INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING BESTYRELSEN ORGANISATION...4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4"

Transkript

1 Klub Håndbog

2 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING BESTYRELSEN ORGANISATION MATERIALEFORHOLD NYHØJ TAASTRUP IDRÆTSPARK GADEHAVESKOLEN BORGERSKOLEN HØJE-TAASTRUP IDRÆTSPARK TAASTRUP IDRÆTSHALLER SPILLEDRAGT BENYTTELSE AF BANER OG OMKLÆDNINGSRUM PÅ NYHØJ OG TIP FORHOLD OMKRING TRÆNING GRÆSBANETRÆNING Græsbanefordeling Aflysning af træning GRUSBANETRÆNING Grusbanefordeling Ingen kampe i træningstiden Aflysning af træning INDENDØRSTRÆNING Fordeling af indendørs tider Sæsonens forløb Opstilling og nedtagning af bander Aflysning af træning FORHOLD OMKRING KAMPE GENERELLE FORHOLD Træningskampe Kørsel til udekampe Presseomtale Skader Protester Udvis fair play KAMPE PÅ GRÆS Hvor spilles kampene? Flytning og aflysning af turneringskampe Dommerpåsætning: Holdkort KAMPE PÅ GRUS Hvor spilles kampene? Flytning og aflysning af kampe KAMPE INDENDØRS Officielle turneringer Turneringsvagter Private stævner...16

3 8. MEDLEMSFORHOLD INDMELDELSE / SPILLERCERTIFIKAT / DBU SPILLERERKLÆRING DISPENSATIONSANSØGNINGER ALDERSGRÆNSER UDMELDELSE / SPILLERCERTIFIKAT KONTINGENTOPFØLGNING UDELUKKELSE PÅ GRUND AF DISCIPLINÆRE FORHOLD TRÆNERE OG ØVRIGE FRIVILLIGE LEDERE OMKOSTNINGSGODTGØRELSE UDDANNELSE PÆDOFILI ALKOHOLPOLITIK RYGEPOLITIK LEDERMØDER FORÆLDRE FORÆLDREMØDER STEMMERET GENERALFORSAMLING VELKOMSTBROCHURE STÆVNER, REJSER OG UDLANDSOPHOLD OPFORDRING REJSETILSKUD KOMMUNALE TILSKUD SPONSORFORHOLD RETNINGSLINJER FRA BESTYRELSEN SPONSORUDVALGET Ny sponsor Hvad kan sponseres? AKTIVITETER SOMMERFEST SOMMER CUP INDENDØRS UNGDOMSSTÆVNE INDENDØRS BREDDESTÆVNE INDENDØRS PENGESTÆVNE ØVRIGE AKTIVITETER HVEM LAVER HVAD I TAASTRUP FC ÅRGANGSKASSER STØTTEFORENINGER FORÆLDREFORENING TAASTRUP FC VENNERNE RETNINGSLINJER FRA BESTYRELSEN OPDELING I TRUPPER SAMARBEJDE MELLEM TRÆNERE TAG GODT IMOD NYE SPILLERE I ÅRGANGEN SPILLETØJ...29

4 1. Indledning Hermed Taastrup FC s elektroniske træner-lederhåndbog. For oversigt over klubbens kontaktpersoner henviser vi til vores hjemmeside hvor du under menupunktet kontakt os finder en opdateret træner/lederliste. Klubhuset på Nyhøj er klubbens officielle adresse og klubhus Her findes der cafeteria og 2 mødelokaler, som kan benyttes af alle klubbens medlemmer. Reservation af mødelokale ske via hjemmesiden. På Nyhøj spiller 11-mands drengerækkerne og hele dame-pigeafdelingen. I Taastrup Idrætspark (TIP) spiller herre senior og ynglinge. Såvel lukkede hold i oldboys og ældre som herre senior spiller efter eget valg på Nyhøj eller i TIP. Klubben kører 5- og 7 mandsfodbold på drengesiden både på Nyhøj, i TIP og på Torstorp Skole i det omfang, der er interesse herfor. På vores hjemmeside kan du ud over træner/lederlisten finde en masse praktiske oplysninger om klubben. Vi har her i håndbogen under de enkelte afsnit henvist til hjemmesiden i relevant omfang. Endvidere har vi mange steder henvist til den person i eller uden for bestyrelsen, der er ansvarlig for et område. Vi har ikke angivet personens navn, men i stedet den pågældendes funktion i klubben. På samme måde har vi anført de forskellige idrætsanlæg, som vi benytter. Du kan finde telefon nummer og adresse på såvel kontaktpersoner som idrætsanlæg på trænerleder liste på hjemmesiden. 2. Bestyrelsen Klubbens aktuelle bestyrelse og dennes sammensætning fremgår altid af hjemmesiden. 3. Organisation Klubbens organisering fremgår af organisationsplanen på hjemmesiden. Kontakt informationer på øvrige trænere og ledere findes i separat adresseliste, som også kan findes på hjemmesiden. 4. Materialeforhold Først skal lyde en stor opfordring til alle om at passe godt på vore bolde. Vi mister hvert år et stort antal bolde både ved træning og ved kampe. Væn jer til at tælle, hvor mange bolde I har med ud både til træning og til kamp og sørg for at få lige så mange bolde med ind. Der vil være materialer i vores boldrum til brug for træning i form af toppe og paddehatte, samt enkelte plastikmænd med kegle på, men husk det er til brug for alle og hører ikke til i de forskellige skabe men i de fælles reoler. På Nyhøj vil der være et boldskab til hvert hold, i det omfang der er skabe til alle Der vil være skabe med opvarmningsbolde til de hold, der træner i TIP men spiller kamp på Nyhøj. Der vil være en ekstra nøgle hos vagten til boldskabet, hvis man skulle være så uheldig, at glemme sin nøgle. På Nyhøj vil der endvidere være et antal isposer og plastre hos personalet, så de kan hjælpe, hvis der sker noget ved træningen.

5 De hold, der får vasket på Nyhøj, vil få sat en kode lås på deres taske. Der aftales en kode med den vaskeansvarlige. Det rene tøj bliver stillet i boldrummet når det er klart. Man skal stadig stille det snavsede i vaskerummet. Er vagten gået, stilles det i boldrummet. Det er derfor vigtigt, at den vaskeansvarlige får besked, når planlagte kampe ændres eller aflyses og ved ikke planlagte kampe, at give besked på datoen, så tøjet kan være på plads. På Nyhøj kan man få udleveret isposer, plastre, tape og reserve tøj ved at kontakte materialeudvalget et par dage i forvejen. Der findes genbrugs isposer i cafeteriaet, som kan lånes ved hjemmebanekamp og træning, men husk at aflevere dem tilbage efter endt brug. I Taastrup Idrætspark skal holdene sikre sig at få udleveret isposer mv. fra materialeudvalget og selv opbevare disse. Der findes ikke muligheder for opbevaring klubhuset eller hos personalet. På Nyhøj udleveres linievogter flag af vagten og SKAL afleveres samme sted efter kamp. Det er træneren for det enkelte Taastrup FC hold, der har ansvaret for at aflevere det retur. I Taastrup Idrætspark opbevares linievogter flag i boldrummet. Holdene skal selv sørge for at have en kampbold til rådighed. Når en træner stopper, skal træneren tilbagelevere jakke og træningsdragt til materialeudvalget samt nøgler til boldrummet der tilbageleveres til vagten. 4.1 Nyhøj Der er alarm på boldrummet på Nyhøj. Læg venligst mærke til om den røde lampe er tændt. I så fald er alarmen sluttet til. Drej nøglen en halv omgang, så tændes den grønne lampe og der er adgang til boldrummet. Personalet vil normalt slå alarmen fra inden træning/kampe starter og slå den til igen inden de går hjem. Hvis du skal slå alarmen fra for at komme ind, skal du også slå den til efter endt brug. Hvis alarmen skulle gå i gang, bedes du tage kontakt til personalet i buret. Hvis det ikke er muligt, bedes du ringe på og sige at alarmen er gået i gang. Nøgle til boldrummet udleveres via HR udvalget hos Vagten. 4.2 Taastrup Idrætspark Der udleveres inden opstart 1 nøgle til hver træner for de årgange, der træner i Taastrup Idrætspark. Henvendelse herom til materialeudvalget. Det er meget vigtigt, at man sørger for at låse af, hver gang man forlader materialerummet. Taastrup Idrætshaller har administrationen af banerne i Taastrup Idrætspark. Man skal derfor henvende sig til vagten i hallerne for at få udleveret nøgle til omklædningsrum for så vidt angår udebanehold og dommer. 4.3 Gadehaveskolen Gadehaveskolen benyttes til indendørs træning. Vi har desværre ikke nogen steder til opbevaring af bolde mv. Trænerne er derfor henvist til at tage boldene med frem og tilbage hver gang, der trænes. Pedellen sørger for at åbne omklædningsrummet i god tid inden træningen starter. Hvis omklædningsrummene alligevel ikke er åbent, kan pedellen kontaktes på mobiltelefon. Nummeret kan ses under bilag A Borgerskolen Borgerskolen benyttes til indendørs træning. Vi har desværre ikke nogen steder til opbevaring af bolde mv. Trænerne er derfor henvist til at tage boldene med frem og tilbage hver gang, der trænes. Pedellen sørger for at åbne omklædningsrummet i god tid inden træningen starter. Hvis omklædnings-

6 rummet alligevel ikke er åbent, kan en pedel, der betjener flere skoler, en såkaldt flyverkontaktes på mobiltelefon. Nummeret kan ses under bilag A 4.5 Høje-Taastrup Idrætspark I grusbanesæsonen benyttes Høje-Taastrup Idrætspark til træning for nogle få hold og til kampe for mange hold. Bolde opbevares i aflåste skabe, som personalet i buret har nøgle til. 4.6 Taastrup Idrætshaller Der findes bold skabe i TIH, som vi kan benytte i begrænset omfang. Trænerne bedes selv rette henvendelse til personalet i hallerne herom. 4.7 Spilledragt Taastrup FC s spilledragt er limegrøn trøje, sorte shorts og sorte strømper. Spilledragten udleveres til træner/holdleder for de respektive hold inden opstart på forårssæsonen. Når græsbanesæsonen er slut, afleverer de årgange, der ikke spiller indendørs tøjet tilbage til materialeformanden. Indendørsårgangene leverer tøjet tilbage, når indendørssæsonen er slut. Det normale spilletøj må ikke benyttes på grus. Trænerne bedes henvende sig til materialeformanden for at låne et lidt mere brugt sæt spilletrøjer til brug i denne periode. Det er trænerens ansvar at sørge for at få spilletøjet vasket. Her kan det anbefales at etablere en turnusordning blandt forældrene. En anden mulighed er mod betaling at lade klubbens vaskepersonale vaske tøjet mod betaling af 5 kr. pr. spillesæt pr. vask. Det er ikke tilladt at give hvert enkel spiller sit eget spilletøj med hjem for at vaske det. Tøjet må naturligvis ikke bruges privat Husk reglen om at udebaneholdet ved trøjelighed skal skifte til en anden farve trøje. Husk derfor ved sæsonstart at checke om du får behov for skiftetrøjer i løbet af sæsonen, Ved kampe, der ikke er dommer påsat af SBU, kan overtræksveste evt. benyttes. Du bedes kontakte materialeudvalget for lån af skiftetrøjer. Henvendelse herom mindst 2 dage før tøjet skal benyttes.

7 5. Benyttelse af baner og omklædningsrum på Nyhøj og TIP Der vil på anlæggets udvendige opslagstavle være skrevet, hvilken bane den enkelte årgang hhv.skal træne og spille kampe på samt hvilke(t) omklædningsrum, der skal benyttes. Det er personalet, der i samarbejde med klubben bestemmer, hvilken bane, der skal benyttes. Det er derfor ikke tilladt at benytte en anden bane end den anviste. Banerne skal være til rådighed for de hold, der skal spille programsatte kampe senest 5 min. før det annoncerede starttidspunkt. Der vil være adgang til omklædningsrum 1 t. før trænings/kampstart og rummet skal forlades senest 1 t. efter at træning/kamp er slut. Husk at stille målene tilbage til deres rigtige pladser inden banen forlades. Hvis personalet på Nyhøj ikke træffes i buret, kan du ringe til dem på tlf De er et sted på anlægget. På samme måde kan du i TIP ringe på tlf Det er trænerens ansvar, at anlæggets ordensregler overholdes herunder at ingen går ind i omklædningsrum med fodboldstøvler. Træneren er den sidste der forlader omklædningsrummet. Der må ikke medbringes glasflasker i omklædningsrummene. Der henvises i øvrigt til ordensreglement, der er ophængt i omklædningsrummene. Da der til tid og anden desværre er personer, der ikke kan kende forskel på dit og mit, anbefaler vi at værdigenstande ikke opbevares i omklædningsrummene.

8 6. Forhold omkring træning 6.1. Græsbanetræning Græsbanefordeling Turneringsudvalget foretager med skyldig hensyntagen til ønsker fra årgangene fordeling af træningstider på græs. Som udgangspunkt tildeles de mindre børn træning på de tidlige tider med sluttidspunkt senest kl , medens ældre børn samt voksne tildeles træningstider i forlængelse heraf. Fordelingen vil blive meddelt til trænerne hurtigst muligt efter at den kommunale fordeling på anlæggene er foretaget og senest inden udgangen af marts måned. Så snart tiderne er fordelt, vil de kunne ses på hjemmesiden. Spørgsmål vedrørende græsbanefordeling stilles til træningstids fordeleren på det pågældende anlæg Sæsonforløb Tidspunkt for opstart på græs er afhængig af vejret. Det normale er, at vi starter op i første halvdel af april måned. Præcist tidspunkt for åbning af banerne kan indhentes hos inspektøren på anlægget. Vil også kunne ses på hjemmesiden. Banerne på de 2 anlæg er lukkede i sommerferieperioden. På Nyhøj kan Højen benyttes i denne periode efter aftale med inspektøren. Se i øvrigt på hjemmesiden for hvornår banerne åbnes efter ferien. Efterhånden som det bliver tidligere mørkt om efteråret, er det nødvendigt at lægge træningen tidligere. Det gælder både for de årgange, der træner tidligt og sent. Når efterårsturneringen er færdigspillet, stopper græsbanetræningen for alle undtagen de, der spiller videre i SBU s slutspil. Benyttelse af banerne i denne periode skal for de berørte hold aftales direkte med turneringsudvalget. Af hensyn til disponering af baner og omklædningsrum er det ikke tilladt blot at flytte en kamp til årgangens egen træningstid. Alle flytninger skal aftales med kampbane fordeleren på pågældende anlæg. Når alle hold er færdige i slutspillet, lukkes græsbanerne fuldstændig. Benyttelse af Højen i vinterperioden aftales med inspektøren Aflysning af træning I tilfælde af megen regn e.l. kan det være nødvendigt at aflyse træningen på enkelte aftener. Vi vil normalt ikke kunne nå at give besked til trænerne om dette. Ring i stedet og spørg inspektøren på pågældende anlæg, eller se på hjemmesiden vedrørende eventuelle aflysninger. Hvis træningen for hele årgangen aflyses en enkelt aften, skal inspektøren på anlægget underrettes herom senest dagen i forvejen, Dette gælder også selv om det skyldes, at alle årgangens hold spiller kampe pågældende aften. 6.2 Grusbanetræning

9 6.2.1 Grusbanefordeling Turneringsudvalget foretager med skyldig hensyntagen til ønsker fra årgangene fordeling af træningstider på grus i første omgang gældende for perioden fra ca. 1. november og indtil jul. Denne fordeling meddeles trænerne senest 15. oktober. Fordelingen for perioden fra 2. januar og indtil vi går på græs igen bliver meldt ud senest den 15. december. Så snart tiderne er fordelt, vil de kunne ses på hjemmesiden. Da der desværre er for lidt grusbanekapacitet i Taastrup, er det nødvendigt at foretage en kraftig prioritering for at give plads til alle de årgange, der træner på grus. Spillere fra 15 år og opefter må påregne enten at starte så tidligt, at de kan være færdige til kl. ca eller træne sidst på aftenen. Det er samtidig nødvendigt at prioritere elitehold før andre hold Ingen kampe i træningstiden Alle trænere bedes være opmærksomme på, at vi generelt har mangel på grusbanetid på hverdage. Det er derfor ikke tilladt at lægge kampe i egen træningstid. Kampe skal spilles på vores weekend tider, hvor der ikke er samme pres på banerne Aflysning af træning I tilfælde af megen sne eller frost kan det være nødvendigt at aflyse træningen på enkelte aftener. Vi vil normalt ikke kunne nå at give besked til trænerne om dette. Ring i stedet og spørg inspektøren på anlægget eller se på hjemmesiden vedrørende eventuelle aflysninger. Hvis træningen for hele årgangen aflyses en enkelt aften, skal inspektøren på anlægget underrettes herom senest dagen i forvejen. 6.3 Indendørstræning Fordeling af indendørs tider Turneringsudvalget foretager med skyldig hensyntagen til ønsker fra årgangene fordelingen af træningstider indendørs. Spillere fra 15 år og opefter må påregne enten at starte så tidligt, at de kan være færdige lidt før kl eller træne sidst på aftenen. Fodbold tildeles indendørs træningstid fredag eftermiddag og lørdag formiddag. Fordelingen vil senest blive meldt ud til trænerne den 1. oktober. Så snart tiderne er fordelt vil de kunne ses på hjemmesiden Sæsonens forløb Normal opstart indendørs er ugen efter efterårsferien. Der vil dog for de yngste årgange være muligheder for at starte op før dette tidspunkt. Dette aftales med turneringsudvalget. 11- mands årgangene stopper normalt træningen, når de er færdige med de officielle turneringer. 7- mandsårgangene træner lige indtil 1. april. Der bedes givet besked til Turneringsudvalget, når man stopper træningen indendørs så evt. overskydende tid kan fordeles til øvrige årgange Opstilling og nedtagning af bander På Borgerskolen og Gadehaveskolen skal den årgang, der starter træningen, sørge for at stille bander op, medens den årgang, der slutter, skal tage banderne ned. Vær dog opmærksom på, at Taastrup FC har træning både fredag aften og lørdag formiddag. I Taastrup Idrætshaller skal årgangene hjælpe til med at nedtage bander, når vagten beder om hjælp hertil.

10 6.3.4 Aflysning af træning Træningen kan være aflyst på enkelte aftener, hvis hallen er optaget til andre formål. De dage, som er bekendt allerede inden vi går i gang indendørs, vil blive meldt ud sammen med fordelingen af træningstider. Øvrige aflysninger vil blive meddelt så snart vi får information herom. De årgange, der træner i Taastrup Idrætshaller, bedes lægge mærke til opslagstavlen, hvor aflysninger vil være anført i god tid. Hvis årgangen selv aflyser træningen, skal Turneringsudvalget underrettes herom hurtigst muligt og senest dagen i forvejen. Vær særligt opmærksom på aflysning på Borgerskolen og Gadehaveskolen, hvor vi skal tage bander ned. Hvis der ikke møder nogen til træning, når man selv slutter, bedes der givet besked til Turneringsudvalget herom. Det er meget uheldigt for klubben, hvis banderne ikke bliver taget ned, når sidste årgang slutter.

11 7. Forhold omkring kampe 7.1. Generelle forhold Træningskampe Der vil både på græs og på grus være muligheder for at spille træningskampe. Ønsker herom bedes rettet til kampbane fordeler på gældende anlæg Kørsel til udekampe Det er trænerens og holdlederens opgave at sørge for kørsel til udekampe. Da klubben ikke yder tilskud til kørsel, er den eneste mulighed, at få forældrene til at køre. Nogle årgange har indført en betalingsordning, hvor de børn, hvis forældre ikke kører, betaler et mindre beløb, som enten går til en fælles kasse eller til de forældre, der kører. Andre udarbejder skemaer for at kørsel går på skift. Andre tilsvarende ordninger kan også indføres. Husk altid at færdselslovens bestemmelser skal være opfyldt. Det er en god ide at tage spørgsmålet om kørsel op på forældremøder Presseomtale Det er altid sjovt at læse noget om ens hold/årgang i avisen. Vi opfordrer derfor til at man med passende mellemrum sender indlæg til én eller flere af nedenstående lokalaviser; Lokalavisen v/niels Torp Dagbladet Roskilde v/steffen Kristiansen Mailadresserne fremgår nederst på træner/lederlisten på klubbens forside under kontakt os. Man er også meget velkommen til at sende indlæg til optagelse på vores hjemmeside. Disse indlæg bedes sendt til Skader Forsikringsforhold: Alle trænere og ledere samt bestyrelse, lønnet som ulønnet i Taastrup FC, er dækket af den kollektive forsikring som DIF har tegnet med Tryg Forsikring. Arbejdsskadeforsikring dækker følger af uheld, der opstår, mens den ansatte arbejder for foreningen. Det er de sædvanlige ting der dækkes såsom hjælp til genoptræning - varig tab af erhvervsevne - brilleskader, dog max. 884 kr. på stel. Endvidere dækkes bestyrelses - udvalgsmedlemmer samt holdledere ved ulykke der sker, mens de virker for foreningen. Forsikringen dækker også retshjælp. Rejseforsikring dækker frivillige ledere, trænere samt spillere under rejser overalt i verden. Det vil føre for vidt at nævne i detaljer, hvad der er omfattet af forsikringen. Få i stedet en folder hos formanden, hvis du får brug for det. Sørg for at have det blå rejseforsikringskort med på turen.

12 Klubben anbefaler, at der på forældremøder orienteres om, hvad vore spillere er forsikret imod. Det er sådan, at skader forvoldt af og på det enkelte medlem, skal dækkes af dennes private forsikring. Den eneste af de kollektive forsikringer i Tryg Forsikring, der dækker spillere, er rejseforsikringen. Øvrige forsikringer dækker kun ledere. Øvrigt omkring skader Klubben opbevarer en samarit taske i buret på Nyhøj. Ved skader, der kræver kørsel til skadestue, skal der altid når det drejer sig om ungdomsspillere følge en træner eller holdleder med, hvis ikke familie eller pårørende er til stede. Pårørende skal hurtigst muligt underrettes om skadens omfang. Det offentlige dækker ambulancetransport til skadestue/hospital. Det er medlemmets egen pligt selv at sørge for hjemtransport. Klubben kan efter ansøgning i helt ekstraordinære tilfælde dække udgifter til hjemtransport via taxa Protester Protester over modstanderens eventuelle brug af ulovlig spiller eller andre meget graverende forhold skal påtales over for dommeren forud eller i forlængelse af kampen. Protesten bedes senest dagen efter forelagt pågældende afdelingsformand, der afgør om der skal indgives en officiel protest til Unionen. Det er alene bestyrelsen og sportsligt udvalg der kan rette protest til unionerne. Far med lempe og tænk dig om en ekstra gang inden en protest iværksættes. Vær opmærksom på at protester koster klubben penge, i tilfælde af at sagen ikke vindes Udvis fair play Vi skal kraftigt opfordre til at alle, der repræsenterer Taastrup FC, udviser fair play over for dommere og modspillere. Dette gælder både spillere, trænere og forældre. Husk på, at det skal være sjovt at spille fodbold, og at vi alle gør det for vores fornøjelses skyld. Opfør dig over for andre, som du forventer, at andre opfører sig over for dig. Hvis en træner eller leder i Taastrup FC udviser en uacceptabel opførsel, vil bestyrelsen tildele de pågældende den karantæne, som skønnes nødvendig for at imødegå tilsvarende episoder i fremtiden. Klubben kan ikke leve med at få så dårlig omtale blandt dommere og andre samarbejdspartnere. Husk at du som træner skal gå foran som et godt eksempel. Man kan ikke ændre en dommers afgørelse uanset hvor urimelig man synes den er. Lad derfor være med at protestere over dommeren. I børne- og ungdomsårgangene er det vigtigt at de 10 forældrebud følges af alle tilstedeværende voksne. Dette for at alle, især spillerne får en god oplevelse af kampen. For alle hjemmekampe behandles dommeren som beskrevet i DBU s folder Tag godt imod dommeren. Både de 10 Forældrebud og Tag Godt imod Dommeren findes på klubbens hjemmeside. Læs i øvrigt afsnit 8.6 om udelukkelse på grund af disciplinære forhold. 7.2 Kampe på græs

13 7.2.1 Hvor spilles kampene? Kampe spilles normalt på det anlæg, hvor det enkelte hold træner. Der findes dog enkelte undtagelser herfra i herre senior, ynglinge, herre junior og kvinde senior. Sidst på sæsonen kan det blive nødvendigt at flytte enkelte kampe til andre anlæg. I så fald vil der blive givet besked herom fra kampbane fordeler. På findes en oversigt over samtlige klubbens hjemmekampe for forårssæsonen hhv. efterårssæsonen. Det skal dog kraftigt understreges, at det ikke er tilladt selv at disponere en bane på dette grundlag. Kontakt i stedet bane fordeler Flytning og aflysning af turneringskampe Forskellen på flytning hhv. aflysning af en kamp: En kamp flyttes, hvis dette aftales 3 dage eller mere før det fastsatte spilletidspunkt, medens kampen rent teknisk betragtes som aflyst, når ændringen sker med kortere varsel end 3 dage. Flytning og aflysning af turneringskampe kan opdeles i 8 typer: A: Flytning af hjemmekampe: Kontakt først kampbane fordeler på pågældende anlæg for at få en eller flere muligheder, hvor der er en ledig bane. Kontakt modstanderen og aftal dato, klokkeslæt og spillested for nyt spilletidspunkt. Noter dig navn og telefon nummer på den person hos modstanderen, som du har aftalt flytningen med. Meddel disse oplysninger til kampbane fordeler senest 17 dage før den dag, hvor kampen oprindeligt skulle have været spillet eller senest 17 dage før den nye spilledato, hvis denne dato ligger før den oprindelige spilledato. Hvis denne frist ikke overholdes, bliver vi opkrævet et gebyr på 200 kr. for flytningen. Hvis det er modstanderen, der beder om at få flyttet kampen, skal modstanderens klub ansøge om flytningen via Klub Office. B: Flytning af udekampe dommer påsat af SBU Hvis du anmoder om flytningen, kontakter du modstanderen for at aftale en ny spilledato. Herefter kontakter du Turneringsudvalget, der lægger ændringsønsket ind i Klub Office. Det er her meget vigtigt, at du er opmærksom på 14 dages-reglen så vi undgår gebyr. Hvis det er modstanderen, der ønsker at flytte kampen, skal du bare acceptere det nye spilletidspunkt og give dit navn og telefon nummer, så ordner modstanderen resten. Du skal endvidere give besked til turneringsudvalget, da de skal godkende flytningen i Klub Office. Ved flytning af SBU-kampe, sender SBU en ændringsmeddelelse til begge klubber via mail. Generelle bemærkninger om flytning af kampe: Ændringsønsker til SBU har formelt først gyldighed, når kampen flyttet, når det fremgår af SBU s hjemmeside. Husk derfor at holde øje med om kampen er flyttet på nettet. C: Aflysning af hjemmekamp, Taastrup FC melder afbud: Hvis du på selve kampdagen eller op til 2 dage før ser dig nødsaget til at aflyse en kamp, kontakter du modstanderklubben og forsøger at aftale en ny spilledato. Du skal have fat i Turneringsudvalget på pågældende anlæg for at få en ny tid. Hvis en ny spilledag ikke kan aftales, har du tabt kampen med 0-3. Du udfylder holdkortet og krydser af at hjemmeholdet er udeblevet og har tabt med 0-3. Du skriver på, at du har meldt afbud til modstanderen og skriver navn og telefonnr, på den, du har aftalt det med. Holdkortet afleveres på samme måde, som når kampen bliver spillet. Hvis der er tale om en kamp dommer påsat af SBU, skal du afmelde dommeren. Husk altid at give buret på pågældende spillested besked om ændringen så snart du ved besked herom. D: Aflysning af hjemmekamp, modstanderen melder afbud: Hvis du får en henvendelse fra en modstander, der ikke kan stille hold og modstanderen forsøger at finde en ny spilledag, tager du kontakt til kampbane fordeler på pågældende anlæg herom. Hvis en ny spilledato ikke kan aftales, har modstanderen tabt kampen med 0-3. Du udfylder holdkortet og krydser af at udeholdet er

14 udeblevet og har tabt med 0-3. Du skriver på holdkortet, at modstanderen har meldt afbud samt navn og telefonnr. på den, som du har aftalt det med. Holdkortet afleveres på samme måde, som når kampen bliver spillet. Husk altid at give buret besked om ændringen så snart du ved besked herom. Hvis der er tale om en kamp dommer påsat af SBU, aftaler du med modstanderen, at de afmelder dommeren hos SBU. Hvis de ikke kan gøre det eller du ikke føler dig sikker på at de vil gøre det, gør du det selv, men husk at sige til SBU, at det er modstanderen, der har meldt afbud. Hvis det drejer sig om en kamp, der ikke er dommer påsat af SBU jfr. punkt 7.2.3, skal du selv melde afbud til Taastrup FCs dommerklub. E: Aflysning af udekamp, Taastrup FC melder afbud: Hvis du på selve kampdagen eller op til 2 dage før ser dig nødsaget til at aflyse en kamp, kontakter du modstanderklubben og forsøger at aftale en ny spilledato. Hvis en ny spilledag ikke kan aftales, har du tabt kampen med 0-3. Hvis der er tale om en kamp dommer påsat af SBU, skal du melde afbud til SBU s dommerafdeling. F: Aflysning af udekamp, modstanderen melder afbud: Hvis du får en henvendelse fra en modstander, der ikke kan stille hold og modstanderen forsøger at finde en ny spilledag, aftaler du dette, hvis det er muligt. Hvis en ny spilledato ikke kan aftales, har modstanderen tabt kampen med 0-3. I dette tilfælde skal du ikke foretage dig mere. Det er dog en god ide, at holde øje med for at sikre dig at resultatet opdateres korrekt. Generelt er det vigtigt, at vi gør opmærksom på, når det er modstanderen, der er årsag til aflysningen, idet den klub, der er årsag til aflysningen, opkræves et gebyr på 100 kr Dommerpåsætning: Følgende rækker dommerpåsættes af SBU: 11-mands Samtlige rækker/serier i veteran bortset fra veteran 2, old-boys, herre senior og ynglinge Alle rækker i U-15 og U-16 drenge bortset fra række 4 Række 1 i U-14 drenge Alle rækker i kvinde senior bortset fra serie 2 og lavere Alle rækker i U-18 piger bortset fra række 2 og lavere Alle rækker i U-15 piger bortset fra række 2 og lavere Hvis en dommer påsat af SBU udebliver fra en kamp, skal man forsøge at finde en lokal dommer evt. uden certifikat til at dømme kampen. Det kræver dog at begge parter er enige herom. Det er hjemmeholdets hovedansvar at få kampen afviklet. Hvis en dommer påsat af SBU udebliver, skal turneringsudvalget orienteres, da klubben ikke skal betale for denne dommer. 9-mands SBU påsætter ikke dommere. 7-mands SBU påsætter kun dommere i herre senior mester og kvinde senior mester. Øvrige hold: Øvrige 11-mandshold, 9 -mandshold samt 7-mands hold i rækkerne Veteran, Oldboys, herre/kvinde senior - her gælder: Klubben betaler for påsat dommer. Dommeren bestilles via hjemmesiden under menuen TFC dommerhjælpen. I de tilfælde, hvor dommerhælpen ikke kan stille dommer, vil dommerhjælpen forsøge at få

15 SBU til at stille dommer. Hvis hverken TFC dommer eller SBU kan stille dommer må holdet selv skal sørge for at stille dommer. Ved kampflytning eller aflysning SKAL holdet give besked til TFC dommerhjælpen på mail adressen: Øvrige 7-mands hold Det er trænerens ansvar at sørge for dommer i øvrige 7-mandsrækker. Klubben betaler ikke herfor Holdkort Inden sæsonstart lægges der holdkort til samtlige hjemmekampe for turneringshalvdelen (forår hhv. efterår) i årgangsskuffen på pågældende anlæg. Det er hjemmeholdets ansvar at holdkort udfyldes, også af modstander. Det udfyldte holdkort opbevares under kampen af hjemmeholdet. Efter kampen påføres resultatet og holdkortet underskrives af en repræsentant for begge hold, hvorefter det er trænerens ansvar at sikre kopi holdkortet På Nyhøj afleveres holdkortet til buret (kan evt. smides i postkassen) til indtastning af resultat. Holdkortet skal afleveres til buret umiddelbart efter kampen. I TIP er det trænerens ansvar at resultatet indtastes til SBU umiddelbart efter kampen. Herefter afleveres holdkortet i skuffe mærket udfyldte holdkort i reol ved buret i TIP. Det er meget vigtigt at resultatet indtastes, da SBU idømmer bøder, hvis resultatet ikke er indtastet senest den følgende hverdag kl Holdkort for SBU-kampe skal ikke længere indsendes til SBU, men opbevares i stedet hos hjemmebaneklubben. Vi kontrollerer, at samtlige holdkort er modtaget. Det er derfor vigtigt, at de altid afleveres til klubben. Både på Nyhøj og i TIP afleveres alle holdkort (både fra hjemme- og udekampe) til buret, der for hjemmekampenes vedkommende sørger for indtastning af resultatet. Det er på samme måde udeholdets pligt at opbevare kopi af holdkort for samtlige SBU-udekampe. Det er derfor meget vigtigt, at de enkelte hold hver gang husker at få udleveret kopi af holdkortet og afleverer dette til klubben straks efter den enkelte kamp eller i hvert fald i senest forbindelse med førstkommende træningsaften. 7.3 Kampe på grus Hvor spilles kampene? Vi har grusbane til rådighed i Taastrup Idrætspark samt i Høje-Taastrup Idrætspark. Stort set alle klubbens 11-mandshold deltager i vores egen grusbaneturnering. Ved tilrettelæggelse af denne turnering fordeler Turneringsudvalget de enkelte holds hjemmekampe dels på samme anlæg og så vidt muligt også på samme tidspunkt Flytning og aflysning af kampe Vedrørende reglerne for flytning og aflysning af kampe i grusbaneturneringen henvises til Turneringsreglerne. Rent praktisk er proceduren som nævnt nedenfor idet kun forhold omkring hjemmekampe er medtaget:

16 Flytning af kampe (3 dage eller mere før det fastsatte spilletidspunkt ): Kontakt først banefordeler for at få eet eller flere muligheder, hvor der er en ledig bane. Kontakt modstanderen og aftal dato, klokkeslæt og spillested for nyt spilletidspunkt. Giv besked til gruskampbane fordeler om den ændring, som du har aftalt med modstanderen. Husk at give dommeren og resultatindsamleren besked. Aflysning af kampe (mindre end 3 dage før det fastsatte spilletidspunkt): Hvis du på selve kampdagen eller op til 2 dage før ser dig nødsaget til at aflyse en kamp, kontakter du modstanderklubben og forsøger at aftale en ny spilledato. Du skal du have fat i gruskampbane fordeler for at få en ny tid. Husk at aflyse dommeren og give buret (Taastrup Idrætspark/Høje-Taastrup Idrætspark) besked om aflysningen så snart du ved at en kamp aflyses. 7.4 Kampe indendørs Officielle turneringer Bestyrelsen har fastsat retningslinjer for, hvilke hold der må deltage i hhv. SBU s indendørsturnering på store mål og DGI s indendørsturnering. Disse retningslinjer er optrykt under afsnit Klubben betaler holdgebyrerne men ikke i evt. deltagelse i afsluttende Landsmesterskaber med overnatning Turneringsvagter Taastrup FC tildeles hvert år et antal turneringsvagter i forbindelse med SBU runder. Disse vagter fordeles af turneringsudvalget mellem de deltagende årgange og meldes ud så hurtigt som muligt efter at turneringsprogrammet er modtaget i slutningen af oktober måned. Der skal stilles med 2 personer, der i en periode på 3-4 timer skal passe tidtagerbordet. Vi tildeles de fleste vagter i Taastrup Idrætshaller eller på Gadehaveskolen, men det kan også være i en anden hal lidt længere væk. Hvis man er forhindret i at stille op på den tildelte dag, bedes man bytte indbyrdes med en anden årgang. Samtidig med tilmelding til SBU s indendørsturneringer forpligtiger årgangen sig til at stille frivillige til de halvagter, som årgangen tildeles Private stævner Hold, som jfr. klubbens bestemmelser er berettiget til at deltage i SBU s officielle turneringer, men som fravælger at deltage, kan få betalt 500 kr. og i stedet vælge at deltage i private stævner. Kvittering for deltagelse i sådanne stævner afleveres til pågældende afdelingsformand, der ordner den økonomiske side med kassereren. De 500 kr. svarer til prisen for deltagelse i SBU. Herudover opfordres ungdomsholdene til at deltage i private stævner. Her betaler spillerne eller evt. en holdkasse holdgebyret. Bestyrelsen opfordrer til, at årgangene fra U11 drenge og U-12 piger og opefter arrangerer weekend tur til f.eks. Jylland for at deltage i indendørsstævner. Der vil her være mulighed for at søge dels kommunalt tilskud samt tilskud fra Forældreforeningen. Se afsnittene og

17 8. Medlemsforhold 8.1 Indmeldelse / spillercertifikat / DBU spillererklæring Når en ny spiller møder første gang til træning i Taastrup FC, skal spillere henvende sig til klubbens kasserer i Shoppen mandag eller torsdag for at blive meldt ind. Her medbringes udfyldt indmeldelseblanket samt penge. Der kan betales med Dankort, prisen fremgår af indmeldelsesblanketten. Afdelingslederen følger op på, at den nye spiller indmeldes. Blanketten findes her Hvis det nye medlem i indeværende eller forrige sæson har spillet i en anden klub, skal vi have et spillercertifikat. Dette certifikat er vores sikkerhed for, at spilleren ikke har spillet kamp for den anden i klub i indeværende halvsæson, ikke har overførte karantænedage eller er i kontingentrestance i den gamle klub. En nyindmeldt spiller, der kommer fra en anden klub, må ikke spille turneringskamp før spillercertifikatet er modtaget. Det er trænerens pligt at sikre sig at dette er overholdt. Hvis man har mistanke om, at en ny spiller har spillet i en anden klub i indeværende eller forrige sæson, men vedkommende oplyser, at det ikke er tilfældet, kan man bede vedkommende om at udfylde en DBUspillererklæring, der herefter indsendes til SBU. Når denne erklæring modtages retur fra SBU i underskrevet stand, har den samme gyldighed som et spillercertifikat. De nærmere regler omkring spillercertifikater og spillererklæringer kan hentes på SBU s hjemmeside sbu.dbu.dk under turneringer, 11-mands, turneringsreglement, se under 8 klubskifter. 8.2 Dispensationsansøgninger aldersgrænser SBU har fastsat nogle muligheder for at benytte spillere, der er ældre end den årgang, som man spiller i. Disse regler fremgår af SBU s hjemmeside. Det er bestyrelsens holdning, at børnene spiller i den årgang, hvor de hører til med mindre helt specielle forhold gør sig gældende. Det er normalt ikke hensigtsmæssigt at benytte et barn på et hold, der ikke passer til deres alder. Dog kan sportslige eller sociale hensyn undtagelsesvis vægte tilstrækkeligt til at det alligevel er hensigtsmæssigt. Det er alene afdelingensformanden/sportsligt udvalg der kan dispensere fra krav om tilknytning til egen årgang. 8.3 Udmeldelse / spillercertifikat Hvis et medlem ønsker at melde sig ud, skal vedkommende udfylde en udmeldelsesblanket, der opbevares samme sted om som indmeldelsesblanketten. Er endvidere indsat som bilag C. Det krydses af, hvis man ønsker at få udstedt spillercertifikat. Blanketten afleveres i kassererens rum på pågældende anlæg. Kassereren sørger for at udstede spillercertifikat, hvis spilleren har ønske herom. Det er meget vigtigt, at træneren ikke mundtligt tager imod en udmeldelse. Der skal i stedet henvises til afdelingslederen.

18 8.4 Kontingentopfølgning Kassereren udsender 2 gange årlig kontingentopkrævning med betalingsfrist hhv. den 1. februar og den 1. juli. Hvis kontingentet ikke er betalt inden fristen, rykker kassereren for betaling. Hvis medlemmet stadig ikke har betalt senest på den i rykkeren angivne frist, sender kassereren vedkommende en meddelelse om, at han/hun er spærret for såvel træning som kampe indtil betaling er indgået. Årgangens afdelingsleder modtager kopi af dette brev. Det er den kontingentansvarliges ansvar, at de berørte trænere orienteres herom og efterfølgende sikre, at medlemmet ikke får lov til at deltage før der er indgået besked fra kassereren om at restancebeløbet er betalt. Det er meget vigtigt, at alle trænere/ledere i årgangen sætter sig ind i disse regler og overholder dem. Det er klubbens sikkerhed for at alle, der ønsker at spille fodbold i Taastrup FC, medvirker til at klubbens økonomi hænger sammen. Det er ligeledes vigtigt, at de samme personer i samarbejde sikrer sig, at ingen får lov til at spille fodbold i Taastrup FC uden at være medlem og betale kontingent. 8.5 Udelukkelse på grund af disciplinære forhold Det er trænerens ret, at bortvise en spiller fra træning i tilfælde af dårlig opførsel. Hvis træneren vurderer, at handlingen er af en sådan karakter, at der skal tildeles karantæne, skal sagen indberettes til klubbens disciplinærudvalg. Tildeles en træner en bortvisning af kampens dommer, skal træneren indberette sagen til disciplinærudvalget hurtigst muligt og senest dagen efter kampen. Besked om karantæner på trænere og spillere fra SBU videresendes til disciplinærudvalg samt afdelingsformand. Læs i øvrigt afsnit om at vise fair play.

19 9. Trænere og øvrige frivillige ledere 9.1 Omkostningsgodtgørelse Alle trænere i Taastrup FC ydes én eller anden form for omkostningsgodtgørelse. Detaljerne i aftalen fremgår af en aftale indgået mellem og underskrevet af træneren og klubbens HR- og Økonomiudvalg. 9.2 Uddannelse Alle frivillige ledere i Taastrup FC har muligheden for at uddanne sig på deres felt enten ved deltagelse i klubbens interne kurser eller i eksterne kurser arrangeret af SBU eller andre idrætslige organisationer. Uddannelsesudvalget vil ligeledes i samarbejde med sportsligt udvalg aktivt hjælpe til med at sikre det optimale uddannelsesforhold for den enkelte træner. Der vil blive udsendt invitationer til at deltage i kurserne med oplysning om, hvordan og med hvilken frist man skal tilmelde sig. Det er op til én selv at tage initiativ til at tilmelde sig kursus. Klubben betaler for træner/lederes deltagelse i grundkurser. Man skal af budgetmæssige hensyn have accept på deltagelse via afdelingsformand/ HR- og Økonomiudvalget inden tilmelding. Deltagelse i eventuelle videregående kurser aftales individuelt mellem den enkelte træner/afdelingsformanden samt HR- og Økonomiudvalg Bestyrelsens kontaktperson vedrørende tilmelding til eksterne kurser er HR- og Økonomiudvalget. 9.3 Pædofili Klubben ønsker at sikre vores ungdomsspillere under 15 år mod pædofili. Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som vi opfordrer alle til at bidrage til. Klubben forbeholder sig til ret til at indhente oplysninger om ansatte og nyansatte trænere og ledere med direkte tilknytning til børn og unge under 15 år i henhold til bekendtgørelsen om behandling af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister 36. Bekendtgørelsen tillader klubben at tjekke, hvorvidt trænere og holdledere er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år. En konsekvent kontrol ud fra definerede og objektive kriterier bør medvirke til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubben. Kontrol af personer i DCK bør til gengæld ikke medvirke til at skabe en falsk tryghedsfornemmelse, idet registret alene omfatter personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold. Såfremt trænere eller ledere med tilknytning til ungdomsafdelingen ifølge registret er anmeldt for eller dømt for forhold i relation til Straffelovens paragraf 222, 224, 225 og 235 eller dele af 210 og 232 forbeholder klubben sig ret til at afvise et kommende ansættelsesforhold. Indhentningen af oplysningerne kræver samtykkeerklæring fra hver enkelt. Såfremt den pågældende ikke tillader eller ønsker at give dette samtykke, forbeholder klubben sig ret til at afvise et kommende ansættelsesforhold. Vi indhenter oplysningerne årligt i 1. kvartal samt ved alle nyansættelser uanset tidspunkt på året. Ingen trænere/ledere for børn under 15 år kan opnå ansættelse, såfremt de er anmeldt eller dømt i henhold til Straffelovens paragraf 222 og 223. A: Følgende grupper kontrolleres:

20 - Trænere - Holdledere - Afdelingsformænd - Afdelingsledere - Udvalgsmedlemmer - Bestyrelsen - Hjælpere af enhver art B: Interval for kontrol: - Ved indgåelse af nye træner/leder aftaler juli hvert år. C: Oplysningerne søges og indehaves af: - HR- og Økonomiudvalg HR- og Økonomiudvalg er underlagt tavshedspligt, og oplysningerne er fortrolige, og vil ikke blive viderebragt til privatpersoner, andre klubber, organisationer eller virksomheder. 9.4 Alkoholpolitik Træner/ledere Ingen træner / leder i Taastrup FC må indtage alkohol op til, under eller umiddelbart efter træning eller kamp. Når den direkte kontakt med spillerne er overstået, er det acceptabelt, at man nyder en enkelt øl eller 2. Det kan under ingen omstændigheder accepteres, at en træner/leder optræder beruset, når vedkommende er iført Taastrup FC tøj. Det er vigtigt at huske, at man repræsenterer klubben når man er iklædt tøj med Taastrup FC logo. Man skal være et forbillede for de mange børn og unge, som man har kontakt med. Forældre: Oplever man som træner/leder i Taastrup FC at forældre indtager alkohol i forbindelse med træning eller kamp og i den forbindelse optræder på en uheldig måde, bedes træneren henstille til forælderen at stoppe indtagelsen af alkohol, alternativt forlade pågældende idrætsanlæg. Det giver et dårligt signal overfor modstanderne, børn og øvrige forældre. 9.5 Rygepolitik Der må ikke ryges i klubbens lokaler, herunder omklædningsrum. Ligeledes må trænere og ledere i børneog ungdomsårgange ikke ryge under udførelsen af deres hverv. 9.6 Ledermøder Der afholdes typisk 2 årlige møder for afdelingsledere. Disse møder sikrer at de enkelte afdelinger modtager nødvendig information fra klubbens ledelse. Derfor er der mødepligt til afdelingsledermøderne. Har afdelingslederen ikke mulighed for at deltage, sendes en anden træner/leder fra afdelingen. HR udvalget indkalder pr. mail til disse møder.

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. Almindelige bestemmelser... 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne...

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse A Adresse Adfærdssætninger Aflysning af undervisning Aktivitetskalender Aktivitetsniveau Alarm/aflåsning Alkoholpolitik

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG

HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG Journal: HBC_Klubhaandbog_1.1.doc Dato: Revision: 1.4 Sider: 36 Initialer: jfr jfr/1.4 1/36 I N D H O L D Side 1. FORORD... 4 2. HURTIG KLUBINFORMATION... 5 2.1

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere