Udarbejdelse af label. samt generelle informationer om. ECOdesign og ErP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdelse af label. samt generelle informationer om. ECOdesign og ErP"

Transkript

1 Udarbejdelse af label samt generelle informationer om ECOdesign og ErP

2 Generelle informationer om ECO-design og ErP Pr. 26. september 2015 starter den lovpligtige fase for eco-design krav og energimærkningen. Fra og med denne dato, er det kun certificerede produkter i overensstemmelse med Eco-design kravene som vil have tilladelse til at blive markedsført i EU. Alle berørte produkter skal forsynes med energimærkning.

3 Generelle informationer om ECO-design og ErP Eco-design krav er bestemmende for CE certificering og adgang til markedet. Energimærkningen er på den anden side obligatorisk information for forbrugeren. LOT er betegnelsen for en gruppe af produkter. LOTs som allerede har eksisteret i lang tid er f.eks. LOTs for elektriske apparater (opvaskemaskiner, vaskemaskiner) eller forbrugerelektronik (TV) Den nye LOTs som nu henviser til opvarmningsteknologi er LOT 1 (elektrisk, olie- eller gas-fyrede rumopvarmere, kombikedler og CHP systemer) og LOT 2 (elektrisk, olie- eller gas-fyrede vandvarmere). Yderligere LOTs vedrørende opvarmningsindustrien vil følge. Disse vil inkludere ventilationssystemer (LOT 6), fastbrændselskedler (LOT 15) og lokale rumopvarmningsprodukter (LOT 20).

4 Energimærkning For LOT 1(opvarmning, gas-, olie-, elektricitetsdrevet) og LOT 2 (VVB, gas-, olie-, elektricitetsdrevet) pågældende produkter/ systemer er mærkning obligatorisk For LOT 10 (air condition) er mærkningen allerede obligatorisk siden Det er sandt at der et dusin forskellige mærkninger, men effektivitetsskalen vil altid være den samme. (A++ op til G i LOT 1; A op til G i LOT 2).

5 Undtagelser for ErP Regulativ Solcellesystemer Apparater og systemer med en ydelser > 70 kw (eco-design ja) Beholdere/buffer beholdere> 500 l kapacitet (eco-design ja) Beholdere/buffer beholdere> 2000 l kapacitet De nye eco-design krav gælder for produkter med en ydelse fra 0 til 400 kw. De nye krave, som er en del af ecodesign regulativer, har til formål at godkende en teknologi. Det førnævnte regulativ skal overholdes for at få en markedsgodkendelse (CE test certifikat).

6 Betingelser fra ErP Denne effektivitetsmærkningsregulativet (ELD) gælder for produkter fra 0 til 70 kw. Denne mærkning via en label er en information om apparatet og tjener ikke som minimumskrav til teknologien. Målgruppen for sådanne mærkninger er private husholdninger. Dette resulterer i en mærkning af en systemydelse på op til 70 kw. Effektiviteten for produktion af varmt brugsvand hænger sammen med tappeprofilerne som repræsenterer forskellige måder for tapning af varmt brugsvand gennem dagen (24h). For at være i stand til at vælge den passende kapacitet for apparater som tilbyder produktion af varmt brugsvand, har EU Kommissionen udviklet tappeprofiler for individuelle typer af varmt brugsvands produktion.

7 Betingelser fra ErP Husk på kravene til vurderingen af produkternes effektivitet kan afvige. LOT 1 varmegivere (kedler): gas-fyrede, olie-fyrede og elektriske produkter inklusive højtemperatur varmepumper. I modsætning til lav-temperatur varmepumper. Den samlede effektivitet for individuelle produkter vil blive forbedret ved ekstra komponenter i et system. Vedvarende energi produkter og styringer især, vil forbedre den samlede effektivitet.

8 Betingelser fra ErP I henhold til ELD-direktivet er der 3 systemer som kan beregnes forskelligt: 1. System opvarmning 2. System kombi-kedler / varmt brugsvandsproduktion 3. System varmt brugsvandsproduktion Varmegeneratoren som har den højeste ydelse anses altid for det ledende apparat i et system.

9 Betingelser fra ErP Det er tilgængelig som dokumentation sammen med apparatet, eller på leverandørens hjemmeside. Dette informationsark vil blive beregnet af installatøren via beregningsskema eller online beregningsprogram.

10 Betingelser fra ErP I ELD-regulativet, 13 forskellige mærkater er defineret. Først og fremmest med manuel beregningsprocedure som beskrevet i regulativet eller ved hælp af Vaillant s beregningsværktøj.

11 Kalkulation af system, ErP Manuel beskrivelse til at beregne system label For at vide, hvordan online værktøjet virker, er det nyttigt at være i stand til at beregne systemerne manuelt.

12 Fortsat systemlabel beregning Rumopvarmningssystemer Arket for rumopvarmningssystemer, temperaturstyring og solvarmeanlæg skal indeholde de elementer som er beskrevet i Figur 1, Figur 2, Figur 3, og Figur 4, Til evaluering af sæson mæssig rumopvarmning energieffektivitet for systemerne inkl. følgende information: I: værdi for sæsonmæssig rumopvarmning energieffektivitet for foretrukken opvarmer, angivet I %; II: faktor for evaluering af varmeydelse for foretrukken og tillægsvarmer som angivet I tabel 5 og 6 I dette anneks; III: værdi af matematisk udtryk: 294/(11 P rated ), hvorved Prated er relateret til den foretrukne rumopvarmer; IV: værdien af matematisk udtryk 115/(11 P rated ), hvorved Prated er relateret til den foretrukne rumopvarmer; derudover, for foretrukne varmepumpe opvarmere: V: værdi af forskellen mellem sæsonmæssig rumopvarmningsenergi effektiviteter under gennemsnitlige og koldere klimaforhold, angivet I %; VI: værdien af forskellen mellem sæsonmæssig rumopvarmningsenergi effektiviteter under varmere og gennemsnitlige klimaforhold angivet I %.

13 Fortsat systemlabel beregning Rumopvarmningssystemer, temperaturstyring af solvarmeanlæg Arket for kombinationsopvarmningssystemer, temperaturstyring og solvarmeanlæg skal indeholde de elementer som er beskrevet I punkterne (a) og (b): (a) Elementer angivet i Figur 1 og Figur 3, til evaluering af sæsonmæssige rumopvarmnings energieffektivitet for et system med kombinationsopvarmer, temperaturstyring og solvarmeanlæg inklusive følgende information: I: værdien for sæsonmæssig rumopvarmnings energieffektivitet for foretrukken kombinationsvarmer angivet i %; II: faktor for vurdering af varmeydelse for foretrukken og tillægsvgarmer som angivet i Tabel 5 og 6 I dette anneks; III: værdien af det matematiske udtryk: 294/(11 * P rated ), hvorved Prated er relateret til den foretrukne kombinationsopvarmer; IV : værdien af det matematiske udtryk 115/(11 * P rated ), hvorved Prated er relateret den foretrukne kombinationsopvarmer; derudover, for foretrukken varmepumpe kombinationsopvarmer: V: værdien af forskellen mellem sæsonmæssige rumopvarmnings energieffektiviteter under gennemsnitlige og koldere klimaforhold udtrykt i%; VI: værdien af forskellen mellem sæsonmæssige rumopvarmnings energieffektiviteter under varmere og gennemsnitlige klimaforhold udtrykt i %;

14 Fortsat systemlabel beregning Vandopvarmnings energieffektivitet (b) Elementerne angivet i Figur 5 til evaluering af vandopvarmnings energieffektiviteten for et kombinationsopvarmningssystem, temperaturstyring af solvarmeanlæg, hvor følgende information skal inkluderes: I: værdien for vandopvarmnings energieffektivitet af kombinationsopvarmeren angivet I %; II: værdien for det matematiske udtryk (220 * Q ref )/Q nonsol, hvor Q ref er taget fra tabel 15 I anneks VII og Q nonsol fra produktbladet for solvarmeanlæg med angivet ladeprofil M, L, XL or XXL for kombinationsopvarmeren; III: værdien for det matematiske udtryk (Q aux * 2.5)/(220 Q ref ), udtrykt i %, hvor Q aux er taget fra produktdatabladet for solvarmeanlægget og Q ref fra Tabel 15 i anneks VII for angivet ladeprofil M, L, XL or XXL. Reference: The calculations are pre-set by the European Commission Regulation C(2013) 817 final )

15 Tabeller til systemberegning Tabel 5: Til formålene i Figur 1 I dette anneks, vurdering af foretrukken kedel eller kedelkombination og tillægsvarmer* P sup / (P nominel + P sup ) ** II, system uden varmtvandsbeholder II, system med varmtvandsbeholder * De mellemste værdier beregnes via lineær interpolation mellem to omgivende værdier. ** P rated er relateret til den foretrukne rumvarmer eller kombinationsvarmer. Reference: The calculations are pre-set by the European Commission Regulation C(2013) 817 final )

16 Tabeller til systemberegning Tabel 6: Til formålene i Figur 2 to 4 I dette anneks, vurderingen af foretrukken CHP, varmepumpe, kombinationsvarmepumpe eller lavtemperatur varmepumpe og tillægsvarmer* P nominel / (P niminel + P sup ) ** ** II, system uden varmtvandsbeholder II, system med varmtvandsbeholder * De mellemste værdier beregnes via lineær interpolation mellem de to omgivende værdier. ** P rated er relateret mtil den foretrukne rumvarmer eller kombinationsvarmeris. Reference: The calculations are pre-set by the European Commission Regulation C(2013) 817 final )

17 Data til manuel beregning Oversigt over beskrivelse af figur I VI. Figur 1 Figur 4 I II III IV V VI Ηs Effektivitet for varmeapparatet (produktblad) med højeste ydelse i et system (foretrukken) P sup / (P nominel + P sup ) or P nominel / (P nominel + P sup ) Tabel 5 eller 6 (Regulation) 294 / (11 x P nominel ) hvorved P nominel er relateret til den fortrukne kedel/apparat 115 / (11 x P nominel ) hvorved P nominel er relateret til den foretrukne kedel/apparat Værdien af forskellen mellem sæsonbestemt rumopvarmnings effektivitet under gennemsnitlige og kolde klimaforhold, udtrykt i %; (Produkt datablad) Værdien af forskellen mellem sæsonbestemt rumopvarmnings effektivitet under under varme og gennemsnitlige klimaforhold, udtrykt i %, (Produkt blad) Reference: The calculations are pre-set by the European Commission Regulation C(2013) 817 final )

18

19

20

21

22 Manuelt beregningseksempel ErP Referencer til figur 1 Sæson bestemt rumopvarmnings energieffektivitet for kedlen Foretrukne apparat ecotec plus VC 306/5-5, ηs = 91% Supplerende apparat ecotec plus VC 156/5-5, ηs = 90% Styring klasse II Sol system med 5 kollektorer VFK 150 og allstor 500l

23 The energy efficiency of the package of products provided for in this fiche may not correspond to its actual energy efficiency once installed in a building, as this efficiency is influenced by further factors such as heat loss in the distribution system and the dimensioning of the products in relation to building size and characteristics. Seasonal space heating energy efficiency of boiler I 91 % Temperature control From fiche of temperature control Class VII = 3,5 %, Class VIII = 5 % + 2 % Supplementary boiler From fiche of boiler Solar contribution From fiche of solar device ( - I ) x 0,1 = ± -0,1 % ( III x 11,75 0, IV x ) x 0,9 x ( / 100 ) x 0,86 7 = + % ,34 Supplementary heat pump From fiche of heat pump Solar contribution AND Supplementary heat pump Select smaller value Seasonal space heating energy efficiency of package Seasonal space heating energy efficiency class of package ( - I ) x II = + % 0,5 x OR 0,5 x = Boiler and supplementary heat pump installed with low temperature heat emitters at 35 C? 7 From fiche of heat pump Collector size (in m²) Class I = 1 %, Class II = 2 %, Class III = 1,5 %, Class IV = 2 %, Class V = 3 %, Class VI = 4 %, Tank volume (in m³) Collector efficiency (in %) Seasonal space heating energy efficiency (in %) Tank rating A + = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81 Seasonal space heating energy efficiency (in %) X A ++ G F E D C B A A + A +++ < 30% 30 % 34 % 36 % 75 % 82 % 90 % 98 % 125 % 150 % - % % + ( 50 x II ) = % Datablad Foretrukne apparat Bonus Styring Datablad Suppl. Datablad Foretrukne 294 / (11 x P nominel ) TR.doc Datablad sol 115 / (11 x P nominel ) TR.doc Datablad beholder Datablad sol Datablad beholder

24 Manuelt beregningseksempel ErP Referencer til figur 3 Sæson bestemt rumopvarmnings energieffektivitet for HT varmepumpe Foretrukne apparat geotherm/ brine 171/3, ηs = 130 % Supplerende apparat ecotec plus VC 156/5-5, ηs = 90% Styring klasse VIII Sol system med 15 kollektorer VFK 150 og allstor 1000l

25 Seasonal space heating energy efficiency of heat pump 130 I % Temperature control Class I = 1 %, Class II = 2 %, Class III = 1,5 %, Class IV = 2 %, Class V = 3 %, Class VI = 4 %, From fiche of temperature control Class VII = 3,5 %, Class VIII = 5 % + 5 % 2 Supplementary boiler From fiche of boiler Solar contribution Seasonal space heating energy efficiency (in %) ( - I ) x II = 0,02 3-0,8 % From fiche of solar device Collector size (in m²) Tank volume (in m³) Collector efficiency (in %) 35, ,86 18 ( III x + IV x ) x 0,45 x ( / 100 ) x = + % 1,57 0,61 Seasonal space heating energy efficiency of package under average climate Tank rating A + = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81 Seasonal space heating energy efficiency class of package under average climate X G F E D C B A A +++ Seasonal space heating energy efficiency under colder and warmer climate conditions Colder: - V = % Warmer: + VI = % 3 5 The energy efficiency of the package of products provided for in this fiche may not correspond to its actual energy efficiency once installed in a building, as this efficiency is influenced by further factors such as heat loss in the distribution system and the dimensioning of the products in relation to building size and characteristics. A + A ++ < 30% 30 % 34 % 36 % 75 % 82 % 90 % 98 % 125 % 150 % %

26 Manuelt beregnings eksempel ErP Referencer til figur 4 Sæson bestemt rumopvarmnings energieffektivitet for LT varmepumpe Foretrukne apparat LT varmepumpe 17kW, ηs = 150% Supplerende apparat ecotec plus VC 156/5-5, ηs = 90% Styring klasse VIII Sol system med 15 kollektorer VFK 150 og allstor 1000l

27 Seasonal space heating energy efficiency of low temperature heat pump 150 I % Temperature control Class I = 1 %, Class II = 2 %, Class III = 1,5 %, Class IV = 2 %, Class V = 3 %, Class VI = 4 %, From fiche of temperature control + 5 Class VII = 3,5 %, Class VIII = 5 % % 2 Supplementary boiler From fiche of boiler Solar contribution Seasonal space heating energy efficiency (in %) 150 0,02 ( 90 - I ) x II = 3-1 % From fiche of solar device Collector size (in m²) Tank volume (in m³) Collector efficiency (in %) ( III x 35,25 + IV x 1 ) x 0,45 x ( 83 / 100 ) x 0,86 = + 17 % 1,5 0,6 Seasonal space heating energy efficiency of package under average climate Seasonal space heating energy efficiency class of package under average climate Seasonal space heating energy efficiency under colder and warmer climate conditions Tank rating A + = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81 X G F E D C B A A Colder: - V = % Warmer: + VI = % The energy efficiency of the package of products provided for in this fiche may not correspond to its actual energy efficiency once installed in a building, as this efficiency is influenced by further factors such as heat loss in the distribution system and the dimensioning of the products in relation to building size and characteristics. A + A ++ < 55% 55 % 59 % 61 % 100 % 107 % 115 % 123 % 150 % 175 % %

28 Installatørens ansvar I fremtiden er installatørerne juridisk forpligtet til at offentliggøre energieffektivitet og vise tilsvarende labels til deres kunder allerede i tilbudsfasen. Når der i tilbuddet er et system skal systemets effektivitet beregnes og et såkaldt " systemlabel " og " beregningsdatablad" leveres. Installatøren hæfter for rigtigheden af de oplysninger, han giver til sine kunder. Beregningen af systemets effektivitet og systemets label sker af installatøren på grundlag af data fra producenten

29 Installatørens ansvar - Enkelt apparat uden automatik Information leveret af producenten sammen med apparatet Information leveret af installatøren til hans kunde Printet label: (Leveret i indpakningen med apparatet) Produkt datablad: Inkluderet i produkt manualer eller løst datablad leveret i indpakningen med produktet Produkt label + Produkt datablad Installatøren overdrager ganske enkelt label og produkt datablad leveret af producenten til slutbrugeren.

30 Installatørens ansvar- Systemer Information leveret af producenten med produktet Information leveret af installatøren til hans kunde Ledende apparat og supplerende apparat datablad og label samt datablad fra komponenter Ledende apparat Supplerende apparat eller komponent. System label System datablad Produkt datablad og printet label fra apparatet (eller produkt datablad alene for automatik eller sol komponenter) Installatører tager ansvaret for rigtigheden af oplysningerne til sine kunder. Beregningen af systemets effektivitet og systemets label sker af installatøren på grundlag af data fra producenten Installatøren beregner og leverer system label til slutbrugeren samt system datablad for beregningen.

31 Vaillant ErP beregningsprogram

32

33

34

35

36

37

38 Din personlige beregning

39 Din personlige beregning

40 Din personlige beregning

41 LOT 1 Produkt label for varme Varme Kedler CHP HP Varme og Varmt vand 6 forskellige produkt labels for LOT 1 Kombikedel Kombivarmepumpe

42 LOT 1 - Rumopvarmning Model Brand Varme Effektivitets klasse Effektivitets klasse Lydniveau i db Nominel varmeydelse I kw Kedel rumopvarmning

43 LOT 1 - Rumopvarmning Model Brand Varme Effektivitets klasse Effektivitets klasse (i lav og høj temperatur flow) Lydniveau indendørs og udendørs i db Nominel varmeydelse i kw inkl. supplementsvarme, i de 3 i EU zoner (kort) VP rumopvarmning (undtagen lav temperatur VP)

44 Labels til system varmeapparat, styring, solanlæg og label til systemkombination, styring og sol anlæg Varme Rumopvarmning effektivitet klasse af hovedvarmekilden Sol system Effektivitetsklasse Beholder Styring Sup. rumopvarmning Rum opvarmning systemeffektivitet skala over året Yderligere komponenter eller varmeapparater System af varmeapparat, styring og solvarmeanlæg

45 LOT 1 - Styringer Klasse Definition af styringer klasse Bonus I On/off rumtermostat 1 II Vejrkompensering i forbindelse med modulerende kedler 2 III Vejrkompensering i forbindelse med on/off kedler 1.5 IV TPI rumtermostat i forbindelse med on/off kedler 2 V VI VII Modulerende rum termostat I forbindelse med modulerende kedler Vejrkompensering og rumtermostat, i forbindelse med modulerende kedler Vejrkompensering og rumtermostat, i forbindelse med on/off kedler VIII Multi-sensor styring i forbindelse med modulerende kedler 5 Styringer får ingen label, men et datablad og teknisk dokumentation.

46 Vaillant ErP beregningsprogram Du kan få adgang til værktøjet online med en adgangskode Brugernavn: vaillant Password: gas20

47 Tak for jeres opmærksomhed!

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Baggrund: 2

Læs mere

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen Energimærkning og minimumskrav til gas- og oliekedler, varmepumper vandvarmere Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund Bjarke Hansen, Energistyrelsen Disposition Ecodesign og energimærkning; To virkemidler

Læs mere

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Fælles brancheorienteringsmøde mellem Debra, OR & OSS, den 25. August, 2015 Bjarke Hansen, Energistyrelsen Pia Westphalen,

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Ecodesign minimumskrav og. varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere

Ecodesign minimumskrav og. varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere Ecodesign minimumskrav og energimærkning af kedler, varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Møde NVE Møde, NVE 8. marts 2012 4 forslag til

Læs mere

Sådan overholder du de nye informationskrav

Sådan overholder du de nye informationskrav Sådan overholder du de nye informationskrav når du forhandler opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Læs om de nye krav i 2015 til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning

Læs mere

Energieffektiv brugsvandsvarmepumpe

Energieffektiv brugsvandsvarmepumpe ELFORSK-projekt nr. 344-005 Energieffektiv brugsvandsvarmepumpe Slutrapport ELFORSK August 2014 Teknologisk Institut Vesttherm EBM Papst IPU Per Henrik Pedersen Lasse Søe Svend Vinter Pedersen 1 Indhold

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design

Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design Væghængt villagaskedel Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design ecotec plus Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus med 4 års garanti Ideer til intelligent boligkomfort

Læs mere

Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE

Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE Under temaet eco IDEAS arbejder Panasonic løbende på miljøtilpasning af virksomheden. Produkter i henhold til eco IDEAS Produkterne der fremstilles skal

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg EU's kriterier for grønne offentlige indkøb har til formål at lette offentlige myndigheders indkøb af produkter, tjenester

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

Solceller - Varmepumper - Solvarme www.reb2b.dk

Solceller - Varmepumper - Solvarme www.reb2b.dk Din partner for grøn energi Solceller - Varmepumper - Solvarme www.reb2b.dk 2 WWW.REB2B.DK indhold 1. REB2B------------------------------------------------------------------------------------------- 4

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Altener program: SOLAR COMBISYSTEMS

Altener program: SOLAR COMBISYSTEMS Altener program: SOLAR COMBISYSTEMS WORKPACKAGE 6 MONITORING OF DANISH COMBISYSTEMS Klaus ELLEHAUGE Ellehauge & Kildemoes Vestergade 48H,2.tv., DK-8000 Aarhus C, Denmark Tel: +45 86 13 20 16 Fax: +45 86

Læs mere

Installationspakker til enfamilieboliger

Installationspakker til enfamilieboliger InnoBYG udviklingsprojekt om Installationspakker til enfamilieboliger Solvarme, varmeanlæg og ventilation Juni 2014 Titel: InnoBYG udviklingsprojektet om installationspakker Udarbejdet i forbindelse med:

Læs mere

Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA

Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Væghængt villagaskedel Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Årsnyttevirkning Miljøbelastning Elforbrug ecotec plus Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus med 4 års garanti

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

SOLVARME HANDLINGSPLAN

SOLVARME HANDLINGSPLAN SOLVARME HANDLINGSPLAN Redigeret af Jan Erik Nielsen, PlanEnergi, 4. oktober 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 1 Indledning... 6 2 Markedsstatus (medio 2011)... 7 3 Barriereundersøgelse... 9

Læs mere

Fire årstider - én klimastyring til velvære

Fire årstider - én klimastyring til velvære ROTEX HPSU luft-til-vand varmepumper Fire årstider - én klimastyring til velvære Komfortabel varme om vinteren og blid køling om sommeren. Den indstillelige ROTEX HPSU varmepumpe nedbringer dine varmeudgifter

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Intelligente alt-i-én varmeløsninger

Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel units Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit - du kan også lade solen levere det varme vand ecocompact aurocompact Spar på pladsen og energien med Intelligente

Læs mere