liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks."

Transkript

1 (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QUPDM ()6VNLIWHUOHGHU (IWHUnUVRPJHQHUDOVHNUHW UIRUGHQ(XURS LVNH)DJOLJH 6DPPHQVOXWQLQJ()6VLJHUGHQnULJHLWDOLHQHU(PLOLR*DEDJOLRVWRS RJRYHUODGHUURUHWWLOWRSPDQGHQLGHQEULWLVNHIDJEHY JHOVH-RKQ0RQNV Ikke mange uden for snævre, faglige kredse kendte den europæiske faglige sammenslutning, EFS, da Emilio Gabaglio blev valgt til generalsekretær på sammenslutningens kongres i Luxembourg i maj Færre kendte den italienske økonom fra den kristelige, italienske landsorganisation CISL. Spørg i dag langt ud i de faglige kredse, i hele EU-systemet og langt ud i det politiske Europa og blandt arbejdsgivere, så er både Gabaglio og EFS kendte navne. Det er således et helt andet EFS, der fra den 26. maj holder kongres i Prag, end da Emilio Gabaglio blev valgt. På de 12 år er EFS vokset fra at være en mere eller mindre faglig selskabelig diskussionsklub til at være en faglig organisation, der indgår aftaler med modpolen på arbejdsgiversiden og sidder med ved bordet, når Europas fremtid diskuteret. Emilio Gabaglio tager dog ikke æren for den udvikling. Tiden arbejdede med ham, og han understreger, at selve håbet om at blive en rigtig faglig organisation lå i EFS s tanker allerede, da organisationen blev grundlagt i Helt fra starten så EFS frem til, at Europa opbyggede et egentligt system for arbejdsmarkedet og fik kontakt med arbejdsgiverne, siger Emilio Gabaglio. Selv ser han den tidligere formand for EU-Kommissionen, Jacques Delors, som den, der gav startskuddet til udviklingen. Da Delors blev formand i 1985, ønskede han, at det europæiske fællesskab udviklede sig, og at den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter blev en del af udviklingen. - Men vi producerede mest papirer og rapporter, siger Emilio Gabaglio. Da han fik tag i tøjlerne, gik han nye veje. De gik både over arbejdsgiverne, Kommissionen og politikerne, og de resulterede i et forlig om, at arbejdsmarkedets parter kunne indgå aftaler, der blev til EU-regler. Aftalen kom med som en protokol i Maastricht-traktaten og siden som en del af Amsterdam-traktaten. Den har ført til tre aftaler, der sikrer forældreorlov, lige forhold mellem fuldtidsansatte og deltidsansatte og beskyttelse af ansatte på kontrakter. De er alle blevet til EU-regler. Siden har parterne indgået en aftale om telearbejde uden om EU-systemet. Den udvikling er den afgående generalsekretær tilfreds med. - EFS er blevet modnet. Vi har fået mekanismer, så vi kan indgå aftaler, og nu skal vi sprede mekanismen også ud til brancherne, siger John Monks. IRUWV WWHV

2 (XURSDVIUHPWLG Han ser også med tilfredshed på, at EFS er med på det konvent, som forbereder Europas fremtid med en ny forfatningstraktat. Sammen med arbejdsgiverne er fagbevægelsen observatør. - Og i et forum, hvor der ikke stemmes, spiller det ingen rolle, at vi kun er observatører, så længe vi har taleret. At vi er med viser, at man respekteret parterne på arbejdsmarkedet, siger Emilio Gabaglio. Men dermed er tilfredsheden også slut. For nok har parterne mange venner blandt medlemmerne af konventet, men ledelsen i præsidiet har ikke lyttet til dem med de første udspil til paragraffer i en forfatningstraktat. Parterne vil have sikret deres særlige rolle helt fra protokollen i Maastricht-traktaten, men foreløbig er der ikke papir på det. - Nu er det endelige forslag ikke kommet, så det er for tidligt at sige, hvad det endelige resultat bliver. Vi ser, at mange også fra de nye lande støtter vore krav, så der kan ske meget endnu. Men det skal også være nu, siger Emilio Gabaglio. 6RFLDOGHPRNUDWHUEHGVWLRSSRVLWLRQ Han beklager, at konventet og EUsystemet for tiden er så optaget af udenrigs- og sikkerhedspolitik, at andre spørgsmål viger tilbage. Og han vil hellere diskutere politisk indhold end om, hvordan EU s institutioner skal se ud. EFS søger støtte til, at det sociale får en lige så fremtrædende plads i EUsamarbejdet som det økonomiske. Borgerne skal have både økonomiske og sociale rettigheder. I sådanne spørgsmål har Emilio Gabaglio været tæt på Kommissionen, som han ser som de små landes og de almindelige borgeres beskytter. Derfor frygter han personligt, at Kommissionen mister magt, og nationalstaterne og ikke mindst de store lande styrker deres positioner i et nyt Europa. Det kan naturligvis også øge interessen for, at parterne på arbejdsmarkedet styrker deres samarbejde og selv indgår flere aftaler. Men Emilio Gabaglio frygter, at arbejdsgiverne mangler entusiasmen, hvis ikke Kommissionen tager fronten med lovgivning, hvis parterne blot sidder med foldene hænder og ikke indgår aftaler. Hidtil har Europa-Parlamentet ofte været tæt på fagbevægelsens holdninger. Men de politiske vinde fra højre har også ramt parlamentet, der ikke er helt så lydhørt som tidligere. - Alligevel kan vi ikke blot holde os tilbage fra det politiske samarbejde og satse på aftaler. Vi må bruge begge veje. Og vi må nu samarbejde med flere politiske grupper. Vi ved, at socialdemokrater er bedst i opposition. Der har de mere markante holdninger. Men vi har også venner blandt de borgerlige og de grønne, ja endog liberale. Vi må samarbejde med alle nu. Vi må også være pragmatiske, siger Emilio Gabaglio. Han ser med lidt vemod på, at samarbejdet nu bliver uden ham. Men han er sikker på, at efterfølgeren, den britiske TUC-leder John Monks, følger i samme spor. For Monks må også have erfaring med, at der skal et bredt samarbejde til, og at man ikke bare kan lægge sig op af et såkaldt arbejderparti.

3 *OREDOLVHULQJHQRJXGYLGHOVHQ HUGHQVW UVWHXGIRUGULQJ (XURSDPnDIYLVHGHQDPHULNDQVNHYHORJVW\UNHVLQHJHQVLJHU()6 V Fra en ilter italiener med store armbevægelser og fagter til en robust, jordbunden britisk fagforeningsleder med rødderne dybt forgrenet i de den britiske arbejdermuld. Det er det skifte i den europæiske faglige sammenslutning, EFS, der tegner sig efter EFS-kongressen i Prag om to uger. Mens den italienske generalsekretæren Emilio Gabaglio taler fire sprog og alle med sit kropssprog, så holder John Monks sig til sit brede engelske, så ingen er i tvivl om, hvor han kommer fra. Det er også brede rammer, han giver som grunden til, at han som den første leder af en virkelig stor national fagbevægelse med over 7 millioner medlemmer tager springet en europæisk med over 60 millioner medlemmer i over 70 faglige organisationer i 34 europæiske lande. Udvidelsen og globaliseringen er de store udfordringer, der får den 58-årige John Monks til at tage springet fra London til Bruxelles. I begge spørgsmål må fagbevægelserne stå sammen og gå imod den ny politik, som breder sig fra USA og er et angreb på den traditionelle europæiske model for velfærd. Den enkelte stat kan ikke hamle op mod den bevægelse, der er sat i gang. Den enkelte fagbevægelse kan heller ikke. - I 20 år har den amerikanske konservatisme været herskende i forretningsverdenen. Der er ikke noget nyt, der er kommet med den ny præsident Bush. Vi ser, at markedet skal løse flere og flere områder. Det betyder deregulering, privatisering, NRPPHQGHOHGHU-RKQ0RQNV liberalisering. Hensyn til aktionærerne går forud for alt andet, siger John Monks. 2IIHQWOLJVHUYLFH Dermed ikke sagt, at alt skal være som før. Selv visse af de britiske liberaliseringer ser John Monks som fornuftige. Selv betaler han for strøm til et fransk firma. Men Storbritannien kan på andre områder vise mønstereksempler på, hvor galt det går, hvis regeringer blot privatiserer i blinde. De frie marked for togdrift er det værste eksempel. - Og der er områder, hvor vi ikke ønsker privatiseringer. Sundhed er noget af det, der helt klart ikke må privatiseres. Vi ønsker ikke, at service på en række områder er afhængig af, hvad aktionærer får ud af deres investeringer, siger John Monks. TUC kæmpede i lang tid for at få en minimumsløn i Storbritannien. Den er en af de få succeser under Blairregeringen. John Monks taler ikke om en tilsvarende minimumsløn i EU. men han ønsker, at der er sikkerhedsniveauer i landene, og at der er minimumsstandarder for arbejdsforhold. Og de skal følges også af de nye lande. Derfor ligger der en opgave for fagbevægelsen i at støtte de nationale fagbevægelser, så regler bliver fulgt. John Monks er også klar over, at den nye opgave for fagbevægelsen bliver at få fat i de unge og ansatte i nye erhverv. Da han forlod skolen, fik halvdelen af klassen arbejde på i industrien eller som arbejdere andre steder. IRUWV WWHV

4 Da mine børn forlod skolen, var der ikke en eneste, der gik direkte ud på en arbejdsplads. Forholdene har ændret sig. Det må vi indrette os på, siger John Monks.,QGIO\GHOVHWLODQVDWWH Han erkender også, at ansatte i dag løser flere problemer selv uden om fagbevægelsen, og at virksomhederne ofte søger at få et bedre forhold til de ansatte og omgivelserne. Men han hopper ikke på ideen om, at man dermed bare skal lægge samarbejdet ud til virksomhederne. Talen om virksomhedernes sociale ansvar er pæn, men klinger hult i John Monks ører. - Det er noget, virksomhederne selv finder på. At de ikke ønsker indblanding, men nok selv skal opføre sig pænt, skabe et godt miljø, gode arbejdsforhold, hjælpe socialt og give penge til en koncert med et symfoniorkester. Vi ønsker indflydelse til de ansatte. Vi skal være forsigtige med dette med virksomhedernes eget sociale ansvar, siger John Monks. TUC-lederen er den eneste kandidat til posten som ny generalsekretær i EFS. Men efter det ventede valg i Prag, fortsætter John Monks i TUC frem til oktober efter TUC s kongres, hvor det egentlige skifte finder sted. (8.RPPLVVLRQHQJnUIRUODQJW 'HWHUXWLGLJLQGEODQGLQJQnU(8.RPPLVVLRQHQNRPPHUPHG KHQVWLOOLQJHURPO QPHQHUNRPPHQGHYLFHJHQHUDO VHNUHW UL()60DULD+HOHQD$QGUp EU-Kommissionen går for vidt med sine henstillinger til EU-landenes regeringer om at føre en ansvarlig, økonomisk politik. I de nye økonomiske retningslinjer skriver Kommissionen lige ud, at lønudviklingen bør forblive moderat i landene, og at regeringerne bør sikre, at de faktiske lønstigninger står i forhold til stabile priser og udviklingen i produktiviteten. - Det er tvivlsomt, om Kommissionen har beføjelser til at bevæge sig ind på det område. I hvert fald er det uhørt, at den blander sig uden at have inddraget arbejdsmarkedets parter. Det her er stof for parterne, siger faglig sekretær i EFS Maria Helena André. Hun er indstillet til den ene post som vicegeneralsekretær i EFS. Da der kun er to navne til de to poster, er hun så godt som sikker på at kunne skifte sin titel ud på visitkortet efter kongressen i Prag. Hun er samtidig den eneste fra det gamle sekretariat, der forsætter i den faglige sammenslutning, så portugiseren står for kontinuiteten. Maria Helena André har arbejdet med beskæftigelse og social samhørighed. Det er erfaringerne fra det arbejde, der får hende til at råbe vagt i gevær, efter EU-Kommissionen spiller ud med retningslinjer for både beskæftigelsen og økonomien på samme tid Ikke fordi der er noget i vejen med koordineringen. Den er vedtaget på EUtopmøder, og arbejdsmarkedets parter IRUWV WWHV

5 støttede den på det sociale topmøde i marts. Men Kommissionens generaldirektoratet for økonomi bevæger sig langt ind på det felt, der normalt hører til generaldirektoratet for beskæftigelse og sociale spørgsmål, og går helt ned i både løn- og socialpolitikken. Arbejdsmarkedets parter er med i en makroøkonomisk dialog med både Kommissionen og Den Europæiske Centralbank. Her er sådanne spørgsmål ikke diskuteret. Det burde den, inden Kommissionen kom med sine henstillinger. Helt galt er det, når Kommissionen taler om, at de kollektive aftalesystemer ikke bør sikre, at lønnen til lavtuddannede og lønudgifterne i fattige egne ikke følger med de højtuddannedes og rige egnes, men skal afspejle produktiviteten. Sådanne henstillinger ser Maria Helena André som kart udtryk for, at Kommissionen ønsker større forskel mellem rige og fattige. - Vi mødes i dialogen til uformelle møder, men har ikke hørt om sådanne henstillinger. Og hvad er det egentlig, arbejdsmarkedets parter har gjort de senere år? De har indgået aftaler, der betyder moderate lønstigninger. Hvorfor er fagbevægelserne gået med til det? Især, fordi de har fået løfter om vækst og job. Vi har givet, men vi har ikke set noget til væksten og jobbene, siger Maria Helena André. Tværtimod er væksten helt i bund. Og for første gang siden 1994 bliver der flere ledige i EU-landene. 1,4 millioner skønnes det i de 15 lande. Løsningen på det er efter hendes og EFS s mening ikke bare at afskaffe på arbejdsmarkedet, skabe større fleksibilitet og ramme den tryghed, ansatte stadig har. Derfor frygter hun, at de økonomiske betragtninger vinder over de mere rene arbejdsmarkedspolitiske, som generaldirektoratet for beskæftigelse arbejder med. Generaldirektoratets retningslinjerne for beskæftigelse strammer op de hidtidige retningslinjer, så de unge skal hurtigere ind på arbejdsmarkedet, langtidsledige skal hurtigere aktiveres og der skal sættes ind, så de ældre har mulighed for at blive på arbejdsmarkedet. Ældreproblemet er ømtåleligt. Den franske fagbevægelse mobiliserer mod ændringer af de franske pensioner, og også i andre lande er regeringer i gang med overvejelser. - Vi anerkender også problemet med, at der bliver flere ældre og færre til at betale deres pensioner. Men det må være sådan, at ændringer af pensionsforhold sker gennem forhandlinger og ikke bare love. Arbejdsmarkedets parter må med, siger Maria Helena André.

6 /DQJYHMWLOI OOHV RYHUHQVNRPVWHUL(8.RRUGLQHULQJDIIRUKDQGOLQJHUDIRYHUHQVNRPVWHUEHJ\QGHULGHWVPn±GHQ VRFLDOHGLDORJHUEHJ\QGHOVHQPHQHUNRPPHQGHYLFHJHQHUDOVHNUHW UL()6 Glem alt om store, europæiske overenskomstforhandlinger mellem europæiske arbejdsgivere og lønmodtagere. Men styrk dialogen mellem parterne. Få virkelig gang i det praktiske arbejde i de europæiske samarbejdsudvalg. Det er holdningen hos direktør i den europæiske fagbevægelses forskningsinstitut, ETUI, Reiner Hoffmann, der ventes at blive vicegeneralsekretær i EFS efter kongressen i Prag om to uger. ETUI følger lønudviklingen og forhandlingerne om lønningerne i hele EU. De første spæde forsøg på at koordinere overenskomstforhandlinger er indledt både mellem landes fagbevægelser og regionalt. Men det er en langsomt start. Og det er ikke noget, der fører til fælles overenskomster. Forholdene på arbejdsmarkederne er for forskellige, mener Reiner Hoffmann. Lønforhandlingerne er forskellige. Og de ansatte får vidt forskellige lønninger selv i de gamle EU-lande, og forskellen bliver endnu større med de kommende EU-lande. Når gennemsnitslønnen i Luxembourg er euro om måneden og kun i Spanien, så ligger fælles overenskomster ikke lige for. Og med blot 500 euro i Bulgarien, så bliver tanken endnu mere fjern. - Det varer mange, mange år. Men vi er nødt til at diskutere, hvilke krav vi stiller, så vi undgår løndumping i kamp for job, siger Reiner Hoffmann. Debatten har kørt i de europæiske faglige brancheorganisationer og i EFS. Målet er, at ingen går med til 5HLQHU+RIIPDQQ overenskomster, hvor lønstigningerne er under udviklingen i priserne, og at de ansatte også henter stigningen i produktiviteten hjem. )OHUHVDPDUEHMGVXGYDOJ Østlandene er mål for en række investeringer. Bilfabrikkerne bygger nye, moderne fabrikker. VW har fået en pris for sin afdeling i Slovakiet. De slovakiske fagforeninger er tilfredse med fabrikken. Men stadig hører slovakkerne til de lavtlønnede bilkoncernen. - Nu investerer VW og andre ikke blot, fordi der er lave lønninger, men især for at få adgang til nye markeder. Eksemplerne viser imidlertid, at det er vigtigt at få en dialog inden for koncernen og inden for brancher. Derfor bliver de europæiske samarbejdsudvalg mere og mere afgørende, siger Reiner Hoffmann. Omkring 650 europæiske koncerner har i dag et europæisk samarbejdsudvalg, ESU, hvor ansatte fra fabrikker i EUlandene mødes. Men ansatte i dobbelt så mange koncerner kan kræve, at deres firma opretter et ESU efter reglerne i et EU-direktiv. Efter udvidelsen med nye lande bliver endnu 500 virksomheder omfattet af direktivet. - Det bliver den store udfordring at få ESU er op at stå i de virksomheder, der ikke har det i dag. Og det bliver især en stor opgave i de nye lande, siger Reiner Hoffmann. Et godt ESU kan efter hans opfattelse hindre, at de ansatte bliver spillet ud mod hinanden, men lægger nogle spilleregler for, hvordan de undgår det.

7 Og udvalgene kan stille fælles krav over for topledelsen, der på længere sigt kan føre til den egentlige dialog og aftaler. Brancherne og de europæiske brancheorganisationer får her også en rolle at spille. Der er oprettet over 25 såkaldte komiteer for dialog inden for sektorer, men store brancher er stadig sorte pletter, fordi arbejdsgivernes organisationer er svage eller modvillige. Men også den europæiske fagbevægelses svaghed er efter den kommende vicegeneralsekretærs mening med mellemrum klare. Svagheden er intern uenighed og mangel på fælles linje europæisk og nationalt. - Er vi ikke enige internt, får det selvfølgelig betydning for vore krav og prioriteter. Og presser medlemsorganisationen ikke på over for de nationale myndigheder, så får vi ikke meget ud af det europæiske, siger Reiner Hoffmann. Han håber, at den sociale dialog styrkes i de kommende år og afviser kritik fra politikere, arbejdsgivere og Kommissionen om, at fagbevægelsen er er konservativ og bare vil bevare job og forhold, som de er uden at tænke på de ledige. - Vi skal skabe job og redde job. Men vi er netop parate til forandring og skabe de gode job. Vi er parate til at forhandle om forandring, men netop forhandle, siger Reiner Hoffmann. +HOOH7KRUQLQJ6WnIDVWRP$RJ%DNWLHU Regeringen må ikke opgave slaget om de danske A- og B-aktier. Tværtimod gælder det nu om at stå fast på, at A- aktier stadig kan tælle mere end B- aktier, når virksomheder er truet af opkøb. Det mener det danske medlem af Europa-Parlamentet, Helle Thorning- Schmidt, S, efter et udvalg i parlamentet vedtog, at der ikke skal være noget forbud mod A- og B-aktier. Den særlige opdeling af aktier er almindelig i Norden og sikrer i en række tilfælde, at virksomheder ikke bliver købt op, fordi A-aktierne tæller mere og ikke er frit tilgængelige. - Nu gælder det om at få de samme holdninger igennem i andre udvalg og endelig i parlamentets samlede afstemning. Jeg mener, vi har en god sag, så derfor opfordrer jeg regeringen til ikke at opgive på forhånd, selv om de nordiske synspunkter er trængt blandt ministrene i EU-landene, siger Helle Thorning-Schmidt. Parlamentet og ministrene skal være enige om regler for virksomhedsopkøb. For to år siden afviste parlamentet et kompromis, og EU måtte starte forfra med arbejdet på regler. For to år siden gjaldt striden især beskyttelse af de ansatte mod opkøb. I dag er der bred enighed om regler for øget information og høring af de ansatte, og at virksomhederne skal fortælle, hvad en overtagelse betyder for beskæftigelsen og arbejdsforhold. Imidlertid vil en række lande nu af med alle de begrænsninger, som lande lægger i vejen for opkøb af virksomheder. Her er begrænsninger af stemmer for visse aktietyper kommet i fokus. - Men det er altså ikke sådan, at danske virksomheder er beskyttet mod opkøb. Det sker lige så hyppigt her som i andre lande. Derfor mener jeg, vi har en god sag. Der er ikke nogen grund til, at EU griber ind i de her forhold, siger Helle Thorning-Schmidt.

8 Efter EU-Orienterings oplysninger arbejder det græske EU-formandskab på at finde en løsning på problemerne, som ikke kun er nordiske. En af løsningerne er en såkaldt bedstefarløsning, hvor selskaber, der allerede har A- og B-aktier får lov at beholde ordningen, men nye ikke kan skelne mellem aktietyperne. %RUJHUOLJHVW\UNHW L(XURSD3DUODPHQWHW 10 kommende EU-lande tog. maj forskud på medlemskabet og indtager nu162 pladser i Europa-Parlamentet. De styrker især den borgerlige fl j. De kristelige og konservative i Det Europæiske Folkeparti, PPE, får hele 69 nye medlemmer og øger med nu 301 medlemmer af parlamentet afstanden ned til socialisterne. PPE-gruppen har flere medlemmer end den socialistiske gruppe og liberale gruppe tilsammen. De nye medlemmer er endnu kun observatører i parlamentet EU-Orientering udgives af LO-Kontoret i Bruxelles. Adresse: LO-DK-office, Bld. du Roi Albert II, 5/24 B-1210 Bruxelles. tel fax: Redaktion: Peder Munch

UNICE, Philippe de Buck, efter mødet. En række emner som chikaner på arbejdspladserne, forholdene for

UNICE, Philippe de Buck, efter mødet. En række emner som chikaner på arbejdspladserne, forholdene for (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±GHFHPEHU $UEHMGVPDUNHGHWVSDUWHU LGLDORJRYHUNO IWHU 3DUWHUQHSnGHWHXURS LVNHDUEHMGVPDUNHGYHGWDJHUHWWUHnUV KDQGOLQJVSURJUDPPHQVHUVWDGLJIRUVNHOOLJWSnSUREOHPHUSn DUEHMGVPDUNHGHW

Læs mere

EU-Orientering. skrider frem, uden det /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

EU-Orientering. skrider frem, uden det /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QUDXJXVW ()6SUHVIRUPHUH VRFLDO(8IRUIDWQLQJ 'HWLWDOLHQVNH(8IRUPDQGVNDEPnVW\UNHGHQVRFLDOHVLGHLGHWIRUHO ELJHRSO J WLOHQIRUIDWQLQJVWUDNWDWPHQHUGHQHXURS LVNHIDJEHY JHOVHGHU

Læs mere

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 9-3. oktober 2001. EU-Parlamentet og Rådet på ny kollisionskurs

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 9-3. oktober 2001. EU-Parlamentet og Rådet på ny kollisionskurs EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 9-3. oktober 2001 EU-Parlamentet og Rådet på ny kollisionskurs Et spinkelt forlig i Rådet om information og høring af ansatte bliver truet af krav fra udvalg

Læs mere

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr EU-landene sætter fokus på vækst, job og sociale forhold. Pension er social støtte

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr EU-landene sætter fokus på vækst, job og sociale forhold. Pension er social støtte EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 12-6.12.2001 Nyt skarpt angreb på Kommissionen Tager for få sociale hensyn med i sine forslag om liberaliseringer inden for det offentlige, mener EU-Parlamentets

Læs mere

Fokus på social udstødelse

Fokus på social udstødelse EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 3-7. marts 2001 Fransk tak for sidst på EU-rådsmøde EU-Kommissionen lægger ikke nok vægt på kampen mod fattigdom og social udstødelse, mener den franske arbejdsminister

Læs mere

EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±MXQL (XURSD3DUODPHQWHWVSOLWWHW PHOOHPK MUHRJYHQVWUHIO M +nugwrsj UL(XURSD3DUODPHQWHWI UHWIOHUWDOVLNUHGHDWYLUNVRPKHGHUGHU InURSJDYHUIRUGHWRIIHQWOLJHVNDOI OJHUHJOHUQHSnDUEHMGVPDUNHGHWRJ

Læs mere

EU-Orientering 6 JHUIRUOLJ

EU-Orientering 6 JHUIRUOLJ EU-Orientering 8GJLYHWDI/2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±PDM (8NRPPLVVLRQHQSnYHM PHGQ\WIRUVODJRPDUEHMGVWLG (XURSD3DUODPHQWHWVVWUDPQLQJDIIRUVODJWLOQ\HUHJOHUIRUDUEHMGVWLG L(8P GHUNULWLNEnGHL(8NRPPLVVLRQHQRJEODQGW(8ODQGHQHV

Læs mere

Operation fornyelse - Indblik i Europas Faglige Samarbejdsorganisation, EFS

Operation fornyelse - Indblik i Europas Faglige Samarbejdsorganisation, EFS En artikel fra KRITISK DEBAT Operation fornyelse - Indblik i Europas Faglige Samarbejdsorganisation, EFS Skrevet af: Willy Buschak Offentliggjort: 16. december 2011 På den 10. EFS-kongres i maj 2003 i

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003

EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.2 7. marts 2003 Regeringen angriber EU- Kommissionens job-oplæg Et alt for bredt oplæg til ny jobpolitik, mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen,

Læs mere

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-5.2. 2001

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-5.2. 2001 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-5.2. 2001 Social dagsorden blandt EU-Kommissionens 4. top-prioriteter Den ny økonomi og sociale dagsorden, god regeringsskik og livskvalitet, EU s udvidelse

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

EU-Orientering. samme tid. Dermed var retten til høring væk. /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV

EU-Orientering. samme tid. Dermed var retten til høring væk. /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±GHFHPEHU 6RFLDOLVWHUXGIRUGUHU(8IRUOLJ )RUOLJRPUHJOHUIRUYLUNVRPKHGVRSN EEOLYHUXGIRUGUHWDI(83DUODPHQWHWV VRFLDOLVWHUGHUNU YHUO QPRGWDJHUQHVUHWWLOLQIRUPDWLRQRJK ULQJQnU

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-27. februar 2001

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-27. februar 2001 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-27. februar 2001 Vil stoppe bygge-wild west Europa-parlamentarikere lægger op til hårdt opgør med Ministerrådet med krav til virksomheder, der byder på

Læs mere

EU-Orientering. Fagligt EU med på EU-konvent om EU s fremtid. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-25.2.2002

EU-Orientering. Fagligt EU med på EU-konvent om EU s fremtid. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-25.2.2002 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 2-25.2.2002 Fagligt EU med på EU-konvent om EU s fremtid EFS vil have strammet den sociale dialog og sikret arbejdsmarkedets parters uafhængighed, når EU-konventer

Læs mere

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr marts 2001

EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr marts 2001 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 4-27. marts 2001 EU-arbejdsmøde om job Topmødet i Stockholm og en række kommende topmøder bliver stationer på den ti-års-tur, der skal gøre Europa til den

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

EU-Orientering. Nyt EU-formandskab satser på økonomi, job og miljø

EU-Orientering. Nyt EU-formandskab satser på økonomi, job og miljø EU-Orientering Udgivet af LO-Kontoret i Bruxelles nr. 8 10. december 2004 ------------------------------------------------------------------------------ Nyt EU-formandskab satser på økonomi, job og miljø

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Kongres 08 Tale af Palle Bisgaard, TIB København 29. september 2008 TIB Kongres 2008 Ålborg. Udenlandsk arbejdskraft: Det der bringer mig på talerstolen er udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er 43 år og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som fik 36 procent af stemmerne og 149 ud af

Læs mere

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 11-28.11.2001. EU i en række opgør om den offentlige sektor

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 11-28.11.2001. EU i en række opgør om den offentlige sektor EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 11-28.11.2001 EU i en række opgør om den offentlige sektor Liberaliseringen af den offentlige sektor er i fuld gang i EU-landene. Flere og flere områder bliver

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002

EU-Orientering. EU-lande imod EU s linje for flere job. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 1-22.1.2002 EU-lande imod EU s linje for flere job Retningslinjerne for jobpolitikken er for detaljerede og omfangsrige, lyder kritikken fra arbejdsministre.

Læs mere

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt +DUDOG% UVWLQJ/2VHNUHW UYHGEHUHWQLQJSn/2NRQJUHV Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme ud bagerst i ledighedskøen. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr

Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 3-8.3.2002 Regeringen ønsker færre målsætninger for jobpolitik Det går den rigtige vej for danske ønsker, mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 26. oktober 2015 J.nr. 15-2350749 Ejendomme, Boer og Gæld LH Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser

Læs mere

EU-Orientering. Sådan hedder det i et udspil til en forfatningstraktat,

EU-Orientering. Sådan hedder det i et udspil til en forfatningstraktat, EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±IHEUXDU,UDNNULVHUDPPHU (8NRQYHQWHW,UDNNULVHQVWLOOHUHWVWRUWVS UJVPnOVWHJQYHGGHQI OOHVXGHQULJVRJVLNNHU KHGVSROLWLNL(8VRPHUHWY VHQWOLJWSXQNWIRUGHWNRQYHQWGHUIRUEHUHGHUHQ

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

EU-Orientering. Nyt EU-slag om arbejdstid

EU-Orientering. Nyt EU-slag om arbejdstid EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.5 14. juli 2004 ------------------------------------------------------------------------------ Nyt EU-slag om arbejdstid EU-kommissionen lægger nyt forslag for

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron Jeg er 39 år, uddannet i filosofi og leder af det nye centrumparti En Marche!. Før jeg blev præsident i 2017, var jeg embedsmand og fra 2014-2016 var jeg finansminister

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den 20.10. 2017 Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 43 / 44 2017 Indhold Kommissionen... 3 Uge 43... 3 Møde i Kommissionen... 3 Uge 44... 3 Ingen møder

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD EU S STRATEGISKE INSTITUTION Det Europæiske Råd er drivkraften bag Den Europæiske Union. Det fastlægger dens retningslinjer og dens politiske

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger ingeniørernes muligheder for formel lokal indflydelse på

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 5-18. maj 2001

EU-Orientering. Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 5-18. maj 2001 EU-Orientering Fra LO-Kontoret - Bruxelles nr. 5-18. maj 2001 Bakket vej mod EU-udvidelse Forhandlingerne med ansøgerlandene nærmer sig den fase, hvor det drejer sig om penge og også matematik - det sydlige

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl)

Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl) Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl) Indledning: Konflikthåndteringsmodellen fjerner ikke konflikter, men den giver børnene en model for, hvordan man selv konstruktivt

Læs mere

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Side 3, linje 6, side 4 linje 5, side 5 linje 15 og side 6 linje 38: fagforening ændres til fagforbund. Side 3, linje 15: Medlemmernes krav og forventninger

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Danmark og EU i Europa

Danmark og EU i Europa Mels Ersbøll og Jens Bostrup A 338939 Danmark og EU i Europa Gyldendal Indhold Forord 9 I. Danmark i den Europæiske Union 2S. maj - hvad stemmer vi om? Af Niels Ersbøll 13 Enten - eller 13 Spørg først

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er født 28. juli 1973 og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som har 36% af stemmerne og 149

Læs mere

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO SNYHEDSBREV 9 1998 Amsterdam-traktaten I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Et klart ja i vente............ 1 En undersøgelse som Gallup-analyseinstituttet har udført for Udspil om danskernes holdning

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Nyhedsbrev. UK Update

Nyhedsbrev. UK Update Nyhedsbrev UK Update 29.03.2017 BREXIT: STORBRITANNIEN HAR I DAG BESTEMT SIG FOR ENDELIGT AT FORLADE EU 29.3.2017 Storbritannien har i dag den 29. marts 2017 bestemt sig for endeligt at forlade EU. Den

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

EU-Orientering. EU langt fra store mål

EU-Orientering. EU langt fra store mål EU-Orientering LO-Kontoret i Bruxelles nr.1 26. februar 2004 -------------------------------------------------------------------------------------- EU langt fra store mål EU-landene når ikke de mål, stats-

Læs mere

EURO OG SOCIALE SIKRINGSORDNINGER

EURO OG SOCIALE SIKRINGSORDNINGER i:\maj-2000\euro-hh.doc Af Henrik Hofman 29.maj 2000 RESUMÈ EURO OG SOCIALE SIKRINGSORDNINGER Dansk Folkeparti siger i deres ØMU-materiale, at Dansk velfærd er i fare, når sluserne mellem landene åbnes.

Læs mere