Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter."

Transkript

1 Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. 2. Gennemførelse Der skal udarbejdes aftaler / ansættelseskontrakter med de pågældende i SIF-fodbold. Aftaler / ansættelseskontrakter udarbejdes af sportschefer indenfor de fastlagte budgetrammer. Aftaler / ansættelseskontrakter udenfor de fastlagte budgetrammer udarbejdes af sportschefer og forelægges bestyrelsen for godkendelse. SIF-fodbold's tillæg (funktionsbeskrivelse) skal indgå som en del af aftaler/ kontrakter. For holdledere og andre ulønnede ledere, der kun modtager omkostningsgodtgørelse ifølge statens takster, udfærdiges der som udgangspunkt ikke aftaler. Udbetaling af evt. godtgørelse kan ske på foranledning af sportschefer, når det er forelagt bestyrelsen. Det påhviler alle ledere at udfylde og indsende børneattest til Rigspolitiet én gang årligt. Blanke retursvar vil tilgå HR- og Uddannelsesafdelingen, medens eventuelle bemærkninger på attesten vil blive tilsendt Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Bilag: 1. Aftaler om vilkår (Herre- og Kvinde Senior) for ulønnede trænere i seniorafdelingen. 2. Funktionsbeskrivelser (Herre Senior 1) for trænere i seniorafdelingen 3. Funktionsbeskrivelser (Herre Senior 2) for trænere i seniorafdelingen. 4. Funktionsbeskrivelser (Kvinde Senior) for trænere i seniorafdelingen. 5. Aftaler om vilkår (Cheftræner) for trænere i børne og ungdomsafdelingen. 6. Aftaler om vilkår (Ass.træner) for trænere i børne- og ungdomsafdelingen. 7. Funktionsbeskrivelser (Cheftræner) for trænere i børne- og ungdomsafdelingen. 8. Funktionsbeskrivelser (Ass.træner) for trænere i børne- og ungdomsafdelingen.

2 AFTALE OM VILKÅR for ulønnet træner Ved undertegnelse af denne aftale godkender SIF-fodbold at Navn: Fødselsdato: Adresse: Telefon: Bankkonto: Varetager cheftrænerfunktionen for SIF-fodbolds xxxx Senior 1: Træneren og klubben er underlagt disse vilkår: 1. Træneren tiltræder den 1. januar 20xx og fratræder den 31. december 20xx Fodboldafdelingen 2. Denne aftale kan forlænges, hvis parterne er enige herom. Aftale om forlængelse af denne sker senest 2 måneder før aftalens udløb. 3. Træneren varetager de funktioner, der er beskrevet i vedlagte funktionsbeskrivelse. 4. Til dækning af nødvendige udgifter til brug af telefon, administration og sportsbeklædning kan træneren modtage et fast årligt beløb (uden bilag). Til dækning af nødvendige udgifter til kørsel, rejser, diæter med videre - kan træneren modtage godtgørelse efter regning med bilag eller kørselsregnskab. Den samlede omkostningsdækning kan højst udgøre kr. for 20xx, der udbetales med halvdelen henholdsvis 15/6 og 15/12 20xx. Ved oprykning til serie x udbetales en bonus på kr. den xx. For SIF-fodbold: Dato: Underskrift:

3 Funktionsbeskrivelse cheftræner herresenior Træningen gennemføres på tidspunkter aftalt med sportschefen Træningskampe for 1 holdet og evt. 2 holdet fastlægges af træner, der også aftaler dommer til kampene. Er til stede ved 1.holdets kampe og i et videst muligt omfang ved 2. holdets kampe. Udtager 1 holdet alene og evt. 2 holdet i samråd med den assisterende træner. Ved sygdom eller fravær skal træner sørge for at assisterende træner og sportschef informeres. Ferie holdes iflg. aftale med klubben Sørger for pressearbejde til Helsingør Dagblad før og efter kampe. Holder tilsyn med at materialer, tøj mm. behandles ordentlig og holdes pænt i stand samt ikke forsvinder. Udtager trup samt spillere til tøj ordning. Antal kan variere men er sat til max. 26 mand. Det forventes at cheftræneren etablerer et godt samarbejde med den assisterende træner samt med den sportslige ledelse Sørger for at der er sammenhæng mellem 1 og 2 holdet, og har det overordnede ansvar. Der forventes en positiv/opbakning til klubbens øvrige aktiviteter. Der forventes kvalitet i træningen. Leder den daglige træning. Involverer den assisterende træner i træningen. Træningen af specielt ungsenior-spillerne følger Den Blå Tråd i SIF-fodbold Træner skaber et godt idrætsmiljø - sportslig og socialt - der hviler på en positiv indstilling og træningsindsats. Træner informerer spillere fra holdet om at kontingentrestance vil betyde udelukkelse fra træning og kampe Træneren har i samarbejde med kassereren ansvar for, at alle spillere, som deltager i kampe og/eller træning er indmeldt i klubben, og at spillercertifikat fra tidligere klub er modtaget Der forventes opbakning samt loyalitet overfor bestyrelse, bl.a. vedr. den sportslige linie. For SIF-fodbold: Dato:

4 Underskrift: Funktionsbeskrivelse ass-træner (herresenior 2) Træningen gennemføres på tidspunkter aftalt med sportschefen. Træningskampe for 2. holdet fastlægges normalt af træner, der også aftaler dommer til kampe. Træner er til stede ved 2. holdets kampe. Træner udtager 2. holdet i samråd med cheftræneren Ved sygdom skal sportschef underrettes og træner sørger for at cheftræneren informeres. Ferie holdes ifølge aftale med klubben Træner holder tilsyn med at materialer, tøj mm. behandles ordentlig og holdes pænt i stand samt ikke forsvinder. Der forventes et godt samarbejde med andre trænere, spillere, holdledere samt med bestyrelse. Der forventes en positiv opbakning til klubbens øvrige aktiviteter Der forventes kvalitet i træningen. Træner tilrettelægger og afvikler træning i samråd med cheftræner Træningen af specielt ungsenior-spillerne følger Den Blå Tråd i SIF-fodbold Træner skaber et godt idrætsmiljø - sportslig og socialt - der hviler på en positiv indstilling og træningsindsats. Træner informerer spillere fra holdet om at kontingentrestance vil betyde udelukkelse fra træning og kampe. Træneren har i samarbejde med kassereren ansvar for, at alle spillere, som deltager i kampe og/eller træning er indmeldt i klubben, og at spillercertifikat fra tidligere klub er modtaget Der forventes opbakning samt loyalitet overfor bestyrelse og cheftræner vedr. den sportslige linie. For SIF- fodbold: Dato: Underskrift:

5 Funktionsbeskrivelse (Kvinde Senior) Træningen gennemføres på tidspunkter meddelt af bestyrelsen. Træningskampe for holdet fastlægges af træner, der også aftaler dommer til kampe. Træner er til stede ved holdets kampe. Træner udtager holdet. Ved sygdom skal sportschef underrettes. Ferie afholdes ifølge aftale med klub Træner holder tilsyn med at materialer, tøj mm behandles ordentlig og holdes pænt i stand samt ikke forsvinder. Det forventes et godt samarbejde med holdledere samt med bestyrelse. Der forventes en positiv/opbakning til klubbens øvrige aktiviteter. Der forventes kvalitet i træningen. Træner tilrettelægger og afvikler træning. Træningen af specielt ungsenior-spillerne følger Den Blå Tråd i SIF-fodbold Træner skaber et godt idrætsmiljø - sportslig og socialt - der hviler på en positiv indstilling og træningsindsats. Træner informerer spillere fra holdet om at kontingentrestance vil betyde udelukkelse fra træning og kampe. Træneren har i samarbejde med kassereren ansvar for, at alle spillere, som deltager i kampe og/eller træning er indmeldt i klubben, og at spillercertifikat fra tidligere klub er modtaget Der forventes opbakning samt loyalitet overfor bestyrelse vedr. den sportslige linie. For SIF-fodbold: Dato: Underskrift:

6 TRÆNERAFTALE for ulønnet træner Navn: Adresse: Telefon nr.: / Fødselsdato: Bankkonto: Ovennævnte varetager cheftrænerfunktionen for SIF-fodbolds drenge / piger - årgang Træneren og klubben er underlagt disse vilkår: Træneren tiltræder den xx og fratræder den xx. Træneren varetager de funktioner, der er beskrevet i vedlagte funktionsbeskrivelse. Træneren får stillet tøjpakke til rådighed for trænergerningen (windbreaker, knickers, sweetshirt, t-shirt, korte bukser og 2 par strømper). (værdi kr ,-) Træneren har adgang til fri kaffe/the/chokolade i Snekkersten Hallens Cafe (værdi kr. 400,-) Trænerens eget barn/børn, kan spille kontingentfrit på holdet/årgangen. (værdi kr. xxx,--) Barnets navn: Medlemsnr. Træneren kan selv spille kontingentfrit i SIF-fodbold (værdi kr. xxx,,-) Til dækning af udgifter til telefon/internet, administration og øvrigt tøj/vask m.v.), modtager træneren en omkostningsgodtgørelse (max. kr ) på kr. xxxx som udbetales den xx. Til dækning af øvrige udgifter, bl.a. til kørsel, rejser, diæter m.v. modtager træneren godtgørelse efter regning (bilag / kørselsregnskab). Godtgørelsen kan max. udgøre kr. xxxx som udbetales den xx. For SIF-fodbold: Dato: Underskrift:

7 ASS. TRÆNERAFTALE for ulønnet træner Navn: Adresse: Telefon nr.: / Fødselsdato: Bankkonto: Ovennævnte varetager ass.trænerfunktionen for SIF-fodbolds drenge / piger - årgang Træneren og klubben er underlagt disse vilkår: Træneren tiltræder den xx og fratræder den xx. Træneren varetager de funktioner, der er beskrevet i vedlagte funktionsbeskrivelse. Træneren får stillet tøjpakke til rådighed for trænergerningen (windbreaker, knickers, sweetshirt, t-shirt, korte bukser og 2 par strømper). (værdi kr ,-) Træneren har adgang til fri kaffe/the/chokolade i Snekkersten Hallens Cafe (værdi kr. 400,-) Trænerens eget barn/børn, kan spille kontingentfrit på holdet/årgangen. (værdi kr. xxx,--) Barnets navn: Medlemsnr. Træneren kan selv spille kontingentfrit i SIF-fodbold (værdi kr. xxx,--) Til dækning af udgifter til telefon/internet, administration og øvrig tøj/vask m.v.), modtager træneren en omkostningsgodtgørelse (max. kr ) på kr. xxxx som udbetales den xx. Til dækning af øvrige udgifter, bl.a. til kørsel, rejser, diæter m.v. modtager træneren godtgørelse efter regning (bilag / kørselsregnskab). Godtgørelsen kan max. udgøre kr. xxxx som udbetales den xx. For SIF fodbold: Dato: Underskrift:

8 Funktionsbeskrivelse (Cheftræner) Navn: varetager funktionen som cheftræner for SIFfodbolds - drenge / piger årgang Træningen gennemføres på tidspunkter aftalt mellem træneren og bestyrelsen. Årsplanen for årgangen skal udarbejdes i henhold til årsplanen for afdelingen (Ungdomsfodbold, Børnefodbold og Mikrofodbold). Der afholdes min. 1 spiller-/forældremøde i løbet af året. Cheftræneren er ansvarlig for, at planlægning og gennemførelse af træning og kampe for årgangen, sker i henhold til Den Blå Tråd i SIF-fodbold Trænings- og venskabskampe for holdet (holdene) fastlægges af træner, der også aftaler dommer til kampene. Er til stede ved 1. holdets kampe (og i videst muligt omfang også til årgangens øvrige holds kampe). Vedligeholder spillerkartotek for årgangen efter aftale med kassereren. Trænerne har i samarbejde med kassereren ansvar for, at alle spillere, som deltager i kampe og/eller træning er indmeldt i klubben, og at spillercertifikat fra tidligere klub er modtaget Udtager spillere til 1. holdet (og i videst muligt omfang også til årgangens øvrige holds kampe). Udtager kun spillere til holdet (holdene) som ikke er i kontingentrestance. Undtagelser kan aftales med afdelingens sportschef. Ved sygdom eller andet fravær, herunder ferie, underrettes pågældende sportschef, og træner sørger selv for erstatning blandt klubbens øvrige trænere eller holdledere Det skal bemærkes at Snekkersten Idrætscenter er lukket i juli og december Holder tilsyn med at materialer, tøj m.m. behandles ordentlig, holdes i pæn stand og ikke bortkommer. Informerer den stadionansvarlige på Snekkersten Idrætscenter om flytning og aflysning af kampe, samt bestiller lokale m.v. til evt. møder m.m. Træneren giver ved nedenstående underskrift samtykke til indhentning af børneattest fra det centrale kriminalregister. Det forventes at træneren indgår i et gensidigt godt samarbejde med øvrige trænere, forældre og bestyrelse, samt respekter klubbens politiker.

9 Der forventes en positiv opbakning til klubbens øvrige aktiviteter. Er med til at skabe et godt idrætsmiljø, sportslig og socialt, der hviler på en positiv indstilling. Det forventes at træneren, som klubbens repræsentant, ved kampe og stævner m.v. har en positiv og fair adfærd overfor spillere, modstandere, dommere og officials. For SIF-fodbold: Dato: Underskrift: Funktionsbeskrivelse (Assistenttræner) Navn: varetager funktionen som assistenttræner for SIF-fodbolds - drenge / piger årgang Træningen gennemføres på tidspunkter aftalt mellem træneren og sportschefen Årsplanen for årgangen skal udarbejdes i henhold til årsplanen for afdelingen (Ungdomsfodbold, Børnefodbold og Mikrofodbold). Der afholdes min. 1 spiller-/forældremøde i løbet af året. Træneren er med til at sikre, at planlægning og gennemførelse af træning og kampe for årgangen, sker i henhold til Den Blå Tråd i Snekkersten IF. Planlægger i samråd med cheftræner, trænings- og venskabskampe for holdet (holdene), samt aftaler dommere til kampene. Er til stede ved holdets kampe (og i videst muligt omfang også til årgangens øvrige holds kampe). Udtager i samråd med cheftræner spillere til holdet (holdene). Udtager kun spillere til holdet (holdene) som ikke er i kontingentrestance. Undtagelser kan aftales med afdelingens sportschef. Træneren har i samarbejde med kassereren ansvar for, at alle spillere, som deltager i kampe og/eller træning er indmeldt i klubben, og at spillercertifikat fra tidligere klub er modtaget Ved sygdom eller andet fravær, herunder ferie, underrettes cheftræner og de sørger i fællesskab for erstatning blandt klubbens øvrige trænere eller holdledere.

10 Holder tilsyn med at materialer, tøj m.m. behandles ordentlig, holdes i pæn stand og ikke bortkommer. Informerer den stadionansvarlige på Snekkersten Idrætscenter om flytning og aflysning af kampe, samt bestiller lokale m.v. til evt. møder m.m. Træneren giver ved nedenstående underskrift samtykke til indhentning af børneattest fra det centrale kriminalregister. Det forventes at træneren indgår i et gensidigt godt samarbejde med øvrige trænere, forældre og bestyrelse, samt respekter klubbens politiker. Der forventes en positiv opbakning til klubbens øvrige aktiviteter. Er med til at skabe et godt idrætsmiljø, sportslig og socialt, der hviler på en positiv indstilling. Det forventes at træneren, som klubbens repræsentant, ved kampe og stævner m.v. har en positiv og fair adfærd overfor spillere, modstandere, dommere og officials. For SIF-fodbold: Dato: Underskrift:

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer Danmarks Gymnastik Forbund Administrative og økonomiske retningslinjer Vedtaget af forbundsbestyrelsen, 11. december 2014 Administrative og økonomiske retningslinjer, I Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Vejgaard Boldspilklub BLÅ/HVIDBOG

Vejgaard Boldspilklub BLÅ/HVIDBOG BLÅ/HVIDBOG Side 1 af 30 Indledning Hvidbogen har til formål at beskrive funktioner og tilhørende opgaver samt de principper og retningslinjer, der udarbejdes i VB. Hvidbogen er tilgængelig for alle via

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund Indholdsfortegnelse: Sektion C: Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund og tilsluttede klubber - C.1 Hovedbestyrelsens

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for Danmarks Privatskoleforening Fagligt Fælles Forbund (3F) Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere