når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg"

Transkript

1 Sådan opfylder du lovkravene når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Få overblik over hvilke oplysninger, du fremover skal have med i dine tilbud på kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere, vandvarmere med videre

2 INDHOLD Nye informationskrav ændrer dine tilbud... Fire typer af installationer... Om klimazoner... Data, du skal give ved tilbud: Enkeltanlæg... Kombianlæg...7 Pakker med enkeltanlæg...8 Pakker med kombianlæg...9 Hvis du vil vide mere...0

3 NYE INFORMATIONSKRAV ÆNDRER DINE TILBUD Fra den. september 0 er det lovpligtigt at overholde de nye informationskrav om energimærkning for virksomheder, der forhandler anlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere, varmepumper med videre. Reglerne gælder, når salget af et anlæg til en bygningsejer går gennem din virksomhed, som for eksempel kan være en installatør- eller entreprenørvirksomhed. Derved optræder virksomheden som forhandler. Det betyder, at du fra den. september 0 har pligt til at informere bygningsejerne om anlæggenes energimærkning og en række andre oplysninger. Denne oversigtspjece handler alene om de nye krav, når du afgiver tilbud til bygningsejeren. Kort om de nye krav De nye krav per. september 0 gælder for opvarmningsanlæg på op til og med 70 kw, det vil sige som tommelfingerregel i bygninger på op til cirka.000 m. Kravene dækker følgende teknologier: Opvarmningsanlæg til vandbaserede opvarmningssystemer. I Danmark er de mest udbredte anlæg, som berøres: gas- og oliekedler, varmepumper og solvarmeanlæg. Bemærk, at også hybridanlæg er omfattet. Vandvarmere og varmtvandsbeholdere Temperaturstyringer til opvarmningsanlæg Du skal være opmærksom på, at der også gælder krav når du annoncerer når du udstiller anlæg for eksempel i et showroom når du har online salg med mulighed for køb på internettet Disse krav kan du læse om på OpvarmningsAnlæg. Her kan du blandt andet finde informationsbrochuren Sådan overholder du de nye informationskrav, når du forhandler opvarmningsanlæg.

4 FIRE TYPER AF INSTALLATIONER De nye krav findes i to EU-forordninger, som opdeler anlæggene i fire kategorier af installationer: Enkeltprodukter og enkeltanlæg til enten rumopvarmning eller varmt brugsvand Kombianlæg til både rumopvarmning og varmt brugsvand Pakker med enkeltanlæg, der kombineres med solvarme og/ eller temperaturstyring Pakker med kombianlæg, der ydermere kombineres med solvarme og/eller temperaturstyring Informationskravene, når du giver tilbud, er forskellige for hver af disse fire kategorier. Endvidere varierer kravene i forhold til, hvilken type anlæg der er tale om. Kravene til oplysninger fremgår af bilag VI i de to forordninger om energimærkning EU-forordning nr. 8/0 og nr. 8/0 om anlæg til henholdsvis rumopvarmning og vandvarmere/ varmtvandsbeholdere. For at gøre det lettere for installatører, entreprenører og andre forhandlere af anlæg at få overblik over, hvad de har pligt til at oplyse, har Energistyrelsen udarbejdet oversigten på de næste sider. Her får du et fuldt overblik over, hvilke oplysninger du skal præsentere i dine tilbud for de forskellige typer af anlæg. Når du først har overblik over, hvilke oplysninger du skal inkludere i tilbuddene, kan du finde de konkrete værdier for de forskellige oplysninger på de datablade og energimærkninger, som leverandørerne* ifølge forordningerne er forpligtet til at levere. *Leverandør = producent, importøren eller dennes repræsentant i EU/EØS, der bringer et energirelateret produkt i omsætning eller ibrugtager det på EU/EØS-marked. (EØS-markedet omfatter ud over alle EU-landene også Norge, Island og Lichtenstein).

5 OM KLIMAZONER Du skal primært give oplysninger, der gælder for den gennemsnitlige klimazone i Europa, som Danmark ligger i. Men når varmepumper sælges som enkeltanlæg og kombianlæg, skal du også give bygningsejeren oplysninger fra leverandørens datablad om de to andre klimazoner (koldere og varmere). BEMÆRK! I overblikket på de næste sider er der tale om oplysninger under gennemsnitlige temperaturforhold, medmindre andet er angivet. Desuden skal alle tal, hvor det er relevant, være afrundet til nærmeste heltal. Gennemsnitligt (mellemblå) Varmere (lys blå) Koldere (mørk blå)

6 DATA, DU SKAL GIVE VED TILBUD: ENKELTANLÆG Her ses de data, der skal opgives for anlæg til rumopvarmning alene og uden temperaturstyring og solvarme. Oplysningerne skal gives i den nedenfor nævnte rækkefølge. FOR GAS- OG OLIEKEDLER TIL RUMOPVARMNING: Klasse for årsvirkningsgrad for rumopvarmning Den nominelle nytteeffekt (varmeydelse i kw) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i procent I det tilfælde du monterer et solvarmeanlæg alene som tillæg til en eksisterende kedel eller varmepumpe, er der ikke krav om, at du opgiver specifikke oplysninger ved tilbud. FOR VANDVARMERE: Forbrugsprofil for vandopvarmning (udtrykt ved en kategori fra XS til XXL) Årligt energiforbrug i kwh Energieffektivitetsklassen Lydeffektniveau, inde, i db Det årlige elforbrug i kwh (beregnet) FOR VARMEPUMPER TIL RUMOPVARM- NING DESUDEN: 7 8 Den nominelle nytteeffekt (varmeydelse i kw) under koldere og varmere klimaforhold herunder også for eventuelt supplerende forsyningsanlæg Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i % for koldere og varmere klimaforhold Årligt energiforbrug i kwh (beregnet) under koldere og varmere klimaforhold Lydeffektniveau, inde, i db FOR BRUGSVANDSVARMEPUMPER DESUDEN: Energieffektiviteten ved vandopvarmning i % under koldere og varmere klimaforhold Det årlige energiforbrug i kwh (beregnet) under koldere og varmere klimaforhold 9 0 Lydeffektniveau, ude, i db Hvis det er en lavtemperaturvarmepumpe, skal du angive, at den kun er egnet til lavtemperaturanvendelse FOR VARMTVANDSBEHOLDERE: Energieffektivitetsklasse Stilstandstab (W) Rumfang i liter (vandindhold)

7 KOMBIANLÆG Her ses de data, der skal opgives for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, men uden temperaturstyring og solvarme. FOR GAS- OG OLIEUNITS TIL BÅDE RUM- OG BRUGSVANDSOPVARMNING: FOR VARMEPUMPEUNITS TIL BÅDE RUM- OG BRUGSVANDSOPVARMNING DESUDEN: Middeltemperaturanvendelse for rumopvarmning (det vil sige angivelse af: ) Forbrugsprofil for vandopvarmning (udtrykt ved en kategori fra XS til XXL) Klasse for årsvirkningsgrad for rumopvarmning Den nominelle nytteeffekt (varmeydelse i kw) under koldere og varmere klimaforhold herunder også for eventuelt supplerende forsyningsanlæg Årligt energiforbrug i kwh for rumopvarmning (beregnet) under koldere og varmere klimaforhold Klasse for energieffektivitet ved vandopvarmning Den nominelle nytteeffekt (varmeydelse i kw) herunder også for eventuelt supplerende forsyningsanlæg Årligt energiforbrug i kwh for vandopvarmning (beregnet) under koldere og varmere klimaforhold Årsvirkningsgrad i procent under koldere og varmere klimaforhold 7 Årligt energiforbrug i kwh for rumopvarmning (beregnet) Årligt energiforbrug i kwh for vandopvarmning (beregnet) Energieffektivitet i procent ved vandopvarmning under koldere og varmere klimaforhold Lydeffektniveau, ude, i db 8 Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i % 9 Energieffektivitet ved vandopvarmning i % 0 Lydeffektniveau, inde, i db (for varmepumper kun hvis det er relevant) 7

8 PAKKER MED ENKELTANLÆG Her ses data, der skal opgives for pakker til rumopvarmning eller vandopvarmning alene. Pakker er anlæg med temperaturstyring og/eller solvarme. FOR GAS- OG OLIEKEDLER SAMT VARME- PUMPER MED TEMPERATURSTYRING OG EVT. SOLVARME TIL RUMOPVARMNING: Pakkens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning Pakkens årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i % Kedlens eller varmepumpens årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i % FOR HYBRIDLØSNINGER DESUDEN: Hvis du laver hybridløsninger med for eksempel en gaskedel kombineret med en elvarmepumpe, betragtes det også som en pakke. Ved hybridløsninger skal du ud over punkterne til også oplyse: Den supplerende kedel eller den supplerende varmepumpes bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning Temperaturstyringens bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i % FOR VANDVARMERE MED SOLVARME: ER DER OGSÅ SOLVARMEKOMPONENTER, SKAL DER DESUDEN OPLYSES FØLGENDE: Energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning Solvarmekomponentens bidrag til årsvirkningsgraden for rumopvarmning i % Energieffektivitet ved vandopvarmning i procent Hvis der er både solvarmekomponent og temperaturstyring, skal begge dele indgå i værdierne for punkt og ovenfor. Solvarmekomponentens bidrag til pakkens energieffektivitet i % Pakkens energieffektivitet 8

9 PAKKER MED KOMBIANLÆG Her ses data, der skal opgives for pakker til både rumopvarmning og brugsvandsopvarmning. Pakker er anlæg med temperaturstyring og/eller solvarme. FOR GAS- OG OLIEUNITS SAMT VARME- PUMPEUNITS MED TEMPERATURSTYRING OG EVENTUELT SOLVARME: Pakkens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning Pakkens årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i % Kedlens eller varmepumpens årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i % FOR HYBRIDLØSNINGER DESUDEN: Hvis du laver hybridløsninger med for eksempel en gaskedel kombineret med en elvarmepumpe, betragtes det også som en pakke. Ved hybridløsninger skal du ud over punkterne til 8 også oplyse: 9 Den supplerende kedels eller den supplerende varmepumpes bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning. Temperaturstyringens bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i % Energieffektivitet ved vandopvarmning i % Pakkens energieffektivitet ved vandopvarmning i % Er der også solvarmekomponenter, skal der desuden oplyses følgende: 7 8 Solvarmekomponentens bidrag til årsvirkningsgraden i % Solvarmekomponentens bidrag til energieffektivitet ved vandopvarmning i % Hvis der er både solvarmekomponent og temperaturstyring, skal begge dele indgå i værdierne for punkt,, og. 9

10 HVIS DU VIL VIDE MERE Du kan hente yderligere information om de nye energimærkningsregler på Scan koden og læs mere December 0 Energistyrelsen Ɩ Amaliegade Ɩ København K Ɩ