Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsdagsorden Økonomiudvalget"

Transkript

1 Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten Sørensen (O) Ole Rørbæk Jensen (A) Jens Ole Jensen (V) Ida Skov (Ø)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Orienteringssag: Kommunegaranti til "I/S Transmissionsledningen af September 2013" Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til påbudte udbedringer i Voerså Børnehave...6 Underskrifter: Økonomiudvalget - Tillægsdagsorden marts 2014 Side 2 af 8

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben _v2_Notat for BU udvalgsmøde vedr. Voerså Børnehave.PDF Økonomiudvalget - Tillægsdagsorden marts 2014 Side 3 af 8

4 1. Orienteringssag: Kommunegaranti til "I/S Transmissionsledningen af September 2013" Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune har fået en henvendelse fra I/S Transmissionsledningen af September 2013, om at man ønsker at forlænge kommunegarantien for byggekreditten med godt 2 måneder. Byggekreditten lyder på kr. og skal bruges til midlertidig finansiering af anlægsudgifterne til etablering af transmissionsledningen mellem Hørby, Thorshøj og Østervraa Varmeværker. Åben sag Sagsnr: 13/17952 Forvaltning: CØP Sbh: LECH Besl. komp: ØU På byrådets møde den 30. oktober 2013, blev der godkendt en kommunegaranti for lån i KommuneKredit på kr. til finansiering af transmissionsledningen. Som en midlertidig finansiering, indtil de faktiske udgifter kendes, er der etableret en byggekredit, som selskabet har trukket på. Denne er aftalt til at skulle udløbe 20. marts I/S Transmissionsledningen af september 2013 er imidlertid ikke færdig med etablering af ledningen samt afholdelse af udgifter. Der kan således ikke etableres den endelige finansiering ved lån, inden byggekredittens udløb. Derfor ansøges om forlængelse af kommunegarantien for byggekreditten frem til den 28. maj Frederikshavn Kommune vil være garantistiller for det efterfølgende lån, i henhold til ovennævnte beslutning. På denne baggrund har borgmesteren besluttet, jf. Styrelseslovens 31, stk. 1, at vedstå kommunegarantien i forlængelsesperioden. Indstilling Orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalget - Tillægsdagsorden marts 2014 Side 4 af 8

5 2. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til påbudte udbedringer i Voerså Børnehave Sagsfremstilling Arbejdstilsynet har den 6. november 2013 og 2. december 2013 foretaget tilsyn i Voerså Børnehave. De to tilsyn har betydet, at Voerså Børnehave har fået 4 påbud: Åben sag Sagsnr: 14/250 Forvaltning: ØKC Sbh: sskr Besl. komp: BUU/ØU/BR A. Påbud om at imødegå indeklimagener som følge af fugt og skimmel i institutionens kælder. Kælderen skal således være indrettet og vedligeholdt, så vand og fugt udefra ikke kan trænge ind i bygningen. Der skal endvidere sikres, at der foretages udtørring og afrensning af fugtskadede områder, herunder at fugtskadet materiale fjernes, således at skimmelsvampe fjernes. (skal være efterkommet i april 2014) B. Påbud om at sikre Blå stue mod udefra kommende fugt (fugt fra ovenlysvindue/loft), så forholdene er sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. (skal være efterkommet i marts 2014) C. Påbud om at sikre ansatte i børnehaven mod unødig støjbelastning. Støjniveauet skal holdes så lavt, som det er rimeligt i forhold til den tekniske udvikling. (skal være efterkommet i marts 2014) D. Påbud om at sikre, at børnehavens Grøn Stue har en tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk. (skal være efterkommet i juli 2014) Påbud A og D er suppleret med et rådgivningspåbud, der betyder krav om at benytte en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på det område, der er truffet afgørelse om. Arbejdsmiljøproblemstillinger er udredt i et samarbejde mellem Arbejdsmiljøeksperten og Ejendomscenteret, og Ejendomscenteret har efterfølgende udarbejdet kort beskrivelse af løsningsforslag, forventet økonomi samt et estimeret tidsforbrug for løsningen af den samlede opgave. Indtil nu, mens udredningen har været i gang, er der gjort en række tiltag i børnehaven for at lukke området med skimmelsvamp af, således at institutionen kan køre uden at børn og personale er i kontakt med, eller påvirkes af området med skimmelsvamp. Udgiften til disse tiltag, incl. undersøgelser og rapport udarbejdet af Arbejdsmiljøeksperten. udgør ca kr. Renovering af børnehaven, der omfatter en renovering af de eksisterende forhold til BR10 krav og som løser problemstillinger jf. Arbejdstilsynets påbud indeholder en renovering af de eksisterende forhold, hvorved kælderens arealer renses og efterbehandles for skimmelsvamp, og der laves en indvendig isolering af kælder væggene, til at modstå den problemstilling, der måtte forårsage skimmelsvamp dannelse. Kælderen udgør 25 m2, øst lokaler udgør 24,5 m2, og vest lokaler udgør 32 m2. De indvendige vægge i kælderen skrabes rent for løs puds mv. Herefter limes der Ytong Multipor på væggene. De installationer der er på væggene flyttes/ændres og til sidst malerbehandles Ytong pladerne. Økonomiudvalget - Tillægsdagsorden marts 2014 Side 5 af 8

6 Gulvene i øst og vest lokalerne bankes op, udgraves og isoleres op efter gældende lovgivning, der udlægges gulvvarme og støbes, der afsluttes med linoleum. Der opsættes akustiklofter med ny belysning i øst og vest lokalerne. Der opsættes the køkken i personalestue. Den ydre klimaskærm forbedres og bringes op i nutidig standard, og der etableres komfortventilation i bygningen, for at sikre indeklima i henhold til gældende lovgivning Renovering forventes at kunne udføres på ca. 2 3 måneder fra tilbud er indhentet. Er der behov for genhusning mens renoveringen pågår, løses denne i samarbejde med Stensnæsskolen. Institutionen rummer i dag ca. 40 børn. Demografien i området er svagt faldende. Den samlede renovering er anslået til Opgradering af bygning, herunder reparation af kr. sokkel og fundament, udskiftning af tag på øst bygning, nedrivning af skorsten på øst bygning, beklædning under vinduer efterisoleres, udskiftning af yderdør, nye gulve m. isolering og gulvvarme, installationer, maling, etablering af akustiklofter med installation og belysning, etablering af thekøkken i personalestue ( kr.) Uforudsete udgifter 10% kr. Bygherrerådgivning 10% kr. Renovering i alt kr. Udgifter til undersøgelser og rapport, samt afværgende tiltag kr. Total udgift kr. Der søges således om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til finansiering af undersøgelser, afværgende tiltag og renovering af Voerså Børnehave. Indstilling Direktør med ansvar for Børn og Kultur og direktør med ansvar for Ejendomscentret indstiller, at 1. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at Voerså Børnehave renoveres som beskrevet i sagsfremstillingen 2. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler i samarbejde med Ejendomscentret overfor Økonomiudvalget, at udgiften finansieres via Økonomiudvalgets overførte udviklingspulje vedrørende skolernes fysiske rammer 3. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at meddele anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på kr. til renovering af Voerså Børnehave som beskrevet i sagsfremstillingen 4. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at rådighedsbeløbet finansieres via Økonomiudvalgets overførte udviklingspulje vedrørende skolernes fysiske rammer. Økonomiudvalget - Tillægsdagsorden marts 2014 Side 6 af 8

7 Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 Udvalget finder det vigtigt, at sikre forholdene for børn og personale. Udvalget finder, at der er behov for yderligere analyse. Sagen genoptages den 18. marts Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget ønskede på deres møde d. 4. marts 2014 en yderlige analyse af løsningsmulighederne for at efterleve de givne påbud i Voerså Børnehave. I samarbejde med ejendomscentret er der opstillet følgende yderligere muligheder 1. En mindre renovering der løser de aktuelle påbud - pris kr. 2. En kombinationsløsning med pavillon og den eksisterende bygning - pris for to år. Indstilling Direktør med ansvar for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget anbefaler løsningsmulighed 1 overfor Økonomiudvalget/byrådet. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 18. marts 2014 Udvalget anbefaler løsningsmulighed 1 overfor Økonomiudvalget/byrådet. Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget/byrådet at beløbet på kr. finansieres af Økonomiudvalgets udviklingspulje til skolernes fysiske rammer, samt at beløbet frigives til disponering. Udvalget henstiller, at ejendomscentret har en tæt koordinering med Børne- og Ungdomsudvalget i forholdt til udvalgets bygninger. Ida Skov (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet. Fraværende Kristina Lilly Frandsen (V) og Hanne Bøgsted (O) - i stedet mødte Flemming Rasmussen (O) Bilag _v2_Notat for BU udvalgsmøde vedr. Voerså Børnehave.PDF (dok.nr.50516/14) Økonomiudvalget - Tillægsdagsorden marts 2014 Side 7 af 8

8 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Birgit S. Hansen Lars Møller Bjarne Kvist Carsten Sørensen Ole Rørbæk Jensen Jens Ole Jensen Ida Skov Økonomiudvalget - Tillægsdagsorden marts 2014 Side 8 af 8

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er i forbindelse med spørgetiden forud for byrådets møde modtaget

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 25. marts 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Mogens Brag, Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 11. februar 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2004 Åben sag 2. EU licitation

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 24. juni 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Der er indkommet et skriftligt spørgsmål.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 24. juni 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Der er indkommet et skriftligt spørgsmål. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 24. juni 2015 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er indkommet et skriftligt spørgsmål. Jørgen Tousgaard Steen

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

22-11-2011. Dato 22. november 2011. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder. Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller (A)

22-11-2011. Dato 22. november 2011. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder. Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller (A) Referat Teknisk Udvalg 22-11-2011 Dato 22. november 2011 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Brian Pedersen (SF) Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

35 Ansøgning fra Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på kr. 2.000.000

35 Ansøgning fra Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a om kommunegaranti for lån i Kommunekredit på kr. 2.000.000 Dagsorden til mødet i Byrådet den 23. februar 2012 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 32 Godkendelse af dagsorden 33 Indberettet likviditet for 4. kvartal 2011 34

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

35. Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011)

35. Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011) Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 8. februar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 35 Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011) 36 Indberettet likviditet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 24. juni 2010 Tid 16:30 Sted Maskinhallen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Steen Klarup, Jens Porsborg,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 22. april 2010 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum Ordinært møde Renate Weilov, Steen Klarup kl.18.00 Stedfortræder

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på budgettet til NT 2012 335 2. Indsatsplaner og

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 ONSDAG DEN 21. JANUAR 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere