Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde"

Transkript

1 Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel åbent, når der er RB-hold der træner eller spiller kampe - Tlf.: I forbindelse med arrangementer, som ønskes afholdt i Klubhuset, skal Sanne senest 8 dage før kontaktes på tlf.: Det opfordres til, at holdene både før og efter kamp/træning mødes i klubhuset, såfremt der er åbent. Uden for åbningstid er det muligt at købe drikkevarer fra automaten, som er placeret ved kontoret. Det er ikke tilladt at ryge i klubhuset på hverdage mellem 17 og 19. Fra 1. august 2007 vil al rygning indendørs ikke længere være tilladt jnvf. Roskilde Kommunes rygepolitik. Der kan dog gives dispensation ved festlige lejligheder. Kontor Klubbens kontor findes i Idrætsparken. Åbningstiderne vil som udgangspunkt være kl alle ugens 5 dage. Mandag og tirsdag vil der i sæsonen være åbent til kl Tlf.: Kontoret skal modtage en kopi af al korrespondance, som sendes til spillere og ledere. Kontorets kopimaskine må kun benyttes til RB-informationer. Kontorets telefon må kun benyttes til samtaler, der har relation til boldklubbens virke. Hver afdeling har en skuffe i dueslaget på kontoret, hvor meddelelser fra klubben lægges. Diverse stævneindbydelser og andet fælles information ligger i en skuffe på hylden under telefonen.

2 Hjemmeside: Klubbens hjemmeside kan med fordel benyttes til at indhente informationer fra. Rettelser eller information som man ønsker på hjemmesiden skal meddeles til webmaster; Helle Sørensen på Navne, adresser og telefonnumre: Der udarbejdes til hver turneringshalvdel en folder med samtlige navne og adresser på personer, som boldklubben har kontakt med. Hjemmesiden kan ligeledes bruges til at indhente oplysninger på. Nøgler: Alle trænere og ledere får udleveret nøgler til de rum, skabe og lokaler, som de skal benytte. Klubbens kontor står for udlevering af nøgler. Hvis en træner eller leder stopper skal nøglerne afleveres til klubbens kontor straks. Informationer til trænere/ledere: Der afholdes 2-3 træner/leder møder i løbet af sæsonen, hvor bestyrelsen informerer om diverse, hvorfor vi henstiller alle til at møde op. Kampplaner, holdkort osv. til de respektive hold uddeles på det første træner/ledermøde eller fordeles i årgangenes skuffe på kontoret. For at spare på papirudgifterne vil i større grad blive benyttet til videregivelse af informationer. Klubbens sportslige forventninger til årgangene vil blive udleveret til alle træner/ledere som starter (er under udarbejdelse) Aktivitetsliste: Der udarbejdes hver mandag en oversigt over alle klubbens aktiviteter. Kontoret skal på mail informeres om alle kampflytninger og egne aktiviteter. Informationerne kan også afleveres i klubbens postkasse eller i brevkassen på klubbens kontor. Denne aktivitetsliste samt dommerliste kan også hentes på klubbens hjemmeside.

3 Årsplan: Det forventes af ungdomsårgangene, at man i efteråret, i samarbejde med trænere/ledere og børne- og ungdomsudvalget, planlægger næste sæsons træningsperioder, stævner og andre arrangementer. Opstartsmøder: Der opfordres til at alle afdelinger, ved sæsonstart, arrangerer spiller- /forældremøder. Afdelingens kontaktperson i bestyrelsen vil gerne deltage i disse møder! Klubbens kontor skal modtage kopi af indkaldelserne. Kontingent: Betales for 1. halvår i januar og for 2. halvår i juli måned. Alle klubbens spillere skal betale kontingent og må ikke benyttes i turneringskampe, hvis der ikke er betalt. Afdelings-/holdleder sørger for at medlemslisterne altid er opdaterede i forhold til de af kontoret udleverede lister. Nye medlemmer skal indmeldes efter en prøvetid på 2-3 uger ved brug af den indmeldelsesblanket, som findes på kontoret/hjemmesiden. Rådighedsbeløb: Bortkomst af bolde, toppe og veste samt spillertøj, samt tildeling af bøder fratrækkes rådighedsbeløbet, hvorfor rådighedsbeløbet ikke bør bruges fuldt ud før holdene begynder med indendørssæsonen. Udbetaling af udlæg sker ved henvendelse til kontoret mod aflevering af dokumentation for udgift. Dette skal være afregnet senest den 30. juni og for 2. halvår senest den 15. november. Regninger fra Klubhuset eller Darup skal attesteres af ansvarlig træner/leder. Rådighedsbeløbet kan kun bruges i forbindelse med spisearrangementer, såfremt disse finder sted i Klubhuset.

4 Omklædningsrum: Hvert hold er til træning tildelt et omklædningsrum og dette skal forlades i ordentlig stand. Trænere/Ledere er ansvarlige for at dette overholdes. På kampdage er det på tavler i Idrætsparken og på Darup anført, hvilke omklædningsrum der skal benyttes. Det er vigtigt, at oplysningerne overholdes, både så vidt angår bane som omklædningsrum. Støvler skal tages af inden man går i omklædningsrummene dette gælder alle boldklubbens spillere og trænere, ligesom modstanderne henvises til også at gøre dette. Der henstilles til at benytte grusstien og indgangen på bagsiden af tribunen. Boldrum: Boldrummet i Idrætsparken er indrettet således at hvert hold/årgang er tildelt aflåselig plads til bolde. Det forsøges så vidt muligt at udlevere 1 bold pr. spiller. Det er kun træner/ledere der har lovligt ærinde i dette rum! Boldrummet i Darup er placeret i kælderen i Indgang 3. 4 er-bolde findes i de åbne skabe og 5 er-bolde findes på reolen. Boldrummet må ikke stå åbent såfremt der ikke er personer til stede i rummet. Det er kun træner/ledere der har lovligt ærinde i dette rum! Overtræksveste og toppe til hver årgang findes aflåst ved boldskabene. Boldpumper findes begge steder. I Parken skal lyset tændes for at pumpen virker. Sørg for at rydde op efter dig selv og dit hold, hvilket gør det nemmere for alle som benytter boldrummene. Bolde: Når man ved træningen stopper med at bruge alle sine bolde og påbegynder spillet til to mål, skal boldene indsamles i boldnet inden kampen påbegyndes. Det samme gælder ved opvarmning før kamp, at boldene lægges i boldnet ved kampens påbegyndelse. Overtræksveste: Hvert hold/årgang er tildelt et antal overtræksveste, som bliver vasket i Parken, hvis der sættes vaskemærke på. Flytbare mål: Både i Parken og på Darup findes flytbare mål, som det er trænerens ansvar at sørge for bliver flyttet væk fra banerne straks efter hver træning.

5 Flytning af kampe: Ønsker man en kamp flyttet skal reglerne på området overholdes, således at modstander, SBU/DGI (dommerklub) underrettes. Henvendelser til SBU skal gå gennem senior-/ungdomsformanden eller kontoret. Protester Hvis et hold agter at indgive protest/indberetning til SBU/DGI efter en kamp, skal én af klubbens kontaktpersoner senior-/ungdomsformand eller kontoret kontaktes, da protesten skal indsendes med påtegning herfra. En redegørelse over forløbet skal ligge som dokumentation for protesten/indberetningen. Dommere: Der udarbejdes for hver uge en dommeroversigt over de kampe, som klubben selv skal dømme. Klubbens egne dommere modtager et honorar på 50 kr. for 11-mandskampe og 40 kr. for 7-mandskampe. Afregning sker i klubhuset eller på Darup med særlig blanket og skal være afregnet senest den 30. juni og for 2. halvår senest den 15. november. DGI-dommere afregner selv, mens SBU-dommere afregnes centralt. Hjemmekampe: Tag godt imod vores modstandere og dommere. Vis dem både omklædningsrum og kampbane. Det kan anbefales at lave et par kander kaffe (evt. kan de bestilles i klubhuset) og byde modstanderes tilskuere på kaffe! Holdkort skal være udfyldt af begge hold og afleveret til kampens dommer inden kampstart. Holdkort skal umiddelbart efter hjemmekampe afleveres i postkassen, enten udenfor eller på kontoret. Kampens resultat skal indtelefoneres til SBU eller DGI straks efter kampens afslutning. Såfremt holdkort ikke afleveres vil dette resultere i bøde fra SBU/DGI. Bøden vil blive fratrukket afdelingens rådighedsbeløb. Kampbolde til de hold der spiller i Darup udleveres af den materialeansvarlige. I Idrætsparken bruges en god træningsbold. Kampbolde skal altid være pumpet ordentligt. Hjørneflag og liniedommerflag findes i boldrummet og skal medbringes til kampbanen. Hvis der er kamp umiddelbart efter din egen skal disse overleveres til næste hold. Hvis der ikke er en kamp umiddelbart efter din egen, skal flagene sættes på plads i boldrummet.

6 Udekampe: Det forventes at de respektive hold har planlagt kørsel til udekampe i så god tid, at der ved afgang ikke mangler biler, således at kampen evt. må aflyses. Kopi af holdkortet skal ved hjemkomst afleveres i postkassen til kontoret Kørepenge: Der udbetales kr. 0,50 pr. kilometer til udekampe til 3 biler i 7-mandsturneringen og 4 biler i 11-mandsturneringen, ved udfyldelse af køreseddelsblanket udfyldt af holdleder og bilernes førere. Kørepenge udbetales i klubhuset eller ved henvendelse til kontoret. Der udbetales ikke kørepenge til indeturneringer, grusbaneturneringer og træningskampe samt kampe indenfor Roskilde bygrænse. Kørepenge for 1. halvår skal være afregnet senest den 30. juni og for 2. halvår senest den 15. november. Spillertøj: Vask: RB1906 spiller i PUMA-tøj hvid bluse, blå bukser og hvide strømper, som udleveres til alle hold. Ungdomsafdelingen spiller med Roskilde Bank-logo på brystet. Kamptøjet, der kun skal bruges til turnerings- og pokalkampe samt stævner i udendørssæsonen, afhentes i de aflåselige skabe, som hvert hold/årgang er tildelt i vaskerummet. Brug af skiftetrøjer skal meddeles 3 dage før kampen til Lis Jensen, som vasker klubbens tøj - Tlf.: Klubben vasker kun det tøj, som forefindes og afhentes i tøjskabene. Efter kamp sættes tøjet straks tilbage på gulvet i vaskerummet. Sørg for at det brugte tøj adskilles for det ubrugte tøj ved brug af de sorte sækker der ligger i hver taske. Husk at tælle op at alt tøj er der inden det puttes i tasken. Retten skal vendes ud af alt også strømper. Trænerne i børneafdelingerne bør lære børnene at huske dette! I forbindelse med indeturneringer bliver der ikke vasket tøj.

7 Indestævner: Der betales ikke til private indestævner. Man kan dog bruge af rådighedsbeløbet. DGI-turneringen betales for alle klubbens hold. I SBUs turnering kan hver årgang tilmelde 2 hold, som der betales for. Stævner ind- og udland: Bestyrelsen skal informeres om deltagelse i stævner og eventuelle ansøgninger skal behandles her. Støtteforeninger: Klubbens støtteforeninger RB Venner, Forældreforeningen og Gamle RB ere kan ansøges om støtte til arrangementer. Ved ansøgninger skal bestyrelsen informeres, ligesom der på kontoret forefindes særlig ansøgningsblanket, som skal benyttes. Entrekort: Én træner og én leder pr. hold får udleveret entrékort til FC Roskildes hjemmekampe dog ikke pokalkampe. Sponsorer: Bestyrelsen bør kontaktes inden egen sponsor bruges. Vær opmærksom på, at tøj skal være PUMA-tøj. Kurser: Klubben betaler såfremt trænere/ledere/forældre ønsker at deltage på træner-, leder- eller dommerkurser. Generalforsamling: afholdes hvert år i februar. Træner/leder fest: afholdes hvert år i november, som tak til klubbens frivillige trænere/ledere /Bestyrelsen

8

9

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere 2010-2011

En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere 2010-2011 En håndbog for Nakskov Boldklubs ungdomstrænere 2010-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 GENERELT... 3 Ungdomsgruppens opgaver... 3 Vores gode forhold... 4 Alarm... 4 Møder eller arrangementer... 4 Information...

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Vejgaard Boldspilklub BLÅ/HVIDBOG

Vejgaard Boldspilklub BLÅ/HVIDBOG BLÅ/HVIDBOG Side 1 af 30 Indledning Hvidbogen har til formål at beskrive funktioner og tilhørende opgaver samt de principper og retningslinjer, der udarbejdes i VB. Hvidbogen er tilgængelig for alle via

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013

TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013 TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013-1 - Velkommen til Skjern Håndbold Sæson 2012/13 Snart skal dommernes fløjter igen lyde som sød musik i vore øre. Driblinger, mål og grønne trøjer bliver en del af vores hverdag,

Læs mere