Årsrapport ESAA-EIA årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010. ESAA-EIA årsrapport 2010-1"

Transkript

1 Årsrapport 2010 ESAA-EIA årsrapport

2 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2010 Forord.... Side 3 ESAA Side 4 Det politiske spil for talentklasserne... Side 5 Udannelse og eliteidræt.... Side 6 Fra talent til topspiller en undersøgelse af life skills i ESAA/AGF... Side 7 ESAA Talent Campus Nord Talentmiljøer der skaber resultater.... Side 8 ESAA Tema: Fokus på kost og ernæring for talenter Side 9 Medarbejdere: Fokus på talenter.... Side 10 Hotel Royal Aarhus Future Sports Stars... Side 11 Ludomani-event... Side 12 Støttekoncept... Side 13 Eliteidræt Aarhus medspiller i byens kraftcentre.... Side 14 DM Festen Side 15 Sportslige resultater 2010 Årets træner.... Side 16 Steffen Wich Koordinator Eliteidræt Aarhus Team Danmark samarbejdsaftale Side 17 Økonomisk afrapportering Side 18 Kalender Samarbejdspartnere.... Side 19 Bestyrelse for Fonden Eliteidræt Aarhus (EIA) Formand Henrik Puggaard, LETT advokaterne Ole Keldorf Koordinator ESAA-projektet Næstformand Henrik Lyngby, Danmarks Badminton-Forbund Medlemmer Torben R. Rasmussen, Sydbank Michael Andersen, Team Danmark Nels Møller, Idrætssamvirket Torben Bisbo, Aarhus Købmandsskole Stig Jakobsen, Dansk Håndbold Forbund Karsten Munkvad, Dansk Atletik Forbund Mikkel Larsen Konsulent Eliteidræt Aarhus (EIA) Elite Sports Akademi Aarhus (ESAA) Idrættens Hus Vest Stadion Allé Aarhus C Tlf.: Fax: Hjemmeside: Tom Mortensen Administration Foto: Michael Jaap, Per Wied Andersen, Mikkel Larsen m.fl. Bankoplysninger EAN nr kommune nr ESAA-EIA årsrapport 2010

3 Rådmand Marc Perera Christensen 2010 et år med masser af udfordringer og resultater der rækker ud i fremtiden I eliteidrætten er det et grundvilkår, at der skal fightes hårdt og indædt for at opnå topresultater. I 2010 levede eliteidrætten i Aarhus op til dette vilkår såvel på den politiske arena som på sportsarenaerne. På begge arenaer blev der fightet hårdt og i mange tilfælde også skabt flotte og bemærkelsesmæssige resultater. På den politiske arena blev der i løbet af året skabt tvivl om lovligheden af ESAA s kerneydelse idrætstalentklasserne i folkeskolen. Men med bred politisk opbakning lykkedes det Elite Idræt Aarhus, ESAA og vore samarbejdspartnere i børn og unge magistraten, at få lov til at udbyde idrætstalentklasserne i de kommende år et superresultat for fremtidens talenter. På idrætsarenaerne har vi oplevet et år, hvor den målrettede træning i byens mange talentmiljøer har givet effekt. Der er hjemtaget rigtig mange nationale og internationale mesterskaber hjem af talentfulde aarhusianske udøvere og talentfødekæden blomstrer, hvilket lover godt for aarhusiansk idræt i fremtiden. Hen mod slutningen af året tiden hvor julegaver deles ud kom årets måske vigtigste begivenhed for ESAA og Elite Idræt Aarhus. Der viste sig en mulighed for at overtage Hotel Atletion med henblik på at få et sportskollegium i Aarhus. Denne mulighed blev fulgt til dørs og i dag er aftalen på plads et nyt ESAA sportskollegium ser dagen lys til sommer. En understregning af, at et hårdt og målrettet arbejde giver resultater på den lange bane. Marc Perera Christensen, rådmand, Kultur & Borgerservice Rådmand Jacob Bundsgaard Johansen Stolen vaklede alvorligt under ESAA-klasserne i efteråret: En afgørelse fra Statsforvaltningen skabte usikkerhed om projektets fremtid - en usikkerhed, som hverken elever, forældre, medarbejdere eller jeg som rådmand kunne leve med. Derfor gik vi i Aarhus forrest i et offentligt pres til forsvar for talentklasserne. Jeg stod i spidsen for en delegation med foretræde for Folketingets Uddannelsesudvalg, og der blev gjort et solidt politisk lobbyarbejde for at sikre talentklassernes overlevelse. Det var derfor en mere end glædelig nyhed, da vi i november modtog dispensation til at fortsætte. Projektet er hele indsatsen værd. ESAA-klasserne har ikke alene udviklet sig til en væsentlig faktor i aarhusiansk elitesport. De er et væsentligt aktiv for de to skoler, der huser talenterne. Med et skarpt fokus for en helhedsorienteret talentudvikling, som favner både skole og idræt, skaber Vejlby Skole og Rundhøjskolen i samarbejde med ESAA en hel og sammenhængende hverdag for atleterne. Som 15-årige Søren Elsborg fra 9.e på Vejlby Skole forklarede, da han i efteråret blev spurgt: Det betyder meget, at vi alle dyrker sport. Vi forstår hinanden, for alle har samme, tætte program, og man bliver ikke set skævt til, hvis man eksempelvis må melde afbud til en fødselsdag. Det er nok derfor, vi har et godt kammeratskab og stærkt fællesskab, selv om vi kommer fra forskellige skoler. Søren fanger netop den måde, vi ønsker at arbejde i Børn og Unge. Vi ser det som en vigtig opgave at motivere børn og unge i Aarhus Kommune til at engagere sig fagligt og afprøve egne grænser og muligheder inden for det, der netop interesserer dem. Eksempelvis inden for sport. Samarbejdet mellem ESAA og Børn og Unge har netop fokus på, hvordan kombinationen af eliteidræt og uddannelse kan styrke unge talenters udvikling i såvel skole som sport. En indsats, som bør være en inspiration for andre. Jacob Bundsgaard Johansen, rådmand, Børn & Unge ESAA-EIA årsrapport

4 Elite Sports Akademi Aarhus ESAA 2010 ESAA har i 2010 oplevet endnu et succesfuldt år. De sportslige resultater fra de mange ESAA elever har været fantastiske, og de fleste samarbejdsidrætter oplever en stigende kvalitet på det sportslige område. Det er tydeligt at mærke, at ESAA er blevet et kendt brand i Aarhus. Også i de omkringliggende byer er de største talenter blevet opmærksomme på mulighederne i Aarhus med ESAA. Antallet af talenter tilknyttet ESAA steg igen i I skoleåret 2010/2011 nåede elevtallet op på ca. 400, og for første gang har vi både tre 8. klasser og tre 9. klasser tilknyttet. Ligeledes fik vi hele to 4-årige klasser på Marselisborg Gymnasium i 1. g. Både ESAA, samarbejdsskolerne og klubberne har efterhånden oparbejdet en sådan rutine i det daglige arbejde, at de enkelte udøvere oplever en hverdag, hvor der er sammenhæng i tilbuddene. ESAA har dog stadig stor fokus på helheden for den enkelte udøver. Derfor er fysioterapi, mulighed for ultralydsscanning, kursusrækken med bevidstgørelseskurser, ernæringsvejledningen, kombinationen mellem elitesport og uddannelse med involvering af de aktives daglige klubber og uddannelsesinstitutioner alle med til at konsolidere det helhedsperspektiv ESAA til stadighed forsøger at udbygge. I 2010 blev dialogen omkring de videregående uddannelser intensiveret, ligesom muligheden for HF i samarbejde med VUC også blev en del af ESAA s tilbud. Muligheden for at kunne tilbyde bolig til ESAA-elever var stadig en udfordring, og 2010 blev brugt til at afdække en række alternativer, som vil give en masse talenter forbedrede muligheder i Det politiske spil omkring fortsættelse af talentidrætsklasserne de såkaldte I-klasser fyldte en del på den politiske dagsorden. ESAA kunne dog glæde sig over, at Undervisningsministeren viste velvilje over for dispensationsansøgningen, hvilket er til gavn for de mange talenter i ESAA-klasserne. Også de samarbejdende skoler hilser afgørelsen velkommen, som man kan læse mere om på de kommende sider. ESAA ser frem mod 2011, som forhåbentligt bringer en masse gode resultater til de aarhusianske talenter og aarhusiansk idræt. Fakta om ESAA Opstartet i sommeren 2006 ESAA har i skoleåret 2010/2011 ca. 400 elever ESAA tilbyder morgentræning i 17 idrætter Der laves individuelle aftaler i andre idrætsgrene ESAA samarbejder med folkeskolerne Rundhøjskolen og Vejlby Skole om I-klasser ESAA samarbejder med gymnasium, handelsskole og teknisk skole mfl. ESAA er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, klubberne og EIA ESAA arbejder for sammenhæng mellem idræt og uddannelse 4 - ESAA-EIA årsrapport 2010

5 Det politiske spil for talentklasserne Aarhus Kommune og ESAA har nu fået dispensation til at fortsætte de succesfulde talentidrætsklasser på Rundhøjskolen samt Vejlby Skole ind til Det blev afgjort 20. december 2010, da Undervisningsministeriet godkendte kommunenns ansøgning om at fortsætte den forsøgsordning, der blev søsat i I første omgang havde Statsforvaltningen i Region Syddanmark dog erklæret idrætsklasserne ulovlige, da den mente, at klasserne brød med ideen om den udelte folkeskole. Dette erklærede bl.a. ESAA sig uenige i, da opdelingen af talentidrætsklasserne udelukkende er baseret på en sportslig vurdering og ikke elevernes skolefaglige eller sociale kompetencer. Ideen med idrætsklasserne er tydeligvis at tilpasse en fleksibel skolegang for de største idrætstalenter. Talenterne kan derigennem få optimale betingelser for at udøve deres sport, samtidig med at de kan passe deres skolegang. Dette bakkes op af elever, lærere og forældre der alle sammen er meget begejstrede for talentidrætsklasserne. Dertil kommer, at med ESAA og talentidrætsklasserne har skolerne fået en klar og veldefineret profil. Samtidig nedsatte Undervisningsminister Tina Nedergaard en talentarbejdsgruppe, der bl.a. skal være med til at skabe bedre muligheder for talenter. Dette er helt i ånd med ideen bag talentidrætsklasserne, der netop forsøger at skabe muligheder for de talentfulde sportsudøvere. Man kan kun håbe på, at den nye Undervisningsminister følger op på initiativet og sikrer en permanent lovliggørelse af talentidrætsklasserne. Indtil videre har dispensationen givet arbejdsro, således at ESAA og Aarhus Kommune kan fortsætte et succesfuldt og målrettet arbejde med udvikling af elever i talentidrætsklasserne indtil Der vil i de kommende år ske en løbende evaluering og dokumentation for at påvise talentidrætsklassernes effekter. Hovedpunkter i afgørelsen: Optagelse sker på baggrund af elevens sportslige kompetencer Eleven kan ikke afvises på baggrund af dennes faglige eller sociale kompetencer Der skal ske løbende evaluering af ordningen hen mod 2013 Tidslinje: I 2008 søsættes et 5-årigt projekt med talentidrætsklasser I september 2010 erklærer Statsforvaltningen for Region Syddanmark talentidrætsklasserne i strid med folkeskoleloven på baggrund af sag fra Esbjerg Kommune Samme måned søger Aarhus Kommune om dispensation til fortsættelse af klasserne D. 20. december 2010 godkender Undervisningsministeriet Aarhus Kommunes ansøgning af 22. september om dispensation til fortsættelse af talentidrætsklasserne frem til ESAA-EIA årsrapport

6 t æ r id te li e g o e ls e n n a d d U Et af kerneområderne i ESAA er et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. ESAA-klasserne på 8., 9. og 10. klassetrin er placeret på hhv. Rundhøjskolen og Vejlby Skole. Derudover har ESAA samarbejde med en række ungdomsuddannelser mv., som er præsenteret nedenfor via institutioners logoer. Spot på uddannelserne Vejlby Skole Vejlby Skole er en af to skoler i Aarhus, der tilbyder eliteidrætsudøvere at kombinere skolegang og træning. Det bygger på et samarbejde med ESAA og Team Danmarks koncept for idrætsskoler. Det har til formål at sikre, at talenterne inden for en række idrætsgrene får mulighed for at dyrke både elitetræning og skolegang på en social og faglig hensigtsmæssig måde. Vejlby Skole er blevet idrætsprofilskole og satser på masser af idræt til alle elever. Eleverne trives både socialt og fysisk, bl.a. fordi de har idrætsundervisning fem gange ugentligt i skolens og i lokalområdets forskellige faciliteter. Eleverne er bevidst om den sunde mads betyd- ning for trivsel og læring. Kantinen tilbyder dagligt et varmt og sundt måltid, ligesom salatbaren dagligt tømmes. Idrætstalentklasserne er en naturlig overbygning på idrætsskolen for de største idrætstalenter. Spot på uddannelserne Århus Købmandsskole Århus Købmandsskole er ESAA s samarbejdspartner omkring kombinationen af sport og handelsgymnasium. Siden ESAA s start af har Købmandsskolens afdeling i Viby (Viemosevej) været en fast samarbejdspartner. I 2010 blev der desuden indgået aftale omkring også at tilbyde ESAAmuligheden i afdelingen i Risskov (Vejlby Centervej) fra det kommende skoleår. Dermed er der mulighed for to forskellige linjer, ligesom der er tilknyttet en ESAA studievejleder begge steder. INSTITUT FOR IDRÆT DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Århus Købmandsskole Aarhus Business College 6 - ESAA-EIA årsrapport 2010 asiet Det moderne Kombinér en elite sportskarriere med en uddannel se på Handelsgym nasiet! Gode mulighed er for den spor tsinteresserede elev. Handelsgymnasi et Århus Købmandss kole Der er både mulighed for 3-årige ESAA klasser og 4-årigt Team Danmark forløb med ESAA morgentræning. Uddannelsesinstitutioner som ESAA samarbejder med au Handelsgymn gymnasium

7 Fra talent til topspiller en undersøgelse af life skills i ESAA/AGF Carsten Hvid Larsen, PhD. studerende. Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet, Odense. Talent kan være svært at få øje på, da nogles talent udvikles senere end andres og på forskelligt grundlag, som en kombination af både miljø og arv. Flere forskere mener, at det i mindre grad er udøverens evner og træk, der her og nu bestemmer deres potentiale, men i højere grad deres trænérbarhed. Nyere forskning inden for talentudviklingsmiljøer sætter fokus på miljøets indflydelse på udviklingen af life skills, der understøtter udøverens udvikling. Store mængder af meningsfuld træning, familiær støtte, ledere, kompetente trænere og tilstrækkelige fysiske ressourcer spiller en væsentlig rolle i opnåelsen af exceptionelle præstationer alle komponenterne er væsentlige og ingen kan undlades. Life skills i AGF og i skolen Med fokus på talentudvikling og succesfulde miljøer begyndte jeg i september 2010 et forskningsprojekt i AGF s ungdomsafdeling. Formålet med projektet er at skabe ny viden om succesrige talentudviklingsmiljøer og hvilke life skills der er vigtige for talenters vej til topspiller. Life skills er et moderne begreb som efterhånden bliver brugt i mange sammenhænge. En life skill er en psykologisk færdighed (fx træffe gode valg, samarbejde, sætte mål eller håndtere nervøsitet), der tilegnes gennem undervisning eller erfaring og bruges til at håndtere modgang, problemer eller spørgsmål, som opstår i de forskellige miljøer (skole, sport, derhjemme), som udøveren indgår i. Projektets foreløbige resultater viser, at der er en god sammenhæng i hele talentudviklingsmiljøet. Både AGF, ESAA, trænere, ledere og skolen har fokus på det hele menneske, hvilket er vigtigt for, at udøverne oplever balance mellem skole og elitesport i hverdagen. Vigtige life skills i talentudviklingsprocessen er: Skole og ESAA AGF Det hele menneske (skole og fodbold) Respekt Time management Strukturere hverdag Vælge og prioritere i hverdagen (socialt) Samarbejde Commitment Det hele menneske (skole og fodbold) Passion-engagement-ansvarlighed-respekt Team/klub sammenhold Hårdt arbejde Selvbevidsthed Nysgerrig Drive Life skills skal som alle andre færdigheder udvikles via træning og øvelse. Ovenstående life skills danner rammen for anden del af forskningsprojektet som begynder i august Otte udvalgte ungdomsspillere i AGF deltager i et seks måneders sportspsykologisk kursus med henblik på at styrke talenternes life skills. Projektet forventes afsluttet i starten af Anbefalinger til at implementere life skills i talentudviklingsmiljøer For at skabe succesfulde talentudviklingsmiljøer med fokus på life skills er det nødvendigt at være opmærksom på seks faktorer. 1. Skab sammenhæng i formidlingen af life skills i klubben, skolen, organisation til talenter 2. Lærere, koordinatorer, trænere og forældre lægger vægt på det hele menneske og derigennem betydningen af balance mellem skole og fodbold 3. Skab sociale sammenhænge hvor værdier og life skills bliver videregivet til yngre udøvere 4. Læg vægt på udvikling af personlige og sociale life skills (Time Management, hårdt arbejde og støtte) 5. Life skills opstår ikke af sig selv de skal udvikles igennem træning og øvelse i hele miljøet (i styrkelokalet, i mødelokalet, i skolen og på træningsbanen) 6. Klubben skal forberede talenter til det næste skridt ved at træne modgang, målsætninger, kreativitet og villigheden til at ofre sig. ESAA-EIA årsrapport

8 ESAA Talent Campus Nord Talent Campus Nord! Talent Campus Nord er et unikt samarbejde mellem ESAA, Risskov Gymnasium, Århus Handels Gymnasium, Århus Tekniske Gymnasium, Idrætshøjskolen i Århus og Vejlby Skole. Formålet er at skabe et pige-talentmiljø med fokus på et stærkt uddannelses set-up, gode træningsfaciliteter og et udviklende miljø. Projektet er målrettet piger indenfor håndbold, fodbold og en række individuelle sportsgrene som gymnastik, sejlads og tennis m.fl. Hør mere om Talent Campus Nord ved informationsmødet i din idræt i januar. ESAA barsler i samarbejde med klubber og uddannelsesinstitutioner i den nordlige del af Aarhus med et projekt kaldet Talent Campus Nord. I efteråret 2010 blev projektet beskrevet, og en række institutioner gav hinanden håndslag på, at man i 2011 vil opstarte projektet med ESAA som drivkraft. Talent Campus Nord er et talentmiljø centreret omkring Vejlby Risskov Centret og et uddannelsesnetværk mellem Vejlby Skole, Aarhus Tech htx, Århus Handelsgymnasium i Risskov, Risskov Gymnasium, Idrætshøjskolen i Aarhus og ESAA. Det idrætslige mål er at skabe rammerne for et forbedret eliteidrætsmiljø med fokus på en helhedsorienteret hverdag. Inkluderet er blandt andet bedre faciliteter, sammenhæng mellem uddannelsesinstitutionerne, vejledning, sparring, sociale rum på tværs af sportsgrene samt bolig i nær tilknytning til centret. Projektet tager i første omgang udgangspunkt i de i forvejen blomstrende talentmiljøer i damefodbold og damehåndbold omkring Vejlby Risskov Centret. Talentmiljøer der skaber resultater Udgangspunktet for Talent Campus Nord er tanken om udviklende talentmiljøers positive påvirkning på sportslige resultater. De seneste år har der været stor fokus på miljø og det samlede setups betydning for præstationsoptimering. Eksempelvis har Sportspsykolog Kristoffer Henriksen i sin Ph.d. afhandling undersøgt nogle af de bedste talentudviklingsmiljøer i Norden, og skriver bl.a.: At skabe hele og gode miljøer er en bæredygtig vision, der potentielt kan skabe grobund for rekruttering, udvikling og fastholdelse af talentfulde sportsudøvere. Dette ligger helt på linje med de anbefalinger, som Carsten Hvid også finder i sin forskning. ESAA vil med Talent Campus Nord fremme tanken om et udviklende talentmiljø i et helhedsperspektiv med fokus på fx vidensdeling, åbenhed, langsigtet udvikling, sammenhænge mellem idræt, skole og fritid og de life-skills, der skal udvikles samt forsøge at skabe en kultur hvor udøvere, trænere og ledere gør hinanden gode med synergi hold og idrætter imellem. 8 - ESAA-EIA årsrapport 2010

9 ESAA tema: Life skills på skoleskemaet En gang ugentlig har alle ESAA elever i folkeskolen et særligt fag kaldet ESAA Tema. Faget er målrettet ESAA s talenter. Faget sætter fokus på en række emner, der skal bevidstgøre ESAA eleverne omkring vigtigheden af forskellige emner, der kan hjælpe i den daglige træning samt sikre sammenhæng i en hverdag som eliteidrætstalent. I 2010 var emner som sportspsykologi, skadesforebyggende træning, kost og ernæring, anti-doping, træningsplanlægning, fysisk træning, koordinationstræning mv. på skoleskemaet, og igennem disse tema-fag er ESAA med til at sikre, at eleverne opbygger de life skills, der skal til i eliteidræt. Udover ESAA-lærerne hentes relevante eksperter ind til undervisningen. Eksempelvis har ESAA s fysioterapeut Jens T. Pedersen stået for undervisningen i skadesforebyggende træning, vores tre dygtige praktikanter fra studiet Ernæring og Sundhed har stået for kost og ernæringstemaet, mens sportspsykolog Nikolaj Korsgaard i efteråret 2010 kørte et inspirerende undervisningsforløb om sportspsykologi, mentaltræning mv. Læs mere om kost og ernæringsforløbet nedenfor. Fokus på kost og ernæring for talenter I august var vi tre studerende fra Ernæring og Sundhed, som fik praktikpladser ved ESAA. Vi havde alle søgt plads hos ESAA, da kombinationen af unge elitesportsfolk og kostuddannelse fangede vores interesse. Vi er alle fra specialelinjen om ernæring og fysisk aktivitet, så det var naturligt at søge hos ESAA, hvor vi udover det fysiske perspektiv også fik elitedelen med indover. Vores praktik varede fem uger og vores primære opgave var at undervise eleverne om kost. Denne undervisning foregik i de ugentlige ESAA Tema timer. Vi oplevede allerede fra den først time, at eleverne var meget interesserede i emnet og generelt meget engagerede i alt, der kunne fremme deres resultater. Og på kostområdet kan kunne man for alvor opnå forbedringer. Vi startede med den basale undervisning om de forskellige næringsstoffer, og hvorfor de er essentielle for kroppen. Herefter lå fokus på de individuelle forskelle på sportsgrene, og hvordan den enkelte elev kan optimere egne præstationer ved hjælp af kostændringer. Udover stor interesse oplevede vi også stor niveauforskel på eleverne. Det var tydeligt, at nogle specialforbund allerede havde opdaget vigtigheden af kosten, mens andre nok primært fokuserede på den fysiske træning. Billedet, som tegnede sig, var at de individuelle sportsgrene var længere i udviklingen af den enkeltes fokus på kosten, sammenlignet med holdidrætterne. Udover klasseundervisning tilbød vi også alle elever både i U- og I-klasserne individuel kostvejledning, hvor der var tid til deres helt specifikke problemstilling og udfordringer. Selvom nogle elever allerede var godt klædt på, ser vi det stadig som et vigtigt emne at have med i undervisningen, så alle elever får mulighed for at tilegne sig viden inden for ernæringsområdet. Artikel ved studerende i Ernæring og Sundhed Sara Slott Petersen, VIA University College Praktikanter i ESAA ESAA har ofte praktikanter, som bidrager til at hjælpe både organisationen og de mange ESAA elever. I 2010 havde ESAA tre praktikanter fra Ernæring og Sundhed og en fra Sport- og Event Management Praktikanterne fra Ernæring og Sundhed afholdte bl.a. to velbesøgte forældreaftener om kost og ernæring. ESAA-EIA årsrapport

10 Fokus på talenter spotinterview med ESAA talenter Alexander Schou-Jørgensen Århus Bordtennis Klub og Marselisborg Gymnasium Hvordan adskiller ESAA-træningen sig fra din normale klubtræning? Den største forskel er, at til ESAA-træningen er det kun de godkendte udøvere, der må deltage. Niveauet, på dem der deltager, er derfor højt, og alle kommer for at blive bedre. Har du siden du startede på ESAA ændret opfattelse af, hvad der psykisk kræves som eliteidrætsudøver? Jeg mener, at jeg er blevet meget mere bevidst om, hvad der kræves psykisk som eliteidrætsudøver. Før jeg startede på ESAA havde jeg en idé om det, men det var ikke noget, jeg tænkte speciel meget over. Det gør jeg nu! Esben Hess-Olesen Århus 1900 Tennis og Marselisborg Gymnasium Har ESAA gjort din hverdag lettere? ESAA har helt sikkert gjort det lettere at opnå den nødvendige træningsmængde. At alt er arrangeret for en. At man har en træner, der kan holde intensiteten oppe hver gang, er for mig det bedste ved ESAA. Beskriv din bedste oplevelse i forbindelse med ESAA I december 2009 fik min bror, jeg og en tredje spiller fra Århus 1900 tildelt kroner (fra Hotel Royal Future Sports Stars). Disse blev brugt på et to ugers træningsophold til Spanien på to forskellige tennisakademier med vores ESAA-træner Mark Frøslev. Vi besøgte henholdsvis Sanchez-Casal Tennis Academy i Barcelona og Equelite (Juan Carlos Ferrero Academy) nær Alicante. At have to uger med så stor fokus på den enkelte spiller hjalp mig som tennisspiller. Derudover bød turen på godt vejr, godt sammenhold og generelt bare gode og mindeværdige oplevelser. Morten Kirk Brødbæk Højbjerg Badminton og Marselisborg Gymnasium Hvordan adskiller ESAA-træningen sig fra din normale klubtræning? ESAA-træningen adskiller sig på den måde, at den foregår om morgenen, hvor andre gymnasieelever typisk går i skole. Det er et kæmpe plus med morgentræning, at man kan nå at træne to gange om dagen. Derudover foregår træningen også på tværs af klubberne, hvilket øger niveauet på træningen. Har du siden du startede på ESAA ændret opfattelse af, hvad der psykisk kræves som eliteidrætsudøver? Med spillere fra konkurrerende klubber er der øget mulighed for at konkurrere. Dette øger intensiteten, da man vil være klar hele tiden oppe i hovedet og slå de andre. På den måde har det givet noget psykisk for mig ESAA-EIA årsrapport 2010

11 Hotel Royal Aarhus Future Sports Stars I 2008 offentliggjorde Hotel Royal, at de over en 5-årig periode ville støtte talentudviklingen i Aarhus med 1 million kroner. Med beløbet blev prisen Hotel Royal - Aarhus Future Sports Stars indført, hvor der hvert år i aftaleperioden bliver uddelt legater til enkeltpersoner eller indsatsområder, som specifikt gavner lokale talenters mulighed for at udvikle sig yderligere. Den årlige uddeling er på kr., og er en unik støtte til talentudviklingen i Aarhus. Jeg synes, det er vigtigt, at det lokale erhvervsliv også bakker op om det store arbejde der fra idrætten og Aarhus Kommune bliver lagt i at opnå gode sportslige resultater til Aarhus udtaler Jens Richard Pedersen, ejer af Hotel Royal. De seneste par år har uddelingen ligget i december måned. I 2010 blev uddelingen flyttet til januar 2011, hvor arrangementet fik præg af en slags talenternes nytårskur. Hotel Royal var endnu engang vært ved et fornemt arrangement i Queen s Garden, hvor knap 100 talenter, trænere, samarbejdspartnere, klubledere og forældre var mødt op. Ligeså var et fint udsnit af pressen, så der også i de lokale medier blev lagt fokus på den vigtige støtte til talentudviklingen i Aarhus. Formål med sponsoratet Sponsoratet fra Hotel Royal har til formål at fremme talentudviklingen i Aarhus Kommune, og midlerne gives til ikke-professionelle talenter, og er betinget af Aarhus Kommunes fortsatte engagement i EIA og ESAA. Modtagere 2009 Atletik kr. Badminton kr. Brydning kr. Fodbold (damer) kr. Fodbold (herrer) kr. Sejlads kr. Taekwondo kr. Håndbold (damer) kr. Håndbold (herrer) kr. Cykling kr. Hvis vores unge talenter i Aarhus skal kunne bide skeer med de største idrætstalenter nationalt og internationalt, så kræver det et konstant fokus på talentudvikling og det koster. Jeg er derfor meget glad for det samarbejde, som ESAA Eliteidræt Aarhus har med Hotel Royal. Støtten derfra er meget vigtigt for vores lokale udøveres videre talentudvikling, udtaler rådmand Marc Perera Christensen, der uddelte legaterne sammen med Jens Richard Pedersen til de mange talentfulde aarhusianske idrætsudøvere. ESAA-EIA ESAA årsrapport

12 Ludomani-event ESAA tilbyder som nævnt en række kurser inden for life skill coaching. Disse kurser henvender sig specifikt til eliteidrætsudøvere. Udover at udvikle eleverne rent sportsligt ser ESAA det også som sit ansvar at uddanne eleverne fagligt og socialt. ESAA forbereder således udøverne på hvilke muligheder og risici, der kan være forbundet med at være eliteidrætsudøver. Væksten på spilmarkedet er stadigt voksende. Især internetbaseret poker samt øgede muligheder inden for sportsbetting gør det muligt at vinde eller tabe tusindvis af kroner i løbet af få sekunder. Udover muligheden for at vinde penge kan man få stillet sin konkurrencesult. Dette er noget der appellerer til mange eliteidrætsfolk, der typisk har en udpræget konkurrencementalitet. Derfor er denne gruppe ekstra udsat for at blive ramt af ludomani et emne der også har fået stor medieomtale. I november måned inviterede ESAA alle deres elever og forældre til et foredrag om ludomani på Sct. Annagade. Den tidligere TV2-studievært Claus Elgaard holdt foredrag med udgangspunkt i sin selvbiografi Med livet som indsats en ludoman taler ud. Claus fortalte åbenhjertigt og medlevende om, hvordan hans store afhængighed af spil ikke bare resulterede i økonomisk deroute, men også satte hans forhold til familie og venner på spil. Claus historie var et skrækeksempel på, hvor galt det kan gå, hvis man bliver ramt af spilafhængighed. Claus Elgaard var yderst inspirerende, og ESAA var meget tilfreds med foredragets forløb. Samtidig ser ESAA det som en pligt at sætte fokus på sådanne tabubelagte emner, så man kan tale åbent om det. Dermed kan man forhåbentligt være med til at forebygge evt. spilproblemer hos de unge idrætsudøvere, der er i farezonen. Hverken ESAA eller Team Danmark ønsker at forbyde sportsspil, men ønsker at vejlede unge til en balanceret spilleadfærd. Afdelingsleder på Center for Ludomani, Benedicte Ejlers udtaler til Team Danmarks blad Puls, at der er rigtig, rigtig meget spil i sportsverdenen, og det er klart mere udpræget, fordi udøverne er konkurrencemennesker. Denne påstand bakkes op af formand for Spillerforeningen, Mads Øland, der vurderer at helt op imod en tredjedel af forenings medlemmer i fodbold er i risikogruppen. Fakta om ludomani: I Danmark er der deciderede ludomaner Ca danskere er problemspillere 87 % af henvendelserne til dansk ludomanicenter kommer fra mænd Knap hver tredje ludoman har begået økonomisk kriminalitet Kilde: ESAA-EIA årsrapport 2010

13 Støttekoncept: EIA uddeler to gange årligt støtte til talentudviklingen i de aarhusianske eliteklubber. I maj måned er det typisk de sportsgrene, der følger en efterårs/vinter sæson, og i november måned er det typisk de sportsgrene som følger kalenderåret. Ansøgningerne vurderes ud fra en række forudsætninger, som skal være opfyldt. Fokus er på det sportslige talentarbejde i Aarhus, sportslige faktorer, menneskelige ressourcer, organisatoriske og ledelsesmæssige faktorer, fysiske rammer, økonomi, kommercielle faktorer, specialforbund, Team Danmark og elitestrategi. Ansøgningerne indsendes til EIA, og på hjemmesiden kan ansøgerne finde en udførlig beskrivelse af proceduren og kravene samt downloade relevante ansøgningsskemaer etc. Et bevillingsudvalg vurderer ansøgningerne om støtte og fremlægger dem for bestyrelsen. Derefter besluttes det, hvem EIA kan yde støtte. Hvem der får hvad, bliver derefter offentliggjort på hjemmesiden. I 2010 er der i alt blevet tildelt kr., hvilket betyder, at den samlede tildeling siden 2002 er oppe på 7,5 mio. kr.. Støttemodtagere 2010 Tildelingsrunde 24 maj 2010: DSB/ASF Aarhus GF Herreynglinge Åbyhøj, Skovbakken, Bakken Basketball IK Aarhus Aarhus Atletik Aarhus Sportsdanserforening ABF Basketball Team Aarhus Badminton RCA (Rocenter Aarhus) HEI / SK Aarhus Dameynglinge TTC Aarhus Bordtennis Tildelingsrunde 25 november 2010: DSB/ASF Skyttecenter kr. Sailing Aarhus kr. Skovbakken Fodbold, dameafdeling kr. Åbyhøj Basketball kr. Elite Vest Taekwondo kr. Aarhus Sportsdanserforening kr. VIK Gymnastik kr. Hvad støtter Fonden Eliteidræt Aarhus Supplerende støtte til etablering af kraftcentre - hovedudgiften bæres af Team Danmark, specialforbundene og de lokale foreninger (opstart, drift og materiel) Supplerende støtte til etablering af lokale pilotkraftcentre primært trænerlønninger Støtte i forbindelse med elitære talentudviklingsprojekter Etablering af ESAA-aktivitet: uddannelse og idræt for talenter Tilskud til trænerlønninger i kraftcenter- eller ESAA regi ESAA-EIA årsrapport

14 Kraftcentersamarbejde Eliteidræt Aarhus medspiller i byens kraftcentre EIA og ESAA har i det daglige arbejde en tæt kontakt til en række specialforbund samt lokale eliteklubber og kraftcentre. Det foregår i forbindelse med ansøgninger, kraftcentreopbygning, udvikling etc. og særligt gennem ESAA s arbejde. Samarbejdet har vidt forskellig karakter fra sportsgren til sportsgren. I den ene ende af skalaen er der direkte formaliserede samarbejder, hvor der er økonomiske aftaler, træneransættelser, økonomisk støtte til kraftcentre etc., mens der i den anden ende af skalaen er mere løse samarbejdsrelationer som eksempelvis udveksling af erfaringer, dialog om udvikling af potentielle kraftcentre etc. EIA har et stort netværk i det lokale idrætsliv, og Aarhus kraftcentre, som her er præsenteret via klublogo, henvender sig jævnligt med relevante sager. EIA er i mange tilfælde linket mellem specialforbundene, byens eliteklubber og Team Danmark. I EIA s bestyrelse er tre af de otte medlemmer desuden udpeget direkte af idrætten, hvorigennem der sikres at organisationen tilføres faglig viden fra idrætten. SAI LI NG AARHUS Taekwondo stabilt og professionelt elitearbejde Elite Vest har siden 2006 fungeret som et elitecenter for Dansk Taekwondo, hvor 15 klubber fra hele landet har sendt sine elite aktive til Aarhus for at optimere deres individuelle træning. Taekwondo er en relativt lille sport i Danmark, og for stadig at kunne udvikle og gøre sig gældende på højeste niveau har samarbejde mellem EIA, ESAA og Elite Vest været uundværligt for at skabe de seneste års gode resultater både nationalt og internationalt. EIA, ESAA og Elite Vest har i samarbejde skabt det optimale træningstilbud, hvor der tages højde for udøvernes individuelle behov både for fysisk, strategisk og mental træning i et professionelt miljø. Bjarne Lyngfjell Johansen cheftræner Elite Vest 14 - ESAA-EIA årsrapport 2010

15 DM festen 2010 Hvert år inviterer Aarhus Kommune og EIA til DM fest. Festen er en hædring af alle de danmarksmestre, der det forgangne år har repræsenteret aarhusianske idrætsklubber. Et festligt indslag var en anderledes festtale om sporten leveret af biskop Keld Holm. Et glimrende intellektuelt indspark med masser af humor. I 2010 fandt arrangementet sædvanen tro i Rådhushallen på Aarhus Rådhus, hvor 110 danske mester skulle hædres. DM festen 2010 havde fået et ansigtløft, hvor bl.a. en DJ sørgede for god stemningsmusik og alle mestrene fik en tur op ad den røde løber, hvor byens rådmand for sporten, Marc Perera Christensen stod for overrækkelsen af byens gave til mestrene. Værter for årets arrangement var kuglestøderen Joachim B Olsen og danseren Marianne Eihilt, og de ledte mestrene og de øvrige deltagere igennem en flot aften med underholdning fra bl.a. Aarhus Tigers Cheerleaders, Elite Vest Taekwondo og sågar en hospitalsklovn fra Skejby Sygehus underholdte. Noget der til gengæld var helt som det plejede var Idrætssamvirkets overrækkelse af Mr. Pokalen. Denne hæder tilfaldt helt fortjent VIK gymnastiks dygtige herrehold anført af landets bedste gymnast Helge Vammen. ESAA-EIA årsrapport

16 Sportslige milepæle 2010 Store sportslige resultater 2010 Aarhusianske sportsfolk vinder hvert år en lang række mesterskaber, titler, hædringer mv var det ingen undtagelse. Nedenfor er nogle af årets idrætspræstationer nævnt. Resultaterne er selvfølgelig kun et udpluk af de mange fine resultater, og bl.a. vil alle danske mestre blive hædret særskilt ved DM festen. Udvalgte aarhusianske idrætsresultater 2010: Bakken Bears vinder pokaltitel i basketball for herrer Julie Leth bliver juniorverdensmester i banecykling Jan Ø Jørgensen vinder Denmark Open i badminton Aarhus vinder DM i floorball herrer VIK Gymnastik vinder DM for hold igen i 2010 i idrætsgymnastik for herrer Helge Vammen vinder 6 individuelle DM guldmedaljer i idrætsgymnastik Charlotte Jakobsen vinder dobbelt DM guld i skydning og dob-belt VM sølv Thorbjørn Schierup bliver juniorverdensmester i Laserjolle Mark Hansen vinder DM guld i taekwondo Kaløvig-sejlerne Anna Livbjerg og Jakob Ege Friis vinder begge DM guld i Europajolle Anna Livbjerg desuden VM bronze Tobias Hemdorf vinder VM sølv i Europajolle EM sølv til Signe Søes fra OK Pan i orienteringsløb EM bronze til Ida Marie Baad og Marie Thusgaard i 29 er båden EM og VM guld til Bjørn Bitch og Ashli Williamson i 10 danse Ved DM festen kårer EIA hvert år årets aarhusianske træner. Ved DM festen i 2010 tilfaldt hæderen som årets træner 2009: Lars Nielsen, Dansk Atletik Forbund Hæderen tilfaldt Lars for hans succesfulde arbejde for Dansk Atletik Forbund, hvor han har opnået flotte sportslige resultater. Lars fik bl.a. følgende ord med på vejen: Du har en meget stor kærlighed til atletikken Du er målrettet, uhyre flittig og engageret Du har en enorm erfaring i det idrætspolitiske spil Du er en dreven idrætspolitiker og sportschef Du har en utrolig erfaring og blik for at spotte og udvikle talenter Du er som træner fremragende til at arbejde med de tekniske elementer Tidligere vindere 2008: Finn beton Jensen, Sejlsport 2007: Henrik Toft, Bueskydning 2006: Lena James Mikkelsen, Sportsdans 2005: Erik Veje Rasmussen, Håndbold 2004: Vesteinn Hafsteinsson, Atletik 2003: Jesper Ø. Pedersen, Håndbold Årets træner EM sølv til Tanie Kehlet og Emanuel Valeri i standarddans Janick Klausen dansk mester, til EM og junior VM i højdespring Og mange andre resultater kunne nævnes ESAA-EIA årsrapport 2010

17 Ny samarbejdsaftale Team Danmark og Aarhus Kommune er blevet enige om en ny samarbejds aftale, som gælder for perioden år Efter en evaluering af den seneste periode og en genforhandling mellem Aarhus Kommune og Team Danmark er der opnået enighed om en ny aftale for den kommende fireårs periode. Team Danmark udtaler til denne årsrapport: Samarbejdet mellem Team Danmark og Aarhus står på to ben: Det ene ben er talentrekruttering og -udvikling, hvor Aarhus Kommune er lykkedes med at udvikle stærke institutioner i form af ESAA og Eliteidræt Aarhus. De sikrer gode rammer for talentrekruttering og -udvikling, og vi har oplevet en rigtig god udvikling med etableringen af de to idrætsskoler på Rundhøjskolen og Vejlby skole, og det har været spændende at følge ESAA s gode samarbejde med foreningerne og ungdomsuddannelserne om at etablere stærke talentudviklingsmiljøer. Det andet ben er Team Danmarks samarbejde med Aarhus Kommune om elitemiljøet med base i NRGi Park med elitecentre i atletik og skydning (på Vestereng) samt højt internationalt niveau i sportsdans og sejlsport. Her er udgangspunktet at skabe optimale rammer for atleter, så de kan præstere på højeste internationale internationale niveau til EM, VM og OL. Team Danmark tilbyder i samarbejde med Aarhus Kommune bl.a. spiseordning i Cafe Break, fysisk træning og vejledning, hvilerum i Time Out og daglig adgang til træningsfaciliteter af høj standard samt sportsmedicinsk service på Institut for Idræt på Dalgas Avenue. En afgørende forudsætning herfor er naturligvis, at der er stærke træningsmiljøer med atleter med potentiale til resultater på højeste internationale niveau. Hvis vi skal have sikret dette på længere sigt i Aarhus, ønsker Team Danmark at der i de kommende år sættes fokus på videreudvikling af sejlsports- og skytte-miljøet i Aarhus bl.a. igennem en forbedring af de fysiske rammer for den daglige træning. Team Danmark ønsker at fastholde og udvikle elitemiljøet i Aarhus - vi er glade for at have rigtigt gode og dygtige samarbejdspartnere i Aarhus Kommune, Eliteidræt Aarhus og ESAA. Aarhus er en af landets førende uddannelsesbyer og har stolte traditioner i en lang række sportsgrene. Aarhus er derfor helt uomgængelig, når vi taler talentudvikling. Det er vort mål i den kommende aftaleperiode, at der i en række identificerede sportsgrene sker en systematisk udvikling af talentarbejdet. Det er derfor glædeligt, at der er en række velfungerende talent- og kraftcentre i bla. badminton, bordtennis, orientering, ro- og sejlsport blot for at nævne nogle. Det er i den sammenhæng et stort fremskridt for talentudviklingen, at det nu er lykkedes for Aarhus at etablere et nyt Sportscollege i tilknytning til NRGI Park. ESAA-EIA årsrapport

18 Regnskab 2010 Nedenfor kan det samlede regnskab af alle aktiviteter i 2010 ses. Tallene dækker over alle ESAA, EIA og Oluf Nielsen Fondens aktiviteter, og er en kombination af årlige midler og fondsmidler. Både aktiviteter forbundet med folkeskolens talentidrætsklasser og aktiviteter forbundet med ungdomsuddannelserne er inkluderet ligesom eksempelvis styrkecenter og direkte kraftcenterstøtte til klubberne er medregnet. Indtægter Aarhus Kommune Projektmidler Sponsorater Tilskud fra Team Danmark Brugerbetalinger (klubber/elever) Øvrige indtægter Samlede indtægter kr kr kr kr kr kr kr. Udgifter ESAA Sport (I-klasser, U-klasser, styrkecenter mv.) Direkte støtte til klubber Ansøgninger til Fonden EIA Tab på tilgodehavende Administration, løn og øvrige udgifter PR/Marketing Samlede udgifter kr kr kr kr kr kr. Indtægter 2010 Udgifter 2010 Aarhus Kommune Projektmidler Sponsorater / fonde ESAA Sport Direkte støtte Tab på tilgodehavende Tilskud fra Team Danmark Brugerbetaling Øvrige indtægter Administration PR / Marketing 4% 1% 22% 39% 32% 43% 5% 0% 8% 22% 24% 18 - ESAA-EIA årsrapport 2010

19 Kalender 2011 Måned Dag Begivenhed Februar Tirsdag den 1. ESAA ansøgning Marts Torsdag den 3. ESAA optagelse Marts Fredag den 25. DM Fest Senior Maj Mandag den 2. DM Fest Ungdom Maj Mandag den 2. Ansøgningsfrist Fonden Eliteidræt Aarhus Juni Onsdag den 15. Orientering DIF/Klubber November Mandag den 7. Ansøgningsfrist Fonden Eliteidræt Aarhus December 2011 / Januar 2012 Hotel Royal Future Sports Stars Samarbejdspartnere: Aarhus Kommune Hotel Royal Danmarks Idræts-forbund Team Danmark Intersport Århus Sport Hummel Atletion Sport Aarhus Events Idrætssamvirket Århus Idrætshøjskolen Århus ESAA-EIA årsrapport

20 SMS til 1231! SMS til 1231 med teksten smsinf o esaa efterfulgt af navn, adresse, postnum mer og by og få mere info om dine muligheder hos ESAA.! t r o p s e t li E + e ls e n Uddan Folkeskolens og 10. klasser Ungdomsuddannelser gymnasium, handelsskole, teknisk skole Atletik badminton ishockey kano & kajak basketball boksning bordtennis karate orienteringsløb roning 20 - ESAA-EIA årsrapport 2010 brydning bueskydning cykling fodbold golf gymnastik hestesport håndbold sejlsport skydning sportsdans squash svømning taekwondo tennis volleyball

Elite Sports Akademi Aarhus

Elite Sports Akademi Aarhus Elite Sports Akademi Aarhus fra talentklasse til verdensklasse Oplæg Eliteidrætsgymnasier.dk Esbjerg, den 15.11.2012 Struktur 1. Overordnet omkring talentmiljøer 2. ESAA organisation og indhold. 3. Udfordringer

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

Årsrapport 2009. ESAA årsrapport 2009-1

Årsrapport 2009. ESAA årsrapport 2009-1 Årsrapport 2009 ESAA årsrapport 2009-1 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2009 Forord................................ Side 3 Mission/Vision... Side 4 Team Danmark/Elitelandsby............... Side 5 Faciliteter/Styrketræning..................

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Aftale om talentklasser i idræt

Aftale om talentklasser i idræt Den 20. november 2012 Aarhus Kommune i Aarhus Kommune Pædagogik og Integration Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Aftalens parter og indhold Denne aftale om talentklasser i idræt er indgået mellem

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Idrætslinjen Helsingør Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Sep.2014 Idrætslinjen har 5 års fødselsdag Fejres med nye discipliner og nyt spor vi bliver 6 klasser i fremtiden! Helsingør Kommunes Idrætslinje startede

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklasserne! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE FRITID, KULTUR OG UNGE Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 0.0.00 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere?

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2015 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Idrætsgymnasiet på Viborg Katedralskole Idrætsgymnasiet Viborg Katedralskole giver dig mulighed for at kombinere sport og uddannelse. På Idrætsgymnasiet er

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner CARSTEN HVID LARSEN Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner Carsten Hvid Larsen Sportspsykologisk konsulent i Team Danmark Underviser og forsker i talentudvikling og sportspsykologi, Ins:tut for Idræt

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2015 2016 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Møde i elitekoordinatornetværket. Kolding 19. juni 2012

Møde i elitekoordinatornetværket. Kolding 19. juni 2012 Møde i elitekoordinatornetværket Kolding 19. juni 2012 Program 10.00: Introduktion til talentarbejdet i Kolding Kommune 11.00-11.10: Styrkelse af den sportslige ledelse i eliteklubber v/jens Meibom, Team

Læs mere

Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond

Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond Sailing Aarhus Fonden Ungdoms- og talentfond Nu kan du støtte Aarhusianske ungdoms- og talentsejlere direkte via et økonomisk bidrag, som du selv bestemmer størrelsen af. Støt Aarhusianske Ungdomstalenter

Læs mere

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 1.0 Indledning og målsætning Såvel Team Danmark som Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en kommunestrategi, der har til hensigt

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald Foto: Andreas Merrald DIF Diplomtræner NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med i eliten

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Velkommen til Rybners Gymnasium

Velkommen til Rybners Gymnasium Velkommen til Rybners Gymnasium Rybners Gymnasium er en gymnasieskole med ca. 1.900 elever. Vi er et 3 årigt alment gymnasium (stx), et 3-årigt handelsgymnasium (hhx) og et 3-årigt teknisk gymnasium. Samtidig

Læs mere

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk!

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk! RANDERS HERRE HÅNDBOLD SOCIALT ANSVAR OG UDVIKLING GENNEM HÅNDBOLD Randers HH Business & EventClub - et anderledes erhvervsnetværk! Randers HH er byens elitesatsning på herresiden som alle håndboldklubberne

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Lad drømmen og fornuften gå hånd i hånd

Lad drømmen og fornuften gå hånd i hånd Lad drømmen og fornuften gå hånd i hånd Lidt historie Forældre Samarbejdsskoler: Haderslev Realskole Skolen ved Kløften EUC Syd Haderslev Katedralskole Haderslev Handelsskole VUC Sønderjylland Haderslev

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende

Læs mere

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Udarbejdet af: Jan Christiansen Dato: 2010-08-23 Senest revideret: 2011-17-01 Afsluttes: 2014-31-12 Vision Danmark er det bedste land som base for sejlsportstalenter

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Talentpotentiale: Dansk juniorelite med succes

Talentpotentiale: Dansk juniorelite med succes Talentpotentiale: Dansk juniorelite med succes Den danske juniorelite klarer sig bedre end seniorerne. Det viser en gennemgang af resultaterne i 2008. Selvom man ikke skal tillægge et enkelt års gode resultater

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede NYT FRA IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT JESPER THERKILDSEN jesper.therkildsen@kalundborg.dk - tlf.24 94 38 09 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENTEN TAKKER FOR 3 GODE ÅR I KALUNDBORG Jeg starter som udviklingskonsulent

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige:

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige: Skoleudtalelse på Anne Andersen Det personlige: Anne er altid i godt humør og har gode relationer til sine klassekammerater og lærere. Hun har en evne til at sprede glæde og optimisme omkring sig. Som

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 Sportslige resultater Side 1 af 6 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne

Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

Danmarks bedste 10. klasse

Danmarks bedste 10. klasse Danmarks bedste 10. klasse 2016-2017 INFO-AFTEN Tirsdag 24. november 2015 kl. 17.30-19.30 I et samarbejde med LÆS: Derfor er det fedt VELKOMMEN Randers Realskole er Danmarks største privatskole - og det

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Idrætsklasser i Aalborg. Et særligt tilbud til unge talenter på 7.-9. årgang

Idrætsklasser i Aalborg. Et særligt tilbud til unge talenter på 7.-9. årgang Idrætsklasser i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter på 7.-9. årgang Skoleåret 2015-2016 Idrætsklasserne udvikler talenterne Folkeskolernes idrætsklasser har succes med at kombinere talentudvikling

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

ung med sportslige ambitioner og drømme?

ung med sportslige ambitioner og drømme? ung med sportslige ambitioner og drømme? Grib en enestående mulighed for at kombinere skole og elitesport > Har du en drøm om at kombinere din sport med din skolegang og forfølge dine sportslige ambitioner,

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Talentmiljøer i verdensklasse

Talentmiljøer i verdensklasse Talentmiljøer i verdensklasse Kristoffer Henriksen Program 1 Meningen med det hele De tre p er Participation, præstation og personlig udvikling Hvordan kan vi tilrettelægge træningen i sport, så ü Flest

Læs mere

Sportscollege Horsens. Professionel for livet...

Sportscollege Horsens. Professionel for livet... Sportscollege Horsens Professionel for livet... Tekst: Kristian Dyhr Layout: Louise Langberg Udgivet af Sportscollege Horsens Foto: Martin Ravn HF. og Per Ahlgren Horsens Kommune Kontakt Stadionsvej 2

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere