Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms."

Transkript

1 Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Business+. Alle priser og beløb er i danske kroner og excl. moms. Abonnementsbinding Abonnementsafgift Abonnement Business+ Basis 24 mdr. 99,00 5 timer* Ubegrænset Inkluderede Inkluderede kald og kald og SMS i SMS/MMS i DK udlandet Business+ 2GB 24 mdr. 159,00 Ubegrænset Ubegrænset i Norden Business+ 6GB 24 mdr. 189,00 Ubegrænset Ubegrænset i Norden Business+ 12GB 24 mdr. 269,00 Ubegrænset Ubegrænset i Norden Business+ 24GB 24 mdr. 329,00 Ubegrænset Ubegrænset i Norden+EU Ekstra Data SIM Data inkluderet i udlandet Data inkluderet i DK MB GB MB i Norden 6 GB Inkluderet 1000 MB i Norden Inkluderet 2000 MB i Norden+EU 12 GB 24 GB *Inkluderede timer i Danmark omfatter opkald og viderestilling til danske mobil- og fastnetnumre. Opkald samt viderestilling til interne numre tilmeldt Lokalnummerplan er gratis og tælles derfor ikke med i opgørelsen af inkluderede timer. Inkluderede services SMS/MMS Omstilling Surfkontrol Udland Telefonsvarer Saldo-SMS Gruppekald Mobildata tillæg Abonnement Muligt tilkøb af ekstra data Pris pr. mdr. Business+ 24GB 24 GB pr. mdr. 149,00** ** Prisen for oprettelse af datapakkerne er 0 kr. Når datapakken er opbrugt nedsættes hastigheden til 64/64 Kb. 24GB datatillæg kan kun kombineres med Business+ 24GBabonnement. 1

2 Øvrige priser forbrug Opkaldsafgifter pr. stk. - ved opkald til indenlandske numre 0,00 Opkald og viderestillinger udover inkluderede timer til danske mobil- og fastnetnumre 0,60 SMS kvitteringer pr. stk. 0,25 SMS pr. stk. til udenlandske mobilnumre 3,20 MMS pr. stk til udenlandske mobilnumre 2,80 Opkaldsafgifter pr. stk. ved opkald til andre numre (på nær servicenumre) 0,20 Videotelefoni pr. minut 1,60 Opkald til servicenumre Priser for opkald til udlandet Priser for forbrug i udlandet der ikke er inkluderet 0,60 + Telenors til enhver tid gældende pris. Kan findes på Se 2

3 Vilkår listepris for abonnementet for den resterende bindingsperiode, samt tilbagebetaling af eventuel modtaget rabat. 1 Generelt Generelle Betingelser for Telenor Erhverv er sammen med disse vilkår gældende for Business+. Business+ er for virksomheder og forudsætter et CVR nummer. Business+ abonnementer har 24 måneders. abonnementsbinding fra den dag, hvor abonnementet tegnes. 2 Fakturering Fakturering af Business+ abonnementerne sker på månedsbasis og forud. Betalingsbetingelser er fakturadato + 21 dage. 3 Rabat- og foreningsaftaler Det er muligt at indgå rabat- og foreningsaftaler ved større volumen. Ved sådanne aftaler er bindingsperioden op til 36 måneder. Den konkrete aftalebinding fremgår af kontrakten, En aftalebinding går altid forud for almindelig abonnementsbinding. 4 Konvertering Valget af Business+ abonnement ligger fast i hele abonnements- og aftalebindingsperioden. Dog er det muligt konvertere til andet Business+ abonnement indenfor abonnements- og aftalebindingsperioden, såfremt abonnementsafgiften er den samme eller større end den oprindelige. 5 Vilkår for SMS og MMS i DK SMS og MMS må ikke anvendes kommercielt, videregives eller sælges til tredjemand. SMS- og MMSbeskeder afsendt i Danmark til danske mobilnumre er inkluderet i alle Business+ abonnementer. Indholdstakserede SMS tjenester, SMS kvitteringer samt SMS og MMS beskeder sendt til udenlandske telefonnumre er ikke gratis og takseres særskilt. 6 Vilkår for fri intern telefoni Der er ubegrænset intern telefoni inkluderet i alle Business+ abonnementer. Fri intern telefoni omfatter opkald mellem egne mobilabonnementer, fra egne mobilabonnementer til eget fastnet og fra eget fastnet til egne mobilabonnementer. Fra eget fastnet til egne mobilabonnementer er der en grænse på minutter pr. nummer pr. må- ned. 7 Opsigelse - abonnement Opsigelsesvarsel for Business+ abonnementer er 90 dage. Opsigelse skal ske skriftligt til Telenor. Abonnementerne har en abonnementsbindingsperiode på 24 måneder fra oprettelse, jf. pkt. 1. Se pkt. 4 angående bindingsperiode for rabat- og foreningsaftaler. Business+ abonnementer kan uanset ovenstående opsiges inden for bindingsperioden med 90 dages varsel mod betaling af den til enhver tid gældende Skulle Telenor inden for bindingsperioden i henhold til generelle Betingelser for Telenor Erhverv varsle ændringer af priser eller betingelser til væsentlig ugunst for kunden, er kunden dog berettiget til at opsige aftalen om Business+, fra det tidspunkt, hvor de pågældende ændringer træder i kraft. 8 Overdragelse - abonnement Inden for abonnementsbindingsperioden kan enkelte abonnementer overdrages til tredjemand, såfremt den nye ejer har et CVR nummer og kan kreditgodkendes af Telenor. Rabataftaler og abonnementer i rabataftalebinding kan ikke overdrages til tredjemand. Den nye ejer af abonnementet overtager alle forpligtelserne for abonnementet herunder restbinding. Overdragelse af enkelte abonnementer til kunder uden CVR-nummer kan kun ske, hvis abonnementet samtidig konverteres til et Telenor privatabonnement, og såfremt den nye ejer kan kreditgodkendes af Telenor. Overdragelse til privatperson kan først ske, når abonnementet er ude af binding. 9 Tillægsprodukter og Services For information om kombination af Business+ med Telenors tillægsprodukter, henvises til Priser og Vilkår for Mobile Tillægsprodukter og Services. 10 Vilkår for Omstilling Omstilling er muligheden for at kunne omstille et igangværende opkald til tredjepart. Omstilling fungerer og takseres således: A og B omstilling til C. Takseringen for denne tjeneste er: A betaler som normalt kaldet til B. B betaler for omstillingen til C. Dette betyder, at B betaler for den totale samtalepris, som kaldet B og C genererer, indtil opkaldet mellem A og C afsluttes. Når et kald er omstillet, har Kunden ikke kontrol over længden af samtalen mellem A og C og derved den pris, som betales for opkaldet. Såfremt C omstiller til D, vi du stadig betale for samtalen i henhold til ovenstående. 11 Inkluderet data i DK Data inkluderet i abonnementet fremgår af den enkelte aftale og spænder fra 500 MB (Business+ Basis) til 24 GB (Business+ 24GB). I Danmark betales der ikke for forbrug udover det inkluderede; til gengæld sætter Telenor hastigheden ned til 64/64 Kbit, når det inkluderede data er opbrugt. Såfremt dette sker, fremsendes en SMS med advisering herom til det pågældende nummer. I Business+ 24GB kan tilkøbes yderligere 24 GB som månedligt datatillæg. 3

4 12 Begrænsninger Business+ sim-kort må ikke bruges i en Mobilt Bredbånds dongle eller i forbindelse med M2M (Machine to Machine). Ekstra Data SIM er inkluderet i Business+ 12GB og Business+ 24GB og følger vederlagsfrit med, når Kunden vælger et af disse abonnementer. Når Kunden opsiger enten Business+ 12GB eller Business+ 24GB mister Kunden samtidig retten til at have Ekstra Data SIM vederlagsfrit, og vil derfor overgå til betalt Ekstra Data SIM. Enkelte erhvervsløsninger vil ikke kunne tilgå 4G netværket. Det drejer sig om: Søgeplan, 2i1- nummer, Mobilt omstillingsbord, Blackberry og Erhvervs APN. 13 Opkald når du befinder dig i udlandet I Business+ 2GB, 6GB og 12GB er der inkluderet fri tale i Norden (Norge, Sverige, Finland, Island). Det kan benyttes i forbindelse med opkald modtaget i Norden eller foretaget i Norden til enten Danmark eller Norden. Andre former for roaming og udlandsopkald takseres efter de til enhver tid gældende udlandspriser. I Business+ 24GB er der inkluderet fri tale i Norden+EU. Det kan benyttes i forbindelse med opkald modtaget i Norden+EU eller foretaget i Norden+EU til enten Danmark eller Norden+EU. Andre former for roaming og udlandsopkald takseres efter de til enhver tid gældende udlandspriser. Se info om inkluderede lande i hhv. Norden og EU på telenor.dk. Brug af ovenstående services er beregnet til periodevis brug i udlandet f.eks. ved ferieophold og forretningsrejser. Såfremt der i en periode på 30 sammenhængende dage registreres opkald hovedsagelig foretaget i udlandet, forbeholder Telenor sig retten til at spærre for brug i udlandet Opkald til special- og overtakserede numre i udlandet er ikke inkluderet og takseres efter de til enhver tid gældende udlandspriser. Yderligere vilkår for tillægsservice Fri tale fra Danmark til Norden Fri tale til norden gælder max tre på hinanden følgende timer ad gangen, hvorefter der takseres minuttakst. Såfremt der i en periode på 30 sammenhængende dage registreres opkald hovedsagelig foretaget fra Danmark til de nordiske lande, forbeholder Telenor sig retten til at spærre for opkald til de nordiske lande. Opkald til special- og overtakserede numre til udlandet er ikke inkluderet og takseres efter de til enhver tid gældende udlandspriser. 14 SMS- og MMS-beskeder i udlandet I alle Business+ abonnementer er modtagelse SMS i udlandet inkluderet. I Business+ 2GB, 6GB og 12GB er der inkluderet fri afsendelse af SMS i Norden. I Business+ 24GB er der inkluderet fri afsendelse af SMS i Norden+EU. MMS er ikke inkluderet i nogen af Business+ abonnementerne og takseres via dataforbrug. SMS-kvitteringer i udlandet takseres til national pris (se tabel Øvrige priser forbrug). Se info om inkluderede lande i hhv. Norden og EU på telenor.dk. 15 Inkluderet data i udlandet I Business+ 6GB og 12GB er der inkluderet henholdsvis 200 og 300 MB data roaming per måned til brug i Norden. I Business+ 24GB er der inkluderet 500 MB data roaming per måned til brug i Norden+EU. Der er ikke inkluderet andre typer data roaming i nogen Business+ abonnementer. Når inkluderet data er opbrugt fremsendes en SMS med advisering herom til det pågældende nummer. Derefter takseres data roaming per MB til gældende takst, og Surfkontrol Udland indtræder. Se info om takster samt inkluderede lande i hhv. Norden og EU på telenor.dk. Det er ikke muligt at benytte ekstra data SIM i udlandet, sammen med produkter med inkluderet data roaming. 16 Surfkontrol Udland Alle Business+ abonnementer har servicen Surfkontrol Udland pålagt. Med Surfkontrol Udland er Kunden sikret at t dataforbrug i udlandet ikke overstiger 360 kr. ekskl. moms pr. måned uden, at Kunden får besked. Kundens dataforbindelse bliver midlertidig spærret når Kunden har brugt data for 360 kr. ekskl. moms i indeværende regningsperiode. Kunden modtager en SMS der beskriver, hvordan der fortsat kan bruges data i udlandet. Surfkontrol Udland gælder i alle lande udenfor Danmark. Surfkontrol Udland koster ikke noget. Kunden har automatisk Surfkontrol udland og kan fravælge det, eller ændre grænsen til fx 800 kr. ekskl. moms eller 4000 kr. ekskl. moms ved at ringe til Kundeservice på Surfkontrol Udland vil ikke påvirke Kundens forbrug af almindelig tale og SMS, dog kan man ikke sende MMS. Det er kun dataforbrug i udlandet, som bliver midlertidig spærret. 17 RenMobil i udlandet Business+ kan ikke kombineres med Travel Tale, som muliggør brug af RenMobil funktionalitet i udlandet. Det betyder, at det ikke muligt at ringe med kortnumre fra udlandet, men at brugeren skal taste det fulde 8 cifrede nummer inklusiv landekode. Derudover vil løsningen som eksempelvis en Søgeplan, RenMobil App, Statusplan mm. ikke fungere i udlandet. 4

5 TELENOR FORSIKRING AF MOBILE ENHEDER (DÆKKER IKKE TYVERI ELLER BORTKOMST) FORSIKRINGEN Din forsikring dækker ombytning af din forsikrede enhed i tilfælde af nedbrud og pludselige skader i dækningsperioden. I særlige tilfælde kan der i stedet for ombytning ske reparation af den forsikrede enhed. Disse forsikringsbetingelser er gældende for gruppeforsikring, udelukkende til Telenor kunder. Forsikringen udbydes af forsikringsrepræsentant SquareTrade Limited og forsikringsgiver BNP Paribas Cardif Försäkring AB. DEFINITIONER Ord og sætninger defineret nedenfor har samme betydning i disse forsikringsbetingelser, uanset hvor de fremgår med fremhævet tekst. Refurbished: Erstatningsenheder er genopbyggede enheder, hvilket medfører, at de kan indeholde dele fra tidligere ejede enheder. De er fuldt funktionelle og er repareret af fabrikanten godkendte teknikere og med originale dele. De er testede, og alle ydre dele er udskiftet, så enheden kosmetisk fremstår som ny. Pludselig skade: Pludselige skader, herunder skader forårsaget af vand eller andre væsker, der skyldes en pludselig og uventet udefrakommende hændelse, som forårsager, at den forsikrede enhed ikke fungerer korrekt. Administrator (vi/os/vores): Square Trade Limited. Nedbrud: En opstået fejl i den forsikrede enhed grundet en indvendig mekanisk eller elektrisk fejl, som opstår efter den dato, hvor reklamationsretten i henhold til købeloven ophører. Forsikringsbevis: Dokumentet som er sendt til dig via post eller , og som indeholder dækningsperioden og en beskrivelse af den forsikrede enhed. Skadesbegivenhed: Et nedbrud eller en pludselig skade på den forsikrede enhed, som resulterer i en skadeanmeldelse til denne forsikring. Den forsikrede enhed: Den mobiltelefon eller tablet, der fremgår af forsikringsbeviset, og som er omfattet af denne forsikring, eller den erstatningsenhed, som du efter en dækningsberettiget skade har modtaget via dækning på denne forsikring. Erstatningsenhed: Den fysiske erstatning for din forsikrede enhed. Dækningsperiode: Den periode, som forsikringen dækker, og som fremgår af forsikringsbeviset. Du/dig/din/dine: Personen, der fremgår af forsikringsbeviset. FORSIKRINGSGIVER OG KONTROLLERENDE MYNDIGHEDER Denne forsikring udbydes af SquareTrade Limited i samarbejde med forsikringsgiver BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr , som er repræsenteret i Danmark ved sin filial BNP Paribas Cardif Forsikring, filial af BNP Paribas Cardif Försäkring AB, Sverige, cvr. nr (herefter BNP Paribas Cardif ). ADMINISTRATOR DETALJER Denne forsikring administreres af Square Trade Limited, registreret i England nr Registreret adresse Unit 1.02, Enterprise House, 1-2 Hatfields, London, SE1 9PG, United Kingdom. Square Trade Limited er autoriseret og reguleret af Financial Conduct Authority under nr SquareTrade er angivet i agentregistret hos den ansvarlige myndighed og er godkendt af den ansvarlige myndighed i Storbritannien, at de driver forsikringsformidlingsvirksomhed i Danmark. GARANTIORDNING OG ØVRIG LOVGIVNING Vi er medlem af Financial Services Compensation Scheme (FSCS)-erstatningsfond, og forsikringstageren kan ansøge om erstatning fra denne fond, hvis SquareTrade ikke har økonomisk formåen til at betale sine forpligtelser i henhold til forsikringsaftalen. Yderligere information findes på FSCS hjemmesiden 1. FORSIKRINGSAFTALEN Dit forsikringsbevis, forsikringsbetingelser samt købskvitteringen på den forsikrede enhed udgør kontrakten for denne forsikring mellem dig og forsikringsgiveren. Læs dem venligst grundigt igennem og opbevar dem på et sikkert sted. Forsikringsgiveren vil yde den dækning, der fremgår af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne i dækningsperioden. Dækningen er betinget af, at du opfylder de bestemmelser og betingelser, der er fastsat i kontrakten for forsikringen. 2. DÆKNINGSBESKRIVELSE Forsikringen omfatter følgende skader i dækningsperioden: Pludselig skade dækning: Forsikringen dækker alle reparationsudgifter eller ombytning af den forsikrede enhed, som ophører med at fungere som følge af en skade. Eksempler på dækningsberettigede skader er tab af den forsikrede enhed ud af hænderne, spild af væsker i forbindelse med almindelig brug af den forsikrede enhed. Forsikringen dækker ikke uforsvarlig håndtering eller misbrug af den forsikrede enhed. Nedbrud: Efter ophør af reklamationsretten i henhold til købeloven dækker forsikringen ombytning af den forsikrede enhed, som skyldes nedbrud sket under normal brug. Eksempler på nedbrud er elektriske problemer, motherboard problemer og mikrofonproblemer. Forsikringen dækker endvidere batteriproblemer, hvis batteriet kan holde mindre end 50 % af den oprindelige opladning og er mere end 1 år gammelt. Hvis det fejlbehæftede batteri i mobiltelefonen er designet til at kunne udskiftes af dig, udskiftes alene batteriet, og der ses bort fra selvrisiko. Din forsikring ophører automatisk efter et maksimum på 60 måneder, såfremt den ikke er slettet forinden af anden årsag. 3. PRISEN FOR FORSIKRINGEN Prisen (præmien) for den forsikrede enhed vil blive oplyst på salgstidspunktet, baseret på den forsikrede enheds værdi. Vi bekræfter din præmie og selvrisiko i dit forsikringsbevis. Såfremt den forsikrede enhed har en værdi, der er under selvrisikoen, vil selvrisikoen blive sænket forholdsmæssigt. Præmien betales månedsvis forud via din månedlige regning via Telenor. Din indbetalte præmie dækker for én måned og vil automatisk blive fornyet for de efterfølgende måneder, hvis du ikke har opsagt forsikringen forinden. Såfremt vi ikke modtager din betaling, bliver din forsikring suspenderet. Inden 14 dage fra forfaldsdato, vil Telenor fremsende en rykker. Såfremt præmien ikke betales inden 21 dage, bortfalder din forsikring. Hvis Telenor ikke har modtaget din månedlige betaling, vil du ikke kunne modtage erstatning, før forfalden præmie er indbetalt. Forsikringsgiver indbetaler skadesforsikringsafgift. 4. HVORDAN ANMELDES EN SKADE Hvis den forsikrede enhed udsættes for en skade, så kontakt os på tlf. nr eller besøg hjemmesiden for anmeldelse af skaden. Telefonerne er åbne mellem og mandag til fredag, dog undtaget helligdage, og til lørdage. Vi holder lukket søndage. Vi forsøger umiddelbart at afhjælpe det problem, du oplever med den forsikrede enhed. Kan vi ikke løse problemet, vil vi mod betaling af den gældende selvrisiko levere en ny, refurbished (se definitioner) erstatningsenhed af samme model, eller hvis dette ikke er fysisk muligt, en model med tilsvarende produktspecifikationer og funktionalitet. Denne erstatningsenhed, leveret af os, har 24 måneders garanti inden for forsikringsperioden. Der ydes altid 24 måneders reklamationsret på den ombyttede forsikrede enhed. Din skadesanmeldelse kan ikke godkendes, før betaling af den gældende selvrisiko er gennemført, og dit købsbevis er blevet valideret. Denne betaling skal betales ved anmeldelsen af skaden ved brug af et Dankort, Visa eller andet kreditkort. Erstatningsenheden ombyttes inden den beskadigede enhed fremsendes til os, og derfor opbevares dine kortoplysninger som sikkerhed, indtil den beskadigede enhed returneres til os. Dette oplyses endvidere ved anmeldelsen af skaden. Hvis du anmelder skader inden kl mandag-fredag, kan erstatningsenheden leveres efterfølgende arbejdsdag til den adresse i Danmark, som du oplyser ved skadesanmeldelsen. Hvis du anmelder skaden efter kl på fredage og hvornår som helst på lørdage og søndage eller helligdage, leveres erstatningsenheden den efterfølgende tirsdag til den adresse i Danmark, som du oplyser ved skadesanmeldelsen. For levering inden for EU, Norge eller Schweiz, se pkt. 5. Vi vil fremsende returemballage med porto betalt, og når du sender den forsikrede enhed til os, skal du benytte den emballage og de medfølgende instruktioner for emballeringen. Hvis du ikke følger vores instruktioner for indpakning, er du ansvarlig for enhver skade eller bortkomst, der måtte opstå med den forsikrede enhed under transporten. Vi anser den forsikrede enhed for afsendt, når denne er registreret hos transportfirmaet. Du er ansvarlig for, at al information i den forsikrede enhed er sikkerhedskopieret, og alle indstillinger som begrænser enhedens anvendelse er slettet eller åbnet (f.eks FindMyiPhone). Vi sletter alt personlig data fra den forsikrede enhed. Hvis den forsikrede enhed ikke returneres indenfor 30 dage, vil vi debitere dit angivne kreditkort/ Dankort med et beløb, som modsvarer værdien af den beskadigede forsikrede enhed. Beløbet oplyses til dig i forbindelse med anmeldelsen af skaden. Beløbet kan være op til kr., men overstiger ikke værdien af den forsikrede enhed. Hvis vores reparatør fastslår, at den fremsendte forsikrede enhed ikke er omfattet af forsikringen, vil vi returnere enheden til dig eller bortskaffe den på din anmodning, og du skal returnere den leverede erstatningsenhed inden for 30 dage. Hvis du ikke returnerer den leverede erstatningsenhed, opkræves et beløb op til kr. på dit Dankort, Visa eller andet betalingskort. Du giver os tilladelse til at hæve beløbet i henhold til disse forsikringsbetingelser. Beløbet overstiger ikke værdien af den forsikrede enhed. 5. DÆKNING I HELE VERDEN Denne forsikring yder samme dækning, mens du rejser uden for Danmark i hele verden. Hvis den forsikrede enhed erstattes, vil denne blive fremsendt til Danmark, medmindre du anmoder om at få denne fremsendt til et andet land inden for EU, Schweiz eller Norge. Vi bestræber os på dagtil-dag levering, men der kan være tilfælde, hvor dette ikke er muligt, grundet det sted i EU, hvor du befinder dig. Du vil blive oplyst om leveringstiden på erstatningsenheden, og du skal være i stand til at kvittere for modtagelsen. DETEL0815

6 6. FORTRYDELSESRET OG OPSIGELSE I henhold til forsikringsaftalelovens 34i jf. Lovbekendtgørelse 2006/999 har du ret til at fortryde tegningen af forsikringen. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra den dag, hvor du har modtaget forsikringspolicen samt de oplysninger, som BNP Paribas Cardif har pligt til at give dig i henhold til loven. Hvis fristen udløber i en weekend eller på en helligdag, sker udløbet af fristen på den første følgende hverdag. Hvis du ønsker at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du underrette SquareTrade via Telenor herom inden for fristen på 14 dage. Evt. indbetalt forsikringspræmie tilbagebetales herefter. Efter fortrydelsesperioden på de første 14 dage, kan du til enhver tid, og med umiddelbar effekt, opsige din forsikring i policens løbetid. Du kan opsige policen via telefon eller skriftligt. Din dækning vil fortsætte, indtil den betalte periode udløber. Dette er op til enogtredive (31) dage fra din betalingsdato. For at opsige forsikringen skal du informere Telenor, som giver SquareTrade besked. 7. VORES RET TIL AT ÆNDRE ELLER OPSIGE FORSIKRINGEN Vi må ændre præmien eller selvrisikoen for fremtidige forsikringsperioder, såfremt de samlede udgifter til skader overstiger vores estimater, og vi må ændre forsikringsbetingelserne eller slette forsikringen baseret på vores erfaringer med skader. Såfremt vi foretager en ændring, gives du en frist på løbende måned + 30 dage. Meddelelsen fremsendes til de kontaktoplysninger, vi har til dig. Hvis du har to dækningsberettigede skader indenfor 12 måneder (gælder dog ikke for udskiftelige batterier), ophører forsikringen efter der er ydet erstatning for anden gang. 8. UNDTAGELSER Din forsikrede enhed er ikke dækket for: Enhver skade hvor selvrisikoen ikke er betalt fuldt ud. Enhver skade der anmeldes mere end 2 år fra skadestidspunktet. Enhver skade der skyldes, at du mister enheden. Tyveri af enheden. Alle udgifter vedrørende genopsætning og/eller re-installation og/eller hente data; eller tab af lagrede oplysninger, herunder (men ikke begrænset til) alle data, downloads, videoer, musik og programmer. Nedbrud eller pludselig skade forårsaget af: Nedbrud eller skade der udføres forsætligt eller med grov uagtsomhed, tilbehør udover det, der blev leveret sammen med den forsikrede enhed Enhver form for ekstra lagerkapacitet, såsom ekstern lager eller hukommelseskort. Software, programmer eller nogen form for elektronisk virus; eller Enhver modifikation af den forsikrede enhed. Nedbrud af ethvert batteri under 1 år gammelt. Reparationsudgifter for arbejde der kan relateres til producentens hjemkaldelse af den forsikrede enhed, eller omkostninger der er dækket af fabriksgarantien eller reklamationsretten iht. købeloven. Enhver skade der skyldes, at producentens brugsvejledning ikke følges/overholdes. Enhver omkostning til rutinemæssig vedligeholdelse, tilpasning, modifikation eller service. Servicering, inspektion eller rengøring af den forsikrede enhed og undladelse af at følge producentens anvisninger eller retningslinjer. Krig, terror, udenlandske fjendtligheder (uanset om der er erklæret krig eller ej), uroligheder eller forurening med nuklear stråling. Skade på produkter med fjernede eller ændrede serienummer. Alle udgifter som du lider som følge af ikke at være i stand til at bruge den forsikrede enhed eller udover udgifterne til reparation eller udskiftning af den forsikrede enhed. 9. ØVRIGE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Denne forsikring skal være købt på samme tid som den forsikrede enhed eller senest 30 dage efter ved henvendelse i en Telenor butik med købskvitteringen for den mobile enhed og fremvisning af den mobile enhed i fuld funktionsdygtig og ubeskadiget tilstand. Forsikringen kan ikke overdrages og vil ophøre ved salg eller bortskaffelse af den forsikrede enhed. Du skal give os besked i disse tilfælde hurtigst muligt. Denne forsikring gælder udelukkende for enheder købt som nye. Der er ingen dækning for produkter, som kan beskrives som brugte eller second-hand. Du skal være over 18 år for at kunne tegne denne forsikring. Denne forsikring er begrænset til den forsikrede enhed købt af personer med folkeregisteradresse i Danmark, undtaget dog Grønland og Færøerne. Denne forsikring bliver automatisk slettet, såfremt du anmelder en skade, som du ved er forsikringssvig, og i disse tilfælde kan vi anmelde det til politiet. Forsikringsgiver er berettiget til at beholde betalt præmie i disse tilfælde. Forsikringsgiver er berettiget til at opkræve alle omkostninger og udbetalinger foretaget ved svigagtige anmeldte skader og kan tage retslige handlinger hvis nødvendigt. Du skal levere bevis for købet af den forsikrede enhed i en skadessituation, såsom en kvittering fra butikken hvor du har købt den forsikrede enhed. I de tilfælde hvor du modtager en erstatningsenhed, før du returnerer den beskadigede enhed, skal du returnere den beskadigede forsikrede enhed inden 7 dage. Hvis enheden ikke returneres inden 30 dage, forbeholder vi os retten til at trække et beløb svarende til enhedens værdi på det betalingskort, som du oplyste ved anmeldelsen af skaden. 10. ÆNDRINGER VI SKAL ORIENTERES OM Du skal afgive komplette og ærlige oplysninger til de spørgsmål, du bliver stillet ved tegning af forsikringen, eller når du ændrer forsikringen i dennes løbetid. Du skal fortælle os om alle ændringer, som er beskrevet i dit forsikringsbevis, eller andre ændringer som kan have indflydelse på forsikringen, f.eks.: Du sælger din forsikrede enhed eller overfører ejerskabet til en anden person. Du skifter adresse eller andre kontaktoplysninger. Hvis du er i tvivl, så kontakt os på telefon nr , der koster almindelig trafiktakst. Når vi er blevet bekendt med ændringerne, vil vi fortælle, om dette påvirker din forsikring, f.eks. om vi kan acceptere ændringen, og om dette vil ændre betingelserne eller præmien, der er gældende for din forsikring. Hvis du ikke meddeler os om ændringer, kan dette have indflydelse på de evt. skader, som du efterfølgende anmelder. Såfremt du ikke har afgivet korrekte oplysninger, kan vi: Ændre på præmien Slette din forsikring og/eller Afvise skader 11. GÆLDENDE LOVGIVNING For forsikringsaftale og forsikringsformidling gælder dansk lovgivning, herunder Forsikringsaftaleloven og lov om Forsikringsformidling. Al kommunikation med forsikringsgiver og forsikringsformidler sker på dansk, og forsikringsbetingelser og øvrig information tilbydes på dansk. 12. KLAGEBEHANDLING SquareTrades mål er at yde dig den bedst mulige service. Hvis du ikke er tilfreds med vores service eller håndtering af forsikringen, kan du skriftligt henvende dig til SquareTrade. Vi vil hurtigst muligt gennemgå din sag og vende retur til dig. Du kan kontakte SquareTrade på tlf. nr via eller skriftligt til Customer Experience Manager, SquareTrade, Herstedøstervej 27-29, Unit A, 2620, Albertslund. Vi vil straks efter modtagelsen af din klage informere dig om, hvilke tiltag vi vil foretage og forklare klageprocessen yderligere. Når du modtager vores endelige afgørelse, kan du, såfremt du ikke er tilfreds, benytte nedenstående klagemuligheder: BNP Paribas Cardifs Klagenævn Box Gøteborg Sverige Hvis du ikke er tilfreds efter den endelige beslutning i klagespørgsmålet, som er taget af BNP Paribas Cardifs Klagenævn, findes der flere muligheder for at få din sag revurderet: Du kan klage til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, Postboks 360, 1572 København V. Klageskema kan rekvireres på eller ved at kontakte Ankenævnet for Forsikring på tlf. nr Rejse en sag ved de almindelige civile domstole. Forsikringsbetingelserne er underlagt dansk lovgivning. 13. DATABESKYTTELSE OG MARKEDSFØRING BNP Paribas Cardif behandler dine persondata og kan udveksle disse med andre selskaber i BNP Paribas Cardif koncernen eller samarbejdspartnere såvel indenfor som udenfor EU- og EES området. Behandlingen af persondata er nødvendig for, at BNP Paribas Cardif skal kunne indgå forsikringsaftaler og/eller leve op til de indgåede forsikringsaftaler samt overholde de forpligtelser, som følger af loven eller andre bestemmelser. Dine persondata vil også kunne anvendes til produktudvikling samt til informations-, statistik- og markedsføringsformål. Behandling af persondata er underlagt lovgivningen i det land, hvor håndteringen udføres. Al behandling af persondata sker med stor fortrolighed til beskyttelse af din personlige integritet. Dine persondata er derfor udelukkende tilgængelige for personer, som behøver disse data for at udføre sit arbejde, og kun i den udstrækning som er nødvendig. Telefonsamtaler kan i nogle tilfælde blive optaget som eventuel dokumentation, træning, kvalitetssikring eller som fremtidig reference. BNP Paribas Cardif er dataansvarlig. Hvis du ønsker at få indsigt i de data, vi har registreret omkring dig eller anmode om rettelse af fejlagtige persondata, kan du henvende dig til BNP Paribas Cardif. Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale, kan du afmelde det skriftligt til BNP Paribas Cardif. 14. TILSYNSMYNDIGHEDER OG LOVGIVNING Tilsyn af forsikringsformidleren og forsikringsgiverens virksomhed i Danmark udøves af Finanstilsynet. Forsikringsformidlerens og forsikringsgiverens virksomhed er endvidere under tilsyn af tilsvarende myndigheder i deres hjemlande. 15. KONTAKT OPLYSNINGER Forsikringsgiver BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr , som er repræsenteret i Danmark ved sin filial BNP Paribas Cardif Forsikring, filial af BNP Paribas Cardif Försäkring AB, Sverige, cvr. nr Ved forsikrings- og skadespørgsmål kontakt: Kundeservice hos SquareTrade, tlf. nr , squaretrade.com eller skriftligt til Customer Experience Manager, SquareTrade, Herstedøstervej 27-29, Unit A, 2620, Albertslund Kundeservice er åben mellem og mandag til fredag, dog undtaget helligdage og til lørdage. Vi har ikke åben på søndage. Hav den forsikrede enhed, købskvittering på enheden og dit forsikringsbevis klar, inden du ringer. DETEL0815

7 Specifikke vilkår for Telenor kampagne på Square Trade Mobilforsikring Mobilforsikringen, udbudt af Square Trade, er tegnet igennem Telenor i en begrænset kampagneperiode, hvor særlige betingelser gør sig gældende. De nedenfor nævnte betingelser gælder i tillæg til det sæt forsikringsbetingelser, som er udleveret ved købet af Square Trade Mobilforsikring. Den månedlige pris for forsikringspræmien vil udgøre 0 kr. i de første 12 måneder efter købet af mobilforsikringen. Efter udløbet af 12 måneders perioden, vil den månedlige præmie udgøre det beløb, som fremgår af ordrebekræftelsen, og opkrævningen vil ske fra Telenor via en månedlig faktura. Såfremt et eller flere mobilabonnementer opsiges, flyttes til anden udbyder eller konverteres til et Telenorabonnement som ikke er rabatgivende (se definition nedenfor) inden for 12 måneders perioden, bortfalder den resterende inkluderede præmiebetaling, og opkrævning vil ske fra den måned, hvor abonnementet opsiges/ændres/flyttes. Forsikringen fortsætter derefter på de gældende forsikringsbetingelser. Abonnementer som er omfattet af denne kampagne (rabatgivende): FRI+ 30 GB FRI+ Familie 5 GB * FRI+ Familie 10 GB * FRI+ Familie 30 GB * Business+ 2 GB Business+ 6 GB Business+ 12 GB Business+ 24 GB * Det er en forudsætning, at der på ethvert tidspunkt er minimum to aktive familieabonnementer i samme navn og på samme Telenorkonto. Såfremt der ikke er minimum to aktive familieabonnementer, vil alle forsikringer tilknyttet abonnementer blive opkrævet jf. prisen på policen.

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011 Vilkår for Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Abonnementsvilkår for Free på Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Priser med Mobil2kr.dk Priserne er gældende ved opkald i Danmark på Telenor Danmarks net og er angivet

Læs mere

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Priser Tillægsprodukter- og Services - Mobil Alle priser er i DKK ekskl. moms Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Det med småt. Privatvilkår

Det med småt. Privatvilkår Det med småt Privatvilkår 2 I Priserne er gældende fra 25.09.2013 indhold Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 6 Produktspecifikke vilkår for Mobil 7 Uddrag af lov om betalingstjenester 9

Læs mere

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Priser Tillægsprodukter- og Services - Mobil Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder sendt fra web til e-mail

Læs mere

Vilkår for privatkunder i Telia

Vilkår for privatkunder i Telia Vilkår for privatkunder i Telia Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR. 20 36 79 97, Holmbladsgade 139, 2300 København S. Der tages forbehold for trykfejl. (Januar 2015) Side

Læs mere

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed

Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Beskeder Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed. Viderestilling Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Priser Tillægsprodukter- og Services - Mobil Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder sendt fra web til e-mail

Læs mere

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15 Det med småt Indhold Prisliste mobil.......................................................... 4 Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil................................ 7 Prisliste Mobilt Bredbånd..............................................

Læs mere

VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT

VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Velkommen til valgfriheden og masser af muligheder Indhold Velkommen 3 Dit abonnement 4 Gode råd til dig fra os 6 Fordele der koster lidt ekstra 8 Køb af

Læs mere

MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT

MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Version 15 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Velkommen til valgfriheden og masser af muligheder Indhold Velkommen 3 Dit abonnement 4 Gode råd til dig fra os 6 Fordele der koster lidt ekstra 8 Køb af

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) December 2009

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) December 2009 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset. MICROSOFT FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services. Telenor Mobil Erhverv. Tillægsprodukter og Services

Priser og vilkår. Priser. Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services. Telenor Mobil Erhverv. Tillægsprodukter og Services Priser Mobile Basis Tillægsprodukter- og Services Telefonsvarer Oprettelse Abonnement Forbrug Enhed Telefonsvarer 0,00 0,00 Telefonsvarer m/ personligt nummer 0,00 0,00 Telefonbeskeder sendt fra web til

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more Zenji Abonnementsvilkår Forever more Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser. Swedbank 01-06-2011

Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser. Swedbank 01-06-2011 Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser Swedbank 01-06-2011 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Ændring af erstatningskrav 4 5 Forsikringens ikrafttrædelse

Læs mere

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND Dine fordele og det med småt Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015 VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester Du kan her læse om forhold, som du skal være særligt opmærksom på, når du bruger Telias mobil- og fastnettjenester. Det er dig, som abonnent, der hæfter for

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere