Redegørelse for den statiske dokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for den statiske dokumentation"

Transkript

1 KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th København V Matr. nr. 1211

2 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Beskrivelse af bygværket og anvendelse... 3 A1.1.2 Brand... 5 A1.2 Grundlag... 5 A1.2.1 Normer og sikkerhed... 5 A1.2.2 Anvisninger og litteratur... 5 A1.2.3 Ansvarsfordeling vedr. den statiske dokumentation A1.3 Forundersøgelser... 5 A1.3.1 Grunden og lokale forhold... 5 A1.3.2 Geotekniske forhold... 5 A1.4 Konstruktioner... 5 A1.4.1 Konstruktionsbeskrivelse... 5 A1.5 Statisk system... 6 A1.5.1 Lodret bærende konstruktioner... 6 A1.5.2 Vandret bærende konstruktioner... 7 A1.5.3 Konstruktionsmaterialer... 7 A1.5.4 Murværk... 7 A1.5.5 Stålkonstruktioner... 7 A1.6 Laster... 8 A1.6.1 Last fra taget... 8 A1.6.2 Last fra tagetrummet... 8 A1.6.3 Lastkombination... 9 A Bilag 14

3 Side 3 A1 PROJEKTGRUNDLAG A1.1 Bygværket A1.1.1 Beskrivelse af bygværket og anvendelse Nærværende statisk projekteringsrapport omhandler beregninger if.m. udførelse af en åbning i en bærende væg på 4 sal. Ejendommen er beliggende på Vesterbro og består af en kælder og stue samt 1-4 sal af bolig etager. Se nedenstående tegning for oversigt over den fremtidige åbning og opstalt: Ejendommen er hovedsagelig udført i mursten.

4 Side 4 0

5 Side 5 A1.1.2 Brand Konstruktionen skal overholde brandkravet R60A. A1.2 Grundlag A1.2.1 Normer og sikkerhed De bærende konstruktioner projekteres i henhold til gældende normer, med tilhørende rettelsesbalde og tillæg. Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Eurocode 1 - Last på bygværker Eurocode 3 - Stålkonstruktioner Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner A1.2.2 Anvisninger og litteratur -Teknisk ståbi" 22. udgave. -Bygningsberegninger af Bjarne Chr. Jensen og Ole Hansen - relevante SBI anvisninger A1.2.3 Ansvarsfordeling vedr. den statiske dokumentation. Bygherre - Arkitekt - Rådgivende ingeniører KART rådgivende ingeniører ApS Entreprenør/leverandør - A1.3 Forundersøgelser A1.3.1 Grunden og lokale forhold Området hører under terrænkategori IV A1.3.2 Geotekniske forhold Der er ikke udført en geoteknisk undersøgelse. Der skønnes ler med Cv=80kN/m 2 A1.4 Konstruktioner A1.4.1 Konstruktionsbeskrivelse Væggene der skal fjernes, er udført i 1 mursten med en tykkelse på 228 mm. Væggen bærer egenvægtene af de ovenstående vægge fra de øvrige etager og nyttelasterne fra de ovenstående etager, samt egenlasten af etageadskillelserne.

6 Side 6 A1.5 Statisk system A1.5.1 Lodret bærende konstruktioner Etagedækket spænder som vist forneden. Dette gælder for alle etager: De lodrette linjelaster fra tagspærrene sendes til de bærende ydervægge, samt midtervæggen. Linjelasterne føres ned til fundamenterne igennem disse bærende vægge og derfra videre sendes de til jorden.

7 Side 7 Halvdelen af tagrummets linjelast bliver sendt ud til den bærende væg i midten, mens den anden halvdel bliver sendt til ydervæggene. Disse bærende vægge sørger for at sende lasten videre ned til fundamentet og derfra ud til jorden i form af linjelaster. Samme princip gældes for de resterende etager. A1.5.2 Vandret bærende konstruktioner. Der kan være jordtryk mod kældervæggen, men det menes ikke at være farligt for konstruktionen. A1.5.3 Konstruktionsmaterialer Konsekvensklasse: Høj Materialekontrolklasse: Normal γ 3 =1,0 A1.5.4 Murværk Murværk: Sten i klasse 20 Mørtel KC 50/50/700 Trykstyrke f cnd = 1,27 kn/m 2 Mørtelpuder C100/400 f cnd = 5,00 kn/m 2 A1.5.5 Stålkonstruktioner Stålkonstruktioner Kvalitet Godstykkelse mm MPa γ m MPa Profiljern og plader generelt S235 <16 f yk = 235 1,10 f yd = 214 Søjle S275 <16 f yk = 275 1,10 f yd = 250 E k = 2, ,10 E d = 1,

8 Side 8 A1.6 Laster Den pågældende væg optager nyttelasterne fra tagrummet og tagrummets egelast. Derudover optager den lasten fra taget og den bærende væg i midten af tagrummet. A1.6.1 Last fra taget For taget gælder følgende lastkombination som den mest kritiske: 2.A4 1,1x1,0xG k 1,1xN k x1,5x0,6 1,1xV k x1,5x0,3 1,1xS k x1,5 Snelast Vindlast Zone G er mest afgørende i dette tilfælde For sadeltage F G H I J 0 grader Vindlast på Tag tryk [kn/m2] Snelast Snelast Grader ⁰ 0 ui 0<α<30 S=ui*Ce*Ct*sk 0.8 Egenvægt Egenvægten af taget sættes til 1,0 kn/m 2. A1.6.2 Last fra tagetrummet Nyttelast Tagrummet er beregnet til bolig, Nyttelast=1,5 kn/m 2. Egevægt Egevægt af etagedækket: Tyngde [kn/m3] Dimension[mm] Fladelast [kn/m2] Etageadskillelse 1.6 I alt 1.6

9 Side 9 Egenvægt af midtervæg: Hovedskillevæg 108mm Tyngde [kn/m3] Areal [m2] F [kn/m] Tegl middelbrændt høj=2.38m A1.6.3 Lastkombination (1+(n-1) x 0.5) / n Karakteristisk last Sal Belast.bredde 3 m abolig Etagered.fak. Linjelast[kN/m] Linjelast[kN/m] Tag Tagrum A1.6.4 Bjælkelængde: Linjelast: Reaktionerne findes: Maksimal moment: Her bruges de karakteristiske laster, da her undersøges for udbøjning. IPE180 medfører

10 Side 10 W el.y = 146x 10 3 mm 3 > W el.y.nød I y = 13,2 x 10 6 mm 4 > I y.nød OK Forskydning R a =36kN h= 180 mm d= 5,3 mm σ= 36 kn / (180mm 5,3 mm) = 42 Mpa Vederlagstryk Spændingen under vederlagpladen må ikke overstige fcnd=1,27 MPa Den største reaktion anvendes. b= 91 mm l= 100 mm

11 Side 11 R a =36 kn σ= 33,22 kn / (91mm 100mm) = 3,65 Mpa Løsning: EJ OK! σ= 36 kn / (200mm 150mm) = 1,2Mpa Dvs. længden af vederlagspladen skal være l=150 mm og b=200.

12 Side 12 Søjle En kvadratisk søjle med styrken S275 og en knæklængde på 2,5 m af typen 80x4, er tilstrækkelig i dette tilfælde, regningsmæssig styrke på 192 kn. Der undersøges nu for vederlagstrykket mellem søjlen og bjælke. Dimensionen af pladen mellem søjle og væggen i 3 sal: Dvs. væggen i 3 sal bliver belastet med 1,1 MPa og vederlagspladen mellem søjle og væg har dimensionen på l=300 mm og b=100mm, da væg i 3 sal og en trykbæreevne på 1,27 MPa. Der skal findes en vederlagsplade til samlingen mellem søjlen og væggen i 3 sal: fcd=1,1 Mpa fy=235mpa y M0 =1,1 Bredden af søjlens tværsnit er 80mm Dvs. pladens tykkelse skal være 8 mm.

13 Side 13

14 Side 14 BILAG Eksisterende tegninger Oversigtstegning Detaljetegning

15 Side 15 A1.7 NOTE Alle mål i mm, ubenævnte mål er i mm. Alle koter i m. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem mål på de eksisterende forhold og tegninger er de eksisterende forhold gældende. Der skal måles på stedet. Materiale specifikation Konstruktionerne henregnes til normal materialekontrol og høj konsekvensklasse. Stål: Profiljern S235 efter DS/EN Plader S235 efter DS/EN Rørprofiler S275 efter DS/EN Mørtelpude C 100/400 Søm, skruer og bolte: Svejsesømme efter DS/EN udførelsesklasse EXC2 Bolte styrkeklasse 8.8 Søm, skruer og bolte: Alle søm, skruer og bolte leveres generelt el-forzinkede minimum svarende til Fe/Zn 12c iht. DS/EN 12329:2000 Alt stål skal korrosionsbehandles efter forarbejdning ved varmforzinkning til en lagtykkelse svarende til korrosionsklasse C1, eller males med en forsvarlig maling. Bjælke beklædes med 2 x 13mm gips eller 15mm conlitt. Brandforslag Materialet skal overholde brandkravet BS60. Profil: IPE Dimensioner: Beklædning: Brandbeskyttelsestid: IPE180 3 sidet beklædning, Bjælke 60 min. Dimensionerende ståltemperatur: 550 C Beklædningstykkelse Glasroc F FireCase: 20 mm.

16 Side 16 UNDERSKRIFT: Nærværende redegørelse er udarbejdet og kontrolleret af: Bygningsingeniør Dato : Udarbejdet af : Cetin Devran Yilmaz Underskrift : Kontrolleret : Ziya Kart

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.050 A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 39 Korroderede trådbindere i murværk Korroderede trådbindere

Læs mere

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4 Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Helle Marzella Bøhl-Møller Ansvar for fagligt indhold: Otto Bach Ulstrup Ansvar

Læs mere

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi det optimale TRÆSKELET til LAVENERGI byggeri BOenergy Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi Giver TRÆ dig det bæredygtige byggeri? Lavenergi Lavenergi

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Af Louise Eriksen (Stud. nr. 991622) Christine V. J. Ejlersen (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 10. januar 2003 Forord Forord

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

Montage supplement - Spæncom

Montage supplement - Spæncom Montage supplement - Spæncom Denne vejledning består af en generel del og en produkt specifik del. Hvor det drejer sig om elementer, der er behandlet i branchevejledningen er denne vejledning et supplement,

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere