2012 Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton EXPAN og dalton leverer rammerne til 180 boliger i et meget attraktivt boligområde på den gamle eternitgrund i hjertet af Aalborg Fra månelandskab

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken FEBRUAR 2012 Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken Du kan downloade eller bestille alle blanketter, vejledninger og bøger fra Dansk Byggeri på www.danskbyggeri.dk/servicebutikken 2 1 Side 6

Læs mere

Focus på Middelfart Kommune og trekantsområdet. TEMA Innovation. Kiropraktorhuset

Focus på Middelfart Kommune og trekantsområdet. TEMA Innovation. Kiropraktorhuset www.erhverv-fyn.dk NR. 1 28. ÅRGANG JANUAR 2009 Væksthus Syddanmark Side 7 Zignal Side 9 P. Christensen A/S Danmarks største Mercedes-Benz forretning Side 4-5 Fjordhauge & Lauridsen Arkitekt og Ingeniørfirma

Læs mere

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 9. årgang nr 3 september 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 1 Erhverv Implementeringen gik ufatteligt smertefrit. Hele forløbet tog

Læs mere

Region Syd. Focus på Middelfart. Middelfart Sparekasse Side 4-5. TEMA Energi & Miljø. Trap El & VVS

Region Syd. Focus på Middelfart. Middelfart Sparekasse Side 4-5. TEMA Energi & Miljø. Trap El & VVS www.erhverv-fyn.dk NR. 1 30. ÅRGANG 2011 Region Syd TT Clean Side 8 Kokken & Co Side 9 Middelfart Sparekasse Side 4-5 Lillebælt Revision Side 14 Focus på Middelfart Den sunde krop Ide Byg Fyn Side 19 Intego

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

DANMARKS BEDSTE RENOVERING

DANMARKS BEDSTE RENOVERING DANMARKS BEDSTE RENOVERING INDHOLD Forord v/realdania og GI... 3 Forord v/finansminister Bjarne Corydon... 5 Fra 165 til 6 gode eksempler... 6 Diamanten... 10 Guldagergaard... 16 Mirror House... 22 Sverigesgade...

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 4 8

AlmenVejledning AlmenRapport 4 8 HNy 2 College Afleveringsproces som præfabrikerede for byggeri passivhuse Evaluering af to afprøvninger af Bygherreforeningens forslag til før-aflevering AlmenVejledning AlmenRapport 4 8 C 3 Evaluering

Læs mere

Danmarks bedste renovering

Danmarks bedste renovering Danmarks bedste renovering INDHOLD Forord... 5 Pejlemærker for branchen... 6 Fra 107 til seks gode eksempler... 12 Nordkraft... 16 Langkærparken... 22 Henkel... 28 Poplen... 36 Ryesgade 30 A-C... 42 Vestermølle

Læs mere

EINAR KORNERUP GRUPPEN

EINAR KORNERUP GRUPPEN SELSKABSSTRUKTUR PR. 1. OKTOBER 2012 EINAR KORNERUP GRUPPEN Einar Kornerup A/S 68,95% Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S 100% Einar Kornerup Jylland A/S 100% EK-Materiel A/S 100% EK-Ejendomsadministration

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

Region Syd. FOKUS Odense. Fyns Almennyttige Boligselskab Side 4-5. Bravida Side 15

Region Syd. FOKUS Odense. Fyns Almennyttige Boligselskab Side 4-5. Bravida Side 15 www.erhverv-fyn.dk NR. 4 33. ÅRGANG 2014 Region Syd Fyns Trykluft Værktøj & Maskiner Side 11 Bygma Tarup Side 12 Anderup El og VVS Side 13 Fyns Almennyttige Boligselskab Side 4-5 FOKUS Odense Pentacon

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere