Årsrapport ESAA-EIA årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010. ESAA-EIA årsrapport 2010-1"

Transkript

1 Årsrapport 2010 ESAA-EIA årsrapport

2 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2010 Forord.... Side 3 ESAA Side 4 Det politiske spil for talentklasserne... Side 5 Udannelse og eliteidræt.... Side 6 Fra talent til topspiller en undersøgelse af life skills i ESAA/AGF... Side 7 ESAA Talent Campus Nord Talentmiljøer der skaber resultater.... Side 8 ESAA Tema: Fokus på kost og ernæring for talenter Side 9 Medarbejdere: Fokus på talenter.... Side 10 Hotel Royal Aarhus Future Sports Stars... Side 11 Ludomani-event... Side 12 Støttekoncept... Side 13 Eliteidræt Aarhus medspiller i byens kraftcentre.... Side 14 DM Festen Side 15 Sportslige resultater 2010 Årets træner.... Side 16 Steffen Wich Koordinator Eliteidræt Aarhus Team Danmark samarbejdsaftale Side 17 Økonomisk afrapportering Side 18 Kalender Samarbejdspartnere.... Side 19 Bestyrelse for Fonden Eliteidræt Aarhus (EIA) Formand Henrik Puggaard, LETT advokaterne Ole Keldorf Koordinator ESAA-projektet Næstformand Henrik Lyngby, Danmarks Badminton-Forbund Medlemmer Torben R. Rasmussen, Sydbank Michael Andersen, Team Danmark Nels Møller, Idrætssamvirket Torben Bisbo, Aarhus Købmandsskole Stig Jakobsen, Dansk Håndbold Forbund Karsten Munkvad, Dansk Atletik Forbund Mikkel Larsen Konsulent Eliteidræt Aarhus (EIA) Elite Sports Akademi Aarhus (ESAA) Idrættens Hus Vest Stadion Allé Aarhus C Tlf.: Fax: Hjemmeside: Tom Mortensen Administration Foto: Michael Jaap, Per Wied Andersen, Mikkel Larsen m.fl. Bankoplysninger EAN nr kommune nr ESAA-EIA årsrapport 2010

3 Rådmand Marc Perera Christensen 2010 et år med masser af udfordringer og resultater der rækker ud i fremtiden I eliteidrætten er det et grundvilkår, at der skal fightes hårdt og indædt for at opnå topresultater. I 2010 levede eliteidrætten i Aarhus op til dette vilkår såvel på den politiske arena som på sportsarenaerne. På begge arenaer blev der fightet hårdt og i mange tilfælde også skabt flotte og bemærkelsesmæssige resultater. På den politiske arena blev der i løbet af året skabt tvivl om lovligheden af ESAA s kerneydelse idrætstalentklasserne i folkeskolen. Men med bred politisk opbakning lykkedes det Elite Idræt Aarhus, ESAA og vore samarbejdspartnere i børn og unge magistraten, at få lov til at udbyde idrætstalentklasserne i de kommende år et superresultat for fremtidens talenter. På idrætsarenaerne har vi oplevet et år, hvor den målrettede træning i byens mange talentmiljøer har givet effekt. Der er hjemtaget rigtig mange nationale og internationale mesterskaber hjem af talentfulde aarhusianske udøvere og talentfødekæden blomstrer, hvilket lover godt for aarhusiansk idræt i fremtiden. Hen mod slutningen af året tiden hvor julegaver deles ud kom årets måske vigtigste begivenhed for ESAA og Elite Idræt Aarhus. Der viste sig en mulighed for at overtage Hotel Atletion med henblik på at få et sportskollegium i Aarhus. Denne mulighed blev fulgt til dørs og i dag er aftalen på plads et nyt ESAA sportskollegium ser dagen lys til sommer. En understregning af, at et hårdt og målrettet arbejde giver resultater på den lange bane. Marc Perera Christensen, rådmand, Kultur & Borgerservice Rådmand Jacob Bundsgaard Johansen Stolen vaklede alvorligt under ESAA-klasserne i efteråret: En afgørelse fra Statsforvaltningen skabte usikkerhed om projektets fremtid - en usikkerhed, som hverken elever, forældre, medarbejdere eller jeg som rådmand kunne leve med. Derfor gik vi i Aarhus forrest i et offentligt pres til forsvar for talentklasserne. Jeg stod i spidsen for en delegation med foretræde for Folketingets Uddannelsesudvalg, og der blev gjort et solidt politisk lobbyarbejde for at sikre talentklassernes overlevelse. Det var derfor en mere end glædelig nyhed, da vi i november modtog dispensation til at fortsætte. Projektet er hele indsatsen værd. ESAA-klasserne har ikke alene udviklet sig til en væsentlig faktor i aarhusiansk elitesport. De er et væsentligt aktiv for de to skoler, der huser talenterne. Med et skarpt fokus for en helhedsorienteret talentudvikling, som favner både skole og idræt, skaber Vejlby Skole og Rundhøjskolen i samarbejde med ESAA en hel og sammenhængende hverdag for atleterne. Som 15-årige Søren Elsborg fra 9.e på Vejlby Skole forklarede, da han i efteråret blev spurgt: Det betyder meget, at vi alle dyrker sport. Vi forstår hinanden, for alle har samme, tætte program, og man bliver ikke set skævt til, hvis man eksempelvis må melde afbud til en fødselsdag. Det er nok derfor, vi har et godt kammeratskab og stærkt fællesskab, selv om vi kommer fra forskellige skoler. Søren fanger netop den måde, vi ønsker at arbejde i Børn og Unge. Vi ser det som en vigtig opgave at motivere børn og unge i Aarhus Kommune til at engagere sig fagligt og afprøve egne grænser og muligheder inden for det, der netop interesserer dem. Eksempelvis inden for sport. Samarbejdet mellem ESAA og Børn og Unge har netop fokus på, hvordan kombinationen af eliteidræt og uddannelse kan styrke unge talenters udvikling i såvel skole som sport. En indsats, som bør være en inspiration for andre. Jacob Bundsgaard Johansen, rådmand, Børn & Unge ESAA-EIA årsrapport

4 Elite Sports Akademi Aarhus ESAA 2010 ESAA har i 2010 oplevet endnu et succesfuldt år. De sportslige resultater fra de mange ESAA elever har været fantastiske, og de fleste samarbejdsidrætter oplever en stigende kvalitet på det sportslige område. Det er tydeligt at mærke, at ESAA er blevet et kendt brand i Aarhus. Også i de omkringliggende byer er de største talenter blevet opmærksomme på mulighederne i Aarhus med ESAA. Antallet af talenter tilknyttet ESAA steg igen i I skoleåret 2010/2011 nåede elevtallet op på ca. 400, og for første gang har vi både tre 8. klasser og tre 9. klasser tilknyttet. Ligeledes fik vi hele to 4-årige klasser på Marselisborg Gymnasium i 1. g. Både ESAA, samarbejdsskolerne og klubberne har efterhånden oparbejdet en sådan rutine i det daglige arbejde, at de enkelte udøvere oplever en hverdag, hvor der er sammenhæng i tilbuddene. ESAA har dog stadig stor fokus på helheden for den enkelte udøver. Derfor er fysioterapi, mulighed for ultralydsscanning, kursusrækken med bevidstgørelseskurser, ernæringsvejledningen, kombinationen mellem elitesport og uddannelse med involvering af de aktives daglige klubber og uddannelsesinstitutioner alle med til at konsolidere det helhedsperspektiv ESAA til stadighed forsøger at udbygge. I 2010 blev dialogen omkring de videregående uddannelser intensiveret, ligesom muligheden for HF i samarbejde med VUC også blev en del af ESAA s tilbud. Muligheden for at kunne tilbyde bolig til ESAA-elever var stadig en udfordring, og 2010 blev brugt til at afdække en række alternativer, som vil give en masse talenter forbedrede muligheder i Det politiske spil omkring fortsættelse af talentidrætsklasserne de såkaldte I-klasser fyldte en del på den politiske dagsorden. ESAA kunne dog glæde sig over, at Undervisningsministeren viste velvilje over for dispensationsansøgningen, hvilket er til gavn for de mange talenter i ESAA-klasserne. Også de samarbejdende skoler hilser afgørelsen velkommen, som man kan læse mere om på de kommende sider. ESAA ser frem mod 2011, som forhåbentligt bringer en masse gode resultater til de aarhusianske talenter og aarhusiansk idræt. Fakta om ESAA Opstartet i sommeren 2006 ESAA har i skoleåret 2010/2011 ca. 400 elever ESAA tilbyder morgentræning i 17 idrætter Der laves individuelle aftaler i andre idrætsgrene ESAA samarbejder med folkeskolerne Rundhøjskolen og Vejlby Skole om I-klasser ESAA samarbejder med gymnasium, handelsskole og teknisk skole mfl. ESAA er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, klubberne og EIA ESAA arbejder for sammenhæng mellem idræt og uddannelse 4 - ESAA-EIA årsrapport 2010

5 Det politiske spil for talentklasserne Aarhus Kommune og ESAA har nu fået dispensation til at fortsætte de succesfulde talentidrætsklasser på Rundhøjskolen samt Vejlby Skole ind til Det blev afgjort 20. december 2010, da Undervisningsministeriet godkendte kommunenns ansøgning om at fortsætte den forsøgsordning, der blev søsat i I første omgang havde Statsforvaltningen i Region Syddanmark dog erklæret idrætsklasserne ulovlige, da den mente, at klasserne brød med ideen om den udelte folkeskole. Dette erklærede bl.a. ESAA sig uenige i, da opdelingen af talentidrætsklasserne udelukkende er baseret på en sportslig vurdering og ikke elevernes skolefaglige eller sociale kompetencer. Ideen med idrætsklasserne er tydeligvis at tilpasse en fleksibel skolegang for de største idrætstalenter. Talenterne kan derigennem få optimale betingelser for at udøve deres sport, samtidig med at de kan passe deres skolegang. Dette bakkes op af elever, lærere og forældre der alle sammen er meget begejstrede for talentidrætsklasserne. Dertil kommer, at med ESAA og talentidrætsklasserne har skolerne fået en klar og veldefineret profil. Samtidig nedsatte Undervisningsminister Tina Nedergaard en talentarbejdsgruppe, der bl.a. skal være med til at skabe bedre muligheder for talenter. Dette er helt i ånd med ideen bag talentidrætsklasserne, der netop forsøger at skabe muligheder for de talentfulde sportsudøvere. Man kan kun håbe på, at den nye Undervisningsminister følger op på initiativet og sikrer en permanent lovliggørelse af talentidrætsklasserne. Indtil videre har dispensationen givet arbejdsro, således at ESAA og Aarhus Kommune kan fortsætte et succesfuldt og målrettet arbejde med udvikling af elever i talentidrætsklasserne indtil Der vil i de kommende år ske en løbende evaluering og dokumentation for at påvise talentidrætsklassernes effekter. Hovedpunkter i afgørelsen: Optagelse sker på baggrund af elevens sportslige kompetencer Eleven kan ikke afvises på baggrund af dennes faglige eller sociale kompetencer Der skal ske løbende evaluering af ordningen hen mod 2013 Tidslinje: I 2008 søsættes et 5-årigt projekt med talentidrætsklasser I september 2010 erklærer Statsforvaltningen for Region Syddanmark talentidrætsklasserne i strid med folkeskoleloven på baggrund af sag fra Esbjerg Kommune Samme måned søger Aarhus Kommune om dispensation til fortsættelse af klasserne D. 20. december 2010 godkender Undervisningsministeriet Aarhus Kommunes ansøgning af 22. september om dispensation til fortsættelse af talentidrætsklasserne frem til ESAA-EIA årsrapport

6 t æ r id te li e g o e ls e n n a d d U Et af kerneområderne i ESAA er et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. ESAA-klasserne på 8., 9. og 10. klassetrin er placeret på hhv. Rundhøjskolen og Vejlby Skole. Derudover har ESAA samarbejde med en række ungdomsuddannelser mv., som er præsenteret nedenfor via institutioners logoer. Spot på uddannelserne Vejlby Skole Vejlby Skole er en af to skoler i Aarhus, der tilbyder eliteidrætsudøvere at kombinere skolegang og træning. Det bygger på et samarbejde med ESAA og Team Danmarks koncept for idrætsskoler. Det har til formål at sikre, at talenterne inden for en række idrætsgrene får mulighed for at dyrke både elitetræning og skolegang på en social og faglig hensigtsmæssig måde. Vejlby Skole er blevet idrætsprofilskole og satser på masser af idræt til alle elever. Eleverne trives både socialt og fysisk, bl.a. fordi de har idrætsundervisning fem gange ugentligt i skolens og i lokalområdets forskellige faciliteter. Eleverne er bevidst om den sunde mads betyd- ning for trivsel og læring. Kantinen tilbyder dagligt et varmt og sundt måltid, ligesom salatbaren dagligt tømmes. Idrætstalentklasserne er en naturlig overbygning på idrætsskolen for de største idrætstalenter. Spot på uddannelserne Århus Købmandsskole Århus Købmandsskole er ESAA s samarbejdspartner omkring kombinationen af sport og handelsgymnasium. Siden ESAA s start af har Købmandsskolens afdeling i Viby (Viemosevej) været en fast samarbejdspartner. I 2010 blev der desuden indgået aftale omkring også at tilbyde ESAAmuligheden i afdelingen i Risskov (Vejlby Centervej) fra det kommende skoleår. Dermed er der mulighed for to forskellige linjer, ligesom der er tilknyttet en ESAA studievejleder begge steder. INSTITUT FOR IDRÆT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Århus Købmandsskole Aarhus Business College 6 - ESAA-EIA årsrapport 2010 asiet Det moderne Kombinér en elite sportskarriere med en uddannel se på Handelsgym nasiet! Gode mulighed er for den spor tsinteresserede elev. Handelsgymnasi et Århus Købmandss kole Der er både mulighed for 3-årige ESAA klasser og 4-årigt Team Danmark forløb med ESAA morgentræning. Uddannelsesinstitutioner som ESAA samarbejder med au Handelsgymn gymnasium

7 Fra talent til topspiller en undersøgelse af life skills i ESAA/AGF Carsten Hvid Larsen, PhD. studerende. Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet, Odense. Talent kan være svært at få øje på, da nogles talent udvikles senere end andres og på forskelligt grundlag, som en kombination af både miljø og arv. Flere forskere mener, at det i mindre grad er udøverens evner og træk, der her og nu bestemmer deres potentiale, men i højere grad deres trænérbarhed. Nyere forskning inden for talentudviklingsmiljøer sætter fokus på miljøets indflydelse på udviklingen af life skills, der understøtter udøverens udvikling. Store mængder af meningsfuld træning, familiær støtte, ledere, kompetente trænere og tilstrækkelige fysiske ressourcer spiller en væsentlig rolle i opnåelsen af exceptionelle præstationer alle komponenterne er væsentlige og ingen kan undlades. Life skills i AGF og i skolen Med fokus på talentudvikling og succesfulde miljøer begyndte jeg i september 2010 et forskningsprojekt i AGF s ungdomsafdeling. Formålet med projektet er at skabe ny viden om succesrige talentudviklingsmiljøer og hvilke life skills der er vigtige for talenters vej til topspiller. Life skills er et moderne begreb som efterhånden bliver brugt i mange sammenhænge. En life skill er en psykologisk færdighed (fx træffe gode valg, samarbejde, sætte mål eller håndtere nervøsitet), der tilegnes gennem undervisning eller erfaring og bruges til at håndtere modgang, problemer eller spørgsmål, som opstår i de forskellige miljøer (skole, sport, derhjemme), som udøveren indgår i. Projektets foreløbige resultater viser, at der er en god sammenhæng i hele talentudviklingsmiljøet. Både AGF, ESAA, trænere, ledere og skolen har fokus på det hele menneske, hvilket er vigtigt for, at udøverne oplever balance mellem skole og elitesport i hverdagen. Vigtige life skills i talentudviklingsprocessen er: Skole og ESAA AGF Det hele menneske (skole og fodbold) Respekt Time management Strukturere hverdag Vælge og prioritere i hverdagen (socialt) Samarbejde Commitment Det hele menneske (skole og fodbold) Passion-engagement-ansvarlighed-respekt Team/klub sammenhold Hårdt arbejde Selvbevidsthed Nysgerrig Drive Life skills skal som alle andre færdigheder udvikles via træning og øvelse. Ovenstående life skills danner rammen for anden del af forskningsprojektet som begynder i august Otte udvalgte ungdomsspillere i AGF deltager i et seks måneders sportspsykologisk kursus med henblik på at styrke talenternes life skills. Projektet forventes afsluttet i starten af Anbefalinger til at implementere life skills i talentudviklingsmiljøer For at skabe succesfulde talentudviklingsmiljøer med fokus på life skills er det nødvendigt at være opmærksom på seks faktorer. 1. Skab sammenhæng i formidlingen af life skills i klubben, skolen, organisation til talenter 2. Lærere, koordinatorer, trænere og forældre lægger vægt på det hele menneske og derigennem betydningen af balance mellem skole og fodbold 3. Skab sociale sammenhænge hvor værdier og life skills bliver videregivet til yngre udøvere 4. Læg vægt på udvikling af personlige og sociale life skills (Time Management, hårdt arbejde og støtte) 5. Life skills opstår ikke af sig selv de skal udvikles igennem træning og øvelse i hele miljøet (i styrkelokalet, i mødelokalet, i skolen og på træningsbanen) 6. Klubben skal forberede talenter til det næste skridt ved at træne modgang, målsætninger, kreativitet og villigheden til at ofre sig. ESAA-EIA årsrapport

8 ESAA Talent Campus Nord Talent Campus Nord! Talent Campus Nord er et unikt samarbejde mellem ESAA, Risskov Gymnasium, Århus Handels Gymnasium, Århus Tekniske Gymnasium, Idrætshøjskolen i Århus og Vejlby Skole. Formålet er at skabe et pige-talentmiljø med fokus på et stærkt uddannelses set-up, gode træningsfaciliteter og et udviklende miljø. Projektet er målrettet piger indenfor håndbold, fodbold og en række individuelle sportsgrene som gymnastik, sejlads og tennis m.fl. Hør mere om Talent Campus Nord ved informationsmødet i din idræt i januar. ESAA barsler i samarbejde med klubber og uddannelsesinstitutioner i den nordlige del af Aarhus med et projekt kaldet Talent Campus Nord. I efteråret 2010 blev projektet beskrevet, og en række institutioner gav hinanden håndslag på, at man i 2011 vil opstarte projektet med ESAA som drivkraft. Talent Campus Nord er et talentmiljø centreret omkring Vejlby Risskov Centret og et uddannelsesnetværk mellem Vejlby Skole, Aarhus Tech htx, Århus Handelsgymnasium i Risskov, Risskov Gymnasium, Idrætshøjskolen i Aarhus og ESAA. Det idrætslige mål er at skabe rammerne for et forbedret eliteidrætsmiljø med fokus på en helhedsorienteret hverdag. Inkluderet er blandt andet bedre faciliteter, sammenhæng mellem uddannelsesinstitutionerne, vejledning, sparring, sociale rum på tværs af sportsgrene samt bolig i nær tilknytning til centret. Projektet tager i første omgang udgangspunkt i de i forvejen blomstrende talentmiljøer i damefodbold og damehåndbold omkring Vejlby Risskov Centret. Talentmiljøer der skaber resultater Udgangspunktet for Talent Campus Nord er tanken om udviklende talentmiljøers positive påvirkning på sportslige resultater. De seneste år har der været stor fokus på miljø og det samlede setups betydning for præstationsoptimering. Eksempelvis har Sportspsykolog Kristoffer Henriksen i sin Ph.d. afhandling undersøgt nogle af de bedste talentudviklingsmiljøer i Norden, og skriver bl.a.: At skabe hele og gode miljøer er en bæredygtig vision, der potentielt kan skabe grobund for rekruttering, udvikling og fastholdelse af talentfulde sportsudøvere. Dette ligger helt på linje med de anbefalinger, som Carsten Hvid også finder i sin forskning. ESAA vil med Talent Campus Nord fremme tanken om et udviklende talentmiljø i et helhedsperspektiv med fokus på fx vidensdeling, åbenhed, langsigtet udvikling, sammenhænge mellem idræt, skole og fritid og de life-skills, der skal udvikles samt forsøge at skabe en kultur hvor udøvere, trænere og ledere gør hinanden gode med synergi hold og idrætter imellem. 8 - ESAA-EIA årsrapport 2010

9 ESAA tema: Life skills på skoleskemaet En gang ugentlig har alle ESAA elever i folkeskolen et særligt fag kaldet ESAA Tema. Faget er målrettet ESAA s talenter. Faget sætter fokus på en række emner, der skal bevidstgøre ESAA eleverne omkring vigtigheden af forskellige emner, der kan hjælpe i den daglige træning samt sikre sammenhæng i en hverdag som eliteidrætstalent. I 2010 var emner som sportspsykologi, skadesforebyggende træning, kost og ernæring, anti-doping, træningsplanlægning, fysisk træning, koordinationstræning mv. på skoleskemaet, og igennem disse tema-fag er ESAA med til at sikre, at eleverne opbygger de life skills, der skal til i eliteidræt. Udover ESAA-lærerne hentes relevante eksperter ind til undervisningen. Eksempelvis har ESAA s fysioterapeut Jens T. Pedersen stået for undervisningen i skadesforebyggende træning, vores tre dygtige praktikanter fra studiet Ernæring og Sundhed har stået for kost og ernæringstemaet, mens sportspsykolog Nikolaj Korsgaard i efteråret 2010 kørte et inspirerende undervisningsforløb om sportspsykologi, mentaltræning mv. Læs mere om kost og ernæringsforløbet nedenfor. Fokus på kost og ernæring for talenter I august var vi tre studerende fra Ernæring og Sundhed, som fik praktikpladser ved ESAA. Vi havde alle søgt plads hos ESAA, da kombinationen af unge elitesportsfolk og kostuddannelse fangede vores interesse. Vi er alle fra specialelinjen om ernæring og fysisk aktivitet, så det var naturligt at søge hos ESAA, hvor vi udover det fysiske perspektiv også fik elitedelen med indover. Vores praktik varede fem uger og vores primære opgave var at undervise eleverne om kost. Denne undervisning foregik i de ugentlige ESAA Tema timer. Vi oplevede allerede fra den først time, at eleverne var meget interesserede i emnet og generelt meget engagerede i alt, der kunne fremme deres resultater. Og på kostområdet kan kunne man for alvor opnå forbedringer. Vi startede med den basale undervisning om de forskellige næringsstoffer, og hvorfor de er essentielle for kroppen. Herefter lå fokus på de individuelle forskelle på sportsgrene, og hvordan den enkelte elev kan optimere egne præstationer ved hjælp af kostændringer. Udover stor interesse oplevede vi også stor niveauforskel på eleverne. Det var tydeligt, at nogle specialforbund allerede havde opdaget vigtigheden af kosten, mens andre nok primært fokuserede på den fysiske træning. Billedet, som tegnede sig, var at de individuelle sportsgrene var længere i udviklingen af den enkeltes fokus på kosten, sammenlignet med holdidrætterne. Udover klasseundervisning tilbød vi også alle elever både i U- og I-klasserne individuel kostvejledning, hvor der var tid til deres helt specifikke problemstilling og udfordringer. Selvom nogle elever allerede var godt klædt på, ser vi det stadig som et vigtigt emne at have med i undervisningen, så alle elever får mulighed for at tilegne sig viden inden for ernæringsområdet. Artikel ved studerende i Ernæring og Sundhed Sara Slott Petersen, VIA University College Praktikanter i ESAA ESAA har ofte praktikanter, som bidrager til at hjælpe både organisationen og de mange ESAA elever. I 2010 havde ESAA tre praktikanter fra Ernæring og Sundhed og en fra Sport- og Event Management Praktikanterne fra Ernæring og Sundhed afholdte bl.a. to velbesøgte forældreaftener om kost og ernæring. ESAA-EIA årsrapport

10 Fokus på talenter spotinterview med ESAA talenter Alexander Schou-Jørgensen Århus Bordtennis Klub og Marselisborg Gymnasium Hvordan adskiller ESAA-træningen sig fra din normale klubtræning? Den største forskel er, at til ESAA-træningen er det kun de godkendte udøvere, der må deltage. Niveauet, på dem der deltager, er derfor højt, og alle kommer for at blive bedre. Har du siden du startede på ESAA ændret opfattelse af, hvad der psykisk kræves som eliteidrætsudøver? Jeg mener, at jeg er blevet meget mere bevidst om, hvad der kræves psykisk som eliteidrætsudøver. Før jeg startede på ESAA havde jeg en idé om det, men det var ikke noget, jeg tænkte speciel meget over. Det gør jeg nu! Esben Hess-Olesen Århus 1900 Tennis og Marselisborg Gymnasium Har ESAA gjort din hverdag lettere? ESAA har helt sikkert gjort det lettere at opnå den nødvendige træningsmængde. At alt er arrangeret for en. At man har en træner, der kan holde intensiteten oppe hver gang, er for mig det bedste ved ESAA. Beskriv din bedste oplevelse i forbindelse med ESAA I december 2009 fik min bror, jeg og en tredje spiller fra Århus 1900 tildelt kroner (fra Hotel Royal Future Sports Stars). Disse blev brugt på et to ugers træningsophold til Spanien på to forskellige tennisakademier med vores ESAA-træner Mark Frøslev. Vi besøgte henholdsvis Sanchez-Casal Tennis Academy i Barcelona og Equelite (Juan Carlos Ferrero Academy) nær Alicante. At have to uger med så stor fokus på den enkelte spiller hjalp mig som tennisspiller. Derudover bød turen på godt vejr, godt sammenhold og generelt bare gode og mindeværdige oplevelser. Morten Kirk Brødbæk Højbjerg Badminton og Marselisborg Gymnasium Hvordan adskiller ESAA-træningen sig fra din normale klubtræning? ESAA-træningen adskiller sig på den måde, at den foregår om morgenen, hvor andre gymnasieelever typisk går i skole. Det er et kæmpe plus med morgentræning, at man kan nå at træne to gange om dagen. Derudover foregår træningen også på tværs af klubberne, hvilket øger niveauet på træningen. Har du siden du startede på ESAA ændret opfattelse af, hvad der psykisk kræves som eliteidrætsudøver? Med spillere fra konkurrerende klubber er der øget mulighed for at konkurrere. Dette øger intensiteten, da man vil være klar hele tiden oppe i hovedet og slå de andre. På den måde har det givet noget psykisk for mig ESAA-EIA årsrapport 2010

11 Hotel Royal Aarhus Future Sports Stars I 2008 offentliggjorde Hotel Royal, at de over en 5-årig periode ville støtte talentudviklingen i Aarhus med 1 million kroner. Med beløbet blev prisen Hotel Royal - Aarhus Future Sports Stars indført, hvor der hvert år i aftaleperioden bliver uddelt legater til enkeltpersoner eller indsatsområder, som specifikt gavner lokale talenters mulighed for at udvikle sig yderligere. Den årlige uddeling er på kr., og er en unik støtte til talentudviklingen i Aarhus. Jeg synes, det er vigtigt, at det lokale erhvervsliv også bakker op om det store arbejde der fra idrætten og Aarhus Kommune bliver lagt i at opnå gode sportslige resultater til Aarhus udtaler Jens Richard Pedersen, ejer af Hotel Royal. De seneste par år har uddelingen ligget i december måned. I 2010 blev uddelingen flyttet til januar 2011, hvor arrangementet fik præg af en slags talenternes nytårskur. Hotel Royal var endnu engang vært ved et fornemt arrangement i Queen s Garden, hvor knap 100 talenter, trænere, samarbejdspartnere, klubledere og forældre var mødt op. Ligeså var et fint udsnit af pressen, så der også i de lokale medier blev lagt fokus på den vigtige støtte til talentudviklingen i Aarhus. Formål med sponsoratet Sponsoratet fra Hotel Royal har til formål at fremme talentudviklingen i Aarhus Kommune, og midlerne gives til ikke-professionelle talenter, og er betinget af Aarhus Kommunes fortsatte engagement i EIA og ESAA. Modtagere 2009 Atletik kr. Badminton kr. Brydning kr. Fodbold (damer) kr. Fodbold (herrer) kr. Sejlads kr. Taekwondo kr. Håndbold (damer) kr. Håndbold (herrer) kr. Cykling kr. Hvis vores unge talenter i Aarhus skal kunne bide skeer med de største idrætstalenter nationalt og internationalt, så kræver det et konstant fokus på talentudvikling og det koster. Jeg er derfor meget glad for det samarbejde, som ESAA Eliteidræt Aarhus har med Hotel Royal. Støtten derfra er meget vigtigt for vores lokale udøveres videre talentudvikling, udtaler rådmand Marc Perera Christensen, der uddelte legaterne sammen med Jens Richard Pedersen til de mange talentfulde aarhusianske idrætsudøvere. ESAA-EIA ESAA årsrapport

12 Ludomani-event ESAA tilbyder som nævnt en række kurser inden for life skill coaching. Disse kurser henvender sig specifikt til eliteidrætsudøvere. Udover at udvikle eleverne rent sportsligt ser ESAA det også som sit ansvar at uddanne eleverne fagligt og socialt. ESAA forbereder således udøverne på hvilke muligheder og risici, der kan være forbundet med at være eliteidrætsudøver. Væksten på spilmarkedet er stadigt voksende. Især internetbaseret poker samt øgede muligheder inden for sportsbetting gør det muligt at vinde eller tabe tusindvis af kroner i løbet af få sekunder. Udover muligheden for at vinde penge kan man få stillet sin konkurrencesult. Dette er noget der appellerer til mange eliteidrætsfolk, der typisk har en udpræget konkurrencementalitet. Derfor er denne gruppe ekstra udsat for at blive ramt af ludomani et emne der også har fået stor medieomtale. I november måned inviterede ESAA alle deres elever og forældre til et foredrag om ludomani på Sct. Annagade. Den tidligere TV2-studievært Claus Elgaard holdt foredrag med udgangspunkt i sin selvbiografi Med livet som indsats en ludoman taler ud. Claus fortalte åbenhjertigt og medlevende om, hvordan hans store afhængighed af spil ikke bare resulterede i økonomisk deroute, men også satte hans forhold til familie og venner på spil. Claus historie var et skrækeksempel på, hvor galt det kan gå, hvis man bliver ramt af spilafhængighed. Claus Elgaard var yderst inspirerende, og ESAA var meget tilfreds med foredragets forløb. Samtidig ser ESAA det som en pligt at sætte fokus på sådanne tabubelagte emner, så man kan tale åbent om det. Dermed kan man forhåbentligt være med til at forebygge evt. spilproblemer hos de unge idrætsudøvere, der er i farezonen. Hverken ESAA eller Team Danmark ønsker at forbyde sportsspil, men ønsker at vejlede unge til en balanceret spilleadfærd. Afdelingsleder på Center for Ludomani, Benedicte Ejlers udtaler til Team Danmarks blad Puls, at der er rigtig, rigtig meget spil i sportsverdenen, og det er klart mere udpræget, fordi udøverne er konkurrencemennesker. Denne påstand bakkes op af formand for Spillerforeningen, Mads Øland, der vurderer at helt op imod en tredjedel af forenings medlemmer i fodbold er i risikogruppen. Fakta om ludomani: I Danmark er der deciderede ludomaner Ca danskere er problemspillere 87 % af henvendelserne til dansk ludomanicenter kommer fra mænd Knap hver tredje ludoman har begået økonomisk kriminalitet Kilde: ESAA-EIA årsrapport 2010

13 Støttekoncept: EIA uddeler to gange årligt støtte til talentudviklingen i de aarhusianske eliteklubber. I maj måned er det typisk de sportsgrene, der følger en efterårs/vinter sæson, og i november måned er det typisk de sportsgrene som følger kalenderåret. Ansøgningerne vurderes ud fra en række forudsætninger, som skal være opfyldt. Fokus er på det sportslige talentarbejde i Aarhus, sportslige faktorer, menneskelige ressourcer, organisatoriske og ledelsesmæssige faktorer, fysiske rammer, økonomi, kommercielle faktorer, specialforbund, Team Danmark og elitestrategi. Ansøgningerne indsendes til EIA, og på hjemmesiden kan ansøgerne finde en udførlig beskrivelse af proceduren og kravene samt downloade relevante ansøgningsskemaer etc. Et bevillingsudvalg vurderer ansøgningerne om støtte og fremlægger dem for bestyrelsen. Derefter besluttes det, hvem EIA kan yde støtte. Hvem der får hvad, bliver derefter offentliggjort på hjemmesiden. I 2010 er der i alt blevet tildelt kr., hvilket betyder, at den samlede tildeling siden 2002 er oppe på 7,5 mio. kr.. Støttemodtagere 2010 Tildelingsrunde 24 maj 2010: DSB/ASF Aarhus GF Herreynglinge Åbyhøj, Skovbakken, Bakken Basketball IK Aarhus Aarhus Atletik Aarhus Sportsdanserforening ABF Basketball Team Aarhus Badminton RCA (Rocenter Aarhus) HEI / SK Aarhus Dameynglinge TTC Aarhus Bordtennis Tildelingsrunde 25 november 2010: DSB/ASF Skyttecenter kr. Sailing Aarhus kr. Skovbakken Fodbold, dameafdeling kr. Åbyhøj Basketball kr. Elite Vest Taekwondo kr. Aarhus Sportsdanserforening kr. VIK Gymnastik kr. Hvad støtter Fonden Eliteidræt Aarhus Supplerende støtte til etablering af kraftcentre - hovedudgiften bæres af Team Danmark, specialforbundene og de lokale foreninger (opstart, drift og materiel) Supplerende støtte til etablering af lokale pilotkraftcentre primært trænerlønninger Støtte i forbindelse med elitære talentudviklingsprojekter Etablering af ESAA-aktivitet: uddannelse og idræt for talenter Tilskud til trænerlønninger i kraftcenter- eller ESAA regi ESAA-EIA årsrapport

14 Kraftcentersamarbejde Eliteidræt Aarhus medspiller i byens kraftcentre EIA og ESAA har i det daglige arbejde en tæt kontakt til en række specialforbund samt lokale eliteklubber og kraftcentre. Det foregår i forbindelse med ansøgninger, kraftcentreopbygning, udvikling etc. og særligt gennem ESAA s arbejde. Samarbejdet har vidt forskellig karakter fra sportsgren til sportsgren. I den ene ende af skalaen er der direkte formaliserede samarbejder, hvor der er økonomiske aftaler, træneransættelser, økonomisk støtte til kraftcentre etc., mens der i den anden ende af skalaen er mere løse samarbejdsrelationer som eksempelvis udveksling af erfaringer, dialog om udvikling af potentielle kraftcentre etc. EIA har et stort netværk i det lokale idrætsliv, og Aarhus kraftcentre, som her er præsenteret via klublogo, henvender sig jævnligt med relevante sager. EIA er i mange tilfælde linket mellem specialforbundene, byens eliteklubber og Team Danmark. I EIA s bestyrelse er tre af de otte medlemmer desuden udpeget direkte af idrætten, hvorigennem der sikres at organisationen tilføres faglig viden fra idrætten. SAI LI NG AARHUS Taekwondo stabilt og professionelt elitearbejde Elite Vest har siden 2006 fungeret som et elitecenter for Dansk Taekwondo, hvor 15 klubber fra hele landet har sendt sine elite aktive til Aarhus for at optimere deres individuelle træning. Taekwondo er en relativt lille sport i Danmark, og for stadig at kunne udvikle og gøre sig gældende på højeste niveau har samarbejde mellem EIA, ESAA og Elite Vest været uundværligt for at skabe de seneste års gode resultater både nationalt og internationalt. EIA, ESAA og Elite Vest har i samarbejde skabt det optimale træningstilbud, hvor der tages højde for udøvernes individuelle behov både for fysisk, strategisk og mental træning i et professionelt miljø. Bjarne Lyngfjell Johansen cheftræner Elite Vest 14 - ESAA-EIA årsrapport 2010

15 DM festen 2010 Hvert år inviterer Aarhus Kommune og EIA til DM fest. Festen er en hædring af alle de danmarksmestre, der det forgangne år har repræsenteret aarhusianske idrætsklubber. Et festligt indslag var en anderledes festtale om sporten leveret af biskop Keld Holm. Et glimrende intellektuelt indspark med masser af humor. I 2010 fandt arrangementet sædvanen tro i Rådhushallen på Aarhus Rådhus, hvor 110 danske mester skulle hædres. DM festen 2010 havde fået et ansigtløft, hvor bl.a. en DJ sørgede for god stemningsmusik og alle mestrene fik en tur op ad den røde løber, hvor byens rådmand for sporten, Marc Perera Christensen stod for overrækkelsen af byens gave til mestrene. Værter for årets arrangement var kuglestøderen Joachim B Olsen og danseren Marianne Eihilt, og de ledte mestrene og de øvrige deltagere igennem en flot aften med underholdning fra bl.a. Aarhus Tigers Cheerleaders, Elite Vest Taekwondo og sågar en hospitalsklovn fra Skejby Sygehus underholdte. Noget der til gengæld var helt som det plejede var Idrætssamvirkets overrækkelse af Mr. Pokalen. Denne hæder tilfaldt helt fortjent VIK gymnastiks dygtige herrehold anført af landets bedste gymnast Helge Vammen. ESAA-EIA årsrapport

16 Sportslige milepæle 2010 Store sportslige resultater 2010 Aarhusianske sportsfolk vinder hvert år en lang række mesterskaber, titler, hædringer mv var det ingen undtagelse. Nedenfor er nogle af årets idrætspræstationer nævnt. Resultaterne er selvfølgelig kun et udpluk af de mange fine resultater, og bl.a. vil alle danske mestre blive hædret særskilt ved DM festen. Udvalgte aarhusianske idrætsresultater 2010: Bakken Bears vinder pokaltitel i basketball for herrer Julie Leth bliver juniorverdensmester i banecykling Jan Ø Jørgensen vinder Denmark Open i badminton Aarhus vinder DM i floorball herrer VIK Gymnastik vinder DM for hold igen i 2010 i idrætsgymnastik for herrer Helge Vammen vinder 6 individuelle DM guldmedaljer i idrætsgymnastik Charlotte Jakobsen vinder dobbelt DM guld i skydning og dob-belt VM sølv Thorbjørn Schierup bliver juniorverdensmester i Laserjolle Mark Hansen vinder DM guld i taekwondo Kaløvig-sejlerne Anna Livbjerg og Jakob Ege Friis vinder begge DM guld i Europajolle Anna Livbjerg desuden VM bronze Tobias Hemdorf vinder VM sølv i Europajolle EM sølv til Signe Søes fra OK Pan i orienteringsløb EM bronze til Ida Marie Baad og Marie Thusgaard i 29 er båden EM og VM guld til Bjørn Bitch og Ashli Williamson i 10 danse Ved DM festen kårer EIA hvert år årets aarhusianske træner. Ved DM festen i 2010 tilfaldt hæderen som årets træner 2009: Lars Nielsen, Dansk Atletik Forbund Hæderen tilfaldt Lars for hans succesfulde arbejde for Dansk Atletik Forbund, hvor han har opnået flotte sportslige resultater. Lars fik bl.a. følgende ord med på vejen: Du har en meget stor kærlighed til atletikken Du er målrettet, uhyre flittig og engageret Du har en enorm erfaring i det idrætspolitiske spil Du er en dreven idrætspolitiker og sportschef Du har en utrolig erfaring og blik for at spotte og udvikle talenter Du er som træner fremragende til at arbejde med de tekniske elementer Tidligere vindere 2008: Finn beton Jensen, Sejlsport 2007: Henrik Toft, Bueskydning 2006: Lena James Mikkelsen, Sportsdans 2005: Erik Veje Rasmussen, Håndbold 2004: Vesteinn Hafsteinsson, Atletik 2003: Jesper Ø. Pedersen, Håndbold Årets træner EM sølv til Tanie Kehlet og Emanuel Valeri i standarddans Janick Klausen dansk mester, til EM og junior VM i højdespring Og mange andre resultater kunne nævnes ESAA-EIA årsrapport 2010

17 Ny samarbejdsaftale Team Danmark og Aarhus Kommune er blevet enige om en ny samarbejds aftale, som gælder for perioden år Efter en evaluering af den seneste periode og en genforhandling mellem Aarhus Kommune og Team Danmark er der opnået enighed om en ny aftale for den kommende fireårs periode. Team Danmark udtaler til denne årsrapport: Samarbejdet mellem Team Danmark og Aarhus står på to ben: Det ene ben er talentrekruttering og -udvikling, hvor Aarhus Kommune er lykkedes med at udvikle stærke institutioner i form af ESAA og Eliteidræt Aarhus. De sikrer gode rammer for talentrekruttering og -udvikling, og vi har oplevet en rigtig god udvikling med etableringen af de to idrætsskoler på Rundhøjskolen og Vejlby skole, og det har været spændende at følge ESAA s gode samarbejde med foreningerne og ungdomsuddannelserne om at etablere stærke talentudviklingsmiljøer. Det andet ben er Team Danmarks samarbejde med Aarhus Kommune om elitemiljøet med base i NRGi Park med elitecentre i atletik og skydning (på Vestereng) samt højt internationalt niveau i sportsdans og sejlsport. Her er udgangspunktet at skabe optimale rammer for atleter, så de kan præstere på højeste internationale internationale niveau til EM, VM og OL. Team Danmark tilbyder i samarbejde med Aarhus Kommune bl.a. spiseordning i Cafe Break, fysisk træning og vejledning, hvilerum i Time Out og daglig adgang til træningsfaciliteter af høj standard samt sportsmedicinsk service på Institut for Idræt på Dalgas Avenue. En afgørende forudsætning herfor er naturligvis, at der er stærke træningsmiljøer med atleter med potentiale til resultater på højeste internationale niveau. Hvis vi skal have sikret dette på længere sigt i Aarhus, ønsker Team Danmark at der i de kommende år sættes fokus på videreudvikling af sejlsports- og skytte-miljøet i Aarhus bl.a. igennem en forbedring af de fysiske rammer for den daglige træning. Team Danmark ønsker at fastholde og udvikle elitemiljøet i Aarhus - vi er glade for at have rigtigt gode og dygtige samarbejdspartnere i Aarhus Kommune, Eliteidræt Aarhus og ESAA. Aarhus er en af landets førende uddannelsesbyer og har stolte traditioner i en lang række sportsgrene. Aarhus er derfor helt uomgængelig, når vi taler talentudvikling. Det er vort mål i den kommende aftaleperiode, at der i en række identificerede sportsgrene sker en systematisk udvikling af talentarbejdet. Det er derfor glædeligt, at der er en række velfungerende talent- og kraftcentre i bla. badminton, bordtennis, orientering, ro- og sejlsport blot for at nævne nogle. Det er i den sammenhæng et stort fremskridt for talentudviklingen, at det nu er lykkedes for Aarhus at etablere et nyt Sportscollege i tilknytning til NRGI Park. ESAA-EIA årsrapport

18 Regnskab 2010 Nedenfor kan det samlede regnskab af alle aktiviteter i 2010 ses. Tallene dækker over alle ESAA, EIA og Oluf Nielsen Fondens aktiviteter, og er en kombination af årlige midler og fondsmidler. Både aktiviteter forbundet med folkeskolens talentidrætsklasser og aktiviteter forbundet med ungdomsuddannelserne er inkluderet ligesom eksempelvis styrkecenter og direkte kraftcenterstøtte til klubberne er medregnet. Indtægter Aarhus Kommune Projektmidler Sponsorater Tilskud fra Team Danmark Brugerbetalinger (klubber/elever) Øvrige indtægter Samlede indtægter kr kr kr kr kr kr kr. Udgifter ESAA Sport (I-klasser, U-klasser, styrkecenter mv.) Direkte støtte til klubber Ansøgninger til Fonden EIA Tab på tilgodehavende Administration, løn og øvrige udgifter PR/Marketing Samlede udgifter kr kr kr kr kr kr. Indtægter 2010 Udgifter 2010 Aarhus Kommune Projektmidler Sponsorater / fonde ESAA Sport Direkte støtte Tab på tilgodehavende Tilskud fra Team Danmark Brugerbetaling Øvrige indtægter Administration PR / Marketing 4% 1% 22% 39% 32% 43% 5% 0% 8% 22% 24% 18 - ESAA-EIA årsrapport 2010

19 Kalender 2011 Måned Dag Begivenhed Februar Tirsdag den 1. ESAA ansøgning Marts Torsdag den 3. ESAA optagelse Marts Fredag den 25. DM Fest Senior Maj Mandag den 2. DM Fest Ungdom Maj Mandag den 2. Ansøgningsfrist Fonden Eliteidræt Aarhus Juni Onsdag den 15. Orientering DIF/Klubber November Mandag den 7. Ansøgningsfrist Fonden Eliteidræt Aarhus December 2011 / Januar 2012 Hotel Royal Future Sports Stars Samarbejdspartnere: Aarhus Kommune Hotel Royal Danmarks Idræts-forbund Team Danmark Intersport Århus Sport Hummel Atletion Sport Aarhus Events Idrætssamvirket Århus Idrætshøjskolen Århus ESAA-EIA årsrapport

20 SMS til 1231! SMS til 1231 med teksten smsinf o esaa efterfulgt af navn, adresse, postnum mer og by og få mere info om dine muligheder hos ESAA.! t r o p s e t li E + e ls e n Uddan Folkeskolens og 10. klasser Ungdomsuddannelser gymnasium, handelsskole, teknisk skole Atletik badminton ishockey kano & kajak basketball boksning bordtennis karate orienteringsløb roning 20 - ESAA-EIA årsrapport 2010 brydning bueskydning cykling fodbold golf gymnastik hestesport håndbold sejlsport skydning sportsdans squash svømning taekwondo tennis volleyball

Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december. TimeOut

Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december. TimeOut Time Out Elitesport Nyhedsbrev - Haderslev Kommune Nr. 3 december 2008 TimeOut s Eliteidræt og uddannelse stås sådan, at man kun fokuserer halvhjertet på sin uddannelse. Derimod skal det forstås sådan,

Læs mere

Special Edition 2013. Danmarks stærkeste... miljø. - når du vil kombinere sport og uddannelse

Special Edition 2013. Danmarks stærkeste... miljø. - når du vil kombinere sport og uddannelse Special Edition 2013 Danmarks stærkeste... miljø - når du vil kombinere sport og uddannelse Vi spiller hinanden gode Svendborg Kommune kører gerne i team med idrætsklubber, uddannelsesinstitutioner og

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

Årsrapport. Flæsketorvet 68, 2. sal 1711 København V. Fonden Team Copenhagen. info@teamcopenhagen.dk www.teamcopenhagen.dk

Årsrapport. Flæsketorvet 68, 2. sal 1711 København V. Fonden Team Copenhagen. info@teamcopenhagen.dk www.teamcopenhagen.dk Fonden Team Copenhagen Flæsketorvet 68, 2. sal 1711 København V T +45 3366 3982 F +45 3366 7062 info@teamcopenhagen.dk www.teamcopenhagen.dk Årsrapport 06 2006 et flot år Team Copenhagen skal gennem et

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

Danmarks stærkeste...... miljø når du vil kombinere sport og uddannelse

Danmarks stærkeste...... miljø når du vil kombinere sport og uddannelse no. 14 maj 2011 Danmarks stærkeste...... miljø når du vil kombinere sport og uddannelse svb 2116 Indhold: 10.000 familier mere i Svendborg inden 2025 3 Erhvervslivet som medspiller 5 En vej til dygtige

Læs mere

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Århus C. Hædersbevisninger Tlf. 8614

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

SPONS! -i et lokalt perspektiv. Fra polo til håndbold. Talentudvikling 1 CSR. AJAX historie. Rundt om AJAX. Ajax København sponsormagasin Vol.

SPONS! -i et lokalt perspektiv. Fra polo til håndbold. Talentudvikling 1 CSR. AJAX historie. Rundt om AJAX. Ajax København sponsormagasin Vol. SPONS! Ajax København sponsormagasin Vol. 1 2011 CSR -i et lokalt perspektiv AJAX historie Fra polo til håndbold Rundt om AJAX Talentudvikling 1 12-15 18-19 Chefredaktør, skribent og annonceansvarlig Pernille

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Indhold. Klubinfo Artikler Guide

Indhold. Klubinfo Artikler Guide F Magasinet udgives af FrederiksborgCentret Milnersvej 39, 3400 Hillerød Tlf.: 4820 9120 Fax: 4825 4419 info@frederiksborgcentret.dk www.frederiksborgcentret.dk Redaktion Carsten Larsen (ansv. red.) cal@frederiksborgcentret.dk

Læs mere

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Overblik Nyt fra Idan Nr. 38 Marts 2011 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto: Colourbox Det med pengene Lad det være sagt med det samme. Jeg er gammel nok til at huske

Læs mere

Indhold. Udfordringer på alle niveauer. Gymnastikåret i glimt 3. Mere synligt DGF 7

Indhold. Udfordringer på alle niveauer. Gymnastikåret i glimt 3. Mere synligt DGF 7 ÅRSBERETNING 2009 Indhold Gymnastikåret i glimt 3 Mere synligt DGF 7 DGFs eventstrategi 8 DGFs elitesatsning 10 Stort og småt i DGF 12 DGF økonomi 14 Økonomi 16 Medlemstal 17 Nyt om navne 18 DGF siger

Læs mere

Vi skal op igen INDHOLD

Vi skal op igen INDHOLD Vi skal op igen Det er det enkle og klare budskab, som skal lyde fra min side. Det er lykkedes os gennem de sidste tre til fire år at få opbygget alt det, der skal til for at spille som minimum i Betsafe

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014 s Årsberetning 2014 Årsberetning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Beretning 2013-2014 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

one Topscorer går forrest Århus Håndbold vil være et fyrtårn inden for dansk eliteidræt Byens Nr. 2 giver identitet

one Topscorer går forrest Århus Håndbold vil være et fyrtårn inden for dansk eliteidræt Byens Nr. 2 giver identitet 4 in Man skal lære af fortiden, men fokusere på fremtiden Århus Håndbold vil være et fyrtårn inden for dansk eliteidræt Byens Nr. 2 giver identitet TILLÆG TIL ÅRHUS STIFTSTIDENDE D. 15/12 2011 Topscorer

Læs mere

HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011

HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011 HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011 Godt nytår og tillykke til Viborg Af Peter Poulsen Formand for HSU Et gammelt år rinder ud og vi står på tærsklen til et nyt og skelsættende år for idrætslivet i

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014 Profilavis MAJ 2014 Boldklubben Fremad - Valby Side 7 Klubikonet Ole B. med Fremad Valbys flag foran klubhuset Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr Side 8 Pigefodbolden er kommet for

Læs mere

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk 56 sider Nr. 6. December 2004 L E D E R R E K R U T T E R I N G P R O F I L E R Ø K O N O M I FA S T H O L D E L S E Fodbold for alle - hele året www.jbu.dbu.dk Den svære balancegang Når jeg ser tilbage

Læs mere

HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010. Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld

HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010. Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010 Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld Idrættens ildsjæle er hverdagens helte Af Peter Poulsen Formand for HSU

Læs mere

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Telefon 72227400 E-mail sst@sst.dk BØRN i BALANCE II Børn i balance II beskriver de 10 kommunale projekter om forebyggelse af overvægt hos børn og

Læs mere

Dansk Mester Deltagelse i Champions League. Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge

Dansk Mester Deltagelse i Champions League. Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge 1 2 Dansk Mester Deltagelse i Champions League Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge 3 Indgået aftale med 2 folkeskoler og en handelsskole til start foråret 2015. 4 5 6 7 8 1. division DAMER

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere