liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks."

Transkript

1 (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QUPDM ()6VNLIWHUOHGHU (IWHUnUVRPJHQHUDOVHNUHW UIRUGHQ(XURS LVNH)DJOLJH 6DPPHQVOXWQLQJ()6VLJHUGHQnULJHLWDOLHQHU(PLOLR*DEDJOLRVWRS RJRYHUODGHUURUHWWLOWRSPDQGHQLGHQEULWLVNHIDJEHY JHOVH-RKQ0RQNV Ikke mange uden for snævre, faglige kredse kendte den europæiske faglige sammenslutning, EFS, da Emilio Gabaglio blev valgt til generalsekretær på sammenslutningens kongres i Luxembourg i maj Færre kendte den italienske økonom fra den kristelige, italienske landsorganisation CISL. Spørg i dag langt ud i de faglige kredse, i hele EU-systemet og langt ud i det politiske Europa og blandt arbejdsgivere, så er både Gabaglio og EFS kendte navne. Det er således et helt andet EFS, der fra den 26. maj holder kongres i Prag, end da Emilio Gabaglio blev valgt. På de 12 år er EFS vokset fra at være en mere eller mindre faglig selskabelig diskussionsklub til at være en faglig organisation, der indgår aftaler med modpolen på arbejdsgiversiden og sidder med ved bordet, når Europas fremtid diskuteret. Emilio Gabaglio tager dog ikke æren for den udvikling. Tiden arbejdede med ham, og han understreger, at selve håbet om at blive en rigtig faglig organisation lå i EFS s tanker allerede, da organisationen blev grundlagt i Helt fra starten så EFS frem til, at Europa opbyggede et egentligt system for arbejdsmarkedet og fik kontakt med arbejdsgiverne, siger Emilio Gabaglio. Selv ser han den tidligere formand for EU-Kommissionen, Jacques Delors, som den, der gav startskuddet til udviklingen. Da Delors blev formand i 1985, ønskede han, at det europæiske fællesskab udviklede sig, og at den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter blev en del af udviklingen. - Men vi producerede mest papirer og rapporter, siger Emilio Gabaglio. Da han fik tag i tøjlerne, gik han nye veje. De gik både over arbejdsgiverne, Kommissionen og politikerne, og de resulterede i et forlig om, at arbejdsmarkedets parter kunne indgå aftaler, der blev til EU-regler. Aftalen kom med som en protokol i Maastricht-traktaten og siden som en del af Amsterdam-traktaten. Den har ført til tre aftaler, der sikrer forældreorlov, lige forhold mellem fuldtidsansatte og deltidsansatte og beskyttelse af ansatte på kontrakter. De er alle blevet til EU-regler. Siden har parterne indgået en aftale om telearbejde uden om EU-systemet. Den udvikling er den afgående generalsekretær tilfreds med. - EFS er blevet modnet. Vi har fået mekanismer, så vi kan indgå aftaler, og nu skal vi sprede mekanismen også ud til brancherne, siger John Monks. IRUWV WWHV

2 (XURSDVIUHPWLG Han ser også med tilfredshed på, at EFS er med på det konvent, som forbereder Europas fremtid med en ny forfatningstraktat. Sammen med arbejdsgiverne er fagbevægelsen observatør. - Og i et forum, hvor der ikke stemmes, spiller det ingen rolle, at vi kun er observatører, så længe vi har taleret. At vi er med viser, at man respekteret parterne på arbejdsmarkedet, siger Emilio Gabaglio. Men dermed er tilfredsheden også slut. For nok har parterne mange venner blandt medlemmerne af konventet, men ledelsen i præsidiet har ikke lyttet til dem med de første udspil til paragraffer i en forfatningstraktat. Parterne vil have sikret deres særlige rolle helt fra protokollen i Maastricht-traktaten, men foreløbig er der ikke papir på det. - Nu er det endelige forslag ikke kommet, så det er for tidligt at sige, hvad det endelige resultat bliver. Vi ser, at mange også fra de nye lande støtter vore krav, så der kan ske meget endnu. Men det skal også være nu, siger Emilio Gabaglio. 6RFLDOGHPRNUDWHUEHGVWLRSSRVLWLRQ Han beklager, at konventet og EUsystemet for tiden er så optaget af udenrigs- og sikkerhedspolitik, at andre spørgsmål viger tilbage. Og han vil hellere diskutere politisk indhold end om, hvordan EU s institutioner skal se ud. EFS søger støtte til, at det sociale får en lige så fremtrædende plads i EUsamarbejdet som det økonomiske. Borgerne skal have både økonomiske og sociale rettigheder. I sådanne spørgsmål har Emilio Gabaglio været tæt på Kommissionen, som han ser som de små landes og de almindelige borgeres beskytter. Derfor frygter han personligt, at Kommissionen mister magt, og nationalstaterne og ikke mindst de store lande styrker deres positioner i et nyt Europa. Det kan naturligvis også øge interessen for, at parterne på arbejdsmarkedet styrker deres samarbejde og selv indgår flere aftaler. Men Emilio Gabaglio frygter, at arbejdsgiverne mangler entusiasmen, hvis ikke Kommissionen tager fronten med lovgivning, hvis parterne blot sidder med foldene hænder og ikke indgår aftaler. Hidtil har Europa-Parlamentet ofte været tæt på fagbevægelsens holdninger. Men de politiske vinde fra højre har også ramt parlamentet, der ikke er helt så lydhørt som tidligere. - Alligevel kan vi ikke blot holde os tilbage fra det politiske samarbejde og satse på aftaler. Vi må bruge begge veje. Og vi må nu samarbejde med flere politiske grupper. Vi ved, at socialdemokrater er bedst i opposition. Der har de mere markante holdninger. Men vi har også venner blandt de borgerlige og de grønne, ja endog liberale. Vi må samarbejde med alle nu. Vi må også være pragmatiske, siger Emilio Gabaglio. Han ser med lidt vemod på, at samarbejdet nu bliver uden ham. Men han er sikker på, at efterfølgeren, den britiske TUC-leder John Monks, følger i samme spor. For Monks må også have erfaring med, at der skal et bredt samarbejde til, og at man ikke bare kan lægge sig op af et såkaldt arbejderparti.

3 *OREDOLVHULQJHQRJXGYLGHOVHQ HUGHQVW UVWHXGIRUGULQJ (XURSDPnDIYLVHGHQDPHULNDQVNHYHORJVW\UNHVLQHJHQVLJHU()6 V Fra en ilter italiener med store armbevægelser og fagter til en robust, jordbunden britisk fagforeningsleder med rødderne dybt forgrenet i de den britiske arbejdermuld. Det er det skifte i den europæiske faglige sammenslutning, EFS, der tegner sig efter EFS-kongressen i Prag om to uger. Mens den italienske generalsekretæren Emilio Gabaglio taler fire sprog og alle med sit kropssprog, så holder John Monks sig til sit brede engelske, så ingen er i tvivl om, hvor han kommer fra. Det er også brede rammer, han giver som grunden til, at han som den første leder af en virkelig stor national fagbevægelse med over 7 millioner medlemmer tager springet en europæisk med over 60 millioner medlemmer i over 70 faglige organisationer i 34 europæiske lande. Udvidelsen og globaliseringen er de store udfordringer, der får den 58-årige John Monks til at tage springet fra London til Bruxelles. I begge spørgsmål må fagbevægelserne stå sammen og gå imod den ny politik, som breder sig fra USA og er et angreb på den traditionelle europæiske model for velfærd. Den enkelte stat kan ikke hamle op mod den bevægelse, der er sat i gang. Den enkelte fagbevægelse kan heller ikke. - I 20 år har den amerikanske konservatisme været herskende i forretningsverdenen. Der er ikke noget nyt, der er kommet med den ny præsident Bush. Vi ser, at markedet skal løse flere og flere områder. Det betyder deregulering, privatisering, NRPPHQGHOHGHU-RKQ0RQNV liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks. 2IIHQWOLJVHUYLFH Dermed ikke sagt, at alt skal være som før. Selv visse af de britiske liberaliseringer ser John Monks som fornuftige. Selv betaler han for strøm til et fransk firma. Men Storbritannien kan på andre områder vise mønstereksempler på, hvor galt det går, hvis regeringer blot privatiserer i blinde. De frie marked for togdrift er det værste eksempel. - Og der er områder, hvor vi ikke ønsker privatiseringer. Sundhed er noget af det, der helt klart ikke må privatiseres. Vi ønsker ikke, at service på en række områder er afhængig af, hvad aktionærer får ud af deres investeringer, siger John Monks. TUC kæmpede i lang tid for at få en minimumsløn i Storbritannien. Den er en af de få succeser under Blairregeringen. John Monks taler ikke om en tilsvarende minimumsløn i EU. men han ønsker, at der er sikkerhedsniveauer i landene, og at der er minimumsstandarder for arbejdsforhold. Og de skal følges også af de nye lande. Derfor ligger der en opgave for fagbevægelsen i at støtte de nationale fagbevægelser, så regler bliver fulgt. John Monks er også klar over, at den nye opgave for fagbevægelsen bliver at få fat i de unge og ansatte i nye erhverv. Da han forlod skolen, fik halvdelen af klassen arbejde på i industrien eller som arbejdere andre steder. IRUWV WWHV

4 Da mine børn forlod skolen, var der ikke en eneste, der gik direkte ud på en arbejdsplads. Forholdene har ændret sig. Det må vi indrette os på, siger John Monks.,QGIO\GHOVHWLODQVDWWH Han erkender også, at ansatte i dag løser flere problemer selv uden om fagbevægelsen, og at virksomhederne ofte søger at få et bedre forhold til de ansatte og omgivelserne. Men han hopper ikke på ideen om, at man dermed bare skal lægge samarbejdet ud til virksomhederne. Talen om virksomhedernes sociale ansvar er pæn, men klinger hult i John Monks ører. - Det er noget, virksomhederne selv finder på. At de ikke ønsker indblanding, men nok selv skal opføre sig pænt, skabe et godt miljø, gode arbejdsforhold, hjælpe socialt og give penge til en koncert med et symfoniorkester. Vi ønsker indflydelse til de ansatte. Vi skal være forsigtige med dette med virksomhedernes eget sociale ansvar, siger John Monks. TUC-lederen er den eneste kandidat til posten som ny generalsekretær i EFS. Men efter det ventede valg i Prag, fortsætter John Monks i TUC frem til oktober efter TUC s kongres, hvor det egentlige skifte finder sted. (8.RPPLVVLRQHQJnUIRUODQJW 'HWHUXWLGLJLQGEODQGLQJQnU(8.RPPLVVLRQHQNRPPHUPHG KHQVWLOOLQJHURPO QPHQHUNRPPHQGHYLFHJHQHUDO VHNUHW UL()60DULD+HOHQD$QGUp EU-Kommissionen går for vidt med sine henstillinger til EU-landenes regeringer om at føre en ansvarlig, økonomisk politik. I de nye økonomiske retningslinjer skriver Kommissionen lige ud, at lønudviklingen bør forblive moderat i landene, og at regeringerne bør sikre, at de faktiske lønstigninger står i forhold til stabile priser og udviklingen i produktiviteten. - Det er tvivlsomt, om Kommissionen har beføjelser til at bevæge sig ind på det område. I hvert fald er det uhørt, at den blander sig uden at have inddraget arbejdsmarkedets parter. Det her er stof for parterne, siger faglig sekretær i EFS Maria Helena André. Hun er indstillet til den ene post som vicegeneralsekretær i EFS. Da der kun er to navne til de to poster, er hun så godt som sikker på at kunne skifte sin titel ud på visitkortet efter kongressen i Prag. Hun er samtidig den eneste fra det gamle sekretariat, der forsætter i den faglige sammenslutning, så portugiseren står for kontinuiteten. Maria Helena André har arbejdet med beskæftigelse og social samhørighed. Det er erfaringerne fra det arbejde, der får hende til at råbe vagt i gevær, efter EU-Kommissionen spiller ud med retningslinjer for både beskæftigelsen og økonomien på samme tid Ikke fordi der er noget i vejen med koordineringen. Den er vedtaget på EUtopmøder, og arbejdsmarkedets parter IRUWV WWHV

5 støttede den på det sociale topmøde i marts. Men Kommissionens generaldirektoratet for økonomi bevæger sig langt ind på det felt, der normalt hører til generaldirektoratet for beskæftigelse og sociale spørgsmål, og går helt ned i både løn- og socialpolitikken. Arbejdsmarkedets parter er med i en makroøkonomisk dialog med både Kommissionen og Den Europæiske Centralbank. Her er sådanne spørgsmål ikke diskuteret. Det burde den, inden Kommissionen kom med sine henstillinger. Helt galt er det, når Kommissionen taler om, at de kollektive aftalesystemer ikke bør sikre, at lønnen til lavtuddannede og lønudgifterne i fattige egne ikke følger med de højtuddannedes og rige egnes, men skal afspejle produktiviteten. Sådanne henstillinger ser Maria Helena André som kart udtryk for, at Kommissionen ønsker større forskel mellem rige og fattige. - Vi mødes i dialogen til uformelle møder, men har ikke hørt om sådanne henstillinger. Og hvad er det egentlig, arbejdsmarkedets parter har gjort de senere år? De har indgået aftaler, der betyder moderate lønstigninger. Hvorfor er fagbevægelserne gået med til det? Især, fordi de har fået løfter om vækst og job. Vi har givet, men vi har ikke set noget til væksten og jobbene, siger Maria Helena André. Tværtimod er væksten helt i bund. Og for første gang siden 1994 bliver der flere ledige i EU-landene. 1,4 millioner skønnes det i de 15 lande. Løsningen på det er efter hendes og EFS s mening ikke bare at afskaffe på arbejdsmarkedet, skabe større fleksibilitet og ramme den tryghed, ansatte stadig har. Derfor frygter hun, at de økonomiske betragtninger vinder over de mere rene arbejdsmarkedspolitiske, som generaldirektoratet for beskæftigelse arbejder med. Generaldirektoratets retningslinjerne for beskæftigelse strammer op de hidtidige retningslinjer, så de unge skal hurtigere ind på arbejdsmarkedet, langtidsledige skal hurtigere aktiveres og der skal sættes ind, så de ældre har mulighed for at blive på arbejdsmarkedet. Ældreproblemet er ømtåleligt. Den franske fagbevægelse mobiliserer mod ændringer af de franske pensioner, og også i andre lande er regeringer i gang med overvejelser. - Vi anerkender også problemet med, at der bliver flere ældre og færre til at betale deres pensioner. Men det må være sådan, at ændringer af pensionsforhold sker gennem forhandlinger og ikke bare love. Arbejdsmarkedets parter må med, siger Maria Helena André.

6 /DQJYHMWLOI OOHV RYHUHQVNRPVWHUL(8.RRUGLQHULQJDIIRUKDQGOLQJHUDIRYHUHQVNRPVWHUEHJ\QGHULGHWVPn±GHQ VRFLDOHGLDORJHUEHJ\QGHOVHQPHQHUNRPPHQGHYLFHJHQHUDOVHNUHW UL()6 Glem alt om store, europæiske overenskomstforhandlinger mellem europæiske arbejdsgivere og lønmodtagere. Men styrk dialogen mellem parterne. Få virkelig gang i det praktiske arbejde i de europæiske samarbejdsudvalg. Det er holdningen hos direktør i den europæiske fagbevægelses forskningsinstitut, ETUI, Reiner Hoffmann, der ventes at blive vicegeneralsekretær i EFS efter kongressen i Prag om to uger. ETUI følger lønudviklingen og forhandlingerne om lønningerne i hele EU. De første spæde forsøg på at koordinere overenskomstforhandlinger er indledt både mellem landes fagbevægelser og regionalt. Men det er en langsomt start. Og det er ikke noget, der fører til fælles overenskomster. Forholdene på arbejdsmarkederne er for forskellige, mener Reiner Hoffmann. Lønforhandlingerne er forskellige. Og de ansatte får vidt forskellige lønninger selv i de gamle EU-lande, og forskellen bliver endnu større med de kommende EU-lande. Når gennemsnitslønnen i Luxembourg er euro om måneden og kun i Spanien, så ligger fælles overenskomster ikke lige for. Og med blot 500 euro i Bulgarien, så bliver tanken endnu mere fjern. - Det varer mange, mange år. Men vi er nødt til at diskutere, hvilke krav vi stiller, så vi undgår løndumping i kamp for job, siger Reiner Hoffmann. Debatten har kørt i de europæiske faglige brancheorganisationer og i EFS. Målet er, at ingen går med til 5HLQHU+RIIPDQQ overenskomster, hvor lønstigningerne er under udviklingen i priserne, og at de ansatte også henter stigningen i produktiviteten hjem. )OHUHVDPDUEHMGVXGYDOJ Østlandene er mål for en række investeringer. Bilfabrikkerne bygger nye, moderne fabrikker. VW har fået en pris for sin afdeling i Slovakiet. De slovakiske fagforeninger er tilfredse med fabrikken. Men stadig hører slovakkerne til de lavtlønnede bilkoncernen. - Nu investerer VW og andre ikke blot, fordi der er lave lønninger, men især for at få adgang til nye markeder. Eksemplerne viser imidlertid, at det er vigtigt at få en dialog inden for koncernen og inden for brancher. Derfor bliver de europæiske samarbejdsudvalg mere og mere afgørende, siger Reiner Hoffmann. Omkring 650 europæiske koncerner har i dag et europæisk samarbejdsudvalg, ESU, hvor ansatte fra fabrikker i EUlandene mødes. Men ansatte i dobbelt så mange koncerner kan kræve, at deres firma opretter et ESU efter reglerne i et EU-direktiv. Efter udvidelsen med nye lande bliver endnu 500 virksomheder omfattet af direktivet. - Det bliver den store udfordring at få ESU er op at stå i de virksomheder, der ikke har det i dag. Og det bliver især en stor opgave i de nye lande, siger Reiner Hoffmann. Et godt ESU kan efter hans opfattelse hindre, at de ansatte bliver spillet ud mod hinanden, men lægger nogle spilleregler for, hvordan de undgår det.

7 Og udvalgene kan stille fælles krav over for topledelsen, der på længere sigt kan føre til den egentlige dialog og aftaler. Brancherne og de europæiske brancheorganisationer får her også en rolle at spille. Der er oprettet over 25 såkaldte komiteer for dialog inden for sektorer, men store brancher er stadig sorte pletter, fordi arbejdsgivernes organisationer er svage eller modvillige. Men også den europæiske fagbevægelses svaghed er efter den kommende vicegeneralsekretærs mening med mellemrum klare. Svagheden er intern uenighed og mangel på fælles linje europæisk og nationalt. - Er vi ikke enige internt, får det selvfølgelig betydning for vore krav og prioriteter. Og presser medlemsorganisationen ikke på over for de nationale myndigheder, så får vi ikke meget ud af det europæiske, siger Reiner Hoffmann. Han håber, at den sociale dialog styrkes i de kommende år og afviser kritik fra politikere, arbejdsgivere og Kommissionen om, at fagbevægelsen er er konservativ og bare vil bevare job og forhold, som de er uden at tænke på de ledige. - Vi skal skabe job og redde job. Men vi er netop parate til forandring og skabe de gode job. Vi er parate til at forhandle om forandring, men netop forhandle, siger Reiner Hoffmann. +HOOH7KRUQLQJ6WnIDVWRP$RJ%DNWLHU Regeringen må ikke opgave slaget om de danske A- og B-aktier. Tværtimod gælder det nu om at stå fast på, at A- aktier stadig kan tælle mere end B- aktier, når virksomheder er truet af opkøb. Det mener det danske medlem af Europa-Parlamentet, Helle Thorning- Schmidt, S, efter et udvalg i parlamentet vedtog, at der ikke skal være noget forbud mod A- og B-aktier. Den særlige opdeling af aktier er almindelig i Norden og sikrer i en række tilfælde, at virksomheder ikke bliver købt op, fordi A-aktierne tæller mere og ikke er frit tilgængelige. - Nu gælder det om at få de samme holdninger igennem i andre udvalg og endelig i parlamentets samlede afstemning. Jeg mener, vi har en god sag, så derfor opfordrer jeg regeringen til ikke at opgive på forhånd, selv om de nordiske synspunkter er trængt blandt ministrene i EU-landene, siger Helle Thorning-Schmidt. Parlamentet og ministrene skal være enige om regler for virksomhedsopkøb. For to år siden afviste parlamentet et kompromis, og EU måtte starte forfra med arbejdet på regler. For to år siden gjaldt striden især beskyttelse af de ansatte mod opkøb. I dag er der bred enighed om regler for øget information og høring af de ansatte, og at virksomhederne skal fortælle, hvad en overtagelse betyder for beskæftigelsen og arbejdsforhold. Imidlertid vil en række lande nu af med alle de begrænsninger, som lande lægger i vejen for opkøb af virksomheder. Her er begrænsninger af stemmer for visse aktietyper kommet i fokus. - Men det er altså ikke sådan, at danske virksomheder er beskyttet mod opkøb. Det sker lige så hyppigt her som i andre lande. Derfor mener jeg, vi har en god sag. Der er ikke nogen grund til, at EU griber ind i de her forhold, siger Helle Thorning-Schmidt.

8 Efter EU-Orienterings oplysninger arbejder det græske EU-formandskab på at finde en løsning på problemerne, som ikke kun er nordiske. En af løsningerne er en såkaldt bedstefarløsning, hvor selskaber, der allerede har A- og B-aktier får lov at beholde ordningen, men nye ikke kan skelne mellem aktietyperne. %RUJHUOLJHVW\UNHW L(XURSD3DUODPHQWHW 10 kommende EU-lande tog. maj forskud på medlemskabet og indtager nu162 pladser i Europa-Parlamentet. De styrker især den borgerlige fl j. De kristelige og konservative i Det Europæiske Folkeparti, PPE, får hele 69 nye medlemmer og øger med nu 301 medlemmer af parlamentet afstanden ned til socialisterne. PPE-gruppen har flere medlemmer end den socialistiske gruppe og liberale gruppe tilsammen. De nye medlemmer er endnu kun observatører i parlamentet EU-Orientering udgives af LO-Kontoret i Bruxelles. Adresse: LO-DK-office, Bld. du Roi Albert II, 5/24 B-1210 Bruxelles. tel fax: Redaktion: Peder Munch

EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003

EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 Regeringen angriber EU- Kommissionens job-oplæg Et alt for bredt oplæg til ny jobpolitik, mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen,

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

EU-Orientering. samme tid. Dermed var retten til høring væk. /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

EU-Orientering. samme tid. Dermed var retten til høring væk. /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±GHFHPEHU 6RFLDOLVWHUXGIRUGUHU(8IRUOLJ )RUOLJRPUHJOHUIRUYLUNVRPKHGVRSN EEOLYHUXGIRUGUHWDI(83DUODPHQWHWV VRFLDOLVWHUGHUNU YHUO QPRGWDJHUQHVUHWWLOLQIRUPDWLRQRJK ULQJQnU

Læs mere

EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002

EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002 EU-lande imod EU s linje for flere job Retningslinjerne for jobpolitikken er for detaljerede og omfangsrige, lyder kritikken fra arbejdsministre.

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

EU-Orientering. Social dialog i EU i ruiner

EU-Orientering. Social dialog i EU i ruiner EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.6 2. september 2004 ------------------------------------------------------------------------------ Social dialog i EU i ruiner Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Indlæg på Kommunaløkonomisk Forum Per Callesen,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa

Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa Fremme af ligestilling - Flere kvindelige ledere i Europa INDLEDNING Uanset om du er leder, sidder i din første stilling, er akademisk kandidat eller stadig er studerende, kan du være med til at fremme

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

H ver eneste dag informeres vi om

H ver eneste dag informeres vi om 130 Danmark - et sted i verden H ver eneste dag informeres vi om begivenheder, der foregår uden for Danmarks grænser. Når vi tænder for tv eller radio eller åbner en avis, bombarderes vi med nyheder fra

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Europa og den nordiske aftalemodel

Europa og den nordiske aftalemodel Europa og den nordiske aftalemodel Nordisk Faglig Kongres maj 2015 Ved professor, dr. jur. Jens Kristiansen Jens Kristiansen Europa og den nordiske aftalemodel En NFS-initieret rapport med økonomisk støtte

Læs mere

Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl)

Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl) Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl) Indledning: Konflikthåndteringsmodellen fjerner ikke konflikter, men den giver børnene en model for, hvordan man selv konstruktivt

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

CBS Danske Erhvervsjurister. Den 14. november 2012

CBS Danske Erhvervsjurister. Den 14. november 2012 CBS Danske Erhvervsjurister Den 14. november 2012 Lønforhandlingen en udfordring. 2 Tag initiativet Vi skal turde forhandlingen vi får ikke noget, med mindre vi tør bede om det! 3 INDHOLD De tre forhandlingsniveauer

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Formidlingsovervejelser

Formidlingsovervejelser Formidlingsovervejelser I forbindelse med arbejdet med vores projekt har vi løbende overvejet hvordan vi bedst muligt ville kunne videreformidle de tanker og diskussioner vi gør os i projektet, til en

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 Del: EU-Kommissionen vil gøre det lettere at stifte selskaber overalt i

Læs mere