Program Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet Velkomst v/ Thomas Adelskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov"

Transkript

1

2 Program Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet Velkomst v/ Thomas Adelskov Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Indlæggelsestiden på hospitalerne falder og falder. Ældreområdet modtager hele tiden flere og mere syge patienter. Der er fokus på kvalitet og udvikling. Hvordan varetager KL kommunernes interesser, som en del af det samlede sundhedsvæsen? v/ Cheføkonom Morten Mandøe, KL og afdelingschef Christian Harsløf, KL Når enkeltsager sætter den faglige dagsorden Forholdet mellem medier, politikere og kommuner ændrer sig hele tiden. Vi får en analyse af, hvordan en enkeltsag i en kommune kan sætte en national dagsorden. Få samtidig inspiration til, hvordan din kommune kan håndtere det ekstreme pressefokus på ældreområdet. v/ Politisk analytiker Sigge Winther Nielsen, Dagbladet Politiken I orkanens øje når pressesager vendes til udvikling og fremdrift Paneloplæg og debat om opgaveændringer, politiske prioriteringer, pressens fokus på enkeltsager og konsekvenser for ledelsen og medarbejderne. v/ Vicedirektør Birgitte Rav Degenkolv, Akut-telefonen 1813, ældrechef Allan Christiansen, Faaborg-Midtfyn Kommune og sygeplejechef Helen Kæstel, Aalborg Kommune Pause med kaffe/te i udstillerområdet Sessioner 1. runde (se uddybning på næste side) Frokost med efterfølgende kaffe/te i udstillerområdet Sessioner 2. runde (se uddybning på næste side) Pause med kaffe/te og kage i udstillerområdet Når forandring kræver, at medarbejderne forandrer sig Det moderne arbejdsliv er præget af hurtige ændringer, uforudsigelighed og omskiftelighed. Vi skal forandre tingene i en fart. Vi kan sagtens forandre ting. Det er straks sværere, når mennesker skal forandre sig. Det er vi nemlig ikke specielt godt gearet til fra naturens side. Konsekvensen kan blive stress, stilstand og modstand. Men det behøver heldigvis ikke være sådan. Der eksisterer ny psykologisk viden, der kan hjælpe os med at håndtere de mange og store forandringer vi står midt i. Hør hvordan du og din organisation med enkle redskaber får langt mere forandringskraft. v/ cand. psych. Henrik Leslye Stå fast! Svend Brinkmann skriver i bogen Stå fast : Der er en enorm styrke og integritet i at sige 'Det gider jeg ikke'. Kun programmerede robotter siger altid ja. Når nogen, for eksempel til en medarbejdsudviklingssamtale, vil have dig til 'personlig udvikling', så sig pænt nej tak. Sig, at du hellere vil have en kageordning. Øv dig i at sig nej til mindst fem ting hver dag. Svend Brinkmann vil afslutte konferencen med at præsentere sin antiselvhjælpsguide og lære os at sige fra. v/ Professor Svend Brinkmann Afslutning v/ Thomas Aldeskov, formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg

3 Sessioner Obs! Ved tilmeldingen skal hver deltager vælge to forskellige sessioner - én til første og én til anden runde, undtagen, hvis session 1 vælges, da dette valg betyder, at du automatisk fortsætter i denne session i anden runde også! 1. runde: kl runde: kl Session 1 - Simulatorhal: Gå på arbejde i Borgersund Kommune OBS! Denne session varer fra til 14.30, kun afbrudt af en times frokostpause. Der er kun 200 pladser i sessionen. Uanset om du har ansvar for hverdagsrehabilitering eller er engageret i andre store forandringsprocesser, får du i simulatorhallen mulighed for at træne ledelse, kommunikation, samarbejde og koordinering på tværs. I Borgersund Kommune samles man i ligemands-grupper, der udfører hverdagsnære opgaver. Simulering som forandringsværktøj er kendt fra mange brancher som en effektiv metode til færdighedstræning og afprøvning af prototyper. Simulatorhallen udvider konceptet til også at kunne benyttes i en kommune. Kom og bliv inspireret og klædt på til at arbejde med forandringsprocesser på en ny måde! Tilmelding til denne session er bindende, eftersom indholdet i simuleringen udvikles efter deltagernes arbejdsområder. v/ Villa Venire, Thorkild Olsen og Frederikke Larsen Session 2 - Hør og smag på fremtidens ældremad - nyt syn på madservice Madservice til ældre er jævnligt udsat for voldsom kritik i medierne, hvor maden dømmes som uappetitlig og dårlig. Folketingspolitikere, interesseorganisationer og andre meningsdannere retter kritikken ensidigt mod kommunerne. Sessionen giver et mere nuanceret blik på problematikken og udviklingsperspektiverne fremover. Den rette og tilstrækkelig ernæring fremmer, at ældre hurtigere genvinder funkionsevnen efter sygdom og reducerer risikoen for genindlæggelser. Madservice er derfor en væsentlig faktor at inddrage i den rehabiliterende indsats, som alle kommuner er i gang med. Kokken Mads Nybro har en ny og innovativ tilgang til smag og udseende, som betyder, at maden er appetitligt selv efter nedkøling og transport. v/ Senior forsker Anne Marie Beck, Herlev Hospital, projektchef for Mad og Måltid Gitte Breum, Odense Kommune og kok Mads Nybro, fødevareinnovator og ejer af restaurant Beta Beta i Århus Session 3 - Det udfordrende møde med den udsatte borger Borgere med særlige problemer som eksempelvis misbrug eller psykisk sygdom udfordrer den måde vores medarbejdere kan og skal håndtere opgaveløsningen på. Det er ofte forbundet vanskeligheder at understøtte borgeren. Medarbejdere og ledere er ofte udfordrede på deres muligheder for at håndtere situationen sådan at borgen rent faktisk får den tilstrækkelige omsorg og nødvendige behandling. På sessionen vil tre forskellige medarbejdere, der arbejder med disse borgere, give deres bud på anderledes perspektiver og ideer til, hvordan vi bedre lykkes med at skabe rammerne for mere tilfredse borgere og medarbejdere. Efterfølgende vil oplægsholderne sammen med deltagerne i sessionen udfolde en række dilemmaer, som de giver sig til udtryk i hverdagens møde mellem den udsatte borger og sundhedsvæsnet. v/ Nina Brünés Faglig konsulent for socialsygeplejerskerne, Christina Kudsk Nielsen Alkoholkonsulent, antropolog og Sine Rønde Fabricius Sundhedskoordinator

4 Session 4 - Hvordan bidrager samskabelse til at styrke sociale relationer og mental sundhed? At være aktiv, at tilhøre et fællesskab og at have et formål i livet bidrager alt sammen til mental sundhed og glæde. Det er i disse år stort fokus på, hvordan kommunerne kan inddrage lokalsamfundet i at være aktive sammen med ældre borgere, som enten bor hjemme eller på plejecenter. Hvordan styrkes ældre menneskers netværk og sociale relationer, når ægtefællen og gamle venner falder fra? Og hvordan bidrager samskabelse til kerneopgaven og bliver meningsfuld for både de ældre og medarbejdere på ældreområdet. Samskabelse er ikke bare at sætte en cykel på et plejecenter, og så sker det af sig selv. Det kræver særlige kompetencer, når fx en social- og sundhedsassistent skal netværke uden for den kommunale kontekst med folk med helt andre logikker eller rammer. Og hvordan kobles den enkelte borgers viden og færdigheder med medarbejdernes faglige viden og andre aktørers muligheder. v/ Sessionen præsenterer to cases Design af Relationer fra Vejle Kommune og Følgesvendsnetværket fra Københavns Kommune, som skitserer, hvad der skal til for at lykkes med samskabelse men også hvilke dilemmaer, man som leder og medarbejder støder på i hverdagen. Dorthe Pedersen fra CoMakers faciliterer sessionen og bringer sin egen viden i spil, når dilemmaerne sættes på højkant. Session 5 - Optimering af Ældre Medicinske Patienters Forløb -Forskningsbaseret samarbejde mellem hospitaler og kommuner Sessionen vil give sit bud på og idéer til, hvordan vi bedre lykkes med at skabe nye forskningsbaserede samarbejdsformer, der kan lede til en bedre og mere sammenhængende indsats. Deltagerne præsenteres for nogle nye tilgange til projekter på tværs af sektorer og faggrænser, der udspringer af et tværfagligt tværsektorielt forskningsprogram Optimed fra Amager/ Hvidovre Hospital. Oplæggene og efterfølgende debat vil inspirere til at tænke anderledes på den ældre skrøbelige borger. Ved at risikoidentificere de borgere som indlægges på et hospital med en højere biologisk end kronologisk alder, kan man give kommunerne et evidensbaseret grundlag til at udvikle nye interventionsredskaber til den ældre skrøbelige borger samt give nye ideer til, hvordan man kan løse udfordringerne på en anderledes måde. På sessionen vil forskellige tværsektorielle forsknings og implementations projekt er blive gennemgået fra idé til resultater. Forskerne vil give deres bud på, hvad en implementationsstrategi skal indeholde for at omvende de barrierer, der eksisterer i de forskellige sektorer for at implementere tværsektorielle tiltag. v/ Forskningschef,MD.PhD.Ove Andersen, Hvidovre Hospital

5 Fri parkering Praktiske oplysninger Tid og sted: Mandag den 21. september 2015 kl (morgenkaffe og brød fra kl ) Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Overnatning: Kontakt Hotel Comwell Kolding direkte. Særpris kr. 636,00 ex moms: kode KL. Vær dog opmærksom på, at der ofte kan findes endnu bedre priser via hotellets online-booking tjek derfor dagens tilbudspris på: Deltagergebyr: Kr ,- ex moms. Faktura fremsendes efter afholdelse af konferencen. Afbud: Skulle du blive forhindret i at deltage, bedes du venligst kontakte sekretær Laila Jensen, Du er velkommen til at overdrage din plads til en anden, dog kun efter forudgående aftale. Parkering/Transport: Ved Hotel Comwell Kolding findes et antal parkeringspladser, som stilles gratis til rådighed for alle. Der findes også betalings-parkeringspladser, som kun må benyttes af personer med ærinde på Kolding Sygehus og alle opfordres derfor til at holde godt øje med skiltningen. Det er vores erfaring, at der ved konferencer med mange deltagere som denne, opstår problemer med at få en gratis P-plads og med at komme til og særligt fra konference-stedet pga. de trafikale omstændigheder, som kø, myldretid mv. Det tilrådes at overveje at tage toget. Parkeringsmuligheder (se kort) Det er eget ansvar at tjekke reglerne på stedet! Gule områder er gratis - Rødt område kræver parkeringstilladelse Gåafstand fra/til Kolding Station (se kort) Der er kun ca. 1 km gang fra Kolding Station Fri parkering Parkeringsområde forbeholdt Kolding Sygehus parkerings tilladelse påkrævet Indgang Indgang Plancher: Efter konferencen vil du kunne se div. plancher fra dagen på Yderligere information Faglig del: Chefkonsulent Karen Marie Myrndorff, eller Sophie Leth-Møller, Praktisk del: Sekretær Laila Jensen, Stande: udstillerkoordinator Student Mette Bohmann Lystoft, KL s konferencekalender på Social- og Sundhedsområdet: Dato Konference Sted maj 2015 KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum Aalborg Kongres & Kultur Center 21. september 2015 KL s Ældrekonference Hotel Comwell Kolding 29. oktober 2015 KL s Misbrugskonference Hotel Comwell Kolding 18. november 2015 KL s Handicap- og Psykiatrikonference Hotel Comwell Kolding 20. januar 2015 KL s Sundhedskonference Hotel Comwell Kolding 14. marts 2016 KL s konference om udsatte børn og unge Hotel Nyborg Strand maj 2016 KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum Aalborg Kongres & Kultur Center 26. september 2016 KL s Ældrekonference Hotel Comwell Kolding 10. oktober 2016 KL s Misbrugskonference Hotel Comwell Kolding 29. november 2016 KL s Handicap- og Psykiatrikonference Hotel Comwell Kolding Hvis du ønsker nyheder og information om kommende konferencer på social- og sundhedsområdet, kan du tegne abonnement på siderne: og - så vil du løbende modtage mails, når vi informerer om både nyheder og konferencer på området.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff PUBLIKATION OKTOBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS Med en instrumentel og hierarkisk ledelseskultur får vi aldrig frigjort det

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen 2014 OFFENTLIG INNOVATION Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen OFFENTLIG INNOVATION: UD PÅ KANTEN, IND TIL KERNEN, OVER TIL NABOEN Juli 2014 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere