KL's Sundhedskonference 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL's Sundhedskonference 2012"

Transkript

1 Center for Politik og Organisation Politisk Service 11/28621 C^l KL's Sundhedskonference 2012 Regnskab - konference 17. januar 2012 Deltagere: 3 politikere fra Idræts- og Sundhedsudvalget 5 embedsfolk fra Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskabe Program - se vedhæftede Samlede udgifter: Tilmeldingsgebyr - KL Togbilletter Udlæg - Jørgen E. Hansen kr , ,- 204,- lalt kr ,-

2 Program KL's Sundhedskonference 2012 "Kommunernes rolle i sundhedsvæsenet - nu og om 5 år" Den 17. januar 2012 på Hotel Nyborg Strand ;-.! > '.- >n? " 'i^',,,' *;-- ^i i "' "! ^ \j, -.' f>' 'i A - ^<vs^^? y; W- if t%,»* < i.p 'yu "} >:» : \ # _«U; ;//.->;';, 's,-.' " \i]_

3 Plenum: Sal A+B+C Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet) Velkomst v/formand Anny Winther, KL's Social- og Sundfiedsudvalg Hvilken rolle skal kommunerne spille i sundhedsvæsenet? v/sundtieds- og forebyggeisesminister Astrid Krag Hvad kan vi lære af udviklingen i de nordiske lande? Boogie v/forspcningsleder Karsten Vrangbæl<, AKF Pause (og besøg i udstillerområdet) Hvor skal kommunerne være om 5 år? En paneldebat, der tager udgangspunkt i ministerens tale og kravene til kommunerne i fremtiden. Paneldeltagere: Direktør Jes Søgaard, DSI, partner Peter Emmerich Hansen, Implement Consulting Group, direktør Bente Graversen, Aalborg Kommune, praktiserende læge Frede Olesen (Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet) Ordstyrer: Journalist Kurt Strand Frokost (og besøg i udstillerområdet) Sessioner 1. Patientuddannelse på tværs af diagnoser til borgere med størst behov - de første erfaringer 2. Hvordan kan vi arbejde med bindende mål for forebyggelse? 3. Den rehabiliterende kommune - hvad virker? Og hvor er de største udfordringer? 4. Praksiskonsulentordningen - en vej til bedre samarbejde mellem kommunerne og praktiserende læger? 5. Hvad er opskriften på et bedre samspil og arbejdsdeling om den ældre medicinske patient? 6. så er der sundhedsdata! Hvordan bruger man de store mængder data strategisk? 7. Sundhed på tværs - de gode eksempler 8. Kræftrehabilitering - kom godt i gang! Pause (og besøg i udstillerområdet) Kommunale rehabiliteringstilbud til kronisk syge - en status v/forskningsleder Astrid Benedikte Blom, Statens Institut for Folkesundhed Det specialiserede sygehusvæsen har afgørende betydning for udviklingen i det samlede sundhedsvæsen - hvilke forventninger har regionerne til kommunernes kompetencer? v/koncerndirektør Svend Hartling, Region Hovedstaden Kan de selv gøre for det? Kan vi? - om etikken i vores syn på sundhed, sygdom, forebyggelse og sundhedsfremme v/lektor Nanna Mik-Meyer, Institut for Organisation, CBS Tak for i dag v/formand Anny Winther, KL's Social- og Sundhedsudvalg

4 Sessioner - kl Session 1: Patientuddannelse på tværs af diagnoser til borgere med størst behov - de første erfaringer Region Syddanmark har i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning og Esbjerg, Langeland, Odense og Varde kommuner iværksat projektet "Patientuddannelse på tværs af diagnoser". I projektet udvikles, afprøves og evalueres et fleksibelt og generisk koncept for kommunal patientuddannelse på tværs af diagnoserne KOL, type 2-diabetes og hjertesygdom. I sessionen uddybes konceptet, og der sættes fokus på de kommunale erfaringer med stratificering og visitation, der skal sikre, at (kun) borgere med størst behov får et tilbud. v/projektleder Charlotte Nyborg Kristensen, Region Syddanmarl< og faglig konsulent Susanne Terkelsen, Esbjerg Kommune Session 2: Hvordan kan vi arbejde med bindende mål for forebyggelse? Regeringen ønsker at sætte nationale mål for udviklingen i danskernes sundhedstilstand, og arbejde for konkrete mål for forebyggelsesindsatsen i kommunerne. Men hvilke mål er relevante at opstille - på nationalt niveau og i kommunerne? Hvordan kan målene spille sammen? Og hvad er erfaringerne med konkrete mål for forebyggelse i kommunalt regi? forskningsleder Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed samt folkesund- v/enhedschef Jette Jul Bruun, Sundhedsstyrelsen, hedschef Anne Smetana, Københavns Kommune Session 3: Den rehabiliterende kommune - hvad virker? Og hvor er de største udfordringer? Hvilke gevinster er der ved at arbejde med rehabilitering på tværs af de kommunale forvaltninger? Og hvor er der særlige opmærksomhedspunkter/barrierer i forhold til lovgivning, kultur og tilrettelæggelse af konkrete indsatser? Hvilken betydning har den aktive inddragelse af borgeren i rehabillteringsforløbet for den måde medarbejderne arbejder på samt de mål, der fastsættes for rehabiliteringsindsatsen? v/specialkonsulent Puk Maria Holmgaard, Odense Kommune og rehabiliteringskonsulent Tina Gamstrup Nørholm, Gladsaxe Kommune Session 4: Praksiskonsulentordningen - en vej til bedre samarbejde mellem kommunerne og praktiserende læger? KL og PLO har gennemført en kortlægning af anvendelsen af ordningen, der anvendes i 2/3 af alle kommuner. Formålet har været at få et overblik over brugen af praksiskonsulenter, da ordningen er forholdsvis ny i kommunerne. Undersøgelsens resultater præsenteres og der lægges op til en diskussion af den videre udvikling af ordningen og af samarbejdet generelt i lyset af etableringen af iægelaug og kommunalt-lægelige udvalg i alle kommuner. v/bestyrelsesmedlem Tove Holdgaard Holm, PLO, praksiskonsulent Jesper Lundh, Region Hovedstaden samt sundhedschef Lene Jensen, Randers Kommune Session 5: Hvad er opskriften på et bedre samspil og arbejdsdeling om den ældre medicinske patient? Hvordan arbejder vi bedst på at fremme samspillet og arbejdsdelingen i forhold til den ældre medicinske patient? Hvor langt kan vi nå med sundhedsaftalerne? Kan sundhedsaftalerne og samspillet herom klare de udfordringer, vi står over for de kommende år med et mere specialiseret sygehusvæsen, som "lukker opgaverne" ud i kommunerne og almen praksis? v/forskningsleder Kommune Karsten Vrangbæk, AKF, direktør Hosea Dutschke, Aarhus Kommune samt direktør Karen Heebøll, Fredericia Session 6: Så er der sundhedsdata! Hvordan bruger man de store mængder data strategisk? En række kommuner har gennemført tiltag med fokus på styring af udgifterne til sundhedsområdet. Hvilke 'opsigtsvækkende' og nye datasæt er tilgængelige for kommunerne? Og hvilke effektmålinger, analyser og ledelsesinformationer giver god mening i kommunerne - og hvordan indgår de i kommunens strategiske overvejelser? v/kontorchef Poul Erik Hansen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, sundhedsøkonom Lars Lund, Aalborg Kommune samt sundhedschef Rasmus Baagland, Roskilde Kommune Session 7: Sundhed på tværs - de gode eksempler Organisering af sundhed på tværs lykkes! Måske ikke for alle og måske ikke hver gang, men flere kommuner har gode erfaringer med tværsektorielt samarbejde som en konstruktiv vej til forebyggelse og sundhedsfremme blandt landets borgere. Sund By Netværket udgiver i januar 2012 en publikation med konkrete eksempler og organisatoriske tilgange til at fremme det tværsektorielle samarbejde med fokus på spørgsmålene: Hvilke forskellige tilgange er der til sundhed på tværs, og hvad kan andre lære af erfaringerne? v/næstformand Peter Holm Vilstrup, Sund By Netværket (formand for temagruppen Sundhed på tværs) og chefkonsulent Tine Curtis, KL Session 8: Kræftrehabiiitering - kom godt i gang! I 2012 skal kommunerne i gang med at etablere tilbud til kræftpatienter, som en del af det nye forløbsprogram for rehabilitering og palliation. Men hvad kan et tilbud indeholde, og hvordan kan indsatsen organiseres? Og hvilke udfordringer er der? Kom og hør erfaringerne fra en kommune, der allerede er i gang, om mulighederne for samarbejde med Kræftens Bekæmpelse - og få inspiration til arbejdet i din kommune. v/sundhedscenterleder Ulla Svendsen, Ringkøbing-Skjern Kommune og teamchef Bo Andreassen Rix, Kræftens Bekæmpelse

5 Praktiske oplysninger Tid og sted: Tirsdag den 17. januar 2012 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Målgruppe: Kommunale ledere, specialister og politikere med tilknytning til sundheds- og socialområdet samt personer fra andre organisationer og sektorer. Deltagergebyr: Kr ,- ekskl. moms. Tilmelding: Tilmelding er bindende og foretages via KL's hjemmeside Der er ikke nogen tilmeldingsfrist. Afbud: Skulle du blive forhindret i at deltage, bedes du venligst kontakte chefsekretær Pernille Rasmussen, plp(g)kl.dk, Du er velkommen til at overdrage din plads til en anden, dog kun efter forudgående aftale. Deltagerliste: Deltagerlisten offentliggøres på og vil løbende blive ajourført med nye tilmeldinger. Plancher: Efter konferencen vil du kunne se oplægsholdernes plancher på Yderligere information: Faglige del: Konsulent Charlotte Meyer Henius, che(a)kl.dk, Praktiske del: Chefsekretær Pernille Rasmussen, plppkl.dk^ Stande: Udstillerkoordinator Maria Birch Møller, mbi(g)kl.dk, Kommende konferencer på social- og sundhedsområdet: Hvis du ønsker mere information om kommende konferencer på social- og sundhedsområdet, kan du holde øje med arrangementer på KL's hjemmeside: og Her informeres løbende om både nyheder og konferencer på området KL's sociale temamøde KL's Ældrekonference KL's Misbrugskonference KL's Handicap- og Psykiatrikonference 31. maj - 1. juni september oktober november 2012 Aalborg Kongres & Kultur Center Hotel Pejsegården (Brædstrup v/horsens) 2013 KL's Sundhedskonference KL's sociale temamøde KL's Ældrekonference KL's Misbrugskonference KL's Handicap- og Psykiatrikonference 15. januar maj september oktober november 2013 Aalborg Kongres & Kultur Center Hotel Pejsegården (Brædstrup v/horsens) 2014 KL's Sundhedskonference 21.januar 2014

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Center for Politil< og Organisation PolJtisl< Service 13/743 Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Deltagere: Politikere: Jørgen E. Hansen Bente Borg Donl

Læs mere

KL s Sundhedskonference 2014 Fokus på kvalitet i det nære sundhedsvæsen Er kvalitet svært, når det er nært?

KL s Sundhedskonference 2014 Fokus på kvalitet i det nære sundhedsvæsen Er kvalitet svært, når det er nært? KL s Sundhedskonference 2014 Fokus på kvalitet i det nære sundhedsvæsen Er kvalitet svært, når det er nært? Den 21. januar 2014 på Hotel Comwell Kolding Program: Teatersalen 09.15 09.45 Morgenkaffe/te

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

KL s Ældrekonference 2014

KL s Ældrekonference 2014 Program KL s Ældrekonference 2014 Når ældre ikke længere er ældre. Hvornår giver hverdagsrehabilitering mening? Den 30. september 2014 på Hotel Comwell Kolding 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker

Læs mere

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov Program 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov 09.40 10.00 Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Indlæggelsestiden

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Program. Rehabilitering i praksis

Program. Rehabilitering i praksis Program Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Sjette danske rehabiliteringskonference Onsdag den 30. oktober 2013 På Nyborg Strand Praktiske Fokus På årets

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

REGIONERNES FOREBYGGELSESOPGAVER. en vejledning til sundhedslovens 119, stk. 3

REGIONERNES FOREBYGGELSESOPGAVER. en vejledning til sundhedslovens 119, stk. 3 REGIONERNES FOREBYGGELSESOPGAVER en vejledning til sundhedslovens 119, stk. 3 2009 Regionernes forebyggelsesopgaver en vejledning til sundhedslovens 119, stk. 3 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering et partnerskabsprojekt

Gode rammer for hjerterehabilitering et partnerskabsprojekt Gode rammer for hjerterehabilitering et partnerskabsprojekt juni 2011 Erfaringer og anbefalinger Forord Det er en win-win situation for samfundet og den enkelte, når hjerterehabilitering lykkes godt. Hjertepatienter

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation RAPPORT Evaluering af Sundhedscenter Vest Del 2 organisation udarbejdet af Forskning og Udvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2012 Evaluering af Sundhedscenter Vest.

Læs mere

Rehabilitering i praksis

Rehabilitering i praksis Program for sjette danske rehabiliteringskonference Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand (Ret til ændringer forbeholdes) Sjette danske rehabiliteringskonference

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Temaguide Sundhedsområdet

Temaguide Sundhedsområdet Temaguide Sundhedsområdet Indledning Efter kommunalvalget nedsættes de forskellige udvalg i kommunerne. Flere medlemmer er måske gamle kendinge, der har erfaring med det kommunale sundhedsområde, mens

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilmeld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens styringsmodel

Læs mere

Oplev toneangivende eksperter og virksomhedscases fra den offentlige sektor tirsdag 8. september 2015.

Oplev toneangivende eksperter og virksomhedscases fra den offentlige sektor tirsdag 8. september 2015. Oplev toneangivende eksperter og virksomhedscases fra den offentlige sektor tirsdag 8. september 2015. Altinget er mediepartner for StyringsAgenda 2015 God ledelse som fundament for effektiv styring Riv

Læs mere

Sundhedspolitisk Topmøde 2013. Opsamling fra diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen d. 16. december 2013

Sundhedspolitisk Topmøde 2013. Opsamling fra diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen d. 16. december 2013 Sundhedspolitisk Topmøde 2013 Opsamling fra diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen d. 16. december 2013 Sundhedspolitisk topmøde 2013, opsamling / Dansk Erhverv Fire temaer, fire rundbordsdebatter

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 Temasessioner Løsningsgalleri Se og prøv Velfærdens Innovationsdag 2012 1 Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen Toiletter Toiletter Temasessioner 2/3/4/5/6 Plenum

Læs mere

Serviceassistenterne i fokus

Serviceassistenterne i fokus Kost- og servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Serviceassistenterne i fokus Konference 4 juni 2008 Sammendrag Redaktion: Mie Andsersen og Lone Kaufmann Politisk ansvarlig: Ann. Marie Liepke Layout:

Læs mere

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK?

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE Tirsdag den 12. november 2013 kl. 9.30-16.15 Sted: Docken Færgehavnsvej 35, 2100 Kbh Ø 2013 CIVILSAMFUNDET

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere